Digitala Vetenskapliga Arkivet

Change search
Refine search result
2345678 201 - 250 of 10155
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 201.
  Almquist, Magnus
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Byström, Edvard
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Leveraged Buyout: En studie av den operativa lönsamhetsutvecklingen under hela LBO-cykeln2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka om riskkapitalbolagen på den svenska marknaden skapar högre operativ lönsamhet i de företag de förvärvar och om den är bestående på längre sikt, det vill säga efter avyttring. Studien omfattar 16 svenska företag som förvärvats av riskkapitalbolag mellan åren 1990 till 2002. Samtliga har studerats självständigt med hjälp av nyckeltalen: Rörelsemarginal, kapitalomsättningshastighet och räntabilitet på totalt kapital och har även jämförts med dess respektive bransch. Vi finner bevis för att lönsamhetsmåttet räntabilitet på totalt kapital visar endast en signifikant förbättring då hänsyn inte tas till branschen under den tid då företaget ägs av riskkapitalbolaget. Rörelsemarginalen förbättras dock signifikant både med och utan bransch. Detta sammanfaller med att kapitalomsättningshastigheten försämras, då den signifikanta rörelsemarginalförbättringen inte lyckas skapa en signifikant förbättring i räntabiliteten. Vilket visar att riskkapitalbolagen är duktiga på att minska företagets kostnader men sämre på att nyttja företagets totala kapital effektivt. Utifrån ett agentperspektiv är det möjligt att det är lättare för riskkapitalbolagen att minska eventuella agentkostnader som belastar rörelsemarginalen men svårare att minska agentkostnader som är sammankopplade med nyttjandet av företagets totala kapital. Vi finner med andra ord ingen signifikant lönsamhetsförbättring i företagen på kort sikt. Däremot på längre sikt, det vill säga efter en börsintroduktion, ser vi en signifikant försämring i lönsamheten år tre. Detta kan bero på att rörelsemarginalens agentkostnader återigen infinner sig. Och även agentkostnader som är relaterade till kapitalomsättningshastigheten uppenbarar sig igen, då ledningen för det publika företaget investerar mer än vad försäljningen ökar. Sammanfattningsvis finner vi inga bevis för att riskkapitalbolagen på den svenska marknaden skapar en kortsiktigt eller långsiktig operativ lönsamhetsförbättring. Huruvida de påverkar avkastningen på eget kapital, det vill säga till ägarna låter vi vara osagt då detta inte omfattas av studien.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 202.
  Almqvist, Adam
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Michel, Daniel
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Emotionell marknadsföring inom reklamfilmer: En kvalitativ studie av Volvo Cars och Kia2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  På senare tid har det skett en förändring i hur marknadsförare använder känslor i reklamfilmer för att skapa band mellan konsumenter och företag, det som kallas för emotionell marknadsföring. Den här studien ämnar att undersöka hur emotionell marknadsföring har använts av två ledande elbilstillverkare i Sverige, Volvo och Kia, i företagens tv-reklam. Dessutom ville forskarna förstå vilka faktorer som är viktiga för att skapa känslomässiga band mellan konsumenter och företag. En semiotisk analys av reklamfilmerna samt fokusgruppsdiskussioner har gjorts för att förstå hur potentiella konsumenter reagerar på reklamfilmer. Resultatet av studien visade att den mentala bild som konsumenter hade av respektive varumärke (brand image) stämmer överens med hur Volvo ville kommunicera sitt varumärke (brand identity), men inte med hur Kia ville porträttera sig själva. Slutsatsen av studien mynnar ut i vikten av att kommunicera företagets kärnvärden i reklamfilmerna, och att uttrycka dem genom känslor. 

  Download full text (pdf)
  Emotionell marknadsföring inom reklamfilmer: En kvalitativ studie av Volvo Cars och Kia
 • 203.
  Almén, Joakim
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Ewald, Martin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Makt- och statusbalans mellan gammalt och nytt: En undersökning av Nordeas kundcenter och relationen med de "gamla" lokalkontoren ser ut idag.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att konsumenters beteende förändrats genom den tekniska utvecklingen är inget nytt. Idag ställs höga krav på tillgänglighet och dygnet-runt-service vilket leder till att många branscher i Sverige måste anpassa sig. En av de stora investerarna inom IT är bankerna och ett direkt resultat av denna satsning är att det idag läggs ned allt fler lokalkontor till förmån för centraliserade IT-lösningar, såsom kundcenterenheter. Frågan är hur personalen på befintliga lokalkontor och kundcenter upplever denna utveckling. I denna studie undersöks relationen mellan Nordeas lokalkontor och kundcenter, om det finns motstånd till den pågående förändringen och om makt- och statusförhållanden mellan enheterna förändrats. Då kundcenteryrket är starkt förknippat med låg status torde detta påverka hur man från lokalkontoren ser på dessa centraliserade enheter som främst jobbar genom telefon. Syftet med denna studie var att genom semistrukturerade intervjuer med chefer och medarbetare på kundcenter samt motsvarande chefer och medarbetare på lokalkontor inom Sveriges största bank, Nordea, undersöka upplevelsen av förändringen med bakgrund av den pågående omfördelningen av kunder och hur detta har påverkat de respektive enheterna. Analysen visar att maktbalansen är på väg att ändras till kundcenters fördel, dit alltmer resurser och ansvar fördelas, medan lokalkontorens roll inom organisationen är på väg att förändras. Statusen har förbättrats för kundcenter de senaste åren men är alltjämt fortfarande relativt låg i förhållande till lokalkontoren. Motstånd till denna förändring uppfattades i intervjuerna och nya strategier för att komma åt resursen, kunderna, från lokalkontoren var tydliga.

  Download full text (pdf)
  Makt och statusbalans mellan gammalt och nytt
 • 204.
  Al-Najafi, Noor
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Malhi, Navdeep
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Uppfattning av ledarskap: Skillnader och likheter mellan män och kvinnor i ledarpositioner2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Today organizations need different strategies and models that can help them to lead and being led to success. Throughout the years there have been discussions about what leadership should be enforced within organizations to increase efficiency. People have different views about what an efficient leadership should look like and who it should be conducted by. Perceptions about who should lead has contributed to that men gained support in achieving leader positions, but has on the other hand led to difficulties for women to reach leader positions. Today it can be perceived strange and unfamiliar for both men and women to see a woman in a leading position.

  This study takes a qualitative approach. We have interviewed eight leaders in the security business and have thereby been able to apprehend which abilities, practice and style of leadership the study participants are applying in their leading.

  The analysis of the interviews has shown both similarities and differences in between the male and the female participants. We can also conclude that women face greater resistance in their leadership, while men don’t experience the resistance, which aggravates women to climb higher in leading positions.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 205.
  Alnebo, Carl
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Von Sydow, Sara
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Effektiv repatriering: Outnyttjad eller överflödig resurs?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Internationella forskare har genom åren försökt få praktiker att inse hur mycket som finns att vinna på en tydlig och effektiv repatrieringsprocess, men få företag världen över verkar ha tagit fasta på råden och problemet med repatriater som inte känner sig uppskattade eller inte får tillräckligt stöd och slutar i bolagen är fortfarande aktuellt. Att undersöka om och hur de verktyg som tagits fram för att effektivisera repatrieringen används i multinationella bolag ger en djupare förståelse för repatrieringsprocessen och hur den nyttjas.

  Studiens syfte är att, genom intervjuer med hemkomna expatriater och ansvariga på personalavdelningen, utforska och beskriva repatrieringsprocessen på Ericsson ur ett organisations- och individperspektiv samt undersöka hur effektiv den processen är. Ericsson använder, trots sitt stora nyttjande av expatriater, ytterst få verktyg för att effektivisera hemkomsten. Studien visar också att det finns en rad verktyg som kan användas för att skapa en smidig och mer effektiv repatriering för både organisation och individ, men att varje företag måste välja ut de som passar verksamheten bäst och satsa på att ge det stöd som tas emot av de anställda.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 206.
  Alpi, Camille
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  How to attract and retain talents within the Biscuit Division of Groupe Danone2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A1268

  Problem: Groupe Danone is divided in 3 different divisions, 1° Fresh Dairy, 2°Beverages and 3° Biscuits and Cereal Products. The last division is facing a financial stagnation since a few years in Europe and different downsizing processes gave the division a poor employer image. The biscuit Division is not as attractive as other divisions and is therefore facing problems in attracting, recruiting and retaining talents within its business. Purpose: The purpose of the Master Thesis is to build a Marketing Plan on the subject: “How to attract and recruit talents within the Biscuit Division of Groupe Danone” Delimitations: The HR marketing Plan is made on a European level for the managing population. No information regarding the Danone Group compensation and benefits’ policy will be presented in this Master Thesis.

  Theories: Kotler’s Marketing Planning, Liger’s HR Marketing Strategy.

  The Approach: A qualitative method was chosen to do this research.

  Results: The research discusses human resources, external and internal attraction and communication. The research will first study the Biscuit Division’s situation in terms of human resources based on interviews made with HR and operational managers. In order to analyse this data theoretical references are used, Kotler’s Marketing Plan model and Liger’s Human Resources Marketing Strategy. The strengths, weaknesses,opportunities and threats of the division are being analysed. From then strategies and actions plan are being discussed to improve the division’s attractiveness.

 • 207.
  Alpi, Camille
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Soto, Per
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Fusionen mellan Volvo AB och Renault VI.: Hur man skapat en gemensam företagskultur2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  A1172

  Sammandrag

  Denna uppsats, Fusionen mellan Volvo AB och Renault VI, hur man skapat en gemensam företagskultur? behandlar ämnet företagskulturs-förändringar vid fusioner.

  Syftet med undersökningen är att studera hur Volvo gick tillväga för att skapa en gemensam företagskultur vid fusionen med Renault VI (Renault Véhicules Industriels). Undersökningen kommer att behandla ämnen såsom företagskultur, integrationsprocesser och förändrings-metoder vid fusioner. Vi kommer i uppsatsen att studera fusionen mellan två nämnda lastbilstillverkarna med hjälp av två teoretiska referenser, Gancels fyra integrationsfaser samt Bates tillvägagångs-sätt att genomföra en kulturell förändring. Med hjälp av ett flertal intervjuer med olika aktörer vid fusionen presenterar vi några verktyg som användes av Volvo för att implementera The Volvo Way (Volvos företagskultur) i Renault.

 • 208.
  Al-Ramahi, Fatima
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Alkhatib, Ehsan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Gender diversity and corporate sustainability disclosures in Swedish listed companies: A quantitative study examining female representation on boards and in the CEO role and their effects on corporate sustainability disclosures2021Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study investigates the relationship between female representation, women as chief executive officers, and corporate sustainability disclosures in Swedish listed companies. The used data was collected from the Swedish listed companies in Nasdaq Stockholm for the period 2017-2020. The specific research period is due to the new amendments of the Swedish Annual Accounts Act (Årsredovisningslagen) which came into force 2017. To investigate the effect female representation, and women as chief executive officers have on the legally issued corporate sustainability disclosures, this study applies content analysis and quantitative methods. By estimating multiple regression models, the results revealed a non-significant relationship of female representation on the board of directors and of women as chief executive officers, on the quality of corporate sustainability disclosures. For the critical mass of at least three women, a non-significant impact is detected. Lastly, an additional test for reversed causality has been conducted, however no significant relationship was documented.  

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 209.
  Alsayfi, Arwa
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Safar, Lana
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Orsaker till Polismyndighetens höga personalomsättning: En undersökande studie om varför poliser och civilanställda väljer att lämna Polismyndigheten och vid vissa tillfällen återvända.2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Antalet som väljer att lämna sin anställning inom Polismyndigheten ökar trots intentionen att anställa fler. Denna studie undersöker vilka skälen är för den utvecklingen och vilka skälen är för de som väljer att återvända till myndigheten. Forskningsfrågan behandlar vilka faktorer som bidrar till att anställda inom offentlig sektor väljer att säga upp sig från och återgå till myndigheten. Då tidigare forskning kring frivilliga uppsägningar pekar på motivation, fokuserar studien på tre teorier för att bättre förstå polisers och civilanställdas skäl. Dessa tre är Tvåfaktorsteorin, Self-determination theory och Public Service Motivation. Semistrukturerade intervjuer hölls med personer som vid tillfälle frivilligt avslutat sin anställning. Tre huvudfaktorer för uppsägning framträdde ur intervjuerna. Dessa var brist på uppskattning, brist på resurser och brist på fortbildning. Tre huvudfaktorer framträdde också för varför många av dem väljer att återgå till myndigheten, vilket var de stimulerande arbetsuppgifterna, den starka samhörigheten samt viljan att hjälpa, skydda och ställa till rätta.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 210.
  Al-Soboh, Mohamed
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Ghirmay Yitbarek, Kocob
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  "Jag klarar mig utan min chef": En kvalitativ studie om självledarskap2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The thesis of the study is to examine employees´ self-leadership strategies, and the manager's influence on the employees' everyday work. This study achieves a deeper understanding of self-leadership to then see if today's companies in Sweden are ready to apply the theory to reality, throughout the perspective of employees. Two research questions are presented in the study to achieve the understanding of self-leadership and empowerment. The study fulfills its purpose by following a qualitative research method with an abductive approach. The empirical study has been collected through 12 semi-structured interviews.  

  The result that the study has come to is that employees follow behavior-focused strategies, and managers influence  employees' everyday work  to a certain degree. Through the study, it has also been possible to draw the conclusion that the Swedish companies should apply self-leadership to achieve better results and greater commitment among employees. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 211.
  Alsterman, Matilda
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Westberg, Ludvig
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Introduktion inom konsultbranschen: En studie om ledande konsultbolags introduktionsprocesser i Sverige2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Byte av arbetsplats är idag vanligt förekommande, särskilt när de anställda besitterkonkurrenskraftiga kunskaper och kvalifikationer inom branschen. Konsultbolag står införbetydande kostnader innan en nyanställning blir lönsam, främst på grund av rekryterings- ochintroduktionskostnader. För att maximera lönsamheten av anställda strävar konsultbolag efteratt behålla personalen längre, och en förutsättning för detta är en effektivintroduktionsprocess.Studien undersöker introduktionsprocesser inom konsultbranschen och identifierar vad storakonsultbolag gör för att introducera personal, samt vilka utmaningar som finns igenomförandet. En kvalitativ metodansats har använts, där material inhämtats från fyrasemistrukturerade intervjuer med respondenter, kunniga inom respektive organisationsintroduktionsprocess. Empirin har därefter analyserats utifrån Bauer’s (2010) teori om denformella och informella introduktionsprocessen samt “The Four C’s” och Caldwell och Peterstiostegsmodell om introduktionsprocessen. Resultatet av studien indikerar att det finnsutmaningar med att introducera många nyanställda samtidigt och snabbt. Dessutom visarresultaten att handledaren har en viktig roll och att mycket fokus läggs på att bygga en starkgemenskap.

 • 212.
  Altamirano, Pamela
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Kowalska, Ewa
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Let’s talk about well-being: The power of creating well-being narratives as a tool for driving sustainable transformation2021Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Reflecting on the concept of well-being has been proven to be a crucial activity in sustainability endeavours. In the present society, well-being has been defined and promoted through an economic perspective. Measurements such as GDP and economic growth have been perceived as a determinant of welfare. This has led people to believe that having money and material goods are key to achieve well-being. This consumerist lifestyle has caused people to disconnect from nature and stop considering it as essential in order to have a happy and healthy life with high levels of well-being. By analysing this problem, we realized that if we want to live a sustainable life, we cannot continue viewing well-being through this lens. This problem is shown in the tension between the predominant capitalistic vision of well-being and alternative sustainable well-being theories, such as the well-established Māori framework. As researchers, we were wondering how we can redirect this discourse by placing future sustainability managers within this tension. To explore this, we engage in co-creating well-being narratives with 11 sustainability master students at Uppsala University Campus Gotland. How can the conversations with them around well-being drive a sustainable transformation? We discuss the participants’ thoughts and feelings during the interview process to investigate the influence of well-being conversation on generating a sustainable discourse. We found that joining the two concepts of well-being and sustainability through a narrative approach creates a powerful tool in driving change towards putting the priority back on nature. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 213.
  Althin, Julia
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Bang, Oscar
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Att välja rätt medium: En studie om olika virtuella mediers påverkan på kommunikationen inom globala virtuella team2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Globala virtuella team (GVT) utgör ett konkurrenskraftigt alternativ till traditionella internationella uppdrag och blir därmed allt vanligare, inte minst i kölvattnet av covid-19- pandemin. Denna utveckling riskerar dock att bli på bekostnad av den interna kommunikationens effektivitet. Följande studie syftar till att undersöka möjligheter och utmaningar som finns kopplade till olika virtuella medier och därigenom utreda hur medieval påverkar kunskapsöverföringen inom GVT på multinationella teknologiföretag. Genom fyra djupgående intervjuer med GVT-medlemmar på multinationella teknologiföretag i kombination med en sekundär datainsamling har information samlats in och analyserats. Resultatet visar tydliga mönster i hur kunskapsöverföringen påverkas av medieval beroende på den kommunicerade informationens karaktär. Vidare indikerar studien att medievalet har stor betydelse för hur utmaningarna och möjligheterna med de olika medierna upplevs samt hur framgångsrik kommunikationen är inom GVT. Samtidigt saknas det i dagsläget rutiner och riktlinjer för hur medieval ska genomföras inom teknologiföretagen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 214.
  Altin, Love
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Risteski, Sinisha
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Ägarstruktur och preferensaktier: En studie av ägarstruktur och dess påverkan på preferensaktiers volatilitet i svenska börsnoterade bolag2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  For a long period, preference shares have been unusual in the Swedish market. However, the share is becoming more common and more of these are coming into the stock market. Because of the unusual nature of preference shares on the market, there is almost no research on them. Earlier research argues that many shareholders and a diversified ownership base lead to lower volatility by improving the quality of the price signal. In this paper, this hypothesis is examined by using Swedish ownership data on listed preference shares. Previous research has studied normal shares, but this study is instead investigating whether preference shares with its ownership structure does influence the volatility. In this study, except for the more traditional variables such as the number of owners, institutional ownership and foreign ownership, the use of ownership width is also addressed as an independent variable in relation to volatility. This study conclude that the ownership structure influences the volatility in preference shares.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 215.
  Altynnikova, Anastasia
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Sarampasina, Eugenia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Private Equity Ownership and its Effect on Underpricing: Evidence from Swedish IPOs2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Previous research shows that Initial Public Offerings (IPOs) are, on average, underpriced. For original shareholders and the company, underpricing means leaving money on the table. Thus, the first day return is important for investors and for the future performance of the company. There is less research on the ownership structure as a driver of underpricing. In this study we investigate whether private equity ownership reduces or increases underpricing in Sweden. Additionally, we examine if companies backed by young private equity firms have higher underpricing. We collect data from prospectuses of 104 Swedish IPOs between the years 2010-2016 and use OLS regressions to answer our hypotheses. The results suggest that PEbacked firms are less underpriced than non-backed firms. Furthermore we could not find any evidence that companies backed by young PE firms are more underpriced than companies backed by established PE firms. 

  Download (pdf)
  Altynnikova Sarampasina 2017
 • 216.
  Alvarado, Felipe
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Lundqvist, Ludvig
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Har kapitalstrukturen i svenska företag förändrats i och med införandet av IFRS 16?2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den första januari 2019 implementerades en ny redovisningsstandard gällande leasing, IFRS 16. Förändringen resulterade i att leasingavtal endast ska redovisas som finansiell leasing, något som enligt tidigare forskning förväntas förändra företagens kapitalstruktur. Syftet med uppsatsen är därmed att undersöka om kapitalstrukturen förändrats hos företag noterade på Nasdaq OMX Stockholm efter implementeringen av IFRS 16, samt om olika branscher påverkats. För att undersöka syftet används två regressionsmodeller. Urvalet består av 254 företag. Studiens variabler har valts utifrån hur vanligt förekommande de är inom tidigare forskning, där Rajan & Zingales (1995) är den huvudsakliga källan. Uppsatsen finner signifikanta samband mellan soliditet och de oberoende variablerna market-to-book, storlek och lönsamhet. Överlag finner uppsatsen att implementeringen av IFRS 16 inte haft någon inverkan på kapitalstrukturen hos företag noterade på Nasdaq OMX Stockholm. Vi finner stöd för att IFRS 16 resulterat i en lägre soliditet för branschen handel, samtidigt finner vi ingen påverkan av IFRS 16 för resterande branscher.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 217.
  Alvarez, Matilde
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Håkansson, Erik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Revisorers åsikter om regel- (K2) respektive principbaserad (K3) redovisning: En undersökning om hur revisorer vägleder bolag vid valet av regelverk2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under 2004 började Bokföringsnämnden arbeta med nya regelverk för hur en redovisning skulle upprättas i Sverige. Projektet kallades för K-projektet. De nya regelverken började gälla den 31 december 2013. Små och medelstora bolag har efter regelverkens inträde möjligt att själva välja vilket regelverk de vill tillämpa. Studien undersöker revisorer synsätt på regel- (K2) respektive principbaserad (K3) och vilka kriterier som revisorer anser är avgörande när små och medelstora bolag ska välja redovisningsmetod. I studien används en kvalitativ metod där fyra revisorer har svarat på intervjufrågor inom ämnet genom tre personliga intervjuer och en skypeintervju. Studien har funnit att revisorerna har delade åsikter gällande de regel- och principbaserade regelverken samtidigt som det finns några kriterier en revisor tittar på innan vägledning vid valet av regelverk sker. De kriterier som används är: Storleken av bolag, typ av verksamhet bolaget arbetar inom och vilket regelverk kommer hjälpa bolaget att ge en så rättvisande bild som möjligt. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 218.
  Alvin, Johan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Väst intar Öst : Scanias etablering av en bussfabrik i St Petersburg2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 219.
  Alvin, Johan
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Gottwall, Erika
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  NPP och Stoneridge: Svenskt ledarskap i Estland2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Since the fall of the Soviet Union, the Baltic countries, and primarily Estonia, have gone through some dramatic political and economical changes. The liberation, as well as the membership in the European Union, has increased the openness towards the west. The quickly expanding economy and the low wage rates have made Estonia a popular business partner, and companies from Sweden and other western countries, have moved their production, completely or partially, to Estonia. Although the transformation of Estonia has erased some of the differences between the country and the west, as well as some of the obstacles in making business with western NPP och Stoneridge countries, it is still important to acknowledge that many differences remain. For example it is reasonable to assume that the more than five decades long influence of the Soviet Union has left its marks on the Estonian culture and ways of living and doing business. In this thesis we will shed some light on cultural differences that are important to acknowledge when Swedish managers from Swedish companies, working in Estonia, are managing Estonian staff. We had the opportunity to collect the information for the thesis in cooperation with two Swedish companies, NPP and Stoneridge electronics, which both have moved parts of their production to Estonia. The thesis is based on interviews with the two Swedish managers, interviews with five Estonian employees of the two companies, and a questionnaire. To analyse the information we have used three of Geert Hofstedes dimensions of national culture; power distance, uncertainty avoidance and individualism/collectivism. Through the analysis we have come to the conclusion that Estonians are far more individualistic than the Swedes but that the differences in power distance and uncertainty avoidance are smaller. The high individualism shows, for example, through the low affiliation with worker unions in Estonia. Another sign of individualism is that Estonians show some difficulties in working as a team, and the workers are more focused on their own performance than on the groups. The high individualism may be a counter reaction to the ideal of communism forced upon the Estonians by the Soviet Union. The power distance is not very high in the two companies studied, and the study shows that the Estonians find their Swedish managers easy- going and that they are less afraid to express disagreement with their Swedish managers than had the manager been Estonian. The workers also express an interest in being included in the decision making in the company; this too indicates low power distance. The uncertainty avoidance in the companies shows for example in the detailed work descriptions and unwillingness to take own initiatives, but although we find the uncertainty avoidance to be higher in Estonia than in Sweden it is still quite low. We propose an internal program for employee development, in order to facilitate the work in Estonia for the companies, consisting of an opportunity to work at the Swedish plant, team working, and basic training in market economy.

 • 220.
  Al-walai, Sabrin
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Snismark- Karlsson, Kimbo
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Lönsamhet av CRM hos företag: En fallstudie på vilka mått företag i Sverige använder för att beräkna sin lönsamhet av CRM2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Customer Relationship Management (CRM) har beskrivits som en filosofi, en teknologi, en strategi, en process och ett IT-system. Det finns ingen allmängiltig definition av CRM vilket har lett till svårigheter att identifiera och definiera tillförlitliga mått vid mätning av dess effektivitet. Detta har lett till att företag skämtsamt brukar benämna att CRM står för ”Can‟t

  Really Measure”. Oavsett har flertalet modeller, mått och system tagits fram för att kunna göra CRM-insatser mätbara. Ett sätt att mäta CRM som förespråkas är användningen av en kombination av finansiella (försäljningstillväxt, ROI) respektive icke-finansiella (kundnöjdhet, kundlojalitet m.m.) mått. Denna studie undersöker hur sju stora företag i Sverige inom varierande branscher mäter och definierar sina CRM-aktiviteter. Studien utforskar även vilka mått som företagen anser är mest relevanta och vad som är målet med deras CRM-program. Studien visar att företagen mäter sina CRM insatser på olika sätt och med fokus på olika mått. 6 av de 7 studerade företagen fokuserar på finansiella mått och kundnöjdhet. 5 av 7 mäter inte kundlojalitet som företagen själva i sina definitioner av CRM anser är viktigt. Ingen av företagen prioriterar mätning av medarbetarnöjdhet, belöningsprogram eller företagskultur som är en del av den grundläggande infrastrukturen bakom CRM vilket är några av de mått som lägger grunden för att skapa förståelse för CRM på högre nivåer inom företagen. Skillnaderna i definitionerna från de studerade företagen stärker att det inte finns en allmängiltig betydelse av CRM.   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 221.
  Aly Abdelgawad, Abdelrahman
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Incubate the Emerging: The Role of Incubators in Emerging Countries2022Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Entrepreneurs from emerging countries lack the human capital that is critical to the success of ventures besides their limited resources, poor infrastructure, and low pre-entry knowledge. As a result, ventures in these countries face low business growth and performance. Incubators are an efficient solution to overcome these challenges. This research answers the question: “How can incubators help increase the human capital in order to improve the performance of the ventures in emerging countries? And how can financial support and networking help leverage the human capital gained in incubator programs?”. The paper adopts a qualitative study by interviewing participants of a Berlin-based organization that helps entrepreneurs in Egypt. The findings show that companies grew by 32% in revenue by providing entrepreneurial learning, financial support, and network to participants. Furthermore, the study shows the impact of learning on both networking and financing sourcing skills for entrepreneurs in Egypt. These findings have implications for ways to support emerging economies through incubation by offering effective solutions for the challenges of the entrepreneurs.

  Download full text (pdf)
  Incubate the Emerging - The Role of Incubators in Emerging Countries
 • 222.
  Aly, Emilie
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Diskrimineringsgrunderna: utvecklingen av det svenska diskrimineringsskyddet2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I Sverige finns det sju lagstiftade diskrimineringsgrunder. Dessa sju lagstiftade grunder är kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning, funktionshinder, religion samt könsöverskridande identitet eller uttryck. Den nuvarande svenska diskrimineringslagstiftningen är till stor del påverkad av EU -rätten. I uppsatsen beskrivs bakgrunden till den nuvarande diskrimineringslagen samt dess sju utvalda grunder. Syftet är att analysera hur urvalsprocessen har sett ut i valet av lagstiftade grunder för att utmynna i en slutsats om Sveriges lagstiftning har begränsningar inom diskriminering. Genom att rättsanalytiskt studera den nuvarande lagstiftningen, den äldre lagstiftningen och internationell påverkan drar jag slutsatser i hur detta sammanlänkas. 

  Slutsatsen i arbetet landar i att utvecklingen med jämställdhetsarbetet har förändrats under förgående decennier för att i dagsläget bestå av en civilrättslig paraplylagstiftning med skydd för svagare parter. EU och Europarådet har haft ett stort inflytande i utformandet av den nationella lagstiftningen i form av förhållningsregler och aktivt arbete med de mänskliga rättigheterna. I frågan om Sveriges eventuella begränsningar framgår inget entydigt svar utan måste ses utifrån flera olika aspekter. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 223.
  Amado, Regina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Vägled oss till motivation: En studie om ledarskapets påverkan på motivation hos Generation Y2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur ledarskapet påverkar arbetsmotivationen hos individer ur Generation Y som arbetar med barn och unga inom den offentliga sektorn sett ur ett arbetstagarperspektiv. Studien utgår ifrån frågeställningen ”Hur påverkas arbetsmotivationen hos individer ur Generation Y utifrån deras erfarenheter av arbetsledares ledarskap?”.

  En kvalitativ metod har använts bestående av semistrukturerade intervjuer där insamlingen av data har skett genom fyra intervjuer med individer ur Generation Y. Ett bekvämlighetsurval samt strategiskt urval har använts där urvalet har skett utifrån studiens syfte. Samtliga respondenter arbetar inom förskola, skola eller fritidsverksamhet och generationen har begränsats till individer födda mellan år 1990-1999.

  De teoretiska utgångspunkterna består av teorier samt tidigare forskning som berör ledarskap, motivation och Generation Y.

  Det sammanställda resultatet visar att individer ur Generation Y anser att en ledare som är tydlig, beslutsam, ansvarstagande, lösningsorienterad, konfronterande och delaktig bidrar till motivation hos arbetstagarna. De faktorer som visades hämma motivation hos generationen var en osäkerhet hos ledaren, ett begränsat utrymme för arbetstagarna att fatta egna beslut samt en ledare som fattar kortsiktiga och förhastade beslut utan att inkludera sina medarbetare.

 • 224.
  Amanatidou, Elisabet
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Andersson, Kristina
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Vad var det som SAS egentligen?: Hur hanterar SAS kundens synpunkter?2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  När kunden upplever ett missnöje över den tjänst de erhållit väljer somliga att kontakta någon på företaget för att framföra sina synpunkter och åsikter angående det som de upplevt som bristande i tjänsten. Frontlinepersonal är oftast de som har den första kontakten med kunden och som då tar emot kundens synpunkter. Denna information som kunden ger är viktig för företaget att ta tillvara på för att i ett senare skede eventuellt kunna använda informationen till förbättring av tjänstekvalitén. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur frontlinepersonalen inom SAS hanterar kundernas åsikter och synpunkter. För att genomföra undersökningen intervjuades sju anställda vid SAS servicedisk på Arlanda. Frontlinepersonalen hanterar informationen genom att antingen skriftligt dokumentera, muntligt rapportera eller enbart lyssna på kunden. Denna studie visar att information går förlorad då frontlinepersonalen dokumenterar främst för att kortsiktigt lösa kundens problem och inte är medvetna om hur denna information kan användas inom företaget för att på lång sikt förbättra tjänstekvalitén och i högre grad tillfredställa kundens förväntningar.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 225.
  Amanda, Bergman
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Gustaf, Törnqvist
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Kunskap i Företag: En Studie över Kunskapsöverföring och dess Hinder i Virtuella Team2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Globaliseringen har blivit något företag måste ha i åtanke när de opererar på den internationella marknaden. Detta innebär att Transnationella företag i dag är vanligt och dessa arbetar i virtuella team vilka stöter på andra problem än team som arbetar på samma fysiska plats. Denna studie undersökte vilka hinder i överföringsprocessen virtuella team ställs inför och om dessa hinder skiljer sig från de hinder som team som arbetar på samma fysiska plats ställs inför. Detta utfördes genom en fallstudie av två företag, ett i Sverige och ett i USA, som nyligen hade slagits samman till följd av ett uppköp. Företagen agerade som ett Transnationellt företag som arbetade i virtuella team på den globala marknaden. Resultatet av undersökningen visade att de huvudsakliga hindren i kunskapsöverföringsprocessen skilde sig något åt i virtuella team jämfört med team som arbetar på samma fysiska plats. Studien fann att de främsta hindren i kunskapsöverföringsprocessen i virtuella team är kausal tvetydighet, sändarens brist på motivation och komplicerade relationer mellan källan och mottagaren. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 226.
  Amao, Fumilayo
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Hakala, Johanna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  ”Vi jobbar med hela världen i princip”: Internationaliseringens betydelse för organisationskulturen och strukturen2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Allt fler företag väljer att expandera och öppna upp kontor i nya länder, vilket inte alltid sker helt oproblematiskt. Vid en expansion till ett nytt land sker en internationalisering som innebär en ny intern miljö med en organisationskultur och struktur som växer fram på den specifika enheten, men också en extern miljö bestående av marknaden där enheten är verksam. I denna studie har en kvalitativ fallstudie genomförts av det svenska företaget Hansoft. Internationaliseringen har undersökts i termer av interna och externa miljöer. Interna miljöer innefattar den lokala organisationskulturen på enhetsnivå, och externa miljöer dess marknader – Japan, USA och Sverige. Syftet var att ta reda på om Hansofts expansion har påverkat organisationskulturen och organisationsstrukturen på företagsnivå. Genom intervjuer med tre stycken tidigare anställda på Hansoft visade det sig att internationaliseringen inte har haft någon större inverkan på organisationskulturen och strukturen i helhet. Organisationskulturen på Hansoft präglas av teamwork och flexibilitet, såväl före som efter internationaliseringen, samt både enhets- och företagsnivå. Den enda direkta konsekvensen av internationaliseringen var ökad formalisering som ledningen framhävde vid expansion till USA. Strukturen i företaget innehar tydliga egenskaper med en organisk struktur och uppmuntrar en öppen kommunikation – även detta var oförändrat i och med internationaliseringen. Hansoft har dock inte genomgått en vanlig internationalisering i den bemärkelsen att de mött nya marknader och öppnat upp större kontor. Anledningen till deras expansion var att komma närmre de kunder som företaget redan hade, vilket kan vara en orsak till att internationaliseringen inte påverkat Hansoft mer än vad den gjort. Resultatet av den här studien indikerar att mindre företag som flyttar över sin verksamhet till nya länder, inte genomgår någon större förändring gällande organisationskultur och organisationsstruktur. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 227.
  Ambros, Joel
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Ekesiöö, Mattias
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Extern Rotation + Revisionsbyråer = ?: en studie om revisionsbyråernas syn på Sabanes-Oxley Acts eventuella implementering av en extern rotation2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  A1189

  Problem: Revisionsbyråernas syn på Sabanes-Oxley Acts eventuella implementering av en extern rotation.

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur en eventuell extern rotation,enligt Sarbanes-Oxley Act, bedöms påverka de fyra stora revisionsbyråerna i Sverige. Som bisyfte vill vi ta reda på de positiva och negativa synpunkter som revisionsbyråerna har kring Sarbanes-Oxley Act.

  Avgränsning: I vår uppsats kommer vi inte att ta upp eventuella lagändringar i EU och Sverige som berörts av Sarbanes-Oxley Act.

  Teori: Teorin kommer att redovisa tidigare artiklar, studier samt utredningar som genomförts med hänvisning till extern rotation. Vi kommer att framföra synpunkter från tre artiklar som behandlar ämnet, en utredning som senaten efterfrågat av United States General Accounting Office samt en studie från Spanien, Italien och Singapore.

  Metod: Vi använde oss av en kvalitativ studie som är baserad på intervjuer och sekundärdata.

  Resultat: Avslutningsvis kan vi se tecken på att en eventuell extern rotation bedöms påverka revisionsbyråerna på ett negativt sätt. Lagförslaget om extern rotation framstår mer som ett försök från de amerikanska myndigheterna att skrämmas och visa att de verkligen menar allvar, än att det kommer implementeras.

 • 228.
  Ambros, Joel
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Johansson, Fredrik
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Svensk kod för bolagsstyrning: En studie av kodens efterlevnad2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att belysa hur de mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsens A-lista har valt att tillämpa svensk kod för bolagsstyrning. Detta utförs genom att kartlägga eventuella avvikelser från koden samt dess motiveringar Vidare studeras samband mellan bolagens tillämpning av koden, och hur ägarstrukturen i bolagen ser ut. För att åstadkomma detta används exit- och voiceteori. Informationen har inhämtats genom en omfattande granskning av berörda bolags årsredovisningar samt bolagsstyrningsrapporter. Resultatet visar på att tillämpningen av koden varierar mellan olika bolag. Vidare kan vi dra slutsatsen att bolag med en stor ägare avviker mer frekvent från koden än bolag med mer utspritt ägande.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 229.
  Amid, Javad
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.
  Hadjikhani, Amjad
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  The State, Technological Capacities and Technical Exchange in Iran: An Interdisciplinary Approach2005In: The Role of State in West Asia, Tauris, London , 2005, p. 194-Chapter in book (Other academic)
 • 230.
  Amid, Javad
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.
  Hadjikhani, Amjad
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Trade, Industrialization, and the Firm in Iran: The impact of government on Business2005Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  This book seeks to find out how government interventions affect the performance of an economy. It develops notions on trade, industrial sector, and firms and examines them for the case of Iran. The analyses suggest that the excessive interventions of the Iranian government in trade and industrial sectors resulted in small benefits at high costs. Government interventions, for example, reduced the incentives of firms to undertake technological investments. They rather invested to increase their political competencies and aimed at short-term profits. Low technological investment is argued to have been one of the major reasons behind the poor performance of industrial sector in Iran.

 • 231.
  Amin, Amin
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Larsson, Bass
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Dalbudak, Mikail
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Digitaliseringens påverkan på revisorns roll och kompetens: En kvalitativ studie om AI och automation inom revisionsbranschen2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis explores the impact of digitalization on the audit profession and its effects on the roles and competencies of auditors. As technology advances, it facilitates the automation of routine tasks and the use of sophisticated data analysis tools, thereby transforming traditional audit methods.

  The aim of this study is to analyze how these changes affect the roles of auditors and to identify the competencies required in the digital era. The methodology includes a literature review combined with qualitative research through semi-structured interviews with practicing auditors. The study focuses on three main areas: the impact of digitalization on the auditor's role, the competencies needed for handling digital tools, and the challenges faced by audit firms.

  Findings suggest that digitalization not only streamlines the audit process but also necessitates new competencies in new regulations, data analysis, and understanding of new business models. Audit firms need to invest in technology and training to address challenges such as resistance to change and the shortage of required skills.

  In conclusion, the study emphasizes the importance of continuous skills development and adaptability among auditors to continue delivering high-quality services in an increasingly digital future.

  Download full text (pdf)
  Digitaliseringens Påverkan på Revisionsbranschen - Kandidatuppsats av Amin Amin, Mikail Dalbudak och Bass Larsson (VT 2024, Uppsala Universitet)
 • 232.
  Amina, Abdulrahman
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Lotta, Mähönen
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Internprissättning i internationella läkemedelskoncerner2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 233.
  Amin-Javahery, Ali
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Roberto, Oskar
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Projektledning och förändringsarbete: En studie av en projektledarutbildning2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 234.
  Amiri, Carla
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Is green the new black?: An empirical study on the correlation of CSR initiatives and profitability on Nordic mutual funds2021Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This research examines whether Corporate Social Responsibility (CSR) initiatives impact fund financial performance of 46 Nordic mutual funds during the past five years (2016-2020). Previous studies have focused on which of the two alternatives generates a rewarding financial result. To complement previous research, this study focuses on the development of CSR - whether the gap formed between CSR initiatives and fund financial performance is moving closer towards each other based on the increased focus of ESG factors during the recent years. Two categories, strong and weak ESG performance, are juxtapositioned to find out at what stage the development is. Furthermore, analysis on which of the three categories: environmental, social or governance individually, is the driving factor of the development of CSR initiatives.

  Based on the matched pair methodology and hypothesis testing, funds with CSR initiatives have reached the point, in which they perform equally well to their peers without such motives. The underlying driver behind the development are examined.

  Download full text (pdf)
  Is green the new black?
 • 235.
  Amiri, Sara
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Leander, Julia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Radikala förändringar inom företagsrelationer: En kvalitativ undersökning om företagsnätverks förändringar i och med Amazons etablering i Sverige2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under hösten 2020 var det många svenska företag som visade både intresse och oro inför en, för många företag, kritisk händelse – Amazons etablering i Sverige. Samtidigt som Amazons pågående svenska etablering, intervjuades flera av de största intressenterna inom svensk e-handel om hur deras respektive företag har förändrats, och planerar att förändra dess nätverksstruktur. Undersökningsmaterialet har tagits fram i syfte att undersöka hur en radikal nätverksförändring kan utspela sig vid denna tidpunkt efter att en kritisk händelse har inträffat. Utifrån den empiriska undersökningen framgår det att samtliga e-handelsföretag, oavsett bransch, har upplevt radikala förändringar inom respektive nätverk. Baserat på hur respondenterna i e-handelsföretagen har beskrivit utvecklingen av deras interaktioner med tidigare samarbetspartners samt deras planerade samarbeten med Amazon så kunde e-handelsföretagens strategier fördelas in i tre separata kategorier; samarbetande, konkurrerande och statiska. Det kan därmed inte uttydas någon enhetlig strategi vid denna tidpunkt annat än att radikala nätverksförändringar har skett. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 236.
  Amuakwa-Mensah, Franklin
  et al.
  Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Department of Economics; Africa Centre for Applied Economics and Policy Research.
  Marbuah, George
  Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Department of Economics; Africa Centre for Applied Economics and Policy Research.
  Marbuah, Dinah Ani-Asamoah
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Re-examining the Determinants of Non-Performing Loans in Ghana's Banking Industry: Role of the 2007-2009 Financial Crisis2017In: Journal of African Business, ISSN 1522-8916, E-ISSN 1522-9076, Vol. 18, no 3, p. 357-379Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper uses robust econometric methods to estimate the determinants of non-performing loans (NPLs) with a specific focus on the role of the 2007-2009 financial crisis in explaining NPLs in the banking industry of Ghana. Findings suggest that non-performing loans are significantly affected by bank-specific, industry, and macroeconomic variables. We observed heterogeneity in the determinants of NPLs for sub-samples of the data. The effect of the financial crisis on NPLs is observed to be conditional on the level of credit risk in our sub-sample analysis. The results from the impulse response corroborate that of the regression estimation.

 • 237.
  An, Viktor
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Svensson, Calle
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Employer Branding: En multipel fallstudie om hur banker arbetar med att attrahera och behålla medarbetare ur generation Y2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Employer Branding entails the strategic process of attracting and retaining both current and potential employees. Changes in the labor market force organizations to adapt to entice more competent prospects than rival organizations. One of these changes is the growing representation of generation Y in the labor market.  Generation Y´s employer preferences are different from previous generations, placing pressure on organizations to conform to generation Y to maintain future competitiveness. From a global perspective, the banking industry has received a great deal of negative publicity during recent years, complicating the recruitment of competent employees. The purpose of this paper is to investigate how organizations in the banking industry utilize their employer branding to attract and retain employees from generation Y. We have chosen to investigate our question through a statistical survey and semi-structured interviews with two of the most popular banks in Sweden. In total, two office managers and three employees from generation Y participated in the survey.

  The results have shown that the participating banks are aware of the values that are considered attractive among generation Y. By prioritizing internal mobility within the organization, employees can develop both personally and professionally, conditions that facilitate longer lasting careers.

  Download full text (pdf)
  An_Svensson_Kandidatuppsats
 • 238.
  Ancikevics, Zigmunds
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Lagat, Nelly Chemutai
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Talent attraction in Swedish Gaming Industry: An exploratory study.2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Researchers and practitioners have both acknowledged the importance of attracting the right employees. The study aims to explore and analyze how Swedish gaming start-ups attract talent. The authors investigated eight gaming companies based in Sweden, conducting semi-structured interviews with founding team or management team that were responsible for talent attraction in their respective companies. Study draws on theory of employer brand and examines how game development start-ups overcome their challenges in employee attraction context. Results of the research show that most gaming companies offer variety of employment benefits described in employment brand theory, but for them to have a competitive advantage, they should incorporate innovative new ideas in talent attraction. We propose an ‘employer innovation matrix model’ that can be a strategic talent attraction planning tool for companies.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 239.
  Ancillotti, Mirko
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences, Centre for Research Ethics and Bioethics.
  Nilsson, Elin
  Nordvall, Anna-Carin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Oljans, Emma
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Women's and Children's Health, SWEDESD - Sustainability Learning and Research Centre.
  The Status Quo Problem and the Role of Consumers Against Antimicrobial Resistance2022In: Frontiers in Sustainable Food Systems, E-ISSN 2571-581X, Vol. 6, article id 834022Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Antimicrobial resistance occurs when microorganisms survive exposure and proliferate in the presence of therapeutic levels of antimicrobial drugs. Because antimicrobial resistance is increasing, it is vital to encourage consumers to change and adopt smarter antibiotic behaviour. Despite World Health Organization's efforts to combat antibiotic resistance and their emphasis on the importance of public involvement, the role of consumers has been overlooked. The manifold responsibility for antibiotic resistance extends across different actors, including food retailers and consumers. Given this shared responsibility, a blame game arises and no action occurs. To overcome this status quo situation, we draw attention to the potential role of individual responsibility and social pressure to encourage consumers to adopt smart antibiotic behaviour but also to empower them. Conditions must be put in place to enable consumers' critical evaluation of the health-related and ethical aspects of their food choices. Such behaviour can be facilitated using digital innovations to support informed choices, in store and online.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 240.
  Ancillotti, Mirko
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences, Centre for Research Ethics and Bioethics.
  Oljans, Emma
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Women's and Children's Health, SWEDESD - Sustainability Learning and Research Centre.
  Hassan, Tazrin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Informatics and Media.
  Horikx, Lotte
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Nordvall, Anna-Carin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Consumer behaviour and antibiotic resistance2021In: Managing Antimicrobial Resistance Through Behavior Change, March 2021: Uppsala Health Summit Post-Conference Briefs, 2021, p. 13-14Conference paper (Other academic)
 • 241.
  Anderberg, Emma
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Öhman, Maria
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  På återseende om 20 år?: En studie av HusmanHagbergs relationsmarknadsföring2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Svensk titel:  På återseende om 20 år?Hur hålls relationen mellan kund och företag vid liv på en sällanköpsmarknad?- en studie av HusmanHagbergs relationsmarknadsföringEngelsk titel:  Will we meet again in 20 years?How does the relationship between a customer and company survive on a “rarely buying market”? – a study of the relationship marketing of HusmanHagberg Författare:   Emma Anderberg och Maria ÖhmanFärdigställd:  2007Handledare:  Nazeem Seyed-MohamedAbstract:During recent years a focus on the development of good and long-term relationships with the customers has replaced the single transactions that which have been the goal when using traditional marketing methods. To succeed on a tough and competitive market it is important for companies to develop good and long-term relationship with their customers. Working with relationship marketing within the estate agent market is especially complicated in many ways. An estate agency is a service company and works as a middleman between a buyer and a seller and therefore has a complicated relationship to its costumers. Further, estate agents work on a so called rarely buying market and that complicates the relationshipbuilding even more due to the time aspect. By using effective relationship marketing tools estate agencies can keep these costumer relationships more alive between the end of the first transaction until next time the costumer is in need of an estate agent.  The aim of this thesis is to investigate how the estate agency HusmanHagberg should design its relationship marketing in the best way to maintain and increase the relationship with its rarely buying costumer.  Through interviews with Lennart Hagberg, MD, and Åsa Davidsson, Manager of Marketing, data about the estate agent market and the organisation HusmanHagberg has been collected. Since HusmanHagberg is a franchise company, four case studies are included in the thesis to describe the daily activities at the different agencies. Results from a customer questionnaire HusmanHagberg uses are also provided in the empirical part of the thesis. Together with the theory it will be analysed and finally a conclusion and recommendations will be given based on this data.         The thesis shows that HusmanHagberg experiences problems in the phase of implementation when the marketing message and measures are to be accepted by the different franchise offices around the country. Today the franchise offices work with their marketing in diverse ways. This result in a gap between the strategic plan that the marketing function at the head office provides and the actual marketing activities that the different offices use on a day to day basis. Keywords: Relationship marketing, “rarely buying market”, safety, customer loyalty, customer satisfactionSammanfattning:Under senare år har betoning på att utveckla goda och långsiktiga relationer med kunderna ersatt den traditionella marknadsföringens engångstransaktioner.  För att stå sig på en hårt konkurrensutsatt marknad är betoningen på att utveckla goda och långsiktiga relationer viktigt för att skapa mervärde både för företaget såväl som för kunden. Arbetet med relationsmarknadsföring inom just mäklarbranschen är speciell på många sätt. En mäklarfirma är ett tjänsteföretag som har ett komplicerat förhållande till sina kunder då de fungerar som en mellanhand mellan två parter, en köpare och en säljare. Vidare arbetar mäklarna på en så kallad sällanköpsmarknad vilket medför komplikationer i relationsbyggandet med kunderna på grund av tidsaspekten. Men med hjälp av effektiv relationsmarknadsföring kan fastighetsmäklarföretag hålla relationen med kunden vid liv från det att transaktionen är avslutad till nästa gång kunden är i behov av mäklare.  Syftet med uppsatsen är att undersöka hur fastighetsmäklarföretaget HusamanHagberg skall utforma sin relationsmarknadsföring på bästa sätt för att underhålla och förstärka relationerna med sina sällanköpskunder. Genom intervjuer med VD:n Lennart Hagberg och Marknadschef Åsa Davidsson insamlas information om fastighetsmäklarmarknaden samt HusmanHagbergs organisation. Eftersom HusmanHagberg är ett franchiseföretag inkluderas även fyra casestudier där den dagliga verksamheten i fyra olika kontor beskrivs. Även en genomförd kundundersökning från HusmanHagberg ligger till grund för empirin, som med koppling till teorin analyseras och slutligen görs slutsatser och rekommendationer utifrån detta material.  Studien visar på att problematiken för HusmanHagberg uppstår i implementeringsskedet då marknadsföringsbudskap och åtgärder skall anammas av de olika franchisekontoren runt om i landet. Franchisekontoren arbetar idag på väldigt olika sätt med sin marknadsföring. Detta resulterar i att det finns ett glapp mellan de strategiska åtgärderna och de operativa åtgärderna i kedjan som bör ses över.Nyckelord:  Relationsmarknadsföring, sällanköpsmarknad, trygghet, kundlojaitet, kundnöjdhet

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 242.
  Andergren, Edvin
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Lager, Hannes
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  En het marknad: en flerfallsstudie om hur svenska kraftvärmeverk uppnår optimerad lagernivå2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sverige har ett av de mest utvecklade fjärrvärmenäten i världen. För att försörja privatpersoner, företag och industrier med energi genom detta nät förbrändes cirka 7,5 miljoner ton avfall i svenska kraftvärmeverk under 2017. Detta innebär ett omfattande arbete för dessa kraftvärmeverk för att tillse att rätt mängd avfall budgeteras för och förbränns. Särskilt eftersom oönskade lagernivåer får ekonomiska konsekvenser och efterfrågad energi i hög utsträckning styrs av väderförhållanden. Genom en kvalitativ metod syftar denna studie att undersöka hur svenska kraftvärmeverk arbetar för att uppnå optimerad lagernivå. Med inspiration från Wu’s (2007) teoretiska modell för socialt kapital och konkurrenskraft utvecklas en analysmodell för att svara på studiens syfte och forskningsfråga. En flerfallstudie genomförs på tre stycken svenska kraftvärmeverk med varierande storlek och geografisk placering för att ge en heterogen bild av marknaden. Resultatet visar att ett utvecklat socialt kapital, en väl fungerande försörjningskedja och vedertagna rutiner vid osäkra förhållanden gentemot utbytespartners hjälper svenska kraftvärmeverk att uppnå en optimerad lagernivå. Studien föreslår att en högre grad av informationsdelning kraftvärmeverk emellan möjligtvis hade effektiviserat arbetet än mer.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 243.
  Anderkrans, Rickard
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Cavallin, Jakob
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Aktieavkastning efterföljande företrädesemissioner på Stockholmsbörsen: Utvärdering av defensiva och offensiva motiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den svenska aktiemarknaden har på senare år sett en ökning av antalet företrädesemissioner. Tidigare forskning kring marknadens mottagande av nyemissioner indikerar en negativ aktieprisutveckling. Teorierna bakom denna reaktion tenderar baseras på informations-asymmetri eller kapitalstruktur, men bolagens bakomliggande motiv negligeras ofta. Forskningsområdet är välstuderat ur ett internationellt perspektiv, men få studier har genomförts på den svenska marknaden. Denna studie undersöker företrädesemissioners generella aktiepriseffekter, men utvärderar även emissionernas bakomliggande motiv, vilka kategoriseras som antingen defensiva eller offensiva. Med syfte att undersöka företrädesemissioners aktiekurspåverkan på den svenska marknaden, både vid annonseringstillfället och det efterföljande året, utformas en eventstudie. Eventstudien består av 107 företrädesemissioner annonserade av företag på Nasdaq OMXS samt First North mellan 2006–2014 och undersöker abnormal avkastning. Resultatet visar att bolag som genomför företrädesemissioner generellt genererar abnormal negativ aktieavkastning ett år efterföljande annonsering och att reaktionen är starkare för mindre bolag. På kort sikt kan ingen signifikant abnormal aktiereaktion uppmätas, ingen skillnad i abnormal aktieavkastning kan heller fastställas mellan defensiva och offensiva emissionsmotiv.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 244.
  Andersen, Anna-karin
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Melin, Therése
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Orosmoln över tjänsteavtal: En avtalsanalys inom molntjänster2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Molntjänster är aktuellt inom IT-området och spås skall komma att förändra sättet på vilket vi använder oss av datorer och internet. Fler och fler företag beslutar att köpa in sådana tjänster bland annat på grund av en kostnadseffektivisering av IT-hanteringen. I ett molntjänstavtal läggs grunden för vad som förväntas av köpare och säljare vid köp av molntjänster. På grund av den växande användningen av dessa tjänster och dess relativt nya intåg på marknaden har vi granskat två av de största aktörernas molntjänstavtal med syftet att identifiera och diskutera riskerna förknippade med avtalen. Utifrån de risker vi upptäckt ges därefter förslag till en blivande molnkund på överväganden som denna kan ha användning av vid avtalsskrivandet med en molntjänstleverantör.

  För att undvika olägenheter ger vi som förslag till en blivande molnkund att exempelvis svarstiden med fördel kan föras in i parternas avtal. Vidare bör kunden vara uppmärksam på leverantörens eventuella rätt till ensidiga ändringar i avtal och tjänst och kunden bör överväga vilka konsekvenser detta kan ha för dess företag samt i vilken utsträckning ändringar kan accepteras. Uppmärksam bör även den blivande kunden vara på de långtgående ansvarsfriskrivningar som leverantörerna gör då detta till viss del kan minska dess incitament att upprätthålla en hög servicenivå.

  De granskade avtalen var i stora drag relativt lika varför vi har anledning att tro att fler molnavtal ser ut på ett liknande sätt. Det innebär att de överväganden som diskuterats i samband med uppsatsens aktuella avtal, även torde kunna appliceras på andra molntjänsteavtal.

  Download full text (pdf)
  Orosmoln över tjänsteavtal
 • 245.
  Andersen, Frans
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Fagersand, David
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Forecasting commodities: - A study of methods, interests and preception2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to investigate reasons for variation in accuracy between different forecast methods by studying the choice of methods, learning processes, biases and opinions within the firms using them; enabling us to provide recommendations of how to improve accuracy within each forecast method. Eleven Swedish and international companies that are regularly forecasting commodity price-levels have been interviewed. Since there is a cultural aspect to the development of forecast methods; the authors have chosen to conduct a qualitative study, using a semi-structured interview technique that enables us to illustrate company-specific determinants. The results show that choice of methods, learning processes, biases and opinions all have potentially substantial implications on the accuracy achieved. The phenomena’s individual implication on accuracy varies amongst method-group.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 246. Andersen, Poul
  et al.
  Anderson, Helén
  Halinen, Aino
  Havila, Virpi
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Tackling Dynamics in Business Networks1994In: 10th Annual IMP Conference, Groningen, 1994Conference paper (Refereed)
 • 247.
  Andersen, Poul H.
  et al.
  Aalborg Univ, Fibigerstr 11, DK-9100 Aalborg, Denmark..
  Åberg, Susanne
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Big-science organizations as lead users: A case study of CERN2017In: Competition & change, ISSN 1024-5294, E-ISSN 1477-2221, Vol. 21, no 5, p. 345-363Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper explores the role of big-science organizations in a lead-user context. Lead users are valuable for suppliers because they are active in co-developing products and foreshadowing market needs. Big-science organizations represent a special breed of co-developers, as their demands are not necessarily the avant-garde of a coming market. Yet, they may provide a valuable test bed for suppliers because they are pushing the boundaries of technological capacities and, thus, challenging suppliers' talents. They are also prestigious collaboration partners that help producers to be acknowledged as being at the forefront of technology. They are often deeply engaged in their suppliers' manufacturing and development activities, which is seen as a characteristic of the customer-active paradigm upon which the lead-user notion builds. This paper investigates whether and how interacting with the European Organization for Nuclear Research concerning their development needs may contribute to suppliers' innovation. We ask the question: What characterizes interactions with big-science organizations as a type of lead user, and how do these characteristics impact the potential innovation benefits accruing to the suppliers?

 • 248.
  Andersen, Poul Houman
  et al.
  Aalborg Univ Denmark, Aalborg, Denmark.;NTNU Norway, Trondheim, Denmark..
  Kim, Woonho
  Nihon Univ, Tokyo, Japan..
  Medlin, Christopher J.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies. Univ Adelaide, Adelaide Business Sch, Adelaide, Australia; Aalborg Univ, Aalborg, Denmark.
  Ojansivu, Ilkka
  Univ Oulu, Oulu, Finland..
  The parallax nature of studying business markets, relationships and networks2023In: Industrial Marketing Management, ISSN 0019-8501, E-ISSN 1873-2062, Vol. 112, p. A5-A7Article in journal (Other academic)
 • 249.
  Andersen, Poul Houman
  et al.
  Aalborg Univ, Aalborg, Denmark.;NTNU, Trondheim, Norway..
  Medlin, Christopher
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies. Univ Adelaide, Business Sch, Adelaide, SA, Australia.;Uppsala Univ, Dept Business Studies, Uppsala, Sweden..
  Tornroos, Jan-Ake
  Abo Akad Univ, Sch Business & Econ, Turku, Finland..
  Introduction to the special issue on "Process thinking in dynamic business networks"2020In: Industrial Marketing Management, ISSN 0019-8501, E-ISSN 1873-2062, Vol. 91, p. 621-626Article in journal (Refereed)
 • 250.
  Andersen, Poul Houman
  et al.
  Aalborg University, Denmark; NTNU, Norway.
  Medlin, Christopher
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies. University of Adelaide, Adelaide Business School, Australia.
  Törnroos, Jan-Åke
  Åbo Akademi University, Finland.
  Re-appraising interaction and process for industrial network research: The future plunging mirror hall metaphor2020In: Industrial Marketing Management, ISSN 0019-8501, E-ISSN 1873-2062, Vol. 91, p. 627-638Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Constructivist and realist research is undertaken in the business relationship and network approach of the Industrial Marketing and Purchasing Group. These two divergent research perspectives seek a different form of contextual understanding vs. general knowledge. They are not incommensurable as one can gain insights from the other. But a researcher must know and understand both perspectives and sometimes be able to see when a writer is playing almost a middle ground to make a specific point. To provide a broader understanding of the ontological distinctions and their ramifications for researching and translating meanings concerning business networks we introduce the temporal mirror hall metaphor. We propose that: (i) researchers should avoid reading and understanding only a single research perspective, (ii) research is a social temporal process embedded in a research community, (iii) understanding different researcher perspectives is necessary for a constructivist scholar working in a world of realist education, and (iv) realist researchers need constructivist research to change and develop systematized theories. The paper extends specific advice to constructivist researchers undertaking longitudinal studies of interaction in business networks. Realist researchers will find intriguing the comparisons and refractions, as well as illusions, in the temporalities of the mirror hall.

2345678 201 - 250 of 10155
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf