Digitala Vetenskapliga Arkivet

Endre søk
Begrens søket
12345 1 - 50 of 205
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abyan, Rahma
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Globala studier.
  Somaliska migranters upplevelser av den svenska arbetsmarknaden: En kvalitativ intervjustudie om somaliska migranters upplevelser av integration på svensk arbetsmarknaden i Jönköpings kommun2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Efter Somalias inbördeskrig 1991 migrerade flera somalier till olika länder bland annat Sverige för att få bättre sociala och ekonomiska förutsättningar. Människor från Somalia migrerade på grund av konflikter, krig, miljöproblem med mera som gjorde det svårt för dem att bo kvar i Somalia. I denna studie undersöks somaliska migranters upplevelser av att söka arbete och arbete i Sverige. Studiens frågeställning handlar om hur somaliska migranter upplever arbetssökande och svensk arbetsmarknad, vilka möjligheter de upplever av svensk arbetsmarknad och arbetssökande har bidragit med samt vilka utmaningar de har stött på.

  I denna studie tillämpas en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. Tematisk analys med en induktiv ansats användes för att analysera det insamlade materialet. Sju somaliska migranter medverkade i studien, varav fem av sju arbetar. De andra två somaliska migranterna går i svenska för invandare (SFI). Alla sju informanter befann sig i Jönköpings kommun när denna studie undersöktes.

  Resultatet visar att somaliska migranter upplever att arbetssökandet tog längre tid än förväntat, men att sociala kontaktnät och Arbetsförmedlingen har bidragit till deras anställning. Möjligheterna somaliska migranterna upplever av den svenska arbetsmarknaden är att deras självständighet har stärkts, möjlighet till egenförsörjning, bra ekonomiska förutsättningar och sociala relationer. Utmaningar som de möter på arbetsmarknaden är bristande språkkunskaper samt svårigheter med att få arbete på grund av deras etniska och religiösa identitet, vilket de upplever är anledningen till att de har blivit diskriminerade.

 • 2.
  Adem, Nadja
  et al.
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Globala studier.
  Nur, Rahma
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Globala studier.
  "But where are you really from?": A qualitative study about young Afro-Swedes view on their own identity and sense of belonging2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine how young Afro-Swedes view their identity and sense of belonging in Swedish society, and whether they face challenges and how it affects their social inclusion. This is examined through eight semi-structured interviews with six women and two men who are all born and raised in Sweden. Furthermore, thematic analyses have been applied to the material. The two concepts that have been used to analyze and discuss the collected data is ethnicity and belonging. The results of this study indicates that young Afro-Swedes do not identify as Swedish mostly because society categorizes them as “immigrants”. There is a clear perception that Swedish people are all white, blond and blue eyed which they as black citizens do not fit into. Because of this, young Afro-Swedes have faced many challenges and some of them feel socially excluded. The challenges they have in common is racism and xenophobia which has negatively affected them in many ways. The result of this study also shows how social environment, skin color, religion, and residential area have a major impact on how Afro-Swedes choose to identify as well as their sense of belonging in Sweden.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Adolfsson, Ellen
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Globala studier.
  Ruderfors, Beatrice
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Globala studier.
  Mina grannar ser exakt ut som jag själv: En studie om boendesegregations påverkan på utanförskap och gemenskap2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Boendesegregation skapar antaganden om olika bostadsområden, antaganden som påverkar människors känsla av utanförskap och gemenskap. Två resursstarka och två resurssvaga områden i två olika städer jämförs för att undersöka respondenternas upplevelser kring utanförskap och gemenskap i respektive område. Studien bygger på två nationalekonomiska teorier, Mismatch hypotesen och Polariserings hypotesen, som förklarar uppkomsten av boendesegregation. Dessutom en kompletterande teori som diskuterar grannskapets effekter på känslan av utanförskap och gemenskap. 16 semi-strukturerade intervjuer ligger till grund för det empiriska materialet, varav 8 från resursstarka områden och 8 från resurssvaga områden. Studiens resultat visar på en starkare gemenskap mellan grannar i de resurssvaga områdena än i det resursstarka. Resultatet visar också att resurssvaga områden tillskrivs ett utanförskap, som individer boende i dessa områden inte själva upplever. 6 av 8 respondenter dementerar vid intervjuer påståenden om ett utanförskap. Avslutningsvis uppvisar studien på starkare gemenskap i samtliga områden, snarare än ett utanförskap.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Adolfsén, Jennifer
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Globala studier.
  Ragnarsson, Elin
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Globala studier.
  Samer i svenska dagstidningar: En innehållsanalys av nyhetsrapporteringen om Europas enda urfolk2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker samers utrymme och framställning i svenska dagstidningar. Tidigare forskning visar hur nyhetsmedia innehar en växande makt i att påverka hur olika grupper i samhället uppfattas och behandlas. Bland annat exemplifierar den tidigare forskningen hur urfolk och minoriteter begränsas i sitt mediala utrymme och framställs på ett homogent och fördomsfullt sätt. I föreliggande studie undersöks vilket utrymme den samiska befolkningen får i svensk nyhetsrapportering, vad för typ av samerelaterade nyheter som uppmärksammas samt hur samerna framställs i rapporteringen. Metoden som har använts för att besvara frågeställningarna är en innehållsanalys med både kvalitativa och kvantitativa inslag, där tidningsartiklar från tre svenska dagstidningar har studerats under tidsperioden av ett år. Resultatet visar bland annat hur samerna får ett begränsat medialt utrymme och att när de väl uppmärksammas är det ofta ett stort fokus på kulturella nyheter, medan händelser som kan anses viktiga för den samiska befolkningen marginaliseras. Därefter har resultatet analyserats utifrån den postkoloniala teorin, och därmed kunde samband urskiljas mellan Sveriges historiska relation till den samiska befolkningen och medias framställning av dem.

  Fulltekst (pdf)
  Samer i svenska dagstidningar
 • 5.
  Agic, Haris
  et al.
  Tema teknik och social förändring, Linköpings universitet.
  Samuelsson, Tobias
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Samhällsstudier och didaktik. Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Globala studier.
  Föräldrastödsprogram för utrikesfödda föräldrar: Vad händer när manualbaserade föräldrastödsprogram översätts och implementeras i svensk kontext?2015Inngår i: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 92, nr 5, s. 545-552Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  På senare år har ett antal program som t.ex. Community Parent Education Program (COPE) initierats för att främja barns hälsa och psykosociala utveckling. COPE är ett manualbaserat program som ofta används som del i de föräldrautbildningar som ges i invandrartäta områden. COPE utvecklades i Kanada och vid användningen i Sverige översätts materialet. Program erbjuds på språk som t.ex. arabiska och somaliska och när dessa kurser ges översätts materialet ytterligare. I artikeln undersöks vad som händer när ett manualbaserat program översätts och implementeras i svensk kontext. Studien visar att de samtalsledare som leder programmen strävar efter manualtrogenhet, men att översättningar och kulturella anpassningar sker för att de utrikesfödda deltagarna ska förstå programmet. Många föräldrar är dock nöjda med och känner sig stärkta i sitt föräldraskap efter att ha genomgått COPE programmen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Ahlin, Jennifer
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Globala studier.
  ”Integration är både en rättighet och en skyldighet för alla”: En innehållsanalys om de främsta verktygen för integration enligt Europeiska kommissionens handlingsplaner2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Integration är ett omtalat fenomen över hela Europa i och med den ökande globaliseringen som bidrar till att människor av flera olika skäl rör sig över landsgränser i större utsträckning än någonsin. Ett gemensamt krafttag krävs för att invandrare ska integreras och inkluderas fullt ut i sina värdsamhällen, vilket gynnar både invandraren i fråga och samhället i stort. I föreliggande studie analyseras Europeiska kommissionens handlingsplaner för integration med avsikt att skapa en djupare förståelse för vad kommissionen ser som de främsta verktygen för att uppnå framgångsrik integration för invandrare. EU-kommissionen har publicerat två handlingsplaner, en från 2016, strax efter flyktingkrisen, och sedan ett uppföljande plan år 2020. Syftet med studien är att identifiera vilka verktyg för integration som bör prioriteras enligt EU-kommissionen, hur detta förändrats över tid samt hur det skiljer sig alternativt överensstämmer med Diaz integrationsmodell som utgör studiens teoretiska ramverk. Diaz integrationsmodell förklarar integrationsprocessen utifrån sju dimensioner som appliceras på texterna i enlighet med textanalys med inriktning på kvalitativ innehållsanalys. Studiens resultat visar att kommissionen företrädesvis prioriterar åtgärder kopplade till den ekonomiska dimensionen vilket syftar till arbetsmarknadsåtgärder och ekonomisk självständighet. Europeiska kommissionen har i den senare handlingsplanen ett betydligt större fokus på att själva utföra åtgärder inom kommunikativ integration vilket innebär språkkunskap och tillgång till information. Utifrån detta dras slutsatsen att handlingsplanerna förändras i takt med att behovsbilden ändrats några år efter flyktingkrisen då många invandrare anlände till Europa. Vidare tycks kommissionen prioritera sådana åtgärder som gynnar samhället i stort, främst kopplade till ekonomisk välgång, medan exempelvis politisk integration är lågprioriterat trots handlingsplanernas tydliga koppling till politiska aktörer.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Albers, Olivia
  et al.
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Globala studier.
  Muhammed, Suhuur Anwar
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Globala studier.
  Land grabbing in Ghana - A false promise?: Neo-colonialism or a development opportunity?2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  A global land rush developed during the last decade, spared primiarly by the sharp rise inglobal food prices between 2007 and 2008. The inceased international food prices resulted inincreased interest from foreign actors to invest in agricultural land in developing countries inthe global south. The “global land rush” or “land grabs” is driven by the increased demandfor primarily food and biofuels. The phenomenon refers to foreign direct investment inagricultural land in developing countries that has escalated in recent years, with Sub-SaharanAfrica as the most targeted. This study examines foreign land investment in Ghana focusingon the regions of Brong-Ahafo, Ashanti and Volta through a qualitative literature study. Thepurpose of the study is to analyze to what extent these investments can be explained asneo-colonial or as development opportunities. Based on analyzing economic, political,cultural and power relations, the study concludes that all cases are in line with neo-colonialtheory according to Nkrumah. The economic effects show temporary job creation and loss oflivelihood, which indicates economic exploitation. The cultural effects include disruption oftraditional practices and loss of cultural identity, suggesting cultural imperialism. The aspectof political power shows the marginalization of local interests and political dominance. Noneof the three cases fulfills the principles of a win-win situation and therefore can't beconsidered development opportunities either. The legal frameworks in the regions prioritizeforeign actors over the rights and welfare of affected communities, leading to an unbalanceddistribution of power. The job opportunities that the projects bring often hide the long-termeffects and loss of livelihoods for the local population. In conclusion, this study contributes tothe understanding of Land Grabbing in Ghana as a neo-colonial phenomenon rather than adevelopment opportunity. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Aleryd, Sarah
  et al.
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Globala studier.
  Frassine Garpenholt, Lydia
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Globala studier.
  From Climate Change to Conflict: An analysis of the climate-conflict nexus in communications on climate change response2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study explores the portrayal of the climate-conflict nexus in global and national communications on climate change response. It utilizes a qualitative inductive approach and the IPCC AR5 (2014) was chosen to represent global communication documents, while two Afghan communications, the Initial as well as Second National Communication, on climate change and response were used to represent the national level. Through a content analysis, several themes were discerned through which the climate-conflict nexus is portrayed. It can be concluded that there are several differences between the global versus Afghan communication documents, as well as between the Initial National Communication (2012) and the Second National Communication (2017). The Second National Communication overall attempts to mirror the communication used by the IPCC by using the same themes but in a more indirect way. The analysis finds that the climate-conflict nexus is often portrayed through indirect communication and that this leads to a lack of conflict-sensitivity in the Afghan national documents, concluding by making suggestions on how to improve conflict-sensitivity in these documents.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Ali, Hodo
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Globala studier.
  Boendeintegration: En kvalitativ forskningsstudie om boendeintegration i prioriterade områden i Jönköpings kommun2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Almström, Jasmine
  et al.
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Globala studier.
  Murare, Wendela
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Globala studier.
  Investigating FPIC: Can Peace-Culture Complement the Absence of Meaningful Consent?: An analysis of Indigenous Rights and Resource Extraction in Canada and Sweden2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Despite the increase of policies, guidelines, and developments in international law, the actual recognition of Indigenous peoples’ rights remains at odds in the collaborative management of Indigenous territories. Numerous studies demonstrate that mining companies have been slow to adopt international legal developments, particularly regarding Free, Prior, and Informed Consent (FPIC). States and natural resource companies often fail to adequately consult with affected Indigenous communities and rarely seek their consent before exploiting natural resources. Sweden and Canada have, despite making generalized claims about ethical behavior, respect for human rights and recognition of historical injustices, legislations that promote resource companies’ to extractivism. The purpose of this study is to examine the interpretation and implementation of FPIC in a Swedish and Canadian context, using a comparative qualitative content analysis, based on purposive sampling. 

  In order to investigate conflicts between the Indigenous communities, local non-communities, the state itself, and commercial mining interests in Nunavut (Canada) and Laponia (Sweden), we aim to explore what interpretations and implementations of FPIC that exist between stakeholders and what mechanisms that are used for advocating interests. By doing this, we compare the contexts with focus on how corporate policies, practices and state narratives frequently diverge from FPIC principles. The study explores the possibility of integrating the concept of ‘the culture of Peace’ or ‘Peace-Culture’ with FPIC, which emphasizes peaceful approaches to conflict resolution. The themes are presented as ‘Indigenous knowledge’, ‘Asymmetric Power relations and Triangular conflict’, as well as ‘Persisting Post-Colonial Structures’. The study indicates that both Canada and Sweden lack effective mechanisms for obtaining consent from Indigenous communities and that the conflicts emerge from a combination of structural, cultural, and extractive violence. We further propose that fostering a Peace-Culture approach could enhance the implementation of Free, Prior, and Informed Consent (FPIC). 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Amberntsson, Pelle
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Globala studier.
  Diakonupprop: Tillsammans för en human socialtjänst2016Inngår i: Social mobilisering: Lärdomar från fyra svenska städer / [ed] Andersson, Oscar & Amberntsson, Pelle, Malmö: Universus Press, 2016, s. 147-170Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 12.
  Amberntsson, Pelle
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Globala studier.
  Göteborg EU Migrants2016Inngår i: Social mobilisering: Lärdomar från fyra svenska städer / [ed] Andersson, Oscar & Amberntsson, Pelle, Malmö: Universus Press, 2016, s. 79-102Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 13.
  Amberntsson, Pelle
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Globala studier.
  Inledning: Arbetets utgångspunkter och bokens upplägg2016Inngår i: Social mobilisering: Lärdomar från fyra svenska städer / [ed] Andersson, Oscar & Amberntsson, Pelle, Malmö: Universus Press, 2016, s. 7-14Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 14.
  ammon, Linnea
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Globala studier.
  Blixt, Alexandra
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Globala studier.
  The Ability to Participate: A Study on the Contributions of Persons with Disabilities in the Sustainable Development Goals2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The study investigates recent efforts made by the United Nations to ensure the participation

  of persons with disabilities in the designing of a post-2015 development framework

  that will build on the progress catalysed by the Millennium Development Goals. Anchored

  in the participatory development theory, the study examines the consultation process

  held between 2012 and 2013, analysing the correlation between the extensive online

  consultation and the Open Working Groups’ proposal for Sustainable Development

  Goals. Through a qualitative content analysis the study aims to investigate how well the

  contributions of the online consultation have been included in the proposal. The study

  finds that while themes expressed by persons with disabilities can be identified within the

  proposal, only a few directly articulate the details. Out of the themes expressed by persons

  with disabilities, several are unable to find in the Sustainable Development Goals and did

  not have a strong linkage with persons with disabilities. The reflective discussion of the

  study elaborates the reasons behind the empirical findings and states how the contributions

  have been included, indicating that “real” participation of persons with disabilities

  has taken place in the design stage.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Andersson, Jennifer
  et al.
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Globala studier.
  Njekwa, Sue-Ellen
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Globala studier.
  Pandemin är inte över förran den är det överallt: En kvalitativ studie om hur experter ser på distributionen av vaccin mot covid-19 mellan hög- och låginkomstländer.2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Covid-19-pandemin utgör ett globalt hot mot hälsa, ekonomiskt välbefinnande och politisk stabilitet. Enligt forskare är vacciner mot covid-19 en nyckel till att få ett slut på pandemin och återgå till en viss typ av normalitet. Problemet är att vaccinerna mot covid-19 har fördelats ojämnt mellan hög- och låginkomstländer. Denna studie är baserad på kvalitativa semistrukturerade intervjuer som undersöker hur experter ser på distributionen av vacciner mot covid-19 mellan hög- och låginkomstländer. Mer specifikt, vilka faktorer som de anser påverka fördelningen samt vilka åtgärder som behövs för att göra fördelningen mer rättvis. Studien är kopplad till ett teoretiskt ramverk om global rättvisa som används för att förklara varför vi människor har skyldigheter att hjälpa varandra. Denna studies resultat indikerar att majoriteten av experterna anser att fördelningen av vaccinerna har i hög grad varit ojämn eftersom höginkomstländer har anskaffat mer vacciner än låginkomstländerna. Enligt experterna kan en global ojämn fördelning av vacciner leda till konsekvenser som att det utvecklas mutationer av viruset som inte vaccinerna fungerar emot, och att pandemin således fortsätter. Den viktigaste faktorn som experterna belyste är att länder har agerat nationalistiskt och att det har varit ett högt tryck på politiska ledare att skaffa vacciner för deras befolkningar. Experterna var överens om att Covax initiativet var en bra åtgärd för att vaccinerna skulle fördelas mer rättvist även om de också påpekade utmaningar med Covax. Denna studie bidrar därför till förståelsen att det finns många faktorer som påverkar den globala fördelningen av vacciner mot covid-19, men också att det finns flera åtgärder för att göra fördelningen mer rättvis.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Andersson, Julia
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Globala studier.
  From, Rebecka
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Globala studier.
  "Om jag jobbar jag förstår vem jag är och jag är stark": En fallstudie om somaliskfödda kvinnors upplevelser av förvärvsarbetets effekter på deras vardagsliv och familjeroller i Sverige2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den somaliskfödda gruppen beskrivs ofta som den mest svårintegrerade i Sverige med en stor underrepresentation på den svenska arbetsmarknaden. De beskrivs ha traditionella värderingar och könsroller som ofta dikterar arbetsfördelning och funktioner i familjen. Den aktuella studien ämnar undersöka effekten av ett förvärvsarbete för somaliska familjeroller i ett migrationsperspektiv. Genom att jämföra lönearbetande och arbetslösa somaliskfödda kvinnors upplevelser avser studien även belysa förvärvsarbetets betydelse för kvinnans vardagsliv. Uppsatsen bygger på tidigare forskning om de historiska, sociala och transnationella dimensionerna i somaliskt familjeliv och kultur samt teoretiska begrepp såsom rollkonflikt, rollförändring och rollförhandling. En kvalitativ jämförande fallstudie har genomförts, där resultatet baseras på data från semistrukturerade intervjuer. Åtta respondenter deltog i undersökningen, varav fyra var förvärvsarbetande och fyra arbetslösa somaliskfödda kvinnor. Med utgångspunkt från tidigare forskning och samhällsvetenskapens rollteori har resultatet analyserats för att kunna besvara forskningsfrågorna. I resultatet framkommer det att det finns vissa skillnader mellan de båda grupperna. De somaliska familjerna där kvinnorna inte befinner sig i ett förvärvsarbete har en distinkt uppdelning av hushållsarbetet, där kvinnan står för majoriteten av sysslorna. Det är även tydligt att de traditionella somaliska familjerollerna fortfarande vidmakthålls. I de familjer där de somaliskfödda kvinnorna lönearbetar däremot, har de traditionella familjerollerna uppluckrats och lett till en mer jämlik fördelning av hushållsarbetet. Där delar mannen, kvinnan och barnen på ansvaret. Fortsättningsvis framkommer det att de arbetslösa somaliskfödda kvinnorna är mycket angelägna om att ha ett arbete då självständighet från stat och myndigheter är drivkraften. För de lönearbetande kvinnorna framkommer istället ett tydligare fokus på att vara självständig från mannen och kunna bestämma mer i familjeangelägenheter. Resultatet visar även hur samhällets förväntningar på kvinnorna har påverkat deras drivkrafter till att arbeta och sätt att tänka om sin funktion i familjen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Andersson, Linn
  et al.
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Globala studier.
  Osman, Adni
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Globala studier.
  Has the pandemic affected democracy?: A qualitative study on the COVID-19's impact on democracy in the European Union2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  During its years, the European Union (EU) has experienced several different crises that have challenged its association and put democracy at risk. The financial crisis in 2009 and the migration crisis in 2015 are two difficult periods that caused a split between the member states. In 2020, the Union faced another crisis when the world witnessed the birth of the COVID-19 pandemic. To protect public health, states have introduced state of emergency (SoE) that gives the political government more power to make quick decisions and restrict residents' democratic freedoms. Discussions about how the pandemic affects democracy in the EU have been raised. This study aims to examine different views on how EU democracy is affected by the pandemic. The purpose is to identify how five different representatives of non-governmental organizations (NGOs) and intuitions reason about the pandemic's effect on EU democracy. In addition, the purpose is to compare differences and similarities between their different points of view. To generate a result, the interviews were analyzed through previous research and a theoretical framework of Utilitarianism and Consequentialism. The theories analyze through a normative ethics perspective that determines what action is morally right based on the consequences of it. The results show that the pandemic has caused an acceleration of anti-democratic development and a higher concentration of power within the governments. The respondents in the study believe that the pandemic has acted as an accelerator of anti-democratic development in countries where this was already going on before the pandemic struck. Moreover, SoE has caused practical changes in democratic processes, such as restricting participation and democratic freedoms, increasing disinformation, and limiting trust-building between countries. The difference identified was that respondents from institutions did not consider that SoE harms EU’s democracy, but instead is morally right to implement. However, respondents from NGOs defined the implementation of SoE as detrimental to democracy in the EU and questioned whether it is morally right in terms of its consequences for democracy.

  Fulltekst (pdf)
  Linn Andersson & Adni Osman - Bachelor Thesis
 • 18.
  Andersson, Oscar
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sverige.
  Amberntsson, PelleHögskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Globala studier.
  Social mobilisering: Lärdomar från fyra svenska städer2016Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Boken Social mobilisering - Lärdomar från fyra svenska städer är skriven utifrån en vilja att vitalisera det sociala arbetet, både inom civilsamhället och den offentliga sektorn. Utifrån konkreta mobiliseringsprocesser visar boken på styrkan med att stödja människors egenorganisering. De sex presenterade fallstudierna täcker in alltifrån grannsamverkan till protest och politiskt påverkansarbete. I fallstudierna diskuteras framgångsfaktorer, svårigheter och motgångar i öppna och reflekterande texter i avsikt att lära och gemensamt stärka det sociala arbetet inför framtida utmaningar. Fallstudierna ramas in av en teoretisk genomgång och analys av det konkreta mobiliseringsarbetet. Boken riktar sig till yrkesverksamma, studerande och föreningsaktiva, och till alla som är engagerade och intresserade av samhällsarbete i bred bemärkelse.

 • 19.
  Andersson, Simon
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Globala studier.
  Holmgren Hall, Catharina
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Globala studier.
  Effekten av falska nyheter på individnivå: En explorativ mixed method-studie om falska nyheters påverkan2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vi står idag inför ett växande problem där falsk information sprids som faktaenliga nyheter i diverse olika medieformat ut till allmänheten. Detta problem kan resultera i väldiga konsekvenser på många olika sätt för både privatpersonen, den rådande politiken och samhället i stort. Denna studie är en explorativ undersökning i hur individer uppfattar falska nyheters och dess spridning samt deras tilltro till medieväsendet. Uppsatsen är en ‘’mixed methods’’ studie som bygger på en kvantitativ enkätundersökning och åtta kvalitativa intervjuer. Syftet med studien är att undersöka huruvida spridningen av falska nyheter har ökat misstron till media hos den allmänna nyhetspubliken. Studiens urvalsgrupp är 16–30 åringar då dessa är den åldersgrupp som befinner sig mest på sociala medier där den största spridningen av falska nyheter sker. Resultatet visar att det finns en allmänt stor medvetenhet om att det sker en spridning av falska nyheter. Studien visar även att denna spridning av falska nyheter har bidragit något till en ökad misstro gentemot generell nyhetsmedia. Publikens medvetenhet om falska nyheter framgår i denna undersökning klart tydligare än den uppfattade ökade misstron till nyhetskanaler, något som både den här presenterade kvantitativa och kvalitativa datan styrker.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Andersson, Viktor
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Globala studier.
  Junblom, Denise
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Globala studier.
  Med en vilja av stål går integrationsaktörer i Nässjö framåt utan gemensamt mål: Identifiering av samverkansfaktorer mellan offentlig sektor och civilsamhälle2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study is carried out during the spring of 2015 and six semi-structured interviews are conducted to form the basis of a case study. Its aim is to map and analyze the integration work performed in the municipality of Nässjö.

  The purpose of this study is to survey the work being performed in the municipality of Nässjö regarding integration of immigrants, and to identify crucial factors related to a potential collaboration between actors from the public sector and the civil society.

  - How are the chosen participants working with integration in the municipality of Nässjö?

  - In what way are the chosen participants currently cooperating with the public sector and the civil society in the municipality of Nässjö regarding integration?

  - How do the chosen participants find the idea of a joint collaboration regarding integration, between the public sector and the civil society in the municipality of Nässjö?

  With the use of an analyze model called “the constant comparative method”, the study compares and interprets the collected data. All of the informants are representatives of their respective establishment which either belonged to the civil society or to the public sector in the municipality of Nässjö. To assess whether the integration actors are susceptible to the idea of working collaboratively, their responses are compared to a theoretical framework called “collaborative governance”. The collected data is also set in relation to previous research regarding the situation of integration policies in Sweden.

  The result chapter displays the work performed by the interviewed establishments and the extent of their cooperation to improve the integration process of immigrants in the municipality. It also lists the various challenges the actors face and the possibility for one of them to have a leading role in a comprehensive and joint collaboration.

  The case study illuminates a reality where no common goal regarding integration exists amongst the selected actors. Complicated bureaucracy and regulations constitute discouraging factors that adversely affect the will of civil society actors to engage in collaboration with the public sector. The level of communication within the municipality is highly fragmented, it is found to be more developed within the civil society and to a lesser extent within the public sector. Finally, the case study suggests that there is no history of antagonism among the actors within the civil society.

  Fulltekst (pdf)
  Identifiering av samverkansfaktorer - Andersson & Junblom
 • 21.
  Arvidsson, Felicia
  et al.
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Globala studier.
  Fröberg, Andrea
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Globala studier.
  The future of the Sámi people in a developing modern world: A qualitative comparison of Sweden and Norway´s handling of Sámi land use and self-determination2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Indigenous peoples are living all over the world. In Norway, Sweden, Finland and Russia, live the last indigenous peoples of Europe, the Sámi people. Just like many other indigenous peoples in the world they need to find a way to coexist with the majority population in their home state. The coexistence creates many conflicts of interests between the state and the Sámi people. One of the biggest issues that the Sámi people face is regarding land use and self-determination. Norway and Sweden have been selected as the analysis units and this study deals with how the Sámi parliaments and the county administrations view and work with these matters. This study is based on a qualitative method, using semi-structured interviews with representatives from two different county administrations in Sweden, and one in Norway, as well as one from each Sámi parliament. The result will be analyzed by using the theories of Will Kymlika: “Multicultural citizenship: a liberal theory of minority rights” and Amartya Sen: “Development of freedom”. We have reached the conclusion that the county administrations are advocating for the rights of the Sámi people and they receive assignments from the state to handle it. Although it is not done with enough resources and tools to ensure a sustainable future for them. This issue is related to the historical and judicial factors coupled with the green transition industry. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Assmundsgård, Frida
  et al.
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Globala studier.
  Erdemli, Ilona
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Globala studier.
  Stadsodling som strategi för hållbar utveckling: En granskning av kommunernas arbete med fokus på stadsodling och hållbarhetsmål 13 och 15 av Agenda 2030 i Jönköpings län2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Mänskligheten står inför stora utmaningar som klimatförändringar och ökade ansträngningar på miljön i och med en ökad global urbanisering. Tidigare forskning visar hur stadsodling kan vara ett svar på många negativa effekter som är följden av dess, och undersöker även de positiva effekterna av stadsodling utifrån hållbarhetsperspektiven och framhåller stadsodling som en välgrundad strategi för att bekämpa klimatförändringar. Syftet med studien är att undersöka hur kommunerna i Jönköpings län arbetar med hållbarhetsmål 13 och 15 från Agenda 2030 med fokus på stadsodling. Studien omfattar 10 av de 13 kommunerna som Jönköpings län består av och undersöker genom kvalitativa intervjuer huruvida dessa har stadsodlingar inom sina tätorter. Resultatet visar att stadsodling endast finns i två av kommunerna men att det finns odlingar inom tätorterna och städerna som påminner om stadsodling. I majoriteten av kommunerna finns det kolonilotter vilket visar på ett intresse från invånarna att odla i städer, och respondenterna som har representerat analysenheterna har visat intresse för ämnet. Studien inkluderar även kommunernas arbete gentemot hållbarhetsmål 13 samt 15 av Agenda 2030, då detta visar på kommunernas engagemang att bekämpa klimatförändringarna och arbeta med hållbar utveckling. Med hjälp av det material som samlats in under de kvalitativa intervjuerna skapas en kartläggning av Jönköpings län som visar på var det finns stadsodlingar. Studien visar att länet har långt att gå då det kommer till att utveckla stadsodlingar i tätorterna. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Axéll, Rebecca
  et al.
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Globala studier.
  Abdulkadir Hussein, Fatema
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Globala studier.
  Upplevda förväntningar om tacksamhet vid beviljad asyl: En kvalitativ studie om sambandet mellan beviljad asyl och tacksamhet2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka om det finns ett samband mellan beviljad asyl och en

  förväntan om tacksamhet hos individer som av flyktingskäl har beviljats asyl i Sverige, samt

  om förväntan om tacksamhet har en påverkan på en individs integrationsprocess. Detta

  undersöks utifrån sju semi-strukturerade intervjuer med respondenter som alla har beviljats asyl

  i Sverige och är svenska medborgare. Insamlade data har analyserats och diskuterats utifrån

  gästfrihetsperspektivet, en teori om gästfrihet ur en flyktingkontext. I syfte att analysera

  insamlade data har en tematisk analys tillämpats på materialet. Resultatet i denna studie visar

  på att det finns ett samband mellan beviljad asyl och förväntan om tacksamhet, men att

  sambandet påverkas av olika faktorer. Orsaken till varför en individ har tvingats lämna sitt

  hemland samt kunskap om kolonialismens påverkan på en individs flykt är två faktorer som i

  denna studie framgår som avgörande för hur förväntan om tacksamhet tar sig i uttryck. Vidare

  framgår det i studien att tacksamhet kan upplevas som både förväntad och automatisk men att

  båda påverkar en individs integrationsprocess och skapar en känsla av att behöva ge tillbaka till

  Sverige för att man har beviljats asyl. Det är utifrån detta inte specifikt känslan av förväntan

  om tacksamhet som påverkar en individs integrationsprocess. Det är snarare känslan av

  tacksamhet, oavsett om den är förväntad eller automatisk, som har en påverkan på

  integrationsprocessen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Balika, Victoria
  et al.
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Globala studier.
  Taci, Deni
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Globala studier.
  ''Water is Everything'': En kvalitativ studie om vattenbristen i Palestina2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Water scarcity is a global dilemma and place many obstacles towards a society's capacity for development. Palestine is one of the areas exposed to water shortages, as well as having a problematic affiliation to the access of water they have. Already scarce groundwater resources are over-consumed, and they lack sufficient control over their own water resources and assets. This has shown to contribute to negative effects on the lives of Palestinian residents. 

  The study aims to study the impact of water scarcity on individuals' everyday lives, livelihoods and living conditions. The research questions that are being answered are, How do the informants reason about the lack of water? how does the water shortage affect their everyday lives, and what strategies and or methods do individuals use to deal with the situation. Collection of empirical material was gathered with five semi-structured in-depth interviews. To be able to recount stories and experiences of the informants from an individual perspective to satisfy the study with empirical data for analysis. The empirical material was then analysed using the Sustainable Livelihood Framework. To capture the many complexities of both the constraints and opportunities they are exposed to, and to evaluate them based on the context they are in. 

  The result indicates the informants identifying the occupation as the main actor behind the problematic situation. In the interviews, the informants emphasize that they need to use several different strategies to best manage everyday life in adherence to their situation. For example, reusing all left-over water for other purposes. Other examples of strategies and methods used to alleviate the problem of water scarcity are, building wells, collecting, and storing rainwater, washing clothes in larger chunks and more rarely etcetera. 

  The result also shows limiting factors in everyday life, an example being poor hygiene that impedes social events and meetings etc. As well as social tensions accumulating within the community due water scarcity. The results also show impediments on the individual's livelihood being affected. With less access to water, one can no longer cultivate to the same extent, affecting the agricultural sector but also cultivation on a smaller scale, for example on the individual's gardens at their homes. Which in turn acts as an economic buffer where they can grow their own raw materials and therefore impeding on both the daily life and means of one’s livelihood. There several of these interconnected cases illustrated within the study. In summary there is an interconnection between the effects of the situation and the context that the Palestinian people find themselves in and the effects this has on their daily life as well as livelihood.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Bartels, Monica
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Globala studier.
  Salo, Eevi
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Globala studier.
  How Does Culture Influence Experiences of Happiness and Well-being?: A Comparative Study of Chinese and Swedish Perceptions2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to analyze if and how cultural values and expectations in society influence the experiences and perceptions of happiness and well-being. Applying a quantitative research methods approach, a survey based on previous research was conducted to compare and analyze experiences and perceptions between two contrasting cultures, China and Sweden, using Hofstede’s national culture dimensions as an analytical tool. The sample consisted of students from China and Sweden.

  The findings from the study show that both groups ranked family as being the domain of life most important for their well-being, followed by health for the Chinese group, and friends for the Swedish group. There were statistically significant differences in the mean responses in some questions that may be attributed to cultural differences. For example, finishing long-term difficult tasks was ranked more important for the well- being by the Chinese group. As for the Swedish group, they felt to a higher degree that they had the freedom to choose what they would like work with. The majority of the responses, however, were similar between the two groups. The paper discusses how globalization may contribute to converging values in the current generation of students. Furthermore, other factors such as internal abilities and societal and cultural structures have an influence on the possibilities to pursue goals in life. Happiness is achieved by finding a balance in life between what you can achieve and accepting what you cannot.

  The themes and concepts used in the study are inspired by Jongbloed and Andres’ concepts of happiness as balance and gears of well-being. The study contributes to the research fields of human-centered development, and happiness studies on how subjective indicators as a complement to objective indicators can be used to better measure growth from a cultural perspective.

  Fulltekst (pdf)
  M Bartels, E Salo
 • 26.
  Basha, Basha
  et al.
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Globala studier. HLK, Globala studier.
  Sadiqi, Amin
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Globala studier. HLK, Globala studier.
  Effekter av land grabbing i Etiopien: En litteraturstudie med fokus på lokalbefolkningens försörjning och miljön2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Efter finanskrisen 2007–2008 blev jordbruksmark attraktiv som en investeringsmöjlighet, vilket innebar att många utländska företag, stater eller privata investerare förvärvade storskaliga områden av odlingsbar mark. Detta fenomen, som kallas för land grabbing, är särskilt förekommande i utvecklingsländer och det globala syd. Trots påståenden om att sådana investeringar kan bidra till utveckling och möjligheter i fattiga länder, visar forskning att det i själva verket har motsatt effekt. Syftet med detta arbete är att genomföra en litteraturstudie för att undersöka konsekvenser av land grabbing i Etiopien. En kvalitativ forskningsstrategi som består av litteraturstudie har använts. Med hjälp av aspekter inom teorier om försörjning såsom naturkapital, fysiskt kapital, mänskligt kapital, finansiellt kapital och socialt kapital samt tematisk analys har litteraturen analyserats. Resultatet visar att storskaliga land grabbing i Etiopien har en direkt påverkan på den lokala befolkningens försörjningsmöjligheter som undermineras genom förluster av mark samt tillgång till mark och viktiga naturresurser. Studien visar även att de utländska markinvesteringarnas hantering och produktion av bland annat kaffe, biobränsle, gruvdrift vidare har en negativ påverkan på miljön, biologisk mångfald och det lokala ekosystemet. Detta har resulterat i en matosäkerhet och socioekonomisk utsatthet bland befolkningen. Studien visar också att lokalbefolkningen inte inkluderas i beslutsfattande som rör deras mark och att de oftast inte får tillräcklig kompensation/ersättning för förlust av mark eller andra tillgångar, vilket tyder på brott mot mänskliga rättigheter.

  Fulltekst (pdf)
  Effekter av land grabbing i Etiopien
 • 27.
  Begović, Indira
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Globala studier.
  Manole, Cora Emilia
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Globala studier.
  Post-communism and its connections to corruption in Eastern Europe: A qualitative study about corruption in Bosnia-Hercegovina and Romania2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Corruption perception is a disputable subject. While corruption is hard to prove, corruption perception indexes are used in political measures such as denying adherence to international communities or international travel zones like Schengen. Post-communist countries are among the highest-ranking countries in Europe when it comes to corruption perspective. This thesis is meant to present the experiences of the citizens of two postcommunist countries, Bosnia-Herzegovina and Romania, by conducting a qualitative survey with certain quantitative elements. The aim was to showcase and compare the countries’ similarities and differences concerning opinions on corruption as well as its connections to communism. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Bergendahl, Celice
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Globala studier.
  Cultural identity in a time of intensified globalization: A qualitative study of how participants in the cultural project Terarte reflect on Cuban culture and identity in relation to the challenges of globalization2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 29.
  Berglund, Nonhlanhla
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Globala studier.
  Hedin, Simon
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Globala studier.
  Transnational Couples: Looking at cultural differences from within a relationship2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Despite a growing literature on transnational couples, little is known about the challenges they face. The aim of this paper is to study these challenges and to identify coping strategies. In order to understand these issues, qualitative, semi-structured interviews were conducted with seven couples. Responders consisted of partners from different cultural backgrounds and were either married or in a romantic relationship. The paper looked at the cultural changes that lead up to the acceptance and growth in transnational relationships. Furthermore, the study examined how these changes have affected and are still affecting the individual couples. Through the interviews, the research looked at the interpersonal dynamics to identify the role of culture within the relationships. Culture, it was found, still plays a great role in the day-to-day life of the transnational couples, in spite of the shift from traditional to more liberal values identified in the study. The challenges faced by the couples were very different from each other as the study represented couples from different backgrounds together with their partner, a native Swede. However, a common issue among the couples was communication breakdowns and a lack of understanding of the partner’s background. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Bergqvist, Hanna
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Globala studier.
  Stakeholder perspectives on ownership and gender equality:: -A case study on development collaboration projects at Bussi Island, Uganda2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The tool for including local actors in development collaboration projects is called ownership and it is defined in the Paris Declaration on Aid Effectiveness. However, researchers have detected flaws with the definition and implementation of ownership. Some also argue that gender equality and the empowerment of women are neglected aspects in the Paris Declaration and that they are not emphasised enough in the aid effectiveness dialogue.

  The objective of this study is to examine the perspectives and experiences of stakeholders about the meaning and implementation of ownership on different operating levels through a gendered lens. Additionally, in order to be able to investigate how these matters are interpreted and implemented in practice and affecting beneficiaries, two development collaboration projects on Bussi island, Uganda, were selected for this case study.

  The main objective was to gain a deeper understanding of the perspectives of the informants, and not to generalize. That is the reason why this is a qualitative case study where the information is based on words and not on numbers. Semi-structured interviews were used for the data collection. Informants form Erikshjälpen, a local organization called RODA and beneficiaries living on Bussi Island were interviewed as representatives for the different operating levels.

  The conclusion is that the critique provided by previous research can in some aspects be applied to the case of this study. There are no specific strategies on ownership or gender equal ownership by either Erikshjälpen or RODA. There are conflicting perspectives on what the term “ownership” actually means by all informants from the different operating levels. There are also coherent perspectives regarding the importance of ownership and gender equality on all levels, and participation is a key word used by all the informants. However, since a strategy is missing, there is no tool for examining if participation actually can be used to claim that successful ownership and gender equal ownership has been implemented. If a strategy were to be created, it should include a definition of ownership, a plan for gender equal ownership, and agreed upon indicators for measuring both phenomena.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Biamba, Faith
  et al.
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Globala studier.
  Mirascija, Adnana
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Globala studier.
  Mänskliga Rättigheter i Offentliga Verksamheter: En studie om offentliga verksamheter i Jönköping och deras arbete med mänskliga rättigheter2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka om mänskliga rättigheter, närmare bestämt jämställdhet, inkludering och icke-diskriminering, implementeras av svenska myndigheter på lokal nivå. Uppsatsen är en fallstudie som undersöker hur Jönköpings Kommun arbetar med frågor om mänskliga rättigheter för att ge en bild av arbetet och samarbetet mellan regering och myndighet. Studien genomfördes med hjälp av semi strukturerade intervjuer med fyra representanter från statliga och kommunala myndigheter i Jönköping där vi träffat individer som arbetar med dessa delar. Resultatet visar att det grundläggande arbete myndigheterna bedriver inom området mänskliga rättigheter och den genomgripande effekten av detta arbete, vilket framgår av alla myndigheter i vår studie. I slutsatsen dras det att det finns rättighetsbaserat arbete hos de myndigheter, vilket antyder en motiverande aktivitet gentemot offentliga verksamheters arbetsplatser och mänskliga rättigheter. Arbetet har påvisat en struktur och strategi som påbörjar internationellt och rör sig mot det nationella och slutligen kommunala.  

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Biddulph, Robin
  et al.
  University of Gothenburg, Sweden.
  Amberntsson, Pelle
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Globala studier.
  Whose reality counts?: Critical junctures in livelihood trajectories under deforestation2017Inngår i: Tijdschrift voor economische en sociale geografie, ISSN 0040-747X, E-ISSN 1467-9663, Vol. 108, nr 5, s. 540-553Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Livelihoods approaches focus on the poor and their knowledge and agency, but risk underplaying broader contextual forces which constrain and shape that agency. Livelihood trajectories approaches attend more fully to these structural, contextual dynamics. A three-year study using quantitative and qualitative methods investigated livelihood trajectories over two decades in a village affected by deforestation in Northeast Cambodia, and sought to identify critical junctures structuring those trajectories. A timber rush, a land rush, a turn to agriculture and ongoing competition to shape post-forest reterritorialisation were identified as the critical junctures. These transformed the physical environment, and initiated waves of migration which in turn transformed the social and economic structure and everyday life of the village. This valuably disrupts narrative simplifications associated with community forestry. The junctures furthermore suggest an analytical framework for understanding deforestation-livelihoods dynamics in other contexts, thus demonstrating how livelihood trajectories research might contribute to middle-level theory building.

 • 33.
  Billeson, Kristin
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Globala studier.
  Klasander, Karolina
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Globala studier.
  Dress code: sustainable fashion: Bridging the attitude-behaviour gap2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study investigates previous research on four barriers that hinder consumers from buying sustainable fashion; style/design, price, convenience and information/knowledge. Using a mixed methods approach, a survey has been performed on members of the general public in London as well as interviews with two professionals in the fashion industry with knowledge on sustainability in fashion. Looking through the lens of the attitude-behaviour gap the consumers’ attitude and behaviour towards sustainable fashion is analysed in order to find answers on how to bridge the gap. Also, two null hypothesises and alternative hy-pothesises were set in order to see if there were any significant differences between the genders.

  The results show that style/design and price are not as much of barriers as convenience and information/knowledge. The female respondents demonstrate a more positive attitude towards sustainable fashion consumption in their answers than the males, however the set hypothesises did not show any significant difference between the genders. In order to overcome the barriers, the results show not only to inform consumers and make it more convenient to get sustainable fashion, but there is also a need for a paradigm-shift in people’s view on fashion in order to move towards sustainability in fashion.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Bjelke, Jesper
  et al.
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Globala studier.
  Lervik, Björn Edvard
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Globala studier.
  Excommunication, Apostasy, and the Islamic State: The practice of Takfir in the Islamic State, an analysis of the propaganda magazine Dabiq.2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The Islamic State (IS) infamously carried out brutal acts of terrorism against the west. These acts of terrorism in Europe and the USA does, however, not make up most of the violence instigated by the Islamic State. This majority of violence took place in Iraq and Syria, where the Islamic State conquered large territories. The forces that the IS battled in the Iraqi-Syrian theatre of war consisted largely of individuals identifying as Muslim. In some cases, the Islamic State fought other Islamist militias. In this context the concept of Takfir, i.e. excommunication within Islam, is central in the rhetoric of persecution. This paper analyses the Islamic State’s beliefs and practices on Takfir, as it is shown in the propaganda magazine Dabiq. Following a qualitative content analysis of Dabiq's articles relevant to Takfir and defining true Muslims, central themes were identified. 

  The bulk of the apostasy arguments found in Dabiq is targeted against ethnicities and sects that the Islamic State is at war with. Several arguments for the apostasy of the IS's enemies are explored, and an internal logic is presented throughout Dabiq. Neither the criteria’s nor the process that leads to the proclamation of Takfir, outside fighting the Islamic State, are explained in Dabiq. While examples of such Takfiri declarations are found in Dabiq, they are considerably less common than war-aligned claims of apostasy. What motivates the Islamic State’s practice of Takfir is open ended, as it can be both considered a result of their religious doctrine and a justification for the conflicts which they have partaken in.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Blomqvist, Linnéa
  et al.
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Globala studier.
  Höglund, Cecilia
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Globala studier.
  Greening for All - A Path towards social justice in green urban planning: A combined qualitative interview study and text analysis with a focus on the municipality of Jönköping2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Maintaining and achieving a sustainable city is today a challenge, specifically as urbanisation and climate change continue to increase. Green cities are an opportunity to achieve a sustainable society. It promotes urban sustainability in several aspects: Trees reduce heat islands and flooding; Green areas provide space for physical activity and social cohesion; And plants promote recreation which generates better public health. However, social injustice risks arise when the green structure is insufficiently planned, and some areas are prioritised sooner than others. It is common for socio-economically vulnerable areas to become less prioritised in urban planning, and the distance to the nearest green area can have a major impact on whether it is used or not. This study examines the municipality of Jönköping, which is located in Småland, Sweden. The aim is to investigate how the municipality plans to advocate social justice when implementing and planning green structures. The study is based on a text analysis of the municipality’s planning documents in parallel with semi-structured interviews to examine visions and efforts further. The study identifies how social justice is taken into consideration in the planning, and what challenges exist in the urban planning. The study refers to Agenda 2030 and specifically sub-goals #10.2 and #11.7 to study the municipality’s planning. In addition, social- and environmental justice serves as the theoretical framework of reference in the analysis. The result confirms that the municipality uses a variety of different selective measurements to strive for social justice, however, there still exist challenges that are difficult to prevent.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Bohlin, Emma
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Globala studier.
  Söderman, Zarah
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Globala studier.
  Tvångsäktenskap och hederskultur i Sverige: En studie om det svenska bemötandet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att sprida ljus över det svenska bemötandet av den så kallade ‘hederskulturen’. Studien gör detta genom att undersöka svenska myndigheter och svenska ideella verksamheter, med ett distinkt fokus på kvinnan, och tvångsäktenskap som en del av den tidigare nämnda hederskulturen. Tidigare forskning har visat att den svenska kulturen och hederskulturen är varandras motsatser. Forskningen har också påvisat komplexiteten av att existera inom hederskulturen, speciellt i Sverige, och hur detta kan påverka den enskilda individen (i detta fall kvinnan) på olika sätt. Vad tidigare forskning inte har visat är på vilket sätt Sverige hanterar den problematiska hederskulturen och denna studie ämnade då att fylla den kunskapsluckan. För att undersöka hur myndigheter och ideella verksamheter bemöter hederskulturen ställdes följande forskningsfrågor; hur ser svenska myndigheter och ideella organisationer på den svenska hedersutsatta kvinnan när det gäller tvångsäktenskap? Vad är kvinnans ställning inom den svenska kulturen och vad är hennes ställning inom hederskulturen? Hur sker det praktiska bemötandet av hederskulturen? För att besvara forskningsfrågorna genomfördes sex semistrukturerade intervjuer baserade på ett målinriktat urval. Genom att använda den ‘mångkulturella triaden’ och ‘individ- och gruppcentrerat tankesätt’ som ett teoretiskt ramverk visade det sig att den individuella kvinnan är en del av två kollektiv; hederskulturen och den svenska kulturen, som i sin tur kan leda till en inre och yttre konflikt. Därtill visade det sig att även fast Sverige är ett individualistiskt land, så arbetar myndigheter ibland med ett gruppcentrerat tankesätt. Resultatet visade att bemötandet av hederskulturen skiljer sig från ideell organisation till organisation, men även mellan de ideella verksamheterna och myndigheter och drar slutsatsen att ett holistiskt och systematiskt bemötande är nödvändigt.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Bohman, John
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Globala studier.
  Malmrot, Henrik
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Globala studier.
  Liberal discourse – An invisible hand in free trade research?: An investigation into how global trade discourse is created through discourse interaction within research.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This paper uses a quantitative content analysis informed by a critical realist framework to study the patterns of international political economy discourse prevalence within research articles concerning free trade. Once categorized, there are observable differences in the extent to which articles in the different categories address other discourses. Analyzing these patterns using concepts from discourse theory, we suggest that the liberal discourse constitutes a regime of truth to which the other discourses must relate. It is also found that articles published in higher ranking journals are less likely to address other discourses. We argue that this could be explained as being an effect of the larger readership of those journals.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Borell, Klas
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Globala studier. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. SALVE (Socialt arbete, Livssammanhang, Välfärd).
  Between Resistance and Support, Hate Crimes and Solidarity: An Introduction to an Emergent Field of Social Movement Studies2013Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 39.
  Borell, Klas
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Globala studier. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. SALVE (Socialt arbete, Livssammanhang, Välfärd).
  Bokomtale: Sten-Åke Stenberg, Född 1953: Folkhemsbarn i forskarfokus2014Inngår i: Tidsskrift for velferdsforskning, ISSN 0809-2052, E-ISSN 2464-3076, Vol. 17, nr 1, s. 73-74Artikkel, omtale (Annet vitenskapelig)
 • 40.
  Borell, Klas
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Globala studier. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. SALVE (Socialt arbete, Livssammanhang, Välfärd).
  Book Review: The Routledge International Handbook on Hate Crime2016Inngår i: Journal of Sociology, ISSN 0004-8690, Vol. 52, nr 4, s. 909-910Artikkel, omtale (Annet vitenskapelig)
 • 41.
  Borell, Klas
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Globala studier. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. SALVE (Socialt arbete, Livssammanhang, Välfärd).
  Conspiracy Theories in Jihadist and Anti-Jihadist Thought: A Content Analysis of Online Extremism2016Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 42.
  Borell, Klas
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Globala studier. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. SALVE (Socialt arbete, Livssammanhang, Välfärd).
  Elusive Jannah: The Somali Diaspora and a Borderless Muslim Identity2017Inngår i: International Sociology, ISSN 0268-5809, E-ISSN 1461-7242, Vol. 32, nr 2, s. 250-252Artikkel, omtale (Annet vitenskapelig)
 • 43.
  Borell, Klas
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Globala studier. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. SALVE (Socialt arbete, Livssammanhang, Välfärd).
  Islamophobie und Hasskriminalität: Probleme und Chancen eines Forschungsfelds in Entwicklung2013Inngår i: Jahrbuch fur Islamophobieforschung / [ed] Fared Hafez, Wien: New Academic Press , 2013Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 44.
  Borell, Klas
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Globala studier. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. SALVE (Socialt arbete, Livssammanhang, Välfärd).
  Social Movements, Prejudice and Human Rights2016Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 45.
  Borell, Klas
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Globala studier. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. SALVE (Socialt arbete, Livssammanhang, Välfärd).
  Svenska muslimska församlingar: resurs eller hinder i integrationsarbetet?2013Inngår i: Signum : katolsk orientering om kyrka, kultur, samhälle, ISSN 0347-0423, Vol. 39, nr 3, s. 27-29Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 46.
  Borell, Klas
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Globala studier. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. SALVE (Socialt arbete, Livssammanhang, Välfärd).
  Ulrich Beck & Elisabeth Beck-Gernsheim: Distant Love. Personal Life in the Global Age2014Inngår i: Dansk Sociologi, ISSN 0905-5908, Vol. 25, nr 1, s. 122-123Artikkel, omtale (Annet vitenskapelig)
 • 47.
  Borell, Klas
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Globala studier. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. SALVE (Socialt arbete, Livssammanhang, Välfärd).
  When is the time to hate? A research review on the impact of dramatic events on Islamophobia and Islamophobic hate crimes in Europe2015Inngår i: Islam and Christian-Muslim Relations, ISSN 0959-6410, E-ISSN 1469-9311, Vol. 26, nr 4, s. 409-421Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Social scientists have long been interested in the significance of unexpected, dramatic events for social change. However, when it comes to research on prejudice and hate crimes, the impact of sudden, dramatic events has been little considered. The purpose of this research review is to survey European data to elucidate the temporal links between unexpected events, prejudice, and hate crimes, and also to pinpoint some of the methodological problems faced by scholars studying the impact of unanticipated dramatic events on prejudice and hate crimes; the significance of unexpected events often leaves researchers without access to relevant baseline data. The studies of Islamophobia and Islamophobic hate crimes considered in the present article privilege a dynamic view of time: terrorist attacks instill a sense of uncertainty and risk and Islamophobia and hate crimes are to a large extent event-driven and reactive, and tend to flare up on the heels of dramatic events. The recent attention paid to the role of unexpected, dramatic events represents a new and very promising approach to the study of prejudice and hate crimes; with the earlier, essentially spatial research focus now complemented by a temporal focus, the chances increase of charting the underlying dynamics and causes of prejudice and hate crimes.

 • 48.
  Borell, Klas
  et al.
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Globala studier. Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ. SALVE (Socialt arbete, Livssammanhang, Välfärd).
  Egonsdotter, Gunilla
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  SimChild, Child Protection, and Computer-based Simulation in Social Work Education2014Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 49.
  Borell, Klas
  et al.
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Globala studier. Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ. SALVE (Socialt arbete, Livssammanhang, Välfärd).
  Egonsdotter, Gunilla
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Utbildningsprojektet SimChild: En interaktiv simulering i grund- och vidareutbildningar av socionomer2013Konferansepaper (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Socialtjänstens barnavårdsutredningar är ett av det sociala arbetets viktigaste och mest utmanande verksamhetsfält. Utbildningsprogrammet SimChild syftar till att bidra till den reflexiva förmåga och professionalism arbetet med utsatta barn kräver. SimChild är en interaktiv datorbaserad simulering av en barnavårdsutredning där deltagarna på ett realistiskt sätt konfronteras med vägval och beslutskonsekvenser.

 • 50.
  Borell, Klas
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Globala studier. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. SALVE (Socialt arbete, Livssammanhang, Välfärd).
  Gerdner, Arne
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  Cooperation or Isolation? Muslim Congregations in a Scandinavian Welfare State: A Nationally Representative Survey from Sweden2013Inngår i: Review of religious research, ISSN 0034-673X, E-ISSN 2211-4866, Vol. 55, nr 4, s. 557-571Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In the Scandinavian welfare context, the emphasis on cooperation between public authorities and the nonprofit sector continues to be a central institutional characteristic. But to what extent have the new Muslim congregations adapted to the Scandinavian tradition of organizational cooperation, and what circumstances - internal or external to these organizations - promote or disrupt the development of such cooperation? This study is based on a nationwide survey of local Muslim congregations in Sweden (n = 105). No support was found for the widespread notion that European Muslim congregations tend to exist as separate enclaves. The poweful discoursive emphasis on organizational cooperation in Scandinavia creates vital opportunity structures, but local variations in demographic and socioeconomic conditionsalso seems to have an impact. Among internal factors that influence willingness to cooperate is not least the degree of ethnic heterogeneity; openness to different Muslim traditions - a precondition for a multiethnic congregation - is seen to correspond to greater openness to the wider society.

12345 1 - 50 of 205
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf