Change search
Refine search result
167168169170171 8451 - 8500 of 8540
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 8451.
  Öhman, Marie
  et al.
  Örebro University, School of Health Sciences.
  Segolsson, Joakim
  Örebro University, School of Health Sciences.
  Quennerstedt, Ann
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Lennqvist Lindén, Ann-Sofie
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Tolgfors, Pernilla
  Fysisk beröring mellan lärare och elev i utbildningssammanhang2017In: Undersöka och utveckla undervisning: Professionell utveckling för lärare / [ed] Jonas Almqvist, Karim Hamza, Anette Olin, Lund: Studentlitteratur AB, 2017, p. 155-171Chapter in book (Other academic)
 • 8452.
  Öhrn, Helena
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences.
  Barns upptäckter av matematik: ett undervisningsförsök med utgångspunkt från en barnbok2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Användandet av barnböcker för att upptäcka matematik är ett tillvägagångssätt som inte är helt vanligt. Efter en kurs i matematik under utbildningen väcktes min nyfikenhet inför detta.

  Syftet med studien är att se vad en barnbok ger för pedagogiska möjligheter att upptäcka matematik. Metoden grundar sig på ett undervisningsförsök där jag tillsammans med en grupp barn och utifrån en bok inspirerats att arbeta med matematik. Resultaten visar att en barnbok lämpar sig mycket väl som tillvägagångssätt för att upptäcka och utforska matematikens aspekter. Min slutsats är att genom att vara en medveten pedagog och se så väl till barnens förförståelse som till sina egna förgivettaganden, kan man med inspiration av barns tankar och idéer från en boks text och bilder hitta vägar till matematikens värld.

 • 8453.
  Öhström, Erika
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Hedlund, Emma
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Samling - En del av förskolans vardag: En undersökning om samlingens syfte och ledarrollens betydelse2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen var att ta reda pedagogers och barns inställning till samling samt hur de resonerar kring samlingens innehåll.

  Undersökningen genomfördes med hjälp av ostrukturerade enkäter samt observationer av samling på förskolan. Vi utförde även intervjuer av barn för att få en övergripande bild på området. Resultatet visade att förskollärare anser att samlingen är en betydelsefull aktivitet som bör leda till att läroplanens mål uppfylls, genom att förskollärarna försöker förhålla sig till en pedagogisk tanke. I resultatet synliggörs även likheter med tidigare forskning och litteratur.  

 • 8454.
  Öijerholm, Alexandra
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Jansson, Emma
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Får jag använda lärplattan?: En studie i förskolans verksamhet2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to highlight some aspects of the increased usage of tablets in preschool environments by answering the questions: what does the tablet become in the preschool environment, how much freedom does the children have over its usage.

  To answer these questions a series of observations were made at two different preschools. The observations were then complemented by interviews with teachers at the same preschools.

  This qualitative study focuses on some of the didactic questions regarding the tablets, based on a theoretical framework that is within the design-oriented perspective; which addresses the children's’ autonomy, the institutional framework and affordance.

  Our conclusion is that the tablet’s introduction in the preschool has helped the teachers in numerous parts of their documentation, but we can also see that the children's opportunities to make choices regarding the tablet are more limited than with any other resource on the preschool. In our results we also see that when the children get access to the tablet they receive a learning experience, which among other things, strengthens their language skills and their social interaction with each other.

 • 8455.
  Öman, Jennifer
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Makt att skriva2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka om några gymnasieelever utvecklas i sitt skrivande i en genrepedagogiskt inspirerad undervisning. Eleverna vars texter analyserades studerade på det samhällsvetenskapliga programmet på en gymnasieskola belägen i Mellansverige. Studien var longitudinell och metoden som användes var innehålls­analys som bestod av både en kvalitativ strukturanalys och en kvantitativ stilanalys. Strukturanalysen analyserade texternas helhet och med hjälp av den kunde olika språkliga variabler synliggöras för vidare stilanalys. Det insamlade materialet bestod av fyra gymnasieelevers texter skrivna under vårterminen 2014 och höstterminen 2014. Undersökningen gick ut på att undersöka vad som utvecklades och vilka språkliga skillnader som kunde utläsas i dessa fyra gymnasieelevers texter. Resultatet visade att av de fyra elever vars texter analyserades utvecklade deras skrivande. Anledningen till skrivutveckling kan dock inte fastslås helt men skrivutvecklingen skedde när en genrepedagogiskt inspirerad undervisning användes. 

 • 8456.
  Öqvist, Anna
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  Malmström, Malin
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Innovation and Design.
  Modell för pedagogisk utveckling i Malmfälten: Lärares ledarskap i fokus2017Report (Other academic)
 • 8457.
  Örberg, Mimmi
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Särskilda avdelningar, särskilda barn?: En studie om resursavdelningen som diskursiv arena2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande uppsats ämnar studera hur pedagoger som arbetar inom förskolans resursavdelningar genom sitt tal konstruerar barnen i behov av särskilt stöd samt försöka förstå vilka konsekvenser en särskiljande praktik får för dessa konstruktioner. Studien är genomförd på tre resursavdelningar i en kommun i Sverige. Metoden som används i undersökningen är kvalitativa gruppintervjuer med arbetslag som fokusgrupper. Som underlag vid intervjuerna har frågeområden funnits men samtalen har tagit olika form beroende på vad informanterna har valt att lyfta. Det empiriska materialet har sedan analyserats med hjälp av en verktygslåda hämtad från kritisk diskursanalys. Resultaten tyder på att pedagogerna konstruerar barnen i behov av särskilt stöd utifrån kategorier kopplade till deras särskilda behov som t.ex. diagnoser. Vid talet om barnen i behov av särskilt stöd är det vanligare förekommande med begrepp hemmahörande i en medicinsk diskurs snarare än i en pedagogisk diskurs. Barnhabiliteringen ses som en viktig instans för att förstå vilket slags stöd barnen i behov av särskilt stöd behöver. Diskursen om barnet i behov av särskilt stöd reproduceras genom, för verksamheten, meningsbärande konstruktioner och utmanas då normen för dessa konstruktioner bryts. 

 • 8458.
  Örbring, David
  Lunds universitet, Campus Helsingborg.
  Geografiska perspektiv i utbildning av lärare i samhällskunskap2014In: Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, ISSN 2000-9879, no 2014:1, p. 41-52Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Teachers in Social Studies can benefit from geographical perspectives in their teaching of Social Studies in elementary and high school. The aim is to connect geographical perspectives to various social processes and to integrate it in teaching of Social Studies. But how can the relevance of geographical perspectives in an education for teachers in Social Studies be motivated and to what benefits can it be internalized? I will try to answer that question in this article. This relevance is mainly, with basis in a literature study, focused on democracy, sustainable development and digital literacy. It is also relevant by giving teachers a broader teaching skill and thus they are able to help pupils achieve higher-order skills.

 • 8459.
  Örn, Joel
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Andersson, Jesper
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  "Ibland skulle jag lika gärna kunna undervisa från ett fik i Bangkok": Lä r a r e s u p p f a t t n i n g ar o m d a t o r e r o c h i n t e r n e t i s ko l a n2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 8460.
  Östangård, Tilda
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Smedberg, Stina
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Konkret material som resurs: En studie om konkretiseringen av bråk och decimaltal2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att, utifrån ett elevperspektiv, analysera väsentliga aspekter av konkret material som resurs vid övergång mellan bråktal och decimaltal samt hur det konkreta materialet kan hjälpa elevers diskussioner och resonemang framåt. Studien baseras på tidigare forskning samt observationer av elever i årskurs fem. För att komma fram till ett resultat och analysera detta används variationsteorin, utifrån begreppen lärandeobjekt, kritiska aspekter och variationsmönster. Resultatet visar att konkret material kan vara ett stöd i förståelsen av övergången mellan bråk- och decimaltal, förutsatt att eleverna vet hur material används. Med hjälp av det konkreta materialet kan eleverna visa sina tankegångar och styrka sina resonemang. Genom att fler elever kan följa resonemanget förs diskussionen framåt. Studien bidrar till en medvetenhet om elevers användning av konkret material.

 • 8461.
  Östblom, Jenny
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Materialkostnader i skolans textilslöjdundervisning: Hur lärare upplever prioriteringarna i textilslöjden2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 8462.
  Östensson, Erika
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Mathematics Education.
  Begreppsförståelse i matematikundervisningen: En studie om hur matematikundervisning bidrar till att främja andraspråkselevers begreppsförståelse i årskurs tre2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Antalet andraspråkselever har ökat i den svenska skolan och många av dessa elever har inte utvecklat tillräckliga kunskaper för att nå matematisk begreppsförståelse. Syftet med denna studie är att från ett lärarperspektiv undersöka på vilka kommunikationssätt matematikundervisningen bidrar till att främja andraspråkselevers begreppsförståelse. För att kunna besvara arbetets syfte och frågeställningar har en empirisk studie gjorts genom observationer i en årskurs tre och intervju med en matematiklärare. Materialet som insamlats har analyserats utifrån bland annat Prediger et al. (2012) tre grundidéer om språkväxling i matematikundervisning. Resultatet visade att kommunikationssättet i en matematikundervisning är viktigt för att främja andraspråkselevers begreppsförståelse i matematik. Vidare visade resultatet att en språkväxling mellan elevernas första– och andraspråk till en viss del kan vara fördelaktigt. Dessutom visade resultatet att det är gynnsamt att växla mellan skolspråk och vardagsspråk i matematikundervisningen. Resultatet visade även att det är bra att använda sig av olika matematiska representationer för att underlätta för andraspråkselever i matematikundervisningen. De slutsatser som dragits utifrån studiens resultat är att kommunikationen i matematikundervisningen är av stor vikt för andraspråkselevers utveckling i matematik.

 • 8463.
  Österdahl, Matilda
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Biology and Environmental Science.
  Sex utan lust till samlevnad. En kvalitativ studie om bedrivande av och problematik i sex- och samlevnadsundervisningen2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ämnen kopplade till sexualitet och relationer är populära att diskutera i samhället, och i och med kampanjen ”Metoo” så synliggörs också vikten av kunskap om jämställdhet och respekt. Mycket ansvar ligger på skolan att utbilda demokratiska medborgare med sunda värderingar som kan ta kloka beslut. Sex och samlevnad är ett ämnesövergripande ämne, och i biolog och i naturkunskap har ämnet en viktig plats i kursplanen. Studier visar att sex- och samlevnads-undervisningen varierar på svenska skolor. De visar också att sex och samlevnad är ett känsligt ämne att prata om både för lärare och elever, och även att lärare inte alltid får verktyg från lärarutbildningen i hur de ska bedriva undervisningen. Därmed uppfylls inte målet om att Sverige ska ha en likvärdig skola. Denna studie syftade till att ta reda på vad lärare fokuserar på i sin sex- och samlevnadsundervisning samt vilka didaktiska val de gör. Vidare undersöktes hur lärarna bedömer elevernas kunskaper i ämnet, och slutligen har eventuella problem i sex- och samlevnadsundervisningen undersökts och hur de i så fall hanteras.

  Studien visade att sex- och samlevnadsundervisningen inte var likvärdig mellan och inom skolorna samt att lärarnas kunskaper om hur undervisningen ska bedrivas är bristfällig då de inte alltid följer de styrdokument som finns. Flera lärare var också omedvetna om att deras sätt att undervisa utgick från traditionella perspektiv på genus och sexualitet. Ingen av lärarna hade fått några verktyg i hur sex och samlevnad kan bedrivas på sin lärarutbildning, och ett annat problem som framkom var att det inte heller fanns någon närvarande rektor som ansvarade för att sex- och samlevnadsundervisningen höll hög kvalitet. Eftersom ämnet är så pass viktigt i samhället kommer det därför att behöva prioriteras mer. Lärarna behöver mer utbildning i hur man kan ta upp ämnet och få bättre didaktiska verktyg för att öka elevers inlärning och förståelse, och sex och samlevnad behöver få större plats i hela skolan.

 • 8464.
  Österholm, Magnus
  Umeå universitet, Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM).
  A framework for studying differences between process- and object-oriented discourses2011In: Proceedings of the 35th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, vol 1: Developing mathematical thinking / [ed] Behiye Ubuz, 2011, p. 367-367Conference paper (Other academic)
 • 8465.
  Österholm, Magnus
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Umeå Mathematics Education Research Centre (UMERC). Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Science and Mathematics Education.
  A framework for studying differences between process- and object-oriented discourses2011In: Proceedings of the 35th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, vol 1: Developing mathematical thinking / [ed] Behiye Ubuz, 2011, p. 367-367Conference paper (Other academic)
 • 8466.
  Österholm, Magnus
  Linköping University, Department of Mathematics, Applied Mathematics. Linköping University, The Institute of Technology.
  A metacognitive perspective on reading mathe-matical texts: Students’ beliefs and criteria for comprehension2006Manuscript (preprint) (Other academic)
 • 8467.
  Österholm, Magnus
  Linköpings universitet, Tillämpad matematik.
  A reading comprehension perspective on problem solving2006In: Developing and researching quality in mathematics teaching and learning : proceedings of MADIF 5 : the 5th Swedish Mathematics Education Research Seminar, Malmö, January 24-25, 2006 / [ed] Christer Bergsten and Barbro Grevholm, Linköping: Svensk förening för matematikdidaktisk forskning (SMDF) , 2006, p. 136-145Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to discuss the bi-directional relationship between reading comprehension and problem solving, i.e. how reading comprehension can affect and become an integral part of problem solving, and how it can be affected by the mathematical text content or by the mathematical situation when the text is read. Based on theories of reading comprehension and a literature review it is found that the relationship under study is complex and that the reading process can affect as well as act as an integral part of the problem solving process but also that not much research has focused on this relationship.

 • 8468.
  Österholm, Magnus
  Linköping University, Department of Mathematics, Applied Mathematics. Linköping University, The Institute of Technology.
  A reading comprehension perspective on problem solving2006In: Developing and researching quality in mathematics teaching and learning : proceedings of MADIF 5 : the 5th Swedish Mathematics Education Research Seminar, Malmö, January 24-25, 2006 / [ed] Christer Bergsten and Barbro Grevholm, Linköping: Svensk förening för matematikdidaktisk forskning (SMDF) , 2006, p. 136-145Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to discuss the bi-directional relationship between reading comprehension and problem solving, i.e. how reading comprehension can affect and become an integral part of problem solving, and how it can be affected by the mathematical text content or by the mathematical situation when the text is read. Based on theories of reading comprehension and a literature review it is found that the relationship under study is complex and that the reading process can affect as well as act as an integral part of the problem solving process but also that not much research has focused on this relationship.

 • 8469.
  Österholm, Magnus
  Umeå universitet, Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM).
  Beliefs: A theoretically unnecessary construct?2010In: Proceedings of the Sixth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. January 28th - February 1st 2009, Lyon, France / [ed] V. Durand-Guerrier, S. Soury-Lavergne & F. Arzarello, Lyon: Institut National de Recherche Pédagogique , 2010, p. 154-163Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper I analyze different existing definitions of the term beliefs, focusing on relations between beliefs and knowledge. Through this analysis I note several problems with different types of definitions. In particular, when defining beliefs through a distinction between belief and knowledge systems, this creates an idealized view of knowledge, seen as something more pure (less affective, less episodic, and more logical). In addition, attention is generally not given to from what point of perspective a definition is made; if the distinction between beliefs and knowledge is seen as being either individual/psychological or social. These two perspectives are also sometimes mixed, which results in a messy construct. Based on the performed analysis, a conceptualization of beliefs is suggested.

 • 8470.
  Österholm, Magnus
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Umeå Mathematics Education Research Centre (UMERC). Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Science and Mathematics Education.
  Beliefs: A theoretically unnecessary construct?2010In: Proceedings of the Sixth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. January 28th - February 1st 2009, Lyon, France / [ed] V. Durand-Guerrier, S. Soury-Lavergne & F. Arzarello, Lyon: Institut National de Recherche Pédagogique , 2010, p. 154-163Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper I analyze different existing definitions of the term beliefs, focusing on relations between beliefs and knowledge. Through this analysis I note several problems with different types of definitions. In particular, when defining beliefs through a distinction between belief and knowledge systems, this creates an idealized view of knowledge, seen as something more pure (less affective, less episodic, and more logical). In addition, attention is generally not given to from what point of perspective a definition is made; if the distinction between beliefs and knowledge is seen as being either individual/psychological or social. These two perspectives are also sometimes mixed, which results in a messy construct. Based on the performed analysis, a conceptualization of beliefs is suggested.

 • 8471.
  Österholm, Magnus
  Umeå universitet, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Characterizing mathematics education research discourse on belief2011In: Current state of research on mathematical beliefs XVI: Proceedings of the MAVI-16 Conference, June 26-29, 2010, Tallinn, Estonia / [ed] Kirsti Kislenko, Tallinn, Estonia: Institute of Mathematics and Natural Sciences, Tallinn University , 2011, p. 200-217Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The discursive use of ‘belief’ in research articles are analyzed as a contribution to the reflexive activity in belief-research, in particular regarding theoretical aspects of the notion of belief. The purpose of this paper is to create an explicitly described procedure for such an analysis, from the selection of data to categorizations of the smallest unit of analysis. The method of analysis builds on some linguistic structures, focusing in this paper on the use of adjectives and verbs in relation to ‘belief’. From the analysis of the use of ‘belief’ in eight articles a set of categories is created describing different uses of the notion of belief.

 • 8472.
  Österholm, Magnus
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Science and Mathematics Education. Umeå University, Faculty of Science and Technology, Umeå Mathematics Education Research Centre (UMERC).
  Characterizing mathematics education research discourse on belief2011In: Current state of research on mathematical beliefs XVI: Proceedings of the MAVI-16 Conference, June 26-29, 2010, Tallinn, Estonia / [ed] Kirsti Kislenko, Tallinn, Estonia: Institute of Mathematics and Natural Sciences, Tallinn University , 2011, p. 200-217Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The discursive use of ‘belief’ in research articles are analyzed as a contribution to the reflexive activity in belief-research, in particular regarding theoretical aspects of the notion of belief. The purpose of this paper is to create an explicitly described procedure for such an analysis, from the selection of data to categorizations of the smallest unit of analysis. The method of analysis builds on some linguistic structures, focusing in this paper on the use of adjectives and verbs in relation to ‘belief’. From the analysis of the use of ‘belief’ in eight articles a set of categories is created describing different uses of the notion of belief.

 • 8473.
  Österholm, Magnus
  Linköpings universitet, Tillämpad matematik.
  Characterizing reading comprehension of mathematical texts2006In: Educational Studies in Mathematics, ISSN 0013-1954, E-ISSN 1573-0816, Vol. 63, no 3, p. 325-346Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study compares reading comprehension of three different texts: two mathematical texts and one historical text. The two mathematical texts both present basic concepts of group theory, but one does it using mathematical symbols and the other only uses natural language. A total of 95 upper secondary and university students read one of the mathematical texts and the historical text. Before reading the texts, a test of prior knowledge for both mathematics and history was given and after reading each text, a test of reading comprehension was given. The results reveal a similarity in reading comprehension between the mathematical text without symbols and the historical text, and also a difference in reading comprehension between the two mathematical texts. This result suggests that mathematics in itself is not the most dominant aspect affecting the reading comprehension process, but the use of symbols in the text is a more relevant factor. Although the university students had studied more mathematics courses than the upper secondary students, there was only a small and insignificant difference between these groups regarding reading comprehension of the mathematical text with symbols. This finding suggests that there is a need for more explicit teaching of reading comprehension for texts including symbols.

 • 8474.
  Österholm, Magnus
  Linköping University, Department of Mathematics, Applied Mathematics. Linköping University, The Institute of Technology.
  Characterizing reading comprehension of mathematical texts2006In: Educational Studies in Mathematics, ISSN 0013-1954, E-ISSN 1573-0816, Vol. 63, no 3, p. 325-346Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study compares reading comprehension of three different texts: two mathematical texts and one historical text. The two mathematical texts both present basic concepts of group theory, but one does it using mathematical symbols and the other only uses natural language. A total of 95 upper secondary and university students read one of the mathematical texts and the historical text. Before reading the texts, a test of prior knowledge for both mathematics and history was given and after reading each text, a test of reading comprehension was given. The results reveal a similarity in reading comprehension between the mathematical text without symbols and the historical text, and also a difference in reading comprehension between the two mathematical texts. This result suggests that mathematics in itself is not the most dominant aspect affecting the reading comprehension process, but the use of symbols in the text is a more relevant factor. Although the university students had studied more mathematics courses than the upper secondary students, there was only a small and insignificant difference between these groups regarding reading comprehension of the mathematical text with symbols. This finding suggests that there is a need for more explicit teaching of reading comprehension for texts including symbols.

 • 8475.
  Österholm, Magnus
  Umeå universitet, Matematik, teknik och naturvetenskap.
  Do students need to learn how to use their mathematics textbooks?: The case of reading comprehension2008In: Nordisk matematikkdidaktikk, ISSN 1104-2176, Vol. 13, no 3, p. 53-73Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The main question discussed in this paper is whether students need to learn how to read mathematical texts. I describe and analyze the results from different types of studies about mathematical texts; studies about properties of mathematical texts, about the reading of mathematical tasks, and about the reading of mathematical expository texts. These studies show that students seem to develop special reading strategies for mathematical texts that are not desirable. It has not been possible to find clear evidence for the need of a specific ”mathematical reading ability”. However, there is still a need to focus more on reading in mathematics teaching since students seem to develop the non-desirable reading strategies.

 • 8476.
  Österholm, Magnus
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Mathematics, Technology and Science Education. Umeå University, Faculty of Science and Technology, Umeå Mathematics Education Research Centre (UMERC).
  Do students need to learn how to use their mathematics textbooks?: The case of reading comprehension2008In: Nordisk matematikkdidaktikk, ISSN 1104-2176, Vol. 13, no 3, p. 53-73Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The main question discussed in this paper is whether students need to learn how to read mathematical texts. I describe and analyze the results from different types of studies about mathematical texts; studies about properties of mathematical texts, about the reading of mathematical tasks, and about the reading of mathematical expository texts. These studies show that students seem to develop special reading strategies for mathematical texts that are not desirable. It has not been possible to find clear evidence for the need of a specific ”mathematical reading ability”. However, there is still a need to focus more on reading in mathematics teaching since students seem to develop the non-desirable reading strategies.

 • 8477.
  Österholm, Magnus
  Linköpings universitet, Tillämpad matematik.
  Epistemological beliefs and communication in mathematics education at upper secondary and university levels2009In: Perspectives on mathematical knowledge. Proceedings of MADIF 6, the 6th Swedish Mathematics Education Research Seminar, Stockholm, January 29-30, 2008 / [ed] Christer Bergsten, Barbro Grevholm, Thomas Lingefjärd, Linköping: Svensk förening för matematikdidaktisk forskning (SMDF) , 2009, p. 132-134Conference paper (Other academic)
 • 8478.
  Österholm, Magnus
  Linköping University, Department of Mathematics, Applied Mathematics. Linköping University, The Institute of Technology.
  Epistemological beliefs and communication in mathematics education at upper secondary and university levels2009In: Perspectives on mathematical knowledge. Proceedings of MADIF 6, the 6th Swedish Mathematics Education Research Seminar, Stockholm, January 29-30, 2008 / [ed] Christer Bergsten, Barbro Grevholm, Thomas Lingefjärd, Linköping: Svensk förening för matematikdidaktisk forskning (SMDF) , 2009, p. 132-134Conference paper (Other academic)
 • 8479.
  Österholm, Magnus
  Umeå universitet, Matematik, teknik och naturvetenskap.
  Kan vi separera läsning från matematikämnet?2009In: Dyslexi, ISSN 1401-2480, Vol. 14, no 3, p. 18-21Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  För uppgifter som man använder i undervisning eller prov i matematik så vill man i första hand utveckla eller testa kunskaper i matematik och inte elevernas läsförmåga. Om undervisning i matematik bygger mycket på läsning så verkar det finnas större risk att elever som har svårigheter med läsning också kommer få svårigheter med matematikämnet. En tanke kan därför vara att man vill separera läsning från matematikämnet, för att på så sätt undvika dessa potentiella problem. Mitt syfte med denna artikel är att analysera vissa aspekter av relationer mellan läsning och matematik, för att på detta sätt se om och hur en sådan separering kan göras.

 • 8480.
  Österholm, Magnus
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Mathematics, Technology and Science Education. Umeå University, Faculty of Science and Technology, Umeå Mathematics Education Research Centre (UMERC).
  Kan vi separera läsning från matematikämnet?2009In: Dyslexi, ISSN 1401-2480, Vol. 14, no 3, p. 18-21Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  För uppgifter som man använder i undervisning eller prov i matematik så vill man i första hand utveckla eller testa kunskaper i matematik och inte elevernas läsförmåga. Om undervisning i matematik bygger mycket på läsning så verkar det finnas större risk att elever som har svårigheter med läsning också kommer få svårigheter med matematikämnet. En tanke kan därför vara att man vill separera läsning från matematikämnet, för att på så sätt undvika dessa potentiella problem. Mitt syfte med denna artikel är att analysera vissa aspekter av relationer mellan läsning och matematik, för att på detta sätt se om och hur en sådan separering kan göras.

 • 8481.
  Österholm, Magnus
  Linköpings universitet.
  Kognitiva och metakognitiva perspektiv på läsförståelse inom matematik2006Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  There seems to exist a general belief that one needs to learn specifically how to read mathematical texts, that is, a need to develop a special kind of reading ability for such texts. However, this belief does not seem to be based on research results since it does not exist much research that focus on reading comprehension in mathematics.

  The main purpose of this dissertation is to examine whether a reader needs special types of knowledge or abilities in order to read mathematical texts. Focus is on students’ reading of different kinds of texts that contain mathematics from introductory university level. The reading of mathematical texts is studied from two different perspectives, on the one hand a cognitive perspective, where reading abilities and content knowledge are studied in relation to reading comprehension, and on the other a metacognitive perspective, where focus is on beliefs and how a reader determines whether a text has been understood or not.

  Three empirical studies together with theoretical discussions, partly based on two literature surveys, are included in this dissertation. The literature surveys deal with properties of mathematical texts and reading in relation to problem solving. The empirical studies compare the reading of different types of texts, partly mathematical texts with texts with content from another domain and partly different types of mathematical texts, where focus is on the use of symbols and texts focusing on conceptual or procedural knowledge. Furthermore, students’ beliefs about their own reading comprehension and about texts and reading in general in mathematics are studied, in particular whether these beliefs are connected to reading comprehension.

  The results from the studies in this dissertation show that the students seem to use a special type of reading ability for mathematical texts; to focus on symbols in a text. For mathematical texts without symbols, a more general reading ability is used, that is, a type of ability also used for texts with content from another domain. The special type of reading ability used for texts including symbols affects the reading comprehension differently depending on whether the text focuses on conceptual or procedural knowledge. Compared to the use of the more general reading ability, the use of the special reading ability creates a worse reading comprehension.

  There seems to exist a need to focus on reading and reading comprehension in mathematics education since results in this dissertation show that courses at the upper secondary level (course E) and at the university level (in algebra and analysis) do not affect the special reading ability. However, the mentioned results show that this focus on reading does not necessarily need to be about learning to read mathematical texts in a special manner but to use an existing, more general, reading ability also for mathematical texts.

  Results from the metacognitive perspective show a difference between conscious aspects, such as regarding beliefs and reflections about comprehension, and unconscious aspects, such as the more automatic processes that make a reader understand a text, where also metacognitive processes are active. In particular, beliefs, which have been examined through a questionnaire, do not have a clear and independent effect on reading comprehension.

  From the texts used in these studies and the participating students, there seems not do be a general need to view the reading of mathematical texts as a special kind of process that demands special types of reading abilities. Instead, the development of a special type of reading ability among students could be caused by a lack of experiences regarding a need to read different types of mathematical texts where similarities with reading in general can be highlighted and used.

 • 8482.
  Österholm, Magnus
  Linköping University, Department of Mathematics, Applied Mathematics. Linköping University, The Institute of Technology.
  Kognitiva och metakognitiva perspektiv på läsförståelse inom matematik2006Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  There seems to exist a general belief that one needs to learn specifically how to read mathematical texts, that is, a need to develop a special kind of reading ability for such texts. However, this belief does not seem to be based on research results since it does not exist much research that focus on reading comprehension in mathematics.

  The main purpose of this dissertation is to examine whether a reader needs special types of knowledge or abilities in order to read mathematical texts. Focus is on students’ reading of different kinds of texts that contain mathematics from introductory university level. The reading of mathematical texts is studied from two different perspectives, on the one hand a cognitive perspective, where reading abilities and content knowledge are studied in relation to reading comprehension, and on the other a metacognitive perspective, where focus is on beliefs and how a reader determines whether a text has been understood or not.

  Three empirical studies together with theoretical discussions, partly based on two literature surveys, are included in this dissertation. The literature surveys deal with properties of mathematical texts and reading in relation to problem solving. The empirical studies compare the reading of different types of texts, partly mathematical texts with texts with content from another domain and partly different types of mathematical texts, where focus is on the use of symbols and texts focusing on conceptual or procedural knowledge. Furthermore, students’ beliefs about their own reading comprehension and about texts and reading in general in mathematics are studied, in particular whether these beliefs are connected to reading comprehension.

  The results from the studies in this dissertation show that the students seem to use a special type of reading ability for mathematical texts; to focus on symbols in a text. For mathematical texts without symbols, a more general reading ability is used, that is, a type of ability also used for texts with content from another domain. The special type of reading ability used for texts including symbols affects the reading comprehension differently depending on whether the text focuses on conceptual or procedural knowledge. Compared to the use of the more general reading ability, the use of the special reading ability creates a worse reading comprehension.

  There seems to exist a need to focus on reading and reading comprehension in mathematics education since results in this dissertation show that courses at the upper secondary level (course E) and at the university level (in algebra and analysis) do not affect the special reading ability. However, the mentioned results show that this focus on reading does not necessarily need to be about learning to read mathematical texts in a special manner but to use an existing, more general, reading ability also for mathematical texts.

  Results from the metacognitive perspective show a difference between conscious aspects, such as regarding beliefs and reflections about comprehension, and unconscious aspects, such as the more automatic processes that make a reader understand a text, where also metacognitive processes are active. In particular, beliefs, which have been examined through a questionnaire, do not have a clear and independent effect on reading comprehension.

  From the texts used in these studies and the participating students, there seems not do be a general need to view the reading of mathematical texts as a special kind of process that demands special types of reading abilities. Instead, the development of a special type of reading ability among students could be caused by a lack of experiences regarding a need to read different types of mathematical texts where similarities with reading in general can be highlighted and used.

 • 8483.
  Österholm, Magnus
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Learning mathematics by reading - a study of students interacting with a text2003In: Nordic pre-conference to ICME 10, 2003Conference paper (Other academic)
 • 8484.
  Österholm, Magnus
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Mathematics, Applied Mathematics.
  Learning mathematics by reading - a study of students interacting with a text2003In: Nordic pre-conference to ICME 10, 2003Conference paper (Other academic)
 • 8485.
  Österholm, Magnus
  Umeå universitet, Matematik, teknik och naturvetenskap.
  Läsförståelsens roll inom matematikutbildning2009In: Matematikdidaktiska frågor: Resultat från en forskarskola / [ed] Gerd Brandell, Göteborg: Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM), Göteborgs universitet , 2009, 1, p. 154-165Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Denna artikel beskriver undersökningar kring hur universitetsstudenter och skolelever läser olika typer av texter. Frågor jag vill besvara är hur man bör förhålla sig till läsning inom matematikutbildning och om man behöver behandla läsförståelse som en del av undervisning inom matematik. I artikeln behandlar jag undersökningar kring läsning av uppgiftstexter samt undersökningar kring läsning av förklarande texter. Därefter jämför jag dessa olika typer av lässituationer och noterar då vissa likheter mellan lässtrategier som elever använder sig av i de olika situationerna. Bland annat noterar jag att texter som innehåller symboler tycks aktivera en speciell lässtrategi hos elever. Denna strategi verkar handla om att fokusera på symboler och andra typer av nyckelord i texten, vilket resulterar i en sämre läsförståelse. En slutsats är därför att det finns behov av att behandla läsning i matematikundervisning eftersom elever på egen hand tenderar att utveckla bristfälliga lässtrategier. Jag diskuterar också förslag på hur man kan göra detta. Som avslutning i artikeln diskuterar jag även hur resultaten om läsning kan ses i relation till andra forskningsresultat.

 • 8486.
  Österholm, Magnus
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Mathematics, Technology and Science Education. Umeå University, Faculty of Science and Technology, Umeå Mathematics Education Research Centre (UMERC).
  Läsförståelsens roll inom matematikutbildning2009In: Matematikdidaktiska frågor: Resultat från en forskarskola / [ed] Gerd Brandell, Göteborg: Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM), Göteborgs universitet , 2009, 1, p. 154-165Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Denna artikel beskriver undersökningar kring hur universitetsstudenter och skolelever läser olika typer av texter. Frågor jag vill besvara är hur man bör förhålla sig till läsning inom matematikutbildning och om man behöver behandla läsförståelse som en del av undervisning inom matematik. I artikeln behandlar jag undersökningar kring läsning av uppgiftstexter samt undersökningar kring läsning av förklarande texter. Därefter jämför jag dessa olika typer av lässituationer och noterar då vissa likheter mellan lässtrategier som elever använder sig av i de olika situationerna. Bland annat noterar jag att texter som innehåller symboler tycks aktivera en speciell lässtrategi hos elever. Denna strategi verkar handla om att fokusera på symboler och andra typer av nyckelord i texten, vilket resulterar i en sämre läsförståelse. En slutsats är därför att det finns behov av att behandla läsning i matematikundervisning eftersom elever på egen hand tenderar att utveckla bristfälliga lässtrategier. Jag diskuterar också förslag på hur man kan göra detta. Som avslutning i artikeln diskuterar jag även hur resultaten om läsning kan ses i relation till andra forskningsresultat.

 • 8487.
  Österholm, Magnus
  Linköpings universitet, Tillämpad matematik.
  Metacognition and reading - criteria for comprehension of mathematics texts2006In: Proceedings of the 30th conference of the International group for the psychology of mathematics education / [ed] J. Novotná, H. Moraová, M. Krátká and N. Stehlíková, Prague: The International Group for the Psychology of Mathematics Education , 2006, p. 289-296Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This study uses categories of comprehension criteria to examine students’ reasons for stating that they do, or do not, understand a given mathematics text. Nine student teachers were individually interviewed, where they read a text and commented on their comprehension, in particular, why they felt they did, or did not, understand the text. The students had some difficulties commenting on their comprehension in this manner, something that can be due to that much of comprehension monitoring, when criteria for comprehension are used, might be operating at an unconscious cognitive level. Some specific aspects of mathematics texts are examined, such as the symbolic language and conceptual and procedural understanding.

 • 8488.
  Österholm, Magnus
  Linköping University, Department of Mathematics, Applied Mathematics. Linköping University, The Institute of Technology.
  Metacognition and reading - criteria for comprehension of mathematics texts2006In: Proceedings of the 30th conference of the International group for the psychology of mathematics education / [ed] J. Novotná, H. Moraová, M. Krátká and N. Stehlíková, Prague: The International Group for the Psychology of Mathematics Education , 2006, Vol. 4, p. 289-296Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This study uses categories of comprehension criteria to examine students’ reasons for stating that they do, or do not, understand a given mathematics text. Nine student teachers were individually interviewed, where they read a text and commented on their comprehension, in particular, why they felt they did, or did not, understand the text. The students had some difficulties commenting on their comprehension in this manner, something that can be due to that much of comprehension monitoring, when criteria for comprehension are used, might be operating at an unconscious cognitive level. Some specific aspects of mathematics texts are examined, such as the symbolic language and conceptual and procedural understanding.

 • 8489.
  Österholm, Magnus
  Umeå universitet, Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM).
  Relationships between epistemological beliefs and properties of discourse: Some empirical explorations2010In: Mathematics and mathematics education: Cultural and social dimensions. Proceedings of MADIF 7 / [ed] C. Bergsten, E. Jablonka & T. Wedege, Linköping: Svensk förening för matematikdidaktisk forskning, SMDF , 2010, p. 241-250Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper I investigate what types of epistemologies are conveyed through properties of mathematical discourse in two lectures. A main purpose is to develop and explore methods for a type of analysis for this investigation. The analysis focuses on the types of statements and types of arguments used in explicit argumentations in the lectures. This type of analysis proves to be useful when characterizing epistemological aspects of lectures. However, some limitations are also noted, in particular that it was common to use more implicit types of argumentations in the lectures, which was not included as data in the present analysis.

 • 8490.
  Österholm, Magnus
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Umeå Mathematics Education Research Centre (UMERC). Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Science and Mathematics Education.
  Relationships between epistemological beliefs and properties of discourse: Some empirical explorations2010In: Mathematics and mathematics education: Cultural and social dimensions. Proceedings of MADIF 7 / [ed] C. Bergsten, E. Jablonka & T. Wedege, Linköping: Svensk förening för matematikdidaktisk forskning, SMDF , 2010, p. 241-250Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper I investigate what types of epistemologies are conveyed through properties of mathematical discourse in two lectures. A main purpose is to develop and explore methods for a type of analysis for this investigation. The analysis focuses on the types of statements and types of arguments used in explicit argumentations in the lectures. This type of analysis proves to be useful when characterizing epistemological aspects of lectures. However, some limitations are also noted, in particular that it was common to use more implicit types of argumentations in the lectures, which was not included as data in the present analysis.

 • 8491.
  Österholm, Magnus
  Umeå universitet, Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM).
  Students' summaries of mathematical lectures: Comparing the discourse of students with the discourse of lectures2012In: Mathematics Education: Expanding Horizons. Proceedings of the 35th Annual Conference of the Mathematics Education Research Group of Australasia / [ed] J. Dindyal, L. P. Cheng & S. F. Ng, Singapore: MERGA , 2012, p. 578-585Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This study focuses on a distinction between process- and object-oriented discourses when characterising the discourse of university students' summaries of lectures and examining connections between students' discourse and the discourse of lectures. Results show that students' discourse in general tends to be process-oriented, by their use of active verbs and little use of nominalisations. Students' summaries of process-oriented lectures also tend to be more process-oriented, but the differences between individual students are larger than differences caused by variations of the discourse in the lectures.

 • 8492.
  Österholm, Magnus
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Umeå Mathematics Education Research Centre (UMERC). Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Science and Mathematics Education.
  Students' summaries of mathematical lectures: Comparing the discourse of students with the discourse of lectures2012In: Mathematics Education: Expanding Horizons. Proceedings of the 35th Annual Conference of the Mathematics Education Research Group of Australasia / [ed] J. Dindyal, L. P. Cheng & S. F. Ng, Singapore: MERGA , 2012, p. 578-585Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This study focuses on a distinction between process- and object-oriented discourses when characterising the discourse of university students' summaries of lectures and examining connections between students' discourse and the discourse of lectures. Results show that students' discourse in general tends to be process-oriented, by their use of active verbs and little use of nominalisations. Students' summaries of process-oriented lectures also tend to be more process-oriented, but the differences between individual students are larger than differences caused by variations of the discourse in the lectures.

 • 8493.
  Österholm, Magnus
  Umeå universitet, Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM).
  The ontology of beliefs from a cognitive perspective2010In: Proceedings of the conference MAVI-15: Ongoing research on beliefs in mathematics education, September 8-11, 2009, Genoa, Italy / [ed] F. Furinghetti & F. Morselli, Genoa: Department of Mathematics, University of Genoa , 2010, p. 35-46Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In order to refine existing theories of beliefs, attention is given to the ontology of beliefs, in particular how a belief can be seen as a mental object or a mental process. The analysis focuses on some central aspects of beliefs; unconsciousness, context­ualization, and creation and change of beliefs, but also relates to research metho­dology. Through the analysis, the creation of belief is highlighted as a central aspect for more in-depth theories of beliefs. The outline of a theoretical framework is described – a framework that has the benefit of creating a coherent integration of all different aspects discussed, and which can also be used as a framework when designing and analyzing methods for empirical research.

 • 8494.
  Österholm, Magnus
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Umeå Mathematics Education Research Centre (UMERC). Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Science and Mathematics Education.
  The ontology of beliefs from a cognitive perspective2010In: Proceedings of the conference MAVI-15: Ongoing research on beliefs in mathematics education, September 8-11, 2009, Genoa, Italy / [ed] F. Furinghetti & F. Morselli, Genoa: Department of Mathematics, University of Genoa , 2010, p. 35-46Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In order to refine existing theories of beliefs, attention is given to the ontology of beliefs, in particular how a belief can be seen as a mental object or a mental process. The analysis focuses on some central aspects of beliefs; unconsciousness, context­ualization, and creation and change of beliefs, but also relates to research metho­dology. Through the analysis, the creation of belief is highlighted as a central aspect for more in-depth theories of beliefs. The outline of a theoretical framework is described – a framework that has the benefit of creating a coherent integration of all different aspects discussed, and which can also be used as a framework when designing and analyzing methods for empirical research.

 • 8495.
  Österholm, Magnus
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Science and Mathematics Education. Umeå University, Faculty of Science and Technology, Umeå Mathematics Education Research Centre (UMERC).
  The role of mathematical competencies in curriculum documents in different countries2018In: Perspectives on professional development of mathematics teachers: Proceedings of MADIF 11, The eleventh research seminar of the Swedish Society for Research in Mathematics Education, Karlstad, January 23–24, 2018 / [ed] Johan Häggström, Yvonne Liljekvist, Jonas Bergman Ärlebäck, Maria Fahlgren, Oduor Olande, Karlstad: Svensk förening för MatematikDidaktisk Forskning - SMDF, 2018, p. 131-140Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The inclusion of competencies in curriculum documents can be seen as an international reform movement in mathematics education. The purpose of this study is to understand which role mathematical competencies have in curriculum documents in different countries, with a focus on the relationship between competencies and content. Curriculum documents from 11 different countries were analysed. The results reveal three different themes of variation, concerning if the competencies are specific to mathematics, if competencies are described as learning goals, and if such learning goals are differentiated between grade levels.

 • 8496.
  Österholm, Magnus
  Umeå universitet, Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM).
  The role of theory when studying epistemological characterizations of mathematics lecture(r)s2012In: The Montana Mathematics Enthusiast, ISSN 1551-3440, E-ISSN 1551-3440, Vol. 9, no 3, p. 431-464Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The study presented in this paper is a contribution to the scientific discussion about the role and use of theory in mathematics education research. In particular, focus is here on the use of and comparison between different types of theories and frameworks, which is discussed primarily through the example of an empirical study examining what types of messages about mathematics are conveyed in lectures. The main purpose of this paper is to examine how different types of theories and frameworks can affect different parts of the research process.

 • 8497.
  Österholm, Magnus
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Umeå Mathematics Education Research Centre (UMERC). Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Science and Mathematics Education.
  The role of theory when studying epistemological characterizations of mathematics lecture(r)s2012In: The Montana Mathematics Enthusiast, ISSN 1551-3440, E-ISSN 1551-3440, Vol. 9, no 3, p. 431-464Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The study presented in this paper is a contribution to the scientific discussion about the role and use of theory in mathematics education research. In particular, focus is here on the use of and comparison between different types of theories and frameworks, which is discussed primarily through the example of an empirical study examining what types of messages about mathematics are conveyed in lectures. The main purpose of this paper is to examine how different types of theories and frameworks can affect different parts of the research process.

 • 8498.
  Österholm, Magnus
  Umeå universitet, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  The roles of prior knowledge when students interpret mathematical texts2010In: The first sourcebook on nordic research in mathematics education: Norway, Sweden, Iceland, Denmark and contributions from Finland / [ed] Bharath Sriraman, Christer Bergsten, Simon Goodchild, Gudbjorg Palsdottir, Bettina Dahl Søndergaard & Lenni Haapasalo, Charlotte, NC, USA: Information Age Publishing , 2010, p. 431-440Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  In this chapter I examine what roles different types of prior knowledge have in the comprehension process when reading mathematical texts. Through theoretical analyses, three central aspects are highlighted; cognitive structure, cognitive process, and metacognition. For all these three aspects, questions arise regarding relationships between general and content-specific types of prior knowledge. Some empirical studies are described that study these questions.

 • 8499.
  Österholm, Magnus
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Science and Mathematics Education. Umeå University, Faculty of Science and Technology, Umeå Mathematics Education Research Centre (UMERC).
  The roles of prior knowledge when students interpret mathematical texts2010In: The first sourcebook on nordic research in mathematics education: Norway, Sweden, Iceland, Denmark and contributions from Finland / [ed] Bharath Sriraman, Christer Bergsten, Simon Goodchild, Gudbjorg Palsdottir, Bettina Dahl Søndergaard & Lenni Haapasalo, Charlotte, NC, USA: Information Age Publishing, 2010, p. 431-440Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  In this chapter I examine what roles different types of prior knowledge have in the comprehension process when reading mathematical texts. Through theoretical analyses, three central aspects are highlighted; cognitive structure, cognitive process, and metacognition. For all these three aspects, questions arise regarding relationships between general and content-specific types of prior knowledge. Some empirical studies are described that study these questions.

 • 8500.
  Österholm, Magnus
  Umeå universitet, Matematik, teknik och naturvetenskap.
  Theories of epistemological beliefs and communication: A unifying attempt2009In: Proceedings of the 33rd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, 2009, p. 4-257-4-264Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In order to develop more detailed knowledge about possible effects of beliefs in mathematics education, it is suggested that we look more in-depth at more general types of theories. In particular, the study of relations between epistemological beliefs and communication is put forward as a good starting point in this endeavor. Theories of the constructs of epistemological beliefs and communication are analyzed in order to try to create a coherent theoretical foundation for the study of relations between the two constructs. Although some contradictions between theories are found, a type of unification is suggested, building on the theories of episte­mological resources and discursive psychology.

167168169170171 8451 - 8500 of 8540
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf