Change search
Refine search result
123456 51 - 100 of 253
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Dahlin, Jörgen
  et al.
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Johansson, Ingvar
  Wallström, Lennart
  Träkompositer. Rapport från Second Pacific Rim Bio-Based Composite Symposium samt industribesök i Vancouver hösten 19941995Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten ger en sammanfattande bild av symposiet om träkompositer, som hölls i Vancouver hösten 1994.

 • 52.
  Dalström, Jerker
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Provning av sågkedjor på engreppsskördare1992Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Sågkedjor av olika fabrikat sägs ha mycket skiftande hållfasthet och slitstyrka. Det ekonomiska utfallet av olika beteenden då det gäller kedjeval och hantering av sågkedjor på engreppsskördare har därför studerats i praktiskt skogsbruk. Exakta krontal anges och i totalkostnaden för sågkedjor ingår inköps-, slipnings-, lagrings- och stilleståndskostnader. Det visar sig att det i första hand är antalet sågkedjor som kasseras, förarnas körskicklighet och valet av svärdlängd, som avgör vilken den totala sågkedjekostnaden blir.

 • 53.
  Drake, E
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Apteringens inverkan på sågutbytet - några simuleringsförsök1988Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I rapporten studeras möjligheterna att utnyttja befintliga datorhjälpmedel för grundläggande studier av sambandet aptering--sågning och kompetensutbyggnad inom apteringsområdet. Noga studeras kvalitetsgränsernas betydelse och karaktär då dessa i hög grad avgör prissättningen och apteringen av tallråvaran. Eftersom de genomförda teoretiska studierna också gett vissa andra intressanta resultat har även dessa reodvisats.

 • 54.
  Drake, Erik
  et al.
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Johansson, Lars Göte
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Liljeblad, Åke
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Furustammars yttre och inre geometri inmätta inom projektet "Kvalitetssimulering av sågtimmer"1988Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport är en katalog över egenskaperna hos de 51 furustammar som mätts in i projekt "Kvalitetssimulering av sågtimmer". Stammarna kommer från 4 bestånd (Mora, Skara, Bredbyn och Järlåsa), valda med hänsyn till geografisk spridning och vikt som råvaruområde för sågverken. De 4 bestånden jämförs sinesemellan vad gäller olika kvist- och andra egenskaper. Någon djupare analys av inbördes samband mellan olika egenskaper har dock inte gjorts. Rapporten kan betraktas som en referensbank för andra forskare/utredare.

 • 55.
  Eek, U
  et al.
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Nisshagen, G
  Metod för bedömning av spånkåpors källstyrkor under industriella förhållanden förstudie1988Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Avgörande för vilken mängd damm som finns i en arbetslokal för träbearbetning är maskinernas spånkåpors infångningsförmåga eller källstyrka. Undersökningarna visar att efter viss utveckling av metoderna skulle spånkåpors källstyrkor kunna bestämmas under industriella förhållanden med hjälp av spårgas eller genom att väga avverkat material.

 • 56.
  Eek, Ulf
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Förbättring av arbetsmiljön vid överfräsmaskiner1988Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Tre varianter av spånkåpor till överfräsar har tagits fram av Trätek. Två används vid genomgående spårfräsning och kantfräsning, den tredje vid fräsning då verktyget inte går igenom materialet. Till en överfräs av fabrikat Jonsered har ett fäste konstruerats till vilket samtliga tre kåpor kan anslutas. Till maskinens motor har också en bullerkåpa utformats. Den minskar ljudeffekten från 94 dB till 85 dB. Till handmatade överfräsar finns en utrustning som reglerar verktygets vertikala rörelser. Det består av en luftkolv med tillhörande reglage.

 • 57.
  Ekstedt, Jan
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Fuktfördelning i ytbehandlad utomhuspanel. Studier av fuktdynamik med hjälp av datortomografi1992Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vissa moderna färger för utomhusbruk har ofta beskyllts för att orsaka den röta, som efter relativt kort tid uppstått i vissa utomhuspaneler av trä. I denna undersökning har olika ytbehandlingssystem studerats, bl a med hjälp av en röntgenteknik (datortomografi), med avseende på deras fuktskyddande egenskaper. Färgens och trämaterialets betydelse i samspelet klargörs.

 • 58.
  Ekstedt, Jan
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Ändträbehandling av trävirke1993Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vi har studerat olika kemikaliers och produkters effektivitet för ändträgrundning. Olika linoljor, grundningsoljor och filmbildande produkter ingick i studien. The object of this study was to investigate the effectiveness of different chemicals and products as end-grain sealants. Different kinds of linseed oils, priming oils and film forming products have been studied.

 • 59.
  Emvik, L
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Polyuretangrund ny konstruktionslösning för torpargrund1988Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I USA är tusentals grunder och källare byggda av trä. Det förenklar och förbilligar grundläggningen av småhus. Den här beskrivna torpargrunden av cementbaserade skivor, tryckimpregnerat trä och polyuretanskum -- uppförd i Kungsbacka kommun -- har lätta grundelement som monteras snabbt, lyftkran var obehövlig. Precisionen på blocken var mycket god. Luftfuktigheten under huset var osedvanligt låg året efter byggandet. Isolering mot utifrån kommande fuktighet har skett med asfalt, samma metod som används för betongelement eller murad grund. Konstruktionen torde ha förutsättningar att fungera väl.

 • 60.
  Englund, Finn
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Emissioner av flyktiga ämnen från trä och träprodukter - en översikt av internationell forskning1994Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Avgivningen av flyktiga organiska ämnen (VOC - Volatile Organic Compounds) från byggnadsmaterial, t ex formaldehyd från skivor, lösningsmedel från ytbehandling eller terpener från trä, har studerats med tanke på luftkvalitet och miljön inomhus. Här redovisas en genomgång av de senaste internationella forskningsresultaten med betoning på trä och träprodukter. Metoder att mäta och svårigheterna med mätningarna redovisas. Här diskuteras det oklara sambandet mellan hälsorisker och mängden avgivna ämnen och därmed om gränsvärden är meningsfulla. Arbetet ingår i området "Trä och Miljö".

 • 61.
  Englund, Finn
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Fungicider för träskydd eller agrikulturell användning1991Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  För referensändamål presenteras 171 fungicider med känd fungicid (svampdödande) effekt. Det gäller huvudsakligen syntetiska fungicider som ingår i kommersiella preparat.

 • 62.
  Englund, Finn
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Värdering av hälsoeffekter av flyktiga ämnen från trä och träprodukter - gränsdragning och inventering. Dokumentation från ett seminarium på Trätek den 9 maj 19951995Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det är angeläget att skapa en bättre grundval av fakta för att kunna dokumentera och deklarera byggprodukters miljöpåverkan. En viktig motivering för miljödokumentationen är att ge redskap för förbättringar av de boendes hälsotillstånd. Inomhusluftens kvalitet kan påverkas av bland annat byggprodukters emissioner av flyktiga ämnen, men för att värdera sådana faktorers inflytande kräva objektiva mätmetoder och värderingsmodeller, grundade på medicinsk vetenskap. Här refereras ett seminarium som hölls på Trätek med avsikten att belysa dessa frågor med särskild tonvikt på träprodukter och ge en startpunkt för vidare arbete.

 • 63.
  Eriksson, G
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Systematisk bullerdämpning i sågverk1988Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Sammanställning av ett antal artiklar om aktuellt bullerdämpningsarbete i sågverken, som publicerats i Tidningen Sågverken 1983--1987, samt av uppgifter hämtade ur olika informationsblad i ämnet. Texten är nybearbetad. Priser och kostnader för åtgärder har inte uppdaterats men en uppräkning till dagens priser visar att de måste betraktas som måttliga.

 • 64.
  Eriksson, Gunnar
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Bandsågar i sågverk. Åtgärder mot damm och buller1988Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det damm och buller som bandsågar alstrar undviks ofta genom att man placerar operatören i en hytt och eventuellt bygger in bandsåggruppen i ett "bullerhus". Inbyggnad är kostsamt och skrymmande och löser inte dammproblemen vid bladbyten och service. En förbättrad inkapsling av maskinerna har därför testats ute på sågverk. Rapporten redovisar utförligt hur en sådan inkapsling kan planeras in och utföras av sågverken i egen regi. Lättbearbetade material som trä, plywood, gummiduk och mineralullskivor kan användas.

 • 65.
  Eriksson, Gunnar
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Maskinupphandling med hänsyn till buller1992Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna handledning med exempel har tagits fram för att underlätta samspelet mellan köpare och säljare av i första hand sågverksmaskiner så att själva upphandlingsförfarandet driver på utvecklingen mot miljömässigt bättre produkter. Två tidigare provade metoder att nå fram dit samt en ny och förhoppningsvis effektivare presenteras.

 • 66.
  Eriksson, Gunnar
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Ny teknik minskar dammemission och buller vid den vertikala skivsågen - ett samarbete med tyska maskintillverkare1991Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  En tysk vertikal skivsåg har förändrats så att dammavgivningen sänkts betydligt. Avsikten var att minska avgivningen av damm och om möjligt buller från de träbearbetningsmaskiner som importeras från Tyskland.

 • 67.
  Eriksson, Gunnar
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Ny teknik minskar dammemission och buller vid dubbeltappmaskinen - ett samarbete med tyska maskintillverkare1991Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Spånhuvar och dammkapsling till en modern dubbeltappmaskin har modifierats i samarbete mellan Trätek och ett tyskt institut. Avsikten var att minska avgivningen av damm och om möjligt buller från de maskiner som importeras från Tyskland. Resultat nåddes som möjliggjorde en strängare tysk norm än tidigare och denna norm fastställdes också under projektets gång.

 • 68.
  Eriksson, Gunnar
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Ny teknik minskar dammemission och buller vid snabbkapsågen, parallellkapsågen och radialsågen - ett samarbete med tyska maskintillverkare1991Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Spånhuvar och utsugningsdon till tre olika typer av kapsågar har förändrats eller nytillverkats i samarbete mellan Trätek och ett tyskt institut. Avsikten var att minska avgivningen av damm och om möjligt också buller från de maskiner som importerats till Sverige från Tyskland. Avgivningen av damm minskade också avsevärt för alla tre maskinerna.

 • 69.
  Eriksson, Gunnar
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Trähusdag 89 dokumentation från TräteknikCentrums temadag 1989-12-071989Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Forskningsresultat inom områdena ventilationsvärmeväxlare, luftvärmesystem, spånskivors fuktegenskaper, fuktbetingade deformationer hos bjälklag och nya rön inom brandområdet redovisades, liksom Nybyggnadsreglerna, som gäller bindande från 1991, och de nya lånebestämmelserna, som nyss fastställts.

 • 70.
  Eriksson, Per-Erik
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Trästommar i flerbostadshus - erfarenheter från byggande och förvaltning1995Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I och med möjligheterna att bygga fler än två våningar med trästomme har intresset varit stort för de tekniska och ekonomiska möjligheterna. Rapporten beskriver utförligt de erfarenheter som finns inom byggbranschen och hos trähusfabrikanterna och vad som är tillämpligt även vid byggen högre än två våningar. Syftet är att också kunna sänka byggkostnaderna. Därför redovisar rapporten Siabs kalkyljämförelse för identiska fyravåningshus med trästomme respektive betongstomme.

 • 71.
  Erlandsson, Martin
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Vad innehåller en miljödeklaration?1996Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Även om många miljömärkta produkter finns att tillgå, så vill många användare och inköpare av olika slags produkter ha mer faktabaserad miljöinformation. Trätek har därför miljödeklarerat ett stort antal produkter. I den här skriften beskrivs vad en miljödeklaration från Trätek innehåller. De olika delarna gås igenom i den ordning läsaren stöter på dem i deklarationen. Deklarationerna är de första i Sverige som även innehåller en miljöprofil baserad på livsykelanalys.

 • 72.
  Esping, Björn
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Trätorkning. 1a, Grunder i torkning1992Book (Other academic)
 • 73.
  Feilberg-Hansen, Klaus
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Design by testing - precast concrete structures. Nordtest project 1090-93.1995Report (Refereed)
 • 74.
  Fjeldså, Patrik
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Möjligheter och fallgropar vid införande av automatisk montering i träindustrin1993Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Monteringen utgör ofta en arbetsintensiv del av produktionen. Arbetet är ofta monotont och personalen sliter ut axlar och ryggar. Här ger vi ett exempel på en lyckad automation på ett köksföretag. Vi ger också strategiska tips och praktiska råd för lyckad projektering och införande.

 • 75.
  Fjeldså, Patrik
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Ökad lönsamhet genom bättre maskinutnyttjande. Exempel på kundorderstyrd tillverkning av profilerade luckor i MDF1992Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Här redogörs för försök med kundorderstyrd tillverkning av profilerade köksluckor i MDF. Försöken har gjorts i en produktionscell med syfte att testa dygnet runt-produktion. De tekniska lösningarna beskrivs. Tillgänglighet och lönsamhet redovisas. Kartläggning av de problemområden som cellen löser har gjorts hos Vedums Kök AB.

 • 76.
  Grundberg, Stig
  et al.
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Lindgren, Owe
  Noggrannhet vid detektering av stockars inre kvalitet avrapportering steg 11990Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  För att kunna öka värdeutbytet av råvaran vid sågverken krävs ny teknik. Detta är en systematisk kartläggning av vilken informationstäthet som krävs för att detektera och särskilja olika typer av avvikelser i de inre delarna av en stock. Två olika tekniker för genomlysning av stocken presenteras modifierad medicinsk tomografiteknik och s k scoutview-teknik.

 • 77.
  Grönlund, A
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  HF-limning av lamellkonstruktioner1989Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Genom att studera vad som påverkar HF-limning har vi kunnat fastställa ett antal faktorer som ökar processäkerheten. Dessutom har ett par olika metoder för icke förstörande limfogskontroll undersökts.

 • 78.
  Grönlund, A
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Utbyte vid kapning i sågverk och trämanufakturindustri förstudie1990Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Utbytet har undersökts genom datorsimulerad kapning med olika strategier. Först kartlades olika defekters typ, storlek och läge hos två virkespaket noggrant. Efter datorsimuleringarna kunde man, något oväntat, konstatera att kapstrategier som bygger på kännedom om hela virkespartiet endast ger obetydligt högre utbyte än strategier som kräver kännedom om en planka i taget. Det mest intressanta området för kapsimuleringar i framtiden blir antagligen att välja virkeskvalitet med hänsyn till kvalitets- och längdkrav.

 • 79.
  Grönlund, Anders
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Träforskning i USA, Kanada och Japan reserapport1989Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Resan gjordes för att studera hur långt man kommit med forskningen i USA, Kanada och Japan rörande stockars inre kvalitet, avsyning och sortering av virke med automatisk bildbehandling samt skärande bearbetning. Resan innefattade också deltagande i 9th Wood Machining Seminar arrangerat av Berkeleyuniversitetet i Kalifornien. Den omfattade 16 olika besök och 41 föredrag på seminariet. Rapporten inleds med en ämnesvis sammanfattning med personliga kommentarer och värderingar. Sedan följer en dagboksmässig faktaredovisning av besöken samt en lista över insamlad litteratur och broschyrer.

 • 80.
  Gustafsson, Martin
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Trädörrars formändring under klimatpåverkan1990Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I rapporten redovisas hur temperatur och fuktighet varierar under året, hur dörrbladets delar påverkas av dessa variationer och hur de olika delarna samverkar. Med kännedom om delarnas egenskaper och samverkan, kan dörrbladets karakteristiska egenskaper förutses och dörrkonstruktionens formändring beräknas. För att underlätta beräkningsarbetet har ett beräkningsprogram tagits fram. Det presenteras relativt utförligt.

 • 81.
  Gustafsson, Martin
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Trä/metallfönster i teori och praktik. Rapport / TräteknikCentrum ; P 89050211989Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Trä--metallfönstret förenar träfönstrets goda egenskaper och metallfönstrets låga krav på underhåll. Metalldelen kan nyttjas enbart som beklädnad av trädelen eller ges en bärande funktion, i samverkan med trädelen. Vid utformningen måste hänsyn tas till de skilda egenskaperna hos trä och metall. Det gäller i synnerhet de temperatur- och fuktbetingade rörelserna. Saknas rörelsemöjlighet kan deformationer uppstå. Ventilationen, luftningen, skall vara tillräcklig för att hindra otillåten höjning av fuktkvoten i träet. Nederbörd som tränger in bakom beklädnaden, eller kondens, skall ges möjlighet att rinna ut och torka ut. Risken för rötskador är mycket liten i väl utförda trä--metallfönster och kravet på underhåll alltså mycket lågt. Rapporten redovisar standarder, material, belastningar, utformning, dimensionering och praktiska erfarenheter.

 • 82.
  Gustafsson, Martin
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Upptagning av vatten i paneländar1991Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Upptagningen av vatten hos ändar av panelbräder av gran och furu med olika snedskärning och olika ytbehandling av änden har bestämts i en försöksutrustning i laboratorium. Rekommendationer beträffande snedkapning och vattenavvisande behandling ges i rapporten.

 • 83.
  Hansson, T
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Fukt för exportträ resultat av förstudie1988Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Trävirke som exporteras kommer att byggas med lokal teknik, i lokalt utvecklad bebyggelse utsatt för det lokala klimatet. I många länder finns kunskaper om och erfarenheter av inbyggt virke tillgängliga, men de är sällan sammanställda så att man vet vilka fuktpåkänningar virket blir utsatt för. Dessa fuktpåkänningar kan dock beräknas, visar denna förstudie. Beräknade värden har stämts av mot uppmätta sådana för Storbritannien. I den mån mätningar föreligger är dessa naturligtvis säkrare än beräknade värden. Å andra sidan torde det inte finnas tillräckligt med mätningar för att täcka in all träanvändning. Fuktförhållandena även i våra övriga viktiga exportländer bör därför kartläggas.

 • 84.
  Hansson, T
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Fuktsäkert trä-syll-system1990Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syllen är den byggnadsdel av trä som utsätts för den största risken att bli fuktig under byggnadstiden. Risken kan minskas med byggnadstekniska insatser och val av lämpliga produktionsmetoder, torrt byggande. Ett antal behandlingar av trä har studerats med olika laboratoriemetoder. Rekommendationer ges till lämpliga åtgärder att vidta för att åstadkomma ett fuktsäkert träsyllsystem.

 • 85.
  Hansson, Tore
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Torrare krypgrunder genom uppvärmning1992Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kalla uteluftventilerade krypgrunder blir än kallare genom ökad isolering av bottenbjälklaget och därmed fuktigare. Riskperioden kan vara ca 6 veckor men upp till 20 veckor med tjock isolering. Här ges olika förslag till hur man kan tillföra värme till krypgrunden för att minska riskerna för fuktskador. Beräkningar visar att krypgrunder som byggs under vintern löper störst risk. Här ges förslag till markvärmning under byggtiden som minskar riskerna för fuktskador.

 • 86.
  Harrysson, C
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Högisolerade mineralullskonstruktioner i teori och praktik1988Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  De nuvarande metoderna för att bestämma - och k-värde för de isolertjocklekar som är aktuella i nyproducerade småhus, primärt träregelkonstruktioner med isolering av mineralull i form av skivor men också lösfyllnadsisolering och cellplaster, granskas. Fuktfrågorna har lämnats därhän. Arbetet gäller huvudsakligen ytterväggar, eftersom de visats störst intresse för optimering. Resultaten visar att mineralull fungerar för tjocklekar upp till ca 0,5 m. Noggrant arbetsutförande och tillverkningskontroll är den lönsammaste energisparåtgärden. Högisolerade mineralullskonstruktioner fordrar en produktionsmetodik som minskar människans inverkan på arbetsuförandets kvalitet och på k-värdet. Exempel ges på hur detta kan ske.

 • 87.
  Hedlund, Björn
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Drying softwood in a vacuum dryer. A comparison of drying results in a vacuum dryer and a conventional kiln1994Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Drying quality of 75 x 150 mm Pinus Silvestris lumber dried in a DWT vacuum dryer and a conventional drying kiln was compared. Här presenteras en jämförande studie av torkningskvaliteten för 75 x 150 mm O/S furuvirke torkat i en vakuumtork från Danish Wood Treating Company (DWT) och i en konventionell kammartork. Arbetet skedde i samarbete med finska VTT.

 • 88.
  Heinakroon, Monica
  et al.
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Åström, Birger
  Utvärdering av praktiska spricklängdsmätningar efter torkning i enzons längdcirkulationstorkar1992Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Här har virke i tjocklekarna 63 mm och 75 mm och i bredder mellan 125 och 225 mm torkats i enzons längdcirkulationstorkar. Det visar sig fullt möjligt att torka 75 mm furu och få en låg relativ medelspricklängd. I den statistiska behandlingen separeras de sprickfria plankorna från de med sprickor. Den stora mängden mätdata härrör från sågverk inom Iggesundskoncernen.

 • 89.
  Helgesson, Tommy
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Barkavskav på timmer som upparbetats med engreppsskördare1988Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Reglerna för hur sågtimmer skall vara tillrett anger att barkskador i form av avfläkt bark ej får överskrida 20 % av stockens mantelyta. Rätt inställda engreppsskördare som arbetar i den typ av bestånd de är avsedda för klarar bestämmelserna för barkavskav med god marginal under större delen av året. Under savningsperioden är det däremot en klar risk för att tillåten barkningsgrad överskrids. Förarens insats är mycket viktig för ett bra resultat. Erfarenheterna från studien visar också att man vid enbart okulär besiktning lätt överskattar barkningsgraden. För rättvisande resultat krävs mätning. Rapporten riktar sig i första hand till virkesmarknadens parter inom skog och såg.

 • 90.
  Helgesson, Tommy
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Blånadsskador på virke upparbetat med skördare med slirskyddsförsedda matarhjul av gummi1988Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den maskinella avverkningen och upparbetningen av stammar ger ofta skador på timret. Skadorna orsakas främst av mataranordningarna och kvistknivarna. Dubbskador, barkavskav och skador från hantering och skotning är en inkörsport för sporer från blånadssvampar vid oskyddad lagring av timmer under sommarhalvåret. Blånadssvamparnas tillväxt på timmer som upparbetats med skördare med slirskyddsförsedda matarrullar av gummi och lagrats oskyddat under sommarhalvåret har studerats. Barkningsgraden visade sig ha ringa betydelse för blånadsutvecklingen. Det som betyder något är om barken är skadad eller inte. Resultaten visar att det blir betydligt mer blånadsangrepp på maskinupparbetat timmer än på motormanuellt upparbetat, samt att man inte ska låta virke ligga oskyddat längre tid än 3 à 4 veckor, oberoende av avverknings- och upparbetningsmetod. Helst ska det inte ligga oskyddat ens så länge.

 • 91.
  Helgesson, Tommy
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Effektivare energiutnyttjande hos skogsmaskiner1988Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Energi- och effektuttaget på skogsmaskinerna varierar mycket kraftigt under arbetscykeln. Ett jämnare effektuttag sänker det maximala effektuttaget, vilket på sikt leder till lättare och smidigare maskiner. Att blockera övriga hydraulfunktioner under de mycket korta men effektkrävande kapoperationerna, att utrusta fällsågen med effektreglering, bättre ledningsdragning, komponentplacering och dimensionering av ledningarna torde sänka installerad effekt i hydraulsystemen med 20 % utan prestationssänkning för maskinen. Nästa generation skogsmaskiner kan erhålla ytterligare utjämning genom datoriserad kranspetsstyrning, seriell datorstyrning av hela maskinens hydraulsystem och aktiva kvistningsverktyg. Bättre reglering av drivmomenten till drivhjulen kan också reducera effektbehovet kraftigt. Framtidens upparbetningsmaskiner torde grovt räknat kunna utföra samma arbete som dagens med 40 % lägre installerad effekt.

 • 92.
  Helgesson, Tommy
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Kravspecifikation för virkeshantering - ett hjälpmedel för upphandling av hanteringsutrustning1994Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna kravspecifikation är ett hjälpmedel för att begränsa hanteringsskadorna på sågat virke till en nivå som kan tolereras av sågverkens kunder. Genom att upphandla hanteringsutrustningar som uppfyller kravspecifikationen kommer sågverkens förluster på grund av virkesskador som uppkommer vid virkeshanteringen att reduceras kraftigt.

 • 93.
  Helgesson, Tommy
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Mekaniserad avverkning i Australien. Reserapport från besök i delstaten Victoria våren 19921992Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  För svenskt skogsbruk är det viktigt att maskintillverkarna kan öka exporten så att serielängderna ökas och utvecklingskostnaderna per maskinenhet minskas. En breddning av kortvirkesmetoden i världen är en förutsättning för detta. Av aktuella marknader är Australien särskilt intressant, då man där nått en hög mekaniseringsnivå av kortvirkesmetoden i gallring av planterade Eucalyptus- och Pinus Radiata-bestånd. I reserapporten pekar vi på vilka anpassningar som måste göras av våra svenska upparbetningsmaskiner för att de ska passa på denna snabbt växande marknad.

 • 94.
  Helgesson, Tommy
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Utveckling mot skadefri matning på skördare1989Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Ett alternativ till matningsanordningar med gummirullar eller luftgummihjul på kvistare/kapare och skördare är bandmatningsanordningar. Tanken med dem är att man genom en stor anliggningsyta mellan stock och matningsanordning skall få god dragkraft och undvika skador i veden. I och med att det fortfarande erfordras aggressiva dubbar eller kammar, som tränger in i veden, kan inte bandmatningsutrustningarna anses färdigutvecklade.

 • 95.
  Helgesson, Tommy
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Virkesskador från tre skördaraggregat1992Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Tre engreppsskördaraggregat har studerats med avseende på matningsskador i det upparbetade virket. De studerade maskinerna är ERCO-Master 500 och Ponsse H60 från Finland, bägge med bandmatning, samt Grangärde 626 PAN med gummihjulsmatning och dubbförsedda slirskydd. De uppmätta mekaniska virkesskadorna är så små att de inte kan bedömas ha någon negativ påverkan på sågutbytet. De skador som ERCO-Master 500, som är ett delvis nytt maskinkoncept, orsakar kan jämställas med skador från slirskyddsförsedda matarrullar av gummi av standardtyp. Däremot vet vi från tidigare studier att skadorna in i veden utgör inkörsporten för blånadssvampsporer och därmed ökar risken för blånadsutveckling vid oskyddad lagring under sommarhalvåret.

 • 96.
  Helgesson, Tommy
  et al.
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Lundborg, Nils
  Rotben på sågtimmer1990Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Problemen med rotben på sågtimmer uppkom vid övergången från motormanuell till mekaniserad fällning. För att efterleva bestämmelserna om tillredning av timmer måste idag rotstockarnas rotben justeras manuellt med motorsåg. Justeringen görs endera före fällningen, i samband med fällning av övergrova träd, eller efter utskotning av virket till avlägg. Trätek har studerat kostnaderna för bägge metoderna. Slutsatsen är att kostnaderna för hyfsningen i skogen eller de avbrottskostnader som uppstår vid sågverket inte är avgörande för var i hanteringskedjan från skog till såg som rotbenshyfsningen skall ske. Hyfsningen är idag en störning som inte passar in i systemet, varken i skogen eller i sågen. Några möjligheter att eliminera problemen anges.

 • 97.
  Hultengren, May
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Industriell ytbehandling av trä egenskaper och risker [guide]1994Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det är många faktorer att ta hänsyn till när man väljer ytbehandling i träindustrin. Guiden ger praktisk och lättbegriplig information, baserad på de senaste rönen från en omfattande forskning. Här beskrivs och jämförs de vanligaste ytbehandlingarna, bl a med avseende på arbetsmiljö, produktionsteknik, ekonomi och hållbarhet. Guiden ger också hänvisning till lämplig litteratur när man söker ytterligare information.

 • 98.
  Hájek, Boris
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Val av råmått för torkning till olika slutfuktkvoter1996Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Handledningen redovisar krympning och kupning av olika virkesdimensioner efter torkning till låga fuktkvoter. Avsikten med arbetet är att sågverken ska kunna beräkna sågmåttet för virket som ska torkas till valfri fuktkvot och erhålla rätt dimension.

 • 99.
  Hägglund, Arnold
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Förbättrad arbetsmiljö i slöjdverkstäder1993Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Även små slöjdverkstäder behöver effektiva spån- och dammutsugningssystem och en fungerande allmänventilation. Här ger vi tips om hur man kan uppnå en godtagbar arbetsmiljö till rimlig kostnad i slöjdverkstäder med 1-3 slöjdare, framför allt med avseende på spån och damm i lokalen. Tips ges som teknik och utrustning.

 • 100.
  Hägglund, Arnold
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Impregnering av fönsterprofiler med ett vattenburet impregneringsmedel. Impregnering - torkning - ytbehandling - montering1992Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I samarbete med Elit-Fönster och Laporte Kemwood AB har fönsterprofiler impregnerats med en miljömässigt sundare behandling. Svårigheterna ligger i den efterföljande torkningen. Rapporten beskriver resultaten och redovisar formförändringar, fiberresningar och uppnådda fuktkvoter efter torkning hos fönstertillverkaren. Metoden ger tydliga miljöförbättringar och ekonomiska fördelar.

123456 51 - 100 of 253
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf