Digitala Vetenskapliga Arkivet

Change search
Refine search result
828829830831832833834 41501 - 41550 of 41758
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 41501.
  Öman Gräll, Åsa
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Olofsson, Åsa
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Stöd till förskolebarn med kognitiva/intellektuella svårigheter.: Förskollärares erfarenheter av tidigt stöd till barn som är sena i sin kognitiva/intellektuella utveckling - Intervjuer utifrån vinjetter.2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Tidiga insatser i förskolan är betydelsefullt för det enskilda barnets utveckling och lärande. Detta gäller särskilt om ett barn tenderar att få svårigheter i sin utveckling. Syftet med denna studie var att undersöka förskollärares erfarenheter av vilket stöd de tillämpar för barn som är sena i sin kognitiva/intellektuella utveckling och hur stödet ges i förskolan innan externa insatser sätts in. Metod: Åtta förskollärare intervjuades utifrån två vinjetter. Resultat:  I huvudtemat ”Generellt stöd utifrån den verksamhet som råder” beskriver förskollärarna hur de kan hitta lösningar och anpassa verksamheten efter barnets behov av stöd. Under temat "Förberedelser och rutiner skapar stöd" berättar förskollärarna om hur de kan ge ett visuellt och verbalt stöd för att underlätta barnets vardag. Vikten av att ge stöd och sätta in insatser som stödjer barnet i sin språkutveckling genom olika språklekar och tecken som stöd, beskriver förskollärarna under temat ”Kommunikativa insatser ger förutsättningar”.  I ”Inkluderande miljöer skapar samspel” skildrar förskollärarna hur de hinner med att se och stötta barnet bättre genom att arbeta i mindre grupp och hur de använder konkreta material för att underlätta förståelsen. Under temat ”Samverkan bygger stöd” framställer förskollärarna vikten av att skriva handlingsplan för utvärdering av stöd och betydelsen av samverkan mellan hem och förskola för att stödja barnet. Konklusion: Slutsatsen är att det behövs mer kunskap kring vilka mätinstrument som hjälper förskollärare att identifiera barn som har svårigheter i sin kognitiva/intellektuella utveckling för att kunna ge ett specifikt och tidigt stöd till dessa barn i förskolan.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 41502.
  Öman, Maria
  et al.
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences, Ämnesavdelningen för datavetenskap.
  Jonsson, Torsten
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences, Ämnesavdelningen för datavetenskap.
  Om ett pedagogiskt arbete på en högskoleavdelning2004In: Kunskap och lärande i den högre utbildningen: lärarreflexioner från praktiken / [ed] Sara Dahlström och Göran Fransson, Gävle: Högskolan i Gävle , 2004, p. 39-52Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 41503.
  Öman, Sanna
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Westfal Bergqvist, Jill
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  ”Vet ni, vi kan lämna den där saxen”: Ett lärarperspektiv på elevers övergångar mellan anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Utgångspunkten för denna studie är lärares olika perspektiv och syn på elevers övergångar mellan anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola. Den tidigare forskningen som vi har tagit del av synliggör komplexiteten när det kommer till att finna gemensamma rutiner och riktlinjer för hur övergångar ska ske inom skolformen. Syftet med studien är att bidra med kunskap om lärares olika uppfattningar och erfarenheter av nämnda övergång för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Fokus riktas också mot deras syn på elevernas delaktighet i processen. Kvalitativa intervjuer har genomförts med 9 lärare och speciallärare verksamma i anpassad grundskola och anpassad gymnasieskolan för att nå forskningssyftet. Den tematiska innehållsanalys som använts som dataanalysmetod visade att det råder viss samstämmighet i lärarnas utsagor men slutsatsen blev också att det finns utvecklingsområden. Att det är upp till varje enskild skola att utforma rutinerna tillsammans med överlämnande lärare samt att det saknas en samsyn och tillräckligt tydliga riktlinjer i nationella styrdokument diskuteras. Framträdande blev också att det finns behov av framtida forskning om övergångar mellan anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola. För att få en mer heltäckande och balanserad bild borde även elevernas, vårdnadshavarnas och rektorernas uppfattningar också kartläggas och åskådliggöras. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 41504.
  Önell, Pauline
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Konflikthantering - möjligheter och hinder: En studie som skildrar förskollärares uppfattningar om konflikthantering i förskolan2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 41505.
  Önnerfjord, Veronica
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  "En bra barnbok läser man på tio minuter": om litteraturarbete i förskolan2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att övergripande belysa litteraturarbetet i förskolan. Undersökningen placerar sig inom det forskningsfält som intresserar sig för barns literacy som social praktik och kulturellt meningsskapande och utgår från ett sociokulturellt perspektiv på lärande och språkutveckling. Studien har en kvalitativ forskningsansats, där intervjuer med förskolepedagoger och observationer av förskolors textmiljöer har använts för att samla in det empiriska materialet. Det är i första hand pedagogernas verbaliserande tankar och föreställningar om användandet av barnlitteratur i förskoleverksamheten som studien visar samt hur textmiljöerna är utformade. Analysen av intervjuerna kompletteras av observationer av förskolornas textmiljöer. Studiens resultat visar att pedagogerna uppfattar litteratur som en viktig del av förskolans verksamhet, dels som ett kulturarv att förvalta men också som ett pedagogiskt redskap. Det framkommer att förskolornas textmiljöer ser olika ut och att flera pedagoger tycker att det är svårt att utveckla inspirerande miljöer som lockar till läsning, berättande och samtal. Studien visar även att förskolornas bokbestånd är ålderdomligt och av varierande kvalitet samt att högläsning förekommer på alla förskolor men olika mycket och i olika situationer. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 41506.
  Öqvist, Anna
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  Aktivitetens betydelse för hur kön görs i skolämnet idrott och hälsa2010In: Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, ISSN 1103-4629, Vol. 19, no 1, p. 52-57Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Sluta hora med bollen, du är väl ingen tjej heller?! Platsen har visat sig ha en särskild betydelse för hur kön görs i skolan utifrån hur benämningar som hora och kärring används. Idrotten, med dess olika aktiviteter som erbjuds där, tycks vara den plats i skolmiljön där benämningarna används mest frekvent. Men man kan ställa sig frågan,har verkligen benämningar som hora och kärring betydelse när flickor och pojkar gör kön?

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 41507.
  Öqvist, Anna
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  Girls and boys interaction in school: how and when is sexualised language used?2005In: A Nordic dimension in education and research - myth or reality?: NFPF/NERA 33rd congress, 2005, p. 216-Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to discuss the topic in my thesis: girls` and boys` interaction in school, focussing on their language use. An important starting point for the thesis is a pilot study, an interview with girls at an intermediate level. It shows that the girls interpret the boys to be setting up the agenda for their behaviour. My recent ethnographic study, however reveals a different scenario. A participant observation study in three different classes over a period of six weeks, shows that both girls and boys use a sexualised language. Boys use it in public addressing both girls and boys, mostly in situations where performance and competition are central. Girls use it mostly when addressing others girls in private rooms. These observations even show that when girls are together, they set up an agenda for themselves for their behaviour as well as for what kind of clothes and make-up to wear.

 • 41508.
  Öqvist, Anna
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  Skolvardagens genusdramaturgi: en studie av hur femininiteter och maskuliniteter görs i år 5 med ett särskilt fokus på benämningar som hora och kärring2009Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of the present study is to describe and analyse how pupils in 5th grade are doing femininities and masculinities in everyday school life. A particular focus is placed on how terms such as hora [‘whore'] and kärring [‘hag'] are used but also to some extent on how girls construct femininities in relation to one another through other linguistic and bodily actions. One theoretical point of departure of the study is the social constructionist perspective, in which gender is seen as something humans are doing and that individuals are active agents in this process. Raewyn Connell's theoretical framework is used. Connell argues that schools are both an institutional agent contributing to creating gender and an arena where young people stage, reinforce or renegotiate femininity and masculinity. One important point of departure of the theory is that there exist multiple femininities and masculinities that are constructed both within and between the genders in a hierarchical order. At the local level this can be studied through different kind of gender relations, which creates prevailing gender regimes. Connell thinks that these gender regimes most often vary and have different forms at the local level for example in different schools, but that they both tally with and deviate from society's overarching gender order. The empirical material of the thesis is based on an ethnographic method where field notes and participant observation were used as data collection method in three classes in the fifth form in three different schools in a medium-sized Swedish municipality. The pupils were 11-12 years old. The three schools are located in different housing areas in the centre of the municipality. One school is in a housing area that is inhabited by working-class families to a great extent and the other two schools are situated in middle-class areas.The principal result of the study shows that gender, femininities and masculinities are doing continuously in everyday school life. The place, the peer group and the activity are of great importance for how terms as "whore" and "hag" are used. In this process power and hierarchy are central components both between and within the genders. Unlike Connell, who thinks that gender regimes most often vary locally, this study shows similarities rather than differences among the three schools.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 41509.
  Öqvist, Anna
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  Skolvardagens genusdramaturgi: skolans utmaning2009In: Genus i norrsken, ISSN 1654-7640, no 1, p. 3-6Article in journal (Other academic)
 • 41510.
  Öqvist, Anna
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  Cervantes, Sara
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  Preschool Teachers and Caregivers Positioning and Re Positioning in Preschool Due to New Division of Responsibilities in Policy Documents2020In: Proceedings of ‏The 3rd International Conference on Research in Education, Teaching and Learning, Diamond Scientific Publishing , 2020, p. 126-126Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In Swedish preschools two occupational categories working side-by-side in working team: preschool teachers and caregivers. In 2011, a new educational reform was introduced in Sweden were preschool become a school form in its own right within the overall educational system. The Swedish preschool teacher profession was changed and strengthened were preschool teachers were given a clearer responsibility for the quality of the educational practice and for the work being carried out in line with the curriculum assignment. This resulted in a division of labor between the working team, the preschool teacher and the preschool principal. This study explores how preschool teacher and caregivers in Swedish preschools position themselves in relation to the changed responsibility between preschool teachers and the work team in preschool practice. Using a qualitative research design, this study collected data comprising 17 open-ended questionnaire with preschool teachers and caregivers in preschool. The result shows that both preschool teachers and caregivers position themselves as equal doing the same work, which indicate a challenge to reposition by moving away from their previous position with equal responsibility in the working team. Caregivers degrade preschool teachers’ profession and position and upgrade their own competence and position as equal preschool teachers. Preschool teachers on the other hand upgrade caregivers’ competence and position and degrade their own competence and position.

 • 41511.
  Öqvist, Anna
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  Cervantes, Sara
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  Teaching in preschool: heads of preschools governance throughout the systematic quality work2018In: Nordic Journal of Studies in Educational Policy, ISSN 2002-0317, Vol. 4, no 1, p. 38-47Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to investigate how the heads of preschool govern teaching in practice through systematic quality work. In the new Swedish Education Act, which came into force on 1 July 2011, the mission of preschools changed because teaching was introduced as a new concept, and preschool teachers were now responsible for teaching. Swedish National Agency for Inspection report that there is a lack of how the concept of teaching is used in preschools. Heads of preschool are crucial for implementing teaching, and a valuable tool for their governing is the systematic quality work which they also are responsible for. This study collected data comprising 120 systematic quality reports from preschools in Sweden, and by text analysis, we explored how the heads of preschool used the concept of teaching. The results showed an absence of governance and management among the heads of preschool concerning teaching and when teaching is used, it was mainly according to the development of all staff competencies and to the concept of variation in teaching. This indicates that the heads of preschool govern the practice in a way that made preschool teachers responsible for teaching invisible.

 • 41512.
  Öqvist, Anna
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  Högström, Per
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  Don’t Ask Me Why: Preschool Teachers’ Knowledge in Technology as a Determinant of Leadership Behavior2018In: Journal of Technology Education, ISSN 1045-1064, E-ISSN 2331-4702, Vol. 29, no 2, p. 4-19Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In the Swedish preschool curriculum, technology education is emphasized as one of the most significant pedagogical areas. Particularly, the teacher’s role is emphasized: It is the preschool teacher’s responsibility to stimulate and challenge children’s interest in science and technology. Unfortunately, prior research indicates that preschool teachers feel uncertain about what technology is and the extent of their knowledge on the topic. Based on the path–goal theory, this article will explore how preschool teachers’ knowledge of technology influence how they act toward children in different learning activities. Using a qualitative research design, this study collected data comprising 15 interviews with preschool teachers. The result provide insights for how teachers limited knowledge in technology influence their leadership behavior toward children both in planned activities initiated by teachers and in unplanned activities initiated by children during free play. The core of how teachers’ knowledge in technology influences their leadership behavior in these two types of activities is their ability to deal with children’s why questions. The results also show that a compensatory approach becomes evident in teachers’ leadership behavior toward children in planned activities and that an avoidance approach is evident in unplanned activities. Our findings suggest that the development of a problem-solving approach in unplanned activities could enable teachers to create learning environments for children in which technology becomes something natural. Moreover, enhanced knowledge and understanding of technology will in turn make teachers better able to explain and clarify concepts and various technical phenomena.

 • 41513.
  Öqvist, Anna
  et al.
  Luleå university of technology, Luleå, Sweden.
  Högström, Per
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science. Luleå university of technology, Luleå, Sweden.
  Don’t Ask Me Why: Preschool Teachers’ Knowledge in Technology as a Determinant of Leadership Behavior2018In: Journal of Technology Education, ISSN 1045-1064, E-ISSN 2331-4702, Vol. 29, no 2, p. 4-19Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In the Swedish preschool curriculum, technology education is emphasized as one of the most significant pedagogical areas. Particularly, the teacher’s role is emphasized: It is the preschool teacher’s responsibility to stimulate and challenge children’s interest in science and technology. Unfortunately, prior research indicates that preschool teachers feel uncertain about what technology is and the extent of their knowledge on the topic. Based on the path–goal theory, this article will explore how preschool teachers’ knowledge of technology influence how they act toward children in different learning activities. Using a qualitative research design, this study collected data comprising 15 interviews with preschool teachers. The result provide insights for how teachers limited knowledge in technology influence their leadership behavior toward children both in planned activities initiated by teachers and in unplanned activities initiated by children during free play. The core of how teachers’ knowledge in technology influences their leadership behavior in these two types of activities is their ability to deal with children’s why questions. The results also show that a compensatory approach becomes evident in teachers’ leadership behavior toward children in planned activities and that an avoidance approach is evident in unplanned activities. Our findings suggest that the development of a problem-solving approach in unplanned activities could enable teachers to create learning environments for children in which technology becomes something natural. Moreover, enhanced knowledge and understanding of technology will in turn make teachers better able to explain and clarify concepts and various technical phenomena.

 • 41514.
  Öqvist, Anna
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  Malmström, Malin
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Business Administration and Industrial Engineering.
  Barn och ungdomars attityder och inställningar till vidare utbildning: Identifiering av nyckelfaktorer för framtida kompetensförsörjning2014Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 41515.
  Öqvist, Anna
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  Malmström, Malin
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Innovation and Design.
  Nyckelaktiviteter för pedagogisk utveckling i Malmfälten: Lärarens ledarskap i fokus2015Report (Other academic)
 • 41516.
  Öqvist, Anna
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  Malmström, Malin
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Innovation and Design.
  Projekt: Attitydförändring och ökad motivation till vidareutbildning bland barn och ungdomar i Malmfälten - för långsiktig kompetensförsörjning!2013Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 41517.
  Öqvist, Anna
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  Malmström, Malin
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Innovation and Design.
  Teachers’ leadership: A maker or breaker of students’ educational motivation2016In: School Leadership and Management, ISSN 1363-2434, E-ISSN 1364-2626, Vol. 36, no 4, p. 365-380Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Teachers’ leadership plays a critical and central role in students’ educational motivations. This indicates that, in the school context, a teacher’s leadership can have both positive and negative impacts on students’ educational motivation and performance. This article explores these assumptions, building on the path-goal theory, more specifically the effects of teachers’ leadership from students’ perspectives. Using a qualitative research design, this study collected data comprising 35 interviews with children and young people in both primary and upper-secondary school. The results show that the degree of teachers’ developmental leadership greatly affects students’ educational motivation and school performance. Two contrasting teachers’ profiles were found: teachers with a high degree of developmental leadership and teachers with a low degree of developmental leadership. Our findings suggest that teachers with the profile of a high degree of developmental leadership create an environment that fosters educational motivation positively among students, facilitating students’ achievement of high performance levels and a sense of well-being about their studies. In contrast, we show that teachers with a low degree of developmental leadership create an environment that is nonconductive for educational motivation, performance or the welfare of schoolwork.

 • 41518.
  Öqvist, Anna
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  Malmström, Malin
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Business Administration and Industrial Engineering.
  The role of teacher’s leadership and student’s self-efficacy for educational motivation2014Conference paper (Refereed)
 • 41519.
  Öqvist, Anna
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  Malmström, Malin
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Innovation and Design.
  What motivates students?: A study on effects of teacher leadership and students' self-efficacy2018In: International Journal of Leadership in Education, ISSN 1360-3124, E-ISSN 1464-5092, Vol. 21, no 2, p. 155-175Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Students’ educational motivation is significant for performance and achieving learning, but little is known about what fuels such motivation. Educational motivation is regarded as the drive and inner state that energise educational activities, facilitate learning and channel behaviour towards achieving educational goals. Educational motivation paves the way for students to learn and acquire the knowledge that is essential for successful study outcomes. This article aims to explore what determines students’ educational motivation. Building on the self-determination theory, we modelled the influence of teachers’ leadership and students’ self-efficacy on students’ educational motivation. We used survey data from a sample of upper secondary school students in Sweden; we received a total of 993 answers, equal to a response rate of 74%. The results show that students’ self-efficacy and teacher leadership are of extreme importance for students’ educational motivation, and that highly efficacious students lose most educational motivation when the teacher’s leadership is poor. The results thus support the importance of teachers’ leadership for encouraging student learning.

 • 41520.
  Öqvist, Evelina
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  -Varför spelar vi den här låten?: Om ensemblespel och dess repertoar i grundskolans senare år2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate how certificated music teachers select repertoire for ensemble plays in Swedish elementary school classes 7-9. By describing and interpreting the experiences of four music teachers experiences through semi-structured interviews and content analysis, the study's results were presented. Through experience and reflection, music teachers develop a familiarity with the school subject of music. The result shows that the music teacher's personal musical preferences, with the influence of colleagues and students' interests, influence the selection of repertoire. The range of popularity of the repertoire, praxis, attributes of the songs and connections to education of music history is common for selection of repertoire for the moments of ensemble plays. The playability of the repertoire is one of the most showed factors in the selection of repertoire. Content in song lyrics against the school's basic values and sound-based songs are being rejected, as resources to reproduce the sound of the originals are not suitable in the classrooms. Common interests created by the teacher, can create reason for the students that can show their interests for other genres. The repertoire contributes to create and maintain the student’s interests and motivation. Through pragmatism it is possible to establish a canon that is as dialectal as society and that a constant cultural reproduction is ongoing in the field of music.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 41521.
  Örgesvik, Sebastian
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013).
  Barn samtalar om miljö: En socialkonstruktivistisk analys av förskolebarns miljödiskurs.2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien var att bidra med kunskap om barns miljödiskurs utifrån en observation av en lärandesituation utformad efter den pluralistiska utbildningstraditionen med fokus på miljömässig hållbar utveckling.

  Som datainsamlingsmetod valdes deltagandeobservation i en selektivt återkommande form. En aktivitet grundad i den pluralistiska utbildningstraditionen utformades där barn i grupper av tre eller fyra fick diskutera miljöfrågor utifrån ett förutbestämt bildmaterial. Aktiviteten videoinspelades och barnens ord transkriberades. Därefter analyserades den insamlade data genom en diskursanalys med utgångspunkt i socialkonstruktivistisk teori. Resultaten från studien visade att barnen besitter en viss kunskap om hållbarhetsfrågor, miljödiskursen beskrivs som huvudsakligen normativ med positiva och negativa handlingar för miljön. Barnens miljödiskurs kretsar huvudsakligen kring nedskräpning och tycks prioritera omsorg av miljön framförallt för djurens skull, men lyfter även fram naturens estetiska värden och växtlighet. Studiens resultat visar att det finns utrymme för mer pluralistisk miljöundervisning från en tidig ålder då en normativ syn på miljön verkar ha fått fäste redan i de senare åren i förskolan. Förslag ges på hur fortsatt forskning om miljöundervisning i förskolan kan bedrivas med fokus på pluralism och demokrati.

  Nyckelord: Hållbar utveckling, miljömässig hållbar utveckling, miljödiskurs, pluralism, socialkonstruktivism.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 41522.
  Örhall, Inger
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education.
  Faktorer som påverkar barns läsutveckling2006Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 41523.
  Örlebäck, Jennica
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Erixon, Sara
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Specialpedagogernas arbetsuppgifter: en enkätstudie med specialpedagoger på stadierna F-6, 7-9 och gymnasiet2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The special educators role has been changeable over time and in this study we want to see which similarities and differences we can see between the stages F-6, 7-9 and upper secondary school. We also want to get a picture of which assignment's that the special educator does regularly and if the special educator has assignments that is not specified in the education ordinance. To reach our result we have done a quantitative study with online- questionnaire with a random selection with a theoretical support in systems theory. In the study it reveals that the special educators irrespective of which stage they are working in have similar assignments, all of the special educators express that they are a part of the student health and the work they do together. Some special educators also expressed that they want to be more involved in the development of the school. In the result it also shows that many of the special educators has assignments that is not included in the education ordinance as break guard and substitute and we can not only see it in one stage, we can see this emerge in all stages.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 41524.
  Örling, Robert
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Sundqvist, Sandra
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Hur upplever ungdomar med lindrig intellektuell funktionsnedsättning delaktighet i sin idrottsförening?2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I vårt samhälle har det under en längre tid diskuterats kring ungdomsidrotten i samband med elitsatsning kontra en alltför tidig utslagning. I den här studien har syftet varit att undersöka hur ungdomar med lindrig intellektuell funktionsnedsättning upplever sina möjligheter till delaktighet i en idrottsförening. Studien baseras på 12 kvalitativa intervjuer med ungdomar i åldrarna 13-19 år. Idrottsföreningens aktivitet riktar sig först och främst till ungdomar med olika grad av intellektuella funktionsnedsättningar. Studien fokuserar på att belysa begreppet delaktighet och handlar om informanternas upplevelser av inflytande, kompisrelationer, inkludering, socialt samspel och deras självuppfattning. Resultatet visar att ungdomarnas upplevelser av delaktighet var relativt hög, men att upplevelsen skiljde sig åt i olika sammanhang, i relation till om upplevelsen var socialt relaterad eller aktivitetsrelaterad. Det förekom även inslag av att upplevelsen fanns inom båda kontexterna. Resultatet pekar på att majoriteten av informanterna upplevde sin delaktighet som väldigt hög inom idrottsföreningen i ett socialt sammanhang och att aktiviteten, i detta fall innebandyn, upplevdes som mindre betydelsefull ur ett delaktighetsperspektiv.

   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 41525.
  Örman, Jessica
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Birkestål, Karin
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Enskild läsning - bara att läsa, eller?: En kvalitativ studie om hur sex lärare i årskurs 3 arbetar med enskild läsning i sin undervisning2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur sex lärare i årskurs 3 använder enskild läsning i sin undervisning. Vi undersökte även vilket syfte den enskilda läsningen hade samt hur lärarna kunde inspirera eleverna till enskild läsning. Som datainsamlingsmetod har intervjuer samt observationer använts. Resultatet visar att användningen av den enskilda läsningen skiljer sig åt men det huvudsakliga syftet är att eleverna ska bli goda läsare.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 41526.
  Örn, Sandra
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Bengtsson, Anna
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Att kommunicera vardagsmatematik: En kvalitativ studie över hur förskollärare hanterar matematisk kommunikation med de yngsta barnen och om vilka faktorer som kan påverka denna kommunikation.2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 41527.
  Örnehag, Andreas
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Hur pedagoger använder ledarskapet för att skapa motivation i klassrummet2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Örnehag, A. (2012) Hur pedagogerna använder ledarskapet för att skapa motivation i klassrummet. C-uppsats i Pedagogik, Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi

  Syftet med denna undersökning är att utifrån några grundskollärare och gymnasielärares perspektiv skapa kunskap hur de anser sig skapa motivation i klassrummet bland elever. Detta undersöks både i grupp och på individnivå. Likaså avser uppsatsen att problematisera vilken form av ledarskap/ledarstil som anses skapa goda förutsättningar för att eleverna skall känna motivation i skolarbetet. För att uppfylla syftet med undersökningen har både män och kvinnor som arbetar som lärare i någon form inom både grundskolan och gymnasieskolan, undersökts kring hur de ser på sitt ledarskap/ledarstil. Även hur respondenterna genom sitt ledarskap anser sig kunna skapa motivation hos sina elever. Undersökningen baseras på halvstrukturerade intervjuer med fem pedagoger två kvinnor och tre män som alla är verksamma inom grundskolan och gymnasieskolan. Undersökningens resultat visar att samtliga respondenter använder sig av det situationsanpassade ledarstilen i arbetet med eleverna. Det framkommer vidare att respondenterna använder sig av ett demokratiskt ledarskap i klassrumsarbetet. Respondenterna uttrycker att de använder sig av olika former av strategier för att eleverna ska känna sig delaktiga i sin lärandeprocess. Vidare framkommer det att de tre manliga respondenterna använder sig av en vad som skull kunna kallas skendemokrati. De skapar ett medbestämmande där eleverna ”tror” att det är med och påverkar utformningen av undervisningen och de regler som gäller i klassrummet. De manliga grundskollärarna och gymnasielärarna ger eleven svarsalternativ där eleven får möjlighet att påverka, men att detta inte har någon reell betydelse i relation till respondenternas redan förutbestämda planering.  Utifrån detta har de tre manliga respondenterna en blandning av en demokratisk ledarstil i kombination med en autokratisk ledarstil. En annan faktor som framkommer är att samtliga respondenter använder feedback som det primära ledarskapsverktyget för att skapa motivation bland eleverna.

   

  Nyckelord: Motivation, ledarskap och ledarskapsverktyg

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 41528.
  Örnehag, Andreas
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Samverkan över professionsgränserna vid samordnad individuell plan: utifrån professionernas upplevelse inom den kommunala skolan, socialtjänsten och vård- och omsorg2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en kvalitativ undersökning om samverkan över professionsgränserna vid samordnad individuell plan mellan olika kommunala verksamheter och professioner. Undersökningens syfte är att undersöka samverkan över professionsgränserna vid samordnad individuell plan (SIP). Mer specifikt avser jag att studera skolan, socialtjänsten och omsorgens upplevelser av svårigheter, möjligheter och utvecklingsmöjligheter vid samverkan över professionsgränserna. Resultatet av undersökningen baseras på kvalitativ data genom halvstrukturerade intervjuer. Det teoretiska ramverket som tillämpats i undersökning baseras på tidigare studier om samverkan samt socialkonstruktivistisk teori vilket använts som en övergripande teori för att analysera det empiriska materialet. Frågeställningarna som kopplas till undersökningen är följande: Hur beskrivs samverkan mellan de olika professionerna vid SIP? Vilka faktorer påverkar samverkan på ett positivt sätt respektive negativt vid samverkan över professionsgränserna? Hur kan samverkan över professionsgränserna vid SIP utvecklas för att motsvara de olika professionerna/verksamheternas förväntningar?

  Slutsatserna av undersökningen är att samverkan ses som ett viktigt instrument för samordna insatserna kring den enskilde individen och att denne ej ska hamna mellan stolarna. I realiteten framgår att det finns olika hinder som påverkar samverkan negativt och som överensstämmer med tidigare studier om samverkan. Ett antal hinder och dilemman för samverkan har identifierats i undersökningen såsom hierarkiska strukturer, feedback, beslutsmandat med mera.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 41529.
  Örneholm, Jacqueline
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Lärplattformars uppmuntran till lärande: En studie om användarvänlighet och elevers delaktighet i skolan2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Digitaliseringen av skolan har skapat många möjligheter för lärande. Ny teknik ger fler möjligheter till distansundervisning som till exempel flipped classroom. Men hur användarvänlig är tekniken egentligen? Hur bidrar vissa funktioner och layouts till elevernas lärande? I denna studie undersöks dessa frågor genom ett elevperspektiv då det är elever som använder lärplattformarna i skolan, men även lärare påverkas, dels av sin egen digitala kompetens och kunskap, dels hur lärplattformarna är utformade. Dessutom finns inte alltid medräknad arbetstid för lärarna eller i elevernas dagliga skolarbete för att utveckla egna digitala kompetenser, på så vis skapas ett glapp för hur digitala medel används på ett optimalt sätt.Denna studie undersöker glappet som skapas genom och av digitala mediers användarvänlighet, det vill säga dess utformning, funktioner och tillgänglighet. När de digitala medlen inte fungerar kan frustrationer hos elever och lärare uppstå, det kan leda till en lägre delaktighet bland lärare och elever. Sociala medier har uppmärksammats som ett alternativ till ökad delaktighet och relaterar ofta till elevernas egen värld. För att undersöka användarvänlighet och delaktighet har elever deltagit i en enkätundersökning och en workshop. Enkäten används som en första undersökning som blir en grund för resterande studie. I workshopen problemlöser gymnasieeleverna genom att designa egna digitala verktyg. Senare under workshopen samtalar vi om hur befintliga verktyg och digitala medel skulle kunna förbättras för att öka elevernas delaktighet och intresse för sitt lärande.

 • 41530.
  Örneus, Lisa
  Örebro University, Department of Education.
  Vårdchefers inställning till utvecklingssamtal: en kvalitativ studie2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen var att undersöka vad vårdchefer har för inställning till utvecklingssamtal. För att besvara syftet formulerade jag fyra frågeställningar som har legat till grund för hela min undersökning. Frågeställningarna tar upp syftet med utvecklingssamtalet, vad cheferna anser om att använda sig av utvecklingssamtal, vad cheferna anser om att integrera lönesamtal i utvecklingssamtalet samt vilka orsaker som kan bidra till att man inte vill använda sig av utvecklingssamtal. För att besvara mitt syfte gjorde jag även en intervjuundersökning bland fem avdelningschefer på ett sjukhus. Resultatet visade att majoriteten av cheferna var positiva till användningen av utvecklingssamtal, en av cheferna ställde sig däremot negativ till samtalet då informanten bland annat menade att samtalet kan ersättas av den personliga kontakten med de anställda.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 41531.
  Örnevik, Julia
  et al.
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  Hansson, Sara
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  Barns inflytande – ord eller handling: En studie om fem Reggio Emiliainspirerade pedagogers ageranden i samlingen2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Demokrati är något som genomsyrar läroplan för förskolan (Lpfö 98) och barns inflytande är en betydelsefull del i detta. Reggio Emilias pedagogiska filosofi, som vilar på ett tydligt demokratiskt förhållningssätt där barns inflytande är en väsentlig del, har inspirerat den svenska förskolans läroplan (Lpfö 98) som är aktuell idag. I utbildningsinspektioner gjorda år 2005-2006 i olika kommuner i Sverige framkommer att det finns brister i arbetet med barns inflytande. Syftet med denna studie är att undersöka hur Reggio Emiliainspirerade pedagoger i förskolan arbetar med barnens inflytande i samlingen och om detta ger barnen utrymme till inflytande. Utifrån syftet har dessa frågor ställts: Vilken innebörd har begreppet ”barns inflytande” för de deltagande pedagogerna som arbetar Reggio Emiliainspirerat? Hur inverkar Reggio Emiliainspirationen på pedagogernas sätt att uttrycka sig om barns inflytande? Hur omsätter pedagogerna begreppet ”inflytande” praktiskt i samlingen? Hur tar pedagogerna tillvara på alla barns uttryck och intressen i samlingen? Genom semi-strukturerade intervjuer och ostrukturerade observationer har fem Reggio Emiliainspirerade pedagoger på två förskoleavdelningar studerats. Ett sociokulturellt perspektiv har lagts på studien efter inspiration av Säljö (2000). I bakgrundsavsnittet beskrivs uppkomsten av Reggio Emilias pedagogiska filosofi samt hur de arbetar med detta i staden Reggio Emilia. Utifrån olika forskares studier belyses varför barn har rätt till inflytande, positiva konsekvenser av inflytande, hur pedagogernas ageranden både kan gynna och hindra barns möjligheter till inflytande. Bakgrunden behandlar även betydelsen av att pedagoger intar ett barnperspektiv för att göra inflytandet möjligt. Resultatet utifrån intervjuerna visar att pedagogernas sätt att uttrycka sig om barns inflytande har influerats av att de arbetar Reggio Emiliainspirerat och att de, i högre grad än tidigare, anser sig låta barnen vara med och påverka innehållet i verksamheten. Resultatet utifrån observationerna visar att samtliga aktiviteter i samlingarna på förskolavdelningarna är mer eller mindre styrda av pedagogerna och barnens inflytande är beroende av hur pass styrda aktiviteterna är. Slutsatsen är att de Reggio Emiliainspirerade pedagoger som studerats arbetar med barns inflytande genom att de låter barnen vara med och påverka vissa aktiviteter samt att de i några aktiviteter ger barnen alternativ att välja mellan. I relation till hur begreppet inflytande i denna studie definierats konstateras att barnens inflytande är mycket begränsat.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 41532.
  Örnstedt, Michael
  Karlstad University.
  Förståelse för och attityder till matematik2006Independent thesis Basic level (professional degree), 5 points / 7,5 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study is to examine the understanding of mathematics from a societal perspective among pupils at a Central Swedish municipal upper secondary school, based on the subject's description found in the Swedish regulatory policies. The study also aims at investigating the pupils' attitude towards the subject, how this attitude is affected by family and friends and what influence the media has in the construction of these views.

  The study is based on a survey containing the answers of 130 pupils. Throughout the analysis the group containing students on vocationally-oriented programs have been compared to the student on the academic programmes.

  The result of the study shows that the understanding of mathematics and its role in society is quite acceptable, but also that few pupils show a deeper comprehension. A substantial majority think that they understand the purpose of mathematics at upper secondary school.

  Even though more than a third of the pupils regard mathematics as the most important subject half of the pupils find no interest at all in the subject. One out of seven pupils even considerers mathematics to provoke feelings of anxiety.

  The study further shows that both the close environment (family and friends) and media to some extent affect the attitude towards mathematics.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 41533.
  Örsäter, Johan
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Same eller svensk?: En läroplansteoretisk studie över den svenska synen på samer2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The main focus of this study has been to, with the use of a comparative curriculum analysis study the official swedish approach on the Sami people, and thereby the approach on human rights, ethnicity, national identity and citizenship. Moreover the study has aimed to compare the Swedish approach with the Norwegian and Finnish approach to se similarities and disparities on both the Sami people and above stated concepts. The results show that the countries treat the Sami people differently in their curriculums, both when it comes to quantity and quality. Sweden views the Sami as a minority amongst others, the same can be said for Finland. Norway on the other hand views the Sami as a unique group. The Swedish view on citizenship is international, the Norwegian national and the Finnish global. When it comes to national identity and ethnicity both Sweden and Finland has a rights-based approach while Norway has a culture-based approach.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 41534.
  Örtegren, Alex
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  Digital citizenship in teacher education – Exploring conceptualizations in a postdigital era2022In: Networked Learning 2022: Proceedings for the thirteenth International Conference on Networked Learning / [ed] Jimmy Jaldemark; Marcia Håkansson Lindqvist; Peter Mozelius; Lena-Maria Öberg; Maarten De Laat; Nina Bonderup Dohn; Thomas Ryberg, 2022, p. 348-357Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In a postdigital era, an increasingly important dimension of citizenship is digital citizenship, which is reflected for instance by digital civic engagement, fake news, and disinformation, not least during the Covid-19 pandemic. Teacher education (TE) prepares student teachers for the fostering of citizens in K-12 schools, and various conceptualizations of digital citizenship appear in educational research that could inform TE practice. This paper explores two common conceptualizations of digital citizenship in educational research, Ribble’s nine elements of digital citizenship and Choi’s four-category model, and critically examines how these reflect digital citizenship in a postdigital era, including potential implications for TE. The paper shows that neither conceptualization fully reflects digital citizenship in a postdigital era although Choi’s model mirrors some characteristics, for instance a blurredness between binaries such as “online” and “offline”, and a multi-faceted understanding of citizenship and digital technologies. Critically analyzing digital citizenship is important as the conceptualizations informing TE may impact the preparation of future teachers to teach for digital citizenship in a postdigital era.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 41535.
  Örtegren, Alex
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Teknik i skolans tjänst?: – en fenomenologiskt inspirerad studie av IKT i undervisning2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tekniken expanderar på olika sätt inom skola och utbildning i den digitala tidsåldern. Ett uttryck för detta är så kallade 1:1-lösningar, det vill säga tekniklösningar där varje elev har sin egen dator. Det anstår forskningen att klargöra hur tekniken bör integreras i undervisningen för att på bästa sätt främja elevernas lärande, vilket torde vara särskilt angeläget nu då det ännu inte är vederhäftigt belagt att digitala verktyg faktiskt har en potential att främja elevers lärande.

  Denna fallstudie utgör formen av ett förslag på hur tekniken kan integreras i undervisningen för att främja elevers lärande i 1:1-lösningar. Genom en fenomenologiskt inspirerad ansats fokuseras gymnasieelevers upplevelser av ett digitalt verktyg, lärplattformen Socrative. Centrala frågeställningar är hur Socrative kan fungera som ett stöd för elever i deras lärande och hur detta verktyg kan påverka elevers motivation. Studien har därtill ett deliberativt perspektiv i det att fokus ägnas Socratives potential att främja deliberativa samtal.

  Studien visar att Socrative har ett flertal effekter som torde framstå som önskvärda i undervisningssammanhang. Arbetsron i lärosalarna tycks bli bättre än vad som tidigare framgått i 1:1-studier. Socrative kan synliggöra lärande, både för lärare och elev, vilket verkar stimulera formativa processer och utveckling av fördjupade kunskaper. Lärandet upplevs som mer lustfyllt när Socrative används, vilket verkar ha positiv betydelse för elevers studiemotivation. Därtill visar studien hur Socrative kan främja deliberativa samtal som utvecklar elevers demokratiska kompetenser och fördjupar deras kunskaper.

  Det återstår emellertid mycket att undersöka inom detta forskningsområde. Särskilt gäller detta kopplingen mellan lärares praktik och forskning om digitala verktyg i undervisning. Dessutom förefaller det vanskligt att mäta effekterna som Socrative har på elevers lärande. Testkulturer har blivit allt starkare med fokus på mätbar kunskap samtidigt som samtal har fått en central plats i skolans styrdokument. Diskussionen om deliberativa samtal och Socrative tangerar därför diskussionen om svårigheten att mäta kunskap som utvecklas i samspel mellan elever.

  Download full text (pdf)
  AlexOertegren_Uppsats
 • 41536.
  Örtegren, Emelie
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Zackrisson, Frida
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Tidiga samordnade insatser i förskolan: En kvalitativ studie om arbetet med en samverkansmodell, ur ett specialpedagogiskt perspektiv2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Förskolan utgör en viktig roll i att möjliggöra tidiga insatser för en god och likvärdig uppväxt (SOU 2020:46). I denna studie undersöks en tvärprofessionell samverkansmodell för tidiga insatser som kallas Samverkan för Barnets Bästa (SBB)1. Syftet med studien är att undersöka pedagogers2, specialpedagogers och rektorers uppfattning och erfarenheter av arbetet med SBB. Begreppen barn i behov av särskilt stöd, samverkan och tidiga insatser förklaras utifrån rådande styrdokument och tidigare forskning. Kontextens betydelse i korrelation till dessa tre begrepp, lyfts också fram. I avsnittet teori avhandlas studiens specialpedagogiska perspektiv utifrån det relationella och kategoriska perspektivet. Utifrån innehållsanalysen av intervjuerna med studiens nio informanter framkommer det att relationell kompetens och strävan efter ett empatiskt förhållningssätt framhävs som tydliga framgångsfaktorer för samverkan genom SBB. Dock framkommer en osäkerhet kring vad SBB är, när det bör erbjudas och vilka insatser det kan leda till. Denna osäkerhet lyfts framför allt av rektorerna och pedagogerna, medan specialpedagogerna upplevs väl införstådda i samverkansformens funktion. Studiens viktigaste slutsats visar att tidiga samordnade insatser är viktiga för att upptäcka och motverka ohälsa hos yngre barn i förskolan, samtidigt som ett relationellt förhållningssätt hos personer som möter och arbetar med barn är avgörande för hur insatserna initieras och genomförs. Även tillgång till resurser och specialpedagogisk kompetens inom förskolan visar sig vara en avgörande faktor för att upptäcka tidiga tecken på ohälsa hos barn. Fortsatt forskning behövs för att öka kunskapsspridning kring ett specialpedagogiskt perspektiv på förskolans möjligheter och hinder för samverkan genom SBB med fokus på förskolekontextens betydelse.  

  Download full text (pdf)
  Tidiga samordnade insatser i förskolan
 • 41537. Örtegren, Erik
  et al.
  Baltinger, Mick
  Chefers upplevelser av svåra samtal vid distans arbete2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka chefers upplevelser av svåra samtal vid distansarbete. Fenomenet är relevant eftersom samhället idag präglas av en pågående pandemi vilket medför att olika typer av arbetsrelaterade samtal i viss mån behöver hållas på distans, däribland svåra samtal. Syftet har preciserats med tre frågeställningar som söker svar på vilka samtal chefer upplever är svåra att hålla på distans, vad de upplever är svårt i svåra samtal på distans och hur de förhåller sig till det svåra i svåra samtal på distans.

  Studien har en kvalitativ forskningsansats med semistrukturerade intervjuer som metod för insamling av material. Det insamlade materialet bygger på fem intervjuer med yrkesverksamma chefer i olika branscher, som alla har erfarenhet av svåra samtal vid distansarbete. Analysen av det insamlade materialet har gjorts med hjälp av meningsskapande som teori och svåra samtal som teoretiskt begrepp, då både meningsskapande och svåra samtal präglas av kommunikation och interaktion i sociala sammanhang. Det teoretiska ramverket har bidragit till att förstå hur chefernas förutsättningar till meningsskapande påverkas av att de svåra samtalen sker på distans, och vilka faktorer som påverkar detta.

  Studiens resultat visar att de samtal som cheferna upplever är svåra att hålla fysiskt även är svåra att hålla på distans. Kreativa möten och brainstorming-möten är exempel på samtal som är svåra att hålla specifikt vid distansarbete. Resultatet visar också att det svåra i svåra samtal på distans framförallt är att tolka känslor, läsa av kroppsspråk och att få bekräftelse på att budskapet landat hos motparten. Slutligen visar studiens resultat att chefer förhåller sig till det svåra i svåra samtal på distans genom att använda lyssnandet som främsta verktyg. Genom att lyssna, inte stressa samtalet och vara noggrann med orden, kompenserar chefer för det faktum att kroppsspråk och känslor är svåra att tolka i svåra samtal på distans. Studiens resultat indikerar också att svåra samtal på distans ibland upplevs så pass svåra att den enda tänkbara lösningen är att hålla dessa fysiskt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 41538.
  Örtegren, Hans
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of Creative Studies (Teacher Education).
  Digital media added on to the subject of art in secondary schools2014In: Education Inquiry, E-ISSN 2000-4508, Vol. 5, no 2, article id 23227Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this article is to deepen the understanding of how different aspects of the implementation of digital media may be related to subject paradigms and practice in the subject of Art in secondary schools in Sweden. The article is based on observations and interviews with teachers and pupils at secondary schools about their conceptions of the school subject Art and its relation to digital media. The point of departure is a media ecological perspective. Media ecology studies and takes an interest in how different forms of communication media affect human beings’ perceptions, understandings, feelings and values. The results show that in four of nine teaching groups the teachers introduced digital media in small steps, adding on in a teaching environment otherwise completely dominated by analogue tools and traditional image production methods. The subject conception in Art is mainly aesthetic-practical, implying that manual production is given precedence and contributes to the limited use of new digital media in the subject of Art. It is also characterised by the conception of the subject as communicative, while frame factors also play a role in the limited use of new media in Art. The degree and type of digital media implemented are being negotiated through testing in environments chiefly outside the ordinary subject of Art. After that, they might gradually become elements of ordinary teaching.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 41539.
  Örtegren, Hans
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of Creative Studies (Teacher Education).
  Pedagogik riktad till ungdomar: Moderna museet och Nordiska akvarellmuseet2009Collection (editor) (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 41540.
  Örtegren, Hans
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of Creative Studies (Teacher Education).
  The scope of digital image media in art education2012In: Computers and education, ISSN 0360-1315, E-ISSN 1873-782X, Vol. 59, no 2, p. 793-805Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this case study of forms 7-9 in a Swedish school, the subject conceptions of and teaching practices in art subjects of schoolteachers and pupils are studied, in particular with regard to digital media. Flow the core content of a subject is conceived is compared to the importance of digital media in the teaching practice. For three years a class was followed whose teachers taught the pupils in both the art subject and in a local optional subject called Media. The method of triangulation involving participant observations, focus talks, interviews and questionnaires was employed in order to study the role of digital media in different subjects and their actual use by pupils. The results show that the school subject paradigm in the subject of art is chiefly connected to image production for developing aesthetic-practical skills. Traditional manual production is encouraged, thereby contributing to the limited use of digital media in the subject of art. Frame factors such as time and material also contribute to the limited use of digital media in the subject of art. Unlike the subject of art, the optional subject of media is conceived of more as a communication subject, and digital technology for image production is encouraged. In general, the use of digital media in the school is mainly guaranteed by the school's media plan. The role of the art subject is not prominent in this plan, but its teachers are active in implementing digital media in other contexts than within the framework of the art subject. In this study the representatives of the subject of art hardly used digital image processing at all in their teaching, but did so to a great extent in the optional subject of media. This made it clear that digital media in the subject of art in this school are not regarded as a prioritised media-specific competence. Offering and being able to provide a larger repertoire of digital media in the teaching of art could contribute to a change of the subject paradigm in a more clearly communicative than aesthetic-practical direction. (C) 2012 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 • 41541.
  Örtegren, Hans
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of Creative Studies (Teacher Education).
  Jonsson Widén, AnnaUmeå University, Faculty of Arts, Department of Creative Studies (Teacher Education).
  Kulturskoleklivet: ett kliv för lärarkåren2020Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [en]

  The following issue of Tilde presents various aspects of the project that is taking place nationally within the Municipal Swedish Cultural School. The cultural school is in a phase of change where activities are broadened and doors are opened for new areas of activity. We can see a development from a municipal music school to a broad cultural school where subjects such as dance, drama, digital creation, handicraft, literature and circus are invited. The government has defined various challenges that cultural schools face. In order to ensure the quality of the activities of the future, investments are therefore made in both business development and pedagogical initiatives for the cultural school's employees and prospective teachers. In this thematic issue, some influences are made that shed light on how the School of Culture has taken its place in the academic context.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 41542.
  Örtenblad, Beatrice
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Pedagogers och kockars uppfattning om måltidspedagogik i förskola -en kvalitativ studie.2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att analysera och beskriva kockars och pedagogers uppfattning om måltidspedagogik i förskolans verksamhet. Detta för att ta reda på förhållningsättet och tillvägagångsättet som verksam personal väljer för att utöva måltidspedagogik i vardagen. Utifrån syftet formuleras två frågeställningar: På vilket sätt beskriver respondenterna barns lärande i måltidspedagogik och hur beskriver respondenterna att de möjliggör och arbetar för att främja barns kunskap om kost och hälsa. Frågeställningarna besvaras genom kvalitativa intervjuer med fyra förskollärare, två barnskötare och två kockar som respondenter. Intervjuerna analyserades med hjälp av tematisk analys och begrepp hämtade från sociokulturella perspektivet för att hitta mönster och likheter. Enligt deltagarnas uppfattningar om måltidspedagogik är att det bidrar med viktig kunskap till barnen för att ge förutsättningar att kunna stegvis nå en hållbar livsstil. I resultatet framgår det att pedagogernas förhållningsätt är en viktig faktor när det kommer till att vara en god förebild. Att stötta och utmana barnen är avgörande för barns utveckling i måltidspedagogik. Något som framgick tydligt i respondenternas svar var att måltidspedagogik är en viktig del i förskolan då barnen äter många måltider på förskolan

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 41543.
  Örtendahl, Frida
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of Creative Studies (Teacher Education).
  Musik i fritidshem - Finns det?: En undersökning om musikverksamhet i fritidshemmet.2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Jag har i denna undersökning observerat lokaler och intervjuat lärare inom fritidshem för att fastställa användandet av musik. Studien har genomförts på fyra olika fritidshem. Undersökningen fokuserade på vad de besökta fritidshemmen har för musikaktiviteter, hur de genmför musikaktiviteter och varför de har musikaktiviteter. Först observerade jag fritidshemmen för att se om det fanns musik i verksamheterna. Sedan intervjuade jag någon eller några ur personalen. Detta skedde i fritidshemmens personalrum. Syftet med undersökningen var att skapa kunskap kring musikaktiviteter och dess förekomst i fritidshem. Resultatet visade att de besökta fritidshemmen inte arbetade aktivit med musik. Barnen kommer i kontakt med musik om de vill, men fritidshemmen erbjuder inte musikaktiviteter. Lärarna på fritishemmen vill få in mer musik men vet inte hur. Ramfaktorerna spelar en stor roll. Dessa tror de intervjuade fritidspedagogerna och lärare inom fritidshem kan förändras genom att en pedagog vill arbeta aktivit med musik.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 41544.
  Örtendahl, Jennie
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Enström, Erica
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  "Jag fick bestämma lite mandalas till fritids": En studie om hur elever uppfattar sina möjligheter att påverka sin tid på fritidshemmet2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  För att kunna utveckla arbetet kring elevers delaktighet och möjligheter att påverka sin tid på fritidshemmet har denna studie gjorts med fokus på elevers uppfattning om fenomenet inflytande. Forskning tyder på att elever är missnöjda med sina möjligheter att påverka sin tid på fritidshemmet och att många fritidshem brister i sitt arbete med elevers inflytande. Studien utgår från en hermeneutisk metodologi med en kvalitativ ansats och semistrukturerade intervjuer som primärt tillvägagångssätt för insamling av data. Eleverna som deltar i studien är mellan sex till åtta år gamla och inskrivna på något av de två fritidshem studien genomförts på. Resultaten skiljer sig åt mellan skolorna där den ena skolans elever uppfattar att de har möjligheter att påverka sin tid på fritidshemmet via formella inflytandeformer som exempelvis fritidsråd. Den andra skolans elever uppfattar inte sina möjligheter att påverka som tillräckliga och har inte heller några strukturerade former av inflytande för de inskrivna eleverna. Vi har valt att analysera den data som samlats in med hjälp av Robert Harts delaktighetsstege. Analysen visar att den ena skolan ligger på en högre grad av inflytande då eleverna ges möjlighet att utöva inflytande under regelbundna fritidsråd. Den andra skolan arbetar inte i samma utsträckning med elevernas inflytande och hamnar därför på en låg grad enligt delaktighetsstegen. Resultatet för båda skolorna visar att elever uppfattar att de har möjligheter att påverka sin tid på fritidshemmet i viss utsträckning men att det också finns förbättringsmöjligheter. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 41545.
  Örtqvist, Daniel
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Innovation and Design.
  Öqvist, Anna
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  Malmström, Malin
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Innovation and Design.
  Of Blind Men and Elephants in Social Support Research: The Moderated Mediation Effect of Social Support on Role Stress and Role Performance2017In: International Journal of Psychology Research, E-ISSN 1932-6092, Vol. 11, no 3-4, p. 211-230Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Social support has been addressed as an important function for buffering and coping with stress. A number of mechanisms have been proposed over time with various empirical evidence. This study advances the theoretical understanding of the role of social support in the relation between role stress and role performance. In a moderated mediation test of 228 high school students taking their last year of college studies, the authors examine how social support interacts with the stress-performance relationship. Using objective performance measurements, our results showed that social support influences the level of experienced role stress (i.e., having a buffering effect) and at the same time interacts with the level of role stress on role performance (i.e., having a coping effect). Results underscore the importance of social support when examining stress coping mechanisms. 

 • 41546.
  Örvander, Angelica
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Vilhelmsson, Camilla
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Emotionella kvinnor och aggressiva män: En kvalitativ och kvantitativ textanalys av sex läseböcker för årskurs 12021Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen är att utifrån ett genusperspektiv undersöka hur genusmönster konstrueras och har konstruerats, samt analysera vilka genusnormer som funnits och fortfarande finns i sex svenska läseböcker från 1960- och 1970- och 2000-talet. Detta för att bidra med kunskap kring hur genusmönster och genusnormer har förändrats över tid och för att göra läraren medveten om vilken syn på genusmönster och genusnormer de analyserade läseböckerna kan förmedla till eleverna. För att besvara frågeställningarna har en kvalitativ och kvantitativ textanalys använts med två analysverktyg och fyra analysfrågor som metod. Resultatet visade att läseböckerna beskriver sina karaktärer med traditionellt manliga och traditionellt kvinnliga egenskaper. Det förekommer både normföljande och normavvikande genusmönster i samtliga läseböcker. Det har skett en utveckling från de äldre utgivna läseböckerna till de nyare läseböckerna, både beträffande egenskaper och normföljande genusmönster och normavvikande genusmönster, vilket tyder på att genusnormer och genusmönster utvecklas och förändras över tid utifrån rådande samhälle. Undersökningens resultat kan ge stöd till lärares normkritiska arbete, vilket i praktiken innebär att de läseböcker som lärarna valt kan användas som utgångspunkt för lärares normkritiska arbete. Läseböckerna kan läraren till exempel använda sig av för att föra samtal och diskussioner kring genusmönster och genusnormer tillsammans med eleverna.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 41547.
  Östangård, Britta
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  "Fortbildning ska man inte gnälla på": En fenomenologisk analys av lärares kollegiala fortbildning2021Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur kollegial obligatorisk fortbildning erfars av erfarna och verksamma lärare i grundskolan. Genom den valda ansatsen livsvärldsfenomenologi problematiseras innebörder av hur lärarnas upplevelser och erfarenheter kan förstås inom ramen för deras kontext. Den vetenskapliga pedagogiska teorin är: god utbildning enligt Biesta (2005, 2009, 2011a, 2011b, 2015). Studiens metodansats är induktiv och kvalitativ. Undersökningen har empiriskt material med skildringar i självrapporter och intervjuer från sex deltagare. Resultatet visar att fortbildningarna, i lärarnas livsvärld, inte förankras genom att lärare saknar tillfälle att vara delaktiga, i någon del av fortbildningsprocessen. Försteläraren har en roll som utförare och kontrollör och har små möjligheter att påverka fortbildningar. Fortbildningar har svårt att implementeras, nya fortbildningar avlöser varandra. Lärare har obligatorisk kollegial fortbildning som är påbjuden i ett makt- och beslutsystem där ekonomi kan vara en faktor en annan är en normorganisation som tränger ut möjligheter för lärare att arbeta enskilt och kollegialt med god utbildning då arbetstiden inte räcker till. Detta inverkar på lärares möjligheter för en kultur med meningsskapande processer, subjektifiering, utveckling av professionen och därmed god undervisning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 41548.
  Östangård, Julia
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Jönsson, Eva
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Musik och språkutveckling: Förskollärares uppfattningar om samband och konsekvenser2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien tar sin utgångspunkt i barns användande av musik och dess effekter på språkutvecklingen. Vidare handlar studiens syfte om att lyfta fram hur förskollärare ser på barns möjligheter att utveckla språket genom att använda musik som ett kulturellt verktyg. Intentionen med studien är att undersöka vilka möjligheter förskolan kan erbjuda för att främja barns språkutveckling genom musik. Denna studie är en kvalitativ undersökning där vi valt att intervjua fyra förskollärare på fyra olika förskolor. Den sociokulturella teorin är central och genomsyrar denna studie. Teorin bygger på samspel och lärande genom kulturella redskap, vilket behandlas i vår studie. Resultatet visar tecken på att förskollärarna ser musik som ett redskap för att utveckla barns språkutveckling, samtidigt som de uttrycker att de har lite tid till planering av musiken och att det sker mest spontant. Samtliga förskollärare i vår studie beskriver att de använder musik varje vecka fast i olika stor utsträckning. De flesta förskollärarna berättar att barnen använder enklare musikinstrument och att förskollärarna spelar gitarr. Samtliga förskolor i vår studie använder sig av sång som ett kulturellt verktyg. Alla förskollärare berättar om musikens positiva inverkan på språkutvecklingen såsom begreppsbildning, ordförståelse och språkmelodi. I studiens resultat kan det utläsas att förskollärarna menar att det är grundläggande att det finns en mening eller en tanke bakom allt som lärs ut. Glädjen i musiken betonas som betydelsefull av förskollärarna som uttalar att det är viktigt för meningsskapandet. I vår studie betonar förskollärarna vikten av att skapa meningsfulla aktiviteter för barnen och vidare framhåller de att de följer barnens intresse.

  Download full text (pdf)
  Musik och Språkutveckling, Eva Jönsson & Julia Östangård 2013
 • 41549.
  Östberg, David
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Hur yrkesverksamma musiker instuderar nytt material: man lär sig piano, men även annat, genom att spela piano2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to describe how professional musicians learn new material. The investigation is based on five qualitative interviews that has been conducted with a method described in Kvale (2009). The interviews are then thematised and analysed based on keywords found in the interviews. The theoretical frame of the investigation is based on John Deweys pragmatism. The investigation shows, among other things, that the participants based their learning of new material mainly by ear. The investigation also shows that every participant was very focused on the particular song they wanted to learn, and that they even used that song to practise different exercises for their own personal musical development. Time restraint was also a distinctive factor which could supposedly lead to severe negative consequences for the musicians. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 41550.
  Östberg, Linda
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Byström, Marianne
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Högläsning i förskolan: En intervjustudie om sex förskollärares tankar om högläsning som ett pedagogiskt verktyg för förskolebarnens språkutveckling2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
828829830831832833834 41501 - 41550 of 41758
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf