Endre søk
Begrens søket
123456 51 - 100 of 290
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 51.
  Calite, Iveta
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för klassisk musik.
  Scriabin's "Black Mass": The Ninth Piano Sonata of Alexander Scriabin2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to analyse Alexander Scriabin’s Sonata No.9 ”Black Mass” from a musical perspective. This work includes a biography of the composer that helps to discover his philosophical ideas and the background of his musical world. His mental state and the surroundings of the time were among the biggest influences on his music. There is no comparison to his imaginative world.

  This work includes a chapter about Scriabin’s 10 Sonatas where I have reviewed the main characteristics of each of the sonatas. It also includes an overview of the particular 9th Sonata.

  The analysis of this sonata is from a musical point of view. The analysis focuses on the tools Scriabin was using to evoke a mystical and demonic atmosphere of the piece.

   

  I have analysed the importance of the musical motives – the way of building the form with the motives and transforming the initial ideas of the main themes.

  I have also analysed the interpretations of three world famous interpreters of Scriabin’s music, as well as some significant background connected to Scriabin if applicable. All of the interpreters are extremely different in their manner of playing Scriabin’s music and I have tried to find out the ways in which they have become so different.

 • 52.
  Camara, Fatou
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Kulturantropologiska avdelningen.
  "Wesh ! T'es ouf mon reuf !": En undersökning om hur Paris förortsungdomar använder verlan2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker hur Paris förortsungdomar använder språket

  verlan. Verlan är en typ av franskt slang som blivit en språklig kodad

  markör gentemot andra som inte förstår verlan. Metoden som ligger

  till grund för undersökningen är deltagande observation, intervjuer

  samt analys av filmer och antropologiska monografier. De teoretiska

  utgångspunkterna har varit Cohens teori om hur gemenskaper bildar

  gränser och skapar ett vi-och-dom. För att få ett genusperspektiv har

  Butlers teori om hur människor, med hjälp av språket, konstruerar en

  social verklighet genom att prata om och uppfatta den på ett visst sätt. I

  uppsatsen analyseras i vilka sammanhang som verlan pratas, vilka och

  när det pratas. Uppsatsen undersöker även när verlan inte pratas.

 • 53.
  Carlberg, Marianne
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, Modevetenskap.
  Skådespelare, kostymer och kontrakt: en bortglömde del av teater- och kostymhistorien2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study - Actors, costumes and agreements - is to highlight an almost forgotten part of the history of theatre costume and theatre history.  During at least two hundred years actors in Sweden were expected to contribute to the performance by their costumes. The study is divided into three parts: agreements, memoirs and conversation. Nine agreements between theatres and actors from 1778 to 1971 will be analyzed with focus on costumes. What do they express about the period, fashion and repertoire, audience? The theatres demand of the actors could be very detailed and shifting. Three memoire books and conversation with seven actors represent the actors view. Questions arise about actors poor economy, theatre culture and gender. The study will also show periods with connection between fashion and theatre costume.

 • 54.
  Carlsson, John
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Kulturantropologiska avdelningen.
  Reklampaus: Ett jämförande mellan reklamproducenters idé om den tänkta tittaren och tittares egen bild av idén om den tänkta tittaren2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats har haft som syfte att fylla en kunskapslucka i den antropologiska forskningen kring TV-reklam. I skapandet av reklam och TV-produktion finns det bland producenterna av dessa medieområden en bild av en fiktiv människa de tänker att de ska producera sitt material inför. Denna fiktiva människa är den föreställda bilden av den person som ska ta till sig det som produceras. Denna person benämns bland producenterna som den vanliga människan. Den vanliga människan blir ofta beskriven av producenterna som någon som tittar på Bingolotto, inte bor i någon större stad och någon som lägger sina aktiviteter på helgerna. Samtidigt som den vanliga människan existerar som någon som man producerar inför finns det en ambivalent syn bland producenterna att det inte går att skaffa sig en bild av en människa som ska representera samtliga människor som konsumerar reklamen som produceras. För personer som själva inte producerar reklam så kan begreppet den vanliga människan kännas som en förenkling av samhället. Människor är väldigt olika och därför kan man inte endast föreställa sig en bild av människor som ska få vara representativ för en större massa, enligt mina informanter. De uppger att begreppet den vanliga människan också kan upplevas både som något befriande och som något hämmande. Detta är upp till olika individers egna åsikter enligt informanterna.

                        TV-reklam är inte något som informanterna brukar reflektera över. Dock kan reklam upplevas som rolig och fylld med humor och det kan ge ett mervärde att titta på reklamen. Genom humor växer också en tillit till produkten som marknadsförs vilket gör att informanterna med större sannolikhet väljer produkten de sett på reklamen framför någon annan. En TV-reklam kan också skapa ett helt motsatt intryck och eliminera ett förtroende för en produkt. Det vanligaste exemplet för en otrovärdig produkt är när den visas i ett reklamsammanhang som upplevs som icke trovärdigt. Ett exempel på en icke trovärdig TV-reklamfilm är TV-Shop, där det utlovas snabba resultat med minimal ansträngning. TV-reklamen finns alltså ändå i informanternas medvetenhet även om de själva menar att de sällan reflekterar över reklamerna de tittar på.

 • 55.
  Carlsson, Malin
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  Larsson, Anna
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  Larsson, Magnus
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  Marknadsföring via evenemang av enmindre stad för att bidra tilldestinationsutveckling: Fallstudie Karlstad med exempel Putte i Parken ochSvenska Rallyt2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Turism har blivit ett globalt fenomen och det finns olika anledningar till varför människor väljeratt resa. Det är viktigt att kunna erbjuda olika aktiviteter för att locka olika målgrupper tilldestinationer. Evenemangsturismen är ett fenomen som har växt runt om i världen under desenaste åren och ett evenemangs största roll är att ge destinationen en möjlighet till att bli en platspå kartan genom turism. Inom evenemangsturism är sportevenemang och festivaler en centraldel. Denna uppsats behandlar evenemang med inriktning på marknadsföring ochdestinationsutveckling. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur och varför evenemang användsi marknadsföringen av en mindre stad genom en fallstudie av Karlstad. Detta för att se hur detbidrar till destinationsutveckling. Genom att undersöka musikfestivalen Putte i Parken ochsportevenemanget Svenska Rallyt, som exempel, vill vi se om evenemang används i en mindrestads marknadsföring och i så fall bygga en djupare förståelse om hur det fungerar. Vi valdeKarlstad på grund av att det är en mindre stad och vi ville lyfta fenomenet marknadsföring viaevenemang i en mindre kontext. Varför vi har valt Putte i Parken och Svenska Rallyt är för att detär två av de större evenemangen i Karlstad. Vi har använt oss av en kvalitativ metod i form avsemi-strukturerade intervjuer med aktuella personer inom turism- och marknadsföringssektorn.Vidare har även en kvantitativ innehållsanalys gjorts för att se hur en mindre stad kan använda sigav evenemang för att marknadsföra sig och jämföra detta med intervjusvaren. Denvetenskapsteoretiska utgångspunkten som används i uppsatsen är socialkonstruktivism med enhermeneutisk inriktning och de teorier som använts för att besvara syftet är teorier kringmarknadsföring, evenemang och destinationsutveckling. Teorin är uppdelad i fyra kapitel därtidigare forskning förklaras för att sedan gå över på teorierna och en koppling mellan dessa.Empirin redogör för våra intervjuer med personer på Karlstad kommun, Great Event ofKarlstad, Putte i Parken och Svenska Rallyt och vi har intervjuat sju personer totalt. I empirinredogörs även den kvantitativa innehållsanalysen. I analyskapitlet har vi kopplat teorierna tillempirin för att kunna besvara syftet och frågeställningarna samt att vi har diskuterat hur vi självaser på likheter och skillnader på det empiriska materialet och teorierna, men också vadinnehållsanalysen gett för information. Slutsatsen knyter ihop arbetet och ger en kortfattadsammanfattning av uppsatsen. Vi besvarar frågeställningarna och ger förslag på vidare forskningsom uppkom under arbetets gång.

 • 56.
  Carlsson, Sofia
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation.
  Biståndsorganisationers engagemang för barn runt om i världen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 57.
  Castro, Emilia
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för humaniora (HUM).
  Industrilandskapet i Norrköping: Kunskaper, värden och väg till bevarande2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study focuses the development on the protection of landscapes with old industries and how it nowadays is appreciated by the inhabitants. The overall aim of this study is to increase the knowledge about how the so called industrial landscape in Norrköping became a cultural heritage that the citizens want to protect. The study also aims to investigate the citizens´ knowledge about the industrial landscape in Norrköping, and what value they think that the place possesses. Data was collected by an information research and six qualitative interviews. The interviews where analysed by qualitative methods techniques. The results showed that the local citizens in Norrköping, find a lot of different values in the industrial landscape and see the place as an inportent area. Their knowledge about the place history was rather weak, but they did know the “basic facts”. However the citizens did have a lot of knowledge about the companies that existed in the industrial premises and what activities that can be undertaken in the area nowadays.

 • 58.
  Cavallin, Isabell
  Högskolan på Gotland, Institutionen för kultur, energi och miljö.
  När väggarna talar: en gårds historia i relation tills dess interiör2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I den här uppsatsen undersöks en gård i Ljusdalsbygden i Hälsingland som kallas Utigården. På gården finns idag en byggnad som kallas mangelstugan där måleri och tapeter från 1806-1807 finns bevarat. Frågeställningen är när, hur och varför den inreddes samt vem eller vilka som kan ha utfört arbetet. Syftet är att frångå generella förklaringar, lägga ett mer individuellt perspektiv på en interiör och på så vis ge den ett mervärde. Arkivariska källor och litteratur tolkas tillsammans med den fysiska byggnadens interiör för att i viss mån kartlägga den sociala och ekonomiska kontexten som omgav interiören. Mangelstugan interiör visar också prov på hur måleri och tapeter verkade sida vid sida. Ur deras estetiska uttryck samt rumsplacering tolkas statusskillnader mellan de båda samt att mangelstugan bör ha varit en representativ byggnad. Stilinfluenser belyses också. Bland annat lyfter uppsatsen fram en fransk tapet som högst sannolikt varit förlaga till mellankammarens måleri i mangelstugan. Här säkerställs att allmogemålarna använde sig av förlagor, men att slutresultatet var unikt och personligt. Mangelstugans interiör visar prov på hur en sådan interiör kunde se ut på början av 1800-talet i en gård i ljusdal och ett möjligt scenario rörande upphovsmännen, där Ljusdalsmålarna Arve och HindriksOlle lyfts fram som potentiella upphovsmän, bidrar till att knyta fler värden till interiören vilket förhoppningsvis leder till ökade möjligheter att bevaras. I uppsatsen klargörs att gården bör ha flyttats till dagens gårdsläge troligen mellan 1802-1806 samt att mangelstugan uppförts efter flytten och av dateringarna att döma år 1806. Olof Jonsson brukade hemmanet när mangelstugan byggdes och inreddes. Hans bouppteckning visar att gården bör ha varit välställd. Utifrån detta diskuteras hur mangelstugan fyllde många funktioner. Representativitet, manifestation, exkluderande och inkluderande samt estetiska kvalitéer är exempel på sådana.

 • 59.
  Classon, Anton
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för speldesign.
  The J in JRPG: Finding collectivism or individualism in games2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This paper covers the JRPG subgenre as it compares to the greater RPG genre. These will be compared through how games can, through their mechanics, be traced back to which types of society the games originate from. These societal types are collectivism and individualism, as defined by Richard Brislin (2000). The games are divided into Japanese games and Western games, and are examined for evidence of societal ties in their gameplay mechanics that tie them to their country of origin, or evidence that contend those ties. 

 • 60.
  Colakovic, Senada
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap.
  Hussein, Donia
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap.
  Mitt nya land: en studie om nyanlända kvinnors möte med det svenska samhället2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta är en uppsats om nyanlända kvinnors möte med det svenska samhället. Vi har samlat in material genom intervjuer som har behandlat integrationsprocessen utifrån de nyanlända invandrarnas perspektiv. Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur invandrarkvinnor i Sverige upplever sin situation i det svenska samhället. Hur upplever kvinnorna språkets roll? Hur upplever de bemötandet från det svenska samhället? Hur ser de på integration och delaktighet?Vår metod har varit en halvstrukturerad kvalitativ intervjuundersökning där intervjusvaren analyserats utifrån begreppen kultur, etnicitet och identitet.

  Resultatet i undersökningen visar hur kvinnorna upplever sin vardag i samhället och att de är positivt inställda när det gäller deras framtid och integration i Sverige. Förväntningarna är höga hos de flesta kvinnorna när det gäller val av jobb och framtida planer. De viktigaste aspekterna för kvinnorna för en lyckad integration är språket, bemötandet från samhället och delaktighet i det svenska samhället. Resultatet visade också en komplex bild där kvinnorna upplever svårigheter och möjligheter med sin situation samt kämpar för att anpassa sig mellan de två kulturerna. Den situation som kvinnorna befinner sig i är oro om deras framtid som är en process som förändrar deras perspektiv på livet.

 • 61.
  Colfach, Peder
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Konstvetenskapliga institutionen, Kulturvård.
  3D Laserskanning: Verktyg för antikvarisk dokumentation2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen 3D laserskanning som verktyg för antikvarisk dokumentation är en jämförande studie som bygger på tre fallstudier i form ut av två privata och en offentlig fastighet där man använder sig ut av 3D laserskanning som verktyg för någon form ut av   byggnadsdokumentation. Den går genom hur en 3D laserskanning genomförs i praktiken samt beskriver på ett vardagligt sätt hur tekniken fungerar. Genom intervjuer och tidigare forskning försöker uppsatsen ringa in om det finns antikvariska ambitioner från beställarna i dessa fallstudier. Uppsatsen belyser även fördelarna att använda 3D laserskanning som metod för byggnadsdokumentation på kulturhistoriska byggnader. Resultatet ger tydliga   indikationer på att beställarna ser fördelarna med laserskanning ett verktyg för antikvarisk byggnadsdokumentation. Uppsatsen vill skapa en diskussion kring hur man kan gå tillväga för att uträtta en kulturhistorisk byggnadsdokumentation som passar vår tid.

 • 62.
  Concha-Viaux, Fernando
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Om jag inte blir lite nervös innan en konsert, blir jag nervös på riktigt: en studie om samband mellan prestation och självkänla hos operasångare2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka och analysera samband mellan prestation och självkänsla hos operasångare. För att konkretisera syftet har två forskningsfrågor utarbetats. De problematiserar sambanden mellan prestation och självkänsla hos operasångare samt hur operasångare kan öka sin prestation och självkänsla. Således utgår studien från självkänslans innebörd och betydelse, dess konsekvenser och utvecklingsmöjligheter. I förlängningen är ambitionen att studien skall kunna erbjuda kulturella verktyg och förståelseramar till unga sångare för att hjälpa dem i sin mentala och konstnärliga utveckling.

  Metodologiskt bygger undersökningen på hermeneutisk texttolkning av relevant litteratur som berört ämnet i triangulering med kvalitativa intervjuer som genomförts med tre olika informanter med professionell sakkunskap och ämneserfarenhet.

  Forskningsresultaten från studien påvisar att kopplingen mellan prestation och självkänsla är stark. Vidare finns det en komplexitet med en rad faktorer som samspelar. Några av dessa faktorer är att vara medveten om betydelsen av att vara mentalt och musikaliskt förberedd och framförallt ha kunskapen om hur dessa förberedelser bör genomföras. Andra viktiga faktorer som framkommit i studien är att förstå betydelsen av att behålla lekfullheten, passionen och nyfikenheten för yrket samt betydelsen av hårt arbete.

 • 63.
  Cöster, Marie
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap.
  Den dubbla cirkeln: två fokussamtal om dramapedagogiska cirkelövningars innebörd 2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att karaktärisera och belysa cirkelövningar och deras betydelse i drama. Bakgrunden behandlar forskning kring drama och symboler, cirkelns symboliska betydelse, drama som metod, fyra drampedagogiska perspektiv samt personlighetsutveckling genom drama. Den teoretiska utgångspunkten i undersökningen är fenomenologisk- hermeneutisk. Den metod som används är fokussamtal som åtta personer med erfarenhet av studier i drama och arbete med drama deltar i. Det empiriska materialet bearbetas med en fenomenlogisk analysmodell som är utarbetad av Pirjo Birgerstam. Genom att söka efter minsta gemensamma nämnare i materialet skapas teman från kärnor som kopplas ihop av betydelseenheter. I resultatet redovisas analysen med hjälp av ett nät med kärnor och teman, utdrag ur referatet som belyser olika teman samt en tabell.  Resultatet tolkas för att ge ökad förståelse samt sammanfattas i summeringen. De olika temana står för olika kvalitativt skilda aspekter av cirkelns betydelse i drama som relaterar till varandra och på så sätt ger en bild av cirkelns karaktär i drama. Genom analysen framträdde ett övergripande tema; dubbeltydighet. Metoden och resultatet belyses och granskas i diskussionen.

 • 64.
  Dahlbeck, Andrea
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV). Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för musik och bild (MB).
  När gamla lagar och nya teknologier möts: En diskussion om den illegala nedladdningen av musik idag2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Research shows that almost 30 per cent men and 20 per cent women at the age of 16-24 in Sweden download music on a regular basis instead of buying records. Thanks to modern technologies teenagers of today have become used to downloading music illegally from theInternet. Even though legal alternatives, such as Spotify, have become popular, the behavior of illegal download of music still persists. What do record companies do to prevent this phenomenon and why do they go to such length to stop this widespread movement? The question is, why is illegal download of music a problem – and for whom? To investigate this I’ve read books about the subject, analyzed web pages of alternative record companies and interviewed a drummer in a local band. As a conclusion I discuss the pros and cons of free download of music in Sweden.

 • 65.
  Danielsson, Caroline
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV).
  Svårighet blir möjlighet: Skolbiblioteket som pedagogisk resurs för elever med läshinder2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Since reading difficulties is a growing problem in Society and a problem that hinders Children to take an active part in every day life, I wanted to investigate how the School Library can be an educational resource for students with reading difficulties. Using qualitative interviews, I have gained insight into how three school librarians and two teachers work with Students with reading difficulties at two different Schools.The Respondents feel that they have the Knowledge necessary to work with students with reading difficulties, but Wish they had more Resources in terms of Time and Staff to help Students achieve School Goals even better. There are always new assistive technology for Students with Reading Difficulties, and an important part of the Educational work of the School Library, is to be informed of the Facilities available and how they work. I show, in my Research the importance of cooperation between school libraries and teachers to provide the students with reading difficulties the love of reading and work to promote reading. It is important that the School Librarian is an integral part of the School's Team to take full advantage of every opportunity to help the Reading Impaired Students with Information and finding the right Reading Level. Other important aspects that I see as very important to help the Reading Impaired Students in their Reading Development, is that they are given a lot of time and a Peaceful and Stimulating Environment to read and learn in.

 • 66.
  Danielsson, Julia
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap.
  En studie om en kvinnlig författares plats i det kulturproducerande fältet – exemplet Elin Wägner.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine where a female writer who lived during the early 1900s could be positioned in the cultural producing field. To do this I will use an example of a female writer, Elin Wägner, and by using Pierre Bourdieu’s cultural political and sociological theories.

                 In my examination I have studied biographical writings about Elin Wägner and one of her own early works. I have chosen to define my examination to the short time of the writer’s life that adjoin to the work by her that I have selected.

                        The result I got when I had studied the writer and her work was that Elin Wägner can be positioned in the middle of the cultural producing field because she worked as a journalist at the same time as she wrote this novel and she became a symbol and a champion to the subject of her writing – namely women’s suffrage.

 • 67.
  Dennis, Rispling
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Konstvetenskapliga institutionen, Kulturvård.
  Vardagsrummet: Tekniken i fokus?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Under 1900-talet kom det tekniska föremål som till exempel tv-apparaten och radion. Tillsammans förändrade de tekniska föremålen hemidealen och hur möblering såg ut. Genom denna förändring förändrades även sättet man umgicks, möblerade och använde sina hem. Finrummet förändrades från ett rum som tidigare hade använts vid få tillfällen till att vara ett rum där familjer och vänner skulle umgås. Vardagsrummet blev nya benämningen och blev ett centrum i hemmet där man använde tekniska föremål som grammofonen, radion och inte minst tv:n. Frågorna som behandlas i denna uppsats är vilka tekniska föremål som fanns i hemmet under 1950-1970-talet samt hur Nordiska museets utställningar förhåller sig till hur det faktiskt såg ut i hemmen. Kandidatuppsatsen ska behandla de svenska hemmen utifrån ett digitalt museum som i kandidatuppsatsen är digitaltmuseum.se. Genom digitaltmuseum.se ska jag undersöka hur svenskarna använde och inredde sina vardagsrum under åren 1950-1970. Resultatet var att den tekniska utvecklingen inte var så synlig på bilderna från digitalt museum utan att möblers placering i hemmet förändrades och att det inte finns en tydlig förändring i form av teknik även om grammofoner, radioapparater och ett fåtal tv-apparater finns på ett fåtal bilder.

 • 68.
  Duhera, Indira
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier.
  Makas, Arma
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier.
  Strukturerade sysselsättningar och fria aktiviteter vid HVB-hem: En intervjustudie om ensamkommande flyktingbarns sysselsättningar vid HVB-hem ur personalens perspektiv2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  De ensamkommande flyktingbarnen som kommer till mottagarlandet hamnar oftast på HVB-hem, inspektionen för vård och omsorg, där de får bo tills de är självständiga nog att flytta därifrån till ett eget boende. Studiens syfte är att studera hur personal på HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn arbetar med barnens fritid. Främst för att se hur personalen arbetar  i relation till frågor som rör barns delaktighet i samband med strukturerade aktiviteter jämfört med barnens egna val av sysselsättningar. Vi har genomfört tio semistrukturerade intervjuer med personal som arbetar på HVB-hem. Utifrån personalens utsagor  så kan vi konstatera att grunden till barnens delaktighet är att personalen ska utgå ifrån varje barns enskilda behov. 

 • 69.
  Dyrager, Malin
  Linköpings universitet, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur.
  Lillan är ingen vanlig flicka: En semiotisk analys av genusframställan i Sveriges Televisions julkalendrar 1996 och 20072009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 25 poäng / 37,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker hur genus skapas och iscensätts i Sveriges Televisions julkalendrar 1996 och 2007 samt om det skett någon förändring över tid vad gäller skapandet och framställandet. Detta undersöks genom en semiotisk analys samt med queerteori som teoretisk utgångspunkt. Undersökningen visar att julkalendrarna i många fall bidrar till ett vidmakthållande av stereotypa könsroller. Man kan dock urskilja en förändring mellan de båda kalendrarna då den senast sända ger ett intryck av att producenten gjort medvetna val för att undvika ett reproducerande av könsstereotyperna.

 • 70.
  Ebervik, Maria
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV).
  Acceptans av e-boken: Studenters uppfattning och användning av e-boken2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The ever-evolving information technology gives users more opportunities, but also put higher demands on them. The digital agenda of the state and society clarifies the objectives and effects academic libraries’ development. E-books influence the development of organizational, economic, legal and political perspectives.

   

  At the University Library in Gävle work is ongoing. The process is controlled by the acquisition policy which makes it clear that e-books should be purchased if possible. By offering e-books including textbooks it expands the availability for student demands. It is one of University Libraries fundamental tasks.

   

  The curiosity about how this work is received by students is the purpose of this thesis and addresses the questions concerning what affects students' acceptance, perception, attitude and usage of e-books in studies at the University of Gävle?

   

  Through an online questionnaire based on a theoretical foundation developed to be used in tests of new information technology, Technology Acceptance Model, students' perceptions of e-books is mapped. Important variables are perceived usefulness and perceived ease of use which influence the attitude, the intention to use and actual use.

   

  The thesis concluded that students accept e-books as a supplement to printed books. The factor students’ value as most important is availability and that it is easy to find. The main goal of students' reading is to gain access to required literature of the course and perceived usefulness of e-books is primarily to its being available which affects studying and learning.

 • 71.
  Ehlton, Fredrik
  Högskolan på Gotland, Institutionen för kultur, energi och miljö.
  Värdefullt förfall: om ruiner i förändring2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This essay deals with ruins from the perspective of their cultural values ​​and the impact of add-ons, protective add-ons and caring actions affect these values. The issues in the essay are; What are the cultural values of a ruin?  How have ruins been used?  How are ruins treated today?

  Initially the definition of the concept “ruin” is discussed, what is a ruin? A building has an architectural biography: the creation, destruction, change and the decay. The concept of ruin is considered to be a state of this decay, rather than a dead building. This leads to that if a ruin is added or rebuilt, once again it becomes a building.

  Ruins has meant a lot to people even long ago, the history of the caring of ruins goes long back, in Italy to the 5th century AD. In the Nordic countries the protection of ancient remains came a bit later, in Sweden the first legislation is from the year 1666th. The ruins were preserved to show the greatness of ancient societies and the changes that led to the decay of the buildings. During the 18th century a cult grows around ruins, which later have been called the romance of ruins. This ideology is developing into constructing "new" ruins in the castle parks, ruins become a status symbol.

  The essay deals with three case studies as reference objects in a discussion regarding their cultural value. The ruin of the dome in Hamar, Norway, over-built with a protective roof that directly affects the cultural environment. The arguments for this operation are the task of conservation, but the goal is to use the building as a cultural arena. The castle ruin on Visingsö in the lake Vättern has an action plan with a clear cultural value description. The age of the ruin and bearer of abstract memories are emphasized values. The last example is the rebuilding of St Nicholas church ruin in Visby and how designers are taking into account its cultural value.

  Finally, the definition of the general cultural values ​​of a ruin is presented, in comparison with the reference objects included in the paper. The age of the ruin, structural engineering in past societies, the use of the ruins and the changes of extensions or restorations are the values ​​that occur in the examples. The conclusion is that the change is perhaps the value of most importance. Since the "ruin" is a stage rather than a fixed object the change is a fact. To freeze a moment of decay may remove one of the most important cultural values of a ruin.

 • 72.
  Ek, Kristoffer
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Två stadsdelscentrum: - En jämförelse mellan Tybble torg och Rosta centrum2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är undersöka hur Tybble torg och Rosta centrum situation ser ut idag då de tillhör Örebros äldsta stadsdelscentrum. Syftet består även av att undersöka hur sam-hällsförändringar kan påverka stadsdelscentrum och hur utvecklingen sett ut den senaste tiden. Studien kommer att presentera demografiska och geografiska perspektiv på Tybble och Rosta samt intervjuer med företagare i respektive stadsdelscentrum. Studien baseras främst på en

  jämförelse mellan stadsdelscentrumen och hur utvecklingen sett ut sedan januari 2015.

  Studien fokuserar på följande frågeställningar:

   Vilka skillnader och likheter finns mellan Tybble torg och Rosta centrum ur ett demografiskt och geografiskt perspektiv?

   Hur har utvecklingen sett ut för stadsdelscentrumen sedan januari 2015?

   Vad och vilka förändringar i samhället kan påverka stadsdelscentrum?

  Studien presenterar skillnader och likheter mellan Tybble torg och Rosta centrum. Likheter finns dels i demografin, även om tredje största ålderskategorin skiljer stadsdelscentrumen åt. I Tybble består den tredje största befolkningsgruppen av 19–24-åringar, medan Rosta har

  50–64-åringar som sin tredje största åldersgrupp. Andra likheter finns i form av ett nästintill likadant utbud som matbutik, blombutik, cykelbutik, restaurang, frisör och kiosk i de båda

  centrumen.

  Sedan januari 2015 har Ica Maxi etablerats i Tybblerondellen i södra Tybble. Etableringen har gett stor inverkan på Tybble torg och butikerna upplever en stor förlust av kunder. Kunderna väljer bort handeln på Tybble torg till förmån av Ica Maxi. Utebliven handel i en butik påverkar andra butiker på torgen. I Rosta har ingen etablering av storhandel ägt rum på sistone och därför går det mycket bättre i Rosta. Rosta står dock inför utmaningar ändå då kundtillströmningen inte är så stor, då många väljer att handla lite i centrumet istället för mycket.

  De förändringar i samhället som kan påverka stadsdelscentrum är exempelvis etableringen av ett storköp, vilket den här studien beskriver. Demografi och expansion av bostadsområden är också faktorer som kan påverka stadsdelscentrum. Förmodligen finns andra förändringar som kan ge påverkan. Dessa förändringar tas inte upp i den här studien.

 • 73.
  Ekström, Jenny
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Kulturantropologiska avdelningen.
  Nollywood: En social, politisk och kulturell resurs2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 74.
  Elabed, Fatin
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap.
  I hederns namn: En studie om länsstyrelsens arbete mot hedersrelaterat våld och dess betydelse utifrån sex tjänstemän.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det förekommer, enligt Amnesty International (amnesty.se) cirka 5000 hedersmord årligen runt om i världen. Hedersmord sker i hopp om att återupprätta familjens och släktens heder. Enligt Förenta Nationerna definieras begreppet hedersrelaterat våld på ett sätt som förklarar att det förekommer i ett patriarkalt samhälle där kvinnor befinner sig i en underlägsen position. Exempel på hedersrelaterat våld kan vara tvångsgifte, könsstympning, blodshämnd, våld och förtryck. Detta sker i samhällen/grupper som har hierarkisk struktur, styrda familjer och att de äldre familjemedlemmarnas inflytande är dominerande över familjen/gruppen och släkten. Denna studie är byggd på kvalitativa intervjuer med sex tjänstemän på Länsstyrelsen i sex olika län. I intervjuerna har frågor ställts om hur tjänstemännen utifrån sina yrkespraktiker, resonerar om hedersrelaterat våld och förtryck. Samtliga informanter är eniga om att skillnaden mellan olika våldstyper är att hedersrelaterat våld, till skillnad mot förtryck och våld i nära relationer, utgår från ett kollektiv och att inte en ensam utövare ligger bakom våldet. Hedersbegreppet förklaras utifrån ett intersektionellt perspektiv. Diskussioner förs om vilken betydelse genus, etnicitet, kultur och klass har för att förstå de centrala dimensioner som skiljer hedersrelaterat våld från mäns våld mot kvinnor. Dessa begrepp lyfts upp utifrån hur de tolkas, samt den negativa innebörd som uppstår när man förbinder begreppet hedersrelaterat våld till föreställningar om och stigmatisering av vissa etniska grupper. I studien lyfts även synen på manligt och kvinnligt när det gäller hedersrelaterat våld, detta utifrån en heteronormativ förklaringsmodell och en diskussion förs om varför kvinnan framställs som ett förtryckt offer som behöver utbildas, medan mannen framställs som förövare och obildbar. Hedersrelaterat våld är ett komplext internationellt problem som ifrågasätter den lagstiftning som är uppbyggd utifrån ett individualistiskt sekulariserat perspektiv. Ett sådant perspektiv blir problematiskt eftersom de centrala aspekterna i våld bygger på en kollektivistisk livsåskådning med dimensioner av religion, tradition och kultur.

 • 75.
  Elin, Lund
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap.
  Emma, Ahlgren
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap.
  Strävan efter attraktivitet: En studie som undersöker bostadsplaneringen i Karlstads centrum2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  En ökad ekonomisk tillväxt står ständigt på en kommuns agenda och likaså strävan efter attraktivitet. En trend sedan många år tillbaka är att bygga vattennära bostäder vilket återspeglas i städers bostadsplanering, även i fallet Karlstad. Den höga efterfrågan på vattennära bostadsområden har resulterat i ett av många verktyg som städer använder sig av för att uppnå tillväxt och för att marknadsföra sig som attraktiv. Den hårda konkurrensen som idag finns på marknaden har bidragit till att det gäller att utmärka sig genom att lyfta fram stadens specifika kvalitéer för att nå ut till alla målgrupper, för att öka attraktiviteten ytterligare. Bostadsplaneringen är en fråga som innehåller ett flertal perspektiv och dimensioner vilket leder till att den får en helt avgörande roll i konkurrensen mellan kommunerna i landet. Denna diskussion orsakade uppkomsten av frågor som vi avser kunna besvara genom att undersöka vad olika parter verksamma inom Karlstads kommun har för huvudfokus i sin bostadsplanering. För att kunna besvara uppsatsens frågeställningar utgår studien från en kvalitativ metod med informanter som har anknytning till kommunens bostadsplanering.

   

  • Hur framställs attraktivitet ur en bostadsplaneringskontext i Karlstad?
  • Vilken roll har bostadsplaneringen för strukturell segregering?
  • Vilket fokus har hållbar utveckling vid exploatering av nya bostäder?
  • Vilka teoretiska faktorer förklarar sambandet mellan attraktivitet och platsmarknadsföring?  

   

  Vad som framkommit under uppsatsens gång är att i stadens bostadsplanering har attraktivitet en betydande roll för att växa och generera tillväxt. Det mest centrala är att Karlstad vill visa en bredare helhetsbild av staden för att inkludera alla målgrupper. Dock visar resultatet att det finns en orättvis fördelning på bostadsmarknaden, vilket leder till att man inte ser till helheten och planerar för alla målgrupper i ett samhälle. Utifrån uppsatsens resultat bör bostadsplanering och platsmarknadsföring samspela för att en stad eller en plats ska kunna växa och vara attraktiv för alla.

 • 76.
  Elkiaer, Emelie Mai
  Stockholms konstnärliga högskola, Institutionen för danspedagogik.
  Tradition och interpretation: en hermeneutisk studie i att levandegöra en dansad tradition2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 77.
  Elvin, Gabriella
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Stadens trafik: En studie av Uppsala innserstadstrafik2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsala, i likhet med många andra städer, växer. För att den växande befolkningen ska kunna resa hållbart i staden och ha en god tillgänglighet krävs att man planerar för hur utrymmet ska användas. Syftet i den här uppsatsen har därför varit att utreda hur man arbetar för att utveckla och skapa en hållbar trafik samt vad Uppsala stad har för möjligheter och hinder. För att svara på frågeställningen har jag intervjuat personer antsällda på olika beslutande instanser som bedriver arbetet med innerstadens trafikutveckling, till exempel anställd på Uppsala kommun. Resultatet visar att Uppsala kommun satsar på att få en hållbar innerstadstrafik och att utveckla en attraktiv kollektivtrafik för att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar framtid. Detta genom att studera nya tekniker och rörelsen i staden för att arbeta fram ett nytt linjenät och en högre prioritering av kollektivtrafiken. Detta är en relativt ny satsning och omprioritering för Uppsala och det finns fortfarande osäkerheter för hur väl Uppsala kommun kommer lyckas i sina visioner. I huvuddrag pågår ett brett arbete för att på olika sätt förbättra morgondagens förutsättningar, ta fram genomtänkta lösningar och skapa en samsyn i staden.

 • 78.
  Enarsson, Hanna
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för kulturvetenskaper, KV.
  Bibliotekariestudenters attityd till marknadsföring på bibliotek2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  : This bachelor thesis explores library students’ attitudes towards marketing in libraries. The aim is to find out if they are interested in working whit marketing questions in their future workplaces. To perform the study the author used a questionnaire survey and 48 students completed the survey. The answers where converted into present form and 10 charts were created to show the result. The survey is based on the library researcher Eileen Elliot de Saèz theories of the marketing mix adapted to a library perceptive. de Saèz means that the library always must put the users of the library in focus and all services should be designed after the users needs.

   

  The result shows that the students’ thought it was important to do marketing in libraries and was interested in working whit these issues in the future. However, the general attitude towards marketing was higher then the willingness to work with these questions on there future workplaces. It was a recurring result throughout the study.

 • 79.
  Engström, Linn
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV).
  Kalmars turismprofilering ur ett tidsperspektiv: En komparativ studie mellan två historiska platser2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The world has become a globalized place in constant development and much of which is now taken for granted did not even exist 30-40 years ago, such as smartphones or Internet in common households. As new tourist destinations is continuously being created, it becomes increasingly important with effective place marketing to compete in the global market. Developing a good and interesting profile is thus a way for places to become more attractive for tourists. The main theory in the paper is "post-industrialization and the entrepreneurial city" which describes how cities in the global north have moved away from industry towards becoming post-industrial cities – very often with a strong focus on tourism. A review of previous research in tourism, marketing, profiling, image and branding of places have been made, whereupon a knowledge gap has been identified regarding studies concerning comparison of how the structure of places and arguably also the profiling of places has changed over time. The aim of this paper is therefore to examine how the Swedish city of Kalmar's profiling and geographical space has changed from 1972-82 compared to 2010-14. In order to do so, interviews have been conducted and written material have been analysed. The result demonstrates inter alia that Kalmar, like many other post-industrial cities, has gone from being an industrial city to a place of tourism.

 • 80.
  Ericsson, Kristin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Konst Kräver Offer: En analys av Nathalia Edenmonts konstnärskap i ljuset av Pierre Bourdieus kulturteori2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Nathalia Edenmont is a controversial and uncompromising photo artist who has caused the whole world to rage over her obscene photographs. In this thesis I have researched Edenmonts artistry with help of the sociologist Pierre Bourdieus field analysis. By using Bourdieus's different field concepts I have researched Edenmonts artistic career by concepts such as habitus, consecration and different principles.

  The starting point of this research has been that Nathalia Edenmont is in the autonomous artistic field. I give examples of images that have been highly debated and I have collected information of how Edenmont sees her own images and her artistry. In this thesis I show amongst other things an example with Edenmonts photograph of dead rabbits with Elizabethan hair styling, cut up mice that work like finger puppets and children who are bound up in wire.

  Nathalia Edenmont autonomous artistry is deeply rooted in her background and the environment in which she was raised. Her habitus is strongly affected by earlier experiences of growing up in a corrupt land and having to cope on her own from the age of 14 years old after the death of her parents.

 • 81.
  Eriksson, Anton
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Kultur, samhälle, mediegestaltning.
  Oretoft, Mikael
  Linköpings universitet, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Kultur, samhälle, mediegestaltning.
  En obekväm sanning eller en stor bluff?: En analys av den visuella gestaltningen av fenomenet "global uppvärmning" i filmmediet2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  En uppsats som kritiskt granskar och analyserar den visuella gestaltningen i två dokumentärfilmer. Huvudtemat i filmerna är global uppvärmning och konsekvenserna av detta. Uppsatsens syfte är att undersöka den visuella gestaltningen av den miljödebatt som filmerna är en del i och genom detta belysa frågor som berör visuell kultur och popularisering av vetenskap.

 • 82.
  Eriksson, Hampus
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för kulturvetenskaper, KV.
  Flink, Tobias
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för kulturvetenskaper, KV.
  Hur kommer de svenska biblioteken att påverkas av bytet till Dewey?: En undersökning av tre folkbibliotek och ett forskningsbibliotek.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This bachelor thesis is a study about the change of the classificationsystems in Swedish libraries. The empirical data was collected through four qualitative interviews with both research and public libraries. The data was analyzed by the use of organizational theory based upon Joacim Hanssons book Libraries and identity: the role of institutional self-image and identity in emergence of new types of libraries. The empirical result points to a major change in how libraries and librarians look and work with their collections, it can also be said that the librarians do not seem to think that the users will be affected at all.

  The analysis was based on these issues:

   

  • What positive and negative effects introducing DDC will there be on research- reflective public libraries?
  • What will be the effects on the librarysector introducing the new classification system DDC?
  • What will be the effects on the users introducing the new classification system DDC?

   

 • 83.
  Eriksson Johansson, Linnéa
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för kultur och estetik.
  Skrivet i stickningen: Om social status i stickbeskrivningar från 1838 till 18452018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen undersökte handstickningens sociala status under åren 1838–1845 via stickhandböcker som publicerades kring de brittiska öarna under den nämnda tiden. Studien har genomförts med en kvalitativ textanalys av totalt 5 olika stickböcker och författare. Syftet var att utröna stickningens sociala status med hjälp av stickböckernas tilltänkta målgrupp, författarnas egna noteringar om stickningen, stickbeskrivningarnas inriktning och materialanvändningen för framförandet av stickbeskrivningarna. Resultatet blev att handböckerna riktade sig till de övre klasserna av samhället och framförallt var målgruppen för böckerna kvinnor. Materialanvändningen i handböckerna visade till största del på exklusiva material och stickbeskrivningar var ofta dekorativa. Stickningen blev klassat högt i status under tiden, inom den kvinnliga sfären, då utförandet av tekniken sågs som en fritidssysselsättning och ansågs som ett värdigt utförande för damer.

 • 84.
  Eriksson, Kent
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV).
  Folkbiblioteks image på Facebook: Undersökning av fyra folkbiblioteks imageskapande och mottagande på Facebook2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This essay was to investigate what self-image public libraries convey on Facebook and what image is received by the users, along with comparison of those. It was investigated if the received image corresponded with the users’ previous image of public libraries. The method used was interviews with the Facebook administrators and surveys with the users. The theoretical framework was Kotler’s model for image creation.The research is mainly American and shows Facebook as an accepted marketing tool for libraries among students, but as not taken seriously by the library staff. Also the Swedish studies show that Facebook is used for marketing. They show there are no policies for working with Facebook image and that the process is randomized.The results of the interviews show that the main purpose for the libraries’ participating on Facebook is marketing and conveying a positive library image, although there are no specific guidelines. The results of the surveys show that the majority has a positive view of the pages. The negative image is due to a lack of correlation between the recipients’ earlier image of libraries and the mediated image. The receivers believed that the pages were created for marketing.The analysis of the results showed that the libraries that used Kotler's model for image creation got more positive response among users than those who did not. The most important factor in library image creation on Facebook is how well it reflects reality and how well the image corresponds with the recipients' perception of reality.

 • 85.
  Eriksson, Simon
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Förtätningsrosen i Örebro: En analys av förtätningspotentialen i två av Örebros stadsdelar2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bebyggelsens täthet i städerna har sedan 1800-talets andra hälft varit en omdiskuterad fråga inom stadsplaneringen både i Sverige och internationellt. Med sina olika åsikter om bebyggelsetätheten har arkitekter och stadsplanerare påverkat planeringen och byggnationen av världens städer. Idag förespråkas en förtätning av städer på många håll och denna utveckling går hand i hand med miljö- och hållbarhetsarbetet med argument om att tätare städer bland annat minskar transportbehovet. Framtidens byggnation av städer förväntas också följa samma linje med förtätning som mål.

  Städerna blir alltså tätare och tätare, men frågan är då var i städerna som framtidens förtätande byggnation ska ske. För att utreda detta är ett sätt att ta hjälp av den analysmodell som kallas för förtätningsrosen som ger en överblick av förtätningspotentialen i ett utvalt område utifrån temana förtätningsbehov, förtätningstryck, förtätningsutrymme och förtätningsfrihet. I Sverige finns det flera städer som kan antas ha ett särskilt stort förtätningsbehov varav Örebro är ett exempel utifrån att kommunens befolkningsökning mellan 2010 och 2015 var den femte största i landet mätt i antal personer. Utifrån det antagna förtätningsbehovet i Örebro är syftet med denna studie att med förtätningsrosen som metod ta fram ett möjligt underlag för stadsplaneringen och undersöka vilken potential det finns för förtätning i två av Örebros områden, närmare bestämt i Norrby och Tybble. Att testa förtätningsrosens användbarhet i en stad av Örebros storlek utgör ett delsyfte eftersom analysmodellen ursprungligen togs fram för att användas i Stockholm. Studien visar att förtätningsrosen, efter vissa modifieringar, är användbar i en stad som Örebro med slutsatsen att det i de båda analyserade områdena finns potential för förtätning, men att den är större i Norrby än i Tybble.

 • 86.
  Erlandsson, Sofia
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avd för hälsa och kultur.
  Hanson, Emelie
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avd för hälsa och kultur.
  "Utan min inre konstnär blir det ingen yttre entreprenör": 3D-animationsstudenters berättelser om konstnärskap och entreprenörskap2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Entreprenörskap är ett begrepp som blir alltmer populärt och idag är det reglerat att entreprenörskap ska finnas på schemat inom nästan alla utbildningar. Begreppet konstnär däremot är ett begrepp som inte är lika självklart och populärt inom utbildningsväsendet. Att utbilda sig inom en kreativ industri leder inte alltid till en anställning utan istället uppmuntras det till en egen verksamhet som frilansare. Då kultur och ekonomi länge setts som motsatser blir kombinationen av den kreativa skaparen och den strukturerade företagaren inte alltid självklar. Vi diskuterar i vår studie konstnärskap och entreprenörskap genom sex 3D-animationsstudenters berättelser. Detta görs utifrån en narrativ ansats och en socialkonstruktivistisk syn på de båda begreppen. Deras berättelser har utgått från dem själva och deras tankar om konstnärskap och entreprenörskap. Entreprenören presenteras i berättelserna som självständig, extrovert och vinstdriven, medan konstnärens karaktär beskrivs som flummig, introvert och känslodriven. I mötet av de båda skapas en viss ambivalens där konstnären och entreprenören såväl krockar som går hand i hand, och på vissa plan till och med blir samma person. 

 • 87.
  Florén, Malin
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Det nya Gustavsvik: -En studie av förnyelsen av en attraktion2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 88.
  Forslund, Jenny
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för kultur- och medievetenskaper.
  Representationer av det fria teaterlivet.: En studie av de fria teatrarna i dags- och kvällstidningar2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 89.
  Forss, Henrik
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Asteberg, David
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Att prata i politik: En diskurspsykologisk undersökning av positionering i kommunfullmäktige2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Lokal politik har en viktig roll i samhället och dess faktakonstruktion kan ha en påverkan på individen. Lokalpolitikern konstruerar i sina anföranden beskrivningar av verkligheten som görs trovärdiga genom retoriskt arbete. Arbetet använder en diskurspsykologisk metod för att undersöka kommunpolitikers anförande i debatten rörande kommunens styrdokument, Inriktning, verksamhet och ekonomi (förkortat IVE) för åren 2015 till 2018. Studien kommer fram till att problem och lösningar görs till fakta genom användandet av offensiv och defensiv retorik. I konstruerandet av problemet finns också ett konstruerande av en politisk motståndare som föranlett problemet. Producerandet görs trovärdigt genom retoriska resurser som främst är av offensiv karaktär. I konstruerandet av lösningar positionerar kommunpolitiker sig nära lösningen och som kapabla och ansvarsfulla aktörer. I producerandet nyttjas retoriska resurser som främst är av defensiv karaktär.

 • 90.
  Forssell, Amanda
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Lilla Hjärtats två ansikten: En diskursanalys av debatten om en barnboksfigur2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  In the autumn of 2012 the fictional character “Lilla Hjärtat” created by the Swedish author

  and illustrator Stina Wirsén, became a much-discussed topic in Swedish media. This

  following the premiere of the children’s film Liten Skär och alla små brokiga”.

  Stina Wirsén is an established and well-acclaimed name in children’s literature. “Lilla

  Hjärtat”, a jet-black doll, had become one of many popular characters in her books. However,

  two years later at the time of the film release, social media picked up on the idea that “Lilla

  Hjärtat” resembled a racist stereotype, a so-called picaninny or a blackface.

  According to Wirsén, her intention was to deflate an outdated stereotype and refill it with a

  new and positive meaning. The purpose was to offer children of all skin colours and all

  backgrounds an empowering role model to identify with. Those who were opposed argued

  that using a racist stereotype in a children’s book or film was inappropriate and harmful. On

  the other hand, those in favour did not view the character as racist and believed it would

  contribute to openness and diversity.

  The purpose of the thesis is to make an analysis of the debate and the arguments that were

  presented. As a result I could find two discourses, one that argued against “Lilla Hjärtat”, and

  one that argued that “Lilla Hjärtat” was a positive character. In the discourse against Lilla

  Hjärtat, debaters maintained that small children were unable to distinguish between the

  different meanings of stereotypical pictures, and also that a privileged white person does not

  have the interpretative prerogative to change a stereotypical image that has been

  discriminating black people for generations. In the other discourse, debaters meant that the

  character could be an important and strong role model for young dark-skinned children. They

  also discussed that the real problem was that there were so few characters of children of other nationalities in children’s literature.

 • 91.
  Forsén, Stina
  Högskolan på Gotland, Institutionen för kultur, energi och miljö.
  Det sociala museet: två museer och deras följare2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This essay is about how Östergötland County Museum and Gotland museum use the social network Facebook to connect and communicate with their visitors/followers. It is also about the followers and the experience they get. Two interviews were made with staff from the museums to answer why and how the museums use Facebook. There were also two questionnaires sent to the museums' Facebook followers. The Facebook followers have given answers about why they follow the museums but it also sheds light on age and gender of the followers. The purpose of the essay has been to explore the field of research and the relations between the museum and the followers. Some of the conclusions are: Gotland museum wants a dialog with the visitors and Östergötland County Museum wants to be socially relevant, but none of them have managed to achieve that yet. Many of the followers that have answered the questionnaires are women in the age of 35 to 54. This doesn’t mean that the museums' followers mainly consist of women. In this research field there are much more to explore.

 • 92.
  Fransson, Marie
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV).
  Informationskompetens i skolan: En kvalitativ undersökning om hur lärare arbetar med informationskompetens i skolans lägre årskurser och vilken roll skolbiblioteket spelar i den processen.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this Bachelor thesis is to examine and understand how teachers of younger children teach information literacy and also what part the school library and the school librarian take in this process.

  I have, in the study, used parts of Limberg & Folkesson´s IDOL project as my theoretical framework and the material was collected through qualitative interviews with four teachers. My result of this study indicates that many teachers have a vague idea of what information literacy is. My study also indicates that teachers only teach information literacy occasionally. This despite the new curriculum (Lgr11) which clearly indicates that information literacy is a priority. Some of the teachers express an opinion that the students, for example; in their source critical ability, develop this skill with age. The older they get the more developed their skills become. This might be one of the reasons why the teachers don’t experience that they teach information literacy so often.

  My conclusion is that the teachers need further education in both information literacy and how to teach their students in this subject. Another solution is also that the co-operation between the teachers and the school librarian increase. This would help the student to increase his or hers ability to reach their academic goals, to gain experience and develop their skill of information literacy to become a full member of the society.

   

 • 93.
  Fröjd, Viktor
  Stockholms konstnärliga högskola, Institutionen för danspedagogik.
  Tre dimensioner av street dance: street dance som kommersiell kutur, finkultur och underground2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 94.
  Gerdin, Björn
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Kulturantropologiska avdelningen.
  Den sista riten: En studie om begravningsriter i Murélaga och färgers betydelse2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I Murélagas begravningsriter kan man se tydliga spår efter den teoretiska grund som van Gennep har skapat. Riten innehåller vissa saker som går att hitta på alla möjliga håll i världen som bland annat att döden inte är ett slut utan början på en resa till livet efter detta. Den innehåller också de tre stadierna som alla övergångsriter bygger på och de stadierna är tydligt markerade i riten.

       Begravningsriten i Murélaga ser även annorlunda ut beroende på vem som har dött. De avgörande faktorerna här har att göra med den avlidnes ekonomiska status, kön och huruvida personen är gift eller inte. Skillnaderna kan man se först i hur processionen ställer upp, hur kistan ser ut och hur mycket utsmyckning som finns i kyrkan under mässan.

       Även om inte den triad av färger som Jacobson-Widding har analyserat är speciellt viktig för begravningsritens utförande så går de att hitta. Deras symbolik har olika betydelser beroende på kontexten som färgerna används i. Det faktum att svart och sorg kan koppas samman kan man se på många olika platser runt om i världen men det är också intressant att vitt på flera platser även kan användas i samband med just sorg.

 • 95.
  Ghebre, Alexander
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013).
  Afrofobi: En begreppsanalytisk studie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to create a broader understanding of the concept of afrophobia. The purpose of the study is also to investigate how the term ”afrophobia” is expressed in public documents. The research questions are: When did the concept of afrophobia begin to be used on an international level, but above all in Sweden? How is the term ”afrophobia” defined by different organizations and public bodies? What alternative terms are also used, and how does their meaning differ? What possible effects can different definitions contribute to? The method that will be applied by an idea analysis on my primary material. As an analysis tool, I will use five different dimensions that consist of the following: Historical perspective, Cultural identity, Intercultural perspective with a postcolonial point of departure, Strategic essentialism/cosmopolitism and critical whiteness perspective/color blindness. The result will show the different definitions of the primary material and is analyzed based on my chosen dimensions.

 • 96.
  Glane, Maria
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV).
  Biblioterapi – som ett inslag i vården: Fallstudier av två sjukhusbibliotek2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to examine the role of bibliotherapy in Swedish hospital libraries. The aim is to try to identify and evaluate the difficulties with using bibliotherapy in a hospital library. And also see what opportunities bibliotherapy can offer. Choice of method is case study with qualitative interviews with five hospital librarians and two family therapists who use bibliotherapy in treatment. What are their thoughts and beliefs about bibliotherapy? My study also aims to highlight the differences between bibliotherapy as described in the literature and the way it is described in practice. Literature studies show that the term bibliotherapy is difficult to define. It can be divided in two groups, interactive bibliotherapy and reading bibliotherapy. This case study indicates that the knowledge of bibliotherapy in hospitals is limited and that the work is not done consciously and strategically. The interviews show that the librarians working with books as health promotion and that they have a strong conviction that literature has a positive influence on health.

 • 97.
  Granberg, Mimmi
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV).
  Synliggöra kvinnor: En studie om KvinnSams bidrag till genusforskningen 2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study aims to examine in which ways the library of KvinnSam in Gothenburg contributes to gender studies. I examined how the work of KvinnSam can be viewed as a feminist project, what the work understands to be about and challenges that the library meets. Qualitative interviews with two librarians working at KvinnSam were performed, along with a one day visit. As a theoretical framework I used feminist theory, which is used in the analysis. A summary of earlier research and their methods is presented. The research of this study exhibited that the library may have an important role to play for further gender studies, and also in documenting records of women´s history. It was also discovered that the library experiences challenges in regards to legitimacy, often having to defend its existence. I have come to the conclusion that KvinnSam makes women more visible, and can therefore be seen as a feminist project, which seems to be the main focus within the work of KvinnSam.

 • 98.
  Grindefors Sponton, Mathilda
  et al.
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för kultur- och medievetenskaper.
  Alexandersson, Sissela
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för kultur- och medievetenskaper.
  Jag kan, jag ska: En kulturanalytisk studie om hur könsnormer skapas och bekräftas inom fitness- och styrketräning2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att analysera och problematisera hur könsnormer uppstår och reproduceras inom fitness- och styrketräning (FOS). Vår studie tar sin utgångspunkt i sex stycken bilder som hämtats från hashtagen #IcanIwill, varav tre bilder föreställer män och tre föreställer kvinnor. #IcanIwill är en hashtag som återfinns på det sociala mediet Instagram och är kopplat till FOS. För att analysera och problematisera hur könsnormer bekräftas och reproduceras bland bilderna från #IcanIwill har vi genomfört tre olika metoder, bildanalys, fokusgrupp och observation. Vi ansåg att en kombination av de metoderna kunde bidra till olika perspektiv i vår analys. I vår analys kom vi fram till att det finns många skillnader mellan män och kvinnor vad gäller normer om FOS-utövarnas kroppar, vilket bland annat tog sig uttryck i förväntningar om hur män och kvinnor tillåts röra och uttrycka sig olika inom FOS menäven hur gymmiljö kan komma att påverka människor.

 • 99.
  Grozdanic, Nadja
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Doverdal, Laila
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Kommentera inte min kropp!: Youtubers syn på normativa kroppsideal.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Media har en stor påverkan på samhällets kroppsideal då många strävar efter en idealisk kropp. På sociala medier är termer som body positivity och body shaming aktuella, därför har vi använt oss av dessa termer för att fördjupa oss i studien. Syftet med studien är att framhäva konsekvenserna av att bli body shamed, både fysiskt och psykiskt. Body positivity är ett positivt laddat ord då syftet är att man skall acceptera sig själv och inte påverkas av de ytliga normer samhället och media konstruerat. Body shaming är ett negativt laddat begrepp på sociala medier som påverkar många människor negativt mentalt då man utsätts för kränkningar på grund av sitt kroppsliga utseende. Youtube är ett stort nätverk där människor kan ta del av andras vardag och åsikter, som forskningsläge har vi valt att fokusera oss på youtubers och deras videos om kroppsideal. Vi analyserar kommentarer på videos för att komma fram till ett större urval om hur dessa ämnen påverkar individer.

 • 100.
  Gröhn, Fredrik
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV).
  Källkritiska teman på universitetsbibliotekets webbplats: En innehållsanalys på webbaserad användarundervisning2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study explores the different definitions of source criticism and credibility presented by different swedish university libraries in their web-based user education programmes. The purpose of the study is to explore what themes and definitions are linked to source criticism and credibility as defined by the university library. The two research questions that this study explores is: Firstly, What source criticism themes does the university library identify as important in the web-based user education programme? Secondly, What are the differences in the university libraries identified source criticism themes? The theory is based on a framework for credibility and this theory is used as a tool to develop an analytic tool to use with the research data. The method of analysis was a content analysis with the added analytic tool. The collection of data was done by visiting different university librararies webpages and navigating to the user education programme in source criticism. After the collection of the texts, the themes and describing terminology was counted within the text. The data was then compiled into the analytic tool. This study firstly identifies six themes as reoccuring between the analyzed university libraries, these themes are source reputation, information security or quality, maintenance of information and metadata, objectivity, the presentation of information and webpages reputation. Secondly this study identifies that there are differences in how themes are presented through the university library websites.

123456 51 - 100 of 290
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf