Endre søk
Begrens søket
1248124912501251125212531254 62501 - 62550 of 64958
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 62501.
  Wigh, Emma
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  Integrering eller inte?: Barn med högfungerande autism i skolan2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose with this essay is to find out how active teachers think about integrate children with the diagnosis autism into the regular school. The method I have used to find out is a qualitative interview, where I have interviewed three teachers of various age and sex.

  A person with the diagnosis autism has problems with communication, social interaction and the ability to form a conception. Today, we do not know what causes autism, but we do know that it has to do with a neurological disorder. The word integrate means unite or join together as a wholeness. Many children who have a handicap may feel good to participate in a school where the other pupils do not have a handicap. Especially for children with autism who need role models to develop their social skills. Pupils with autism need a structured schooling with rutines and an organisation that is intended to help them get through their school day.

  Keywords: integration, autism, school, children

 • 62502.
  Wigren, David
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Johansson, Peter
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Rastverksamhet: – Ett möjligt arbetssätt för att minska kränkande behandling och konflikter2014Independent thesis Basic level (professional degree), 180 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vårt utvecklingsarbete syftar till att öka kunskap och förståelse gällande hur en organiserad rastverksamhet kan minska kränkande behandling och konflikter. Rasten utgör 20 % av elevers skoldag. Det är ett outnyttjad arena för pedagogiska möten med barnen. Vi har därför startat upp rastverksamhet som involverar hela skolan från årskurs 1-3. Skolan som utvecklingsarbetet utförs på visar en enkätstudie på barnen att det finns riks för utanförskap. Vårt utvecklingsarbete har funnit att vuxna spelar stor roll för att barn ska känna trygghet på rasten. Genom intervjuer med pedagoger visar rastverksamheten tre huvudresultat som är att barn ser och vill prova nya aktiviter, det leder till att de får nya idéer att leka själva. Resultatet visar även att humöret påverkas positivt bland elever och personal. Det tredje och sista resultatet visar att barn blandar sig med varandra, det sociala klimatet gynnas

 • 62503.
  Wigren, Rickard
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Johansson, Håkan
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Den lokala kontextens betydelse för individens studie- och yrkesval: En kvalitativ intervjustudie2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete är att beskriva och analysera hur faktorer som utbildningsmöjligheter och tillgång till arbete på bostadsorten kan begränsa alternativt bidra till att skapa möjligheter för individens studie- och yrkesval. Utöver detta syftar arbetet även till att undersöka om ortens villkor gällande studie- och yrkesval skiljer sig mellan individerna med hänseende till kön och socioekonomiska bakgrund. Arbetet genomfördes med kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod och nio personer har intervjuats, fyra från bruksorter och fem från studieorter. De teoretiska utgångspunkter som studien utgår ifrån är Careership- teorin och The Theory of Circumscription, Compromise and Self-Creation som båda bygger på strukturella och upplevda begränsningar avseende studie- och yrkesval. Resultatet av studien visar att individer från en bruksort är mer benägna att se sin hemort och dess arbetsmarknad som en begränsning. De anser att den lokala arbetsmarknaden är mer begränsad till vissa specifika yrken, samt att möjligheterna till högre kvalificerade yrken som kräver eftergymnasial utbildning är färre. I kontrast till dessa resultat visade undersökningen att individer från studieort i högre grad anser att det var de lägre kvalificerade yrkena som är svåra att få. Men de anser även att allt fanns tillgängligt på deras hemorter. Männen från studieorter påverkades starkare av sin omgivning i sitt gymnasieval. Kvinnorna från bruksorter valde sitt gymnasieprogram med en åtanke om ett framtida yrke efter gymnasiet. Kvinnorna från studieorter valde istället med avseende till styrkor och intressen inom skolämnen. Avslutningsvis visade denna studie att individerna från studieorter var säkrare på att de en dag skulle studera på högskola/universitet än vad individerna från bruksort var. 

 • 62504.
  Wigren, Sanna
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för svenska och litteratur. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Andraspråkselever i moderna språk: Lärares syn på andraspråkselevers möjligheter i ämnet moderna språk2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur lärare i moderna språk ser på L2-elevers möjligheter att lära sig ett modernt språk på grundskolan. Utifrån en kvalitativ metod samlades materialet genom intervjuer med sex lärare i moderna språk på grundskolan. Resultatet visar att lärarna betonar flera olika förkunskaper och förutsättningar för att L2-elever ska få börja läsa och kunna lära sig moderna språk. Dessa är kunskaper i svenska och engelska, bra skolbakgrund och klara skolans andra ämnen i första hand. Lärarnas syn på språkinlärning och vem ämnet moderna språk är till för är ledande för hur de kommer att rekommendera eleverna att välja, hur undervisningen ska se ut och vilket stöd eleverna får möjlighet till. Resultatet kommer fram till några motsägelsefulla slutsatser. Å ena sidan är flerspråkiga elever framgångsrika språkinlärare, å andra sidan behöver de först lära sig svenska och engelska för att få läsa moderna språk. Å ena sidan ska eleverna inte ha läxhjälp i moderna språk, å andra sidan förväntas föräldrarna kunna stötta sina barn i ämnet. Hur lärare ser på L2-elevers möjligheter i moderna språk kan kortfattat antas bero på vilken inställning de har till ämnets prioritet och språkinlärning.

 • 62505.
  Wigren, Thomas
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Matematikängslan ur ett elevperspektiv: Hur känslor kan påverka lärande2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Under min tid som lärare har jag stött på åtskilliga exempel på elever som haft svårigheter imatematik utan att några direkta orsaker kunnat hittats. Svårigheterna har uppstått någonstansi tidigare skolår och där förstärkts. Mina elever har, i varierande ordalag, beskrivit det som iforskningen benämns som matematikängslan men beskrivningarna har varit individuelltmycket olika. Ur dessa erfarenheter har en önskan växt fram om att öka min förståelse för hurelever upplever matematikängslan och hur den påverkar deras lärande.

  Syftet med min studie var att dokumentera några gymnasieelevers upplevelser avmatematikängslan och valde att göra detta genom kvalitativa intervjuer. Då min avsikt var attfå en så bred bild som möjligt av hur ängsligheten kunde gestalta sig valde jag att skicka utförfrågningar till ett antal klasser där eleverna själva fick avgöra om detta handlade om dem.

  Jag genomförde sedan intervjuer med de frivilliga eleverna där de fick frågor om hurmatematikängslan upplevs för dem och hur det påverkar deras lärande. De fick även ge sin bildöver hur de tror att denna ängslan uppstått och vad de vet eller tror kan hjälpa demöverkomma de problem som uppstår.

  I intervjuerna framkom känslan av skam som det största hindret för dessa elevers lärande. Denfanns med i alla intervjuer och beskrevs som jobbig för dem alla. Skamkänslan hade dock entydlig skillnad mellan eleverna; den jobbigaste skamkänslan riktades mot enderaklasskamrater eller läraren. Denna skillnad kan påverka hur väl olika elevgrupperingarfungerar i undervisning, exempelvis nivågruppering.

  I studien framkommer också beskrivningar över de låsningar i tankeverksamheten somskammen eller andra stressande faktorer kan skapa. Beskrivningar av tidsstress vid prov visarpå att det inte alltid är den utsatta provtiden som skapat stressen utan att andra faktorer spelarin som exempelvis att klasskamrater lämnar in provsvaren tidigt.

  Något som också framträdde i studien var betydelsen av hur känslan av meningsfullhet kanpåverka matematikängslan. Där eleverna känt meningsfullhet har detta till synes agerat som endrivkraft att ta sig igenom svårigheter såsom skam och stress. Hos den ena deltagaren var deten uppfattning av meningslöshet som gjorde att hon tappade greppet om matematik ochorsakade en känsla av stress och frustration.

 • 62506. Wigsten, Adrian
  Polisiärt beslutsfattande i kritiska situationer2020 (oppl. 1)Bok (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  ”En smal korridor låg framför mig. Lysrören i taket kastade sitt ljus över gula väggar med klädkrokar på båda sidorna. Höga smällar hördes från en dörröppning till höger lite längre fram i korridoren. Pågående dödligt våld. Ett par snabba steg senare stod jag vid dörröppningen, men väl där gick hjärnan snart på högvarv för att hitta fotfästet i en situation jag inte visste fanns.”

  En polis behöver kunna fatta beslut i kritiska situationer där taktik, juridik, etik och andra faktorer alla spelar in. Det är komplexa beslut, men de behöver inte upplevas som svåra om man är rätt förberedd.

  I den här essän analyserar polisinspektör Adrian Wigsten två fall av beslutsfattande där förutsättningarna visade sig vara helt olika.

 • 62507.
  Wihlborg Kilic, Therese
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Björell, Ulrika
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  "Det som gäller det är att skapa en relation..." - Förutsättningar för lärande och delaktighet gällande elever med ADHD-problematik2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med vår uppsats var att få fördjupad kunskap om hur några lärare skapar förutsättningar för delaktighet och lärande hos elever med ADHD-problematik samt specialpedagogens roll i ett sådant arbete. Vi ville, utifrån detta och med stöd av våra teoretiska utgångspunkter, diskutera hur elevers lärandemöjligheter även kan angå deras välbefinnande och det specialpedagogiska arbetet. Studien är utförd med en kvalitativ forskningsansats. I studien intervjuades 14 lärare och det var deras perspektiv som var det centrala. I studien beskriver lärarna sitt arbete och vilket specialpedagogiskt stöd de har erfarit samt vilket stöd de ansett sig ha behov av i arbetet med elever med ADHD-problematik. Resultaten i vår studie visade att lärarna hade en stor medvetenhet kring vilka behov dessa elever kan ha samt vilka förutsättningar som krävs för att skapa en god lärandesituation. De berättade att elevernas delaktighet hade en stor betydelse för en lyckad skolgång. De ansåg att välbefinnande var grundläggande och att de hade möjlighet att nå dit genom en god relation med eleverna. Lärarna i vår studie ansåg att specialpedagogens stöd är en av komponenterna till att kunna skapa bra förutsättningar för arbetet med elever med ADHD-problematik. Vi fick en inblick i några lärares dagliga arbete och en förståelse av vilken roll specialpedagogen kan ha i samarbetet med lärare i det främjande elevhälsoarbetet

 • 62508. Wihlborg, Monne
  Globalization/Internationalization of Higher Education: Emphasizing a Pedagogical Stance and a Phenomenographic Approach.2005Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Wihlborg, M.: At the ECER (European Conference on Educational Research) conference, University College, Dublin, 7-10 September, 2005. Title: Globalization/Internationalization of Higher Education - Emphasizing a Pedagogical Stance and a Phenomenographic Approach.

 • 62509. Wihlborg, Monne
  Pedagogical Awareness of Internationalisation in terms of Teaching and Learning in Higher Education.2005Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Wihlborg, M: At the 11th Earli (European Association for Research on learning and Instruction) Biennial Conference, Nicosia, Cyprus, August 23-27, 2005. Title: Pedagogical Awareness of Internationalisation in terms of Teaching and Learning in Higher Education. The Swedish nurse education as an 'investigation example'.

 • 62510. Wihlborg, Monne
  Quality in internationalizing Higher Education – a challenging pedagogical & didactical issue for the 21st century: Four empirical studies conducted in Sweden.2006Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Wihlborg, M: “Quality in internationalizing Higher Education – a challenging pedagogical & didactical issue for the 21st century: Four empirical studies conducted in Sweden. Paper presented at the SoTL 6th Annual International Conference, London House, Goodenough College, London, 18-19 May, 2006. In conference proceedings (2007) ISBN-10: 9543742-3-5; ISBN-13: 978-0-95437242-3-5.

 • 62511. Wihlborg, Monne
  Quality in internationalizing Higher Education – a pedagogical issue must be addressed from a pedagogical perspective2006Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Wihlborg, M: “Quality in internationalizing Higher Education – a pedagogical issue must be addressed from a pedagogical perspective.” At the International Conference: The transforming of Higher education: International Influences, 20-22 November, 2006, Université du Littoral Cote d’Opal (ULCO), Boulogne-sur-Mer, France.

 • 62512.
  Wihlborg, Monne
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  The Pedagogical Dimension of Internationalisation: A Challenging Quality Issue in Higher Education for the Twenty-First Century2009Inngår i: European Educational Research Journal (online), ISSN 1474-9041, E-ISSN 1474-9041, Vol. 8, nr 1, s. 117-132Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  What are the pedagogical impacts of internationalisation on the development of higher education in Europe? How can we proceed in this process and take a pedagogical stance on the issue? This theoretical article is partly based on a series of empirical studies, conducted by the author, investigating students’ and teachers’ experiences and understanding of an internationalised educational context in Sweden. Here, some further implications of these studies are examined and discussed in relation to recent publications and research concerned with internationalisation in higher education in various ways. Underpinned by the findings of earlier studies, this article argues that even though the internationalisation of higher education has been extensively researched in recent decades, more qualitative studies are needed. In particular, there is a lack of studies from the perspective of teachers and students concerned with their experience of internationalisation, and with how they interpret various aspects of this process in relation to their respective educational contexts. The empirical results of the series of studies conducted earlier in this area by the author show that teachers’ and students’ experience of internationalised contexts varied, and that they were experienced as ambiguous and difficult to grasp. Both teachers and students experienced such contexts as difficult to evaluate in terms of learning outcomes. This article argues in favour of a shift in research perspective, from an overall external perspective to a relational, experienced and context-based perspective, to understand how internationalisation in higher education is developed in practice. Adopting this perspective not only sheds light on issues of meaning making in learning and understanding knowledge content, but also raises significant questions of a general order, concerned with the nature of knowledge development in international educational contexts.

 • 62513.
  Wihlborg, Monne
  et al.
  Lunds Universitet.
  Avery, Helen
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Språk-, litteratur- och mediedidaktik.
  Learning from a Bildung perspective: Critical thinking and reflection as competences developed in a learning practice2013Inngår i: Creativity and Innovation in Educational Research, 2013Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 62514. Wihlborg, Monne
  et al.
  Avery, Helen
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Lärandepraktiker i och utanför skolan (LPS), Communication, Culture & Diversity @ JU (CCD@JU).
  Opening or closing doors? Perspectives on Bologna from inside and outside the European Union2017Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 62515.
  Wihlborg, Monne
  et al.
  Lunds universitet.
  Avery, Helen
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Språk-, litteratur- och mediedidaktik.
  The Bologna Process on the highway or sideway - making way for innovation and creativity2016Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  General description on topic

  The study is a follow-up on an earlier literature review of the Bologna Process, It aims to present an updated position, with a specific focus on the critical viewpoint that was found in the previous review, to raise further awareness about risks and ‘pitfalls to avoid’ as well as possibilities. The discussion deepens the reflection on plurality and standardisation in higher education.

  Over the past decades and the time ahead, internationalisation has been a significant movement in higher education throughout the world and in Europe (EUA, 2013; De Wit et al., 2015). It is a major challenge in an age of complexity, where previous paradigms of higher education are disrupted by cultural flows, technological innovation, and economic conflicts of interest (Wihlborg and Avery, in progress; Wihlborg & Teelken, 2014). The significance of internationalisation arises not only in terms of volume of exchanges or cooperation. Above all, it creates tensions and dilemmas at systemic levels, and thus becomes a driver of change (cf. Sursock & Smidt, 2010). Beyond simply looking at ways to support internationalisation, we therefore need to look at consequences that different conceptualisations can have in terms of quality and content of education, as well as their impact for overarching research agendas.

  In a European context, the Bologna Process (cf. European Commission, 2010, 2013, 2015) represents the most systematic drive to date for increased international academic cooperation and mobility. Initially, this process was acclaimed and regarded as a coherent harmonious phenomenon that would promote mutually enriching exchanges (cf. Keeling, 2004). But actual effects may not match the initial ambitions. The Leuven declaration (2009), the Budapest-Vienna declaration (2010), and the Bucharest Communique (2012) have all highlighted some critical issues concerning the Bologna Process, and several authors have raised questions about “what the actual effects of the policy changes have been” (Leisyte, 2014). Nevertheless, the bulk of the Bologna literature does not pursue the issues of long-term effects at a structural level. Previous literature reviews (Wihlborg & Teelken, 2010, 2014) instead indicates lack of critical examination on the outcomes concerning the Bologna Process and few studies have discussed the systemic consequences in a more reflected way. A lack of critical reflection concerning the Bologna Process has also been recognised by Huisman (2009), Neave & Amaral (2008) and others. Considering the numerous ways Bologna can affect conditions for future developments in higher education across Europe, structural implications deserve closer attention.

  Theoretical framework and premises

  In our previous study, critical reflections about indicators or criteria supporting diversification of national higher education systems (Sursock & Smidt, 2010) was used as a point of departure. The issue of structural conditions promoting diversity and creativity in higher education is further developed in the present study. The main premise remains that ’common standards’ must be framed in such a way that they do not stifle diversity, innovative teaching practices and creative research, and so they can instead promote quality levels substantially through the central role of HEIs. Quality criteria have a strategic role in this respect. Formulating European policies for innovation and creativity in higher education becomes meaningless, if structural conditions, drivers and accountability mechanisms do not enable them (see also Adelman, 2009). In a recent article (Brögger, 2016, p. 87) it is argued that “the rule of this competitive, mimetic desire for ‘better performance’ is what makes the Bologna mode of governance feasible”. The question is if this kind of ontology of the Bologna Process is desirable, and what the long-term consequences of a possible reproduction and maintenance of standardised higher education structures will be.

  Methodology, Methods, Research Instruments or Sources UsedThe study follows up on a previous conducted literature review of the Bologna Process for the period 2004-2012, bringing it up to date and looking specifically at studies expressing a critical viewpoint. Thus, this follow-up study only targets the studies (in the previous review and according to the search from 2012-2015) that match specific inclusion criteria concerning the theme ‘critical standpoints’ (Wihlborg &Teelken, 2014). The discussion deepens and problematises the issues found in the earlier review, supported with the voice of Biesta (2013) and Marginson et al., (2010), concerning negotiation and difference. Data was collected through the international database ERIC for the social sciences and education area. Although the choice of database has led to a dominance of studies written in English (previous study n=161), the literature review nevertheless provides an overview of the field.  This follow-up study comprised studies from March 2012 to October 2015 (in addition 29 articles).The analysis is still in progress and further exclusions are not decided yet. The analysis also includes the studies from 2004-2012 that were included in (one of the initial three themes), the theme ‘critical standpoints’ (n=24) from the previous review (Wihlborg & Teelken, 2014). Using the rationale based on Hart (2003a,b), data collection was conducted in several steps. For the analysis, studies were read in their full length and valued by both authors.  Key elements and themes were identified using a content analysis approach. Interpretations of the overall meaning of the emerging themes involved a summative approach to content analysis. Once identified, these components may be subjected to either quantitative or qualitative analysis or both. In this analysis a qualitative approach is used.  Rather than analysing the data as a whole, the text is approached in relation to particular content, and focus is on meanings in relations to the contextual frame (Mayring, 2000). An analysis of the patterns leads to an interpretation of the contextual meaning of this content. Conclusions, Expected Outcomes or FindingsThe studies included in the review and analysis all take a critical stance concerning the Bologna Process. The themes found in the literature review display variations in meaning and knowledge aspects, as well as concerning the consequences that have been observed on various levels concerning Bologna impacts on higher education. Identified themes are discussed in relation to future demands and challenges concerning internationalisation in general, and an internationalised higher education in particular, focusing on aspects of knowledge and quality. Epistemological issues are raised, and the discussion further touches on the tensions between ‘educational standards’ and ‘plurality’, heterogeneity and individual development with references to (Meyer & Meyer, 2007; Meyer et al., 2010) among others.  Ultimately, this is a matter of finding strategies for a future European higher education system open to multiple variations and innovative developments, avoiding the pitfall of systemic drivers of standardisation and lack of margins for negotiations of differences. ReferencesAdelman, C. 2009. The Bologna Process for U.S. Eyes: Re-learning Higher Education in the Age of Convergence.. Biesta, G. (2013). Knowledge, judgement and the curriculum: on the past, present and future... Brögger, K. (2016). The rule of mimetic desire in higher education: governing through naming, shaming and faming. British Journal of Sociology and Education... Bucharest Communique (2012). Making the Most of Our Potential: Consolidating the European Higher Education Area Budapest-Vienna Declaration...European Higher Education Area.. EUA (2013). Internationalisation in European higher education: European policies, institutional strategies and EUA support. European Commission (2010). Focus on Higher Education in Europe 2010: New report on the impact of the Bologna process. EurydiceR. European Commission (2013). The Bologna Process - Towards the European Higher Education Area. European Commission (2015). The European Higher Education Area in 2015: Bologna Process Implementation Report. De Wit et al., (2015). Internationalisation of Higher Education.  Brussels... Hart, C. (2003a). Doing a Literature Search... Hart, C. (2003b). Doing a Literature Review... Huisman, J. (2009). The Bologna Process towards 2020: Institutional diversification or convergence? … The European Higher Education Area: Perspectives on a moving target.. Leisyte & Westerheijden. (2014). Research Evaluation and Its Implications for Academic Research in the UK and the Netherlands. Centrum for Bildung…Univerität Dortmund.   Leuven Declaration (2009). The Bologna Process 2020 - The European Higher Education Area in the new decade Communiqué of the Conference of European Ministers Responsible for Higher Education... Marginson et al., (2010) Space, mobility and synchrony in the age of the knowledge economy. Peter Lang... Meyer & Meyer (2007). Wolfgang Klafki. Eine Didaktik für das 21. Jahrhundert? Weinheim and Basel: Beltz Verlag. Meyer et al. (2015).  Conference paper ‘Bildung and Educative Practices‘- ECER 2015 Curriculum Innovation, Budapest. Mayring, P. (2000). Qualitative content analysis. Forum: Qualitative Social Research... Neave, G. & Amaral, A. (2008). On process, progress, success and methodology or the unfolding of the Bologna process as it appears to two reasonably benign observers. Higher Education Quarterly... Sursock, A & Smidt, H. (2010). Trends 2010: A decade of change in European Higher Education. EUA-publications.. Teelken, C. & Wihlborg, M. (2010). Reflecting on the Bologna outcome space: Some pitfalls to avoid? Exploring universities in Sweden and The Netherlands. EERJ Wihlborg, M., & Teelken, C. (2014). Striving for Uniformity, Hoping for Innovation and Diversification: a critical review concerning the Bologna Process–providing an overview and reflecting on the criticism. Policy Futures in Education... Wihlborg, M & Avery, H. (in progress). The Bologna Process on the highway or sideway – making way for innovation and creativity – a critical stance… Intent of PublicationEuropean Educational Research Journal alt., Policy Futures in Education alt., Higher Education.

 • 62516. Wihlborg, Monne
  et al.
  Svensson, Lennart
  Internationalizing Higher Education2007Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Wihlborg, M: At the INQAAHE International Quality Assurance in Higher Education. Conference on the theme: “Quality Assurance: Coming of Age-lessons from the Past and Strategies for the Future” in Toronto, Canada, April 2007 at the Sharaton Centre. Authors: Lennart Svensson LU & Monne Wihlborg, Lund University & Inst., of Technology Blekinge. Sweden. Submitted - conference proceedings.

 • 62517.
  Wihlborn, Magnus
  Försvarshögskolan.
  Dagens officersutbildning - en fråga om aktualitet: Utbildas vi för att möta verkligheten?2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka om dagens officersutbildning är korrekt anpassad för den verklighet som möter officeren när denne kommer ut i internationella insatser. Uppsatsenhar sin utgångspunkt i irreguljära konflikter i allmänhet och counterinsurgency i synnerhet.

  I denna uppsats preciseras kunskaps-/förmågekrav hos officerare i moderna konflikter. Utifrån dessa kunskaps-/förmågekrav utkristalliseras ett antal nyckelkunskaper. Genom en fallstudie av Officersprogrammet 08-11 sker en jämförelse mellan framtagna nyckelkunskaper och utbildningens kursplaner. Jämförelsen ger vid hand att Sverige inte har lyckats anpassa sin officersutbildning till den miljö som våra förband och enheter skall verka i på den internationella arenan. Medvetenheten i utländska officersutbildningar och doktriner avseende dessa kunskaps-/förmågekrav påvisas, likaledes framkommer det att den svenska officerskårens kompetensprofil är smal i förhållande till andra industrialiserade länders.

  Utifrån identifierad betydelse av ”nya kunskaper” lämnas förslag på ämnesområden som bör inkorporeras i officersutbildningen.

 • 62518.
  Wihlstrand, Gustav
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Elevers vardagsföreställningar om kraft och rörelse2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna uppsats undersöktes vilken förståelse en grupp elever i gymnasiets första år har försambandet mellan kraft och rörelse vid fritt fall. 59 elever på teknikprogrammet fick svara på tvåfysikuppgifter. I första uppgiften fick eleverna svara på vilka krafter som verkar på en boll som rörsig fritt i en kastparabel. I den andra uppgiften skulle eleverna jämföra tiden det tar för två kulor attfalla till golvet, då de rullas ut med olika hastigheter från en horisontell yta. Elevsvar jämfördes medresultat från studier som kartlagt vanligt förekommande missuppfattningar, så kalladevardagsföreställningar, bland elever som studerar fysik.Resultatet visade att den mest prevalenta uppfattningen bland eleverna var att det alltid råder enkraft i ett föremåls rörelseriktning, oavsett om farten ökar eller minskar. Denna uppfattning stämmeröverens med den så kallade impetusteorin, som introducerades före den newtonska mekaniken.Dock ansåg de flesta elever att en nedåtriktad tyngdkraft alltid råder, oavsett ett föremålsrörelseriktning. Felaktig uppfattning om krafter som orsak till rörelse ledde även till att nästanhälften av eleverna ansåg att det i uppgift 2 tar olika lång tid för kulorna att falla till golvet, om derullas ut med olika hastigheter från ett horisontellt bord. Nästan inga elever hänvisade i sinamotiveringar till acceleration i någon av uppgifterna, vilket indikerar att de inte har förståttdefinitionen av kraft. En möjlig orsak till att elever misstolkar storheten kraft är att kopplingen tillacceleration inte tydliggörs från början, då enbart statikproblem behandlas.

 • 62519.
  Wiiand, Tilda
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Lidholm, Anna
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Framgångsfaktorer på nationella idrottsutbildningar inom handboll: en kvalitativ studie av elevernas utvecklingsmiljö ur ett handbollslärarperspektiv2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med denna uppsats är att undersöka vad handbollslärare som undervisar i specialidrott på nationella idrottsutbildningar (NIU) inom handboll anser om sin påverkan på elevernas utveckling. För att uppnå uppsatsens syfte har följande frågeställningar formulerats:

  • Hur beskriver handbollslärarna utvecklingsmiljön på Sveriges NIUhandbollsgymnasium?
  • På vilket sätt finns Henriksens omarbetade framgångsfaktorer representerade i elevernas utvecklingsmiljö?

  Metod

  Handbollslärarnas syn på elevernas utvecklingsmiljö undersöks med hjälp av en kvalitativ metod. Insamlingen av data sker i form av semistrukturerade intervjuer där målet är att komma mer på djupet kring ämnet för att få svar på uppsatsens frågeställningar. Intervjuerna genomfördes via telefon för att kunna nå handbollslärare över hela landet. Urvalsgruppen bestod av fem manliga handbollslärare som är anställda vid olika NIU- handbollsgymnasier i Sverige.

  Resultat

  Resultatet i uppsatsen visar en varierande utvecklingsmiljö. Elevantal, kommunikation mellan skola och klubb, avsaknad av förebilder är några av de bristfälliga områden som lärarna anser utvecklas. En stark idrottskultur har visats sig vara betydande för både skolan och kommunen gällande utvecklingsmiljön.

  Slutsatser

  Slutsatserna som kan dras av denna uppsats är att handbollslärare på NIUhandbollsgymnasium ser utvecklingsmiljön som framgångsrik, men de är överens om att det finns utvecklingsmöjligheter. De anser att framgångsfaktorerna förebilder och integrationsarbete med klubbtränare är bristfällig och bör prioriteras för att optimera elevernas utvecklingsmiljö.

 • 62520.
  Wiik, Jennie
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Fostran - en naturlig del i läraryrket?: om fostran utifrån läroplanens värdegrund2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att ta reda på, beskriva och förstå vad några pedagoger på en skola har för uppfattning om fostran utifrån läroplanens värdegrund i samband med deras undervisning och hur de arbetar för att integrera denna fostran i sin undervisning. Metoden som har använts för att få svar på detta är kvalitativa intervjuer av tre verksamma pedagoger samt en litteraturstudie för att redovisa vad som tidigare finns att tillgå inom ämnena fostranoch värdegrund. Resultatet visar att Lpo94 ansågs som det dokument skolans verksamhet vilar på och att fostran utifrån detta skapar goda samhällsmedborgare. Det var viktigt för pedagogerna att i skolan förmedla att alla människor har lika värde och samma rättigheter. Det främsta sättet som pedagogerna använde för att fostra utifrån skolans värdegrund var genom samtal, diskussioner och reflektioner. De tre pedagogerna önskar tydligare läroplanoch mer utbildning inom värdegrundsfrågor.

 • 62521.
  Wiik, Jennie
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  Hynning, Anna
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  Lässvårigheter och Response to intervention (RTI): En systematisk litteraturstudie2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 62522.
  Wiik, Mirja
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap.
  Klassmorfar: En studie om hur klassmorfäder kan stödja en positiv förändring i grundskolan.2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien handlar om ett klassmorfarprojekt, som syftar till att förändra elevernas förutsättning-ar att må bra och lyckas med skolarbetet. Undersökningen gjordes för att lyfta fram hur klassmorfarverksamheten i praktiken kan leda till den önskade förändringen för eleverna.

  Min valda metod har karaktär av aktionsforskning. Med denna ansats som grund har jag till-sammans med personer som arbetar i klassmorfarprojektet genomfört en deltagarorienterad forskning av hur klassmorfar bemöter elever och lärare respektive själv blir bemött.

  Resultatet visar att klassmorfar har en oklar roll genom att det inte klargjorts i vilken mån han får delta i ren undervisning. En del av de lärare som han avses stödja ser honom som en hjälp i undervisningen medan andra känner sig hotade i sin yrkesroll. Eleverna uppfattar genomgå-ende klassmorfar som en sympatisk ”hygglig prick”. Som ett särskilt viktigt delresultat bör nämnas att den metod för observation som användes, klart visade att även elever på mellan-stadiet kan skilja på sänkningar och lyft i bemötandet människor emellan. Resultatet indikerar också att den viktigaste förändringsåtgärden är att synliggöra de mänskliga värdena i skolan och skapa rutiner för mindre sänkningar och mer lyft.

 • 62523.
  Wiik, Niklas
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande.
  Bedömningens uppenbara oklarheter: En hermeneutisk studie om bedömning ur ett elevperspektiv2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie syftar till att skapa en större förståelse för bedömning i gymnasieskolangenom att ta del av och belysa musikelevers olika levda erfarenheter av bedömning i skolan. Ett huvudfokus för studien har varit att undersöka vilka bakomliggande faktorer som kan påverka mottagandet av en bedömning. Insamlandet av data skedde via kvalitativa intervjuerdär elevernas erfarenheter blev utgångspunkten och fick styra intervjuernas riktning. Fem elever från ett gymnasium i norra Sverige deltog i studien vilket betyder att lokalt rådande kontexter är styrande för resultatet. Studien genomsyras av ett hermeneutiskt perspektiv. Resultatet visar på att elevernas tidigare erfarenheter från högstadiet är en av faktorerna som utgör grunden förderas förståelse av bedömning. Resultatet visar också på att det finns många faktorer sompåverkar mottagandet av en bedömning vilket i sin tur påverkar huruvida eleverna använder sig av bedömningen. För de deltagande eleverna är bedömning lika med betyg medan återkoppling är något som är fristående från bedömning. I diskussionskapitlet diskuteras alternativa anledningar till elevernas förståelser. Nyckelord: Bedömning, Elevperspektiv,

 • 62524.
  Wijk, Anna
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Att utveckla elevers läsförståelse genom tyst läsning: En litteraturstudie2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  De internationella undersökningarna PISA och PIRLS visar att elevers läsförmåga och läsförståelse försämrats. Dock visar PISA 2015 på ett trendbrott vad gäller svenska elevers läsförståelse, svenska elever presterar bättre än senaste undersökningen från 2012 och ligger nu på ungefär samma nivå som år 2009. Läsning är en förutsättning för att klara av skolan och att leva i samhället, det är ett mycket omdiskuterat ämne i skolvärlden och därför känns just läsning intressant att studera. Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka hur tyst läsning kan användas för att utveckla elevers läsförståelse i årskurs 1-3. Syftet konkretiseras genom två frågeställningar, vilka är: Vilka förmågor använder eleverna vid tyst läsning? samt Hur kan läraren organisera undervisningen för att tyst läsning ska leda till ökad läsförståelse? Den metod som använts för att besvara syfte och frågeställningar i studien är en systematisk litteraturstudie, där svensk forskning mellan år 2000- 2016 inom området har sökts fram, granskats, analyserats och sedan sammanställts till ett resultat. Resultatet i studien visar att läsning är komplext och de förmågor elever använder vid tyst läsning är fonologisk medvetenhet, avkodning och läsförståelse. Även ett stort ordförråd, lära sig kopplingen mellan fonem och grafem, läsflyt och att få tillgång till läsförståelsestrategier är viktiga för den tysta läsningen. Dessutom har läraren en viktig roll i elevernas läsutveckling, läraren måste stötta eleverna via stödstrukturer, såsom läsförståelsestrategier som eleverna kan tillgå i den tysta läsningen för att utveckla läsförståelse. Samtal är en annan viktig del i läsundervisningen, dock visar resultatet att detta är mindre förekommande i den tysta läsningen i jämförelse med till exempel högläsning.

 • 62525.
  Wijk, Anna
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Tyst läsning och läsförståelse: Intervjustudie med sex lärare i årskurserna 1–32017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Resultaten från de internationella undersökningarna PISA 2012 och PIRLS 2011 har visat att svenska elevers läsförståelse och läsförmåga har försämrats. PISA 2015 visade dock på ett trendbrott vad gäller svenska elevers läsförståelse, de presterar bättre än vad de gjorde i undersökningen år 2012. Läsning är en förutsättning för att klara av skolan och att leva i samhället och det är en central del i läroplanen. Läsning är dessutom ett omdiskuterat ämne i skolvärlden och forskning visar att läsförståelsestrategier utvecklar elevernas läsförståelse. Detta gör läsning till ett intressant ämne att studera. Denna studies syfte var att finna sambanden mellan tyst läsning och utveckling av elevers läsförståelse i årskurs 1–3. Detta syfte konkretiserades med följande frågeställningar: Hur motiverar lärarna sitt arbete med tyst läsning? Hur resonerar lärarna kring sitt arbete med läsförståelsestrategier för att utveckla elevernas läsförståelse? Jag genomförde en intervjustudie med sex lärare i årskurserna 1–3. Vid analysen av insamlat material användes det sociokulturella perspektivet som stöd. Studiens resultat visade att lärarna ger eleverna många tillfällen till tyst läsning och de arbetar med läsförståelsestrategier för att utveckla elevernas läsförståelse. Resultatet visade också att lärarna framhåller vikten av samtal vid läsning.

 • 62526.
  Wijk, Helle
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Öhlén, Joakim
  Göteborgs universitet.
  Lidén, Eva
  Göteborgs universitet.
  Millberg, Lena German
  Karlstads Universitet.
  Jacobsson, Catrine
  Umeå universitet.
  Söderberg, Siv
  Luleå tekniska universitet, Omvårdnad.
  Berg, Linda
  Göteborgs universitet.
  Engström, Åsa
  Luleå Tekniska Universitet.
  Höglund, Ingela
  Borås Högskola.
  Lepp, Margret
  Göteborgs universitet.
  Lindström, Irma
  Göteborgs universitet.
  Nygren, Björn
  Umeå universitet.
  Person, Cathrin
  Umeå universitet.
  Petzäll, Kerstin
  Karlstads Universitet.
  Skär, Lisa
  Luleå tekniska universitet.
  Suserud, Björn-Ove
  Borås Högskola.
  Söderlund, Maud
  Luleå tekniska universitet.
  Verksamhetsförlagd utbildning på avancerad nivå: ny utmaning för specialistutbildningar för sjuksköterskor2009Inngår i: Vård i Norden, ISSN 0107-4083, E-ISSN 1890-4238, Vol. 29, nr 4, s. 41-43Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The aim of this article is to discuss challenges in the development of Specialist Nursing Educations as a result of the 2007 Swedish Higher Education Reform: the implementation of the so-called Bologna process. Certain challenges follow this reform, particularly since the specialist nursing programmes will be part of the second cycle of the higher education system, and it will be possible to combine the professional degree with a masters degree (one year). Possible strategies in four areas related to the Specialist Nursing Education are discussed: integration of researchbased knowledge, experienced-based knowledge, improvement knowledge, and strategies for collaboration between university institutions and clinics. Specific didactical issues are raised.

 • 62527.
  Wijk, Katarina
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Planning and Implementing Health Interventions: Extrapolated Theories of Health Education and Constructed Determinants of Risk-Taking2003Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Health interventions are usually preceded by calculations of risks, i.e. ascribed or supposed problem(s). An initial series of meta-reviews (n=5+14) revealed that there is a lack of research that problematises the planning and implementation of educational health interventions, and that reviews in the area of health interventions overwhelmingly focus on effectiveness and outcomes. Based on this, two systematic reviews, a total of 42 peer-reviewed articles, describing educational sexual health interventions targeting youths, have been conducted. The aim of the initial meta-reviews (n=5+14) was to investigate how to improve search and analysis techniques and then in a first systematic review (n=21) to analyse how risk-taking adolescents, from Europe and North America, were ‘constructed’. A further aim was to extrapolate explicit and/or implicit theoretical premises and possible divergences among them. On the basis of the first analysis, methods were refined and a second review (sample n=21) from the same population was carried out. Results revealed that causal relations regarding risk were presented as operating non-mutually, as one-sided or as reciprocal causes between environmental, behavioural and personal determinants or antecedents. Normative descriptions of ascribed problems were shown as possibly legitimating interventions. Pedagogical strategies embraced more or less conscious use of pedagogical theories. Some articles, where an explicit theory was presented, were regarded as not convergent when comparing the explicit theory with tacit assumptions extrapolated from the text. Other texts combined different theories without any apparent reflection. The results of this study could contribute to improved review techniques, enhance quality assessment of empirical research and extend the review-approach by emphasising how theoretical premises are reflected on in the planning and implementation phases of health interventions. Results also offer an opportunity for reflecting on how risk-taking is constructed. A protocol of critical questions that ought to precede planning and implementing of health interventions is proposed.

 • 62528.
  Wijk, Veronica
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Cremascoli, Francesca
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Elevers sorg i skolan: En studie om pedagogers bemötande av elever i åldrarna sju till tio år och skolans samarbete med kyrka och begravningsbyrå2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vårt arbete handlar om elever i sorg och hur pedagoger bemöter dem i undervisningssituationer. Arbetet är begränsat till elever i åldrarna sju till tio år. Vi har dessutom undersökt samarbetet mellan skola, kyrka och begravningsbyrå. Syftet med arbetet är att lyfta fram betydelsen av pedagogers bemötande av sorgedrabbade elever, samt att granska hur dagens verksamma pedagoger är förberedda inför en sorgesituation. Utifrån litteraturstudier har vi funnit utgångspunkten i vårt arbete. Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer för att samla in vår empiri. Dessa har genomförts med präst, begravningsentreprenör, rektor samt tre pedagoger. Resultatet av vår undersökning visar att de intervjuade pedagogerna har en otillräcklig kunskap gällande sorgearbete. Vår studie påvisar även att samarbetet mellan skola, kyrka och begravningsbyrå varierar, från obefintligt till omfattande.

 • 62529.
  Wijkman, Julia
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  "Det är fröken som bestämmer": En kvalitativ studie om barns uppfattning av samlingen i förskolan2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att bidra med kunskap om barns uppfattning av samlingen där barns perspektiv är centralt. De två forskningsfrågor som besvaras i studien är; Hur uppfattar de deltagande barnen samlingens funktion? och Vilka uppfattningar har de deltagande barnen av samling som form? Den insamlade datan analyseras genom det sociokulturella perspektivet med tillhörande teoretiska begrepp. Studien tar även inspiration från fenomenografin genom att data analyseras med fokus på att urskilja kvalitativt olika sätt som barn uppfattar, erfar eller förstår samlingen i förskolan. För att synliggöra barns uppfattningar har semistrukturerade intervjuer genomförts där elva barn medverkade på en förskola i södra Sverige. Studiens resultat visar att barns uppfattningar av samlingens funktion varierar där en del barn förknippade samlingens funktion som krav, medan andra såg möjligheter. Barns uppfattningar av samlingens form visar att samlingen är ett dagligt återkommande inslag i förskolan. Resultatet visar att det är pedagogen som har den bestämmande rollen i samlingen, men att barnen har möjlighet till inflytande i vissa situationer, om möjligheten ges av pedagogerna. Kommunikationen visar sig ha en central roll för barnens inflytande eftersom flera av barnen använder sig av sitt verbala språk och då skapar möjlighet att påverka i samlingen.

 • 62530.
  Wijkström, Nina
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Sigurdsson, Erik
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  "Man behöver det där kreativa": En kvalitativ studie om musikämnets egenvärde2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att undersöka vad musiklärare som arbetar i grundskolans tidigare år har för förhållningssätt till musikämnets egenvärde. Detta utreds genom två frågeställningar som fokuserar på syftet till att musik används i skolan samt hur musikämnets egenvärde skulle kunna öka. Forskningsmetoden som används för att undersöka detta är hermeneutisk metod och undersökningsinstrumentet är kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fyra musiklärare. Resultatet visar att musikundervisning bedrivs i skolan i syfte att följa styrdokumenten, att generera spelglädje och kreativitet, att ge eleverna avbrott från teoretisk undervisning samt att skapa lustfyllt lärande. Musikundervisning bedrivs även i syfte att vara kultur- och traditionsbärande och har en stor betydelse för elevers identitetsskapande. Resultatet visar dessutom att studiens lärare anser att musikämnets egenvärde skulle kunna öka om dess förtjänster skulle tydliggöras, liksom de positiva resultat som musikundervisningen genererar också i andra ämnen. Egenvärdet anses även kunna öka om musikundervisningen blir mer kvalitativ genom att musiklärarna får adekvat utbildning och att de rumsliga och materiella förutsättningarna för undervisningen blir bättre. Analysen visar dock att vad lärarna benämner vara av egenvärde inte alltid är detta.

 • 62531.
  Wijma, Barbro
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Genus och medicin. Östergötlands Läns Landsting, Barn- och kvinnocentrum, Kvinnokliniken i Linköping. Linköpings universitet, Hälsouniversitetet.
  Siwe, Karin
  Östergötlands Läns Landsting, Barn- och kvinnocentrum, Kvinnokliniken i Linköping. Linköpings universitet, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Genus och medicin. Linköpings universitet, Hälsouniversitetet.
  Johnson, Ericka
  Sociologiska Institutionen, Göteborgs Universitet, Sweden.
  Sandell, Kerstin
  Centrum för genusvetenskap, Lunds Universitet, Sweden.
  Adrian, Stine
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Genus.
  Lykke, Nina
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Genus. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Visualisering av kvinnokroppen: Analys ur ett genusperspektiv2008Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Nya digitala tekniker gör att tidigare fördolda skeende inom gynekologin alltmer kan visualsieras. Projektets mål var att utforska hur nya teknologier för att visualisera kvinnokroppen påverkar kunskapsproduktion och läroprocessser inom gynekologi med avseende på två aktörer; gynekologen och patienten. De två exempel på visualisering som studerades var ultraljudsundersökning av den gravida livmodern och äggstockar vid behandling av ofrivillig barnlöshet och simulatorn E-pelvis för undervisning av läkarstudenter i gynekologisk undersökningsteknik.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • 62532.
  Wijnbladh, Cecilia
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Språklig medvetenhet och skriftspråksförberedande undervisning i förskoleklass: Fem förskoleklasslärares undervisning2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att ge en nulägesbeskrivning och öka förståelsen för undervisningen i förskoleklass vad gäller innehållet i undervisningen som syftar till att utveckla elevers språkliga medvetenhet och skriftspråksförberedande förmågor. Det är av särskilt intresse i en tid när förskoleklassen är föremål för ökad politisk styrning.

  Studiens teoretiska inramning är det sociokulturella perspektivet med teoretiska begrepp såsom språklig medvetenhet, skriftspråksutveckling, undervisning och didaktisk teori. Materialet består framför allt av intervjuer med lärare och observationer av undervisningen och har analyserats med hjälp av tematisk innehållsanalys. Kartläggningsmaterialet i språklig medvetenhet

  Hitta språket har också lagts som ett raster vid analysen.

  Av resultatet framgår att undervisningen utgår från läroplanen, och att läromedel, särskilt Bornholmsmodellen utgör dominerade inslag i undervisningen. Studiens bidrag förutom ovanstående är att bidra till den ackumulerade forskningen vad gäller undervisningen i allmänhet och i synnerhet hur undervisningen kan beskrivas i slutet av förskoleklassåret.

 • 62533.
  Wijnvoord, Elin
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  En studie om människors syn och uppfattningar av hälsa inom gym och träningsanläggningar i mellan-Sverige2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 hpOppgave
 • 62534.
  Wik, Elin
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning.
  Giuffrida, Stephanie
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning.
  Barns lek, att närvara eller inte närvara, det är frågan: förskollärares berättelser om barns lek2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Förskolans arbetssätt där omsorg, fostran och lärande ständigt arbetats i symbios med varandra, har nu utmanats genom att förskolans läroplan reviderades i motivering till att utbildning och utveckling allt mer fått ta plats. Syftet med studien blir därför att få en uppfattning om hur förskollärare ser på sin egen delaktighet och närvaro i barns lek genom personliga intervjuer.  Undersökningen utgör ett sociokulturellt perspektiv som har sitt ursprung ur Vygotskijs teorier och tankar kring leken som en social och kulturell aktivitet, där sociala interaktioner och kommunikationer blir avgörande. Sammanfattningsvis påvisar resultatet att leken är viktig i barns liv och att förskollärare ser allvaret i att bibehålla denna lek genom att beskriva sin egen delaktighet i den på olika sätt.

 • 62535.
  Wik, Jenny
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle.
  Ett normbrytande beteende En studie om hur lärare förhåller sig till elever som ställer sig utanför den rådande normen.2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 62536.
  Wik, Rita
  et al.
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap.
  Hellgren, Barbro
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap.
  Målstrategier för att uppnå Skolverkets nationella mål för grundskolan: En dokumentstudie av en mindre kommun2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen var att ta reda på hur skolorna och Barn- och utbildningsnämnden i en kommun formulerar sig i skriftliga dokument till de styrande organen i kommunen samt Skolverket när det gäller målstrategier för att så många som möjligt av eleverna ska nå de nationella målen. Ett delsyfte var också att belysa på vilka grunder elever ska få eller får stöd. Metoden som användes var en deskriptiv studie med kvalitativ, hermeneutisk, tolkande inriktning, där vi använde årsredogörelser, kvalitetsbeskrivningar från de olika skolorna i kommunen samt Barn- och utbildningsnämndens årsredogörelser för åren 2000-2004. Resultatet visar att elever som ej når målen får ett specialpedagogiskt stöd samt att skolan arbetar med bakomliggande faktorer som miljö och värdegrundsarbete för alla elever. Skolorna arbetar systemteoretiskt med en blandning av det kompensatoriska/kategoriska perspektivet och det relationella perspektivet.

 • 62537.
  Wik, Sofia
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Pettersson, Ida
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Negativ stress i förskolan: en studie om pedagogernas egna upplevelser av negativ stress i förskolan2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vi har valt att genomföra en enkätstudie bland pedagoger på ett antal förskolor inom en och samma kommun. Vårt fokus i studien har legat kring pedagogers upplevelser av negativ stress och vad som kan tänkas motverka negativ stress. Vi har valt detta ämne då vi vill ta reda på vad det egentligen är som skapar stress i förskolan. Ger media en korrekt bild av att det är till största del är barngruppens storlek som är orsaken, eller ligger det fler faktorer bakom. För att få svar på detta har vi studerat utifrån följande frågeställningar Hur definierar pedagoger begreppet negativ stress i förskolan? Vilka faktorer anser pedagoger bidrar till negativ stress i förskolan? Och slutligen Vilka faktorer anser pedagoger vara av vikt för en god pedagogisk kvalité i förskolan? Vi har valt att genomföra en kvalitativ enkätstudie med öppna frågor för att samla empiri som vi därefter kan analysera i förhållande till rådande forskning. Resultatet har påvisat att pedagogerna upplever den negativa stressen som lägre vid mindre barngrupper. Detta för att det därmed ökar pedagogens möjlighet att uppmärksamma och se varje enskild individ, men även för att ljudnivån ofta sänks i en mindre barngrupp. Men vi har även sett att det läggs stor tyngd vid personalen och ledningens kompetens för att få kvalité i verksamheten och minska den negativa stressen.

 • 62538.
  Wik, Tina
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Byggteknik.
  Sustainability and research integrated in engineering courses at Dalarna University, Sweden2015Student paper otherOppgave
 • 62539.
  Wikander, Annie-Britt
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Naturvetenskap i förskolan – Fokus på arbetssättoch på kommunikationen mellan pedagog och barn: En observations- och intervjustudie2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att få kunskap om hur pedagoger arbetar mednaturvetenskap i förskolan. Särskilt fokus finns på pedagogers arbetssätt ochkommunikationen med barn om naturvetenskap samt pedagogens resonemang omplanering, genomförande och utvärdering av aktiviteter.Som metod för att undersöka detta användes ostrukturerade observationer, vilkaspelades in på en diktafon. En intervju genomfördes också med den ansvarigepedagogen för aktiviteterna som ingick i observationerna, vilken även den spelades inpå en diktafon.Resultatet av studien visar på ett sätt att arbeta med naturvetenskap inom förskolanoch det är processinriktat arbetssätt. Ett sådant arbetssätt ger pedagogerna möjlighetatt följa en utvecklingsprocess hos barnen genom till exempel ett temaarbete.Resultatet visar även på vilka begrepp som kan användas i kommunikationen medbarnen och vilken typ av frågor man bör ställa till barnen. Pedagogen använder helstde naturvetenskapliga begreppen eller korrekta begreppen som pedagogen i studienkallar dem. Barnen använde sig mest av de vardagliga begreppen, men härmadepedagogen när hen använde de naturvetenskapliga begreppen. Exempel på begreppsom barnen upprepade var ”avslöja” och ”grundsmaker”. Öppna frågor använderpedagogen helst i samtalen med barnen som till exempel ”hur-frågor”. Pedagogen istudien berättar i intervjun hur hen tänker kring naturvetenskap och det är att intetänka för abstrakt och krångla till det. Pedagogens resonemang kring planering,genomförande, utvärdering, begrepp och frågor visas i resultatdelen av intervjun medpedagogen. Idén till aktiviteterna fick pedagogen från en kommentar från ett avbarnen på förskolan och planerade utifrån den. I sin utvärdering av aktiviteterna såtycker pedagogen att det blev i det stora hela som hen planerat och en avanledningarna är att barnen pratar om grundsmakerna med varandra.

 • 62540.
  Wikander, Lennart
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Erasmus Network on Comparative Education - Cooperation, Development and International understanding2013Inngår i: Conversaciones con un Maestro (Liber Amicorum): Estudio interdisciplinar de discípulos y colegas en homenaje al profesor José Luis García Garrido, Madrid: Ediciones Académicas , 2013, s. 843-858Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 62541.
  Wikander, Lennart
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Globalizatio and the New Education Policies: New Challenges for Higher Education in Europe2015Inngår i: Chongqing Higher Education research, ISSN 1673-8012, Vol. 3, nr 3, s. 3-7Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 62542.
  Wikander, Lennart
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Lìstruzione in Svezia: da un modello uniforme a uno duale2012Inngår i: I Problemi della Pedagogia, nr 2, s. 97-153Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 62543.
  Wikander, Lennart
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Policies of Minority Quotas and Discrimination in Higher Education: A case from Sweden2007Inngår i: Education Policies in Europe: Economy, Citizenship, Diversity, Waxmann Verlag, Münster , 2007Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Lennart Wikander looks at the Swedish example of increasing the proportion of immigrants in Higher Education to illustrate the conflicts between policies in different areas when transformed into action plans. The increasingly multicultural Europe also has to develop a multicultural labour market with representation from different groups in all areas and at all levels. In this chapter the author highlights the conflicts between Minority Quotas and discrimination.

 • 62544.
  Wikander, Lennart
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Sweden: Education for Social Change2015Inngår i: Education in the European Union: Pre-2003 Member States / [ed] Trevor Corner, London: Bloomsbury Academic, 2015Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The educational system in Sweden is the result of the post war reforms in Sweden and a social engineering process during mid 20th century based on the society needs and the equal rights to education for all.

  The system went from a parallel school system to a uniform system. This means equal access to education was in focus in the start but were developed to a strategy where the equal right to learn with differing needs and abilities. As an effect of the discussions of quality based on the international assessments the last decades new ideas of the system has taken place. This means the system now is in a process where the system is going from a uniform model towards a dual model. This chapter will give the context of the educational system and how the changing process started from a parallel school system towards a uniform model. This is connected to all levels in the system. The focus is on which role has education in the development of the Swedish society.

 • 62545.
  Wikander, Lennart
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  The Educational System in Sweden – A Uniformed Model2006Inngår i: Comparative study of education. II. Matters of international policies: Historical takings, contemporary tensions and perspektives, Atrapos, Athens , 2006Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 62546.
  Wikander, Lennart
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  The Educational System in Sweden - From a Uniform towards a Dual Model2010Inngår i: Four Essays on Educational Systems and Reforms in Modern Times / [ed] Ulla Riis, Uppsala: Pedagogiska institutionen , 2010Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 62547.
  Wikander, Lennart
  et al.
  Inst. för pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap, Uppsala universitet.
  Gustafsson, ChristinaHögskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap, Didaktik.Riis, UllaInst. för pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap, Uppsala universitet.
  Enlightenment, Creativity and Education: Polities, Politics, Performances2012Collection/Antologi (Fagfellevurdert)
 • 62548.
  Wikander, Lennart
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet.
  Gustafsson, Christina
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet.
  Riis, Ulla
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet.
  Larson, Lena
  Pedagogik som examensämne 100 år2009 (oppl. 1)Bok (Annet vitenskapelig)
 • 62549.
  Wikander, Lennart
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Gustafsson, ChristinaUppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.Riis, UllaUppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.Larson, LenaUppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Pedagogik som examensämne 100 år.2009Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
 • 62550.
  Wikander, Lovisa
  Högskolan på Gotland, Institutionen för speldesign, teknik och lärande.
  Den tidiga skrivutvecklingen och barns tankar om koppling mellan tal- och skriftspråk2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete handlar om skrivutveckling samt en grupp elevers syn på sambandet mellan talspråk, skriftspråk och hur man använder sig av det i praktiken. Den huvudsakliga vikten i detta arbete har jag lagt vid litteratur, men jag har även genomfört kvalitativa intervjuer med elever i årskurs fyra, fem och sex.

  Mitt val av ämne har sin grund i att jag, under min verksamhetsförlagda utbildning, sett hur stor variation det finns i skrivutvecklingen mellan olika barn i samma ålder, klass och område. Detta har väckt ett intresse hos mig och en vilja att lära mig mer om språkets komplicerade värld.

  I mitt arbete har jag kommit fram till att det är viktigt att barns kontakt med ordens värld kommer tidigt och att upplevelsen är positiv. Datorn utgör en mycket stor del av barnens livsvärld och jag tror att skrivundervisningen i skolan skulle vinna på att i större utsträckning ta in den i klassrummet. Jag har också uppmärksammats på att människan är en social varelse, vilken lär i samspel med andra och att det är något vi bör ha i åtanke då vi träder in i klassrummet.

1248124912501251125212531254 62501 - 62550 of 64958
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf