Change search
Refine search result
16171819 901 - 941 of 941
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 901.
  Thurén, Britt-Marie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  ¿Cómo hacer etnografía feminista "hacia arriba"?: Dilemas éticos y políticos para la antropología crítica2005In: Cambios culturales y desigualdades de género en el marco local-global actual: Congreso de Antropología (10º . 2005 . Sevilla), Sevilla: Fundación El Monte , 2005, p. 187-205Conference paper (Other scientific)
  Abstract [sv]

  Att "studera uppåt", dvs fokusera även de mäktiga i samhället, anses önskvärt inom antropologin men görs sällan då många hinder uppstår. Några vanliga metodmässiga problem nämns, med exempel från ett eget projekt i medelklassmiljöer i Madrid. Särskilt diskuteras praktiska och etiska problem.

 • 902.
  Thurén, Britt-Marie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Hoy nadie se escandaliza de nada2008In: Feminismos en la antropología: nuevas propuestas críticas / [ed] Liliana Suárez, Emma Martín, Rosalba Hernández, San Sebastian: Congreso de Antropología , 2008Conference paper (Other academic)
 • 903.
  Thurén, Britt-Marie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Making barrios, making persons: Grassroots politics and gender in urban SpainManuscript (preprint) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Monografi om kvinnor, politik och förändringar i genusordningen med material från den s k grannföreningsrörelsen i sex spanska städer.

 • 904.
  Thurén, Britt-Marie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Women´s Space for Learning in a Spanish Social Movement: Decolonized methodologies, Södertörns högskola, April 27-302006Conference paper (Other scientific)
 • 905.
  Thörn, Carina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Practice placement abroad: How we do it - Experiences from Mid Sweden University2009Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The social work education in Östersund has since the late 1970s sent more than 1000 student abroad for field practice. Our experiences are sometimes asked for by collegues both nationally and internationally, and this report focuses on how we do it all. How do we prepare students, how do we find placements, how do we establish contact and write contracts, how do we follow up and evaluate and let others benefit from experiences? These are issues being dealt with in this report.

 • 906.
  Turppa, Jenny
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Rashid, Banaz
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Halabjas överlevare: En studie om individers erfarenhet av krigsexponering och händelsens påverkan på individen2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   

  Tidigare forskning har visat att posttraumatisk stress syndrom (PTSD) och depression är vanligt förekommande symtom hos individer som exponerats för krig. Studier om kurdiska emigranter i Sverige och deras psykiska hälsa är dock begränsad. Denna studie syftade till att beskriva människors erfarenheter av bombattacken av Halabja. Avsikten var även att förklara och öka kunskapen om individers hanterande av erfarenheten. Ett ytterligare syfte var att undersöka hur respondenterna blivit bemötta av myndigheter de kommit i kontakt med. Studien är kvalitativ och halvstrukturerade intervjuer genomfördes med sju individer. De sju individerna, tre kvinnor och fyra män, intervjuades om sina erfarenheter av den irakiska regimens kemiska bombattacker av staden Halabja våren 1988. Resultatet av studien visade att samtliga intervjupersoner exponerats för ett flertal påfrestande händelser. Samtliga drabbades av någon form av förlust exempelvis förlust av nära anhörig, social position och sin hemstad. Trots att händelsen inträffade för 20 år sedan kvarstår tydliga minnen som påverkar individen än idag. Individernas hanteringsstrategier visade sig vara konstruktiva.  Den kollektiva erfarenheten var en betydelsefull skyddsfaktor då intervjupersonernas berättelser visade på en stark känsla av samhörighet.

 • 907.
  Vestin, Erika
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Betydelsen av en integrerad modell med gymnasieskola och LSS-boende för ungdomar med högfungerande autismspektrumdiagnoser.2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna undersökning har belyst utvecklingen av självständighet hos ungdomar med högfungerande diagnoser inom autismspektrumet. Ett mål för insatserna inom LSS och för gymnasieskolan är att individerna ska utveckla självständighet. I denna undersökning har två olika modeller jämförts. Den ena modellen utgörs av LSS-boenden med en integrerad gymnasieskola och den andra modellen utgörs av LSS-boenden utan någon integrerad gymnasieskola. Syftet var att undersöka om det finns några skillnader mellan dessa modeller när det gäller de boendes utveckling av självständighet. ”De boende” står för de ungdomar som bor i LSS-boendena. Metoden har varit strukturerade intervjuer, utförda med personal och verksamhetsansvariga på varje LSS-boende som medverkat i undersökningen. Den tydligaste skillnad som finns mellan de olika modellerna av LSS-boenden är i sysselsättningen efter boendetiden på LSS-boendet. Intervjupersonerna i den integrerade modellen angav att eftergymnasiala studier var vanligast för deras tidigare boende. De flesta intervjupersoner i den icke-integrerade modellen angav att skillnaderna i sysselsättning för de som bott där var stora. En intervjuperson i den icke-integrerade modellen angav att söka arbete var den vanligaste sysselsättningen för deras tidigare boende. Detta ger indikationer på att den integrerade modellen i större utsträckning än den icke-integrerade modellen kan bidra till att de boende blir mer självständiga, när det gäller sysselsättningen efter boendetiden. Fortsatta studier med ett större urval bör göras inom detta område för att se om ytterligare skillnader kan påvisas.

 • 908.
  Vestin, Katarina
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Säll, Ann-Sofie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Tre gärningspersoners erfarenheter av medling vid brott2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Medling vid brott är relativt nytt i Sverige. Internationell forskning inom området har bedrivits i ca 20 år men svensk forskning inom området är begränsad. Från och med januari 2008 blir alla Sveriges kommuner skyldiga att erbjuda medling vid brott i fall då gärningspersonen är under 21 år. Medling vid brott har sitt ursprung i filosofin om reparativ rättvisa, men har som fenomen främst utvecklats utan direkt teoretisk förankring. Det övergripande syftet med denna studie var att skildra tre gärningspersoners erfarenheter av medling vid brott, samt att beskriva de filosofier och teorier som stödjer medling vid brott och presentera de lagar som reglerar metoden. En enkät formulerades för att ta reda på om ungdomar mellan 13-18 år kände till medling vid brott. För att få reda på gärningspersonernas erfarenheter av medling vid brott användes semi-strukturerade kvalitativa intervjuer, med frågeställningar om varför intervjupersonerna ställde upp, hur medlingsmötet upplevdes och hur de kände innan samt efter medlingen. För att hitta lämpliga intervjupersoner kontaktades medlingsverksamheter runt om i Sverige vilket resulterade i sammanlagt tre intervjuer. Analysen av intervjuerna gjordes utifrån tidigare forskning inom området samt utifrån teorierna om reintegrative shaming och empowerment. Vårt val av teorin om reintegrative shaming grundades utifrån att vi under studiens gång uppmärksammade att denna teori hade hög relevans för ämnet. Valet av teorin om empowerment gjordes efter att vi läst in oss på teorin om restorative justice, då vi fann att delar i denna filosofi kunde sammankopplas med tankegångar inom teorin om empowerment. Resultatet av enkätundersökningen visade att av 169 tillfrågade hade 46 st hört talas om medling tidigare. Resultatet av intervjuerna visade att alla tre intervjupersonerna fått en annan syn på brottsoffret och brottet efter deltagandet i medlingen och upplevde medlingsmötet som positivt.

 • 909.
  Vikberg,, Johanna,
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work. Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Wikström, Angelica
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  BARNS BEHOV I CENTRUM – EFTER IMPLEMENTERINGEN: - En kvalitativ studie om barns delaktighet, barns bästa och BBIC som arbetsredskap utifrån fem socialsekreterares perspektiv2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Barns Behov I Centrum (BBIC) är ett utredningsverktyg inom social- tjänsten som har haft stor framfart i Sverige de senaste åren. Det finns tre viktiga områden som verkar inom BBIC vilka är "barnets behov", "föräld- rarnas förmåga" samt "familj och miljö". Syftet med detta arbete var att undersöka hur fem socialsekreterare upplevde att dessa områden blev tillgodosedda, hur BBIC fungerat som arbetsmetod samt att undersöka vilka dessa socialsekreterare anser haft mest nytta av BBIC. En kvalitativ forskningsmetod med en fenomenologisk ansats har använts för att komma fram till resultatet. För att ta reda på vad dessa socialsekreterare ansåg genomfördes intervjuer och resultatet av studien visade att det fanns många likheter mellan de intervjuade socialsekreterarnas åsikter och att många av deras uppfattningar var i linje med den tidigare forsk- ningen. BBIC hade ökat rättsäkerheten genom den struktur verktyget medfört dock hade arbetet blivit mer tidskrävande enligt informanterna. Barnens delaktighet i utredningar hade ökat sedan BBIC´s implemente- ring genom att det blivit enklare att se barnets behov och att strukturen gjorde att barnets röst framkom i utredningen. Vem eller vilka som var mest gagnad av BBIC´s implementering framkom ingen entydig bild.

 • 910.
  Viklander, Robert
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Persson, Veronica
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Identitet, vändpunkter och återanpassning.: Före och efter utträde ur kriminalitet.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 911.
  Vikström, Johan
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Internetbaserad kognitiv beteendeterapi -  En forskningsöversikt2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 912.
  Villani, Antonella
  et al.
  Univ Aquila, Dept Math, I-67100 Laquila, Italy.
  Frigessi, Arnoldo
  Univ Oslo, Inst Basic Med Sci, Dept Biostat, Oslo, Norway.
  Liljeros, Fredrik
  Stockholm Univ, Dept Sociol, S-10691 Stockholm, Sweden.
  Nordvik, Monica K.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  de Blasio, Birgitte Freiesleben
  Univ Oslo, Inst Basic Med Sci, Dept Biostat, Oslo, Norway.
  A Characterization of Internet Dating Network Structures among Nordic Men Who Have Sex with Men2012In: PLoS ONE, ISSN 1932-6203, E-ISSN 1932-6203, Vol. 7, no 7, p. Art. no. e39717-Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: The Internet has become an important venue for seeking sexual partners and may facilitate transmission of sexually transmitted infections. Methods: We examined a 64-day data log of flirt messages expressing sexual interest among MSM within the Qruiser. com community. We used logistic regression to analyze characteristics of MSM sending and receiving flirt messages and negative binomial regression to examine individual activity and popularity. The structural properties, including the core structure of the flirt network, were analyzed. Results: The MSM population consisted of approximately 40% homosexuals and 37% bisexuals, while the remaining 23% included men who identified as heterosexual but searched for sex with men and "experimental". MSM were more likely to send flirt messages if they were homosexual and aged 40+ years; young people aged, 30 years were more likely to receive a flirt. Possession of a webcam was strongly associated with both sending flirt messages and being a flirt target. The distributions of flirts sent (max k(out) = 2162) and received (max k(in) = 84) were highly heterogeneous. Members in central cores were more likely homosexuals, singles, and aged 31-40 years. The probability of a matched flirt (flirt returned from target) increased from 1% in the outer core to 18% in the central core (core size = 4). Discussion: The flirt network showed high degree heterogeneity similar to the structural properties of real sexual contact networks with a single central core. Further studies are needed to explore use of webcam for Internet dating.

 • 913.
  Vinroth, Mikael
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Den moderna världens feminism – en kunskapsöversikt om västcentristisk feminism och globaliseringen av nyliberalism2014Independent thesis Basic level (professional degree), 210 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  This literal review intended to assess and shed light upon if west-centric feminism justifies

  the neoliberal globalization that reproduces the reproduction of inequality in the world.

  The result indicated that sex is not sufficient to categorize a universal group of women and

  that other aspects of social structures such as class, caste, ethnicity, race, religion and age

  should be included in transnational feminism, and that this discourse needs to be

  characterized by contextual understanding of culture and power. Neoliberalism has created

  space for personal freedom and choice, but all do not possess the same conditions to utilise

  tools to attain positive progress in regard to these choices. Furthermore, this study has

  revealed that feminism is subordinate to the globalization of neoliberalism and that the

  post-feminist trend could be perceived as being discrepant with a progressive transnational

  feminist movement.

 • 914.
  Virtanen, Helena
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  I skydd av internets anonymitet: Nätmobbning och genusskillnader2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 915.
  Wallenberg, Simon
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Iyasu, Nahom
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Följder av etnisk kvotering till universitet2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 916.
  Wase, Carl-Johan
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Magnusson, Jenny
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Socialtjänstens rättsäkerhetsansvar vid överlämnande till särskild vård för unga enligt BrB 32 kap2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att utifrån ett rättsäkerhetsperspektiv redogöra för hur den straffrättsliga påföljden om överlämnande till särskild vård för unga verkställs inom socialtjänsten. Avsikten är också att analysera huruvida påföljden verkställs på ett sätt som står i samklang med lagstiftarens intentioner, samt att diskutera hur den enskilde socialsekreteraren kan bidra med att kravet på rättsäkerheten efterlevs och förstärks. Uppsatsen har en rättsdogmatisk ansats parat med kvalitativa intervjuer. Huvudsakliga källor har utgjorts av förarbeten, praxis samt rättsvetenskaplig och kriminologisk litteratur. Resultatet visar att kravet på rättsäkerhet till stora delar är uppfyllt, då överlämnande till särskild vård för unga verkställs och utreds. Dock föreligger ett behov av att ytterligare definiera vad begreppet särskilt vårdbehov innebär, då detta är ett krav för att påföljden ska kunna aktualiseras. Definitionen för särskilt vårdbehov utgår i dagsläget från den övergripande definitionen i SoL, vilket kan medföra ökad risk för en oenhetlig lagtolkning. Då riktlinjer från Socialstyrelsen i form av allmänna råd och föreskrifter saknas, ökar risken för att kraven på legalitet, förutsebarhet och objektivitet åsidosätts. Socialtjänstens ansvar för rättsäkerhet blir i denna kontext tydlig och behovet av föreskrifter och allmänna råd med syfte att öka enhetligheten i lagtolkningen är därför uppenbar. Det har också framkommit att en tydlig samverkan mellan socialtjänst, polis- och åklagarmyndighet är en förutsättning för en effektiv, rättssäker och skyndsam handläggning av ungdomsmål.

 • 917.
  Wessman, Martina
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Babic, Mirjana
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Ordning och reda: En studie om människors känslor av sammanhang på arbetsplatsen2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien var att försöka förklara utbrändhet genom att försöka förstå människors känslor av sammanhang på arbetsplatsen samt att försöka utröna vilka faktorer som behövs för att människor ska få känslor av sammanhang på arbetsplatsen. Studiens tolkningsmetod var hermeneutisk med kvalitativ design. Intervjuer gjordes med tre personer som arbetar inom ett vård- och omsorgsprojekt: en projektledare och två medarbetare. Vi har utifrån Giorgis analysmetod tolkat att arbetsklimat och socialt stöd, ledarskap, arbetsbelastning, tydlighet samt delaktighet är områden som är viktiga för att få en känsla av sammanhang på arbetsplatsen. Analysen av intervjupersonernas utsagor skedde utifrån Aaron Antonovskys salutogenetiska synsätt och hans begrepp KASAM - känsla av sammanhang. Resultaten visade att projektledarens och medarbetarnas känslor av sammanhang på arbetsplatsen är tillräcklig då de upplevde att arbetsklimat och socialt stöd, ledarskap, arbetsbelastning, tydlighet samt delaktighet var tillfredsställande på deras arbetsplats. Då dessa faktorer verkar hämmande för stress och utbrändhet på arbetsplatsen, dras slutsatsen att de intervjuade har en god arbetssituation med låg risk för stress och utbrändhet.

 • 918.
  Wiggur, Malin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Löfström, Ida
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Postcolonialism in Development Policy: - a comparative analysis of SIDA and USAID2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

   

  Two recent tendencies are brought together in this study; the emergence of a postcolonial academic discipline and the restructuring of international development aid and cooperation. Researchers have tried to advocate a postcolonial perspective in policies for international development. This study investigates to what extent this has been done in key documents from SIDA and USAID. A qualitative dimensional analysis was performed from which the results are then used for a comparative analysis. The findings show that documents from both agencies only to a limited extent express a postcolonial perspective, though; documents from SIDA show a stronger prevalence of a postcolonial perspective in some dimension and in the overall index. As demonstrated with the MIP index, both agencies policy documents have more non-postcolonialist rhetoric. The documents demonstrate a development discourse in which the donor countries own national development is prioritized at the cost of that of the receiver countries.

 • 919.
  Wilhelmsson, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Röster om integration och introduktion: Reflektioner kring det sociala arbetets möjligheter att motverka utanförskap och marginalisering2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den svenska integrationspolitiken har som mål att verka för ett samhälle där alla människor har samma villkor och möjligheter. Trots detta har Sverige blivit ett alltmer segregerat samhälle där en stor del av befolkningen lever i utanförskap. Orsaken till den här utvecklingen har inom integrationspolitiken i stor utsträckning debatterats av ”experter”, medan de som drabbas av utanförskapet sällan får göra sina röster hörda. Syftet med studien är att lyfta fram röster från människor som befinner sig långt ifrån den plats i samhället där integrationspolitiken utformas samt att reflektera kring det sociala arbetets möjligheter att motverka utanförskap och marginalisering. Studiens har utförts enligt ett kvalitativt arbetssätt och det empiriska underlaget har bestått av fem halvstrukturerade intervjuer. Tre intervjuer har genomförts med personer som deltar i introduktionsprogrammet för nyanlända flyktingar och två med handläggare vid myndigheten som arbetar med introduktionen. Studien har undersökt hur respondenterna upplever introduktionsprocessen samt deras syn på strukturella hinder och nödvändiga förändringar för nyanlända flyktingars integration i samhället. Resultatet visar att främlingsfientliga attityder och diskriminering utgör strukturella hinder för nyanlända flyktingars etablering i Sverige samt att det sociala arbetet kan påverka integrationsprocessen genom ett reflexivt anti-rasistiskt förändringsarbete.

 • 920.
  Wilhelmsson, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  "Sanning" och konsekvens: En diskursanalys av utbildningsmaterial kring så kallat hedersrelaterat våld2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Debatten om det så kallade hedersrelaterade våldet som blomstrade upp då Rahmi Sahindal mördade sin dotter för sex år sedan har inneburit en ”skallgång” efter svaret på frågan hur det här brottet kunde ske. Regeringen gav 2007 tre myndigheter, Länsstyrelserna, Ungdomsstyrelsen och Rikspolisstyrelsen i uppdrag att sprida information om det ”hedersrelaterade” våldet och att utbilda människor som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med flickor och pojkar som utsätts för ”hedersrelaterat” våld och förtryck. Syftet med studien är att utifrån kritisk diskursanalys som metod granska utbildningsmaterialet. Resultatet visar att det i materialet vid flera tillfällen finns ett tydligt skillnadstänkande gällande synen på ”hedersrelaterat” våld och synen på ”svenska” mäns våld mot kvinnor. Det kan både leda till ett ineffektivt bemötande av de som utsätts för förtrycket samt öka diskriminering av den grupp av människor som genom samhällets hegemoniska diskurs utpekats som förövare, det vill säga ”invandrarmännen”. De delar av utbildningsmaterialet som fokuserar på skillnader mellan människor kan således leda till att syftet med materialet, att förhindra brott mot de mänskliga rättigheterna, blir kontraproduktivt.

 • 921.
  Wilhelmsson, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Sanning och konsekvens: En diskursanalys av utbildningsmaterial kring så kallat hedersrelaterat våld2009Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Debatten om det så kallade hedersrelaterade våldet som blommade upp då Rahmi Sahindal mördade sin dotter för sex år sedan har medfört ett intensivt sökande efter svaret på frågan hur det här brottet kunde ske. Regeringen gav 2007 tre myndigheter, Länsstyrelserna, Ungdomsstyrelsen och Rikspolisstyrelsen, iuppdrag att sprida information om det ”hedersrelaterade” våldet samt att utbildamänniskor som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med flickor och pojkar som utsatts för ”hedersrelaterat” våld och förtryck. Syftet med studien är att utifrån kritisk diskursanalys som metod granska utbildningsmaterialet. I materialetåter finns vid upprepade tillfällen ett tydligt skillnadstänkande gällande synen på”hedersrelaterat” våld och synen på ”svenska” mäns våld mot kvinnor. Den bildav ”hedersförtryck” som materialet förmedlar kan leda till ökad diskriminering av den grupp människor som genom samhällets hegemoniska diskurs utpekats som förövare, det vill säga ”invandrarmännen”, och av de som utpekats som offer, det vill säga ”invandrarkvinnorna”. De delar av utbildningsmaterialet som fokuserar på skillnader mellan människor kan således leda till att materialetmotverkar sitt syfte, vilket är att förhindra brott mot de mänskliga rättigheterna.

 • 922.
  wimmercranz, magnus
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Hälsan hos personer med intellektuell funktionsnedsättning i kommunalt boende.2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  ABSTRACT

  Syfte: Undersökningen har haft två syften. Dels att pröva ett befintligt frågeinstrument om hälsa på en grupp personer med måttlig intellektuell funktionsnedsättning, dels att jämföra gruppens hälsa med ett nationellt material om hälsan hos personer med olika former av funktionsnedsättning.                                                                                                            Metod: Intervjuer om hälsa genomfördes med 16 vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning. Som frågeinstrument användes Nationella folkhälsoenkäten 2008  från Statens folhälsoinstitut. Samtliga respondenter bodde vid tidpunkten för intervjuerna på olika kommunala s.k. LSS- boenden i Östersund. Vid några av intervjuerna medverkade personal, på respondentens begäran. Respondenterna hade valts ut av enhetschefer för kommunens LSS- boenden. Enhetscheferna fick uppgiften att identifiera 20 personer med måttlig funktionsnedsättning som var villiga att ställa upp på en intervju. Efter bortfall genomfördes intervjuer med 16 personer. Resultaten från intervjuerna har därefter jämförts med resultaten från en nationell undersökning av hälsan hos  personer med funktionsnedsättning från 2008.                                                                                                      Resultat: Frågeinstrumentet fungerade bara delvis på flertalet av respondenterna. Trots metoden att använda intervjuer var flera frågor för svåra att förstå för många av respondenterna. Spridningen i förståelse var relativt stor med någon som kunde svara adekvat på samtliga frågor till flera som hade stora svårigheter med många frågor. I en jämförelse med det nationella materialet om hälsan hos personer med olika former av funktionsnedsättning, visade sig Östersundsgruppen ha en bättre hälsa inom flera områden.                                                                                          Diskussion: Personer med intellektuell funktionsnedsättning är sällan med i olika hälsoundersökningar. För att få reda på hur hälsan ser ut och hur den utvecklas i den här gruppen, måste personerna komma till tals. Det är då helt nödvändigt att använda sig av intervjuformen som alternativ till enkäter som annars är det vanliga. Men för att frågorna ska förstås måste de anpassas genom konkretisering och förenkling. Frågorna i Nationella folkhälsoenkäten är, som de är utformade för närvarande, bara användbara till en begränsad del. Hälsan i gruppen är vid en jämförelse relativt god. Orsaker som framkommer är att många upplever sig ha en meningsfull sysselsättning, trivs med sitt boende samt röker och dricker lite. Fetma, stillasittande fritid, lågt intag av frukt och grönt samt viss otrygghet är däremot något som utmärker gruppen.

  NYCKELORD: Intellektuell funktiosnedsättning, folkhälsoenkät, gruppbostad, levnadsvanor

 • 923.
  wågberg, magnus
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Östling, Marie-Louise
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  "Förr var det förr torrt nu är det för blött": En kvalitativ studie om nyktra anonyma alkoholisters sociala situation2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  INLEDNING

  I samhället kan alkoholism ses som ett avvikande beteende men också nyktra kan ses som avvikande. I vår kultur anses ofta alkohol vara en social dryck som används när vi umgås med vänner och bekanta. Alkohol är betydelsefull för många och kan även vara en självklar del i umgänget med andra. De som inte dricker ses därmed ofta som "onormala" och "konstiga". Sanktioner som påtvingat utanförskap och ifrågasättande av handlingar och åsikter utdelas då någon bryter mot normen att dricka alkohol. Dessa sanktioner gör enligt den amerikanske sociologen Howard S. Becker (1963) de nyktra till avvikare och, som en följd av detta, inte känner att de är en del av gemenskapen. Även de ritualer som tillhör alkoholdrickandet gör att nyktra personer ställs utanför samhörigheten. Detta gör att många nyktra undviker att till exempel gå på fest, besöka pubar eller gå på släktträffar. Utanförskapet som skapas är dock inte statiskt utan beroende på kontexten.

  Enligt den amerikanske sociologen Randall Collins (2004) hålls samhället ihop av sociala interaktionsritualer. Dessa ritualer verkar för att skapa och upprätthålla solidaritet, inte minst inom stratifierade grupper och grupper i konflikt, men även inom fredliga grupper. Resultatet av att delta i sociala ritualer är en känsla av medlemskap, självförtroende och en önskan att handla på ett sätt som anses som det moraliskt rätta. Detta resultat bidrar till att en gränslinje uppstår som markerar vilka som tillhör ritualen och vilka som står utanför.

  Alkoholforskningen i Sverige har mestadels fokuserat på missbruk och konsumtionsmönster. Det har gjorts betydligt färre studier på den nyktra alkoholistens upplevelser av sociala sidoeffekter när det gäller relationer. Etnologen Ingegerd Sigfridsson diskuterar i

  Självklara drycker; kaffe och alkohol i social samvaro

  (2005) alkoholhaltiga drycker i termer av normer och avvikelser. Sigfridsson beskriver alkohol som en gemenskapsdryck i en social kontext. Den sociala tillvaron kan uppfattas lättare om man som de andra i gruppen tackar ja till drycken, om man tackar nej kan det kännas obekvämt eller att man avviker från de övriga. Som alkoholist kan man uppfattas som en avvikare då man dricker för mycket och som nykter alkoholist för att man helt tagit avstånd ifrån drycken. Sigfridsson (2005) skriver i sin avhandling att samhörighet och gemenskap kan skapas genom att förtära en dryck tillsammans med någon i en social situation. Detta kan vara en indikation på att gemenskapen i en social kontext är mycket viktigare än vad man dricker, man dricker fastän man inte vill. Ett exempel kan vara att man dricker alkohol trots att man egentligen inte tycker om det, man dricker ändå för att det passar in i den sociala samvaron. Den sociala tillvaron kan bli lättare om man tackar ja till drycken då personen kanske inte vill vara obekväm eller sticka ut. 3

  Ingegerd Sigfridsson diskuterar detta i termer av norm och avvikelse. Normaliteten är att servera och dricka dryckerna. Att inte dricka den självklara drycken uppfattas som en avvikelse. Klass och kön kan dessutom relateras till alkoholkonsumtion. Sigfridsson säger att de personer som intervjuades hade en enformig bild av vad kvinnor respektive män eller medelklassen respektive arbetarklassen sägs föredra för drycker. En trångsynt bild är att vin kan betraktas som medelklassdryck medan öl och brännvin uppfattas som arbetardryck. I ett trångsynt perspektiv bortser man från könsperspektivet. Detta påvisas exempelvis genom att arbetarkvinnornas val av vin åsidosätts eller medelklassens mäns val av öl tonas ned. En alkoholdryck är på ett flertal sätt knutet till vad som förknippas vara ett rätt val, både ur ett klass- och könsperspektiv. Kontexten har här en stor betydelse. I en offentlig miljö är det svårare att handla friare än i en privat miljö där man även kan handla mer efter egna önskemål. Dryckesvalet indikerar sociala skillnader: social position och kulturell tillhörighet uttrycks genom vad du dricker, när du dricker och vem du dricker med.

 • 924.
  Wörlén, Marie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Att prioritera i socialtjänsten - om kommunalt handlingsutrymme och beslutsfattande2010In: Socialvetenskaplig Tidskrift, ISSN 1104-1420, no 1, p. 28-45Article in journal (Refereed)
 • 925.
  Wörlén, Marie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Politicians' priorities and the determinants of priorities in the Swedish social services2012In: Nordic Journal of Social Research, ISSN 1892-2783, E-ISSN 1892-2783, Vol. 3, p. 1-15Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The setting of priorities is an integrated part of social-work politics in Sweden as well as internationally. This article explores Swedish social services and how politicians on the political boards wish to make priorities and what these priorities involve. The use of regression analyses also reveals which circumstances are of importance for allocative precedence and the impact different distributive principles have. It is hard to detect clear-cut patterns of circumstances that guide the judgements in any one direction. The results show that political affiliation overall is not a determining factor for attitudes towards how priorities are made. Another result is a manifest area bias, suggesting that respondents tend to see to the interests of their own professional domain, a result most visible among the politicians involved with Care for the Elderly and Disabled (CED). Yet, with regard to allocative principles, political colour seems to matter. Conservative politicians, as expected, agree with the principles of economy and of capacity to benefit, while the socialist block, less expectedly, seems to embrace the principle of deservingness.

 • 926.
  Wörlén, Marie
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Bergmark, Åke
  Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.
  Priorities and determinants of priorities of Swedish social workers2012In: European Journal of Social Work, ISSN 1369-1457, E-ISSN 1468-2664, Vol. 15, no 5, p. 645-663Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Priority setting is an integrated part of social work, in Sweden as well as internationally.In this article we explore Swedish social services and how social workers make priorities and what these priorities involve. By use of regression analysis we also study what circumstances are of importance for allocative precedence and what impact different distributive principles have. One primary result is that priorities are made frequently by social workers mostly on what cases to work with next and how much time to spend on every client. Another somewhat expected result is a manifest area bias, suggesting that respondents tend to see to the interests of their own professional domain. The principle of need proved to be the most important of the distributive principles studied, while principles of capacity to benefit and economy were more endorsed by officials working with elderly and disabled than those in other sectors.

 • 927.
  Yesil, Servet
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Behnan, Zead
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  En systematisk litteraturstudie om utbildningsnivåns betydelse för ungdomars etablering på arbetsmarknaden2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker vilken betydelse utbildningsnivå har för ungdomars etablering på arbetsmarknaden. Genom en systematisk litteraturstudie har vetenskapliga artiklar inom området kritiskt granskats och sammanställts. Resultatet visar att ungdomar med lågutbildningsnivå har betydligt svårare att etablera sig på arbetsmarknaden än ungdomar med högutbildningsnivå. De arbeten som arbetsmarknaden efterfrågar kräver allt högre kunskapskrav och utbildning. Personer med hög utbildningsnivå som inte hittar arbete kan överta arbetstillfällen som kräver låg utbildningsnivå. Utbildningssamhället leder till ökad konkurrens mellan olika utbildningsnivåer. Uppsatsen diskuterar arbetsmarknadsåtgärder för att öka arbetssökandes utbildningsnivå och att meriter matchas med arbetsmarknadens efterfrågan samt socialarbetarens roll att uppmana och motivera ungdomar till utbildning.

 • 928.
  Yman, Natasja
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Dahlberg, Ronny
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Riskbeteende och sociala nätverk: Spridningen av blodburna infektionssjukdomar2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Blood-borne infectious diseases such as Human Immunodeficiency Virus (HIV)and Hepatitis C Virus (HCV) spread when the addicts share needles and injecting equipmentwithin contact networks. A quantitative cross-sectional study was conducted in Winnipeg,Canada in December 2003 - September 2004. Through a special questionnaire, respondentswere asked to answer questions about themselves and about their contacts, about relationshipsand how they shared syringes and other injection supplies. Blood tests were used to identifywhether they carried any blood-borne infectious diseases. We selected some variables from theoriginal data set. The purpose was to explain who shared syringes and why these particularindividuals shared syringes. The key finding was that injection drug users were more concernedabout the health of others than their own health; this was shown particularly when it came tosharing of needles. Respondents chose to use their contacts needles despite knowing that thecontact was HCV positive, they were more cautious regarding HIV-infected contacts. Womenshared syringes to a greater extent with their sexual partners, while men more frequently sharedsyringes with his drug connections. It was also shown that ethnicity played a role regarding thesharing of needles.

 • 929.
  Zamora, Yessenia
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Örjegren, Karin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Skolmobbningens konsekvenser i vuxenlivet - Blickar, ord, slag, och utfrysning. Allt sätter sina spår, ett ärr för livet2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen är en kvalitativ studie som studerar hur vuxna påverkats av att ha blivit mobbade som barn. Studien byggde på åtta halvstrukturerade intervjuer där vi sökte individernas tidigare upplevelser. Personer med denna bakgrund och som är över 20 år har nåtts genom annonsering och via mail. Materialet är avgränsat till att gälla forskning om familjestruktur och identitetsbildning. I vårt resultat har vi redovisat våra intervjupersoners egna erfarenheter av sina upplevelser och analyserat dessa i relation till litteraturer, artiklar och avhandlingar. I arbetet använder vi bl.a. Olweus definition av mobbning samt Colorosos begrepp murfamiljen och geléfamiljen. Resultatet av intervjuerna visar att mobbning i barndomen har påverkat deras vuxna liv. Samtliga känner att de har idag svårt att lita på folk och skapa nya kontakter. Studien visar också att samtliga har haft problem med självkänsla och identitetsbildning i form av att de har känt sig ensamma, utfrysta, kränkta och utanför. Detta har bland annat skapat en känsla av att inte räcka till och inte duga som man är. En annan slutsats som studien visar är att familjeförhållanden och uppfattning av ens egen identitet är två viktiga faktorer när det gäller mobbning. Studien visar att brister på åtgärder från skolan och socialvård förekommer. Konkret behandling och stöd av lärare, kontakt med kurator och bättre hemförhållanden hade på ett tidigt stadium kunnat förbättra deras situation.

 • 930.
  Zeneli, Esat
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Pichgah, Parham
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Socialarbetare inom välfärdsinstitutioner: En kvalitativ studie om socialarbetares diskussioner                                 om arbetslöshet  och arbetslösa samt beskrivningar                                 av deras arbete med arbetslösa klienter.2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

   

  Denna kvalitativa studie har haft som syfte att undersöka hur arbetslöshet och arbetslösa konstrueras diskursivt av socialarbetare verksamma inom socialtjänstens avdelning för ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Som delsyfte har studien också fokuserat på socialarbetarnas beskrivningar av sitt arbete med arbetslösa klienter inom dessa institutionella sammanhang. Det empiriska materialet har samlats in genom halvstrukturerade intervjuer med tre socialarbetare på arbetsförmedlingen respektive tre socialarbetare på socialtjänstens avdelning för ekonomiskt bistånd. Intervjuerna har analyserats utifrån ett maktperspektiv i socialt arbete samt symbolisk interaktionism tillämpad på sociala problem. Det som har framkommit i studien är att socialarbetarnas arbete med arbetslösa klienter präglas av en maktutövning som både är förankrad i organisationens regler och rutiner, samt dolda maktmekanismer som utgörs av socialarbetarnas uppfattningar för vilka klassificeringar och kategoriseringar sker för hur man sorterar och hanterar arbetslösa. Vidare visar studien att socialarbetarnas diskursiva uppfattningar om arbetslöshet domineras av synen på arbetslöshet som individuellt problem vilket sammanhänger med de åtgärder som de anser nödvändiga för att minska arbetslöshet. Dessa åtgärder handlar mer om att legitimera och bekräfta det egna arbetet än att hjälpa arbetslösa.

 • 931. Åberg, K
  et al.
  Grönberg,
  Persson, C
  Gerdner, Arne
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Patient evaluation of psychosocial treatment interventions in Swedish methadone maintenance programmes.: Presentation to the 5th EUROPAD conference (European Opiate Addiction Treatment Association), "Evidence-based Practice & Integrated Treatment Approaches", Oslo 14-16 May, 2002.2002Conference paper (Refereed)
 • 932. Åberg, Katarina
  et al.
  Grönberg, Annika
  Persson, Christina
  Gerdner, Arne
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Psykosociala behandlingsinslag i svenska metadonprogram - värdering ur patientperspektiv. (Patient evaluation of psychosocial treatment interventions in Swedish methadone maintenance programmes).2001In: Nordisk alkohol- & narkotikatidskrift, ISSN 1455-0725, Vol. 18, no 5/6, p. 444-460Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This is the first study on patient evaluation of the psychosocial treatment interventions within the four Methadone Maintenance Programmes (MMP) in Sweden, i.e. Uppsala, Stockholm, Lund and Malmö. The study was performed in two phases. An inventory of psychosocial treatment elements was conducted through interviews with managements or responsible staff members. The Stockholm MMP offers many psychosocial activities and interventions within its own organisation, while the other programmes are highly dependent on co-operation with municipal social welfare services. Uppsala and Lund MMP run distance MMP-services in co-operation with local psychiatrists in other parts of the country. A questionnaire based on the inventory was completed by 190 patients, rating the importance of different elements and to what extent their respective needs had been met. In general, the psychosocial elements were regarded as important by patients in all programmes. Female patients rated daily activities and co-operation with municipal social services as more important than men did. Patients in early phases of treatment rated relapse prevention support, daily activities and involvement of relatives as more important than patients in late phases did. There were also differences between the four programmes in evaluations of how needs were met. In conclusion, psychosocial treatment elements were regarded as highly important by patients in MMP, and there is a demand for more and stronger such elements

 • 933.
  Åhlén, Sara
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  ”Det skulle aldrig hända här”: En vinjettstudie om sex socialsekreterares handlande och beslutsfattande i situationer med hot och våld.2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hot, våld och otillåten påverkan är en problematik som förekommer inom socialtjänstens barn- och familjestöd. Denna undersöknings syfte var att studera hur socialsekreterares tror sig handla och påverkas av denna problematik, speciellt i beslutsfattandet. Detta med anledning av att, om socialsekreterarnas beslutsfattande skulle påverkas, kan i värsta fall barns rätt till en trygg uppväxt sättas på spel. I studien användes vinjetter i sex kvalitativa intervjuer som utfördes enskilt. De resultat som redovisas pekar på att socialsekreterare inte skulle låta sig påverkas av hot och våld när de fattar beslut. Detta är något som strider mot andra forskares resultat. Socialsekreterarna i studien skulle i de flesta fall rådgöra med sin chef när de blivit utsatta för otillåten påverkan. Chefen är en oerhört viktig part i arbetet, då socialsekreterarna i hög grad förlitar sig på chefens kompetens. Hot, våld och otillåten påverkan är situationsbaserat. Socialsekreterarna skulle, i de vinjettsituationer som studien baseras på, fatta de beslut som går rakt emot klientens önskningar och därför kvarstår hotbilden. Konsekvenserna av deras handlingar och beslut hade socialsekreterarna svårigheter att sia om.

 • 934.
  Åker, Hanna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Ogenstam, Karin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Shoppingberoende: En sammanställning av riskfaktorer och insatser vid shoppingberoende2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att sammanställa, jämföra och analysera olika forskningsstudiers resultat för att kartlägga shoppingberoendet i dess definition och belysa signifikanta faktorer som ökar risken för att bli shoppingberoende samt belysa insatser mot shoppingberoende. Litteraturstudiens huvudfråga är: Vilka riskfaktorer finns i utvecklandet av ett shoppingberoende? Metoden för denna systematiska litteraturstudie är att kvalitetsgranska nio vetenskapliga artiklar. Resultaten visar att shoppingberoende vanligtvis drabbar kvinnor och att beteendet ofta är humörhöjande. Att shoppa kan ses som en vardagssyssla för många men är också beroendeframkallande. Människor med dålig självkänsla har större risk att drabbas. Liksom för andra tvångsbeteenden tyder kliniska studier att kognitiv beteendeterapi (KBT) kan hjälpa till att minska impulsiva tvångsbeteenden. Vad som kan komma att krävas för att minska shoppingberoendet världen över är ett paradigmskifte från djupt liggande värderingar samt förändringar av vanor och strukturer i samband med det nuvarande marknadssystemet. Sambandet mellan konsumtion, frihet och mänsklig tillfredsställelse / uppfyllelse måste normaliseras. Resultatet i denna systematiska litteraturstudie analyseras utifrån genusteori, stigmatiseringsteori, teorier av Hillevi Ganetz, rollteori och stämplingsteori. Slutligen förs en diskussion utifrån de resultat vi fått fram.

 • 935.
  Åkerlund, Marianne
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Att bli äldre med bibehållen integritet: - en rättssociologisk studie om tvångsanvändning inom äldrevården2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det huvudsakliga syftet med denna uppsats har varit att fokusera på behovet av integritet hos äldre dementa personer och sedan koppla detta behov till hur fysiska begränsningar i form av tvång och inlåsning av dessa personer, är reglerat. Uppsatsen är skriven rättssociologiskt, vilket innebär en grundlig genomgång av relevant forskning om aktuella frågor kring behovet av integritet bland äldre. Även ett inslag av rättsdogmatism har använts för att fastställa vad som stadgas i lagarna vad gäller fysiska begränsningar såsom inlåsning och andra tvångsåtgärder i vården av äldre dementa. Forskning visar att integritet och självbestämmande är nära knutna till varandra. Personal på särskilda boenden har svårt att veta vad som är tillåtet i det dagliga arbetet, då tydlig reglering saknas på området. Här kommer en svår avgränsning om vad som är proportionerligt och etiskt försvarbart in. Både svenska och europeiska lagar stadgar att våra mänskliga fri- och rättigheter endast kan begränsas med stöd av lag. En sådan lagstiftning finns dock inte, annat än genom nödrätten, som endast kan tillgripas undantagsvis och i nödfall. Således bör en ny lag tillsättas som reglerar detta område, både för personalens och de äldre dementas skull.

 • 936.
  Ålander, Jonna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Dahlén, Karolin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Psykiatriska diagnoser och genus: en undersökning av diagnoskriterier i förhållande till föreställningar om manligt och kvinnligt  2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie utgår från Judith Butlers genusteori om hur kön görs samt Michel Foucaults teorier om samhällsnormer och makt i förhållande till särskiljandemekanismer och vansinnesdefinitioner. Studien fokuserar på psykiatriska diagnoser ur ett genusperspektiv. Fokus har lagts på diagnoserna Aspergers syndrom och borderline personlighetsstörning då tidigare forskning visat att könsfördelningen inom dessa psykiatriska diagnoser är väldigt ojämn.

   

  Syftet med studien är att undersöka genusstrukturers påverkan på psykiatrisk diagnostisering utifrån DSM-IV. Utifrån syftet har följande frågeställningar utformats: Går det att benämna diagnoskriterier som könsneutrala då diagnostisering i hög grad handlar om andra människors (vars egna erfarenheter och värderingar färgar neutraliteten) bedömningar? Hur kommer det sig att könsfördelningen är så ojämn inom diagnoser som Aspergers syndrom och borderline personlighetsstörning?

   

  En enkätundersökning har utförts bland verksamma psykologer inom Östersunds kommun. Enkäten har utformats från de utvalda diagnosernas kriterier i DSM-IV. För att behandla enkätens svar har dataprogrammet SPSS använts. Undersökningens resultat visar på att det finns frågetecken kring DSM-IV:s könsneutralitet. Resultaten visar dock att det finns en medvetenhet kring den ojämna könsfördelningen inom de utvalda diagnoserna. Studien visar på psykiatriska diagnosers symbios med samhällsstrukturer och normer, däribland genus.

 • 937.
  Ås, Tove
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Karlsson, Emelie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Hur skolan bemöter elevers psykiska ohälsa: -en studie om förstaårsgymnasisters upplevelser av elevhälsan2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  De ungas psykiska ohälsa är ett vanligt ämne i dagens mediala debatt. Studier har på senare år klargjort att denna ohälsa ökat de senaste årtiondena. Andra studier diskuterar möjliga åtgärder till den psykiska ohälsan medan ett fåtal av dem vänder sig till de verkliga experterna i frågan, nämligen ungdomarna själva. Syftet med denna studie är fyrfaldigt: (1) att få en ökad förståelse för hur förstaårsgymnasister uppfattar det befintliga stöd skolan erbjuder för att stävja och motverka psykisk ohälsa; (2) att diskutera om stödet överensstämmer med elevernas efterfrågan; (3) att undersöka attityder till psykisk ohälsa inom vänskapskretsen och att (4) ta reda på eventuella könsdifferenser. Studien genomfördes i enkätform och ställdes till förstaårsgymnasister i Östersunds kommun. Resultatet visar att eleverna generellt sett är positiva till det stöd skolan erbjuder och att acceptansen till psykisk ohälsa inom vänskapskretsen var god. Trots det uppger nästan hälften av eleverna att de inte vill träffa en kurator om de mår psykiskt dåligt.

 • 938. Åström-Brewitz, Anna
  et al.
  Bergmark, Åke
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Lundsröm, Tommy
  Return : utvärdering av en öppenvårdsverksamhet för missbrukare i Sundbyberg.2007Report (Other academic)
 • 939.
  Örnberg, Marie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Medicinering av AD/HD - en lösning eller risk för ökade sociala problem?: Vad säger forskningen och vad kan utläsas ur informella diskussioner på internetforum?2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  AD/HD har blivit ett kontroversiellt och omdiskuterat ämne av flera anledningar, som behandling med centralstimulerande medel och att symtom är diffusa och svåretiketterade. Svensk forskning kring missbruk och diversion av medicinerna saknas i princip helt och de diagnosinstrument som används är otillräckligt utvärderade. Syftet med uppsatsen är att ge en god bild av det internationella forskningsläget inom området samt att visa vilken bild samtal på internetforum ger av olika problem och dilemman rörande diagnosen AD/HD och medicinering, främst ur missbrukssynpunkt. En forumtråd på Flashback om AD/HD-mediciner har studerats och bearbetats med hjälp av innehållsanalys. Man kan konstatera att forskningsresultat varierar relativt stort mellan studier och att forskare har olika tolkningsramar. Detta speglas i viss mån av internetkommunikationerna som också visar upp ett brett spektrum av attityder, åsikter och beteenden. Metoder för att få ut bästa ruseffekt ur  mediciner är möjligen mer kreativa än forskare föreställer sig. Forskningsresultat rörande olika mediciners missbrukspotential och tillgänglighet stöds i viss mån av Flashbackdiskurserna. AD/HD som koncept och rutiner kring diagnostisering och behandling ger upphov till många dilemman ur både medicinsk, social och samhällelig synvinkel.

 • 940.
  Öste, Tuva
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Röda Korset: En analys av socialt arbete utifrån Erik Blennbergers teori- avantgarde, komplement, ersättning eller alternativ2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  MITTUNIVERSITET

  Institutionen för Socialt Arbete

   

   

   

   

  Ämne: Socialt arbete, C-kurs

  Handledare: Ingrid Byberg

   

   

  Sammanfattning: Syftet med denna studie var att titta närmare på Röda korsets sociala arbete i förhållande till Erik Blennbergers teori. Tolkningsmetod har varit hermeneutisk med en kvalitativ ansats.  Det har genomförts tre intervjuer med tjänstemän och frivilliga inom Röda Korset: En som arbetar på ett lokalkontor med övergripande frågor, en tjänsteman på storstadskontoret, ansvar för region syd och hälsa och social trygghet samt en frivillig som arbetar med besöksverksamheten. Studiens analys och resultat tolkning har utgått från Erik Blennbergers teori om hur frivilliga organisationer arbetar i förhållande till ett kompletterande, ersättande, alternativt eller ett avantgardistiskt sett. Resultatet visade på en mångfald av inriktningar och hur ett frivilligt socialt arbete kan te sig i förhållande till staten då Röda Korsets främsta tanke är att vara ett komplement till det kommunala arbetet. I flera fall finns det gränsöverskridande projekt där både samarbete mellan frivilligt och kommunalt arbete pågår och att kommunen i flera fall räknar med den frivilliga insatsen i samhället istället för att starta egna projekt. Röda Korsets ledmotiv är att vara en obunden och opåverkad organisation utan påverkan från staten men i takt med att samhället allt mer räknar med den frivilliga insatsen i det sociala arbetet och därmed ger bidrag för att vissa insatser skall starta blir denna obundenhet något begränsad.

   

   

   

  NYCKELORD: Socialt arbete, Frivilliga Organisationer

  Röda Korset, Avantgarde, Ersättning, Alternativ och

  Komplement

   

  TITEL: Röda Korset – en analys av socialt arbete utifrån Erik Blennbergers teori- avantgarde, komplement, ersättning och alternativ

   

   

  FÖRFATTARE: Tuva Öste

   

   

  DATUM:           April 2010

 • 941.
  Östlund, Fredrik
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Riderelli, Christian
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Livet som familjehem2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att få en ökad förståelse för varför människor väljer att bli verksamma som familjehem samt att få en fördjupad kunskap om hur relationerna inom kärnfamiljen påverkas och förändras av att ett barn som de tidigare inte har någon kännedom om placeras hos dem. Studien var av kvalitativ karaktär och sex stycken familjehemsmödrar intervjuades. Under intervjuerna ställdes bland annat frågor om hur parrelationen mellan familjehemsföräldrarna förändrats, hur deras egna barn påverkats av uppdragen samt om hur familjehemmet upplevde kontakten med ett placerat barns egna föräldrar och släktingar. Intervjuerna analyserades utifrån tidigare forskning och med hjälp av två teorier, systemteori samt anknytningsteori. Resultaten visade att familjehemsföräldrar vanligtvis hade flera motiv till att vilja bli familjehem och att familjehemsuppdrag påverkar parrelationen mellan familjehemsföräldrarna på flera sätt, både positivt och negativt. Familjehemsföräldrarnas egna barn påverkas också av att deras föräldrar är familjehem eftersom de inte får lika mycket uppmärksamhet av föräldrarna längre samt att de måste anpassa sig till de nya uppfostringsmetoder som ett placerat barn kan kräva. Resultaten visade även att kontakten med ett placerat barns föräldrar i vissa fall påverkat familjehemmen och ibland även kärnfamiljen. Några föräldrar till placerade barn hade blivit som vänner till familjehemsföräldrarna medan en av familjehemsföräldrarnas dotter hade blivit hotad av ett placerat barns mamma. Delar av studiens resultat gick även att hitta i tidigare forskning kring ämnet. 

   

   

16171819 901 - 941 of 941
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf