Endre søk
Begrens søket
1234567 51 - 100 of 869
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 51.
  Appell, Petra
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Behandlares upplevelser av att arbeta med Child-Parent Psychotherapy. En kvalitativ studie2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka behandlares erfarenheter och tankar om att arbeta med en ny behandlingsmetod i Sverige för barn som har upplevt trauma, Child-Parent Psychotherapy (CPP). Studien gjordes som en del av en genomförbarhetsstudie utifrån att behandlingsmetoden prövas i en ny kontext, och ämnar bidra till utvecklingen av en struktur som stöder implementering av CPP om prövningen faller väl ut. CPP har god evidens i USA, men har aldrig tidigare prövats i Sverige. Tolv behandlare deltog i utbildningen och praktiserandet av CPP, dessa behandlare intervjuades utifrån en semistrukturerad intervju. En kvalitativ studie med induktiv ansats ansågs som mest lämpad för att besvara frågeställningen och fånga upp så mycket som möjligt av behandlarnas upplevelser. Det empiriska materialet analyserades tematiskt och utifrån analys framkom tre huvudteman; Tilltro och uppskattning, Förutsättningar och utmaningar samt Professionell utveckling. Behandlarnas beskrivningar av att arbeta med CPP var övervägande positiv. De beskrev att metoden var tillämplig, spännande och utmanande. Behandlingsinsatser för yngre barn, traumafokus samt det dyadiska arbetssättet var aspekter som samtliga behandlare ansåg som högst relevanta. Utmaningarna handlade främst om de krav som metoden ställer i form av till exempel hantverksskicklighet, kollegial stöttning och barnets skydd. Vidare beskrev behandlarna att de har utvecklats och fått nya begreppsramar i sitt terapeutiska arbete. Utifrån resultatet av studien dras slutsatsen att CPP är en önskad och uppskattad metod som är värd att utvärdera ytterligare.

 • 52.
  Ardita, Beqiri
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  En kvantitativ enkätundersökning om könsskillnad i stress, stresshantering ochprokrastinering.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of the study was to examine differences in student stress-management and procrastination at Karlstad University. The study was a quantitative study that used questionaries as an investigative tool. The study had a between group design. The study's dependent variables were procrastination, stress and coping strategies. The study's independent variables were gender and number of semesters completed at the university. An opportunity sampling was used and a total of 328 students participated in the survey, in which 77 per cent were female and 23 per cent male. The participants' average age was 26,18 years. The women's average age was 27.25 years and men's average age was 25 years. Data were collected via an electronic questionnaire that was created using the survey tool Survey & Report. The questionnaire consisted of questions addressing background information of the participant, as well as three instruments that measured the students perceived stress, what the students did to deal with the perceived stress in the past month, and weather the students procrastinated. Data were analyzed by 16 independent t-tests. The results showed that there were no significant difference in terms of procrastination between men and women. Further the results showed that there were no significant difference between the students percieved stress when comparing new students and more experiences students. And finally the results showed that there were a significant difference between the coping strategies used by men and women. Both women and men used these strategies to some extent but women were more likely than men to prefer active coping, deny the stress, seek emotional and social support as well as seeking instrumental social support, experience feelings of despair, ventilate their feelings as well as being more prone to the use of positive reframing of stressful events than men are. 

 • 53.
  Arenö, Elisabeth (Lisa)
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Hoke Åberg, Pernilla
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Mörka organisatoriska egenskaper i Försvarsmakten och äldreomsorgen.: En kvalitativ intervjustudie om upplevda organisatoriska utmaningar2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Vi lever i en tid med accelererande tekniska och sociala förändringar vilket utmanar individer,

  organisationer och samhällen. Det här resulterar i höga förväntningar, på såväl människorna

  som organisationerna som de tillhör, att öka produktiviteten och det inom snävare tidsramar.

  Följden blir en påverkan på den psykosociala arbetsmiljön med dysfunktionella

  organisatoriska beteenden som konsekvens. Inom organisationsforskningen har studierna

  fokuserat på faktorer som gör organisationer mer effektiva, men nyligen har intresset för

  organisatoriska utmaningar väckts och begreppet mörka organisatoriska sidor har tillkommit.

  Denna studie är en kvalitativ studie om och hur tre mörka organisatoriska egenskaper

  framträder i Försvarsmakten och äldreomsorgen i Sverige. Syftet med studien är därmed att

  studera hur tre organisatoriska mörka egenskaper; organisatorisk anorexi, organisatorisk

  girighet samt organisatorisk narcissism tar sig uttryck i de två organisationerna. Dessutom är

  ambitionen att studera om det finns ytterligare mörka organisatoriska egenskaper i respektive

  organisation.

  Studiens huvudresultat visar att de tre mörka organisatoriska egenskaperna finns i båda

  organisationerna och att en ny organisatorisk utmaning framträder. Den benämns

  organisatorisk temporalitet och åsyftar informanternas egen tidsuppfattning i frågan att lösa

  sina tilldelade arbetsuppgifter.

  Nyckelord: Mörka organisatoriska sidor, organisatorisk anorexi, organisatorisk girighet,

  organisatorisk narcissism, Försvarsmakten, Äldreomsorg.

 • 54.
  Aretun, Åsa
  et al.
  Statens väg- och transportforskningsinstitut.
  Heikkinen, Satu
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  From “attitude-behavior” to “agency-structure” in research and policy on sustainable urban transport2011Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 55.
  Aretun, Åsa
  et al.
  Statens väg- och transportforskningsinstitut.
  Heikkinen, Satu
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier. Statens väg- och transportforskningsinstitut.
  From “attitude-behavior”to “agency-structure” in research and policy on sustainable urban transport2011Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 56.
  Aronson, Olov
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Likhetsteorin: En teoretisk utveckling av Collins interaktionsritualer2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen utgår från upptäckten av ett mönster i Collins teori om interaktionsritualer. Mönstret består i att flera av idéerna och begreppen som används i Collins teori kan förstås som upplevelser av likhet mellan de samspelande individerna. Baserat på upptäckten av detta mönster formuleras uppsatsens syfte. Syftet är att utveckla grunddragen till en ny teori om interaktionsritualer som förklarar interaktionsritualer utifrån individers upplevelser av likhet. För att uppfylla syftet diskuteras fyra aspekter av interaktionsritualer. I anslutning till den första aspekten presenteras en förklaring till varför individer som upplever likhet ger varandra stöd i sina interaktionsritualer. I diskussionen kring den andra aspekten presenteras begreppet likhetens upprymdhet, som visar hur individers upplevelse av likhet är avgörande för interaktionsritualers genererande av emotionell energi. Genom den tredje aspekten framställs en komplett beskrivning av likhetsteorin, som förklarar interaktionsritualer utifrån individers upplevelse av likhet. Slutligen, i diskussionen kring den fjärde aspekten av interaktionsritualer, prövas likhetsteorin mot empiriska studier. I uppsatsens avslutande avsnitt framhävs hur likhetsteorin ger viktiga bidrag till förståelsen av interaktionsritualer och förslag på vidare forskning presenteras.

 • 57.
  Aronson, Olov
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Symbolic smoking: A quantitative survey of peers’ impressions of a smoking adolescent girl, and a theoretical analysis of the symbolic capital generated by the impressions2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  In the present study, I analyze adolescent girls’ smoking through a unique combination of a quantitative survey of impressions and a theoretical analysis based on new elaborations of Bourdieu’s concept symbolic capital. The method of the study is three-fold. First, focus-group interviews elicit relevant impressions of adolescents in the eyes of peers. Second, a questionnaire survey distributed to adolescent peers quantitatively investigates how impressions of a girl on a picture differ depending on whether or not she has a cigarette. Third, a theoretical analysis based on elaborations of Bourdieu’s theories scrutinizes the results of the questionnaire survey. The results of the questionnaire survey indicate that smoking adolescent girls generate impressions of being significantly less likable, more popular, more conceited, less kind, less shy, more liable to bully, less funny, more deceitful, and less compassionate than non-smoking adolescent girls. In the elaborations of Bourdieu’s theories, I introduce a division of symbolic capital into two forms: symbolic virtue capital, generated through impressions of virtues, and symbolic power capital, generated through intimidating impressions of destructive power. According to the theoretical analysis of the results, smoking adolescent girls have relatively much symbolic power capital but relatively little symbolic virtue capital compared to adolescent girls that do not smoke.

 • 58.
  Arvidson, Malin
  et al.
  Lund University, Sweden.
  Johansson, Håkan
  Lund University, Sweden.
  Johansson, Staffan
  Gothenburg university, Sweden.
  Nordfeldt, Marie
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013).
  Local civil society regimes: Liberal, corporatist and social democratic civil society regimes in Swedish metropolitan cities2018Inngår i: Voluntary Sector Review, ISSN 2040-8056, E-ISSN 2040-8064, Vol. 9, nr 1, s. 3-20Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Academic debates on the role and position of civil society organisations (CSOs) in welfare states largely refer to policies and practices outlined at the national level. They therefore fail to recognise variations within nations. Based on a comparative case study of three Swedish metropolitan cities, this article illustrates the importance of local, contextualised analyses. Through the concept of local civil society regimes, the study identifies three regime types, namely liberal, corporatist and social democratic. The key distinguishing factor between them relates to their different ideological positions regarding the role of CSOs in the marketisation and privatisation of public social welfare represented at the local level. The article argues for the need for further analysis to explore the implications of decentralisation from the perspective of local CSOs and their constituencies.

 • 59.
  Arvidson, Markus
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Lojalitetens interaktionsformer: En typologi2013Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 60.
  Arvidson, Markus
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Axelsson, Jonas
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Att teoretisera lojalisering: Reflektioner över lojalitet som process2015Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 61.
  Arvidson, Markus
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013).
  Axelsson, Jonas
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Exploring self-loyalty in the context of social acceleration: Theorising loyalties as emotions and resistance2018Inngår i: Resistance and emotions: Interrogating crossroads and social change / [ed] Mikael Baaz, Satu Heikkinen, Mona Lilja, Routledge, 2018Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This book discusses different ways in which the cross-roads between emotions and resistance can be theorised. While the sociological field focuses primarily on emotions that are entangled in the relationship between the individual and collective, the cultural studies field has recently started to emphasise affects as a ‘rescue’ from the deterministic aspect of the poststructuralist approach (in which language decides everything) (Hemmings 2005, 2014). Scholars promoting the ‘affective turn’ argue that affects and interpretations are inseparable. By taking affects as the point of departure, it is argued that it is possible to show how bodies move in their own ways, but still in relation to others. Departing from this, it becomes interesting to explore how emotions are involved in different power relations and how they feed resistance. If we accept that emotions and interpretations are entangled and inseparable then we must investigate emotions as powerful forces of resistance.

 • 62.
  Arvidson, Markus
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Axelsson, Jonas
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Exploring self-loyalty in the context of social acceleration: Theorising loyalties as emotions and resistance2017Inngår i: Journal of Political Power, ISSN 2158-379X, E-ISSN 2158-3803, Vol. 10, nr 2, s. 133-148Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This article is a theoretical exploration of a layer of loyalty called self-loyalty. We define self-loyalty as an emotion that is channelled through social forms. To show the usage and relevance of the concept we present social acceleration as a contextualisation. Two self-loyalty strategies in relation to acceleration are discussed: a voluntary form based on resistance and an involuntary form based on acceptance and 'playing the game'.

 • 63.
  Arvidson, Markus
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Axelsson, Jonas
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  G. D. H. Coles syn på lojaliteter2017Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 64.
  Arvidson, Markus
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Axelsson, Jonas
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Lojalitet och lydnad2016Inngår i: Inkluderande och hållbart arbetsliv: Book of abstracts – FALF 2016, 13–15 juni 2016, Östersund, 2016Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 65.
  Arvidson, Markus
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Axelsson, Jonas
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Lojalitetens sociala former - Om lojalitet och arbetsliv2014Inngår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 20, nr 1, s. 55-64Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  I följande artikel görs en teoretisk utveckling av begreppet lojalitet. Begreppet används idag på ett common sense-artat sätt och därmed riskerar begreppet att få bristfällig förklaringskraft. Till exempel betonas alltför ofta vertikala relationer med hjälp av begreppet. I artikeln presenteras fyra sociala lojalitetsformer i syfte att frambringa ett skarpare lojalitetsbegrepp som kan användas inom exempelvis arbetslivsforskningen.

 • 66.
  Arvidson, Markus
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Axelsson, Jonas
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Loyalty to the self: Philosophical and social psychological reflections2013Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 67.
  Arvidson, Markus
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013).
  Axelsson, Jonas
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Negative and positive loyalty2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  One way to conceptualize the complexity of working life is to see it through the lens of loyalty. When a person works several loyalties are active – the legal duty of loyalty to the employer; loyalty to colleagues, loyalty to the profession, et cetera.

  It is common to make distinctions between different forms of loyalties – it is for example different to be loyal to your friend compared to being loyal to your country. In our own research we have focused on the differences between vertical and horizontal loyalties. But to the best of our knowledge one important distinction is quite absent from previous research about loyalty: The distinction is between negative and positive loyalty. This conceptual pair is inspired by Isaiah Berlins classical discussion about freedom . Berlin theorizes two different forms of freedom – negative freedom (freedom from coercion) and positive freedom (freedom as autonomy and personal development).

  George P. Fletcher has in his classical study on loyalty come close to our distinction. He uses the concept of “minimum loyalty” (what we call negative loyalty) and “maximum loyalty” (positive loyalty). The problem with Fletcher´s terminology is that it connotes a quantitative difference when the difference in reality is qualitative. Some loyalties can be characterized as an absence of disloyalty (when a person obeys the legal duty of loyalty) – we call this form negative loyalty. And some loyalties are filled with the presence of emotions, commitment and so on – this is positive loyalty.

  The present study is theoretically oriented, and methodologically we have been inspired by Richard Swedberg’s notion of theorizing and his ideas about its central role in social science.

 • 68.
  Arvidson, Markus
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Axelsson, Jonas
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Resistance as loyalty2015Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 69.
  Arvidson, Markus
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013).
  Axelsson, Jonas
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Självlojalitet i arbetslivet2017Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  I detta paper introduceras begreppet självlojalitet; begreppet utvecklas sedan i relation till centrala fenomen i arbetslivet. Begreppsutvecklingen sker med inspiration från Richard Swedbergs resonemang kring theorizing som en vetenskaplig metod i sig själv. Theorizing innebär bland annat att processen är viktig, inte bara det teoretiska slutresultatet. I linje med detta är vårt mål att uttrycka oss på ett essäistiskt och tankeväckande sätt som startar läsarens egna (och kanske också alternativa) resonemang om ämnet. I vårt paper bygger vi vidare på vår tidigare utveckling av lojalitetsbegreppet. Vi hämtar lojalitetsdefinitionen från Josiah Royce, och definierar lojalitet på detta sätt: ”den praktiska och genomgripande hängivenheten hos en person för en sak”. Vi menar att ”en sak” kan vara något som är tydligt anknutet till en enskild individ – till exempel ett livsprojekt, en karriär eller en hobby. Självlojalitet kan till exempel innebära att man på självdisciplinerat och metodiskt sätt strävar efter framtida, personliga mål i yrkeslivet. Även om självlojalitet är tydligt kopplat till en enskild individ rör det sig dock inte om  något asocialt. Eftersom människor är sociala varelser präglas även relationerna till oss själva, som individer, av det sociala livet. I anslutning till självlojalitetens socialitet så ser vi självlojalitet som en social form i Georg Simmels mening. Vi bygger härmed vidare på vårt tidigare teoretiserande där vi har arbetat fram fyra sociala lojalitetsformer som är aktuella i interpersonella sammanhang (vertikal-ofrivillig; vertikal-frivillig; horisontell-ofrivillig; horisontell-frivillig). Självlojalitet kan inte buntas ihop med någon av dessa fyra utan bör ses som ett eget begrepp. Relationen mellan det horisontella och vertikala ser inte ut att vara relevant i samband med självlojalitet – däremot skillnaden mellan det frivilliga och det ofrivilliga. Således introduceras två grundformer av självlojalitet – frivillig självlojalitet och ofrivillig självlojalitet. När dessa  rundformer utvecklas i vårt paper sker det i relation till fenomen i arbetslivet. Frivillig självlojalitet är när människor kan utveckla sina möjligheter ”inifrån och ut” i arbetslivet. Det kan till exempel vara när en individ kan försörja sig genom det som först var en hobby. Ofrivillig självlojalitet handlar om att människor pressas utifrån till att vara självlojala. Uttryckt med mer vedertagna begrepp så handlar det om att individer pressas till att ”förverkliga sig själva” och vara individualistiska. Vi menar att den ofrivilliga självlojaliteten är påfallande i vårt samhälle, och ett exempel på detta fenomen är Arbetsförmedlingens behandling av arbetslösa personer. I vårt paper förs också ett resonemang om självlojalitet som del i en vidare samhällstendens där olika ursprungligen interpersonella fenomen (till exempel lojalitet – men även något helt annat som fotografin) fått mer individualistiska varianter under senare decennier

 • 70.
  Arvidson, Markus
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013).
  Axelsson, Jonas
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  The Cole-Guetzkow-view on loyalty conflicts in organizational and everyday life2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Albert O. Hirschman's concepts of exit, voice, and loyalty constitute a well-known theoretical model frequently used in problems concerning loyalties and loyalty conflicts. Despite Hirschman's contributions, we argue that loyalty conflicts are not sufficiently theoretically or empirically explored. In this paper we use theorizing, a method provided by Richard Swedberg, to analyze loyalty conflicts, both in organizational and everyday life and present alternative and complementary perspectives to Hirschman's model. This approach is also a continuation of our own previous research about different forms of loyalties. Two thinkers we consider to be interesting in this case are G. D. H. Cole (1925/26) and Harold Guetzkow (1955). The theoretical perspectives of these two thinkers are combined in the paper – and this is what we call "the Cole-Guetzkow-view". From G. D. H. Cole, the idea is that society and everyday life are built from a complex weaving of competing loyalties, as well as the idea that loyalty conflicts, and their handling, tightens our discernment and rationality. In sum, loyalty conflicts develop us as reflecting human beings. Guetzkow, from his point of view, discusses different strategies to use when faced with loyalty conflicts. For example, a loyalty conflict can be solved through divided loyalties called compartmenting as in this case: a person may feel loyal to the church on Sundays while more profane loyalties are relevant during the rest of the week. In conclusion, the Cole-Guetzkow-view on loyalty conflicts contributes with ingenious and creative strategies and solutions to different social and moral dilemmas both in organizations and everyday life. The creative and strategic aspects of people facing loyalty conflicts are sometimes missing in the Hirschman-model were the Cole-Guetzkow view can function in a complementary way. As a link between Cole and Guetzkow some ideas from Morton Grodzins are used.

 • 71.
  Arvidson, Markus
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Axelsson, Jonas
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  The concept of self-loyalty2014Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 72.
  Arvidson, Markus
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Axelsson, Jonas
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  The everyday life of Ulysses: An interactionist approach2015Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 73.
  Arvidson, Markus
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013).
  Axelsson, Jonas
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Regin Öborn, David
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Lojalitetskonflikter hos fakultetsadministratörer: En explorativ studie2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 74.
  Arvidson, Markus
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Johansson, Sara
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Hur stereotyper kan påverka relationsarbetet – exemplet våldsbejakande miljöer2018Inngår i: Relationer i socialt arbete: I gränslandet mellan profession och person / [ed] Anders Bruhn, Åsa Källström, Stockholm: Liber, 2018, s. 123-137Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 75.
  Arvidson, Markus
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013).
  Johansson, Sara
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Roll och identitet: En socialpsykologisk introduktion2017Bok (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Roll och identitet är två begrepp som vi ständigt stöter på i vardagliga samtal, när vi slår upp en tidning, tittar på tv eller använder nätet. Men vad betyder de egentligen och vad är skillnaden mellan dem?I den här boken använder författarna ett socialpsykologiskt förhållningssätt för att diskutera begreppen roll och identitet utifrån olika infallsvinklar och aspekter, som avvikelser, genus, människobehandlande organisationer, kollektiv identitet, emotioner och avhopp från gemenskaper.Det mänskliga samspelet är bokens fokus. Med hjälp av författarnas grundliga analys av begreppen förmedlas ett socialpsykologiskt perspektiv på världen där begreppens betydelse inte tas för given, utan definieras genom sin användning och av sammanhanget. Vad som är roll respektive identitet beror ofta på situationen och på sociala överenskommelser. Boken vänder sig till högskolestudenter med intresse för socialpsykologi, till dem som läser program inom samhällsanalys, socialt arbete, psykologi och arbetsvetenskap, till lärarstudenter och blivande poliser samt till andra som i sin yrkesverksamhet stöter på frågor kring roll och identitet.

 • 76.
  Arvidsson, Sarah
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Universitetsstudenters upplevelser inför examen: -         En kvalitativ studie om hur vad universitetsstudenter känner inför framtiden efter studierna2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 77.
  Askeröd, Tove
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Orsaker till omföderskors önskemål om kejsarsnitt ur ett profesionellt perspektiv: En explorativ studie av hur läkare och barnmorskor uppfattat orsakerna utifrån omföderskors berättelser2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Den här kvalitativa studien syftar till att explorativt beskriva vad som motiverar omföderskor att ansöka om kejsarsnitt. Totalt tio stycken läkare och barnmorskor deltog i studien där semistrukturerade intervjuer användes för att samla in data. Studien grundar sig på ett tillgänglighetsurval där deltagare efter inbjudan själva tagit kontakt för medverkan. För att analysera data användes tematisk analys. Ur analysen växte tre huvudteman fram som skildrar orsakerna till kvinnornas önskemål om kejsarsnitt. Det första temat var Traumatiska upplevelser och tryggheten i vården. I temat finns tre underteman, Upplevelser av tidigare förlossning som ett trauma, Bristande delaktighet och objektifiering samt Oförmågan att kommunicera sina behov. I det andra huvudtemat, Förändrad syn på förlossning, stress och kontroll ingår tre stycken underteman, Ett modernt synsätt, stress och förutsägbarhet och personlighetstyp vid kejsarsnitt. Det tredje huvudtemat Okunskap, försvarsmekanismer och känslohantering innehåller inga underteman utan står för sig själv.

  I deltagarnas berättelser om hur kvinnor har upplevt sin första förlossning synliggörs de aspekter som kan vara orsak till omföderskors önskan om kejsarsnitt. I berättelserna skildras kvinnors rädsla inför det okända i förlossningssituationen och andra känslomässiga behov som tidigare varit dolda synliggörs.

  Det handlar om behovet att bli sedd, värderad och bekräftad samtidigt som det talas om starka behov av kontroll och rädsla för att misslyckas. Likaså beskrivs rädslan för att inte bli omhändertagen och upplevelsen av bristande tillit till andra människor.

   

  Nyckelord: omföderskor, kejsarsnitt, orsaker och förlossningsrädsla

   

   

   

 • 78.
  Assad, Sheima
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Eriksson, Anne-Charlotte
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Anhöriga har det lika jobbigt dom, som står på andra sidan.”: En kartläggning av de civila organisationerna i Karlstad och vilket stöd de kan ge anhöriga som har barn eller ungdomar som missbrukar droger.2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I det samhälle vi lever idag ser vi en avsaknad av de sociala band som fanns i tidigare samhällen.Detta numera individualistiska samhälle skapar en otrygghet föryngre människor. De individer som inneharsvagt socialt kapital, där sociala band ingår, fastnar lättarei en missbruksproblematik.

  Målet med denna studie var att undersöka det fält, som kallas för den tredje sektorn eller civilsamhället. Vi var intresserade avdetstödoch vilka möjligheter detharatterbjuda till de signifikanta andra, där det finnsbarn eller ungdomar som har fastnat i ett drogrelateratberoende. Studien utgörsom en kartläggning över de civila organisationerna, som handhar missbruks-problematik,i Karlstad.

  Datainsamlingsmetoden var semi-strukturerade intervjuer Samtligadata är kartlagdmed hjälp av analys och kodning som lett fram till kategorier. 

  Anknytning till tre teorier har gjorts: empowerment, socialt kapital och det salutogena perspektivet med KASAM. De teoretiker som är kopplade till dessa är:Bourdieu,Coleman,Putnamoch Antonovsky.

  Resultatet visar att det finns ett visst stöd från den tredje sektorn för anhöriga till missbrukande barn eller ungdomar.Våra respondenter påpekar att de önskar en utvidgning av stödet till anhöriga. Detta för att om anhöriga stärks så är chansenstörreatt den unge blir av med och bibehåller sin frånvaro från droger. Huvudkategorin som framkom genom data benämns som Civilsamhällets stöd. Studien redovisar även fyra underkategorier med tillhörande teman. Följande är de fyra underkategorierna: Individens möjligheter, Avsaknad av stöd, Socialarelationer och Organisationens stöd.

  I diskussionen tas upp huruvida vi har nått fram till vårt syfte och vår problemformulering. Vi diskuterar även om vi kunde ha gått tillväga på något annat sätt i datainsamlingen.

  En framtida forskning kan göras på vårt resultat genom att en utvidgning avstudien kommer till stånd med exempelvis en inblandning av myndigheter eller andra kommuner och göra en jämförelse i vilket stöd de erbjuder och hur de utför detta stöd. Det fanns även en förfrågan hos respondenterna att få veta hur de anhöriga uppfattar det stöd som sektor tre ger i dag samt hur de känner inför det saknade stödetfrån samhället i övrigt. 

  Om de civila organisationerna skulle försvinna eller minska i omfattning, skulle det medföra att möjligheten till stöd för anhöriga skulleminska och inte bara få dem att må sämre än de annars behöver må i denna drogprocess samt att det skulle vara mycket negativt för det arbete som dagligen sker från dessa organisationer medatt motverka ett beroende av droger.

  Före vår studie fanns det ingenliknande undersökning på detta område inom Karlstad kommun.Av denna anledninghar vi förhoppningaratt vårt arbete ska ledatill en utveckling inom detta fältet .Vi har även förväntningar på att studien ska leda till ett vidare samarbete mellan sektor tre och sektor ett. Detta för att de ekonomiska delarna verkar vara högre i den sistnämnda sektorn, så att fler anhöriga ska få möjlighet till stöd, utan att sektor tre för den skull skall behöva varaberoende av sektor ett.

 • 79.
  Assermark, Sofie
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Skillnader i subjektivt välbefinnande hos föräldrar: En kvantitativ studie om subjektivt välbefinnande och sömnsvårigheter hos föräldrar i Sverige2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka om det fanns några skillnader i subjektivt välbefinnande hos föräldrar beroende på graden av sömnsvårigheter och ålder på yngsta barnet. Stickprovet bestod av 162 föräldrar i Sverige. Deltagarnas grad av subjektivt välbefinnande och sömnsvårigheter var självskattade genom instrumenten Satisfaction With Life Scale och Insomna Servity Index. För att besvara studiens frågeställning genomfördes en flervägs variansanalys (ANOVA). Den beroende variabeln var subjektivt välbefinnande och de oberoende variablerna var grad sömnsvårigheter och ålder på yngsta barn. Resultatet visade att det var en signifikant huvudeffekt mellan subjektivt välbefinnande och grad av sömnsvårigheter. Resultatet visade även att det fanns en signifikant huvudeffekt mellan subjektivt välbefinnande och ålder på yngsta barnet. Resultatet visade att det inte fanns någon signifikant interaktionseffekt för sömnsvårigheter och ålder på yngsta barnet. Vidare drogs slutsatsen att grad av sömnsvårigheter samt vilken ålder barn är i har betydelse för föräldrars subjektivt välbefinnande.

 • 80.
  Axelsson, Malin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Upplevelsen av löparträningen tillsammans med en löparapplikation: Kvalitativ uppsats gällande upplevelsen utav dagens löparapplikationer2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka hur löpare upplever löparapplikationer i sin träning. Metoden som använts är av kvalitativ ansats där en tematisk analys använts för att tolka resultatet. Analysen genererade 5 teman. ”Ett beroende och en förstärkt verklighet” som betyder att användarna av löparapplikationerna lurar sig själva att tro att man utför bra prestationer samtidigt som applikationerna servar användaren med förstärkande statistik. Användarna manipulerar statistiken för att kunna motivera sig och sin träning, ”Tävlan för en god självkänsla” som betyder att användarna hela tiden jämför sig själva, sina prestationer mot sig själva men även mot andra via applikationens delningsfunktioner.,”Anpassa sig efter sin omgivning” som betyder att trots pressen från vardagslivet har användarna bestämt att de ska ut och springa och utför då beteenden för att anpassa sig efter miljön.,Aktiv vila” som betyder att deltagarna anser att löpning som träningsform är något som ger en effektiv vila från kraven i vardagslivet och ”Självskapade mål och motiv” som betyder att användarna skapat sig egna kortsiktiga och långsiktiga mål utanför applikationen. Slutsatserna i föreliggande studie är att användarna förbiser statistiken och missar helhetsbilden av sin presterade löpning på grund av applikationens statistiska funktioner, Användarna bortser från möjligheten att få kunskap att förebygga skador och tittar istället i applikationens statistik för att motivera sig och att applikationerna endast kan ge användaren en begränsad kortsiktig motivation men ingen långsiktig motivation.

 • 81.
  Axelsson, Åsa
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Andersson, Ida
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Hedersrelaterat våld och förtryck - En fråga för vem?: En diskursanalys om socialsekreterares konstruktion av hedersrelaterat våld och förtryck2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur socialsekreterare förhåller sig till och resonerar om hedersrelaterat våld och förtryck. Begreppet hedersrelaterat våld och förtryck är inte ett tydligt definierat begrepp vilket medför ett stort tolkningsutrymme för socialsekreterares möjligheter att konstruera företeelsen. Studien genomfördes för att se hur denna konstruktion tog sig uttryck hos enskilda socialsekreterare inom socialtjänsten i Sverige och om det påverkade beviljandet av insatser för klienterna. I studien har en kvalitativ metod använts för insamling av empiri och diskursanalys har använts för analysen. Med utgångspunkt i socialkonstruktivismen visade resultatet hur företeelsen hedersrelaterat våld och förtryck görs och konstrueras av socialsekreterare samt att det inte finns en "absolut" sanning om vad hedersrelaterat våld och förtryck är. Analysen visade att det finns en dominerande diskurs där företeelsen framställs som kulturellt betingad, där det skapas en distans mellan ett ”vi” och ett ”dem”, mellan ”svenskar” och ”invandrare” och där betoning läggs vid individens kulturella tillhörighet. Den alternativa könsdiskurs som framträdde i vår analys av materialet beskrev hedersrelaterat våld och förtryck som ett uttryck för patrialkaliskt maktutövande som existerar oberoende av kultur. I könsdiskursen beskrevs företeelsen som vilket våld som helst mot kvinnor och barn, där exempelvis män inte anses kunna inneha rollen som offer utan endast som gärningsman.

  Nyckelord: hedersrelaterat våld, socialtjänst, socialkonstruktivism, diskursanalys, begreppsdefinition

 • 82.
  Axgrim, Zarah
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Andersson, Jonna
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  De bortglömda barnen i beredandet av tvångsvård: Om bristande rättssäkerhet och föräldrars normalitet i tillämpningen av LVU.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vi har i denna studie använt oss av ett kvalitativt angreppssätt för att undersöka 19 domar gällande ”barn som far illa” enligt 2§ lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Studiens syfte var att undersöka hur Socialnämnden i sina yttranden till Förvaltningsrätten argumenterar för tvångsvården. Studien har inspirerat av diskursanalys som metod och teori samt applicerat det teoretiska begreppet normalitet som ett analytiskt verktyg. Resultatet visar att socialnämnden argumenterar utifrån föräldrars tillkortakommanden och det onormala föräldraskapet i förhållande till barns odefinierade behov. Vidare framkommer att argumentationer förs utifrån lagstiftningen rekvisit för att uppnå rättslig relevans.

 • 83.
  Baadsgaard, Anna Kristine
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013).
  Att arbeta i en värdestyrd organisation: En kvalitativ studie om upplevelser och erfarenheter från anställda på värdestyrda organisationer2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur anställda upplever det att samverka och arbeta i en värdestyrd organisation med uttalad värdegrund. För undersökningen tillämpades en kvalitativ metod i form av tematisk analys. Datainsamlingen bestod av tio intervjuer med open-structure. Inklussionskriterierna krävde att deltagarna hade arbetat i en värdestyrd organisation i minst sex månader. Den tematiska analysen genererade fyra teman: "Meningen med arbetet" beskriver hur de anställda hittar och upprätthåller syftet med deras arbete. "Gemenskapens betydelse" beskriver individernas känsla av gemenskap inom organisationen, uppbyggnad av relationer genom organisationen, vad som krävs för att vara en del av den stora gemenskapen samt vad som händer när individen inte känner sig delaktig. "Bekräftelse från omgivningen" speglar individernas tankar kring att jobba på organisationer med uttalad värdegrund, hur de uppfattas av omgivningen och hur det influerar dem att bli en del av varumärket. Det sista temat "Att leva upp till värdegrunden" beskriver tankarna om att dela värdegrunden och vad som händer när värdegrunden matchar deras egna värderingar samt de konsekvenser som uppstår när individen inte delar organisationens värdegrund. Resultaten visade att det krävs mycket engagemang och energi från individer som arbetar i värdestyrda organisationer. Något som i sin tur inte passar alla. När det blir fel kan individen börja ifrågasätta sin egen tillräcklighet som person. Känner individen däremot att värdegrunden matchar, blir organisationens värdegrund en del av individen.

 • 84.
  Baadsgaard, Anna Kristine
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Könsstereotypiska attityder och karriär: En enkätundersökning bland studenter på Karlstads universitet2018Student paper second term, 5 poäng / 7,5 hpOppgave
 • 85.
  Baaz, Mikael
  et al.
  University of Gothenburg, Sweden.
  Heikkinen, Satu
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Lilja, Mona
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier. Sociologi.
  Editorial2017Inngår i: Journal of Political Power, ISSN 2158-379X, E-ISSN 2158-3803, Vol. 10, nr 2, s. 127-132Artikkel, forskningsoversikt (Annet vitenskapelig)
 • 86. Baaz, MIkael
  et al.
  Heikkinen, Satu
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013).
  Lilja, Mona
  Editorial: Special Issue. Resistance and Emotions.2017Inngår i: Journal of Political Power, ISSN 2158-379X, E-ISSN 2158-3803, Vol. 10, nr 2, s. 127-132Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 87.
  Baaz, Mikael
  et al.
  Department of Law, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Lilja, Mona
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier. School of Global Studies, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  (Re)categorisation as resistance: Civil society mobilisations around the Preah Vihear Temple2016Inngår i: International Journal of Politics, Culture, and Society, ISSN 0891-4486, E-ISSN 1573-3416Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper deals with civil society mobilizations and resistance in relation to a world heritage site—the ninth-century Khmer temple Preah Vihear, which is located in the northern province of Cambodia and borders eastern Thailand. In particular, the paper explores resistance in terms of (re)categorizations from a historical and discursive–materialistic perspective. The field of resistance studies has mainly been preoccupied with entities such as texts, signs, symbols, identity, and language. In this article, however, we bring in physical and material entities in order to display the ways in which matter is of importance in the (re)construction of discourses and thereby for resistance.

 • 88. Baaz, Mikael
  et al.
  Lilja, Mona
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013). Sociologi.
  Allison, Östlund
  Legal Pluralism, Gendered Discourses and Hybridity in Land-Titling Practices in Cambodia2017Inngår i: Journal of law and society (Print), ISSN 0263-323X, E-ISSN 1467-6478, Vol. 44, nr 2, s. 220-227Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This article describes and analyses the tensions, ambivalence, and hybridity that prevail in the nexus between discourses of gender and the legal pluralism of the new, formalized, and customary ways of handling land titles. Based on empirical research in Cambodia, it reveals a number of mechanisms, challenges, and inconsistencies in the practice of land-titling. Foremost, the practice of titling seems to be highly informed by local discourses of marriage, family, gender, and age, which all affect to whom land is assigned; this leaves a hybrid construction in the nexus between statutory law and customary practices. The article departs from this observation and adds three contributions on a theoretical level to existing research: by incorporating the dimensions of discourse analysis and legal hybridity, by linking the concept of legal pluralism to the process of hybridization, and by introducing the notion of hybridity of implementation as a supplement to hybridity of law.

 • 89.
  Baaz, Mikael
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Lilja, Mona
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013). Göteborgs universitet.
  Stellan, Vinthagen
  Göteborgs universitet.
  Resistance Studies as an Academic Pursuit2017Inngår i: Journal of Resistance Studies, ISSN 2001-9947, Vol. 3, nr 1Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 90. Baaz, Mikael
  et al.
  Lilja, Mona
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier. Sociologi.
  Vinthagen, Stellan
  Researching Resistance and Social Change: A Critical Approach to Theory and Practice2017Bok (Fagfellevurdert)
 • 91.
  Backe, Stefan
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Safety promotion and injury surveillance with special focus on young people´s club sports: Challenges and possibilities2014Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Physical activity in youth has many benefits, but parallel to these benefits, sport related injuries pose considerable risks.  It is important to public health to address sport related injuries, particularly those affecting young people, who comprise the majority of participants in organised sport in Sweden. 

  The first study in this research showed that inspections of local sport environments, where injuries often occur, did not occur uniformly. Two additional studies pointed out the need for better surveillance of injuries, and described the use of ambulance attendance reports as a possible improvement to current surveillance systems, with a possibility to improve safety for youth and other sport participants. Two other studies identify risk factors that were specific to football and climbing sports, which can be used to guide targeted safety interventions for the young participants of these sports. 

  The studies, taken as a whole, provide new information about the factors associated with sport related injuries, particularly for young people, and point out the need for better sport injury surveillance, improved inspection strategies for fields maintained by organised sport clubs in local communities, and the need to address risk factors specific to different sport activities.

 • 92.
  Backman, Emma
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Användandet av smartphones bland studenter: en av 2000-talets källor till upplevd stress?: En jämförande studie bland män och kvinnor2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 93.
  Balkmar, Dag
  et al.
  Centrum för feministiska samhällsstudier, Örebro Universitet.
  Mellström, Ulf
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013). Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Centrum för genusforskning.
  Masculinity and autonomous vehicles: A degendered or resegregated future system of automobility?2018Inngår i: Transfers, ISSN 2045-4813, E-ISSN 2045-4821, Vol. 8, nr 1, s. 44-63Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This article addresses the anthropomorphization and interpellative experience of cars and trucks, in order to meet future mobility challenges. Autonomous vehicles off er an emancipatory opportunity within a wider movement of degendering and regendering motor vehicles. We argue that autonomous vehicles can challenge the foundations of a gendered economy founded on masculinity, speed, pleasure, and embodiment. Rather than thinking in terms of a process of demasculinization, this article anticipates a regendering and resegregation through which certain forms of masculine gendered economies of pleasure will lose ground and others will gain. A core question in this article asks who will be in the driver's seat of future systems of automobility as the control of the vehicle is gradually being transferred from the driver to digital control systems and intelligent roads.

 • 94.
  Barremyr, Julia
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Högkänslighet; Livstillfredsställelseoch livskvalité.: En studie om hur livskvalité och livstillfredsställelse ser ut hos individer medhögre grad av känslighet.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Begreppet högkänslig har kritiserat av flera forskare under åren. Många forskaremenar att forskningen kring högkänslighet är bristfällig vilket var ett belägg för attgenomföra föreliggande studie. Det låg i intresse att skapa mer kunskap om hurhögkänslighet relaterar till livskvalité och livstillfredsställelse för att lägga en bredare grundtill personlighetsdraget. En kvantitativ enkätstudie genomfördes med syfte att undersökakorrelationer och prediktioner mellan grad av känslighet och livskvalité samtlivstillfredsställelse. Studien vände sig till individer vars känslighetsgrad var låg till hög påkänslighetsskalan. För att mäta grad av känslighet användes The highly sensitive personscale(HSP) och för att mäta livskvalité och livstillfredsställelse användes Brunnsviken BreifQuality of Life Inventory(BBQ) samt The Satisfaction With Life Scale(SWLS). Insamlatdatamaterial hanterades i SPSS analyserat genom Pearsons korrelationskoefficient test samtenkel regressionsanalys. Resultatet visade på ett signifikant negativt samband mellan grad avkänslighet och vänner och vänskap. Resultatet visade även på ett signifikant negativtsamband mellan grad av känslighet och livstillfredsställelse. Resultatet från föreliggandestudie visar även att grad av känslighet var en signifikant prediktor för livstillfredsställelse.Resultatet visade att sex korrelationer mellan grad av känslighet och fritid, syn på livet,kreativitet, lärande, syn på sig själv samt summa av livskvalité inte var signifikanta.Slutsatsen av den föreliggande studien är att personer med högkänslighet är mindretillfredsställda med sina liv. Det är önskvärt att genomföra framtida studier kringhögkänslighet och anknytning samt att ha en mer jämnfördelning mellan könen.

 • 95.
  Barzngy, Joanne
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Anknytningsmönster i vuxenålder och subjektivt välmående ur  socialarbetares perspektiv: En kvantitativ studie om anknytningsmönster i vuxenålder och subjektivt välmående2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie var att få en ökad förståelse gällande skillnader i graden av subjektivt välmående hos socialarbetare. Detta utifrån ett självskattat perspektiv på sina anknytningsmönster. Målgruppen inriktade sig på individer med arbete inom sociala sektorn i två kommuner i Sverige. 121 socialarbetare besvarade denna enkät elektroniskt via e-post och facebook . Mätinstrumenten som användes i  aktuella studien är Satisfaction With Life Scale (SWLS) som mäter graden av subjektivt välmående samt anknytningsmönster mäter individens sätt att relatera till andra människor. En oberoende envägs-ANOVA genomfördes och resultatet visade inget signifikant resultat mellan självskattning på olika anknytningsstilar och subjektivt välmående. Deskriptiva statistiken visade oavsett vad socialarbetarna hade för anknytningsstil var de delvist nöjda med sitt liv. Slutsatsen av föreliggande studie är att socialarbetarnas självskattade anknytningsstilar inte visar skillnader för graden av subjektivt välmående

 • 96.
  Bengtsson Edgren, Helena
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Föräldrars upplevelser av att barnen flyttar hemifrån: En kvalitativ studie där föräldrar beskriver sina personliga erfarenheter av barnens flytt2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of the study was to describe parents' experiences of empty nest. The sample consisted of individuals who had experienced one child moving out of the parental home. Data were collected through qualitative semi-structured interviews and were analyzed by using thematic analysis. The thematic analysis revealed four themes, Concerns about the new time in life, Changing roles, Socializing in the family and Testing the relations. Due to the themes participants' stories reveal anxiety facing the time that will come when children takes the step to leave the nest. The experiences of the children moving out changed over time as well as the phases of the process to reach a new identity follows a progression. The relationship within the family is changing with new ways to communicate and socialize. This affects the parental relationship and leads to deeper relationship or in the direction of a separation. One conclusion is that mental preparation in the context and the time before moving out leads to positive experiences, which contributed to the relocation of a whole experienced as positive even if it starts with concern. Parents who discuss the new situation of life and prepare for changes improve the relationship.  

 • 97.
  Bengtsson, Maria
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Eriksson, Petra
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Du lär dig kanske hantera det efter ett tag: En kvalitativ studie om socialsekreterares erfarenheter kring klientrelaterat hot och våld.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande uppsats var att undersöka hur socialsekreterare inom familjeavdelningens utredningsenhet förhåller sig till situationer av hot och våld på arbetsplatsen och även till det förebyggande arbete som bedrivs för att undgå att hotfulla situationer uppstår. För att uppnå studiens syfte används en kvalitativ metod i form av fem intervjuer. I intervjuerna sökte vi svar på frågeställningen: Vilka kunskaper om åtgärder har socialsekreterarna fått, om hur de ska agera utifall hot och våld uppstår i möten med klienter på arbetsplatsen? Vilka strategier använder socialsekreterarna sig av för att inte hotfulla och våldsamma situationer ska uppstå i möten med klienter? Det insamlande materialet har bearbetats genom inspiration utifrån en hermeneutisk ansats och analyserats utifrån KASAMteorin och de teoretiska begreppen mentalisering, organisationskultur samt coping. Studiens resultat visar att det förekommer få hotfulla situationer inom familjeavdelningens utredningsenhet. Det kan istället handla om kränkningar via telefon och mejl. Det framkommer att socialsekreterarna har en medvetenhet genom att de förbereder sig inför möten med klienter för att försöka sätta sig in i hur klienten kommer att uppleva mötet. Samtliga betonar vikten av att bemöta klienten med respekt. Resultatet visar även att intervjupersonerna anser att det finns ett bra stöd hos kollegor och chefer. Dock saknar de en bredare utbildning kring hur de ska agera om hot eller om en våldsam situation uppstår. Majoriteten av intervjupersonerna ansåg att ålder och arbetslivserfarenhet kan vara av betydelse för hur man upplever om man är med om otillåten påverkan. Det framkommer av intervjupersonerna att arbetslivserfarenhet är något som påverkar vilka försiktighetsåtgärder de tar i sitt privatliv, för att privatlivet inte ska påverkas av ens yrkesval. Just erfarenheten kan påverka att de upplever vissa situationer som mindre hotfulla. Även socialsekreterarnas ökade kunskaper påverkar hur de agerar i situationer som präglas av hot och våld. De får en viss acceptans för vilken situation klienten befinner sig i.

 • 98.
  Berg, Anna
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Skillnader mellan tvillingar och icke-tvillingar avseende anknytning och differentiering: En kvantitativ studie om skillnader mellan tvillingar och icke-tvillingar avseende anknytningsmönster och svårigheter i att differentiera sig från andra2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet var att jämföra tvillingar, syskon och tvillingar med andra syskon med avseende på anknytningsmönster och svårighet i att differentiera sig från andra. En kvantitativ metod har använts och då med en webbaserad enkät som datainsamlingsmetod. Urvalet i studien var tvillingar och vanliga syskon. Enkäterna analyserades med hjälp av sex envägs oberoende variansanalyser. Det fanns en signifikant skillnad mellan tvillingar och syskon och mellan tvilling och tvilling med andra syskon avseende sakorientering. Det fanns inte någon signifikant skillnad mellan tvillingar, syskon och tvillingar med andra syskon avseende tillit, distans, bifallsbehov, relationsfixering och svårighet i att differentiera sig från andra. Det kan tyda på ett otryggt undvikande anknytningsmönster hos tvillingar, vilket kan ha negativa konsekvenser för interpersonella relationer. Detta visar att mer forskning inom området behövs för att kunna sätta in lämpliga insatser. 

 • 99.
  Berg, Helén
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013).
  Unga vuxnas sociala behov och Facebook-användning2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of the study was to investigate social needs and Facebook habits of young adults who work with service in the entertainment industry. Relationship between Facebook use and social needs to interact or express dominance were analyzed. Furthermore, it was analyzed whether social needs and Facebook use differ between women and men, privacy settings and the attitude to whether Facebook communication is equivalent to the communication eye to eye. An instrument, Social Needs and Facebook Use (SobFB), was constructed from which a questionnaire was created that was directed to employees in a company in the entertainment industry. 57 people, of which 28 women and 29 men, respectively, answered the questionnaire. From the questionnaire responses, composite variables were constructed in the form of indexes to describe the variation in Facebook habits and social needs. The result showed that the use of Facebook to search for information and to communicate was positively correlated. There were no significant links between Facebook habits and stated social needs. The women in the study generally spent more time on Facebook than men. Women felt more than men that Facebook communication is as valuable as communication eye to eye. Women also relied on Facebook to a greater extent than men. Those who spent a lot of time on Facebook often lacked privacy settings and expressed addiction to greater extent.

 • 100.
  Berggren, Alma
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013).
  Män och kvinnors benägenhet att hjälpa andra: En kvantitativ studie om män och kvinnors självskattade hjälpande beteende2019Student paper second term, 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen var att undersöka om det finns en skillnad mellan angivet kön avseende hjälpande beteende samt om kön på personen som behöver hjälp påverkar beteendet. Undersökningen gjordes på 44 deltagare som befann sig på Karlstads universitet och undersökningen gjordes med hjälp av pappersenkäter. Deltagarna blev tillfrågade att delta genom ett bekvämlighetsurval. 22 män och 22 kvinnor deltog i undersökningen. Enkäten som användes i undersökningen var egenkonstruerad och gjordes med inspiration från Lopez, Pedrotti & Snyder, (2015) och Nickell. G.S., the helping attitude scale (refererad till Lopez m.fl., 2015). Enkätens upplägg inspireras av en opublicerad enkät av Svensson (2018, Karlstad). Enkäten består av bakgrundsfrågor, en scenariofråga och 15 påståenden angående hjälpande beteende. 22 enkäter hade en scenariofråga med betingelsen man och 22 enkäter hade en scenariofråga med betingelsen kvinna. Resultatet i undersökningen visade på att det inte fanns en signifikant skillnad mellan män och kvinnors hjälpande beteende. Resultatet visade även att det inte fanns någon signifikant skillnad på män och kvinnors benägenhet att hjälpa en man jämfört med en kvinna. Både män och kvinnor skattade sig själva högt angående hjälpande beteende och i scenariofrågan vilket bidrog till en takeffekt i studien, vilket påverkar resultatets trovärdighet.

1234567 51 - 100 of 869
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf