Digitala Vetenskapliga Arkivet

Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 51 - 100 av 100073
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 51.
  Abadir Guirgis, Georg
  et al.
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Trafik och trafikant,TRAF, Samspel människa, fordon, transportsystem, MFT.
  Peters, Björn
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Trafik och trafikant,TRAF, Samspel människa, fordon, transportsystem, MFT.
  Simulatorbaserad utbildning i ERTMS: utvärdering av utbildning och träning för lokförare i VTI:s tågsimulator2015Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Detta notat presenterar en studie för att utvärdera VTI:s tågsimulator för träning och utbildning i ERTMS (European Rail Traffic Management System) för lokförare. Resultaten visar att både lärare och elever är mycket positiva till den simulatorbaserade träningen och mycket tyder på att teori och simulatorträning som varvas ger bäst resultat. På sikt ska de större järnvägsstråken i Sverige utrustas med ERTMS. Detta kommer kräva stora utbildningsinsatser för Sveriges cirka 3 500 lokförare. Det är orealistiskt att dessa ska utbildas på riktiga spår och det finns ett behov av en mer realistisk ERTMS-simulator än den ERSA-simulator som Trafikverket erbjuder idag. Studiens syfte var därför att utvärdera VTI:s tågsimulator, dels jämfört med European Rail Software Applications (ERSA) simulatorn, dels för att studera två olika sätt att kombinera teoretisk utbildning med praktisk träning i simulator. Tre olika grupper jämfördes: Teoretisk utbildning i ERTMS kombinerat med träning i ERSA-simulator (grupp 0), teoretisk utbildning i ERTMS som avslutades med träning i VTI-simulatorn (grupp 1) och teoretisk utbildning i ERTMS som till viss del varvades med träning i VTI-simulatorn (grupp 2). Grupp 1 och 2 fick avsluta utbildningen med ett teoretiskt prov och ett praktiskt körprov i simulator. Grupp 0 endast fick göra det teoretiska provet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 52.
  Abai Luelseged, Solomon
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Samarbete mellan studiehandledare och ämneslärare: En kvalitativ studie om samarbetet mellan studiehandledare och ämneslärare kring studiehandledning på modersmålet2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiehandledning på modersmålet är ett sätt att stödja nyanlända elevers kunskapsutveckling i alla ämnen samtidigt som de lär sig det svenska språket. Studiehandledning på modersmålet har funnits i förordningarna för grund- och gymnasieskolan sedan 1997. Ämneslärarens och studiehandledarens roll är av stor vikt när det gäller studiehandledning på modersmålet. Ämneslärare planerar undervisningen och studiehandledaren följer planeringen.

  Syftet med denna studie är att undersöka samarbetet mellan ämneslärare och studiehandledare, vad som framträder i studiehandledarens respektive ämneslärarens yrkesroll och hur ämnesläraren och studiehandledaren beskriver samarbetet när det gäller studiehandledning på modersmålet. Dessutom lyfts vilken betydelse samarbetet har för nyanlända elever i skolan.

  Studien har genomförts på en gymnasieskola som undervisar nyanlända elever och informanterna är ämneslärare och studiehandledare. Sammanlagt genomfördes sex intervjuer: tre ämneslärare och tre studiehandledare deltog.

  Resultaten av denna studie visar att ämneslärare och studiehandledare samarbetar för att stötta nyanlända elever i deras lärande. Det visar att tidsbristen är ett hinder för samarbetet och att kompetensutveckling inom området studiehandledning på modersmålet är en förutsättning för samarbetet mellan ämneslärare och studiehandledare.

 • 53.
  Abarghache, Nadia
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Johansson, Ellen
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Kan en läshund bidra till att positivt påverka barns läsförmåga?: En metainspirerad innehållsannanlys2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att få en djupare förståelse om på vilket sätt läshunden kan bidra till att förbättra barns läsförmåga. Studien använder sig av en metainspirerad innehållsanalys. Metaanalys användes för att samla in information till studien samt att kunna dra slutsatser om tidigare forskning. Innehållsanalys användes för att skapa teman och kodning, med hjälp av innehållsanalys kan man skapa en djupare mening med textens innehåll. Artiklarna från resultatdelen samlades in från vetenskapliga databaser där alla artiklar är peer-reviewe.

   

  Studien undersöker på vilket sätt kan en läshund bidra till att positivt påverka barns läsförmåga? Är det hunden i sig som påverkar barnets läsförmåga eller är det miljön? Resultat visar på att läshunden påverkar barn positivt både psykiskt, fysiskt och socialt. Resultatet visar även på att det är läshunden som påverkar barnen positivt och inte miljön de vistas i under lästiden. Slutsatsen man kan dra av denna studie är att läshunden visar på en positiv påverkan på barn och har givit oss förståelse om på vilket sätt läshunden påverkar barnen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Kan en läshund bidra till att positivt påverka barns läsförmåga?
 • 54.
  Abazaj, Eldina
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Ayar, Ceren
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Öppna datorskärmen!: En kvalitativ studie om hur elever i F-1 använder digitala verktyg i processen vid läs- och skrivinlärning i ämnet svenska2020Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Skolor i Sverige erbjuder elever digitala verktygs som stöd vid läs-och skrivinlärning. I läroplanen framgår det emellertid inga bestämda strategier för hur digitala verktyg ska implementeras i undervisningen för lågstadieelever, vid inlärningen under läsning och skrivning. Dessutom finns även kunskapsluckor i tidigare forskning där forskningen inte tar upp hur processen i elevernas användning av digitala verktyg vid läs- och skrivinlärningen ser ut. Detta i den bemärkelse i vad som händer från det att eleverna öppnar locket på datorn till att de sätter igång med det avsedda arbetet för deras läs- och skrivinlärning. Därmed har vårt övergripande syfte varit att med stöd i observationer och elevdokumentation, undersöka vad som händer i processen när elever använder digitala verktyg för att främja läs- och skrivinlärning i ämnet svenska samt om de utmaningar och möjligheter som kan finnas i processen och själva användningen av digitala verktyg och således vad lärare kan vara uppmärksamma på för att försöka skapa så gynnsamma förutsättningar som möjligt för elevernas lärande. 

  Följande frågeställning som ligger till fokus i denna studie är Hur använder elever i F-1 indelade i parkonstellationer digitala verktyg, i detta fall dator och talsyntes, i processen vid läs- och skrivinlärning? Resultatet av ljud-och videoinspelningar samt elevdokumentationer visar att elever i F-1 indelade i parkonstellationer använder digitala verktyg, i detta fall dator och talsyntes på ett strukturerat eller ostrukturerat sätt i processen vid  läs-och skrivinlärning i den fysiska inlärningsmiljön.

  Resultatet i denna studie visar bland annat att en del elever tolkas ha ett ineffektivt tillvägagångssätt när de i parkonstellationer arbetar med digitala verktyg vid läs- och skrivinlärning. Därför kan det vara intressant att fördjupa detta resultat och dessutom undersöka om penna och papper som verktyg kanske är ett alternativ för att förebygga ett ineffektivt tillvägagångssätt vid läs- och skrivinlärning i ämnet svenska i den fysiska inlärningsmiljön och vilka möjligheter och hinder penna och papper kan medföra.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 55.
  Abazeed, Cheyrine
  et al.
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Reham, Alkatmah
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Utländska lärare i en ny läraridentitet: En kvalitativ studie om professionella och kulturella utmaningar och möjligheter i ett nytt skolsystem2023Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka utländska lärares upplevelse av professionella och kulturella utmaningar och möjligheter de möter som lärare i Sverige. För att besvara studiens syfte formulerades följande frågeställningar: 

  ●      Vilka professionella utmaningar och möjligheter möter utländska lärare i den svenska skolan? 

  ●      Vilka kulturella utmaningar och möjligheter möter utländska lärare i den svenska skolan? 

   

  En kvalitativ forskningsmetod följdes där sju semistrukturerade intervjuer genomfördes med verksamma legitimerade lärare som valdes genom kriteriebaserat urval. Studien indikerar att de största professionella utmaningarna för lärare är språkbarriärer, svårigheter att tolka styrdokument, hantering av digitala verktyg och diskriminering. För att tackla dessa utmaningar och åstadkomma en förändring krävs det mer ansträngning från lärarna. Att ha stöd från kollegor och delta i kollegialt lärande kan också hjälpa lärare att utveckla en bättre förståelse för det svenska skolsystemet. När det gäller de kulturella utmaningarna visar studien att lärarna behövde skapa en ny läraridentitet samt andra typer av relationer till elever än vad de brukade ha i hemlandet. Skapandet av sociala relationer utgör också en utmaning för lärarna i den svenska skolan. Trots detta, så påverkar det, att jobba som lärare i Sverige, lärarnas tänkesätt positivt och det skapar en ny förståelse av utbildning och lärande.  Studiens resultat stämmer väl överens med andra forskningsarbete och verk inom samma område.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 56.
  Abazi, Adelina
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Uggla, Caroline
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Läraren i praktiken: En studie om lärares förmåga att inspirera och medvetandegöra elevers inlärning, samt omforma sina akademiska ämneskunskaper2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats, Läraren och den praktiska verkligheten, handlar om hur lärare gör för

  att omforma sina ämneskunskaper till ämnesdidaktiska, vilka metoder de använder i

  undervisningen för att medvetandegöra elevernas inlärning, samt hur lärarna gör för att

  utmana och inspirera elevernas lärande och kunskapsutveckling. Teorierna som använts

  i studien är läranderum, proximala utvecklingszonen, autonomous learning, learning to

  learn och pedagogical content knowledge, vilka även ligger till grund för den

  analyserande delen.

  Resultaten i studien visar att en fungerande gruppdynamik är avgörande för en god

  arbetsmiljö, en ständig dialog utifrån elevens perspektiv bör föras för att skapa

  medvetenhet hos eleven gällande lärprocessen. Utveckling av självständigt lärande sker

  genom tydlig kommunikation mellan lärare och elever, det vill säga att läraren är tydlig

  med anledningen till arbetsområdet, informationen kring anvisningarna, samt finns som

  en tydlig vägledare för att guida eleven genom ämnet. Vidare handlar omformning av

  ämneskunskaper för lärare i praktiken om att reflektera, utvärdera och utveckla

  planeringen och den genomförda undervisningen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 57.
  Abazi, Hidajete
  et al.
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Eriksson, Frida
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Läsmotivationens betydelse för läsutvecklingen: Litteraturstudie om sambandet mellan elevens läsmotivation och läsutveckling i åk F-32024Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Litteraturstudien belyser hur läsmotivationen är kopplad till elevers läsutveckling i årkurs F-3 inom ämnet svenska. Syftet med litteraturstudien är att bidra med kunskap om vad som enligt ett urval av tidigare forskning, har en bidragande betydelse för elevers läsmotivation i åldersgruppen 5 till 10 år. Frågeställningar som belyses är följande: Finns det ett samband mellan läsmotivation och läsförståelse? Vilka undervisningspraktiker är bidragande till elevers läsmotivation? Genom en kombination av närläsning och komparativ jämförelse av de vetenskapliga artiklarna identifierades relevant information för litteraturstudiens resultat. Med grund i de vetenskapliga artiklarna visar resultatet att det finns ett samband mellan läsmotivation och läsförståelse. Däremot visar inte resultatet om läsförståelse bidrar till läsmotivation eller om läsmotivation bidrar till läsförståelse. Vidare visar resultatet att differentierade undervisningspraktiker påverkar läsutvecklingen. Resultatet visar även hur lärarens attityd påverkar elevers läsmotivation.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 58.
  Abazi, Louicé
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Elou, Rodjin
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Hjälpmedel eller maktmedel?: En kvalitativ studie om lärares didaktiska reflektioner kring behavioristiska verktyg2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 59. Abbas Ali, ferdos
  elevrnas matematiska röster: En kvalitativ analys av matematiksamtal i klassrummet2024Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 60.
  Abbas, Amal
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Ledarskap i klassrummet: En kvalitativ studie om hur fyra lärare förhåller sig till pedagogiskt ledarskap2010Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to analyse the attitude of four teachers to leadership in the classroom. The main research questions asked were:

  • What are the teachers` views on leadership in the classroom?
  • What does good versus  bad leadership mean to the teachers?
  • What factors influence the teachers' leadership in the classroom, according to themselves?

  The method used is the qualitative method and interviews, which is my empirical material, I relate to different theories and previous research of leadership.

  The curriculum for the compulsory school system, the pre-school class and the leisure-time centre, Lpo 94, says a lot about how both the school and the teacher must pursue a democratic activity; the teacher must have a democratic leadership in the classroom (Lpo 94, s. 5). At school, the pupils should be met with respect, they should feel safe and be motivated to learn. They must constantly develop and have lots of opportunities to experience the joy of making progress (Lpo 94, s. 7).

  A teacher's leadership is all about control and leading students to the goals that are set up and that pupils should achieve. Knowledge and development are the most important factors in school and therefore it is important to find out what different leadership styles that are most successful.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 61.
  Abbas, Batool
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Dahlbom, Carolin
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Elevers uppfattningar om lässtrategier och läsdebut: en kvalitativ studie utifrån ett livsvärldsfenomenologiskt perspektiv2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Enligt den svenska läroplanen, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2017) ska elever lära sig olika sorters strategier som de kan ha användning av på olika sätt vid läsning. Tidigare forskning visar att elever använder sig av ett antal olika lässtrategier, men inte alltid så medvetet. Det är heller inte alltid som en strategi hjälper eleven i hens förståelse. Lässtrategin kan snarare göra det svårare för eleven att förstå en text. När vi startade upp vårt arbete märkte vi att det finns en lucka i svensk forskning, där man intresserar sig för elevers uppfattningar om lässtrategier. Därför anser vi att det då förefaller intressant att ta reda på mer om hur elevers uppfattningar om lässtrategier är i ett svenskt sammanhang.

  Syfte: Syftet med vår studie har varit att undersöka elevers uppfattningar och användande av lässtrategier i årskurs 3. Det innefattar också elevers uppfattningar om sin läsdebut.

  Metod: Studien utgår från en kvalitativ metod som bottnar i den livsvärldsfenomenologiska ansatsen. Empiri har samlats in genom både enskilda intervjuer och gruppintervjuer med elever från sammanlagt fyra skolor, varav tre kommunala och en friskola, i tre olika kommuner.

  Resultat: Resultatet av vår studie visar att elever har olika uppfattningar om både lässtrategier och läsdebut. Eleverna använder inte längre lässtrategierna ur undervisningsmodellen "En läsande klass" på samma sätt, som när de befann sig i årskurs 1. Detta eftersom eleverna nu har en uppfattning om att de inte längre är i behov av att tillämpa de strategierna vid läsning. Eleverna har likartade men också olika uppfattningar gällande användandet av en eller flera lässtrategier. De lässtrategier som eleverna mest använder är "be om hjälp" och "läsa om", men det framkommer även andra strategier som "googla svåra ord", "läsa bokens baksida", "använda bilder" och "hoppa över text". Studiens resultat visar även elevernas olika uppfattningar om deras upplevelser av läsutveckling och läsdebut. De flesta elever uppfattar sin läsdebut som ansträngande, eftersom den enligt dem handlade mycket om att avkodningsförmågan skulle automatiseras. Eleverna har även positiva uppfattningar om sina upplevelser gällande läsdebuten, då eleverna uppger att de kände en trygghet när de kunde ta reda på ny information på egen hand genom läsning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 62.
  Abbas, Batool
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Törnqvist, Carolin
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Att utveckla elevers läsförståelse i årskurs 1 och 2: en kvalitativ studie utifrån några lärares perspektiv2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet med vår studie har varit att undersöka vilka undervisningsmodeller lärare i årskurs 1 och 2 använder, för att utveckla elevers läsförståelse och hur dessa modellers strategier undervisas av lärarna. En undervisningsmodell innehåller ett antal läsförståelsestrategier som elever ska kunna tillämpa vid läsning (Skolverket, 2016a).

   För att besvara våra frågeställningar valde vi att ta hjälp från tidigare forskning och litteratur, som behandlar olika modeller inom området läsförståelse. I denna kvalitativa studie har semistrukturerade intervjuer med fem lärare, som arbetar på tre olika skolor i årskurserna 1 och 2 inom samma västsvenska kommun, samlats in. Dessutom har observationer av de fem lärarnas läsförståelseundervisning fungerat som underlag för vår studie. I vår studie betonar de medverkande lärarna att det är olika från lärare till lärare hur man tar sig an en undervisningsmodell. Vilka läsförståelsestrategier som ligger i fokus beror på elevgruppens behov och förutsättningar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 63.
  Abbas, Dalia
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för musik och bild (MB).
  Kero, Sanni
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för musik och bild (MB).
  Hållbar bildutveckling: En bildlärare i Sverige och en bildkonstlärare i Finlands uppfattningar om undervisning inom hållbar utveckling2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inom bild- och bildkonstämnet har sparsamhet och återvinning ständigt varit en grundläggande del. På grund av de globala klimatfrågorna har hållbar utveckling blivit aktuellt inom alla livsområden, utbildningsnivåer och läroämnen. Denna studie fokuserar på värdet av bild- och bildkonstutbildning som ett komplext verktyg för att lyfta fram hållbar utveckling och dess miljöaspekter. Syftet är att ta reda på vilka möjligheter två bild- och bildkonstlärare, från Sverige och Finland, ser på ämnet i relation till miljöundervisning. Studien fokuserar på två lärares uppfattningar om bild- och bildkonstämnets möjligheter samt de värderingar som styr urvalet för innehållet. Resultatet visar att ämnet bild- och bildkonst har många olika möjligheter när det gäller undervisning inom hållbarhet som ett verktyg för att få fram de nya perspektiv som konst kan erbjuda. Avslutningsvis visade studien att lärares intresse för miljöfrågor ger dem mer inspiration, dock påverkar detta inte direkt innehållet i undervisningen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 64.
  Abbas, Inam
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Flerspråkiga barn i förskolan: En kvalitativ studie angående hur pedagogerna tänker kring flerspråkighet och de arbetsmetoder2023Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Språk- och språkutveckling är en viktig del i förskolans arbete, i barns lärande och utveckling. Med tanke på att språk är en essentiell del av identitet, kommunikation och gemenskap är det viktigt för barn att kunna utveckla den färdigheten. Flerspråkighet är allt vanligare idag i förskoleverksamheter och det krävs att förskolepersonal visar engagemang och intresse för att synliggöra språket på många olika sätt. En av förskolepedagogernas viktigaste uppgifter är att genom olika arbetsmetoder kunna använda undervisningen till att stimulera och utveckla barns språk.

  Syftet med min undersökning är att ta reda på vilka tankar och arbetsmetoder pedagoger har för att stimulera och stödja flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan.

  Metoden som används i denna studie är kvalitativ, baserad på sex intervjuer från tre olika förskolor. Diskussionen i resultatdelen sker utifrån syftet och frågeställningar.

  Resultatet som framkommit i studien är att pedagogerna tillämpar olika metoder och strategier för att stimulera språkutveckling. Samtliga anser att modersmålsundervisning kan användas för att stimulera inlärningen av det svenska språket. Det framgår också att pedagogerna har en viktig roll i förskolan där de behöver vara lyhörda, närvarande och tydliga i arbetet. De menar att konkret material och den lärmiljö som verksamheten erbjuder är avgörande för barns språkutveckling. Pedagogerna anser att de har ett ansvar att samarbeta med vårdnadshavare och kunna ha ett positivt bemötande gentemot flerspråkighet. De förutsättningar som erbjuds pedagogerna för att genomföra sitt arbete anser de är olika. Viktigt att lyfta fram är att de menar att den svenska förskolan inte kan garantera en likvärdig utbildning för alla runt om i landet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 65.
  Abbas, Jufoon
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Nelson, Lina
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Blyga barn i sociala situationer: Pedagogers strategier för att inkludera blyga barn i förskolan2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Idag uppmanas barn på förskolan att ta för sig och göra sig hörda, detta för att bli en del av gemenskapen. Blyga barn på förskolan tenderar att bli osynliga vilket leder till att de har svårt att bli delaktiga. I vår studie undersöker vi hur pedagoger arbetar för att inkludera blyga barn i förskolan.

  Syfte: I denna studie undersöker vi hur förskollärare arbetar för att blyga barn ska känna sig inkluderade i sociala situationer.

  Metod: Vi har valt att genomföra semistrukturerade intervjuer. Vi har intervjuat nio verksamma pedagoger på fem olika förskolor. Vi kontaktade cheferna på varje förskola via mejl innan vi skickade ut vårt missivbrev. Efter samtycke från studiedeltagarna spelade vi in våra intervjuer som sedan transkriberades och analyserades.

  Resultat: Resultatet av vår studie är att blyga barn har svårt att bli delaktiga i förskolan och inkluderas endast i vissa situationer. Att det finns olika strategier som pedagoger kan ta till för att stödja dessa barn har visat sig genom tidigare forskning. Dock behövs utbildning till pedagoger för att de ska bli medvetna om dessa strategier då det framkommit att utbildning inom området inte tillhandahålls. Det är också situationsbundet när barn blir blyga, vilket visar att barn är blyga i vissa miljöer eller sammanhang men inte i andra. Barn som är blyga går miste om upplevelser och erfarenheter på förskolan som andra barn får till sig, vilket innebär att de riskerar att gå miste om utvecklingsmöjligheter och att hamna utanför gemenskapen.

 • 66.
  Abbas, Maroa
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Nilsson, Sofie
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Utomhusundervisning relaterat till artkunskap: En kunskapsöversikt2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Kunskapsöversikten presenterar vad aktuell forskning har kommit fram till gällande utomhusundervisning i biologididaktik relaterat till artkunskap.Syftet med översikten är att synliggöra vad som kännetecknar forskningen. Vi har jämfört artiklar och sökt efter likheter och skillnader för att sedan kunna hitta mönster i resultaten i artiklarna. Urvalet av studierna baserades på artiklarnas innehåll, med utgångspunkt från inkluderande kriterier valde vi ut de artiklar som stämde överens med kriterierna.

  Med inspiration av SMART fick vi ett urval av forskning som bestod av sju artiklar. Sex av sju artiklar är skrivna i Europa. De valda artiklarna innehöll olika studier med elever, lärare, lärarstudenter och lärarutbildare ochresultatet av studierna tyder på att intresset för artkunskap har minskat under de senaste åren. Det framkom även brister i utomhusundervisningen på grund av olika faktorer som tidsbrist, resursbrist och klimat. Däremot har undervisningsmetoden Bottom up visat sig vara gynnsam för elevernas inlärning av arter. Genom metoden fick eleverna goda kunskaper som i sin tur bidrog till en bättre förståelse för arterna i naturen. Utifrån artiklarna har vi kommit fram till att elever behöver få möjlighet till att vistas utomhus, utforska och stimulera sina sinnen i undervisningen. Detta leder i sin tur till långsiktiga kunskaper och blir till en grund för fortsatt lärande.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 67.
  Abbas, Rim
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS).
  Malik, Salah
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS).
  Religionsundervisningens utmaningar i ett mångkulturellt klassrum2021Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie är riktad till verksamma lärare och lärarstudenter för att uppmärksamma utmaningar som kan uppstå i religionsundervisningen med mångfald, och inspirera till olika didaktiska perspektiv som bemöter utmaningarna. Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka utmaningarna som behandlats inom forskning i samband med religionsundervisningen i ett mångkulturellt klassrum, med målet att undersöka möjliga alternativ som tidigare forskning anser kan bemöta och hantera de utmaningarna som uppstår. Denna kunskapsöversikt kommer att besvara frågeställningarna:

  - Vad säger forskningen om vilka utmaningar lärare möter i religionsundervisningen, i ett mångkulturellt klassrum?

  - Hur kan lärare bemöta dessa utmaningar, enligt forskning.

  Metoden som användes är en systematisk litteraturstudie där vi analyserat flertalet vetenskapliga artiklar, rapporter och avhandlingar genom sökningar i olika databaser för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Utifrån vårt resultat av de vetenskapliga artiklarna och tidigare forskning kan vi se att läraren kan uppleva flera olika utmaningar inom religionsundervisningen i ett mångkulturellt klassrum. Enligt vår slutsats kan utmaningarna bestå av en rad olika faktorer, där elevens kulturella bakgrund och syn på religionen är en av de faktorerna, samtidigt som en lärares kompetens inom interkulturell pedagogik också spelar en avgörande roll i hanteringen av de utmaningarna som kan uppstå. Vilket kan gynna oss i vår framtida yrkesroll som religionslärare, då vi genom denna kunskapsöversikt skapar en medvetenhet om de utmaningar som kan uppstå inom religionsundervisningen, samt ger förslag på hur läraren kan hantera dessa utmaningar så att undervisningen anpassas till alla elever.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 68.
  Abbas, Tavga
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Karsnäser, Jeremias
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  “Eleverna är otroligt duktiga; de behöver bara stöttning i början och rätt undervisning”: En kvalitativ studie om lågstadielärares resonemang över hur läsförståelse främjas hos andraspråkselever2024Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker hur lärare beskriver att de arbetar för att främja läsförståelseförmågan hos elever som talar svenska som andraspråk i årskurs f-3. För att undersöka detta genomförs en tematisk analys av sex semistrukturerade intervjuer med lärare från olika kommuner som arbetar i skolor med många andraspråkselever. 

  Resultatet pekar på att lärarna arbetar strukturerat med att undervisa elever om lässtrategier som kan användas för att förstå en text enligt undervisningsmodellen Reciprocal teaching. Den vanligaste strategin som används enligt lärarna är att reda ut oklarheter, då andraspråkselever ofta har ett bristande ordförråd. Strategierna summera, förutspå och ställa frågor används också men i mindre utsträckning. 

  Resultatet visar dessutom att lärarna är positiva till att använda elevernas modersmål i undervisningen för att främja deras läsförståelse. Deras resonemang pekar på att de använder en del av de strategier som föreslås i ramverket pedagogiskt transspråkande, dock ofta på ett spontant och oplanerat sätt.

  Slutsatsen blir således att lärare behöver mer kunskap och utbildning om hur elevernas modersmål kan användas som resurser. Detta för att underlätta för dem att utforma mer planerade, medvetna och varierade arbetssätt och komma bort från den spontana tillämpningen av pedagogiskt transspråkande som för tillfället ofta sker. Studien understryker att strategier för att främja andraspråkselevers läsförståelse i svenska inte är något som enbart SVA-lärare behöver förhålla sig till, utan en viktig fråga för alla lärare i skolan.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 69.
  Abbas, Tavga
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Karsnäser, Jeremias
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Hur fostrar lärare elever i årskurs f-3 till demokratiska medborgare?: En kvalitativ undersökning om lärares didaktiska uppfattningar om demokratiuppdraget2023Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur lärare resonerar didaktiskt kring SO-undervisning i årskurs f-3 i demokratifrågor och vilka möjligheter och utmaningar som kan finnas i den undervisningen.

  För att kunna besvara detta syfte har semistrukturerade intervjuer genomförts med fyra informanter med varierande yrkeserfarenhet och aktuella undervisningsårskurser.

  Resultat för studien visar att informanterna har bra koll på varför det är viktigt att undervisa om demokrati, hur undervisningen ska genomföras och vad den ska innehålla. För att kunna uppnå skolans demokratiuppdrag behöver demokratiundervisningen genomsyra hela skolans verksamhet, utgå ifrån elevernas individuella förutsättningar, behov, intressen och erfarenheter, göra eleverna delaktiga i utformandet av sin utbildning och få de att inse att deras röst är betydelsefull. Kommunikation är a och o i demokratiundervisningen och ska ske både med och mellan elever, kollegor och vårdnadshavare.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 70.
  Abbas-Andersson, Josef
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Sophia, Sivermalm
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Konsten att göra det osynliga synligt: En kvalitativ studie om förskollärares arbete med nationella minoriteter2024Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att ta reda på hur förskollärare arbetar med nationella minoriteter och ta reda på vilka påverkansfaktorer som inverkar på undervisningen om de nationella minoriteterna. Studien är en flermetods-studie kring ett arbetsmaterial som skapats för förskolans arbete med minoriteter (Sametinget,2018), förskollärare har genomfört semistrukturerade enkäter och semistrukturerade intervjuer och frågorna har berört förskollärares resonemang kring arbetet med nationella minoriteter utifrån arbetsmaterialet. I analysen och diskussionen framgår påverkansfaktorer och förskollärares tolkningar och planerade undervisningar blir centrala. Vår forskning har närmat sig svaret på vad som är påverkansfaktorer för förskollärares undervisning om nationella minoriteter. Studien bidrar till forskningen kring förskolepedagogik, med fokus på förskollärares behov i sitt arbete med barn om och med nationella minoriteter. Det erbjuder insikter om hur man bäst kan stödja dessa barns utveckling och främjar en mer inkluderande utbildning. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 71.
  Abbasi, Amir Zaib
  et al.
  IRC for Finance and Digital Economy, KFUPM Business School, King Fahd University of Petroleum & Minerals, Dhahran, Saudi Arabia.
  Azeem, Sundas
  Shaheed Zulfikar Ali Bhutto Institute of Science and Technology, Islamabad, Pakistan.
  Farooq, Muhammad Usman
  Shaheed Zulfikar Ali Bhutto Institute of Science and Technology, Islamabad, Pakistan.
  Hussain, Khalil
  Shaheed Zulfikar Ali Bhutto Institute of Science and Technology, Islamabad, Pakistan.
  Ting, Ding Hooi
  Department of Management and Humanities, Universiti Teknologi PETRONAS, Seri Iskandar, Malaysia.
  Rehman, Umair
  User Experience Design, Wilfrid Laurier University, Waterloo, ON, Canada.
  Griffiths, Mark D.
  International Gaming Research Unit, Psychology Department, Nottingham Trent University, Nottingham, UK.
  Pakpour, Amir H.
  Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ, Avdelningen för omvårdnad. Jönköping University, Hälsohögskolan, The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare.
  Engagement in educational games and quality of life in early and middle childhood: evidence from a developing country2023Ingår i: Current Psychology, ISSN 1046-1310, E-ISSN 1936-4733, Vol. 42, s. 19386-19400Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Serious games (SGs), are gaining prominence as a tool for early education at home as well as in school settings. Given the mixed effects of gamification on various aspects of users' lives, it is pertinent to study its broader effects on a child's pre-school and school years. Given the lack of consensus on a comprehensive measure that encapsulates these effects on an individual's routine functioning, the present study examined whether various engagement states in SGs use influence a relatively broader measure of users' functioning across significant life domains such as Quality of Life (QoL). It is argued that it would serve scholars, teachers, and parents better to understand the broader implications of SGs on children's overall QoL rather than isolated physiological and behavioral effects. Consequently, utilizing structural equation modeling, results from 335 parents of 2-10-year-olds in a developing country showed that cognitive and behavioral engagement in gamified applications appear to influence the child's QoL, but not affective engagement. Results are discussed in terms of the consequences of using game-based technology for a child's development, with far-reaching academic, personal, physical, and social implications not only for the school-going ages, but also for early teenage years. The results are promising in relation to QoL. The findings indicate the role modern technology plays in improving individuals' lives. The findings provide scholars, parents, and creators of SGs important information for their plan of action regarding children's exposure to SGs and making SGs a frequent aspect of the learning experience early in life.

 • 72.
  Abbasian, Saeid
  EIDI Handelshögskolan i Jönköping.
  Vad är en bra universitetslärare?: En kritisk reflektion2009Ingår i: Professionalitet i fokus : reflekterande studier av universitetslärarpraktik / [ed] Lotta Jons, Stockholm: Universitetspedagogiskt centrum (UPC), Stockholms universitet , 2009, s. 90-111Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 73.
  Abbes, Yacine
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik.
  Educational studies in heat and power technology: how students learn with multimedia tools and problem-based learning2005Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Higher education is undergoing continuous changes and new learning tools and methods are implemented. Researchers in education do not always agree upon the effectiveness of some of the methods introduced into engineering education. The present thesis consists of two case studies on educational methods introduced at the Department of Energy Technology, at Royal Institute of Technology (KTH), Sweden. The qualitative research methodology has been used in case one and a combination of qualitative and quantitative methodology has been used in the second case. The sources of evidences consisted of: unstructured interviews, analysis of video recording, questionnaires, and analysis of a variety of documents. In the first case, an educational program in heat and power technology was analysed. The second case consists in an in-depth study of group dynamics in a Problem –Based Learning course. These studies showed that the learning approach adopted by students depends strongly on the way they view the particular learning tool or method. The first case study revealed the existence of two types of learners. Surfacelearners follow the structure suggested by the designers of the multimedia program. This category of learners focuses only on the material available in the program. Deep-learners go beyond the information and the structure suggested in the program and combine different learning tools in their learning. These students do not follow the structure of the tutorials’ of the multimedia program. This study showed that students who had a strong view how to learn with a multimedia program or a learning method benefited less from the learning tools available. Students with weak views on how to learn from educational program or leaning tool benefit less from the presentation and engage in more surface learning. Self-motivated learners use the multimedia presentation in novel ways and crosscheck the information given with other material. The second study showed that students have unclear and weak views on how to learn with student-directed Problem- Based Learning model. Four types of learners were identified in Problem-Based Learning project: Leaders, Key Actors, Common Students and Social Loafers. Leaders and Key Actors are self-motivated individuals and participate most in the projects. Students who viewed themselves or were viewed as leaders were held responsible to take most of the decisions and students expected them to work more than the average student. Students who viewed themselves as common team members expected a lower workload than leaders’. Key Actors are self-motivated students who do not view themselves as separate from other group members but who participate more than others. Leaders learned more group and social processes, that they did not fully take part in, while common students learned more from the project management aspects that they did not take part in. The study also found that Problem-Based Learning groups can become very cohesive, and can develop distorted views on how to learn with Problem-Based Learning, and un-common group dynamics phenomena such as groupthink can occur in Problem-Based Learning setting.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 74.
  Abbo, Mari
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap.
  Elevers perspektiv på motiverande matematikundervisning i grundskolans tidigare år2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna studie har jag undersökt vilka lärandeaktiviteter som bidrar till en ökad motivation för elevers inlärning. För att göra detta har jag använt mig av en kvalitativ forskningsmetod. Studiens datamaterial utgjordes av enkäter och intervjuer med elever i årskurs 3 i grundskolan. Resultatet av studien visar att det är huvudsakligen två faktorer som motiverar eleverna i deras matematiklärande. Läraren beskrevs som den största påverkande faktorn genom att eleverna jämförde olika lärare med varandra. Eleverna framhöll även hur en varierad matematikundervisning bidrog till att göra undervisningen lustfylld. Det gemensamma för denna studie samt tidigare studier inom området är att en varierad och lustfylld undervisning bidrar till motiverade elever.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 75.
  Abbo, Ritta
  et al.
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Chamoun, Patricia
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  IKT på fritidshemmet: En kvalitativ studie om utmaningar och möjligheter med IKT ur fritidshemslärarens perspektiv2024Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta är en studie om fritidshemslärarnas erfarenheter av att använda digitala verktyg i fritidshemmet. Studien syftar till att utforska fritidshemslärares syn på utmaningar och möjligheter med IKT. Frågeställningarna fokuserar på lärarnas erfarenheter och beskrivningar av användningen av IKT. Vår genomgång av tidigare forskning har visat på både möjligheter och utmaningar med IKT i skolmiljöer. Vi har utgått ur en pedagogisk synvinkel som baseras på en kvalitativ studie utifrån empiriskt material som inhämtats från intervjuer med sex fritidshemslärare om deras upplevelser av möjligheter och utmaningar med att använda digitala verktyg i fritidshemsverksamheten. Vi har även analyserat hur elever och fritidshemslärare lär sig av varandra genom att använda digitala verktyg och vilka konsekvenser det har för fritidshemslärarnas yrkesroll. Vi har utgått från ett sociokulturellt perspektiv, Vygotskijs begrepp om proximal utvecklingszon, mediering och artefakter. Dessa teorier hjälper oss att förstå hur barn lär genom interaktion och användning av digitala verktyg som kulturella artefakter. Resultaten visar att digitala verktyg kan bidra till att främja elevernas intresse, kreativitet och kunskap om olika ämnesområden. Fritidshemslärarna upplever både möjliga aspekter av digitalintegration och utmaningar som brist på resurser såsom, otillräckligt antal iPads eller att befintliga enheter är föråldrade och behovet av att hantera skärmtid och integritet. I diskussionsavsnittet behandlas studiens resultat och analys i relation till tidigare forskning för att identifiera jämförelsepunkter och likheter.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 76.
  Abboud, Ruqaya
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Kraft, Lisa
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Den flexibla arbetsplatsen: När två kontexter blir ett, en studie av medarbetaresupplevelse av flexibilitet på arbetsplatsen.2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studies syfte är att studera medarbetarens syn på arbetsplatsens flexibilitet i två kontexter, på arbetsplatsen och i hemmet. Studien har en kvalitativ ansats som baseras på sex semistrukturerade intervjuer med medarbetare i fyra olika organisationer där samtliga arbetar i två olika kontexter. Vidare har medarbetarnas upplevelse av stöd, rutiner och strukturer studerats samt vilka för- och nackdelar detta innebär för medarbetarna i deras organisation vid arbete på två kontexter. Resultatet visar att samtliga respondenter visar uppskattning för flexibiliteten i deras arbetsliv. Den bidragande faktorn är en förenklad vardag där privata angelägenheter såsom hämtning av barn, träning, sociala livet blir en känsla av frihet. Dock har det flexibla arbetet utmaningar som att avgränsningen mellan arbete och privatliv blir diffus. Trots detta är det tydligt att respondenterna värderar flexibelt arbetssätt då det upplever att möjligheterna väger mer än utmaningarna. Resultatet visar även att medarbetarens personliga egenskaper har en avgörande faktor för att klara av en arbetsplats med två kontexter. I enlighet med Lave och Wengers (1991) teori om kontextbundet lärande behöverinte kontexten enbart vara en utan kan innebära flera kontexter.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 77.
  Abd, Assil
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap. 9101270685.
  Fritidspedagogens arbetssätt i arbetet med nyanlända barn: En kvalitativ studie om fritidspedagogers arbetssätt med nyanlända barn i fritidshem med fokus på svårigheter2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka fritidspedagogens arbetssätt med nyanlända barn i fritidshem.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Nyanlända barn i fritidshem
 • 78. Abda, Nancy-Marie
  et al.
  Redzepagic, Dalila
  Interaktion mellan lärare och elev ur ett genusperspektiv: Jämförelse mellan Sverige och Bosnien och Hercegovina2020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Denna studie handlar om att ta reda på hur klassrumsinteraktionen i matematikundervisningen är ur ett genusperspektiv i Sverige jämfört med Bosnien och Hercegovina. Det muntliga samspelet mellan lärare och elev beroende på om eleven är flicka eller pojke undersöks i studien. Genus är den teoretiska utgångspunkten som används i undersökningen.

  Metoden som används är observationer av sex olika lärare med varsin klass i Bosnien och Hercegovina och Sverige. Informanterna observerades under matematiklektionerna. Därefter genomfördes en jämförelse mellan Bosnien och Hercegovina och Sverige.

  Frågeställningar studien behandlar är följande:

  • Vem får mest talutrymme i matematikundervisningen, flickor eller pojkar?
  • Vem talar mest, lärare eller elev?
  • Skiljer sig interaktionen mellan lärare och elev åt i Sverige och Bosnien och Hercegovina?

  Tidigare forskning visar på att pojkar främst får mest talutrymme i olika klassrum. Studierna har olika syften men behandlar liknande aspekter och går att koppla till vår studie.

  Resultatet från observationerna i Bosnien och Hercegovina var att talutrymmet var jämnt fördelat mellan pojkarna och flickorna, men det fanns mest utrymme för lärarna att tala. I Sverige blev resultatet att pojkarna fick mer talutrymme än flickorna. I Bosnien och Hercegovina var eleverna mer aktiva för att visa den kunskap de bar på genom att räcka upp handen och ta plats i klassrummet. I Sverige hade pojkarna mer talutrymme för att majoriteten av eleverna var pojkar, och det visade sig att de fick ordet flest gånger i samtliga klasser. Resultatet från skolorna diskuteras som avslutning i studien.

 • 79.
  Abdalla, Fardowsa
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Ibrahim, Maryam
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Förskollärares perspektiv på språkutvecklande arbetssätt kring flerspråkighet2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning

  I denna studie definierar vi flerspråkighet som en person som talar ett språk hemma och ett annat språk i förskolan. Studien fokuserar på förskollärares perspektiv på språkutvecklande arbetssätt med flerspråkiga barn i förskolan.

  Syfte

  Syftet med vårt examensarbete är att undersöka förskollärares perspektiv på språkutvecklande arbetssätt med flerspråkiga barn.

  Metod

  Vi valde kvalitativa intervjuer som metod och deltagarna var förskollärare som arbetar i mångkulturella förskolor i Sverige. Vi valde tre förskolor, två förskollärare i vardera förskola. Totalt har vi intervjuat sex förskollärare.

  Resultat

  Vår studie visar att förskollärarna har olika synsätt och metoder för att stödja flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan. I analysen blir det synligt att förskollärarna använder sig av följande verktyg: pedagogiska redskap och aktiviteter, vardagssituationer och samverkan med vårdnadshavare. I analysen blir det också synligt hur förskollärarna i studien har ett positivt förhållningssätt till flerspråkighet och anser att kunskap om modersmålets betydelse för flerspråkiga barns språkutveckling är viktiga strategier i förskolan.

 • 80.
  Abdalla, Marie
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP).
  Thörn, Amanda
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP).
  Flerspråkiga barns meningsskapande i mötet med den digitala plattan: En kvalitativ fältstudie i förskolan2022Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med detta självständiga arbete är att studera hur barn i en interkulturell förskola använder multimodala sätt att kommunicera med digitala och analoga spel för att skapa mening. Mer ingående handlar det om att bidra med kunskap om hur tecken inom lärande kan visas genom hur barnen använder och omskapar analoga samt digitala material utifrån sina egna intressen. Studien har inspiration från etnografi och metoden som har använts för att samla in material har genomförts med deltagande observationer i form av fältanteckningar. Analysen utgår från ett designorienterat perspektiv som används för att visa hur barn och förskollärare kommunicerar med olika teckensystem och uttryckssätt vid användning av en digital platta och analoga brickspel. Resultatet visar hur barnen skapar mening genom att titta, peka och tala, hur de använder analoga bilder för att transformera sin förståelse av siffror och antal och hur de ändrar sitt meningserbjudande. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 81.
  Abdallah, Hiba
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Abdallah, Mariam
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Stereotypa manliga och kvinnliga egenskaper i We hunt the flame: En litteraturstudie ur ett genusperspektiv2022Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Hafsah Faizals We hunt the flame från 2019 är en roman vars berättelse utspelar sig i Arawiya, en värld inspirerad av Ancient Arabia (en värld som fanns innan Islams uppkomst). I berättelsen får vi följa Zafira, en 17-årig kvinna som på grund av samhällets normer får klä ut sig till man, en berömd jägare. Romanen belyser tydligt Arawiyas samhälleliga normer och vad som förväntas av det manliga respektive det kvinnliga könet. För att få chansen att rädda sin hemstad var enda alternativet för henne att klä ut sig till en man eftersom om någon hade vetat om hon var kvinna hade hennes prestationer och hjältelika gärningar blivit fråntagna henne.

  Syfte: Syftet med vårt arbete är att undersöka hur Zafira Bint Iskandar i We Hunt the Flame skildras utifrån ett genusperspektiv och de rådande könsnormerna i romanens värld. Vi ska undersöka om hon är en normbrytare eller inte.

  Teoretisk bakgrund: De teoretiska ramverken som ligger till grund för vårt arbete är Yvonne Hirdmans teori om genusordningen och Maria Nikolajevas motsatsschema.

  Metod: Den valda metoden för detta arbete är en närläsning, vi gör en karaktärsanalys på Zafira för att se hur hon framställs i boken, utifrån Hirdmans genusteori. Vidare stödjer vi oss på den kvalitativa tolkningsmetoden, det hermeneutiska synsättet, men även Nikolajevas motsatsschema.

  Resultat: Analysen visar att Arawiya är ett mansdominerat patriarkalt samhälle där kvinnan är underordnad mannen. Zafira får på grund av omständigheterna dölja sin könstillhörighet för att kunna försörja sin familj. Det gör hon genom att bete sig på ett stereotypiskt maskulint sätt. Genom våra teoretiska utgångspunkter har vi mött en kvinnlig karaktär som kritiserar ett samhälle som begränsar kvinnan, och som bryter mot stereotypiska egenskaper genom att agera på ett sätt som anses vara manligt. I Arawiya är kvinnors positioner begränsade där de inte kan exempelvis bli kalifens efterträdare eller styra ett land. Genom analysen får vi se tydligt hur Hirdmans genusordning bekräftas i Arawiya. Zafira beskrivs ha typiskt manligt kodade egenskaper som att vara självständig, stark, modig, beskyddande och folkets försörjare. Dessa manligt kodade egenskaper är det som stärker hennes mansroll som hon intar då. Trots detta så betyder det inte att hon inte framställs som kvinnlig, då hon gör det i viss mån. Hon betraktades vara sårbar och visar även rädsla vilket är en typiskt kvinnlig egenskap. Det vi har kommit fram till är att protagonisten Zafira Bint Iskandar uppvisar kritik mot genusordningen och bryter mot könsnormerna i Arawiya och faller framförallt i den manliga kategorin i stället för den kvinnliga.

 • 82.
  Abdallah, Kristin
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Akrawi, Helin
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  "Varsågoda och sitt på era platser": En observationsstudie kring arbetsron och inlärningen i klassrummet2023Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att bidra med kunskap kring hur beteenden möjliggörs och/eller begränsas utifrån klassrummets utformning och elevers placering. I fokus för studien står frågor om inlärning och arbetsro. Studien utgår från Sweller’s kognitiva belastningsteori. I studien används metoden observation för att samla in data. Studien omfattar två parallellklasser i årskurs tre för en skola belägen i en kranskommun till en större stad. Dessa klasser har observerats under sammanlagt tolv lektionstillfällen. 

  Genom att använda kognitiv belastningsteori kan studiens resultat visa att teorin används som en pedagogisk åtgärd inom klassrummets utformning och elevplacering. Detta för att öka engagemang, skapa möjligheter för interaktion, främja inlärning och skapa en god arbetsro som möjliggör ett självständigt arbete. Resultatet visar att elevers placering och klassrummets utformning har en betydande roll för hur olika beteenden möjliggörs/begränsas med koppling till inlärning och arbetsro, vilket är frågor som står för studiens fokus. Resultatet visar vidare att taltid, time on task och engagemang förekommer oftast i den främre raden av klassrummet. Dessa beteenden förekommer minst ofta i den mittre raden och mest sällan i den bakre raden. Detta resultat är i likhet med vad tidigare forskningsstudier visar att den främre raden uppvisar hög interaktion, i mittenraden är detta lägre interaktion och lägst i bakre raden. Däremot visar studien att interaktion mellan elev och elev har en ojämn uppdelning i de olika raderna och klasserna. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 83.
  Abdallah, Laila
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Socialantropologiska institutionen.
  ICT-Based Learning in Knowledge Intense Micro-Sized Enterprises2003Ingår i: 2nd International Conference on Multimedia and Information and Communication Technologies in Education 2003: Advances in Technology-Based Education: Toward a Knowledge-Based Society, Proceedings of the 2nd International Conference on Multimedia and Information & Communication Technologies in Education / [ed] J. A. Mesa González, Antonio Méndez Vilas (eds.), 2003Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 84.
  Abdallah, Laila
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Socialantropologiska institutionen.
  Process eller Resultat?: Trender inom utvärdering av svensk högskoleutbildning under1990-talet2002Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 85.
  Abdallah, Mouna
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Skogsberg, Tim
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Elevernas förståelse av likhetstecknet: ”Vad blir?” eller ”Lika mycket som”?2023Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Föreliggande studie är en kartläggning inför ett utvecklingsarbete inom undervisningen för likhetstecknets relationella betydelse. Behovet identifieras utifrån att likhetstecknets betydelse lyfts som en vanlig missuppfattning som hindrar elever att lösa algebraiska ekvationer. För att bättra stödja elevernas algebraiska kunnande finns behov av ett sådant utvecklingsarbete. 

  Syfte: Utifrån syftet att fördjupa vår förståelse i skillnaden mellan likhetstecknets operationella respektive relationella betydelse bland elever på mellanstadiet har studien ämnat att besvara följande frågeställningar:

  • På vilket sätt förstår eleverna likhetstecknet?

  • Vilka möjliga kritiska aspekter behöver urskiljas för att utveckla elevernas relationella förståelse av likhetstecknet?

  Metod: För att besvara studiens frågeställningar har vi genomfört standardiserade tester med elever på mellanstadiet på två olika skolor. Av de elever som genomfört testerna har uppföljande intervjuer genomförts med ett urval på sju elever med syftet att fördjupa vår förståelse i elevernas uppfattning av likhetstecknets betydelse. Intervjuerna har utgått från en semistrukturerad intervjuguide. 

  Resultat: Sammanställningen av resultatet visar att elevernas förståelse av likhetstecknets betydelse varierar och kan grupperas i operationell, relationell och på god väg mot relationell förståelse av likhetstecknet. Kritiska aspekter som ringas in för att elever ska utveckla den relationella förståelsen är bland annat att det ska vara lika stort värde på vardera sida om likhetstecknet och att räkneoperationerna kan förekomma på båda sidor om likhetstecknet. En majoritet av eleverna som deltagit i denna studie uppvisade en operationell förståelse, vilket problematiseras i denna studie eftersom tidigare forskning som presenteras i vår studie påstår att svårigheter i att lösa algebraiska ekvationer härleds tillbaka till den operationella förståelsen av likhetstecknet. Därför kommer den kartläggning som genomförts i studien användas som ett avstamp för vårt planerade utvecklingsarbete; en Learning study där vi genom varierad undervisning som utgår från kritiska aspekter erbjuder elever goda möjligheter för att utveckla sina kunskaper inom likhetstecknets relationella betydelse. 

 • 86.
  Abdallah, Mounawara
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Johansson, Sara
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Att skapa goda relationer i förskolan: Förskolepersonalens syn på relationsskapande till barn i förskolan.2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Goda relationer påverkar barns utveckling och lärande. Personalen i förskolan ska skapa relationer som är personliga till varje enskilt barn oavsett deras olika förutsättningar och behov så att de får möjlighet att utvecklas och lära sig. Studiens syfte är att medvetandegöra och öka kunskapen om vilka olika uppfattningar förskolepersonal har om relationsskapande till barnen i förskolan. I en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer som har sin utgångspunkt i fallbeskrivningar har vi undersökt detta. Resultatet visar att förskolepersonal uttrycker att respekten för individen samt bekräftelsen av barnets känslor är en viktig del i det relationsfrämjande arbetet. Relationens kvalitet ses av de intervjuade förskollärarna och barnskötarna som ett resultat av positiva händelser som gynnar såväl barn som personal. Vår slutsats är att förskolepersonalens relationskompetens har betydelsen för hur relationen till det enskilda barnet blir.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 87.
  Abdallah, Nathalie
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Bjurman, Elin
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Koncentrationssvårigheter hos elever i grundskolan2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 88.
  Abdallah, Nour
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Nyman, Caroline
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Naturvetenskap i förskolan: en kvalitativ studie om förskollärares syn på naturvetenskap i förskolan2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien har syftat till att ta reda på hur pedagoger tänker kring arbetet samt vilka möjligheter och svårigheter det finns med att arbeta med naturvetenskap i förskolan. Under vår undersökning har vi utgått ifrån olika övergripande frågeställningar som vilka arbetssätt pedagoger utgår från när det gäller naturvetenskap i förskolan, vad ser pedagoger för möjligheter att arbeta med naturvetenskap i förskolan samt vad för svårigheter pedagoger ser med att arbeta med naturvetenskap i förskolan? I studien utgick vi från den kvalitativa metoden där åtta intervjuer utfördes på två olika förskolor. Intervjufrågorna var öppna för att försöka fånga in så mycket av de intervjuades upplevelser och tankar kring ämnet naturvetenskap. Resultaten i studien visar att pedagoger har olika tankar om hur man arbetar med naturvetenskap samt att pedagoger arbetar på ett varierat sätt. När det gäller arbetsformen fann vi fyra subkategorier, att arbeta med begreppsförståelse, att ha spontana och planerade aktiviteter, att barnen ska upptäcka själva och att uppmuntra barnen till att lära sig genom sociala samspelet.Vi kom även fram till att det finns olika möjligheter samt svårigheter med naturvetenskap somexempelvis att ha en skog nära kan vara en stor möjlighet eftersom det kan underlätta pedagogers arbete. Svårigheter som kan uppstå är att om det förekommer brister på kunskaphos pedagoger kring ämnet naturvetenskap kan detta innebära att det blir svårt att lära barnen om naturvetenskap. Det blir svårt att exempelvis att svara på frågor.

 • 89.
  Abdallah, Rosanne
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Hajdar, Nushin
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Ett språkutvecklande arbetssätt inom religionsundervisning: En kvalitativ intervjustudie på mellanstadiet2020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I dagens samhälle har mångfalden i klassrummen ökat vilket har medfört att elevers olika erfarenheter och världsbild möts samman i klassrummen och därmed i religionsundervisning. I tidigare vetenskapliga studier har det visat sig att lärare upplever religionskunskapsämnet som ett känsligt och utmanande ämne där flertalet lärare hade olika åsikter om ifall man ska ha dialoger och diskussioner om religion i religionsundervisning. Lärarnas olika åsikter och arbetssätt bidrar och påverkar elevernas ämneskunskaper och språkutveckling och är därför en viktig faktor för elevernas kunskap- och språkinlärning.

  Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka lärares upplevelser av religionskunskapsämnet samt hur lärare arbetar språkutvecklande i religionskunskapsundervisningen på mångkulturella skolor.

  Metod: Metodvalet för denna studie grundar sig i kvalitativa samtalsintervjuer och har utförts utifrån en semistrukturerad intervjuguide där fem lärare från olika mångkulturella skolor har deltagit.

  Resultat: Resultatet visade att lärarna upplever att elevernas engagemang till religionskunskapsämnet påverkar undervisningen och bidrar till interaktion mellan eleverna och lärare i undervisningen. Samtliga lärare uppgav att de arbetar på ett varierande och språkutvecklande arbetssätt där fokus ligger på begrepp som religionsämnet berör. Det framkom i studien att lärare stöttade och involverade elevernas erfarenheter i klassrumsdiskussionerna trots att de är medvetna om att religionskunskapsämnet kan vara ett känsligt ämne för eleverna.

 • 90.
  Abdallah, Sam
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Grupputvecklingssamtal - lärande för individen?: En kvalitativ studie om grupputvecklingssamtal och lärande hos medarbetare2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka grupputvecklingssamtal mellan chef och medarbetare på en avdelning på Akademiska sjukhuset som grund för medarbetarens lärande. Lärandet som undersöks är hur individer kan tillgodogöra sig arbetskunskap utifrån de lärandeprocesser som eventuellt uppstår i samband med gruppsamtal. Frågeställningarna som följer i denna uppsats är ”vad innefattar ett grupputvecklingssamtal på avdelningen på Akademiska sjukhuset?”, ”hur upplever medarbetarna grupputvecklingssamtalet som grund för deras professionella lärande?” och ”vilket slags lärande har premierats?”. Undersökningsmetoderna för denna studie är observation och intervju. Observation har genomförts för att ge svar på vad ett grupputvecklingssamtal på avdelningen på Akademiska sjukhuset innefattar och intervjuer har genomförts för att ge en bild av hur medarbetarna upplever grupputvecklingssamtalen som grund för deras professionella lärande. De analysverktyg som använts för att framställa studiens resultat är det empiriska materialet som framkommit från observationen samt intervjuerna och de teoretiska infallsvinklarna, ”kollektivt lärande” och ”dialog”. Resultaten har visat att ett grupputvecklingssamtal innefattar ett möte där medarbetarna får information om olika saker gällande arbetet och vad som händer på arbetsplatsen. Vidare har resultaten indikerat på att medarbetarna upplever grupputvecklingssamtalen som grund för deras professionella lärande och att det är kollektivt lärande som premierats. Denna studie har främst bidragit till att ge avdelningschefen och gruppcheferna som genomför dessa samtal en uppfattning om att samtalen gynnar medarbetarna i den mån att det ger dem ett kollektivt lärande. Det gör också medarbetarna uppmärksamma på att samtalen kan främja interaktionen mellan dem liksom utförandet av deras arbetsuppgifter.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 91.
  Abdelahad, Antonio
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Att främja elevers skrivutveckling: En studie om hur svensklärare arbetar för att främja skrivutvecklingen för elever som går årkurs 1 på gymnasiet2021Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var dels att undersöka hur svensklärare ser på eleversskrivförmåga när de börjar årkurs 1 på gymnasiet, dels hur lärarna arbetar medelevernas skrivutveckling under årkurs 1. För att undersöka detta intervjuadesfem svensklärare från fyra olika gymnasieskolor. Resultatet visar att samtligalärare upplever en tydlig variation i elevers skrivförmåga när de börjar årskurs 1på gymnasiet. Vissa av lärarna nämner att anledningen till detta kan ha att göramed elevernas tidigare skrivbakgrund samt vilka förutsättningar de har haft föratt utveckla skrivandet i grundskolan. Studien visar att genomtänktaundervisningsmetoder, i form av processkrivning och stödundervisning, kan påett positivt sätt vägleda alla elever som har svårt med sin skrivförmåga.Resultatet tyder vidare på att elevers inre motivation kan ha en viktig roll ilärarens arbete med skrivutveckling. Slutsatsen som dras av studien är att ettsociointeraktivt perspektiv i undervisningen är framgångsrikt i form av kamratoch lärarrespons då läsaren skapar en stark dialog mellan text och elev genomåterkopplingen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 92.
  Abdelahad, Antonio
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Nyanlända elever på språkintroduktion: En studie om vilka faktorer som påverkar inlärningen av svenska för                               arabisktalande elever på språkintroduktion2020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka vilka faktorer fyra arabisktalande elever påspråkintroduktion anser påverkar deras inlärning av det svenska språket. För attundersöka det intervjuades fyra arabisktalande elever som studerar påspråkintroduktion. Resultatet visar att elevernas språkliga bakgrund har både en positivoch negativ påverkan. Tidigare kunskaper i engelska förenklar inlärningen av svenskamedan det arabiska språket har bidragit med svårigheter. Det sociala samspelet samt attvåga tala svenska med andra var andra bidragande faktorer som påverkade elevernasinlärning av språket. Utifrån ett språkutvecklingsperspektiv och ett sociokulturelltperspektiv är det gynnsamt för elever på språkintroduktion att kunna kommunicera mermed svenskspråkiga elever i skolan. Undersökningen visar att informanternas brist påinteraktion med de svenskspråkiga eleverna kan ha en negativ påverkan på derasspråkutveckling. 

 • 93.
  Abdelgalil, Mohammed Saqr
  et al.
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Människocentrerad teknologi, Medieteknik och interaktionsdesign, MID. Univ Eastern Finland, Sch Comp, Joensuu Campus,Yliopistokatu 2,POB 111, FI-80100 Joensuu, Finland..
  Lopez-Pernas, Sonsoles
  Univ Politecn Madrid, ETSI Telecomunicac, Dept Ingn Sistemas Telemat, Avda Complutense 30, Madrid 28040, Spain..
  The longitudinal trajectories of online engagement over a full program2021Ingår i: Computers and education, ISSN 0360-1315, E-ISSN 1873-782X, Vol. 175, artikel-id 104325Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Student engagement has a trajectory (a timeline) that unfolds over time and can be shaped by different factors including learners' motivation, school conditions, and the nature of learning tasks. Such factors may result in either a stable, declining or fluctuating engagement trajectory. While research on online engagement is abundant, most authors have examined student engagement in a single course or two. Little research has been devoted to studying online longitudinal engagement, i.e., the evolution of student engagement over a full educational program. This learning analytics study examines the engagement states (sequences, successions, stability, and transitions) of 106 students in 1396 course enrollments over a full program. All data of students enrolled in the academic year 2014-2015, and their subsequent data in 2015-2016, 2016-2017, and 2017-2018 (15 courses) were collected. The engagement states were clustered using Hidden Markov Models (HMM) to uncover the hidden engagement trajectories which resulted in a mostly-engaged (33% of students), an intermediate (39.6%), and a troubled (27.4%) trajectory. The mostly-engaged trajectory was stable with infrequent changes, scored the highest, and was less likely to drop out. The troubled trajectory showed early disengagement, frequent dropouts and scored the lowest grades. The results of our study show how to identify early program disengagement (activities within the third decile) and when students may drop out (first year and early second year).

 • 94.
  Abdelgalil, Mohammed Saqr
  et al.
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Människocentrerad teknologi, Medieteknik och interaktionsdesign, MID. University of Eastern Finland, Joensuu, Finland.
  López-Pernas, S.
  Idiographic learning analytics: A single student (N=1) approach using psychological networks2021Ingår i: CEUR Workshop Proceedings, CEUR-WS , 2021, s. 16-22Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Recent findings in the field of learning analytics have brought to our attention that conclusions drawn from cross-sectional group-level data may not capture the dynamic processes that unfold within each individual learner. In this light, idiographic methods have started to gain grounds in many fields as a possible solution to examine students' behavior at the individual level by using several data points from each learner to create person-specific insights. In this study, we introduce such novel methods to the learning analytics field by exploring the possible potentials that one can gain from zooming in on the fine-grained dynamics of a single student. Specifically, we make use of Gaussian Graphical Models -an emerging trend in network science- to analyze a single student's dispositions and devise insights specific to him/her. The results of our study revealed that the student under examination may be in need to learn better self-regulation techniques regarding reflection and planning. 

 • 95. Abdelhai, Rehab
  et al.
  Yassin, Sahar
  Ahmad, Mohamad F.
  Fors, Uno
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  An e-learning reproductive health module to support improved student learning and interaction: a prospective interventional study at a medical school in Egypt2012Ingår i: BMC Medical Education, E-ISSN 1472-6920, Vol. 12, s. 11-Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: The Public Health (PH) course at the medical college of Cairo University is based on traditional lectures. Large enrollment limits students' discussions and interactions with instructors. Aim: Evaluate students' learning outcomes as measured by improved knowledge acquisition and opinions of redesigning the Reproductive Health (RH) section of the PH course into e-learning and assessing e-course utilization. Methods: This prospective interventional study started with development of an e-learning course covering the RH section, with visual and interactive emphasis, to satisfy students' diverse learning styles. Two student groups participated in this study. The first group received traditional lecturing, while the second volunteered to enroll in the e-learning course, taking online course quizzes. Both groups answered knowledge and course evaluation questionnaires and were invited to group discussions. Additionally, the first group answered another questionnaire about reasons for non-participation. Results: Students participating in the e-learning course showed significantly better results, than those receiving traditional tutoring. Students who originally shunned the e-course expressed eagerness to access the course before the end of the academic year. Overall, students using the redesigned e-course reported better learning experiences. Conclusions: An online course with interactivities and interaction, can overcome many educational drawbacks of large enrolment classes, enhance student's learning and complement pit-falls of large enrollment traditional tutoring.

 • 96. Abdellah, Saraah Nasser
  Lärares perspektiv på bedömning av laborationsarbete i fysik2024Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 97.
  Abdelrahman, Hiba
  et al.
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT), Kultur-språk-medier (KSM).
  Hedlund, Max
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT), Kultur-språk-medier (KSM).
  Betydelsen av språklig variation för elevers identitet- och språkutveckling2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vi har under tidigare kurser i ämnet Svenska på Malmö Universitet fått lära oss hur läroplanen styr ämnets bärande delar. Bland annat har Malmgren i sin bok Svenskundervisning i grundskolan från 1996 beskrivit den pedagogiska praktikens förändring. Syftet med denna kunskapsöversikt är att se på vad forskning säger om innebörden av språklig variation i undervisningen för elevers språk och kunskapsutveckling ur ett identitetsperspektiv. Vi ämnar besvara detta med frågeställningen: Vilken betydelse har en språklig variation för elevers identitet- och språkutveckling i språkligt heterogena klassrum? Vi har undersökt och läst olika vetenskapliga artiklar samt forskning på Skolverkets plattform med en avgränsning på 10 år i sökfältet då vetenskap har förändrats över tid samt att en ny läroplan har implementerats, (Lgr 11). Fokuset i forskningen har varit flerspråkighet och dess innebörd i relation till ungdomar samt olika stöttande undervisningsmetoder och arbetssätt i skolan. Resultat ur forskningen visar på att begreppet flerspråkighet blir antonymen till Sveriges tidigare dominerande enspråkighetsnorm och att flerspråkighet numera dominerar i skolan (Skolverket, 2012). Detta menas berika vårt samhälle på olika vis genom att flerspråkigheten ses som en resurs i skolans språkligt heterogena klassrum med möjligheten för alla elever att utveckla sina språkliga kunskaper oberoende av sitt förstaspråk. Att låta elever få utveckla hela sin språkliga repertoar i skolan med användandet av alla sina språkliga resurser är viktigt då det påverkar elevernas identitetsutveckling samt vidare möjlighet för en framgångsrik kunskapsutveckling. Skolverket belyser även med flera forskningsartiklar hur begreppet bör ses som en resurs i skolan då språk är individens viktigaste verktyg för lärande (Skolverket, 2012). Slutsatsen av resultatet är att lärarens närvaro, inställning och attityd till elevernas flerspråkighet påverkar den språkliga variationen i klassrummet samt språket hos eleverna. Eleverna är även medvetna om att de anpassar språket utifrån klassrumssituationoch utformning av undervisning. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 98.
  Abdelrahman, Hiba
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för kultur, språk och medier (KSM).
  Hedlund, Max
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för kultur, språk och medier (KSM).
  Svenskämnets synliggörande genom klassrumsartefakter: -En komparativ kvalitativ analys av klassrumsartefakterna i årskurs F-3 och 4–62022Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vi har genomfört en kvalitativ undersökning i en komparativ studie med observation av klassrummets fysiska miljö med fokus på dess synliggörande av ämnet svenska genom artefakter. Vi utförde vår undersökning och analys av 12 olika hemklassrum i en F-9 skola i södra Skåne. Detta gjordes jämförande i årskurserna F-3 samt 4–6, där ämnet svenska undervisas flera gånger per vecka i varje klassrum.Syftet med denna fallstudie är att undersöka och granska hur svenskämnet kommuniceras/synliggörs i grundskolans klassrum genom dess befintliga artefakter med frågeställningen; “Skiljer sig synligheten av svenskämnet i klassrumsartefakterna mellan årskurserna F–3 och 4–6?” Arbetet genomförs utifrån en observation och bilddokumentation av klassrum i samband med en semiotisk analys. Vår upplevelse från vår verksamhetsförlagda utbildning under lärarutbildningens år är att svenskämnet inte syns lika explicit i klassrumsmiljön som andraundervisnings ämnen, eller i förhållande till hur mycket svenskämnet undervisas per vecka.Semiotiken och Vygostkijs sociokulturella lärande är grunden för studiens teoretiska ramverk. De material vi har analyserat och diskuterat kring grundar sig på de fältanteckningar som skrevs i samband med observationen samt filmer och fotografier från klassrummets fysiska miljö, utan närvarande elever eller lärare. Analysen av material har även gjorts utifrån en hermeneutisk analys där belysningen av ämnet svenska sker från helhet till delar, och sedan till helhet igen. Läroplanen LGR11 utgjorde basen för vad som undersöktes, de artefakter som överensstämde med syftesdelen samt det centrala innehållet i svenskämnet antecknades för tolkning. Vi har även relaterat och jämfört resultat med den forskning som tidigare har gjorts på liknande område. I studien framkommer det att ämnet svenska inte träder fram lika starkt i klassrummen 4–6som i F–3, vilket inte är i enlighet med läroplanen. Svenskämnet framkom dock tydligare i klassrummen F–3 med en markant skillnad i hur samspel och interaktion med artefakter möjliggjordes i klassrumsmiljön, gentemot klassrummen i årskurs 4–6. Under våra observationer observerade vi olika klassrumsmiljöer, möbleringsalternativ och artefakter som talade för eller emot det sociokulturella perspektivet på lärande.

 • 99.
  Abdi, Mona
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Konflikter i den fria leken på fritidshemmet: En kvalitativ studie om konflikter och konflikthantering i den fria leken på fritidshemmet2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to examine whether there is a connection between conflicts that arise between the students and the free play at the leisure center, and how these conflicts are handled. I answered the study's question with the help of qualitative interviews and observations. I interviewed four educators at four different leisure centers, and observed these activities. I have analyzed the empirical data from the sociocultural perspective. The result showed a clear connection between conflicts that arise between the students and the free play. The results also showed that the teachers in the leisure activities make use of the conflict management method mediation.

 • 100.
  Abdi, Mustafa
  et al.
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Sjökvist, Samuel
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Piska och Morot: En vetenskaplig essä om belöning och bestraffning i skolan2020Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats tar avstamp i två berättelser där vi beskriver varsitt egen upplevt dilemma. Genom att använda berättelserna som utgångspunkt syftar uppsatsen till att ta reda på vilka för- och nackdelar som belöning och bestraffning har samt varför de har en så stor plats i skolan. Uppsatsen syftar också till att redogöra för alternativa metoder utöver belöning och bestraffning.

  Vi använder oss av metoden vetenskaplig essä som innebär att vi, genom att låta våra berättelser möta forskning, teorier och litteratur, reflekterar kring vårt agerande och på så sätt försöker skapa ny kunskap. Vi vänder oss till B. F. Skinner och behaviorismen för att få ett historiskt perspektiv på belöning och bestraffning. För att närma oss beteendeproblem och metoder för att bemöta dem har vi använt oss av Ross W. Greene och hans motto “barn uppför sig om de kan” samt Bo Hejlskov Elvéns förhållningssätt lågaffektivt bemötande. För att förklara belöningens och bestraffningens närvaro i skolan har vi använt oss av Jesper Juuls och Helle Jensens begrepp lydnadskultur. 

  Vi finner att belöning och bestraffning är stora begrepp som innefattar flera dimensioner och att det inte går att enkelt klassa dem som bra eller dåliga och rätt eller fel. Dock upptäcker vi att de kan leda till objektifiering av barn samt att det finns metoder för att bemöta beteendeproblem som inte innefattar belöning eller bestraffning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
1234567 51 - 100 av 100073
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf