Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
141142143144145146147 7151 - 7200 av 7793
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 7151.
  Turkaj, Shkodran
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi.
  Pelvén, Karin
  Högskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi.
  Hur företag arbetar med att uppnå fördelar i post-implementeringsfasen: En studie om hur företag arbetar med ERP-system i post-implementeringsfasen.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 7152.
  Tyllman, Marina
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för matematik/naturvetenskap/teknik, Matematiska och systemtekniska institutionen.
  Fourodinezhad, Sanna
  Växjö universitet, Fakulteten för matematik/naturvetenskap/teknik, Matematiska och systemtekniska institutionen.
  Hur kan Electrolux Laundry Systems, Ljungby, uppnå ett effektivt monteringsarbete?2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Electrolux Laundry Systems är världens ledande tillverkare av professionell tvättutrustning.

  ELS har produktionsanläggningar i Frankrike, Danmark och Sverige. Det pågår ett förändringsarbete

  inom organisationen som innebär en flyttning av produktionen i Danmark till

  Sverige.

  Fyra nya produktgrupper ska börja produceras i fabriken i Sverige vilket innebär en ny

  monteringsanläggning. Den första produktgruppen T4190 kommer inom en snar framtid

  att börja produceras i Sverige.

  Syftet med arbetet är att ge förslag på hur lagring, hantering samt beställning av komponenter

  kan ske inom monteringsanläggningen för torktumlare för att uppnå ett effektivt monteringsarbete.

  Utifrån syftet har följande problemformulering utarbetats.

  • Hur kan komponenter hanteras och lagras på ett sätt som underlättar vid monteringen

  av torktumlare. Denna huvudfråga delar vi in i ett antal under frågor som:

  • Hur kan ingående komponenter lagras för att effektivisera tillverkningen av torktumlare?

  • Vilken lagertyp kan tillämpas?

  • Hur stora bör partistorlekarna vara för att uppnå effektiv tillverkning?

  • När och hur bör beställningen av komponenter ske?

  Med utgångspunkt i studiebesök i fabrikerna i Danmark och Sverige inhämtades relevant

  information genom egna observationer och intervjuer. Teori angående lagring, materialplanering,

  hantering av material, produktionsfilosofier och materialflöden letades sedan upp.

  Genom analys av den insamlade data har förslag till hur fabriken i Sverige ska kunna hantera

  och lagra komponenter så att ett effektivt monteringsarbete uppstår presenterats.

 • 7153.
  Tyve, Mattias
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Informatik.
  Törnblom, Kristoffer
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Informatik.
  Att identifera förändringsproblem vid processbaserad e-förvaltning2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Denna studies syfte är att synliggöra vilket förändringsarbete som sker inom den kommunala verksamheten när organisationer går från en hieraktiskt organisationsstruktur till en processinriktidad organisation. Studien genomfördes i en svensk kommun och fallstudie användes som metod. Den data som samlades in bestod av intervjuer av individer involverade i projektet, dokumentation och egna observationer. Analysen som gjordes på fallstudien utgick från fyra olika förändringsperspektiv. Genom perspektiven kan djupare förståelse skapas för det som händer i en organisation i förändring. Enligt studien ses förändringen som någonting positivt, men nya organisatoriska hinder uppstod till följd av det nya samarbetet. Bland annat strukturella problem på hur de olika organisationerna ska vara fristående men ändå samarbetande. Studien visar på att betrakta orgranisationen ur flera perspektiv kan ge djupare förståelse av vilka effekter det får på organisationen. Bland annat kan samma situation uttrycka sig annorlunda beroende från vilket perspektiv som betraktras. Vår slutsats är att kommunal verksamhet är komplex och mycket svår att förstå. Avtal mellan kundtjänst och förvalting kan ses som enkla instruktioner till kundtjänstpersonalen. Genom flerperspektivanalys kan dessa instruktioner få en ny innebörd och visa på oförutsedda effekter för hela organisationen.

 • 7154.
  Täckström, Oscar
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Velupillai, Sumithra
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Hassel, Martin
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Eriksson, Gunnar
  Dalianis, Hercules
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Karlgren, Jussi
  Uncertainty Detection as Approximate Max-Margin Sequence Labelling2010Ingår i: Proceedings of the Fourteenth Conference on Computational Natural Language Learning, Association for Computational Linguistics , 2010Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 7155.
  Töpel, Marie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Projektstyrning i datakommunikationsföretag2001Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Att arbeta i projekt är i dag en vanligt förekommande arbetsform och det är därmed av vikt att denna arbetsform fungerar på ett bra sätt. Beroende på ett projekts syfte och storlek kan modellen för hur projektet ska bedrivas och genomföras variera. Dock har projekt alltid någon typ av organisation och en livscykel.

  I detta arbete har fem företagsintervjuer gjorts för att titta på hur teknikorienterade projekt bedrivs, projekt som utvecklar infrastrukturer/nätverkslösningar för datakommunikation. Frågeställningen i detta arbete är om dessa företag använder modeller för utvecklingsarbetet och hur de i så fall använder dem. Finns det specifikt framtagna modeller för denna typ av projekt som det exempelvis finns för systemutvecklingsprojekt?

  Resultatet av de gjorda företagsundersökningarna tyder på att det inte finns några namngivna och vedertagna modeller för hur projekt för just nätverksutveckling ska bedrivas. Företagen tar fram sina egna modeller vars utformning och omfattning starkt är kopplat till företagets storlek.

 • 7156.
  Törnberg, Michael
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Eric, Karlsson
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Mobilapplikationer som hjälpmedel i underhållsindustrin: med fokusering på arbetsorderhantering2012Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis paper discusses the results of a survey which was conducted to investigate the potential usefulness of mobile apps in the maintenance department at Perstorp Specialty Chemicals AB. The paper contains four sections, a theory section, a method section , a section that explains the functionality of the app, and finally a results section where the results and conclusions of the survey are discussed. The theory section explains and discusses relevant terminology used in the computer science field and in the maintenance industry. The theoretical model used in this paper is also discussed. The methods section gives a stepwise description of the project and a description of platform and software used. In addition, the calculation models and survey techniques utilized are presented. The app section gives a thorough description of the app and its functions. Finally, results, conclusions and suggestions for future work are presented.

 • 7157.
  Törnqvist, Oskar
  Linköpings universitet, Institutionen för systemteknik.
  Black-Box Modeling of the Air Mass-Flow Through the Compressor in A Scania Diesel Engine2009Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Hårdare utsläppskrav för tunga lastbilar i kombination med kundernas efterfrågan på låg bränsleförbrukning har resulterat i en intensiv utveckling av motorer och deras kontrollsystem. För att kunna styra alla dessa nya lösningar är det nödvändigt att ha tillförlitliga modeller över viktiga kontrollvariabler. En av dessa är luftmassflödet som är viktig när man ska kontrollera den mängd avgaser som återcirkuleras i EGR-systemet och för att se till att kvoten mellan luft och bränsle är korrekt i motorns cylindrar. Syftet med det här examensarbetet var att använda systemidentifiering för att ta fram en modell över luftmassflödet förbi kompressorn. Först togs linjära svartboxmodeller fram utan att ta med någon kunskap om den bakomliggande fysiken. Insamlade data förbehandlades för att passa in i modelleringsproceduren och efter det skapades i enlighet med ARX-modellstrukturen modeller med en eller flera insignaler. För att ytterligare förbättra modellernas prestanda togs icke-linjära regressorer fram med hjälp av fysikaliska relationer för luftmassflödet. Dessa användes sedan för att skapa gråboxmodeller av luftmassflödet. Avslutningsvis utvärderades prestandan genom att det estimerade luftmassflödet från den bästa modellen jämfördes med det estimat som ett utökat kalmanfilter tillsammans med fysikaliska ekvationer genererade.

 • 7158.
  Uhlén, Hanna
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi.
  Zander, Madeleine
  Högskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi.
  Postimplementering av affärssystem: En studie om hur organisationer arbetar med stabiliseringsfasen under postimplementering2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Affärssystem kan ha en stor betydelse för hur organisationer styrs och organiseras och utgör kärnan för informationshanteringen inom organisationer. Att implementera ett affärssystem i en organisation är en omfattande process. Tidigare forskning omaffärssystem har främst fokuserat på hur organisationer ska gå tillväga för att lyckas med implementeringen. Trots detta är misslyckandegraden för affärssystemsimplementeringar hög och flera vetenskapliga artiklar pekar ut en kunskapslucka inom det som kallas postimplementering. Det som sker efter ett affärssystem tagits i bruk, det vill säga efter “go live” kallas för postimplementering. Postimplementeringen består av tre faser och denna studie fokuserar på den första fasen, stabiliseringsfasen, och det arbete som utförs för att nå ett stabilt läge. Ett stabilt läge kan definieras som att organisationens processer fungerar smidigt och effektivt samt att användarna är trygga ianvändningen av systemet.

  Utifrån litteraturstudien kunde tre teman tas fram som organisationer arbetar med under stabiliseringsfasen. Dessa var utvärdering, användarutbildning och förändring av affärsprocesser. Med dessa teman som utgångspunkt har intervjuer genomförts för att besvara frågan, ”Hur arbetar organisationer med stabiliseringsfasen underpostimplementeringen?”. Utifrån resultat, analys och diskussion identifierades fyra områden som organisationer arbetar med under stabiliseringsfasen för att nå ett stabiltläge: framtagning av prioritetslistor, utvärdering av användarkompetens, användarutbildning samt utvärdering av affärsprocesser.

 • 7159.
  Uimonen, Paula
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  African art students and digital learning2011Ingår i: Interactive Media Use and Youth: Learning, Knowledge Exchange and Behavior / [ed] Elza Dunkels, Gun-Marie Frånberg, and Camilla Hällgren, ed., Hershey, PA: Information Science Reference , 2011, nr 1, s. 222-239Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Imagine 120 students sharing 5 computers, yet feeling that they are part of an interconnected world. This is the social context framing digital learning for African art students, the material limitations and cultural imaginations of which this chapter is concerned with. Based on extensive ethnographic engagements at TaSUBa, a national institute for arts and culture in Tanzania, this chapter investigates the development of digital media skills. Using the concept of digital learning to cover the acquisition of ICT skills as well as the use of ICT as a learning tool, the analysis spans from early expectations of connectivity to current forms of media engagement. Focusing on the social and cultural aspects of digital learning, the concept hybrid media engagement is introduced to capture the creative ways in which African art students overcome limitations in infrastructure, while exploring new forms of cultural production.

 • 7160.
  Uimonen, Paula
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Digital Drama: Teaching and Learning Art and Media in Tanzania2012Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The aim of this book is to explore digital media and intercultural interaction at an arts college in Tanzania through innovative forms of ethnographic representation. The book and the series website weave together visual and aural narratives, interviews and observations, life stories and video documentaries, art performances and productions. It paints a vivid portrayal of everyday life in East Africa's only institute for practical art training, while tracing the rich cultural history of a state that has mixed tribalism, nationalism, Pan-Africanism, and cosmopolitanism in astonishingly creative ways. While following the anthropological tradition of thick description, Digital Drama employs a more artistic and accessible style of writing. Dramatic, ethnographic details are interspersed with theoretical postulations to explain and make sense of the unfolding narratives. The accompanying website visualizes and sensualizes the stories narrated in the book, unfolding a dramatic world of African dance, music, theater, and digital culture.

 • 7161.
  Uimonen, Paula
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Social and Mobile Media in ICT4D2012Ingår i: Social Media in Development Cooperation: Ørecomm - Centre for Communication and Glocal Change / [ed] Ricky Storm Braskov, Malmö: Ørecomm at Malmö University and Roskilde University , 2012, s. 20-28Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Can Facebook, Twitter, and mobile phones change the world? Obviously not! But there is something to be said for social networking sites, online news feeds, and mobile communication when it comes to ICT for Development (ICT4D). This paper will identify some key features of social and mobile media and relate these to social and political change, while paying attention to global patterns of digital stratification. Spider-supported projects that aim to use blogs and mobile phones in the fight against corruption in Africa will be used to illustrate and concretize opportunities as well as challenges. Reflections on how a networked organization like Spider can benefit from social media will be combined with a self-critical assessment of some pitfalls involved.

 • 7162.
  ul Muntaha, Sidrat
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Skeppstedt, Maria
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Kvist, Maria
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Dalianis, Hercules
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Entity Recognition of Pharmaceutical Drugs in Swedish Clinical Text2012Ingår i: Proceedings of the Conference, 2012, s. 77-78Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  An entity recognition system for expressions of pharmaceutical drugs, based on vocabulary lists from FASS, the Medical Subject Headings and SNOMED~CT, achieved a precision of 94\% and a recall of 74\% when evaluated on assessment texts from Swedish emergency unit health records.

 • 7163.
  Ulfhake, Louise
  Karlstads universitet, Institutionen för informationsteknologi.
  A model for systems development to produce pedagogical software: multimedia for business or pleasure2001Ingår i: On methods for systems development in professional organisations: the Karlstad University approach to information systems and its role in society / [ed] Anders G Nilsson, John Sören Pettersson, Lund: Studentlitteratur, 2001, s. 142-164Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Freshly produced or newly purchased software should increase the productivity in our business operations. The program should be functional, usable and able to fulfil our need of information. This is particularly important if it is to be used in education, as a means to learn new material. Developing software for education purposes is a complicated process, requiring knowledge of how we think and learn, and of the possibilities and limitations that affect a computer. In this chapter a structured and systematic model for systems development is presented, designed during the process of developing pedagogical software. Currently some pedagogical software applications are used in distance education, for courses in the subject of Information Systems. One of these, entitled "Systems development", is introduced and used as a recurring example in this chapter

 • 7164.
  Ulfhake, Louise
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för HumanIT. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Evaluating Interactive Multimedia in an Inexpensive and Timesaving Way: Illustrated by Business Case Studies2003Ingår i: / [ed] Burnett, R., Brunström, A. & Nilsson, A.G, John Wiley & Sons , 2003, s. 97-124Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Evaluating is important to assure quality during design and development of interactive multimedia as well as in reviewing of the final product. This chapter presents an evaluation methodology, which is both inexpensive and timesaving. In critically evaluating three multimedia cases, it is found that systematic models and methods have a great deal to offer in the field of quality interactive multimedia. Six European business schools collaborated in the years 1998 2000 in the production of several multimedia cases on small and medium sized and large companies. Stockholm School of Economics in Sweden developed three of them and these are presented as to exemplify the evaluation methodology. The survey introduces a methodology based on four tight integrated parts for evaluation: Learning Scenario, User Interface, Content and Technique

 • 7165.
  Ulfhake, Louise
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för HumanIT. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Systemutvecklingsmodell för framställning av pedagogiska programvaror - multimedia till nytta eller nöje2000Ingår i: / [ed] A G Nilsson & J S Pettersson, Studentlitteratur , 2000, s. 138-160Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Ett nygjort eller nyinförskaffat datorprogram ska höja vår produktivitet i verksamheten. Programmet ska vara funktionellt, användbart och tillgodose våra informationsbehov. Detta gäller i hög grad om programmet ska användas i utbildning för inlärning av något nytt stoff. Det är en komplicerad process att utveckla datorprogram för utbildningssyfte. Den kräver kännedom om hur vi tänker och lär, förutom vilka möjligheter och begränsningar som styr datorn. I detta kapitel redovisas en strukturerad och systematisk systemutvecklingsmodell, som utformats under framställningen av pedagogiska programvaror. Några av dessa pedagogiska programvaror används idag i distansutbildningen i ämnet informatik. Ett av dem, den pedagogiska programvaran "Systemutveckling", presenteras och används som genomgående exempel i detta kapitel

 • 7166.
  Ulfhake, Louise
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för HumanIT. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Systemutvecklingsmodeller för datorstödd utbildning1987Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 7167.
  Ullah, Ikram
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för datavetenskap och kommunikation.
  Ayaz, Muhammad
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för datavetenskap och kommunikation.
  Investigation of Customer-Driven Innovation2013Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  In this thesis different aspects of customer-driven innovation were investigated. In this type of innovation customers feedbacks are considered as a driving force for products and services improvement. Therefore, companies let their customers to drive idea generation stage for products and services in order to be become marketplace leader. In this case, customers’ are considered to be primary sources of ideas and suggestions. While the role of company is to listen carefully, analyze, filter and implement the retrieved customers feedbacks into new products and services, then deliver to the customers and receives once again feedbacks from them. In this competitive era, customer is a ‘king’ because he will buy only the products that satisfy their needs and wants therefore company need to actively involve customers in innovation. This study evidences show that customers could be involved in idea generation process for products and service which is beneficial to the company sustainable competence. In addition, we have provided different examples of the companies i.e., Sony Ericsson, Telenor, Sun and Hallmark that have developed products and service with customer cooperation. They claim that the innovative idea should not be only provided by internally but by externally via customers because customer-driven innovation had a better chance of succeeding than company-driven innovation. One of the main issue is aimed to be discussed in this paper was to understand that how company can receive customers feedbacks (ideas, suggestions, complaints) about their products and services. The results of our study indicates that company are using different types of communication channels to retrieve customers feedbacks about their products and services i.e., website, blogs, twitter, facebook, call center, live chat, email, focal point software, share point software, CRM software, software toolkits, video conference, linkedIn and suggestion box. Another main issue that we were aimed to be presented in this paper was to understand different activities organized by companies in order to identify customers’ needs and demands. These different types of activities for idea generation in customer-driven innovation are facebook survey, website popup survey, client survey, market survey, closed feedback loop (call center survey), workshop with customers, brainstorming together with customers, idea contests, focus group, user cases, run a 360, following up meeting with customers, user stories and customers interviews. Based on the SLR and interviews results the conclusion was made that there are different types of motives and benefits for company and customer to cooperate with each other during idea generation process for products and services. The company motives and benefits behind a cooperation are increase customer satisfactions, achieve competitive advantages, collecting new ideas, reduction of market uncertainties, financial benefits and etc. On the other hands, customers achieved various types of benefits to cooperate with company i.e., cognitive or learning benefits, social integrative benefits, personal integrative benefits, monetary rewards, non-monetary rewards and etc. Potential barriers that can limit the cooperation between customers and company were identified. Based on theoretical material and interviews results the conclusion was made hat each side have their own barriers which prevent them to cooperate. The company side barriers are lack of secrecy, lack of expertise, lack of communication channels, hard to implement customers’ ideas and etc. While there are various customer side barriers that can limit cooperation with company during ideation process i.e., customers’ incapability to express, they don’t know whom they may contact, they afraid that the company will raise the cost of the products by identifying their demands and etc. Ultimately, it is not the ability of company to only innovate but their ability to innovate continuously and consistently that is very important. Company can no longer assumes that they have all the knowledge and abilities for innovating for customers nor it is enough to innovate with customers but company need to let their customers’ to drive innovation. In future, successful companies will be those that take benefit from customer-driven innovation in order to increase their growth, enter to new market and be competitors in their market.

 • 7168.
  Ullberg, Johan
  KTH, Skolan för elektro- och systemteknik (EES), Industriella informations- och styrsystem.
  Application of a Language for Interoperability Modeling and Prediction2012Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 7169.
  Ullberg, Johan
  KTH, Skolan för elektro- och systemteknik (EES), Industriella informations- och styrsystem.
  OCL statements for interoperability prediction2012Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 7170.
  Ullberg, Jonas
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för naturvetenskap och teknik.
  Coradeschi, Silvia
  Örebro universitet, Akademin för naturvetenskap och teknik.
  Pecora, Federico
  Örebro universitet, Akademin för naturvetenskap och teknik.
  On-line ADL recognition with prior knowledge2010Ingår i: STAIRS 2010: proceedings of the fifth Starting AI Researchers' Symposium / [ed] Thomas Ågotnes, Amsterdam: IOS Press, 2010, s. 354-366Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper addresses the problem of recognizing activities of daily living. The novelty lies in the use of an existing knowledge base (ConceptNet) to introduce prior knowledge into the system in order to reduce the amount of learning required to deploy the system in a real environment. The use of household objects is central in the recognition of activities that are being performed, and we attach semantic meaning to both the objects and activities that are being recognized. The paper describes a framework which is specifically geared towards realizing activity recognition systems which leverage prior knowledge. A preliminary implementation of a neural network based recognition system built on this framework is shown, and the added value of prior knowledge is evaluated through the use of various data sets.

 • 7171.
  Ulrik, Franke
  et al.
  KTH, Skolan för elektro- och systemteknik (EES), Industriella informations- och styrsystem. FOI – Swedish Defence Research Agency SE-16490 Stockholm, Sweden.
  Buschle, Markus
  KTH, Skolan för elektro- och systemteknik (EES), Industriella informations- och styrsystem.
  Österlind, Magnus
  KTH, Skolan för elektro- och systemteknik (EES), Industriella informations- och styrsystem.
  An experiment in SLA decision-making2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Decision-makingwithregardtoavailabilityservicelevelagree- ments (SLAs) is investigated. An experimental economics approach was used to elicit the preferences for different SLA alternatives from the sub- jects (N = 16), all professionally working with IT management. A pre- viously published scenario on downtime costs in the retail business was used in the experimental setup. Subjects made 18 pairwise choices under uncertainty. After the experiment, they were paid based on one of their choices, randomly selected. The subjects rarely behaved as expected util- ity maximizers in the experiment. This raises questions about company SLA management in real situations, and calls for further research.

 • 7172.
  Ulriksson, Jenny
  KTH, Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT), Mikroelektronik och Informationsteknik, IMIT.
  Consistency management in collaborative modelling and simulation2005Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The aim of this thesis is to exploit the technological capabilities of computer supported collaborative work (CSCW) in the field of collaborative Modelling and Simulation (M&S). The thesis focuses on addressing two main problems: (i) providing flexible means of consistency management in collaborative M&S, and (ii) the ability of providing platform and application independent services for collaborative M&S.

  In this work, some CSCW technologies and how some of the concepts can be incorporated in a distributed collaborative M&S environment, have been studied. An environment for component based simulation development and visualization, which provides support for collaborative M&S, has been designed. Some consistency policies that can be used in conjunction with distributed simulation and the High Level Architecture (HLA) have been investigated. Furthermore, the efficient utilization of HLA and XML in combination, as the foundation of a CSCW infrastructure has been proved. Two consistency policies were implemented utilizing HLA, a strict and an optimistic, in the distributed collaborative environment. Their performance was compared to the performance of a totally relaxed policy, in various collaboration situations.

 • 7173.
  Ulriksson, Jenny
  et al.
  KTH, Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT), Mikroelektronik och Informationsteknik, IMIT.
  Ayani, Rassul
  KTH, Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT), Mikroelektronik och Informationsteknik, IMIT.
  Consistency overhead using HLA for collaborative work2005Ingår i: Ninth IEEE International Symposium on Distributed Simulation and Real-Time Applications, Proceedings, LOS ALAMITOS: IEEE COMPUTER SOC , 2005, s. 7-15Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  CSCW (Computer Supported Cooperative Work) has been around for many years. However, despite growing use of CSCW, general infrastructures that support it are few, and seldom provide data consistency management. A question at issue is how to easily provide different consistency policies for CSCW applications. In a modeling and simulation project at the Swedish Defense Research Agency we have evaluated technologies for developing a CSCW infrastructure. A frequently used distributed simulation architecture the HLA, appeared as a candidate for beneficially providing CSCW services. Hence we have investigated the use of HLA for the purpose, with successful result. This paper presents some of the outcome, and the experiences from adapting an application to CSCW utilizing HLA. It presents performance experiments for evaluation of three consistency policies for CSCW using HLA, conclusions, future work and some recommendations.

 • 7174.
  Ulriksson, Jenny
  et al.
  KTH, Tidigare Institutioner                               , Mikroelektronik och informationsteknik, IMIT.
  Moradi, Farshad
  Ayani, Rassul
  KTH, Tidigare Institutioner                               , Mikroelektronik och informationsteknik, IMIT.
  Collaborative Modeling and Simulation in a Distributed Environment.2003Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Computer-based collaboration is an issue of increasing importance within the community of computer science. The advantages of the subject are many and ascribe to several different areas.The foremost purpose of computer-based collaboration is to promote the overcoming of distances between organisations and people. This advantage could also be of considerable use within thecommunity of Modelling and Simulation (M&S) to improve quality of work in the M&S processes, and to increase efficiency. Such collaboration may be beneficial in many contexts such as distance education, distance training, and distance team work.At the Swedish Defence Research Agency (FOI), we are investigating collaborative M&S indistributed environments. A prototype for collaborative modelling has been developed, in which users may collaboratively develop a simulation model. The collaborative applications, and the synchronization of the cooperative work, are managed in a distributed way, based on Peer-to-Peer technology. For this purpose the JXTA P2P framework was chosen. The work hasexposed some challenges for collaborative M&S, better understanding of computer collaboration, and identification of suitable techniques.This paper presents the collaborative M&S prototype developed so far, and highlights advantages and disadvantages with techniques chosen for the implementation. It also discusses some challenges, lessons learned and experience gained from the use of Peer-to-Peer technology in this specific area.

 • 7175.
  Ulriksson, Jenny
  et al.
  KTH, Tidigare Institutioner                               , Mikroelektronik och informationsteknik, IMIT.
  Moradi, Farshad
  Svensson, Olof
  A Web-based Environment for building Distributed Simulations.2002Ingår i: Proceedings of the European Simulation Interoperability Workshop, London, Great Britain,June 2002, 2002Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Internet communication in general and the World Wide Web specifically have beenrevolutionizing the computer industry. It has affected the way computer systems have beendesigned, developed and executed. Web-based simulation is a relatively new topic within thefield of modelling and simulation (M&S), which represents a connection between the webtechnologyand M&S. Although the discipline is young it has the potential to fundamentallychange the simulation modelling methodology.An ongoing project within the Swedish Defense Research Agency (FOI) is investigating thepotentials of web-based simulation by studying the possibilities, requirements and feasibility ofdeveloping methodologies for building web-based distributed simulations, e.g. HLA17federations. In order to achieve the above goal an environment has been designed and partiallydeveloped for collaboratively building distributed simulations, using a standard web-browser onthe client side. One key requirement for the environment has been the ability to buildcomponent-based simulations with a hierarchical structure.In this paper we will present our initial results and findings when developing our environment,present different techniques and some of our implementations, based on HLA standard andcontinue with a discussion on how to construct federations in a hierarchical fashion. We willdiscuss how HLA federations can be integrated with the web technology, without burdening theclient with heavy calculations, often associated with execution of simulations. We will alsodiscuss the component-based development approach as a quick and cost effective method forbuilding software systems and how it could be used with web-based simulations.

 • 7176.
  Ulvstig, Kalle
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Systemutvecklares syn på användarcentrerad systemdesign2003Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Det talas ofta om hur viktigt det är att involvera användarna vid systemutveckling. Genom att använda användarcentrerad systemdesign kan det bidra till bättre system både ur teknisk- och användarsynpunkt. Det är av stor betydelse att de användare som tas ut vid användarcentrerad systemdesign representerar användargruppen. Användarcentrerad systemdesign är en process som fokuserar på användare och användbarhet genom hela utvecklingsprocessen och vidare genom hela livscykeln. Detta arbete syftar till att undersöka vilka kriterier som utvecklare använder sig av för att ta ut användare vid angreppssättet användarcentrerad systemdesign. Arbetet har genomförts genom en litteraturstudie och ett antal intervjuer.

 • 7177.
  Unger, Liza
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  OMT och Objectory: vilka synpunkter har några svenska utvecklingsföretag på dessa metoder idag?1998Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Objektorientering har kommit att bli en väletablerad teknik inom systemutvecklingen. De fördelar som den objektorienterade tekniken anses medföra är bl a att den ger en mer användarnära systemutveckling och ökar produktiviteten genom återanvändning av komponenter. Men det har även riktats kritik mot den objektorienterade tekniken. Ett område som har kritiserats är de objektorienterade metoderna. De har uppfattats som instabila och ofullständiga i början av 90-talet då de var nya. Det medförde att jag blev intresserad av att undersöka hur några av de objektorienterade metoderna fungerar idag.

  Detta arbete tar upp en del av de synpunkter och erfarenheter som några svenska utvecklingsföretag har av de objektorienterade metoderna OMT och Objectory. Syftet med arbetet är bl a att få fram om OMT och Objectory har åtgärdat de brister som de i tidigare litteratur har kritiserats för.

  Den metod som använts för att hantera valt ämne är en kombination av en litteraturstudie och intervjuer/enkäter.

  Det har visat sig under arbetes gång att det är betydligt fler företag som jag har kommit i kontakt med som tillämpar Objectory än OMT. Något överraskande är att alla undersökta företag använder UML-notation och inte OMT och Objectorys ursprungsnotationer. Det anser jag tyda på att UML har fått en stor genomslagskraft. Vidare tyder resultatet av undersökningen på att en del av den kritik som riktats mot OMT och Objectory i litteratur, publicerad i början av 90-talet, har åtgärdats för att förbättra metoderna.

 • 7178.
  Uppström, Elin
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Re-Visiting IS Design Science Artifacts: Making a Case for Critical Realism2017Ingår i: Proceedings of the 50th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS 2017), 2017, s. 4675-4684Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this paper critical realism is suggested as a suitable philosophical assumption to guide a separate, stand-alone retrospective evaluation of design science projects and artifacts. A main contribution of the paper is to argue that knowledge can be gained in retrospective evaluations of design science projects regardless of the success or nonsuccess of the project itself. Thereby, retrospective evaluation complements current evaluations that are mostly means-end focused. The argumentation is supported through re-visiting two e-government design science projects, which can be considered both as failures and successes depending on the framing. Critical realism puts focus on knowing through making and widens the use of design science in areas where utility is not the main goal. Future research should focus on providing more details on how a critical realism retrospective in design science should be carried out.

 • 7179.
  Uppström, Elin
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  The Promise of Public Value Co-Creation in Open Government: Designing IT Services for Open Government and Public Value Co-Creation2014Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The engagement of citizens in governmental actives is the future of publicsector reforms. The private sector has already started to leverage onlinetechnology to innovate and to reinvent businesses. The move towards servicesexchange instead of goods exchange is making producers, providersand users cooperate to recognize and exploit value co-creation opportunities.The degree to which collective intelligence is leveraged could be correlatedto the value an initiative generates in the public sector. Thereby open governmentimplies a focus on value co-creation in the public sector. This thesisargues that an important purpose of opening up governments towards citizensand private business is to leverage the potential of value co-creation in asimilar fashion to that already being explored in the private sector. To explorethis phenomenon this thesis addresses the following research question:How can local government use IT services to become more open and leveragethe potential of public value co-creation?Utilizing a design science approach with interpretive philosophical assumptions,the thesis contributes to knowledge on open government and value cocreationby designing artifacts that support open government in the form ofe- and m-services. It also investigates inhibitors of public value co-creationthat may arise from the design of the artifacts.

 • 7180.
  Uppström, Elin
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Lönn, Carl-Mikael
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  The Promise of a Crowd2013Ingår i: AMCIS 2013 Proceedings, Association for Information Systems, 2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper presents an evaluation of a mobile complaint and problem-reporting solution made for Swedish municipalities and their citizens. The evaluation is made through a government 2.0 framework to assess the appropriateness of the initiative as a citizen-sourcing solution. The research approach consists of a secondary analysis of empirical data. The researchers have been active participants in gathering the data for the secondary analysis. The results show that although the promise of the crowd is very prominent in the technical platform, municipalities are not prepared to fully utilize the citizen-sourcing solution. The main contribution for research is a widening of the body of knowledge regarding citizen-sourcing by an empirical application of a previously developed theoretical citizen-sourcing framework. The paper contributes to society and practice through highlighting difficulties that can be expected when realizing the promise of the crowd.

 • 7181.
  Uppström, Elin
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Lönn, Carl-Mikael
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Hoffsten, Madeleine
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Thorström, Joakim
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  New Implications for Customization of ERP Systems2015Ingår i: Proceedings of the 48th Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS 2015) / [ed] Tung X. Bui, Ralph H. Sprague, Jr. Los Alamitos,, IEEE Computer Society, 2015, s. 4220-4229Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Enterprise Resource Planning (ERP) Systems are standardized software packages intended to support the majority or all of an organization's processes. Customization of an ERP system is usually required to achieve fit between system and business processes of an organization. Customization options ranges from setting parameters in the system to developing new functionality by modifying source code. Models describing customization options are a decade old. Since then, the trend is for ERP systems to become more flexible. The feasibility of customization is facilitated and new options for customization are made available. Through in depth interviews, this research identifies a need for revising existing models. Presents necessary changes and proposes new customization options that should be included in a new model. There is also a need for customization models for different types of ERP systems. This paper therefore also contributes with describing how customization of cloud ERP relates to existing models.

 • 7182.
  Uppström, Elin
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Nilsson, Andreas
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Modeling IT-mediated value encounters between citizens and local government2012Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Cocreation of value in inter-organizational contexts is an increasingly common phenomenon. There is a lack of empirically grounded research regarding value cocreation in social contexts where meetings are mediated by IT. Through a case study of a e-government project, cocreation between citizens and local government is explored. The value encounter model is used as a tool for modeling cocreation. Results show that the model is able to capture significant cocreation activities, but miss some of the key values from the IT-system. The study recommends future research towards complementing the value encounter model with an “IT-object” and recommend investigating the Platform as a service field for inspiration.

 • 7183.
  ur Réhman, Shafiq
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Expressing emotions through vibration for perception and control2010Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This thesis addresses a challenging problem: “how to let the visually impaired ‘see’ others emotions”. We, human beings, are heavily dependent on facial expressions to express ourselves. A smile shows that the person you are talking to is pleased, amused, relieved etc. People use emotional information from facial expressions to switch between conversation topics and to determine attitudes of individuals. Missing emotional information from facial expressions and head gestures makes the visually impaired extremely difficult to interact with others in social events. To enhance the visually impaired’s social interactive ability, in this thesis we have been working on the scientific topic of ‘expressing human emotions through vibrotactile patterns’.

  It is quite challenging to deliver human emotions through touch since our touch channel is very limited. We first investigated how to render emotions through a vibrator. We developed a real time “lipless” tracking system to extract dynamic emotions from the mouth and employed mobile phones as a platform for the visually impaired to perceive primary emotion types. Later on, we extended the system to render more general dynamic media signals: for example, render live football games through vibration in the mobile for improving mobile user communication and entertainment experience. To display more natural emotions (i.e. emotion type plus emotion intensity), we developed the technology to enable the visually impaired to directly interpret human emotions. This was achieved by use of machine vision techniques and vibrotactile display. The display is comprised of a ‘vibration actuators matrix’ mounted on the back of a chair and the actuators are sequentially activated to provide dynamic emotional information. The research focus has been on finding a global, analytical, and semantic representation for facial expressions to replace state of the art facial action coding systems (FACS) approach. We proposed to use the manifold of facial expressions to characterize dynamic emotions. The basic emotional expressions with increasing intensity become curves on the manifold extended from the center. The blends of emotions lie between those curves, which could be defined analytically by the positions of the main curves. The manifold is the “Braille Code” of emotions.

  The developed methodology and technology has been extended for building assistive wheelchair systems to aid a specific group of disabled people, cerebral palsy or stroke patients (i.e. lacking fine motor control skills), who don’t have ability to access and control the wheelchair with conventional means, such as joystick or chin stick. The solution is to extract the manifold of the head or the tongue gestures for controlling the wheelchair. The manifold is rendered by a 2D vibration array to provide user of the wheelchair with action information from gestures and system status information, which is very important in enhancing usability of such an assistive system. Current research work not only provides a foundation stone for vibrotactile rendering system based on object localization but also a concrete step to a new dimension of human-machine interaction.

 • 7184.
  ur Réhman, Shafiq
  et al.
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Liu, li
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Li, Haibo
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Lip segmentation: performance evaluation criteria2006Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In this work, we determined the measure to compare and evaluate the performance of lip detection techniques.Despite of a number of methods used for lip-detecction/localization, a reliable method for comparing and determining the quality of the result is still missing. The proposed criterion ensures the clear and fair way to report the results so that mentioned results can be comparable and measurable to enhance the quality of lip detection and/or error rate. After applying the EM-like algorithm it is showed that performance of the specific technique can be evaluated.

 • 7185.
  Vakkalanka, Sairam
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för datavetenskaper, Institutionen för programvaruteknik.
  Narayanasetty, SR Phanindra Kumar
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för datavetenskaper, Institutionen för programvaruteknik.
  Investigating Research on Teaching Modeling in Software Engineering -A Systematic Mapping Study2013Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanhang : Modellering är en viktig verksamhet , som används i olika faser av programvaruteknik . Utan modeller och modellering , är det nästan omöjligt att utforma och utveckla mjukvarusystem , vilket kräver behovet av modellering för att undervisas i programvaruteknik . Det finns ett antal rapporterade modeller, metoder , verktyg och språk för att undervisa modellering i programvaruteknik , vilket tyder på att det behövs en klassificering och en överblick över området . Denna forskning undersöker tillståndet av publicerad forskning om undervisning modellering i programvaruteknik för att ge en systematisk överblick och klassificering av dessa olika sätt att undervisa modellering med en insikt om deras betydelse och relevans för detta forskningsområde . Mål : Det övergripande målet med forskningen uppnåddes med att uppfylla följande mål : att förstå hur systematisk kartläggning genomförs , att utveckla en systematisk kartläggning process som riktigt kommer att ge data för att undersöka publicerad forskning , tillämpning av processen , och slutligen reflektera över resultaten av de avbildningar, som analyserar betydelsen och utvärdera relevansen av den publicerade forskningen . Metoder : En systematisk litteraturstudie användes som ett verktyg för att förstå och kontrollera hur systematisk kartläggning genomfördes inom området programvaruteknik . Baserat på resultaten av en systematisk litteraturgenomgång har nya riktlinjer som formulerats för att bedriva systematisk kartläggning . Riktlinjerna användes för att undersöka den publicerade forskning om undervisning modellering i programvaruteknik . De resultat som erhållits genom systematisk kartläggning utvärderades baserat på industriell relevans , Rigor och stämningen räkning för att undersöka deras betydelse och identifiera kunskapsluckor . Resultat: 131 artiklar klassificerades i fem klasser , t.ex. språk , kurs Design , Curriculum design, diagram , andra med hjälp av semi - manuell klassificeringssystem och klassificerings fasetter såsom typ av publiken , typ av bidrag , typ av forskning , typ av publikation , typ av årtal , typ av forskningsmetod och typ av studieinställning. Efter utvärderingen av industriell relevans , noggrannhet och stämningen ranking på de erhållna resultaten av klassificeringen , 8 processer , 4 verktyg , 3 metoder , 2 mät - mått och 1 modell extraherades att lära modellering i programvaruteknik . Även denna klassificering i jämförelse med en befintlig klassificering , som bygger på intervjuer och diskussioner , visade att vår klassificering ger en bredare överblick med en djupare insikt om de olika sätten att lära modellering i programvaruteknik . Slutsatser : Resultaten av denna systematiska kartläggning visar att det finns en ökning av forskningsverksamheten på undervisning modellering i programvaruteknik , med Unified Modeling Language ( UML ) är den brett forskningsområde. Mycket forskning framhävs att lära modellering för studenter från den akademiska världen , som indikerar en lucka forskning för att utveckla metoder, modeller , verktyg och processer för att lära modellering för studenter / utövare från branschen . Dessutom , med tanke på stämningen ranking , industriell relevans och noggrannhet av artiklarna , områden som kursdesign och utveckling av läroplaner är mycket eftersatt , vilket tyder på att det behövs mer forskning fokus.

 • 7186.
  Vallgren, Annika
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Svenska patientjournaler på Internet är det möjligt?2001Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Idag går det att publicera och hämta information från databaser på Internet. Inom hälso- och sjukvården kan förbättringar av vården ske om patientjournaler fanns tillgängliga på Internet. Här undersöks om det under svenska förhållanden är genomförbart. Studien syftar till att belysa för och nackdelar med att publicera patientjournaler på Internet samt att belysa specifika egenskaper hos patientjournaler som måste tas hänsyn till vid en eventuell publicering.

  Informationen om en patient måste skyddas mot att obehöriga kommer åt eller ändrar den. Den måste även vara åtkomlig just då den erfordras av en auktoriserad användare. Vården är ett områden där bristande säkerhet kan bli livshotande.

  De svenska lagar som måste beaktas då patientjournaler görs åtkomliga på Internet är: Personuppgiftslagen, Lag om vårdregister, Sekretesslagen, Patientjournallagen samt Lag om hälsodataregister. Lagarna utgör inte något hinder mot åtkomst av patientjournaler på Internet under förutsättning att detta kan utföras på ett för patienten säkert sätt.

 • 7187.
  Vallin, Joakim
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för informatik (IK).
  Förväntningars effekt på attityd i den inledande kontakten med e-förvaltning2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  När en person bestämmer sig för att starta ett bolag kommer de att behöva komma i kontakt med en eller flera myndighetstjänster. Den här uppsatsen handlar om hur förväntningarna på den kontakten och den nya rollen som företagare påverkar användarens attityd mot myndigheter. I dagens digitala samhälle är digitalisering av förvaltning något som svenska myndigheter lägger mycket resurser på.  De flesta medborgare har en syn på hur kontakten med myndigheter ska gå till. Dessa förväntningar och fördomar påverkar den inledande attityden till myndigheter. Denna studie vill besvara hur man genom den inledande kontakten mellan medborgare och tjänstemän kan påverka den framtida attityden hos medborgarna. Detta undersöks genom att semi-strukturerade intervjuer genomförs med sju personer som inom det senaste halvåret har startat ett aktiebolag. Personerna innehar varierande mängd erfarenhet av företagande från sitt tidigare arbetsliv. Intervjuerna behandlar hur informanterna har upplevt att det var att starta ett bolag.  Berättelserna från de intervjuade analyseras och kodas därefter med hjälp av ett antal olika teorier. Mest framträdande av dessa är Expectation-confirmation theory (ECT) som används för att studera hur bekräftelse av förväntningar påverkar avsikt att fortsätta använda en tjänst eller vara. Denna kombineres sedan med Unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT), en sammansatt teori för att studera hur ett antal faktorer påverkar acceptans och avsikt till fortsatt användning, därmed får arbetet en starkare koppling till informationssystem. Till sist adderas även begrepp från g-Quality, en utvärderingsmetod för e-förvaltning. Detta för att även stärka koppling till kontexten av e-förvaltning, inom vilket fallstudien kommer att utföras.

  Resultatet pekar på att nybörjare har ett ökat behov av att få information presenterad på ett tydligt sätt. För att hjälpa nybörjare bör man därmed erbjuda ytterligare informationsstöd vid den inledande kontakten. I övrigt skiljer sig inte personer utan tidigare erfarenhet till någon större grad från de allmänna behov som tidigare teorier har påvisat gällande till acceptans och användning av teknik.

 • 7188.
  Vallé, Troy
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Informatik.
  Smarta elnät eller smarta användare?: En studie om användarens roll vid planering, utveckling och användning av smarta elnät2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att närmare studera användarnas roll vid planering, utveckling och användande av smarta elnät, vad man kan dra för lärdomar av pågående projekt inom utvecklingen av smarta elnät när det kommer till användarnas roll i projekten, samt ge rekommendationer för ett framtida arbete. Detta gjordes genom en fallstudie av två sammanhängande projekt inom en kommun i Sverige som för närvarande arbetar med smart stadsutveckling och smarta elnät. Empiriinsamling skedde med hjälp intervjuer av boende och ansvariga i projektet samt projektdokumentation.

   

  Resultatet visar att de boendes roll i planeringen av projektet inte var stor, och att de inte räknades in bland de viktiga intressenter som enligt rekommendationer skulle vara delaktiga i projektet. Vidare skedde användarmedverkan i en begränsad form vid utvecklingen av den teknik som skulle användas hemma hos de boende, och då främst i form av användartester efter det att systemen hade tagits fram.  Vidare visade intervjuerna på ett bristande engagemang hos användarna när det kommer till att använda tekniken som finns tillgängliga i det smarta nät som utvecklats inom kommunen. Dessa resultat utgör viktiga lärdomar för framtida projekt. 

   

  Rekommendationerna som togs fram för ett framtida arbete inom smarta elnät är främst att det bör ske en ökad involvering av användare under samtliga delar i projekt rörande smarta elnät för att säkerställa en relevant och demokratisk samhällsutveckling och att detta bör ingå i projektens målsättningar. Vidare bör framtida projekt undersöka möjligheterna med att studera och arbeta med sociala praktiker inom energianvändning, för att undersöka hur man kan skapa en övertygelse hos de boende som leder till en ökad vilja att spara energi, och utnyttja de tekniska verktyg som gör detta möjligt. Det krävs även arbete för att hitta ytterligare incitament till aktiv energibesparing för att optimal användning av de smarta näten ska kunna uppnås.

 • 7189.
  van de Pol, Rogier
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE).
  Widehov, Mattias
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE).
  Hållbarhet och offentliga IT-upphandlingar: En studie om IT-konsulters arbete med offentliga upphandlingar2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att utveckla hållbart innefattar att behoven hos den nuvarande generationen möts utan att äventyra framtida generationers möjligheter. En integrerad syn på hållbarhet är viktig eftersom de tre dimensionerna (ekologisk, ekonomisk och social) är förbundna med varandra. Samhället ställer krav på arbete kring hållbarhetsfrågor och att företag tar ansvar för sina organisationer. Offentliga upphandlingar innehåller krav på att företag kommunicera sitt arbete kring hållbar utveckling. Studien visar på att IT- företag känner denna press och de arbetar ständigt med att förbättra sättet de kommunicerar och presenterar arbetet kring hållbarhet. IT- konsulter är i behov av hjälpmedel för att arbeta och kommunicera kring hållbar utveckling. Denna studie har resulterat i riktlinjer för hur IT‐konsulter vid upphandling kan kommunicera sitt arbete kring hållbar utveckling och fördelarna med hållbara produkter och tjänster.

 • 7190.
  Van den Weghe, Matthias
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för informatik och media.
  Creating Markup: Exploring the concept of users defining syntax2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  A variety of markup languages exist for formatting text and exporting to HTML. These languages are tailored to the needs in a specific context by specialising tags, selecting tags and limiting the number of possible distinctions to a subset of what is available in HTML. However, limiting the number of possible distinctions creates problems when changes occur in the context. The real world is ever-changing, thus that which models it must be able to reflect the changes in the operational environment to remain relevant and satisfactory. Incorporating new requirements and adjusting to the changes in requirements means adapting and evolving.

  This thesis explores giving document authors the possibility to extend and modify the repertoire of available markup tags when new user requirements demand it. What is presented is a prototype which allows the user to tailor the markup and also adapt it to changes in the environment. The system allows users to create their own set of markup tags, annotate their documents with them, and export a generated XML document. Users create the tag and assign a meaning to it, when changes occur in the requirements they can be implemented by modifying the tags, extending the repertoire by adding tags, or changing the meaning of a defined tag.

 • 7191.
  Van den Weghe, Matthias
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för informatik och media.
  Domeij, Johan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för informatik och media.
  Lösenordshantering: Systemvetares lösenordsvanor på Internet2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur systemvetares lösenordsvanor ser ut. En kvantitativ enkätundersökning har genomförts med individer med anknytning till systemvetenskap vid Uppsala universitet. Enkäten utformades utifrån tidigare liknande studier och med hänsyn till lösenordsläckor där enkla lösenord visat sig vara vanligt förekommande. Analys av resultatet gav slutsatsen att systemvetare har bättre lösenordsvanor när det kommer till skapande av lösenord än deltagarna i den tidigare studien. Det förekommer dock brister bland systemvetarna gällande sättet att lagra lösenord där de utsätter lösenorden för onödig risk.

 • 7192.
  van der Velden, Maja
  et al.
  Institutt for Informatikk, Universitet i Oslo.
  Mörtberg, Christina
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM.
  Between Need and Desire: Exploring Strategies for Gendering Design2012Ingår i: Science, Technology and Human Values, ISSN 0162-2439, E-ISSN 1552-8251, Vol. 37, nr 6, s. 663-683Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Script analysis is often used in research that focuses on gender and technology design. It is applied as a method to describe problematic inscriptions of gender in technology and as a tool for advancing more acceptable inscriptions of gender in technology. These analyses are based on the assumption that we can design technologies that do justice to gender. One critique on script analysis is that it does not engage with the emergent effects of design. The authors explore this critique with the help of two vignettes taken from their design research. In this article they ask: How to design for gender if gender and design are emergent? The authors present two design strategies, degendering design and undesigning design and propose a new approach to doing justice to gender in design. This perspective foregrounds ethics in the design process, in particular the accountability of technology designers.

 • 7193.
  Van Gemert-Pijnen, Lisette
  et al.
  University of Twente - Enschede, The Netherlands, , .
  Hettinga, MarikeWindesheim University of Applied Sciences, The Netherlands, , .Smedberg, ÅsaStockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  eTELEMED 2014, The Sixth International Conference on eHealth, Telemedicine, and Social Medicine2014Proceedings (redaktörskap) (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 7194.
  van Laere, Joeri
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Wandering Through Crisis and Everyday Organizing; Revealing the Subjective Nature of Interpretive, Temporal and Organizational Boundaries2013Ingår i: Journal of Contingencies and Crisis Management, ISSN 0966-0879, E-ISSN 1468-5973, Vol. 21, nr 1, s. 17-25Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The results of a 6-year action research study on developing crisis management preparedness in Swedish municipalities reveal strong connections rather than sharp distinctions between crisis and non-crisis on interpretive, temporal and organizational dimensions. Confusion and debate about what is labelled as a crisis, when everyday ends and crisis begins, and who and who are not involved, may illuminate different views on what the scale, scope and inherent complexity of our' system is in crisis and in non-crisis. Crises are not only a brutal audit for the practitioners involved, but also for the scientific theories that explain crisis behaviour. Current definitions of crisis understate the subjective nature of interpretations of crisis and organizing. To better understand the muddiness of organizing, crisis management researchers might aim for portraying more feed-forward messiness in crisis study descriptions and applying less hindsight bias in their analyses. Such images could help practitioners realize that organizing is more complex and less controllable than currently might be pictured and assumed. A deeper exploration of concepts like duality, competing values and complex adaptive systems could serve both practitioners and researchers.

 • 7195.
  van Laere, Joeri
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Aggestam, Lena
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Understanding champion behaviour in a health-care information system development project – how multiple champions and champion behaviours build a coherent whole2016Ingår i: European Journal of Information Systems, ISSN 0960-085X, E-ISSN 1476-9344, Vol. 25, nr 1, s. 47-63Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Champions are commonly suggested as a means of promoting the adoption of information systems. Since there are many different definitions of the concepts of champion and champion behaviour in the literature, practitioners and researchers may be confused about how to exactly use these concepts. A qualitative analysis of a single case study in a Swedish health-care organisation enabled us to explain how different champion behaviours relate to each other and how multiple champions interact. Combining our rich case observations with an analysis of champion literature reveals how champion behaviours form a coherent and meaningful whole in which networks of different types of champions at different levels in an organisation utilise their network of relations, their knowledge of the organisation and their insight into strategic decision-making politics to time and orchestrate the framing of innovations and the involvement of the right people. In conclusion, championing is a complex performance of contextually dependent collective social interaction, varying over time, rather than a heroic act of one individual promoting an idea. Future studies need to focus more on how the relations between different champions and their behaviours develop across innovations and over time, in order to develop a richer understanding of championing.

 • 7196.
  van Laere, Joeri
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Berggren, Peter
  Linköping University, Sweden.
  Gustavsson, Per
  Combitech, Sweden.
  Ibrahim, Osama
  Stockholm University, Sweden.
  Johansson, Björn
  Linköping University, Sweden.
  Larsson, Aron
  Mittuniversitetet, Avdelningen för informations- och kommunikationssystem.
  Lindqwister, Towe
  Combitech, Sweden.
  Olsson, Leif
  Mittuniversitetet, Avdelningen för informations- och kommunikationssystem.
  Wiberg, Christer
  Combitech, Sweden.
  Challenges for critical infrastructure resilience: cascading effects of payment system disruptions2017Ingår i: / [ed] Tina Comes, Frédérick Bénaben, Chihab Hanachi, Matthieu Lauras, Aurélie Montarnal, ISCRAM, 2017, Vol. 14, s. 281-292, artikel-id 1464Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Critical infrastructures become more and more entangled and rely extensively on information technology. Adeeper insight into the relationships between critical infrastructures enables the actors involved to more quicklyunderstand the severity of information technology disruptions and to identify robust cross-functional mitigatingactions. This study illustrates how and why disruptions in the payment system in Sweden could create cascadingeffects in other critical infrastructures with potentially severe consequences for many citizens, governmentinstitutions and companies. Data from document studies, interviews and workshops with field experts revealseven challenges for collective cross-functional critical infrastructure resilience that need to be dealt with: 1)Shortage of food, fuel, cash, medicine; 2) Limited capacity of alternative payment solutions; 3) Cities are morevulnerable than the countryside; 4) Economically vulnerable groups in society are more severely affected; 5)Trust maintenance needs; 6) Crisis communication needs; 7) Fragmentation of responsibility for criticalinfrastructures across many actors.

 • 7197.
  Van, Nguyen Hong
  et al.
  KTH, Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT), Data- och systemvetenskap, DSV.
  Popov, O.
  Popova, I.
  Combined model for congestion control2006Ingår i: Proceedings of the International Conference on Information Technology Interfaces, ITI, 2006, s. 657-662Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The growth of multimedia applications on the Internet made at least one fifth of the total network traffic to run over UDP. Unlike TCP, UDP is unresponsive to network congestion. This may cause, inter alia, bandwidth starvation of responsive flows, severe and prolonged congestions or in the worst-case scenario a congestion collapse. Hence, the coexistence of both protocols on fair-share premises converges towards impossibility. The paper deals with a new approach to solving the problem of taming down the unresponsive flows. By using some of the desirable properties of mobile agents, the system is able to control the influx of non-TCP or unresponsive flows into the network. Various functions performed by mobile agents monitor non-TCP flows, calculate sending rates and modify their intensity according to the needs of the network to attain as good performance as it is possible.

 • 7198.
  Vanhauer, Marleen
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Informatik.
  Global Family Networking for the Elderly: Evaluation and Redesign of ModernFamilies.net2009Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This paper, the corresponding wireframe documentation including the functional prototype and flowchart document the evaluation and redesign of the beta version of the social networking platform ModernFamilies.net. In order to reveal possible usability flaws for people of different generations, in particular the elderly, a user-centered design approach including an expert review, diary studies and interviews were conducted. The findings reflected the need for consistency and feedback in general. For young children, the concept of the site appeared to behard to grasp. Experienced users found the access and management of relatives cumbersome. Most importantly, the elderly, novice computer users had a hard time getting started with the site on their own because they did not have access to a PC nor internet at their home. The latter and the fact, that some issues might never be solved by traditional usability testing because the user just feels overwhelmed by the vast amount of communication features he is faced with today calls for alternative, more intelligent, ambient interfaces. However, we came to the conclusion that although evaluation of such new technologies with elderly people is not alwayseasy, it is best to be conducted in the participants home or a similar environment.

 • 7199.
  Vargas Chevez, Norman Antonio
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Johannesson, Paul
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Rusu, Lazar
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  A unified strategic business and IT alignment model: A study in the public universities of Nicaragua2010Ingår i: 16th Americas Conference on Information Systems (AMCIS 2010), AISeL , 2010Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 7200.
  Vargas Chevez, Norman
  KTH, Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT), Data- och systemvetenskap, DSV.
  A unified strategic business and IT alignment model: A study in the public universities of Nicaragua2010Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  A number of attempts have been made to define strategic business and information technology (IT) alignment; several representations of what it is are available in academic and practitioners’ fields. The literature suggests that firms need to achieve strategic business and IT alignment to be competitive. Strategic business and IT alignment impact business performance and IT effectiveness. We propose a unified strategic business and IT alignment model based on four strategic business and IT alignment models: Strategic Alignment Model (SAM), Strategic Alignment Maturity Model (SAMM), information system strategic alignment model and an operational model of strategic alignment. I argue that such a unified model will provide a better understanding of the nature and key aspects of strategic business and IT alignment from different, and sometimes complementary, theories. The unified model represents the concepts and instruments used in these four strategic businesses and IT alignment models. Our principal research goal is to pave the way to develop a common understanding between the different models. The components of the unified strategic business and IT alignment model were ranked with a group of IT experts and business experts from four public universities in Nicaragua. The result can be used as a basis for improving strategic business and IT alignment.

141142143144145146147 7151 - 7200 av 7793
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf