Change search
Refine search result
170171172173174175 8601 - 8650 of 8726
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 8601.
  Ögren, Magnus
  Mathematical Physics, LTH, Lund University, Lund, Sweden.
  Problem med lösningar till kvantmekanik: fördjupningskurs2006Book (Other academic)
 • 8602.
  Ögren, Magnus
  et al.
  Mathematical Physics, Lund Institute of Technology, Lund, Sweden.
  Bengtsson, Ragnar
  Mathematical Physics, Lund Institute of Technology, Lund, Sweden.
  Vektoranalys: övningar2009Book (Other academic)
 • 8603.
  Ögren, Magnus
  et al.
  Dept. of Mathematics, Technical University of Denmark, Kongens Lyngby, Denmark.
  Nyström, Marcus
  Blick för bättre läromedel?2012In: Manus, ISSN 2000-4028, no 2, p. 6-6Article, review/survey (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 8604.
  Ögren, Magnus
  et al.
  Department of Mathematics, Technical University of Denmark, Kongens Lyngby, Denmark.
  Nyström, Marcus
  Humanistlaboratoriet, Lunds universitet, Lund, Sweden.
  Med blick på vektoranalys: Ögonrörelsemätning vid problemlösning2011In: Lärande i LTH, Vol. 15, p. 6-7Article, review/survey (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 8605.
  Ögren, Magnus
  et al.
  Örebro University, School of Science and Technology. Department of Applied Mathematics and Computer Science, Technical University of Denmark, Kongens Lyngby, Denmark; Department of Chemistry, Nano-Science Center, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark.
  Nyström, Marcus
  Lund University Humanities Laboratory, Lund, Sweden.
  Jarodzka, Halszka
  Open University, Heerlen, The Netherlands.
  There’s more to the multimedia effect than meets the eye: is seeing pictures believing?2017In: Instructional science, ISSN 0020-4277, E-ISSN 1573-1952, Vol. 45, no 2, p. 263-287Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Textbooks in applied mathematics often use graphs to explain the meaning of formulae, even though their benefit is still not fully explored. To test processes underlying this assumed multimedia effect we collected performance scores, eye movements, and think-aloud protocols from students solving problems in vector calculus with and without graphs. Results showed no overall multimedia effect, but instead an effect to confirm statements that were accompanied by graphs, irrespective of whether these statements were true or false. Eye movement and verbal data shed light on this surprising finding. Students looked proportionally less at the text and the problem statement when a graph was present. Moreover, they experienced more mental effort with the graph, as indicated by more silent pauses in thinking aloud. Hence, students actively processed the graphs. This, however, was not sufficient. Further analysis revealed that the more students looked at the statement, the better they performed. Thus, in the multimedia condition the graph drew students’ attention and cognitive capacities away from focusing on the statement. A good alternative strategy in the multimedia condition was to frequently look between graph and problem statement, and thus to integrate their information. In conclusion, graphs influence where students look and what they process, and may even mislead them into believing accompanying information. Thus, teachers and textbook designers should be very critical on when to use graphs and carefully consider how the graphs are integrated with other parts of the problem.

 • 8606.
  Ögren, Marie
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  SUM-elevers delaktighet i kooperativa arbetsformer: En studie av SUM-elevers delaktighet i resonerande gruppsamtal i matematik inom klassens ram2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna kvalitativa studie undersöker möjliga samband mellan strukturerat lärande i

  kooperativa arbetsformer och SUM-elevers delaktighet. För att SUM-eleverna ska vara

  reellt inkluderande krävs en upplevelse av delaktighet i alla tre aspekter, fysisk, social

  och didaktisk. Denna undersökning fokuserar på matematiska resonerande samtal i grupp

  för att se om SUM-eleverna kan delta på samma villkor som sina klasskamrater inom

  klassens ram. Forskning har visat att det finns lärmiljöer och undervisningssätt som ger

  bättre förutsättningar till lärande för alla elever. Skollag och läroplan ger ett dubbelt

  uppdrag, demokratiuppdraget och kunskapsuppdraget. Modellen Kooperativt Lärande

  skulle kunna möjliggöra detta samtidigt. Studien bygger på en intervention som gjorts i

  form av deltagande observation. För att kunna besvara frågeställningarna har en triangulär

  ansats gjorts. Fältanteckningar, intervjuer och enkäter har använts för att fånga upp

  elevernas agerande och upplevelser. Studien utgår från ett socialkulturellt synsätt på

  lärande och har teorier om gruppen betydelse för lärande, positivt ömsesidigt beroende

  och kooperativ lärande som teoribas. Slutsatsen är att Kooperativt Lärande ger många

  möjligheter för elever med olika behov och kunskapsnivåer att utvecklas. Arbetsmodellen

  ger en möjlighet till reell inkludering för SUM-eleverna, men kräver mycket av den

  undervisande läraren. För att ett ömsesidigt positivt beroende ska uppstå krävs noggrann

  planering av tid, grupper och uppgifter. Det förutsätter att läraren är väl insatt i arbetssättet

  och är beredd att se sin roll på ett nytt sätt, samt att förstå budskapet bakom modellen.

 • 8607.
  Öhagen, Petra
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Klassrumsklimat: En studie av lärares och elevers uppfattning om vad ett gott klassrumsklimat är och hur det skapas2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I uppsatsen undersöks hur lärare och elever definierar ett gott klassrumsklimat, vem som bär ansvaret för att skapa ett gott klassrumsklimat och hur man som lärare tillsammans med sina elever kan arbeta för att skapa ett klassrumsklimat som gynnar lärandet. Detta har undersökts genom litteraturstudier, tidigare forskning och genom insamling av empiriskt material i form av fokusgrupper med lärare och elever. Utifrån detta dras slutsatser och förs en diskussion kring vad ett gott klassrumsklimat är, hur det skapas och om lärare och elever har samsyn.I litteraturen och i det empiriska materialet råder en samstämmighet kring vad ett gott klassrumsklimat är. Ord som trygghet, tolerans, delaktighet och öppenhet är återkommande. Faktorer som ledarskap, mål, dialog och feedback är viktiga för skapandet av ett gott klimat. Ansvaret för skapandet av ett gott klassrumsklimat bärs i första hand av läraren.Resultatet av denna studie kan ge en ökad medvetenhet om hur läraren tillsammans med eleverna kan skapa eller bevara ett gott klassrumsklimat som gynnar lärandet.

 • 8608.
  Öhman, Anders
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  Att pröva bilderna: vadan och varthän2008In: Våra favoriter bland Viktor Rydbergs dikter, Lund: Absalon förlag , 2008, p. 57-63Chapter in book (Other academic)
 • 8609.
  Öhman, Anders
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  "Att sjunga opp landet" - Norrland och gestaltningsproblemet2010In: Regionernas bilder: Estetiska uttryck från och om periferin, Umeå, 2010, p. 29-38Chapter in book (Other academic)
 • 8610.
  Öhman, Anders
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  August Strindbergs "En dåres försvarstal" och den självbiografiska romanen2005In: Det moderna genombrottets prosa, Lund: Studentlitteratur AB, 2005, p. 59-80Chapter in book (Other academic)
 • 8611.
  Öhman, Anders
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  Berättelserna och populärkulturen2008In: Ungdomskulturer – äger eller suger?: möjliga möten inom svenskämnet, Stockholm: Svensklärarföreningen , 2008, p. 93-107Chapter in book (Other academic)
 • 8612.
  Öhman, Anders
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  Bilden och rummet: reflexioner över Michail Bachtins kronotop-begrepp2006In: Dialogens tenker: nordiske perspektiver på Bakhtin, Oslo: Spartacus forlag , 2006, p. 169-177Chapter in book (Other academic)
 • 8613.
  Öhman, Anders
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  Biologisk fartblindhet2008In: Dagens Nyheter, ISSN 1101-2447Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 8614.
  Öhman, Anders
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  Craig Venter, genomet och skrivandet av livet2008In: Genus i norrsken, ISSN 1654-7640, Vol. 1, no 3-4, p. 19-22Article in journal (Other academic)
 • 8615.
  Öhman, Anders
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  De förskingrade: Norrland, moderniteten och Gustav Hedenvind-Eriksson2004Book (Other academic)
 • 8616.
  Öhman, Anders
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  Det dialogiska klassrummet2009In: Sjätte nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning. Muntlighetens möjligheter - retorik, berättande, samtal: Uppsala 27-28 november 2008 / [ed] Anne Palmér, Umeå: Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning , 2009, p. 162-168Conference paper (Refereed)
 • 8617.
  Öhman, Anders
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of culture and media studies.
  Det dialogiska klassrummet2009In: Sjätte nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning: muntlighetens möjligheter - retorik, berättande, samtal / [ed] Anne Palmér, Uppsala: Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning (SMDI) , 2009, p. 162-168Conference paper (Other academic)
 • 8618.
  Öhman, Anders
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  Det excellenta universitetet2008In: Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, ISSN 1102-7908, Vol. 17, no 2, p. 36-40Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 8619.
  Öhman, Anders
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  Doxa och debatt: Recension av Hanne-Lore Anderssons avhandling Doxa och debatt2009In: Tidskrift för litteraturvetenskap, ISSN 1104-0556, E-ISSN 2001-094X, no 1, p. 96-99Article in journal (Other academic)
 • 8620.
  Öhman, Anders
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  Intrig, perspektiv och narrativ kompetens2010In: Tekst og kontekst - en fagdidaktisk udfordring: 17.-19. marts 2010 i Middelfart (DK), 2010Conference paper (Other academic)
 • 8621.
  Öhman, Anders
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  Jaget, rättegången och det kärleksfulla seendet2008In: Tänd eld!: Essäer om Agnes von Krusenstjernas författarskap, Stockholm: Norstedts akademiska förlag , 2008Chapter in book (Other academic)
 • 8622.
  Öhman, Anders
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of culture and media studies.
  Litteraturdidaktik, fiktioner och intriger2015 (ed. 1)Book (Other academic)
 • 8623.
  Öhman, Anders
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  Norrland and the question of cultural identity2007In: Centring on the peripheries: studies in Scandinavian, Scottish, Gaelic and Greenlandic Literature, Norwich: Norvik Press, 2007Chapter in book (Other academic)
 • 8624.
  Öhman, Anders
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  Recension av : Staberg, Jakob, Att skapa en ny man2004In: Samlaren: tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, ISSN 0348-6133, E-ISSN 2002-3871, Vol. 124, p. 216-222Article in journal (Other academic)
 • 8625.
  Öhman, Anders
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  Recension av Yvonne Leffler, "Jag har fått ett bref..." Den tidiga svenska brevromanen 1770-1870, Gidlunds Hedemora 20072007In: Samlaren: tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, ISSN 0348-6133, E-ISSN 2002-3871, Vol. 128, no 1Article, book review (Other academic)
 • 8626.
  Öhman, Anders
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  Review of Bjarne Thomsen: Lagerlöfs litterære landvinning2007In: Scandinavica - International Journal of Scandinavian Studies, ISSN 0036-5653, Vol. 46, no 2, p. 260-264Article in journal (Other academic)
 • 8627.
  Öhman, Anders
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  Sagofolket och norrlandslitteraturen2004In: Västerbotten, ISSN 0346-4938, Vol. 2004, no 1, p. 8-13Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 8628.
  Öhman, Anders
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  Sestaviti vse skupaj: O romanu Knjiznica Pera Olova Enquista2008Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 8629.
  Öhman, Anders
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  Vägen från Hjoggböle: om Kurt Salomonson och Per Olov Enquist2010In: Replikens platser: en Dagbok : festskrift till Dag Nordmark, Karlstad: Karlstad University Press, 2010, p. 13-29Chapter in book (Other academic)
 • 8630.
  Öhman, Anders
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  Äventyret och historien2009In: Kulturhjälten: Viktor Rydbergs humanism, Stockholm: Bokförlaget Atlantis, 2009, p. 271-284Chapter in book (Other academic)
 • 8631.
  Öhman, Anders
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of culture and media studies.
  Lindell, Ingrid
  Göteborgs universitet.
  Inledning2019In: För berättelsens skull: modeller för litteraturundervisningen / [ed] Ingrid Lindell och Anders Öhman, Stockholm: Natur och kultur, 2019, 1, p. 7-15Chapter in book (Other academic)
 • 8632.
  Öhman, Anders
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of culture and media studies.
  Tornberg Pantzare, Malin
  Sävar skola.
  Att skugga intrigen: en modell för litteraturläsning i teori och praktik2019In: För berättelsens skull: modeller för litteraturundervisningen / [ed] Ingrid Lindell och Anders Öhman, Stockholm: Natur och kultur, 2019, 1, p. 17-38Chapter in book (Other academic)
 • 8633.
  Öhman, Johan
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Sundberg, Marie
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences.
  Rörelse i naturen: ett alternativt kroppsmöte2004In: Utomhusdidaktik / [ed] Iann Lundegård, Per-Olof Wickman, Ammi Wohlin, Lund: Studentlitteratur , 2004, p. 171-186Chapter in book (Other academic)
 • 8634.
  Öhman, Johan
  et al.
  Pedagogiska institutionen Örebro universitet.
  Östman, Leif
  Uppsala University, Faculty of Educational Sciences, Department of Curriculum Studies.
  Clarifying the Ethical Tendency in Education for Sustainable Development Practice: a Wittgenstein-Inspired Approach2008In: Canadian Journal of Environmental Education, ISSN 1205-5352, Vol. 13, no 1, p. 57-72Article in journal (Refereed)
 • 8635.
  Öhman, Marie
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences.
  Analysing the direction of socialisation from a power perspective2010In: Sport, Education and Society, ISSN 1357-3322, E-ISSN 1470-1243, Vol. 15, no 4, p. 393-409Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this article is to describe and illustrate an approach that facilitates a study of power and governing processes in teachers' and students' interactive actions and dealings. This approach is inspired by Foucault's work on power and the research field emanating from the concept of governmentality. The approach is illustrated through an analysis of texts of teacher and student interactions derived from video-recorded physical education lessons conducted in Swedish nine-year compulsory schools. This analysis is used to demonstrate how governing processes appear in Physical Education practices, and the socialisation content of this governance. Here the term socialisation content refers to the direction of governance, which constitutes a discursive resource for the constitution of particular forms of subjectivity.

 • 8636.
  Öhman, Marie
  et al.
  Örebro universitet.
  Almqvist, Jonas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Meckbach, Jane
  Gymnastik- och idrottshögskolan.
  Quennerstedt, Mikael
  Örebro universitet.
  Competing for ideal bodies: a study of exergames used as teaching aids in schools2014In: Critical Public Health, ISSN 0958-1596, E-ISSN 1469-3682, Vol. 24, no 2, p. 196-209Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Since the development of the welfare state, the Swedish school subject Health and Physical Education (HPE) has been regarded as an important site for public health work, and still assumes a central role in promoting the health of the coming generation. A specific type of health intervention, promoted by researchers in recent years, is the use of so-called exergames. In some countries, these fitness games are used as teaching aids in physical education classes and can be seen as examples of how public health issues and popular culture are shaping HPE in schools. The aim of the study reported in this paper is to examine which messages about health and body are offered, and how these are expressed in some of the fitness games used as teaching aids in school. The results of the study highlight the dangers of using exergames in the teaching of HPE in schools. The messages communicated by the games have a number of potentially harmful consequences, particularly with regard to the creation of specific health and bodily norms based on a measurable ideal. The use of this tool in education is thus far from value free, and the problems that might be solved when using the games are not necessarily the ones that education should privilege.

 • 8637.
  Öhman, Marie
  et al.
  Örebro University, School of Health Sciences.
  Segolsson, Joakim
  Örebro University, School of Health Sciences.
  Quennerstedt, Ann
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Lennqvist Lindén, Ann-Sofie
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Tolgfors, Pernilla
  Fysisk beröring mellan lärare och elev i utbildningssammanhang2017In: Undersöka och utveckla undervisning: Professionell utveckling för lärare / [ed] Jonas Almqvist, Karim Hamza, Anette Olin, Lund: Studentlitteratur AB, 2017, p. 155-171Chapter in book (Other academic)
 • 8638.
  Öhrn, Helena
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences.
  Barns upptäckter av matematik: ett undervisningsförsök med utgångspunkt från en barnbok2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Användandet av barnböcker för att upptäcka matematik är ett tillvägagångssätt som inte är helt vanligt. Efter en kurs i matematik under utbildningen väcktes min nyfikenhet inför detta.

  Syftet med studien är att se vad en barnbok ger för pedagogiska möjligheter att upptäcka matematik. Metoden grundar sig på ett undervisningsförsök där jag tillsammans med en grupp barn och utifrån en bok inspirerats att arbeta med matematik. Resultaten visar att en barnbok lämpar sig mycket väl som tillvägagångssätt för att upptäcka och utforska matematikens aspekter. Min slutsats är att genom att vara en medveten pedagog och se så väl till barnens förförståelse som till sina egna förgivettaganden, kan man med inspiration av barns tankar och idéer från en boks text och bilder hitta vägar till matematikens värld.

 • 8639.
  Öhström, Erika
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Hedlund, Emma
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Samling - En del av förskolans vardag: En undersökning om samlingens syfte och ledarrollens betydelse2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen var att ta reda pedagogers och barns inställning till samling samt hur de resonerar kring samlingens innehåll.

  Undersökningen genomfördes med hjälp av ostrukturerade enkäter samt observationer av samling på förskolan. Vi utförde även intervjuer av barn för att få en övergripande bild på området. Resultatet visade att förskollärare anser att samlingen är en betydelsefull aktivitet som bör leda till att läroplanens mål uppfylls, genom att förskollärarna försöker förhålla sig till en pedagogisk tanke. I resultatet synliggörs även likheter med tidigare forskning och litteratur.  

 • 8640.
  Öijerholm, Alexandra
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Jansson, Emma
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Får jag använda lärplattan?: En studie i förskolans verksamhet2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to highlight some aspects of the increased usage of tablets in preschool environments by answering the questions: what does the tablet become in the preschool environment, how much freedom does the children have over its usage.

  To answer these questions a series of observations were made at two different preschools. The observations were then complemented by interviews with teachers at the same preschools.

  This qualitative study focuses on some of the didactic questions regarding the tablets, based on a theoretical framework that is within the design-oriented perspective; which addresses the children's’ autonomy, the institutional framework and affordance.

  Our conclusion is that the tablet’s introduction in the preschool has helped the teachers in numerous parts of their documentation, but we can also see that the children's opportunities to make choices regarding the tablet are more limited than with any other resource on the preschool. In our results we also see that when the children get access to the tablet they receive a learning experience, which among other things, strengthens their language skills and their social interaction with each other.

 • 8641.
  Öman, Jennifer
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Makt att skriva2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka om några gymnasieelever utvecklas i sitt skrivande i en genrepedagogiskt inspirerad undervisning. Eleverna vars texter analyserades studerade på det samhällsvetenskapliga programmet på en gymnasieskola belägen i Mellansverige. Studien var longitudinell och metoden som användes var innehålls­analys som bestod av både en kvalitativ strukturanalys och en kvantitativ stilanalys. Strukturanalysen analyserade texternas helhet och med hjälp av den kunde olika språkliga variabler synliggöras för vidare stilanalys. Det insamlade materialet bestod av fyra gymnasieelevers texter skrivna under vårterminen 2014 och höstterminen 2014. Undersökningen gick ut på att undersöka vad som utvecklades och vilka språkliga skillnader som kunde utläsas i dessa fyra gymnasieelevers texter. Resultatet visade att av de fyra elever vars texter analyserades utvecklade deras skrivande. Anledningen till skrivutveckling kan dock inte fastslås helt men skrivutvecklingen skedde när en genrepedagogiskt inspirerad undervisning användes. 

 • 8642.
  Öqvist, Anna
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  Malmström, Malin
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Innovation and Design.
  Modell för pedagogisk utveckling i Malmfälten: Lärares ledarskap i fokus2017Report (Other academic)
 • 8643.
  Örberg, Mimmi
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Särskilda avdelningar, särskilda barn?: En studie om resursavdelningen som diskursiv arena2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande uppsats ämnar studera hur pedagoger som arbetar inom förskolans resursavdelningar genom sitt tal konstruerar barnen i behov av särskilt stöd samt försöka förstå vilka konsekvenser en särskiljande praktik får för dessa konstruktioner. Studien är genomförd på tre resursavdelningar i en kommun i Sverige. Metoden som används i undersökningen är kvalitativa gruppintervjuer med arbetslag som fokusgrupper. Som underlag vid intervjuerna har frågeområden funnits men samtalen har tagit olika form beroende på vad informanterna har valt att lyfta. Det empiriska materialet har sedan analyserats med hjälp av en verktygslåda hämtad från kritisk diskursanalys. Resultaten tyder på att pedagogerna konstruerar barnen i behov av särskilt stöd utifrån kategorier kopplade till deras särskilda behov som t.ex. diagnoser. Vid talet om barnen i behov av särskilt stöd är det vanligare förekommande med begrepp hemmahörande i en medicinsk diskurs snarare än i en pedagogisk diskurs. Barnhabiliteringen ses som en viktig instans för att förstå vilket slags stöd barnen i behov av särskilt stöd behöver. Diskursen om barnet i behov av särskilt stöd reproduceras genom, för verksamheten, meningsbärande konstruktioner och utmanas då normen för dessa konstruktioner bryts. 

 • 8644.
  Örbring, David
  Lunds universitet, Campus Helsingborg.
  Geografiska perspektiv i utbildning av lärare i samhällskunskap2014In: Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, ISSN 2000-9879, no 2014:1, p. 41-52Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Teachers in Social Studies can benefit from geographical perspectives in their teaching of Social Studies in elementary and high school. The aim is to connect geographical perspectives to various social processes and to integrate it in teaching of Social Studies. But how can the relevance of geographical perspectives in an education for teachers in Social Studies be motivated and to what benefits can it be internalized? I will try to answer that question in this article. This relevance is mainly, with basis in a literature study, focused on democracy, sustainable development and digital literacy. It is also relevant by giving teachers a broader teaching skill and thus they are able to help pupils achieve higher-order skills.

 • 8645.
  Örn, Joel
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Andersson, Jesper
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  "Ibland skulle jag lika gärna kunna undervisa från ett fik i Bangkok": Lä r a r e s u p p f a t t n i n g ar o m d a t o r e r o c h i n t e r n e t i s ko l a n2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 8646.
  Östangård, Tilda
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Smedberg, Stina
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Konkret material som resurs: En studie om konkretiseringen av bråk och decimaltal2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att, utifrån ett elevperspektiv, analysera väsentliga aspekter av konkret material som resurs vid övergång mellan bråktal och decimaltal samt hur det konkreta materialet kan hjälpa elevers diskussioner och resonemang framåt. Studien baseras på tidigare forskning samt observationer av elever i årskurs fem. För att komma fram till ett resultat och analysera detta används variationsteorin, utifrån begreppen lärandeobjekt, kritiska aspekter och variationsmönster. Resultatet visar att konkret material kan vara ett stöd i förståelsen av övergången mellan bråk- och decimaltal, förutsatt att eleverna vet hur material används. Med hjälp av det konkreta materialet kan eleverna visa sina tankegångar och styrka sina resonemang. Genom att fler elever kan följa resonemanget förs diskussionen framåt. Studien bidrar till en medvetenhet om elevers användning av konkret material.

 • 8647.
  Östblom, Jenny
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Materialkostnader i skolans textilslöjdundervisning: Hur lärare upplever prioriteringarna i textilslöjden2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 8648.
  Östensson, Erika
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Mathematics Education.
  Begreppsförståelse i matematikundervisningen: En studie om hur matematikundervisning bidrar till att främja andraspråkselevers begreppsförståelse i årskurs tre2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Antalet andraspråkselever har ökat i den svenska skolan och många av dessa elever har inte utvecklat tillräckliga kunskaper för att nå matematisk begreppsförståelse. Syftet med denna studie är att från ett lärarperspektiv undersöka på vilka kommunikationssätt matematikundervisningen bidrar till att främja andraspråkselevers begreppsförståelse. För att kunna besvara arbetets syfte och frågeställningar har en empirisk studie gjorts genom observationer i en årskurs tre och intervju med en matematiklärare. Materialet som insamlats har analyserats utifrån bland annat Prediger et al. (2012) tre grundidéer om språkväxling i matematikundervisning. Resultatet visade att kommunikationssättet i en matematikundervisning är viktigt för att främja andraspråkselevers begreppsförståelse i matematik. Vidare visade resultatet att en språkväxling mellan elevernas första– och andraspråk till en viss del kan vara fördelaktigt. Dessutom visade resultatet att det är gynnsamt att växla mellan skolspråk och vardagsspråk i matematikundervisningen. Resultatet visade även att det är bra att använda sig av olika matematiska representationer för att underlätta för andraspråkselever i matematikundervisningen. De slutsatser som dragits utifrån studiens resultat är att kommunikationen i matematikundervisningen är av stor vikt för andraspråkselevers utveckling i matematik.

 • 8649.
  Österdahl, Matilda
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Biology and Environmental Science.
  Sex utan lust till samlevnad. En kvalitativ studie om bedrivande av och problematik i sex- och samlevnadsundervisningen2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ämnen kopplade till sexualitet och relationer är populära att diskutera i samhället, och i och med kampanjen ”Metoo” så synliggörs också vikten av kunskap om jämställdhet och respekt. Mycket ansvar ligger på skolan att utbilda demokratiska medborgare med sunda värderingar som kan ta kloka beslut. Sex och samlevnad är ett ämnesövergripande ämne, och i biolog och i naturkunskap har ämnet en viktig plats i kursplanen. Studier visar att sex- och samlevnads-undervisningen varierar på svenska skolor. De visar också att sex och samlevnad är ett känsligt ämne att prata om både för lärare och elever, och även att lärare inte alltid får verktyg från lärarutbildningen i hur de ska bedriva undervisningen. Därmed uppfylls inte målet om att Sverige ska ha en likvärdig skola. Denna studie syftade till att ta reda på vad lärare fokuserar på i sin sex- och samlevnadsundervisning samt vilka didaktiska val de gör. Vidare undersöktes hur lärarna bedömer elevernas kunskaper i ämnet, och slutligen har eventuella problem i sex- och samlevnadsundervisningen undersökts och hur de i så fall hanteras.

  Studien visade att sex- och samlevnadsundervisningen inte var likvärdig mellan och inom skolorna samt att lärarnas kunskaper om hur undervisningen ska bedrivas är bristfällig då de inte alltid följer de styrdokument som finns. Flera lärare var också omedvetna om att deras sätt att undervisa utgick från traditionella perspektiv på genus och sexualitet. Ingen av lärarna hade fått några verktyg i hur sex och samlevnad kan bedrivas på sin lärarutbildning, och ett annat problem som framkom var att det inte heller fanns någon närvarande rektor som ansvarade för att sex- och samlevnadsundervisningen höll hög kvalitet. Eftersom ämnet är så pass viktigt i samhället kommer det därför att behöva prioriteras mer. Lärarna behöver mer utbildning i hur man kan ta upp ämnet och få bättre didaktiska verktyg för att öka elevers inlärning och förståelse, och sex och samlevnad behöver få större plats i hela skolan.

 • 8650.
  Österholm, Magnus
  Umeå universitet, Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM).
  A framework for studying differences between process- and object-oriented discourses2011In: Proceedings of the 35th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, vol 1: Developing mathematical thinking / [ed] Behiye Ubuz, 2011, p. 367-367Conference paper (Other academic)
170171172173174175 8601 - 8650 of 8726
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf