Digitala Vetenskapliga Arkivet

Change search
Refine search result
1234567 151 - 200 of 10155
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 151.
  Alenrud, Erik
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Stenberg, Oscar
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Prestationsmätningens Komplexitet: Hur KPI:er uppfattas av medarbetare2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 152.
  Alexandersson, Erik
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Martin, Andrea
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Ortman, Jonas
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Att mäta tjänstekvalité inom B2B2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att analysera hur tjänstekvalité inom B2B kan utvärderas samt att analysera om ViewsCapture, en frågeteknik med öppna frågor där respondenten själv kategoriserar sina egna kommentarer, kan tillföra något till befintliga metoder. Vidare avses att koppla samman utvärderingsmetoder med de olika syften företag har för att mäta kvalité.

  Uppsatsen byggs upp av en omfattande litteraturstudie om vad tjänster och tjänstekvalité är, samt varför det är viktigt att utvärdera tjänstekvalité inom B2B. De utvärderingsmetoder som beskrivs i uppsatsen är dels attributbaserade och dels händelsebaserade metoder. Empiridelen består av material från Unified Dialogs AB som har utvecklat frågetekniken ViewsCapture som sedan analyseras tillsammans med befintliga metoder.

  Undersökningen visar att tjänstekvalité handlar om att infria de förväntningar kunden har på en tjänst. Om kunderna skiljer sig signifikant ifrån varandra faller det sig naturligt att mer kvalitativa och mindre standardiserade metoder bör passa bättre. Det beror på att varje kund är unik och tillvägagångssättet många gånger inte är standardiserat, därför är det svårare att på förhand generalisera kring vad företagets kunder finner problematiskt. Genom användning av ViewsCaptures frågeteknik med öppna frågor skapas förutsättningar för att vidareutveckla de befintliga mätmetoderna i syfte att bättre tjäna företags och forskares syften för mätningen. Detta görs exempelvis genom att inhämtning av djupare information från attributbaserade mätmetoder möjliggörs samt att analys av de öppna svaren från en händelsebaserad metod underlättas.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 153.
  Alexandersson, Fredrik
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Landrup, Marie-Louise
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Icke-finansiella mått, vägen till framgång?: - en jämförande studie av företag med olika kreditklassificeringar2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Problem: Soliditet AB:s kreditvärderingsmodell baseras främst på finansiella mått vid kreditklassificering. Således undrar vi om användandet av icke-finansiella mått kan förklara AAA-företagens stabila finansiella framgång jämfört med andra kreditvärdiga företag.

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att genom en enkätstudie av AAA- samt B-företagens användande och hur väl de presterar i de icke-finansiella måtten se om de icke-finansiella måtten har någon betydelse för ett bättre eller sämre kreditbetyg.

  Teori: Vi har använt oss av det balanserade styrkortet, den dynamiska multidimensionella modellen, det resursbaserade perspektivet och Henris´ fyra kapaciteter.

  Metod: Vi har valt att genomföra en enkätstudie. Vidare har vi valt att genomföra ett t-test för att fastställa genomsnittliga och statistiska skillnader (p-värden) mellan företagen.

  Empiri: Medelvärden av respondenternas svar redovisades i figurer och tabeller. Medan p-värden redovisades i tabeller.

  Slutsatser: Vi kunde inte finna några övergripande samband mellan de icke-finansiella måtten och ett visst kreditbetyg.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 154.
  Alexandersson, Fredrik
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Said, Lobna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Strategic integration in the Swedish nutritional online and offline market2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to investigate how e-business might be integrated into a strategical framework. The strategical framework was based on the Nilsson and Rapp (2005) strategical framework, and e-business strategies were mainly based on customer relationship management strategies that are used in e-commerce companies. We selected Gröndals Apotek, Nu3 and Apotek Hjärtat as our sample, semi-structured interviews as our method and we found that given the external factors in the business environment, retaining and extending online marketing strategies could be integrated into the corporate strategy without taking into consideration of the firm-size. In addition, we found that e-business acquisition strategies such as SEM and blogs were more useful for different firm-sizes in order to create strategic congruence of integrating e-business into the corporate strategy. Lastly, online customer service and pricing were two features that could be appropriate features in the integrated online marketing strategies that aim’s in displaying the competitive advantage.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 155.
  Alexandersson, Gustav
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Sheehy, William
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Informationsvärdet i delårsrapporter: En studie om hur och varför delårsrapporter spelar roll i investeringsbeslutet för svenska förvaltare2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Börsnoterade aktiebolag i Sverige lämnar i regel delårsredogörelser över företagets prestationer och annan information. Användare av informationen inkluderar bland annat professionella förvaltare som ska ta till sig och bearbeta informationen, vilket sedermera ska leda fram till ett beslut om att investera i företaget eller inte. 

  Denna studie syftar därmed att undersöka vilken information i delårsrapporterna som anses vara relevant och varför. Vi genomför fem semistrukturerade intervjuer med professionella förvaltare i Sverige och finner en övervägande positiv syn på delårsrapporter och dess innehåll. Vi finner att en tydlig och enkel presentation av innehållet föredras, både när de kommer till redovisning av kvantitativ data men även avseende innehållet i kvalitativa delar. I analysen är VD-ordet och en beskrivning av framtidsutsikterna viktigt samt användningen av traditionella nyckeltal såsom exempelvis p/e-talet. Delade meningar råder kring mer omfattande värderingsmodeller såsom kassaflödesvärderingar men överlag föreligger en gemensam syn att helhetsbilden är det centrala i analysen. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 156.
  Alexandersson, Mimmi
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Fridland, Sofi
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Jag är mitt arbete: En undersökning om identitet inom Employer Branding2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En av de senaste trenderna inom Employer Branding är att arbetstagare vill kunna identifierasig med sin arbetsgivare. I ett allt mer hårdnande arbetsklimat är det viktigt att arbetsgivareförstår vad potentiella arbetstagare efterfrågar, för att öka förutsättningarna att skapalångsiktigt hållbara relationer och minska risken för ohälsa. Studien syftar till att undersökahur ekonomistudenter kan ta ställning till huruvida de vill identifiera sig med en potentiellarbetsgivare. Detta genom att se vilka aspekter och vilken typ av information som är avgörande för deras ställningstagande. För att kunna göra detta har 12 ekonomistudenterintervjuats och studien bygger på socialkonstruktivismens definition av identitet och densenaste forskningen inom Employer Branding. Resultatet visar att kultur,utvecklingsmöjligheter och arbetsgivarens rykte är av stor betydelse och studenterna önskaren mer transparent och nyanserad bild av arbetsgivaren. De lägger stor vikt vid Word-of-Mouth och det personliga mötet med befintliga arbetstagare i en organisation.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 157.
  Alexandersson, Moa
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Västgård - en upplevelse värd att minnas?2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det blir allt vanligare att svenska lantbrukare kompletterar sin traditionella sysselsättning med ytterligare verksamheter. Många väljer att satsa på turism, och det märks en ökad efterfrågan på just landsbygdsturism, vilket enligt Lantbrukarnas Riksförbund är det den snabbast växande turismgrenen i Sverige. Jag har i denna uppsats valt att undersöka hur ett specifikt lantbruksföretag, närmare bestämt Västgård i byn Kall i Jämtland, kan utveckla sin satsning på turism som sidoverksamhet. Med hjälp av teorier inom området har jag undersökt hur gården kan förbättra sitt erbjudande till turister genom att identifiera och utveckla de värden som finns, samt att bli mer medvetna om vilka kunderna är och vad de vill ha.

  Teorierna jag tagit del av betonar vikten av att skapa ett helhetserbjudande för att öka värdet på upplevelsen i kundens ögon. En mängd faktorer såsom bland annat miljö, personal och andra turister väger in i en turists bedömning av upplevelsen, och alla dessa delar är viktiga för att bilda ett gott helhetsintryck. Genom att intervjua en anställd på Lantbrukarnas Riksförbund med specialkunskaper inom området affärsutveckling av lantbruksföretag fick jag ökad kunskap inom ämnet. Jag intervjuade Västgårds ägare för att informera mig om hur situationen på gården ser ut i dagsläget och utifrån dessa förutsättningar kunna tillämpa teorierna och ge rekommendationer.

  Med stöd i teorierna rekommenderar jag Västgårds ägare att satsa på ett relativt exklusivt helhetserbjudande där alla aktiviteter ingår för den som önskar. Jag anser också att det finns grund för att nå en internationell marknad på ett tidigt stadium och att ett utökat regionalt samarbete är något som både bygden och företaget skulle tjäna på.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 158.
  Alexandersson, Moa
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Berger, Jenny
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  En kopp kaffe eller ett personlighetstest?: - En studie av Skanskas rekryteringsprocess av expatriater2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hur kan det gå till när ett stort multinationellt företag väljer vilka de ska skicka ut i världen på expatriering? Vi valde att intervjua två anställda på Skanska för att få insikt i hur deras rekryteringsprocess går till. Forskning inom området visar att företag ofta har ett relativt informellt tillvägagångssätt, något teoretikerna anser öka risken för misslyckanden. Istället rekommenderar de att företagen bör tillämpa en mer utarbetad policy, där man jämför kandidaten mot en mängd kriterier som har visat sig positiva i samband med utlandsuppdrag. Skanska har traditionellt haft just en informell process och låtit rekryterarens individuella preferenser vara avgörande för beslutet, men utvecklingen har gått mot en mer medvetet styrd urvalsprocess. Den generella trenden för företag världen över är att expatrieringen minskar, och att man istället förlitar sig på lokal arbetskraft och kallar in ytterligare kompetens vid behov. Vi kan konstatera att Skanskas rekryteringsprocess skiljer sig en del från de tillvägagångssätt teorierna föreslår. Trots att man på företaget inte vägt in alla de egenskaper forskarna anser viktiga, har man ändå haft få misslyckade rekryteringar. Detta tyder på att Skanskas informella metod, där känslan för vilken person som är rätt för uppdraget är avgörande, ändå har fungerat bra.

 • 159.
  Alexiou, Constantinos
  et al.
  Cranfield Sch Management, Bedford, England..
  Nellis, Joseph
  Cranfield Sch Management, Bedford, England..
  Papageorgiadis, Nikolaos
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies. Univ Liverpool, Sch Management, Liverpool, Merseyside, England..
  The effect of patent enforcement strength and FDI on economic growth2016In: Multinational Business Review, ISSN 1525-383X, Vol. 24, no 4, p. 334-353Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose - This paper aims to study the effects of the strength of patent enforcement on economic growth following the signing of the agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights and the role of inward foreign direct investment (FDI) flows in mediating and enhancing this relationship. Design/methodology/approach - Following a generalized method of moments methodology, use is made of a new longitudinal index measuring the strength of enforcement-related aspects of patent systems. Findings - Stronger levels of patent enforcement have a significant positive effect on the economic growth of both developed and developing countries. Importantly, inward FDI flows have a mediating role in positively boosting this effect for all countries and particularly for developed countries. Originality/value - This is the first empirical study of the role of the strength of patent enforcement ("law in action") in stimulating economic growth, as previous empirical studies have focused on the effect of the strength of patent law protection ("law on the books"). The failure in the past to allow for "law in action" was mainly due to the lack of available data that could proxy for the strength of patent enforcement levels in a country. This study utilizes a newly published, longitudinal index that captures the strength of the enforcement-related aspects of patent systems.

 • 160.
  Alfaysal, Rami
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Kuang, Jiachun
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Cost stickiness in Sweden2021Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study investigates the cost stickiness phenomenon and how it is influenced by macroeconomic conditions and firm characteristics in Sweden. Cost stickiness refers to asymmetric cost behavior, where the cost increase that accompanies a rise in economic activities exceeds the cost decrease resulting from an equivalent fall in economic activities. Quantitative method and multiple regression analyses are applied to analyze the sample that consists of 4080 firm-year observations from 229 publicly listed companies in Nasdaq Stockholm AB from 2008 to 2019. This paper confirms the existence of the cost stickiness phenomenon in Sweden using revenue and the total selling, general, and administrative (SG&A) cost variables. Moreover, the study shows no significant impact of macroeconomic conditions on cost stickiness. Furthermore, the degree of cost stickiness increases with higher fixed asset intensity and lower employee and debt intensities.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 161.
  Alfredson, Rickard
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Rosengren, Marcus
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Strengthen your Partner Relationship: Case study of Jeeves’ partner relationship with Omnilog2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 162.
  Alfredsson, Sara
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Lindevall, Camilla
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Argument för aktiebaserade incitamentsprogram: en förklaringsmodell2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det finns mycket forskning och kritik om hur effektiva aktiebaserade incitamentsprogram är för företags prestation, trots det ökar implementeringen av dessa. Därför är syftet med denna studie att undersöka vilka argument företag använder för aktiebaserade incitamentsprogram och att utforma en förklaringsmodell. I litteraturgenomgången tas fem argument upp baserat på tidigare studier vilka är skapa målkongruens, attrahera och behålla personal, öka arbetsinsatsen, öka risktagandet samt efterlikna andra företag. För att ta reda på vilka argument som finns har intervjuer utförts på åtta företag med personer som är med och tar fram förslag till aktiebaserade incitamentsprogram. Resultatet visar att de vanligaste argumenten är att skapa målkongruens och attrahera och behålla personal, men också att företag till hög grad använder programmen för att andra företag gör det. Vidare uppkom även nya argument vilka är hålla nere fasta lönekostnader, öka engagemanget och belöna prestation. Förklaringsmodellen presenterar sedan argumentens samband och styrka till aktiebaserade incitamentsprogram

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 163.
  Algerstam, Kristoffer
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Charbonnel, Nils
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Share repurchases and abnormal returns2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this paper we examine abnormal returns during active repurchasing programs and if the

  intensity of repurchasing programs impacts the returns. Through the Jensen’s Alpha approach

  our findings show us that positive abnormal returns are experienced by repurchasing firms

  under our study period that ranges from 2010 to 2019. The results show us that during active

  repurchasing programs companies have showed positive average annual abnormal returns

  ranging from 1,8% to 6%. We also find that the intensity of share repurchases does not have a

  statistically significant effect on the given abnormal returns. However, our results indicate

  that the abnormal returns are higher when the repurchases occurred, rather than when they are

  authorized.

 • 164.
  Al-Husseiny, Alaa
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Vallius, Marcus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Kvinnor i bolagsstyrelser: Hur påverkar det risk?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Andelen kvinnor inom styrelser har de senaste åren blivit en högaktuell fråga i samband med arbetet för jämställdhet i näringslivet. Kvinnor anses generellt ha en lägre riskvilja än män. Samtidigt visar forskning inom företagsekonomi att riskaversion skiljer sig beroende på omgivning. Syftet med denna uppsats är att studera vilken påverkan andelen kvinnor i bolagsstyrelser har på total risk hos företagen. Undersökningen genomförs med en kvantitativ metod där en multipel regressionsanalys utförs på ett datamaterial av 927 svenska bolag noterade på Nasdaq OMX Stockholm för perioden år 2010 till 2014. Resultatet av undersökningen påvisar ett statistiskt signifikant och negativt samband mellan andelen kvinnor i styrelser och total risk. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 165.
  Ali, Ahmed F.
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Yalta Vargas, Carlos
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Fakhouri, Mohammed
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Innovation Gene: the relationship between financial performance and communicating innovation in mission statement2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Mission statement is important to companies, especially as a strategic communication tool with stakeholders. Innovation is also important to companies and has its implications on performance. This study examines the relationship between financial performance and explicitly communicating innovation in mission statement. The study uses a quantitative approach with logistic regression to test empirical hypotheses related to revenues, profits, change in assets and market value, and their relationship with explicitly communicating innovation in mission statements. The conclusion is that among all the financial performance indicators considered, only market value represents a strong and significant result, indicating a positive relationship with explicitly communicating innovation.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 166.
  Ali, Lana
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Foremar, Michael
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  När flygplan kraschar: en eventstudie om marknadens reaktion2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker huruvida den faktiska avkastningen för ett flygbolags aktie skiljer sig från den förväntade avkastningen i samband med att ett av flygbolagets plan kraschar. För att undersöka förekomsten av abnormal avkastning genomförs en eventstudie där 71 flygplanskrascher mellan åren 1980 till och med 2018 undersöks. Resultatet visar att det förekommer en genomsnittlig kumulativ avvikelseavkastning på -4,65% dagen då kraschen sker inklusive nästkommande dag, vilken är statistiskt signifikant på 1%. Vidare har antalet dödsfall som en flygplanskrasch orsakar en statistiskt signifikant påverkan på sambandet med styrkan 1%, där fler dödsfall resulterar i en större negativ kumulativ abnormal avkastning.

  Download full text (pdf)
  När flygplan kraschar - en eventstudie om marknadens reaktion. Kandidatuppsats, Lana Ali och Michael Foremar
 • 167.
  Aliasghar, Omid
  et al.
  Auckland University of Technology.
  Rose, Elizabeth
  Leeds University.
  Chetty, Sylvie
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Building absorptive capacity through firm openess in a context of a less open country2019In: Industrial Marketing Management, ISSN 0019-8501, E-ISSN 1873-2062, Vol. 83, p. 81-93Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We explore the roles that potential and realized absorptive capacity play in enhancing firm performance, and examine external knowledge search strategies as antecedents of absorptive capacity. In this way, we endeavor to open the black box that sits between external knowledge search and performance, and suggest that the establishment of deep and broad relationships with external sources has differing impacts on potential and realized absorptive capacity for the firm. We argue that distinguishing clearly between potential and realized absorptive capacity may provide new insights into understanding why some companies are more successful than others at benefiting from external knowledge. A sample of 171 suppliers operating in the Iranian automotive industry is used to test the proposed theoretical model, through a two-stage least squares approach. Surprisingly, our results indicate that only the firm's capability to acquire and assimilate new ideas from the external environment (potential absorptive capacity) is related to performance for these firms operating in Iran, which been isolated from global markets due to international sanctions. Our findings emphasize the notion that potential and realized absorptive capacity represent distinct capabilities, with different antecedents and different impacts on firm performance.

 • 168.
  Aliasghar, Omid
  et al.
  International Business, Strategy and Entrepreneurship Department, Auckland University of Technology, 55 Wellesley Street East, Auckland, Central..
  Rose, Elizabeth
  University of Leeds and Aalto University, UK..
  Chetty, Sylvie
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies. University of Eastern Finland, Finland..
  Where to search for process innovations? The mediating role of absorptive capacity and its impact on process innovation2019In: Industrial Marketing Management, ISSN 0019-8501, E-ISSN 1873-2062, Vol. 82, p. 199-212Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  While the potential of open innovation to develop product-related improvements through the use of external knowledge sources is undeniable, our understanding of how firms become process innovators remains limited. Distinguishing between product and process innovation is important, as insights gleaned from investigating product innovation may not relate directly to the study of process innovation. This study provides new insight into open innovation and absorptive capacity by proposing the mediating role of absorptive capacity – potential and realized – on the relationship between knowledge search from external sources and process-related innovation activities. We test our model using a sample of 171 auto component suppliers in Iran, and find evidence that the learning effects of external scanning increase when a firm learns how to better manage external searches in terms of external absorptive capacity routines. Our results indicate that, while knowledge search from value chain partners is related to process innovation, knowledge search from universities and other research organizations is not, and that potential absorptive capacity mediates the relationship between external knowledge search and process innovation. These findings shed further light on the relationship between a firm’s openness and its process innovation.

 • 169.
  Aliasghar, Omid
  et al.
  Auckland Univ Technol, Int Business Strategy & Entrepreneurship Dept, 55 Wellesley St East, Auckland Cent, New Zealand.
  Rose, Elizabeth L.
  Univ Leeds, Leeds, W Yorkshire, England;Aalto Univ, Espoo, Finland.
  Chetty, Sylvie
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Building absorptive capacity through firm openness in the context of a less-open country2019In: Industrial Marketing Management, ISSN 0019-8501, E-ISSN 1873-2062, Vol. 83, p. 81-93Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We explore the roles that potential and realized absorptive capacity play in enhancing firm performance, and examine external knowledge search strategies as antecedents of absorptive capacity. In this way, we endeavor to open the black box that sits between external knowledge search and performance, and suggest that the establishment of deep and broad relationships with external sources has differing impacts on potential and realized absorptive capacity for the firm. We argue that distinguishing clearly between potential and realized absorptive capacity may provide new insights into understanding why some companies are more successful than others at benefiting from external knowledge. A sample of 171 suppliers operating in the Iranian automotive industry is used to test the proposed theoretical model, through a two-stage least squares approach. Surprisingly, our results indicate that only the firm's capability to acquire and assimilate new ideas from the external environment (potential absorptive capacity) is related to performance for these firms operating in Iran, which been isolated from global markets due to international sanctions. Our findings emphasize the notion that potential and realized absorptive capacity represent distinct capabilities, with different antecedents and different impacts on firm performance.

 • 170.
  Aliasghar, Omid
  et al.
  Auckland Univ Technol, Strategy & Entrepreneurship Dept, 55 Wellesley St East, Auckland, New Zealand.
  Rose, Elizabeth L.
  Univ Leeds, Leeds, W Yorkshire, England;Aalto Univ, Espoo, Finland.
  Chetty, Sylvie
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies. Univ Eastern Finland Finland, Kuopio, Finland.
  Where to search for process innovations?: The mediating role of absorptive capacity and its impact on process innovation2019In: Industrial Marketing Management, ISSN 0019-8501, E-ISSN 1873-2062, Vol. 82, p. 199-212Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  While the potential of open innovation to develop product-related improvements through the use of external knowledge sources is undeniable, our understanding of how firms become process innovators remains limited. Distinguishing between product and process innovation is important, as insights gleaned from investigating product innovation may not relate directly to the study of process innovation. This study provides new insight into open innovation and absorptive capacity by proposing the mediating role of absorptive capacity - potential and realized - on the relationship between knowledge search from external sources and process-related innovation activities. We test our model using a sample of 171 auto component suppliers in Iran, and find evidence that the learning effects of external scanning increase when a firm learns how to better manage external searches in terms of external absorptive capacity routines. Our results indicate that, while knowledge search from value chain partners is related to process innovation, knowledge search from universities and other research organizations is not, and that potential absorptive capacity mediates the relationship between external knowledge search and process innovation. These findings shed further light on the relationship between a firm's openness and its process innovation.

 • 171.
  Alibhai, Fatima
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Bankpraxisen från himlen: En fallstudie av HSBCs införande och tillämpande av islamisk bankverksamhet2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Företagsetableringar i andra länder har visat sig innebära svårigheter då de innebär en konfrontering med en annan kultur, andra regleringar, normer och samhällssystem. För banker som sökt sig till Mellanöstern eller muslimska länder har etableringen inneburit ett möte med ett annat system att utöva bankverksamhet på då islam förbjuder insamlande och betalning av räntor

 • 172.
  Alibhai, Fatima
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Heilborn, Lilian
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Det var en gång en svensk, en holländare och en fransman: - En studie av multinationella arbetsgrupper på Scania2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 173.
  Alimadadi, Siavash
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  A network view of the cross-border pre-acquisition evaluation processManuscript (preprint) (Other academic)
 • 174.
  Alimadadi, Siavash
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Consistent Inconsistency: The Role of Tension in Explaining Change in Interorganizational Relationships2016Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis commences with the notion that interorganizational exchange relationships are dynamic to an unprecedented degree. It is argued that, global production networks have integrated firms into interdependent structures that blur traditional geographical and organizational boundaries. It is also true that the same networks bring together companies with diverse socio-cultural and economic backgrounds. Thus, the thesis focuses on the complexity of the contemporary international business landscape. The purpose of the work performed was to understand the process of change in interorganizational relationships under these complexities.

  Through a qualitative study of two main cases and a pilot study, the thesis investigates the networking behavior and the relationship dynamics between multinational companies from Sweden and Turkey, operating in Turkish and Swedish markets, respectively. By examining how firms create, maintain, dissolve and reconstruct their relationships, the thesis contributes to problematizing some of the assumptions that are commonly taken for granted, but which underpin several studies of interorganizational relationship dynamics. The findings illustrate that as recent trends such as cross-border acquisitions frequently perturb the contexts within which firms are embedded, the impact might be favorable for some actors, while others might push for new and different ‘directions’, finding the existing relational arrangements and resource structures counter to their future goals. Yet, the actions of parties are constrained by the structural position in which they find themselves. Thus, the development of an exchange relationship involves multiple processes, often inconsistent with one another, thereby disturbing the stability of the relationship.

  Through the aggregation of each paper’s contribution, the “Thesis Summary” offers a wide perspective of the relationship dynamics. By incorporating both teleological and dialectical views, the framework proposed captures both the actions undertaken by individual firms to make change, and the structural forces both promoting and opposing change. Ultimately, the thesis offers a framework for investigating the impact of complexity on change in interorganizational relationships, opening doors to an improved understanding of the significance divergent perspectives and disruptive experiences have on relationship change.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  preview image
 • 175.
  Alimadadi, Siavash
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Bengson, Anna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Salmi, Asta
  Lappeenranta University of Technology.
  On the dialectics of inter-organizational relationship development2016Conference paper (Other academic)
 • 176.
  Alimadadi, Siavash
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Bengtson, Anna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  A network view on cross-border pre-acquisitions in emerging markets: The case of Atlas Copco's acquisition of Turkish Ekomak2014Conference paper (Refereed)
 • 177.
  Alimadadi, Siavash
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Bengtson, Anna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Hadjikhani, Amjad
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  How does uncertainty impact opportunity development in internationalization?2018In: International Business Review, ISSN 0969-5931, E-ISSN 1873-6149, Vol. 27, no 1, p. 161-172Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The features of the internationalization of emerging market multinational companies (EMNCs) create a laboratory for extending theory. In this paper, we argue that a high level of asymmetry between prior knowledge and a non-incremental commitment, such as an acquisition, lies at the core of understanding these types of internationalization processes. Our proposed theoretical view is that while some uncertainties in opportunity development are known to the firms and can be managed by available knowledge, disruptive commitments can result in complexes of unstable and unilineal dynamics that bring about unexpected and hence unforeseeable uncertainties. These uncertainties may be a source of future unintended consequences that will have an impact on the firm as the internationalization process unfolds. This view is used for analysis of a longitudinal case study concerning the acquisition of a Swedish firm, Vargon Alloys, by the Turkish corporation Yildirim Group, focusing on the opportunity discovery and exploitation period between 2008 and 2013. By dividing uncertainty into two types (foreseeable and unforeseeable) and analysing the hidden problems that emerged after the sudden fusion of the two networks, the study nuances understanding of the emergent and non-orderly nature of the internationalization process as it unfolds. From a process point of view, the study may aid deeper understanding of complications when discovering and exploiting opportunities.

 • 178.
  Alimadadi, Siavash
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Bengtson, Anna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Pahlberg, Cecilia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Hadjikhani, Amjad
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Handling uncertainty by reaching insidership in networks: The case of ABB in Turkey2012Conference paper (Other academic)
 • 179.
  Alimadadi, Siavash
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies. The Bartlett School of Construction and Project Management, University College London.
  Bengtson, Anna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Salmi, Asta
  LUT University, School of Business and Management, Finland.
  Disruption, dissolution and reconstruction: A dialectical view on inter-organizational relationship development2019In: Scandinavian Journal of Management, ISSN 0956-5221, E-ISSN 1873-3387, Vol. 35, no 3, article id 101047Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper contributes to research on inter-organizational relationship dynamics by applying a dialectical approach. We analyze a situation where the relationship parties have divergent understandings of business exchange, and use a longitudinal, in-depth single case study method to investigate their interaction process. The case study focuses on the relationship between a customer and a supplier in the ferrochrome industry, using the acquisition of the supplier as the trigger of the relationship change process. The paper contributes to studies on relationship dynamics by showing how dynamics of inter-organizational relationships may result from struggles when parties' interests and goals do not align with existing relationship arrangements. In particular, we focus on the process of (re)construction of the relationship and its linkage to the structural properties of the relationship.

 • 180.
  Alimadadi, Siavash
  et al.
  University of Sussex.
  Davies, Andrew
  University of Sussex.
  Tell, Fredrik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  A palace fit for the future: Desirability in temporal work2022In: Strategic Organization, ISSN 1476-1270, E-ISSN 1741-315X, Vol. 20, no 1, p. 20-50Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Research on the strategic organization of time often assumes that collective efforts are motivated by andoriented toward achieving desirable, although not necessarily well-defined, future states. In situationssurrounded by uncertainty where work has to proceed urgently to avoid an impending disaster, however,temporal work is guided by engaging with both desirable and undesirable future outcomes. Drawing ona real-time, in-depth study of the inception of the Restoration and Renewal program of the Palace ofWestminster, we investigate how organizational actors develop a strategy for an uncertain and highlycontested future while safeguarding ongoing operations in the present and preserving the heritage of thepast. Anticipation of undesirable future events played a crucial role in mobilizing collective efforts to moveforward. We develop a model of future desirability in temporal work to identify how actors construct, link,and navigate interpretations of desirable and undesirable futures in their attempts to create a viable path ofaction. By conceptualizing temporal work based on the phenomenological quality of the future, we advanceunderstanding of the strategic organization of time in pluralistic contexts characterized by uncertainty and urgency.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 181.
  Alimadadi, Siavash
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Forsling, Christer
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Pahlberg, Cecilia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Pourmand Hilmersson, Firouze
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Business and Political Interactions in Emerging Markets: Experiences from China, South Africa and Turkey2012In: Business, Society and Politics: Multinationals in Emerging Markets / [ed] Amjad Hadjikhani, Ulf Elg & Pervez Ghauri, Emerald Group Publishing Limited, 2012, p. 209-230Chapter in book (Refereed)
 • 182.
  Alimadadi, Siavash
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Pahlberg, Cecilia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  A Network View of MNC Embeddedness in a Politically Uncertain Market: The Case of Turkey2014In: Business and Politics, ISSN 1369-5258, E-ISSN 1469-3569, Vol. 16, no 2, p. 339-372Article in journal (Refereed)
 • 183.
  Alimadadi, Siavash
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Tell, Fredrik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Rethinking temporary organizing in megaprojects setting: Theoretical development and future research directions2018Conference paper (Refereed)
 • 184.
  Alimadadi, Siavash
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Tell, Fredrik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Understanding the construction of temporal structures in Megaprojects2018Conference paper (Refereed)
 • 185.
  Aljaderi, Alan
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Granberg, Pontus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Spelaravtal redovisade till verkligt värde - ett vinnande koncept eller självmål?: En kvalitativ studie om svenska fotbollsklubbars förutsättningar att värdera spelaravtal till verkligt värde2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 186.
  Alkasm, Mohamad Awad
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Alkasm, Omar
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Vad påverkar val och preferenser vid livsmedelsinköp bland personer med syrisk bakgrund i Sverige?2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Considering increasing globalization and migration, Sweden has become home to a significant Syrian population. Despite this group's growing presence, their needs and preferences have not received adequate attention from supermarket chains.This study aims to explore factors that most influence consumer behavior and food preferences among individuals of Syrian background in Sweden. The findings will provide marketers and producers operating within the food industry a better understanding of this group, thereby enabling them to tailor their product range and marketing to satisfy their needs and preferences.The study is based on theories dealing with consumer behavior, ethnic identity, price, and nostalgia consumption. These theories help us understand and identify the most critical factors for Syrian consumers in Sweden concerning their food purchase choices and preferences. We used a qualitative research design, collecting empirical material through semi-structured interviews with ten consumers of Syrian background residing in Sweden. We then analyzed the data using thematic analysis.The results indicate that cultural factors, religious values, price and quality awareness, family influence, and health consciousness are the primary determinants of food choices for Syrian consumers in Sweden. Even though they are in a new cultural environment, they strongly maintain their original food preferences and seek products that align with their religious beliefs. These consumers are also price-conscious, strive for high-quality products, and take into consideration family preferences and health consciousness when choosing food.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 187.
  Alksnis, Theo
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Hansson, Rasmus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Digitaliseringens påverkan på affärsrelationer: En kvalitativ studie om konflikter och förändring2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kunskap om vad som händer med affärsrelationer när två företag inte är överens om den digitala anpassningen saknas. Syftet med uppsatsen är därför att fördjupa förståelsen för digitaliseringens, och den efterföljande konfliktens, påverkan på affärsrelationer. Studien har sin grund i ARA-modellen och jämför affärsrelationer före, under och efter den digitala resan för tre olika företag. Studien är kvalitativ och baseras på semistrukturerade intervjuer med företagsrepresentanter och experter inom digitalisering. Företagen visar att lyhördhet, empati och god kommunikation är avgörande faktorer för en framgångsrik digital omställning. Om en digital förändring genomförs för snabbt och utan rätt stöd och förståelse för den andra partens behov minskar affärsaktiviteterna. Slutsatsen är att affärsrelationer inte skadas av den digitala förändringen som sådan, utan snarare av hur förändringen genomförs och kommuniceras av företaget som vill genomföra digitaliseringen. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 188.
  Allard, Ingrid
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Olsson, Lael
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  A Study of how Repeat Customers can Affect Brand Image in the Fashion Industry2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The fashion industry is one of the most exciting and fast-moving industries in the worldand the companies within the fashion industry are driven by the reputation of their brand.(Hines and Bruce, 2001) Some celebrities and athletes use their names as a label so that the wearer associates the clothes with the person, and therefore that brand takes on the image of the celebrity. This research is concentrated on the customers of a particular fashion company, Björn Borg. In the fashion industry, it is not only important who is wearing the brand, but also who is not wearing the brand, which leads to the aim of this paper: Can a company sacrifice its brand image if it holds on to all of its customers,including those outside of its target market? From our research, we were able to draw the following conclusions: The customers within the target group associate the brand with some of the characteristics of customers outside the target group and, thus, the image of Björn Borg is slightly different from what the company would like their image to be. Our analysis reveals that there are many who associate the brand with older people. In a way, the older customers may influence the younger ones into thinking the brand is for an older age group. Also, many associate the brand with the “average joe” and with the tennis player despite the efforts of the company to create a special brand, not average, that stands apart from the tennis player, Björn Borg. Therefore, our study indicates that a company can sacrifice brand image if it holds on to all customers including those outside their target market.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 189.
  Allebeck, Jonas
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Bengtsson, Anna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Underprissättning vid börsintroduktion: Branschrisk som indikator för grad av underprissättning vid börsintroduktion2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Generellt underprissätts aktier vid börsintroduktioner och stiger i värde under första handelsdagen. Aktier underprissätts olika mycket vilket enligt forskning beror på osäkerheten kring det utfärdande bolaget, det vill säga hur riskfylld aktien förväntas bli. Riskfyllda bolag tenderar alltså att underprissätta sina aktier mer för att finna investerare. Olika branscher har olika riskprofiler och företag inom samma bransch tenderar att ha liknande riskkaraktäristika. Med detta som utgångspunkt undersöks hur underprissättning vid börsintroduktioner skiljer sig mellan branscher på OMX Stockholm och Aktietorget, samt hur branschrisk påverkar graden av underprissättning. Risken mäts med beta och standardavvikelse för varje bransch. Hur underprissättningen skiljer sig mellan branscher testas med ett ANOVA-test och sambanden mellan branschrisk och underprissättning testas med korrelationstester och regressionsanalyser. Resultaten visar tydliga skillnader i underprissättning mellan branscher samt svaga tendenser till positiva samband mellan branschrisk och grad av underprissättning. Testerna visar dock inte statistiskt, på en femprocentig signifikansnivå, att detta generellt gäller.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 190.
  Allebeck, Leo
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Lagerkvist, André
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Initierade och slopade utdelningar: en studie om relationen mellan utdelningsbeslut och långsiktig avkastning2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 191.
  Allocco, Linnea
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Gremberg, Matilda
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Ökad reglering av revisorsyrket: En studie ur revisorns perspektiv om hur EU:s Revisionspaket påverkar revisorsyrket2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Följande studie syftar till att undersöka revisorns upplevelse av EU:s Revisionspaket vilket medför striktare reglering av revisorsyrket. Dessutom ämnar studien undersöka ifall denna upplevelse skiljer sig åt beroende på om revisorn är man eller kvinna. För att undersöka detta genomfördes semistrukturerade intervjuer med åtta revisorer. Empirin visar att revisorerna upplever EU:s Revisionspaket mer negativt än positivt eftersom de anser att regleringen varken träffar rätt i praktiken, ökar revisionskvaliteten eller stärker det verkliga oberoendet. Studien finner inga belägg för att det finns skillnader i hur regleringen upplevs beroende på revisorns könstillhörighet. En anledning till detta torde vara att då revisionsbranschen premierar manliga egenskaper krävs det att kvinnor som etablerar sig i branschen anammar sådana egenskaper. Det kan även argumenteras att revisorsprofessionen är så pass stark att den överstiger de könsstereotypa egenskaper som förekommer i samhället, därav delar revisorerna i föreliggande studie samma upplevelse gällande EU:s Revisionspaket oavsett könstillhörighet.

 • 192.
  Allotey, Naa Adukwei
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  The Entrepreneurial Self As A Moral Issue: Can Profits From Social Entrepreneurship Interventions Be Used For The Entrepreneurial Self?2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The concept of social entrepreneurship continues to be vague and lacked a clear understanding of what the concept really is. One problem identified with the concept is the adoption of capitalism as a means of sustaining the intervention. The adoption of profits and how they are used created a very big problem in both theory and practice. This study therefore tried to explore how donors perceived the use of profits from these interventions for the entrepreneurial self. This was done through a qualitative research. The findings showed that the profits from social interventions could not be used for purposes beneficial to the individual entrepreneur but only the project. The social entrepreneur could receive salaries, pensions and other personal emoluments but cannot use the profits for his or her own benefit. All profits must remain in the intervention for sustainability.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 193.
  Alm, Björn
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Åslin, Thomas
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  The knowledge audit: Similarity and diversity among different views2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The starting point for managing knowledge is often to do a knowledge audit. There are plenty of different views and definitions of the knowledge audit. One rather broad definition, which might be accepted by most KM practitioners, is that it is a qualitative evaluation and investigation of an organization’s use of knowledge. More detailed descriptions of the knowledge audit process reveal an inconsistent terminology and different approaches in the way of conduct. In order to exemplify this diversity, but also finding common characteristics, three experts’ definitions of the knowledge audit have been summarised and compared by the use of a specially developed framework. The framework focuses on the overall KM view (including terminology and KM focus), the definition of knowledge, and the activities of the process. Our research shows that the three experts all at some point differ in terminology, KM focus, definition of knowledge and the activities that were carried out during a knowledge audit. There are however also several unifying characteristics amongst the experts KA definitions, such as the recognition and special treatment of tacit and explicit knowledge and the creation of a visual knowledge map and an audit report.

 • 194.
  Alm, Sofia
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Wellander, Tom
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Hur kommuniceras hållbarhetsarbete strategiskt?: En komparativ studie mellan H&M och SSAB utifrån en nyinstitutionell ansats2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Forskning som applicerar nyinstitutionell teori för att förstå företags strategiska kommunikation, är begränsad och så är även studier av strategisk hållbarhetskommunikation på företag som är verksamma inom olika industrier. Med den bakgrunden ämnar denna studie att, utifrån en nyinstitutionell ansats, jämföra två företags strategiska kommunikation av hållbarhetsfrågor och analysera hur den påverkas av omvärldens krav, förväntningar och påtryckningar. De företag som valdes för studien verkar inom textil- och stålindustrin, två omtalade industrier sett till deras miljöpåverkan. Studien använder en kvalitativ metod, i form av tematisk textanalys, som studerar respektive företags hållbarhetsrapport från år 2021. Resultatet av studien fann att miljöregleringar, i kombination med viljan att vara legitim till viss del ligger till grund för utformningen av företagens hållbarhetskommunikation. Det återfanns många likheter i företagens hållbarhetskommunikation, trots att de är verksamma inom olika industrier. Utifrån de konstaterade likheterna föreslås att nyinstitutionell teori möjligen kan förklara de tendenser av likriktning som påträffats i företagens strategiska hållbarhetskommunikation, trots att de inte befinner sig i samma organisatoriska fält.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 195.
  Almayehu, Brook
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Öfverstedt, Linn
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Borde skivbolagen försvunnit med skivorna?: En studie om streamingens påverkan inom musikbranschen2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka den förändring som den svenska musikbranschen hargenomgått i och med det teknologiskifte som streamingens inträde på marknaden har medfört.Genom en kvalitativ intervjubaserad studie identifieras både specifika förändringar hosskivbolagen i fråga men även deras syn på hur branschen förändrats i stort och vilkavärdeförändringar som ligger bakom branschförändringen. Studien utgår från ettvärdeförändrande perspektiv och ämnar identifiera värdeförändringarna på en företags- ochbranschnivå, som skett efter att branschen genomgått ett teknologiskifte. Studiens resultat visaratt skivbolagen har genomgått en stor organisatorisk påfrestning i och med det teknologiska skiftesom streamingen har inneburit för branschen och identifierar en stark anpassningsförmåga somen vitalitet för att överleva större branschförändringar.

  Download full text (pdf)
  C-uppsats
 • 196.
  Almeren, Nicholas
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Jenssen, Tobias
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  The Capability of Swedish Municipalities to Attract New Company Establishments2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  During the last decades there has been an ever-decreasing number of jobs in the industry sector of Sweden. However, in more recent years there are indications that the trend has shifted, and jobs are now being moved back to Sweden, a phenomenoncalled reshoring. This gives opportunities for local municipalities to attract these companies to establish their operations within their territory. However, there is a general competition among the municipalities when it comes to attracting new company establishments, regardless of reshoring. Hence, the purpose of this study is to understand how Swedish municipalities can secure their appeal towards companies that are considering establishing themselves within their boundaries. To study this a multiple-case study is conducted on three Swedish municipalities where respondents responsible for business establishments have been interviewed. An analytical framework was developed where certain archetypes are assigned to the municipalities depending on their profile, Reactor, Insubstantial, Servant and Partner. The analysisl ooks at aspects between municipalities and companies from the perspective of level of value facilitation, level of interaction as well as drivers for reshoring. In conclusion the municipalities have an ambition of ensuring a high level of value facilitation by being responsive and securing high availability towards the companies and keeping a high level of interaction. There is room for improvement for municipalities to develop their strategies and capabilities related to reshoring to better capture these opportunities.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 197.
  Almgren, Jessica
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Demner, Amanda
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Doing business ethically and responsibly is not an option for Electrolux, it's a given: En studie om Electrolux strategiska CSR-arbete2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Företag har under den senaste tiden upplevt ökade och förändrade krav från intressenter, vilket kan påvisas genom hur intresset för Corporate Social Responsibility (CSR) har intensifierats. Electrolux är ett av de företag som upplevt hur kraven förändrats, vilket i kombination med en miljökrävande verksamhet utgjort utmaningar för företaget. Ett sätt att möta intressenternas krav är genom utökat strategiskt arbete, varpå CSR kan vara ett framgångsrikt sådant tillvägagångssätt. I denna uppsats genomförs en fallstudie av Electrolux där vi ämnar besvara frågeställningen: Ur ett strategiskt perspektiv; Hur har intressenters ökade och förändrade krav påverkat karaktären av Electrolux CSR-arbete mellan år 2000-2015? Studiens analysmodell baseras på; intressent- och legitimitetsteori, Porter & Kramers steg för strategiskt hållbarhetsarbete samt Carrolls CSRpyramid. Studien mynnar ut i att Electrolux hänsynstagande till intressenters krav och dess kontinuerliga strategiska CSR-arbete har resulterat i ett CSR-arbete av allt mer filantropisk karaktär. Detta strategiska och mer filantropiska CSR-arbete har varit framgångsrikt över tidsperioden då det lett till ökad konkurrenskraft och lönsamhet.

  Download full text (pdf)
  Kandidatuppsats Almgren Demner
 • 198.
  Almhagen, Jacob
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Tufvesson, Jakob
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Humankapital vid företagsförvärv: En jämförande studie om vikten av humankapital vid företagsförvärv inom vård- och omsorgsbranschen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Flertalet studier visar att det föreligger en hög risk att genomföra företagsförvärv. Mer än 50 procent av alla företagsförvärv misslyckas på ett eller annat sätt. Den främsta anledningen till misslyckanden går att härleda till när företagen som ingått i företagsförvärvet ska integreras. En analys av humankapital hos ett målföretag tenderar att hamna i skymundan, i jämförelse med det finansiella kapitalet, inför ett företagsförvärv. Syftet med denna studie är att utifrån vård- och omsorgsbranschen undersöka om köpande företag tar hänsyn till målföretags humankapital samt om det finns verktyg för att mäta och värdera humankapital vid företagsförvärv. Empirin för denna studie grundas på en kvalitativ informationsinhämtning. Denna inhämtning har gjorts genom fem personintervjuer med respondenter som har varit involverade i företagsförvärv. Undersökningens analysavsnitt har realiserats med hjälp av det teoretiska ramverk som studien grundar sig på och den analysmodell som har framställts utifrån det. Studien påvisar att humankapital är komplext och svårdefinierat samt att det är främst det finansiella kapitalet som tas hänsyn till vid företagsförvärv. I slutsatsen konstateras det att i vård- och omsorgsbranschen åsidosätts hänsynstagandet till humankapital vid företagsförvärv. Studien finner även att det inte används en vedertagen strategi eller modell för att mäta och värdera humankapital.

 • 199.
  Almkvist, Gustaf
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Chamberlain, Johanna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Resurs­slöseri att alltid kräva etikprövning2023Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Etikprövnings­myndigheten bör utnyttja lagens möjlighet att införa ett undantag från kravet på etikprövning inom lämpliga forsknings­områden, exempelvis forskning på rättspraxis. Det skriver 14 forskare i rättsvetenskap.

  Svenska dagbladets debattsida, webbversion 2023-02-13

 • 200.
  Almlöf, Jennifer
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Geijer Persson, Sofie
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Aktieprisfall på ex-dagen: en studie av Stockholmsbörsen ur ett beteendeekonomiskt perspektiv2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vid aktieutdelning observeras det vanligen ett prisfall i aktiekursen under den första dagen då aktien handlas exklusive rätt till utdelning; ex-dagen. Tidigare studier har till största del förklarat ex-dagseffekten med klassiska ekonomiska teorier. I denna studie undersöks ex-dagseffekten från en beteendeekonomisk synvinkel. Syftet med studien är att undersöka ifall det prisfall som sker på ex-dagen kan förklaras med att investerare på marknaden är påverkade av en dispositionseffekt. Studien ämnar även att mäta i vilken grad aktiekursen sjunker i förhållande till utdelningen på Stockholmsbörsen under åren 2015-2019. En prisfallskvot togs fram för att mäta det genomsnittliga prisfallet för det totala urvalet på 1 094 observationer. För att kontrollera om dispositionseffekten kan förklara ex-dagseffekten jämfördes prisfallskvoterna för “vinnande” och “förlorande” aktier. Även en regressionsanalys gjordes för att kontrollera sambandet. Studien finner att den genomsnittliga prisfallskvoten på Stockholmsbörsen är 0,72, samt att denna ex-dagseffekt delvis kan förklaras av dispositionseffekten.

  Download full text (pdf)
  fulltext
1234567 151 - 200 of 10155
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf