Digitala Vetenskapliga Arkivet

Endre søk
Begrens søket
1300130113021303130413051306 65101 - 65150 of 67192
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 65101.
  Winroth, Ann Cristin
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för kultur- och medievetenskaper.
  Skriftlig feedback på examinationsuppgifter: en svårtolkad praktik2013Inngår i: Reformation, revolution, evolution: universitetslärandet ur ett tidsperspektiv / [ed] Erik Lindenius, Umeå: Umeå universitet , 2013, s. 149-151Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 65102.
  Winroth, Karin
  Södertörns högskola, Institutionen för ekonomi och företagande, Företagsekonomi.
  Att forma producenter eller bildade människor?2010Inngår i: Tradition och praxis i högre utbildning / [ed] Anders Burman, Ana Graviz & Johan Rönnby, Huddinge: Södertörns Högskola , 2010, 1, s. 49-62Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 65103.
  Winroth, Mats
  et al.
  Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden.
  Säfsten, Kristina
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Logistik och verksamhetsledning. Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design. Mälardalen University, Eskilstuna, Sweden.
  Research Results Improve Learning and Understanding in Master Courses - The use of a manufacturing strategy tool2018Inngår i: Procedia Manufacturing, Elsevier, 2018, Vol. 25, s. 47-54Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The analytical STRATEGO-tool has been used in total 48 project groups in master courses at Chalmers University of Technology from spring term of 2015. The project trains the students in applying theoretical tools at real organizations with a specific interest in analyzing their use of operations strategy. This paper presents the outcome from these courses and specifically discusses its usability as a pedagogic tool in different contexts, even though the intention with the tool initially was to constitute a tool for SMEs who wanted to develop their manufacturing strategies. 

 • 65104.
  Winrow, Liza
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Jones Quartey, Markus
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  It's a Man's World: En studie av kvinnliga chefers uppfattningar av maskulinitet inom ledarskap2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det har länge pågått diskussioner om hur kvinnlighet ses i relation till ledarskap. Kvinnor passar inte in och förväntas inte klara av ledarrollen. Denna studie belyser problemet från motsatt håll, genom att undersöka vilka maskulina drag som kan ses inom chefskap. Syftet med denna studie är således att undersöka kvinnliga chefers perspektiv på ledarskap, samt om det bär drag av egenskaper som anses maskulina. De centrala begrepp som studien behandlar är stereotyper, ojämställdhet samt fostran. Den tidigare forskningen på området redogör för hur kvinnor respektive män uppfattas i ledarskap, samt vilka olika hinder och förutsättningar som råder för respektive kön. Under detta avsnitt redogörs även för forskning angående könsstereotyper. De teoretiska perspektiv som använt för att tolka resultaten av studien är Hirdmans genusteorier samt Abrahamssons begrepp kring ledarskap och kön. Studien är branschoberoende och gjordes genom kvalitativa intervjuer med sex kvinnliga chefer. Studiens resultat visar att det finns uppfattningar om ledarskap som kan kopplas till stereotypt maskulina egenskaper.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 65105.
  Winsnes, Elisabet
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Om man skriver så, vilken bild skapas då?: - diskursanalys av föräldrabrev i förskolan2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att via en diskursanalys av föräldrabrev söka kunskap kring vilken bild av förskolans verksamhet som framträder ur föräldrabrev. Frågeställningar som ställdes till det empiriska materialet var: Vilken typ av information kommuniceras ut till föräldrarna i föräldrabreven? samt Vilken barnsyn framträder i föräldrabreven? Studiens samlade material bestod av 86 föräldrabrev. Med hjälp Foucaults maktbegrepp mejslades olika diskurser fram i analysen av materialet. Uppsatsen ramades in av postmoderna teorier. Tidigare forskning som på olika sätt ringade in studiens syfte visade på det komplexa med föräldrasamverkan.

  Studiens resultat visar att den typ av information som kommuniceras ut till föräldrarna via föräldrabrev innehåller både praktisk information och en beskrivning utav verksamheten. Den bild av förskolans verksamhet som framträder ur föräldrabreven delas in i två diskurser. Dels den styrning som förekommer via förskollärarnas organiserande av verksamheten samt den styrning som sker via förskollärarnas lyhördhet. Gällande den barnsyn som framträder i föräldrabreven identifierades även där olika diskurser: synen på barnet som aktivt och följsamt, synen på barnet som kunskapsskapande samt synen på barnet som problematiskt.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 65106.
  Winstanley, Matthew
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, Institutionen för teknik, TEK.
  En studie av lärlingsutbildningen på Fordonsprogrammet. Hur fungerar det på lokal nivå i Västsverige?2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 65107.
  Winter, Jeff
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för informatik (IK).
  Sharp, Linda
  Maskinteknik i Oskarshamn AB.
  Teaching PD: Learning from a Small Industrial Project2016Inngår i: Proceedings of the 14th Participatory Design Conference: Short Papers, Interactive Exhibitions, Workshops - Volume 2, New York: ACM Press, 2016, s. 33-36Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In this paper we reflect on teaching PD, in an experience report of a student project taking place in an industrial context. The paper contributes to discussions in the PD community about how PD is, and could be, taught. It looks at what happened in the project, and issues that arose, from the point of view of the students and the company. It looks at the way in which uncertainty and power relations have played a role in the project, and how the students have been affected by them. It discusses the importance of the co-design that took place, mainly around prototyping, and the difficulties students experienced when working with PD methods. It looks at the importance of the roles involved in the project. We end with important points for discussion concerning teaching PD.

 • 65108.
  Winterfeldt, Marie
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Framgångsfaktorer i läs- och skrivundervisningen av elever med dövhet eller hörselnedsättning: - pedagogers erfarenheter2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 65109.
  Winterfell, Christina
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för industriell ekonomi.
  MEDARBETARSAMTAL UR MEDARBETARENS PERSPEKTIV2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Medarbetarsamtal har sina rötter från 1800-talet och används idag ute i organisationerna som ett verktyg för att dels påverka både medarbetarnas och organisationens utveckling. Jag ville i denna studie undersöka medarbetarsamtal vidare genom medarbetarperspektiv. Studiens syfte var att undersöka och belysa upplevelsen och betydelsen av medarbetarsamtal hos medarbetare. Jag vill i denna studie tolka och förstå mina intervjuade informanter och valde därför i denna studie den hermeneutiska forskningsinriktningen. För att uppnå syftet har 6 kvalitativa intervjuer med semistrukturerad guide använts. Resultatet i studien indikerar att medarbetarsamtal ses som positivt för medarbetarna, men att de vidare kände att de inte fick något vidare gehör och respons för deras motivation och utveckling inom företaget i den grad de önskar.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 65110.
  Wintersparv, Spoke
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Homo- och bisexualitet i den värdegrundade skolan2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Vikten av ett kontinuerligt arbete med värdegrunden i skolan återspeglas i olika styrdokument, vilka i likhet med FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna (1948) belyser alla människors lika värde och individens okränkbarhet. Trots detta visar undersökningar att skolans arbete med dessa områden är undermåligt och endast förunnat den normgivande majoriteten, med andra ord inte homo- och bisexuella. Till exempel har endast 19 procent av skolorna i sammanlagt 86 kommuner uppmärksammat homosexualitet i de lokala arbetsplanerna (Relationer i skolan 2002). En annan undersökning (Osbeck; Holm & Wernersson 2003), om kränkningar i skolan, visar att arbetet mot homofobi ger sämst resultat.

  Syftet med den här studien var att undersöka hur lärare arbetar med frågor kring homo- och bisexualitet, vilka möjligheter som finns samt olika svårigheter. Resultatet visade att arbetet med frågor kring homo- och bisexualitet i skolan är begränsat. I de fall där det förekom skedde det skilt från övrig verksamhet. I stället hänvisade de flesta intervjupersonerna till enstaka skolämnen. Samtidigt angavs att det övergripande värdegrundsarbetet lättare kan relateras till den övriga verksamheten.

  De svårigheter som uppgavs med arbetet kring frågor om homo- och bisexualitet varierade. De personer som inte arbetar med frågorna menade att det är svårt att relatera till dem i undervisningen. För lärare som belyser de här frågorna utgjordes problemen snarare av negativa attityder i omgivningen. Dessa svårigheter är desamma som angavs för arbetet med värdegrunden.

  Lärares professionalitet kan diskuteras då de ger uttryck för homofobi i undervisningen. Med styrdokument som betonar alla människors lika värde måste ett sådant agerande betraktas som ett tjänstefel. Det är unga homo- och bisexuellas mänskliga rättighet att bli respekterade på jämlika villkor som deras heterosexuella klasskamrater. Där har varje lärare en avgörande roll som inte kan förhandlas bort.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 65111.
  Wintersparv, Spoke
  et al.
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkstudier.
  Sullivan, Kirk P. H.
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkstudier.
  Lindgren Leavenworth, Maria
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkstudier.
  Teaching fiction in the age of measurability: Teachers’ perspectives on the hows and whats in Swedish L1 classrooms2019Inngår i: L1 Educational Studies in Language and Literature, ISSN 1578-6617, Vol. 19Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Studies have shown a slow but steady change in reading habits among students in Swedish upper secondary schools. The frequency with which they read fiction on a daily basis has decreased and reading comprehension has declined. Consequently, Swedish politicians and school authorities have taken measures to reverse these trends. Fiction reading has traditionally been a part of the Swedish subject, but whereas the course syllabi in the upper secondary school stipulate that fiction be taught, they pay little attention to how. This study examines how teachers describe the process of literary education. In doing so, it suggests that monitoring students is central to teachers’ didactic decisions, and that both teachers and students regard printed books more highly than both audiobooks and e-books. The data was collected using two focus groups interviews with upper secondary school teachers of Swedish, seven female and five male, age 28 to 61. The analysis was grounded in a phenomenographic examination of experience, allowing themes to emerge through iterative coding. The findings show that the teachers’ view on literary education is associated with instrumentality and teacher-centered activities—the discussions circled around practical aspects, with no mention of teaching objectives, approaches, or literary experience.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 65112.
  Winther, Cássandra
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  "Det handlar om att ta tillvara på elevernas frågor och funderingar": pedagogers tankar om sex- och samlevnadsundervisning på högstadiet2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  När tonåringar utvecklar sin syn på sexualitet och samlevnad behöver de vuxenvärldens stöd och vägledning. Denna period av en människas liv präglas av upptäckande och utforskande vilket gör det betydelsefullt att ungdomar tillskansar sig kunskaper och utvecklar förståelse som bidrar till att de fattar hälsosamma beslut. Skolan fyller en viktig funktion i arbetet med att försöka ge alla ungdomar samma möjligheter till en god sexuell hälsa och är således en självklar arena för hälsofrämjande arbete. Syftet med denna studie är att ta del av pedagogers upplevelser av att undervisa inom sex- och samlevnad. Datainsamlingen genomfördes i form av sex semistrukturerade intervjuer med pedagoger inom olika undervisningsämnen på olika högstadieskolor i två kommuner. Resultatet tyder på att det finns en gemensam uppfattning om att sex - och samlevnadsundervisningen i skolan är viktig och dessutom antas ha positiva effekter för elevers sexuella hälsa. Det framgår dock att det förekommer skillnader i pedagogernas upplevelser av att kunna arbeta med sex – och samlevnad på ett strukturerat, medvetet och kreativt sätt. Hemmet och skolan beskrivs som två viktiga arenor. Föräldrar verkar ha en tilltro till pedagogers kompetens och pedagogerna själva tar sitt uppdrag som upplysare och vägvisare på stort allvar.

  Fulltekst (pdf)
  Examensarbete
 • 65113.
  Winther, Elin
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Bedömning förr och nu: En studie i bedömning genom grundskolan2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Abstract

  Aim

  The aim is that by using the curriculumcodes, analyze and compare four curriculums in physical education. The study begins in the elementary school introduction in 1962, and then makes three more strikes in 1980, 1994 and 2011.

  The questions that are addressed in this paper are,

  • Which expression of competence code can be found in the different curricular?
  • What are the expressions for performance code can be found in the different curricula?
  • Is there any change regarding which code teachers use when they assess the students?

  Method  

  As a basis, the four curricula Lgr 62 Lgr 80, Lpo 94 and Lgr 11 in physical education are used. These four curriculums are studied and compared for similarities and changes in the assessment uses comparative content analysis. A number of publications in the curriculum codes are used in the analysis of the curriculum. The publications are based on relevance to the study.

  Results 

  The study shows examples of the similarities between the syllabuses way to look at how teachers must assess students. You can also see that all four different curricula in physical education is based on the assessment that correspond well with Bernstein's curriculum codes, especially when it comes to performance code. The study also shows that training programs over time have not changed appreciably applicable assessment.

  Conclusions 

  The syllabuses studied the expression of the same type of performance-based assessment "performance code". In all four curricula studied is the "performance code" that dominates, however, it is possible in Lpo 94 to find a rating criterion that signals "competence code". Moreover study indicates that "competence code" more found in the syllabuses "Goals to strive for" and "Purpose".

  Keywords

  Gymnastic, physical education, curriculum, curriculum codes, assessment

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 65114.
  Winther, Johan
  et al.
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematik och matematisk statistik.
  Granström, Erik
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematik och matematisk statistik.
  Nivågruppering i matematik: En studie om lärares inställning till nivågrupperad undervisning2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Nivågruppering är ett väldebatterat ämne när det gäller hur man bör organisera undervisningen på bästa sätt. I matematikämnet har det historiskt varit vanligt att nivågruppera (exempelvis genom allmän och särskild kurs). Vi tror att lärarens roll för hur väl nivågrupperad undervisning fungerar är helt avgörande. Därför har vi valt att undersöka lärares syn på nivågruppering. Undersökningen är av kvalitativ art. Ett antal kvalitativa intervjuer med högstadielärare på två orter i Västerbottens län har genomförts. Den data som insamlats har sedan gåtts igenom och analyserats. Resultatet av denna studie indikerar att lärare generellt är positiva till nivågruppering. Man ser det som ett bra sätt att organisera undervisningen utifrån de resurser man har att tillgå idag. Flera av lärarna uttrycker dock att om man framförallt hade mindre klasser, skulle man kunna klara sig bra utan att nivågruppera, då man skulle hinna med att hjälpa sina elever på ett annat sätt. Lärarna har olika erfarenheter av nivågruppering, och stött på olika sorters nivågruppering, därför blir resultatet något spretigt.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 65115.
  Winther, Ola
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Karlsson, Mikael
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Lärares uppfattningar om formativ bedömning2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det förs i dag en diskussion i skolans verksamhet om formativ eller summativ bedömning är att föredra. Vi har själv stött på lärare som förespråkat användandet av den formativa bedömningsformen, såväl som de som motsatt sig densamma, under vår praktik. Med detta som grund, tillsammans med att vi själva ville undersöka om formativ bedömning är något som skulle passa oss i vår kommande yrkesroll, bestämde vi oss därför att göra en studie om lärares uppfattningar om formativ bedömning. Vårt syfte med studien var just att undersöka lärares uppfattningar om formativ bedömning i grundskolans senare år. Utifrån detta syfte formulerade vi sedan fyra underläggande frågeställningar för att begränsa vår studie. Dessa är följande:

  • Vilka fördelar kan lärarna se med formativ bedömning?

  • Hur bör man enligt lärarna använda sig av formativ bedömning för att det ska mynna ut i så positiva effekter som möjligt?

  • Vilka svårigheter kan lärarna se med formativ bedömning? 

  • Hur kan man enligt lärarna utveckla användandet av formativ bedömning inom skolans verksamhet? 

  Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod för att genomföra vår studie. Detta för att vi ville gå mer på djupet och få en uppfattning om lärarnas tankegångar bakom sina attityder än att bara fokusera på rent mätbara fakta som man gör mer i den kvantitativa metoden. Vi valde att intervjua fem olika lärare i vår studie och intervjuerna var av semistrukturerad kvalitativ karaktär, en öppen intervjuform där man ger respondenten möjlighet att svara på sättet som han/hon vill.

  I vårt resultat fick vi fram att respondenterna genomgående ställde sig positiva till formativ bedömning. Några av de fördelar som lyftes fram var att eleverna med denna bedömningsform blir mer delaktiga i sitt eget lärande och att det blir tydligare för dem hur

  de ligger till i förhållande till kunskapskraven. Bedömningsmatriser tillsammans med

  tydlighet och struktur var några av de saker som lyftes fram som viktiga för att man ska få

  ut så mycket positivt som möjligt av den formativa bedömningen. Det som av respondenterna lyftes fram som de största svårigheterna med formativ bedömning var tidsaspekten och att hitta en balans mellan konstruktiv kritik och uppmuntran. När det gäller utvecklandet av formativ bedömning var sedan en fortbildning av lärare och kamratrespons de områden med utvecklingspotential på sikt som togs upp av våra respondenter 

 • 65116.
  Winther, Stefan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  "Du skjuter ju som en tjej": En studie om genusskapande i skolan2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöks hur genus skapas genom barns interaktion med varandra vid bollspel under raster. Studien syfter till att bidra till djupare förståelse för genusskapande på rasterna i skolan. I studein har löpande ostrukturerade observationer använts som metod. Sammanlagt observerades sex rast tillfällen samtliga på skolgården. Fem av rasterna som observerades var 40 minuter långa och en var 20 minuter. dessa observationer har renskrivits och redovisas i resultat och analys delen av studien. De teoretiska utgångspunkter som används i studien är genussystemet samt genuskontrakt. I resultatet ach analysen framgår det att genus skapas dagligen genom barns interaktion med varandra vid bollspel under rasterna. Detta görs genom isärhållning och differentiering av könen. Barnen gör skillnad på pojke och flicka och dessa värderas utifrån sitt biologiska kön redan innan bollspelet börjar.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 65117.
  Wintzell, Erik
  Konstfack, IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik.
  Den processade barnboken: En undersökning om kollaborativ revideringsprocess i skapandet av en faktabok för barn.2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Undersökningen använder kollaborativ designprocess. Tre bilderbokuppslag som berättar om djur i Amazonas regnskog har producerats. Dessa har varit utgångspunkten i tre intervjuer gjorda med två förskollärare och en förläggare som har fått komma med förslag på revideringar i uppslagen. Frågorna har fokuserat på bildens multimodala tecken som text, bild och grafisk formgivning. Undersökningen söker med socialsemiotiska analysverktyg svar på hur tecknen i en faktabok för barn kan göras mer samstämmiga genom förslag på revideringar från utomstående. Utifrån deltagarnas revideringsförslag har nya versioner av uppslagen tagits fram. Flera fördelar med att ta in fler personer i processen har framkommit, och även några nackdelar. Före- och efterbilder visas i studien och synliggör hur bokens multimodala tecken transformeras efter informanternas revideringar. En slutsats har varit att arbetsmetoden har ökat bokens läsbarhet genom att skapa tydligare kopplingar i teckensystem. Informanterna har bidragit med kunskap och infallsvinklar som utvecklat bokens tydlighet, läsbarhet och samstämmighet. Till uppsatsen medföljer en gestaltning som är tre stycken faktabokuppslag till en barnbok om Amazonas framtagna kollaborativt med undersökningens informanter.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 65118.
  Winzell, Anders Christer
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Elevers naturintresse och intresse för ämnet naturkunskap2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Forskning visar enstämmigt att intresset för naturvetenskap sjunker i den svenska skolan. Samtidigt finns det en lärarkår som gör allt de förmår för att leverera bra undervisning och väcka intresse hos eleverna.Det här arbetet är inriktat på att finna ut hur elevernas intresse för naturkunskap och dess innehåll yttrar sig. Undersökningen utforskar också hur det står till med naturintresset hos ungdomarna i hopp om att naturintresse kan vara en nyckel till att höja intresset för naturkunskap och därmed bli ett verktyg för lärarna att använda sig av i undervisningen.Resultaten indikerar att eleverna har ett intresse för naturkunskap. Mest intresserade är de av frågor som rör hälsa och livsstil men miljöfrågor skattas även högt. Värre är det med intresset för det naturvetenskapliga arbetsättet och aktuella forskningsfrågor. När det kommer till elevernas naturintresse så var även det relativt lågt. Mest intresserade var de av aktiviteter som har koppling till motion.

 • 65119.
  Winzell, Helen
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för språk och litteratur. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Lära för skrivundervisning: En studie om skrivdidaktisk kunskap i ämneslärarutbildningen och läraryrket2018Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Syftet med avhandlingen är att undersöka hur och under vilka villkor som svensklärares kunskap om skrivundervisning växer fram i och efter lärarutbildningen.

  I en delstudie analyseras hur skrivande, skrivutveckling och skrivundervisning framställs och förmedlas som kunskapsområden i kursplaner som beskriver ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kurser i ämneslärarutbildningen i svenska. Resultatet visar att det i detta hänseende finns ett påtagligt tomrum som dels kan relateras till den låga andelen mål som uttryckligen handlar om skrivande, skrivutveckling och skrivundervisning i skolan, dels kan relateras till ord och uttryck som har svag referens till skrivundervisning som ett skrivutvecklande arbete.

  Den andra delstudien handlar om vad blivande och verksamma gymnasielärare i svenska lägger tyngdpunkt på när de i kvalitativa intervjuer talar om text, skrivande och skrivundervisning. Resultatet visar ett mönster som går från fokus på konkreta textdetaljer på lokal textnivå till ett mer övergripande förhållningssätt där samtliga textnivåer tycks samspela i en mer balanserad helhet. I samma material analyseras hur kunskap som kan relateras till skrivundervisning manifesteras när intervjupersonerna talade om skrivundervisning. I de blivande lärarnas utsagor manifesteras främst ämneskunskap, medan de verksamma lärarna främst manifesterar skrivdidaktisk kunskap. Lärarnas ämneskunskap är också mer komplex än studenternas.

  Den tredje delstudien handlar om hur nyblivna svensklärares skrivdidaktiska kunskap förändras under det första året i yrket och vilka faktorer som ligger bakom en sådan förändring. Genom kvalitativa intervjuer vid tre tillfällen (september, februari och juni) undersöks hur lärarna tycks transformera sina ämneskunskaper till undervisningsstrategier i skrivundervisningen.

  Resultatet visar att lärarnas strategier för att undervisa i skrivande förändras under läsåret. Förändringen tycks gå från en teoretisk och överförande undervisning till en mer praktisk och upptäckande undervisning. Detta pekar på en förändrad skrivdidaktisk kunskap. Det verkar främst vara arbetet tillsammans med eleverna som leder till denna förändring. En annan viktig faktor tycks vara återkommande moment (cykler) som gör det möjligt för lärarna att omvandla sin förståelse av skrivutvecklande arbete tillsammans med eleverna.

  Sammantaget pekar avhandlingens resultat på att svensklärares skrivdidaktiska kunskap främst utvecklas i yrket.

  Fulltekst (pdf)
  Lära för skrivundervisning: En studie om skrivdidaktisk kunskap i ämneslärarutbildningen och läraryrket
  Download (pdf)
  omslag
  Download (png)
  presentationsbild
 • 65120.
  Winzell, Helen
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för språk och litteratur. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  När delarna inte blir en helhet: Om behovet av en komplex ämnesuppfattning i svenskämnets skrivundervisning2016Inngår i: Framtida berättelser: Perspektiv på nordisk modersmålsdidaktisk forskning och praktik, Vasa, Finland: Åbo akademi , 2016Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Blivande och verksamma gymnasielärare i svenska kommunicerar olika ämnesuppfattningar när de talar om skrivande och skrivdidaktik. För det första skiljer de sig åt vad gäller vilka textaspekter som fokuseras när de talar om skrivande och skrivundervisning. För det andra manifesterar de ämneskunskap av olika komplexitet. I artikeln diskuteras vad denna skillnad beror på och hur en komplex ämneskunskap skulle kunna utvecklas inom lärarutbildningen.

 • 65121.
  Winzell, Helen
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för språk och litteratur. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Skrivundervisning i lärarutbildningen?: - villkor för att leda elever till ett medvetet skrivande2016Inngår i: Svensklärarföreningens årsskrift, ISSN 0349-0246, s. 180-195Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 65122.
  Winzell, Helen
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för språk och litteratur.
  Skrivundervisning i lärarutbildningen?: Villkor för att leda elever till ett medvetet skrivande2017Inngår i: Svenska ett kritiskt ämne: Svensklärarföreningens årsskrift 2016 / [ed] Ewa Bergh Nestlog & Nils Larsson, Malmö: Svensklärarföreningen , 2017Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 65123.
  Winzell, Helen
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för svenska och litteratur. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Spår av gymnasiesvensklärares skrivdidaktiska kunskapsbildning: Blivande och verksamma gymnasielärares beskrivning av nödvändig kunskap i skrivundervisningen2013Inngår i: Tionde nationella konferensen i svenska med diaktisk inriktning: Genre / [ed] Judith-Ann Chrystal, Maria Lim Falk, SMDI , 2013, s. 169-178Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Artikeln beskriver och problematiserar hur blivande och verksamma lärare talar om skrivande och utvecklineng av kunskaper som de anser vara nödvändiga för att genomföra skrivundervisning inom ämnet svenska på gymnasiet. Dessutom problematiseras lärarstudenters förutsättningar för att i svensklärarutbildningen utveckla den kunskap som är nödvändig för att undervisa i skrivande.

 • 65124.
  Winzell, Helen
  Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap. Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för svenska och litteratur.
  Spår av skrivdidaktisk kunskapsbildning hos lärarstudenter och gymnasielärare i svenska2014Inngår i: Pedagogiskt arbete: enhet och mångfald, Falun: Högskolan Dalarna , 2014, s. 129-147Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 65125.
  Winzell, Helen
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för svenska och litteratur. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Svensklärares skrivdidaktiska kunskapsbildning: Blivande och tidigt verksamma gymnasielärare i svenska talar om skrivundervisning2016Licentiatavhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The teaching of writing is a central task for teachers of Swedish and it is a complex activity which requires knowledge of different areas such as language, communication, and text. The aim of this licentiate’s dissertation is to investigate when and how the knowledge needed for the teaching of writing is developed in teacher education as well as during the first years of teaching. The study is based on semi-structured qualitative interviews with prospective and novice upper secondary school teachers of Swedish.

  The data obtained from the interviews were analyzed in two ways. The first analysis focused on the way in which the prospective and novice teachers talked about text, writing, and the teaching of writing. The result shows that, at the beginning of the teacher education, prospective teachers focus on concrete aspects of text – such as syntax, punctuation and spelling – when they speak about text, writing, writing instruction, and assessment of student writings. In other words, they pay special attention to local text levels. At the end of the teacher education  programme, prospective teachers focus on aspects of text structure such as outline, the structure of paragraphs, coherence and cohesion. Certain aspects that the students pay special attention to are mentioned by the novice teachers, but these aspects are not central to them. Instead, novice teachers give special attention to the global text levels such as context, receivers and the purpose of the text, i.e. abstract aspects of text and writing. The pattern discerned shows a development that starts with a focus on the details at a local text level and expands into a more comprehensive view with a focus at a global level.

  The second analysis concerns the development of the knowledge base for the teaching of writing. This analysis focuses on two of the knowledge categories described by Lee S. Shulman (1986, 1987), namely subject matter knowledge and pedagogical content knowledge (PCK), both of which can be seen as central for the teaching of writing. The knowledge base manifested in the prospective teachers’ utterances mainly consists of subject matter knowledge, whereas the greater part of the knowledge base manifested in the teachers’ utterances consists of pedagogical content knowledge for the teaching of writing. The teachers also manifest a more complex subject matter knowledge and speak about writing instruction in a way which is characterized by conscious choices, reflection and metacognition. The analysis thus shows that the PCK for the teaching of writing is mainly developed in the teaching profession; in other words, after the teacher education programme is finished.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
  Download (pdf)
  omslag
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 65126.
  Winzéll, Gina
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Vi lyssnar på barnen: Ett arbete om den fysiska miljön i förskolan, dess betydelse och barnens delaktighet2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att se hur den fysiska miljön i förskolan påverkar barns sätt att leka och agera, samt se om pedagogerna är medvetna om miljöns betydelse. Mina upplevelser om hur ointressant en förskolans miljö kan vara i färgsättning och utformning har inspirerat mig till detta arbete. Enligt Lpfö 98 och forskare bör miljön i förskolan vara innehållsrik, öppen och inbjudande och stimulera fantasi, kreativitet och lärande. Miljön ska ständigt reflekteras över och utvecklas utifrån barnen och deras intressen och kunskaper. Barnen bör även vara delaktiga i utformandet av miljön, direkt eller indirekt, för att det ska bli så bra som möjligt utifrån barnen.

  Studien har begränsats till en avdelning eftersom en kombination av undersökningsmetoder använts och det empiriska materialet annars skulle ha blivit ohanterligt. För att nå syftet har två olika observationer genomförts samt en kvalitativ intervju. Den första är en deltagande observation där jag tagits barnens perspektiv och tittat på lek-initiativ och tillgänglighet och den andra är en observation där jag tittar på hur barnen använder miljön och hur de leker. Den kvalitativa intervjun gjordes i grupp där de tre pedagogerna på den deltagande avdelningen medverkade. Resultaten har sedan kategoriserats för att lättare kunna sammanställas och visas som resultat.

  Resultatet visar att den fysiska miljön i förskolan påverkar barnen i deras vardag och att det finns en medvetenhet hos pedagogerna gällande betydelsen av miljön i förskolan. Resultatet visar även att för att miljön i förskolan ska bli så betydelsefull som möjligt för både verksamheten och barnen måste delaktighet, anpassad nivå av leksaker och material samt ständig reflektion av miljön finnas. Detta kan enbart förverkligas genom att pedagogerna i förskolan är medvetna om att makten ligger hos dem.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 65127.
  Wiorek, Dan
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Passa bollen!: En interventionsstudie rörande elevers delaktighet i tre olika undervisningsmodeller i bollspel2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte och frågeställningar

  Studiens syfte var att belysa elevers delaktighet under en bollspelslektion avseende bollinnehav och initiativtagande med boll. Ett andra syfte var att studera om delaktighet i bollspel förändras beroende på hur undervisningen genomförs. Studiens frågeställningar var följande: Hur är fördelningen och spridningen i antalet bollkontakter i bollspel bland flickor och pojkar i en skolklass?  Hur agerar flickor och pojkar när de har bollen i spelet? Förändras beteendet från det första till det sista tillfället? Är det någon skillnad i utveckling över tid, med avseende på elevers delaktighet och agerande med bollen i spelet i de tre undervisningsmodellerna?

  Metod

  Tre olika undervisningsmodeller har provats vid tio tillfällen under tio veckor och jämförts i en interventionsstudie. Det första och sista tillfället har bestått av endast spel, där 147 elever granskats i sitt agerande. Vid åtta tillfällen däremellan har tre klasser spelat boll utan pedagogiska insatser och tre klasser undervisats endast med spel men med en lärare som i spelet använt pedagogiska regler för utveckling av delaktighet. I en modell har tre klasser övat teknik och samspel före spel. Totalt har nio skolklasser i skolans år 4-6 har deltagit i studien.

  Resultat

  Det är en mycket stor skillnad i elevers delaktighet i bollspel. Skillnaden är stor mellan kön men också inom kön. Pojkar rör bollen oftare och tar betydligt fler initiativ än flickor. Men det finns också flickor som rör bollen ofta och tar många initiativ i spelet och har mer gemensamt med pojkar med stor delaktighet, och det finns pojkar som sällan deltar i spelet som har mer gemensamt med flickor med liten delaktighet. I studien framkommer att den undervisningsmodell som använt övningar före spel har utvecklat elevers delaktighet bättre än de båda spelgrupperna. Beträffande utveckling av elevers initiativförmåga i spelet blev utvecklingen marginell i alla de tre undervisningsmodellerna.

  Slutsats

  Att undervisa med övningar före spel gav en bättre utveckling av elevers delaktighet än att bara spela under en lektion. Den stora skillnad i bollberöringar som fanns mellan elever, både mellan och inom kön, försvann dock inte trots tio lektioner med någon undervisningsmodell.

  Fulltekst (pdf)
  Passa bollen! En interventionsstudie rörande elevers delaktighet i tre olika undervisningsmodeller i bollspel
 • 65128.
  Wirdenius, Lovisa
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Lindberg Wassler, Isabelle
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Storboken: En studie om pedagogers förhållningssätt2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie var att undersöka hur ett antal pedagoger förhåller sig till storboken som ett pedagogiskt verktyg vid barns läsinlärning i skolan. För att besvara syftet med tillhörande frågeställningar intervjuades tre specialpedagoger samt fyra grundskolelärare. Intervju som metod valdes för att lättast kunna redogöra för pedagogernas förhållningssätt till metoden.

      Studiens resultat kan sammanfattas med att både lärare och specialpedagoger är positiva till storboken som ett pedagogiskt redskap för läsinlärning. Ett centralt resonemang som uppmärksammades i studien var att storboken möjliggör en gemensam läsupplevelse. Sambandet mellan läsinlärning och självkänsla visade sig vara starkt utifrån de intervjuades uppfattningar om barns tidiga läsinlärning. Arbetssättet som de intervjuade lärarna och specialpedagogerna beskrev, stämde väl överens med de forskningsresultat vi tagit del av. En central tankegång som uppmärksammades i denna studie var att åsikterna om storboken kan stå som ensam metod vid läsinlärning varierade mellan lärarnas respektive specialpedagogernas uppfattningar. Specialpedagogerna antydde en mer positiv inställning till storboken som ensam metod vid barns läsinlärning. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 65129.
  Wirebratt, Anna
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Gymnasieelevers inställning till skönlitteratur: En jämförelse mellan läsning på fritiden och iundervisningen2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna undersökning syftade till att genom en kvantitativ undersökning ta reda på hur elevers inställning till skönlitteratur i svenskämnet ser ut, med fokus på eventuella skillnader och likheter i den läsning som ingår i svenskämnet och den läsning eleverna ägnar sig åt på sin fritid. Undersökningen syftade även till att genom en jämförelse av enkätsvaren med tidigare forskning om gymnasieungdomars läsning försöka finna en förklaring till den inställning som framkommer i den kvantitativa undersökningen. Texter som behandlar skönlitterär läsning ur ett genusperspektiv har valts bort och fokus har istället lagts på elevers fritidsläsning. Forskningen visar att såväl elever som texter innehar olika repertoarer, och dessa repertoarer kan antingen samspela eller kollidera. Vid ett samspel mellan dessa repertoarer uppskattar eleven oftast texten, medan han eller hon vid en kollision oftast avvisar den. Undersökningens enkätsvar stämmer väl överens med denna forskning. Min undersökning visar att eleverna förefaller se olika syften med läsningen i undervisningssammanhang och på fritiden. Enligt den tidigare forskningen påverkar detta hur eleverna läser texten. En efferent läsning är dominerande i skolsammanhang och försvårar ett känslomässigt och personligt förhållningssätt till texten – något som i sin tur försvårar utvecklandet och byggandet av föreställningsvärldar under läsningen. I en diskussion pekas även på skillnader mellan ämnesplanen för svenska i Lpf94 och Gy11. Vissa skillnader har visat sig och min tolkning av dessa skillnader är att de innebär en förbättring av synen på skönlitteratur i undervisningen; fokus har flyttats från att texten ska ge eleverna lust till läsning till att eleverna ska finna lust till läsning i samspel med texten.

 • 65130.
  Wirebring, Urban
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Lärare om Testbaserat lärande: En intervjustudie om lärares inställning till test som verktyg för att stärka lärandet.2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Testbaserad inlärning är en pedagogisk metod som bygger på användningen av test och prov som verktyg för att stärka inlärningen istället för som underlag för bedömning. En enig forskarkår i kognitionsvetenskap och psykologi har med robusta och tydliga resultat visat hur upprepad testning kan användas för att stimulera och stärka inlärning. (Wiklund-Hörnqvist 2015).Metoden bygger på ett kognitivt fenomen som kallas testeffekten. Genom att testa sig själv på det stoff man försöker lära sig, till exempel genom att utsätta sig för ett diagnostiskt test, uppmuntras eleven att plocka fram ur minnet information om det denne läst och försöker lära. Denna minnesframplockning stärker förmågan att minnas informationen vid senare tillfällen på ett bättre sätt, jämfört med om eleven i stället för att testa sig på innehållet, skulle ha läst om samma text efter samma tidsintervall. (Roediger & Karpicke 2006).Trots den enighet som råder bland forskarna ser vi ganska lite av upprepad testning som lärandemetod i skolan. Baserat dels på en kandidatuppsats gjord på gymnasielärare (Wirebring 2014), dels på erfarenhet av samtal med forskare och lärare, kan jag dra slutsatsen att användningen av test och prov som metod för att stärka inlärningen verkar sällsynt. Detta trots att kunskapen om testeffekten inte är särskilt ny (James 1890). Fenomenet omskrivs förvisso redan i förra seklets början, men forskning på testbaserad inlärning tog fart framför allt under de två senaste decennierna.Jag ser en lucka i mötet mellan en enig forskarkår och de yrkesverksamma lärarna. Det verkar som om många lärare inte hört talas om testbaserad inlärning eller begreppet testeffekten. Därtill förefaller diskussioner kring hur de vetenskapliga rönen om testbaserat lärande skall kunna tolkas, användas och implementeras i den pedagogiska verksamheten svårfunna. De forskare som studerar testbaserat lärande gör det företrädelsevis inom kognitionsvetenskapliga fält. De studerar ju hur hjärnan fungerar, inte hur skolan fungerar. Hur kan det vara att ett område som har så tydliga kopplingar till den pedagogiska verksamheten inte diskuteras av pedagogerna själva? Min undersökning handlar just om detta. Genom ett par pedagogiska glasögon betraktat, hur ser man på användningen av upprepad testning i skolan? Hur ser lärarna på testbaserat lärande i sin verksamhet? Till vilken grad känner de till metoden överhuvudtaget? Vilka är metodens möjligheter och begränsningar enligt de som arbetar i pedagogisk verksamhet.Detta är mitt huvudsakliga syfte med studien. Undersökningen bygger på ett antal kvalitativa intervjuer med lärare i gymnasieskolan och strävar efter att bidra med ett pedagogiskt perspektiv på testbaserade inlärningsmetoder.

  Fulltekst (pdf)
  Lärare om Testbaserat lärande
 • 65131.
  Wireklint Sundström, Birgitta
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap. Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Att lära sig vårdande bedömning2015Inngår i: Reflektion i lärande och vård: en utmaning för sjuksköterskan / [ed] Mia Berglund, Margaretha Ekebergh, Lund: Studentlitteratur , 2015, s. 163-174Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Att kunna utföra vårdande bedömningar är något som sjuksköterskor ständigt ställs inför oavsett inom vilket vårdområde de är verksamma. Alla vårdmöten med patienter är mer eller mindre oförberedda och det är därför viktigt att med öppenhet kunna möta patientens behov så att inte rutinmässiga och oreflekterade bedömningar av patientens tillstånd och situation görs. Utmaningen i varje vårdmöte är att med hjälp av reflexion och vårdvetenskaplig kunskap kunna göra en bedömning med patientperspektivet som utgångspunkt. Detta kapitel syftar till att ge förståelse för vad vårdande bedömning innebär, hur du kan lära den under utbildningen och vad som begränsar sådant lärande. Exempel på denna lärandeprocesse ges från studenter i ambulanssjuksköterskeutbildningen.

 • 65132.
  Wirell, Emma
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Reinholdsson, Angélica
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar: En enkätundersökning om studie- och yrkesvägledaren som en stödjande specialistfunktion2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Grundskolans styrdokument argumenterar för kontinuerlig vägledning med ett ansvar på hela skolan. Att detta inte fungerar i praktiken är sedan länge konstaterat, och gapet mellan teori och praktik är ett faktum - ett gap vi ville undersöka närmare. Detta är långt ifrån ett outforskat ämne, men medan många studier riktar ljuset mot lärarnas del av ansvaret, syftar denna studie till att granska studie- och yrkesvägledare, och en av de delar de förväntas ansvara för på en grundskola - nämligen den om att de ska vara ett stöd för övrig personal i studie- och yrkesvägledande insatser. Vårt syfte med detta examensarbete är att undersöka studie- och yrkesvägledares möjligheter och ambitioner att vara det stöd för övrig skolpersonal som styrdokumenten föreskriver.

  Detta görs genom en enkätundersökning av 33 studie- och yrkesvägledare i olika kommuner inom Kalmar och Stockholms län. Resultatet har visat oss att det, liksom tidigare forskning visar, finns brister i ansvarsfördelningen i skolans studie- och yrkesvägledning, men också i SYVen som stödjande funktion för övrig personal. Vidare har resultatet visat oss att de tillfrågade studie- och yrkesvägledarna var överens om att det är yttre faktorer såsom tid och gensvar från övrig personal som framförallt bidrar till gapet mellan styrdokumentens teori och skolans praktik. De menar således att andra personer och faktorer är starkt bidragande till implementeringsproblematiken. Vi inser förvisso att detta kan vara ett sätt för dem att skylla ifrån sig, men det får vidare forskning undersöka. Denna studie ger endast studie- och yrkesvägledarnas bild av saken. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 65133.
  Wirgell, Linnea
  Högskolan i Gävle. Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi. Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  The Spotlight is on Gender Roles: A Study of Verb Dynamics and Gender in Spotlight 7/8/92010Independent thesis Basic level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  In the present study I have conducted a linguistic investigation of the textbook series Spotlight 7, 8 and 9 (Natur & Kultur 2008-2010) which is used in grades 7-9. The purpose of the investigation is to examine what gender roles are presented in the material. The theoretical approach is Halliday’s (2004) Functional Grammar Theory. The second part of the study presents a discourse analysis of three selected texts from Spotlight 7, 8 and 9 where the texts as well as the related pictures are analysed. The results from the whole study are compared to the goals on gender equality stated in the National Curriculum and the Educational Act.

                        The result of the study reveals that the gender roles presented in the teaching material are less stereotypic than hypothesized but that, in accordance with my hypotheses, males were represented to a higher extent than females and transgenders. This result suggests that the material only partly fulfills the demands on gender equality that is found in the National Curriculum and the Educational Act.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 65134.
  Wirström, Andreas
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Kohl, Caroline
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Jämställdhet i ämnet Hem- och konsumentkunskap.: Bemöts flickor och pojkar lika?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 65135.
  Wirsén, Johanna
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation.
  Lövdal, Pia
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation.
  Att motivera elever till läsning: En litteraturstudie om elevers motivation till läsning i klassrummet och vad läraren kan göra åt saken.2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att utreda vad forskningen säger om läsningens plats i klassrummet. Vi vill se om läsningen, och framförallt tyst läsning, bör få tid i undervisningen och varför. Vi vill även se vad lärarens roll i läsningen är och hur elever motiveras till att läsa. För att uppnå det syftet undersöker vi i uppsatsen vad forskning säger om följande frågeställningar:

  • Vilken typ av läsning bör få plats i klassrummet?
  • Hur motiveras elever till att läsa?
  • Vad har läraren för roll i elevers läsning?
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 65136.
  Wirsén, Sofia
  Stockholms konstnärliga högskola, Institutionen för danspedagogik.
  Danselevens självförtroende: att integrera mental träning i dansundervisningen2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 65137.
  Wirtanen, Edith
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Yasin, Naima
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Framställning av etnisk mångfald: En kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys av matematikböcker mellan 1994 och 2017 för årskurs 4-62018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur stort utrymme olika etniciteter ges i mellanstadiets matematikböcker, från tidsperioden 1994 till 2017 och hur den etniska mångfalden presenteras. Tidigare forskning belyser hur läroböcker än idag präglas av en västcentrerad världsbild.[1] Att stereotypiskt västerländskt utseende är dominerande i läroböcker är en aspekt som bör tas hänsyn till i samband med läromedelsgranskningen. Av den anledningen är den teoretiska utgångspunkten av detta arbete det normkritiska perspektivet och den normskapande läroboken.

   

  Forskningsmetoden baseras på en kvantitativ innehållsanalys som utgår ifrån att kunna skilja mellan västerländskt och annat etniskt ursprung. I förhållande till stereotypiska karaktärsdrag har vi använt oss av begreppen västerländskt utseende och annat än västerländskt utseende, för att enklare synliggöra fördelning av den etniska mångfalden i matematikböcker. En kvalitativ bildanalys i syftet med att forska kring hur etniska stereotyper kommer i uttryck i illustrationerna genomförs, för att kunna presentera ett fullständigare resultat.

   

  Studiens resultat lyfter fram hur karaktärer med typiska västerländska karaktärsdrag dominerar i läroböckerna men att framställningen av olika etniska grupper i har ökat under åren. Utifrån resultatet vill vi med denna studie lyfta vikten av att se rättfärdiga representationer av olika etniska grupper, då det är viktigt för identitetsskapandet och bidrar till en positiv självuppfattning. Studiens vill också belysa skolans och lärarens ökande ansvar för att kritiskt granska läromedel i samhället som påverkas av internationalisering och digitalisering. I läromedelsgranskningen är etnicitet en viktig aspekt och i skolan bör medvetenhet och möjligheten till reflektioner kring lärobokens normskapande natur uppmärksammas.

  [1] Runblom, 2006

 • 65138.
  Wirtanen, Edith
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Yasin, Naima
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Lärarna och kroppsidealen: En intervjustudie om lärares syn på begrepp för stora kroppar och på sin undervisning om kroppsideal i grundskolan2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Synen på kroppar och kroppsideal har förändrats i det svenska samhället. Feta kroppar passar inte in i dagens kroppsideal som synliggörs främst genom media. Däremot har feta kroppar ansetts som ett problematiskt fenomen en relativ kort tid.

  Mycket av tidigare forskning om kroppsideal lägger större vikt på barn i högre årskurser vilket gör det relevant att undersöka ämnet även i mellanstadiet då förhållandet till den egna kroppen är en viktig del av en växande persons självbild. Lärare förmedlar oundvikligt normer i undervisningen och därför är det viktigt att vara medveten om sina explicita och implicita värderingar om hur en kropp ska se ut.

  Syftet med denna studie var att öka kunskapen om lärares uppfattningar om kroppsideal samt om sitt arbete med kroppsideal i undervisningen. Det undersöks även hur lärares svar kan tolkas ur ett normkritiskt perspektiv.

  Studiens teoretiska utgångspunkt var den normkritiska teorin och data insamlades genom semistrukturerade intervjuer med fokus på lärarnas egna tankar och åsikter. Analysen av intervjuerna resulterade i åtta olika underteman. Det som framkom var att samhällets kroppsideal om en vältränad och/ eller smal kropp reflekteras i lärarnas syn på kroppsideal, och att de uppgav att kränkningar mot feta kroppar förekom på deras skolor. Lärarnas syn på orsaker till övervikt var att den huvudsakligen beror på kost- och träningsvanor och de uppfattade övervikt som något problematiskt och ohälsosamt. De flesta av de intervjuade lärarna försökte väva in innehållet kroppsideal i undervisningen men uttryckte en viss osäkerhet och problematik kring detta. Lärarna uppvisade även varierande åsikter om innehållets relevans i mellanstadiet trots att kroppsideal står med i läroplanens kunskapskrav för årskurs 4–6. Det var dock svårt att dra slutsatser från materialet rörande om lärarna gav uttryck för normkritiska förhållningssätt till kroppsideal, samt om de erbjöd eleverna en mer nyanserad bild av hur olika kroppar kan se ut i undervisningen. 

  Fulltekst (pdf)
  Lärarna och kroppsidealen
 • 65139.
  Wirth, Anna-Karin
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Pedagogers bemötande mot barn i situationer där de blir utåtagerande2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med examensarbetet är att belysa hur pedagoger bemöter och arbetar med utåtagerande barn i fyra-femårsåldern. Dessutom ska arbetet synliggöra hur föräldrarna vill att pedagogerna ska bemöta deras barn när de blir utåtagerande. Kvalitativa intervjuer har används och tre förskollärare och tre föräldrar har intervjuats. De forskningsfrågor som ställts är: Vad innebär begreppet Utåtagerande? Hur bemöter pedagoger i förskolan de utåtagerande barnen? Hur vill föräldrarna att deras barn ska bli bemötta av pedagogerna i förskolan när de blir utåtagerande? Resultatet visar att pedagogerna i förskolan bemöter barnen genom att för det första stoppar utbrottet, därefter försöka avleda barnet. En vardag med tydliga ramar, en tydlig struktur samt att ge barnen närhet är andra saker som börgenomsyra verksamheten. Att samtala med barnet efter utbrottet och att framhäva det som är positivt och ge extra beröm när barnet gjort något bra är viktigt. Vidare anser pedagogerna att de ska hjälpa barnet att sätta ord på sina känslor, vara engagerade och ha ett lugnt men ändå bestämt förhållningssätt till de utåtagerande barnen. Föräldrarna önskade att pedagogerna skulle bekräfta barnets känsla samt att de skulle bemöta barnen med vänlighet, respekt, med lugn, med tålamod men även med bestämdhet.

 • 65140.
  Wirzén, Johan
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  "Det får inte vara High Chaparral, liksom!": En kvalitativ studie om lärares uppfattningar om systematiskt kvalitetsarbete i skolan2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  ABSTRACT

  Johan Wirzén

  We Can´t Always Be at Sixes and Sevens!

  – a Study of Teachers Experiences of Systematic quality work

  Pages: 40

  This study examines teachers´ experiences of Systematic quality work in an educational context. The methodological framework is phenomenography. The empirical material has been collected through the qualitative interview and the method used to process the data has been the phenomenographic method, inspired of the qualitative content analysis method. 12 teachers from various schools have been interviewed. The analysis shows qualitative different categories in the descriptions of Systematic quality work

  : tool for implementation, tool for planning in improvement purposes, tool for control, tool for indirect control, tool for increase knowledge. The result shows that teachers experience of Systematic quality work substantially is connected to a way of steering the school. The categories of experiences can be parts of the larger themes, Efficiency directed and School developed oriented in terms of steering school development.

  Sökord: phenomenography, quality in educational context, qualitative interview, steering in educational context, systematic quality work, tools in educational context,

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 65141.
  Wiréhn, Maria
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap.
  Att utveckla hälsa hos sina medarbetare: En kvalitativ studie av hälsofrämjares salutogena arbete inom en vård- och omsorgsorganisation2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den arbetsrelaterade ohälsan inom vård och omsorg är ett växande problem. Behovet av att utveckla hälsofrämjande arbete inom vård- och omsorgssektorn är därför stort. Ett hälsofrämjande arbete utifrån ett salutogent förhållningssätt kan vara en effektiv metod och har potentialen att långsiktigt bidra till bättre hälsa bland anställda inom vård och omsorgssektorn. Denna studie har gjorts i uppdrag åt en vård- och omsorgsorganisation som arbetar utifrån ett salutogent perspektiv för att främja hälsa bland anställda. Syftet med denna studie var att undersöka vilka erfarenheter Hälsofrämjare inom en vård- och omsorgsorganisation har av att arbeta hälsofrämjande utifrån ett salutogent perspektiv. För att undersöka studiens syfte användes en kvalitativ datainsamlingsmetod med semistrukturerad intervju som teknik. Resultatet visar att Hälsofrämjarna upplever utmaningar i form av att lyckas motivera andra, att vara den som kommer in med nya infallsvinklar och idéer och att få andra att ändra sitt sätt att tänka och agera. Tid, ekonomiska resurser och att skapa sammanhållning bland personal som inte arbetar under samma tak, är andra aspekter som också uppfattas som utmaningar. Kommunikation, personalens delaktighet och hälsofrämjarnas egen känsla av KASAM (hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet), är av stor betydelse för att de ska lyckas med sin uppgift.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 65142.
  Wirén, Eva
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Women's varying life careers and shifting life-patterns: a study of Swedish women born in 19482001Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This study is about a generation of Swedish women's varying life-careers and shifting lifepatterns. As empirical base for the study is used a longitudinal data material collected at the two main time-points, in 1961 and in 1980. The purpose of the study is twofold. One purpose has been to study and make visible the variation and the differences in women lifecareers and related life-patterns. Interacting with this purpose is the other main purpose, represented by the 'how-to-question' and the methodological interest in the question of representation. The quantitative material is largely used, and metaphorically thought of, as a specific type of text to read from rather than as representing coding in numbers to be used in a series of calculations. The outcome product is a story developed in words and not one built up by statistical representations in tables and graphs. The theoretical context for the readings into these women's lives involve the perspective developed by Pierre Bourdieu. His focus on the complexities and multirelational patterns of social reality has formed bridge over to post-structural theories where the perspective of deconstruction has informed the strategies reading these women's lives through a quantitative text. Reading within feminism the question of difference is focused and the study is positioned in this question. The stories produced are organized in three themes, focusing variation in social background, in working life as different professionals and in strategies of study and education for these women. The various readings into these women's lives display both the larger structural patterns as well as individual variation.

 • 65143. Wirén, Frida
  et al.
  Hammarlund, Åsa
  Elevengagemangets betydelse för begreppsförståelsen2005Rapport (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 65144.
  Wirén, Frida
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Johansson, Rebecca
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  "...Vad krävs av mig nu liksom?": En aktionsforskningsstudie om undervisningsprocessen i matematik2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 40 poäng / 60 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Abstrakt: Studiens syfte är att bidra till kunskap om hur elever ges förutsättningar att äga sin egen kunskapsutveckling i matematik. Genom att ge elever förutsättningar att självreglera kan de dels bedöma sin egen prestation och dels utan yttre stöd reflektera över vad nästa steg i deras lärande är och därmed förbättra sina prestationer. Det finns forskning som visar att elever som kan bedöma sin egen prestation och reglera den, lyckas i skolan. Studien har en aktionsforskande ansats där vi infört tre aktioner i matematikundervisningen i årskurs nio. Aktionerna gick ut på att synliggöra och bearbeta kunskapskraven tillsammans med eleverna med syfte att de i slutet av arbetsområdet skulle kunna göra en korrekt självbedömning samt motivera bedömningen. Vi har genom fokusgruppsintervjuer tagit reda på vad eleverna beskriver hjälper dem att kunna bedöma den egna prestationen. Analysen av data har lett till två huvudteman “lära tillsammans” och “förutsättningar för bedömning”. Eleverna uttrycker ett behov av att kunskapskraven görs tillgängliga och konkreta samt har en tydlig koppling till ämnesinnehållet. De belyser också vikten av kamratsamverkan i undervisningen. Vi drar slutsatsen att varje del i undervisningsprocessen måste bearbetas tillsammans med eleverna i varje nytt arbetsområde och kopplas till det specifika ämnesinnehåll som ska behandlas.

   

  Nyckelord: bedömningsmatriser, kamratsamverkan, matematik, självbedömning, självreglering, undervisningsprocessen

   

   

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 65145.
  Wirén, Ulrika
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  "När man har tid så är det oerhört roligt": En studie om fyra gymnasielärares upplevelser och attityder till planeringsarbetet som ett fenomen i ämnet historia2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka ett antal gymnasielärares upplevelser och attityder till planeringsarbetet som ett fenomen i ämnet historia. Studien har tre frågeställningar. Den teoretiska ansatsen belyser planeringsarbetet sett utifrån gymnasielärarnas proffession, didaktiska aspekter och utbildningstraditioner. Metoden för studiens insamling av empiri är kvalitativa öppna intervjuer. I studien har fyra gymnasielärare som undervisar i ämnet historia intervjuats. Resultatet visar på att gymnasielärarnas upplevelse av planeringsarbetet sker i relation till deras andra arbetsuppfter. I gymnasielärarnas upplevelser av planeringsarbetet sker det en koppling till deras yrkesmässiga erfarenhet. Planeringsarbetet visar sig vara beroende av förhållandet av hur många år man har arbetat som lärare och på så vis hur mycket erfarenhet man har som man kan basera sin planering på. Centralt för lärarnas upplevelser av planeringsarbetet är att de beskriver det i ett motsatsförhållande, så som roligt, kreativt, stressigt och krävande. Planeringsarbetets didaktiska aspekter framkommer i tre stadier av planeringens process, nämligen helhetsplanering, momentplanering och lektionsplanering. I helhetsplaneringen beslutar lärarna om ”vad” som ska undervisas och ”när” det ska undervisas. I momentplaneringen framkommer didaktiska aspekter som syfte, centralt innehåll, metod och elevernas förmågor. I lektionsplaneringen sker en avvägning mellan lärarens ledning och elevens aktivitet. Gymnasielärarnas attityder om planeringsarbetet visar tendenser till att sätta undervisningsämnet i fokus, varav lärarrollen är central för planeringens utformning och elevrollens inverkan på planeringen visar sig komma till uttryck i val av metod. I diskussionen framkommer kreativiteten, tiden med intensifieringstesen och erfarenheten som bygger upp ett professionellt kapital hos läraren, som centrala faktorer som påverkar gymnasielärarnas upplevelser av planeringsarbetet. Planeringsarbetet är till stor del en olinjär process. Planeringsprocessen karaktäriseras av flexibilitet, samt tankar om dåtid, nutid och framtid. I gymnasielärarnas planeringsarbete framkommer den essentialistiska utbildningstraditionen. 

  Fulltekst (pdf)
  Examensarbete
 • 65146.
  Wiseby, Marica
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Digitalk i klassrummet: Hur ämneslärare ser på digitalk i elevers textproduktion2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I och med det ökade användandet av digital teknologi och digitala verktyg i skolan har också digitala skrivpraktiker börjat synas i elevers textproduktion. Detta examensarbete syftar främst till att utreda yrkesverksamma ämneslärares förhållningssätt till detta, men även att problematisera olika sätt att se på digitalk som globalt fenomen.Metoderna för att undersöka ovanstående grundar sig i diskursanalys, där jag utreder hur ämneslärare diskuterar digitalk och dess uppkomst i klassrummet. Jag har valt diskursanalys just för att det perspektivet lyfter fram attityder och annars relativta, dolda antaganden och förhållningssätt vilket främjar själva syftet med undersökningen.Resultatet visar att det finns två tydliga förhållningssätt till digitalk i elevers textproduktion som motsätter varandra. Å ena sidan ser ämneslärare digitalk som ett uttryck för språklig kreativitet, å andra sidan framhålls vikten av att upprätthålla standardiserad skriftspråksnorm inom skolans basala textgenrer. Dessutom visar resultatet att ämneslärarna anser att den största effekten av digitala skrivpraktiker handlar om elevernas förmåga att anpassa texter efter syfte, mottagare och situation snrare än förmåga att uttrycka sig korrekt.

  Fulltekst tilgjengelig fra 2999-12-31 23:59
 • 65147.
  Wiseby, Marica
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Queeranalys av svenskämnets läromedel: Genus- och queeranalys av läromedel inom svenskämnets årskurser 7-9.2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete kommer att belysa hur genus stereotypiseras och hur heteronormativitet reproduceras i skolan. Pedagogisk forskning med genus- och/eller queerfokus har länge fastnat vid klassrumspraktiker vilket gör att väldigt lite ljus har fallit på vad eleverna faktiskt läser. Arbetet innebär ett försök att bredda genus- och queerforskningen inom pedagogisk verksamhet till att även inkludera undervisningsmaterial såsom läromedel. Syftet med att analysera läromedel inom svenskämnet för årskurs 7-9 utifrån ett queerperspektiv är att belysa hur genus representeras och i vilken utsträckning heteronormativitet framhävs i de läromedel i svenskämnet som används mest frekvent i dagsläget. Datainsamlingen har skett med hjälp av kriteriebaserad kvalitativ sampling, och analysmetoden var diskursanalys med socialkonstruktionistiskt perspektiv. Resultatet var nedslående, i den bemärkelsen att kvinnligt genus skildras på ett övervägande negativt sätt, ickebinärt genus är totalt marginaliserat, HBTQ-identiteter är ytterst marginaliserade och dessutom totalt andrafierade. Mycket liknar tidigare forskning från bland annat Australien och Norge. Med deras läromedelsanalyser som bas kan vi inom svensk läromedelsanalys med queerperspektiv addressera problemen och på ett mer målinriktat sätt skapa en skola som faktiskt är till för alla.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 65148.
  Wisell, Lennart
  et al.
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap.
  Husseinzadeh, Hassan
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap.
  Stress hos ungdomar i skolan2007Oppgave
  Abstract [sv]

  Idag är stress ett stort problem som hotar människans hälsa. Allt fler skolbarn drabbas av stress och mår dåligt av det. Syftet med vårt examensarbete är att få en bättre förståelse och kunskap om barns stress. Därför har vi valt att göra en undersökning för att se hur eleverna upplever sin arbetssituation och arbetsmiljö i skolan och vilka faktorer som orsakar stress hos dem. Vidare vill vi ta reda på om det finns skillnader mellan flickor och pojkar, samt skillnader mellan svenska elever som inte har utländsk bakgrund och de elever som har utländskt påbrå.

  I vår undersökning använder vi oss av metoden enkät, som består av 22 frågor och en följdfråga, med 118 elever i tre gymnasieskolor. Undersökningen visar att många ungdomar idag upplever arbetssituationen och arbetsmiljön i skolan som stressande. Faktorer som orsakar stress är många, men för höga krav från omgivningen, föräldrar och lärare samt konkurrens om betyg förekommer i stor skala. Det finns många stressignaler hos eleverna. Irritation och aggression, glömska, koncentrationssvårigheter, depression, trötthet, ont i kroppen, huvudet och magen samt sömnproblem är mest förekommande. De vanligaste symptomen hos flickor är irritation och aggression. 94 % av flickorna anser sig ibland eller ofta bli lätt irriterade och arga på sina kompisar eller på sina föräldrar. Medan det mest påfallande symtomet hos pojkar är glömska. 97 % av alla pojkar glömmer ibland eller ofta saker som de måste göra eller att ha med sig. Glömska är det vanligaste symptomet hos svenska elever med eller utan utländsk bakgrund. Mer än 90 % av eleverna anser sig alltså ibland eller ofta glömma saker som de måste göra eller att ta med sig. 88 % av elever oavsett bakgrund känner irritation och aggression.

  I våra styrdokument kan vi urskilja tre huvudmål kunskap, omsorg och fostran. Om vi ska kunna utföra vårt uppdrag måste vår kunskap om studenternas upplevelser av sin arbetsmiljö i skolan öka. Vi hoppas att vår studie ska ge oss en så tydlig bild som möjligt just om hur våra studenter upplever sin vardag i synnerhet i skolmiljön.

  Det finns ett stort behov av kunskap och förståelse om barns stress i skolan. Det krävs också en större insats och mer resurser för att skapa en tryggare och lugnare miljö för ungdomarna i skolan.

  ___________________________________________________________________________

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 65149.
  Wislander, Matilda
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Åhgren, Emma
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Matematiksvårigheter och digitala verktyg: Litteraturstudie om digitala verktyg och betydelsen av lärarens digitala kompetens för elever i matematiksvårigheter2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna konsumtionsuppsats har som syfte att undersöka hur digitala verktyg och lärares digitala kompetens kan bidra med en bättre matematikundervisning för elever i matematiksvårigheter. Litteraturöversikt har även som syfte att ge framtida lärarstudentersamt lärare en uppfattning av hur digitala verktyg kan öka effektiviteten på undervisningen för elever i matematiksvårigheter. Studien kommer behandla forskning med syn på både elevers samt lärarens perspektiv med en avgränsning på grundskolans tidiga åldrar.

  De olika fördelarna som kommer presenteras i studien är hur digitala verktyg kan bidrar med en individanpassad undervisning samt en strukturerad utvecklingsplan för elever i matematiksvårigheter att nå målen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 65150.
  Wisniewski, Maya
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Andraspråkselevers lärande av naturvetenskapligabegrepp i grundskolan: En kvalitativ fallstudie om lärares undervisningsstrategierför andraspråkselever i mellanstadiet2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den här studiens syfte var att få kunskap om läroprocesser kopplade till

  naturvetenskaplig begreppsbildning bland andraspråkselever och mer specifikt att

  besvara frågan om vilka strategier som lärare har för att stötta andraspråkselevers

  lärande av naturvetenskapliga begrepp. Undersökningen genomfördes med hjälp av

  en kvalitativ fallstudie. För datainsamlingen genomfördes en rad intervjuer med

  verksamma lärare vilka sedan analyserades enligt kvalitativa fallstudiens ansats för

  att få svar på studiens frågeställning. Denna studie visar att de huvudsakliga

  strategierna som lärarna har för att stötta andraspråkselevers naturvetenskapliga

  begreppsbildning är visualisering och användning av digitala verktyg för att

  tydliggöra begreppens innebörd. Undersökningen ledde till upptäckt av ytterligare

  fyra strategier, nämligen att uppleva begrepp praktiskt med kropp och sinne, samtal

  om och öppna frågor kopplade till begrepp, att skriftligt beskriva begrepp samt att

  utgå ifrån elevernas referensramar. Däremot saknas det underlag i studien som visar

  att eleverna får tillräcklig med stöd på sitt modersmål, något som Skolverket

  framhåller som viktigt för att främja elevers lärande i naturvetenskap och kanske

  särskilt viktig för andraspråkselever då de språkliga kunskapskraven inom

  naturvetenskapen är lika oavsett hur lång tid eleven har tillbringat i Sverige.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
1300130113021303130413051306 65101 - 65150 of 67192
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf