Digitala Vetenskapliga Arkivet

Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 101 - 150 av 99765
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 101.
  Abdi, Wiilo
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  ”Leken är ju jätteviktig och det måste vi ju hjälpa alla barn med, att de får vara med!”: - En kvalitativ studie om sex pedagogers uppfattningar om barn som inte leker i förskolan2022Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att beskriva och analysera pedagogers uppfattningar om barn som inte leker och hur man kan stötta dessa barn i lek. Jag har genomfört en kvalitativ studie där jag intervjuat sex pedagoger bestående av förskollärare och en barnskötare. Jag använde mig av semistrukturerad intervju som intervjuteknik för att samla in empiri. Studiens teoretiska utgångspunkt utgår ifrån Knutsdotter Olofssons syn på hur barns lek blir till. Det empiriska materialet analyserades utifrån de tre begreppen; sortering, reducering och argumentation. Tidigare forskning och studiens resultat visar på att det kan finnas olika anledningar till varför barn inte leker, det kan bland annat handla om att barn saknar trygghet eller att de har svårt med att tyda lekregler. Det framkommer även i resultatet att pedagoger stöttar barn som inte leker på olika sätt. Det kan vara genom att närvara i barns lek, observera eller genom att ha lekgrupper i syfte att lära och stimulera barn till lek.

 • 102.
  Abdialieva, Meliha
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS).
  Lärares inkludering av elevers olika erfarenheter isamhällskunskapsundervisning2024Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Abstract

  Syftet med studien är att få en ökad förståelse för hur samhällskunskapslärare inkluderarelevers olika erfarenheter av kön, etnicitet, religion eller klass i undervisningen. Fokus är attfå kunskaper om hur samhällskunskapslärare planerar, hantering och förhåller sig till eleversolika erfarenheter, och vilka utmaningar eller möjligheter det finns med detta arbete. För attuppnå syfte har studien utgått från följande frågeställningar:

  ● På vilka sätt använder och synliggör lärare elevers olika erfarenheter i ett ?

  ● Vilka hänsyn tas till planering, hantering och förhållningssätt samt vilka utmaningarsåväl som möjligheter ser samhällskunskapslärare med inkludering av elevers olikaerfarenheter?

  För att kunna nå fram till den information som krävs och besvara frågeställningarna användeskvalitativ forskningsmetod. Det empiriska materialet samlades in genom semistruktureradeintervjuer med tre samhällskunskapslärare. Resultatet visar att det finns en del utmaningar ochmöjligheter med inkludering av elevers olika erfarenheter i samhällskunskapsundervisningen,i följd av bland annat elevers handlingsmönster, åsikter och tankar. Resultatet visar även attinteraktion och gemenskap kan utvecklas i klassrummet genom att använda rätt verktyg,strategier och förhållningssätt vilka ger eleverna möjligheten till att synliggöra sin identitetgenom erfarenheter. Det blir därmed tydligt att demokratisk medborgarkompetens utvecklasnär läraren får möjligheten till att förmedla syftet med samhällskunskap genom att inkluderaelevers erfarenheter i undervisningen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Meliha Abdialieva
 • 103.
  Abdiladif, Abdullahi
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Framing King: En kvalitativ studie om hur Martin Luther King gestaltas i medier2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 300 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This piece of research examines how the speech Beyond Vietnam by Martin Luther King Jr. is framed by four newspapers in the United States. The aim of the thesis is to contribute to the existing body of research in framing as a field of study in general. More specifically, the aim is to expand the existing literature on media research regarding Martin Luther King Jr. while he was alive. Entman’s definition of framing is operationalized through the use of a deductive method. The results show that King is framed in a negative manner. In terms of framing, Conflict Frame is the most common frame used by newspapers in response to King’s speech. This is most likely due to the cold war politics prevalent during this era. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 104.
  Abdiladif, Abdullahi
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Newspapers, frames & King: A qualitative framing analysis of how Martin Luther King Jr. was portrayed in three U.S. Newspapers & how this relates to the ESL classroom2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this piece of research is to analyze how Martin Luther King Jr. was portrayed in three U.S newspapers based on framing theory. Through the use of qualitative frame analysis, ten newspaper articles are studied from the period 20/04/1967-11/05/1967. The dates were selected in relation to King’s public opposition to the Vietnam war. The results show that the articles are in most cases characterized by a focus on difference of opinion, polemic responses, and appeals to MLK to stop opposing the war. When understood from the lens of framing theory, this way of writing has been termed the conflict frame. Furthermore, three classroom tasks related to the newspaper articles are suggested. These activities are based on the Swedish curriculum for teaching English as a second language, schema theory, and framing theory.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 105.
  Abdokah, Vana
  et al.
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Stathis, Chrisanthi
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  ”Att kunna få vara sig själv bland andra”: En kvalitativ studie om fem pedagogers definitioner av begreppet inkludering och barn i behov av särskilt stöd2021Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate how five educators define the concepts of inclusion and children in need of special support. The purpose is also to see in what way they in the discursive practice design an inclusive curriculum.

  The research questions posed were: 1) in what way do educators define the concept of children in need of special support, 2) in what way do educators speak when describing an inclusive preschool and 3) in what way do educators design an inclusive curriculum based on their understanding of the definition of children in need of special support.

  To answer these questions, we have used a qualitative method where we conducted observations and interviews. The study was based on post structural theory. We analyzed the results based on the educators' linguistic expressions and definitions.

  The conclusions in this study showed that educators have similar definitions of the concept of inclusion and children in need of special support.

  Some of these definitions concern children with diagnoses and children without, children with difficulty, special children, children who run away, children who do not follow instructions, children with various physical and cognitive barriers.

  Furthermore, the results showed that all participants believe that the environment is the most important factor in creating an inclusive curriculum thusly that it is the environment that should be adapted to the child and not the child to the environment. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 106.
  Abdu, Hayat
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Lindqvist, Martina
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  ”Fröken! kan du hjälpa mig att ta ner den där leksaken?”: Förskolepersonals beskrivning på om de utformar förskolans inomhusmiljö samt barns materialtillgång utifrån barns förutsättningar och behov2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Förskolans verksamhet är barns arena där alla barn har rätt att på ett jämlikt sätt främjas i deras utveckling och lärande. Studiens syfte är att undersöka om och hur förskolepersonal utformar förskolans inomhusmiljö samt barns materialtillgång utifrån alla barns förutsättningar och behov. Studien är baserad på en kvantitativ enkätundersökning med kvalitativa inslag som riktar sig till förskolepersonal, där vi utgått från 40 respondenters svar. I relation till det sociokulturella perspektivet har resultatet analyserats utifrån förskolepersonals perspektiv. I resultatet framgick det att miljön är betydande för barns utveckling och lärande samt att jämlikhet i relation till förskolans inomhusmiljö och materialtillgång är en komplex fråga. Slutsatsen är att om förskolepersonal ska kunna utforma inomhusmiljön samt barns materialtillgång utifrån alla barns förutsättningar och behov behöver de finna metoder och strategier som passar den aktuella barngruppen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 107.
  Abdu Mohamed, Ali
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande, Lärarutbildningen.
  Förståelsen av interkulturell pedagogik: En studie om förståelsen före detta Södertörnstudenter har gällande den interkulturella pedagogiken och om de använder den i arbetslivet2012Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is through a teacher perspective gain insight to the knowledge former Sodertorn teacher students possess of intercultural pedagogy and if they use it at work. The studies main perspective is the intercultural perspective, which has been the study's lead perspective. This study also made use out of a sociocultural perspective as it fits with the intercultural perspective and puts its mark in the study.

  This study has used interviews for data collection. Five former Sodertorn teacher students were interviewed, the interview participants work as teachers. These five teachers’ experiences and statements were the focus of this study, the teachers had to demonstrate their intercultural skills and how they use these skills in their classroom. The study showed that four out of five interviewed teachers use intercultural education, these teachers always try to find students development zones and prior knowledge. Intercultural pedagogy approach for example focuses on the students' culture, knowledge, belongings and background. The four out of five interview participants that use intercultural pedagogy hope that their students get a deeper understanding of people that possess a different culture, religion and background. The four out of five teachers use intercultural strategies and these strategies are considered applicable when it comes to intercultural perspective.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 108.
  Abdul Aziz, Siham
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  ATT NAVIGERA I DET FLERSPRÅKIGA KLASSRUMMET: Lärares arbete med att stödja flerspråkiga elevers språkutveckling2024Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ökad mångfald och flerspråkighet i den svenska skolan har fört med sig nya utmaningar för lärare i dagens samhälle. Enligt Skolverket uppmanas lärare att anpassa sin undervisning för att möta elevers individuella behov för att främja en positiv språkutveckling. Trots detta så har det visat sig att många flerspråkiga elever har stora utmaningar i sin språkinlärning. Tidigare forskning menar att en större mångfald i klassrummet tenderar att vara belastande för skolan samt att lärarna måste ge rätt verktyg och kompetens för att kunna möta de flerspråkiga eleverna i deras språkutveckling. Syftet med denna studie är att undersöka lärares arbete med språkutveckling hos flerspråkiga elever och de utmaningar lärarna upplever i undervisningen för flerspråkiga elever, med fokus på att identifiera utmaningar och strategier för att stödja deras språkutveckling. En kvalitativ forskningsmetod med semi-strukturerade intervjuer används i denna studie, intervjuerna har analyserats genom en tematisk innehållsanalys. Intervjuer har genomförts med sex grundskolelärare från tre olika skolor från samma kommun. Tydliga teman och mönster återfinns efter att ha analyserat svaren från sex olika lärare angående de utmaningar som upplevs i att utforma undervisningen för flerspråkiga elever. Framför allt diskuteras brist på elevens ordförråd som en utmaning, speciellt då eleverna har en varierande språklig bakgrund och kunskapsnivå i det svenska språket. Ytterligare diskuteras brist på tid och rätt resurser i klassrummet som en utmaning, där lärare upplever utmaningar i att hitta tid för att utvärdera elevens språkkunskaper samt anpassa undervisningen utifrån detta. Vidare forskning behövs om föräldraengagemang och stöd i hemmet för flerspråkiga elever samt om på vilket sätt den pågående digitaliseringen i klassrummet kan komma att fungera som en behjälplig resurs för flerspråkiga elever i framtiden.

 • 109.
  Abdul Basheer, Abdul Naeem
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Teachers’ perceptions about constructivist learning in Afghan Schools.: Mathematics teachers’ perceptions and usage of question-answer, individual and group work methods considering constructivism.2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 40 poäng / 60 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  A special attention has been given to education system in Afghanistan after new government established in 2001.Initially in 2001, the ways of teaching and learning were mainly based on behaviorist approaches. This behaviorist approach to learning and teaching is gradually changed to cognitive and constructivist approaches which are mostly used in advanced education systems. These approaches to learning and teaching are mainly focused on learners themselves. Therefore, student-centered and active learning became the buzzwords in education system in Afghanistan. This study investigates constructivist learning in Afghan secondary schools. It is vast to investigate each and every aspect of constructivist learning. So, I have selected to investigate the mostly used methods (question-answer, individual and group-work) considering constructivism in Afghan secondary schools. The mentioned methods are investigated in the light of constructivism. I have investigated the methods considering four criteria of constructivist method given by Baviskar et.al, (2009). The criteria are: assessing student’s prior knowledge, differentiating what is already known and what should be learnt, changing students pre-concept in the context of new knowledge and reflection on learning. Teachers’ perceptions were found through questionnaires and their use of these methods was observed from classroom observation.

  Findings show that, around half of the teachers perceive the mentioned methods in line with constructivism while remaining teachers still perceive to use these methods as a traditional way of teaching. Furthermore, teachers perception based on their answers is not similar to their teaching practices considering constructivism. It means teachers’ responses in the questionnaires did not conform to their teaching practices from classroom observations. Moreover, generally teachers seem to be more constructivists in perception and applying individual work method as compared to group-work activities. In some cases, teachers who participated in pedagogical workshops answered questionnaire more in line with constructivism as compare to the teachers who did not participate in pedagogical workshops in the past.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 110.
  Abdul Hamid, Alyssa
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Dynamiskt Mindset i Förskolan2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie behandlar begreppen dynamiskt mindset, grit och motivation som nyligen varit fokuserade i forsknings- och undervisningssammanhang, och kunskaperna bland förskollärare kring dessa begrepp. Studiens avsikt var att undersöka vad ett dynamiskt mindset kan innebära för förskollärare och sedan i sin tur hur det kan påverka deras elever. Detta omfattar hur förskollärare och elever kan utveckla sitt dynamiska mindset. Studien bygger på en kvalitativ metod och utgår ifrån semistrukturerade intervjuer med fem förskollärare från olika förskolor. Resultaten visar att förskollärarna är positivt inställda till att utveckla ett arbetssätt med att lära ut dynamiskt mindset inom förskolan och en därmed få en tydligare pedagogik. Resultaten visar även att förskollärares pedagogiska kompetens skulle gynnas av en läroplan som visar tydligare riktlinjer kring hur barn ska motiveras, hur de ska arbeta med barns inspiration till ett dynamiskt mindset. Slutsatsen innefattar bland annat att mer forskning kring studiens begrepp behövs i samband med förskolans värld. Och att förskolepedagogiken i sam-band med begreppen dynamiskt mindset, grit och motivation behövs för en förbättring av läroplanen för förskolan. Detta kan göras ihop med förskollärarutbildning och en utökad återkoppling för examinerade förskollärare.

 • 111.
  Abdul Malik, Beheshta
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning.
  Asamoah, Helena
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning.
  Lek och undervisning i förskolan: en kvalitativ studie av hur förskollärare uppfattar begreppen lek, undervisning och lärande i förskolan2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Genom denna studie har vi velat undersöka hur förskollärare uttrycker sig kring begreppen lek, undervisning och lärande i förskolans verksamhet. Forskningsfrågan är hur de uppfattar begreppen och hur dessa förhåller sig till varandra. De teoretiska perspektiven i studien har utgångspunkt i utvecklingspedagogik och sociokulturell teori. Vi har utfört en studie med hjälp av intervjuer med åtta förskollärare. Genom intervjuerna ville vi undersöka pedagogers sätt att uppfatta begreppen lek och undervisning, deras beröringspunkter och hur pedagogerna förhöll sig till dem. Resultatet visar bland annat att begreppen undervisning och lärande tycks ha samma innebörd. Förskollärares kompetens och närvaro är det som behövs för att införa undervisning i leken. Majoriteten av intervjupersonerna framställer sig mindre som undervisare, de var mindre bekväma med att använda begreppet undervisning och mer bekväma med begreppet lärande. Detta kan hänga samman med bristande förtrogenhet med deras yrkesspråk.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 112. Abdul Mosawer, Barakat
  Public and private Teacher Training Colleges in Afghanistan.: A Comparative Study of Students’ and Teachers’ Motivations and Their Enrolment Procedures in Public and Private TTCs, Kabul-2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 40 poäng / 60 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The primary objective of this study, conducted in Kabul province, is to find out important differences and similarities between public and private Teacher Training Colleges that are operating in 2014 and to find out implications such variations might have for quality of teacher education. Secondary objectives of this study are: a) to explore possible associations between demographic and socio-economic characteristics of student-teachers and the type of Teacher Training Colleges and b) to explore possible association between motivations behind studying in Teacher Training Colleges and the type of Teacher Training Colleges.

  This study has targeted directors, lecturers and students from the Teacher Training Colleges. Questionnaires were prepared including items concerning demographic and socio-economic information and thereafter distributed to all three groups. Furthermore, the participants responded about the motivations for students and teachers to enroll in the Teacher Training Colleges. The study will also investigate if eventual differences existed in the enrolment procedures of the students and the recruitment process of the teachers between public and private Teacher Training Colleges.

  Based on Ministry of Education’s policy implementation this study found more similarities than differences between public and private Teacher Training Colleges. Differences included enrolment of students through advertisement by the private Teacher Training Colleges while public Teacher Training Colleges enrolled students through the university-admission test called kankor. The recruitment process of teachers’ was the same, at both public and Private Teacher Training Colleges –in which recruited teachers should have minimum 75% average marks at university. The main motives behind teachers’ teaching at public and private Teacher Training Colleges were either close distance to their houses or similar cultural environment at Teacher Training Colleges. Likewise, many students at Private Teacher Training Colleges were enrolled because of high quality of education. Meanwhile Public Teacher Training Colleges, students argued that the study facilities in Public Teacher Training Colleges are better, thus they want to continue education at Public Teacher Training Colleges.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 113.
  Abdulahad, Rania
  Högskolan Dalarna, Institutionen för lärarutbildning.
  Skrivmoment på engelska för nyanlända elever: En studie ur lärarens perspektiv i gymnasieskolan2022Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I dagens mångkulturella samhälle har många engelskalärare nyanlända elever i sina vanliga klasser. Det är mycket viktigt att synliggöra de utmaningar som kan uppstå i klassrummet och visa olika sätt på vilka läraren kan möta dem. Syftet med denna studie är dels att belysa några av de svårigheter som lärarna med nyanlända elever i sina klasser kan möta under sin ordinarie undervisning när det gäller skrivmoment på engelska, och dels att ta reda på vilka strategier och processer lärare kan använda för att individualisera undervisningsprocessen och övervinna svårigheterna. En empirisk studie innefattande semistrukturerade intervjuer med fem engelskalärare i två olika gymnasieskolor har genomförts. Antalet nyanlända elever har varierat från klass till klass liksom deras kunskapsnivå i engelska. Datamaterialet har delats in i olika kategorier och analyserats enligt en transspråkande pedagogi sk modell som kallas för tresträngsmodellen. Resultatet visade att de flesta av de utmaningar som lärarna står inför ligger i den stora skillnaden i kunskapsnivåerna i engelska språket bland nyanlända elever. Resultatet visade också att de flesta lärare försöker använda elevernas modersmål som en resurs i undervisningen i engelska genom att dela in eleverna i smågrupper med samma modersmål för att gynna språkinlärningen. Avslutningsvis visas transpråkandet vara positivt för elevers språkinlärning.

 • 114.
  Abdulahi, Hassan
  et al.
  Södertörns högskola.
  Abedin, Mubina
  Södertörns högskola.
  Får elever påverka den styrda aktiviteten?: En kvalitativ studie om hur fritidspedagoger resonerar och tar hänsyn till elevinflytande vid planering utav styrda aktiviteter2023Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to get insights about how educators in extra-curricular activities, reason about student influence. Specifically how six educators in extra- curricular activities in different schools, take student influence in regard while planning structured activities in past schooltime care. The method utilized in this study has been qualitative interviews. The educators are all from the greater Stockholm area, specifically schools run by the municipality of Stockholm and Botkyrka. The results of the study showed that the presence of student influence varied significantly among the schools. The study showed that one of the deciding factors were how the educators embraced and put student influence into practice. Another deciding factor were the conditions for student influence provided by school management, this factor also varied largely among the studyobjects. The results has further been analyzed through Lev Vygotskij’s socio-cultural perspective and the conclusion was that student influence needs to be further developed in both group and organization level. 

  Ladda ner (pdf)
  bilaga
 • 115.
  Abdulamir Hussein, Hanin
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Lågstadielärares syn på varierad matematikundervisning2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna undersökning, som genomförts bland F-3-lärare vilka är uttalat positiva till varierad undervisning i matematik, syftar till att förstå hur och på vilka grunder matematikundervisningen varieras. Studien bygger på en gruppintervju med fem utbildade lågstadielärare. Resultaten har sedan tolkats utifrån ett sociokulturellt teoretiskt ramverk. I studien framkommer det att lärarna använder matematikboken nästan konstant men det är inte den som styr undervisningen utan det är lärarna som styr läromedlet. De menar att genom att använda matematikboken som grund att luta sig på, både som trygghet för lärarna för att planera undervisningen men även för eleverna för att de ska kunna ha något att arbeta med och för att de ska känna av ägarskap av en matematikbok. Undervisningen i matematik varieras genom att ändra arbetsmaterial, miljö, arbetssätt och plats. Lärarna klargör att genom variation i matematikundervisningen förstår eleverna kopplingen mellan matematiken och vardagen. Genom variation kan undervisningen anpassas efter varje elevs kunskapsnivå. Genom variation ökar elevernas intresse och motivation till ämnet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 116.
  Abdulamir, Tarik
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI).
  Hur inkluderas nyanlända elever i undervisning2023Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete undersöker inkluderingen av nyanlända elever i undervisningen i svenska grundskolor. Studien har en fenomenologisk ansats och ett sociokulturellt teoretiskt perspektiv för att förstå de upplevda erfarenheterna och de sociala sammanhangen som påverkar integrationen och lärandet för dessa elever. Uppsatsen syftar till att svara på tre forskningsfrågor: Hur inkluderas nyanlända elever i undervisningen på grundskolan i Malmö? Vilka metoder tillämpas för att främja deras integration och lärande? Vilka specifika utmaningar och hinder möter lärarna på grundskolan i Malmö när de inkluderar nyanlända elever, och vilka strategier och resurser behövs för att säkerställa kvalitén i utbildningen och en framgångsrik integration för dessa elever?

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 117.
  Abdulghanni, Noor
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning.
  Lindholm, Cizzi
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning.
  Språkutvecklande insatser på fritidshemmet: hur arbetar lärare i fritidshem med inkludering och delaktighet?2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie är att undersöka lärare i fritidshems arbete med delaktighet och inkludering i det språkutvecklande arbetet. I studien tar vi reda på vilka språkutvecklande insatser som genomförs inom ramarna för fritidshemmets verksamhet. Vidare undersöker vi vilka som genomför dessa insatser samt hur arbetet med delaktighet och inkludering i det språkutvecklande arbetet på fritidshemmet ser ut. I studien har vi intervjuat 6 pedagoger i en sydsvensk kommun, samtliga intervjuade pedagoger har minst två års erfarenhet av språkutvecklande arbete. Intervjuerna har sedan transkriberats och därefter analyserats utifrån för studien relevanta teorier och begrepp. Resultatet av vår studie visar på att samtliga av de lärare i fritidshem som vi har intervjuat ständigt arbetar med språkutveckling i det dagliga arbetet, samt att de till stor del känner sig inkluderade och delaktiga i de språkutvecklande insatser som genomförs på fritidshemmet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 118.
  Abdulhalim, Fatima
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Ungdomars attityder kring hedersrelaterat våld: En enkätstudie om ungdomars attityder utifrån kön och etnisk bakgrund2013Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Litteratururvalet med fokus på hedersrelaterat våld och ungdomars attityder har gett mig en ram för arbetet och har varit till hjälp vid analys och bearbetning av resultaten. Hirdmans genusteori och Gemzöes definition av etnicitet och kulturskillnader utgör grunden för min studie.Syfte: Det övergripande syftet med denna undersökning är att ta reda på vilka attityder ungdomar har samt att ta reda på om det finns några skillnader och i så fall vilka, vad gäller ungdomars attityder till hedersrelaterat våld, utifrån kön och etnisk bakgrund.Metod: För syftet som jag nämnt ovan har jag använt mig av en kvantitativ enkätstudie. Empirin består av 405 enkätsvar från gymnasieungdomar. Enkätstudien är genomförd på två gymnasieskolor i två olika kommuner.Resultat: I mina analys har jag behandlat följande kategorier; Attityder till hedersrelaterat våld som ett viktigt ämne, Attityder kring faktorer som ligger bakom hedersrelaterat våld och attityder till att arbeta och förebygga hedersrelaterat våld. Utifrån de empiriska data har jag dragit slutsatsen att ungdomarna anser att det är allvarligt med hedersrelaterat våld och är något som bör förebyggas. Ungdomars attityder till hedersrelaterat våld skiljer sig utifrån kön och etnisk bakgrund. Sammanfattningsvis visar resultaten att flickor anser att hedersrelaterat våld är mer allvarligt i högre grad än pojkar. Även ungdomar med en svensk bakgrund anser att hedersrelaterat våld är mer allvarligt i högre grad än ungdomar med en invandrarbakgrund

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 119.
  Abdulhamid, Lawan
  et al.
  University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa.
  Venkat, Hamsa
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Matematikdidaktisk forskning. University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa.
  Primary mathematics teachers’ responses to students’ offers: An ‘elaboration’ framework2018Ingår i: Journal of Mathematical Behavior, ISSN 0732-3123, E-ISSN 1873-8028, Vol. 51, s. 80-94Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Responding constructively ‘in-the moment’ to student offers is described as a critical, and yet difficult, aspect of skilful and responsive teaching. South African evidence points to limited evaluation of student offers in schools serving poor communities. In this paper, we present and discuss an ‘elaboration’ framework emerging from a grounded analysis of data drawn from video recordings of 18 mathematics lessons prepared and conducted by four in-service primary school teachers in South Africa. This analysis led to a categorization of the situations in which teacher responses to student offers occurred, and the nature and range of these responses. Three response situations are identified within the framework: breakdown, sophistication, and individuation/collectivization, with a range of response (and non-response) categories in each situation. Literature on responsive feedback is drawn in to explore hierarchies and relationships between the emergent categories within situations of elaboration. The elaboration framework provides a tool for lesson observation, and a model for thinking about developments in responsive teaching.

 • 120.
  Abdulhasib, Redone
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för rörelse, kultur och samhälle.
  Bollspelens roll i skolundervisningen2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med föreliggande studie är att undersöka idrottslärares didaktiska ställningstaganden under momentet bollspel på grundskolans högstadie Därutöver undersöks hur idrottslärares ställningstaganden samspelar med elevers inställning till och uppfattningar om momentet.

  Undersökningens tre frågeställningar är:

  • Vilka didaktiska ställningstaganden uppger lärare i idrott och hälsa att de gör inför och under momentet bollspel?

  ● Hur uppfattar lärare i ämnet idrott och hälsa att de mer konkret stöttar och motiverar elever i årskurs 9 inom bollspel?

  ● Hur uppfattar elever lärares undervisningssätt i bollspel inom ämnet idrott och hälsa?

  Metod

  Frågeställningarna besvaras genom en kvalitativ delstudie i form av en intervjuundersökning med 3 lärare, samt en kvantitativ delstudie bestående av en enkätundersökning med totalt 71 elever. Studiens kvalitativa del, som består av intervjuer med lärare, motiveras av att den kan ge en djupare förståelse för hur läraren förhåller sig till skapandet av en meningsfull undervisning. Studiens teoretiska utgångspunkt är det sociokulturella perspektivet på lärande.

  Resultat

  Lärarna i studien menar att deras uppgift är att engagera och motivera eleverna. Det lärarna gör i studien för att motivera och stötta eleverna på ett konkret sätt är, genom att ta reda på bakomliggande orsaker till att eleverna inte är motiverade, sedan jobba på därifrån. Vidare påvisar resultaten att eleverna uppfattar lärarens undervisningssätt positivt, samt att de är medvetna om vad som förväntas av dem och vad syftet med undervisningen är inom idrott och hälsa.

  Slutsats

  Lärarnas svar uppvisade inte alls stor variation, kanske för att de alla hade en bakgrund inom bollspel från föreningsidrotten. Däremot visade det sig hur lärarna stöttar och motiverar sina elever på olika vis. Till exempel är grunden för att skapa en bra relation till eleverna att lärarna kan kommunicera på vilka sätt eleven arbetar bäst. Enkätundersökningen visade att majoriteten av eleverna i samtliga skolor tyckte att lärarna inom idrott och hälsa har samma engagemang och motivation inom grenen bollspel liksom i andra grenar inom ämnet idrott och hälsa.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 121.
  Abdulhussein, Saba
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Cell- och molekylärbiologi i läromedlen - En läromedelsanalys av två läromedel i biologiämnet2020Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie innefattar en läromedelsanalys av två läromedel i biologiämnet. Syftet med studien är att undersöka huruvida läromedlen följer det centrala innehållet i kunskapsområdet cell- och molekylärbiologi. Därutöver ämnar studien undersöka om läromedlen bidrar till att utveckla elevers kunskaper och förmågor som återfinns ämnesplanen. Studien omfattar en innehållsanalys enligt Blooms reviderade taxonomi och diskuterar frågeställningarna I vilken utsträckning följer läromedlen det centrala innehållet i kunskapsområdet cell- och molekylärbiologi? samt I vilken utsträckning bidrar läromedlen till att utveckla? diskuteras. Resultaten visar att de två läromedlen följer det centrala innehållet och bidrar till att utveckla kunskaper och förmågor i varierande grad. Ett läromedel är kopplat till det centrala innehållet i hög grad då det fokuserar på att förmedla cell- och molekylärbiologi samt bidrar till att eleverna utvecklar relevanta kunskaper och förmågor. Det andra läromedlet är endast delvis kopplat till ämnesplanen. Studien påvisar att läromedel som påstår att de uppfyller läroplanen inte alltid gör det. Således diskuterar studien vikten av att läromedel kvalitetsgranskas.

 • 122. Abduljabar, Fatima
  Independent Project with Specialization in English Studiesand Education 15 Credits, First Cycle2021Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In this survey, a number of recent studies were reviewed to assess the impact of using assistive technology in teaching students diagnosed with Autism Spectrum Disorder. The survey investigates the possible beneficial effects of such technology in terms of academic learning as well as in terms of social integration of students in the years 4-6 (ages 9 -13). The role of Autism Spectrum Disorder in limiting the learning abilities and social skills of diagnosed students is covered, explaining the factors most relevant within this context. Recent studies were chosen as they dealt with more recent technological tools that are relevant today, with the exclusion of older forms of technology that are deemed obsolete. The different forms of technology used in these studies are taken into consideration, both simple and advanced forms were reviewed, and the results were examined critically. In addition, different sample sizes were also considered, ranging from single cases to relatively bigger samples. The findings do confirm that the use of assistive technology does help improve the social and academic performance of autistic students to varying degrees and that improvements are felt by the educators as well as parents and caregivers. Attention was given to the factors influencing the choice of the technological tools used in assisting autistic students. The survey further considers the limitations and setbacks that can occur with the use of technology

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 123.
  Abduljebar, Semiha
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Matematik i förskolan: En studie om yngre barns matematik utifrån ett sociokulturellt perspektiv2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 124.
  Abdulkader, Rawad
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Centrum för akademiskt lärarskap (CAKL).
  Istrefi, Fatlum
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Centrum för akademiskt lärarskap (CAKL).
  Islamofobi och antisemitism: hur enskilda lärare jobbar med dessa frågor i sitt arbete2023Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta är ett examensarbete vars syfte är att undersöka hur islamofobi och antisemitism kommer till uttryck i vissa skolor och hur de enskilda lärarna på skolan arbetar med detta i sitt arbete. Våra frågeställningar är följande: 1) Hur upplever lärare antisemitismen och islamofobin i skolan? 2) Vilka strategier använder lärarna för att bemöta och motverka antisemitism och islamofobi? Som metod har vi valt att utföra intervjuer där vi intervjuat fyra lärare, varav alla ska vara legitimerade lärare med minst tre års erfarenhet. Vi valde just dessa kriterier för att säkerställa en viss nivå på undersökningen då vi tror det ger mer att ha med legitimerade lärare som har erfarenhet av att jobba inom skolans värld, jämfört med personer som kanske inte har. Vi valde även att det skulle vara två män och två kvinnor, varav varje könskategori skulle representeras av en som är 35 år gammal eller yngre och en som är äldre än 35. Detta gjordes för att kunna undersöka om lärarnas syn på dessa frågor möjligtvis påverkades av deras kön eller ålder. I detta examensarbete får vi ta del av hur dessa lärare upplever islamofobi och antisemitism i sin vardag och hur de tacklar dessa problem utifrån sina kontexter. Resultatet visade att alla lärare upplevde någon form av antisemitism eller islamofobi i sitt arbete. Dessa enskilda lärare hade då olika metoder och strategier i sitt arbete kring detta beroende på olika faktorer kring lärarna och den specifika skolans arbetssätt och tolerans kring diskriminering. Arbetet visade även att förekomsten av islamofobi och antisemitism i de specifika skolorna har en koppling till en rad faktorer såsom den socioekonomiska situationen, elevsammansättningen samt elevernas tidigare erfarenheter.  

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Rawad Abdulkader Fatlum Istrefi
 • 125. Abdulkader, Rawad
  et al.
  Istrefi, Fatlum
  Värdegrundsarbete i skolan: Hur kan man arbeta med värdegrundsfrågor i religionsämnet?2021Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta är en kunskapsöversikt med syftet att redovisa forskning kring värdegrundsarbete i skolan. Frågeställningen som vi utgått ifrån är hur värdegrundsarbetet kan se ut i religionsämnet och för att ge en så nyanserad bild som möjligt så har vi delat in arbetet i tre frågor som tillsammans ska kunna ge en bra överblick kring ämnet men också svara på vår frågeställning.Informationshämtningen har skett genom Skolverkets hemsida och datasökningar på databaserna Libsearch, Google Scholar, Swepub och Uppsatser.

  I den första delen definierar vi begreppet ”värdegrund” med hjälp av bland annat Skolverket och visar hur detta begrepp är ett begrepp med ursprung från Sverige och Norge och som tolkats olika av olika lärare och skolor.

  I den andra delen tittar vi på hur värdegrundsarbete kan se ut i praktiken och vilka metoder lärare använder sig av. Även här skiljer det sig från lärare till lärare där vissa lärare ser detta som något som ingår i vardagen medan andra lärare avsätter tid i form av egna lektioner där man arbetar med olika situationer där elever till exempel får möjlighet att avväpna potentiella konflikter.

  I den tredje delen tittar vi på hur man omsätter denna praktiska kunskap i religionsämnet och då tittar vi närmre på vilka typer av frågor och teman som kan vara aktuella för värdegrundsarbete i religionsämnet.

  Arbetet avslutas med en analys av den framtagna forskningen och vi presenterar en diskussion kring potentiella möjligheter och svårigheter som kan existera/dyka upp för lärare i mötet med värdegrundsarbetet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Fatlum Istrefi Rawad Abdulkader
 • 126. Abdulkarim, Halez
  Reath Warren, Anne
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Fortbildning om språk- ochkunskapsutvecklande arbetssätt: Perspektiv från elever, gymnasielärare och rektorer2022Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 127.
  Abdulkarim, Jwan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Att arbeta utomlands: En studie om svenska lärare som arbetar utomlands2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om svenska lärare som på ett eller annat sätt tagit sig utomlands och som arbetar på svenska skolor utomlands. Valet av ämne utgår ifrån dels ett intresse för ämnet och nyfikenhet till motiven att flytta, dels ett egenintresse för arbete på svenska skolor utomlands där det är intressant att veta hur lärare gick tillväga. För att få svar på dessa forskningsfrågor användes det fenomenografiska perspektivet med utgångspunkt i kvalitativa intervjuer. Fyra gymnasielärare kom att intervjuas och materialet har sedan transkriberades och analyserats utifrån det fenomenografiska perspektivet. Med utgångspunkt i den resulterande empirin skapades således kategorier utifrån de uppfattade fenomen och motiv som låg bakom flytten från Sverige. Resultatet visade att de främsta motiven till varför lärare befinner sig utomlands är att de antingen är medföljande eller att de söker sig till ett äventyr som sedan också kan ge dem en högre status i karriär. Vad gäller upplevelsen av arbete på den svenska skolan utomlands, upplever de allra flesta lärare att arbetsuppgifterna är mycket mer varierande där de får hoppa in som vikarie gång på gång. Tidigare forskning kring ämnet är mycket begränsad och därför är också diskussionen tämligen begränsad. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 128.
  Abdulla, Afrah
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi. Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Risenfors, Signild
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Kursen för samhällsorientering för nyanlända: mobilisering och integration för deltagare2013Ingår i: Gemenskaper: socialpedagogiska perspektiv / [ed] Eriksson, Lisbeth, Nilsson, Gunilla & Svensson, Lars A., Göteborg: Daidalos, 2013, 1, s. 117-138Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 129.
  Abdulla, Afrah
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Risenfors, Signild
  Högskolan Väst.
  Kursen samhällsorientering för nyanlända: mobilisering och integration för deltagare2013Ingår i: Gemenskaper: socialpedagogiska perspektiv / [ed] Lisbeth Eriksson, Gunilla Nilsson, Lars A. Svensson, Göteborg: Daidalos, 2013, s. 117-138Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 130.
  Abdulla, Pashang
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Rabun, Hedi
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  ”Jag kunde inte språket och jag hade inga kompisar”: en kvalitativ studie om elevers integrering genom ämnet idrott och hälsa2020Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Abstarct

  Syfte och frågeställningar

  Syfte med denna studie är att undersöka hur integrationen av nyanlända elever genom undervisning i ämnet idrott och hälsa fungerar. Detta sker genom att ta reda på vad deras erfarenheter har för betydelse för integreringen samt genom att undersöka deras aktuella upplevelser av den svenska idrottsundervisningen.

  • Hur kan nyanländas integrering i svensk idrottsundervisning beskrivas utifrån de nyanländas livsvärld?
  • Vilka möjligheter och begränsningar upplever nyanlända för att kunna delta i idrottsundervisningen?

  Metod

  Studien har genomförts med hjälp av fyra nyanlända elever, som har intervjuats enskilt. Genom dessa kvalitativa intervjuer kunde en analys av hur eleverna uppfattar sitt deltagande i ämnet idrott och hälsa göras. I vår studie använder vi sociokulturella perspektivet som teoretisk utgångspunkt. Intervjuerna har genomförts enskilt, eftersom detta ger största möjliga förståelse för elevernas individuella uppfattningar och tankar. Intervjuerna har transkriberats och används i resultatdelen. För att underlätta arbetsprocessen användes en intervjuguide.

  Resultat

  De tydligaste resultaten som denna studie visade var (1) Respondenternas olika erfarenheter från sitt hemland och olika erfarenheter från skolan har påverkat hur mycket intresse de har för idrottsundervisningen. (2) Olika pedagogiska nyckar och olika inlärningsmetoder är något som eleverna uppskattar från läraren som hjälper eleverna att integreras. (3) Lärarna och klasskamraterna har en stor betydelse för hur de anpassar sig till idrottsundervisningen.   

  Slutsats

  Studien visar att såväl härkomst som kön kan ha betydelse för hur väl man anpassar sig till den svenska idrottsundervisningen. Idrottsundervisningen kan vara till nytta för nyanlända, eftersom undervisningen i ämnet kan bidra till gynnsam integration i det svenska samhället. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 131.
  Abdulla, Tavga
  Stockholms universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.
  Nyanlända elevers svårigheter i algebra: En studie om nyanlända elevers uppfattningar om undervisning i algebra samt textuppgifter inom algebra i introduktionsprogram2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka vilka matematiska och språkliga svårigheter nyanlända gymnasieelever har när de arbetar med algebra, både deras uppfattningar om undervisning i algebra och hur de löser textuppgifter inom algebra. Samtliga elever i studien är nyanlända och går ett introduktionsprogram och de har ett annat modersmål än svenska.

  Flera studier visar på att elever som har ett annat modersmålspråk än svenska har svårare att klara matematik i skolan och därmed presterar sämre i matematikundervisningen än andra elever som har svenska som modersmål (Malmer, 2002). I denna studie undersöks vad detta beror på och hur undervisningen kan anpassas för att bättre gynna den berörda elevgruppen.

  För att besvara frågeställningarna gjordes elevintervjuer med åtta elever samt ett test i algebra med eleverna som deltog i intervjuerna. Resultaten i denna studie visar på att eleverna hade språkliga svårigheter som påverkade deras problemlösningsförmåga i algebra. En orsak till detta är språkliga svårigheter och detta kan delvis bero på bristfälliga svenskkunskaper som leder till svårigheter att förstå textuppgifter och svårigheter att uttrycka sig när man kommunicerar inom matematik.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 132. Abdullah, Ailin
  et al.
  Berglund, Jenny
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.
  State Neutrality and Islamic Education in Sweden2018Ingår i: European Perspectives on Islamic education and Public Schooling / [ed] Jenny Berglund, Sheffield, UK: Equinox Publishing, 2018, s. 312-334Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Public debate about Islam and Muslims often focuses on contradictions, conflicts, and contrasting value systems. Since 9/11, the bombings in Madrid and London and the recent rise of ISIS this debate has to a large extent included a fear that Muslim immigrants will be disloyal to their new Western countries, and thus requires increased surveillance and control. Conversely, others argue that Muslim populations in the West have wrongly suffered from the increasing intolerance and suspicion resulting from terrorist acts committed by a small number of radicals. Such voices point to a need to safeguard religious freedom and the right to equal treatment regardless of a group’s ethnic, cultural, linguistic, or religious background. In many European countries, these discussions have directed attention toward places of Islamic education such as Muslim schools, mosques, and Islamic organizations, focusing on the sometimes controversial manner in which they have been depicted in the media, public discourse, and, within Muslim communities themselves (Aslan 2009; Birt 2006). Religious education is both an essential and a challenging objective for minorities since the “transmission” of religious tradition to future generations is crucial to the survival of any religion. In Sweden as elsewhere in Europe many Muslim children and teenagers and even adults attend privately-run, extra-curricular Islamic classes. Some attend Islamic schools or are taught at home. Publically funded Islamic education options provided by the state are an emergent option in several European countries. These classes lie not only at the heart of debates over religious freedom, equal rights to education, and integration, but are also connected to matters of securitization and the state control of Islam. This paper will present an overview of publicly funded, mainly pre-university Islamic education in Sweden, a European Western secular Christian majority country with a Muslim minority population. Firstly, I will establish a definition of Islamic education and a description of the state funding of education and religion in general. Then, the paper will move on to describe different types of Islamic education that are available in Sweden.

 • 133.
  Abdullah, Avin
  Högskolan Dalarna, Institutionen för lärarutbildning.
  Socioekonomiska status och dess påverkan på elevers prestation i matematik: Vilken roll spelar socioekonomisk status för elevers motivation, ängslan och prestation i matematik?2023Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att bidra med forskningsbaserad kunskap om huruvida elevernas socioekonomiska status (SES) spelar roll för elevernas prestationer i matematik i grundskolan. Dessutom har studien för avsikt att undersöka hur elevers SES påverkar deras motivation och inställning till matematik. Vidare kommer studien undersöka hur SES i relation med motivation och matematikängslan (ångest) påverkar elevernas prestationer i matematik. I studien används en kvalitativ metod och det empiriska materialet består av intervju med fem matematiklärare som undervisar på olika skolor i områden med olika SES. Studiens resultat är att elever vars föräldrar har hög SES har bättre förståelse av matematik som leder till att dessa elever presterar bättre i matematik. Studien visar även att elever i familjer med låg SES visar en låg självkänsla, vilket påverkar deras prestationer i matematik negativt. Det visas också i studien att elever med låg självkänsla är mer mottagliga för att få matematikängslan, vilket leder till lägre prestationer. Studien tyder på att lärarnas kompetens att skapa goda lärandemöjligheter och föräldrarnas stöd samt engagemang minskar elevernas matematikångest och bidrar till ökad motivation i matematik.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 134.
  Abdullah Nazar, Mina
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Lindkvist, Isabelle
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Anpassad verksamhet för barn i förskolan: En enkätundersökning om hur olika förskolor i Stockholm anpassar sin verksamhet för att möjliggöra en lekmiljö för barn med särskilda behov2023Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med vår undersökning var att undersöka hur olika förskolor i Stockholm anpassar sin verksamhet för att skapa en lekmiljö som möjliggör inkludering av barn med funktionsnedsättningar. Den datainsamlingsmetoden vi har använt var en enkätmetod som skickades ut till flera förskolor runt om Stockholms län för att ta reda på hur olika förskolor i Stockholm arbetar med anpassningen för att möjliggöra en inkluderande lekmiljö för barn i behov av särskilt stöd. För att analysera den insamlade datan från vårt enkätformulär har vi använt oss av både kvalitativa och kvantitativa analysmetoder. Vidare användes även specialpedagogiska perspektiv för att se hur olika förskolor arbetar. Resultaten av studien visade att förskollärarna arbetade aktivt för inkludering genom att skapa en plats där alla barn kände sig inkluderade. Det gjordes genom att erbjuda aktiviteter och miljöer som kunde anpassas efter barnens olika behov. Det framkom att det var utmanande att hitta ett standardiserat arbetssätt för inkludering för samtliga barn och att det inte fanns något färdigt recept att följa. Istället betonades vikten av att anpassa verksamheten och aktiviteterna utifrån barnens individuella behov och önskemål. Slutsatsen visar att specialpedagoger spelar en viktig roll i verksamheten genom att ge olika stöd till pedagogerna för att främja barnens utveckling och lärande. Tyvärr har inte alla förskolor tillgång till specialpedagoger och en liten andel har inte tillgång till något stöd alls för att arbeta med barn som är i behov av särskilt stöd, oftast handlar det om brist på ekonomi.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 135.
  Abdullah, Sara
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Abu Sultan, Mariam
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Den främmande muslimen och den kuvade kvinnan: En intersektionalitetsanalys av hur islam presenteras i läromedel för religionskunskap i åk 4–62022Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 136.
  Abdullah, Sara
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Mariam, Abu Sultan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  De abrahamitiska religionerna: En intersektionell analys av hur judendomen, kristendomen och islam presenteras i läroböcker i religionskunskap för åk 4–6 (1994–2022)2024Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats innefattar en kvalitativ textanalys, som undersöker hur judendomen, kristendomen och islam presenteras i sex läroböcker för årskurserna 4–6 mellan åren 1994–2022. Studiens teoretiska utgångspunkter intersektionalitet och andrafiering används genomgående i analysen av läroböckerna för att identifiera maktordningarna etnicitet och kön. Tidigare forskning visar hur framställningen ser ut i olika religionsläroböcker, hur lärare arbetar med ämnet religion i undervisningen samt elevernas erfarenheter kring religionsundervisningen i skolan. Kvalitativ textanalys är den metoden som använts för denna studie. Den empiriska insamlingen visade att islam till större del presenterades som ”de andra”. Judendomen hade en splittrad framställning som presenterade grupper som både ”vi” och ”de andra”. Kristendomen var den religionen som presenterades till större del som “vi” och en del av gemenskapen i samhället. Det ingick även citat som presenterade kristna invandrare som “de andra”. I läroböckerna ingår det även neutrala citat som varken placerar utövarna inom de olika religionerna som “vi” eller “de andra”. Framställningen av maktordningen kön i läroböckerna visade att judendomen och islam oftast hade negativa framställningar av de olika könen, medan kristendomen främst hade en jämlik och positiv framställning. Studien visar att det har skett en förändring i framställningen av de tre religionerna i läroböckerna sedan Lpo94 till Lgr22. I läroböcker från Lpo94 tillämpades ord som ”vi” och ”vår” i beskrivning av kristendomen. Judendomen och islam beskrevs i relation till kristendomen, samt att muslimer presenterades som annorlunda och främmande. I de senare läroböckerna ingick inte liknande beskrivningar om kristendomen och judendomen, dock framställs islam som främmande och ojämlik mellan könen, dock inte i lika stor uträckning som i de äldre läroböckerna.  

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 137.
  Abdullah, Zizan
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Ett interkulturellt arbetssätt i förskolan: en studie kring förskollärares utsagor om arbetssätt i mångkulturell verksamhet2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur fem förskollärare arbetar med ett interkulturellt arbetssätt inom en mångkulturellt förskoleverksamhet.

  Studien har utgått från ett teoretiskt perspektiv på interkulturellt arbetssätt och den teoretiska ansatsen utgörs av ett interkulturellt perspektiv. Interkulturalitet handlar om möten mellan människor från skilda kulturer och en ömsesidig förståelse dem emellan. Skilda kulturer innebär exempelvis att man har olika modersmål, seder och levnadsregler. Jag har gjort en kvalitativ undersökning, där jag har intervjuat fem förskollärare i två förskolor.

  Resultatet visar att förskollärarna hade en liknande syn på interkulturellt arbetssätt och att faktorer som förhållningssätt, arbetsmiljö och lärandemiljö bidrar till att barnen på förskolan ska känna sig mer trygga, nyfikna och motiverade. Därutöver visar resultatet på förskollärares behov av vidare utbildning i frågor som rör barns kultur och modersmål. Betydelsen av att arbeta med utgångspunkt i olika språk i förskoleverksamheten är ytterligare en tendens som framkommer i resultatet. En slutsats som kan formuleras med grund i undersökningens resultat är att förskoleverksamhet som tar tillvara och har sin grund i flera modersmål bidrar till att barn blir sedda, respekterade och motiverade att lära sig.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 138.
  Abdullahi Hassan, Hibaaq
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Kvinnokraft, i kläm mellan två kulturer: En kvalitativ studie om hur första generationen somaliska kvinnor upplever högre utbildning i Sverige2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to be able to contribute a small insight into how first-generationSomali women experience higher education and what they experience as opportunities andobstacles. The data has been collected through a semi-structured qualitative telephoneinterview. The result is based on five interviews with first-generation Somali femalestudents who have lived in Sweden for less than ten years and who are currently pursuingbachelors or master's level of education. The results showed that higher education plays animportant role in the lives of all the students, it also shows that the students socio-culturalupbringing is the driving force behind their pursuing of higher education. Education is alsoseen as crucial for gaining social cultural and economic capital. The results also shows thatthe female students face challenges such as prejudices, socio-cultural barriers and evendifficulties in finding work after their education. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 139.
  Abdullahi, Naima
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  Pojkars läslust: en studie av hur pojkar uppfattar och uttrycker sitt intresse för läsning2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 140. Abdullahi, Shamso
  et al.
  Azadkhangha, Mona
  Religionskunskap ur lärarperspektiv: En kunskapsöversikt2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Vi lever i ett mångkulturellt samhälle och därmed möter vi elever med olika trosuppfattningar. Enligt Skolverket (2011) skall religionsundervisningen bidra till att öka elevernas kännedom om alla religioner samt skapa en djupare förståelse och tolerans om andras trosuppfattningar. Därför lägger Skolverket (2011) vikt på att undervisningen ska bedrivas på ett icke- konfessionellt synsätt (Skolverket 2011). Det medför olika utmaningar för lärarna. Vårt syfte med översikten är att ta reda på vilka utmaningar lärarna möter samt deras inställning till religionskunskap. För att kunna bekanta oss vid ämnet valde vi relevanta nyckelord och sökte i databaser såsom ERIC (ProQuest). Flertalet funna artiklar handlade i stora omfattningar om religionskunskap dock var det inte begränsat inom vårt forskningsområde.  För att kunna begränsa sökningen ytterligare skapade vi urvalskriterier som resulterade till tio träffar av vetenskapliga artiklar som verkade relevanta till vår sökning. Resultatet i vår översikt tyder på att lärarna möter olika utmaningar i religionsundervisningen. Vidare visar resultatet vilka åtgärder som krävs för att kunna bemöta dessa utmaningar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 141.
  Abdullateef, Nadia
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Barns inflytande i den dagliga verksamheten: En kvalitativ intervjustudie av förskollärares uppfattningar om barns inflytande2020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I forskning kring barns inflytande är det tydligt att förskollärarrollen är central i hur möjligheterna för inflytande utformas. Med tanke på tidigare forskning är studiens syfte att undersöka hur förskollärare beskriver sin roll i att skapa möjligheter, respektive hinder för barns inflytande. Semistrukturerade intervjuer av sju förskollärare har genomförts för att få deras egna resonemang kring begreppet inflytande. Studiens teoretiska ramverk bygger på utvecklingspedagogiska perspektivet samt Shiers-modell. Resultatet av empirin visar att begreppet inflytande anses höra ihop med förmågan att påverka, och förstås därmed i relation till barns demokratiska rättigheter. Ett stort hinder för barns utövande av inflytande är maktpositionen som vuxna besitter i relation till barn. Därigenom menar förskollärarna att de bör ta en didaktisk roll för att möjliggöra barns inflytande. Genom ett genuint intresse av att lyssna, ett stöttande i strävan mot att få barn att påverka förskolans fysiska inom- och utomhusmiljö samt tillämpning av pedagogisk dokumentation, beskriver förskollärarna att inflytande kan möjliggöras. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 142.
  Abdullatif, Zina
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Klassrumspraktikens lärandesituationer och elevers psykiska hälsa/ohälsa: En intervjustudie om elevhälsans roll i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på skolan2020Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie har i sitt syfte att skapa kunskap om vilka utmaningar och möjligheter skolorna har i att etablera ett förebyggande och hälsofrämjande lärande. Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på skolan kommer att undersökas och diskuteras utifrån tre olika perspektiv som påverkar och förutsätter varandra: det organisatoriska perspektivet, det pedagogiska och barns perspektiv. Studien har en induktiv forskningsinsats som är inspirerad av fenomenografi som forskningsmetoden. Empirin för denna studie samlades genom halvstrukturerade intervjuer till pedagoger, personal i elevhälsoteamet och rektorer på högstadiet. De halvstrukturerade intervjuerna har i sitt syfte att undersöka hur skolpersonal beskriver utmaningar och möjligheter i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på skolan. Teorin som låg till grund för denna studie är känslan av sammanhang (KASAM) och variationsteori. Valet av KASAM vilar på att denna teori har i sitt centrala fokus att diskutera hur man bevarar och främjar hälsa. Variationsteori å andra sidan fokuserar på hur man främjar lärande. Både KASAM och variationsteori undersöker psykisk hälsa och lärande utifrån ett salutogent perspektiv vilket stämmer överens med forskningens utgångspunkt för denna studie. Resultatet i denna studie visade att eleverna upplever ”positivstress” i sitt lärande vilket kan glida till att vara ”negativstress” p.g.a. olika anledningar och skapa ohälsa. För att kunna jobba förebyggande och hälsofrämjande behöver huvudmannen/rektorn bygga på utvecklingsplaner inom sin organisation. Dessa utvecklingsplaner bör inrama strukturella och organisatoriska förbättringar i att förverkliga och effektivisera elevhälsoteamets roll. Utvecklingsplaner bör även inrama pedagogiska förbättringar speciellt inom klassrumspraktikens lärandesituationer. Ett förebyggande och hälsofrämjande pedagogiskt klimat i klassrummet bör kretsa kring att få eleven att uppleva en känsla av sammanhang i sitt lärande. Eleven uppnår en känsla av sammanhang när hen vet vad hen kommer att jobba med, hur hen kommer att jobba och varför. Studiens resultat upplyste även om att implementering av elevens perspektiv inom skolans utvecklingsplaner är en essentiell grund för ett fruktbart förebyggande och hälsofrämjande arbete på skolan.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 143.
  Abdullayeva, Lamiya
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Klemedtsson, Ebba
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Hur pedagoger arbetar med emergent literacy i förskolan2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker vi hur pedagoger arbetar för att väcka barns intresse för emergent literacy på en förskola och hur de tar till vara på barnens egna emergent literacyuttryck. Syftet med studien är att få en fördjupande kunskap i hur pedagogerna praktiskt arbetar med emergent literacy i förskolan. Metoden för studien är kvalitativ genom deltagande observation och samtalsintervju med pedagoger. Studiens empiri består av mikroetnografiska observationer och samtalsintervjuer under två dagar på en storbarnsavdelning med barn i åldrarna 3-6 år. Resultatet har kategoriserats utifrån barnens och pedagogers olika aktiviteter. Vid flertalet tillfällen var det barnen som initierade aktiviteter men pedagogerna uppmuntrade på olika sätt både genom fysisk närvaro, tillåtande av aktivitet och genom skapande av en literacykultur på avdelningen.

 • 144.
  Abdulle, Asha
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  Mårsén, Camilla
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  Läs- och skrivsvårigheter och psykisk ohälsa: En intervjustudie hur klasslärare resonerar kring elevers psykiska ohälsa och läs- och skrivsvårigheter2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studies syfte är att undersöka hur lärare upplever elevers läs- och skrivsvårigheter, psykiska ohälsa samt hur dessa två faktorer kan påverka varandra. Den ska även beskriva skolans elevhälsoarbete samt lärarnas upplevelser av det stöd de får från elevhälsans olika professioner. Det är en kvalitativ studie med en induktiv ansats och datainsamlingen har skett genom intervjuer med tio lärare på fyra olika skolor och analysen har genomförts med en fenomenografisk ansats. Det innebär att materialet har sammanställts och analyserats genom att uttalanden sammanfördes i olika teman för att förklara informanternas upplevelse av fenomenet. Dessa teman har sedan tolkats för att få fram ett budskap som beskriver deras upplevelse. Resultatet visar att lärare upplever att det finns ett samband mellan läs- och skrivsvårigheter och psykisk ohälsa. Vidare framkommer att lärarna upplever att de inte får det stöd som de förväntar sig från elevhälsan. De upplever brister i samarbetet med elevhälsan då de inte får närvara vid skolans elevhälsomöten. Vidare kan i studien utläsas att lärarna upplever att de genom sin erfarenhet kan identifiera elever med läs- och skrivsvårigheter tidigt i deras skolgång och att screeningar som visar elevers svårigheter sällan kommer som en överraskning utan snarare är en bekräftelse på vad de själva redan upptäckt. Däremot upplever de att det kan ta för lång tid med insatser för dessa elever samt att resursbrist kan bidra till att de inte får den hjälp de borde ha och att detta leder till försämrad psykisk hälsa för dessa elever.

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 145.
  Abdulmuslimova, Nurbika
  Högskolan Dalarna, Institutionen för lärarutbildning.
  Nätbaserad undervisning på SFI ur elevperspektiv: En kvalitativ studie om sex elevers upplevelser av för- och nackdelar med nätbaserad undervisning på SFI2022Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur SFI C- och D-elever (studieväg 3) upplever nätbaserad undervisning under Coronapandemin samt vilka erfarenheter eleverna har om arbetet med digitala verktyg och vilka möjligheter och begränsningar nätbaserad undervisning har vad gäller muntlig färdighet. Dessutom vill jag undersöka vilka möjligheter och utmaningar med nätbaserad undervisning jämfört med närundervisning i SFI beskrivs av eleverna. 

  Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Här diskuteras de medierande verktyg (digitala hjälpmedel) i form av datorer, ipads och mobiltelefoner samt lärarplattformar såsom Microsoft Teams och Liber Lunis som eleverna använder när de studerar på distans. Med hjälp av perspektivet används även scaffolding (stöttning) på online lektionerna, när en starkare elev hjälper en svagare. 

  För att kunna få svar på mina forskningsfrågor använder jag mig av en kvalitativ metod, som ger en fördjupad översikt över elevernas upplevelse av nätbaserad undervisning. Studien genomförs genom fysiska träffar med intervjuer på plats. I denna undersökning deltar sex SFI-elever från kurs C och D (studieväg 3). 

  Resultatet av undersökningen visar att de intervjuade eleverna använder Microsoft Teams och Liber Lunis som digitala hjälpmedel vid nätbaserad undervisning. Samtliga informanter använder sina privata mobiltelefoner och tre av informanterna använder datorer. I resultatet framkommer att fem av sex informanter upplever att det finns flexibilitet och möjlighet att bland annat kunna kombinera sina studier med arbete vid distansstudier, medan en informant bara vill ha närundervisning, eftersom denna studieform fungerar bäst enligt henne. Resultatet visar att informanterna upplever att de får utveckla sin muntliga färdighet i små grupper via ”Break-out rooms”. Resultatet visar också att informanterna anser att de får handledningstid när de behöver det.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 146.
  Abdulrahman Majid, Shokhan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  En studie om svårigheter för flerspråkiga elever i matematikundervisningen2013Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Många studier pekar på att flerspråkiga barn har sämre resultat än barnen med svensk bakgrund. Syftet med studien är att studera flerspråkiga barns svårigheter och deras möte med texter i matematikutbildningen. Vidare syftar studien att ta reda på om signalord har betydelse för flerspråkiga barns svårigheter vid lösning av de olika matematiska textuppgifterna. Signalord betyder ord som signalerar vilken typ av räknesätt man ska välja.  Deltagarna i den här studien är barn i årskurs tre.

  Resultaten har visat att barnen som gjort uppgifterna fått stöd av de signalord som prövats och barnen tycker att matematiska textuppgifter med signalord är lättare än uppgifter utan signalord.  Barnen som behärskar svenska språket anser att signalord fungerar som stöd oavsett hur ”kognitivt” uppgifterna är. I intervjuer med barnen har jag kommit fram till att barnen har svårigheter med att hänga med och förklara textuppgifter och därför har de svårt att lösa uppgifterna. Studien visar även att man måste tänka på att inte formulera matematiska textuppgifter på samma sätt för elever med språkliga svårigheter och speciellt för nyinflyttade barn, och visar att det inte bara är ord som gör hinder för förståelse av textuppgifter utan uppfattningen av textuppgifters innehåll är också en avgörande faktor för hur barnen löser uppgiften.

  Alla barn som har deltagit i denna studie anser att matematiska textuppgifter är svåra och tråkiga. Detta stämmer överens med Cummins, Kintsch, Reusser & Weimers yttrande (1988) att matematiska textuppgifter är svårast speciellt för flerspråkiga barn. Enligt barnen ligger svårigheten i behovet av att läsa och förstå texterna för att kunna lösa uppgifterna, vilket inte är fallet med uppgifter med endast siffror i. Anledningen till att barnen tycker att uppgifter med siffror är lättare än uppgifter med text är att uppgifter med siffror inte kräver lika mycket av barnen att hålla information i arbetsminnet som uppgifter med texter eftersom barnen får stöd av siffror och symboler för att kunna lösa uppgiften. Barnen behöver endast veta vad symbolerna betyder men i textuppgifter krävs att barnen ska välja räkneoperationer och hålla textens matematiska innehåll kvar i arbetsminnet.

  En viktig punkt som kommit fram av intervjuerna är att utvecklingen av barnens lärande står i relation till hur mycket tid både matematiklärare och modersmålslärare kan ägna barnen.  Detta förklaras med att flerspråkiga barn anser att de inte får den hjälp de önskar vilket orsakar att de får sämre resultat i matematik. Resultatet visar även att det är viktigt för flerspråkiga barn att få matematisk undervisning på sitt modersmål för att få förståelse av de matematiska begreppen och inte förhindra matematisk utveckling. Speciellt barn som inte får någon hjälp hemma behöver mer hjälp som Leah Nillas (2002, s.97) visar; att en av de faktorer som påverkar flerspråkiga barns möjlighet att lyckas i matematik är att barnen får hjälp av sina föräldrar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 147.
  Abdulrasul, Zahraa
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Variabelbegreppet i matematik: En kvalitativ studie om hur variabelbegreppet sammankopplas med andra matematiska områden såsom algebraiska uttryck i undervisningen för årskurs 4-62018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to investigate how elementary school teachers use conceptual understanding in the teaching of the variable concept, namely, how these teachers connect the variable concept with other areas of mathematics, such as algebraic expressions. 

  The empirical data was obtained by qualitative methods comprising interviews with five mathematic elementary school teachers. In addition three observations in three classrooms were made; one observation is in grade 4 and the other two are in grade 6.The theoretical framework is based on Kilpatrick et al. (2001) theories: conceptual understanding, strategic competence and procedural fluency. Furthermore the theory of representations of Bergsten et. al (1997) and Persson (2010) were used in the theoretical framework.

  The results of this study show that none of the five participating teachers connects the variable concept to other areas of mathematics, such as algebraic expressions. However, two of them mention the variable concept in equations, problem-solving, algebraic expressions and shapes, but without explaining the meaning of the variable concept or how that concept is used and integrated into these mentioned areas of mathematics. Furthermore the study shows that the other three participating teachers mention the variable only to one to two areas of mathematics. These areas are problem- solving and shapes. These teachers do not explain how the variable concept is used in the mentioned areas of mathematics, but they focus on how the calculation will be performed to solve the data they used. The participating teachers do not use any representations to explain the variable concept and how it’s connected to the other areas of mathematics. In conclusion, the variable concept was not explained and its connection to other mathematical areas was not addressed, which due to the absence of usage of conceptual understanding in teaching the variable concept.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 148.
  Abdulwahab, Farah
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Ledarskap i klassrummet: Demokratiskt eller auktoritärt2010Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim is to examine how teachers view their leadership, how leadership is used and developed, and what kind of perceptions teachers have of leadership and how it is important to their students.

  My questions are: 

  • In what ways can the teachers develop their leadership?
  • In what ways can the teachers make use of leadership in the classroom?
  • What do the teachers in the study consider to be a good leadership?
  • What do the teachers inte the study think of their leadership and its´ importance to students?

  The study uses a qualitative research method and consists of interviews with four teachers working in a school south of Stockholm. The results of the study shows that teachers´ leadership in the classroom has a significance for students´ learning and development. The teachers´style of leadership should not be static and should be adapted to students´development level. The results also shows that teachers´ leadership in the classroom is about various tasks. The conclusions are that the teacher in her/his leadership needs to be democratic and allow students to affect the activities in the classroom, but also use an authoritarian leadership to get an effective classroom.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT03
 • 149.
  Abdurahmanova, Narmin
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för pedagogik och didaktik.
  Parents’ School Choice at the Primary Education Level in Azerbaijan: A Comparative Study Between Azerbaijani-Speaking and Russian-Speaking Parents2023Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  School Choice has been introduced into several national education programs during the past three decades in Azerbaijan. Parents are invited to select from various schools to locate the one that “suits them the best”. However, there is a need to understand the factors that go into parents' decision-making when choosing primary schools for their children, especially in various native languages and educational fields. The purpose of the study is to explore Azerbaijani-speaking and Russian-speaking parents’ school choices at the primary education level in Azerbaijani and Russian sectors. Furthermore, the study investigates the factors influencing parents’ selections when selecting a primary school for their children, such as socioeconomic status, educational values, and cultural preferences. The study also aims to compare the school choice patterns of Azerbaijani-speaking and Russian-speaking parents, particularly emphasizing how their varied native languages may influence their decision-making processes. Additionally, this study presents a framework of the national policies regarding parental school choice in Azerbaijan. The study's theoretical frameworks were framed by Human Capital Approach (HCA), Human Rights Based Approach (HRBA) and Capability Approach (CA). By utilizing these frameworks, parents can better understand the various factors that impact their decisions when choosing a school for their children and how these decisions can ultimately affect their children’s educational achievements. The HCA believes education is a valuable investment in human capital, and parents choose schools based on their perception of the returns on this investment. On the other hand, the HRBA sees education as a fundamental human right, and parents’ selection of schools should be based on fairness and non-discrimination principles. The CA emphasizes the importance of education in enhancing individual capabilities and freedoms. This research used qualitative research methodology will contribute to select the right school for children at the primary education level in Azerbaijan. The comparative perspective was based on the Azerbaijani-speaking and Russian-speaking parents. The semi-structured interviews with 12 participants were conducted to gather data, focusing on the factors influencing their decision-making processes and thematic analysis was applied to the data analysis. The author encountered codes and themes in the interview data through qualitative research methods and thematic analysis. This approach provided detailed insights into the complex and diverse nature of parents’ school choice decisions. Overall, the research on parents in Azerbaijan found that they, irrespective of their native language, possess a keen interest in and knowledge of factors that impact their decision in selecting primary schools for their children. This highlights the significance of considering aspects such as language options, school location, and reputation while devising policies to offer quality education to all children. Further exploration is necessary to comprehend the decision-making approach of parents and develop effective tactics to support them in making informed and appropriate school selections. Finally, the implications to the policy and practices for school choice are discussed.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 150.
  Abed, Ahmed
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Hollender, Frans
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  De digitala spelens inverkan på Foreign Language Anxiety och språkinlärning: lärarperspektiv och pedagogiska strategier2024Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöks mellanstadielärares uppfattningar kring Foreign Language Anxiety (FLA) vid inlärning av engelska hos elever i årskurs 4-6. Dessutom undersöks effekterna i elevers spelvanor relaterat till FLA och språkfärdigheter, samt lärarnas föreslagna strategier för att hantera och minska FLA. Studien stödjer sig på teoretiska ramverk från James Paul Gee (2003) om lärande genom digitala spel och Horwitz, Horwitz och Copes (1986) forskning om FLA, och använder en fenomenologisk ansats för att djupdyka i dessa teman. Genom intervjuer med sex engelsklärare i mellanstadiet syftar arbetet till att utforska tre frågeställningar. Dessa inkluderar lärarnas uppfattningar av elevers FLA i engelskundervisningen, lärarnas syn på hur elevers spelvanor kan relatera till deras FLA och språkfärdigheter, samt vilka pedagogiska strategier lärare bedömer som mest effektiva för att minska FLA.

  Vid undersökningen om hur lärare uppfattar elevernas FLA framkommer problematiken kring elevers talrädsla i klassrummet, vilket kan bero på flera anledningar. Det kan röra sig om rädsla för att bli bedömd av klasskamrater, samt en brist på tillit till den egna förmågan. En annan bidragande faktor till förekomsten av FLA är de stora kontrasterna i elevernas engelskkunskaper, vilket förklaras av deras individuella intressen utanför skolan. Lärarnas utsagor beskriver att elever som ägnar sig åt en stor mängd extramural engelska (EE), har ett så stort försprång att de andra eleverna inte vågar prestera i klassrummet. 

  Resultaten från studien indikerar att lärarnas syn på digitala spel varierar, med insikter som pekar på både möjligheter och utmaningar i att integrera dessa spel i språkundervisningen. En minoritet identifierar kommersiella digitala spel som en möjlighet att engagera elever och minska FLA, medan majoriteten uttrycker oro för spelens relevans och effektivitet. Detta understryker en komplexitet i hur digitala spel kan integreras i undervisningen, där lärarnas erfarenheter och uppfattningar spelar en stor roll i hur de närmar sig användningen av spel som ett pedagogiskt verktyg. Diskussionen kring pedagogiska strategier för att implementera digitala spel i undervisningen framhäver också ett behov av fortbildning för lärare. 

  Lärarna uppfattar att digitala spel kan ha både positiva och negativa effekter på elevers språkinlärning, där ett ökat ordförråd och språklig säkerhet i muntliga aktiviteter utgör de positiva aspekterna. Negativa aspekter som framkommer är att elever lär sig ett spelspecifikt språk som inte gynnar deras skolgång, och att deras intensiva engagemang i kommersiella digitala spel på engelska leder till en känsla av att skolans engelskundervisning mister sitt värde. Vad beträffar hantering och minskning av FLA betonar lärarna betydelsen av att skapa en trygg och inkluderande lärmiljö, där grupparbeten används för att effektivt främja engagemang och ett ökat självförtroende. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
1234567 101 - 150 av 99765
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf