DiVA portal er en felles søketjeneste og et åpent arkiv for forskningspublikasjoner og studentoppgaver produsert ved 42 læresteder og forskningsinstitusjoner.