Endre søk
Begrens søket
1234567 51 - 100 of 2149
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 51.
  Andersdotter, Anna
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Sjukgymnastik.
  Asplund, Anna
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Sjukgymnastik.
  Hur påverkas armpendling av gånghastigheten?2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: Kunskap om armpendling vid gång i olika hastigheter kan innebära en möjlighet att skilja på förändrade gångmönster orsakade av hastighet eller av underliggande patologi. Syftet med denna studie var att beskriva hur Range Of Motion (ROM)-, Gait Variable Score (GVS)- och Arm Posture Score6 (APS6)-värden påverkas vid gång och att jämföra dessa variabler mellan två olika hastigheter, självvald och långsam gång, samt mellan dominant och ickedominant arm.

  METOD: I denna studie, som ingår i en större, deltog 42 personer utan muskuloskelettala problem. Alla 42 gick i självvald hastighet och 28 av dessa gick även i långsam gånghastighet. Deltagarnas gång registrerades av optoelektroniska 3D-kameror. Som utfallsmått användes ROM, GVS och APS6.

  RESULTAT: Resultatet visade en signifikant skillnad för ROM vid alla rörelser förutom vid axelrotation vid jämförelse mellan hastigheterna. Signifikant skillnad sågs i GVS i armbågsflexion/extension i jämförelse mellan hastigheterna. APS6 visade inga signifikanta skillnader.

  SLUTSATS: Vid kvantifiering av armpendling för att jämföra två olika hastigheter kan vi i denna studie konstatera att, förutom vid axelrotation, ROM fick en signifikant ökning vid den självvalda hastigheten. När GVS användes för att jämföra hastigheterna påträffades signifikant skillnad i armbågsflexion/extension. För APS6 sågs ingen signifikant skillnad. För att ytterligare utvärdera avvikelsemåtten behövs fler studier på olika patientgrupper.

  Examensarbete

  15 hp

 • 52.
  Andersson, Adam
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Sjukgymnastik.
  Heiwall, Louise
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Sjukgymnastik.
  Effect of High and Low Load Motor Control Exercises on Alignment and Posture, and Disc Height in Patients with Persistent Low Back Pain2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 53.
  Andersson, Andreas
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Prediktorer för sprintförmåga hos elitfotbollsspelare: Korrelerar styrke- och hopptest med sprintförmåga över 10 meter?2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • 54.
  Andersson, Anton
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  Eriksson, Jakob
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  Långtidsuppföljning av alpina skidgymnasieelever, 10 år senare: En jämförelse mellan skadefria och allvarligt skadade gällande fysisk aktivitet, allmän hälsa, smärta samt upplevd medicinsk support2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka skillnaden mellan skadefria och allvarligt skadade gällande fysisk aktivitetsnivå, allmän hälsa och smärta, i nuläget, samt upplevd tillgång till medicinsk support, hos elever som studerade vid alpina skidgymnasium läsåret 2007/2008.

   

  Metod: Denna enkätstudie bestod av tre delenkäter. En enkät från Socialstyrelsen har använts för att mäta fysisk aktivitetsnivå. En hälsoenkät har använts för att mäta allmän hälsa och smärta. Den tredje enkäten har utformats för övrig relevant information så som medicinsk support. För att analysera datan användes Mann-Whitney U-test med signifikansnivån α=0,05. Enkäterna skickades ut via e-post och Facebook till 195 tidigare skidgymnasieelever. Deltagarna delades in i två grupper: de som var skadefria samt de som drabbats av minst en allvarlig skada.

   

  Resultat: Svarsfrekvensen var 74%. Av dessa var 54 personer skadefria och 91 personer allvarligt skadade. Det fanns ingen signifikant skillnad i fysisk aktivitet, allmän hälsa eller smärta mellan grupperna. De som upplevt att de haft medicinsk support på skidgymnasiet var 29%.

   

  Konklusion: Före detta alpina skidgymnasieelever verkar, oberoende av tidigare skador, vara fysiskt aktiva jämfört med socialstyrelsens riktvärden. Det fanns ingen signifikand skillnad mellan skadefria och allvarligt skadade gällande allmän hälsa och smärta. Studien visade på brister i upplevd tillgång av medicinsk support. För att främja elevers hälsa och prestation bör det kartläggas hur det ser ut idag och om bristerna kvarstår bör detta åtgärdas.

 • 55. Andersson, Britta
  Westman, Birgitta ()
  Välkommen till oss på avdelning 12: Avd. 12 rehab långvård1988Annet (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Fysisk medie: 1 Videokassett

 • 56.
  Andersson, Christoffer
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Sundström, Adam
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Uppvärmning med skadeförebyggande syfte: Minskar det skaderisken för fysiskt aktiva? En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Introduktion/bakgrund: Uppvärmning är en allmänt vedertagen rutin för fysiskt aktiva. Enlitteraturstudie från 2006 har undersökt effekten av uppvärmning som skadeförebyggandemekanism, konklusionen i artikeln var att uppvärmningens skadeförebyggande effekt är osäker.Framstående organisationer som IOC och FIFA har tagit mer ansvar för atleternas hälsa genomatt investera resurser i forskningsprogram för att minska antalet skador inom idrott, däriblandskapandet av uppvärmningsprogram med skadeförebyggande syfte.Syfte: Syftet var att sammanställa vetenskap som undersöker om uppvärmning medskadeförebyggande syfte minskar skaderisken för fysiskt aktiva.Metod: Sökning har gjorts i fyra dataser PubMed, PEDro, Cinahl, Medline. Sökorden var―warm-up‖, ―warm up‖, ―warming up‖, ―injury‖ och ―injury prevention‖. Inklusionskriterier varRCT-studier, daterade från 2006 tills vårt sökdatum. Studier som undersökt prestation och effektpå biomekaniska faktorer exkluderades.Resultat: 10 av 16 artiklar visar på skadeförebyggande effekt för interventionsgrupperna. 8 avdessa 10 artiklar var gjorda på deltagare i tonåren eller yngre.Konklusion: Resultaten pekar på att uppvärmingsprogram med skadeförebyggande syfteminskar skaderisken mer på yngre individer som ännu inte har utvecklat sina rörelsemönster tillfullo jämfört med vuxna individer. Mer forskning behövs där kontrollgruppernas uppvärmningstandardiseras för att öka studiernas kvalité samt där uppvärmningsprogrammens effekt påskadeförebyggande biomekaniska variabler tas i beaktning och inte enbart antal skador.

 • 57.
  Andersson, Ellinor
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Fysioterapi.
  Asklöf, Josefine
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Fysioterapi.
  CrossFit-tränares uppfattning av skadepreventiva åtgärder och betydelsen av tränarnärvaro: en intervjustudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund CrossFit definieras som konstant varierad funktionell träning som utförs med hög intensitet och kombinerar olympiska lyft, gymnastik och konditionsträning. Sportens snabba framväxt har medfört oro för skador. Det har visats att CrossFit-tränares involvering och närvaro minskar skadeförekomst, men det finns inget krav för utövare att delta i övervakad träning.

  Syfte Att undersöka CrossFit-tränares upplevelser av underlättande och försvårande faktorer för genomförande av skadepreventiva åtgärder. Vidare även studera tränares syn på vad tränarnärvaro har för betydelse för att förebygga skador.

  Design och metod En kvalitativ design användes. Fem CrossFit-tränare med mer än ett års erfarenhet av att vara tränare deltog. En kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheims och Lundmans induktiva strategi användes för databearbetning.

  Resultat Bland de underlättande faktorerna beskrevs till exempel kategorin Kompetens som innefattade kunskap och utbildning. Bland de försvårande faktorerna beskrevs bland annat otillräcklig kunskap. Tränarens närvaro beskrevs som betydelsefull för att förebygga skadeförekomst. Upplevelser av färre skador, korrigering av utförande och mer fokus på teknik lyftes.

  Konklussio Resultatet stödjer vikten av att ha fokus på tränarnärvaro vid CrossFit-pass och presenterar underlättande och försvårande faktorer som kan vara av relevans för utvecklingen av framtida utbildning för CrossFit-tränare.

 • 58.
  Andersson, Emma
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Sjukgymnastik.
  Lie, Lena
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Sjukgymnastik.
  Fysisk aktivitet under gravidietet: Barnmorskors arbete med att informera och motivera gravida kring fysisk aktivitet - en intervjustudie2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Introduktion: Fysisk aktivitet under graviditet är förknippat med ett antal hälsovinster för

  den gravida kvinnan. Rekommendationenerna för gravida är de samma som för friska vuxna men trots detta minskar många gravida sin aktivitetsnivå. Barnmorskor har en viktigt roll i att informera och motivera gravida kvinnor till fysisk aktivitet.

  Syfte: Syftet med studien var att utforska barnmorskors tankar och erfarenheter av att ge information till gravida om träning och fysisk aktivitet.

  Metod: I denna studie användes halvstrukturerade intervjuer som analyserades med Kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman. Sex barnmorskor från olika hälsocentraler i Umeå med omnejd intervjuades. I genomsnitt hade barnmorskorna arbetat i 28 år.

  Resultat: Analysen av intervjuerna utmynnade i fyra kategorier, Trygga iatt ge rekommendationer, Hinder för fysisk  aktivitet, Motivation och Samarbete - en utvecklingsmöjlighet. Resultatet visade på stora likheter i kunskaper och arbetssätt hos barnmorskorna gällande fysisk aktivitet under graviditet. Samtliga barnmorskor informerar om och rekommenderar fysisk aktivitet under graviditeten. Att motivera inaktiva till att öka sin aktivitetsnivå ansågs vara den största svårigheten i arbetet med dessa frågor. I dagsläget saknas samarbete mellan barnmorskor och fysioterapeuter angående fysisk aktivitet under graviditet.

  Slutsats: Ett välfungerande samarbete mellan fysioterapeut och barnmorska skulle kunna leda till ökat välmående och minska risken för komplikationer hos gravida kvinnor. Gravida kvinnor bör erbjudas FaR samt subventionerad gruppträning

 • 59.
  Andersson, Fredrik
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  Hur fysioterapeuten i primärvården förstår och behandlar ländryggsmärta: En kvalitativ innehållsanalys2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

   

  Syfte

  Att utveckla en djupare förståelse för hur fysioterapeuten i primärvården förstår och behandlar ländryggsmärta

   

  Metod

  Tio fysioterapeuter i primärvården intervjuades med semistrukturerade intervjuer.  Ljudinspelningar utfördes vilka sedan transkriberades och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Innehållet kodades och kategoriserades. Tre subteman framträdde.

   

  Resultat

  Två av subtemana förklarar hur fysioterapeuterna förstod ländryggsmärta genom ”att skaffa sig en bild av problemet” eller ”att förklara problemets orsak”. Det tredje subtemat ”Att förändra” beskriver hur problemet behandlades genom att försöka få patienter att göra förändringar. Förändringarna rörde oftast olika aspekter av fysisk aktivitet. Fokus i förändringsarbetet kunde vara innehållet i förändringarna eller att förändringarna blev av och vidmakthölls.

   

  Slutsatser

  Såväl biomedicinska som psycososiala och biopsykosociala perspektiv på ländryggsmärta förekom bland fysioterapeuterna. Det kan finnas ett behov av åtgärder som syftar till att föra in betéendemedicinska metoder och tankegångar bland de fysioterapeuter som har en tydligt biomekanisk orientering i relation till ländryggsmärta. Att systematiskt använda sig av kraften i den goda relationen i förändringsarbetet var en metod som förekom och som kan vara effektiv men behöver utvecklas genom att också förhålla sig till patientens upplevelse av vad som är en god relation.

 • 60.
  Andersson, Helena
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Stenquist, Nathalie
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Det dom inte nämner: Enkätstudie om informationen Sveriges hälso- och sjukvård erbjuder kvinnor gällande postpartumträning2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background: After pregnancy and childbirth the female body goes through changes in both body and mind. Inadequate research has been done in the field of physical activity and exercise in postpartum women. Swedish counties has not formed a cohesive plan of antenatal care which creates variations throughout the country. Purpose: The aim for this study was to investigate how women are being informed about physical activity and exercise postpartum by Swedish healthcare. Method: To complete this study a survey was made and via a snowball sampling distributed throughout social media. Participants; 1023 women whom represented each county of Sweden. Inclusion criteria; to have given birth in Sweden the last 5 years and understand the Swedish language. Results: Women get limited oral and written information about physical activity and exercise. The information is mainly distributed by a midwife and women rarely get to meet a physiotherapist postpartum. Half of the women that did meet with a physiotherapist used the information but was in general not satisfied with its content. Conclusion: Postpartum activity and exercise is an individual process that should be exerted in consultation with a physiotherapist and the field of physiotherapy should be utilized to a greater extent in Swedish antenatal care.

 • 61. Andersson, Linda
  et al.
  Ulander, Helene
  Larsson, Agneta
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Mikaelsson, Katarina
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Betydelsen av verbal uppmuntran vid utförande av handstyrketest2004Inngår i: Nordisk fysioterapi, ISSN 1402-3024, Vol. 8, nr 4, s. 145-51Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to evaluate if verbal encouragement had any influence on hand strength measurements. Twenty subjects participated in the study, all women aged between 20 and 62 years. A standardization of testing conditions and verbal encouragement was designed. Three measurements were conducted during 2 days using T.K.K 5401 Grip D. First there was a trial set, and then Test 1 (without verbal encouragement) and Test 2 (with verbal encouragement) were con-ducted. The results showed a significant improvement regarding the test results from Test 1 to Test 2. The subjects also answered a questionnaire about their feelings towards the two test occasions. A majority of the subjects felt that verbal encouragement had an influence on their performance. In conclusion, it could be said that verbal encouragement both had a subjective and objective influence on a subject's performance. In earlier studies, verbal encouragement has shown to influence different personalities in different ways. Thus, this would be an interesting field of study for future research

 • 62.
  Andersson, Louise
  et al.
  Örebro universitet, Hälsoakademin.
  Björklund, Johanna
  Örebro universitet, Hälsoakademin.
  Hur används den transteoretiska beteendeförändringsmodellen för att främja fysisk aktivitet vid övervikt?2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 63.
  Andersson, Malin
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Norlin, Emelie
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Artrosskolan - En vilja att bli sedd och potential till förbättring: En kvalitativ studie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Höft- och knäartros uppskattas vara den elfte främsta orsaken till funktionsnedsättning globalt sett. Vid artros har balansen mellan de uppbyggande och nedbrytande faktorerna i leden rubbats men någon exakt orsak till varför artrosutveckling sker kan inte fastställas. Den fysioterapeutiska behandlingen som rekommenderas vid höft- och knäartros är fysisk aktivitet och träning. Artrosskola är ett aktivt behandlingskoncept som består av bedömning, en teoridel samt en valfri del där utformning av träningsprogram med fysioterapeut erbjuds. Syftet med artrosskolan är att patienter med artros ska få rätt information om sjukdomen och möjlighet att må bättre med hjälp av fysisk aktivitet. Artrosskolan följs upp och har visat positiv effekt avseende minskad smärta, ökad fysisk aktivitet samt ökad hälsorelaterad livskvalité. Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka höft- och knäartrospatienters upplevelser och erfarenheter av sitt deltagande i artrosskola. Metod: En kvalitativ fokusgruppsintervju utfördes med tre deltagare. Innehållsanalys gjordes enligt Graneheim och Lundman. Resultat: En huvudrubrik togs fram “Artrosskolan - en vilja att bli sedd och potential till förbättring” utifrån underkategorierna artrosskolans utformning, fysioterapeutens bemötande, individens förväntningar och upplevelser samt aktivitetsnivå. Konklusion: Resultatet i studien visade på deltagarnas önskan om att bli sedd av fysioterapeuten i artrosskolan. Det framkom flertalet förbättringsområden som hade kunnat utveckla artrosskolan och hjälpa deltagarna till en bättre hälsa. När artrosskolan utfördes efter riktlinjerna samt inkluderade övervakad träning bidrog den till en positiv upplevelse. Fysioterapeuter har en viktig roll i arbetet med artrosskolan för att främja fysisk aktivitet och träning vid artros.

 • 64.
  Andersson, Mari
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  Granström, Anna
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  Utvärdering av mobilapplikation för steptest i hemmet för patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: KOL förutspås år 2030 vara den tredje vanligaste dödsorsaken i världen. Rehabilitering har konstaterats bristfällig för patientgruppen. Det finns några utvärderingsinstrument för den fysiska förmågan men inget som är lämpligt för hemmiljö.

  Syfte: Studiens syfte var att testa en nyutvecklad mobilapplikation för ett steptest. Användarvänlighet och genomförbarhet hos steptestet utvärderades.

  Metod: Testet utfördes i hemmet av patienter med KOL via en smartphone och pulsoximeter. Data i form av pulsfrekvens, saturation och subjektiv skattning av dyspné lagrades. Deltagarna utvärderade användarbarheten i en enkät som författarna formulerat.

  Resultat: Tre patienter fullföljde studien. Mobilapplikationen visade sig vara svår att använda för de utan tidigare smartphone-vana. Mobilapplikationen hade brister i datalagringen då felaktig data registrerades. Detta gjorde bearbetningen tidskrävande och osäker. Takten 26 steg/min visade sig vara alltför hög för att den planerade tre minuters testperioden skulle vara genomförbar. Samtliga utförde istället steptestet under en minut.

  Slutsats: Förändringar är nödvändiga för att mobilapplikationen ska vara användarvänlig för både testpersonerna samt de som bearbetar datamaterialet. Föreslagna förändringar är förbättrad och tidsstämplad datainsamling, samt mindre justeringar i mobilapplikationens utformning. Testdeltagare med tidigare vana av smartphone samt testdeltagare som inte upplevde problem med testutrustningen var positiva till mobilapplikationen.

 • 65.
  Andersson, Marita
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Utvärdering av multimodal rehabilitering för patienter med långvarig smärta: En jämförande behandlingsstudie i primärvård2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Långvarig smärta är ett vanligt förekommande problem och bidrar till lidande för den det drabbar, samt för med sig stora kostnader för samhället. Multimodal rehabilitering (MMR) sker i team utifrån ett biopsykosocialt synsätt och är en lämplig rehabiliteringsform för personer med långvarig smärta. Detta betyder att förutom fysiologiska aspekter omfattar behandlingen kognitiva, psykologiska, beteendemässiga och arbetsrelaterade komponenter.

  Syfte: Att utvärdera effekten av MMR för patienter med långvarig smärta inom primärvård avseende upplevd aktivitetsbegränsning, self-efficacy, samt sömnkvalitet.

  Metod: Studien hade en jämförande kvasiexperimentell design. Redan insamlad data via självskattningsformulär från 50 patienter analyserades efter MMR jämfört med före. De mätinstrument som användes var Pain Disability Index, Self-efficacy Scale samt två frågor om sömn.

  Resultat: Patienternas upplevda aktivitetsbegränsning minskade signifikant efter rehabiliteringen och self-efficacy ökade signifikant. Inga skillnader i sömnen kunde ses efter MMR jämfört med före.

  Slutsats: MMR i denna form förbättrade patienternas upplevda aktivitetsbegränsning och ökade self-efficacy, men avseende sömnkvalitet framkom ingen skillnad. För att bättre kunna möta och behandla sömnproblem hos smärtpatienter föreslås förbättringar i innehållet i MMR angående de behandlingsmodaliteter som erbjuds.

 • 66.
  Andersson, Mikael
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Sjukgymnastik.
  Assessing Physical Activity and Physical Capacity in Subjects with Chronic Obstructive Pulmonary Disease2014Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The overall aim of this thesis was to assess measurement properties of methods suitable for screening or monitoring of physical capacity and physical activity in subjects with chronic obstructive pulmonary disease (COPD), and to explore factors associated with physical activity levels.

  Methods: Four observational studies were conducted. Participants in studies I-III (sample sizes) (n=49, n=15, n=73) were recruited from specialist clinics, and in study IV from a population-based cohort (COPD n=470 and Non-COPD n=659). Psychometric properties of methods assessing physical capacity (study I) and physical activity (study II) were investigated in laboratory settings. Daily physical activity and clinical characteristics were assessed with objective methods (study III) and with subjective methods (study IV).

  Results: Physical capacity as measured by walking speed during a 30-metre walk test displayed high test-retest correlations (ICC>0.87) and small measurement error. The accuracy for step count and body positions differed between activity monitors and direct observations. In study III 92% of subjects had an activity level below what is recommended in guidelines. Forty five percent of subjects’ activity could be accounted for by clinical characteristics with lung function (22.5%), walking speed (10.1%), quadriceps strength (7.0%) and fat-free mass index (3.0%) being significant predictors. In study IV, low physical activity was significantly more prevalent in COPD subjects from GOLD grade ≥II than among Non-COPD subjects (22.4 vs. 14.6%, p = 0.016). The strongest factors associated with low activity in COPD subjects were a history of heart disease, OR (CI 95%) 2.11 (1.10-4.08) and fatigue, OR 2.33 (1.31-4.13) while obesity was the only significant factor in Non-COPD subjects, OR 2.26 (1.17-4.35).

  Conclusion: The 30 meter walk test and activity monitors are useful when assessing physical capacity and physical activity, respectively in patients with COPD. Impaired physical activity in severe COPD is related to low lung function, low walking speed, low muscle strength and altered body composition, whereas comorbidities and fatigue are linked to insufficient physical activity in patients with moderately severe COPD.

 • 67.
  Andersson, Nicklas
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Sjukgymnastik.
  Thörnell, Peter
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Sjukgymnastik.
  Plantar fasciit: Sjukgymnastiska behandlingsmetoder inom primärvården i Dalarnas-, Gävleborgs- och Västmanlands län2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Abstract

  Background: Plantar fasciitis is the most common heel injury and is a long-term pain syndrom in the attachment of the plantar fascia to the calcaneus bone. The condition is treated mainly in primary care, but there is currently no treatment guideline for the treatment of plantar fasciitis in Sweden. The purpose of this study was to investigate which treatment that occurred in primary care in Dalarna, Gävleborg and Västmanland counties, which treatments that were most common alone and in combination with each other. The aim was also to investigate if the four most commonly used treatment methods as physical therapists said they had used were supported in the literature, and if there was any difference between county employees and private physical therapists in the choice of treatment method.

  Method: 100 physiotherapists in primary care in Dalarna, Gävleborg and Västmanland counties, received a questionnaire by mail. 80 of the 100 physiotherapists were county employees and 20 were private employees. They were asked about what treatment methods they used for plantar fasciitis, both individual treatments and combination treatments. A comparison was made between county employees and private employees' choice of treatments and the four individual most frequently used treatments were examined on the basis of recent research.

  Results: 65 physiotherapists answered the survey, of which 61 of them treated patients with plantar fasciitis. The four most frequently used treatments were taping, stretch of the plantar fascia, advice about start using insoles and advice about changing of shoes. The first three treatments named above were also those most commonly used in combination with each other. This was true for physiotherapists in county as well as in private employment. There is some evidence that these three treatments relieve pain particularly in short term.

  Conclusion: The four most frequently used treatments were taping, stretch of the plantar fascia, advice about start using insoles and advice about changing of shoes. The conclusion drawn from the evidence currently available to taping, stretch of the plantar fascia and insoles is that it should be a part of the treatment plan for patients with plantar fasciitis. Further research is needed where larger studies and follow-up studies over a longer time is made. Studies of the most common combination treatments should be made, to mimic how they are used in everyday clinical practice.

   

 • 68.
  Andersson, Siv Folkhammar
  et al.
  Unit of Rehabilitation, Kalmar County Council, Oskarshamn, Sweden.
  Bergman, Stefan
  Department of Clinical Sciences, Section of Rheumatology, Lund University, Lund, Sweden; Primary Health Care Unit, Department of Public Health and Community Medicine, Institute of Medicine, The Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Henriksson Welin, Elisabet
  Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa, Avdelningen för omvårdnad. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten. Divison of Nursing, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society,Karolinska Institutet, Huddinge, Sweden.
  Bremander, Ann
  Department of Clinical Sciences, Section of Rheumatology, Lund University, Lund, Sweden; School of Business, Engineering and Science, Halmstad University, Halmstad, Sweden.
  Arthritis management in primary care: A study of physiotherapists current practice, educational needs and adherence to national guidelines2017Inngår i: Musculoskeletal Care, ISSN 1478-2189, E-ISSN 1557-0681, Vol. 15, nr 4, s. 333-340Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background

  With an increasing number of patients with osteoarthritis (OA) and rheumatoid arthritis (RA) in primary care, our aim was to investigate arthritis‐related practice in physiotherapy and to study adherence to evidence‐based care.

  Methods

  Seventy physiotherapists (PTs) working in primary care were emailed a questionnaire to investigate current practice and the number of roles assumed by PTs, the degree of confidence, educational needs and adherence to national guidelines in managing patients with OA or RA. Interventions supported by national guidelines were compared with reports of treatment modalities in the questionnaire.

  Results

  Sixty‐four (91%) PTs responded, and they reported a higher degree of confidence in assessment, treatment and education of patients with OA than for those with RA (p < 0.001). The total number of roles assumed by the PTs was higher in the management of OA than for RA (p < 0.001). PTs who assumed a greater number of roles also reported a stronger degree of confidence in assessing OA (p = 0.036). Those who assumed fewer roles also reported less confidence in RA treatment (p = 0.045). Recommendations in the guidelines were followed by the majority of PTs for eight of 11 treatment modalities in OA and for six of six in RA.

  Conclusions

  PTs reported a lower degree of confidence and the assumption of fewer roles in managing patients with RA compared with OA. There was good adherence to the national guidelines for almost all the treatment modalities listed. Even so, the results indicate a need for education, especially in chronic inflammatory arthritis care.

 • 69.
  Andersson, Susanne
  et al.
  Sunderby sjukhus, Sjukgymnastiken.
  Gard, Gunvor
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Röding, Jenny
  The perception of physical therapy on distance for patients with renal disease: a pilot study2003Inngår i: Abstractbok för sjukgymnastdagarna 2003, Stockholm: Legitimerade sjukgymnasters riksförbund , 2003, s. 49-Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 70.
  Andersson, Terese
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Sjukgymnastik.
  Professional guidance and coaching: a worksite intervention to increase physical activity för shift workers at a local post office2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 71.
  Andersson, Tobias
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  Andersson, Mikael
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  Akuta effekter av boxningsträning på motorisk funktion vid cerebral pares: En pilotstudie med ett nyutvecklat portabelt rörelseanalyssystem2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Introduktion: De vanligaste symtomen vid Cerebral Pares (CP) är muskelsvaghet, spasticitet och nedsatt koordination som tillsammans leder till nedsatt motorisk funktion. Styrketräning har i tidigare studier visat på ökad styrka men trots det haft begränsad effekt på motorisk funktion. Personer med CP har uttryckt att de upplevt en förbättrad rörelseförmåga efter boxningsträning.

  Syfte: Syftet med pilotstudien är undersöka om boxningsträning ger akuta effekter på motorisk funktion hos personer med cerebral pares.

  Metod: Under två tillfällen utförde en person tester som avsåg att utvärdera motorisk funktion. Under det andra testtillfället genomfördes ett boxningspass. Testerna som genomfördes riktade sig till spasticitet, koordination, förmåga att utföra explosiva rörelser samt maximal styrka. För att utvärdera rörelsekvalité och muskelaktivitet användes rörelseanalyssystemet AnyMo och elektromyografi. För att bedöma spasticitet användes VAS- och Ashworthskalan.

  Resultat: Testerna visade ingen entydig effekt på spasticitet dock visade bedömningen av Ashworthtestet en minskning efter boxning. Efter boxning sågs även en ökad muskulär aktivering samt en ökad vinkelhastighet vid utförandet av snabba växlande rörelser. Rörelsehastigheten förbättrades däremot inte vid isolerad sträckning av armen eller vid utförande av vardagliga rörelser.

  Slutsats: Boxningsträningen tycktes ge akuta effekter i form av ökad muskelaktivering vid snabbare rörelse samt ökad vinkelhastighet vid rörelser liknande de som utförs i boxningen. Dessa effekter styrker forskningspersonens upplevda förbättring. Däremot sågs ingen förbättring på vardagliga rörelser. Vad gäller graden av spasticitet sågs tendenser till en minskning efter boxning, dock visades detta bara i Ashworthtestet.

 • 72.
  Anderzén-Carlsson, Agneta
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskap och medicin. Region Örebro län. Centre for Health Care Sciences, Örebro University, Örebro, Sweden.
  Lundholm, Ulla Persson
  Nora Health Care Centre, Örebro County Council, Nora, Sweden.
  Kohn, Monica
  Nora Health Care Centre, Örebro County Council, Nora, Sweden.
  Westerdahl, Elisabeth
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskap och medicin. Region Örebro län. Centre for Health Care Sciences, Örebro University, Örebro, Sweden.
  Medical yoga: another way of being in the world-A phenomenological study from the perspective of persons suffering from stress-related symptoms2014Inngår i: International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, ISSN 1748-2623, E-ISSN 1748-2631, Vol. 9, artikkel-id 23033Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The prevalence of stress-related illness has grown in recent years. Many of these patients seek help in primary health care. Yoga can reduce stress and thus complements pharmacological therapy in medical practice. To our knowledge, no studies have investigated patients' experiences of yoga treatment in a primary health care setting or, specifically, the experiences of yoga when suffering from stress-related illness. Thus, the aim of the present study was to explore the meaning of participating in medical yoga as a complementary treatment for stress-related symptoms and diagnosis in a primary health care setting. This study has a descriptive phenomenological design and took place at a primary health care centre in Sweden during 2011. Five women and one man (43-51 years) participated. They were recruited from the intervention group (n = 18) in a randomized control trial, in which they had participated in a medical yoga group in addition to standard care for 12 weeks. Data were collected by means of qualitative interviews, and a phenomenological data analysis was conducted. The essential meaning of the medical yoga experience was that the medical yoga was not an endpoint of recovery but the start of a process towards an increased sense of wholeness. It was described as a way of alleviating suffering, and it provided the participants with a tool for dealing with their stress and current situation on a practical level. It led to greater self-awareness and self-esteem, which in turn had an implicit impact on their lifeworld. In phenomenological terms, this can be summarized as Another way of being in the world, encompassing a perception of deepened identity. From a philosophical perspective, due to using the body in a new way (yoga), the participants had learnt to see things differently, which enriched and recast their perception of themselves and their lives.

 • 73.
  Andréasson, Amanda
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Fysioterapi.
  Wirén, Tove
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Fysioterapi.
  ”För mig har det här varit livsavgörande”: En kvalitativ intervjustudie om upplevelser och erfarenheter av fysioterapeutiska åtgärder vid rehabilitering i varmt klimat hos individer med ankyloserande spondylit2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 74.
  Anens, Elisabeth
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Sjukgymnastik.
  Kristensen, Bo
  Häger-Ross, Charlotte
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Sjukgymnastik. Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB), Fysiologi.
  Reactive grip force control in persons with cerebellar stroke: effects on ipsilateral and contralateral hand2010Inngår i: Experimental Brain Research, ISSN 0014-4819, E-ISSN 1432-1106, Vol. 203, nr 1, s. 21-30Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study investigates the cerebellar contribution to reactive grip control by examining differences between (22-48 years) subjects with focal cerebellar lesion due to ischaemic stroke (CL) and healthy subjects (HS). The subjects used a pinch grip to grasp and restrain an instrumented handle from moving when it was subject to unpredictable load forces of different rates (2, 4, 8, 32 N/s) or amplitudes (1, 2, 4 N). The hand ipsilateral to the lesion of the cerebellar subjects showed delayed and more variable response latencies, e.g., 278 +/- 162 ms for loads delivered at 2 N/s, compared to HS 180 +/- 53 ms (P = 0.005). The CL also used a higher pre-load grip force with the ipsilateral hand, 1.6 +/- 0.8 N, than the HS, 1.3 +/- 0.6 N (P = 0.017). In addition, the contralateral hand in subjects with unilateral cerebellar stroke showed a delayed onset of the grip response compared to HS. Cerebellar lesions thus impair the reactive grip control both in the ipsilateral and contralateral hand.

 • 75.
  Anens, Elisabeth
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Fysioterapi.
  Zetterberg, Lena
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Fysioterapi.
  Urell, Charlotte
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Fysioterapi.
  Emtner, Margareta
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Fysioterapi.
  Hellström, Karin
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Fysioterapi.
  Self-reported physical activity correlates in Swedish adults with multiple sclerosis: a cross-sectional study2017Inngår i: BMC Neurology, ISSN 1471-2377, E-ISSN 1471-2377, Vol. 17, artikkel-id 204Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: The benefits of physical activity in persons with Multiple Sclerosis (MS) are considerable. Knowledge about factors that correlate to physical activity is helpful in order to develop successful strategies to increase physical activity in persons with MS. Previous studies have focused on correlates to physical activity in MS, however falls self-efficacy, social support and enjoyment of physical activity are not much studied, as well as if the correlates differ with regard to disease severity. The aim of the study was to examine associations between physical activity and age, gender, employment, having children living at home, education, disease type, disease severity, fatigue, self-efficacy for physical activity, falls self-efficacy, social support and enjoyment of physical activity in a sample of persons with MS and in subgroups with regard to disease severity.

  Methods: This is a cross-sectional survey study including Swedish community living adults with MS, 287 persons, response rate 58.2%. The survey included standardized self-reported scales measuring physical activity, disease severity, fatigue, self-efficacy for physical activity, falls self-efficacy, and social support. Physical activity was measured by the Physical Activity Disability Survey – Revised.

  Results: Multiple regression analyzes showed that 59% (F(6,3)=64.9, p=0.000) of the variation in physical activity was explained by having less severe disease (β=-0.30), being employed (β=0.26), having high falls self-efficacy (β=0.20), having high self-efficacy for physical activity (β=0.17), and enjoying physical activity (β=0.11). In persons with moderate/severe MS, self-efficacy for physical activity explained physical activity.

  Conclusions: Consistent with previous research in persons with MS in other countries this study shows that disease severity, employment and self-efficacy for physical activity are important for physical activity. Additional important factors were falls self-efficacy and enjoyment. More research is needed to confirm this and the subgroup differences.

 • 76. Antonsson, M.
  et al.
  Fagevik Olsén, M.
  Johansson, H.
  Sandström, L.
  Urell, C.
  Westerdahl, Elisabeth
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för medicinska vetenskaper, Klinisk fysiologi.
  Wiklund, M.
  Lungefysioterapi ved abdominal- og thoraxkirurgi2011Inngår i: Fysioterapeuten, Vol. 9Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Abstract [da]

  I snart hundrede år har fysioterapeuter arbejdet på at mindske risikoen for postoperative lungekomplikationer hos patienter, der skal opereres i brystkassen og abdominalregionen. Klinisk erfaring viser, at lungefysioterapi er vigtig, men hvad ved vi i dag om effekten af forskellige former for behandling? Hvilke indsatsområder skal man i første omgang vælge? Forfatterne til denne artikel har udarbejdet retningslinjer for lungefysioterapi til patienter, som gennemgår abdominal- og thoraxkirurgi. Målet med arbejdet med retningslinjerne har været at udrede og sammensætte eksisterende evidens for lungefysioterapeutiske behandlingsmetoder i forbindelse med abdominal- og thoraxkirurgiske indgreb.

  Den samlede evidens i kombination med ekspertgruppens kommentarer har ført til anbefalinger for den kliniske behandling. Disse anbefalinger er målrettet fysioterapeuter i den kliniske praksis, som arbejder med abdominal - og thoraxkirurgiske patienter. Sigtet er, at den aktuelle og systematisk indsamlede viden vil bidrage til diskussioner på de forskellige arbejdspladser, og at anbefalingerne for behandling vil blive tilpasset de lokale forhold. Denne artikel sammenfatter retningslinjerne, som er publiceret på fysioterapiforbundets (Legitimerede Sjukgymnasters) hjemmeside under profession. De kliniske retningslinjer omfatter desuden en komplet referenceliste.

 • 77.
  Anund, Anna
  et al.
  Region Östergötland, Sinnescentrum, Rehabiliteringsmedicinska kliniken. Swedish National Rd and Transport Research Institute VTI, Linkoping, Sweden..
  Ahlström, Christer
  Swedish National Rd and Transport Research Institute, Linkoping, Sweden.
  Fors, Carina
  Swedish National Rd and Transport Research Institute, Linkoping, Sweden.
  Åkerstedt, Torbjorn
  Karolinska Institute, Sweden; Stockholm University, Sweden.
  Are professional drivers less sleepy than non-professional drivers?2018Inngår i: Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, ISSN 0355-3140, E-ISSN 1795-990X, Vol. 44, nr 1, s. 88-95Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Objective It is generally believed that professional drivers can manage quite severe fatigue before routine driving performance is affected. In addition, there are results indicating that professional drivers can adapt to prolonged night shifts and may be able to learn to drive without decreased performance under high levels of sleepiness. However, very little research has been conducted to compare professionals and non-professionals when controlling for time driven and time of day. Method The aim of this study was to use a driving simulator to investigate whether professional drivers are more resistant to sleep deprivation than non-professional drivers. Differences in the development of sleepiness (self-reported, physiological and behavioral) during driving was investigated in 11 young professional and 15 non-professional drivers. Results Professional drivers self-reported significantly lower sleepiness while driving a simulator than nonprofessional drivers. In contradiction, they showed longer blink durations and more line crossings, both of which are indicators of sleepiness. They also drove faster. The reason for the discrepancy in the relation between the different sleepiness indicators for the two groups could be due to more experience to sleepiness among the professional drivers or possibly to the faster speed, which might unconsciously have been used by the professionals to try to counteract sleepiness. Conclusion Professional drivers self-reported significantly lower sleepiness while driving a simulator than non-professional drivers. However, they showed longer blink durations and more line crossings, both of which are indicators of sleepiness, and they drove faster.

 • 78. Anwer, Shahnawaz
  et al.
  Alghadir, Ahmad
  Zafar, Hamayun
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för odontologi. Department of Rehabilitation Sciences, College of Applied Medical Sciences, King Saud University, Riyadh, Saudi Arabia.
  Al-Eisa, Einas
  Effect of whole body vibration training on quadriceps muscle strength in individuals with knee osteoarthritis: a systematic review and meta-analysis2016Inngår i: Physiotherapy, ISSN 0031-9406, E-ISSN 1873-1465, Vol. 102, nr 2, s. 145-151Artikkel, forskningsoversikt (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background Several studies have reported the effects of whole body vibration (WBV) training on muscle strength. This systematic review investigates the current evidence regarding the effects of WBV training on quadriceps muscle strength in individuals with knee osteoarthritis (OA). Data sources We searched PubMed, CINAHL, Embase, Scopus, PEDro, and Science citation index for research articles published prior to March 2015 using the keywords whole body vibration, vibration training, strength and vibratory exercise in combination with the Medical Subject Heading 'Osteoarthritis knee'. Study selection This meta-analysis was limited to randomized controlled trials published in the English language. Data extraction The quality of the selected studies was assessed by two independent evaluators using the PEDro scale and criteria given by the International Society of Musculoskeletal and Neuronal Interactions (ISMNI) for reporting WBV intervention studies. The risk of bias was assessed using the Cochrane collaboration's tool for domain-based evaluation. Isokinetic quadriceps muscle strength was calculated for each intervention. Results Eighteen studies were identified in the search. Of these, four studies met the inclusion criteria. Three of these four studies reached high methodological quality on the PEDro scale. Out of the four studies, only one study found significantly greater quadriceps muscle strength gains following WBV compared to the control group. Conclusions In three of the four studies that compared a control group performing the same exercise as the WBV groups, no additional effect of WBV on quadriceps muscle strength in individuals with knee OA was indicated.

 • 79.
  Archer, T.
  et al.
  Department of Psychology, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Svensson, K
  School of Education, Psychology and Sport Science, Linnaeus University, Kalmar, Sweden.
  Alricsson, Marie
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Physical exercise ameliorates deficits induced by traumatic brain injury2012Inngår i: Acta Neurologica Scandinavica, ISSN 0001-6314, E-ISSN 1600-0404, Vol. 125, nr 5, s. 293-302Artikkel, forskningsoversikt (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The extent and depth of traumatic brain injury (TBI) remains a major determining factor together with the type of structural insult and its location, whether mild, moderate or severe, as well as the distribution and magnitude of inflammation and loss of cerebrovascular integrity, and the eventual efficacy of intervention. The influence of exercise intervention in TBI is multiple, ranging from anti-apoptotic effects to the augmentation of neuroplasticity. Physical exercise diminishes cerebral inflammation by elevating factors and agents involved in immunomodulatory function, and buttresses glial cell, cerebrovascular, and blood-brain barrier intactness. It provides unique non-pharmacologic intervention that incorporate different physical activity regimes, whether dynamic or static, endurance or resistance. Physical training regimes ought necessarily to be adapted to the specific demands of diagnosis, type and degree of injury and prognosis for individuals who have suffered TBI. © 2012 John Wiley & Sons A/S.

 • 80.
  Archer, Trevor
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI. University of Gothenburg.
  Svensson, Kjell
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Alricsson, Marie
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI. Mittuniversitetet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Physical exercise ameliorates deficits induced by traumatic brain injury2012Inngår i: Acta Neurologica Scandinavica, ISSN 0001-6314, E-ISSN 1600-0404, Vol. 125, nr 5, s. 293-302Artikkel, forskningsoversikt (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The extent and depth of traumatic brain injury (TBI) remains a major determining factor together with the type of structural insult and its location, whether mild, moderate or severe, as well as the distribution and magnitude of inflammation and loss of cerebrovascular integrity, and the eventual efficacy of intervention. The influence of exercise intervention in TBI is multiple, ranging from anti-apoptotic effects to the augmentation of neuroplasticity. Physical exercise diminishes cerebral inflammation by elevating factors and agents involved in immunomodulatory function, and buttresses glial cell, cerebrovascular, and blood-brain barrier intactness. It provides unique non-pharmacologic intervention that incorporate different physical activity regimes, whether dynamic or static, endurance or resistance. Physical training regimes ought necessarily to be adapted to the specific demands of diagnosis, type and degree of injury and prognosis for individuals who have suffered TBI. © 2012 John Wiley & Sons A/S.

 • 81.
  Ardern, Clare
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa, Avdelningen för fysioterapi. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten. La Trobe Univ, Australia.
  Ekas, Guri
  Oslo Univ Hosp, Norway; Norwegian Sch Sport Sci, Norway; Univ Oslo, Norway.
  Grindem, Hege
  Norwegian Sch Sport Sci, Norway.
  Moksnes, Havard
  Norwegian Sch Sport Sci, Norway.
  Anderson, Allen
  Not Found:[Ardern, Clare L.] Linkoping Univ, Div Physiotherapy, Linkoping, Sweden; [Ardern, Clare L.] La Trobe Univ, Sch Allied Hlth, Melbourne, Vic, Australia; [Ekas, Guri; Engebretsen, Lars] Oslo Univ Hosp, Div Orthopaed Surg, Oslo, Norway; [Ekas, Guri; Moksnes, Havard; Engebretsen, Lars] Norwegian Sch Sport Sci, Oslo Sports Trauma Res Ctr OSTRC, Oslo, Norway; [Ekas, Guri; Engebretsen, Lars] Univ Oslo, Inst Clin Med, Oslo, Norway; [Grindem, Hege] Norwegian Sch Sport Sci, Dept Sports Med, Oslo, Norway; [Chotel, Franck] Hop Femme Mere Enfant, Dept Pediat Orthopaed Surg, Lyon, France; [Cohen, Moises] Univ Fed Sao Paulo, Dept Orthoped, Sao Paulo, Brazil; [Forssblad, Magnus] Karolinska Inst, Stockholm Sports Trauma Res Ctr, Stockholm, Sweden; [Ganley, Theodore J.] Childrens Hosp Philadelphia, Dept Orthopaed, Philadelphia, PA 19104 USA; [Feller, Julian A.] Epworth Healthcare, OrthoSport Victoria Res Unit, Melbourne, Vic, Australia; [Feller, Julian A.] La Trobe Univ, Coll Sci Hlth and Engn, Melbourne, Vic, Australia; [Karlsson, Jon] Univ Gothenburg, Sahlgrenska Acad, Dept Orthopaed, Gothenburg, Sweden; [Kocher, Mininder S.; Micheli, Lyle] Boston Childrens Hosp, Div Sports Med, Boston, MA USA; [Kocher, Mininder S.; Micheli, Lyle] Harvard Med Sch, Boston, MA USA; [LaPrade, Robert F.] Steadman Philippon Res Inst, Vail, CO USA; [LaPrade, Robert F.] Steadman Clin, Vail, CO USA; [McNamee, Mike] Swansea Univ, Coll Engn, Swansea, W Glam, Wales; [Mandelbaum, Bert] Santa Monica Orthopaed and Sports Med Grp, Los Angeles, CA USA; [Micheli, Lyle] Micheli Ctr Sports Injury Prevent, Waltham, MA USA; [Mohtadi, Nicholas] Univ Calgary, Ctr Sports Med, Calgary, AB, Canada; [Reider, Bruce] Univ Chicago, Dept Orthopaed and Rehabil Med, Chicago, IL 60637 USA; [Roe, Justin] North Sydney Orthopaed and Sports Med Ctr, Sydney, NSW, Australia; [Seil, Romain] Ctr Hosp Luxembourg, Dept Orthopaed Surg, Luxembourg, Luxembourg; [Seil, Romain] Luxembourg Inst Hlth, Sports Med Res Lab, Luxembourg, Luxembourg; [Siebold, Rainer] Ruprecht Karls Univ Heidelberg, Inst Anat and Cell Biol, Heidelberg, Germany; [Siebold, Rainer] HKF Int Ctr Hip Knee Foot Surg and Sportstraumatol, ATOS Klin, Heidelberg, Germany; [Silvers-Granelli, Holly J.] FIFA Med Ctr Excellence, Veloc Phys Therapy, Los Angeles, CA USA; [Soligard, Torbjorn; Engebretsen, Lars] Int Olymp Comm, Med and Sci Dept, Lausanne, Switzerland; [Soligard, Torbjorn] Univ Calgary, Fac Kinesiol, Sports Injury Prevent Ctr, Calgary, AB, Canada; [Witvrouw, Erik] Univ Ghent, Fac Med and Healthsci, Dept Rehabil Sci and Physiotherapy, Ghent, Belgium;.
  Chotel, Franck
  Hop Femme Mere Enfant, France.
  Cohen, Moises
  Univ Fed Sao Paulo, Brazil.
  Forssblad, Magnus
  Karolinska Inst, Sweden.
  Ganley, Theodore J.
  Childrens Hosp Philadelphia, PA 19104 USA.
  Feller, Julian A.
  Epworth Healthcare, Australia; La Trobe Univ, Australia.
  Karlsson, Jon
  Univ Gothenburg, Sweden.
  Kocher, Mininder S.
  Boston Childrens Hosp, MA USA; Harvard Med Sch, MA USA.
  LaPrade, Robert F.
  Steadman Philippon Res Inst, CO USA; Steadman Clin, CO USA.
  McNamee, Mike
  Swansea Univ, Wales.
  Mandelbaum, Bert
  Santa Monica Orthopaed and Sports Med Grp, CA USA.
  Micheli, Lyle
  Boston Childrens Hosp, MA USA; Harvard Med Sch, MA USA; Micheli Ctr Sports Injury Prevent, MA USA.
  Mohtadi, Nicholas
  Univ Calgary, Canada.
  Reider, Bruce
  Univ Chicago, IL 60637 USA.
  Roe, Justin
  North Sydney Orthopaed and Sports Med Ctr, Australia.
  Seil, Romain
  Ctr Hosp Luxembourg, Luxembourg; Luxembourg Inst Hlth, Luxembourg.
  Siebold, Rainer
  Ruprecht Karls Univ Heidelberg, Germany; HKF Int Ctr Hip Knee Foot Surg and Sportstraumatol, Germany.
  Silvers-Granelli, Holly J.
  FIFA Med Ctr Excellence, CA USA.
  Soligard, Torbjorn
  Int Olymp Comm, Switzerland; Univ Calgary, Canada.
  Witvrouw, Erik
  Univ Ghent, Belgium.
  Engebretsen, Lars
  Oslo Univ Hosp, Norway; Norwegian Sch Sport Sci, Norway; Univ Oslo, Norway; Int Olymp Comm, Switzerland.
  2018 International Olympic Committee consensus statement on prevention, diagnosis and management of paediatric anterior cruciate ligament (ACL) injuries2018Inngår i: Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, ISSN 0942-2056, E-ISSN 1433-7347, Vol. 26, nr 4, s. 989-1010Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In October 2017, the International Olympic Committee hosted an international expert group of physiotherapists and orthopaedic surgeons who specialise in treating and researching paediatric anterior cruciate ligament (ACL) injuries. Representatives from the American Orthopaedic Society for Sports Medicine, European Paediatric Orthopaedic Society, European Society for Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy, International Society of Arthroscopy Knee Surgery and Orthopaedic Sports Medicine, Pediatric Orthopaedic Society of North America, and Sociedad Latinoamericana de Artroscopia, Rodilla y Deporte attended. Physiotherapists and orthopaedic surgeons with clinical and research experience in the field, and an ethics expert with substantial experience in the area of sports injuries also participated. Injury management is challenging in the current landscape of clinical uncertainty and limited scientific knowledge. Injury management decisions also occur against the backdrop of the complexity of shared decision-making with children and the potential long-term ramifications of the injury. This consensus statement addresses six fundamental clinical questions regarding the prevention, diagnosis, and management of paediatric ACL injuries. The aim of this consensus statement is to provide a comprehensive, evidence-informed summary to support the clinician, and help children with ACL injury and their parents/guardians make the best possible decisions.

 • 82.
  Ardern, Clare
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa, Avdelningen för fysioterapi. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten. La Trobe University, Melbourne, Australia.
  Glasgow, Philip
  Sports Medicine, Sports Institute of Northern Ireland, Newtownabbey, UK.
  Schneiders, Anthony G
  School of Human, Health and Social Sciences, Central Queensland University, Branyan, Australia.
  Witvrouw, Erik
  Department of Rehabilitation Sciences and Physiotherapy, Faculty of Medicine and Health Sciences, Ghent University, Ghent, Belgium.
  Clarsen, Benjamin
  Oslo Sports Trauma Research Center, Oslo, Norway.
  Cools, Ann Mj
  Department of Rehabilitation Sciences and Physiotherapy, Faculty of Medicine and Health Sciences, Ghent University, Ghent, Belgium.
  Gojanovic, Boris
  Swiss Olympic Medical Center, Hopital de la Tour, Meyrin, Switzerland; Sports Medicine, Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, Lausanne, Switzerland.
  Griffin, Steffan
  College of Medical and Dental Sciences, University of Birmingham, Birmingham, UK.
  Khan, Karim
  Department of Family Practice, The University of British Columbia, Vancouver, Canada; Centre for Hip Health and Mobility, University of British Columbia, Vancouver, Canada.
  Moksnes, Håvard
  Oslo Sports Trauma Research Center, Oslo, Norway.
  Mutch, Stephen
  SPACE Clinics, Edinburgh, UK; Scottish Rugby, Edinburgh, UK.
  Phillips, Nicola
  Postgraduate Healthcare Studies, Cardiff University, Cardiff, UK.
  Reurink, Guus
  Sports Medicine, Sports Physicians Group, Amsterdam, The Netherlands.
  Sadler, Robin
  Sports Medicine, Manchester City Football Club Ltd, Manchester, UK; Derby County FC, Derby, UK.
  Gravare Silbernagel, Karin
  Department of Physical Therapy, University of Delaware, Newark, USA.
  Thorborg, Kristian
  Sports Orthopaedic Research Center Copenhagen (SORC-C), Amager-Hvidovre Hospital, Copenhagen, Denmark; Department of Orthopaedic Surgery and Physical Therapy, Amager-Hvidovre Hospital, Copenhagen, Denmark.
  Wangensteen, Arnlaug
  Oslo Sports Trauma Research Center, Oslo, Norway; Aspetar Orthopaedic and Sports Medicine Hospital, Doha, Qatar.
  Wilk, Kevin
  Champion Sports Medicine, Birmingham, USA.
  Bizzini, Mario
  Schulthess Clinic, Zürich, Switzerland.
  Infographic: 2016 Consensus statement on return to sport from the First World Congress in Sports Physical Therapy, Bern2017Inngår i: British Journal of Sports Medicine, ISSN 0306-3674, E-ISSN 1473-0480, Vol. 51, nr 13, s. 995-995Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 83.
  Ardern, Clare L.
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, centrumbildningar mm, Centrum för klinisk forskning i Sörmland (CKFD). Linkoping Univ, Dept Med & Hlth Sci, Physiotherapy, S-58183 Linkoping, Sweden.;Aspetar Orthopaed & Sports Med Hosp, Doha, Qatar.;La Trobe Univ, Sch Allied Hlth, Melbourne, Vic, Australia..
  Peterson, Gunnel
  Linkoping Univ, Dept Med & Hlth Sci, Physiotherapy, S-58183 Linkoping, Sweden..
  Ludvigsson, Maria Landen
  Linkoping Univ, Dept Med & Hlth Sci, Physiotherapy, S-58183 Linkoping, Sweden.;Linkoping Univ, Dept Rehabil, Rehab Vast, Motala, Sweden.;Linkoping Univ, Dept Med & Hlth Sci, Motala, Sweden..
  Peolsson, Anneli
  Linkoping Univ, Dept Med & Hlth Sci, Physiotherapy, S-58183 Linkoping, Sweden..
  Satisfaction With the Outcome of Physical Therapist-Prescribed Exercise in Chronic Whiplash-Associated Disorders: Secondary Analysis of a Randomized Clinical Trial2016Inngår i: Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy, ISSN 0190-6011, E-ISSN 1938-1344, Vol. 46, nr 8, s. 640-649Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  STUDY DESIGN: Secondary analysis of a randomized clinical trial.

  BACKGROUND: Patient perception of the benefits gained from treatment is important, yet satisfaction with the outcome of treatment for chronic whiplash-associated disorders (WADs) has not been investigated.

  OBJECTIVES: To investigate whether satisfaction with the outcome of treatment for chronic WAD changed over time, and whether there were group differences.

  METHODS: Two hundred sixteen people with chronic WAD (66% women; mean age, 40.4 years) participated in a 3-month program of physical therapist-led neck-specific exercises with or without a behavioral approach, or received a prescription of general physical activity. The main outcome was satisfaction with the outcome of treatment, assessed at baseline and 3, 6, and 12 months later. Additional outcomes were enablement and expectation fulfillment.

  RESULTS: Satisfaction improved over time in the 3 groups (odds ratio = 1.15; 95% confidence interval: 1.10, 1.20; P < .001). There was a significant group-by-time interaction (P < 001), with increased odds of being satisfied in the groups receiving neck-specific exercises compared to general physical activity. Enablement increased after completion of the intervention in all groups (P < .001). People who received neck-specific exercises reported greater enablement and expectation fulfillment than people prescribed general physical activity (P < .01).

  CONCLUSION: Exercise interventions for chronic WAD led to increased satisfaction for 12 months following treatment that was unrelated to the type of exercise intervention received.

 • 84.
  Ardern, Clare
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa, Avdelningen för fysioterapi. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten. Aspetar Orthopaed and Sports Medical Hospital, Qatar; La Trobe University, Australia; Uppsala University, Sweden.
  Peterson, Gunnel
  Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa, Avdelningen för fysioterapi. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten. Uppsala University, Sweden.
  Landén Ludvigsson, Maria
  Linköpings universitet, Medicinska fakulteten. Region Östergötland, Närsjukvården i västra Östergötland, Rehab Väst. Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa, Avdelningen för fysioterapi.
  Peolsson, Anneli
  Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa, Avdelningen för fysioterapi. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten.
  Satisfaction With the Outcome of Physical Therapist-Prescribed Exercise in Chronic Whiplash-Associated Disorders: Secondary Analysis of a Randomized Clinical Trial2016Inngår i: Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy, ISSN 0190-6011, E-ISSN 1938-1344, Vol. 46, nr 8, s. 640-+Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  STUDY DESIGN: Secondary analysis of a randomized clinical trial. BACKGROUND: Patient perception of the benefits gained from treatment is important, yet satisfaction with the outcome of treatment for chronic whiplash-associated disorders (WADs) has not been investigated. OBJECTIVES: To investigate whether satisfaction with the outcome of treatment for chronic WAD changed over time, and whether there were group differences. METHODS: Two hundred sixteen people with chronic WAD (66% women; mean age, 40.4 years) participated in a 3-month program of physical therapist-led neck-specific exercises with or without a behavioral approach, or received a prescription of general physical activity. The main outcome was satisfaction with the outcome of treatment, assessed at baseline and 3, 6, and 12 months later. Additional outcomes were enablement and expectation fulfillment. RESULTS: Satisfaction improved over time in the 3 groups (odds ratio = 1.15; 95% confidence interval: 1.10, 1.20; P amp;lt; .001). There was a significant group-by-time interaction (P amp;lt; 001), with increased odds of being satisfied in the groups receiving neck-specific exercises compared to general physical activity. Enablement increased after completion of the intervention in all groups (P amp;lt; .001). People who received neck-specific exercises reported greater enablement and expectation fulfillment than people prescribed general physical activity (P amp;lt; .01). CONCLUSION: Exercise interventions for chronic WAD led to increased satisfaction for 12 months following treatment that was unrelated to the type of exercise intervention received.

 • 85.
  Ardern, Clare
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa, Avdelningen för fysioterapi. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten. School of Allied Health, La Trobe University, Melbourne, Australia, Aspetar Orthopaedic and Sports Medicine Hospital, Doha, Qatar.
  Tagesson (Sonesson), Sofi
  Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa, Avdelningen för fysioterapi. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten. Region Östergötland, Närsjukvården i centrala Östergötland, Rörelse och Hälsa.
  Forssblad, M
  Stockholm Sports Trauma Research Center, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden. Capio Artro Clinic, Sophiahemmet, Stockholm, Sweden..
  Kvist, Joanna
  Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa, Avdelningen för fysioterapi. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten.
  Comparison of patient-reported outcomes among those who chose ACL reconstruction or non-surgical treatment.2017Inngår i: Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, ISSN 0905-7188, E-ISSN 1600-0838, Vol. 27, nr 5, s. 535-544Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of our study was to cross-sectionally compare patient-reported knee function outcomes between people who chose non-surgical treatment for ACL injury and those who chose ACL reconstruction. We extracted Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS) and EuroQoL-5D data entered into the Swedish National ACL Registry by patients with a non-surgically treated ACL injury within 180 days of injury (n = 306), 1 (n = 350), 2 (n = 358), and 5 years (n = 114) after injury. These data were compared cross-sectionally to data collected pre-operatively (n = 306) and at 1 (n = 350), 2 (n = 358), and 5 years (n = 114) post-operatively from age- and gender-matched groups of patients with primary ACL reconstruction. At the 1 and 2 year comparisons, patients who chose surgical treatment reported superior quality of life and function in sports (1 year mean difference 12.4 and 13.2 points, respectively; 2 year mean difference 4.5 and 6.9 points, respectively) compared to those who chose non-surgical treatment. Patients who chose ACL reconstruction reported superior outcomes for knee symptoms and function, and in knee-specific and health-related quality of life, compared to patients who chose non-surgical treatment.

 • 86.
  Ardern, Clare
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa, Avdelningen för sjukgymnastik. Linköpings universitet, Hälsouniversitetet.
  Österberg, Annika
  Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa, Avdelningen för sjukgymnastik. Linköpings universitet, Hälsouniversitetet. Uppsala Univ, Ctr Clin Res Sormland, Eskilstuna, Sweden.
  Tagesson (Sonesson), Sofi
  Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa, Avdelningen för sjukgymnastik. Linköpings universitet, Hälsouniversitetet. Östergötlands Läns Landsting, Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård, Ortopedkliniken i Linköping.
  Gauffin, Håkan
  Linköpings universitet, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Avdelningen för kliniska vetenskaper. Linköpings universitet, Hälsouniversitetet. Östergötlands Läns Landsting, Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård, Ortopedkliniken i Linköping.
  Webster, Kate E.
  La Trobe University, Australia.
  Kvist, Joanna
  Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa, Avdelningen för sjukgymnastik. Linköpings universitet, Hälsouniversitetet.
  The impact of psychological readiness to return to sport and recreational activities after anterior cruciate ligament reconstruction2014Inngår i: British Journal of Sports Medicine, ISSN 0306-3674, E-ISSN 1473-0480, Vol. 48, nr 22, s. 1613-U50Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background This cross-sectional study aimed to examine whether appraisal of knee function, psychological and demographic factors were related to returning to the preinjury sport and recreational activity following anterior cruciate ligament (ACL) reconstruction. Method 164 participants completed a questionnaire battery at 1-7 years after primary ACL reconstruction. The battery included questionnaires evaluating knee self-efficacy, health locus of control, psychological readiness to return to sport and recreational activity, and fear of reinjury; and self-reported knee function in sport-specific tasks, knee-related quality of life and satisfaction with knee function. The primary outcome was returning to the preinjury sport or recreational activity. Results At follow-up, 40% (66/164) had returned to their preinjury activity. Those who returned had more positive psychological responses, reported better knee function in sport and recreational activities, perceived a higher knee-related quality of life and were more satisfied with their current knee function. The main reasons for not returning were not trusting the knee (28%), fear of a new injury (24%) and poor knee function (22%). Psychological readiness to return to sport and recreational activity, measured with the ACL-Return to Sport after Injury scale (was most strongly associated with returning to the preinjury activity). Age, sex and preinjury activity level were not related. Conclusions Less than 50% returned to their preinjury sport or recreational activity after ACL reconstruction. Psychological readiness to return to sport and recreation was the factor most strongly associated with returning to the preinjury activity. Including interventions aimed at improving this in postoperative rehabilitation programmes could be warranted to improve the rate of return to sport and recreational activities.

 • 87.
  Aremyr, Ann
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Hjärtström, Carina
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Sjukgymnastik efter cancerbehandling: Utvärdering av behandling för att minska biverkningar2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Hand-fot syndrom är en form av perifer sensorisk neuropati orsakad av cytostatikabehandling. Syndromet kan ge biverkningar såsom smärta, obehag, domningar, svullnad och nedsatt balans. Utvärderade behandlingsmetoder saknas.

  Syfte: Undersöka hur tolv veckors sjukgymnastisk behandling med långvågsdiametri, interferens och balansträning påverkar biverkningar i fot/underben orsakad av cytostatikabehandling hos sju patienter med hand-fot syndrom.

  Metod: Gruppstudie, kvasiexperimentell resultatstudie. Sju patienter deltog. Variabler som mättes var, smärta, obehag, domningar och balans. Tre mätningar utfördes, före, efter samt åtta veckor efter interventionen. Självrapporterad skattning och fysisk mätning användes.

  Resultat: Gruppens smärta, obehag och domningar minskade vid samtliga mätningar. För smärta visade mätning efter intervention samt åtta veckor efter signifikans (p=0,027), (p=0,042). Obehag visade signifikans efter interventionen (p=0,018). Domningar visade ingen signifikans. Balans visade signifikans i: Skärpt Romberg, höger, blundande, åtta veckor efter interventionen (p=0,043). Skärpt Romberg, vänster, blundande, efter interventionen (p=0,027), åtta veckor efter interventionen (p=0,028). Stående på ett ben, höger, blundande, efter interventionen (p=0,042), åtta veckor efter interventionen (p=0,027). Inga mätningar visade försämringar.

  Slutsats: Restultaten visade att behandling med långvårdsdiametri, interferens och balansträning minskade smärta, obehag, domningar och delvis förbättrade balans vid hand-fot syndrom. Dock går det inte att påvisa vilken behandlingskomponent som påverkat mest. Ytterligare studier behövs för att ge resultat större giltighet.

 • 88.
  Areskoug Josefsson, Kristina
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. IMPROVE (Improvement, innovation, and leadership in health and welfare).
  Finns kompetensen2017Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 89.
  Areskoug Josefsson, Kristina
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. IMPROVE (Improvement, innovation, and leadership in health and welfare).
  Fysioterapeutens roll för att förbättra sexuell hälsa hos patienten med långvarig smärta2017Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 90.
  Areskoug Josefsson, Kristina
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. IMPROVE (Improvement, innovation, and leadership in health and welfare).
  Förbättringsarbete i Fysioterapi2017Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 91.
  Areskoug Josefsson, Kristina
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd.
  Improving hydrotherapy interventions and physical activity intensity for persons with rheumatological diseases2015Inngår i: Evidensbaserad träningsintensitet i bassäng vid reumatisk sjukdom, 2015Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 92.
  Areskoug Josefsson, Kristina
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. IMPROVE (Improvement, innovation, and leadership in health and welfare).
  Inkludera sexuell hälsa i fysioterapi2017Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 93.
  Areskoug Josefsson, Kristina
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. IMPROVE (Improvement, innovation, and leadership in health and welfare).
  Rehabilitation and sexual health in chronic disease2016Inngår i: Conference abstracts, 2016Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 94.
  Areskoug Josefsson, Kristina
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. IMPROVE (Improvement, innovation, and leadership in health and welfare).
  Sexual health in rheumatoid arthritis - The role of the physiotherapist to enhance sexual health2016Inngår i: Annals of the Rheumatic Diseases, ISSN 0003-4967, E-ISSN 1468-2060, Vol. 75, nr Suppl. 2, s. 46-46Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Sexual health is often negatively affected by rheumatoid arthritis (RA), but rarely discussed between patients and health care professionals. Experienced reasons for decreased sexual health vary among patients, but pain, stiffness, reduced mobility, fatigue and negative feelings towards one’s own body are common factors. In addition to negative effects experienced to be due to RA, there are also negative influences on sexual health by other factors, such as insufficient physical activity, low self-esteem, depression and stressful influences in life. Physiotherapy is a common intervention for patients with RA and patients have reported improved sexual health due to physiotherapy. Regular physiotherapy interventions for patients with RA often include coaching towards increasing physical activity levels, hydrotherapy, pain reductive treatment and mobility exercises, both individually and in groups. The physiotherapy interventions leading to improved sexual health (according to patients with RA) has been regular interventions for patients with RA and not specifically aimed at enhancing sexual health. The patients do seldom describe that the physiotherapist has informed them of how physiotherapy might enhance sexual health, but they have themselves experienced how physiotherapy has improved their sexual life. Patients describe that they experience joy, increased self-esteem and a more positive approach to their body, when participating in physiotherapy and that this positive feeling is affecting their life, including their sexual life. They also describe how increased physical capacity reduces fatigue and increases their capacity to engage in valued life activities, including sexual activities. The way that the physiotherapist can further enhance sexual health, is by informing the patient of how sexual health is linked to experienced symptoms of RA and how physiotherapy interventions, for example increasing physical activity, can enhance also sexual health

 • 95.
  Areskoug Josefsson, Kristina
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. IMPROVE (Improvement, innovation, and leadership in health and welfare).
  Sexuell hälsa & rehabilitering2017Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 96.
  Areskoug Josefsson, Kristina
  Samrehab, Värnamo Sjukhus.
  The Role of Physiotherapy to Enhance Sexual Health in Chronic Disease2014Inngår i: Journal of Sexual Medicine, ISSN 1743-6095, E-ISSN 1743-6109, Vol. 11, nr Suppl. 1, s. 90-Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 97.
  Areskoug Josefsson, Kristina
  Jönköping University, The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare.
  Using resources and addressing challenges: It is time to include sexual health in therapy2016Inngår i: International Journal of Therapy and Rehabilitation, ISSN 1741-1645, E-ISSN 1759-779X, Vol. 23, nr 4, s. 156-157Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 98.
  Areskoug Josefsson, Kristina
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. IMPROVE (Improvement, innovation, and leadership in health and welfare).
  Using resources and addressing challenges—it is time to include sexual health in therapy2016Inngår i: International Journal of Therapy and Rehabilitation, ISSN 1741-1645, E-ISSN 1759-779X, Vol. 23, nr 4, s. 106-107Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 99.
  Areskoug Josefsson, Kristina
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. IMPROVE (Improvement, innovation, and leadership in health and welfare).
  Andersson, Ann-Christine
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare.
  The co-constructive processes in physiotherapy2017Inngår i: Cogent Medicine, ISSN 2331-205X, Vol. 4, s. 1-8, artikkel-id 1290308Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  To employ a person-centred approach, it is essential to work with the patient in deciding the important issues that the physiotherapy intervention should target, and to develop and adjust the individual treatment accordingly. Those co-constructive processes of physiotherapy consist of several parts, aiming to improve patient involvement and to optimize intervention outcomes. This paper aims to discuss and bring forward the role of the co-constructive processes in physiotherapy, by using perspectives from learning strategies and quality improvement strategies. The conclusion is that co-constructive learning processes are useful theories, which can be used in unison with quality improvement strategies for optimal co-construction between patients and physiotherapists and thus improve results of physiotherapy interventions.

 • 100.
  Areskoug Josefsson, Kristina
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. IMPROVE (Improvement, innovation, and leadership in health and welfare). Lunds universitet.
  Bergenzaun, Lill
  Lunds universitet.
  Fahlvik Svensson, Sofia
  Lunds universitet.
  Lundqvist, Sara
  Lunds universitet.
  Peterson, Pernilla
  Lunds universitet.
  Lindberg-Sand, Åsa
  Lunds universitet.
  “Should I stay or should I go?”: Tolvhundra doktoranders syn på avhopp och akademisk karriär2016Rapport (Annet vitenskapelig)
1234567 51 - 100 of 2149
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf