Digitala Vetenskapliga Arkivet

Endre søk
Begrens søket
1 - 2 of 2
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Bach, Andreas
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Maritima avdelningen.
  Forsström, Ellinor
  RISE Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Maritima avdelningen.
  Haraldson, Sandra
  RISE Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Maritima avdelningen.
  Holmgren, Kristina
  RISE Research Institutes of Sweden, Digitala system, Mobilitet och system.
  Lind, Kenneth
  RISE Research Institutes of Sweden, Digitala system, Mobilitet och system.
  Lind, Mikael
  RISE Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Maritima avdelningen.
  Piehl, Hampus
  RISE Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Elektrifiering och pålitlighet.
  Raza, Zeeshan
  RISE Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Maritima avdelningen.
  Rydbergh, Torbjörn
  Marine Benchmark, Sweden.
  HAMNEN SOM ENERGINOD : Ett koncept för hamnens roll i omställningen mot ett hållbart transportsystem2022Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Transportsystemet står inför en enorm utmaning då trycket på genomförandet av hållbara operationer aldrig varit större. Enligt IEA står transportsektorn för 16% av det totala koldioxidutsläppet i världen som med nödvändighet måste minska för att vi ska kunna lämna efter oss en planet med resurser för framtida generationer. Utmaningen kräver att alla delar av transportsystemet gör sitt bidrag, oavsett om det handlar om transportoperatörer, transportnoder, myndigheter på såväl lokal, regional som global nivå och tvärs samtliga transportslag. Det slutar dock inte där, det är lika viktigt att de som konstruerar olika typer av lastbärare och fordon för både gods- och persontransporter också beaktar den energi som förväntas vara tillgänglig i rätt kvantitet och till rätt pris. Energiproducenter behöver också tillgodose att efterfrågade energibärare produceras och finns att tillgå vid rätt plats och i tillräcklig kvantitet då den behövs. Detta är i linje med de behov av insatser som Sveriges regering lyfter inom transporteffektivitet, hållbara förnybara drivmedel samt energieffektiva fordon och fartyg, för att reducera Sveriges territoriella CO2 utsläpp i linje med de globala målen. En viktig del av transportsystemet är hamnar som har fönster mot flera olika transportslag och utgör multimodala noder som förväntas ombesörja en så sömlös övergång mellan olika transportslag som möjligt, såsom till/från sjö, järnväg och väg. Svenska hamnar är inget undantag, utan i Sverige med sin längsta europeiska kustremsa behöver Sveriges hamnar också etablera tillräcklig kapabilitet för att hantera såväl inhemska transportbehov som förväntade transporter för import och export på ett hållbart sätt. Hamnar står inför utmaningen att både bedriva sina operationer på ett så hållbart sätt som möjligt genom nyttjande av fossilfri energi, att förse besökare med fossilfria energibärare, och att balansera sitt nyttjande och distribution av hållbar energi med de behov som omgivningen har. Organisationer med lastbilar, tåg, och fartyg som besöker en transportnod, däribland hamnar, förväntar sig att de kan försörjas med viss energi. Transportnoder kan således inte bara betraktas utifrån att vara en effektiv omlastningspunkt, utan behöver också betraktas utifrån den roll som transportnoden har och kan komma att ta i den del av energisystemet som relaterar till transportsystemet. Hamnar som transportnoder behöver således etablera en förmåga som energinod. I föreliggande projekt har trender beaktats för utvecklingen inom olika transportslag, intervjuer genomförts med svenska hamnar samt en enkätundersökning genomförts riktad till en majoritet av Sveriges hamnar. I projektet identifieras att de viktigaste drivkrafterna för hamnarnas hållbarhets- och omställningsarbete är kundkrav, kostnadsbesparingar, hamnens interna målsättning (ofta baserad på ägarnas krav och vision) samt regelverk. Slutsatsen är att Sveriges hamnar har en stark ambition att utveckla sin förmåga som energinod för olika roller. Samtidigt råder en villrådighet om vilka satsningar som skulle ge störst effekter för hamnens verksamhet. Viktigt att notera är också att olika hamnar har olika förutsättningar och roller i transportsystemet, beroende på dess geografiska placering, storlek och typ av gods / passagerare som hanteras. Samtidigt görs stora investeringar i Sveriges hamnsystem, för att proaktivt utveckla en kapabilitet att möta dagens och morgondagens transportbehov, särskilt i ljuset av den omflyttning som sker från vägbundna transporter till järnväg och sjö. Det är vanligt att hamnar etablerar inlandsterminalskapabilitet, d v s skapar förmåga för omlastning mellan tåg och väg där inte någon sjötransport behöver vara inblandad. Många av Sveriges järnvägsoperatörer ser hamnar som strategiska noder i järnvägssystemet. Dessutom det är tydligt från intervjuerna, vilket även styrks av enkätsvar, att respondenterna anser att otillräckliga finansiella medel, höga kostnader och skatt, omogen teknik, infrastruktur, effekt, standardisering, kompetens, och politisk otydlighet är de största utmaningar som påverkar svenska hamnars roll i hållbarhets- och omställningsarbete. Baserat på genomförd trend- och nulägesanalys föreslås en mognadsmodell som rådgivande för hamnens proaktiva utveckling av sin energinodskapacitet. Denna modell tar utgångspunkt i att hamnen etablerar en energistrategi som tar höjd för nödvändiga samarbeten och investeringar som de både blir tvingade till genom regelverk, påverkade av genom beslut och själva har rådighet över. Hamnarna är tydliga med att huvudverksamheten är att utgöra en transportnod, men att de, för att möjliggöra en omställning mot ett hållbart transportsystem, också behöver ge utrymme för andra aktörer, såsom energiproducenter och energidistributörer att bedriva sin verksamhet relaterat till hamnens geografiska område. Således behöver det kluster av aktörer som ingår i hamnen som nod expanderas till att också innefatta producenter och distributörer av energi. Hamnens energistrategi är rådgivande för att hamnen skall kunna etablera en förmåga som säkerställer att de krav som hamnens operationer, hamnens besökare och hamnens roll med sin geografiska placering, möts. Föreslagen mognadsmodell riktar uppmärksamhet just till dessa nivåer av förmåga och skapar grunder för formuleringen av en proaktiv strategi för den enskilda hamnens roll i transportsystemets energiomställning. En viktig grund blir då att simulera framtida energibehov, såsom inom elförsörjnings- och eldistributionsområdet, men även för andra energibärare, varför detta projekt föreslår ett fortsättningsprojekt där förväntade energibehov kan simuleras och bli rådgivande för strategi, samverkan och investering för Sveriges hamnar. En sådan simuleringsmodell bygger på hamnens digitala förmåga att fånga och använda data från operationer för att säkerställa att hamnen bidrar till transporteffektivitet, användning av hållbara förnybara drivmedel samt energieffektiva fordon och fartyg. Samspelet mellan hamnen som energinod och transportbärares kapabilitet att drivas på hållbar energi samt energiproducenters/energidistributörers förmåga att tillhandahålla fossilfri energi, utgör grunden till fossilfria transporter. Fossilfria väg-, järnvägs- och sjötransporter kan således inte etableras utan att ta hänsyn till alla ingående komponenter. I denna nödvändiga transformation har hamnar och andra transportnoder en nyckelroll.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Strokirk, Cecilia
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Maritima avdelningen.
  Klintenberg, Henrik
  RISE Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Maritima avdelningen.
  Rogerson, Sara
  RISE Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Maritima avdelningen.
  Bach, Andreas
  RISE Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Maritima avdelningen.
  Raza, Zeeshan
  RISE Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Maritima avdelningen.
  Nyttan med svenskflaggade fartyg och betydelsen av en ökad inflaggning för Sverige2022Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Shipping transport plays a crucial role in supporting the domestic and global trade and economic growth by handling nearly 90% of Sweden’s import and export, transporting millions of passengers. The Swedish shipping industry provides employment directly to more than thirty thousand people and in addition, significantly contributes to the total GDP of Sweden by generating over 85 billion SEK annually (NRIA Shipping 2021). Over the past few decades despite shipping’s substantial importance for Swedish economy, Swedish ship-owners have largely adopted a “flagging out” model by placing vessels under alternative flags, which provides cost savings by reducing tax payments as well as more flexible standards related to ship operations. Existing literature and industry reports suggest that a reduced national flagged fleet has disturbing long-term implications for Sweden, and there is a need to increase the size of Swedish-flagged fleet. However, there is a lack of clear evidence regarding the benefits and importance of an increased national fleet for Sweden. Hence, relying on the existing literature and interviews with experts from Swedish Maritime and Transport Agencies, Swedish Shipowners’ Association, ship-owners, and Swedish Navy this feasibility study aims to shed light on the benefits of Swedish-flagged ships and how increased flagging would affect Sweden as a nation and society from a broad perspective. The findings of this study show that the existence of a strong Swedish shipping sector is important from several perspectives. In a complex world with humanitarian crises, natural disasters, piracy, supply chain disruptions and wars, Sweden has an obligation to protect and assist both its own citizens, industries, and economy as well as its international partners all over the globe within its limited means. In addition, the Swedish fleet provides an infrastructure link between Sweden and the rest of the world, promotes maritime cluster formation in the country, boosts tax revenues and GDP, increases employment opportunities, and contributes to Swedish industry’s globalized supply chains. Moreover, a competitive and sustainable Swedish fleet can assist Sweden in achieving national and global sustainable development goals (SDG). The SDGs are a global call for action to protect the planet, ensure better lives for all people and ascertain economic growth, peace, and prosperity. Similarly, one of the main goals set by the government of Sweden is to become world’s first fossil free welfare nation. A sustainable Swedish-flagged fleet is an important enabler to achieve the government’s business policy goal of strengthening Swedish competitiveness and creating conditions for more jobs and growing Swedish companies and economy. For Sweden to achieve an efficient and climate-smart transport system, all modes of transport need to be used in the best way. Sweden has also stated a clear goal in the national freight transport strategy to move goods from road transport to rail and sea. Shipping is an energy efficient transport mode. A shift from road haulage to shipping can relieve the heavily loaded road infrastructure to a greater extent and can thus reduce congestion, traffic accidents, longer wait times, noise, and emissions. A modal shift to shipping as a result can support the national and European policy of moving goods from road to sea. A positive outcome of using more shipping compared to trucking is that society does not have to spend as many resources on construction and maintenance of the road infrastructure. The findings of this study indicate that the Swedish government can play an important role to attract more vessels to use Swedish flag by providing a long term and consistent business conditions for the maritime industry. In our research Tax “Stämpelskatt” appears to be one of the key factors which makes Swedish flag unattractive for ship-owners who want to register their vessels in Sweden. Several scientific articles, reports and examples from other EU member states emphasize that tax exemptions and state subsidies for maritime transport are pivotal to form maritime clusters that in turn outweigh the reduction in tax revenues from shipping following tax relaxation, offering various socio-economic benefits in form of more jobs and a strong economic growth. Among other measures, the establishment of second ship registers is one of the most effective ways to increase the Swedish-flagged fleet, as shown by the success of Norwegian and Danish international ship registers. The Swedish state must understand that a Swedish-flagged fleet is a market issue and that the terms and conditions offered by the state both affect and determine who can do business in the market.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
1 - 2 of 2
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf