Change search
Refine search result
1234567 51 - 100 of 75088
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Aasa, Johannes
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Blir det bättre med tiden?: En studie av Large cap-noterade bolags nedskrivningsprövningar av goodwill2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  År 2005 beslutades att svenska företag vars aktier är noterade på en reglerad marknadsplats ska upprätta sina årsredovisningar enligt regelverket IFRS. En av många förändringar som detta medförde var att den immateriella illgången goodwill årligen ska nedskrivningsprövas, istället för att som tidigare linjärt avskrivas. För att utföra en nedskrivningsprövning måste ett företag värdera goodwill. Det inbegriper att fastställa en rad antaganden och precisera nyckeltal. Information om processen ska enligt standarden IAS 36 finnas att tillgå i företagets årsredovisning. Syftet med denna uppsats är att undersöka om svenska företag noterade på Large cap-listan har blivit bättre på att uppfylla informationskraven som preciseras i IAS 36 mellan år 2006 och år 2012. Studien omfattar de företag på Large cap-listan som innehar goodwillposter i år 2006 och 2012 års årsredovisningar, exklusive företag som tillhör branschen Healthcare. Resultatet från undersökningen påvisar en förbättring mellan de två undersökta åren för samtliga branscher. Det betyder att intressenter som vill läsa företagens finanisella rapporter har mer och bättre information om goodwill att tillgå.

 • 52.
  Aasa, Mikael
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  Hertzberg, Fredrik
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  Användandet av miljöledningssystem och gröna nyckeltal: – en studie av drivkrafter hos mindre företag2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under de senaste åren har miljömedvetenheten i samhället blivit

  alltmer påtaglig och i synnerhet är det debatten om växthuseffekten som fått mycket stort utrymme i media. Detta har medfört att företagens intressenter börjat ställa allt högre krav på att även företagen ska ta sitt miljöansvar. Ett vanligt sätt att få struktur på miljöarbetet är att implementera ett miljöledningssystem i verksamheten. Företagen väljer ofta att certifiera sig i och med

  införandet av ett miljöledningssystem, vilket även fler och fler av företagens kunder kräver. Idag är det fortfarande i första hand stora företag som miljöredovisar och använder sig av gröna nyckeltal för att visa sin miljöpåverkan för dess intressenter. I mindre företag är inte denna företeelse särskilt vanlig. Med detta som utgångspunkt blev vår problemformulering:

  Vad driver mindre företag att använda miljöledningssystem och gröna nyckeltal och hur bedriver de sitt miljöarbete?

  Vårt syfte med denna uppsats är att kunna ge vägledning om vilka gröna nyckeltal som kan vara relevanta och som mindre företag kan använda sig av i sin redovisning. Vi vill se om det går att identifiera drivkrafterna bakom miljöredovisning och hur intressenterna påverkar

  denna. Vi försöker fånga upp trender inom området och använder företagskoncerner som jämförelsegrund för att visa alternativ och ge exempel på miljöarbete.

  Teorin inleds med en redogörelse för olika drivkrafter som kan finnas bakom miljöredovisning samt en djupare diskussion om gröna nyckeltal. Vidare beskrivs intressentmodellen och legitimitetsteorin samt vad olika intressenter använder miljöredovisning till. Vi valde att

  kombinera en kvantitativ och kvalitativ metod för insamlandet av det empiriska materialet till vår studie. Vi börjar med den kvantitativa

  metoden för att få en överblick samt för att få respondenter till den kvalitativa delen av vår studie.

  I vår analys av det empiriska materialet har vi utgått ifrån vår teoretiska referensram där vi dragit slutsatserna att yttre faktorer och intressenter var viktiga vid initieringen av miljöarbetet och införandet av ett miljöledningssystem hos företagen, men att det senare var de interna fördelarna som värderades högst. Vad det visar är att mindre företag upplever en press utifrån att miljöcertifiera sig men att det i praktiken verkar vara av mindre betydelse vid

  upphandlingar. Det framstår helt klart att implementeringen av ett miljöledningssystem i företaget gör att miljöarbetet blir mer konkret och strukturerat. Vad avser användandet av gröna nyckeltal är det energiförbrukning i olika former som är den dominerande indikatorn,

  däremot verkar det finnas problem att relatera denna på ett enkelt och rättvisande sätt.

 • 53.
  Aasberg Pipirs, Julius
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Carlsson, Christoffer
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  USING BRAND MANAGEMENT TO ESTABLISH NETWORK RELATIONS: How SMEs can work with brand management in order to establish and develop corporate reputation and legitimacy in network relations in a B2B context2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title: Using Brand management to establish network relations: How SMEs can work with brand management in order to establish and develop corporate reputation and legitimacy in network relations in a B2B context

  Authors: Aasberg Pipirs Julius & Carlsson Christoffer

  Level: Master thesis, 30hp

  Keywords: Brand management, SME, Legitimacy, Corporate reputation, Network relations

  Background: Given the crucial role SMEs play in the modern society it is vital that knowledge is evolved that can be used to support and grow these businesses. Using brand management practices SMEs could establish and develop corporate reputation and legitimacy in network relations, which could result in higher chances of long-term survival in a B2B context.

  Research Question: How does working with brand management among SMEs establish, and develop, corporate reputation and legitimacy, and how do these three concepts affect the process of establishing network relations in a B2B context?

  Purpose: The purpose of this study is to first investigate how SMEs, in a B2B context, work with brand management and how this can establish and develop corporate reputation and legitimacy. Finally the authors wants to see how these three concepts affect the process of establishing network relations.

  Method: Based on an abductive research approach, a qualitative research method will be used to study six Swedish SMEs that operate in a B2B context. Primary data will be based on semi-structured interviews with managers at each company.

  Theoretical Framework: The current literature concerning SME brand management is presented followed by its linkages towards establishing and developing corporate reputation and legitimacy. Finally previous research concerning, the process of establishing network relations among SMEs, its relevance for SMEs, and how brand management, corporate reputation, and legitimacy could affect this process, is presented.

  Findings & Conclusions: Brand management offers SMEs the tools to communicate and interact with various types of stakeholders, which connects the organization to its external and internal environment. By combining this tool with a dedication of always performing above expectations, SMEs stands to efficiently establish and develop corporate reputation and legitimacy. These two constructs essentially acts as the foundation of that which network relations are built upon.

 • 54.
  Aastangen, Kim
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.
  Parsimony and Fragility of Hedonic Housing Price Indexes - Some Evidence from the Oslo Metropolitan Area1998Licentiate thesis, monograph (Other scientific)
 • 55.
  Abadiga, Gidi A
  et al.
  Södertörn University, School of Business Studies.
  Neibig, Marcel
  Södertörn University, School of Business Studies.
  Value vs Growth Stocks: Do Value Stocks Outperform Growth Stocks? Stockholm Stock Markets, 1995-20092012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study tries to examine if investment in value stocks (poor performing stocks) can generate superior returns over investment in growth stocks.

  Historical stock data for stocks traded in Stockholmstock markets are collected from various sources such as Börsguide and Reuters Thomson Ecowin Pro database. Using these and other relevant secondary historical data, stocks were grouped into value and growth portfolios depending on their P/E-multiples for five buy and hold periods which range from twelve months up to sixty months between investment periods 1996 and 2009.

  In each portfolio holding period, different numbers of value and growth stocks, ranging from, for example eleven stocks in period one, to twenty stocks in period five are purchased and held for an initial investment of 20000 SEK at the beginning of each portfolio holding period for the purpose of the study.

  The returns to these investments are computed for three different average return measurements. These are annual Mean Price Returns, Holding Period Returns and Risk-Adjusted Returns for each of the portfolio holding year, for the entire holding periods as well as for the entire portfolio holding periods combined together. Using the spread between these measures, the performances of both value and growth stocks are analyzed.

  When all the five portfolios are combined together and the mean annual rate of returns are computed, value stocks outperform growth stocks by an average of 15.1 % mean annual Risk -Adjusted Return Rate. The result for Holding Period Return is an average of 5.6 % higher than the growth stocks.

  These results indicate that investment made in value stocks identified using historical fundamental data can generate superior returns than growth stocks. Consequently, it can cautiously be argued thatStockholmstock markets appear to exhibit the characteristics of the semi-strong form of the Efficient Market Hypothesis.

 • 56.
  Abakarova, Elmira
  et al.
  Gubkin University, Moscow.
  Blomgren, Henrik
  KTH, School of Industrial Engineering and Management (ITM), Industrial Economics and Management (Dept.), Industrial marketing. KTH, School of Industrial Engineering and Management (ITM), Industrial Economics and Management (Dept.), Business Development and Entrepreneurship.
  Will the future European energy market be a German battle with Russian and Swedish actors in the centre of it?: Analyzing major players with the pattern shown by mergers and acquisitions2011Conference paper (Refereed)
 • 57.
  Abangma, Ferdinand Enoayuk
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics.
  Recognition of Brand Equity and Advertising in the Banking Industry in Cameroon. Case study Citibank N.A.: MBA-thesis in marketing2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  PURPOSEThe main purpose of this research is to determine the consumer level approach of brand equity in Citibank N.A using empirical information based on its brand awareness. The awareness of a brand would show the level of the brand recognition. A telephone interview was conducted to explain the different aspects that constitute the recognition of brand equity and brand awareness of Citibank N.A-Cameroon in addition to its ads.

  RESEARCH QUESTIONHow can Citibank N.A, Cameroon subsidiary, measure the level of its brand equity from its brand awareness?

  RESEARCH APPROACH/METHODOLOGYIn order to answer the research question and achieve the research objective established for this research, a structured research method was required. In this research a qualitative research approach was applied to suit the content of the research. A telephone interview was conducted to give a qualitative view of this research.

  FINDINGS AND CONCLUSIONSAwareness (aided, unaided), contributes to the recognition of brand equity. In the empirical part of the thesis brand recognition and awareness can be facilitated by Citibank-Cameroon subsidiary being participative in its social corporate responsibility plan to develop the community by planting trees and organizing football competition every summer holidays. This brand strategy has been used for several years to keep a positive brand image of the bank.

 • 58.
  Abarca-Pereda, Enrique
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Hungria Garcia, Rosane
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Technology Reshaping Relationships:: The case of FöreningsSparbanken2001Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The financial system is currently undergoing structural changes all over the world. Thanks to the advances of technology, banks are also changing the way they interact with their customers. From a face-to-face to a faceless contact, via cash machines and the Internet, banks are urging to create effective communication channels that maintain close relationships with their customers. To better illustrate this situation, this study was based on the case of FöreningsSparbaken, a Swedish retail bank, which has a traditional structure and is also undergoing structural changes. With the implementation of new technologies, the bank's customers are experimenting some dissatisfaction concerning the new services provided. Little personal contact, reduction in service options and payment of Internet service fees are the major negative aspects that customers are facing with the bank's changes. These issues are addressed and discussed in this research on the basis of marketing approach.

 • 59.
  Abassian, Saeid
  et al.
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Centre for Innovation Systems, Entrepreneurship and Growth .
  Johannisson, Bengt
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, ESOL (Entrepreneurship, Strategy, Organization, Leadership). Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Business Administration.
  Pesämaa, Ossi
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Centre for Innovation Systems, Entrepreneurship and Growth .
  Rylander, David
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Centre for Innovation Systems, Entrepreneurship and Growth .
  Bridging Traditional and Experience Industries: Lessons for the Gnosjö Region2010In: Social capital and development trends in rural areas: Vol. 5 / [ed] Hans Westlund, Kiyoshi Kobayashi, Jönköping: RUREG , 2010, p. 41-53Conference paper (Other academic)
 • 60.
  Abate, Marco
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Biei, Massimo
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Role of adopting response strategies to manage the Front-End phase of a project.: An exploratory study of the Italian Innovative SMEs.2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The present study investigates the role of the Front-End phase within the context of Innovative Small and Medium-sized Enterprises through the project management lens, focusing on what practitioners can do to manage this phase. Taking a cue from the assumption that the Front-End phase of a project is a very critical and important stage, this study begins with a literature review on innovation and on its role among the Small and Medium-sized Enterprises, and moves to the identification of the main challengesthat an Innovative Italian Small and Medium Enterprise has to face in the Front-End phase. Particularly, the research focuses on the strategies that a project manager can implement to deal with the fuzzy nature of the Front-End phase, originated by uncertainty, equivocality and complexity. The study has an inductive approach and a cross-sectional time-horizon. A case study strategy has been employed, together with semi-structured interviews as data collection technique, involving six Italian Innovative Small and Medium-sized Enterprises identified through the framework of legal requirements provided by the European Union. Although literature poses on the same level all three elements, results show that there is a general consensus about the main role played by uncertainty. Practitioners identify several strategies to employ in order to deal with uncertainty, while the number of strategies identified to reduce equivocality and complexity is limited. Furthermore, this study identifies a correlation between the size of a company and the type of strategies employed to deal with the fuzziness. The more resource a company allocates on a project, the wider is the range of possible strategies project managers can adapt.

 • 61.
  Abate, Megersa
  Swedish National Road and Transport Research Institute, Society, environment and transport, Transport economics, TEK.
  Does fuel price affect trucking industry’s network characteristics?: evidence from Denmark2014Report (Other academic)
  Abstract [en]

   The 2000s were dominated by rising fuel prices and economic recession. Both had an impact on the structure of the trucking industry and how freight was moved. This paper examines how fuel prices shaped trucking industry’s network characteristics such as the average length of haul, average load, and capacity utilization. In particular, we show the effect of fuel price on average length of haul using 29 quarterly independent surveys from the Danish heavy goods vehicle (HGV) trip diary from 2004 to 2011. The results show that the average length of haul is sensitive to changes in fuel price: a DKK 1 (0.18$) increase in diesel price/liter leads to a 4 percent decrease in the average length of haul in the 2004-2007 period. This implies that firms improve transport efficiency by reducing the number of kilometers needed to transport a tonne of cargo as a short run response to fuel price increases. This result, however, is not confirmed for the years following the 2008 financial crisis. It also depends on where in the distribution of the average length of haul one looks.

 • 62.
  Abate, Megersa
  Swedish National Road and Transport Research Institute, Society, environment and transport, Transport economics, TEK.
  Economic effects of air transport market liberalization in Africa2016In: Transportation Research Part A: Policy and Practice, ISSN 0965-8564, E-ISSN 1879-2375, Vol. 92, p. 326-337Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Although the aviation industry is increasingly becoming important for Africa's economic development and integration, the ability of airlines to access foreign markets remains hindered by restrictive regulatory policies. Attempts have been made to fully liberalize the intra-African air transport market. Except for general assertions about the merits/demerits of liberalization, our empirical understanding of the welfare effects of such polices in Africa remains rudimentary. This study empirically measures the economic effects of air transport liberalization, mainly on two supply side variables: fare and service quality, measured as departure frequency. The empirical models evaluate how air fares and departure frequency respond to measures of openness in air services agreements, while controlling for other determinants. The results show up to 40% increase in departure frequency in routes that experienced some type of liberalization compared to those governed by restrictive bilateral air service agreements. Furthermore, there is a relatively larger increase in departure frequency in routes which experienced partial liberalization compared to fully liberalized ones. This can be explained by the diminishing marginal effect of progressive liberalization on departure frequency. While the effect of liberalization is substantial in improving service quality, there is no evidence of its fare reducing effect.

 • 63.
  Abate, Megersa
  Swedish National Road and Transport Research Institute, Society, environment and transport, Transport economics, TEK.
  Economic effects of air transport market liberalization in Africa2014Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Although the aviation industry is increasingly becoming important for Africa's economic development and integration, the ability of airlines to access foreign markets remains hindered by restrictive regulatory policies. Attempts have been made to fully liberalize the intra-African air transport market. Except for general assertions about the merits/demerits of liberalization, our empirical understanding of the welfare effects of such polices in Africa remains rudimentary. This study empirically measures the economic effects of air transport liberalization, mainly on two supply side variables: fare and service quality, measured as departure frequency. The results show up to 40 % increase in departure frequency in routes that experienced some type of liberalization compared to those governed by restrictive bilateral air service agreements. While the effect of liberalization is substantial in improving service quality, there is no evidence of its fare reducing effect.

 • 64.
  Abate, Megersa
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute, Society, environment and transport, Transport economics Stockholm.
  Vierth, Inge
  Swedish National Road and Transport Research Institute, Society, environment and transport, Transport economics Stockholm.
  de Jong, Gerard
  University of Leeds.
  Joint econometric models of freight transport chain and shipment size choice2014Report (Other academic)
  Abstract [en]

  In freight transportation, decisions regarding the choice of transport mode (or chains of modes) and shipment size are closely linked. Building on this basic insight, in this paper we estimate and review various joint econometric models using the Swedish National Commodity Flow surveys. Robust parameter estimates from this exercise will be used to update the current deterministic Swedish national freight model system (the SAMGODS model) to a stochastic one.

 • 65.
  Abatecola, Gianpaolo
  et al.
  University of Rome Tor Vergata, Rome, Italy.
  Breslin, Dermot
  Sheffield University Management School, Sheffield, UK.
  Kask, Johan
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Discussing co-evolutionary research in management studies: a critical account of the new millennium2018Conference paper (Refereed)
 • 66.
  Abatecola, Gianpaolo
  et al.
  University of Rome Tor Vergata, Rome, Italy.
  Breslin, Dermot
  University of Sheffield, Sheffield, UK.
  Kask, Johan
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Lo sviluppo dell’approccio co-evolutivo negli studi di management: Un’analisi del nuovo Millennio2018In: Evoluzionismo sistemico: il fascino della precarietà / [ed] Paniccia, P. and Barile S., Aracne , 2018, p. 13-20Conference paper (Other academic)
 • 67.
  Abazi, Dafine
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Business.
  Ali, Ahmed
  Kristianstad University, Faculty of Business.
  Conformity pressure and auditors’ judgement: How peers affect one another in audit firms in Sweden?2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Although gazillion of studies have been conducted regarding what influences auditors’ judgment, few studies examined the impact of conformity pressure on auditors’ judgment. Despite the few attempts to discover this area, different results rendered from these studies.The purpose of this study is to explain how the conformity pressures affect auditors’ judgement. The effect of other factors was taken into consideration such as professional commitment, Locus of control and the characteristics of Swedish culture. The method was quantitative using data collected by surveys sent to auditors working in big-four and non-big-four audit firms.The findings show that conformity pressure does not affect the judgment of the Swedish auditors.The limitations of the study are the number of responses received through the survey and the difficulty of accurately target the Swedish auditors.

 • 68.
  Abazi, Jeton
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Sohani, Armin
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Enticing consumers to enter fashion stores: a sensory marketing perspective2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  During the past years, there has been a re-emergence of sensory marketing in the paradigm of marketing. However, there is a lack of empirical studies done on the subject. Furthermore, the previous literature has focused on whether senses affects, rather than how they affect. Therefore, the purpose of this thesis is to study how sensory stimuli affects the consumers’ choice of entering physical fashion stores.

  This thesis is based on sensory marketing, consumer behaviour, and retail marketing theory. The theoretical framework in this thesis consists of an adapted sensory-stimuli-response model with the five main senses of sensory marketing as stimuli, emotional response of arousal and pleasure as organism, and entering or not entering as response. A qualitative research strategy was used to study the phenomenon.

  The empirical findings and the analysis showed that touch, sight, and sound were effective in enticing the consumer to enter by affecting their arousal. Furthermore, scent was on the opposite side as it was only affective in creating disinterest when bad. Lastly, taste displayed potential which warrants further research.

  This thesis might be of value for companies looking to implement sensory marketing as part of their marketing plan.

 • 69.
  Abazi, Valbon
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics. Växjö University.
  Emilsson, Jonas
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics. Växjö University.
  Bengtsson, Daniel
  Växjö University. Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Fallstudie på Andritz - Styrkortets utformning och användning: -2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 70.
  Abbas, Ali
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Economics.
  Determinants of women's labour supply in Bangladesh and Pakistan2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 71.
  Abbas, Ali
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Economics.
  The European Union’s Technological and Economic Development: A Study on Production of Renewable Energy2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis answer the two main questions, firstly, the role of technological development in the production of RE with special reference to investment subsidy in supporting schemes and research and development (R&D). Investment subsidies in supporting schemes and R&D are widely used to promote RE technology and considered economical, efficient instruments than regulation approach. Secondly, the study investigates the relationship between the production of RE and the economic development. Panel data for twelve European Union (EU) countries are analysed for the period 1990 to 2013. The study uses a Cobb Douglas production function to estimate the EU's rational behaviour of investment subsidy between supporting schemes and R&D. For the estimation techniques, the study uses the unit root test, cointegration test, and dynamic pooling average group (PMG) model. The selection of the PMG model is based on the results of diagnostic tests, i.e. cross-sectional dependence, heteroskedasticity, serial correlation, and Hausman. Furthermore, the cointegration test confirms that in the long-run all the variables move together to achieve equilibrium. The PMG model confirms the effect of the independent variables on the dependent variable. Thus, it is concluded that the investment subsidies in supporting schemes have a positive and significant effect on the production of renewable energy in the long-run. However, the investment subsidy in research and development also has a positive but insignificant effect on the production of renewable energy in the long-run. Based on the long-run result, thus the study suggests that it is more rational to invest subsidy in supporting schemes than in R&D. In order to find the relationship between the production of RE and economic development, the result of the study confirms that economic development has a positive and significant impact on the production of renewable energy both in the short-and long-run. In addition, the test of the causality confirms the bidirectional relationship between production of RE and economic development. The bidirectional relationship states that both energy and economic growth are associated and complement each other.

 • 72.
  Abbas, Jaser
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Economic History.
  Varför höll man auktion? En undersökning av auktioner i Södermanlands län år 1860 - 18972012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 73.
  Abbas, Najat
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  Happier Childrens etableringsprocess: En studie om socialt entreprenörskap vid etablering utomlands2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: The aim of the study is to describe how social entrepreneurs' establishment process and then identify the challenges and factors that social entrepreneurs should take into account when establishing abroad and what resources that have been used to tackle the various challenges.

  Research questions:

  • How do social entrepreneurs establish operations abroad?
  • What factors are important to consider for social entrepreneurs when establishing abroad?
  • Witch resources can be used by social entrepreneurs to tackle the challenges that comes along when establishing abroad?

  Method: This is a case study and is investigating the case with social entrepreneurs' establishment process of the non-profit organization Happier Children in Morocco. Introspective method and qualitative research strategy were used to gather the empirical material. The study is based on an inductive approach. The study's choice of respondents consists of Swedish social entrepreneurs who established an orphanage in Morocco.

  Theory: The theories used in this study are Barriers during establishment abroad and Resources used during establishment abroad.

  Conclusions and results: This study showed that social entrepreneurs established a business/ projects in Morocco by first having a preparatory work. The preparatory work included planning, material collection and procurement, information retrieval, administrative applications and the establishment of a new wider network. Thereafter, the social entrepreneurs established their projects in Morocco. The periods for the social entrepreneur’s establishment process of the various projects and programs varied between three months to two years. During the establishment process of Happier Children, all of the social entrepreneurs experienced various challenges. These challenges caused stress, frustration, disappointment, lack of trust and cooperation, limited information availability and constant 7 barriers. It is therefore important that social entrepreneurs when establishing abroad should take into account factors such as differences in language, culture, business ethics, administrative support, the occurrence of corruption, inadequate access to information and the importance of a broad network and social capital

 • 74.
  Abbas, Nour
  et al.
  University West, Department of Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  Dahlberg, Emma
  University West, Department of Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  Analys av ett nytt transportupplägg för externa transporter inom Europa för Jula AB2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Jula AB is a family-owned business, founded by Lars-Göran and Irene Blank in 1979. Julas's concept is based on offering creative Do It Yourself (DIY'ers) and professionals attractive collections with affordable prices. This is achieved by the large volumes of finished products purchased directly without any intermediaries from the suppliers. Since Jula does not manufacture its goods, efficient logistics is essential. The importance of this factor is based on the fact that a large part of the total product value consists of transpor-tation.

  Jula AB mandated two students from University West to develop alternative proposals for a new transportation arrangement. This is aimed to reduce the company's transporta-tion costs. The degree of filling of the carrier's capacity varies today. The cost of the transport depends on the transported volume; the smaller shipments the higher the trans-portation costs. One option to increase the degree of filling is to coordinate the small shipments and thus reduce the cost of the transportation; this can be accomplished by identifying and locating terminals.

  The authors obtained the necessary data from the theoretical materials dealing with the elements of transport planning and a preformed benchmarking at Volvo PV in Skövde. Interviews with employees at Jula, Arcese and University West were also used. The pro-ject was limited to only examine the country with the largest volume and the highest number of shipments; this was done in order to enable the work of the thesis. This resulted in Italy as the relevant country for localization. By using the center of gravity method, the optimal location for establishment of a terminal was determined. This resulted in identi-fying the optimal location to coordinate shipments in the city of Verona, Italy. The pro-posal was presented to the transport companies Collicare and Arcese, the companies ap-peared to each own a terminal in Verona. And thus, two alternatives were able to be es-tablished whereby cost analysis for each one was estimated. This was done to enable a comparison between the proposed transportation arrangements with the one currently uti-lized.

 • 75.
  Abbas, Rami
  et al.
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Issa, Simon
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Landenberg, Kevin
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Utdelning i fåmansbolag: Reformers påverkan på beteende och agerande2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Date:                        2018-01-15

  Level:                       Bachelor thesis in Business Administration, 15 cr

  Institution:                         School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University

  Authors:                  Rami Abbas             Simon Issa                          Kevin Landenberg              92/03/26                                 92/02/02                                       94/08/11

  Title:                        Dividend in close companies

  Keywords:              Dividend, qualified shares, the canceled proposition 2017, tax behavior

  Research

  Questions:               What possible changes in behavior has the cancelled proposition generated at decision making in close companies?

                                   What impact do tax reforms have on tax behavior?

  Purpose:                  The purpose of the survey is to create an understanding about if and how close companies have acted towards the rejected proposition of change in the 3:12 rules. In addition to this, the purpose is also to create an understanding of what impact tax reforms have on tax behavior.

  Method:                   Regulations regarding dividend opportunities in close companies, have been collected and analyzed. Theoretical data collection on reformers' impact on tax behavior has been collected. In addition, interviews have been conducted with owners of close companies and authorized auditors.

  Conclusion:              The proposition of change that were rejected in the summer of 2017 had no significant impact on majority of the shareholders at close companies. This is due to complicated regulations. In specific cases, when reforms are too complicated, it requires the involved partners a learning time to acquire new knowledge and therefore do not have the time or knowledge to respond to the reform requirements.

 • 76.
  Abbas, Wasim
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Chaudhry, Saqib Mehmood
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Analyzing the Disruption Factors of Emerging Markets: A Case Study of Pakistani Telecom IndustryHuawei in Pakistan2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A free and flexible business environment attracts international organisations to those markets that have big growth potential and high profit margins. To penetrate emerging markets is of great interest to any international organisation. The situation gets more intense if it is in the field of telecommunications. Telecommunications (telecoms) and information technology (IT) are generically known as the information and communication technologies (ICT) industries. ICT is one of the fastest growing industries in the world and is also considered among the biggest markets in terms of customer base, growth and profitability. The competition is very high in such markets, so relatively unique, attractive and extraordinary business strategies are usually practiced by these companies. The situation may create an atmosphere of upheavals and uncertainties in such markets. Extraordinary or unethical business policies can not only affect the business of other organisations, but also has some after-effects on societies and the mindset of target nations and market ethics. Organisations are very much engaged with society and work in the social environment, therefore the socio-cultural components is of great importance when designing business strategies. Exploring the facts about emerging markets and by analysing the case of Chinese company Huawei in the Pakistani telecom market, this thesis gives investigates and assess the success factor of this Chinese company. This thesis highlights the upheaval factors of emerging markets, by analysing the role of cultural interests and the mindsets of target nations for organisations planning their strategies

 • 77.
  Abbas, Yasir
  et al.
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Business Administration.
  Zeeshan Ahmed, Rana
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Business Administration.
  Product Placement in Movies and Tv Shows: Exploring consumer attitude towards consumer electronics2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 78.
  Abbasi, Sina
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Economics, Finance and Statistics. Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Business Administration.
  The Swedish housing market: An investigation of whether there exists a bubble in the market for one- or two dwelling buildings2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 79.
  Abbasian, Saeid
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Tourism Studies.
  Political crises and destination choice: An exploratory study of Swedish-Iranian second-home buyers2018In: Tourism, Culture & Communication, ISSN 1098-304X, E-ISSN 1943-4146, Vol. 18, no 3, p. 205-218Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Political crises, which have a known impact on the choice of tourism destination, can also negatively affect the choice of second-home destination and purchase. The purpose of this study is to investigate why some Swedish-Iranian second-home buyers prefer Spain to Turkey for political reasons. More than 30 short dialogues were conducted with Swedish-Iranian buyers at the exhibition "Buying Properties Abroad" in Kista, September 2015, following the start of a series of political crises in Turkey. A simple question was asked: Why are you choosing Spain rather than Turkey? The most important category of reasons were political factors, followed by cultural reasons. Political anxiety, instability, and insecurity in Turkey, the risk of civil war, a police society, lack of democratic order, the fact that Turkey is not a member of the European Union, the government's negative attitudes towards Kurds, and the emergence of Islamic State were the political reasons most mentioned. One conclusion that can be drawn is that political crises affect second-home tourism/tourists in the same way that they do ordinary tourism/tourists. The research has some important implications for Turkish policymakers, tourism stakeholders at a macrolevel, their competitors, especially in Spain, and potential buyers. Based on this research, some suggestions for future studies are also given. 

 • 80.
  Abbasian, Saeid
  et al.
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Centre for Innovation Systems, Entrepreneurship and Growth .
  HairJr, Joseph Franklin
  Pesämaa, Ossi
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Centre for Innovation Systems, Entrepreneurship and Growth . Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, EMM (Entrepreneurship, Marketing, Management).
  Rylander, David
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Centre for Innovation Systems, Entrepreneurship and Growth . Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Economics.
  Yolal, Medet
  Isaberg on the edge to future by controlling the lack of snow2009In: Presented at The international Symposium on Entrepreneurship in Tourism, Rovaniemi, Finland, March 17-21, 2009., 2009Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This paper is a descriptive examination and assessment of a ski resort in southern Sweden – Isaberg. The paper describes an emerging threat most ski resorts are faced with today and in the future – the lack of snow. In many countries financial institutions are much less willing to offer funding for investments in ski resorts under certain heights. This is the result of two trends:  the cut off point for the height of the ski resorts is increasing every year, and at the same time some resorts have fewer skiers.  The likelihood of snow and the ability to offer snow-related products are critical to the success of all ski resorts.  Isaberg, which is significantly below any proposed height cut off points, has strong traditions, a promising market with skiers coming from the domestic Swedish market, as well as Norway, Denmark, Germany and Holland, and very modern facilities – but in recent years the resort has been suffering because of the lack of snow. Isaberg is therefore considering building an inside skiing facility to attract customers and support other local products. Our paper examines the potential of this facility and offers practical and theoretical implications for ski resort management.

 • 81.
  Abbasian, Saeid
  et al.
  Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa.
  Hellgren, Carina
  Internationella programkontoret i Stockholm.
  Female Entrepreneurship Within the Experience Industry: A Case study of Two Swedish Regions2012In: The IUP Journal of Entrepreneurship Development, ISSN 0973-2659, Vol. IX, no 1, p. 38-60Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper investigates female entrepreneurship within experience industries in two Swedish municipalities, Degerfors and Gotland. Nine businesswomen and eight practitioners have been interviewed. The women go into business as a result of their eagerness to experience the process of running a business by them. They come armed with concepts and ideas they wish to develop in the form of an experience-oriented business, or through which they search for new meaning or pursue a new lifestyle. The obstacles and opportunities that the women encounter in the two investigated regions have much to do with the different business climates and also, to a certain degree, their natural preconditions. This in turn affects local labor markets and the chances women have of obtaining gainful employment. The general business climate in Gotland is much better than in Degerfors, and women in Gotland have access to numerous organizations, associations and societies.

 • 82.
  Abbasian, Saeid
  et al.
  EIDI/ Internationella Handelshögskolan i Jönköping.
  Hellgren, Carina
  Internationella programkontoret, Stockholm.
  The Experience Economy and Creative Industries2011In: Local Development and Creative Industries: Empirical, methodological and theoretical reflections / [ed] Conny Pettersson and Dorit Christensen, Visby/Sweden: Gotland University Press , 2011, 1, p. 33-56Chapter in book (Other academic)
 • 83.
  Abbasian, Saeid
  et al.
  EIDI/Internationella Handelshögskolan i Jönköping.
  Hellgren, Carina
  Internationella programkontoret, Stockholm.
  Women in Creative Industries2011In: Local development and Creative Industries: Empirical, methodological and theoretical reflections / [ed] Conny Pettersson and Dorit Christensen, Visby/Sweden: Gotland University Press , 2011, 1, p. 59-97Chapter in book (Other academic)
 • 84.
  Abbasian, Saeid
  et al.
  Högskolan i Jönköping, IHH, Centre for Innovation Systems, Entrepreneurship and Growth.
  Johannisson, Bengt
  Högskolan i Jönköping, IHH, ESOL (Entrepreneurship, Strategy, Organization, Leadership).
  Pesämaa, Ossi
  Högskolan i Jönköping, IHH, Centre for Innovation Systems, Entrepreneurship and Growth.
  Rylander, David
  Högskolan i Jönköping, IHH, Centre for Innovation Systems, Entrepreneurship and Growth.
  Att överbrygga mellan traditionell industri och upplevelseindustri2010In: Entreprenörskap i regioners tjänst: Ingångar till nya näringar genom design, upplevelser, kulturarv / [ed] Johannisson, Bengt & Rylander, David, Jönköping: EIDI , 2010, p. 111-130Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Nya näringar utvecklas alltid i ett sammanhang som skapats av befintligt närings- och samhällsliv. I detta kapitel fokuserar vi på hinder och möjligheter inför en omvandling av näringslivet i Gnosjöregionen. Regionen karakteriseras mer än de flesta andra i Sverige av en småskalig tillverkningsindustri. Sysselsättningsgraden totalt sett är en av de högsta i landet, såväl bland män och kvinnor som nya svenskar, invandrarna. I takt med utflyttning av verksamhet och automatisering av tillverkningsprocesser minskar behovet av arbetskraft inom traditionell industri vilket ökar kravet på att utveckla nya kompletterande näringar. Omvandling från tillverkningsintensiv produktion till serviceinriktad upplevelseindustri med turism är för många regioner en viktig utmaning. Upplevelseindustrin förväntas bidra till tillväxt och en mer mångsidig arbetsmarknadsstruktur, särskilt attraktiv för unga människor. Omvandlingen mot en mer diversifierad näringsstruktur försvåras av den kulturella fixeringen vid den tidigare så framgångsrika tillverkningsindustrin. Många anonyma ”röster” menar att jobb och företag inom turism och annan upplevelse-industri inte räknas som ”riktiga” jobb och företag. En omorientering av regionens näringsliv måste drivas inifrån/underifrån för att bli beständig, något som tidigare förändringsförsök vittnar om. Samtidigt behövs inspiration utifrån. Kapitlet avslutas med en exemplifiering av Isaberg, som en väletablerad anläggning för friluftsliv, ett etablisse-mang inom upplevelseindustri, som vill vända snöbrist till en möjlighet att överbrygga säsongsvariationer. Ambitionerna för utvecklingen av Isaberg visar potentialen inom turism och annan upplevelseindustri i strävan efter en alternativ näringslivsstruktur.

 • 85.
  Abbasian, Saeid
  et al.
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Centre for Innovation Systems, Entrepreneurship and Growth .
  Johannisson, Bengt
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, ESOL (Entrepreneurship, Strategy, Organization, Leadership).
  Pesämaa, Ossi
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Centre for Innovation Systems, Entrepreneurship and Growth . Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, ESOL (Entrepreneurship, Strategy, Organization, Leadership).
  Rylander, David
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Centre for Innovation Systems, Entrepreneurship and Growth . Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Economics.
  Att överbrygga mellan traditionell industri och upplevelseindustri2010In: Entreprenörskap i regioners tjänst: Ingångar till nya näringar genom design, upplevelser, kulturarv / [ed] Johannisson Bengt & Rylander David, Jönköping: EIDI , 2010, p. 111-130Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Nya näringar utvecklas alltid i ett sammanhang som skapats av befintligt närings- och samhällsliv. I detta kapitel fokuserar vi på hinder och möjligheter inför en omvandling av näringslivet i Gnosjöregionen. Regionen karakteriseras mer än de flesta andra i Sverige av en småskalig tillverkningsindustri. Sysselsättningsgraden totalt sett är en av de högsta i landet, såväl bland män och kvinnor som nya svenskar, invandrarna. I takt med utflyttning av verksamhet och automatisering av tillverkningsprocesser minskar behovet av arbetskraft inom traditionell industri vilket ökar kravet på att utveckla nya kompletterande näringar. Omvandling från tillverkningsintensiv produktion till serviceinriktad upplevelseindustri med turism är för många regioner en viktig utmaning. Upplevelseindustrin förväntas bidra till tillväxt och en mer mångsidig arbetsmarknadsstruktur, särskilt attraktiv för unga människor. Omvandlingen mot en mer diversifierad näringsstruktur försvåras av den kulturella fixeringen vid den tidigare så framgångsrika tillverkningsindustrin. Många anonyma ”röster” menar att jobb och företag inom turism och annan upplevelse-industri inte räknas som ”riktiga” jobb och företag. En omorientering av regionens näringsliv måste drivas inifrån/underifrån för att bli beständig, något som tidigare förändringsförsök vittnar om. Samtidigt behövs inspiration utifrån. Kapitlet avslutas med en exemplifiering av Isaberg, som en väletablerad anläggning för friluftsliv, ett etablisse-mang inom upplevelseindustri, som vill vända snöbrist till en möjlighet att överbrygga säsongsvariationer. Ambitionerna för utvecklingen av Isaberg visar potentialen inom turism och annan upplevelseindustri i strävan efter en alternativ näringslivsstruktur.

 • 86.
  Abbasian, Saeid
  et al.
  Handelshögskolan i Jönköping.
  Johannisson, Bengt
  Handelshögskolan i Jönköping.
  Pesämaa, Ossi
  Handelshögskolan i Jönköping.
  Rylander, David
  Handelshögskolan i Jönköping.
  Bridging Traditional and Experience Industries: Lessons from the Gnosjö Region2010In: Social Capital and Development Trends in Rural Areas: Vol. 5 / [ed] Hans Westlund & Kiyoshi Kobayashi, Jönköping: Jönköping International Business School , 2010, p. 41-53Chapter in book (Other academic)
 • 87.
  Abbasian, Saeid
  et al.
  Handelshögskolan i Jönköping.
  Johannisson, Bengt
  Handelshögskolan i Jönköping.
  Pesämaa, Ossi
  Handelshögskolan i Jönköping.
  Rylander, David
  Handelshögskolan i Jönköping.
  Bridging Traditional and Experience Industries: Lessons from the Gnosjö Region2010In: Social Capital and Development Trends in Rural Areas / [ed] Hans Westlund & Kiyoshi Kobayashi, Jönköping: Jönköping International Business School & Marg (Marginal Areas Research Group), Kyoto University/Japan , 2010, Vol 5, p. 41-53Chapter in book (Other academic)
 • 88.
  Abbasian, Saeid
  et al.
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Centre for Innovation Systems, Entrepreneurship and Growth .
  Johannisson, Bengt
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Centre for Innovation Systems, Entrepreneurship and Growth . Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, EMM (Entrepreneurship, Marketing, Management).
  Pesämaa, Ossi
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Centre for Innovation Systems, Entrepreneurship and Growth . Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, EMM (Entrepreneurship, Marketing, Management).
  Rylander, David
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Centre for Innovation Systems, Entrepreneurship and Growth . Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Economics.
  Bridging Traditional and Experience Industries: Lessons from the Gnosjö Region2008In: Presented at the 17th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research. Conference hosted by Lillehammer University College in Norway, September 25-28th, 2008, 2008Conference paper (Other academic)
 • 89.
  Abbasian, Saeid
  et al.
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Centre for Innovation Systems, Entrepreneurship and Growth .
  Johannisson, Bengt
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Centre for Innovation Systems, Entrepreneurship and Growth . Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, EMM (Entrepreneurship, Marketing, Management).
  Pesämaa, Ossi
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Centre for Innovation Systems, Entrepreneurship and Growth . Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, EMM (Entrepreneurship, Marketing, Management).
  Rylander, David
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Centre for Innovation Systems, Entrepreneurship and Growth . Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Economics.
  The Role of Social Capital in Bridging Traditional and Experience Industries: Lessons from the Gnosjö region2008In: Presentated at the 5th Workshop on Social Capital and Development Trends in the Swedish and Japanese Countryside, August 18-19th,  Jönköping, Sweden., 2008Conference paper (Other academic)
 • 90.
  Abbasian, Saeid
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan/Centre for Innovation system, Entrepreneurship and Growth.
  Johansson-Björk, Siw
  Naturen som inspiration och rekreation2010In: Gnosjöandan i ny riktning: Design, upplevelser, kulturarv / [ed] David Rylander & Saeid Abbasian, Jönköping: EIDI , 2010Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 91.
  Abbasian, Saeid
  et al.
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Centre for Innovation Systems, Entrepreneurship and Growth .
  Pesämaa, Ossi
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Centre for Innovation Systems, Entrepreneurship and Growth . Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, EMM (Entrepreneurship, Marketing, Management).
  Rylander, David
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Centre for Innovation Systems, Entrepreneurship and Growth .
  Regional samverkan inom turism: Exempel från Gnosjöregionen2008Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med rapporten är att studera förutsättningar för regional samverkan inom turism mellan kommunerna Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo och komma med förslag på åtgärder som kan främja en konkurrenskraftig destinationsutveckling. Rapporten grundar sig på en analys av ett antal teoretiska utgångspunkter liksom praktiska exempel som stöd för att förstå de resultat som fångats upp. Ett antal intervjuer med kommunala tjänstemän och företrädare för näringen visar att det finns flera frön för framtida samverkan i regionen. Det gemensamma arbetet innebär deltagande i mässor, gemensam marknadsföring, gemensamma kartor med ett direkt värde för turister och med en lägre kostnad för entreprenörer och kommun. Kartläggningen av kommunala och regionala förutsättningar visar att en rad attraktioner har potential för attraktionskraft och vidare utveckling.

  I intervjuer och samtal har vi kunnat urskilja vissa kommunikationsproblem mellan kommunerna. Information når inte alltid fram. Det efterlyses större applicering av gemensamma databaser, som skapar ökad genomskinlighet och jämförbarhet mellan kommuner. Effektivare användning av teknik tillsammans med kompetensutveckling kan förbättra kommunikationen mellan aktörerna i regionen.

  Vi föreslår att funktionen av nätverket kan förbättras genom fördjupad samverkan kring mässor, marknadsföring, en gemensam portal, mellan företag genom fler forum för samverkan såsom träffpunkt Store Mosse.

  Vidare föreslås att gemensam identitet kring samverkan kan fördjupas. En väg är att GGVV och Gnosjöregionen ersätts med ett nytt namn som syftar framåt för fördjupad samverkan. Vi tror att kommunerna kan förlora på att helt överge varumärket `Gnosjöregionen´, som utstrålar starka industritraditioner men samtidigt vinna mycket på att gå framåt med ett namn som vinner större uppslutning.

 • 92.
  Abbasian, Saeid
  et al.
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Centre for Innovation Systems, Entrepreneurship and Growth .
  Rylander, David
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Centre for Innovation Systems, Entrepreneurship and Growth .
  Attityder till upplevelseindustri: Vad säger lokala politiker ochföretagsledare i tillverkningsindustrin?2009Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Genomgång av intervjumaterialet visar att det finns skillnader mellan politikers och företagsledares attityder. Den första gruppen har generellt sett en positiv attityd till upplevelseindustrin och särskilt till turism och design. Företagsledarna däremot har en mer avvaktande attityd när det gäller dessa näringars roll i regionens framtida utveckling. Politikerna i undersökningen har mer kunskap om upplevelseindustrin än de intervjuade företagsledarna. Båda grupperna betonar dock en ökad betydelse för design i regionens näringsliv. Här finns viss kunskap om att både estetisk och funktionell design är nödvändig för en slutprodukts attraktivitet.

  Nyfikenhet och intresse för att driva sitt företag med inslag av upplevelsenäring finns hos en tredjedel av de tillfrågade företagsledarna. Detta andas möjligheter för korsbefruktningar mellan tillverkningsindustri och upplevelseindustri i framtiden.

  Utmaningen är att via mötesplatser mellan näringarna skapa en miljö som främjar utveckling av nya kombinationer av idéer, vilket kan resultera i kunderbjudanden som genererar nya företag och arbetstillfällen.

  För att utveckla upplevelseindustrin i regionen behövs skräddarsydd kompetensutveckling tillsammans med regional samverkan mellan tillverkningsindustrin, tjänstesektorn, entreprenörer inom områdena kultur, turism och design samt lokala myndigheter.

  De företagsledare inom tillverkningsindustrin som idag är nyfikna på upplevelsenäring skulle kunna dela med sig av kunskaper och erfarenheter och med en öppen attityd finna samarbeten med entreprenörer inom områdena kultur, turism och design.

  Framgångsrika entreprenörer inom upplevelseindustrin som Isaberg och High Chaparral kan fungera som förebilder.

  Politiskt finns mycket att vinna med att GGVV-kommunerna tillsammans arbetar fram en gemensam vision och strategi för upplevelseindustrins utveckling i regionen. I denna kan upplevelseindustrins infrastruktur i form av motorer, mötesplatser, leverantörsnätverk, paketkombinationer, kompetensutvecklingscentra och samarbetsorganisationer tydliggöras. Detta skulle kunna bli den karta aktörerna behöver för att identifiera och skapa synergier.

  Samarbeten med större branschorganisationer som Smålands Turism och Stiftelsen Svensk Industridesign liksom med Högskolan i Jönköping och Linnéuniversitetet kan främja en gemensam kraftsamling i Småland. Samarbetet inom Entreprenörsregionen är ännu av liten betydelse men potentialen inför framtiden ska inte underskattas.

 • 93.
  Abbasian, Saeid
  et al.
  Mittuniversitetet, Avdelningen för turismvetenskap och geografi.
  Yazdanfar, Darush
  Mittuniversitetet, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik.
  Attitudes towards participation in business development programmes: An ethnic comparison in Sweden2015In: European Journal of Training and Development, ISSN 2046-9012, Vol. 39, no 1, p. 59-75Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose – The aim of the study is to investigate whether there are any differences between the attitudes towards participation in development programmes of entrepreneurs who are immigrants and those who are native-born. Design/methodology/approach – Several statistical methods, including a binary logistic regression model, were used to analyse a unique, firm-level dataset collected by the Swedish Small Business Forum in October and November 2012. The dataset was based on a questionnaire composed of 60 closed questions that was completed by 531 participants representing 395 companies. Findings – Based on the analysis of 15 different attitude variables, the empirical findings are that immigrant managers/owners are more likely to show a positive attitude to participation in development programmes, in terms of nine of those attitude variables, than their native counterparts. Because there are no data about second generation of immigrants in the sample, thus, this category may have had an impact on the results. However, there is no possibility to identify any impact on the results. Originality/value – There is no prior research focusing specifically on this question, and to the authors' knowledge, this study is the first that has attempted to deal with the issue. This study is based on a recent and unique database, and provides new evidence on the relationship between ethnicity and attitude towards participation in development programmes among entrepreneurs. Its context is different from that of prior research.

 • 94.
  Abbasian, Saeid
  et al.
  Mittuniversitetet, Avdelningen för turismvetenskap och geografi.
  Yazdanfar, Darush
  Mittuniversitetet, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik.
  Exploring the financing gap between native born women- and immigrant women-owned firms at the start-up stage: Empirical evidence from Swedish data2013In: International Journal of Gender and Entrepreneurship, ISSN 1756-6266, E-ISSN 1756-6274, Vol. 5, no 2, p. 157-173Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose: The main purpose of this study is to provide empirical evidence which identifies the impact of ethnicity and other relevant variables on external capital acquisition among Swedish women-owned businesses at start-up. Design/methodology/approach: Several methods have been employed to analyze the sample including a binary logistic regression model. The sample consists of 836 women-owned businesses in southeast Sweden; 97 immigrant-owned, 739 native born-owned. Findings: The results indicate that there are partly significant differences between native women-owned firms and immigrant woman-owned businesses at start-up. Unlike the native-owned firms, the immigrant woman-owned businesses rely more on loans from family members and less on bank loans. Practical implications: The results reveal that age has a positive impact on loans from family members, while the additional job outside one's own business, the amount of the owner's personal start-up capital and firm size positively influenced access to capital from banks. The owners' level of education, previous business experience, the legal form taken by the firm and the industry affiliation conversely played no significant role in explaining the women owners' attitudes toward loans from either friends or the bank. Originality/value: To the authors' knowledge, this study is the first empirical investigation addressing this issue in the Swedish context. 

 • 95.
  Abbasian, Saeid
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Yazdanfar, Darush
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Business, Economics and Law.
  Exploring the financing gap between native born women- and immigrant women-owned firms at the start-up stage: Empirical evidence from Swedish data2013In: International Journal of Gender and Entrepreneurship, ISSN 1756-6266, E-ISSN 1756-6274, Vol. 5, no 2, p. 157-173Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose: The main purpose of this study is to provide empirical evidence which identifies the impact of ethnicity and other relevant variables on external capital acquisition among Swedish women-owned businesses at start-up. Design/methodology/approach: Several methods have been employed to analyze the sample including a binary logistic regression model. The sample consists of 836 women-owned businesses in southeast Sweden; 97 immigrant-owned, 739 native born-owned. Findings: The results indicate that there are partly significant differences between native women-owned firms and immigrant woman-owned businesses at start-up. Unlike the native-owned firms, the immigrant woman-owned businesses rely more on loans from family members and less on bank loans. Practical implications: The results reveal that age has a positive impact on loans from family members, while the additional job outside one's own business, the amount of the owner's personal start-up capital and firm size positively influenced access to capital from banks. The owners' level of education, previous business experience, the legal form taken by the firm and the industry affiliation conversely played no significant role in explaining the women owners' attitudes toward loans from either friends or the bank. Originality/value: To the authors' knowledge, this study is the first empirical investigation addressing this issue in the Swedish context. 

 • 96.
  Abbasian, Saeid
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Yazdanfar, Darush
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Business, Economics and Law.
  Gender and informal financing at Start-up Stage2013Conference paper (Refereed)
 • 97.
  Abbasian, Saeid
  et al.
  Mittuniversitetet, Avdelningen för turismvetenskap och geografi.
  Yazdanfar, Darush
  Mittuniversitetet, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik.
  Gender and informal financing at Start-up Stage: Swedish data2013In: Abstract database, 2013Conference paper (Refereed)
 • 98.
  Abbasian, Saeid
  et al.
  Mittuniversitetet, Avdelningen för turismvetenskap och geografi.
  Yazdanfar, Darush
  Mittuniversitetet, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik.
  Gender as a determinant of informal capital in the financing of small firms’ start-up: Swedish data2015In: International Journal of Entrepreneurship and Small Business, ISSN 1476-1297, E-ISSN 1741-8054, Vol. 24, no 2, p. 249-267Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This research explores the differences in informal capital acquisition between female- and male-owned firms in the start-up stage in Sweden. A binary logistic regression model is used to analyse a sample including 836 female- and 1928 male-owned firms in 2008, providing 47,022 observations. The results indicate that the main explanatory variable, gender, is significant in distinguishing between female- and male-owned firms with regards to the use of informal capital in terms of loans from family members. Thus, female-owned firms tend to rely more on loans from family members than male-owned firms. The findings also indicate that one control variable, namely owners previous experience of starting up a company, negatively influences the use of loans from family members as a financing source in the start-up stage. This study is based on a unique and large sample including many different variables compared with previous research. Knowledge on the differences between Swedish female- and male-owned firms in using informal capital in the start-up stage is limited and ambiguous. The presented results contribute to research into small firm financing by adding insight into the relationships between informal capital acquisition, gender, and other relevant variables.

 • 99.
  Abbasian, Saeid
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Yazdanfar, Darush
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Business, Economics and Law.
  Gender as a determinant of informal capital in the financing of small firms' start-ups: Swedish data2015In: International Journal of Entrepreneurship and Small Business, ISSN 1476-1297, E-ISSN 1741-8054, Vol. 24, no 2, p. 249-267Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This research explores the differences in informal capital acquisition between female- and male-owned firms in the start-up stage in Sweden. A binary logistic regression model is used to analyse a sample including 836 female- and 1928 male-owned firms in 2008, providing 47,022 observations. The results indicate that the main explanatory variable, gender, is significant in distinguishing between female- and male-owned firms with regards to the use of informal capital in terms of loans from family members. Thus, female-owned firms tend to rely more on loans from family members than male-owned firms. The findings also indicate that one control variable, namely owners previous experience of starting up a company, negatively influences the use of loans from family members as a financing source in the start-up stage. This study is based on a unique and large sample including many different variables compared with previous research. Knowledge on the differences between Swedish female- and male-owned firms in using informal capital in the start-up stage is limited and ambiguous. The presented results contribute to research into small firm financing by adding insight into the relationships between informal capital acquisition, gender, and other relevant variables.

 • 100.
  Abbasian, Saeid
  et al.
  Mittuniversitetet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Yazdanfar, Darush
  Mittuniversitetet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  The Impact of Owner and Firm Characteristics on External Capital Acquisition at Start-up: Empirical Evidences from Swedish Data2012In: International Business Research, ISSN 1913-9004, E-ISSN 1913-9012, Vol. 5, no 12, p. 19-30Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The present study investigates whether owner and firm characteristics influence the use of external financing sources among Swedish small-owned firms at start-up stage. Several methods, including multinomial binary logistic regression have been employed to analyse a unique and comprehensive firm-level database, consisting of 2,814 firms gathered through interviews. The results show that three variables, i.e., loans from family members and friends, bank debt and funding from angel investors, are significant in distinguishing between Swedish native and immigrant-owned firms in the acquisition of financial sources in start-up. In addition, immigrant-owned firms tend to relay more on informal financial sources e.g. loan from family member, friends and angel investors, and less on bank loan. Furthermore, whereas, ethnicity influences the change of all these four variables significantly, gender merely affects loans from family members. Other variables, such as the owners’ age, prior experience in business, education, having an additional job beside one’s own business, the amount of personal start-up capital and firm size, as well as legal form and industry affiliation are partly important to explain the acquisition use of external capital at start-up stage.

1234567 51 - 100 of 75088
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf