Change search
Refine search result
1490149114921493149414951496 74601 - 74650 of 75654
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 74601.
  Älgevik, Anna
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Westerberg, Cathrine
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Corporate Social Responsibility: Hur företag kan stärka sitt varumärke genom att kommunicera socialt ansvarstagande2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Företagens sociala ansvarstagande är sedan de senaste årens stora skandaler ett hett ämne på näringslivets agenda. Många söker efter möjligheter att återskapa förtroende hos sina intressenter samt få till stånd mer personliga relationer till sina kunder. Detta har lett till att företagen har satsat på sociala, etiska och miljömässiga åtaganden utöver det som lagen kräver.

 • 74602.
  Älmdalen, Åke
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Är kundlojalitet en skadlig myt?: En kritisk granskning av fenomenet kundlojalitet2002Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Allt fler företag försöker skapa olika typer av lojalitetsprogram med syftet att öka försäljningen till befintliga kunder. En förväntan är att den lojala kunden också är den lönsamma kunden. Men vad är egentligen lojalitet och är det möjligt att skapa kunder som beter sig som man önskar? Uppsatsen behandlar teoretiskt vad lojalitet kan innebära, vilka mått som används för att mäta lojalitet och vad lojalitet förväntas leda till. Genomgången av tidigare forskning följs av en empirisk studie som fångat olika konsumenters uppfattning av lojalitet både i det sociala livet och i kommersiella sammanhang. Analysen av primärdata belyser fenomenets komplexitet och ger inga belägg för att kunder kan förmås bli sant lojala. Ett antal faktorer som motverkar ett lojalt beteende identifieras och fenomenets kommersiella betydelse måste ifrågasättas. Situationens påverkan och den sociala miljön är starka krafter som innebär att konsumenten både väljer en produkt framför en annan och oförutsett kan komma att skifta beteendemönster.

 • 74603.
  Älmegran, Anton
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Olsson, Sven
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  PMS för SME: - En studie av Care of Sweden2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  BAKGRUND:

  För ett företag gäller att tillgodose de behov som finns på marknaden genom att upprätthålla en stark konkurrens mot övriga aktörer och på så sätt minska risken att tappa marknadsandelar till aktörer som bättre tillfredsställer dessa behov. I syfte att uppnå detta krävs mål samt strategier för hur företaget ska agera, samtidigt som det är av yttersta vikt att dessa strategier formuleras och implementeras på ett effektivt sätt. Här lyfts ofta prestationsmätning fram som ett verktyg för att lyckas med denna implementering. Att samtidigt kombinera dessa mått i ett system förespråkas eftersom måtten då kan relateras till varandra och bättre beskriva verksamhetens komplexitet för att därigenom generera maximal nytta.

  Vissa forskare hävdar emellertid att det finns klara skillnader mellan olika företag där deras karaktäristika drivs av företagets storlek. Samtidigt menar samma forskare att de teoretiska ramverken för prestationsmätningssystem har byggts utifrån stora företag och dess situation, varpå de blivit mindre passande för SME. Denna studie fokuserar därför på detta glapp i forskningen.

  SYFTE:

  Vår ambition är att genom denna studie utforma ett prestationsmätningssystem för Care of Sweden i egenskap av SME. Detta ska åstadkommas med hjälp av att analysera Care of Swedens förhållande till typiska karaktärsdrag för dessa företag. Därigenom kommer studien att ge ett bidrag till utvecklad kunskap kring prestationsmätning för SME.

  STUDIENS UPPLÄGG:

  Studien utgörs av en fallstudie av aktionsforskningskaraktär där det empiriska materialet har samlats in genom deltagande observationer och intervjuer med anställda på olika positioner i fallföretaget. Under studien har det funnits en växelverkan mellan insamling av teoretisk bakgrund och empiriskt material från fallföretaget och därav har en lärandeprocess uppstått där empiriskt material inspirerat till ny insamling av teoretisk bakgrund och vice versa.

  RESULTAT & SLUTSATSER:

  Fallföretagets förhållande till de karaktärsdrag som behandlats av olika forskare har studerats för att utforma ett passande prestationsmätningssystem. Trots fallföretagets ringa storlek visar det sig att de uppvisar få av de typiska karaktärsdragen för SME. Utifrån denna analys byggs ett balanserat styrkort med utgångspunkt i en ”bottom-up” approach, vilken identifierar företagets underliggande strategier, vision och nuläge.

 • 74604.
  Ängeby, Alice
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Öberg, Linn
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  “Se inte i backspegeln, vi har varken tid eller råd”: En kvalitativ studie om unga chefers perspektiv på jämställdhet2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study falls within the field of organization and management and aims to create a deeper understanding of the reproduction of inequality in organizations. The study also intends to discuss and problematize possible causes of reproduction of inequality within organizations. This is done through a deeper explanation of six young managers' perspective on gender equality.

  The theoretical chapter focuses on the topics; leadership, organizational culture, gender and equality. The study of leadership in organizations is relevant to this study as managers may have a big impact on their organization's gender equality work. The result of this study show that perceptions about various characteristics related to sex still exists. The study also shows that young managers have a positive attitude towards gender equality work in organizations, though a relatively small awareness of the subject.

 • 74605.
  Ängerfors, Jonas
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Svensson, Sofia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Milking the consumer’s conscience: Consumers’ perception of ecologically and locally produced milk2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis investigates how consumers perceive ecologically and locally produced milk. Theories on consumer perception are used together with definitions of ecologically and locally produced food. The empirical findings are based on four focus groups discussing their perception towards six milk brands in Uppland as well as the concepts of ecologically and locally produced goods. We see a positive perception of brands with higher responsibility standards and brands wearing external labels guaranteeing the standards of the product. We have come to the conclusion that the participants in this study have an interest in ecologic and local production, something that we presumed because of the trends we have seen. We do however also conclude that the knowledge of these concepts is low due to vague information from the producers in combination with consumer inertia.

 • 74606.
  Ärnborg, Carl-Johan
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Andaloussi, Mimmi
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Hur kan företag bli en del av det saudiarabiska företagsnätverket?2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Saudiarabien är en marknad med strikta regler för utländska företag. Detta skapar en speciell situation där de utländska företagen oftast måste använda sig av en samarbetspartner för att etablera sig på marknaden. Företagen ändrar därför deras ägarstrukturer genom att till exempel gå från att ha helägda dotterbolag till att franchisa sin verksamhet. Detta gör att förutsättningarna för att bli delaktiga i det saudiska företagsnätverket blir till en ny utmaning. Syftet med denna uppsats är således att undersöka om H&M genom dess lokala samarbetspartner har blivit en del av det saudiarabiska företagsnätverket. Avsikten är även att undersöka hur H&M:s samarbete med sin lokala partner har fungerat i praktiken.

  Enligt Uppsalamodellen (Johanson & Vahlne, 2009), är det viktigt att företag blir en del av ett nätverk då de etablerar sig på nya marknader. Att bygga relationer och skapa förtroende är en förutsättning för att bli delaktig i det nya nätverket. I den empiriska undersökningen beskrivs det vad som krävs för att ta sig in i det saudiarabiska företagsnätverket genom en samarbetspartner. Till den empiriska delen har två intervjuer gjorts, dels med Exportrådet i Saudiarabien och dels med en anställd på H&M som varit med och startat upp verksamheten i Saudiarabien. Resultatet från den empiriska undersökningen tyder på att det är avgörande att hitta en bra saudisk samarbetspartner för företag som nyetablerar sig genom franchising på den saudiska marknaden. Detta görs främst genom att skapa väletablerade relationer och ett ömsesidigt förtroende med den lokala samarbetspartnern. Resultatet tyder även på att H&M är en del av sin samarbetspartners nätverk, men inte en del av det saudiska företagsnätverket.

 • 74607.
  Åberg, Andreas
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Larsson, Hampus
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Erfarenheter från Skatteverket efter den slopade revisionsplikten2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Skatteverket var emot det slopandet av revisionsplikten som skedde 2010. I sitt remissvar antydde man att detta skulle få som effekt att såväl medvetna som omedvetna fel skulle öka i företagens räkenskaper och därmed påverka även deras deklarationer. De påtalade också att skattefelet är som störst i mikro- småföretag, vilket är de bolag som omfattas av reformen, och det därmed skulle få stora effekter på skattefelet. De antydde även att de skulle komma att behöva öka sina insatser för att säkerställa att felen inte skulle påverka inkomstdeklarationer. Denna bedömning gjordes även av regeringen som anslog att detta skulle leda till ökade kostnader med 40 miljoner kronor.

  Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka om och i så fall hur Skatteverket har förändrat sitt kontroll- och utredningsarbete med hänsyn till slopandet av revisionsplikten. Vad gäller erfarenheterna från medarbetarna är avsikten att undersöka om det empiriskt går att belägga att felen i deklarationerna har ökat.

  Metod: En kvalitativ metod har används i studien där intervjuer har genomförts med handläggare, samordnare, utredare, analytiker och revisor på Skattverket.

  Slutsatser: Våra sammanfattade slutsatser är att, förutom de "löpande bokföringskontrollerna" som Skatteverket gavs möjlighet att göra i och med reformen, har de inte aktivt förändrat sitt kontroll- och utredningsarbete. Särskilt anmärkningsvärt är att upplysningsrutorna i deklarationen som tillkom vid reformen inte beaktas överhuvudtaget i arbetet. Vidare hittar vi inget i vår studie som tyder på att de medvetna felen ("fusket") har ökat, vilket Skatteverket hade farhågor om. De omedvetna felen som görs pga. okunskap antas däremot ha ökat i omfattning, vilket får anses vara en konsekvens av slopandet av revisionsplikten. Detta anser vi i sin tur har gjort att det s.k. skattefelet troligen har ökat.

 • 74608.
  Åberg, Anna
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Philosophy and History of Technology, History of Science and Technology.
  Tillit på prov: Svensk-danska gasförbindelser2008Conference paper (Other academic)
 • 74609.
  Åberg, Anna
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Stigers, Hanna
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Skjervik, Line
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Gymnasieelevers attityd mot högskole-/universitetsstudier2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Eftersom antalet gymnasieelever som går direkt till universitetsstudier har minskat och även de totalt antal sökande har minskat måste universitet/högskolor arbeta på att öka sin marknadsföring för att försöka påverka eleverna till att börja läsa. För att på bästa sätt kunna påverka eleverna måste marknadsföraren hitta de bakomliggande åsikterna i attityden mot vidareutbildning för att kunna utforma eller justera marknadsföringsstrategin. Uppsatsen bygger på två frågor, den första handlar om elevers attityder gentemot vidareutbildning och den andra belyser vad som är viktigt vid valet av högskola/universitet.

  Genom en enkätundersökning som vi genomfört på olika gymnasieskolor i Sverige har vi undersökt elevernas attityder gentemot vidareutbildning. Vi fann att 80 % av eleverna har positiva attityder till att läsa vidare efter gymnasiet. 18 % vill läsa vidare direkt efter gymnasiet, 62 % vill läsa vidare men först efter ett till tre år. 40 % av eleverna vill läsa vidare för att de anser att vidareutbildning är viktigt för framtida jobb. Det viktigaste vid valet av högskola/universitet är påverkan av vänner och bostadsmöjligheterna på studieorten.

 • 74610.
  Åberg, Annika
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Service Research Center. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, The Service and Market Oriented Transport Research Group.
  Echeverri, Per
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Service Research Center. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Business Administration. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, The Service and Market Oriented Transport Research Group.
  Salomonson, Nicklas
  Borås universitet.
  Dealing with customer misbehavior: the role of practical judgment in service provision2009Conference paper (Refereed)
 • 74611.
  Åberg, Annika
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Service Research Center. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, The Service and Market Oriented Transport Research Group.
  Fellesson, Markus
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Service Research Center. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Business Administration. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, The Service and Market Oriented Transport Research Group.
  The reluctant customer Financial service co-production or non-production?2010Conference paper (Refereed)
 • 74612. Åberg, Annika
  et al.
  Fellesson, Markus
  Salomonson, Nicklas
  University of Borås, School of Business and IT.
  Misbehaving Customers: Are We Creating Frankenstein's Monster in Service Research?2011Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The customer has become an organizational imperative, a “sovereign ruler” and orienting both organizational activities and individual subjectivities towards customer needs is therefore not merely a desirable ideal, but in many cases also an explicit norm. There are however few studies that directly address the more fundamental consequences of this customer paradigm. In this conceptual paper we address that there are potential structural conflicts between the customer-orientation/customer ideal and other, often unspoken, operational logics and argue that customer misbehavior emerges as a result of maintaining and reproducing the customer discourse. In addition we broaden the prevailing individual-centric view on misbehavior by bringing forward the structural positions held by customers and customer oriented staff.

 • 74613.
  Åberg, Annika
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Service Research Center. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, The Service and Market Oriented Transport Research Group.
  Fellesson, Markus
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Service Research Center. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Business Administration. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, The Service and Market Oriented Transport Research Group.
  Salomonson, Nicklas
  Preventing or promoting customer misbehavior through service design2010Conference paper (Refereed)
 • 74614.
  Åberg, Annika
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Service Research Center. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, The Service and Market Oriented Transport Research Group.
  Fellesson, Markus
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Service Research Center. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Business Administration. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, The Service and Market Oriented Transport Research Group.
  Salomonson, Nicklas
  Tricks and tactics against threatening travelers2010Conference paper (Refereed)
 • 74615.
  Åberg, Emil
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Marketing.
  Khati, Yeshodeep
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Marketing.
  Artificial Intelligence in Customer Service: A Study on Customers' Perceptions regarding IVR Services in the Banking Industry2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title: Artificial Intelligence in Customer Interactions: A Study on Customers' Perceptionsregarding IVR Services in the Banking Industry

  Purpose: The purpose of this paper was to explore consumer perspectives on automated IVRcustomer services.

  Design/methodology/approach: This research paper was conducted qualitatively, where theresearchers developed a framework and a suggested model based on existing research andcollected primary data from eight interviews with open-ended questions. The collected datawas coded so that the researchers could spot patterns in the responses which were thendiscussed in relation to previous studies. Based on the results of the data analysis thedeveloped model was also discussed and revised.

  Findings: The findings of this study suggest that consumers are skeptical towards IVRtelephone customer service and believe that the service quality would be lower than regulartelephone service. The findings do however show that consumers are willing to try to adjust tonew technology as long as there are alternatives if they are not satisfied.

  Research implications: Managers should focus on delivering quality service to all of theirconsumers and therefore need to consider how well their services can fulfill the needs of theirconsumers. If the quality of the technology cannot provide the service that is expected there isstill a need for regular telephone customer service or else the company might suffer in thelong run.

  Originality/value: This study is, to the best of our knowledge, the first to explore the topic ofcustomers perceptions of AI in customer service.

  Keywords: IVR, AI, Customer Service, Banking, Customer Satisfaction, Wait time, TAM,Technology Acceptance Model, Sweden

 • 74616.
  Åberg, Erik
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Löngren, Pontus
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Spelar storleken roll?: -en jämförande studie av skillnader i revisionen av små och stora aktiebolag2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Revision sker av samtliga 330 000 aktiebolag i Sverige. Även om dessa skiljer sig mycket åt revideras samtliga företag, allt från det lokala måleriet till multinationella Ericsson, efter samma lagar och standarder. Debatten senaste tiden har handlat om det finns ett behov för ett separat regelverk för små och medelstora företag. Denna uppsats syftar till att undersöka vilka skillnader, hänförliga till företagets storlek, som påverkar genomförandet av revisionen. Slutsatserna är att det föreligger vissa skillnader mellan revisionen av stora och små företag. Framförallt är det avståndet mellan ägare och ledning samt organisationsstrukturen som innebär att revisionen genomförs annorlunda i stora och små företag.

 • 74617.
  Åberg, Gustav
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Johansson, Sara
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Branschöverskridande samarbeten för teknikutveckling inom sociotekniska system: En fallstudie av Aktiva huset i Norra Djurgårdsstaden2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Norra Djurgårdsstaden är en ny stadsdel i Stockholm som planeras vara färdigbyggt till år 2030.En stadsdel som är tänkt att verka som en inspirationskälla för andra hållbara stadsbyggen genomsmarta energilösningar. Pilotstudien, Aktiva huset, har varit ett stort forsknings- ochutvecklingsprojekt. Byggnationen av en testlägenhet med flertalet funktioner i strävan efter attminska energiförbrukningen. Det som skiljer testlägenheten i pilotstudien från en vanlig lägenhetär att konsumentens roll i energianvändningen blir en central del i hushållet och kan därmedstyra den på ett aktivt sätt. Tio aktörer från differentierade branscher så som; bygg och bostad,energi, forskning, IT och teknik har medverkat. Där samlades företagen och satte ett gemensamtmål som skulle uppnås med hjälp av kompletterande kompetensområden. Tidigare studier visaratt det finns svårigheter med att organisera samarbeten och där intressenthantering är av stor viktför framgång. Till denna bakgrund ämnar uppsatsen att besvara frågan hur branschöverskridandesamarbeten mellan företag påverkar teknikutveckling, ett syfte som även kan appliceras påmotsvarande samarbeten.Studien är en kvalitativ nätverksstudie där 4R-modellen har använts för att kunnaanalysera samarbetets resursinteraktioner. Detta utifrån resurskategorierna produkter,affärsrelationer, affärsenheter och faciliteter. Studien är baserad på sex olika intervjuer fråninvolverade aktörer för att ge en bred och nyanserad bild. Dessa intervjuer utgör primärkällorna,medan sekundärkällorna består till störst del av företagsrapporter, artiklar och förstudien.Aktiva huset är i dagsläget färdigställt och samarbetet avslutat. Projektet har i efterhandansetts som misslyckat. Till stor del av att den gemensamma målbilden blev lidande av demolika aktörernas egna agendor. Även om samarbetet i sig har visat sig misslyckat visar resultatetfrån studien att resursbindningar uppstår i samarbetet, vilket kan leda till kostnadseffektivisering,ökad kvalité och kunskapsutbyten som i sin tur gynnar teknikutvecklingen. Branscherna går moten tvärindustriell marknad då en ny teknologi inte är ekonomiskt försvarbart att utveckla på egenhand.

 • 74618.
  Åberg, Hanna
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Dahlgren, Hanna
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Avskaffandet av revisionsplikt för små aktiebolag: En studie ur ett bankperspektiv2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att undersöka vad ett eventuellt avskaffande av revisionsplikt för små aktiebolag skulle innebära för bankerna som kreditgivare. Bankerna som deltog i studien var Nordea, FöreningsSparbanken, Östgöta Enskilda Bank och Handelsbanken.

 • 74619.
  Åberg, Henrik
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Jägerström, Emma
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Kartläggning av direkt lobbying: En empirisk studie där direkt lobbying via comment letters på standardsättarorganet IASB mellan år 2005 och 2009 studeras2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats behandlar direkt lobbying mot det internationella standardsättarorganetInternational Accounting Standards Board, IASB. Studien motiveras med att utformandet avIFRS, till följd av en ökad globalisering, fått en allt viktigare roll inom internationellredovisning. Vår empiriska undersökning går ut på att kartlägga avsändare av inskickadecomment letters under perioden 2005 till 2009 till standardsättarorganisationen IASB.Comment letters är kommentarer eller feedback som IASB efterfrågar från allmänhen innanen ny IFRS definitivt bestäms.Vårt resultat visar på att en majoritet av direkt lobbying via comment letters utförs avorganisationer och att Europa utmärker sig som särskilt aktiv när man ser till frekvensen avantalet inskickade kommentarer. Vidare finner vi att endast sex länder världen övertillsammans står för över hälften av kommentarerna. Vi analyserar fram ett flertal tänkbaraförklaringar som kan ligga bakom vårt framtagna resultat, där faktorer som länders storlek,ekonomisk utveckling, kultur och framförallt lagstiftning diskuteras. Våra förklaringar tillresultatet kan inte ses som en uttömmande analys till varför det förehåller sig på det här viset.Resultatet skall snarare ses som en sanningsenlig och aktuell bild av verkligheten som kanverka som språngbräda för framtida forskning, något som tidigare saknas inom området.

 • 74620.
  Åberg, Jennifer
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Kämpe, Malin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Presentreklamens plats i marknadskommunikationen: Syns man inte så finns man inte2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ett vanligt men ouppmärksammat medium som företag använder för att sprida budskap är presentreklam. Detta är reklamprodukter som exempelvis nyckelringar, kepsar, pennor eller golfbollar. Presentreklam är ett av de tre största medierna i Sverige och marknaden här är en av de mest utvecklade i Europa. Mediet har fått stämpeln som obetydligt och ingen svensk forskning finns gjord på området. Uppsatsens problemformulering blir således: Är företag idag engagerade i sina köp av presentreklam och medvetna om mediets effekter? Denna uppsats har syftet att analysera hur ett antal företag resonerar vid köp och bruk av presentreklam med fokus på deras syfte med satsningen, engagemang i investeringen samt medvetenhet om mediets effekter. En förståelse kring detta bidrar till att höja kännedomen om mediet. Uppsatsen är baserad på en studie av tre välkända svenska företag. Kvalitativa data har tagits fram genom intervjuer med personer på företagen som haft efterfrågad kunskap och erfarenhet av inköp av presentreklam.

 • 74621.
  Åberg, Jenny
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  Hoonk, Ulrika
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  Corporate Social Responsibility: En studie om svenska konsumenters attityder och köpbeteende2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle kan en tendens urskiljas att ökade krav ställs på företag gällande miljö, etik och sociala frågor. Därmed har begreppet CSR (Corporate Social Responsibility) vuxit fram och många branscher arbetar idag aktivt med socialt ansvarstagande. Studiens syfte var att undersöka CSR ur både ett konsumentperspektiv och ett marknadsföringsperspektiv. Tyngdpunkten låg på konsumentperspektivet och problemformuleringen formulerades därför till: Hur påverkas svenska konsumenters kunskap, attityder och köpbeteenden av att svenska klädföretag bedriver ett CSR arbete? Fokus ligger på de etiska aspekterna av CSR och hur konsumenterna påverkas av dessa när de handlar kläder. Marknadsföringsperspektivet användes för att förmedla ett företags syn på sitt CSR arbete och Indiska valdes som fallföretag. Studien har främst utgått från en kvantitativ metod, där en konsumentenkät utformades och tilldelades 153 personer. I enkäten undersöktes variablerna kunskap, attityder och köpbeteenden och fyra av 19 frågor utgick från de svenska klädföretagen: H&M, Indiska, Lindex, KappAhl, GinaTricot, Filippa K, Peak Performance och MQ. För att få ett företags synvinkel användes en kvalitativ metod och telefonintervju genomfördes med CSR ansvarig person på Indiska. Av intervjun framkom att Indiska arbetar öppet med att synliggöra sitt CSR arbete för allmänheten genom att till exempel bedriva utbildning inom företaget om CSR arbete och genom att ha en kontinuerlig dialog med kunder och journalister. Resultatet av konsumentenkäten visade vidare att de svenska konsumenter som ingått i studien har en positiv attityd till CSR, men att deras köpbeteende inte påverkas av att klädföretagen bedriver ett CSR arbete. Dock visade det sig att om konsumenterna har kunskap om klädföretagens CSR arbete inverkar det på deras vilja till att förändra sitt köpbeteende. I enlighet med forskare som Bhattacharya och Sen framkommer det även i denna studie att faktorer som pris och kvalitet har störst betydelse för konsumenters köpbeslut.

 • 74622.
  Åberg, Joachim
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Riskpreferenser – Vad styr dem?: En studie med fokus på finansiell förmåga, räknefärdigheter och kognitiva färdigheter.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The goal of this paper is to examine characteristics that affect the risk preferences of individuals. Apart from gender, age and income that have been extensively studied, this essay also takes into account financial literacy, numeracy and cognitive abilities. In previous studies results have indicated that the latter three have a big influence on our risk preferences. This might explain why age, income and male gender tends to be associated with risk tolerance. Do these variables explain our preferences better than the demographic and the economic?

  These abilities were settled through a questionnaire. The questionnaire was answered by students studying at basic level courses at Karlstad’s university.

  The results in this paper did not show any statistically significant results indicating that any of these variables were affecting the individuals risk preferences. The respondents were all students and thus, a very homogenous group when it came to age and income. These characteristics together with gender did not either yield any statistically significant results.

 • 74623.
  Åberg, Josefine
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Management Accounting and Logistics.
  Breidmer, Julia
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Management Accounting and Logistics.
  Carlsson, Lisa
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Management Accounting and Logistics.
  "Ju bättre vi känner det förflutna, desto bättre kan vi förutse framtiden": En enfallsstudie kring hur den tekniska utvecklingen påverkat redovisningskonsulten som profession inom en tidsram på 40 år.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background and problem discussion: The technological development, including automation and digitalization, is constantly present today. New programs and systems are introduced and developed daily, and these are increasingly taking over human tasks. This phenomenon is affecting the accounting consultant. But how has the technological development affected the accounting consultant as a profession until today? The starting point of the study is 1976, the year when the standard for the swedish chart of accounts was introduced as a consequence of the technological development impact on the profession.

  Objective: The purpose of this thesis is to contribute with deep knowledge about the impact of the technological development on the accounting consultant as a profession in the past 40 years. This essay will present the trend which has characterized the accounting consultant’s work tasks during the chosen time period, then linking to why this has been done based on different theories. Furthermore, this is linked to professional theory that contributes with knowledge regarding how the profession has changed. In this study, some speculations will also be drawn about how the profession will be developed in the future.

  Method: The essay is constructed as a case study. Five semi-structured interviews have been used as a primary source to collect information. These interviews are combined with the journal Balans which has been used as a secondary source.

  Conclusion: Almost all tasks that are related to the accounting consultant have changed. Today the computers and systems can fulfill these tasks almost all by themselves. The changes of the tasks have led to a reduction in the jurisdiction of the accounting consultant. Finally, the changed jurisdiction lead to a change of the profession. The technological development has only affected the profession by transforming the types of services that exist within its scope, this because expertise has been transferred to commodities.

 • 74624.
  Åberg, Josephina
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Geography and Economic History, Economic history.
  Förändring av arbetsuppgifter för de medicinska sekreterarna: En studie på barn och ungdomskliniken på Mälarsjukhuset2015Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • 74625.
  Åberg, Julia
  et al.
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Meijer, Sara
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Så(s) mycket bättre!: - En studie av varumärkeslojalitet för Lohmanders2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract -                     Much better sauce! - A study of brand loyalty for Lohmanders

   

  Date:                             5th June 2013

  Level:                           Bachelor thesis in marketing, 15 ECTS

  Institution:                   School of Economy, Society and Technology, EST

                                        Mälardalen University

  Authors:                       Sara Meijer                               Julia Åberg

                                        20th February 1990                   26th April 1990

  Title:                             Much better sauce! – A study of brand loyalty for Lohmanders

  Tutor:                           Finn Wiedersheim-Paul

  Keywords:                   Brand, loyalty, consumer behavior

  Research questions:    Which significance has the brand for the consumer when buying fresh sauce?

                                        How loyal are the consumers to the brand Lohmanders?

                                        How does brand loyalty arise among Lohmanders customers?

  Purpose:                            The purpose with this thesis is to research consumer’s brand loyalty to fresh sauce and to analyze how brand loyalty arises regarding the brand Lohmanders.

  Method:                       The theoretical framework used in the study is based on theories of consumer behavior, brands and loyalty. The quantitative study consists of a poll. To complement the study a focus group interview and a company interview have been held. 

   

  Conclusion:                        The study showed that the brand has significance for the consumer to a certain extent. The brand can though have an unconscious effect on the consumers since most of the purchases are made by habit.   It can be difficult for Lohmanders to achieve brand loyalty in which the consumer are actively involved and have a strong conscious sense for the brand. However, Lohmanders can through positive associations to the brand and brand awareness get the consumer to buy the product by habit and thereby achieve loyalty.   

 • 74626.
  Åberg, Jörgen
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Rid, Johannes
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Strategic Outsourcing in the Pharmaceutical Industry: A Transaction Cost Analysis2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The key question in this essay is about strategic outsourcing in the pharmaceutical industry, discussed from a transaction cost perspective. The authors have chosen to carry out this research according to the case study theory suggested by Gummesson and others. A representative for a large pharmaceutical company, AstraZeneca, and a representative for small entrepreneurial companies, Karolinska Innovations AB (KIAB), were chosen as case studies. These two companies were completed by interviewing a major player in the outsourcing market, Quintiles AB, to be able to look at the type of relationship between buyer and seller. In summary, smaller companies need to outsource a large amount of it’s production due to its financial limitations, which is also the recommendation according to the theory. Larger companies like AstraZeneca should choose outsourcing and at the same time lengthen the duration of the outsourced projects. A outsourcing ratio of 30%, which is the policy of AstraZeneca, seems to be the right approach in the decision between outsourcing and production inside. Early research in drugs, though, will not be outsourced because of the strategic implication. In terms of type of contract, our research has shown that a move from the pure buyer/seller-relationship towards a preferred supplier or even a strategic supplier alliance is recommended.

 • 74627.
  Åberg, Linnéa
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.
  Företagsnedläggning och sjukskrivning: En studie av två företagsnedlägningar och deras påverkan på sjukskrivningarna i respektive kommun2006Student thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöks om nedläggningen av Uddevallavarvet och bilsätesfabriken i

  Bengtsfors påverkade andelen sjukskrivningar i respektive kommun. För att estimera

  effekten av företagsnedläggningarnas påverkan på sjukskrivningarna i de två olika

  kommunerna har jag valt att använda mig av difference-in-difference-metoden. Andelen

  sjukskrivningar utvalda veckor under året då företagsnedläggningarna inträffade i de två

  olika kommunerna kommer att jämföras med tidsperioder före och efter nedläggningen.

  Andelen sjukskrivningar utvalda veckor i Uddevalla och Bengtsfors kommun kommer

  även att jämföras med andelen sjukskrivningar motsvarande veckor i en annan jämförbar

  kommun, nämligen Köpings kommun. Genom tillämpning av difference-in-differencemetoden

  erhålls två signifikanta och positiva resultat som tyder på att andelen

  sjukskrivningar ökat i samband med nedläggningen av Uddevallavarvet.

 • 74628.
  Åberg, Lisa
  et al.
  University of Skövde, School of Business.
  Henry, Jessica
  University of Skövde, School of Business.
  Employee Retention: Utifrån ett generationsperspektiv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: In the last couple of years there has been an ongoing change in the Swedish labor market where the knowledge-intensive companies find it harder to retain employees. This because highly educated employees generally are less experience less loyal towards the employer. Why companies wish to retain employees is because they aim for a low employee turnover, which is considered to be important for companies in several aspects. The study focus on important variables for employees, which makes them stay at a company, using a generation perspective. This perspective is used because employee’s work values and preferences are found to be affected by generational belonging.

  Purpose: The purpose of this study is to explore which variables that make employees with different generation belongings stay at knowledge-intensive companies. This by illustrating Employee Retention from the employee’s perspective and using a generation perspective.

  Method: The study applies a qualitative approach since the purpose is to explore the employee’s experienced reality. A case-study method is also applied since it’s suitable for complicated social phenomenon. Fundamental for a case-study is to combine different data collection methods, which is why 10 semi-structured interviews and 25 questionnaires are made within the case-company. The analysis of the data was then made with directions of an analysis strategy, which lead to the conclusion of the study.

  Conclusion: This study has identified the most important Employee Retention-variables within each generation, which also acknowledge that the generational belonging affects the variables that the employees value and consequently makes them stay at a company. The study has also shown that the most important variables that are identified in the different generations, also are found in the psychological contract. If knowledge-intensive companies identifies these variables and thereby strengthen the psychological contract, the output will be organizational loyalty and Employee Retention.

 • 74629.
  Åberg, Louise
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Co-creating A Brand Personality: An empirical case study on how a firm personifies its own brand by collaborating with other enterprises at the market2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose - The objective of this paper is to investigate how a brand reinforces its own brand personality by collaborating with partnering brands. 

  Design/Methodology/approach - A qualitative single case study approach was undertaken on the Swedish grocery brand Coop by which data were collected through the use of both primary and secondary data. In addition data have been extracted from interviews with some of the partnering brands of Coop.

  Findings - The findings illustrates how Coop as the green and family-oriented brand have selected partners that meets particular associations with regards to its family-orientation and sustainable mindset. The empirical findings points to the importance of integrating a co-creating aspect within theories on brand personality as to give a complete picture of how it could be formed and implemented.

  Research implications/limitations - The study adds theoretically with an update on how a company could form its own brand personality by the help of others. As this research have been focused on a firm perspective it have not been possible to address whether co-creation of a brand personality actually could be seen as resulting in a greater loyalty on part of customers. Further research will hence be needed that either takes a purely customer-oriented approach to the subject or preferably a combination between a firm and customer perspective.  

  Managerial implications - The empirical findings points to the possibility of managers to deliberately establish a brand personality by the help of other enterprises. The study moreover points to the importance of choosing to collaborate with partners that either are aligned with a personality or complementary in some beneficial way.

  Originality/value - Previous research on brand personality have mainly focused on how a firm could reinforce a certain profile by the more traditional marketing tools that are under the direct control of a company. The present research assemble contributes with an update on how a personality also could be seen as being co-created between a firm and a number of partnering brands.

 • 74630.
  Åberg, Louise
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Marketing.
  Pham, Tam
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Marketing.
  Tomsfelt, Johan
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Marketing.
  A study about e-loyalty using the Bagozzi framework2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose - The aim of this study is to explain two relationships: between e-loyalty and the emotional responses (e-trust and e-satisfaction) and between these emotional response and the appraisals (e-service quality and e-reputation). Method – The quantitative approach and survey method were used in this study. Both Internet survey and personal survey method were used to administrate the questionnaire. The sample of 221 students was employed in this paper. Finding – Using Bagozzi’s framework, the authors constructed the four relationships which were tested in this study. The result indicates the more satisfied customers feel about the purchase, the more loyal they become. In addition, when customers trust that the e-tailer is credible and benevolent, they tend to be more loyal. The finding also shows that the better service quality, the more satisfied customers feel about the purchase. Finally, the result indicates that the more reputed the e-tailer is in term of being honest and concerned to customers, the more customers trust in them. Originality/value – This study is one of the limited number of study using Bagozzi’s framework to research e-loyalty. In addition, this study also tried to bridge the gap in research about e-loyalty using Bagozzi’s framework by taking e-trust and e-reputation into account.

 • 74631.
  Åberg, Magnus
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Economic History.
  Resmönster i Axel Johanssons hushåll: en bondedagboksstudie.2000Student paper second term, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • 74632.
  Åberg, Marcus
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Sönne, Johan
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Styrning och venture capital: En studie om styrningen förändras av venture capital i svenska företag2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 74633.
  Åberg, Martin
  Södertörn University.
  Putnam's social capital theory goes east: A case study of western Ukraine and L'viv2000In: Europe-Asia Studies, ISSN 0966-8136, E-ISSN 1465-3427, Vol. 52, no 2, p. 295-317Article in journal (Refereed)
 • 74634.
  Åberg, Matilda
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Weiborg, Johan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Utformning av enkät : för studier av kvinnliga och manliga ledarskapsstilar2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ledarskap är någonting väldigt viktigt som behövs i alla organisationer. Tidigare forskning på området ger inga entydiga svar på om det finns skillnader mellan manligt och kvinnligt ledarskap. I den kontexten uppkommer diskussionen huruvida de manliga ledaregenskaperna enbart kan tillskrivas män och då följaktligen om de kvinnliga ledaregenskaperna endast förekommer hos kvinnor. Syftet med denna uppsats är att utarbeta en enkät som kan ligga till grund för studier av kvinnliga och manliga ledarskapsstilar inom Försvarsmakten. Enkäten syftar även till att undersöka om det förekommer skillnader i ledarskapet mellan de hierarkiska nivåerna i organisationen. Valet av organisation för enkätutformningen baserades på att vi ville studera en organisation som är mansdominerad och hierarkisk, då vi finner det intressant att studera män och kvinnor som arbetar i en sådan organisation. Vi anser att Försvarsmakten uppfyller dessa krav och då de dessutom arbetat aktivt med ledarskap och ledarskapsutveckling gör det den till ett spännande studieobjekt.

  För att få en grundläggande förståelse för ämnet presenteras, i uppsatsens teoriavsnitt, en kortare bakgrund till ledarskapsforskningen i stort. Därefter följer en djupare teoretisk diskussion kring litteraturen och den tidigare forskningen gällande kvinnligt och manligt ledarskap. I resultatavsnittet inledning beskrivs den undersökningsmodell som utarbetats utifrån teorin. Undersökningsmodellen grundas på tre modeller med olika perspektiv på manliga och kvinnliga ledarskapsstilar, vilka diskuterats och underbyggts i teoriavsnittet. Modellen och dess variabler ligger till grund för enkäten som syftar till att klargöra huruvida det finns skillnader mellan manliga och kvinnliga ledarskapsstilar. I resultatavsnittets sista del presenteras uppsatsens slutprodukt, enkäten, varvid dess utformning och uppbyggnad hänförs och sammanlänkas till både det teoretiska ramverket och variablerna i modellen. Uppsatsen avslutas sedan med en diskussion där vi avhandlar möjliga enkätresultat och vad dessa kan bero på, samt resonerar kring dåtida och nutida forskning på området.

 • 74635.
  Åberg, Mia
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Investments and Corporate Strategy: Aligning investment decisions with overall strategy2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Background and Problem Discussion: Correct usage of a firm’s resources are crucial for the firm’s survival. Companies usually have formalized procedures for calculations of the profitability of investment projects. On the other hand is the corporate strategy, directing the company activities, determining how company resources should be used. The financial calculations and the corporate strategy should work together to ensure the best possible allocation of company resources. Unfortunately, this is not always the case. Purpose: The purpose of this study is to investigate if contradictions between strategy and individual investment decisions exists in companies today, if these are acknowledged, and what is done about it. Method: Phenomenological research, using three exemplars. The first exemplar is based on primary data (a case study) and the others on secondary data (taken from published work). Theory: My starting point is the importance of aligning the investment process with the strategy process. The analysis is supported by theoretical notions of the strategy and the investment processes. These are usually treated as independent processes, although the importance of aligning is extensively acknowledged. Analysis: The analysis proceeded in the following manner: The empirical data was condensed into key descriptions, which relied on identification on Northcott’s (1995) model of the standard investment process. The key descriptions from each case were compared to find similarities and differences. These were put into perspectives offered by literature. Conclusion: The study showed that the importance of aligning individual investment decisions with strategy is primarily acknowledged by the companies studied through requiring strategy motivations in the investment proposals. More important for the actual decision-making, however, seems to be the “structural context” in which the investment are proposed, built up through formal and informal communications within the corporation. This “structural context” affects the decisions through the gut feeling (tacit knowledge) of the decision-makers.

 • 74636.
  Åberg, Millie
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Bestyrkande av hållbarhetsredovisningar.: en studie om sambandet mellan olika faktorer och bestyrkande.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  During the last decades the consciousness regarding sustainable development has grown. As a part of this growing consciousness some companies choose to implement sustainability work into their corporations. The companies that choose to do this can also report their sustainability work in a Sustainability report. But as well as with financial information there is an uncertainty regarding the reliability in the information, which could be fixed if the companies would let the sustainability report be assured by an independent third party. The assurance of sustainability reports are not as regulated as for the financial information, this is shown in that the assurance is voluntary and that there are different types of assurance providers.

  The purpose of this study was to see if certain factors influence companies concerning assurance of sustainability reports and concerning the type of assurance provider chosen. Do to the purpose of the study a quantative method was chosen, in which the data was collected through documents such as sustainability reports and annual reports from 2013.

  The data that was collected was then analyzed and tested in relations to the formed hypothesis regarding the corporate factors; profitability, size, use of GRI and industry. Corporate factors in companies that had assured their sustainability reports were; low profitability, a high number of employees, high number in sales and high number in total assets. The same factors were found in the companies that had chosen an auditor as assurance provider. Regarding the industries, it was not companies in social-and environmental industries that assured their sustainability reports but those industries did choose to hire an auditor as the assuranceprovider.

  Since similar studies regarding companies on Stockholmsbörsen are scarce, this study may contribute to further knowledge concerning assurance of sustainability reports for these companies.

 • 74637.
  Åberg, Nicole
  et al.
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Österlund, Erika
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Etablering av svenska företag i Förenade Arabemiraten: En multipel fallstudie2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen behandlar ämnet utlandsetablering och grundar sig i en multipel fallstudie vilken utförts genom intervjuer på sex svenska företag som är etablerade i Förenade Arabemiraten. Enligt tidigare forskning finns det flera olika strategier ett företag kan använda sig av vid utlandsetablering. Syftet med uppsatsen har varit att undersöka varför och hur ett antal svenska företag gått till väga för att etablera sig i Förenade Arabemiraten, samt jämföra de olika tillvägagångssätten med teorier kopplade till utlandsetablering.

  Den ökade globaliseringen har fört med sig en mer homogen värld där allt fler företag väljer att expandera utanför det egna landets gränser. Förenade Arabemiraten har i nuläget en av världens snabbast växande ekonomier samt en stor efterfrågan av västerländska produkter. Sverige tillhör de länder i Europa som har flest multinationella företag räknat per capita.

  Anledningar till varför ett antal svenska företag har etablerats i Förenade Arabemiraten är företagens strävan efter geografisk närhet till kunderna, den höga tillväxten i landet samt landets höga efterfrågan av västerländska produkter och västerländskt tänkande.

  Val av etableringsstrategi har i högsta grad styrts av Förenade Arabemiratens legala system. De företag som vill etablera sig i landet måste vara mycket väl medvetna om de kulturella skillnader som existerar. Byråkratin är omfattande och krånglig vilket kräver tålamod och förståelse för att handläggning tar lång tid. Den ekonomiska utvecklingen är dynamisk och har medfört hög inflation vilket leder till minskade marginaler. Långa kredittider påverkar likviditeten och kräver att företagen har goda ekonomiska resurser för att kunna etablera sig i Förenade Arabemiraten.

 • 74638.
  Åberg, Olof
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Economic History.
  Öster, Johan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Economic History.
  Efter avslutad färd, en anständig begravning. En karakteristik av undantagsinstitutionen Nederluleå och Råneå socken 1790-1895.1994Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 74639.
  Åberg, Olov
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Economic History.
  Öster, Johan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Economic History.
  Efter avslutad färd, en anständig begravning : en karakteristik av undantagsinstitutionen Nederluleå och Råneå socken 1790-18951995Report (Other academic)
 • 74640.
  Åberg, Olov
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Economic History.
  Öster, Johan
  Efter avslutad färd, en anständig begravning : en karakteristik av undantagsinstitutionen Nederluleå och Råneå socken 1790-18951995Report (Other scientific)
 • 74641.
  Åberg, Per
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Hemtjänstavgiften: En studie i Järfälla Kommun2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I ett försök att komma till rätta med ökande kostnader inom äldreomsorgen, höjde Järfälla Kommun i augusti 2003 timtaxan på hemtjänst med 150 procent. Tanken var att avgiftshöjningen skulle ge ökade intäkter och framförallt sänka efterfrågan på hemtjänst.

 • 74642.
  Åberg, Rune
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Polariseringens fördelningseffekter2016In: Ekonomisk Debatt, ISSN 0345-2646, Vol. 44, no 5, p. 23-39Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Strukturomvandlingen har i Sverige och många andra länder inneburit att låg- och höglönejobb vuxit mer än jobben däremellan. I denna artikel studeras vad detta har betytt för jämlikheten. Analysen begränsas till de anställda och baseras på data från lönestrukturstatistiken. Både effekterna på löne- och inkomstfördelningen inom den gruppen och fördelningen av vilka som hamnar i låg- och höglönejobb studeras. Resultatet visar att lönespridning och inkomstfördelning påverkats relativt lite av just denna förändring men att rekryteringsmönstren förändrats markant, i huvudsak till följd av matchningen mellan strukturförändringen av jobben och den förändrade sammansättningen av arbetskraftsutbudet.

 • 74643.
  Åberg, Sandra
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Melin, Fredrik
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Willers, Cecilia
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  P/E Ratio and Growth Rate: - Good Indicators of Future Gross Abnormal Return?2001Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of our study is to find a multiple regression that will help us indicate future winners on the stock market. We want to find a correlation between the P/E ratio and the revenue growth rate that would predict the company’s abnormal return. With such regression we will be able to predict the stock market and retire at an early age!

 • 74644.
  Åberg, Sandra
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Melin, Fredrik
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Willers, Cecilia
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Är förvärv en värdeskapande strategi?2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vår studie söker svar på om förvärv som strategi är värdeskapande, d v s om företag som gör många förvärv lyckas skapa ett mervärde. Svaret har vi sökt genom att undersöka förvärvsintensiva företags reala värdeutveckling under perioden 1995-2000. Vi har värderat företagen med hjälp av en kassaflödesmodell. Den genomsnittliga värdeutvecklingen för de förvärvsintensiva företagen har sedan jämförts med företagens genomsnittliga kostnad för eget kapital och avkastningen hos index under perioden. Vi har dessutom jämfört företagens aktieavkastning med index för att studera hur aktiemarknaden värdesätter förvärvsintensiva företag. Sammanfattningsvis kan vår studie inte påvisa några genomsnittliga effektivitetsfördelar vid förvärv då varken värderingsavkastningen eller aktieavkastningen för urvalet överträffat index. Studien visar att aktier i förvärvsinriktade företag inte garanterar en aktieavkastning som överträffar vårt likaviktade index. Våra resultat överensstämmer med teorin om en effektiv marknad. På en effektiv marknad ska inte förvärv generera mervärde då företagets värde inte överstiger köpeskillingen.

 • 74645.
  Åberg, Sebastian
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Marketing.
  Stimuli riktat mot kundernas sinnen - en fallstudie av ICA Maxi Kalmar2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Problemformulering och frågeställning

  :

  Vad präglar marknadsföring riktad mot människans fem sinnen inom livsmedelshandeln?

  Syfte

  :

  Analysera användandet av stimuli riktat mot människans fem sinnen, lyfta fram styrkor och svagheter med sådan stimuli i ICA Maxi´s livsmedelsbutik i Kalmar, samt undersöka möjlig utveckling av sinnesstimuli och dess användningsområden inom livsmedelsbranschen.

  Metod

  :

  Genom kvalitativa intervjuer med anställda på Maxi i Kalmar besvara ovanstående frågeställning och syften. Intervjusvaren kommer även förankras i väl utvald, relevant litteratur för att ge ytterligare tyngd bakom intervjusvaren.

  Slutsats

  :

  Stimuli riktad mot människans fem sinnen förekommer i ICA Maxi´s servicelandskap, och även inom livsmedelsbranschen. Detta arbete är medvetet, och representanter ifrån Maxi säger sig även förstå kraften i sådana stimuli. Dock inkluderas inte samtliga sinnen, och förvånansvärt få tillvägagångssätt för att tilltala kundernas sinnen finns idag.

 • 74646.
  Åberg, Simon
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Economic History.
  En komparativ studie av kontanthantering i Sverige och Japan2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The goal of this paper is to study and compare the usage of banknotes and coins in Japan and Sweden during the time period 1980–2015. Using the stakeholder theory, a theory that operationalizes the identification of different actors, stakeholders, and their influences, the development of the banknote and coin usage will be studied. Three different stakeholders are then identified for both countries, the central banks, the banks, and the customers. These stakeholders background and ability to influence are then analyzed. It becomes clear that the customers are the most important stakeholder because they are the stakeholder from which the demand and supply for banknotes and coins arises from. The background in Sweden contra Japan concludes that the japanese customers have less trust in the banks and central banks, which leads them to prefer banknotes and coins over other payment alternatives, while the case in Sweden is the opposite. Therefore, the banknote and coin usage is high in Japan, while it is low in Sweden.

 • 74647.
  Åberg, Simon
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Economic History.
  Kreugerkraschen – konsekvenser för de svenska affärsbankerna.2015Student paper second term, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • 74648.
  Åberg, Susanne
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Marketing of Science2007In: The 23rd IMP Conference Proceedings, 2007Conference paper (Refereed)
 • 74649.
  Åberg, Susanne
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  The Business of Science: Some theoretical considerations when studying the interaction between science and business2008In: The 24th IMP Conference Proceedings, 2008Conference paper (Refereed)
 • 74650.
  Åberg, Susanne
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  The Role of Science in Industry2013In: Mercury Magazine, ISSN 2001-3272, no 4, p. 38-41Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
1490149114921493149414951496 74601 - 74650 of 75654
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf