Digitala Vetenskapliga Arkivet

Change search
Refine search result
12 1 - 50 of 80
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Abrahamsson, Kenneth
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Luleå.
  Eriksson, LisbethUniversity West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.Lundberg, MartinLinköpings universitet, Linköping.Myrstener, MatsFöreningen för folkbildningsforskning, Stockholm.Svensson, LenaFöreningen för folkbildningsforskning, Stockholm.
  Folkbildning & forskning: årsbok 20212021Collection (editor) (Other academic)
 • 2.
  Aman, Robert
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Studies in Adult, Popular and Higher Education. Linköping University, The Institute of Technology.
  Eriksson, Lisbeth
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Studies in Adult, Popular and Higher Education. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Lundberg, Martin
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Studies in Adult, Popular and Higher Education. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Winman, Thomas
  Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialpedagogik och sociolog, Högskolan i Väst.
  Mångfaldig (folk)bildning för det offentliga samtalet?: Tre minoriteters egna bildningsverksamheter2011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Folkbildningen i Sverige har, i en mening, varit oförändrad under lång tid, men som vi ser det sker nu ett trendbrott. Nya intressenter eller nya aktörer börjar ta andelar av den begränsade statsbidragsberättigade folkbildningen. Vad kommer det att leda till? Många inom folkbildningen talar i dag om att folkbildningen är omodern och vi undrar om nyetablerandet av folkbildningsverksamhet är ett tecken på det eller finns det helt andra utgångspunkter för denna (Eriksson, 2008)?

  Det övergripande syftet med studien är att få en fördjupad förståelse av vad det är som händer. Vi är intresserade av två olika frågeställningar. Den första handlar om varför. Vad finns det för motiv och bevekelsegrunder bakom olika etniska eller religiösa gruppers skapande av ”egna” folkbildande verksamheter? Vad är det som gör att de väljer en segregerad organisatorisk lösning framför en integrerad sådan?

  Den andra frågan rör processen. Vi vill beskriva den process som lett fram till att muslimer, romer och samer agerar på detta sätt. Här är både processen inom grupperna och processen i samhället av intresse. Vi ställer oss frågan om det finns någon relation mellan dessa processer. Finns det företeelser i samhället i stort som kan förklara vad som sker inom folkbildningen och vice versa? Det är också av intresse att se om det finns likheter eller olikheter i de olika gruppernas processer.

  Frågorna kan preciseras på följande sätt:

  1. Hur kan olika religiösa och etniska gruppers skapande av ”egna” folkbildande verksamheter förstås?
  2. Hur kan den process som lett fram till detta beskrivas; dels utifrån vad som skett och sker i samhället, dels utifrån de olika gruppernas perspektiv?

  För att kunna besvara dessa frågor har vi studerat fyra olika fall, fyra empiriska exempel. Som vi nämnt tidigare har vi valt att studera det romska initiativet att starta en egen folkhögskola i Agnesberg utanför Göteborg, det muslimska initiativet i Kista utanför Stockholm att göra detsamma samt det muslimska studieförbundet Ibn Rushd. Vi har dessutom valt att studera samernas situation i detta sammanhang.Muslimerna och romerna har valts med anledning av deras initiativ till egen folkbildande verksamhet, medan samerna valts då deras utveckling skulle kunna tolkas som den motsatta. De har tidigare haft en egen folkhögskola som nu avvecklats. Samerna har status av att vara en nationell minoritet, vilket även romerna har, men inte muslimerna.  Muslimer, romer och samer är dock alla tre exempel på  minoritetsgrupper i det svenska samhället. Detta aktualiserar frågor kring mångkultur, integration/segregation och majoritetssamhällets möte med minoritetsgrupper.

  Download full text (pdf)
  Mångfaldig (folk)bildning för det offentliga samtalet?: Tre minoriteters egna bildningsverksamhet
 • 3.
  Aman, Robert
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Studies in Adult, Popular and Higher Education. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Eriksson, Lisbeth
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Lundberg, Martin
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Winman, Tomas
  Högskolan Väst.
  Associations of Ethnical, Cultural and Religious minorities from a Perspective of Social Pedagogic2010Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Historically the majority society in Sweden has categorized minority groups out of different inconsistent characteristics. It can be out ethnical or cultural belonging but sometimes it is out of religious believes and the point of departure for those categories can only be understood out of a historical perspective. Examples of those historically well established patterns of categorizations are Romans and Muslims. In the group of Romans there might be several different religions represented, and in the Muslim group there might be several ethnical belongings represented. The categories, Romans and Muslim, are historically often used to distinct people from a belonging to the majority in Sweden which has an excluding effect as it separates us from them. As an answer to this excluding or marginalizing process, the groups themselves have organised their activities within groups of associations. Those associations have served several purposes depending on the specific group of interest, such as education, culture issues, or building up communities of fellowship. From one perspective those associations can be seen as segregated groups which run the risk to strengthen the marginalization for their participants. But the associations themselves argue that they instead have a crucial role for the integration of marginalized categories of citizens, on both a group and an individual level. In this paper we discuss associations which origin from two minority groups (Muslims and Romanise) with a theoretical frame of social pedagogic. They are built upon different categories, ethnicity and religion, but participants themselves says that the need for their associations origin from experiences of exclusion and marginalization from the majority society as well as needs for social cohesion within the groups. The aim is to develop knowledge and discuss the associations own purposes where the dichotomy between adaptation and mobilisation are of certain interest, and moreover, adaptation or mobilisation, to what? Such a question entails a discussion about the relations between minority groups and the majority society. One core question is – how can this kind of associations be understood from a social pedagogical perspective? Is it a place where the groups can experience community or a place where knowledge, traditions and values can be transferred from one generation to another? Or is it more platforms for mobilization and consciousness awareness about the relation to the majority society, where the relations itself are seen as having a great impact on everyday life? The empirical data derives from interviews with stakeholders from the associations and observations of group activities. Theories about participation and communities form the base for our analyses and understandings about the associations own work with issues like education, fosterage, commitment and mobilisation. We also lean on theories about multi-culturally politics of identity to analyse the associations’ relation and position to the surrounding society. The expectations are that the results will show which meaning the associations have for the minority group’s inclusion and relation to the majority society where the question of us and them is significant.

 • 4.
  Andersson, Per
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Studies in Adult, Popular and Higher Education. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Eriksson, Lisbeth
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Studies in Adult, Popular and Higher Education. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Tema: Vuxnas lärande och demokrati2009In: Utbildning och Demokrati, ISSN 1102-6472, E-ISSN 2001-7316, Vol. 18, no 3, p. 7-12Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  En introduktion till ett temanummer om vuxnas lärande och demokrati. Ger en kort introduktion till forskningsområdet samt presenterar fyra artiklar som ingår i temanumret.

 • 5.
  Cederlund, Christer
  et al.
  Stockholms Universitet, Stockholm.
  Eriksson, Lisbeth
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Ringsby Jansson, Bibbi
  University West, Administration .
  Svensson, Lars A.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  I huvudet på en socialpedagog: En studie om yrkesverksamma välfärdsarbetare och deras föreställningar om socialpedagogik2020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Detta är en studie om hur yrkesverksamma välfärdsaktörer med akademisk socialpedagogisk utbildning, förstår och beskriver socialpedagogik i teori och praktik. Studien har genomförts bland yrkesverksamma, före detta studenter på socionomprogrammet med inriktning mot socialpedagogik vid Stockholms universitet och det Socialpedagogiska programmet vid Högskolan Väst. Syftet är att beskriva och analysera de yrkesverksamma studenternas föreställningar om socialpedagogik som kunskapsfält och som praxis, samt hur socialpedagogiken kommit till uttryck i den egna yrkespraktiken. Studien bygger på intervjuer med 27 personer. Genom samtal och genom de berättelser vi tagit del av från respondenternas yrkesvardag har deras syn på socialpedagogik som fenomen, som värdegrund, som mål, metod och förhållningssätt växt fram.Analysen av yrkespraktiken tar utgångspunkt i tre teoretiska idealmodeller av socialpedagogik; den anpassande, den mobiliserande och den demokratiska, konstruerades som ett resultat av en tidigare intervjustudie med social-pedagogiska forskare (Eriksson 2006). I synen på socialpedagogikens värdegrund syns en samstämmighet bland respondenterna i den här studien och forskarna i den tidigare studien. Hur värdegrunden tar sig uttryck i praktiken är dock inte lika tydligt. Respondenterna ger uttryck för teorier, värderingar och förhållningssätt, men tvingas att i konkreta situationer handla pragmatiskt. Respondenternas sätt att förhålla sig till situationen är att inta ett pragmatiskt förhållningssätt, ett förhållningssätt som vi benämnt "den pragmatiske socialpedagogen". De försöker att upprätthålla, vad de menar är ett socialpedagogiskt förhållningssätt, trots administrativa och organisatoriska begränsningar. Det handlar om att hantera det upplevda handlingsutrymmet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Cederlund, Christer
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Eriksson, Lisbeth
  Ringsby Jansson, Bibbi
  Svensson, Lars A
  I huvudet på en socialpedagog: En studie om yrkesverksamma välfärdsarbetare och deras föreställningar om socialpedagogik2020Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This is a study on how professional welfare actors with academic social pedagogical education, understand and describe social pedagogy as theory and practice. The study was conducted among professionals, former students in the study program in social work with a specialisation in social pedagogy at Stockholm University and the Social Pedagogical Program at University West. The purpose is to describe and analyse the professional students' ideas about social pedagogy as a field of knowledge and as practice, as well as how social pedagogy is expressed in their own professional practice. The study is based on interviews with 27 people. Through conversations and through the stories we have read from the respondents' professional everyday lives, their view of social pedagogy as a phenomenon, as core values, as a goal, a method and approach, has emerged.

  The analysis of the professional practice is based on three theoretical ideal models of social pedagogy; the adaptive, the mobilizing and the democratic. These were constructed as a result of a previous interview study with social pedagogical researchers (Eriksson 2006). In the view of the core values of social pedagogy, there is a consensus among the informants in this study and the researchers in the previous study. How the values are expressed in practice, however, is not as clear. The respondents express theories, values and attitudes, but are forced to act pragmatically in concrete situations. The respondents' way of relating to the situation is to take a pragmatic approach, an approach that we call "the pragmatic social pedagogue". They try to maintain what they believe is a social pedagogical approach, despite administrative and organizational constraints. It is about managing the perceived room of manoeuvre. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Cedersund, Elisabet
  et al.
  IVS Linköpings universitet.
  Eriksson, LisbethLinköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Socialpedagogiken i samhället.: Rapport från en nordisk konferens vid LInköpings universitet, Campus Norrköping, 11 - 12 november 20042005Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Forskningsområdet innefattar socialpedagogiska insatser riktade till barn, ungdomar, familjer och grupper av människor, såväl förebyggande arbete som vård och behandling. Till området hör också arbete som görs inom skola, förskola, fritidsverksamhet och vuxenutbildning. Studierna kan omfatta brukares, de närståendes, och/eller personalens perspektiv.

 • 8.
  Cedersund, Elisabet
  et al.
  Institutionen för kultur och samhälle, Linköpings universitet.
  Eriksson, Lisbeth
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Ringsby Jansson, Bibbi
  University West.
  Svensson, Lars A.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Renässans för socialpedagogik?: en bok om socialpedagogisk bildning2019 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna bok söker vi samla idéer och tankar från olika tidsepoker för att formulera en socialpedagogik för framtiden. För att de idéer som historiskt formulerats om socialpedagogiken ska vara användbara måste de förstås utifrån och kopplas till den nutida situationen. Boken tecknar en aktuell bild av socialpedagogisk verksamhet och forskning i Sverige, kompletterad med internationella utblickar.

 • 9.
  Cedersund, Elisabet
  et al.
  Division of Ageing and Social Change, Department of Culture and Society, Linköping University, SE-60174 Norrköping, SWE.
  Eriksson, Lisbeth
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Ringsby Jansson, Bibbi
  University West, Administration . University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Svensson, Lars A.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy. Division of Social Work and Social Pedagogy, Department of Social and Behavioural Studies, University West, SE-46186 Trollhättan, Sweden; Lisbeth.Eriksson.2@hv.se (L.E.); bibbi.ringsby.jansson@hv.se (B.R.J.); lars.a.svensson@hv.se (L.A.S.).
  Social pedagogy versus social work in a Swedish context2021In: International journal of social pedagogy, E-ISSN 2051-5804, Vol. 10, no 1Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In Sweden there are several different professions that work within the welfare sector. Two of these are social pedagogues and socionoms. This article examines the similarities and differences between these professional fields by exploring four areas in more detail: education, the history of ideas and theory, research and practice. The results show that there are not only many differences but also some similarities. In practical work, social pedagogues and socionoms often work side by side and perform similar tasks. They are located in the same areas and often use the same methods. When it comes to the differences in educational history and current educations, they are large although they can also be found in, for example, the history of ideas. Furthermore, research in the various areas differs. In social pedagogy the interest has to a greater extent been focused on an understanding of the discipline through studies of the history of ideas, while in social work today one often focuses on studies of professional methods. Today’s challenges in the welfare sector require new knowledge, ways of thinking and understanding. Here, social pedagogy with its philosophical roots and humanistic values can play an important role.

 • 10.
  Cedersund, Elisabet
  et al.
  Division Ageing and Social Change, Department of Social and Welfare Studies, Linköping University, SE-60174 Norrköping, Sweden.
  Eriksson, Lisbeth
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Ringsby Jansson, Bibbi
  Svensson, Lars A.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Social pedaogical practices in Swedish welfare contexts2019In: International Journal of Social Pedagogy, E-ISSN 2051-5804, Vol. 7, no 1, p. 7-19Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article focuses on social pedagogy and how social pedagogical approaches are used in Swedish welfare contexts. Social pedagogy as a phenomenon has existed in a variety of settings and during different periods of time. However, the meaning of social pedagogy as a concept depends to a great extent on the context in which it occurs, and the concept therefore has various connotations. The aim of this article is to analyse and discuss trends, directions and goals in social pedagogical practice. Three research projects (cases) are described, analysed and related to three theoretical models. The three cases – (1) a 'drive-in football' project for young people in a suburb, (2) an alternative residential caresetting for young people with learning disabilities, and (3) a 'future workshop' for older people – involved different situations and different audiences, all with elements of marginalisation and exclusion. The analysis of the three examples shows that social pedagogical practice in the Swedish context is characterised by the challenge of balancing the tensions between the individual and the collective, between emancipation and adaptation and between action and negotiation. The social pedagogical activities are also characterised by the fact that they all contain social, practical and existential dimensions of social support and an approach rooted in ethical core values.

 • 11.
  Cedersund, Elisabet
  et al.
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Ageing and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Avdelningen för socialt arbete, Hälsohögskolan, Jönköping University.
  Eriksson, Lisbeth
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik, Institutionen för individ och samhälle, Högskolan Väst, Trollhättan.
  Ringsby Jansson, Bibby
  Institutionen för individ och samhälle, Högskolan Väst, Trollhättan.
  Svensson, Lars A.
  Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik, Institutionen för individ och samhälle, Högskolan Väst, Trollhättan.
  Renässans för socialpedagogik?: En bok om socialpedagogisk bildning2019Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna bok söker vi samla idéer och tankar från olika tidsepoker för att formulera en socialpedagogik för framtiden. För att de idéer som historiskt formulerats om socialpedagogiken ska vara användbara måste de förstås utifrån och kopplas till den nutida situationen. Boken tecknar en aktuell bild av socialpedagogisk verksamhet och forskning i Sverige, kompletterad med internationella utblickar.

  Socialpedagogiken och socialpedagogerna verkar i ett samhälle som är statt i förändring. Det gör att socialpedagoger i allt högre utsträckning än förr möter grupper av människor som befinner sig på andra samhällsarenor och i förändrade livssituationer. Detta ger upphov till och ett behov av att beskriva och förstå socialpedagogik på ett förändrat och fördjupat sätt. En ambition med boken är att skapa en förståelse för socialpedagogik och dess kopplingar till människors lärande. Detta sätt att tänka kring socialpedagogik ger en bra grund för den som vill utveckla ett socialpedagogiskt tänkande och förhållningssätt. Boken lyfter fram det socialpedagogiska perspektivets styrkor i dagens och morgondagens välfärdsarbete och ger en ram för det som benämns socialpedagogisk bildning.

  Boken vänder sig i första hand till studerande på socialpedagogiska högskoleutbildningar, men även till studenter på socionomprogram och lärarprogram. Boken kan med fördel läsas på avancerad nivå och forskarnivå, men även av studenter på grundnivå.

   

  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 12.
  Eriksson, Lisbeth
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Studies in Adult, Popular and Higher Education. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  A Swedish way of teaching citizenship to immigrants - popular education as a social pedagogical activity2010In: Learning to fly: Social Pedagogy in a contemporary Society / [ed] Lisbeth Eriksson & Thomas Winman, Göteborg: Daidalos , 2010Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Europe social pedagogy, both as a knowledge domain and a subject, has for some time now found itself at a crossroads. Increasingly, it is regarded as a powerful instrument with which to work with challenges in society and, as a consequence, its stature has grown in both academia and applied social work. The strength of social pedagogy lies in it's adaptability to social conditions and to the target groups to which it is aimed. Social pedagogy is therefore best understood as something that takes place in the here and now (in situ). The aim of this book is to develop the understanding of learning in and for society where social pedagogy is the starting point that represents a common dimension of knowledge and acting. It is used to describe a variety of processes of learning and perspectives on society. In this way, new theories and concepts can grow, contributing to the development of social pedagogy. By describing and exemplifying the arenas that form the contexts of application for social pedagogy, structural obstacles and opportunities can be described and understood from a social pedagogic perspective.

 • 13.
  Eriksson, Lisbeth
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Adaptation for Mobilization or Mobilization for Adaptation2015In: European Journal of Social Education, ISSN 1810-4789, no 26/27, p. 37-54Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article focuses on immigrant courses and the way teachers talk about the goals and content of courses containing segments of citizenship education. The context is two Swedish folk high schools. These are schools in the non-formal education system called popular education. The results show that the citizen education, which is present in Sweden, can be described and understood as social pedagogical activities. The teaching has strong elements of adaptation, but there are also more mobilizing democratic ideas. The interpretation is that most of the teachers have the intention to be democratic and to work with mobilization, but in their efforts they sometimes turn to being adaptive.

 • 14.
  Eriksson, Lisbeth
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  "Att vara lärare är inte lätt..."2015In: Folkbildning & Forskning Årsbok 2014-2015 / [ed] Föreningen för folkbildningsforskning, Stockholm: Föreningen för folkbildningsforskning , 2015, p. 67-86Chapter in book (Refereed)
 • 15.
  Eriksson, Lisbeth
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Studies in Adult, Popular and Higher Education. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Behandling utan hinder: utvärdering av projekt "HVB på service"2008Report (Other academic)
 • 16.
  Eriksson, Lisbeth
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Studies in Adult, Popular and Higher Education. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Community development and social pedagogy: traditions for understanding mobilization for collective self-development2011In: Community Development Journal, ISSN 0010-3802, E-ISSN 1468-2656, Vol. 46, no 4, p. 403-420Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this article, I discuss the similarities and differences between the two traditions, community development and social pedagogy. I relate thinking within these traditions to empirical data from a newly started research project around mobilization for collective self-development. In this article, four differences between the traditions are discussed. The traditions vary in origins and geographical spread. They are at work in different welfare systems. As a fourth difference, you can describe community development as located within an educational field, while social pedagogy is to be found in social work. There are also similarities, and one is that, in both traditions, there is a tension between a radical and a conservative side, which gives interest to the question of who or what should be changed. By using these two traditions, some important aspects of the empirical examples have been made visible. These aspects are relevant for the further understanding of the examples.

 • 17.
  Eriksson, Lisbeth
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  De nationella minoriteternas utbildningssituation2005Report (Other academic)
 • 18.
  Eriksson, Lisbeth
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Deltagarna i Kvinnonavet1999Collection (editor) (Other academic)
 • 19.
  Eriksson, Lisbeth
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Dialectics instead of dichotomy: perspectives on the twin ambitions of the disability movement2013In: Education Policy Analysis Archives, E-ISSN 1068-2341, Vol. 21, no 44, p. 1-14Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article discusses the mobilizing work of a disability organization, at the local chapter level. I have spent about a year following the work of a chapter, mainly through contacts, conversations and interviews with the persons who are active on its board. The analysis of the chapter’s work takes as its starting point two traditions that emphasize collective sense of community and mobilization of groups. These traditions, continental social pedagogy and Anglo-Saxon community development, are complemented by the theoretical concepts of recognition and redistribution. A number of dilemmas, which can be expressed in terms of dichotomies, are built into these theories. They can be challenged in different ways by the empirical data. Through these confrontations, we can see how the dichotomy is transformed into dialectics where phenomena cannot be regarded as either or but rather as both.

 • 20.
  Eriksson, Lisbeth
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Studies in Adult, Popular and Higher Education. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Dialektik istället för dikotomi - socialpedagogiska perspektiv på handikapprörelsens dubbla strävanden2009Conference paper (Other academic)
 • 21.
  Eriksson, Lisbeth
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Ett förändrat samhälle - en förändrad folkbildning?2005In: Folkbidlning - samtidig eller tidlös.: om innebörder över tid / [ed] Ann-Marie Laginder och Inger Landström, Linköping: Mimer och Skapande vetande , 2005, p. 83-100Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  När författarna till denna antologi inbjöds att medverka formulerades temat Folkbildning – samtidig eller tidlös? Någon ytterligare vägledning eller styrning gavs inte. Artiklarna är således författarnas fria tolkning av temat. Detta resulterade i en rikhaltig blandning av perspektiv och empirisk förankring i olika folkbildningssammanhang i skilda tider. Som redaktörer har vi sökt en röd tråd som löper genom artiklarna. Vi har funnit att de sammantaget handlar om folkbildningens innebörder insatta i olika tidsmässiga sammanhang. Antologins undertitel blev därför Om innebörder över tid. Ett par författare har tagit utgångspunkt i historien, andra i samtida folkbildning och ett par författare tar utgångspunkt i framtiden. Flera författare analyserar folkbildningens relevans under en längre tidsperiod. Olika begrepp eller talet om folkbildning står i centrum i flera artiklar.

  Det är således spännande att konstatera att antologin som helhet ger en aspektrik bild av folkbildning som ett barn av sin samtid. Parallellt ges olika tolkningar av tidlösa kännetecken som författarna spårar trots genomgripande förändringar både inom och utanför folkbildningen. En övergripande slutsats är således att temats ”eller” får formuleras om till ett ”och” – folkbildning kan förstås både som ett samtida och som ett tidlöst fenomen. Men sambanden mellan det tidsbundna och det tidlösa är både komplexa och varierande beroende på sammanhang och valet av utsiktspunkt.

  Vi har valt att i huvudsak följa tidsaxeln i antologins disposition och har därför delat in de sexton artiklarna under följande fem avdelningar:

  • Folkbildningens innebörder i backspegeln
  • Perspektiv på folkbildning i samtiden
  • Framtiden som utmaning
  • Folkbildningens relevans över tid
  • Folkbildning som idé och begrepp

  Det betyder inte att varje artikel entydigt kan placeras i en viss avdelning. Vår ambition är dock att strukturen ska hjälpa läsaren att fåöverblick över antologins mångfacetterade innehåll. Varje författare ansvarar själv för innehållet i sin artikel. Vår förhoppning är att antologin skall inspirera till fortsatt forskning, finna vägen in i undervisning och olika lärtillfällen inom universitet och folkbildning och sist men inte minst stimulera debatten om folkbildningens innebörder.

 • 22.
  Eriksson, Lisbeth
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Studies in Adult, Popular and Higher Education. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Folkbildande lokalt utvecklingsarbete i förorten2010In: Årsbok om folkbildning.: 2009 Forskning & utveckling, Stockholm: Föreningen för folkbildningsforskning , 2010, 1, p. 181-Chapter in book (Other academic)
 • 23.
  Eriksson, Lisbeth
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Folkbildning i ett mångfaldigt samhälle1999Book (Other academic)
 • 24.
  Eriksson, Lisbeth
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Folkbildning i integrationens tjänst2003Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 25.
  Eriksson, Lisbeth
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Folkbildning och lokal utveckling: En studie om folkbildningen villkor och vardag2008Book (Refereed)
 • 26.
  Eriksson, Lisbeth
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Folkhögskolan i en globaliserad värld2002In: Utbildning och Demokrati, ISSN 1102-6472, E-ISSN 2001-7316, Vol. Vol11, nr 2, p. 53-68Article in journal (Refereed)
 • 27.
  Eriksson, Lisbeth
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Folkhögskolan i ett etniskt mångfaldigt Sverige2005In: Kansan opisto kirja: Miten kansanopistoliike rakentaa suomalaista yhteiskuntaa / [ed] suomi, osa teksteistä ruotsi, Helsingfors: Kansanvalistusseura , 2005, p. 197-226Chapter in book (Other academic)
  Abstract [fi]

  Teos tarkastelee kansanopistoliikettä suomalaisessa yhteiskunnassa. Opistoliikkeen tarkastelu sidotaan Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry:n toiminnan analyysiin. Kirjasta avautuu yhdistyksen merkitys kansanopistoliikkeen yhdistäjänä ja sen yhteiskunnallista merkitystä vahvistavana voimana. Yhdistyksen jäsenopistojen taustat ulottuvat herätysliikkeistä poliittisiin puolueisiin ja ammattiyhdistysliikkeeseen. Kirja juhlistaa Kansanopistoyhdistyksen satavuotisjuhlavuotta. Osa artikkeleista on ruotsinkielisiä. Teos on suunnattu kansanopistokentälle sekä vapaassa sivistystyössä ja aikuiskoulutuksessa toimiville. Kirjoittajat: Tiina Aikkila, Tuula Aamurusko, Arja Alatalo, Lisbeth Eriksson, Raimo Etelävuori, Matts Granö, Paula Ilén, Patricia Ingström, Teemu Kalijärvi, Helena Koskinen, Jorma Keränen, Ville Marjomäki, Jaakko Masonen, Aki Ojakangas, Eero Ojanen, Seppo Niemelä, Ennisofia Salmela, Heikki Sederlöf, Päivi Tuomola-Karp, Jorma Turunen ja Pentti Yrjölä

 • 28.
  Eriksson, Lisbeth
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Folkhögskolan som mångkulturell mötesplats1997Report (Other academic)
 • 29.
  Eriksson, Lisbeth
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Forskningsöversikt rörande målgruppens funktionshindrade och invandrare2000Report (Other academic)
 • 30.
  Eriksson, Lisbeth
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Gemenskapen då och nu2004In: Socialpedagogik och samhällsförståelse: teori och praktik i socialpedagogisk forskning / [ed] Lisbeth Eriksson, Hans-Erik Hermansson & Ann-Charlotte Münger, Stockholm: Brutus Östlings förlag Symposion , 2004, p. 71-105Chapter in book (Other academic)
 • 31.
  Eriksson, Lisbeth
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Studies in Adult, Popular and Higher Education. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Hermeneutik som redskap i välfärdsforskning2007In: Välfärdspolitik i praktiken.Om perspektiv och metoder i forskning om välfärd / [ed] Elinor Brunnberg, Elisabet Cedersund, Aarhus: NSU Press/Aarhus University Press , 2007, p. -217Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Förändringar av människors villkor i samhället kräver nya sätt att forska. I den här antologin presenteras olika redskap för kvalitativ forskning om välfärd. I antologin utgår forskarna från redan välkända traditioner inom samhällsvetenskaplig forskning, men argumenterar inte bara för etablerade forskningsmetoder och teoretiska perspektiv inom välfärdsforskningen utan också för nya. Antologin har arbetats fram inom ramen för Nordiska Sommaruniversitetet och därmed influerats av olika forskningstraditioner som förekommer vid universitet och högskolor i Norden.

  Nya forskningsmetoder där människornas egna utsagor och upplevelser tillvaratas kan tolkas utifrån redan etablerade teoretiska perspektiv som fenomenologi, hermeneutik och interaktionism. De forskningsansatser som presenteras möjliggör att människor även själva är med och formulerar bilden av sina livsvillkor. I antologin visas hur forskning med dessa ansatser kan ske tillsammans med människor i olika åldrar och livssituationer. I antologin visas också att komparativa ansatser kan öppna för nya insikter om olika dimensioner i välfärdsystemet som en kulturell praktik.

 • 32.
  Eriksson, Lisbeth
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Inledning2013In: Gemenskaper: socialpedagogiska perspektiv / [ed] Eriksson, L., Nilsson, G. & Svensson, L.A., Göteborg: Daidalos , 2013, 1, p. 11-20Chapter in book (Other academic)
 • 33.
  Eriksson, Lisbeth
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Invandrarkvinnors folkbildning2001In: Folkbildning och genus - det glömda perspektivet / [ed] Karin Nordberg och Kerstin Rydbeck, Linköping: Mimer och Skapande vetande , 2001, p. 171-189Chapter in book (Other academic)
 • 34.
  Eriksson, Lisbeth
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  "Jag kommer aldrig att tillhöra det här samhället-": om invandrare, integration, folkhögskola2002Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Sweden as a multicultural society is the point of departure and the general aim is to deepen the understanding of how ethnical diversity is handled in the Swedish folk high school.

  I use the universalistic and particularistic perspectives to interpret and analyse underlying values in peoples way of experiencing and handling their lives. Further, I use theories about integration and segregation and also some concepts that emanate from the multicultural education research and anti-racist education research.

  The empirical data consist of 54 interviews with immigrant students and teachers at four different folk high schools. The data emanate from two different research projects. In the first project immigrants, who were studying in mixed groups, were interviewed. The other students interviewed studied in groups with only immigrant women. The immigrants were not a homogeneous group. They differed from each other concerning, for example, educational background. In the interpretation I have used a hermeneutic approach.

  The immigrants' experiences of their every day life is characterised by a strong segregation on social and political level. The immigrants, though, do not seem to conceive the situation as completely negative. Far from all consider all forms of integration to be necessary or even eligible. From this every day situation the immigrants enter the Swedish folk high school.

  There were two different ways of organising studies. If you interpret the experiences from an integration perspective you must prefer the mixed groups. This way of organising can lead to structural integration in the sense that immigrants, through their increasing competence in the Swedish language, can more easily have a share in the societal resources. However, these courses seem not to lead to integration on other levels. The education seems not succeed in relating to what is outside the schools context in the everyday life of the immigrants. If you summarise you must interpret the multicultural considerations as rare at the schools taking part in the two studies.

  With a starting-point in my results I can say that the Swedish integration policy is not enough to guarantee that all groups get access to the resources of the society. It is not enough that the intention exists in the laws, it must also function in practice. There has to be recognition.

 • 35.
  Eriksson, Lisbeth
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Kunskapslyftet - ett hot mot folkhögskolans själ eller en renässans för folkhögskkoleidén1998Report (Other academic)
 • 36.
  Eriksson, Lisbeth
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Lokal utveckling i storstad - vad händer i förorten?: En första delrapport från en treårig studie om lokal utveckling och folkbildningens villkor och vardag2007Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Detta är en första delrapport från ett treårigt forskningsprojekt rörande lokal utveckling och folkbildningens villkor och vardag i s.k. utsatta storstadsområden. Lokalt utvecklingsarbete kan ses som en reaktion på olika bristsituationer i lokalsamhället. Som en värdegrund finns tankar om ett gott och demokratiskt samhälle. Lokala aktörer såsom de boende, frivilliga organisationer, det offentliga och näringslivet samverkar i positiva aktioner för att nå ett mer välfungerande lokalsamhälle. I rapportens första del problematiseras lokalt utvecklingsarbete och folkbildningens roll i sammanhanget. Den andra delen av rapporten är främst en beskrivning av lokala verksamheter och aktörer i de storstadsområden som studerats nämligen Holma och Kroksbäck i Malmö och i Bergsjön i Göteborg. Avslutningsvis relateras resonemanget kring lokal utveckling till den verksamhet som pågår i dessa områden. Folkbildningens roll i sammanhanget diskuteras

  Download full text (pdf)
  Lokal utveckling i storstad – vad händer i förorten? : En första delrapport från en treårig studie om lokal utveckling och folkbildningens villkor och vardag
 • 37.
  Eriksson, Lisbeth
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Mobilisering för kollektiv självutveckling: en teoretisk ram2013In: Gemenskaper: socialpedagogiska perspektiv / [ed] Lisbeth Eriksson, Gunilla Nilsson, Lars A. Svensson, Göteborg: Daidalos, 2013, 1, p. 23-46Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Gemenskap är ett centralt begrepp i socialpedagogiken. Gemenskap med andra människor är nödvändigt för att man som individ ska utvecklas och kunna vara delaktig i samhället. Socialpedagogiken innehåller strategier för att skapa förutsättningar för gemenskap och samtal och kan därmed vara ett stöd för individen i dennes strävanden till ett aktivt liv tillsammans med andra.Men det finns många olika sätt att se på begreppet gemenskap inom socialpedagogiken och därtill olika sätt att uppfatta ämnet som sådant. De fjorton texterna i antologin "Gemenskaper. Socialpedagogiska perspektiv" belyser modern socialpedagogik ur teoretiska såväl som praktiska - verksamhetsmässiga - synvinklar. Boken tar oss med till en rad olika sociala sammanhang - ett sommarkollo, en samtalsgrupp för äldre, en mottagning för nyanlända, en trädgårdsterapeutisk verksamhet ...  - men inbjuder också till reflektion över hur vi resonerar kring mänskligt samspel.De medverkande är samtliga verksamma inom områden med relevans för socialpedagogisk forskning

 • 38.
  Eriksson, Lisbeth
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Mobilization for collective self development2009Conference paper (Other academic)
 • 39.
  Eriksson, Lisbeth
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Studies in Adult, Popular and Higher Education. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Popular education as a social pedagogical activity  in immigrant groups - adaptation for mobilization or mobilization for adaptation?2010Conference paper (Other academic)
 • 40.
  Eriksson, Lisbeth
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Social Pedagogy in Sweden2015In: Diverse Aspects and Issues of Social Pedagogy: Comparative Study between Western and Asian Countires / [ed] Masuda, Takedo, Nagoya, Japan: Nagoya university , 2015, 1, p. 171-190Chapter in book (Other academic)
 • 41.
  Eriksson, Lisbeth
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  "socialpedagoger utan gränser": en studie om socialpedagogiska innebörder2006Book (Other academic)
 • 42.
  Eriksson, Lisbeth
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Studies in Adult, Popular and Higher Education. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Studieförbundsmedverkan för lokal mobilisering i storstadsområde2007In: Årsbok om folkbildning: 2006 Forskning & utveckling, Stockholm: Föreningen för folkbildningsforskning , 2007Chapter in book (Other academic)
 • 43.
  Eriksson, Lisbeth
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Studieförbundssamverkan för lokal mobilisering i storstadsområde2007In: Årsbok om folkbildning 2006. Forskning och utveckling., Stockholm: Föreningen för folkbildningsforskning , 2007, p. 132-148Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 44.
  Eriksson, Lisbeth
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences.
  The Folk High School as a Multicultural Meetingplace1998In: Corporate an nonformal learning, Trondheim: Tapir forlag , 1998, p. 199-224Chapter in book (Other academic)
 • 45.
  Eriksson, Lisbeth
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Studies in Adult, Popular and Higher Education. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  The role of popular education in local development work in surburb areas2009In: NERA´s 37th Congress in Trondheim 5 - 7 March 2009, 2009Conference paper (Other academic)
 • 46.
  Eriksson, Lisbeth
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  The understandings of social pedagogy from norhern European perspectives2014In: Journal of Social Work, ISSN 1468-0173, E-ISSN 1741-296X, Vol. 14, no 2, p. 165-182Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Summary: This study examines understandings of social pedagogy. Interviews were conducted with nine social pedagogical researchers from Northern Europe. The interviewees were selected as representatives of their cultural and professional context and provided insight into their countries’ social pedagogical discourses. The interviewees were asked to talk about their understandings of social pedagogy from both theoretical and practical perspectives.                 

  Findings: The empirical data were divided into two discourses; the universalistic and the particularistic. In the interview statements it was evident that interviewees leaned towards one of the two discourses as a starting point for their understanding of social pedagogy. However, the way the two discourses were combined varied among the interviewees. In further analysis, three models were constructed, which can be regarded as ideal types. These models shows that social pedagogical way of thinking extend from an individualistic, adaptive, starting point through a democratic approach to a mobilising collective approach.                 

  Application: These models can be seen as an important contribution to understanding of social pedagogy that illustrate three different ways of understanding social pedagogy from northern European perspectives. The models elucidate the complexity embedded in the concept, but can also be used to facilitate analyses and interpretations of various social pedagogical activities. This findings has implications for how education in the field is constructed and implemented. Social pedagogy may not be definable in a simple way, but it can nevertheless be understood and described by the models constructed in this study.

 • 47.
  Eriksson, Lisbeth
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Vi har gjort avtryck. Utvärdering av ett projekt rörande studieförbunds samarbete kring lokla mobilisering i utsatta bostadsområden2006Report (Other academic)
 • 48.
  Eriksson, Lisbeth
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Arnsvik, Anders
  FoU-Nordväst.
  Fattiga familjer2012Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 49.
  Eriksson, Lisbeth
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Studies in Adult, Popular and Higher Education. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Forsberg, Anette
  Dalarnas forskningsråd.
  The part played by popular education in local development processes in suburban and rural areas of Sweden2010In: International Journal of Lifelong Education, ISSN 0260-1370, E-ISSN 1464-519X, Vol. 29, no 3, p. 323-341Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

   A brief narrative description of the journal article, document, or resource.On the basis of a three-year study of the role of popular education in local development processes in Sweden (2006-2008), this paper sets out to outline the role of popular education as a development actor in rural and urban contexts. Two different scenarios and approaches are discussed. One is the role of popular education in rural areas, which is interlinked with the village movement, dominated by bottom-up approaches and strongly linked to voluntary work carried out by local inhabitants themselves. Another scenario is the role of popular education in urban areas, which is dominated by top-down approaches in which popular education has taken on the role of implementing and running projects funded by the government and public sector, "for" local inhabitants. Our findings on the role of popular education in local development processes in urban and rural areas are discussed in relation to theories on community development and community identity, and to a theoretical model that illustrates the different ways in which popular education relates to local communities.

 • 50.
  Eriksson, Lisbeth
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Studies in Adult, Popular and Higher Education. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Forsberg, Anette
  Dalarnas forskningsråd.
  The part played by popular education in local development processes in surburban and rural area of Sweden2009In: ESREA network conference 11 - 13 Juni Stockholm, 2009Conference paper (Other academic)
12 1 - 50 of 80
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf