Digitala Vetenskapliga Arkivet

Change search
Refine search result
1234567 151 - 200 of 41758
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 151.
  Abshir, Muna Bashir
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Nur, Farhio Yusuf
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Alla barn är flerspråkiga!  En intervjustudie om förskollärares uppfattningar och förutsättningar för flerspråkighet i förskolan2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning 

  Syftet med detta examensarbete är att undersöka förskollärarnas förhållningssätt och förutsättning i arbetet med flerspråkighet. Empirin har samlats in med hjälp av kvalitativa intervjuer med förskollärare. Intervjuerna genomfördes i två kommuner (Tierp och Husby i Stockholms kommun). I Husby är flerspråkiga barn majoritet medan i Tierp är flerspråkigt barn minoritet. I delstudie ett har förskollärarna en positiv inställning och anser att flerspråkighet är en resurs. Förskollärarna belyste att ekonomiska förutsättning begränsar arbetet med flerspråkighet. De nämnde även att de använder olika redskap såsom digitala verktyg, kroppsspråk och bildstöd för att skapa ett inkluderande samt språkutvecklande lärmiljö. De positiva aspekterna som framkom i intervjufrågorna var att förskollärarna använder språkkartläggning och får stöd av vårdnadshavare genom att få tips på sagor, musik och olika ord samt begrepp på barnen modersmål. Vi analyserade empiriska data utifrån ett sociokulturellt, normkritiskt, interkulturellt och transspråkande perspektiv. I delstudie två visar resultatet att förskollärarna uppmuntrar barn att prata på sitt modersmål i det dagliga arbetet och att alla språk är lika värdefulla. Förskollärarna i delstudie två var till mestadels överens med förskollärarna i delstudie ett om betydelsen av att använda de olika redskap såsom böcker och digitala lärresurser. Förskollärarna påpekade att språkkartläggningen bidrar till en djupare kommunikation med vårdnadshavare där de upptäcker föräldrar ofta inte aktivt använder modersmålsspråket hemma. De negativa aspekterna som förekom i studien var att förskollärarna berättade att man inte hinner med att arbeta med alla barns modersmål på grund av tidsbrist samt att även kompetensbrist är en faktor i dessa verksamheter. I denna delstudie skedde analys det insamlade materialet utifrån ett sociokulturellt, normkritiskt och interkulturellt perspektiv.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 152.
  Abualrob, Marwan
  et al.
  Arab American University of Palestine, Palestine.
  Ewais, Ahmed
  Arab American University of Palestine, Palestine.
  Dalipi, Fisnik
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Informatics.
  Awaad, Thawra
  Arab American University of Palestine, Palestine.
  Utilizing Augmented Reality to Enhance Twenty-First Century Skills in Chemistry Education2023In: 2023 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), Kuwait, IEEE, 2023, p. 1-6Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Numerous studies have shown that mobile devices like smartphones play a significant role in education these days, and it's clear that the influence and benefits of these devices regarding the potential for pedagogical perspectives are obvious. Mobile learning allows for flexibility by eliminating the need for learning to happen at a particular time and place. Moreover, mobile devices that can support Augmented Reality (AR) are becoming more powerful, less expensive and quite useful in the education process. In this paper, we conduct a study where mobile AR application alongside project-based learning is utilized in a classroom setting, where interviews are administered to understand the K-12 students' attitude towards the educational model based on mobile AR for enhancing the twenty-first century skills in chemistry education. The interviews are conducted with thirty students and their teacher who teaches them chemistry course. Four skills are investigated and discussed, i.e., innovation and creativity, critical skills and problem solving, communication and collaboration, and information culture. Based on the research findings, some recommendations are provided. Furthermore, in the scope of Agenda 2030 for Palestine, we believe these findings could serve as a basis for developing practical policy interventions attributed to enhancing the educational system with emerging technologies.

 • 153.
  Abur, Diana
  et al.
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  Söderberg, Emma
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  Fem pedagogers tankar kring matematikundervisningens utveckling i relation till styrdokumenten2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet var att studera matematikundervisningens utveckling genom att beskriva styrdokumentens, läroplanernas och kursplanernas påverkan på undervisningen. Bakgrunden till detta examensarbete är det faktum att många elever uppfattar skolmatematiken som komplicerad och ointressant och att de inte når de uppsatta målen. Metoden som användes var en litteraturgenomgång där matematikundervisningens utveckling studerades. Genom att även utföra en kvalitativ intervjuundersökning kunde fem yrkeserfarna pedagoger beskriva hur de uppfattar denna utveckling och hur det visar sig i deras matematikundervisning. Studien visar att i takt med att samhället utvecklas och förändras utvecklas också styrdokumenten. Historiskt sett har det visat sig att matematik haft andra ändamål än endast att undervisa och lära. Den har alltid kopplats ihop med något som ska uppfylla samhällets behov såsom att förbereda för fortsatta studier, ge en god grund för studier i andra ämnen och skapa dugliga samhällsmedborgare. De kvalitativa intervjuerna visar att lärarnas arbetsformer och undervisning påverkats av styrdokumentens skiftningar. Skolmatematiken har blivit mer kreativ och konkret och man vill komma utanför matematikboken genom att låta eleverna arbeta med vardagsmatematik och problemlösning. Litteraturgenomgången och intervjuerna visar att det inte finns något enkelt svar på när matematikundervisning utvecklas och hur man kan förändra arbetsmetoder i undervisningen därför att det finns andra faktorer som kan påverka. Det handlar inte bara om införandet av nya läroplaner, utan även om att hitta arbetsätt som anpassas efter elevernas förutsättningar för bästa möjliga resultat för både eleverna och samhället.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 154.
  Abusaleem, Mihaela
  Södertörn University, Teacher Education.
  Utmaningar och barns sampel i olika lärmiljöer: En studie om den mobila förskolan2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate the perceptions of the preschool teachers, working with the preschool bus, regarding challenges and children's interactions in different learning environments offered by mobile preschool.

  The metod used in this study is the qualitative semi-structured interviews with four preschool teachers. The theoretical ground used to perform the analyse in the study is represented by socio-cultural perspective and hermeneutic research effort. 

  The study shows that the interaction between children is the same in all environments but that the interaction between children and the environment might be different depending on the development and intrests of the preschool children. The survey shows that this interaction between children and the environment begins before the bus week and that the starting point in the interaction can be expressed by intrest, bus destinations and preschool topic.

  The survey shows that one challenge might be that the preschool children need to be able to adapt to more environments than they are used to. The survey even shows that such challenge can be even greater if there are children with special needs in the group. The preschool bus can be also a challenge in bad weather days since the children have to share space and material.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 155. Abushaqfa, Ghada
  et al.
  Saad, Soha
  Hur lärare talar om inkludering i religionsämnet i grundskolan: - En kvalivativ studie om den mångreligösa skolan2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 240 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle ser man att skolan präglas av mångfald och att det finns elever med olika religiösa bakgrunder i klassrummet. Denna mångfald medför att lärare behöver anpassa sin undervisning till varje elevs förutsättningar och behov, för att kunna inkludera alla elever i religionsämnet. Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare talar om inkludering i religionsämnet och vilka utmaningar lärare möter med att inkludera alla elever i religionsundervisningen. Studiens frågeställningar är: Hur talar lärare om inkludering i religionsämnet? Hur inkluderar lärare alla elever i religionsundervisningen? Vilka utmaningar möter lärare med att inkludera alla elever i religionsämnet? De teorier som används i denna studie är inkluderingsteorin och Jacksons perspektiv. De begrepp som används i inkluderingsteorin är en gemenskapsorienterad definition, en individorienterad definition och en placeringsorienterad definition. De begrepp som används i Jacksons perspektiv är representation, tolkning och reflektion. Den metod som används är semi-strukturerade intervjuer och dessa intervjuer utfördes med stöd av en intervjuguide. I denna studie har sex lärare intervjuats och de arbetar i en mångkulturell skola eller en mer homogen skola utifrån religionstillhörighet. De är verksamma i grundskolan och arbetar i tre olika skolor. Intervjuerna har analyserats tematiskt. Studien visar att lärare talar om inkludering både utifrån ett individ- och elevgrupp perspektiv, eftersom lärarna utgår från kunskapsnivåer och att de har fokus på delaktighet. Lärarna använder sig av olika metoder för att kunna inkludera alla elever i religionsundervisning, oavsett vilken religiös tradition de tillhör. Studien visar att det finns skillnader mellan lärarens svar vad gäller utmaningarna som lärare möter med att inkludera alla elever i religionsämnet. En slutsats är att lärare menar olika med begreppet inkludering. Slutsatsen visar även att varierande undervisningsmetoder används, för att inkludera alla elever i ämnet religion. I slutsatsen redogörs dessutom att lärare möter olika utmaningar med att inkludera alla elever i religionsundervisning, eftersom de tillhör olika religioner.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 156. Abushaqfa, Ghada
  et al.
  Saad, Soha
  Utmaningar lärare möter med att inkludera nyanlända elever i ämnet SO i årskurs 5–62022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   Syftet med denna studie är att undersöka vilka utmaningar lärare möter med att inkludera nyanlända elever i ämnet SO och dess lösningar. Studiens frågeställningar är: Hur anpassar SO-lärare sin undervisning till nyanlända elever i klassrummet? Vilka utmaningar möter lärare med att inkludera nyanlända elever i ämnet SO? Vilken fortbildning erbjuds SO-lärare, för att kunna inkludera nyanlända elever? De teorier som används är det sociokulturella perspektivet och läroplansteori. Den metod som används i denna studie är semi-strukturerade intervjuer och intervjuerna genomfördes med hjälp av en intervjuguide. I studien har fyra lärare intervjuats, och de arbetar i årskurserna 5–6 i tre olika skolor. De transkriberade intervjuerna har analyserats med en tematisk analys.

  Resultatet visar att lärares utmaningar med att inkludera nyanlända elever i ämnet SO är att de har ett bristande språk. I resultatet redogörs för hur lärare hanterar dessa utmaningar genom att planera och anpassa sin undervisning utifrån nyanlända elevers tidigare erfarenheter och skolbakgrund. Resultatet anger även att alla skolor erbjuder fortbildning på varierande sätt. Slutsatsen visar på att lärare anpassar undervisningen för nyanlända elever utifrån deras behov och förutsättningar. I slutsatsen presenteras dessutom att studiehandledning är ett stöd för nyanlända elevers skolprestationer.

  Nyckelbegrepp: Nyanlända elever i grundskolan, inkludering, skolspråk, ämnesspråk och studiehandledning på modersmålet.

  Download full text (pdf)
  Självständigt arbete 1
 • 157.
  Acaralp, Fatma
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Sörman, Felicia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Läroplans- och läromedelsanalys av algebraiskt innehåll ur ett                                      historiskt perspektiv: Utifrån algebrans stora idéer2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 158.
  Acaralp, Fatma
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Sörman, Felicia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Textanalys av matematikläromedel: Utifrån kreativa och imitativa resonemang                                       i årskurs 1–32021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enligt den aktuella läroplanen som trädde i kraft 2011, ska undervisningen i matematik skapa förutsättningar för eleverna att använda sig av flera matematiska resonemang. Enligt Lithner (2008, ss. 255–276) finns det två grundläggande resonemang i matematik, kreativt och imitativt. Ett kreativt resonemang är sådant som efterfrågas när eleven stöter på en ny uppgift som kräver ett nytt tänkande. Motsatsen till kreativt resonemang är imitativt resonemang, som betyder att eleven har stött på uppgiften tidigare och använder sig av ett välbekant tänkande. Det var utifrån dessa resonemang sex olika matematikläromedlen för årskurs 1–3 analyserades. Analysen genomfördes för att kunna urskilja vilka uppgifter som kräver imitativt respektive kreativt resonemang samt åskådliggöra om någon progression av kreativa uppgifter finns i Favorit matematikserien. Med progressionen menas en successiv ökning av kreativa uppgifter i serien. Hädanefter i texten kommer vi att referera uppgifterna som kreativa och imitativa fastän det är uppgifterna som efterfrågar dessa resonemang. Metoden som användes var textanalys utifrån Lithners definition av resonemangen men med vissa avgränsningar som exempelvis att elevens förkunskaper och förutsättningar inte togs i beaktande. Detta på grund av att analysen skulle ge en generell bild av matematikläromedlens innehåll. Det var ett kapitel (se urval s. 16) i de sex matematikläromedlen som analyserades, där enbart kapitel fyra avgjorde avgränsningarna för förkunskaper. Det innebar att en uppgift räknades som kreativ om den inte förekommit tidigare i kapitlet (se figur 4). Van den Hams och Heinze (2018, ss. 133–140) undersökning bekräftar att matematikläromedel är en stor del av matematikundervisningen. De understryker även att elevernas resultat gynnas i användandet av matematikläromedel (van den Ham & 2018, ss. 133–140). Läromedlet analyserades utifrån ett kapitel där en uppgift räknades som kreativ om den inte förekommit tidigare i kapitlet. Resultaten av vår undersökning påvisar bland annat att majoriteten av uppgifterna i de aktuella läromedlen är imitativa. Medelvärdet av kreativa uppgifter i de undersökta materialen visar att 1,36/10 uppgifter är kreativa och resterande imitativa. Vårt undersökningsresultat liknar Jäders resultat (2015, ss. 1–75) där han redovisar att cirka 1/10 uppgifter i undersökt material är kreativa. Någon progression av andel kreativa kunde inte identifieras i och med att uppgifterna inte successivt ökade i Favorit matematikserien. Redovisat resultat kan komma att vara användbart för lärare i valet av matematikläromedel, eftersom det ger en inblick i hur läromedlen är strukturerade, vilket kan vara praktiskt i planering av lektioner. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 159.
  Aceijas, Carmen
  et al.
  Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER), Brussels, Belgium; School of Health Sciences, University of Salford, Salford, Greater Manchester, UK..
  Brall, Caroline
  Department of International Health, School CAPHRI, Maastricht University, The Netherlands.
  Schröder-Bäck, Peter
  Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER), Brussels, Belgium.
  Otok, Robert
  Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER), Brussels, Belgium.
  Maeckelberghe, Els
  Institute for Medical Education, University Medical Center Groningen, The Netherlands.
  Stjernberg, Louise
  Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER), Brussels, Belgium; School of Health Science, Blekinge Institute of Technology.
  Strech, Daniel
  School of Health Science, Blekinge Institute of Technology.
  Tulchinsky, Theodore H
  Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER), Brussels, Belgium; Braun School of Public Health, Hebrew University-Hadassah, Ein Karem, Jerusalem, Israel.
  Teaching Ethics in Schools of Public Health in the European Region: Findings from a Screening Survey2012In: Public Health Reviews, ISSN 0301-0422, E-ISSN 2107-6952, Vol. 34, no 1, p. 1-10Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A survey targeting ASPHER members was launched in 2010/11, being a first initiative in improving ethics education in European Schools of Public Health. An 8-items questionnaire collected information on teaching of ethics in public health. A 52% response rate (43/82) revealed that almost all of the schools (95% out of 40 respondents with valid data) included the teaching of ethics in at least one of its programmes. They also expressed the need of support, (e.g.: a model curriculum (n=25), case studies (n=24)), which indicates further work to be met by the ASPHER Working Group on Ethics and Values in Public Health.

 • 160. Aceijas, Carmen
  et al.
  Brall, Caroline
  Schröder-Bäck, Peter
  Otok, Robert
  Maeckelberghe, Els
  Stjernberg, Louise
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Strech, Daniel
  Tulchinsky, Theodore H
  Teaching Ethics in Schools of Public Health in the European Region: Findings from a Screening Survey2012In: Public Health Reviews, ISSN 0301-0422, E-ISSN 2107-6952, Vol. 34, no 1Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A survey targeting ASPHER members was launched in 2010/11, being a first initiative in improving ethics education in European Schools of Public Health. An 8-items questionnaire collected information on teaching of ethics in public health. A 52% response rate (43/82) revealed that almost all of the schools (95% out of 40 respondents with valid data) included the teaching of ethics in at least one of its programmes. They also expressed the need of support, (e.g.: a model curriculum (n=25), case studies (n=24)), which indicates further work to be met by the ASPHER Working Group on Ethics and Values in Public Health.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 161.
  Aceijas, Carmen
  et al.
  Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER), Brussels, Belgium; School of Health Sciences, University of Salford, Salford, Greater Manchester, UK.
  Brall, Caroline
  Department of International Health, Maastricht University, Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, School CAPHRI, P.O. Box 616, 6200, MD, Maastricht, The Netherlands.
  Schröder-Bäck, Peter
  Department of International Health, Maastricht University, Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, School CAPHRI, P.O. Box 616, 6200, MD, Maastricht, The Netherlands.
  Otok, Robert
  Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER), Brussels, Belgium.
  Maeckelberghe, Els
  Institute for Medical Education, University Medical Center Groningen, The Netherlands.
  Stjernberg, Louise
  Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER), Brussels, Belgium; School of Health Science, Blekinge Institute of Technology, Karlskrona, Sweden.
  Strech, Daniel
  CELLS - Centre for Ethics and Law in the Life Sciences, Hannover Medical School, Germany.
  Tulchinsky, Theodore H
  Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER), Brussels, Belgium Braun School of Public Health, Hebrew University-Hadassah, Ein Karem, Jerusalem, Israel.
  Teaching Ethics in Schools of Public Health in the European Region: Findings from a Screening Survey2012In: Public Health Reviews, ISSN 0301-0422, E-ISSN 2107-6952, Vol. 34, no 1Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A survey targeting ASPHER members was launched in 2010/11, being a first initiative in improving ethics education in European Schools of Public Health. An 8-items questionnaire collected information on teaching of ethics in public health. A 52% response rate (43/82) revealed that almost all of the schools (95% out of 40 respondents with valid data) included the teaching of ethics in at least one of its programmes. They also expressed the need of support, (e.g.: a model curriculum (n=25), case studies (n=24)), which indicates further work to be met by the ASPHER Working Group on Ethics and Values in Public Health.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 162.
  Achilleos, Achilleas
  et al.
  Frederick University, Cyprus.
  Mettouris, Christos
  University of Cyprus, Cyprus.
  Yeratziotis, Alexandros
  University of Cyprus, Cyprus.
  Papadopoulos, George
  University of Cyprus, Cyprus.
  Pllana, Sabri
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of computer science and media technology (CM).
  Huber, Florian
  SYNYO GmbH, Austria.
  Jäger, Bernhard
  SYNYO GmbH, Austria.
  Leitner, Peter
  SYNYO GmbH, Austria.
  Ocsovszky, Zsófia
  BioTalentum Ltd, Hungary.
  Dinnyés, András
  BioTalentum Ltd, Hungary.
  SciChallenge: A Social Media Aware Platform for Contest-Based STEM Education and Motivation of Young Students2019In: IEEE Transactions on Learning Technologies, E-ISSN 1939-1382, Vol. 12, no 1, p. 98-111Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Scientific and technological innovations have become increasingly important as we face the benefits and challenges of both globalization and a knowledge-based economy. Still, enrolment rates in STEM degrees are low in many European countries and consequently there is a lack of adequately educated workforce in industries. We believe that this can be mainly attributed to pedagogical issues, such as the lack of engaging hands-on activities utilized for science and math education in middle and high schools. In this paper, we report our work in the SciChallenge European project, which aims at increasing the interest of pre-university students in STEM disciplines, through its distinguishing feature, the systematic use of social media for providing and evaluation of the student-generated content. A social media-aware contest and platform were thus developed and tested in a pan-European contest that attracted >700 participants. The statistical analysis and results revealed that the platform and contest positively influenced participants STEM learning and motivation, while only the gender factor for the younger study group appeared to affect the outcomes (confidence level – p<.05).

 • 163.
  Achilleos, Antonakis
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Ethical web design: An audit of municipality websites in Europe2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  All municipalities have a website. This thesis examined the websites of 24 towns in 6 EU member countries in terms of their ethical design. This study found that there are websites that are in the stage of providing contact information only, while other are more detailed with advanced techniques allowing openness and participation. The study found also that there is no code of ethics or EU / country laws that regulate the design or content of a municipality website, as far as their ethical aspect is concerned. What is regulated by the EU and the countries of the municipalities studied in this thesis, is the existence and use of cookies in municipality websites.  The study found that due to lack of control, the websites’ ethical design mainly depends on the local authorities’ interest and initiative. Even for cookies where laws exist, citizens are not informed correctly.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 164.
  Achtenhagen, Leona
  et al.
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Center for Family Enterprise and Ownership (CeFEO). Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Media, Management and Transformation Centre (MMTC). Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Business Administration.
  Johannisson, Bengt
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Center for Family Enterprise and Ownership (CeFEO).
  The reflexivity grid: Exploring conscientization in entrepreneurship education2018In: Revitalizing Entrepreneurship Education: Adopting a Critical Approach in the Classroom, Taylor and Francis , 2018, p. 62-81Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Entrepreneurship education has witnessed a shift from teaching about entrepreneurship in different forms towards encouraging the action and activity-based training of students for entrepreneuring through business plan writing on fictitious or concrete ventures to enacting these ideas in real life. For example, Ollila and Williams-Middleton (2011) describe ways in which a venture creation approach allows students to “test the waters” while reflecting on real-life situations and while exploring entrepreneurial behaviours (see also Williams-Middleton & Donnellon, 2014). Though there has been a growing focus on simulating or experiencing entrepreneurial behaviours through entrepreneurship education, little space has been given to students’ reflexivity in positioning themselves as learning subjects beyond educational settings. Yet very often questions posed by our students in the classroom, for example when listening to entrepreneurs telling them about their venture journeys, start with a “why” statement, clearly expressing their desire to engage with reflexivity. Reflexivity is then not only understood as a kind of generalized self-awareness (Swan, 2008, p. 393) but also as a concern for the world at large (Swan, 2008, p. 394). 

 • 165.
  Ackerot, Magnus
  et al.
  Växjö University, Faculty of Mathematics/Science/Technology, School of Technology and Design.
  Rask, Joakim
  Växjö University, Faculty of Mathematics/Science/Technology, School of Technology and Design.
  Varför bli yrkeslärare?: Vilka uppfattningar har yrkeslärare om den motivation, som behövs för att studera till yrkeslärare?2009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna undersökning är att med bakgrund av att yrkeslärare inom gymnasieskolan beskrivs som en bristvara, och med tanke på det framtida behovet då bristen på yrkeslärare kommer att öka. Det vi vill belysa är vad som är motivationen och drivkraften för den enskilde individen i att bli yrkeslärare och även vilka drivkrafter som kan få obehöriga lärare att vilja bli behörig. Studien genomfördes med en kvalitativ ansats. Ett klusterurval gjordes var efter intervjuer genomfördes. Empiriska undersökningen gick ut på att med en halvstrukturerad intervjuguide intervjua ett antal olika personer. I dataanalysen användes Burnards (1991) 5 steg i den så kallade innehållsanalysen, vilket skapade olika teman. Resultatet efter vår undersökning, att den motivation och de drivkrafter som behövs för bli yrkeslärare eller att börja studera för att bli behörig yrkeslärare, är att man skall försöka lyfta fram de positiva sidorna med yrket och det givande mötet med ungdomarna i samhällsdebatten och media. Det är ett fantastiskt trevligt jobb. Att lönen och statusen kan bli bättre samt att det bör vara lättare för den som har goda yrkeskunskaper att komma in på en yrkeslärarutbildning. Oavsett längd på utbildningen så behövs det ett batteri av hjälp och stöd för att man skall klara av utbildningen samtidigt som man kanske både har familj och arbete.

   

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 166.
  Ackesjö, Helena
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  A seamless transition or an oasis to rest in?: The children's pictures of the Swedish preschool class.2010In: Transition from pre-school to school: Emphasizing early literacys - Comments and reflections by researchers from eight European countries., Lifelong Learning Programme , 2010, p. 38-50Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  A seamless transition or an oasis to rest in?

  The children’s pictures of the Swedish preschool class

   

  In Sweden, children’s transition from preschool to compulsory school is made through the preschool class. This study aims to highlight this Swedish transition zone through the eyes of the children. What is focused in the preschool class from the children’s point of view?

  The children have been painting pictures of their days in the preschool class. The focus of analysis is what the children chose to highlight as central in the pedagogic practice. The pictures are therefore seen as communicative narratives, since the children represent and communicate their experiences of the world through the pictures. Ten preschool classes participated in the study, and a total of 172 pictures were analyzed.

  Over half of the pictures showed playing children and included (free) play both indoors and outdoors, pictures that describes the preschool class as an “oasis to rest in” between preschool and school. Yet another extensive category was outlined that showed different types of learning and education foremost in activities as circle time.

  The result shows that the pictures reflects the preschool class as a playful child-centred educational practice at the crossroads between preschool and compulsory school. The conclusion is that the preschool class may be just a seamless transition from preschool to compulsory school, with both “formal” schooling and playful learning.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 167.
  Ackesjö, Helena
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  A seamless transition or an oasis to rest in?: The children’s pictures of the Swedish preschool class.2010Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In Sweden, children’s transition from preschool to compulsory school is made through the preschool class. This study aims to highlight this Swedish transition zone through the eyes of the children. What is focused in the preschool class from the children’s point of view?

  The children have been painting pictures of their days in the preschool class. The focus of analysis is what the children chose to highlight as central in the pedagogic practice. The pictures are therefore seen as communicative narratives. Through the pictures the children represent and communicate their experiences of the world. Ten preschool classes participated in the study, and a total of 172 pictures were analyzed.

  Over half of the pictures showed playing children and included (free) play both indoors and outdoors, pictures that describes the preschool class as an “oasis to rest in” between preschool and school. Yet another extensive category was outlined, that showed different types of learning and education foremost in activities as circle time.

  The result shows that the pictures reflects the preschool class as a playful child-centred educational practice at the crossroads between preschool and compulsory school. The conclusion is that the preschool class may be just a seamless transition from preschool to compulsory school, with both “formal” schooling and playful learning.

 • 168.
  Ackesjö, Helena
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Barns övergångar till och från förskoleklass: Gränser, identiteter och (dis-)kontinuiteter2014Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The overall aim of this study is to gain knowledge of how the transitions to and from preschool class are described and understood by children. Previous research has indicated that transitions between different school forms can be seen as both problematic and threatening. Transitions should be facilitated and "smooth", something that indicates that continuity is important. Of interest for this study is to gain knowledge of children's perspective of continuities: which continuities and discontinuities children express intransitions.

  Transitions are theoretically considered as social processes that are constructed, shared and reconstructed together with others. In these processes, children mark and construct borders through speech and action. Their border markings (for example, expression of differences and/or similarities between different communities and between different school forms) also become part of a child's identity constructions.

  The thesis is based upon the research described in three articles. The empirical data underlying these studies was constructed in a longitudinal ethnographic inspired field work where children have been observed in two transitions between three different school forms: preschool, preschool class and compulsory school.

  Results suggest that from children’s perspectives the transitions between different school forms contain challenges, opportunities, limitations, changes and preservation. However, the transitions also involve expressions concerning security, risk-taking and include visual markings between the different school forms.

  One of the conclusions that can be drawn from this work is that it isn’t enough to turn to policy level, such as curricula or even teachers’ aims or aspirations to facilitate these transitions. The child’s perspectives need to be taken into account. Through children's narratives, we have gained knowledge about the opportunities transitions can offer, but also how transitions can be considered as threats or be difficult to interpret for children. This study has also increased our understanding of the importance of continuity as well as discontinuity to mark borders between different school forms.

  Download full text (pdf)
  Comprehensive summary
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 169.
  Ackesjö, Helena
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Borde svenska lärare bli mer franska?: En essä med reflektioner över lärararbetets gränser, structure och communitas2019In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 24, no 2, p. 70-83Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna essä diskuteras lärarprofessionens gränser. Bakgrunden hämtas ifrån att allt fler larmrapporter om sjukskrivna lärare, den hotande lärarbristen och lärares upplevt minskade  handlingsutrymme  når  oss.  Lärare  har  fått  ett  utsträckt  uppdrag  och  diskussioner förs om hur professionen kan avlastas. I essän jämförs exempel från den svenska  skolan  med  exempel  från  den  franska.  Avsikten  är  föra  en  kontrasterande  och  teoretisk  diskussion  om  lärarprofessionens  gränser.  I  beskrivningarna  används  teorier  om  communitas  och  structure  som  förklaringsmodeller  för  skolan  som  system. Inom communitas betraktas alla individer för vilka de är; här faller rang, titlar och formalia bort. Communitas baseras istället på närhet, intimitet och känslor. Alla har huvudrollen och är lika viktiga. Inom structure är förhållandet det motsatta. Här uppträder människorna i förhållande till och i enlighet med regler och rutiner på en spelplan.  Inom  structure  synliggörs  skillnader  och  hierarkier  och  man  uppträder  formellt och i överensstämmelse med olika roller, vilka har väldefinierade positioner på spelplanen. Det är värt att reflektera över hur de olika teoretiska strukturerna kan inspireras  av  varandra  i  syfte  att  avlasta  lärarna  en  del  av  det  utsträckta  uppdraget.  Vad händer om man tydligare skiljer på spelplanerna hem och skola samt rollerna elev, lärare  och vårdnadshavare?  Avslutningsvis  förs  en  diskussion  om  ifall  stärkta  gränser  skulle kunna leda till avlastning av lärare, och möjligen också till ökad auktoritet och professionalitet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 170.
  Ackesjö, Helena
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Förskoleklassen: En ö eller en bro mellan förskola och skola?2011 (ed. 1)Book (Other academic)
 • 171.
  Ackesjö, Helena
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Förskoleklassen som skolform, en kunskapsöversikt2010In: I rättan tid? Om ålder och skolstart: SOU 2010:67, Stockholm: Fritzes, 2010, p. 293-314Chapter in book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 172.
  Ackesjö, Helena
  et al.
  Linnéuniversitetet.
  Persson, Sven
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of School Development and Leadership (SOL).
  Den utvidgade undervisningsrepertoaren2023In: Att undervisa barn i skolstartsålder / [ed] Ackesjö, H.; Herrlin, K, Gleerups Utbildning AB, 2023, p. 14-26Chapter in book (Other academic)
 • 173.
  Ackesjö, Helena
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Persson, Sven
  Skolförberedelse i förskoleklass.: Att vara lärare-i-relation i gränslandet.2010In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 15, no 2/3, p. 142-163Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I föreliggande studie förstås förskoleklassen teoretiskt som ett gränsland mellan förskola och skola, ett gränsland som man kan anta existerar på grunderna av verksamheternas skilda traditioner och positioner i utbildningssystemet. I detta gränsland skapas och konstrueras en institutionell identitet genom pedagogisk praktik och lärarnas berättelser om denna praktik. Denna studie utgår från hur lärarna talar om sitt arbete i dialogseminarier. Lärarna talar om det skolförberedande arbetet i förskoleklassen utifrån två förhållningssätt, dels som en tillvaroorienterad pedagogik och dels som en framtidsorienterad. För att lösa den inbyggda konflikten mellan tillvaro- och framtidsorientering framställer lärarna sig som att vara lärare-i-relation. Att beskriva sig som lärare-i-relation tolkas som en gränsmarkering gentemot andra lärares förhållningssätt och de kunskapsfokuserade verksamheterna i förskola och grundskola.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 174.
  Ackesjö, Helena
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Persson, Sven
  Malmö University.
  The Educational Positioning of the Preschool-Class at the Border between Social Education and Academic Demands: An Issue of Continuity in Swedish Early Education?2016In: Journal of Education and Human Development, ISSN 2334-296X, E-ISSN 2334-2978, Vol. 5, no 1, p. 182-196Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study’s overarching aim is to produce knowledge about the educational position of the preschool-class in a changing educational landscape. This position is analyzed through teacher’s own descriptions in the weekly reports they send home to the parents each week. The results illustrate how teachers in their weekly reports construct an educational position for the pre-school class that is influenced both by the social pedagogical position with an existence-oriented education and the academic school readiness position by preparing children for further schooling. This causes a variation in the preschool-class education and raises questions about continuity and equivalence in early education.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 175.
  Ackesjö, Helena
  et al.
  Linnaeus University.
  Persson, Sven
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of School Development and Leadership (SOL).
  The schoolarization of the preschool class: policy discourses and educational restructuring in Sweden2019In: Nordic Journal of Studies in Educational Policy, ISSN 2002-0317, Vol. 5, no 2, p. 127-136Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Our aim in this article is to examine policy discourses that promote positional changes for thepreschool class in the Swedish educational system. The preschool class is currently going througha watershed period, which is characterized by uncertainty regarding its position in the educationsystem. In this article, we explore changes in the Swedish education system by analysing policydocuments from 1997 to 2017 with a specific focus on the positional shift of the preschool class.The departure point for our study is that policy relates to the concepts of subjectification,qualification and socialization. In addition, we examine how these goals in education are to beachieved and the educational restructuring required to do this. The findings show that policydiscourses about the preschool class have shifted from pedagogical arguments about thebenefits of pedagogical integration, consensus and the move of preschool pedagogy into schooleducation, to more school- oriented, knowledge-economy arguments about increased goalachievement. Schoolarization describes a positional shift in the education system that containstwo collaborative processes: an approach towards school content, goals and forms for teachingand a distancing to the content and goals formulated for Early Education and Care.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 176.
  Ackesjö, Helena
  et al.
  Linnéuniversitetet.
  Persson, Sven
  Malmö universitet.
  Lago, Lina
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Rektorers och skolhuvudmäns meningsskapande om förskoleklassens position i utbildningslandskapet2022In: Utbildning och Lärande / Education and Learning, ISSN 2001-4554, Vol. 16, no 2, p. 7-26Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The preschool class has been subject to several policy reforms, which principals and local education authorities are responsible. for implementing and evaluating. The aim of this study is to contribute with knowledge about how principals and local education authorities make meaning of the position and organization of the preschool class in relation to these policy reforms and to the existing practices. The method used in the study is interviews with principals and local education authorities and shows how they reason about and relate to various regulatory, normative, and cultural-cognitive elements of governance. The analysis shows that the principals have arguments for three basic positions for the preschool class: a bridge between preschool and primary school, a knowledge-oriented position, and a socially oriented position. A key argument put forward by the principals is that the preschool class should be integrated into a continuous primary school organisation. The local education authorities, on their part, interpret the new policy as an ongoing qualification and homogenization process, which affects the preschool class’s position in the education system.

 • 177.
  Ackesjö, Helena
  et al.
  Linnéuniversitetet, Sverige.
  Persson, Sven
  Malmö universitet, Sverige.
  Lago, Lina
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Utbildning för barn i skolstartsålder2022 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det ligger något av ett magiskt skimmer över skolstarten. Många barn har längtat efter dagen då de får packa sin ryggsäck och träda in genom porten till det mytomspunna skolhuset där nya klasskamrater, lärare och utmaningar väntar.

  Denna bok handlar om hur utbildningen för barn i skolstartsåldern har förändrats under de senaste decennierna och hur man kan förstå mekanismerna bakom dessa förändringar. Idag råder ett starkt kunskaps- och lärandefokus, där huvudsyftet är att elever ska kvalificeras till nästa nivå i skolsystemet. Detta beskriver vi i boken som en skolarisering av utbildningen och dess konsekvenser berör alla aspekter av utbildning. 

  Skolariseringen syns på policynivå. Den påverkar den pedagogiska praktiken och undervisningen; den förändrar synen på barnet och dess förmågor, och inte minst påverkar den vår syn på vad utbildning är till för. I denna bok används skolstarten och förskoleklassen som exempel, men analysen av skolariseringen är allmängiltig för utbildning och undervisning av barn i hela skolsystemet. Hur kan dessa förändringar beskrivas? Vad bidrar till skolariseringen? Vilken betydelse har denna utveckling? Detta är angelägna frågor för alla som är engagerade i utbildning. Därför är det viktigt att lärare och lärarstudenter får ett språk för att kritiskt kunna granska och diskutera vad skolariseringen innebär - både för dem själva och för deras profession.

 • 178.
  Ackesjö, Helena
  et al.
  Linnéuniversitetet.
  Persson, Sven
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of School Development and Leadership (SOL).
  Lago, Lina
  Linköpings universitet.
  Utbildning för barn i skolstartsålder2022Book (Other academic)
 • 179.
  Ackesjö, Helena
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning. Linnaeus University, Linnaeus Knowledge Environments, Education in Change.
  Persson, Sven
  Malmö University, Sweden.
  Lago, Lina
  Linköping University, Sweden.
  Utbildning för barn i skolstartsåldern2022Book (Other academic)
 • 180.
  Ackevall, Nina
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Martinsson, My
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Strategiernas stödjande roll: En kvalitativ studie om hur friskvårdsverksamheters strategiska arbetssätt stödjer villkoren för lärande mot motion2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilka arbetsstrategier som stödjer villkoren för att främja lärandet mot motion. Ett delsyfte är att urskilja likheter samt skillnader inom friskvårdsverksamheters strategiska arbetssätt för att synliggöra vilka av dessa som visar sig ge bäst förutsättningar för motion.

  Teoretisk referensram: Den teoretiska referensramen lyfter fram teorier och begrepp som Social cognitive theory (SCT), den proximala utvecklingszonen, autonomt stöd, Habermans kommunikationsteori och lärande.

  Metod: Studien utgår från en Hermeneutisk forskningsansats som baseras på en kvalitativ metod där intervjuer har förekommit. Fem intervjuer genomfördes, varav fyra via e-post och ett via personligt möte.

  Resultat: Resultatet belyser att det förekommer likheter samt skillnader inom samtliga friskvårdsverksamheters strategiska arbetssätt. Ett samspel mellan arbetsstrategier är även en aspekt som lyfts fram. Att anpassa arbetet efter individen är en viktig aspekt som samtliga friskvårdsverksamheter belyser.

  Slutsats: Den slutsats som dras utifrån studien är att arbetsstrategier bör samverka mellan varandra för att ge bäst villkor för lärande mot motion. Villkoren främjas utifrån att friskvårdsverksamheter tillämpar ett samspel mellan flera strategier i sitt arbetssätt. Det går alltså inte att urskilja vilka strategiska arbetssätt som är mest främjande. Genom att anpassa arbetsstrategier efter individ möjliggör att villkor för lärande väcker engagemang och motivation till att vilja motionera. Detta utifrån tillgång av motionsformer, en inlärningscentrerad miljö utifrån rådgivning, kompetens samt mål utifrån målsättning samt en utvecklande process av uppföljning. En viktig aspekt är även att uppdatera samt utveckla verksamheters strategiska arbetssätt i syfte till att främja villkoren mot motion.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 181.
  Ackman, Katherine
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Lindström, Carmen
  Skönlitteratur - hur arbetar lärarna och vad tycker eleverna?2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur tre grundskollärare beskriver sitt arbete med skönlitteratur i grundskolans årskurs 1. Syftet är också att fördjupa vår kunskap om vad som utgör de dominerande inslagen  i deras skönlitterära undervisning, vilka uppfattningar som deras elever har om den erbjudna undervisningen. Detta inom ramen för skönlitteratur. Studien är utförd med hjälp av två kvalitativa metoder, en enkätundersökning som genererat 63 elevsvar samt 3 semistrukturerade intervjuer med grundskollärare i årskurs 1. De kvalitativa insamlingsmetodernas resultat visar på att de intervjuade lärarna arbetar med skönlitteratur kontinuerligt och till stor del utifrån böcker som de tror intresserar sina elever. Studien resulterade i fem arbetssätt som var dominerande i lärarnas skönlitterära undervisning. Dessa var; att koppla till eller skapa gemensamma erfarenheter, att arbeta kontinuerligt med, högläsning, tyst läsning och dramatisering av verken. Enkätundersökningen visade att en stor andel av eleverna anser att högläsning och tyst läsning är “superroligt” medan temaarbetet Barnboksveckan och boksamtal endast intresserade en dryg tredjedel av eleverna. Trots att majoriteten av elevernas generella uppfattningar om böcker som de läst eller hört kategoriserades som roliga. De slutsatser vi dragit från studiens resultat är att elevernas uppfattningar av den erbjudna undervisningen påverkas positivt av lärarnas relation till innehållet. Resultatet tyder även på att lärare, i denna studie, som inkorporerar alla aspekter av den didaktiska triangeln (se s.12) genererar undervisning som i större utsträckning uppfattas positivt av deras elever.  

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 182.
  Acson, Dennis
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Att lära sig vara hälsosam: en fallstudie om arbetet i en hälsoprofilerad skola2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Aim

  The aim of this study has been to investigate how a health-profiled school works with its’ health promotion and if the studied school fulfils the stipulated criterias for a health-promoting school.. The more specific issues are:

  1. What are the chareteristic of the school's health promotion?
  2. How does the designated key persons describe their work and responsibilities in the school's health promotion?
  3. What results of the school's health promotive actions are visible?

   

  Method

  A case study method was used to collect data for the study. This case study includes both qualitative interviews and a textual content analysis of related documents (evaluated reports, the school’s business plan and text from the school’s website). The selected school has been based on a strategic sample of schools. Five persons have been interviewed. As a theoretical frame work a sociocultural perspective on learning has been used.

  Results

  The school’s healthpromotion has a structure, announced in their business-plan, with a so called Health Team in the lead. Besides that, the school has been certified by Korpen’s health diploma. The school’s Health Team is the main hub of the school's health promotion and consists of the principal, the physical education (PE) teacher, the health educators, the school nurse, and the school restaurant manager. The principal sees himself as the overall responsible for the school's health promoting. The PE-teacher, the health educator, and the school nurse find it natural to work with health promotion within their profession. The restaurant manager, sees his primarily responsibility as to ensure that there is a nutritionally balanced diet offered in the school restaurant. The respondents stated the importance of their role as role models. Communication and engagement are key components in their health promotion. Regarding  aspects of the departure points for the learning of health, it reveals that the Health Team sees the interaction between the individual and context as essential components for their work. It comes foreward that the result of the school’s health promotion work is difficult to assess, or make visible. There have been attempts to measure the impact of the health promotion, but the respondents note that ensuring out comes of health promotion is a long-term goal.

  Conclusion

  The conclusion of the study is that the studied school fulfil the existing criteria for a health profiled school. The school has a structure, an organization and a distinct approach to learning about health. From a sociocultural perspective on learning, the school’s health promotion is characterized by an approach to learning as a social, situated and distributed. The key persons’ (the Health team) goal of theír health promoting is to let the students embrace tools and acquire different patterns of health promoting behaviors and actions. The effect or rather the results from their health promoting appear to be difficult to measure and therefore it is important to see the important to see health promotion from a long term perspective.

   

  Download full text (pdf)
  Dennis Acson D-uppsats
 • 183.
  Acson, Dennis
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Tillsammans får idrotten ett lyft: idrottslärarens och idrottsledarens inställning till samverkan inom Idrottslyftet2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar: Syftet med den här studien var att i ett mångkulturellt område undersöka idrottslärarens och idrottsledarens inställning till samverkan inom Idrottslyftet. Frågeställningar var följande:

  1. Vilka hinder respektive möjligheter upplever idrottsläraren med samverkan?
  2. Vilka hinder respektive möjligheter upplever idrottsledaren med samverkan?

   Metod: Undersökningens underlag bestod av intervjuer vilka har studerats med en kvalitativ metod. Urvalet utgjordes av tre idrottslärare och tre idrottsledare verksamma i mångkulturella områden. Materialet transkriberades och analyserades utifrån ad hoc-metoden.

  Resultat: Idrottslärarna ser samverkan som ett sätt att ge elever möjlighet att komma i kontakt med föreningsidrotten. Svårigheter som idrottslärarna upplevde där brister finns berör ledarbiten.

  Idrottsledarna ser samverkan som en möjlighet att möta och rekrytera barn i deras föreningsverksamhet. De ser samverkan som ett sätt för barnen att komma i kontakt med idrotten. Svårigheter som idrottsledarna nämnde gällde sådant som berör planering och tidsramar.

  Slutsats: Både idrottslärarna och idrottsledarna är generellt positiva till samverkan. Samverkan fyller en funktion och anses ha ett stort värde för de barn som inte har habitus att vara fysiskt aktiva på fritiden och/eller som har svårt att få kontakt med idrottsföreningarna. Samverkan fyller dessutom en funktion hos idrottsföreningar eftersom detta leder till nyrekryteringar i deras verksamhet. Eleverna och idrottsföreningarna vinner alltså på samverkan vilket blir ett lyft för idrotten. Men både idrottslärarna och idrottsledarna anser att det finns brister med systemet. Brister som är kopplade till de tidsramar som tillåts inom samverkan.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 184.
  Adam, Atorina
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Mellanförskap en ambivalens mellan kultur, estetik och konst: En postkolonial studie av mellanförskapserfarenheter inomkonstnärliga högskolor.2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att belysa upplevelser av att leva i ett s.k. mellanförskap och därtill attstudera vid konstnärliga utbildningar. Detta analyseras med stöd av postkolonial teori. Mellanförskap i den här bemärkelsen är en term i syfte att förklara den sortens identitet somsammanfogas av flera olika kategorier, där etnicitet och rasifiering är särskilt centrala. Jag vill därtill bidra med kunskapsfördjupning inom det bildpedagogiska fältet kringmellanförskapserfarenheter. Ambitionen för arbetet är att synliggöra brister i mötet medpersoner som upplever social orättvisa i ett mellanförskap på konstnärliga utbildningar ochbildlärarutbildningar, samt hur detta påverkar deras möte i estetiska val. I studien framkommerdet ofta att det finns en känslan av en stark vithetsnorm på dessa utbildningar. Det finns få tidigare studier på ämnet av individers estetiska preferenser i relation till derasutbildning på konstnärliga institutioner. Denna studie ämnar tillföra en nyansering i forskningengenom att fokusera på hur mellanförskapet speglar estetik och social samhörighet. I denna studiebesvarar jag två frågor: 1. Hur upplever studenter i mellanförskap det bemötande de får påkonstnärliga utbildningar? 2. Hur upplever studenter i ett mellanförskap att deras estetiskauttryck blir bemötta? Jag har genom en fokusgrupp haft samtal och workshop med personer som lever i mellanförskapoch har gått eller går en konstnärlig utbildning. Fokusgruppen utövade tillsammans trekonstaktioner genom en konstnärligt gestaltande performance som ägde rum på Konstfacksvårutställning 2022.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 185.
  Adam, Eva
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Malek, Michelle
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Stödinsatser: En kvalitativ studie om hur pedagoger upplever sitt arbete i skolan med elever med läs- och skrivsvårigheter2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 186.
  Adam, Hiba
  et al.
  Södertörn University, Teacher Education.
  Björklund, Jonatan
  Södertörn University, Teacher Education.
  Stopp! Nu får vi bryta!: en vetenskaplig essä om pedagogers förhållningssätt kring ”opassande” lekar2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 187.
  Adam, Jogerot
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Jansson, Patrik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Utformning av skrivuppgifter: En kvalitativ stuide om lärares beskrivningar gällande summativa och formativa bedömingsaspekters påverkan i utformningen av skirivuppgifter i svenskämnet2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 188.
  Adami, Rebecca
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  A Narratable Self as Addressed by Human Rights2017In: Policy Futures in Education, ISSN 1478-2103, E-ISSN 1478-2103, Vol. 15, no 3, p. 252-261Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The paper extends the critique in earlier research of human rights as exclusive of otherness and difference by introducing the work of Adriana Cavarero (2000) on a narratable self. Hence, the formation of human rights is thus about the relations between different narratable selves, not just Western ones. A narrative learning, drawing on Cavarero (2000), shifts the focus in human rights learning from learning about the other to exposing one’s life story narrative through relationality.

 • 189.
  Adami, Rebecca
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Claiming and Reaffirming Universality of Human Rights: Comparing the Role of UNESCO in Relation to the UN 1948 and 19932009Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The thesis explores the role of United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) in the drafting and formulation of the universal human rights in 1948 as well as its contribution at the Vienna Conference, when the universality of the human rights was reaffirmed after the Cold War. Using concept analysis on the reports published by UNESCO for the drafting of the Universal Declaration on Human Rights and the Vienna Declaration deepens the understanding of the influence of the organization within the United Nations (UN) system at these points in time. By applying an intersectional approach to the concept of “cultural dialogue”, the theoretical tool of “intersectional dialogue” is created in order to analyze and understand the process that occurred in the UN Commission when delegates from all over the world met to draft and discuss the universality of human rights. The conceptual framework of “universality” by Langlois is used in analyzing the parallel process of UNESCO in order to understand the universality of the human rights through local interpretations and particular values. The thesis held by Langlois, that the universality of human rights enables a global platform for oppressed and marginalized people to share their local stories based on particular values within a human rights discourse, is contested in the analysis.

 • 190.
  Adami, Rebecca
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Human Rights Learning: The Significance of Narratives, Relationality and Uniqueness2014Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Whereas educational policy is mainly concerned with the content of Human Rights Education (HRE), philosophers of education have widely explored the subject and her social condition in terms of social justice education. This thesis draws on philosophers of education in exploring the subject rather than the content of HRE, focusing the study on ontological rather than epistemological aspects of learning. In this thesis learning is explored through narratives, as a relational process of becoming. The turn to narrative is taken against the dominant historical narrative of human rights as a Western project. This turn concerns how claims toward universalism of human rights exclude difference and equally concerns how notions of particularity overshadows the uniqueness in life stories. The concept of uniqueness serves to elucidate the complexity of the subject, not easily reduced into social categorizations, a concept drawn from Adriana Cavarero and Hannah Arendt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (pdf)
  errata
 • 191.
  Adami, Rebecca
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  In a Man's words - the politics of female representation in the public2017In: Studier i Pædagogisk Filosofi, E-ISSN 2244-9140, Vol. 6, no 1, p. 55-68Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  What one decides fi t for appearance through writing and speech bears a political signifi cance that risk being distorted through both language, reception in the public, and through calls for gendered representations. How can work of female philosophers be interpreted as a concern for the world from that of having to respond to a male-dominated discourse through which speech becomes trapped into what one might represent as ‘other’? In this paper, I explore the public reception of two female thinkers who question, in diff erent ways, the domi-nant notion of the author or philosopher as a male subject; what kind of limitations does the relative notion of ‘female’ pose political action, and how can privilege constitute a hindrance to feminist solidarity?

 • 192.
  Adami, Rebecca
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Intersectional Dialogue - A Cosmopolitical Dialogue of Ethics2013In: Cosmopolitan Civil Societies: An Interdisciplinary Journal, E-ISSN 1837-5391, Vol. 5, no 2, p. 45-62Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The article is based on a critical cosmopolitan outlook on dialogue as not aimed at reaching consensus, but rather keeping dialogue of difference open, with the ability to reach common understanding of human rights on conflicting grounds. Intersectional dialogue is used as a concept that opens up possibilities to study, in a pragmatic sense, the ‘cosmopolitan space’ in which different axles of power met in the historical drafting of human rights. By enacting analysis of United Nations (UN) documents from 1948 on the process of drafting the Universal Declaration on Human Rights (UDHR) the conceptualization of intersectional dialogue is put to work. The utopian foundation for deliberative democracy as dialogue in the absence of power and interest does not acknowledge the reality in which the human rights were negotiated and debated. The paper questions the dominant narrative of a western philosophical ground for the universality of human rights.

 • 193.
  Adami, Rebecca
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Paideia and Cosmopolitan Education: On Subjectification, Politics and Justice2017In: Philosophy as interplay and dialogue: viewing landscapes within philosophy / [ed] Torill Strand, Richard Smith, Anne Pirrie, Zelia Gregoriou, Mariana Papastephanou, Zürich: LIT Verlag, 2017Chapter in book (Other academic)
 • 194.
  Adami, Rebecca
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Reconciling Universality and Particularity through a Cosmopolitan Outlook on Human Rights2012In: Cosmopolitan Civil Societies: An Interdisciplinary Journal, E-ISSN 1837-5391, Vol. 4, no 2, p. 22-37Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Human rights are today criticized as not compatible with different cultural values and the debate has circulated around Asian values and Islamic values as in dichotomy with human rights as universal ethics (Ignatieff, 2003). The theoretical dichotomy between universality and particularity is questioned pragmatically in this paper through a historical study. The working process of drafting the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) in 1946-48, which included thousands of people, is explored as a cosmopolitan space in which individuals from different cultural contexts met to negotiate human rights through cultural narratives. The process where particular values were negotiated with universal notion on human rights resulted in a common proclamation (UDHR) without a common philosophical or ideological ground. This paper puts forth a thesis that human rights discourse can work as a cosmopolitan space, in which particular value systems meet in processes characterized by conflict and cohesion. Hence human rights can be understood as a master narrative compatible with different conflicting cultural narratives (Gibson & Somers, 1994).

 • 195.
  Adami, Rebecca
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Re-Thinking Relations in Human Rights Learning: The Politics of Narratives2014In: Journal of Philosophy of Education, ISSN 0309-8249, E-ISSN 1467-9752, Vol. 48, no 2, p. 293-307Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Human Rights Education (HRE) has traditionally been articulated in terms of cultivating better citizens or world citizens. The main preoccupation in this strand of HRE has been that of bridging a gap between universal notions of a human rights subject and the actual locality and particular narratives in which students are enmeshed. This preoccupation has focused on ‘learning about the other’ in order to improve relations between plural ‘others’ and ‘us’ and reflects educational aims of national identity politics in citizenship education. The article explores the learning of human rights through narratives in relations, drawing on Hannah Arendt and Sharon Todd. For this re-thinking of relations in learning human rights, the article argues that HRE needs to address both competing historical narratives on the drafting of the Universal Declaration on Human Rights (UDHR) as well as unique life narratives of learners.

 • 196.
  Adami, Rebecca
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Revisiting the past: Human rights education and epistemic injustice2025In: Nordic Perspectives on Human Rights Education: Research and practice for social justice / [ed] Audrey Osler; Beate Goldschmidt-Gjerlow, Routledge, 2025Chapter in book (Refereed)
 • 197.
  Adami, Rebecca
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Revisiting the past: human rights education and epistemic justice2021In: Human Rights Education Review, ISSN 2535-5406, Vol. 4, no 3, p. 5-23Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Epistemic injustice in human rights education (HRE) can be found in a colonial historical trajectory of human rights that rests on accounts of western agency only. Such narratives overshadow the legacy of Indian and Pakistani freedom fighters and Latin American feminists who negotiated human rights against colonial, patriarchal and racist discourses after the Second World War. Without their contribution a United Nations (UN) rights concept risked being limited to a western trajectory of the ‘Rights of Man’ that represents a monistic universalism. The paper revisits the history of the United Nations, unearthing historical counternarratives of what a pluralistic universalism of human rights means by adding knowledge about postcolonial feminist subjects who spoke of a positive conception that could reduce injustice. 

 • 198.
  Adami, Rebecca
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  The praxis of ethics and justice in human rights learning: examining the limits of progressive education2017In: Ethics and Education, ISSN 1744-9642, E-ISSN 1744-9650, Vol. 2, no 1, p. 37-47Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  School and education can be seen as an extension of the home as Hannah Arendt stresses, where children are protected in a space in which they can learn and grow, a space that is not yet public. This distinction of education as “not yet public” can be seen in contrast to John Dewey who explores notions of democracy as a process in education, where education and school is regarded as a mini society. This paper explores several challenges with progressive education and, specifically, of human rights education, through the work of Arendt (1959) and Dewey (1990) on the notions of responsibility and children’s human rights. Where do we as educators draw the distinction between taking responsibility of raising awareness of global injustices and human rights violations with the next generation without falling pray to dissolution that the gap between political imaginary and reality faces us with, or risking violating children’s “safe space” in school that according to Arendt should be a space that is neither private nor public, but a free zone for thinking and learning with others? Do we bring into the classroom discrimination and segregation by drawing on social categorizations with the pretext of questioning the same on the basis of “equal rights”? If ethical and relational dimensions of education are to be taken seriously then human rights education is a risky practice since it involves children’s sense of being and it raises questions that may not be dealt with properly or solvable for the children exposed.

 • 199.
  Adami, Rebecca
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Adams Lyngbäck, Liz
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Enabling multilingualism or disabling multilinguals? Interrogating linguistic discrimination in Swedish preschool policy2024In: Human Rights Education Review, E-ISSN 2535-5406, Vol. 7, no 1, p. 5-25Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper we conduct a poststructural discourse analysis inspired by Carol Bacchi’s ‘What’s the problem represented to be?’ (WRP) approach. We explore what kinds of problems are formulated in preschool educational policy on multilingualism, and what underlying assumptions underlie the dominant discourse on language proficiency in Sweden. Serving as a case to discuss how racism, ableism and childism intersect with linguicism, we examine the importance of shifting from a ‘children’s (special) needs’ discourse to a ‘children’s (language) rights’ discourse through a social justice education framework.   We draw upon Elisabeth Young-Bruehl’s understanding of childism, which refers to prejudice and discrimination against children based on beliefs about their inferiority to adults. The right to and rights in education are constituent upon linguistic rights, upon students learning to use their first language, whether that be minority, indigenous or sign language.

 • 200.
  Adami, Rebecca
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Bron, Agnieszka
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  The Way to Democracy Through Education and Learning in Sweden2007In: Journal für Politische Bildung, ISSN 2191-8244Article in journal (Other academic)
1234567 151 - 200 of 41758
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf