Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
146147148149150151152 7401 - 7450 av 7794
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 7401.
  Wendel, Andreas
  Växjö universitet, Fakulteten för matematik/naturvetenskap/teknik, Matematiska och systemtekniska institutionen.
  Vad försiggår i produktionen?: En fallstudie på Aller Tryck AB2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Att ha kontroll över informationen och se till att denna är korrekt är numera en förutsättning för att kunna bedriva en effektiv verksamhet. Utöver detta kräver en effektiv organisation även att man har kontroll och överblick över de processer vilka finns i organisationen.

  Dessa processer måste kunna beskrivas och åskådliggöras för att på så sätt kunna se vart informationen skapas och om detta är ett bra tillvägagångssätt.

  För att kunna göra detta har jag således studerat litteratur kring information och informationssystem för att på så sätt kunna redogöra för hur data bör hanteras för att kunna omvandlas till korrekt och bra information vilken kan användas såsom beslutsunderlag. Utöver detta har litteratur kring processbeskrivningar studerats för att på ett så korrekt sätt som möjligt kunna åskådliggöra de processer vilka finns i organisationen. Med detta som grund kunde sedan organisationen studeras för att finna problem i hanteringen och skapandet utav data och information.

  Aller Tryck AB uttryckte tidigt ett önskemål om att erhålla en processbeskrivning över sin produktion och de informationsflöden vilka kan synliggöras här. De efterfrågade även en kontroll utav den data vilken ligger till grund för mycket av arbetet i produktionen och dennes planering.

  En processbeskrivning gjordes således samt att en fallstudie genomfördes för att kunna påvisa de faktorer vilka påverkar den data vilken misstänktes för att vara inkorrekt.

  Resultatet påvisade stora brister i mätmetoderna och hanteringen av denna information. De applikationer vilka finns i organisationen är inte integrerade och den manuella hanteringen spär således på felkällorna till den redan felaktiga datan.

 • 7402.
  Wendelhof, Hans-Göran
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap.
  Nyföretagarens väg till relevant information: Behovsanalys inför utvecklingen av en kommunal näringslivsportal2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Svensk samhällsinformation har sedan slutet av 60-talet utvecklats från i huvudsak enkelriktad kommunikation mot att bli alltmer kundorienterad och dialoginriktad. I och med utvecklingen av modern informationsteknik har nya kanaler uppstått för spridningen av information. Detta har fått stort genomslag på statlig nivå där ett antal nämnder, delegationer och myndigheter har medverkat i utvecklingen av en reformvision om 24-timmarsservice. Visionen innebär bland annat att såväl medborgare som företag ska kunna hämta information dygnet runt och beredas möjligheter till elektronisk självbetjäning i flera ärenden. I Linköpings kommun har ett flertal medborgarorienterade e-tjänster utvecklats och för närvarande förbereder man implementeringen av en informationsportal för näringslivet. Denna studie syftar till att undersöka informationsbehovet hos en avgränsad del av målgruppen för denna portal, nämligen nyföretagare.

  Studien tog sin utgångspunkt i huvudfrågeställningen "Vilket informationsbehov har nyföretagare?" som delades in i tre delfrågeställningar; "Vilken information behöver nyföretagare för att etablera verksamhetsrutiner och därigenom skapa förutsättningar för det dagliga arbetet?", "Hur upplever nyföretagare sitt informationsbehov så som det kommer till uttryck i situationer där nödvändig kunskap saknas för att lösa problem?" och "Hur hanterar nyföretagare sitt informationsbehov i relation till tillgängliga informationskanaler?". En kvalitativ fallstudiemetod med utgångspunkt i fenomenografi och grundad teori fick utgöra ramverk för datainsamling, bearbetning och analys. Under datainsamlingen genomfördes nio öppna intervjuer med elva informanter. I analysfasen studerades resultatet i relation till studiens delfrågeställningar och till Wilsons, Choos och Belkins begreppsmodeller.

  Studien indikerar att nyföretagare i målgruppen för Linköpings kommuns informationsportal hyser ett mångfacetterat informationsbehov. Detta uppstår när nyföretagaren antar olika roller som en naturlig del av verksamheten, exempelvis kan nyföretagaren agera hantverkare, försäljare eller arbetsgivare för att hantera olika situationer. Vid branschspecifika händelser kan nyföretagaren till exempel behöva information om hur man söker särskilda tillstånd och vid standardhändelser kan han eller hon liksom egenföretagare i andra branscher behöva information om bolagsregistrering eller skattedeklaration. Informationsbehovet styrs dock inte enbart av vilken information som behövs för att lösa problem utan även av hur informationen presenteras, över vilka kanaler den förmedlas och genom vilka frågeställningar den blir tillgänglig. Av betydelse kan också vara hur nyföretagaren uppfattar sitt informationsbehov i relation till kunskap om informationssökningsstrategier, mod att formulera frågor inom ett främmande område och kommunikationsroller mellan sändare och mottagare. Vissa i målgruppen verkar föredra verkliga möten och telefonkontakt framför elektronisk kommunikation. Detta kan bero på att det verkliga mötet möjliggör en annan typ av kommunikation än det virtuella genom att det tillåter överföring av implicit kunskap och kan underlätta frågeformulering. Studien har resulterat i en konceptskiss över en informationstjänst som tar utgångspunkt i resonemanget om roller, branschspecifika händelser och standardhändelser.

 • 7403.
  Wennström, Mattias
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Signaler och System.
  On MIMO Systems and Adaptive Arrays for Wireless Communication: Analysis and Practical Aspects2002Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This thesis is concerned with the use of multiple antenna elements in wireless communication over frequency non-selective radio channels. Both measurement results and theoretical analysis are presented. New transmit strategies are derived and compared to existing transmit strategies, such as beamforming and space-time block coding (STBC). It is found that the best transmission algorithm is largely dependent on the channel characteristics, such as the number of transmit and receive antennas and the existence of a line of sight component. Rayleigh fading multiple input multiple output (MIMO) channels are studied using an eigenvalue analysis and exact expressions for the bit error rates and outage capacities for beamforming and STBC is found. In general are MIMO fading channels correlated and there exists a mutual coupling between antenna elements. These findings are supported by indoor MIMO measurements. It is found that the mutual coupling can, in some scenarios, increase the outage capacity. An adaptive antenna testbed is used to obtain measurement results for the single input multiple output (SIMO) channel. The results are analyzed and design guidelines are obtained for how a beamformer implemented in hardware shall be constructed. The effects of nonlinear transmit amplifiers in array antennas are also analyzed, and it is shown that an array reduces the effective intermodulation distortion (IMD) transmitted by the array antenna by a spatial filtering of the IMD. A novel frequency allocation algorithm is proposed that reduces IMD even further. The use of a low cost antenna with switchable directional properties, the switched parasitic antenna, is studied in a MIMO context and compared to array techniques. It is found that it has comparable performance, at a fraction of the cost for an array antenna.

 • 7404.
  Wernersson, Sofia
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Molnbaserade e-handelsplattformar inklusive headless-plattformar: En deskriptiv studie om lämpliga marknadssegment2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  På uppdrag av Soleil IT ska denna uppsats redogöra för fördelar och nackdelar med en fullt ut molnbaserad e-handelslösning utifrån aspekterna säkerhet, kostnad, tillgänglighet och skalbarhet/flexibilitet, för att sedan kunna avgöra vilket marknadssegment en molnbaserad e- handelslösning i första hand vänder sig till. Marknadssegmenten som uppdraget gick ut på att redogöra mellan var små, medelstora och stora e-handelsföretag, samt offentlig sektor. Uppsatsen ska redogöra för vilket marknadssegment en molnbaserad e-handelsplattform passar för samt vilket marknadssegment en specifikt molnbaserad headless-plattform passar för.

  Det finns mycket forskning om molnbaserade system men inte om molnbaserad e-handel, därför har ett deskriptivt angreppssätt valts för den här studien som innebär att studien endast undersöker några aspekter av valt problemområde/fenomen. För att samla in data genomfördes en förundersökning i form av en pilotstudie för att skapa en uppfattning om trenden headless-plattformar. Pilotstudien tar upp vad teknikbloggar skriver om fenomenet headless-plattformar. För att samla in ytterligare data genomfördes fem stycken kvalitativa intervjuer. De som intervjuades var fem respondenter från olika företag med olika erfarenhet och perspektiv på e-handel. Intervjuerna skapade därför en bred uppfattning om ämnet med olika synvinklar.

  I slutsatserna av denna uppsats redogörs för-och nackdelar för varje aspekt. Utifrån dessa aspekter visade det sig att det blir allt mer populärt med molnbaserade e-handelsplattformar och att de passar de allra flesta typerna av verksamheter eftersom det idag finns många olika alternativ att välja på. Det marknadssegment molnbaserade e-handelsplattformar inte passar lika bra för är verksamheter inom offentlig sektor. Vad gäller headless-plattformar visade resultatet på att de främst riktar sig till större e-handelsföretag med komplicerade affärskrav och stor volym, samt gärna med omnikanalstrategi. Att ha en headless-plattform kräver även en viss IT-kompetens för att det ska bli en bra lösning.

 • 7405.
  Wesslegård, Mattias
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Informatik.
  Skapandet av en berättelse2008Studentuppsats
  Abstract [en]

  Uppsatsen beskriver hela arbetsprocessen över hur en prototyp för en presentationsvideo kan skapas med stöd av Klaus Fogs fyra element. Information till designen hämtas från en kvalitativ intervju. Intervjusvaren sammanställs därefter och grundstenarna till berättelsen plockades ut med hjälp av Klaus Fogs element. Därefter åskådliggörs elementen i ett storyboard, som därefter omarbetas till en prototyp för en presentationsvideo. Presentationsvideon är ett case åt ett företag med namnet Aktivt Uteliv. Prototypen som skapas i uppsatsen ligger som diskussionsgrund för det fortsatta arbetet med presentationsvideon.

 • 7406.
  Westberg, Marie
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  Tjänsteorienterad arkitektur: Ett arkiv- och informationsvetenskapligt perspektiv på tjänsteorienterad arkitektur2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  The starting point of this paper has to do with rapid changes within the information technology and the need for agile and fast systems. The primary goal is to investigate what happens with recordkeeping practices in agile environments like service oriented architecture (SOA). It is in the possible transfer between IT architecture and digital archive the area of this paper resides. The paper relates to the Records Continuum model by which records will be considered historical and active at the time of creation. In the Records Continuum model recordkeeping practices and archival requirements will have to be taken into account at the time of creation.

  This paper concerns SOA from the perspective of Archival and Information science. It describes the different parts that make it possible to achieve a SOA with emphasis on those parts which have the most impact on the requirements of a digital archive. The main requirements discussed in this paper are the principle of provenance, the need to ensure that records remain authentic, reliable and keep their integrity and usability over time. The issue of keeping track of information and activities in a SOA is also discussed. It is established that records which need to fulfil the requirements mentioned above do exists in a SOA. The purpose of this paper is to investigate whether or not the principle of provenance and the archival requirements will be affected by SOA, and whether or not the requirements can be fulfilled over time.

  Information collection for this paper is basically through studies of literature and information gathering on the Internet. The method is descriptive and comparison between the information gathered has been made. In addition one short interview has been undertaken with Skatteverket, a government that are in the process of implementing both SOA and a digital archive. The main purpose with the interview was to find out if there are any collaboration between SOA and the digital archive at Skatteverket.

  The results indicate that a lot of the problem concerning preservation of digital records over time also applies for SOA, such as the lack of sustainable format and media and the potential loss of information. However some successful implementations of digital archives based on the OAIS-model with SOA as tool for realising the digital archive has been found. The archival requirements and the principle of provenance will be affected by SOA but it is only when there is a connection between SOA and a digital archive that it is possible to secure some of the archival requirements.

 • 7407.
  Westerberg, Mia
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Förtroende inom e-handel: En undersökning om vilka faktorer som enligt kunder bidrar till ökat förtroende2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  E-handeln har under de senaste två decennierna alltjämt växt sig starkare och blivit merutbredd. Trots det stora antal internetanvändare och potentiella kunder världen över uppleverdock många risker med att handla på internet då kunder tvekar i sitt förtroende till de företagoch e-butiker som finns på internet. Undersökningen har som syfte att ta reda på vad somskapar förtroende för ett företag inom e-handel och vilka faktorer kunder anser nödvändigaför att få förtroende för en e-butik inom B2C-handel. En kvalitativ forskning har bedrivits dären explorativ undersökning med empiriskt inslag har genomförts. Det empiriska inslagetskedde genom intervjuer med respondenter som valdes ut genom ett målstyrt ochbekvämlighetsurval. Detta innebar att tio respondenter i författarens närhet som ansågsrelevanta för problemområdet valdes ut att delta i undersökningen.

  Undersökningen visade att certifieringar som visas på e-butikens hemsida i form av symbolerbidrar positivt till förtroendet hos kunderna. E-butikens användarvänlighet och navigeringvisade sig ha stort inflytande på förtroendet hos kunderna. Även företagets rykte visade sig hainverkan på förtroendet i e-butiken liksom rekommendationer avseende e-butiken från företageller privatpersoner. Störst inverkan på förtroendet i en e-butik visade sig löften om säkerhet iolika former medföra med nio av tio respondenter som ansåg att den faktorn gav demförtroende.

  Slutsatsen av undersökningen är således att certifieringar, användarvänlighet, navigering,rekommendationer, rykte och löften om säkerhet bidrar till att skapa förtroende för ett företaginom e-handel och det som kunderna ansåg nödvändigt för att genomföra köp över internet ärolika kombinationer av de ovan nämnda faktorerna.

 • 7408.
  Westerdahl, Lovisa
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för informatik.
  The Desirable Collaboration: Challenges and possibilities for university-industry collaboration in IT educations2012Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 7409.
  Westergren, Ulrika H.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för informatik.
  Managing an outsourcing partnership: important stages in the process2010Ingår i: Industrial informatics design, use and innovation: perspectives and services / [ed] J. Holmström, M. Wiberg, and A. Lund, Hershey: IGI Global, 2010Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 7410.
  Westergren, Ulrika H.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för informatik.
  Partnership outsourcing evolution: The process of creating and maintaining  a network of actors2007Ingår i: Proceedings of the Fifteenth European Conference on Information Systems: University of St. Gallen, Switzerland / [ed] Österle H, Schelp J, Winter R, 2007, s. 1179-1189Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper is an attempt to build on and extend existing outsourcing research by focusing on the process of managing an outsourcing partnership. Furthermore, it considers the role of information technology and the importance of establishing interorganizational trust in order to provide a deeper understanding of the partnership outsourcing phenomenon. The outsourcing partnership in focus in this paper is between Alpha Corp., a large minerals group, and RDC, its remote service provider. The paper shows that Alpha Corp.’s strategy for creating, maintaining and evolving the partnership with RDC occurs in three different stages: black-boxing of technology, establishing interorganizational trust, and performance based contracting. This study provides support for McFarlan and Nolan’s (1995, p. 22) claim that “What determines success or failure is managing the relationship less as a contract and more as a strategic alliance”. However, given the multiple roles information technology assumes in an outsourcing alliance, this paper also shows that understanding and managing the role of IT is just as crucial in maintaining a successful partnership. In addition, given the documented importance of information technology in outsourcing partnerships, there is a need to include trust in technology as yet another dimension in establishing interorganizational trust.

 • 7411.
  Westergren, Ulrika H.
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för informatik.
  Holmström, Jonny
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för informatik.
  Outsourcing as open innovation: Exploring preconditions for the open innovation model in the process industry2008Ingår i: Twenty Ninth International conference on information systems, Paris 2008, 2008Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The open innovation model embraces the purposive flow of internal and external ideas as a ground for innovation and network formation. While the open innovation paradigm has been successfully applied in high-tech settings, there is a gap in the research on adopters of open innovation in other settings. This research was conducted in a process industry setting, performed as a case study at Alpha Corp., a large minerals group, and Remote Diagnostics Centre, its service provider, where ICT is being increasingly used to monitor the process line, resulting in the creation of new value networks. The underlying question is: Why and how do open innovation projects develop over time? Our findings show that adoption of the open innovation model is grounded in developing organizational environments that are conducive to innovation, including expertise in creating a culture for knowledge sharing, building a trustful environment, and a resourceful use of interaction technologies.

 • 7412.
  Westerlind, Anna
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  To be or not to be a software product manager?: What is the product manager's responsibility and accountability in software companies?2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Business success in software industry is about deploying a product to the right market, with the right features, in the right time with a good quality. Many development projects exceed the budget, is not completed within schedule or do not reach business objectives.

  One key role managing the business of the product is the software product manager. The software product manager role is though seldom clearly described, competence needed is not always clear and education to become a product manager is today only offered by separate courses provided by some few private initiatives.

  This thesis uses a qualitative descriptive approach, the purpose with this thesis is to produce further knowledge around the software product manager role. The clarification and structure of the software product manager role is limited in academia; therefore, this research will be combined with an exploratory approach to be able to verify the empirical findings. The thesis also includes observations and data collection from actual job applications to further define the requested competences of a software product manager.

  This thesis has found that domain competence is the top most important competence for a software product manager. To be able to make success in the role communication skills and analytic skills are most important. The right soft skills are as important as the educated competences.

  The thesis conclude that the product manager role is wide and it is important to be surrounded with colleagues that support the role were there are lacking of competence in technology, business or market expertise. A successful product manager build network among people, cross-functional teams, around the product and establish an effective way to communicate with those groups.

  Findings suggest that software companies define the responsibilities and expectations of the product manager role. As important is to support the product manager with the input data needed to be able to perform the product manager activities. By defining the responsibilities and securing the input data needed, the product manager will have a higher probability to produce a result with an impact.

 • 7413.
  Westermark, Erik
  Högskolan i Kalmar, Institutionen för kommunikation och design.
  Produktvisualisering på webben: Material, färg och form för applikation av interaktiv produktvisning2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna rapport tar upp teorier och metoder kring användbarhet i skapandet av en Flash-applikation. Rapporten beskriver steg för steg i skapandeprocessen, hela vägen från att ta fram behov och användningsområde till att skapa innehållet och slutligen en utförlig redogörelse för hur applikationen sammansätts. Metoderna som använts är huvudsakligen ITK (Identity Tool Kit) och scenarier enligt Alan Cooper. Vidare har metoder för hopsättning och visualisering av applikationen använts med stöd av Nielsen och Raskins användbarhetsprinciper. Resultatet visar att för att använda ITK i syfte att kartlägga en verksamhet, kräver detta en stor förståelse och modifikation av denna. Det visar också att Alan Coopers teorier om scenarier inte heller kommer till sin rätt utan en utförlig analys av användarna i denna. Resultatet visar även att med hjälp av programvarorna 3D studio Max och Flash kan interaktivt innehåll för produktvisualisering på nätet skapas med goda resultat.

 • 7414.
  Westholm, Marianne
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  RESAN TILL E-HANDEL: en inventering av hinder i arrangörsdrivna e-handelsprojekt2000Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med denna rapport är att definiera hinder i arrangörsdrivna e-handelsprojekt, dvs projekt som initieras och drivs av annan än den egentlige kunden.. Ett av de primära målen i många av de arrangörsdrivna e-handelsprojekten är att öka kunskapen om Internet och e-handel i det privata näringslivet.

  Inom ramen för denna rapport har två arrangörsdrivna e-handelsprojekt studerats med hjälp av intervjuer. Sammanlagt 14 stycken intervjuer har genomförts och respondenterna har representerat de tre aktörsroller (arrangör, leverantör, och medlemsföretag), som definierats i rapporten. Den efterföljande analysen har utförts med hjälp av en kvalitativ metod, och har tagit sin utgångspunkt i fyra definierade huvudkategorier av hinder:

  · tekniska

  · resursbetingade

  · organisatoriska

  · individrelaterade

  Dessa huvudkategorier har var och en förgrenats i ett antal underliggande nivåer tills en nivå nåtts där vidare förgreningar inte haft något ytterligare förklaringsvärde. Sammanlagt har ett drygt fyrtiotal specifika hinder kunnat definieras. Det största antalet faller under kategorierna organisatoriska och individrelaterade hinder.

 • 7415.
  Westin Brahn, Malin
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan.
  Fälth, Helena
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan.
  Möller, Helen
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan.
  Frändberg, Jenny
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan.
  Design för Flow: En analys av designkriterier för användbarhet2005Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Human Computer Interaction (HCI) handlar om att utveckla produkter med god användbarhet. Med användbarhet menas att system ska vara lätta att använda och lära. Jakob Nielsen är en av förgrundsfigurerna när det gäller riktlinjer för hur detta ska uppnås. Han har utvecklat tio kriterier som kan användas för att ett så bra system som möjligt ska kunna utvecklas.

  På senare år har forskare börjat se till, inte bara tekniska aspekter utan även till de känslor som användaren kan tänkas uppleva under det att denna interagerar med en webbsida. Ett flertal forskare har utvecklat teorier kring begreppet Flow. Detta handlar om de känslor som uppstår när en användare till exempel sitter vid datorn. Dessa känslor kan vara tidlöshet, kontroll och fridfullhet som resulterar i att en användare stannar kvar på webbsidan en längre tid. Tiden som en användare spenderar på en webbsida är en viktig aspekt för ett företag som säljer produkter eller tjänster och att designa för Flow kan därför vara en fördel gentemot de företag som inte gör det.

  Mihalyi Csikszentmihalyi är forskare inom psykologi och var den som grundade begreppet Flow. Det var för ca 15 år sedan han först presenterade sin teori och denna hade han kommit fram till efter att studerat personer som spenderade mycket tid och energi på en aktivitet som inte gav dem någon finansiell vinning utan endast stor tillfredsställelse. Csikszentmihalyi är idag förgrundsfigur inom Flow-begreppet och vi har i detta arbete använt mycket av hans teorier eller andra forskares teorier som grundats på hans forskning.

  Vår frågeställning i detta arbete handlar om att utvärdera Nielsens tio kriterier för god användbarhet. Tanken är att med arbetet var att dessa ska utvärderas och eventuellt utvecklas. Vi utvärderade Aftonbladets webbsida med hjälp av Nielsens tio kriterier. Därefter fick en grupp respondenter svara på en enkät där frågorna var utformade efter Flow-teorin.

  Vi kom fram till att vissa av Nielsens kriterier inte behövde omformuleras men ett av dem kompletterades för att passa för Flow. Vi har även identifierat en brist i HCI-kriterierna och därför tillfört ytterligare ett kriterie som vi anser behövs för att underlätta för Flow.

 • 7416.
  Westin, Christer
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för informatik.
  Lundgren, Peter
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för informatik.
  Application Lifecycle Management:: En studie av två Application Lifecycle Management system och deras stöd för systemutveckling i projektform2012Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Application Lifecycle Management (ALM) is a genre of computerized systems which allows system development corporations to efficiently and more easily manage, maintain and handle the applications lifecycle. These ALM systems have a wide variety of tools which can be integrated to enable and support collaborative work, while they act at the core of the organisation. Todays ALM systems support flexible system development methods throughout the entire development process. This paper focuses on a case-study of a Swedish business- and technology corporation and their use of two ALM systems with an aim to unravel the differences between these systems and their functionality to serve as a basis for decision making regarding their utilization of best practice with their ALM-Systems. Meanwhile we studied their approach to ALM systems to see if they were using them according to the initial idea of ALM systems. The study is of a qualitative characteristic and both semi-structured interviews with employees and self-gathered data have been used to enable our research and the creation of benchmarks. The results from our study show that the corporation uses both their ALM systems as intended from the initial idea, but we have identified a need to integrate one of the ALM systems with their costumer support portal through a web service. To enable this integration they will raise the amount of affordance to a distinctive degree due to the seamless connection and communication between the ALM system and the customer portal.

 • 7417.
  Westin, Simon
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap.
  An efficient tool for customer data imports into Ipendo Platform2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis aims to investigate the theory, processes and implementation details behind the development of a web application purposed to validate and import customer data into Ipendo Platform, an online web portal for managing intellectual property (IP) rights. Ipendo Systems, the company behind Ipendo Platform, required a solution that could improve efficiency and reliability over their current script-based validation and import process.

  The software produced during this thesis only partly solves the problems of current import methods by providing a tool for importing a specific type of customer data. It does however provide the infrastructure for the validation and importation of other types of customer data (platform objects). These extensions would however require more time than allocated for this thesis.

  The development has taken place over a period of ten weeks during which several decisions has been made regarding areas such as the chosen development process, system architecture and more concrete implementation details of the software’s different functionality. These decisions will be discussed and motivated with the help of referenced development theory, examples and figures.

  The delivered solution successfully validates and imports the supported platform objects, while providing an interactive user interface for the user to work within. It also provides architecture ready for extension with new validations and import modules for all types of platform objects. Finally, the results obtained with the developed tool points to a large increase in efficiency for the supported platform object. 

 • 7418.
  Westin, Thomas
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  500 gamers access2010Ingår i: Computer Games, Multimedia and Allied Technology 10 Proceedings, 2010Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 7419.
  Westin, Thomas
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Community Driven Adaptation of Game Based Learning Content for Cognitive Accessibility2016Ingår i: Proceedings of The 10th European Conference on Games Based Learning: The University of the West of Scotland, Paisley, Scotland, 6-7 October 2016 / [ed] Thomas Connolly, Liz Boyle, Academic Conferences Publishing, 2016, s. 781-787Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Computer games have great potential both for learning purposes and to overcome cognitive disabilities such as dyslexia, but many games are unnecessarily inaccessible by design for many gamers. There are few games accessible for people with cognitive impairments and cognition is also less researched regarding game accessibility. This gap is especially problematic when using games in educational contexts; both regarding universal human rights of education and equality but also because understanding content is central in a learning situation. Furthermore, game based learning projects often have very limited budgets, restraining to what extent game content can be adapted by the developers. However, computer games are increasingly required to be accessible due to legislation in the USA, which will benefit all gamers to different degrees. The problem is that adapting content usually requires human intervention and extra resources, which are limited for all game developers but especially so for GBL developers and independent entertainment game developers. Involving the game community could be a possible approach for many developers, but how community driven adaptation of textbased content for cognitive accessibility could be achieved is not a trivial question. A possible approach to close the gap in a sustainable way is a community driven adaption of content such as transforming text into a simplified form, while maintaining meaning of the text and keeping the game balanced. This interdisciplinary, theoretical study discusses these issues based upon academic papers in computer games, learning, social psychology, linguistics, biology, human computer interaction and accessibility. The findings explain what simplified text is and what it means in the context of games, as well as how game balance can be achieved in different approaches of games and learning. Furthermore, the findings are discussed regarding motivations for the game community for contributing with simplified texts, and how to create accessible interfaces for selecting the highest-rated simplified texts. Concluding remarks are that community based adaptation can be preferred to – or be used in conjunction with – automated and/or individual solutions. Also, how to design a ranking system for acknowledging authors is discussed as well as what social psychology techniques can be used to increase user participation. Handling abuse of the system is important, as well as considering different challenges for different forms of games (real-time/turn-based, multi-player/single-player) and different approaches to games and learning. Finally, future work with participatory action research and potential benefits for people with other disabilities is discussed.

 • 7420.
  Westin, Thomas
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Large Scale Game Accessibility: A survey of possible engine independent solutions2012Ingår i:  :  , 2012Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This was a keynote presentation at the International Conference on Translation and Accessibility in Video Games and Virtual Worlds. Computer games use various modalities for interaction, depending on e.g. the platform or game genre. Keys or buttons (mouse, keyboard, controllers etc), gestures (joystick, mouse, body), voice commands, speech feedback (samples or syntheziser), interactive music, haptics, biofeedback (EMG, EEG, EOG signals). The list goes on. The Sony Playstation Eyetoy and Singstar, the Nintendo Wii, the Apple iPhone and the Microsoft Kinect are all examples of commercial success for multimodal interaction. Multimodality has reached the masses thanks to this development of consumer affordable hardware. Game accessibility relies on multimodal interaction. Sight disabled gamers use e.g. braille, speech synthezis, voice commands and spatial audio to interact with games. Gamers with mobility or dexterity disabilities use a range of different special or modified hardware controllers. Deaf gamers rely on subtitles, closed captioning, visualization of sounds or modifications to represent audio with haptics. Some solutions are included in operative systems while other solutions are more or less affordable. Some solutions require technical expertise by the gamer or by the game developers to implement. Compared with a PC, game consoles and handhelds as well as tablets and phones are harder to adapt due to a more closed system design. On the PC platform accessibility is more independent of the original designer. Game accessibility has been improved by a number of developers and researchers over the years. All of these contributions are important and often done with small or no funding. However, it has proven hard to create accessibility solutions on a large scale, say for an entire game genre across platforms or for all games on a specific platform. Design guidelines exist inspired by the W3C guidelines for web accessibility. Game engines may use XML for various purposes but there is far from a standard markup language across engines and platforms, as is the case with the web. This is one of many reasons a generic approach is harder to implement for games. The question then, is: How may game accessibility be achieved on a large scale for as many disabled as possible, in the near future? Based upon the above some conclusions can be made. Game accessibility may benefit from affordable and common multimodal consumer products. Other available software and hardware on the PC platform may be used to enhance accessibility, e.g. automated translation, analysis and transformation of content to be accessible to the user’s needs. User generated content can be used to improve where the automated approach fails (e.g. Google Translate and corrections by users). A first large-scale attempt should be made for PCs, which are easier to modify than consoles, tablets or phones. This paper presents a concept the author calls engine independence (EI). This means that the accessibility solutions act in parallell to the game, rather than being directly integrated with the game engine. This way, game accessibility solutions may be scaled without the need of standardization.

 • 7421.
  Westin, Thomas
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Return of the Gamer: Perceptions of the Digital Room2012Ingår i: Designs for Learning 2012: 3rd International Conference Exploring Learning Environments. Conference Proceedings, København: Aalborg Universitet København , 2012, s. 171-173Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This paper presents an ethnographic study of the Digital Room, a secondary education designed for “gamers”. They are pupils who had left school and have a strong interest in digital culture, mainly commercial off-the-shelf (COTS) computer games. The study is based on interviews with, and observations of pupils. The problem of the traditional school is investigated through their perception of what makes the Digital Room work

 • 7422.
  Westin, Thomas
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Bierre, Kevin
  Rochester Institute of Technology, , Department of Interactive Games and Media.
  Gramenos, Dimitris
  Foundation for Research and Technology – Hellas, , .
  Hinn, Michelle
  Pursuit of Happiness Foundation, , .
  Advances in Game Accessibility from 2005 to 20102011Ingår i: HCI International, Florida: Springer , 2011Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Forskningen inom tillgänglighet för datorspel har ökat markant sedan den undersöktes senast 2005. Detta papper undersöker forskningen som utförts mellan 2005 till 2010. Vi valde en uppsättning papper om ämnen som vi kände representerade hela området, men vi kunde inte inkludera alla papper i området. En sammanfattning av forskningen som vi undersökt presenteras, med förslag på framtida forskning inom tillgänglighet för datorspel. Förhoppningen är att denna summering kan uppmana andra att utföra ytterligare forskning inom detta område.

 • 7423.
  Westin, Thomas
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Dupire, Jerome
  Design of a Curriculum Framework for Raising Awareness of Game Accessibility2016Ingår i: Computers Helping People with Special Needs: 15th International Conference, ICCHP 2016, Linz, Austria, July 13-15, 2016, Proceedings, Part I / [ed] Klaus Miesenberger, Christian Bühler, Petr Penaz, 2016, s. 501-508Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  While game accessibility is well researched, many game developers lack awareness of issues and solutions and there is no framework to support educators in teaching about game accessibility. This study is based on an international survey to accessibility researchers, as well as people in the game industry and related communities. The quantitative data shows the most weighted topics in a curriculum, and the qualitative data provides detailed quotes to explain how a curriculum framework could be designed. Results also show that there is a need to change attitudes to game accessibility, but also to focus on practice, basic concepts and needs of disabled in an introductory course, while an advanced course could focus more on theory and solutions which are harder to implement. Future research is to follow-up this study to further validate our conclusions.

 • 7424.
  Westin, Thomas
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Dupire, Jerome
  Evaluation and Redesign of a Curriculum Framework for Education About Game Accessibility2016Ingår i: Entertainment Computing - ICEC 2016: 15th IFIP TC 14 International Conference, Vienna, Austria, September 28-30, 2016, Proceedings / [ed] Günter Wallner, Simone Kriglstein, Helmut Hlavacs, Rainer Malaka, Artur Lugmayr, Hyun-Seung Yang, 2016, s. 217-222Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Game Accessibility (GA) has been brought to the front of the video game landscape thanks to a recent but major change in the US law called the Communications and Video Accessibility Act; GA is now a legal obligation for game developers in the US. However, there is a gap between legislation and practice of GA. This study is based upon a previous tentative curriculum framework (TCF) for GA. The questions are: What are the opinions among educators and game developers regarding the TCF? How could the TCF be redesigned? To answer the questions, the TCF was surveyed with practitioners and researchers in the GA community. This paper presents an evaluation and redesign of the TCF, divided into different categories, depending on the students’ profiles, scopes and skills. Furthermore, how the curriculum content can be created and shared is also discussed, as well as future work.

 • 7425.
  Westin, Thomas
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Furöstam, Malin
  Yasasindhu, Roy
  Norberg, Lena
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Wiklund, Mats
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Mozelius, Peter
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Balancing Game Universes for Playing Without Sight or Hearing2015Ingår i: AAATE 2015, IOS Press , 2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 7426.
  Westin, Thomas
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Lange, Göran
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Gamers versus the Index2012Ingår i: Creative Education, ISSN 2151-4755, E-ISSN 2151-4771, Vol. 3, nr 8B, s. 25-30Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper presents an ethnographic study of pupils within a trial programme (P2), aimed at developing an upper secondary education for so-called ‘gamers’ who had ‘dropped out’ of school. It was done to fol-low up a previous trial programme (P1), since many young persons have problems with school. The main question examined here is: If we found situations where the learning worked, by means of social respon-sitivity, what components were active? How were meaningful affordances created? The trials may be un-derstood from a historical perspective on orality and literacy. Print enabled words to be embedded in space as indexes (tables, lists etc) rather than in time (as orality implies). The index is practiced at the core of traditional school today, with attendance lists and schedules (controlling time and space) and school-books (finalizing the word). Digital culture challenges these structures where the word is not as finalized, and literacy may include other modalities than writing. School is a culture conservative context, which fights back this transformation with more control, through the use of indexes and constraints on digital culture. As contrast, P2 replaced the schedule with full workdays. This enabled the use of commercial off-the-shelf (COTS) computer games, especially massively multiplayer online (MMO) games, as re-placement for schoolbooks (not all books). The study is based on interviews with the pupils as well as daily participatory observations for two years. Further, data about attendance over two years and grades at the start and end of P2 are presented. The results show that most of the pupils returned to school, became interested in learning again and got grades. They expressed a sense of freedom, which is closely related to the voluntary aspect of playing a game. In other words, to do things for the sake of the actitivity itself, ra-ther than some external learning goal. The paper concludes with a comparison between P2 and traditional school, based upon the study and suggests future research. A review of related research is also included.

 • 7427.
  Westin, Thomas
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Lange, Göran
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Wiklund, Mats
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Norberg, Lena
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Mozelius, Peter
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  System Design Requirements for Formal Education Based on COTS Entertainment Computer Games2015Ingår i: ECGBL 2015, Academic Conferences Publishing , 2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Computer games can be designed as tools for school, but formal education can also be game-oriented based on dialogue enabling the use of commercial-off-the-shelf (COTS) entertainment games. The latter design was applied in two upper-secondary school trial educations, called the Digital Room. A problem is that teachers have to grade pupils based on assessment of the learning process through playing COTS games together with the pupils, while retaining compliance with the school regulations which can also change over time. The question is: what are the requirements for designing a system supporting teachers in bridging this gap? This paper describes and compares two trials of the Digital Room, enabling a long-term study between 2003-2013 with secondary school pupils and teachers. To answer the question in this paper, teachers from both trials were interviewed and situations were analysed based on a critical realist approach. Lack of time to manage and reflect on the documentation for assessment was a critical part of the results, and a teacher support system was explicitly asked for. Knowing what to document was crucial as games have many modes of expression, and understanding how to assess what has been documented was the hardest part. Conclusions are that a knowledge management system (KMS) could aid teachers in supporting each pupil to fulfil their goals and the requirements of the existing school system. Due to the expressed lack of time for management and assessment of documentation, the KMS should compile the data of each pupil’s actions in the game as basis for grading. Further, this KMS could be used for further learning by combining explicated knowledge from the socialisation process. Pupils could also add explicit information to the KMS about findings on the Internet and from oral dialogue with peers and teachers. Thus, the KMS must enable multimodal expressions to be as accessible as possible, including pupils with impairments. Information must be searchable and sortable which can be a challenge to achieve with other modes of expression than text. Further, the KMS design has to include both pupils and teachers in evaluations, and be easy to adapt when new regulations create new conditions. Future research includes implementing and evaluating the system in a similar game-oriented formal education context outside of traditional school.

 • 7428.
  Westin, Thomas
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Männikkö Barbutiu, Sirkku
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Perera, Harsha
  Anuradha, Upul
  Game Based Learning of Programming in Underprivileged Communities of Sri Lanka2016Ingår i: Proceedings of the 10th European Conference on Games Based Learning: The University of the West of Scotland, Paisley, Scotland, 6-7 October 2016 / [ed] Thomas Connolly, Liz Boyle, Academic Conferences Publishing, 2016, s. 773-780Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Game based learning (GBL) has emerged during the last decade in so-called high-income countries with good access to computers, while many low and middle-income countries are starting to explore GBL and its potential in education. For instance, the increased use of smartphones in Sri Lanka provides better opportunities to play games. Furthermore, a first GBL course at the University of Colombo was organised in 2015. In this study, an effort to raise awareness of the various possibilities of ICTs within underprivileged communities of Sri Lanka was made. A free, web-based game for learning programming was used at two different telecentres during three workshops, with three different age groups: 1) 14 students aged 10-18; 2) 19 students aged 8-16; and 3) 18 school leavers aged 15-20. Telecentres are places providing access to computers, Internet and various services. The progress of participants through the game was observed and notes were taken during the workshops, followed up by group interviews, and a survey of all participants. Our findings show that the participants found the game to be fun and of medium difficulty level. They also expressed that they need to learn English better and improve their computer skills to be able to learn more programming. Despite the limited Internet access, limited number of computers, and language barriers, most students and school leavers completed between 10 to 15 puzzles, including programming concepts of commands, conditions and events. The youngest participants (8 years old) completed at least 5 puzzles. From our results we conclude that without prior programming experience, all the participants became motivated to learn more about programming within the 1.5 hours of the workshop with this GBL approach. This indicates that the learning curve of the GBL approach to learn programming is considerably low whereas the motivation to learn through GBL is high. Furthermore, the GBL approach has good potential to raise awareness of learning opportunities at telecentres. Skills in programming games and related ICT skills can be beneficial for the whole community; it may enable further development of services and designs addressing the local needs. In our future work we aim to follow-up through online communication with the participants regarding how they can continue to learn more about programming and other ICT skills.

 • 7429.
  Westin, Thomas
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Wiklund, Mats
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Return on Investment in Game Accessibility for Cognition Impairments2013Ingår i: Assistive Technology: From Research to Practice / [ed] Pedro Encarnação, Luís Azevedo, Gert Jan Gelderblom, Alan Newell, Niels-Erik Mathiassen, IOS Press, 2013, s. 577-582Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The computer game industry sales are counted in billions of dollars, and gamers with disabilities play more casual games than non-disabled gamers. Yet many potential gamers are excluded and gamers with cognition impairments have not been in focus for research and development. With recently published game accessibility guidelines as a framework, professional game producers were surveyed about the number of man-hours needed to implement basic guidelines for cognition. The survey data was compared with a previous survey on the number of people with cognition impairments constituting barriers to gaming, showing that return on investment may be achieved.

 • 7430.
  Westin, Thomas
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Wiklund, Mats
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Mozelius, Peter
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Norberg, Lena
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Regression from game-oriented to traditional school2015Ingår i: Journal of Educational Technology Systems, ISSN 0047-2395, E-ISSN 1541-3810, Vol. 43, nr 4, s. 349-370Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Pupils in Sweden are socialized in commercial off-the-shelf games, and, therefore, game-oriented formal education can constitute a foundation for further socialization of pupils excluded in school. However, digital illiteracy and traditional views among school staff forced a regression from the game-oriented formal trial education in this study back to the traditional education form. Research questions were as follows: How did the pupils act upon the consequences of the regression? How can these acts inform the design of education in digital culture? These questions were addressed using ethnography over 3 years. The pupils' acts differed depending on their socialization in school and in games. While the game-oriented formal education included all in the socialization process, the regression caused half of the pupils to drop out. The pupils' acts are discussed with a conceptual framework. Conclusions show the need for digital literacy and understanding pupils' perspectives on education among school staff.

 • 7431.
  Wettainen, Kristina
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Avdelningen för systemteknik.
  Level Control of Flotation Tanks at LKAB: Control Design and Robustness Analysis1990Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Flotation är en del av LKAB:s förädlingsprocess där mineraler separeras från järnmalmen i seriekopplade tankar. En god nivåhållning i flotationstankarna är viktigt för att erhålla ett högt järnutbyte. Olika reglerstrategiers nominella och robusta prestanda jämförs i studien. Robust prestanda undersöks vid osäkerhet i ventilkonstanter och hysteres i ventiler. Resultaten visar att LQG-reglering ger bättre nominell prestanda än PI-reglering. Den robusta prestandan vid osäkerhet i ventilkonstanter är sämre för LQG-reglering jämfört med PI-reglering. Robusthetsanalysen visar även att LQG-regulatorn är mindre känslig för hysteres i ventiler än PI-regulatorn. Typen av osäkerhet inverkar sålunda olika på olika reglerstrategier.

 • 7432.
  Wettergren, Gunnar
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Kjellin, Harald
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Using video in online education - evaluation of formats2010Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 7433.
  Wettergren, Gunnar
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Boström, Henrik
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Hansen, Preben
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Nenzén, Stefan
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Perjons, Erik
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Framework for implementation of learning analytics projects in higher education2014Ingår i: DSV writers hut 2014: proceedings, August 21-22, Åkersberga, Sweden, Department of Computer and Systems Sciences, Stockholm University , 2014Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 7434.
  Wettergren, Gunnar
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Hansson, Henrik
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Making campus education flexible: Adapting to student needs2011Ingår i: Society for Information Technology & Teacher Education International Conference (SITE) 2011 Nashville, Tennessee, USA March 7, 2011, Chesapeake, VA: AACE , 2011Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The number of students that attend higher education is increasing (10.6% increase in Sweden), students are getting older, and have a different social situation than before. This changes the way universities should deliver education to its students. We currently use a very university centered approach that ignores the needs of the students, this must change to a more student centered delivery model. We believe that we must move into a form of flexible learning that allows students to be in control of their lives. In this article we explain such a model, the rational, how we rebuilt our lectures halls to handle flexible learning, and we concluded by presenting the lessons we learned along the way. We aim at presenting an example of how flexible learning can be incorporated into campus education by offering students three ways of taking part in lectures and other activities. (1) On campus in the lecture hall, (2) At home watching live streaming, or (3) Watching the recorded video after the fact.

 • 7435.
  Wettergren, Gunnar
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Hansson, Henrik
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Larsson, Ken
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Näckros, Kjell
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Glimbert, Lars
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Designing the physical learning space with digital resources The best of two worlds?2010Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 7436.
  Wettergren, Gunnar
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Leontaridis, Lefteris
  Prentza, Andriana
  D3.4 – Piloting Handbook2017Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 7437.
  Wettergren, Gunnar
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Åkerlund, Kent
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Aligning pedagogy with economics: An empirical study of the economical value of lowering the teacher-student ratio2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper presents an empirical study and trial conducted at the department of Computer and Systems Sciences (DSV) at Stockholm University. The study was conducted during the spring term of 2012. The overall goal of the paper is to evaluate the economical feasibility in decreasing the student teacher ratio in an online course in project management. The context for this study is the Swedish university system where universities are 100% state funded based on registration and performance. This study only accounts for cost and revenue connected to the course, i.e. for delivering the course itself not the cost for overhead. The rational for this is that 50% of the total financing for a student is given at registration and used within the department to cover overhead and indirect costs. The remaining 50% of the total financing is given upon completion of course credits and is in this study used as the basis for revenue calculations.

 • 7438.
  Wiafe, Samuel
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för datavetenskap och kommunikation.
  Examining Internet and E-commerce Adoption in the Music Records Business in Ghana2012Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Context: Information Communication Technologies (ICT) and its related applications are increasingly penetrating all spheres of individual, organizational, and societal aspects of everyday life in the developing economies and Africa as well. The Internet is emerging as an important technology for commerce and business. The employment of Internet based technologies and applications in music service both in online sales and marketing of music records and digital music service is significantly altering the approach that traditional commerce is done. It eliminates all geographical bottlenecks, allowing the establishment of virtual outlets and presence throughout the world, and permits direct and instant foreign market entry to less known artistes and music records businesses. Objectives: In this study, I investigate the state of internet and e-commerce adoption in the music record business in Ghana. I seek to find out the reasons for the adoption of e-commerce platform within the music industry and to assess the challenges confronting the adoption of e-commerce. Methods: We conducted a Literature Review to get an overview of the music industry as a whole, and also to describe the diffusion of e-commerce technologies in music services. We use qualitative research approach to collect data and to identify reasons for the adoption of e-commerce platforms primarily among consumers and retailers of the music services. We conducted interviews with musicians and managers of record companies were conducted to ascertain their reasons for using or non using e-commerce technologies, and identify prospects and challenges confronting its adoption within the industry. Conclusion: The evaluation from musicians, consumers and other key players indicated their willingness to go for the e-commerce platforms in music service delivery. However, they are challenged by poor infrastructures, unsettled issues of monetization of music contents coupled with high digital gap among the citizenry. Prevailing government efforts contribute nevertheless in closing the digital disparity among the populace, and Telecom and ISPs improvement in service delivery give an outlook of full realization of the goal of e-commerce adoption in the music industry in Ghana.

 • 7439.
  Wiberg, M
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Informatik.
  Interaction, Interruptions, and Lightweight Support for Availability Management – A pre-study of Issues Related to the Fluidity of Work in the Interaction Society.2002Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 7440.
  Wiberg, Mikael
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för informatik.
  Interaction per se: understanding “the ambience of interaction” as manifested and situated in everyday & ubiquitous IT-use2010Ingår i: International Journal of Ambient Computing and Intelligence, ISSN 1941-6237, Vol. 2, nr 2, s. 1-26Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Interaction is a core concept in the fields of Ubiquitous computing, Ambient systems design, and generally in the fields of HCI and Interaction Design. Despite this, a lack of knowledge about the fundamental character of interaction still exists. Researchers have explored interaction from the viewpoints of user-centered design and design of graphical user interfaces, where interaction stands for the link between technology and humans or denotes the use aspect. A framework is proposed for exploring interaction as a design space in itself between a human and the technology. It is proposed that this framework for interaction as a design space for Interaction Design, in which the very form of the in-between, the interaction, be explicitly targeted. It is an opportunity to go beyond user and usability studies to seek answers to fundamental questions concerning the form and character of interaction as implemented in today’s interactive systems. Moreover, this framework is an opportunity to expand and explain a new design space for Interaction Design. The proposed framework, anchored in two exemplifying cases, illustrates the character and the form of interaction as it situates itself in online, ubiquitous and everyday IT use.

 • 7441.
  Wiberg, Mikael
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för informatik och media.
  Interactive Textures for Architecture and Landscaping: Digital Elements and Technologies2011Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 7442.
  Wiberg, Mikael
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för informatik.
  Interactive textures for architecture and landscaping: digital elements and technologies2010Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 7443.
  Wiberg, Mikael
  Uppsala University, Sweden.
  Landscapes, long tails & digital materialities: Implications for mobile HCI research2012Ingår i: International Journal of Mobile Human Computer Interaction, ISSN 1942-390X, E-ISSN 1942-3918, ISSN 1942-390X, Vol. 4, nr 1Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Mobile HCI is changing. From being about, for example, UI design for small devices, interaction via limited input modalities, and design for small screens, these important aspects of mobile HCI are now heavily interwoven in complex arrangements of computational devices, platforms and services. With a point of departure taken in these processes of current development, this paper sets out to describe and envision a research agenda for mobile HCI carefully crafted out in relation to three specific and recent developments in this field. More specifically, these strands of developments include the formation of new interaction landscapes, the long tail of interaction, and digital materialities. This paper presents the background of each followed by examples illustrating how these three manifest themselves in practice. With a point of departure taken in these three cornerstones a research agenda is presented followed by a discussion on the implications of this agenda for mobile HCI research.

 • 7444.
  Wiberg, Mikael
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för informatik.
  Making the case for “Architectural Informatics”: A new research horizon for ambient computing?2011Ingår i: International Journal of Ambient Computing and Intelligence, Vol. 3, nr 3, s. 1-7Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 7445.
  Wiberg, Mikael
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för informatik.
  Mobile media for heterogeneous interaction landscapes: towards integrated liquid media objects2009Ingår i: Third international conference on digital society: ICDS 2009, proceedings, Umea Univ, Dept Informat, S-90187 Umea, Sweden.: IEEE conference proceedings, 2009, s. 208-216Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Traditionally, media objects have been restrained to specific media containers (e.g. media players, libraries, and technological platforms). In this paper we argue that this is due to a tradition of treating media as content separated from, but physically aligned to a certain form. However, due to the digital character of modern media, and due to current developments towards file sharing communities, media convergence and cross-media interaction design we argue that there are several good reasons now for exploring the design space beyond a container view of media. In our exploration of this design space we take a point of departure in media objects where form and content is integrated, instead of separated and we take contemporary theories of liquidity and an innovation-oriented focus group study as two sources of inspiration for exploring the design space of truly liquid media. The exploration is then summarized into a vision of midget design, i.e. design of small, lightweight, interactive and integrated media objects that can live across heterogeneous media platforms.

 • 7446.
  Wiberg, Mikael
  et al.
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen Designhögskolan.
  Robles, Erica
  Department of Media, Culture, and Communication at New York University, New York, USA.
  Computational compositions: aesthetics, materials, and interaction design2010Ingår i: International Journal of Design, ISSN 1991-3761, E-ISSN 1994-036X, Vol. 4, nr 2, s. 65-76Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper advocates re-focusing interaction design towards aesthetics and compositions. Inspired by current movements within human-computer interaction, product design, materials science, and architecture, we argue that a central problematic concerned with reconciling the digital and physical has always shaped the field. Rather than bridging atoms and bits, an approach that systematically keeps the digital and physical apart, we advocate thinking of design as composition. Doing so will require articulating an aesthetic vocabulary that formally relates diverse materials whether digital or physical. Texture, a word that applies across materials, substrates, and scales, is advanced as a candidate term within our approach. We provide a model for thinking about texture as a relation and then ground the model through a design project, Icehotel X, rendered in ice and digital displays. Texture guided the quality of composition achieved in the final design executed by a team of diverse experts. This approach opens new avenues for the analysis and practice of interaction design.

 • 7447.
  Wiberg, Mikael
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för informatik.
  Zaslavsky, Arkady
  Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering Computer Science, Luleå University of Technology .
  Landscaping future interaction: special issue on mobile and ubiquitous multimedia2010Ingår i: IEEE Multimedia, ISSN 1070-986X, E-ISSN 1941-0166, Vol. 17, nr 2, s. 12-15Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 7448.
  Wiberg, Nils
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Informatik.
  Use Qualities: An Organic Luxury We Can Afford: A Primer and Implementation of how Organic Interfaces can Improve the Use Quality Affordance2009Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Use qualities are sought after in interaction design and increasingly reachable given the new developments in tangible, ubiquitous and embodied interactions. But are they really obtainable regardless of what approach one chooses. This thesis explores how use qualities can be reached by Organic Interaction Design and in doing so it also provides a primer for what this concept entails: A concept which demands a high level of intuitivity in the designs of new media and new interaction trajectories. It is implemented here in a case of an interactive table complete with tangible interactions. This thesis provides examples of how use qualities such as immersion, playability and even vulnerability are reached not via e.g. system transparency but rather via a mimicry of the tacit cues of biological systems occurring in the natural world. The interaction design need be thoughtful and holistic for such endeavors.

 • 7449.
  Wiberg, Olivia
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och informatik.
  Ström, Frida
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och informatik.
  Publish on-the-go: en studie av mobilt socialt nätverkande hos early adopters2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta arbete undersöker mobilt socialt nätverkande med smartphones som verktyg och har som syfte att belysa subjektiva värden i användandet hos en grupp så kallade ”early adopters”. Vi tittar närmare på hur samhället förändras i takt med att tekniken utvecklas, och ser till vilka konsekvenser och behov denna utveckling skapar. Vidare analyserar vi en grupp yrkesverksamma personer inom IT – och Mediabranschen, som ligger i framkant vad gäller teknikanpassning. Vi studerar hur de använder det sociala mediet Facebook i kombination med produkten iPhone, och analyserar det resultat vi får fram från intervjuer och observationer mot den teoretiska modellen Theory of Consumption Values. Denna modell används för att reda ut olika typer av upplevda värden hos vår nämnda intressegrupp, såsom; funktionella värden, sociala värden, emotionella värden, epistemiska värden samt situationsberoende värden. Genom att göra en resultatanalys kommer vi fram till att de främsta värden som vår intressegrupp ser med det kombinerade användandet av Facebook och iPhone handlar om tillgänglighet och information. Vi ser också hur det sociala nätverkandet är fokuserat på den personliga framtoningen, dvs. det personliga varumärkets betydelse för dessa människor, samt att kunskap om ny teknik och trender är mycket viktigt för dessa i deras arbete.

 • 7450.
  Wiberg, Tommy
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Effektivisering av lagringsstrukturer i RDB21997Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  RDB2 är en relationsdatabashanterare som har utvecklats på Högskolan i Skövde för att användas i undervisningssyfte. Åtkomsten av data i den nuvarande versionen av RDB2, version 0.93, anses vara ineffektiv. Lagringsstrukturen är uppbyggd med hjälp av en lagringsteknik som kallas hashing. Hashingen påverkar hur datan lagras fysiskt. När hashing inte kan användas måste åtkomsten ske sekvensiellt vilket leder till att åtkomsttiden blir dålig. Genom att införa ytterligare lagringsstrukturer kan åtkomsten av data även ske med hjälp av dessa strukturer.

  Syftet med examensarbetet är att visa att ett införande av en logisk lagringsstruktur kommer att leda till att åtkomsten av data kommer att bli effektivare med avseende på snabbheten jämfört med den nuvarande versionen av RDB2.

  Tre olika metoder på hur tuppelstrukturen kan se ut för ett index över attribut som innehåller icke-unika värden har behandlats. Dessa tre metoder är täta index, index med variabelt stora indextuppler och index som använder indirekta indexblock. För strukturen på indexet har en-nivå index, fler-nivå index och balanserade träd granskats.

  Den metod som har valts att införa i RDB2 är ett logiskt en-nivå index med indirekta indexblock. Ett logiskt index för att underlätta rehashing och ett en-nivå index för att det är den enklaste av metoderna och kan relativt enkelt byggas ut till ett fler-nivå index. Anledningen till valet av att använda indirekta indexblock var att denna metod leder till enkel lagring och radering av tuppler samt lider varken av redundans eller ett behov av att införa nya läsfunktioner.

  Hypotesen att åtkomsten skulle förbättras om en logisk lagringsstruktur infördes i RDB2 har genom teoretiska tester visat sig vara sann. Att det finns specialfall där den sekvensiella sökningen är snabbare än en sökning via index ändrar inte det faktum att det nästan undantagslöst äreffektivare att söka via index än sekvensiellt.

146147148149150151152 7401 - 7450 av 7794
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf