Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
9101112131415 551 - 600 av 49784
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 551.
  Ahammed, Farhan
  et al.
  The University of Sydney, Australia.
  Taheri, Javid
  The University of Sydney, Australia.
  Zomaya, Albert
  The University of Sydney, Sydney, Australia.
  Ott, Max
  Australian Technology Park, Australia.
  VLOCI2: An Iterative Method To Improve Location Coordinates In GPS-Equipped VANETs in Multiple Lanes2011Rapport (Refereegranskat)
 • 552.
  Ahl, Alexander
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Kreditbedömningar och Data Warehouse: En studie om riktlinjer för insamling, transformering och inladdning av kreditbedömningsinformation i Data Warehouse2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien har handlat om att ta fram riktlinjer för hur extrahering, transformering och inladdning (ETL) av kreditbedömningsinformation bör göras när det kommer till att införa ett Data Warehouse (DW). Ett kvalitativt angreppssätt har använts med både en fallstudie och en intervjustudie, där fallstudien genomfördes med Asitis AB som är en systemleverantör förfinans- och reskontrafinansiering (factoring) för att undersöka potentiella affärsmöjligheter med ett DW med kreditbedömningsinformation. Intervjustudien användes för att samla in värdefull information från individer inom alla berörda problemområden, och användes sedan i fallstudien. Resultatet var både framgångsfaktorer och fallgropar för ETL-processen med kreditbedömningsinformation som kan fungera som stöd för organisationer med detta behov. Det har visat sig att ETL-processen för kreditbedömningsinformation utgör ett område med stor potential för affärsmöjligheter, där det krävs hög kompetens, domänkunskap, proaktivitet och juridisk kunskap vid genomförande av ETL-processen.

 • 553.
  Ahl, Elin
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Nordberg, Nina
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Planning a digital transformation for a company with a process layout: A study conducted at voestalpine Precision Strip AB2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Digitalisering är en uppgående trend som delar upp dagens tillverkningsindustri. Medan ett ökande antal företag väljer att implementera digitalisering som en affärsstrategi, så kämpar fortfarande andra företag med att implementera digitalisering i sin verksamhet.

  Tidigare forskning har utvecklat digitala transformationsmodeller, men de har ansetts för allmänna. Denna uppsats använder den mest omfattande digitala transformationsmodellen som bas med syfte att göra den praktiskt användbar för ett tillverkande företag med en funktionell verkstadslayout. För att möjliggöra detta genomfördes en fallstudie på ett stålföretag med denna fabriksdesign. Uppsatsen genomfördes med ett induktivt tillvägagångssätt där primärdata samlades in genom en pilotstudie och halvstrukturerade intervjuer, och sekundärdata samlades in genom en litteraturstudie.

  Under studien framkom det att ett företag skulle ha nytta av en anpassad vägledning för hur digitalisering ska implementeras för att optimalt utnyttja digitala möjligheter. Denna studie bidrog med ytterligare steg och utökningar av den tidigare transformationsmodellen. Studiens bidrag involverar kompetenssäkring, identifierade digitaliseringstrender relaterade till en SWOTanalys, fenomen att ta hänsyn till gällande framtida scenarion, frågor att överväga vid analys av de påverkade områdena, skapande av en digital affärsstrategi, en jämförelse av påverkade områden med tidigare genomförda projekt, åtgärder för att fylla gapet mellan företagets nuvarande tillstånd och mål och kriterier för hur man prioriterar dessa åtgärder. Denna studie utökar aktuell forskning med detaljer och djup gällande en digital transformationsmodell, och gör den därav mer praktisk. I framtida forskning bör en fallstudie som testar potentialen hos transformationsmodellen på ett liknande företag genomföras, och därigenom förbättra modellen ytterligare.

 • 554.
  Ahl, Lars
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Intranät på Volvo: riktlinjer för informationsstruktur1998Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Detta arbete har haft som målsättning att belysa och behandla möjligheter och problem vid utformande av informationsstrukturer i intranätsammanhang. Arbetet har genomförts i samarbete med Volvo Lastvagnar Komponenter i Skövde. En fallstudie har gjorts där Volvos intranät utvärderats. Dessutom har ett experiment genomförts där samband mellan katalog- och länkstruktur klargjorts. Undersökningens syfte är att uppnå en länkstruktur som tillåter användarna att utföra sitt arbete effektivt och att uppnå en katalogstruktur som inte är förändringsbenägen. Den insamlade informationen kan härledas från litteraturstudier, ett experiment, en webb-enkät och intervjuer. De slutsatser som dragits visar i stort på att katalogstrukturen i möjligaste mån bör kategoriseras utifrån informationsinnehåll och att flera länkstrukturer kan skapas och kategoriseras då både utifrån informationsinnehåll och enligt organisationsstruktur. Detta för att administratören inte skall behöva ändra informationsstrukturen när organisationen förändras och att användarna skall erhålla en informationsstruktur där information kan sökas och hämtas genom den länkstruktur som för tillfället är effektivast. I slutet av rapporten diskuteras ämnet allmänt och det framläggs riktlinjer för vad som bör betänkas då en informationsstruktur utformas.

 • 555.
  Ahl, Linda
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap.
  Hur fungerar datorer?: En fallstudie av att utveckla pedagogisk multimedia för ett datorhistoriskt museum.2004Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Få människor vet hur datorer fungerar, vilka komponenter de är uppbyggda av och hur dessa samverkar. I detta examensarbete har en prototyp till en multimediepresentation utvecklats. Presentationen kommer att placeras på ett datorhistoriskt museum och dess syfte kommer där att vara att hjälpa människor förstå hur datorer fungerar. Prototypen är baserad på bilder och enklare animationer som förklarar samverkan och funktion hos de olika datorkomponenterna, bland annat genom att visa scenarier som många människor troligtvis känner igen från sin vardag.

  Målet med arbetet har varit att inskaffa kunskap kring hur multimedia kan användas för att illustrera tekniska processer, samt kunskap kring hur multimediepresentationer skall utveck-las. Därför har en systemutvecklingsmetod tagits fram som är anpassad till denna typ av system och som använts vid utvecklingen av prototypen.

  Systemutvecklingsmetoden är av iterativ modell, eftersom det visat sig att ett iterativt arbetssätt är att föredra framför ett linjärt vid multimedieutveckling. Detta beror på att det i denna typ av arbete där det till en början oftast är oklart vilka krav och önskemål som finns på slutprodukten är svårt att gå enkelriktat genom utvecklingsprocessen, d v s att göra ett steg helt färdigt innan nästa påbörjas.

  När det gäller multimedia är en slutsats att det med fördel kan användas för att visa och förklara tekniska förlopp och att det verkar vara ett användbart hjälpmedel inom utbildning och museiverksamhet.

 • 556.
  Ahl, Veronica
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Datakvalitetsverktyg i datalager: Hur hanterar datakvalitetsverktyg datakvalitetsfaktorer?2003Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  I ett företag finns data utspridd i olika datasystem. För att lättare och snabbare komma åt data bör data finnas samlad på ett ställe d.v.s. ett datalager. Om datalagret ska fungera som ett beslutsstöd för företagsledningen är det viktigt att data håller en hög datakvalitetsnivå så att beslut fattas som gynnar företaget. För att kontrollera datakvalitet kan datakvalitetsverktyg användas. Dessa innehåller funktioner för att lösa olika datakvalitetsproblem. I rapporten behandlas hur datakvalitetsfaktorerna korrekthet, datatypsenlighet, konsistens, lämplighet, integration, kompletthet och inga dubbletter hanteras av datakvalitetsverktyg för datalager. En litteraturstudie har genomförts för att se hur datakvalitetsfaktorerna hanteras samt om behandlingen varierar mellan olika datakvalitetslösningar. Litteraturstudien har också använts för att upptäcka om olikheter och likheter i behandlingen av enskilda datakvalitetsfaktorer har påverkat hur väl faktorerna hanteras i lösningarna. Samtliga lösningar i arbetet innehåller datakvalitetsverktyg som beaktar de utvalda datakvalitetsfaktorerna men använder ibland olika tillvägagångssätt. Skillnader finns i hur väl de olika lösningarna hanterar enskilda datakvalitetsfaktorer

 • 557.
  Ahl, Viggo
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för teknik, Avdelningen för programvarusystem.
  An experimental comparison of five prioritization methods: Investigating ease of use, accuracy and scalability2005Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Requirements prioritization is an important part of developing the right product in the right time. There are different ideas about which method is the best to use when prioritizing requirements. This thesis takes a closer look at five different methods and then put them into an controlled experiment, in order to find out which of the methods that would be the best method to use. The experiment was designed to find out which method yields the most accurate result, the method’s ability to scale up to many more requirements, what time it took to prioritize with the method, and finally how easy the method was to use. These four criteria combined will indicate which method is more suitable, i.e. be the best method, to use in prioritizing of requirements. The chosen methods are the well-known analytic hierarchy process, the computer algorithm binary search tree, and from the ideas of extreme programming come planning game. The fourth method is an old but well used method, the 100 points method. The last method is a new method, which combines planning game with the analytic hierarchy process. Analysis of the data from the experiment indicates that the planning game combined with analytic hierarchy process could be a good candidate. However, the result from the experiment clearly indicates that the binary search tree yields accurate result, is able to scale up and was the easiest method to use. For these three reasons the binary search tree clearly is the better method to use for prioritizing requirements

 • 558.
  Ahlander, Victoria
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för informatik (IK).
  Jonas, Jensen
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för informatik (IK).
  Utbildning vid systemimplementering: Väsentliga faktorer att ta hänsyn till2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Utbildning i samband med systemimplementering är enligt tidigare forskning ett viktigt men åsidosatt ämne som behöver studeras mer i detalj. Den här uppsatsen undersöker vilka faktorer som är väsentliga vid en utbildningssituation i samband med införandet av ett nytt system i en kommunal organisation. Studien belyser faktorer som uppkommit i insamlingen av empiri samt de faktorer som framkommit från tidigare forskning och teoretisk bakgrund. Idag finns det ingen standardiserad modell för hur en användarutbildning bör se ut. Således presenteras de viktigaste faktorerna som ger en indikation på hur en utbildning påverkar implementeringsresultat och hur en bra användarutbildning bör se ut.

 • 559.
  Ahlberg, Ernst
  et al.
  Predictive Compound ADME & Safety, Drug Safety & Metabolism, AstraZeneca IMED Biotech Unit, Mölndal, Sweden.
  Winiwarter, Susanne
  Predictive Compound ADME & Safety, Drug Safety & Metabolism, AstraZeneca IMED Biotech Unit, Mölndal, Sweden.
  Boström, Henrik
  Department of Computer and Systems Sciences, Stockholm University, Sweden.
  Linusson, Henrik
  Department of Information Technology, University of Borås, Sweden.
  Löfström, Tuve
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH. Forskningsmiljö Datavetenskap och informatik. Department of Information Technology, University of Borås, Sweden.
  Norinder, Ulf
  Swetox, Karolinska Institutet, Unit of Toxicology Sciences, Sweden.
  Johansson, Ulf
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Datateknik och informatik. Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH. Forskningsmiljö Datavetenskap och informatik. Department of Information Technology, University of Borås, Sweden.
  Engkvist, Ola
  External Sciences, Discovery Sciences, AstraZeneca IMED Biotech Unit, Mölndal, Sweden.
  Hammar, Oscar
  Quantitative Biology, Discovery Sciences, AstraZeneca IMED Biotech Unit, Mölndal, Sweden.
  Bendtsen, Claus
  Quantitative Biology, Discovery Sciences, AstraZeneca IMED Biotech Unit, Cambridge, UK.
  Carlsson, Lars
  Quantitative Biology, Discovery Sciences, AstraZeneca IMED Biotech Unit, Mölndal, Sweden.
  Using conformal prediction to prioritize compound synthesis in drug discovery2017Ingår i: Proceedings of Machine Learning Research: Volume 60: Conformal and Probabilistic Prediction and Applications, 13-16 June 2017, Stockholm, Sweden / [ed] Alex Gammerman, Vladimir Vovk, Zhiyuan Luo, and Harris Papadopoulos, 2017, s. 174-184Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The choice of how much money and resources to spend to understand certain problems is of high interest in many areas. This work illustrates how computational models can be more tightly coupled with experiments to generate decision data at lower cost without reducing the quality of the decision. Several different strategies are explored to illustrate the trade off between lowering costs and quality in decisions.

  AUC is used as a performance metric and the number of objects that can be learnt from is constrained. Some of the strategies described reach AUC values over 0.9 and outperforms strategies that are more random. The strategies that use conformal predictor p-values show varying results, although some are top performing.

  The application studied is taken from the drug discovery process. In the early stages of this process compounds, that potentially could become marketed drugs, are being routinely tested in experimental assays to understand the distribution and interactions in humans.

 • 560.
  Ahlberg, Ernst
  et al.
  Predictive Compound ADME & Safety, Drug Safety & Metabolism, AstraZeneca IMED Biotech Unit, Mölndal, Sweden.
  Winiwarter, Susanne
  Predictive Compound ADME & Safety, Drug Safety & Metabolism, AstraZeneca IMED Biotech Unit, Mölndal, Sweden.
  Boström, Henrik
  Department of Computer and Systems Sciences, Stockholm University, Sweden.
  Linusson, Henrik
  Department of Information Technology, University of Borås, Sweden.
  Löfström, Tuve
  Högskolan i Jönköping, JTH. Forskningsmiljö Datavetenskap och informatik.
  Norinder, Ulf
  Swetox, Karolinska Institutet, Unit of Toxicology Sciences, Sweden.
  Johansson, Ulf
  Högskolan i Jönköping, JTH, Datateknik och informatik.
  Engkvist, Ola
  External Sciences, Discovery Sciences, AstraZeneca IMED Biotech Unit, Mölndal, Sweden.
  Hammar, Oscar
  Quantitative Biology, Discovery Sciences, AstraZeneca IMED Biotech Unit, Mölndal, Sweden.
  Bendtsen, Claus
  Quantitative Biology, Discovery Sciences, AstraZeneca IMED Biotech Unit, Cambridge, UK.
  Carlsson, Lars
  Quantitative Biology, Discovery Sciences, AstraZeneca IMED Biotech Unit, Mölndal, Sweden.
  Using conformal prediction to prioritize compound synthesis in drug discovery2017Ingår i: Proceedings of Machine Learning Research: Volume 60: Conformal and Probabilistic Prediction and Applications, 13-16 June 2017, Stockholm, Sweden / [ed] Alex Gammerman, Vladimir Vovk, Zhiyuan Luo, and Harris Papadopoulos, 2017, s. 174-184Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The choice of how much money and resources to spend to understand certain problems is of high interest in many areas. This work illustrates how computational models can be more tightly coupled with experiments to generate decision data at lower cost without reducing the quality of the decision. Several different strategies are explored to illustrate the trade off between lowering costs and quality in decisions.

  AUC is used as a performance metric and the number of objects that can be learnt from is constrained. Some of the strategies described reach AUC values over 0.9 and outperforms strategies that are more random. The strategies that use conformal predictor p-values show varying results, although some are top performing.

  The application studied is taken from the drug discovery process. In the early stages of this process compounds, that potentially could become marketed drugs, are being routinely tested in experimental assays to understand the distribution and interactions in humans.

 • 561.
  Ahlberg, Gustav
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap, Databas och informationsteknik. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Generating web applications containing XSS and CSRF vulnerabilities2014Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Most of the people in the industrial world are using several web applications every day. Many of those web applications contain vulnerabilities that can allow attackers to steal sensitive data from the web application's users. One way to detect these vulnerabilities is to have a penetration tester examine the web application. A common way to train penetration testers to find vulnerabilities is to challenge them with realistic web applications that contain vulnerabilities. The penetration tester's assignment is to try to locate and exploit the vulnerabilities in the web application. Training on the same web application twice will not provide any new challenges to the penetration tester, because the penetration tester already knows how to exploit all the vulnerabilities in the web application. Therefore, a vast number of web applications and variants of web applications are needed to train on.

  This thesis describes a tool designed and developed to automatically generate vulnerable web applications. First a web application is prepared, so that the tool can generate a vulnerable version of the web application. The tool injects Cross Site Scripting (XSS) and Cross Site Request Forgery (CSRF) vulnerabilities in prepared web applications. Different variations of the same vulnerability can also be injected, so that different methods are needed to exploit the vulnerability depending on the variation. A purpose of the tool is that it should generate web applications which shall be used to train penetration testers, and some of the vulnerabilities the tool can inject, cannot be detected by current free web application vulnerability scanners, and would thus need to be detected by a penetration tester.

  To inject the vulnerabilities, the tool uses abstract syntax trees and taint analysis to detect where vulnerabilities can be injected in the prepared web applications.

  Tests confirm that web application vulnerability scanners cannot find all the vulnerabilities on the web applications which have been generated by the tool.

 • 562.
  Ahlberg, Jörgen
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för systemteknik, Datorseende. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Arsic, Dejan
  Munich University of Technology, Germany.
  Ganchev, Todor
  University of Patras, Greece.
  Linderhed, Anna
  FOI Swedish Defence Research Agency.
  Menezes, Paolo
  University of Coimbra, Portugal.
  Ntalampiras, Stavros
  University of Patras, Greece.
  Olma, Tadeusz
  MARAC S.A., Greece.
  Potamitis, Ilyas
  Technological Educational Institute of Crete, Greece.
  Ros, Julien
  Probayes SAS, France.
  Prometheus: Prediction and interpretation of human behaviour based on probabilistic structures and heterogeneous sensors2008Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The on-going EU funded project Prometheus (FP7-214901) aims at establishing a general framework which links fundamental sensing tasks to automated cognition processes enabling interpretation and short-term prediction of individual and collective human behaviours in unrestricted environments as well as complex human interactions. To achieve the aforementioned goals, the Prometheus consortium works on the following core scientific and technological objectives:

  1. sensor modeling and information fusion from multiple, heterogeneous perceptual modalities;

  2. modeling, localization, and tracking of multiple people;

  3. modeling, recognition, and short-term prediction of continuous complex human behavior.

 • 563.
  Ahlberg, Jörgen
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för systemteknik, Informationskodning. Linköpings universitet, Institutionen för systemteknik, Datorseende. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten. Termisk Systemteknik AB, Linköping, Sweden.
  Berg, Amanda
  Linköpings universitet, Institutionen för systemteknik, Datorseende. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten. Termisk Systemteknik AB, Linköping, Sweden.
  Evaluating Template Rescaling in Short-Term Single-Object Tracking2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In recent years, short-term single-object tracking has emerged has a popular research topic, as it constitutes the core of more general tracking systems. Many such tracking methods are based on matching a part of the image with a template that is learnt online and represented by, for example, a correlation filter or a distribution field. In order for such a tracker to be able to not only find the position, but also the scale, of the tracked object in the next frame, some kind of scale estimation step is needed. This step is sometimes separate from the position estimation step, but is nevertheless jointly evaluated in de facto benchmarks. However, for practical as well as scientific reasons, the scale estimation step should be evaluated separately – for example,theremightincertainsituationsbeothermethodsmore suitable for the task. In this paper, we describe an evaluation method for scale estimation in template-based short-term single-object tracking, and evaluate two state-of-the-art tracking methods where estimation of scale and position are separable.

 • 564.
  Ahlberg, Jörgen
  et al.
  Swedish Defence Research Agency (FOI), Linköping, Sweden.
  Dornaika, Fadi
  Linköpings universitet, Institutionen för systemteknik, Bildkodning. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Efficient active appearance model for real-time head and facial feature tracking2003Ingår i: Analysis and Modeling of Faces and Gestures, 2003. AMFG 2003. IEEE International Workshop on, IEEE conference proceedings, 2003, s. 173-180Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  We address the 3D tracking of pose and animation of the human face in monocular image sequences using active appearance models. The classical appearance-based tracking suffers from two disadvantages: (i) the estimated out-of-plane motions are not very accurate, and (ii) the convergence of the optimization process to desired minima is not guaranteed. We aim at designing an efficient active appearance model, which is able to cope with the above disadvantages by retaining the strengths of feature-based and featureless tracking methodologies. For each frame, the adaptation is split into two consecutive stages. In the first stage, the 3D head pose is recovered using robust statistics and a measure of consistency with a statistical model of a face texture. In the second stage, the local motion associated with some facial features is recovered using the concept of the active appearance model search. Tracking experiments and method comparison demonstrate the robustness and out-performance of the developed framework.

 • 565.
  Ahlberg, Jörgen
  et al.
  Dept. of IR Systems, Div. of Sensor Technology, Swedish Defence Research Agency (FOI), Linköping, Sweden.
  Dornaika, Fadi
  Computer Vision Center, Universitat Autonoma de Barcelona, Bellaterra, Spain.
  Parametric Face Modeling and Tracking2005Ingår i: Handbook of Face Recognition / [ed] Stan Z. Li, Anil K. Jain, Springer-Verlag New York, 2005, s. 65-87Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 566.
  Ahlberg, Jörgen
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för systemteknik, Bildkodning. Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Div. of Sensor Technology, Swedish Defence Research Agency, Linköping, Sweden.
  Forchheimer, Robert
  Linköpings universitet, Institutionen för systemteknik, Bildkodning. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Face tracking for model-based coding and face animation2003Ingår i: International journal of imaging systems and technology (Print), ISSN 0899-9457, E-ISSN 1098-1098, Vol. 13, nr 1, s. 8-22Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  We present a face and facial feature tracking system able to extract animation parameters describing the motion and articulation of a human face in real-time on consumer hardware. The system is based on a statistical model of face appearance and a search algorithm for adapting the model to an image. Speed and robustness is discussed, and the system evaluated in terms of accuracy.

 • 567.
  Ahlberg, Jörgen
  et al.
  Div. of Sensor Technology, Swedish Defence Research Agency (FOI), Linköping, Sweden.
  Klasén, Lena
  Div. of Sensor Technology, Swedish Defence Research Agency (FOI), Linköping, Sweden.
  Surveillance Systems for Urban Crisis Management2005Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  We present a concept for combing 3D models and multiple heterogeneous sensors into a surveillance system enabling superior situation awareness. The concept has many military as well as civilian applications. A key issue is the use of a 3D environment model of the area to be surveyed, typically an urban area. In addition to the 3D model, the area of interest is monitored over time using multiple heterogeneous sensors, such as optical, acoustic, and/or seismic sensors. Data and analysis results from the sensors are visualized in the 3D model, thus putting them in a common reference frame and making their spatial and temporal relations obvious. The result is highlighted by an example where data from different sensor systems is integrated in a 3D model of a Swedish urban area.

 • 568.
  Ahlberg, Jörgen
  et al.
  Termisk Systemteknik AB Linköping, Sweden; Visage Technologies AB Linköping, Sweden.
  Markuš, Nenad
  Human-Oriented Technologies Laboratory, Faculty of Electrical Engineering and Computing, University of Zagreb, Croatia.
  Berg, Amanda
  Termisk Systemteknik AB, Linköping, Sweden.
  Multi-person fever screening using a thermal and a visual camera2015Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  We propose a system to automatically measure the body temperature of persons as they pass. In contrast to exisitng systems, the persons do not need to stop and look into a camera one-by-one. Instead, their eye corners are automatically detected and the temperatures therein measured using a thermal camera. The system handles multiple simultaneous persons and can thus be used where a flow of people pass, such as at airport gates.

 • 569.
  Ahlberg, Jörgen
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för systemteknik, Datorseende. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten. Glana Sensors AB, Sweden.
  Renhorn, Ingmar
  Glana Sensors AB, Sweden.
  Chevalier, Tomas
  Scienvisic AB, Sweden.
  Rydell, Joakim
  FOI, Swedish Defence Research Agency, Sweden.
  Bergström, David
  FOI, Swedish Defence Research Agency, Sweden.
  Three-dimensional hyperspectral imaging technique2017Ingår i: ALGORITHMS AND TECHNOLOGIES FOR MULTISPECTRAL, HYPERSPECTRAL, AND ULTRASPECTRAL IMAGERY XXIII / [ed] Miguel Velez-Reyes; David W. Messinger, SPIE - International Society for Optical Engineering, 2017, Vol. 10198, artikel-id 1019805Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Hyperspectral remote sensing based on unmanned airborne vehicles is a field increasing in importance. The combined functionality of simultaneous hyperspectral and geometric modeling is less developed. A configuration has been developed that enables the reconstruction of the hyperspectral three-dimensional (3D) environment. The hyperspectral camera is based on a linear variable filter and a high frame rate, high resolution camera enabling point-to-point matching and 3D reconstruction. This allows the information to be combined into a single and complete 3D hyperspectral model. In this paper, we describe the camera and illustrate capabilities and difficulties through real-world experiments.

 • 570.
  Ahlberg, Jörgen
  et al.
  Swedish Defence Research Agency (FOI), Linköping, Sweden.
  Renhorn, Ingmar G.
  Swedish Defence Research Agency (FOI), Linköping, Sweden.
  Wadströmer, Niclas
  Swedish Defence Research Agency (FOI), Linköping, Sweden.
  An information measure of sensor performance and its relation to the ROC curve2010Ingår i: Proc. SPIE 7695, Algorithms and Technologies for Multispectral, Hyperspectral, and Ultraspectral Imagery XVI / [ed] Sylvia S. Shen; Paul E. Lewis, SPIE - International Society for Optical Engineering, 2010, s. Art.nr. 7695-72-Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The ROC curve is the most frequently used performance measure for detection methods and the underlying sensor configuration. Common problems are that the ROC curve does not present a single number that can be compared to other systems and that no discrimination between sensor performance and algorithm performance is done. To address the first problem, a number of measures are used in practice, like detection rate at a specific false alarm rate, or area-under-curve. For the second problem, we proposed in a previous paper1 an information theoretic method for measuring sensor performance. We now relate the method to the ROC curve, show that it is equivalent to selecting a certain point on the ROC curve, and that this point is easily determined. Our scope is hyperspectral data, studying discrimination between single pixels.

 • 571.
  Ahlberg, Michael
  et al.
  KTH, Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT), Elektronik- och datorsystem, ECS.
  Vlassov, Vladimir
  KTH, Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT), Elektronik- och datorsystem, ECS.
  Yasui, Terumasa
  Advanced Technology Research and Development Center, Mitsubishi Electric Corporation, Amagasaki, Japan.
  Router placement in wireless sensor networks2006Ingår i: 2006 IEEE International Conference on Mobile Adhoc and Sensor Systems, Vols 1 and 2, IEEE , 2006, s. 498-501Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this paper we propose and evaluate algorithms for placement of routers in a wireless sensor network. There are two major requirements on router placement First, a placement must guarantee connectivity, i.e. every sensor must be able to communicate through routers with a predefined computer-connected gateway node. Second, a placement must provide robust communication in the case of router failures. This is achieved by placing redundant routers that increase the number of possible routes. Both requirements should be met by placing as few routers as possible. The proposed algorithms compute placement in an efficient and reasonably fast way.

 • 572.
  Ahlberg, Mårten
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad.
  Liedstrand, Peter
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad.
  24-timmarsmyndighetens användbarhet2004Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  The communication with government and municipality through Internet has in-creased during the last couple of years. Therefore we have chosen to focus our bachelor thesis in this particularly area and the needs for usable web services for the citizens. In this bachelor thesis we are studying a increasing group users, namely elderly citizens. During the study we have analysed E-governments ser-vices usability through usability tests. The combination of conversations and meetings with individuals, observations of interactions and literature studies give us the opportunity to explore the users needs. The users need is the central in how they understand and interact with the E-government. The web sites we used dur-ing our user tests are all connected with the E-government. Through a analytic study of the information we could make five important design proposals and guidelines, that we suggest are required when e-services are developed for the E-government.

 • 573. Ahlberg, Ragnar
  et al.
  Gustafsson, Bertil
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för teknisk databehandling. Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Numerisk analys.
  A note on parallel algorithms for partial differential equations1984Ingår i: Parallel Computing: 83, Amsterdam, The Netherlands: Elsevier Science , 1984, s. 93-98Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 574.
  Ahlberg, Tobias
  et al.
  Högskolan i Kalmar, Institutionen för kommunikation och design.
  Södergren, Marcus
  Högskolan i Kalmar, Institutionen för kommunikation och design.
  Voss, Martin
  Högskolan i Kalmar, Institutionen för kommunikation och design.
  Microsoft Windows Server 2008 Terminal Services vs. Citrix XenApp2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Den här rapporten undersöker om gränsen mellan Terminal Services och Citrix XenApp har börjat suddas ut eller om man ännu kan dra en tydlig linje mellan dessa. Detta för att avgöra om organisationer som idag kör Windows Server 2003 med Citrix XenApp enbart klarar sig med de nya funktionerna i Windows Server 2008 Terminal Services och ändå uppfylla de krav och behov en organisation har. Arbetet genomfördes rent teoretiskt. För att avgöra likheter och skillnader mellan applikationerna, så användes till största delen ett ramverk. För att kunna få en bild av hur applikationerna tillämpas rent praktiskt, användes tidigare testar samt analyser. Resultatet visar att Terminal Services tagit ett större steg inom marknaden för applikationsvirtualisering. Slutsatsen antyder att Windows Server 2008 Terminal Services är lämplig för organisationer utan komplexa behov.

 • 575.
  Ahlberg, Viktor
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Användandet av web services inom 24–timmarsmyndigheten2005Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Regeringen har en vision att en given fråga skall besvaras med ett samlat svar från flera myndigheter. För att lyckas med detta måste myndigheterna samarbeta i en större utsträckning än vad som sker i dag. Speciellt viktigt är det att information kan utbytas mellan myndigheterna på ett effektivt sätt. För att lyckas med detta så har statskontoret gått ut med att web services är en teknik som kan användas. Om tekniken skall kunna användas ut fullt krävs att det finns ett gemensamt register.

  I det här arbetet används enkäter för att undersöka i vilken utsträckning web services användes inom myndigheterna i dag, samt för att undersöka myndigheternas inställning till tekniken. Det visade sig att det fins en positiv inställning till web services. Dock finns det inget gemensamt register, vilket är oroande då det kan bidra till att dra ner tjänsteutbytet mellan myndigheterna.

 • 576.
  Ahlbom, Viktoria
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Språkvetenskapliga fakulteten, Institutionen för lingvistik.
  Sågvall Hein, Anna
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Språkvetenskapliga fakulteten, Institutionen för lingvistik.
  Test Suites Covering the Functional Specifications of the Sub-components of the Swedish Prototype1999Ingår i: Working Papers in Computational Linguistics & Language Engineering;13, ISSN 1401-923X, nr 13, s. 28-Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 577.
  Ahlbom, Viktoria
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Språkvetenskapliga fakulteten, Institutionen för lingvistik.
  Sågvall Hein, Anna
  Test Suites Covering the Functional Specifications of the Sub-components of the Swedish Prototype1999Ingår i: Working Papers in Computational Linguistics & Language Engineering;13, ISSN 1401-923X, nr 13, s. 28-Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 578.
  Ahlbäck, Aron
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Tystnad talar: En utvärdering av ”think aloud” i spelbarhetstestning2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta arbete undersöker huruvida "think aloud"-tekniken som den används i användbarhetstestning är lämplig i samband med spelbarhetstestning samt hur uppmaningar att tänka högt påverkar en speltestares immersion i spelupplevelsen. Forskningsområdet valdes främst då tekniken think aloud rekommenderas till spelbarhetstestning från många håll utan vetenskaplig motivering. En frågeställning togs fram med denna bakgrund i åtanke. För att utvärdera frågeställningen genomfördes en kvantitativ undersökning där en serie respondenter fick spela en artefakt i form av en för ändamålet konstruerad nivå till spelet Rising Islands (Mindblown 2016) för att sedan fylla i en enkät som mätte deras upplevda nivå av "immersion". Hälften av respondenterna uppmanades att tänka högt under speltillfället, övriga respondenter genomförde spelsessionen utan störande moment. Gruppernas genomsnittliga enkätresultat ställdes mot varandra i ett T-test. Resultatet visade att uppmaningar att tänka högt inte hade någon märkbar inverkan på upplevd immersion, men vidare forskning är nödvändig då det finns osäkerheter i datamängden.

 • 579.
  Ahlcrona, Felix
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Sakernas Internet: En studie om vehicular fog computing påverkan i trafiken2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Framtidens fordon kommer vara väldigt annorlunda jämfört med dagens fordon. Stor del av förändringen kommer ske med hjälp av IoT. Världen kommer bli oerhört uppkopplat, sensorer kommer kunna ta fram data som de flesta av oss inte ens visste fanns. Mer data betyder även mer problem. Enorma mängder data kommer genereras och distribueras av framtidens IoT-enheter och denna data behöver analyseras och lagras på effektiva sätt med hjälp av Big data principer. Fog computing är en utveckling av Cloud tekniken som föreslås som en lösning på många av de problem IoT lider utav. Är tradionella lagringsmöjligheter och analyseringsverktyg tillräckliga för den enorma volymen data som kommer produceras eller krävs det nya tekniker för att stödja utvecklingen?

  Denna studie kommer försöka besvara frågeställningen: ”Vilka problem och möjligheter får utvecklingen av Fog computing i personbilar för konsumenter?”

  Frågeställningen besvaras genom en systematisk litteraturstudie. Den systematiska litteraturstudien syfte är identifiera och tolka tidigare litteratur och forskning. Analys av materialet har skett med hjälp av öppen kodning som har använts för att sortera och kategorisera data. Resultat visar att tekniker som IoT, Big data och Fog computing är väldigt integrerade i varandra. I framtidens fordon kommer det finns mycket IoTenheter som producerar enorma mängder data. Fog computing kommer bli en effektiv lösning för att hantera de mängder data från IoT-enheterna med låg fördröjning. Möjligheterna blir nya applikationer och system som hjälper till med att förbättra säkerheten i trafiken, miljön och information om bilens tillstånd. Det finns flera risker och problem som behöver lösas innan en fullskalig version kan börja användas, risker som autentisering av data, integriteten för användaren samt bestämma vilken mobilitetsmodell som är effektivast. 

 • 580.
  Ahlenius, Camilla
  et al.
  KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC).
  Tengvall, Tove
  KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC).
  Notisers påverkan på mobilanvändning2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den bärbara teknikens snabba utveckling och integration i våra liv har gett upphov till en diskussion rörande teknikens negativa konsekvenser. Tidigare forskning har visat på en korrelation mellan en stor mobilanvändning och ett sämre välmående, och inom populärkulturen syns nya fenomen som digital detox och att nedgradera sin smartphone till en telefon med färre funktioner. Trots det verkar trenden tyda på att mobilanvändandet ökar. Genom konstanta aviseringar i form av korta texter innehållande olika budskap och information, s.k. notiser, kallar mobilen ofta på ens uppmärksamhet. Den här studien syftar till att undersöka hur notiserna påverkar mobilanvändningen och om det finns ett samband mellan mängden notiser som når användarna och deras övergripande mobilanvändning. För att besvara frågeställningen genomfördes strukturerade observationer av användares opåverkade mobilanvändning samt hur användningen förändrades när de inte längre nåddes av notiser. Observationerna följdes av enkäter för att ge resultatet ett kvalitativt komplement.

  Resultatet visade att det totala antalet skärmupplåsningar minskade medan tiden tillbringad med mobilen ökade, vilket leder till slutsatsen att då användaren nås av färre notiser blir användningssessionerna färre i antal men längre i varaktighet. Samtidigt verkade kontrollerandet av låsskärmen, d.v.s. att man väcker skärmen utan att låsa upp den, ha blivit mer frekvent. Detta för att se till att man inte missat viktig information, och då särskilt att ha missat att någon har försökt få tag på en. En absolut majoritet av deltagarna upplevde det som besvärande att inte kunna nås av notiser, och det gällde uteslutande notiser från kommunikationsapplikationer. Användarens egen inställning till notiser tycktes inte ha ett samband med hur mobilanvändningen påverkades.

 • 581.
  Ahlgren Andersson, Ellen
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik.
  Enecker, Maria
  Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik.
  Alice and the Mad Hater: Hur sociala medier påverkar och möjliggör användares motstrategier vid bemötande av kränkande innehåll2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  With online communication being increasingly integrated with our everyday lives, internet hate has become a growing problem. This is receiving growing attention in the media and research. In recent years, scientists have begun to shift their focus from the hate itself, to responses to these forms of violation. However, research has been mainly solution orientated and for example focused on legal aspects. Thus, we maintain that the field lacks a media technology based analysis, which this paper intends to contribute to. The aim of this study is to investigate what impact design and functionality in social media has on its users, with relation to user’s counter-strategies on the reception of offensive content. Note that this study is restricted to social media, and not focused on digital media at large. Within the framework of this essay, we have conducted three focus-group interviews and nethnographic studies. The empirical data from our focus groups has determined which social media platforms we examined in the nethnographic study, and subsequently in our analysis. The collected data has been analysed in relation to previous research on social media and internet hate. We have also used theories on resistance, suppression techniques, space of possible actions, norms and the relationship between offline/online and front stage/back stage. The analysis has resulted in five themes that describe the following key findings: 1) social media's positive connotations are problematic in relation to offensive content, but the receivers of internet hate are inventive in working around embedded norms, 2) sometimes no response is the best defence, 3) the culture around the like-function has a significant role in the resistance to internet hate on social media, 4) the shrinking distance between the world online and offline, as well as public and private rooms, affects everyday resistance to violations on social media, and 5) production of positive content and interaction with help of built-in functions are perceived as ways to affect the climate and cooperative resistance. We do not purport to provide technical or design-related proposals for development. However, we believe that our results, among other things, can be used for future development and improvement of social media platforms, and as a basis for further research on resistance to violations on social media.

 • 582.
  Ahlgren Andersson, Ellen
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik.
  Enecker, Maria
  Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik.
  Design Thinking och Fyrstegaren: En jämförande studie om två människocentrerade designprocesser2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Design Thinking är en prototypdriven, lösningsorienterad och människocentrerad innovationsmetod och designprocess som har fått alltmer uppmärksamhet, både i branschen och designforskningen, det senaste decenniet. I denna rapport har vi för syfte att utvärdera Design Thinking i relation till den interna designprocess som används på den digitala transformationsbyrån Mogul AB. Deras process, som kallas Fyrstegaren, har utvecklats av Moguls designteam, och är ett resultat av många års yrkesverksamhet och erfarenhet av best practice. Syftet med vår studie är att jämföra Design Thinkings initiala faser Empathize och Define, med den motsvariga Strategifasen i Fyrstegaren. Med denna jämförelse ämnar vi utvärdera på vilka sätt Design Thinking skulle kunna integreras i Moguls fyrstegare för en mer människocentrerad process och resultat. Studien är baserad på a) forskning om Design Thinking och människocentrerade designprocesser, b) intervjuer med representanter från Moguls designteam, och c) dokumentation från vår egen praktiska produktutveckling av en rekryteringswebbplats till Mogul, där Design Thinking har varit vår arbetsmetod. Studien visar att Moguls designprocess skulle gynnas av att integrera ett antal verktyg och tankesätt från Design Thinking. Våra nyckelfynd föreslår att Fyrstegaren borde bli mer iterativ och inkludera slutanvändaren genom hela processen, främst i dess inledande faser. Fyrstegaren skulle också behöva fler handgripliga verktyg för att skapa en djupare förståelse för användaren och dess behov. Genom att integrera dessa principer från Design Thinking menar vi att Fyrstegaren skulle kunna bli mer ändamålsenlig, effektiv och människocentrerad.

 • 583.
  Ahlgren, Anna
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap.
  MobiAnn: androidapplikationen som underlättar lärares arbetsuppgifter2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10,5 poäng / 16 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Examensarbetet diskuterar behovet av ett stödsystem för lärare vid undervisning och tar upp olika aspekter utifrån lärarnas arbetssituation. Som en del av denna diskussion finns en implementation av ett system i form av en Androidapplikation.

  Applikationen ger lärarna möjlighet till ett stödsystem med olika användningsområde som närvarokontroll, anmärkningsmöjligheter om förseningar och stök under lektionstid, verktyg för att anteckna elevarbete och motivera betyg direkt på plats.

  Stor vikt har lagts på att göra applikationen lättanvänd och användarvänlig och därför har tester med användare varit en stor del under utvecklingen.

 • 584. Ahlgren, B.
  et al.
  Hidell, Markus
  KTH, Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT), Kommunikationssystem, CoS, Network Systems Laboratory (NS Lab).
  Ngai, E. C. -H
  Internet of Things for Smart Cities: Interoperability and Open Data2016Ingår i: IEEE Internet Computing, ISSN 1089-7801, E-ISSN 1941-0131, Vol. 20, nr 6, s. 52-56, artikel-id 7781549Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The Internet of Things (IoT) has become a promising technology for addressing societal challenges by connecting smart devices and leveraging Big Data analytics to create smart cities worldwide. As the IoT scales up, it's important to provide interoperability among different devices. Yet current simple standard protocols lack sufficient openness and interoperability. IoT for smart cities needs to guarantee the accessibility of open data and cloud services to allow industries and citizens to develop new services and applications. Here, the authors provide a case study of the GreenIoT platform in Uppsala, Sweden, to demonstrate the idea of interoperability and open data for smart cities.

 • 585.
  Ahlgren, Bengt
  RISE., Swedish ICT, SICS, Decisions, Networks and Analytics lab.
  A host interface to the DTM high speed network1992Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 586.
  Ahlgren, Bengt
  RISE., Swedish ICT, SICS, Decisions, Networks and Analytics lab.
  A performance model for integrated layer processing1997Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Integrated Layer Processing is an implementation technique for data manipulation functions in communication protocols. The purpose of this technique is to increase communication performance. It reduces the number of memory accesses and thus relieves the memory bandwidth bottleneck. Integrated Layer Processing can however, in some situations, substantially increase the number of memory accesses, and therefore instead reduce performance. The main reason is contention for processor registers. We present a performance model that captures the memory behavior of data manipulation functions for both integrated and sequential implementations. By comparing the model to measurements of real and synthetic data manipulation functions, we show that the model accurately predicts the performance. The model can be used to assess whether an integrated implementation will perform better or worse than a sequential implementation. The situations where integration would reduce performance can then be avoided without spending a lot of effort on a more complex integrated implementation.

 • 587.
  Ahlgren, Bengt
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för datorteknik. Swedish Institute of Computer Science.
  Improving Computer Communication Performance by Reducing Memory Bandwidth Consumption1997Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
 • 588.
  Ahlgren, Bengt
  RISE., Swedish ICT, SICS, Decisions, Networks and Analytics lab.
  Improving computer communication performance by reducing memory bandwidth consumption1997Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
 • 589.
  Ahlgren, Bengt
  RISE., Swedish ICT, SICS, Decisions, Networks and Analytics lab.
  NetInf Routing Using Hints2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  We define a global routing mechanism for the NetInf protocol, part of the NetInf information-centric networking architecture. The mechanism makes use of two levels of aggregation in order to provide the scalability needed for a global network. An anticipated $10^{15}$ number of individual named data objects are aggregated to in the order of 500K routing hints which are very feasible to handle with existing routing technology. The hints are then used to forward requests for named data towards the publisher.

 • 590.
  Ahlgren, Bengt
  et al.
  RISE., Swedish ICT, SICS, Decisions, Networks and Analytics lab.
  Andersson, Anders
  Hagsand, Olof
  RISE - Research Institutes of Sweden, ICT, SICS.
  Marsh, Ian
  RISE - Research Institutes of Sweden, ICT, SICS.
  Dimensioning links for IP telephony2001Ingår i: Proceedings of the 2nd IP-Telephony Workshop (IPtel 2001), 2-3 April 2001, New York City, New York, USA, 2001, 1Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Packet loss is an important parameter for dimensioning network links or traffic classes carrying IP telephony traffic. We present a model based on the Markov modulated Poisson process (MMPP) which calculates packet loss probabilities for a set of super positioned voice input sources and the specified link properties. We do not introduce another new model to the community, rather try and verify one of the existing models via extensive simulation and a real world implementation. A plethora of excellent research on queuing theory is still in the domain of ATM researchers and we attempt to highlight its validity to the IP Telephony community. Packet level simulations show very good correspondence with the predictions of the model. Our main contribution is the verification of the MMPP model with measurements in a laboratory environment. The loss rates predicted by the model are in general close to the measured loss rates and the loss rates obtained with simulation. The general conclusion is that the MMPP-based model is a tool well suited for dimensioning links carrying packetized voice in a system with limited buffer space.

 • 591.
  Ahlgren, Bengt
  et al.
  RISE., Swedish ICT, SICS, Decisions, Networks and Analytics lab.
  Andersson, Anders
  RISE - Research Institutes of Sweden, ICT, SICS.
  Hagsand, Olof
  RISE - Research Institutes of Sweden, ICT, SICS.
  Marsh, Ian
  RISE - Research Institutes of Sweden, ICT, SICS.
  Dimensioning Links for IP Telephony2000Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Transmitting telephone calls over the Internet causes problems not present in current telephone technology such as packet loss and delay due to queueing in routers. In this undergraduate thesis we study how a Markov modulated Poisson process is applied as an arrival process to a multiplexer and we study the performance in terms of loss probability. The input consists of the superposition of independent voice sources. The predictions of the model is compared with results obtained with simulations of the multiplexer made with a network simulator. The buffer occupancy distribution is also studied and we see how this distribution changes as the load increases.

 • 592.
  Ahlgren, Bengt
  et al.
  RISE., Swedish ICT, SICS, Decisions, Networks and Analytics lab.
  Aranda, Pedro A.
  Chemouil, Prosper
  Correia, Luis M.
  Holger, Karl
  Oueslati, Sara
  Söllner, Michael
  Welin, Annikki
  Content, Connectivity and Cloud: Ingredients for the Network of the Future2011Ingår i: IEEE Communications Magazine, ISSN 0163-6804, E-ISSN 1558-1896, Vol. 49, s. 62-70Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A new network architecture for the Internet needs ingredients from three approaches: information-centric networking, cloud computing integrated with networking, and open connectivity. Information-centric networking considers pieces of information as first-class entities of a networking architecture, rather than only indirectly identifying and manipulating them via a node hosting that information; this way, information becomes independent from the devices they are stored in, enabling efficient and application-independent information caching in the network. Cloud networking offers a combination and integration of cloud computing and virtual networking. It is a solution that distributes the benefits of cloud computing more deeply into the network, and provides a tighter integration of virtualisation features at computing and networking levels. To support these concepts, open connectivity services need to provide advanced transport and networking mechanisms, making use of network and path diversity (even leveraging direct optical paths) and encoding techniques, and dealing with ubiquitous mobility of user, content and information objects in a unified way.

 • 593.
  Ahlgren, Bengt
  et al.
  RISE., Swedish ICT, SICS, Decisions, Networks and Analytics lab.
  Björkman, Mats
  Multimedia transport service and protocol issues1992Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This paper considers the issues of a real time transport service needed by multimedia applications for transferring digital video and audio. Three classes of transport service are defined with different levels of real time constraints. Methods for error control are considered for the classes, and the classes are discussed with respect to the application requirements.

 • 594.
  Ahlgren, Bengt
  et al.
  RISE., Swedish ICT, SICS, Decisions, Networks and Analytics lab.
  Björkman, Mats
  Gunningberg, Per
  Integrated layer processing can be hazardous to your performance1997Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Integrated Layer Processing (ILP) has been presented as an implementation technique to improve communication protocol performance by reducing the number of memory references. Previous research has however not pointed out that in some circumstances ILP can significantly increase the number of memory references, resulting in lower communication throughput. We explore the performance effects of applying ILP to data manipulation functions with varying characteristics. The functions are generated from a set of parameters including input and output block size, state size and number of instructions. We present experimental data for varying function state sizes, number of integrated functions and instruction counts. The results clearly show that the aggregated state of the functions must fit in registers for ILP to be competitive.

 • 595.
  Ahlgren, Bengt
  et al.
  RISE., Swedish ICT, SICS, Decisions, Networks and Analytics lab.
  Björkman, Mats
  Gunningberg, Per
  RISE - Research Institutes of Sweden, ICT, SICS.
  The applicability of integrated layer processing1998Ingår i: IEEE Journal on Selected Areas in Communications, Vol. 16, nr 3, s. 317-331Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this paper we review previous work on the applicability and performance of Integrated Layer Processing (ILP). ILP has been shown to clearly improve computer communication performance when integrating simple data manipulation functions, but the situation has been less clear for more complex functions and complete systems. We discuss complications when applying ILP to protocol stacks, the requirements of ILP on the communication subsystem, caching aspects, the importance of the processor registers, and a model for predicting the performance of data manipulation functions. We conclude that the main drawback of ILP is its limited aplicability to complex data manipulation functions. The performance to expect from an ILP implementation also depends heavily on the protocol architecture and the host system architecture.

 • 596.
  Ahlgren, Bengt
  et al.
  SICS .
  Björkman, Mats
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Datorteknik.
  Gunningberg, Per
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Datorteknik.
  Towards predictable ILP performance controlling communication buffer cache effects1996Ingår i: Australian Computer Journal, ISSN 0004-8917, Vol. 28, nr 2, s. 66-71Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Cache memory behaviour is becoming more and more important as the speed of CPUs is increasing faster than the speed of memories. The operation of caches are statistical which means that the system level performance becomes unpredictable. In this paper we

 • 597.
  Ahlgren, Bengt
  et al.
  RISE., Swedish ICT, SICS, Decisions, Networks and Analytics lab.
  Björkman, Mats
  Gunningberg, Per
  RISE - Research Institutes of Sweden, ICT, SICS.
  Towards predictable ILP performance-controlling communication buffer cache effects1995Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 598.
  Ahlgren, Bengt
  et al.
  RISE., Swedish ICT, SICS, Decisions, Networks and Analytics lab.
  Björkman, Mats
  Gunningberg, Per
  Towards predictable ILP performance-controlling communication buffer cache effects1996Ingår i: The Australian Computer Journal, Vol. 28, s. 66-71Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Cache memory behavior is becoming more and more important as the speed of CPUs is increasing faster than the speed of memories. The operation of caches are statistical which means that the system level performance becomes unpredictable. In this paper we investigate the worst case behavior of cache line conflicts in the context of communication protocols implemented using Integrated Layer Processing. The goal of our work is to control the cache by placing communication buffers and code in non-conflicting positions in the cache. The result would be higher and more predictable performance. Our first results indicate that the worst case behavior can be up to almost four times slower than the best case.

 • 599.
  Ahlgren, Bengt
  et al.
  RISE., Swedish ICT, SICS, Decisions, Networks and Analytics lab.
  Björkman, Mats
  Moldeklev, Kjersti
  The performance of a no-copy API for communication1995Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  We present a so-called no-copy Application Programming Interface (API) for communication. The interface avoids copying when data is transferred between the application and operating system kernel address spaces. The API is an extension to the socket interface for SunOS, and has been implemented on Sun SPARCstations equipped with Fore Systems ATM adapters. Throughput for the no-copy API is 85 Mbit/s for 8K UDP messages, to be compared to 57 Mbit/s for the regular API on the SPARCstation 2. Processing times through the TCP and UDP stacks are reduced by up to 30% for the SPARCstation 2 and by more than 50% for the SPARCstation 10.

 • 600.
  Ahlgren, Bengt
  et al.
  RISE., Swedish ICT, SICS, Decisions, Networks and Analytics lab.
  Brunner, Marcus
  Eggert, Lars
  Hancock, Robert
  Schmid, Stefan
  Invariants: A New Design Methodology for Network Architectures2004Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The first age of Internet architectural thinking concentrated on defining the correct principles for designing a packet-switched network and its application protocol suites. Although these same principles remain valid today, they do not address the question of how to reason about the evolution of the Internet or its interworking with other networks of very different heritages. This paper proposes a complementary methodology, motivated by the view that evolution and interworking flexibility are determined not so much by the principles applied during initial design, but by the choice of fundamental components or "design invariants" in terms of which the design is expressed. The paper discusses the characteristics of such invariants, including examples from the Internet and other networks, and considers what attributes of invariants best support architectural flexibility.

9101112131415 551 - 600 av 49784
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf