Change search
Refine search result
1234567 51 - 100 of 372
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Bergman, Sofia
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Pihlblad, Jeanette
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Upplevelser av mjuk massage ur ett patientperspektiv: En litteraturöversikt2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Methods such as massage can be traced all the way from ancient Greece and the Roman Empire in the writings of Hippocrates. Hippocrates felt that through various "rubbingprocesses” could treat some medical conditions. Recent research has shown, for example, that patients who suffered a stroke and had a massage while in the hospital improved their abilities to carry out activities of daily living faster than the control group.

  Aim: The aim was to describe patients' experiences of soft tissue massage in health care.

  Method: This literature review is based on ten qualitative and one quantitative article which were found in the database Cinahl. Friberg's method of analysis has been used when the authors analyzed the articles. Keywords: touch, experience, care, touching, patient, nursing, nurs*, massage, tactile, tactile massage, soft tissue massage and aromatherapy. In the discussion the results were linked to the theoretical point that is Katie Erikssons nursing theory and the nursing concept “care”.

  Results: The results revealed four themes, one of which has two subthemes. In the first theme, The relationship to the massage giver, the patients describe the relationship and feelings toward the massage giver. This theme has two subthemes: Trust and connectedness and Feel cared for and special. The second theme, To be here and now, is about the mental relaxation, the participants felt that they were given by the massage. The third theme, Bodily well-being, is about the participants' various positive physical experiences. The fourth and final theme, Negative aspects, is about what the participants experienced as negative during the massage.

  Discussions: The discussion is anchored in two theoretical points which are Katie Erikson's theory of nursing, Trim, Playing and Learning, and the consensus concept Care. The debate focuses on the main findings of the result. These concepts are discussed along with some of the main findings of the results. Touch, intimacy and warmth characterize the trim and here the corporeal pleasure is an important element. Soft massage can be seen as part of the trim in the care, as it can be done with the aim of creating physical as well as mental relaxation and well-being of the patient.

 • 52.
  Bergvist, Anna
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Nilsson, Karin
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Massage i skolan - lärares och elevers upplevelser av massage i undervisningen 2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vårt examensarbete är att få kunskap om hur beröring/massage används i skolan och vad det har för effekter. Beröring är livsviktigt för alla människor och bidrar även till harmoni och ökad inlärning. Litteraturen hävdar att beröring är viktigt för människans utveckling. I litteraturgenomgången konstateras hur viktigt det är med beröring för barn och vuxna. Detta behov är något som kan tillgodoses med massage som har visat sig ge många positiva effekter. Den empiriska delen bygger på intervjuer med elever och lärare på en skola som arbetar med massage i undervisningen. Genom vår undersökning kom vi fram till att massage skapar en stund av lugn och ro. Detta upplevdes av både lärare och elever. Något man bör tänka på är att aldrig tvinga någon till beröring, utan massage ska vara på barnets villkor.

 • 53.
  Berntsson, Åsa
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Larsson, Ulrika
  University of Borås, School of Health Science.
  Patientorienterad vård i periferin på IVA. En observationsstudie om vad intensivvårdpersonalen arbetar med inne på En observationsstudie om vad intensivvårdpersonalen arbetar med inne på2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Intensivvårdspatientens utsatthet är väldokumenterad. Deras livsvärld präglas bland annat av stress, maktlöshet, brist på kunskap och kommunikation, sårbarhet och inre kaos. Patienter som vårdas på intensivvården befinner sig i ett rum där det finns mycket avancerad teknisk apparatur och många stimuli från omgivningen. Detta kan upplevas som en trygghet men också som skrämmande och livshotande. Vårdpersonalen har olika arbetsuppgifter och vad de gör i periferin uppmärksammas av patienten, därför är det av intresse att undersöka vad vårdpersonalen arbetar med inne på patientrummet vid icke patientnära kontakt samt hur de arbetar. Delvis deltagande, öppna observationer användes för att få svar på forskningsfrågan och sex observationer fördelat på förmiddag, kväll och nattpass gjordes. Det patientnära arbetet såsom beröring och kommunikation med patienten dvs. den patientnära kontakten observerades inte. Alla yrkeskategorier som arbetade på patientrummet inkluderades i studien. Materialet analyserades med en kvalitativ innehållsanalys och ur analysen framsteg sex olika kategorier som visar vad vårdpersonalen arbetar med vid icke patientnära kontakt. Dessa var; främjar patientsäkerhet, samarbetar, analyserar och observerar, utför rutinarbete, prioriterar och omprioriterar, aktivt reflekterar och agerar. Beroende på vad vårdpersonalen arbetar med inne på patientrummet samt hur de utför sitt arbete kan det innebära att de arbetar på ett patientorienterat sätt eller på ett icke patientorienterat sätt.

 • 54.
  Binback, Jenny
  Sophiahemmet University.
  "Välkänd patient" - mångbesökares upplevelse av bemötande inom akutsjukvård: en litteraturöversikt2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Antalet besök inom akutsjukvården ökar varje år. Det leder till högre krav på akutvårdspersonalens kompetens och förmåga till bemötande. Bemötande tenderar att vara en unik subjektiv upplevelse som kan ha stor betydelse för den enskilda individen. Bemötandet innefattar det skrivna språket, tonfall, ansikte mot ansikte, kroppsspråk och kroppsspråk med beröring. Alla har olika förutsättningar, fördelar och begränsningar. Sex procent av Stockholms läns landstings ca 550 000 akutbesök per år utgör en patientgrupp som har gjort fyra eller fler akutbesök på ett år. Patientgruppen kallas för mångbesökare och utgör en femtedel av den totala andelen akutbesök på akutmottagning. Statistik som tämmer väl överrens med internationell forskning. Liknande beteende påträffas inom primärvård och psykiatri. Det är en utsatt patientgrupp som väcker delade åsikter hos vårdpersonal. Alla är emellertid överrens om att mångbesökare kräver mer tid, resurser och ansträngning. Syftet var att beskriva mångbesökares upplevelser av bemötande inom akutsjukvård. Som metod valdes en litteraturöversikt där relevanta artiklar har samlats in från databaserna PubMed, CINAHL och PsycINFO. Resultatet av litteraturöversikten visade på mångbesökares förutsättningar och förväntningar på akutsjukvård, bemötande i akutsjukvården och relationen mellan patient och vårdpersonal. Sammanfattningsvis tenderar mångbesökare att utgöras av sårbara individer med svårigheter att hantera oroliga tankar och överväldigas lätt av känslomässig stress. När de väljer att söka vård präglas deras uppfattning av rädsla och oro. Akutsjukvården upplevs som en trygg plats, där mångbesökare vill känna sig respekterade och värderade. Ett dåligt bemötande resulterade i en känsla av att vara ovärdig vård, en fortsatt misstro och en undermedveten strategi där patienterna undvek att aktivt ta del av sin egen hälso- och sjukvårdsprocess. Resultatet visar även på en diskrepans mellan patienten och vårdpersonalen när det kommer till uppfattningar och förväntningar på vården och bemötandet.

 • 55.
  Bini, Christina
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Nielsen, Claire
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Beröringens makt: En litteraturöversikt om hur vårdpersonal använder sig av beröring i omvårdnaden2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Human interaction by touch plays a central role for our health and well being throughout life. When people touch each other our bodies release a hormone called oxytocin into the bloodstream, this gives the body a soothing effect. Touching on the other hand can be perceived as unpleasant if it is not in accordance with the patient’s norm or wishes. From biblical times and through to today human touch plays a central part of nursing. The way we touch each other is not always something that comes naturally, habits of touching depends largely on one´s cultural background, upbringing and experiences.

  Aim: The aim of this study was to describe how health professional’s uses touch in daily care.

  Method: The authors have made a literature review. Ten research papers of both qualitative and quantitative design have been gathered via database searches.

  Results: The result showed that touching is an inevitable part of nursing. Health professionals use touch to build relationships and support verbal communication with the patient. The result also showed that touching made patients feel more secure and it also gave health professionals pride.

  Discussions: The results were discussed in relation to the life-world theory according to Dahlberg and Segesten. The main focus of discussion was: how the relationship between health professionals and the patient is affected by the way touch is used, touch is also used to create positive feelings and health professionals themselves feel strengthened by using touch.

 • 56.
  Bjerke, Cathrine
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Olofsson, Katarina
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Effekten av olika beröringsmetoder för lindring av komplikationer hos patienter med cancer2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Cancer är en svår sjukdom som många lider av. Med sjukdomen och dess behandling följer många biverkningar och komplikationer, som ofta upplevs som besvärliga. Läkemedel kan inte alltid ge full effekt. Syftet med denna studie var att undersöka om olika beröringsmetoder kunde lindra de symtom som följer med cancern. Studien genomfördes som en litteraturstudie. Biverkningarna och komplikationerna vi studerade var fysiska symtom, smärta, sömn, illamående, stress, ångest, avslappning, oro och välbefinnande. De beröringsmetoderna vi studerade effekten av var massageterapi, taktil massage, terapeutisk beröring, aromaterapi och akupressur. Resultatet visade att olika beröringsformer var positivt att använda sig av i vården för att lindra olika besvär, dock skiljde sig resultatet en del mellan de olika beröringsmetoderna. De olika beröringsmetoderna hjälper mot både psykiska och fysiska symtom. Dessa symtom påverkar varandra och därför är det väsentligt att man behandlar hela människan. Närheten av någon som tog sig tid var en viktig komponent för det psykiska välmåendet. De flesta studier belyste den kortvariga effekten av beröringen och ytterligare studier behövs för att bevisa långtidseffekten. Fortsatt vetenskaplig forskning i detta ämne behövs för att få ökad kunskap om användbarheten.
 • 57. Björk, Linda
  et al.
  Samuelsson, Lena
  Effekter av taktil beröring på äldre människors välbefinnande: En litteraturstudie2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 58.
  Björklund, Charlotte
  et al.
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Jansson, Sofie
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
   Faktorer som påverkar kommunikationen mellan vårdgivare och patienter med afasi:  En systematisk litteraturstudie2009Student thesis
  Abstract [sv]

  Kommunikation och ett förhållningssätt som är målinriktat och intellektuellt, är begrepp som är betydelsefulla för vårdgivaren i mötet med patient. Omvårdnad bör ske genom att skapa en relation mellan vårdgivare och patient, där sjuksköterskan bör vara professionell i sitt förhållningssätt. Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att belysa faktorer som påverkar kommunikationen mellan vårdgivare och patienter med afasi. Resultatet visar att vårdgivarens emotionella resurser, icke-verbal kommunikation, vårdgivarens kunskap och miljön påverkar kommunikationen mellan vårdgivare och patienter som har afasi. Att se patienten som en unik individ, ge uppmuntran, trygghet och stöd underlättar kommunikationen. Genom beröring, ansiktsuttryck och ögonkontakt kan vårdgivaren och patienten kommunicera på ett icke-verbalt sätt. Genom utbildning som ger kunskap hur vårdgivaren kommunicerar med patienter som har afasi kan kommunikationen underlättas. Stress, tid och även atmosfären och stämningen har en inverkan på kommunikationen mellan vårdgivare och patient med afasi. Resultatet har stor betydelse för att förhindra vårdlidande hos patienter med afasi, där kommunikationen är en svårighet. Det bidrar även till att vårdgivare kan känna mindre stress och mer säkerhet i kommunikationen med patienter som har afasi.

 • 59.
  Ble Hammar, Pierrette
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Sjuksköterskans erfarenhet av icke-verbal kommunikation: En litteraturstudie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Non -verbal communication is a common term for wordless exchange between two or more people. Instead of gathering with the words you use body language in the form of gestures, facial expressions, eye contact, touch, tone and in silence listen. Research shows that non – verbal communication is the best opportunity to achieve communicative performance with patients who for various reasons cannot fully express themselves verbally, for example by aphasia as a complication of stroke and in dementia. Another group where non – verbal communication are useful is to patient from other cultures, then you do not have a common language. Non – verbal communication requires empathy, mutual trust between the nurse and patient as well as time to function optimally. Nurses expresses that nonverbal communication is a problem and that they need more experience in using non - verbal communication.

  Aim: Aim of the study was to describe the nurses experience of non – verbal communication.

  Method: The essay based on literature study involving then scientific articles from which the two main categories and three subcategories were identified to be particularly important for the aim of the study to describe the nurses experience of non – verbal communication.

  Results: Two main categories and four subcategories were identified. The first main categorie shows what facilitates nurses non – verbal communication and has the subcategory; Nurses positive emotions affect the non – verbal communication. The other main category shows what hinders nurses non – verbal communication and have subcategories; Nurses negative emotions affect the non – verbal communication, lack of time a barrier to nurses non – verbal communication and nurses experience of non – verbal communication in technologically advanced care. The results of the study show that non – verbal communication is perceived as a resource even in such difficult and technically complex medical care situations as respiratory care.

  Discussion: The relationship between nurse and patient is in many ways complicated and over time it undergoes several stages of development according to the nursing researcher Joyce Travelbee. Therefore, it may take time to get to know the patient and understand each other. In varying degrees lacks nurses both ability and experience to communicate non – verbally. Effective non – verbal communication allows nurses feelings of both satisfaction and happiness at work.

 • 60.
  Blidberg, Jan-Erik
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Sebbas, Magdalena
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Förmedla kontroll i en kaotisk livssituation: Ambulanssjuksköterskors upplevelse av att lindra lidande hos patienter med misstänkt hjärtinfarkt2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vid akut hjärtinfarkt är symptomen oftast kraftfulla och smärtsamma. Patienterna är allmänpåverkade och upplever lidande i samband med insjuknandet. Upplevelsen kan vara traumatisk och få negativa följder, men skadan kan begränsas och lidande lindras i det prehospitala vårdmötet. Ambulanssjuksköterskan kan vara den första vårdaren som möter patienter med hjärtinfarkt och det är sjuksköterskans ansvar att möta patienten i hans/hennes lidande. Tidigare forskning påtalar svårigheter då det gäller att kommunicera med patienter som genomgår en livskris och att genomföra ett samtal som genererar oro och ångest hos patienter med symptom på hjärtinfarkt. Studiens syfte är att beskriva ambulanssjuksköterskans upplevelser av vårdande som möjliggör lindrat lidande hos patienter med misstänkt hjärtinfarkt. En kvalitativ intervjustudie med sex informanter genomfördes vid två ambulansverksamheter i västra Sverige. Induktiv design valdes enligt Elo och Kyngäs (2007). Resultatet presenterar ett vårdande förhållningsätt utifrån underkategorier, kategorier och en huvudkategori. Kategorierna är: Ambulanssjuksköterskans lugna förhållningssätt, Ambulanssjuksköterskans engagemang och följsamhet, Patientens delaktighet, Patientens insikt och kunskap samt Anhörigas delaktighet. Slutligen redovisas huvudkategorin: Förmedla kontroll i en kaotisk livssituation.

  Resultatet kan förstås som att ett lindrat lidande hos patienter med misstänkt hjärtinfarkt kan uppnås genom att ambulanssjuksköterskan förmedlar kontroll i en kaotisk livssituation. Kännetecknande för ett sådant vårdande är ett lugnt förhållningssätt samt engagemang och följsamhet till den individuella patienten. Patientens delaktighet samt patientens insikt och kunskap i sin livssituation beaktas likväl som de anhörigas delaktighet. Slutsatsen är att ett vårdande förhållningssätt som förmedlar kontroll i en kaotisk situation upplevs kunna ha en lindrande effekt på stress, oro, smärta och rädsla. Samtidigt framkommer det att ambulanssjuksköterskorna upplever att det finns situationer där patienten upplevs vara oemottaglig för information likväl som att fysisk beröring inte har någon lindrande effekt.

 • 61.
  Bo Jansböl, Maja
  et al.
  Kristianstad University College, School of Health and Society.
  Bogdanski, Paulina
  Kristianstad University College, School of Health and Society.
  Äldre och sexualitet2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: The aim of the study was to describe elderly patient’s experience of their sexuality and to describe challenges in the communication between nursing staff and older patients about sexual issues. Method: It was a systematic literature review. Result:The result showed that sexuality according to the elderly was more than intercourse, amongst others nearness and touching was also included. Sexuality gave a sense of wellness and it was always remaining. At the same time there was an experience that the sexual urge was diminishing or disappearing and it was more health issues than age per se that lead the importance of sexuality to diminish. Old age was experienced by both patient and nursing staff as a barrier to communicating about sexuality. The elderly felt that sexuality was private and was not to be discussed, and sexual problems caused the elderly to feel shame. Some nursing staff felt that it was normal when elderly did not have a sexual life, others felt that it was harder to raise the issue of sexuality with elderly than with younger people. Jean Watson nursing model was in the result discussion linked to the result. She says that sexuality is a basic need for humans and that nursing should be practiced from a holistic point of view.

 • 62.
  Bohlin, Anna
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Ethnology, History of Religions and Gender Studies, Gender Studies.
  Estetisk beröring: Inledning av Anna Bohlin2013In: Skenbart förspillda dagar: Aforismer och dagboksanteckningar / [ed] Av Klara Johanson; I urval av Jonas Ellerström, Elisabeth Mansén, Anna Bohlin, Lund: Ellerströms förlag, 2013, 1, , p. 12p. 7-23Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 63.
  Bohlin, Anna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Literature.
  Estetisk beröring: Inledning till Klara Johanson, Skenbart förspillda dagar2013In: Skenbart förspillda dagar: Aforismer och dagboksanteckningar av Klara Johanson / [ed] Anna Bohlin, Jonas Ellerström, Elisabeth Mansén, Lund: ellerströms förlag , 2013, p. 7-23Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 64.
  Bolling, Viktor
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Dahl, Cathrine
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Dahlbäck, Archie
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Att förstå varandra: Kommunikation i omvårdnaden trots demenssjukdom2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  As a result of a future with expected increased lifetime, more people will be diagnosed with various forms of dementia that causes communication problems. In order to promote good healthcare, it is important to use communication strategies that are adapted to persons with dementia’s potential. Focus should be on the person’s autonomy and integrity. The purpose was to illustrate communication in the care of persons diagnosed with dementia. The study was conducted as a case study where ten scientific articles formed the basis of the study’s results that formed three categories. Caregivers used, among other things, the voice pitch and encouraging comments in the verbal communication when nursing. It was also important that healthcare providers gave the time in the care that was needed to persons with dementia to communicate based on their conditions. Nonverbal communication included, inter alia, eye contact and physical touch. Songs and music was considered to affect the communication differently in the care of persons with dementia. Further research on communication strategies at specific dementias that strengthens the evidence for nurses’ ability to prescribe independent nursing interventions in nursing is considered essential. Education of nurses should include courses in communication strategies for specific dementia diseases.

 • 65.
  Boman, Christian
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Stolt, Erik
  University of Borås, School of Health Science.
  Anestesisjuksköterskors erfarenhet av att möta oroliga patienter i den intraoperativa fasen2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Under våra fältstudiedagar tyckte vi oss kunna se att patienter ofta kan vara orolig då vi som anestesisjuksköterskor möter dem på operation. Framförallt när patienten väl har kommit till operation och snart ska få sin anestesi. Som det ser ut idag är det på operation anestesisjuksköterskor möter sin patient för första gången, alltså i patientens intraoperativa fas. Detta beror oftast på att det inte finns tid eller ges någon möjlighet att ha något pre- eller postoperativt möte. Under denna korta tid skapa en relation med patienten och dämpa eventuell oro samtidigt som verksamheten idag har en tendens till att vilja effektivisera bort en del av denna viktiga och redan korta tid. Hur möter sjuksköterskan en patients oro och ångest i den intraoperativa fasen strax innan sövning? Genom att ta del av den erfarenhet som finns hos anestesisjuksköterskan kan det skapas verktyg som sedan kan användas i verksamheten. Syftet med studien är att beskriva anestesisjuksköterskors erfarenhet av att möta och lugna oroliga patienter intraoperativt. Det är en kvalitativ intervjustudie där sju anestesisjuksköterskor intervjuats. Resultatet visar på de sätt som anestesisjuksköterskan bemöter oroliga patienter. Att genom samtal avleda patientens oro, att sjuksköterskan använder beröring i arbetet med att göra patienter trygga. Anestesisjuksköterskan lovar patienten att finnas till och att ta hand om dem under operationen. Resultatet visar också hur anestesisjuksköterskan använder information och anpassar den utifrån vilken patient det är. Resultatet visar även på att anestesisjuksköterskorna framhäver att bemötandet av patienten är viktigt. Det handlar om att uppträdda lugnt och visa skicklighet samt kunnande i sitt arbete.

 • 66.
  Boquist, Linnéa
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Larsson, Marit
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Beröringsbehandling hos patienter med cancer: En litteraturöversikt2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Each year around 64 000 people are diagnosed with cancer and tumor

  diseases are the second common cause of death in Sweden. Getting the diagnosis of cancer

  means a stressful time both physically and mentally. Nurse’s role is to alleviate suffering and

  promote god health. Touch is a universal human need and becomes particularly clear when a

  deadly disease affects a person.

  Aim: The aim is to illustrate the experiences of touch treatment of nurses and patients with

  cancer.

  Method: A literature review, fourteen research papers. Five qualitative and nine quantitative.

  Results: The result was divided in two areas: patient’s experiences of touch treatment and nurse’s experiences of touch treatment. In the area of patients experiences two categories

  showed: Soothing effect and supportive effect as well as subcategories: physical discomfort,

  physiological discomfort, well-being and closeness. In the area of nurse’s experiences

  emerged one category: Education in touch therapy as well as the subcategory experiences of

  touch therapy.

  Conclusion: Touch has a short-term symptom relief effect of pain, anxiety, nausea and

  provides increased well-being. Therewith the physical contact between nurse and patient

  improved and led to that the existential loneliness was reduced. The nurses saw the patient as a person instead for a patient with a disease.

 • 67.
  Borch, Ellen
  et al.
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Hillervik, Charlotte
  Upplevelser av kroppslig beröring i omvårdnadsarbetet - patienter berättar2004In: Vård i Norden, ISSN 0107-4083, E-ISSN 1890-4238, Vol. 24, no 74, p. 48-53Article in journal (Refereed)
 • 68.
  Borg, Ann-Christine
  et al.
  University West, Department of Nursing.
  Hansson, Birgitta
  University West, Department of Nursing.
  Karlsson, Monica
  University West, Department of Nursing.
  Beröring: en smärtlindrande metod i sjuksköterskors omvårdnadsarbete2002Independent thesis Advanced level (professional degree)Student thesis
 • 69.
  Boström, Helena
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture.
  Grensman, Ulrica
  University West, Department of Nursing, Health and Culture.
  Medveten beröring i omvårdnad av personer med demenssjukdom: en beröring som berör2005Independent thesis Advanced level (professional degree)Student thesis
 • 70. Boström, Maria
  Kan beröring minska oro och ångest hos patienter vid undersökningar och behandlingar?: en litteraturstudie2006Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 71.
  Boxner, Ellen
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Fröling, Adrian
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Manliga sjuksköterskors upplevelser av att vård2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Nightingale’s idea of caring as a call for women is a milestone in the nursing profession. Men had before Nightingale had a significant role in caring but today male nurses only represent approximately 10 percent of registered nurses in Sweden. Eriksson describes in her theory that fundamentally man is a caregiver and the importance of a caring relationship. However there are experiences among patients that male nurses are not suitable for caring and that they prefer care from a female nurse. Connells theory about masculinity as connected to the male body generates an image of the man as strong, insensitive and aggressive.

  Aim: To describe male nurses’ experiences of caring.

  Method: A descriptive literature review drawn from 10 qualitative research articles.

  Results: Three themes emerged through the analysis; Attitude of caring, touching and intimate care and masculinity and caring. Male nurses often had to develop special strategies for example in establishing a caring relationship. The caring relationship and caring could be difficult for male nurses and the importance of being adaptable was therefore emphasized. Touching was described as delicate and many described the importance of being careful to avoid misunderstandings.

  Conclusion: Male nurses need to be careful and able to adapt both in caring for male and female patients. Male nurses have to think before they take action to a greater extent than female nurses.

 • 72.
  Brandquist, Ingrid
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  KOMMUNIKATION OCH SAMSPEL I RÖRELSE: Sherbornemetodik med en ung man på tidig utvecklingsnivå och med autism2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  INTRODUCTION

  Caregivers perceive many of difficulties in interaction with persons at a presymbolic stage. In Sherborne Developmental Movement the theoretical issue is that movement experiences developing body and spatial awareness contribute to awareness of self. This gaining of body mastery is fundamental to the awareness of others, the ability to relate to others.

   

  The aim of this study is to analyse how communication and interaction is expressed over a period of time as a young man in an early stage of language development (pre-intentional communication) and with autism participates in a dyad in SDM sessions. Research questions:1. How do communication and interaction skills develop over time in the SDM sessions? 2. How do communication and interaction skills develop at home and school during the same period?

  METHOD

  In this pre-experimental case study an 18-year-old man with profound autism spectrum disorder, a right-sided motor disorder and a severe language impairment is participating. Giving no responses in communication, caregivers rarely perceived successful interaction. He suddenly burst out in aggressive acts. Lasting over a year he participated in an intervention consisting of eighteen SDM sessions in a dyad with a physiotherapist, skilled in SDM, at Habilitation Centre. Sessions were based on a “caring” SDM-relationship and treatment focused on basic movements. All sessions were videotaped. Communication and interaction skills were thoroughly assessed at the first and last session. In the process of analysing data the SDM scale of type of relation had to be supplemented by scales showing abilities of communication and interaction of the leader and the participant. This scale named "Brandquists & Althoff Interaction Scale: Analysis of the interaction with individuals at an early stage of development - Sherborne”, was used in reporting the data obtained in the study.

  To increase the reliability of the data, comments from the participating physiotherapist and the father of the young man were registered while they individually watched the two video recordings. A somewhat simplified examination of ten of the video recordings was also made. Communication and interaction skills were also investigated at home and school through interviews and questionnaires before and after the SDM treatment. These data were then to be compare to the data of the SDM sessions.

   

  RESULTS

  Results show a positive effect on communication and interaction skills of the young man. During the period of sessions he gradually changed the way of directing attention. Initially his eyes were "empty" or his gaze swept across the room to him. Later he focused on the hands of the physiotherapist while rocking his leg and eventually he physically directed himself to the physiotherapist and searched eye contact. The physiotherapist was sensitive to his physical reactions adapting her approach in order to making him feel secure and achieve trust. In the beginning she used tactile methods in her communication, but seeing he felt more secure she introduced more verbal confirming towards the end.  At the end of the period he began to take communicative initiatives by approaching his hand and “pointing” at the physiotherapist.

   

  At home and school caregivers reported an increasing interest in the environment. He used more initiative for communication (an increased number of action sequences) and was on his way to develop joint attention. He started to use his voice to protest. The number of self-destructive behaviours decreased during the Sherborne sessions and at home. Successively he gained greater stability and balance in his body and the mobility of the weak side improved. The data obtained in interviews with caregivers confirmed the results achieved in the study and strengthened the reliability of the results of SDM.

  CONCLUSIONS

  The result of the study implies that SDM may have contributed to a positive effect on the communication and interaction skills of this young man.

 • 73.
  Bresmar, Susanne
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Sternheden, Gunilla
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Kommunikation vid ventilatorbehandling2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Upplevelsen av att inte kunna kommunicera hos patienter som ventilatorbehandlas på intensivvårdsavdelningen uppfattas av sjuk- sköterskor som ett obehag och kan vara ett skrämmande minne för patienterna. Idag är dessa patienter mindre sederade och mer vakna

  än tidigare, vilket ställer högre krav på sjuksköterskans förmåga att kommunicera. Denna litteraturstudie belyser hur vuxna patienter inom intensivvård som ventilatorbehandlas upplever kommunikation samt sjuksköterskans åtgärder för att underlätta kommunikation. Efter genomgången analys skapades fyra olika teman; patientens reaktioner, patientens delaktighet, sjuksköterskans bemötande samt kommunikationsmetoder. Patientens reaktioner präglades av; skräck, rädsla, förvirring, osäkerhet och frustration över att inte kunna kommunicera. Delaktighet och bekräftelse var viktigt för kommunikationsförmågan. Läppläsning, ögonblinkningar samt beröring var metoder för att underlätta kommunikationen. De vanligaste hjälpmedel som användes var kommunikationstavla, papper och penna samt ja- nej frågor. Vidare forskning kan göras på vad som skiljer de patienter åt som minns sin ventilatorbehandling från de som inte minns. Hur nya sederande läkemedel som används idag påverkar kommunikationsförmågan under ventilatorbehandling är ännu outforskat. Utbildning i vårdkommunikation för intensivvårdssjuksköterskor skulle kunna påverka att mötet förbättras med patienter som vårdas i ventilator.

 • 74.
  Bryntesson, Kristin
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Nursing.
  Jansson, Niklas
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Nursing.
  Anestesisjuksköterskans erfarenheter av att identifiera och lindra oro i det perioperativa mötet med patienter2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose The aim with this study was to explore the nurse anesthetist´s experiences of identifying and relieve anxiety during the perioperative meeting with patientsBackground Preoperative anxiety is a common problem. Patients can be anxious about the anesthesia or not to be able to wake up after the surgery. Nurse anesthetist´s meet this patient category in her daily work, and has as a challenge, the task of nursing for them and create a feeling of safety before the upcoming surgery.Method The selection of participants was eleven experienced nurse anesthetists. The interviews took place in the autumn of 2017. Participants was chosen from a convenience sample, the head of the department was allowed to choose participants by the writers inclusion- and exclusion criteria. The collection of data was made by semi structured interviews with nurse anesthetists at two hospitals in the western part of Sweden. The transcribed information was analyzed with qualitative content analysis.Results The material resulted in two domains, to identify and to alleviate anxiety. The result showed how the nurse anesthetist used her ”clinical look” to read the patients mood. In the domain “Alleviate anxiety”, three categories arose, with six subcategories. Our study showed how the nurse anesthetist could alleviate anxiety by creating a relationship to the patient through active listenening and confirmation of the patient. And used different nursinginterventions such as playing music and physical touch.Conclusion The nurse anesthetists who were interviewed had a “clinical look” which they used to identify the anxious patient, and could interpret different physiological parameters and the patient´s bodily reactions of anxiety. The informants had good knowledge about different types of nursing actions to use when needed, and felt comfortable using drugs as a complement.

 • 75.
  Bylund Jonsson, Ann
  Karlstad University, Division for Educational Sciences.
  Kränkningar i skolan: En kvalitativ studie av elevers upplevelser av kränkningar av lärare och andra vuxna2006Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  This is a qualitative study, based on the contents of six interviews with primary school pupils from the same school, the purpose of which is to observe the pupils experiences of humiliation from the perspective between teacher/adult towards pupil. The study is based on a phenomenological and a social- cultural/ social- psychology perspective.

  The results show that boys perceive that they treated negatively in different situations depending upon of their gender. If a quarrel arises between a boy and a girl it is more often the boy who is reprimanded than the girl. The boys experience that they have more difficulties in achieving good grades- especially in subject regarding languages, despite their belief that they are as good as the girls.

  The pupils mean that they feel discriminated when teachers in front of other pupils explain that they failed in a test or if they have to complete a homework. They also felt humiliated when teachers accused them although they were innocent as well as being punished from teachers by physical violence. There also is a category of informants which not has experienced humiliation from the perspective of the study.

  Keywords: humiliation, pupil, experience, social cultural

 • 76.
  Bäckryd, Emmanuel
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Community Medicine. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences. Region Östergötland, Anaesthetics, Operations and Specialty Surgery Center, Pain and Rehabilitation Center.
  Långvarig smärta efter kirurgi, neuropatisk smärta, CRPS2017In: Information från Läkemedelsverket, ISSN 1101-7104, Vol. 3, p. 34-38Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Neuropatisk smärta orsakas definitionsmässigt av en skada eller sjukdom i det somatosensoriska nervsystemet. Långvarig postoperativ smärta (LPOS) är tämligen vanligt, framför allt efter ingrepp som exempelvis amputation, torakotomi, eller mastektomi. I många fall anses LPOS vara av neuropatisk karaktär, och den farmakologiska behandlingen utgår då i stor utsträckning från rekommendationerna för behandling av neuropatisk smärta, med fokus på vissa antidepressiva läkemedel (amitriptylin, duloxetin) och gabapentinoider (gabapentin, pregabalin). Topikal behandling med till exempel lidokainplåster kan vara av stort värde när smärtan utlöses av lätt beröring av huden (allodyni). Överlag bör stor försiktighet råda angående långtidsanvändning av opioider. Vid LPOS efter bukkirurgi bör man speciellt beakta opioidernas negativa effekter på tarmfunktionen, eftersom en ”ond cirkel” kan uppkomma mellan ökade doser opioider och ökad smärta. Komplext regionalt smärtsyndrom (CRPS) kan uppkomma i en extremitet efter trauma av lindrig karaktär och/eller immobilisering (till exempel gipsning). Även om CRPS typ 1 definitionsmässigt inte är ett neuropatiskt smärttillstånd, är de farmakologiska behandlingsprinciperna ändå i stor utsträckning desamma som för neuropatisk smärta. Mer forskning behövs för att på sikt kunna få fram bättre, mer mekanism-baserade behandlingsmetoder.

 • 77.
  Carling, Sofie
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Hur patientens välbefinnande påverkas av fysisk beröring i omvårdnaden: En litteraturstudie2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Fysisk beröring är ett grundläggande behov hos människan och är en central del i omvårdnaden. Fysisk beröring kan lindra eller förhindra lidande och skapa förutsättningar för välbefinnande. I omvårdnaden skapar beröringen ett humant sätt mellan patient och personal att ta kontakt med varandra. Syftet: Hur patientens välbefinnande påverkas av fysisk beröring i omvårdnaden. Metod: Studien utfördes som en litteraturstudie baserad på sju vetenskapliga kvalitativa artiklar. Artiklarna har analyserats och inspirerats av Graneheim och Lundmans innehållsanalysmetod. Ur analysförfarandet framkom det tre kategorier, upplevelse via beröring, återhämtning via beröring och samspel mellan patient och personal. Resultat: Det visade att den fysiska beröringen kan vara en bra omvårdnadsmetod att använda, för att öka välbefinnandet och ge avslappning under förutsättning att den ges med respekt och värna om patientens integritet. Slutsats: Fysisk beröring gav både psykiskt och fysiskt förbättrade tillstånd för de flesta patienterna. Några patienter upplevde beröringen som obehaglig. För att undvika obehaget visade det sig att samspelet mellan patient och personal är viktigt.

 • 78.
  Carlsson, Camilla
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Passgård, Mona
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Bemötande av patienter med kommunikationssvårigheter efter stroke : ur ett SAUK-perspektiv i omvårdnad2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Patienter med stroke utgör idag en stor patientgrupp som kommer att öka i framtiden. Det medför även ökat antal patienter med kommunikationssvårigheter. För att dessa patienter skall uppleva säkerhet och trygghet i omvårdnaden ställs stora krav på professionellt bemötande i hela vårdkedjan, från det akuta skedet till eftervård i hemmet. Syftet med litteraturstudien var att belysa bemötandet av patienter i samband med kommunikationssvårigheter efter stroke. Litteraturstudien genomfördes med deduktivt tillvägagångssätt med utgångspunkt från SAUK-modellens fyra faser; Sympati, Accepterande, Upplevelsemässig innebördsförvärvande och Kompetens. Som grund för databearbetningen användes 21 vetenskapliga artiklar. Resultatet visar återkommande begrepp som beröring, tid, tillåtande klimat, patientcentrerat förhållningssätt, roller och riktlinjer för omhändertagandet av patienter med stroke, i SAUK-modellens faser. Begreppen har betydelse för patientens upplevelse av bekräftelse genom jagrelationsstödjande omvårdnad. För att kunna bemöta patienter med kommunikationssvårigheter efter stroke behöver en gemensam värdegrund och riktlinjer för omhändertagandet utvecklas i hela vårdkedjan. Framtida forskning kan röra utvärdering såväl kvalitativt som kvantitativt av SAUK-modellens implementering i den kliniska omvårdnaden av patienter med kommunikationssvårigheter efter stroke.
 • 79. Carlsson, Lisa
  et al.
  Persson, Helena
  Upplevelse av kroppslig beröring mellan sjuksköterska och patient2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 80.
  Carlsson, Pia
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Sandberg, Petra
  Sophiahemmet University College.
  Massage och beröring vid fibromyalgi: hur påverkar massage och beröring patienters upplevelse av smärta vid fibromyalgi2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 81. Ceder, Simon
  et al.
  Karin, Gunnarsson
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  Som en hand på axeln: Beröring som posthumanistiskt feministiskt fenomen2017In: Studier i Pædagogisk Filosofi, ISSN 2244-9140, E-ISSN 2244-9140, Vol. 6, no 1, p. 5-24Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  [A Hand on the Shoulder: Touch as a Posthuman Feminist Phenomenon] With a posthuman feminist perspective, we explore touch as a phenomenon in the philosophy of education. Our argument is that touch is one of the prominent phenomena in educational contexts and therefore it requires closer theoretical investigation. In this article, we seek to challenge a ‘subject centric’ and ‘anthropocentric’ perspective, proposing a posthuman approach where touch is relationally intra-active and constantly present with multiple directions. Inspired by the methodological approach ‘concept as method’, we explore the phenomenon of touch through tracing-and-cartographing how it is used in educational texts. Two central aspects – body and ‘natureculture’– appeared in the intersection of touch, education and posthuman feminism. Touch as an educational phenomenon is seen as active in highlighting everyday activities in educational practices, and pushing them to be questioned and disrupted. To conclude, we raise a few questions and discuss some challenges that emerged while working with touch as a posthuman feminist phenomenon.

 • 82.
  Cederholm, Ida
  Sophiahemmet University College.
  Spontan beröring i omvårdnadsarbetet: från sjuksköterskeperspektiv2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 83.
  Cederloo, Christine
  Linköping University, Department of Educational Science (IUV).
  Massage i skolan: varför då?1999Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Många barn är idag både stressade och spända och klimatet på skolorna blir allt hårdare. Finns det någon metod som förhindrar att denna negativa utveckling fortsätter? Att i skolorna arbeta med kompismassage tror jag till viss del kan hjälpa. Massage och fredlig beröring frigör "lugn-och-ro-hormonet" oxytocin, som bland annat gör oss mindre aggressiva och får oss att slappna av.

  I mitt examensarbete har jag undersökt vad några elever och pedagoger tycker om massage i skolan och vilka effekter de har kunnat se av denna. Resultatet har jag sedan jämfört med forskningsresultat jag funnit i litteraturen.

 • 84.
  Claréus, Olivia
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Zaring, Mikaela
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Effekt av beröring på kundupplevelsen2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Sociocultural and technological changes have caused a development in the marketing area. The new dimension concentrate to observe and treat the costumer as human beings, where their sense, feelings and emotions are central components. To involve the sense of a human in the service process, can be crucial to the immediate experience of customer in different buying- and consumption processes.

  This study aims to examine how mood and emotional state, service quality, customer loyalty and service personnel interact with interpersonal touch in a service encounter. An experiment was conducted in a retail store to measure the effects of the touch.

  The hypotheses were formulated with the interpretation that interpersonal touch, consisting of a light touch between the elbow and shoulder, should lead to a positive impact on the customers’ emotional state and to contribute to a better customer experience. The results showed that interpersonal touch have a positive impact on the customer emotional state and increases the degree of perceived service quality and strengthen customer loyalty.

 • 85.
  Conrad, Beatrice
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Health, Science and Mathematics.
  Palm, Karl
  Blekinge Institute of Technology, Department of Health, Science and Mathematics.
  Att Bygga Broar -att som sjuksköterska skapa en förtroendefull kontakt med en skadad person prehospitalt2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Det krävs mycket av en sjuksköterska för att kunna skapa tillit och förtroende prehospitalt med en skadad person. Syftet har varit att undersöka vilka faktorer/åtgärder/förhållningssätt som krävs av en sjuksköterska i första mötet med en skadad person för att skapa en förtroendefull och kontakt med känsla av tillit. Undersökningen har genomförts som en litteraturstudie och resultatet visar på att om en förtroendefull kontakt ska skapas mellan sjuksköterskan och en skadad person prehospitalt krävs det framför allt att en kommunikation dem emellan kommer till stånd. Andra slutsatser i resultatet är att en sjuksköterska måste utföra vissa kommunikationsstrategier för att en kontakt ska uppstå. De kommunikationsstrategier som är väsentliga för att skapa en förtroendefull kontakt är bland andra sjuksköterskans förhållningssätt samt att sjuksköterskan har självinsikt och kunskap om effekter av ett sitt agerande. Slutsatsen blev att sjuksköterskan bör känna till sitt eget samt sin patients kroppsspråk så att missförstånd i kontakten undvikes. Sjuksköterskan bör känna empati och kunna avgöra när han gör intrång i patientens privata utrymme. Sjuksköterskan ska därför vara noga med att röra vid patienten med eftertanke. Det är även av stor vikt att sjuksköterskan informerar patienten om läget/ situationen och förklarar vad som sker för att tillit och förtroende ska kunna skapas.

 • 86.
  Crisan, Oana
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Serif, Fatme
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Sjuksköterskornas upplevelser inom demenssjukvård2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 87.
  Cunow, Zandra
  et al.
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Sweden.
  van der Wie, Esther
  Fysisk beröring: Upplevelser inom omvårdnad2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Fysisk beröring är en central del i omvårdnad och ingår i arbetsuppgifterna dagligen. Under hela livet är fysisk beröring ett grundläggande behov. Patienters reaktioner av fysisk beröring bör omvårdnadspersonalen möta på ett respektfullt och ödmjukt sätt och det är skillnad mellan att bry sig om och ta hand om patienten. Det är för männen näst intill tabubelagt med det kroppsliga vårdarbetet. Syfte: Syftet var att beskriva patienters och omvårdnadspersonals upplevelser av fysisk beröring inom omvårdnad. Metod: Metoden var litteraturstudie med strukturerad litteratursökning med beskrivande design. 10 artiklar ingick och analysen inspirerades av innehållsanalys. Resultat: Tio teman framkom: Två olika former av fysisk beröring, faktorer som kan påverka användningen av beröring, att respektera patientens signaler och gränser, kontaktskapande, att skapa förtroende och trygghet, att bekräfta patienten, att trösta och ge närhet, välbefinnande, svårigheter i mötet med patientens kropp och svårigheter relaterat till genus. Slutsats: Patienter och omvårdnadspersonal kan uppleva den fysiska beröringen olika vilket är viktigt att ta hänsyn till. Den fysiska beröringen kan ge både positiva och negativa upplevelser men huvudsaken är att beröringen ges med tillåtelse från patienten och med respekt från omvårdnadspersonalens sida. Även genus påverkade upplevelsen av fysisk beröring.

 • 88.
  Custerson, Ann-Louise
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Jansson, Monika
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Effekter av massage/beröring hos dementa respektive icke dementa äldre personer: Systematisk litteraturstudie med empiriskt tillägg2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande systematiska litteraturstudie syftade till att kartlägga vad som fanns beskrivet i litteraturen om effekter av massage/beröring hos dementa respektive icke dementa äldre personer. Syftet var även att kartlägga personalens inställning till massage/beröring och denna omvårdnads- åtgärds effekter empiriskt. Artiklarna har sökts i Högskolan Dalarnas fulltextdatabas ELIN för vidare granskning. Artiklarna som valdes var från åren 1999-2009. Sökorden som användes var massage, older, elder, old*, geriatric, demen*, touch, effects, tactil. Av resultatet framkom att i större delen av studierna har massage/beröring en positiv effekt på välmående hos äldre dementa och icke dementa människor. Särskilt kunde noteras att massage kunde vara en metod att minska agiterat beteende och vandrande hos dementa personer. Personalens inställning till massage/beröring sågs som positiv i den bemärkelsen att massage/beröring gynnade patientens välmående och att personalen kunde interagera med patienten på ett mer positivt sätt. I det empiriska tillägget var huvudfyndet att massage/ beröring hade bättre effekt för sömnen för dementa än för icke dementa. Uttryckt i Martinsens omvårdnadsteoretiska termer måste omvårdnaden ha som utgångspunkt den andres bästa. För att komma fram till vad som är bäst för den andre måste man vara öppen och närvarande hos honom samt sträva efter att tolka hans situation och behov. Föreliggande studies resultat bidrar till kunskap om massage/beröring som metod för äldre med särskild betoning på demens.

 • 89.
  Dahl, Sophia
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences.
  Karlsson, Carina
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences.
  Omvårdnadsåtgärder i samband med ångest hos demenssjuka - en litteraturstudie2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det fanns 142 200 människor med diagnosen demenssjukdom i Sverige år 2005, där ångest är en betydande orsak till lidande för de demenssjuka och deras anhöriga. Patienter med svår demenssjukdom har svårt att anpassa sig till omgivningen, därför måste omgivningen anpassas till dem. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa omvårdnadsåtgärder i samband med ångest hos demenssjuka. Studien bygger på Polit och Beck´s (2006) metod för litteraturstudier. Sökning efter relevant litteratur har gjorts i databaserna CINAHL, Medline och Psykinfo. Även manuell sökning har tillämpats. Resultatet baseras på tio vetenskapliga artiklar, nio kvantitativa och en som är både en som är både kvantitativ och kvalitativ. Artiklarna är publicerade mellan 1997-2007 och har kvalitetsgranskats enligt en granskningsmall. Resultatet redovisas i tre teman. Det första är miljö som visar att lugnare omgivning kan reducera ångest. Det andra är kommunikation/undervisning. Kommunikation som i bemärkelsen beröring och emotionell bekräftelse kan minska ångest. Undervisning visar att genom att kommunicera med informella vårdgivare hitta strategier att hantera olika problem sjönk ångesten hos den demenssjuke. Det tredje är aktivitet som visar att individualiserad musik kan hjälpa mot ångest. Slutsatsen blir att genom att anpassa omvårdnadsåtgärder till individens behov kan ångest hos demenssjuka dämpas.

 • 90.
  Dahlgren, Caroline
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Lingskog, Susanne
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Äldre patienters upplevelse av beröring: en balans mellan närhet och distans2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 91.
  Dahlin, Karin
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Hyll, Susanne
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Massagens effekter på äldre2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 92.
  Dahlén, Jennifer
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Johansson, Veronika
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Taktil massage: En litteraturöversikt om effekter av taktil massage samt sjuksköterskor erfarenheter av taktil massage2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 93.
  Danielsson, Pär
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Andersson, Sandra
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Upplevelsen av beröring som en icke farmakologisk metod vid demenssjukdom2013Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Demens är en sjukdom som ökar på grund av att människor i världen lever längre. Farmakologiska metoders biverkningar hos personer med demens medför att vårdpersonal behöver en ny metod för att kunna hantera exempelvis oro och aggressivitet. Det kan göra att vårdpersonalen kan hantera svåra omvårdnadssituationer med hjälp av en icke farmakologisk metod. Beröring är en rekommenderad icke farmkologisk metod och det har under en lång tid varit känt att beröring har en positiv inverkan på människor och används mot exempelvis stress. Det finns olika beröringsmetoder som medför ett behag hos personer med demens, två av metoderna är massage och taktil massage. Syfte: Syftet med studien var att belysa vårdpersonalens upplevelse av beröring hos personer med demens. Metod: Metoden som användes var en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Analysen utfördes med hjälp av Graneheim och Lundmans tolkning av en innehållsanalys. Resultat: Resultatet uppmärksammade positiva upplevelser hos vårdpersonalen, beröring visade sig vara ett bra verktyg att använda mot aggressivitet och oro, vilket skapade en självständighet i omvårdnadsarbetet. Vårdpersonalen upplevde även att beröring var en personcentrerad metod vilket gjorde att vårdpersonalen fick avsätta tid med varje enskild individ. Vårdpersonalen upplevde att beröringen var tidskrävande vilket var en negativ aspekt metoden. Slutsats: Beröring kan vara en användbar icke farmakologisk metod i mötet med personer med demens. Vårdpersonalen kan använda beröring för att få en förståelse för personen bakom demensen och därmed arbeta personcentrerat i omvårdnaden. Vidare kvalitativ forskning krävs för att styrka vårdpersonalens positiva upplevelse av beröring.

 • 94.
  Danneholm, Hedvig
  et al.
  The Swedish Red Cross University College.
  Elo, Hanna
  The Swedish Red Cross University College.
  Icke-verbal kommunikation i omvårdnadsrelationen: En litteraturöversikt om patienters upplevelser2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Nonverbal communication is defined as all means of communication beyond the spoken word. Previous studies show that patients value nonverbal signals such as eye contact, body language and touch, but also that touch is seldom used as a conscious means of communication. There is also an underrepresentation of research on nonverbal communication among nurses, compared to other professions.

  Aim: The aim of this study was to describe patients’ experiences of nonverbal communication in the nurse-patient relationship.

  Methods: A general literature review of eight scientific studies with a qualitative approach.

  Results: The results consist of five themes; variable nonverbal communication in the nurse-patient relationship, involving the patient, the impact of touch on the patient, the significance of gender on the experience of touch and the patient’s vulnerability. It was important to build a relationship with the patient before using touch. Touch had positive effects on patients, such as making them feel seen, accepted and anchored. The use of nonverbal communication could involve the patients or increase their vulnerability. An issue regarding the gender of the nurses or the patients arose while touching, which could cause sexual excitement for example.

  Conclusions: The results indicate that nurses’ knowledge concerning nonverbal communication and physical touch should be increased. In clinical practice, there is also a need for efforts to give nurses time to reflect on and increase their nonverbal communication.

 • 95. Degerfält, Jenny
  et al.
  Löfstedt, Frida
  Rör vid mig: en studie av kompismassagens inverkan på barngruppen i förskolan2006Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 96.
  Demirok, Serife
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Dimitrova, Tsvetoslava
  Sophiahemmet University College.
  Kvinnors kropssuppfattning och sexualitet efter genomgången mastektomi2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Bakgrund

  Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor och cirka 7000 kvinnor drabbas av sjukdomen varje år i Sverige. Trippeldiagnostik som består av en klinisk undersökning, mammografi och cellprovtagning är en metod som hjälper att tidigt upptäcka cancern. Vanligaste behandlingsformen är kirurgi som omfattar olika typer, till exempel bröstbevarande kirurgi och mastektomi. Diagnosen bröstcancer kan leda till försämrat välbefinnande respektive försämrad fysiskt, emotionell och social funktion som i sin tur kan leda till en traumatisk kris. Kvinnors kroppsuppfattning förändras efter genomgången mastektomi vilket lämnar en påminnelse om sjukdomen i form av ett permanent ärr. Sexualitet innebär känslor om den egna kroppen, intresse för sexuella aktiviteter, behovet av partner och beröring, samt möjligheter att delta i tillfredsställande sexuella aktiviteter. Den egna lusten är även en del av sexualiteten. Sexualitet är en viktig del av personens identitet. När kvinnan förlorar det ena eller båda brösten kan det betyda för henne att hon förlorar en del av sin könsidentitet.

  Syfte

  Syftet med denna studie var att beskriva kvinnors kroppsuppfattning och sexualitet efter genomgången mastektomi på grund av bröst cancer.

  Metod

  Som metod valdes en litteraturöversikt för att besvara studiens syfte. Datainsamlingen utfördes i databaserna PubMed och Cinahl samt genom manuell sökning. Artiklarna omfattade kvinnor som genomgått bröstcanceroperation på grund av bröstcancer. Totalt inkluderades 18 vetenskapliga artiklar i resultatet som kvalitetsgranskades och sammanställdes i en matris.

  Resultat

  Mastektomerade kvinnor upplevde stark negativ påverkan efter operationen gällande kroppsuppfattning och sexualitet. Amputation av bröstet störde kvinnors kroppsuppfattning vilket orsakade en negativ inställning mot deras egen kropp och utseende samt gjorde en påminnelse av sjukdomen. Kvinnor hade sämre kroppsuppfattning och sexualitet samt lägre socialfunktion efter mastektomi. De undvek att träffa människor, kände sig mindre fysisk och sexuell attraktiva och var missnöjda med kroppen både när de var klädda och/eller nakna. Brist på sexuella relationer orsakade separation.

  Slutsats

  Kvinnors kroppsuppfattning och sexualitet påverkades negativ efter genomgången mastektomi. Bortoperation av bröstet orsakade känslan om mindre attraktivitet och kvinnlighet vilket lett till bristande relationer med partnern och även separation hos en del av kvinnor. Även olika kirurgiska metoder hade olika påverkan på kvinnors kroppsuppfattning och sexualitet.

 • 97.
  Due-Boje, Katarina
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Olsson, Gita
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Ragnarsson, Anna-Carin
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Terapeutisk beröring, musik och transkutan nervstimulering som komplement till postoperativ smärtbehandling2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Patienter uppnår inte alltid tillfredsställande smärtfrihet i det postoperativa skedet. Att ge stora doser analgetika ökar risken för biverkningar. Därför har kompletterande icke farmakologiska metoder för smärtlindring prövats. Terapeutisk beröring, musik och TNS är metoder som använts för detta ändamål. Syftet med litteraturstudien var att undersöka effekten av terapeutisk beröring, musik och TNS då det används som ett komplement till farmakologisk smärtbehandling i det postoperativa skedet. I resultatet framkom att postoperativ smärta lindrades i olika grad med hjälp av de tre metoderna. Då terapeutisk beröring, musik och TNS användes i samband med analgetikabehandling kunde i en del fall minskat behov av analgetika påvisas. Det tre terapierna bidrog också till förbättrad omvårdnad i form av positiva patientupplevelser som förbättrad sömnen, mindre ångest och oro samt ökat välbefinnande. För att få djupare kunskap om smärtbehandling i det postoperativa skedet föreslås ytterligare forskning om terapeutisk beröring, musik och TNS, främst utifrån en kvalitativ ansats.
 • 98.
  Edebol, Maria
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences.
  Mjuk massage och diakoni: Ett holistiskt perspektiv2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction

  Tactile Massage is a generic term that for example includes Massage therapy, Effleurage, Gentle touch, Tactile stimulation, Soft massage and Aromatherapy massage (SBU 2009). Tactile Massage has been proven to activate the perception receptors of the body and stimulates the system of oxytocin and in that way Tactile massage increase wellbeing and decrease pain. The Church of Sweden was formally separated from the state in the year of 2000 and by this means created greater freedom in facilitating its own social and Deaconal programs in separate parishes. Since 2004 a few numbers of deacons have been integrating Tactile massage as a method in Deaconal  ministry within the framework of holistic care in the Church of Sweden.

  Aim/Research questions

  The aim: From a holistic perspective investigate the use of and to increase the problem-awareness of Tactile massage in the Deaconal ministry within the Church of Sweden.

  The research questions: How is Tactile massage being used and how are we to describe the experiences of Tactile massage in the Deaconal ministry? What possibilities and difficulties are related to the use of Tactile massage in the Deaconal ministry within the Church of Sweden?

  Method

  This study is the first explorative research about Tactile massage in Swedish church diaconal context. The study follows Kvales method as seven steps of qualitative interview studies. 1) Aim and research questions were formulated  according to the acquired theory. 2) Three respondents were chosen for in-depth interviews to be able to understand and describe experiences, possibilities and clarify difficulties with the use of Tactile massage within the Church of Sweden. 3) Qualitative interviews were carried out with the help of semi-structured questions. The interviews were recorded and observations were done. 4) The interviews were transcribed and re-read several times. In the process of research the material was coded and interpreted into experiences, possibilities and difficulties. 5) The process of interpretation and analysis of collected data and applied observations were carried out with the help of hermeneutical approach, ten theoretical perspectives and current research. 6) Results. The results were tested according to requirements of reliability, validity and generalization. 7) Report. In this study the results were reported with methodological, ethical and hermeneutical considerations.

  Results

  Tactile massage was described as an extraordinary tool where the experiences pointed out a general longing for touch in the lived body. The power of touch released courage, relaxation, new energy, pain relief and balance. Spiritual presence was experienced as Gods presence in the bodies of both massage-givers and massage-receivers. Possibilities with Tactile massage were described as practical care, where the non-verbal intervention could support the communication when words did not last. Quiet and relief was created through the freeing of the internal oxytocin-system of the body giving the massage-receiver social confirmation and renewal of the body. Difficulties in using Tactile massage within the deaconry were described as physical and mental vulnerability and unclear professional identity of the massage-givers. Difficulties where related also to integrity, boundaries and limitations of gender due to the majority of the female massage-givers and massage-takers in the present situation. One more difficulty was pointed out as the organizational unsecurity about what Tactile massage is and this difficulty was partly related to views of Deaconry and Church. ‘Deaconal Touch’ is the new concept and  the practical result of this study. Deaconal Touch can be described  as a deaconal tool to be handled in the context of the Church of Sweden.

 • 99.
  Edvinsson, Marie Edelmalm. Eleonore
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Östman, Agneta
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Icke verbal kommunikation mellan patient och sjuksköterska2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Den icke verbala kommunikationen mellan patient och sjuksköterska, inom hälso- och sjukvården, är av betydelse eftersom den är ett av sjuksköterskans redskap i omvårdnaden. Missförstånd uppkommer lätt på grund av brister kommunikationen. Syftet med litteraturstudien var att belysa den icke verbala kommunikationen mellan patient och sjuksköterska. Till resultatet framkom sex kategorier: kroppsspråk, ansiktsuttryck, beröring närvaro, tystnad och humor. För att patienter lättare skulle kunna förklara var smärtan var lokaliserad, användes kroppsspråket. Även sjuksköterskan använde kroppsspråket för att till exempel ge information. Sjuksköterskan fick information om patientens tillstånd, genom att titta på ansiktsuttrycken. Beröring kan ges föra tt stilla oro och mildra smärta. För att berika kommunikationen, och öka tryggheten hos patienterna, användes lätt beröring. Närvaro var ibland tillräckligt för att lugna patienter. Patienter tyckte det var fridfullt att bli vårdad under tystnad. Genom humor kunde patienten slappna av och därigenom avleda smärtan. I kommunikationen mellan patient och sjuksköterska hade den icke verbala kommunikationen en stor betydelse. Detta för att inte sjuksköterskan skulle gå miste om viktig information om patientens tillstånd. Mer forskningom icke verbal kommunikation mellan patient och sjuksköterska är önsvärt för att kunna förbättra vården.
 • 100.
  Egertz Baer, Stina
  et al.
  The Swedish Red Cross University College.
  Eriksson, Sara
  The Swedish Red Cross University College.
  Beröring som stöd i sökandet efter identitet2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study was to elucidate the meaning of physical touch for young people with lack of health. The method was a literature overview where the results of fifteen scientific articles were analysed. The result four themes emerged from the result: regain health, wellbeing, bonding relationships, and difficult encounters. The discussion was based on findings and Erik H Eriksson theory. Conclusions The meaning of touch was that youngsters in their development and their quest for identity could be helped to overcome the fragmentation of their identity by recovering from a life of illness and gain a life with enhanced wellbeing. Touch can also strengthening the sense of themselves, self-esteem and identity by building positive relationship with themselves and others. Young people who lack basic trust to people in their surroundings experience difficulties to embrace touch. The meaning of touch, when used correctly, had the ability to create basic allegiance and wellbeing.

1234567 51 - 100 of 372
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf