Endre søk
Begrens søket
123 51 - 100 of 143
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 51.
  Gran,, Ludvig
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Utveckling av parameter för svetsprocessen Nyckelhål-TIG i titan-6Al-4V för tjocklek 7 mm2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  GKN Aerospace Trollhättan producerar komponenter mot den kommersiella och militära flygindustrin samt rymdindustrin. Företaget tillhör GKN-koncernen sedan 2012 som idag har ungefär 58 000 anställda och koncernen grundades för över 250 år sedan i Storbritannien.

  Nyckelhål-TIG har uppmärksammats inom flygindustrin då den är kapabel att producera högkvalitativa svetsar i material som titan och nickelbaslegeringar. Processen har påvisat sig klara svetsning i tjocklekar upp till 14 mm, vilket är en mångfaldig ökning i förhållande till konventionell TIG. Nyckelhål-TIG framstår även som ett robustare alternativ till plasmasvets då den har färre påverkande faktorer.

  GKN Aerospace svetsar idag 7,3 mm fog i titan med plasmasvets, men processen fallerar stundom vilket leder till kvalitetsbristkostnader. Företaget är intresserade av att se hur Nyckelhål-TIG beter sig för att sedan kunna jämföra mot den nuvarande svetsmetoden. Syftet med examensarbetet var att undersöka hur huvudparametrarna hos Nyckelhål-TIG påverkar svetsgeometrierna samt att identifiera en svetsparameter för godstjockleken 7 mm titan som uppfyller företagets kravspecifikation.

  Litteraturstudie har genomförts för att införskaffa kunskap om processen Nyckelhål-TIG, kontrollmetoder och statistisk försöksplanering. En praktisk informationsinsamling genomfördes i form av svetsexperiment, mätningar samt med statistiska analysverktyg, vilket gjordes för att undersöka parametersamband och identifiera en potentiell parameter.

  Huvudparametrarna som undersöktes var ström, elektrodavstånd och framföringshastighet. Det uppstod begränsande områden i försöksplanen mellan parametrarna ström och framföringshastighet då de påverkar varandra. Därför utformades försöksplanen med utseende enligt en D-optimal design.

  Slutsatserna som fastställdes var att elektrodavståndet bör vara kort då en ökad penetration medförs, sträckenergin reduceras och underfyllnaden minskas. Huvudparametrarnas påverkan på svetsgeometrierna identifierades för alla förutom underfyllnaden. Slutligen identifierades en parameter med hjälp av statistiska optimeringsverktyg som genererade en godkänd svetsgeometri enligt kravbilden. Parametern rekommenderas till GKN Aerospace för framtida användning. 

 • 52.
  Granlund, Erik
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Framtagning av koncept för tryckindikator och informationsöverföring för luftaxel2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Projektets målsättning har varit att ta fram ett koncept för att både indikera trycknivå i rullaxelns slangar och för att överföra denna information från den roterande axeln till ickeroterande maskindel. Rapportens litteraturstudie beskriver mät- och givarteknik samt informationsöverföringstekniker för icke-stationära objekt. Studiebesök och intervjuer har gjorts för att därigenom uppmärksamma de krav och förväntningar framtida intressenter ställer på produkten. Under konceptgenereringsfasen har ett flertal metoder använts, bland annat funktionsträd och undersökningar av patent. Totalt genererades 21 koncept. Vid sållning av koncept och slutgiltigt konceptval har en oberoende ingenjörsstudent använts för feedback. En kostnadsanalys baserad på uppskattningar för delkoncepten har utförts innan konceptval. Konceptvalet resulterade i totalt fyra delkoncept. Två delkoncept för tryckindikering och två delkoncept för informationsöverföring. Före slutgiltigt konceptval görs bör fler bedömningssteg utföras, exempelvis bör underleverantörer kontaktas angående offertförfrågningar och en FMEA bör konstrueras.

 • 53.
  Gröndahl, Sander
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Utförande och dimensionering av jordning i inomhusställverk upp till 145 kV2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Rapporten är skriven som en systemstudie där syftet är att genom kvalitativa studier av befintliga krav och standarder säkerställa att Oteras Ratel AB:s konstruktionsarbete av jordningar i ställverk uppfyller dagens krav. Problemet är att det krävs en djupare bakomliggande förståelse för att kunna tillämpa gällande standard för dimensionering och utförande av jordningar och dessutom måste kraven på jordningssystem fastställas så att ett standardiserat arbetssätt kan utformas utifrån detta.

  Rapporten går först övergripande igenom den teori och de begrepp som är nödvändiga för konstruktörens beslut. Teorin är insamlad från studier av föreskrifter, standarder, handböcker, rapporter och intervjuer. Teorin innefattar ämnen som jordfelsströmmar, dimensionering av jordledare och elektroder, jordpotentialstegring och beröringsspänning samt jordtag. Med hjälp av detta beräknas ett testfall där teorin appliceras på ett verkligt fall utgående från verkliga data.

  Sedan diskuteras vikten av ett korrekt konstruerat jordningssystem och att konsekvensen av inkorrekt dimensionering är att felströmmen kan ta fel väg till jord. Rapportens teoridel och testfall diskuteras och sätts in i ett bredare sammanhang. Trots att en djupare förståelse om gällande standard ges i rapporten har inget standardiserat arbetssätt fastställts utan beslut måste fattas från fall till fall och vara bottnade i fakta. Resultatet i testfallet ifrågasätts då bakomliggande data inte är tillförlitlig vilket påverkar exemplets utfall.

  I rapportens slutsats lyfts resultat och rekommendationer fram. Rapporten lyckas bryta ner arbetsgången och de begrepp som används vid konstruktion av jordning från svensk standard. Kraven på nivån av farliga spänningar har fastställts och rapportens huvudsakliga syfte är uppnått. Förslag till vidare arbete ges i form av djupdykning i de ämnen rörande jordning denna rapport avgränsar sig från som EMC-kompabilitet och åskskydd. Det går även att fortsätta arbetet genom att ytterligare studera strömdelning och mätning.

 • 54.
  Göransson, Oskar
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Tessin, Tobias
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Utredning och projektering av smarta elbilsladdstationer2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ett utbrett användande av elbilar och följaktligen laddstationer kommer så småningom leda till en mycket högre belastning på elnätet. Ett sätt att undvika överbelastningar är att förse laddstationer med lastbalanserare som kan anpassa varje laddstolpes effektuttag utifrån den övriga belastningen på nätstationerna. Eftersom bilar vanligtvis står parkerade långa perioder kan lastbalanseraren se till att bilarna endast laddar på hög effekt då den allmänna belastningen är låg, och på så vis riskeras inte överbelastning av det lokala elnätet till följd av den totala ökade energiförbrukningen.  Arbetet innefattar en marknadsundersökning av de tre största leverantörerna av lastbalanseringssystem på den svenska marknaden för att tydliggöra vad som skiljer de olika systemen åt och om de har olika tillämpningsområden. Det ska även projekteras för ett scenario med 50 laddplatser styrda av lastbalanseringssystem på en parkeringsyta hos ett företag genom ÅF. I samband med detta undersöks möjligheten till att ladda upp 50 av personalens elbilar under en 8 timmars arbetsdag med en antagen genomsnittlig resväg på 5 mil. Vilka laddstolpar och lastbalanseringssytem som används i projekteringen bestäms utifrån de som anses passa bäst för omständigheterna hos företaget.  Projekteringen har gjorts i enlighet med svensk standard och med hjälp av information och programvara som tillhandahållits av ÅF. De företag som deltagit i marknadsundersökningen har hittats genom Power Circle.  Enligt kundens krav behövde laddstolparna kunna operera på 22 kW laddeffekt, och då variationer i anläggningens effektuttag förekommer måste lastbalanseringssystemet kunna mäta upp belastning på en transformator för att anpassa samtliga laddstationers laddeffekter utefter denna. De laddstolpar och system som ansågs mest lämpliga för situationen var Eldons. Projekteringen innehöll kabeldimensionering, förläggningskarta, kostnadsberäkningar och transformatorberäkningar.  Varje bil behövde endast ungefär 10 kWh för att uppnå fulladdat tillstånd, och transformatorns tillgängliga effekt visade sig räcka till för att ladda upp som mest 182 st. elbilar under arbetsdagen. Kostnaden för både kablar och laddstationer hade alltså kunnat vara mycket lägre om kravet på 22 kW laddeffekt ej satts.

 • 55.
  Hadzic, Mirella
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Stridsberg, Louise
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Tejp som kraftöverförande fogmetod: en kartläggning2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  En kartläggning av tejpning som kraftöverförande fogmetod görs i samarbete med TechROi Engineering, Trollhättan, vilka arbetar för att hitta konstruktionslösningar framförallt inom fordons- och tillverkningsindustrin. Problemet som finns vid användning av tejpning som fogmetod är att osäkerhet råder kring huruvida tejp uppfyller de krav som ställs på konstruktioner inom bland annat hållfasthet, miljö och användarvänlighet. För att implementera tejpning som sammanfogningsmetod i konstruktioner krävs en förundersökning av tejp där redogörelse finns för hur tejp kan testas för framtida användning, samt vilka befintliga provmetoder som existerar inom tejpning. En matris framarbetas i syfte att kunna beskriva samband mellan tejpegenskaper och krav vilka kan komma att ställas på tejp vid användning. Vikten av förbearbetning av substrat vilka adhesiv fästs i beskrivs där flertalet olika metoder framläggs för hur adhesionskrafter kan upprätthållas, varav två av dessa metoder är avfettning och abrasion. För att analysera och validera hållfasthet hos tejp existerar flertalet olika standardiserade provningsmetoder varav ett fåtal av dessa behandlas och undersöks. Provningsmetoderna avser att testa olika typer av belastningar vilka kan uppstå i tejpfogar. Belastningar beskrivs genom tre olika modus; I, II och III. Flertalet standardiserade provmetoder existerar för tejpfogar vilka belastas i modus I och II som granskas i detta examensarbete. Gemensamt för samtliga standardiserade provmetoder är att specifika riktlinjer kring hur provningen skall utföras finns beskrivna och visar på vikten av att provningarna utförs på samma sätt under samma förutsättningar. Kritiska moment uppstår är att fastställa vilka egenskaper som är väsentliga. Detta beror på användningsområde. Prioritering av krav vilka beskriver tejpegenskaper kan behöva göras vid tillfällen tejpfogar används i konstruktioner. Det uppstår svårigheter med att erhålla provmetoder för blandad-modus till följd av brist på standarder.

 • 56.
  Hallqvist, Alexandra
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Effektivisering av genomloppstid inom termisk sprutning2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of the thesis was to investigate possible ways to increase the throughput efficiency for a part that is thermally sprayed at GKN Aerospace in Trollhättan.

  The goal of the project was to identify technical solutions that can reduce the lead time for the part by at least 40 % and to investigate improvements that could increase the efficiency for all the products that are coated at the department. The project was carried out because the part had one of the longest process times at the department due to a lot of handwork, masking, low-power spray gun and multiple machine stops during the spray operation. The process has been observed and employees have been interviewed to map the current state. Process documentation and part drawings have also been investigated to understand the requirements and ensure that the solutions are useful for the department. The time each activity took were mapped during the observations. Based on the recorded times histograms were made to investigate which moments are most time consuming and therefore needs to be improved. Through the interviews, observations and the benchmarking, solutions were found and further investigated and assessed to identify which ones are the most effective and implementable. Together with operators and technicians, the possible solutions were discussed for in terms of feasibility and improvements. The technicians also discussed the possible time reductions per activity that the proposed solutions are expected to entail when implemented. To achieve the goal, the masking needs to be changed as the masking tools cause the bouncing of coating on the tools and back on the gun, which makes necessary to stop the spraying process after each stroke. If the masking tools are redesigned, a five-hour deburring operation that is performed at another department can be eliminated.

  The conclusion from this work is that it is possible to increase the process efficiency by 49.5% if the existing spray gun is used. If a higher-powered gun can be employed, it enables further efficiency improvement. The increased efficiency of the process makes it possible that the lead time can be shortened from seven days to four days as the part can be completed in the department.

 • 57.
  Hansen, Björn
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Underlag för ombyggnation av reservskydd2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna problemlösande systemstudie har lyft fram vilka problem ett distributionsnät kan ha med kombinationen stora transformatorer och långa kabel- och ledningsnät. Det innebär att kortslutningströmmarna blir för små för att transformator eller samlingsskeneskydd skall kunna fungera som reservskydd om utgående 10 kV linjernas ordinarie reläskydd fallerar.

  Med de krav som finns på säkerheten i en starkströmsanläggning och distributionsnät är det viktigt att ha relevanta skydd som uppfyller de krav som finns i lagar och förordningar. De skydd som finns i ett distributionsnät skall vara snabba och säkra. Det kan alltid bli fel på den utrustning som finns och då måste någon form av reserv finnas för att säkerställa att säkerhetskraven uppfylls.

  Målet som har uppfyllts med denna studie, är att klargöra problematiken som finns med nuvarande reservskydd och presentera lösningar som klarar av att koppla bort alla felbehäftade delar så fort som möjligt för att skydda personer och djur, egendomar och anläggningar mot skador. Studien visar på några sådana lösningar som är enkla och ekonomiska, kostnaderna är realistiska uppskattningar från erfaren kompetent personal från olika tillverkare. De olika lösningarna har diskuterats och viktats mot varandra med för och nackdelar som ligger till grund för ett beslutsfattande om vilken lösning som är bäst.

 • 58.
  Hansson, Hedvig
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Karlsson, Mattias
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Review of stable gas and its safety applications2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This thesis has been performed at Autoliv Sverige AB in Vårgårda. The purpose of the thesis was to increase Autoliv’s knowledge regarding stable gas and its safety applications. To achieve this, a literature study, eight interviews and patent searches has been performed. To broader the understanding further, a concept study of an inflatable life buoy has been made. This idea was presented during a brainstorming session with nine employees at Autoliv. There are some certain characteristics that differentiates gas from solid and liquid substances. The first characteristic is that gases does not have a specific shape or volume. The volume is determined by the size of the container. Another property of gas is that it could be compressed to decrease its volume. The last characteristic is that a contained gas obtain pressure against all walls in the container. If the temperature increases, the pressure will increase as well. In this thesis, stable gas is defined as gases that not react with other gases when it is let out in the air. An unreactive gas means that the valence shell is full and that no electrons are missing or needs to be bound to another molecule. This corresponds to stable gases, for example the noble gases that is presented to the far right in the periodic table of elements. There are several safety products on today’s market that uses stable gas. This thesis includes a screening of three variants of inflatable vests, a bicycle helmet and a lifeboat. These products activate in different ways, both automatically and manually. The purpose of the life buoy was to do design a product that is easier to throw and takes less space than a traditional life buoy. Thus, demonstrate how stable gas can be applied in a real-world scenario. A complete solution has not been developed in this thesis due to the limiting time factor. Basic constraints, such as pressure and volume were calculated to show the necessary requirements on the buoy and the cylinder. The concept study of the inflatable life buoy resulted in a buoy of 35 litres with a cross section diameter of 1.6 dm. To be able to inflate this volume, a cylinder containing 90 ml is required. The dimensions of the cylinder have been calculated to minimize the use of material which resulted in a height and diameter of 50 mm. One of the conclusion of this thesis is that stable gas is useable for safety applications. The choice of gas depends on the specific product and its conditions and requirements. Therefore, a specific gas cannot be considered as the most optimal.

 • 59.
  Hansson, Niklas
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Nyberg, Eleonore
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Prestandajämförelse av ABBs EGM och Permanova Lasersystems externaxel för fogföljning2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att jämföra två olika lösningar för fogföljning med svetsrobot. I nuläget används en extern sjunde axel utgiven av Permanova, denna jämförs med programvara från ABB vid namn EGM. Främst skall dödtid och tidskonstant fastställas och jämföras för systemen. Problematiken med detta var främst osäkerheten i den okulära inspektion av graferna som gav värdena. Ytterligare ett problem, som dessutom försvårade avläsningarna, var att det förekom störningar i processen som orsakade förvrängda kurvor. Experimenten utfördes på en modell av den riktiga processen. I den modellerade processen anslöts ingen svetsanordning till roboten, istället monterades en laseravståndsgivare som mätte mot ett parallellt metallblock. Den sjunde axeln var ansluten vid alla test för att säkerställa att resultaten var jämförbara med hänseende till vikten som belastar robotarmen. Varje testfall hade olika parametrar, så som hastighet och avstånd från robotbas. Flera experiment gjordes med samma parametrar för att säkerställa bra resultat.

  Analys av insamlade data gjordes bland annat genom att liknande stegsvar av första ordningen jämfördes med experimentets stegsvar. Det estimerade stegsvarets värden finjusterades tills dess att de båda stegsvaren var någorlunda lika, dock är mänsklig faktor mycket relevant i denna analys.

  Resultatet visade en klar fördel med Permanovas sjunde axel i både minskad dödtid och tidskonstant. Exempelvis var det filtrerade medelvärdet för dödtiden med EGM 266 ms och en standardavvikelse på 20,8 ms, medan det för Permanova är nere på 11,5 ms och standardavvikelse på 2,0 ms. De filtrerade tidskonstanterna följde samma trend och uppgick till 68 ms, standardavvikelse 13,5 ms, för EGM respektive 33 ms och standardavvikelse 4,8 ms för Permanova. Det var överraskande att skillnaden mellan EGM och Permanovas sjunde axel var så pass stor, men sjunde axeln verkar helt klart vara bäst lämpad för en sådan här process på grund av dess mycket snabbare dödtid och tidskonstant. Då EGM presterade så mycket sämre anses den inte lämplig för applikationer i lasersvetsning på PTC.

 • 60.
  Hardan, Salem
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  AL-Rumaiss, Hussain
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Simulering av produktionsflöde före produktionsökning i Volvo Penta, Varafabriken2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Volvo Penta, Varafabriken har planerat att mot slutet på år 2019, ska ytterligare en motorvariant under namnet Compact Engine börja produceras i fabriken. Enligt planen är antalet motorer som ska produceras uppskattat till sjuhundra motorer. Detta innebär attanläggningen kommer att producera tre till fyra motorer dagligen av den här varianten. Den nya motorn ska använda samma flöde som tre andra motorerna som redan produceras i fabriken. Den nya varianten Compact Engine har genomgått en stor förändring inför produktion, som innebär att mer än 80 procent av de ingående delarna byttes i syftet att få högre prestanda, minska utsläppen och öka pålitlighet vid manövrering. Motorerna som tillverkas i det aktuella produktionsflödet används i stort sett helt i båtar och den nya varianten har segelbåtar som målgrupp.

  Teknikavdelningen som är ansvarig för planeringen och genomförande av tillverkningen önskade att projektarbetet, som rapporteras i den här uppsatsen, analyserar flödet och genomför ett simuleringsprojekt för att kartlägga systemets maxkapacitet i form av tillverkade motorer samt predefiniera batchstorlekar för anläggningen ifall produktionsmönstret för kommande motorvarianter in i flödet kan påverka produktionskapaciteten. Det sistnämnda målet gällande batchstorlekar har varit ett sekundärmål som önskas besvaras ifall tiden räcker till och det gjorde det. Projektteamet har aldrig tidigare använt mjukvaran, FACTS ANALYSER, som fabriken använder som simuleringssystem.

  Projektet resulterade i att produktionen i flöde två skulle kunna öka antal producerade motorer med hela 35,29 procent. Simuleringen visade att antalet producerade motorer skulle öka från 34 till 44 motorer per skift vilket är en ökning med 12 motorer per skift. Simuleringen visade också att flaskhalsen skulle uppstå vid Station 835 men att måleriet med sina beståndsdelar, robotar och ugnen hade den högsta utnyttjandegrad på 90,3 procent.

  Efter analys av resultatet kunde man dra en slutsats att måleriet kan uppträda som framtida flaskhals om Volvo Penta bestämmer sig för att minska processtiden på Station 835 som antas vara flaskhalsen genom till exempel att fler operatörer kan tillföras för att minska processtiden. En simulering med ändrade batchstorlekar kördes och visade inga skillnader på TH-värdet.

 • 61.
  Hendberg, Jessica
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Lundgren, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Planerade arbetens påverkan på SAIDI: analys baserad på Vattenfall Eldistribution AB:s nät2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det här examensarbetet är utfört på uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB och utfördes på deras kontor i Trollhättan. Syftet med projektet var initialt att påvisa att den idag planerade vägen till SAIDI-målet år 2025, troligen kommer att te sig annorlunda jämfört med de ursprungliga målen. Detta på grund av alla investeringar som görs i elnätet. Med dessa investeringar följer många driftorder, vilket ofta innebär planerade avbrott för kunderna. Det som undersöks är de eventuella störningar som kan kopplas till ett planerat avbrott. Det vill säga, om det har blivit ett följdfel på grund av ett planerat arbete, vilket orsakat ett kundavbrott som varade i minst tre minuter utöver den planerade avbrottstiden. Enligt Energimarknadsinspektionen delas begreppet elkvalitet upp i två olika parametrar; leveranssäkerhet och spänningskvalitet. Detta arbete fokuserar endast på leveranssäkerhet, närmare bestämt de långa avbrotten, vilket innebär avbrott som varar längre än tre minuter. För att elnätsbolag ska kunna jämföras finns det ett antal olika avbrottsindikatorer som exempelvis SAIDI och SAIFI. SAIDI är ett mätetal som fås fram genom kvoten mellan antalet kundavbrottsminuter och det totala kundantalet. Det resultat som framkommit går inte att rättvist jämföra med de historiska SAIDI-resultat som Vattenfall Eldistribution AB presenterar, då olika varianter av SAIDI används. Resultatet visar dock att en betydelsefull påverkan på SAIDI fås på grund av att det uppstår följdfel vid vissa kopplingar som görs i nätet, i samband med planerade arbeten. Dessa följdfel kan exempelvis bero på att en frånskiljare går sönder, fel i dokumentationen vilket leder till att fel apparat manövreras eller på grund av den mänskliga faktorn.

 • 62.
  Hermansson, Alexander
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Palmqvist, Christoffer
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Ett prioriteringssystem för frekvent snabbladdning av el- och laddhybridbussar2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den svenska regeringen har satt som mål att till år 2030 nå en fossiloberoende fordonsflotta. Vägen mot målet har redan börjat genom att succesivt byta ut fossildrivna fordon mot eldrivna, däribland bussar i kollektivtrafik.

  I samband med införandet av eldrivna bussar tillkommer ett antal olika aspekter som måste beaktas, varav den ena är tiden för laddning. Med snabbladdningsmetoden Opportunity Charge skapas det goda möjligheter att på ett snabbt och effektivt sätt ladda bussarna vid busshållplatser. Ett problem med Opportunity Charge är att det kan uppstå köer vid laddningsstationerna, detta eftersom bussarnas förseningar inte kan förutses i tidsschemat och eftersom det endast kan betjänas en buss åt gången per laddningsstation. Detta kan i sin tur leda till att det uppstår oklarheter kring vem som ska få ladda först. Det finns därför ett behov av att skapa ett prioriteringssystem som talar om i vilken ordning respektive buss ska få ladda.

  För att skapa ett prioriteringssystem utfördes en undersökning av köteorier samt prioriteringssystem inom tågtrafik, flygtrafik och sjukvård. Med hjälp av informationen kunde sedan en grund skapas till den prioriteringsmodell som senare kom att utvecklas. Till prioriteringsmodellen identifierades och viktades även de parametrar som ansågs vara betydande kring bussarnas prioriteringsordning. Två av de viktigaste parametrarna att beakta var bussens aktuella batteristatus samt tid enligt tidtabell. Utifrån dessa två parametrar skapades sedan ett flödesschema och även en prioriteringslista över resterande parametrar. Flödesschemat och prioriteringslistan kom sedan att utgöra den slutgiltiga prioriteringsmodell som presenteras i slutet av rapporten. I prioriteringsmodellen framgår det i vilken ordning respektive buss ska få ladda.

  I prioriteringsmodellen finns det en risk för att viktiga parametrar saknas, vilket kan bero på avgränsningar samt informationsbrist. Prioriteringsordningens trovärdighet kan ökas genom att respektive trafikföretag viktar parametrarna mot varandra.

 • 63.
  Hodzic, Irma
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Karlsson, Elin
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Kartläggning och effektivisering av Oriolas inleveransflöde i centrallagret i Mölnlycke2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Oriola KD Corporation är en finskägd koncern verksamma inom läkemedels- och distributionsbranschen. Koncernen består av Oriola AB samt dotterbolag som Kronans droghandel och Medstop. Oriola AB är verksamma i Finland, Sverige, Lettland, Estland samt Litauen. I Sverige är företaget etablerade i Stockholm, Mölnlycke samt Enköping där den centrala logistikverksamheten för partihandeln finns beläget i de två sistnämnda orterna. Studiens syfte är att kartlägga och analysera inleveransflödet i centrallagret i Mölnlycke för att identifiera slöserier och icke-värdeskapande aktiviteter. Slutligen skall förbättringsförslag tas fram och presenteras. Tidigare kartläggning av inleveransflödet har gjorts men verksamheten har sedan dess förändrats och en uppdaterad analys och kartläggning av flödet krävs. Studenterna har, i samråd med handledare på företaget Oriola AB, valt att avgränsa arbetet till “Produkttyp 1” samt “Uppdragsgivare 1”. Från litteraturstudier inom bland annat ämnena logistik och lean production, utförda intervjuer med personal på Oriola AB, kartläggning av inleveransflödet, utförd mätning samt utförd benchmarking på Volvo Personvagnar i Skövde erhölls god kunskap om inleveransflödet. Fokus låg på att identifiera var slöserier och icke-värdeskapande tid fanns i de olika processtegen i flödet. Detta utvärderades och genom sammanställning skapades ett potentiellt framtida läge genom en framtida detaljerad processkarta. Den framtida processkartan visar vilka slöserier och vilken icke-värdeskapande tid som elimineras genom att implementera de föreslagna förbättringsförslagen. En viktig slutsats är att det krävs engagemang från ledningen samt att det är viktigt att motivera uppdragsgivarna att förändring bör ske. Detta kan Oriola AB arbeta med för att öka den värdeskapande tiden samt korta ledtiden för att slutligen kunna förbättra flödeseffektiviteten.

 • 64.
  Holmberg, Gustav
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Karlsson, Henrik
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Beredning av distributionsnätet Sätet, Herrenäs i området Torrskog2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Examensarbetet behandlar ett beredningsarbete för Rejlers Sverige AB, på uppdrag av Vattenfall. Uppdraget behandlar en komplett beredning, från uppstart av projekt till färdig beredning. Då uppdraget utgick från att resultatet i beredningen kommer realiseras, har Rejlers hjälpt till och guidat genom hela projektets gång.

  Syftet med beredningsarbetet är att vädersäkra del av distributionsnätet i området Torrskog, beläget i Bengtsfors kommun. Den del av nätet detta examensarbete behandlar är beläget i Sätet, Herrenäs, och är i akut behov av ombyggnation. Det befintliga nätet är luftburet och 30 år gammalt. Anledning till att denna del av nät är prioriterat är dels på grund av nätets höga ålder i kombination med den bristande selektivitet som råder.

  Vädersäkring sker genom att isolera del av högspänningsluftledning TT7715_157 som inte redan är förlagd i mark. Befintlig luftledning skall raseras och bytas ut till markkabel. Högspänningsmarkkabeln kommer gå till en ny markstation som samtliga abonnenter i området kopplas till, varav två via existerande kabelskåp. Ombyggnationen berör 4st abonnenter och 12st markägare.

  Diskussion om hur vidare projektörens förslag för ombyggnation behövde justeras har varit ett stort moment i detta projekt. Klarhet i detta erhålls under fältbesök, där dialog med markägare och förståelse för områdets terräng krävde en nödvändig om planering av det ursprungliga förslaget. Bland annat så har tänkt placering av markstation och högspänningskabel flyttats.

  I projektet raseras ca 1,5 km högspänningsluftledning, 345 m lågspänningsluftledning och 1 stolpstation. Detta byts ut mot 1,9 km högspänningskabel, 0,41 km kabel, och 1st ny nätstation av typ ELIT 2. En kostnadsberäkning för projektet har sammanställts, och totalsumman uppgår till 1,1 miljon kronor.

 • 65.
  Hultgren, Jessica
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Undersökning av procentuell belastningsnivå på servisledningar anslutna till kundkategorierna flerbostadshus, skolor och förskolor2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete har utförts på uppdrag utav Göteborg Energi Nät AB. Arbetet har en beskrivande del som handlar om hur det går till när nya kunder ansluts till det befintliga nätet och den andra delen av arbetet är en kartläggning över effektförbrukningen för kundkategorierna flerbostadshus, skolor och förskolor. När en kund vill ansluta en fastighet till elnätet begärs en effekt som av nätbolaget ofta uppfattas som högre än vad som egentligen behövs. Om detta är fallet borde servisledningarna vara lågt belastade och inte optimalt dimensionerade utifrån ett nätbolags perspektiv. Det finns inget underlag som visar på vilken belastningsnivå ledningarna har vilket gör det svårt att föra en dialog med kunden eller installatören gällande begärd effekt. Nätbolaget vill inte ta ansvar för att dimensionera kundens anläggning vilket är installatörens uppgift. Syftet med examensarbetet är att undersöka om det av kunden begärda effektuttaget i föranmälan är högre eller lägre än den faktiska maxförbrukningen. I rapporten undersöks vilken belastningsnivå servisledningarna har och utifrån det bedöms om ledningarna är över- eller underdimensionerade. Genom att ta fram mätvärden för utvalda anslutningspunkter kunde det verkliga effektuttaget jämföras med begärd effekt och därefter beräknades belastningsgraden på ledningarna. Vidare analyserades sambandet mellan olika kabelareor och deras belastningsintervall utifrån framtagna mätvärden. I denna rapport har anslutningspunkter för 87 flerbostadshus, 7 skolor, 18 förskolor och 3 skola och förskola under samma anslutningspunkt undersökts. Resultatet av studien visar att belastningsraden för de flesta ledningar anslutna till flerbostadshus var 25-34 procent och för skolor samt förskolor var den procentuella belastningen för de flesta ledningarna mellan 20- 29 procent vilket styrker hypotesen om att servisledningarna överdimensioneras. Ett steg i arbetet för att minska överdimensioneringen av ledningarna är att försöka förmedla till kunden eller installatören att belastningarna kan sammanlagras, eftersom kunderna inte kommer att ta ut maxeffekt samtidigt.

 • 66.
  Håkansson, Petter
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Wadstedt, Lisa
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Calculation model for actuators2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This thesis describes the development of a calculation model for estimating costs of actuators in the company SKF Motions Technologies. The aim with the calculation model is to show costs that are not apparent today, e.g. Costs that occur when establishing a new supplier or creating new manuals.  SKF has a standard assortment, including and many variants of these due to special orders. The calculation model being used today does not include the total costs, which results in uncertainties in whether the price is correct or not.   The method used in this thesis includes a theoretical study, to attain understanding of cost calculation and different methods to use.  The theoretical study also included studying other projects with comparable developments. The thesis continued with a research that started with a qualitative approach where semistructured interviews were performed to map the current situation. The information from these interviews were compiled in flow charts to achieve understanding of the processes involved, and to see what generates costs in those processes. Furthermore, it continued with a quantitative research when analyzing orders, customer requirements and costs. Meetings with the company´s finance system expert aimed at understanding the current model, and the factors included. The current model has also been the basis for verifying the new calculation model. After the data collection and the current state analysis, it was clear that the company's costs are scattered and that there is more cost than manufacturing and material, which can be attributed to activities. Such costs are difficult to show in a traditional calculation, and can easily be unnoticed. The thesis resulted in a new calculation model. The model was created to handle more variables than its predecessor, to achieve an insight in how different variables affect the pricing

 • 67.
  Ibrahim, Khaled
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Rahani, Ramin
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Utveckling av belysningspanelskoncept med AC-LED kompabilitet2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta kandidatarbete har genomförts på ett belysningsföretag i Göteborg, med syfte att konstruera två AC-LED kompatibla belysningspaneler. Idag saknar marknadens LED-paneler med måttenhet 60 x 60 cm, integrerade AC-LED drivare som är flimmerfria. För integrering av AC-LED driftdon, ställs det konstruktions krav på armaturerna i form av kapsling av strömförande komponenter samt beaktning och hantering av värme för LED-modul och AC-drivare.

  För konstruktion av belysningspanelkoncept följer projektet en typisk produktutvecklingsprocess. I tidiga faser användes olika metoder för insamling av intressenternas krav och behov. Efter kravframställningen utformades, med hjälp av QFD och riktmärkning, en målspecifikation. Baserat på förutsättningar från kravframställningen initierades en konceptgenereringsprocess. Genom externa och interna sökningsmetoder som användes i processen, frambringades koncept. Därefter utformades konceptvalsmatriser för utvärdering och val av slutgiltiga koncept. Med fullbordning av konceptvalsprocess, reviderades målspecifikationen och till följd därav utformades en produktspecifikation. Slutligen utvärderas och realiserades koncepten genom FEM-analyser, FMEA, och analys med värmekamera.

  De slutliga koncepten utgörs av två belysningspaneler, "koncept V" och "koncept VI". Koncepten är uppbyggda av ett aluminiumhölje och en undre ram i polykarbonat. Anordningarna skiljer sig vad gäller design och låsningsmekanism. Principen för anslutning går emellertid ut på att hölje säkras i ram genom ett snäppfäste.

  Produktutvecklingsprocessen har i sin helhet utförts på ett korrekt och trovärdigt sätt. Metoderna visade sig medföra tillförlitliga resultat. Samtidigt har det förekommit tillfällen där metodernas validitet och resultatens reliabilitet satts ifråga.

  Kriteriet för att hålla korsningstemperatur under 70 °C validerades genom att uppmäta temperatur för koncept V till cirka 51 °C, samt 66 °C för koncept VI. Genom direktiv och standarder som stadgats av EU, kunde säkerhet- och tillverkningskrav som omnämner belysningspanel fastställas.

 • 68.
  Ivarsson,, Christoffer
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Konstruktion av avfyrningsmekanism: från koncept till prototyp2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Examensarbetet är utfört hos Consat Engineering AB i Partille. Arbetet handlar om att ta fram ett koncept och utveckla en fysisk prototyp av en avfyrningsmekanism till ett biljardbord i miniformat. Avfyrningsmekanismen ska med hjälp av en inbyggd biljardkö kunna genomföra en stöt. Biljardkön skall kunna positioneras i x-, y- och z-led samt ha en ställbar vinkel i horisontal- och vertikalled. Kraften på stöten skall vara justerbar och avfyras manuellt. Stöten skall även kunna vara repeterbar.

  Produktutvecklingsprocessen startade med nedbrytning av problemet till delproblem, därefter hittades lösningar till delproblemen. Det har sedan skett eliminering av lösningar som därefter kombinerats till koncept. Efter det har olika varianter av konceptval genomförts och det slutade i ett koncept.

  En prototyp av konceptet har sedan konstruerats, den har bland annat inkluderat styrning av servomotorer med Arduino. Prototypen och konceptet har sedan presenterats till företaget.

  Resultatet i rapporten beskriver det slutliga konceptet och den framtagna prototypen.

  Vidare utveckling av prototypen kommer göras av Consat Engineering AB.

 • 69.
  Jacobsson, Filip
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Standardiserad manuell hantering av fel- och omärkta lådor på Varner DC2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Varner distributionscenter i Vänersborg är en del av koncernen Varner Retail. Koncernen innefattar klädkedjor som Dressman, Cubus, Bik Bok, Volt med flera. Distributionscentret i Vänersborg invigdes i mitten av 2016 och skall distribuera varor till koncernens alla butiker över norra Europa. Syftet med det nybyggda distributionscentret är att effektivisera varudistributionen och minska koncernens kostnader för lagring och distribution. När distributionscentret uppfördes började arbetet med att skapa processtandarder. Verktyget de använder är Standard Operating Procedures (SOP), vilka är dokument innehållande processens risker och en arbetsinstruktion för dess genomförande. Att vidareutveckla och komplettera de SOP:er som används är en viktig del av arbetet för att säkerställa att de är relevanta för det dagliga arbetet. Arbetet initierades utifrån ett behov av ett standardiserat arbetssätt för hanteringen av en vanlig felorsak i distributionscentret. Om lådor innehållande varor som skall mottagas har felaktig eller ingen streckkod behövs särskild hantering av dessa. Den automatiserade lådmottagningen kan inte utan rätt streckkod avgöra vilka varor lådan innehåller. Tidigare har inte en fullständig standardiserad arbetsinstruktion funnits tillgänglig i befintlig SOP. Arbetet som beskrivs i denna rapport består således av att studera nuläge, befintliga och vedertagna metoder för att utveckla ett standardiserat arbetsmoment och presentera det för företaget. Vidare i rapporten presenteras förslag till fortsatt arbete med att implementera standardiseringar, vidareutbilda personal och arbeta med ständiga förbättringar.

 • 70.
  Jannborg, Fredrik
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Pettersson, Mike
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Beredning av nytt distributionsnät i området Långekärrs skola2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Examensarbetet omfattar ett beredningsarbete för ett distributionsnät 0,4 kV/12 kV kring Långekärrs skola i Tjörns kommun. Beredningen utförs av TROLK El & Tele AB på uppdrag från nätägarna Ellevio och består av en ombyggnation. Projektet berör 34 kunder och innefattar rasering av 3,1 km luftledning, nybyggnation av 6,4 km markförlagd kabel, 4 nätstationer och 8 kabelskåp som skall ersättas mot nya samt rasering av en lågspänningstransformator. Detta för att Ellevio skall bevara sin höga leveranssäkerhet på 99,98 %. I denna beredning sker ett fältbesök för att få en bättre förståelse kring projektet och de förutsättningar som finns. Under fältbesöket tas foton som är till hjälp vid val av placering av nätstationer, kabelskåp och kablar. Tillstånd från Länsstyrelsen, kommunen och Trafikverket söks, men utförs av TROLKs projektledare då detta beredningsarbete görs parallellt med TROLK. Tillvägagångssättet beskrivs däremot i rapporten. I beredningen övervägs två alternativ för kabeldragning på ett berg som är ett naturvårdsområde mellan Toröd-Vik. Ett alternativ är att göra likadant som det befintliga nätet och sätta upp nya kompositstolpar samt en hängkabel. Men beredarna väljer istället att utföra det andra alternativet som innebär att placera kabeln i ett skyddsrör och sedan klamra fast det på berget. Fördelar och nackdelar jämförs kring vilken sida av väg 727 kabeln skall förläggas på, vilken sida som kräver mer arbete och vilken sida som ger mest intrång på fastighetsägarnas tomter. Kostnaden för projektet beräknas med hjälp av Ellevios interna enhetsprislista som bygger på EBRs kostnadskataloger. Projektet är beräknat till att kosta cirka 1,4 miljoner SEK.

 • 71.
  Johansson, Andreas
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Utformning och omläggning av last till ett mobilt ställverk2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inom elkraftsbranschen ställs ofta komplexa krav att vid entreprenad- eller servicearbeten hålla ner tiden för driftstopp och driftstörningar till ett minimum. Ett liknande krav ställs av ST1 då de under ett produktionsstopp avser att byta ut ett ställverk i en station som matar stora delar av anläggningen. Kravet som ställs är att ställverket ska bytas ut, men att anläggningen ska vara fortsatt spänningssatt. Syftet med examensarbetet har då varit att utforma ett funktionellt mobilt ställverk för spänningsnivån 10 kV. Detta mobila ställverk ska då placeras utanför stationen som ska renoveras. Därefter sker flera omläggningar av kablage och matningar från ställverket som ska bytas ut flyttas till det tillfälliga ställverket som i sin tur kommer att fördela ut el till resterande del av anläggningen under entreprenadstiden.

  Borås sjukhus har ett 10 kV ställverk som inte är i drift. Detta ställverk har köpts in och utgör därför en kostnadseffektiv lösning då det kommer att byggas upp i en container och utgöra ett mobilt ställverk.

  Besök har genomförts på ST1s anläggning i Göteborg och Borås sjukhus för informationsinsamling och identifiering av krav och möjligheter. Genom bearbetning av informationen som hämtades in och tillhandahölls under de båda besöken kunde en undersökning starta. Undersökningen låg till grund för utformningen av ställverket med skyddsfunktioner, reläskyddsinställningar, dimensionering av kablage och omläggning av last till det mobila ställverket.

  Lämpliga beräkningar har genomförts för att säkerställa att utrustningen som kommer att användas i projektet är tillräcklig ur termisk- och mekanisk hållfasthetssynpunkt. Beräkningarna innefattar kortslutningsberäkningar, jordslutningsberäkningar och belastningsförmåga.

  Förutom säkerhet i form av skyddsfunktioner i ett reläskydd har säkerhet för utformningen av det mobila ställverket undersökts. Detta genom att undersöka och följa de regler och krav som ställs av nationella och internationella standarder. 

  Det slutgiltiga arbetet innefattar en fysisk placering av ställverket inuti containern med håltagning för kablage, förslag till reläskyddsinställningar och ett förslag för omläggningen av lasten in till det mobila ställverket. Dessutom föreslås lämpliga säkerhetsåtgärder som baseras på lagar och regler samt tekniska beskrivningar.

 • 72.
  Johansson, Dahniel
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Automated inspection of defects onmetal surfaces2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aerospace industry is today manufacturing a large variety of parts. Some which are classifiedas critical, these parts are today manually inspected and validated according to proceduresand standards. The Aero space industry is interested in a product that can aid in the process of inspection and validation to reduce the manual work.

  The identification of the needs is done by a study visit at GKN Aerospace Sweden, in Trollhättan, and through questions and discussions with the staff from GKN. The main need is identified as an automated visual inspection of defects on metal surfaces. The automated inspection is divided into sub-functions, which in turn allows identification of potential robot tool modules.

  Modular design is a method which enables variations and updates of a product's features without being locked into a singular solution. Modular design also allows sustainability due to the ease of upgrading and recycling a product.

  The robot tool modules are developed into several concepts. The concepts are 3D modelled in CAD software and in parallel with the concept development, a simulation of an inspection procedure, including the 3D models, is developed in ABBs simulation environment RobotStudio. The development of the solution for the automated inspection is an iterative process. When the simulated solution is satisfying functionality and customer needs, construction drawings are created for the modules of the robot tool.

  The simulation and the manufactured tools are implemented in a real robot cell and as a result, the objective the project is met, an automated inspection of defects on metal surfaces.

 • 73.
  Johansson, Dahniel
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Modulbaserad arkitektur av lyftutrustning med tillbehör2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The battery pack that supplies the cars’ electric motor with energy is, on a regular basis, assembled and disassembled to the cars chassis. A product that can aid this procedure is required. The current practice does not satisfy all the customer needs that exist when the battery pack is handled. The identification of such needs and requirements are done by study visits at NEVS (National Electric Vehicle Sweden), study visits and benchmarking at competitors’, market research and questionnaires targeted to NEVS’ staff. During the initial identification of customer needs, more potential customers are discovered, both in the production department and in the aftermarket. As a result, customer needs increase and, in some cases, they are conflicting. Modularization is a method that enables update and variation to a product’s features without being locked into a singular product solution. The main identified customer need is positioning of a battery pack. The positioning is divided into sub-functions, which enables identification of potential modules. From these modules several concept ideas are generated. Parallel with the concept generation, European standards for machines are used to mitigate risks that invariably arise during product operation. Employing matrices, the concept suggestions for the various modules are screened according to a wide array of criteria. The conditions for combining module concepts with each other are analyzed. To minimize the risk of patent infringement, an investigation is performed with the help of the Swedish patent database. Based on the selected concepts, CAD (Computer Aided Design) models are created using Siemens NX 9. Models with critical functions are structurally analyzed by FEA (Finite Element Analysis) in ANSYS Workbench 17.2. The design work is an iterative process and when the models finally are optimized, prototype drawings are created. The drawings are sent to mechanical workshops for cost estimates. As a result, the objective of the project is met; a prototype to facilitate management of a 500 kg battery pack has been realized.

 • 74.
  Johansson, Joar
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Lidell, Anton
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Framtagning av manuell mätprocedur för flygmotordetalj 30k IMC2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Examensarbetet har utförts i en av verkstäderna på GKN Aerospace Engine Systems i Trollhättan. Arbetet har handlat om en specifik produkt, flygmotorkomponenten 30k IMC. Produkten tillverkas i höga volymer och företaget står inför ytterligare ökning av volymerna de kommande åren. Volymökningen innebär för företaget att de måste se över sina resurser, det vill säga att kapacitet finns för att klara av ökad produktion. De har insett att en befintlig koordinatmätmaskin inte har tillräckligt med kapacitet för de kommande volymerna och behöver på grund av det avlastas.

  Syftet med arbetet var att frigöra tid i koordinatmätmaskinen genom att ta bort en av operationerna som körs i den för att på så sätt möjliggöra högre produktionstakt. För att åstadkomma operationselimineringen krävdes ett koncept för en manuell mätprocedur. Alltså skulle det utredas hur kraven som mäts i mätmaskinsoperationen kan mätas med manuella mätverktyg. Målet var att uppnå en så effektiv manuell mätprocedur som möjligt, detta genom att reducera antalet mätverktyg samt att använda mätverktyg som är enkla att förstå och arbeta med.

  Framtagningen av mätproceduren krävde analys av ritningar för att bilda en uppfattning om hur kraven kan verifieras. Dessutom krävdes flera tester av de framtagna förslagen på mätverktyg. Samtliga förslag på mätmetoder lades fram till detaljansvariga produktionstekniker och diskuterades för att uppnå en smidig mätoperation. Resultatet innehöll en fullständig mätprocedur för samtliga krav som mäts i koordinatmätmaskinen idag. För en del av mätverktygen ligger redan beställning på tillverkning, medan vissa ännu bara finns skissade. Förslaget är överlämnat till tekniker som fortsättningsvis ska få de sista verktygen modellerade av verktygskonstruktör för att sedan lägga beställning på tillverkning av dessa. När mätverktygen är tillverkade krävs endast en produktionskvalificering för att sedan implementera konceptet i produktion. Efter att förslaget på mätprocedur var färdigställt utfördes intervjuer samt studiebesök för att studera möjligheterna med tredimensionell optisk skanning för framtiden. Avslutningsvis diskuteras den valda metodens validitet, arbetets olika vägval samt vilka effekter arbetet får ur ett ekonomiskt och produktionstekniskt perspektiv.

 • 75.
  Johansson, Johanna
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Kvarnström, Josef
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Konceptutveckling av en komfortabel skyddssko2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det har uppmärksammats att feldimensionerade skyddsskor kan ge upphov till skador, främst på höfter, rygg och fötter. Utifrån problemet upprättades målet att utveckla ett koncept för en ny typ av skyddssko med syfte att minska skadorna. Skyddsskorna avses att användas inomhus i fabriksmiljö. Skyddsskor delas in i skyddsklasser beroende på dess funktioner och arbetet avhandlar klassen S1P vilket innebär att skyddsskon är utrustad med tåhätta, spiktrampskydd, slutet hälområde, antistatiska egenskaper, stötupptagande sula samt olje- och bensinresistent sula. Utformningen av konceptet är avgränsat till att vara av en låg modell och processen avslutas med ett konceptval. Till grund för arbetet ligger produktutvecklingsprocessen så som Ulrich och Eppinger beskriver den i boken Produktutveckling: konstruktion och design. Processen består av planering, identifiering av kundbehov, upprättande av produktspecifikationer, konceptgenerering och konceptval följt av koncepttest och efterföljande steg som inte tas i beaktning i arbetet. På rekommendation av Ulrich och Eppinger har delar av processen anpassats efter arbetets behov. I konceptvalet tillades således två steg i form av design- och materialval. För att identifiera kraven som ställs på konceptet har intervjuer med intressenter genomförts. Kraven som identifierades har därefter utformats till en kravlista där kraven viktades mot varandra. Utifrån kravlistan har egenskaper identifierats och en målspecifikation upprättades. För att fastställa marginella värden har en benchmarking tagits till hjälp. Produkten bröts därefter ned i delproblem som idéer genererades utifrån. En konceptsållningsmatris och en poängsättningsmatris har varit till hjälp för att välja det slutliga konceptets funktioner. Därefter skissades tre designtyper som genomgick en valundersökning och följdes av materialvalet. Materialen och dess kostnader har därnäst tagits fram med hjälp av programvaran CES EduPack. Det valda konceptet resulterade i en skyddssko som väger 1057 gram per par, medger en god komfort genom dess dämpande inner- och yttersula samt en god ventilation. Skyddsskon snöras åt genom att använda BOA®-tekniken som är utvecklad för enkelhet och smidighet. Tåhättan är perforerad för att minska vikten och öka ventilationen. För att säkerställa att syftet uppfylls behöver produkten nå användningsfasen, målet är däremot uppnått då arbetet avslutades med ett färdigt koncept. För ett eventuellt fortsatt arbete rekommenderas i första hand att en prototyp utformas för att möjliggöra noggrannare analyser av materialens beteende, konstruktionens hållfasthet och funktionernas kvalitet

 • 76.
  Johansson, Kristina
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Sandström, Kristina
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för maskinteknik och naturvetenskap. Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  ISO- WACE – ett samtal om hur vi kan utveckla AIL internationellt tillsammans2015Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 77.
  Jönsson, Joel
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Westerlund, Isak
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Besluts- och informationsunderlag för lagerhantering: "Plan For Every Part"2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Examensarbetet utfördes på Parker Hannifin Manufacturing Sweden AB. Parker Hannifin tillverkar hydrauliska pumpar och motorer. Arbetet tilldelades av Supply chain-avdelningen. Parker Hannifin har idag ett system för inköpt material som innehåller information om varje artikel. Information som erhålls är bland annat batchstorlekar, leveranstider, säkerhetslager, lager samt varians i förbrukning. Systemet kallas för "Plan For Every Part" som förkortas och kallas PFEP. PFEP är ett kompletterande dokument till affärssystemet i syfte att kunna användas som besluts- och informationsunderlag. Syftet med examensarbetet var att utveckla samt framställa ett informations- och beslutsunderlag som företaget ska kunna implementera. Huvudmålet var att utforma en PFEP för egentillverkat material som ska kunna användas vid planering och som beslut- och informationsunderlag. PFEP:n ska innehålla grundinformation och relevanta parametrar för varje artikel. Om tid finnes skulle ett studieunderlag skapas för utbildning av berörd personal.

  Undersökningsdesignen som användes var en aktionsforskningsorienterad metod vilket innebar att problemet löstes medan ämnet studerades. Tillvägagångsättet i metoden var: planera, gör, studera och lär. Arbetet som utförts omfattar de tre första stegen, det fjärde steget vilket innebär dra lärdom från resultatet kommer att ske i efterhand av företaget. De metoder som användes vid informationsinsamling var litteraturstudier, benchmarking och observation av interna dokument. PFEP:n delades upp i tre kategorier, grunddata, parametrar och analysfunktion. Uppdelningen genomfördes för att skilja på innehållets syfte men även för att få en tydligare struktur. Designen från PFEP:n för inköpta artiklar användes som inspiration för att bibehålla ett enhetligt utseende. Detta beslut togs eftersom Parker Hannifin arbetar aktivt med Lean där standardiserat arbetssätt är en viktigt del. PFEP:n visar, med hjälp av en jämförelse av standardmallen, att de nya beräkningarna höjer lagernivån.

  Data som användes vid simuleringar togs från tre olika källor: data hämtat från affärssystem, data hämtat från en PFEP ur bruk och uppskattade värden. Detta påverkar tillförlitligheten eftersom tester med verkliga värden, endast från affärssystemt, skulle ge ett annat resultat. Fortsatt arbete som Parker Hannifin bör driva för att PFEP:n ska bli ett tillförlitligt verktyg är att föra in data som fattas i affärssystemet. Slutligen bedöms målet vara uppnått. Dock skapades inget studieunderlag för utbildning av berörd personal på grund av tidsbrist.

  Företaget är nöjda med PFEP:n som har tagits fram och det kommer ske ett fortsatt arbete för att verktyget ska bli komplett.

 • 78.
  Jönsson, Johan
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Zaric, Alexandar
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Undersökning av användningsområden för drönare i elkrafttekniska sammanhang2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Föreliggande rapport har tagits fram på uppdrag av Vattenfall Services Nordic AB. I dagsläget läggs stora resurser på bland annat besiktningar samt inspektioner av långa ledningar och elkraftanläggningar och i många fall används dyra helikoptrar med dyr utrustning för inspektion av olika typer av anläggningars och kraftledningars status. Det kan dock finnas en annan lösning, drönaren.

  Rapporten omfattar en kartläggning över vilka tekniska lösningar som finns idag inom drönarsystem, hur de används inom kraftbranschen, vilka aktörer som utvecklar tekniken samt hur utvecklingen inför framtiden ser ut.

  För att utföra besiktning och inspektion av elkraftsanläggningar krävs att lagar, föreskrifter och anvisningar efterföljs, bland annat Elsäkerhetsföreskrifterna ELSÄK-FS 2008:3, Stark-strömsförordningen SFS 2009:22 och Elsäkerhetsanvisningarna ESA. För att få flyga med drönare och utföra arbeten så som inspektioner och besiktningar krävs att specifika regelverk kopplat till flygning och övervakning efterföljs, bland annat Luftfartslagen SFS 2010:500 och Kamerabevakningslagen SFS 2018:1200.

  Drönarens potential för privat men även industriellt bruk är stor, speciellt så i elkrafttekniska sammanhang, men den är inte särskilt praktisk att använda till någonting utöver hobbyflygning utan den utrustning som ansluts. I rapporten presenteras en kartläggning av intressanta plattformar och utrustningar för elkraftindustrin. Kartläggningen är grundad på information inhämtad från internet men även de intervjuer som utförts med olika tillverkare och operatörer av drönarsystem.

  Arbetet mynnar ut i en diskussion om hur regelverken påverkar tillämpningen, hur använd-ningen av drönare ser ut idag, möjligheter inför framtiden men även vad som kan förväntas inom den tekniska utvecklingen inom en snar framtid. Slutligen ges rekommendationer på lämpliga plattformar och framtida användningsområden.

 • 79.
  Jönsson,, Jonathan
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Persson, Tobias
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Research for a Replacement of the Lube Oil Centrifuge Separation System at Borealis AB2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This bachelor's thesis has been carried out at Borealis AB in Stenungsund, Sweden. The report presents a research for a replacement of two centrifuge separators. The separators is purifying the oil that lubricates machinery bearings and regulate the hydraulic control system on the steam powered turbines. These turbines drive the compressors C-1701 and C-1951. The separators installed at Borealis need to be changed because they are end-of-life. They require a lot of maintenance and spare parts are hard to find. An oil separator's task is to separate water from the oil and therefore maintain the quality of the oil. The water can enter the lubricating system from the steam turbines if a seal fails.

  The research started with collecting information about centrifuge separators to understand the principle of the separating method. Other methods for separation of oil and water were investigated to find the most effective, reliable, and most suitable product for the lubricating system. A requirement specification was made to make sure that the final recommended product fulfils all the necessary requirements. The place where the separators are going to be installed is an area where an explosive atmosphere can occur, and therefore there are higher demands on the products.

  A market survey was done, which included benchmarking and contacting suppliers for oil separators. The benchmark was done to see how similar industries with steam turbines solve the problem with water in the lube oil. The turbine manufacture, Thermodyn, was contacted to see what kind of oil separators they recommend for their turbines. Potential products were surveyed based on the benchmarking and the requirement specification. The product selection was made based on a concept screening method that is used in product development.

  The final recommendation was a vacuum dehydration separator from Pall called HXP022. The main benefit with a vacuum dehydrator is that it can remove the dissolved water from the oil, which increases the quality of the oil and therefore decreases the wear on the components. A centrifuge separator only removes the free water from the oil. An alternative recommendation was presented; a centrifuge separator from Alfa Laval, which uses the same method as the old separator at Borealis. The benefit with centrifuge separators is that they can separate water more rapidly than vacuum dehydrators. The final choice should be done by Borealis based on what is more important; separating the water from the oil quickly in case of a large water leakage or increasing the quality of the oil.

 • 80.
  Kalmertun, Filip
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Tallheden, Henric
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  G R&R-studier på manuella och optiska kontrollmetoder2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Examensarbetet har utförts på GKN Aerospace Sweden AB (GAS) i Trollhättan. Syftet med arbetet var att genomföra G R&R-studier på manuella och optiska kontrollmetoder för att undersöka metodernas kapabilitet, reproducerbarhet och repeterbarhet. Resultaten från G R&R-studierna användes för att identifiera förbättringsförslag inom området mätteknik. Arbetet har avgränsats till att bortse från variation mellan olika detaljer ur en serie för manuella kontrollmetoder. Vid den optiska kontrollmetoden bortsågs det ifrån operatörsvariation.

  Arbetet utfördes som en kartläggning av sju manuella kontrollmetoder och en optisk kontrollmetod. Datainsamling utfördes genom olika typer av mätningar. Vilka kontrollmetoder som skulle undersökas bestämdes av handledare på GAS. I samråd med handledare och GOM tekniker på GAS bestämdes det vilka mätningar som skulle utföras.

  Alla mätresultat överfördes till Excel för att därefter kunna analysera spridningen genom G R&R-studier. Det användes nio olika mätdon och det utfördes totalt tio G R&R-studier på manuella kontrollmetoder och 30 på optiska kontrollmetoder. Studierna har delats upp i kategorier efter geometri och vilket mätdon som användes. För varje kategori har en minsta godkända toleransvidd vid mätning beräknats för att se vilken kapabilitet varje mätdon har på en specifik geometri. För att beräkna vad den minsta godkända toleransvidden är multipliceras standardavvikelsen med sex och fem. Standardavvikelsen multipliceras med sex för att få området där 99,7 procent av spridningen återfinns. Det nya värdet multipliceras med fem för att få den tillåtna spridningen på 20 procent av toleransvidden som används i GAS verksamhet. Vilket ger den minsta godkända toleransvidden.

  Alla manuella kontrollmetoder har en minsta godkända toleransvidd på under 1 mm medan den optiska kontrollmetoden har vissa mätningar där det inte kunde beräknas ett tillförlitligt resultat. Mätningarna som användes vid analys av den optiska metoden ger minsta godkända toleransvidder på upp till 7,46 mm. Det anses rimligt att använda de generella toleransvidderna som tagits fram för manuella kontrollmetoder. Det förutsätter att det är goda förutsättningar vid mätningar så att inga andra faktorer som inte funnits vid dessa studier påverkar mätningarna. Toleransvidderna för den optiska kontrollmetoden blir olika beroende på vilken geometri som mäts, därför kan det inte med säkerhet sägas att optisk mätning kan användas på alla geometrier. För att kunna använda optisk mätning på fler geometrier behövs det mer undersökningar med ändrade förutsättningar.

  Vid manuell kontrollmätningar berodde spridningen av mätresultaten till störst del på reproducerbarheten. Vid optisk kontrollmätning går det inte att se exakt vad som påverkar spridningen till störst del. Faktorer som har påverkar spridningen vid optisk kontrollmätning är uppriktning, blankhet, hög konkavitet och åtkomst med kameran.

  Ett förbättringsområde som upptäcktes efter analys av G R&R-resultaten var uppriktningen av detaljen mot den nominella CAD-ritningen. Det visade sig att uppriktningen varierade på varje skanning. Uppriktningen undersöktes därför med två tester som visade att uppriktningen påverkade resultaten av mätvärdena.

  Det rekommenderas att säkerställa att uppriktningen av detaljerna som utvärderas med optiska kontrollmetoder är samma vid framtida användning och liknande studier för att undvika en potentiell felkälla. De beräknade toleransvidderna kan ändå anses vara användbara då felkällan endast verkar ha en mindre påverkan på de flesta mätningarna.

  Resultaten från arbetet visar att manuella kontrollmetoder är noggrannare än den optiska kontrollmetoden på de flesta ytorna. Vilket nämndes tidigare finns det många felkällor som kan påverka resultaten vid optisk mätning och det finns därför möjlighet att förbättra noggrannheten för att i framtiden kunna förbättra kapabiliteten.

 • 81.
  Karlsson, Casper
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Analysis of harmonic cross-modulation in HVDC line-commutated converters for practical design purposes2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The use of HVDC has many benefits over HVAC for some specific power transmission purposes. However, two major problems with HVDC links are that the converters produce harmonics and consume reactive power. Electrical filters are used to compensate for this and are a major cost driver of HVDC links. An accurate analysis of the modulation makes it possible to design an optimal filter solution in order to make the link financial viable. This report investigates how the complex cross-modulation phenomenon affects the harmonics. The investigation is limited to line-commutated converter technology (LCC) and excludes the newer voltage-source converter technology (VSC) for which the crossmodulation behavior is very different and requires completely different analysis techniques. This report refers to several MATLAB programs. All of these have been developed by the author as part of this thesis work. The report starts by explaining analytically, with the help of switching functions, how harmonics are cross-modulated across line-commutated converters. It is then explained and shown how a MATLAB program, BOWSER, in the time-domain can be used to calculate accurate switching functions when the converter is supplied with a general voltage source and when the DC current contains ripple. After that it is explained and shown how a second MATLAB program, DONKEYKONG, can be created to model an HVDC link in the frequency domain by iterating BOWSER. The cross-modulation phenomena is then finally analyzed in the frequency domain with the help of DONKEYKONG. The result is that the cross-modulation phenomenon can be divided into two groups, affected by grid and DC-side impedance as well as the overlap angle variation. Which will affect the characteristic and non-characteristic harmonics in different ways. It was found that the characteristic harmonics are affected by the cross-modulation due to grid and DC-side impedance by up to 12 % and that low order non-characteristic harmonics can diverge up to 900 % when the converter was supplied with 1 % fundamental unbalance. It also showed that the non-characteristic harmonics have almost the same amplitude for all power transmission levels of the HVDC link. The report shows that the cross-modulation caused by the grid and DC-side impedance, which is sometimes ignored or treated in a simplified way, can affect the practical filter design a lot. It also shows step by step how the MATLAB programs are created

 • 82.
  Karlsson, Victor
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Product Design for Safer Trampolines in Domestic Use2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The trampoline has become popular among children and adolescences during the recent years which is good because it endorses psychical activity. However, around 100 000 persons are injured every year only in the United States, study shows. Because of the amount of people and because the young age group can obtain long term injuries, there are reasons to find new ways to improve trampoline safety.

  Firstly, the problem was identified by doing data analysis with NEISS which is a database that contains consumer product-related injuries. The data provided information regarding the most critical types of injuries which is caused by trampoline use. With an FMEA the three most critical injuries were identified and those were: lower leg-, lower arm- and internal head injury. Secondly, to understand the cause of the selected injuries, further data analysis and literature studies were done to find connections between the injury mechanism and the anatomy.

  The results show that internal head injuries often occur after fall from the trampoline, lower leg injuries were the result of an incorrect landing, and lower arm fractures were caused by landing on an outstretched arm. In every injury case, the most vulnerable age group was children between 0-6 years of age. An explanation for this is that young children have not had their growth-plates hardened and are therefore more exposed to fractures.

  Lastly, with the help of the information about the injuries and the accidents, product developing process was initiated to create a product that can improve trampoline safety. The process included: identifying customer needs, product specification, conceptualization, system leveled design, and assessments for intellectual properties and patents, regulations, and product safety.

  This resulted in the development of a harness, specifically for backyard trampolines with the purpose to provide the user with stability, dampened landings and from falling off the trampoline. The harness can be used by young children for casual jumping and by older children for doing tricks.

 • 83.
  Kjellsson, Henrik
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Concept development of re-assemblable eductor tube in Turbine Rear Frame2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This thesis investigates the possibilities to design a re-assemblable eductor tube in the GEnx Turbine Rear Frame (TRF). The eductor tube is mounted inside one of the struts of the TRF and provides pressurized air from the compressor to the center vent tube to support positive pressure differential over bearing seals in the engine. The goal was to develop a basic concept for an eductor tube which can be assembled without welding and disassembled without destructive processing.

  Two concepts were selected from the product development process for possible implementation in future TRF models.

  • Concept 1, which is designed with a bolt joint that provides a reliable and recognized fastening method.

  • Concept 2, which contains a strut tube with flange and retaining plates between the TRF and cast fitting for fixing of the tube.

  The project has been executed through a structured product development process through identifying customer needs, product specification, concept generation and concept selection. The goal through the process had been to generate concepts based on customer needs. The concepts have been generated through observations, TRIZ methodology, consulting experts, brainstorming and a concept combination table. To ensure that the concepts were based on customer needs, methods such as House of quality, focus group sessions and a scoring matrix was utilized in the project.

  Furthermore, analytical prototypes of the two concepts were created. The prototypes were utilized in order to illustrate the concepts and to determine the geometric boundaries of the concept by detect interference between other components. Hand calculations of concept DG were also performed using a joint diagram in order to determent the concepts mechanical properties for axial loadings.

 • 84.
  Koca, Serhat
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Uca, Rodem
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Kartläggning av problemområden i godshanteringen vid införande av en digital truckapplikation: Siemens Industrial Turbomachinery AB i Trollhättan2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Under vårterminen 2019 genomfördes ett examensarbete med syfte att göra en kartläggning av möjliga problemområden i godshanteringen vid införande av en digital truckapplikation vid Siemens Industrial Turbomachinery AB i Trollhättan. Målet med examensarbetet var att utifrån skillnaderna mellan godshantering i SIT-Trollhättan och SIT-Finspång (där applikationen idag används) identifiera möjliga problemområden vid införande av den digitala truckapplikationen Ubertruck till SIT-Trollhättan. Examensarbetet kommer inte att beröra implementeringsprocessen av Ubertruck. Förslag på digital design för eventuell anpassning av Ubertruck ingick inte som en del av arbetet.

  För att identifiera möjliga problemområden vid införande av Ubertruck så kartlagdes godshanteringen vid både SIT-Trollhättan och SIT-Finspång med hjälp av intervjuer och observationer, totalt genomfördes det fem intervjuer.

  Med hjälp av resultatet från kartläggningarna identifierades två problemområden vid SIT Trollhättan, bristfällig spårbarhet och onödiga transporter. Det fastställdes att dessa problemområden förekommer i mellanlager och produktion. Den bristfälliga spårbarheten i mellanlager beror på användningen av ett system som enbart anger vilket mellanlager godset ligger, men inte var i mellanlagret (dvs. vilken hyllplats) godset är placerad. Bristfälligheten i produktion beror på att det inte finns något system för att spåra godsen till operationerna, därför är det enbart godshanteraren som levererar godset och operatören som tar emot godset som känner till var i produktion godset ligger. Detta medför att godshanteraren måste leta efter gods som genomgått en operation, vilket leder till onödiga transporter. De onödiga transporterna beror också på att mellanlagren är utspridda över hela produktionsanläggningen, vilket leder till långa transportsträckor mellan operationerna och mellanlagren.

  Slutsatsen med bakgrund till syftet är att möjliga problemområden vid införande av Ubertruck är bristfällig spårbarhet och onödiga transporter som lokaliseras i mellanlager och produktion vid SIT-Trollhättan.

 • 85.
  Kockgård, Rasmus
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Konceptstudie av generering och uppsamlingsnät för förnyelsebar elproduktion från vågkraft2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta arbete visar på olika metoder att hantera den el som genereras i vågkraftverket av företaget Waves4Power. Denna rapport är baserad på Waves4Powers punktabsorberande vågkraftverk som är uppbyggt i form av en boj. Det finns flera möjliga strategier över hur generering och uppsamlingsnät kan se ut och därför är det av intresse att presentera olika alternativ och undersöka det mest lämpliga. Olika typer av generatorer samt omriktare presenteras. Vindkraftsparker offshore har flertalet likheter och liknande förutsättningar som vågkraftsparker, därför sammanförs information om vindkraft för att bidra med kunskap för valet av generator och omriktare. Valet av generator och omriktare är en central del för att leveransen av el ska vara pålitlig och för att relevanta beräkningar ska kunna genomföras. Uppsamlingsnätets design baseras på den tänkta vågkraftsparkens avstånd till land. Tre olika avstånd presenteras; kustnära, medellångt och avstånd långt ute till havs. Kustnära avstånd är aktuellt vid ett litet antal bojar och ett avstånd till land på några få kilometer. Om placering av vågkraftsparken sker långt ute till havs, med ett avstånd över ~50 km måste högspänd likström användas och blir relevant först vid ett stort antal bojar (ca 250 st.). En medellång överföring definieras som 20 – 40 km och detta fall är mest relevant för gällande förutsättningar. Uppsamlingsnätets föreslagna design består av maximalt tio bojar med en total maximal effekt på 2 MW sammankopplade till en gemensam transformator. Överföringen undersöks med tre nominella standardiserade överföringsspänningar som är baserade på den effekt som ska överföras; 11, 22 samt 33 kV. Vid 33 kV överföringsspänning, 2 MW producerad aktiv effekt och en överföringslängd på 40 km är spänningsfallet 0,013 p.u, vid 22 kV överföringsspänning är spänningsfallet 0,024 p.u och vid 11 kV överföringsspänning är spänningsfallet 0,073 p.u. Vid samma förutsättningar är de aktiva effektförlusterna vid 33 kV 37 kW, vid 22 kV 72 kW samt vid 11 kV är förlusterna 215 kW. Även olika variationer på överföringseffekter och kablar undersöks och resultat presenteras. För 11 kV överföringsspänning visar sig ha oacceptabla nivåer på spänningsfall för de flesta undersökta förutsättningarna, därför bör 22 eller 33 kV överföringsspänning väljas. Valet av spänningsnivå och kabel baseras till stor del på ekonomiska faktorer, vilket denna rapport inte omfattar. Däremot visas skillnader mellan olika designer relativt varandra och underlättar därmed valet avsevärt.

 • 86.
  Korkmaz, Imdat
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Sundström, Marcus
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Solceller och batterilagring i Off-Grid-system för en besöksanläggning2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I detta arbete har en förstudie utförts med syfte att konstruera en nybyggd besöksanläggning belägen i Onsala i Off-Grid med hjälp av solceller, korttidslagring i form av batterier samt ett långtidslager bestående av vätgas. Denna rapport kommer endast att behandla solceller och korttidslagring.

  Ett Off-Grid-system är ett system som är självförsörjande och inte är anslutet till ett fast elnät. I detta fall skall således besöksanläggningens elektriska laster kunna drivas självförsörjande 365 dagar om året. Anläggningen har en fotavtrycksarea på 431 m2 med en tempererad area på 498 m2 som i första hand kommer att användas för skolbesök. En tidigare förstudie angående energiförbrukningen för den nya besöksanläggningen, som framlagts av Bengt Dahlgren AB, har legat till grund för arbetet. Årsförbrukningen av elektrisk energi för anläggningen uppskattades till 14 700 kWh där en bergvärmepump är värmekällan. Under ett optimalt scenario, som är genomgående genom alla tre scenarion som studerats i detta arbete, har spillvärmen från vätgasproduktionen i form av varmvatten använts och bidragit till minskad drifttid för bergvärmepumpen som i sin tur lett till minskad årsförbrukning av energi. En mer effektiv bergvärmepump för det optimala scenariot har dessutom använts. Med dessa förutsättningar har årsförbrukningen av elenergi mer än halverats till 6 749 kWh.

  För framtagning av den effektivaste solcellsmodulen till anläggningens utnyttjade takyta har simuleringsprogrammet PV-SOL använts som tar hänsyn till väder, takvinklar, skuggning, solinstrålning, riktning mot solen samt förluster hos kablar och komponenter vid beräkning av producerad effekt/energi under ett år. Resultatet av simuleringen vid scenario 1 där solcellsmoduler installeras endast på taket ger totalt producerad elenergi på 16 621 kWh. Efter direktförbrukning samt den energi som batterierna förbrukar kan ett överskott av 12 371 kWh gå till vätgasproduktion. Utöver dessa förbrukningar fås 759 kWh som anläggningen ej nyttjar. Vid scenario 2, med samma typ av solceller även på yttersta söderväggen som på taket, uppgår produktionen till 22 001 kWh och överskottet på 17 248 kWh går till vätgasproduktion efter reducerad direktkonsumtion av elektrisk energi hos anläggningen och batterierna. Detta ger ett överskott på 2 635 kWh som ej nyttjas. Scenario 3 simuleras med en annan typ av solpanel som är uppställd på bar mark med lutningen 15˚ mot det horisontella planet och riktad direkt mot söder. Ett överskott på 21 723 kWh av totala produktion 26 573 kWh går till vätgasproduktion efter reducerad direktkonsumtion av energi hos anläggningen och batterierna. Resultatet av detta är 3 909 kWh som inte kommer till användning. Konsumtionen i scenario 3 skulle kunna öka med ca 58 % vilket är 47 % mer än scenario 1 och 19 % mer än scenario 2.

 • 87.
  Krantz, Linus
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Utveckling av offertkalkyleringsmall för installation av laddningsstationer för elbilar2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  In the last years there has been a growth in the use of electric vehicles and it is expected for the growth to continue. This means that there is also a growth in the demand for the infrastructure for charging. Electric installation corporations will get more offer requests for charging stations. Thus, the project has simulated a numerous of imaginary projects. This is made to develop a template which could be used by the planners from the corporation to calculate the costs when an offer request is received by the company.

  This project sees everything from below in the grid and has no consideration of how the grid looks further up. The project has only a consideration up to the main fuse of said customer. This assumption is made due to the fact that when a private person has bought an electric car, he or she won't bother how the grid looks further up, he/she just assumes that the charging station will work.

  In the project there is also a discussion whether or not a car salesman can offer a charging station with installation from a registered electrical installation corporation to the customer.

  In the report results from the project will be shown in charts which later on will be used by the planners when calculating an offer. The results were expected by the corporation. The corporation did not know where the results would end up in the chart, but now when they have the results they have a better understanding of where the results ended up. The planner should be able to use the template even if the request expands the limits that the imaginary projects were calculated in.

 • 88.
  Kristiansson, Erik
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Ståhl, Carl-Oscar
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Informationsbehov vid användning av maskindata för beslutsfattande2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Förespråkare till Industri 4.0 lovar stora fördelar för företag som implementerar det men det kommer inte helt utan svårigheter. Examensarbetet undersöker vilka utmaningar och krav som industripersonal upplever vid införande av uppkopplade maskiner samt vilka användarbehov som finns för de olika funktionerna inom ett värdeflöde på GKN.

  För att svara på dessa frågor genomfördes en kvalitativ fallstudie. Fallstudien bestod av tio intervjuer med respondenter som innehar olika funktioner inom samma värdeflöde. Två av respondenterna utvecklar de system som krävs mellan maskinerna och det inköpta visualiseringsverktyget. Resterande respondenter bestod av personal från fyra olika funktioner, CAM, PME, operatör och ledning.

  Resultatet analyserades och sammanställdes med hjälp av trädkartor för att visa användarnas informationsbehov. Analysen visade också att informationsbehoven skiljer mellan olika funktioner, även om två teman var genomgående bland samtliga användare. De två teman var temperaturförhållande dvs. temperaturen i maskinen, på kylmediet och i verkstaden och maskinstatus dvs. om, hur länge och varför en maskin stannat.

  Det är de användarbehov som bör prioriteras och ett fokus behövs på Deckel Maho, fleroperationsmaskinerna, då respondenterna beskriver att det är i dessa de hårdaste toleranserna sätts. För att systemutvecklarna ska utveckla systemet så att de faktiskt används och därmed skapar värde behöver de få reda på vilken typ av information som är intressant för användarna. Det behövs även ett samarbete med IT-avdelningen för att säkerställa införandet. Dessutom behöver kunskapen bevaras genom dokumentation vilket saknas idag. För att lyckas att ta steget in i framtiden är det viktigt att hela organisationen stöttar framtidsarbetet och engagerar sig i utvecklingen. Om de snabba beslut som uppkopplade av maskiner möjliggör och som framtiden kräver ska kunna tas måste alla delar av verksamheten vara kapabla till det.

 • 89.
  Kristiansson, Lilia
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för maskinteknik. Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Competence development through Project-based learning in higher education i Sweden and England2012Inngår i: 40th annual congress of the Nordic Educational Research association, NPFP/NERA: 8-10 mars, 2012, Copenhagen, Aarhus: Department of Eduation, Aarhus University , 2012, s. 286-Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The focus of higher education curricula has been changing from factual knowledge acquisition to developing students competences in response to a changing professional environment in the context of a knowledge economy and labour market globalisation.

  Despite these social changes, existing teaching and learning strategies in Engineering are still mainly lecture-based.

  We investigate competence development using a Project- Based Learning (PrBL) environment on a range of Engineering programmes at Lancaster University, UK and Högskolan Väst, Sweden. We evaluate the PrBL potential to enhance student employability prospects.

  PrBL is an example of collaborative student-focussed learning underpinned by constructivist theory which encourages deeper learning via construction of meaning, connection of ideas and creation of meaningful artefacts. PrBL stimulates collaborative knowledge building among participants and develops a range of skills through creating an informal learning environment. First and second-year students on undergraduate programmes in Engineering departments in both universities with projects as part of their course participated in this study. In the UK the students had to design, build and test two types of robots. The Swedish students were given a project to make calculations for a pump with preset parameters. The projects were designed to help the students acquire competences relevant to their future career. All students worked in small groups. After finishing their projects, the students completed an open-ended questionnaire about their experiences.

  The students evaluated PrBL positively, stating that they developed problem solving and analytical skills and the ability to apply mathematical tools. They highly rated collaboration with peers and emphasised the necessity of developing time management, communication and organisational skills.

  Higher education systems in Europe including Scandinavia are facing new challenges in developing students' employability. We conclude with recommendations for promoting PrBL in university courses as it contributes to competence development and is an efficient tool when administrative resources are limited and when academic staff are faced with large student numbers.

 • 90.
  Kristiansson, Lilia
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  The impact of Industry Placements on Motivation and Competence Development of Engineering Students in Sweden2013Inngår i: The 41st Annual Congress of the Nordic Educational Research Association: Disruptions and eruptions as opportunities for transforming education. Abstract book., Reykjavik: Northeastern Educational Research Association, NERA , 2013, s. 333-Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In the current economic climate increasing pressure is put on universities to provide opportunities

  for students to develop skills necessary for their future employment. Courses which offer a

  placement in industry are becoming more appealing to students. We investigate the impact of

  undertaking an industry placement on engineering students’ motivation for learning and

  competence development.

  Research demonstrates that industry experience increases students’ interest and makes them

  more aware of how theoretical course knowledge is applied to practical situations. This increases

  their interest in the subject because they are more aware of its relevance to their future work. In

  this study we looked at students’ experiences from their work placements and the competences

  they developed. On the basis on this knowledge we investigated the opportunities to introduce

  new elements in course delivery to increase the motivation of non-placement students and

  compared the competences developed by the students who undertook placements and those who

  did not.

  The study was carried out at the University West, Sweden in 2010-2012 among the mechanical

  engineering undergraduates. The students were asked to complete a questionnaire. The students

  who went on placements had to answer an extended set of questions about their placement

  experience and competence development. The non-placement students answered questions about

  competence development only.

  The collected data showed that the placement students gave very positive feedback about their

  practice and the analysis demonstrated that this practical experience supports and inspires their

  further study. The students’ evaluation has encouraged tutors to introduce new practice-based

  problems in relevant courses, conduct mixed group tutorials and share placement students’

  experience with all of their peers. We believe that these new practices will improve motivation

  among non-placement students and enhance their learning process. We also anticipate that

  placement and non-placement students will have developed different sets of competences, which

  will inform our teaching practices. This study will be important for other tutors who have students

  on courses with an industry experience option who are interested in using the placement

  students’ experiences and competence development to enhance motivation in the class as a

  whole.

 • 91.
  Kristiansson, Lilia
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för maskinteknik. Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Luchinskaya, Daria
  Is co-op education a source of increased motivation for learning?2012Inngår i: The European Conference on Educational Research, ECER 2012: 18-21 sept, 2012, Cádiz, 2012Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Many universities across the world offer a model for course delivery which combines academic study with a placement in industry. This educational model originated in the U.S., where the automobile industry wanted to ensure a supply of skilled engineers. This educational process has been described in different ways, for example in America it is known as 'cooperative education', or co-op, while in the UK it adopted the name of 'sandwich courses'.

  There is a vast amount of literature which assesses the role of work practice in the development of competences and skills of future professionals, the effect it has on the transition of graduates into the work environment, how it shapes their career aspirations etc. At the same time there are studies which look into the effect of placements on students' motivation in their academic performance.  The research results demonstrate that students who have chosen a co-op model are more motivated in their studies than those students who have chosen not to go on placements [e.g. 1, 2]. The main reasons for the increased motivation of students who chose the co-op route were that their work experience provided them with evidence that the theoretical knowledge they learn at the university is relevant to their work.

  Despite of the benefits that co-op model can bring into students' learning experience, the success of this model across different countries varies. For example, in Sweden the co-op model is very popular among students. However, in the UK the number of students entering this route is decreasing [3].

  In this paper we address the success of the co-op model, especially in relation to students' motivation for their academic study using the co-op programme offered by the Engineering department, University West, Sweden as an example. The aim of this study is to investigate which aspects of academic knowledge students find useful for their practical placements and how their experience of applying this knowledge can be put into practice to increase to motivation for learning of the other students who choose the traditional educational route.

  The main two objectives of educators are: first, to contribute to students' subject knowledge; second, to motivate students to learn. We assume that students coming into higher education have a so-called intrinsic motivation when they begin their studies although it is not always the case in practice. Our task as educators is to stimulate individuals, offer them external motivation to improve their skills and to ensure that they do not lose interest in their selected topics [4].

  To achieve this goal a university teacher can build on positive students' attitudes by creating an open and imaginative atmosphere at lectures and tutorials, for example through the use of alternative teaching methods, such as problem-based learning or project-based learning.

  The study was carried out at the University West in 2010/11. The students who participated in the study opted for the co-op model and the participating tutor taught a module on Solid Mechanics on both co-op and traditional routes.

  MethodFor this study, a mixed-methods approach was used comprising open-ended questionnaires and observations. The students who went on placements were asked to complete a questionnaire at the end of each placement period. The questionnaire was designed to capture the students' experience during their practice focusing on the effect of the placements on their motivation in their further academic study. As part of the existing curriculum the students who went on placements had also to give a presentation to their peers at the end of each placement period where they summarised their work, the responsibilities they had, the engineering problems they were solving, and reflected on their experience. These presentations were observed by the tutor. The data from the questionnaires and presentations were later analysed for students' opinions about the opportunities that they received during their placements for deepening their academic knowledge. Based on the results of this analysis, new engineering problems adapted from the students' practice were introduced into the Solid Mechanics course delivery together with new teaching methods, such as problem-based learning and project-based learning, to achieve higher motivation in students who have not opted for a co-op model [5, 6].

  Expected OutcomesThe collected data showed that the students gave very positive feedback about their practice and the analysis demonstrated that this practical experience supports and inspires further study. In their reports students suggested using new practical-based problems in relevant courses. Using real-life problems can make learning richer and more rewarding for all students.The co-op students can share their work experience with their non-co-op peers by giving presentations regarding the relevance of the academic course content to their job, the problems they were solving while on the placements, the opportunities for challenging future jobs as well as increased confidence and self-esteem. The tutor observed that problem-based learning and project-based learning based on working in groups as well as the use of the real-life problems increased motivation in non-co-op students. They became more responsible, active, and knowledge-seeking and improved their communication with peers. The tutor also observed that having a mix of students who had placements and those who did not in the groups formed a stimulating learning environment. In conclusion, suggestions were made in relation to what can be incorporated into a range of engineering programmes to increase students' motivation and enhance their engagement with the learning process.

  References1. Gomez S., Lush D., and Clements M. (2004), Work Placements Enhance the Academic Performance of Bioscience Undergraduates, J. Voc. Ed. Training, V 56, 3, 363-386. 2. Duignan, J. (2003) Placement and Adding Value to the Academic Performance of Undergraduates:  J. Voc. Ed. Training, Volume 55, 3, 335-350. 3. Sandwich Courses in Higher Education (UK), A report on current provision and analysis of barriers to increasing participation, July 2011, Education for Engineering. 4. Eklann, A, Kjellen, B & Svensson, L.(2010). " Learning using case studies" (in Swedish). Studentlitteratur: Lund. 5. Sergiovanni, T. J. (1991). "The principals a reflective practice perspective" (2nd Ed.). Boston: Allyn and Bacon. 6. Norman G.R., Schmidt H.G. (1992)."The Psychologial Basic of Problem-Based Learning: A Review of the Evidence." Academic Medicine 67: 557-565.

 • 92.
  Kyrk, Ellinor
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  An analysis of the logistic elements needed to successfully introduce a new product2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The market is constantly growing for E-commerce companies and it is expanding globally. The world is more united than ever before and can easily reach out to import or export. For E-commerce companies it is crucial to create a structure within the warehouse that is beneficial both in terms of material handling and worker efficiency. A company's efficiency is perhaps its most valued quality – giving logistics an extremely important role to play. For smaller companies it can become problematic with an increase in sales if it means they need to expand their inventory in order to complete larger orders and purchases. The workflow also needs to be able to handle the increase in material handling and orders.

  The purpose with the thesis was to evaluate the current structure in a small warehouse and present ideas to increase efficiency and eliminate waste. With unnecessary waste eliminated, the objective was to optimize the work space and provide ideal conditions for further growth.

  The analyzed company was Ecodi AB. An e-commerce company founded in 2010, the main product is Snus and the company has four suppliers located around Sweden. To expand further they are looking into the possibility of implementing a new product to the current collection.

  To evaluate the structure, the workflow within the warehouse was mapped out and analyzed. Using theories from Lean production and Supply Chain Management, wastes and inefficiencies were highlighted. To gain insight and knowledge of the company, information was gathered using interviews, observations, brainstorming and general research. Connections could then be made using Quality tools (such as the seven quality management tools and the seven quality control tools).

  The results show that implementing the lean production system, along with systems from the supply chain management, increases the efficiency within the warehouse and eliminates waste. The efficiency results in a chain reaction and improves communication which therefore relieves stress from workers. Potential improvements are presented and further research highlighted.

 • 93.
  Lagrosen, Yvonne
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  The Quality Café: developing the World-Café method for organizational learning by including quality management tools2017Inngår i: Total quality management and business excellence (Online), ISSN 1478-3363, E-ISSN 1478-3371, s. 1-13Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to examine the possibility of integrating the World Café method with the affinity diagram tool from quality management. The proposed combination is called the Quality Café. Quality Cafés were carried out at seven spa hotels, one municipality and two student organisations. The cafés were assessed with feedback seminars and questionnaires. The findings show that the method was appreciated by the participants. It contributed to profound dialogues with deepening insights, which stimulated creativity, increased understanding for quality issues and allowed a more holistic view. In addition, the method was experienced as enjoyable and in itself creating coherence. The findings were related to organisational learning theory and several connections were found. The Quality Café should be a useful method for researchers in social science as well as for practitioners. A limitation is that determining the specific effects of the Quality Café method compared to the original World Café is difficult.

 • 94.
  Lagrosen, Yvonne
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Axgärde, Åsa
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik.
  External customer satisfaction through team-development based on appreciative inquiry2017Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 95.
  Lagrosen, Yvonne
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Lagrosen, Stefan
  Linnaeus University, Department of Marketing, Vaxjo, Sweden.
  Workplace health in wellness: a study of Swedish spa-hotels2019Inngår i: International Journal of Quality and Service Sciences, ISSN 1756-669X, E-ISSN 1756-6703, Vol. 11, nr 3, s. 395-408Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Purpose: In previous research, quality management practices have been found to be related to better health for employees. Dimensions of health-promoting quality leadership have been defined. The purpose of this study was to identify dimensions of workplace health in the wellness industry and relate them to the dimensions of health-promoting quality leadership. Design/methodology/approach: An empirical study involving seven leading spa-hotels in Sweden has been carried out. The first part of the study consisted of quality cafés carried out at each of the hotels. The quality café is a novel method, which has the World Café-method as its basis, combined with quality management techniques. Based on the findings from the quality cafés, an employee survey was developed. Findings: The findings from the study include a definition of five major health dimensions for the employees, namely, happiness, kinship, respect, physical health conditions and control. The dimensions were found to be statistically consistent and correlated with the self-reported health of the respondents. Research limitations/implications: The findings are related to health promotion theory and the dimensions of health-promoting quality leadership. A framework for health leadership in the wellness industry is proposed. The study was only carried out in one country. Practical implications: The framework and the findings should be useful for managers, particularly in the wellness sector, when designing their operations and health promotion activities. Originality/value: Workplace health in the wellness sector, which is growing worldwide, is very scarcely researched. © 2019, Emerald Publishing Limited.

 • 96.
  Lagrosen, Yvonne
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Lagrosen, Stefan
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Lind, Linda
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Employee health in the wellness industry2013Inngår i: Toulon-Verona Conference XVI. USB-minne, Toulon-Verona Conference , 2013Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Employee health is becoming increasingly focused as lacking health cause unnecessary costs while better health has been related to higher quality and performance. This paper reports a study in the wellness sector. As this industry has health as its business mission, it might be reasonable to assume that it is populated by health conscious individuals. The purpose has been to investigate health creating dimensions in the wellness industry. Seven leading Swedish SPA-hotels have been studied using a novel methodology based on the quality café-method. This method has the ‘world café-method’ at its basis but has been developed by inclusion of quality management methods. Quality cafés focusing on health creating aspects have been carried out at the seven hotels with staff from different departments as participants. The resulting data were analysed with the constant comparative method from the grounded theory approach. As a result four dimensions of employee health have been defined. In the paper, the dimensions are described and related to theories of quality management and health promotion. The findings should be valuable for the theoretical understanding of health creating factors in the wellness industry as well as for managers striving to improve the health status of their employees.

 • 97.
  Lagrosen, Yvonne
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Travis, Frederick
  Maharishi University of Management, Center for Brain, Consciousness and Cognition, Fairfield, Iowa, USA).
  Lagrosen, Stefan
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Brain integration as a driver for quality management success2012Inngår i: International Journal of Quality and Service Sciences, ISSN 1756-669X, E-ISSN 1756-6703, Vol. 4, nr 3, s. 253-269Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In this paper research leading to quality management success is examined, elaborated, and highlighted in a new profound way by focusing on the most fundamental aspect of the human dimension, the brain. The purpose is to examine the relationship between brain functioning and quality management success. In this examination, the role of core values, profound organizational learning and values of quality management are explained.

   

  Design/methodology/approach

  The paper builds on a conceptual review of research in the areas of quality management success, values of quality management, core values and neurophysiology with focus on brain integration. 

   

  Findings

  The relation of core values with brain functioning is described based on previous research. A framework with logical steps from brain integration, via core values, quality management values and quality management practices to quality management success is developed.

   

  Research limitations/implications

  The paper adds to the understanding of the role brain integration has for success in quality management efforts. A limitation is that it only builds on previous research.

   

  Practical implications

  The findings provide a deeper understanding of quality management success and should thus be valuable for quality managers and leaders striving for excellence for their organisations.

   

  Originality/value

  The importance and crucial role of brain integration for quality management success has not been elaborated in the literature of quality management before.

   

  Keywords

  Quality management, brain integration, core values, organisational learning, quality management success, culture, quality management values, decision-making

   

   

 • 98.
  Larsen, Tobias
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Konstruktion och modularisering av en vagn för en batterilyft2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this thesis was to design and modularize a trolley that will be used to mobilize a scissor lift for National Electric Vehicle Sweden AB (NEVS). During a pilot study, it was decided that the product would be modularized in order to fulfill the stakeholder’s different requests with minimal change in the product. Thus, will the trolley in this thesis be designed with modularization in mind NEVS is one of many companies who are developing a fully electrical car with a goal of driving range close to that of a car with a combustion engine. This requires the installation and removal of the power source which is under development, as NEVS tries to find the optimal energy storage for the electrical car.  The method used to develop a modularized product, was modular function deployment (MFD) which contains five-steps. These five steps in the MFD process are; clarify customer requirement, select technical solution, module indication matrix, evaluate concepts, and improve the modules. The heart of MFD is the module indication matrix (MIM) which is done by screening the generated sub-functions against several modular drivers. MFD helps the design engineer to develop a good and robust product structure. The modular drivers in MIM can be company specific or generic for the users.   Another helpful method to develop and design a product is a generic product development, in which the design engineer goes through several steps; e.g. project planning, identification of customer needs, specifies a product specification, concept generation and selection, and concept improvement. These two methods are very like one another and was therefore combined during this thesis since several of the steps relates to one another. The combination of these methods resulted in a modularized product containing; trolley, scissor lift, floating table, jig, positioning indicator, stabilizers, and a diagnostic table.  Whilst this thesis describes the modularisation and development of the mentioned trolley. The modules had different drivers that made them modules; i.e. the trolley had the drivers’ common unit and technical specification whereas the scissor lift was chosen to be a black box since it was a standardized product from a subcontractor.  This thesis resulted in that the end user can choose either a manually operated scissor lift or a power assisted scissor lift depending on their needs. Depending on which type of scissor lift is chosen, does the components of the trolley described in this thesis differ.

 • 99.
  Larsson, Lena
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Larsson, Mikaela
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Wiberg, Caroline
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Beredning av lokalnät Ängås, Etapp 32018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Examensarbetet berör ett beredningsarbete för TROLK El och Tele AB, på uppdrag av Ellevio. Beredningsarbetet behandlar exempelvis fältbesök, konstruktion av ledningskartor, tillstånd- och avtalssökning samt nätberäkning. Examensarbetet har arbetats vid sidan av att samma etapp redan beretts av beredare på företaget, vilket möjliggjort jämförelse i slutskedet av vårat arbete med företagets beredning. Syftet med denna beredning är att uppnå högre driftsäkerhet och därmed byta ut befintligt luftledningsnät till markkabel. Detta för att minska de långa avbrottstiderna i området som idag är ett problem, bland annat på grund av ledningarnas ålder och salthaltiga vindar. Det aktuella området är beläget i Ängås, Svanesund på sydöstra delen av Orust. Arbetet har begränsats till Etapp 3 som berör totalt 43 stycken abonnenter och är en av fyra etapper i området. Nätet består idag mestadels av luftledning av både låg- och mellanspänning, 0,4–12 kV. Etappen omfattas av fyra stycken stolp- och två markstationer som ersätts av fyra seriesatellit- och två stycken ELIT-stationer. Det uppförs även 12 stycken nya kabelskåp. Resultatet av beredningen är att cirka 10,6 km luftledning planeras att raseras samt att cirka 12,8 km markkabel bereds. Dessa kablar har dimensionerats för att uppfylla de villkor som gäller för nätberäkningar. En kostnadsberäkning för beredningen har upprättats enligt Ellevios interna enhetsprislista. Den totala slutkostnaden för projektet beräknas uppgå till 3,1 miljoner kronor. En beredningspärm har upprättats där samtligt material finns tillgängligt hos TROLK El och Tele AB i Uddevalla

 • 100.
  Leikvoll, Angela
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Reservdelshållning och kartläggningav PLC-system som underlag till utbytesplan på Perstorp Oxo, Stenungsund2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete är utfört på Perstorp Oxo som är tillverkare av specialkemikalier i Stenungsund. Det finns ett behov av utbyte av ställverk och PLC-system då tillgången till reservdelar är begränsad och utrustningen har överskridit sin tekniska livslängd. En PLC (Programmable Logic Controller) är ett programmerbart styrsystem som bland annat används inom industrin för att samla information och styra externa enheter.

  Syftet med detta examensarbete är att ta fram ett underlag till en utbytesplan för alla PLC-system av fabrikatet Mitsubishi och Beijer Electronics på anläggningen genom att kartlägga anläggningens installerade PLC-system och dess tillgång till reservdelar.

  I rapporten presenteras en teknisk beskrivning av PLC-system och dess viktigaste komponenter samt en beskrivning av underhåll med fokus på processindustrin.

  En kartläggning av PLC-systemen på Perstorp Oxos anläggning i Stenungsund togs fram genom arkivprogrammet SmarTeam och på plats i anläggningen. Därefter har information om reservdelar inhämtats från Perstorp Oxos lager, underhållssystemet Maximo samt från leverantörer. Insamlad data har sammanställts i två Exceldokument.

  Många av de installerade systemen är från Mitsubishis A-serie som slutade tillverkas 2006, vilket innebär begränsad tillgång till reservdelar. PLC-system med komponenter från A-serien bör därför prioriteras för utbyte för att undvika produktionsstopp om ett fel uppkommer.

123 51 - 100 of 143
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf