Change search
Refine search result
1234567 51 - 100 of 941
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Berg, Emma
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Sultan, Genua
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Tjejer som slåss - en studie om tjejer som varit aktiva våldsutövare2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ungdomsvåldet, framförallt bland unga tjejer, har under de senaste åren ökat. Tjejer är idag i högre grad involverade i våldshandlingar än tidigare och våldet blir allt hårdare. Det övergripande syftet med denna studie var att belysa och undersöka fenomenet "tjejer som slåss". Avsikten var att återspegla hur tjejerna i denna studie beskriver sina personliga erfarenheter av att börja använda våld och av att aktivt ha utövat det. Vidare var avsikten att förstå vad som ligger bakom deras uppbrott och hur livet ser ut efteråt. För att uppnå syftet genomfördes en personlig kvalitativ intervju och fem kvalitativa intervjuer via e-mail. Resultatet var att tjejerna har gemensamma erfarenheter av att börja använda våld och ett antal återkommande riskfaktorer identifierades, exempelvis uppväxtmiljö präglad av våld och någon form av utanförskap bland jämnåriga. Tjejerna har också likartade erfarenheter av att aktivt ha utövat våld. Under tiden som våldsutövare kom många att hamna i brottsliga gäng. Eftersom tjejerna under sin uppväxt upplevt utanförskap uppfattades den gemenskap som de fann i dessa gäng som väldigt positiv. Vägen ut ur våldsbrottsligheten skedde på olika sätt, dock kunde likartade uppbrottsprocesser tydas. Uppbrottet från våldsutövandet karaktäriserades av en process som skedde under en lång tid. Tjejerna angav att de idag lever ett bra liv och att de till största delen har positiva erfarenheter av att ha varit en tjej som slåss. Dock ansåg de också att det är en erfarenhet som är svår att bära på. Studiens främsta fynd var att ensamhet och utanförskap tenderar att spela stor roll både vid vägen in i, under tiden, vägen ut ur våldsbrottslighet och livet efter.

 • 52.
  Berg, Sandra
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Fors, Veronica
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  "...Om jag inte fått behandling hade jag varit död...": -upplevelser av behandlingen på Arken HVB2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöks och tolkas ungdomar, behandlingspersonal, socialtjänst och Länsstyrelsen uppfattning om behandlingen på Arken HVB, samt hur ungdomarna upplever sin nuvarande situation. Information om socialtjänstens bedömning och Länsstyrelsens granskning har skett via skandinavisk sjukvårdsinformations kvalitetsindex och dokument från Länsstyrelsens tillsyn. I studien har tre ungdomar i åldrarna 20-21 år, som fullföljt behandling på Arken HVB intervjuats. Vidare har även behandlingspersonal intervjuats. Intervjuerna har varit kvalitativa och halvstrukturerade. Underlaget har analyserats med hjälp av psykodynamiskt, miljöterapeutiskt samt salutogent synsätt. Resultatet visar att respondenterna har liknande uppfattningar av behandlingen. Samtliga upplever en förändring under behandlingen, goda relationer och samtal med kontaktperson, dock ser ingen av ungdomarna något direkt samband mellan behandlingen och den inre förändringen. Samtliga ungdomar lever ett bättre liv idag än innan behandlingen.  Slutsatsen blir därmed att en förändring behöver komma från ungdomens inre för att de skall kunna tillgodogöra sig behandling. Dessutom har ungdomarna lyckats genomföra en livsstilsförändring för att bibehålla behandlingseffekterna.

 • 53.
  Berglund, Lena
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Norlander, Mattias
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  MÖJLIGHETER OCH HINDER INOM PREVENTIVT HIV/AIDS-ARBETE: En intervjuundersökning, i Zambia, om rådgivares upplevelser2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  HIV/Aids är ett av de största globala problemen och utmaningar av idag. Södra Afrika är särskilt drabbat och detta påverkar många olika delar av mänskligt liv. Syftet med denna uppsats har varit att söka ökad förståelse för hur maktstrukturer, utifrån fem rådgivares upplevelser, påverkar det preventiva HIV/Aids arbetet. Vilka faktorer som utgör möjligheter och hinder samt ifall maktstrukturer bidrar till att inte förändring av beteende sker trots kunskap om dess risker, har getts stort fokus. Det geografiska området för studien var södra Zambia. Det finns inget givet svar på vår forskningsfråga, utan resultatet visar snarare på motsatser och komplexitet. Vår utgångspunkt har varit att det inte finns något självklart rätt eller fel och inte heller en enda sanning. Dock är vår slutsats att de möjligheter som finns kan basera sig i att ta hänsyn till lokala förhållanden och maktstrukturer.

 • 54.
  Bergman, Ingela
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Nordgren, Eva-Karin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  ”Det var som att tappa fotfästet” – En kvalitativ studie om män och kvinnors upplevelser av en skilsmässa/separation2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   

  SAMMANFATTNING: Att skiljas/separera är inget ovanligt i Sverige. Som socialarbetare kan vi möta människor som befinner sig i kris efter en skilsmässa/separation. Dessa människor kan vi komma i kontakt med på olika arenor, exempelvis inom familjerådgivningen och familjerätten. Syftet med uppsatsen var att få en ökad förståelse för hur män och kvinnor som genomgått en skilsmässa/separation upplevt denna samt hur de hanterat situationen. Utöver genomgången av tidigare forskning gjordes sex kvalitativa intervjuer med tre män och tre kvinnor som gått igenom en skilsmässa/separation. Urvalet som användes var strategiskt urval. Resultatet visade att kontroll över skilsmässan/separationen var kopplat till ett tanke- och känslomässigt försprång i processen. Varför respondenterna hanterade situationen som de gjorde förklarades utifrån vilken kontext de befann sig i. Kontexten gav en bättre förklaring till hanteringssättet än vad variabeln kön gjorde. Avslutningsvis diskuterades våra förutfattade meningar och förförståelse i förhållande till studiens resultat och tidigare forskning.

 • 55.
  Bergman, Malin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Dahlin, Mona
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Hur fem mammor som utsatts för sexuella övergrepp i barndomen upplever sin föräldraroll2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Det är allmänt känt att sexuella övergrepp i barndomen kan leda till en rad psykosociala svårigheter samt psykisk ohälsa. Trots att forskningen i ämnet har intensifierats de senaste åren är det fortfarande ett kunskapsområde där mycket saknas. Detta är en kvalitativ uppsats med syftet att återge fem mammors upplevelser av hur sexuella övergrepp i barndomen påverkat deras uppfattning av sin föräldraroll. Genom att intervjua dessa kvinnor med hjälp av ett frågeformulär med öppna frågor har vi fått tagit del av hur deras traumatiska erfarenheter har påverkat deras föräldraroll. Mammornas berättelser har analyserats med hjälp av meningskoncentrering. Resultatet av intervjuerna har tolkats för att sedan jämföras med vad tidigare forskning samt litteratur i ämnet har att skildra. Undersökningen visar att de sexuella övergreppen i kvinnornas barndom påverkat dem negativt i sina föräldraroller. I undersökningen framkommer även att dessa mödrar känt en avsaknad av stöd då deras barn varit små.

 • 56.
  Bergmark, Åke
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Activated to work?: Activation policies in Sweden2003In: Revue Française des Affaires Sociales, ISSN 0035-2985, Vol. 57, no 4, p. 291-306Article in journal (Refereed)
 • 57.
  Bergmark, Åke
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Individ- och familjeomsorgen i framtiden2008In: Socialtjänsten i blickfånget. Organisation, resurser och insatser. Exempel från barn och ungdom, försörjningsstöd och missbruk, Stockholm: Natur och kultur, 2008Chapter in book (Other academic)
 • 58.
  Bergmark, Åke
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Market reforms in Swedish health care: normative reorientation and welfare state sustainability2008In: Journal of Medicine and Philosophy, ISSN 0360-5310, E-ISSN 1744-5019, Vol. 33, no 3, p. 241-61Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

   

  Although the impact of market reforms in Swedish health care stands out as

  not very far-reaching in an international comparison, it represents a route

  away from the features and basic values normally associated with the

  Swedish or Scandinavian model. Summarizing the development over the last

  decades, we may identify signs of sustainability as well as change. Popular

  support for public provision and a robust institutional structure make farreaching

  alterations of existing structures less feasible, although most visible

  changes this far-incremental though they may be-represent a change in

  which the normative foundations of the Swedish model are challenged.

   

 • 59.
  Bergmark, Åke
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Prêts à travailler? [Activated to work? On activation policies in Sweden]: Les politiques d'activation en Suède au cours des années quatre-vingt-dix2003In: Revue francaise des Affairs sociales, ISSN 0035-2985, Vol. 57, no 4, p. 273-289Article in journal (Refereed)
 • 60.
  Bergmark, Åke
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Skall makten över välfärden decentraliseras?2008In: Framtider, ISSN 0281-0492, no 4, p. 27-29Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 61.
  Bergmark, Åke
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  The end of an era? Trends in Swedish welfare provision during the 1990s.2008In: Sweden and Austria: Two Unconscious Models in Historical and Current Comparison, 2008Chapter in book (Other scientific)
 • 62.
  Bergmark, Åke
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Welfare and the welfare state in Sweden: Trends during the turbulent 1990s.2008In: Welfare and the welfare state in Sweden: Trends during the turbulent 1990s., Berlin: LIT Verlag, 2008Chapter in book (Other academic)
 • 63.
  Bergmark, Åke
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Bäckman, Olof
  Socialbidragstagandets dynamik: Varaktighet och utträden från socialbidragstagande under 2000-talet2007In: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, Vol. 14, no 2-3, p. 134-152Article in journal (Refereed)
 • 64.
  Bergmark, Åke
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Bäckman, Olof
  Socialbidragstagandets mönster - en studie av varaktighet och utträden under 2000-talet2008Report (Other scientific)
 • 65.
  Bergmark, Åke
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Bäckman, Olof
  Stuck with welfare?: Long-term social assistance recipiency in Sweden2004In: European Sociological Review, ISSN 0266-7215, E-ISSN 1468-2672, Vol. 20, no 5, p. 425-443Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  One of the most salient features of the economic crisis in Sweden during the 1990s was the dramatic increase in long-term social assistance recipiency. When times got better at the end of the decade, social assistance in general decreased whereas figures for long-term receipt remained high. With the use of registers that include all social assistance recipients in Sweden from 1990 to 1999 and data on incomes up to 1998, we analysed patterns of exit from and recidivism to long-term recipiency during the decade. We found that variation over time is principally a function of developments in the labour market. Changed generosity or availability in the social assistance system itself seems to have little impact, whereas cutbacks in more universal income maintenance programs appear to have some significance. As to individual characteristics and demographic composition, two groups were central in the boom of long-term recipiency in Sweden in the 1990s: young adults and newly arrived immigrants. Once long-term recipiency was established, it was the latter group that faced the greatest difficulties, with lower exit rates and high recidivism. Young people displayed a higher volatility than other groups and had comparatively high exit rates.

 • 66.
  Bergmark, Åke
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Fritzell, Johan
  Välfärdens utveckling efter 1990-talets kris: Välfärdens ansikte mot 2000-talet2007In: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, Vol. 14, no 2-3, p. 102-109Article in journal (Refereed)
 • 67.
  Bergmark, Åke
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Lundström, Tommy
  Att studera rörliga mål: Om villkoren för evidens och kunskapsproduktion i socialt arbete2007In: Socionomen. Forskningssupplement 21, ISSN 0283-1929, Vol. 21, no 3, p. 4-16Article in journal (Refereed)
 • 68.
  Bergmark, Åke
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Lundström, Tommy
  Det kommunala sociala arbetets organisering2008In: Socialtjänsten i blickfånget. Organisation, resurser och insatser. Exempel från barn och ungdom, försörjningsstöd och missbruk, Stockholm: Natur och kultur, 2008Chapter in book (Other academic)
 • 69.
  Bergmark, Åke
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Lundström, Tommy
  En sak i taget?: Om specialisering inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg2005In: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, Vol. 12, no 2-3, p. 125-148Article in journal (Refereed)
 • 70.
  Bergmark, Åke
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Lundström, Tommy
  Med förenade krafter?: Om individ- och familjeomsorgens samverkan med andra myndigheter2005In: Socionomen. Forskningssupplement 17, ISSN 0283-1929, Vol. 19, no 1, p. 1-12Article in journal (Refereed)
 • 71.
  Bergmark, Åke
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Lundström, Tommy
  Socialtjänstens individ- och familjeomsorg: om det sociala arbetet och dess förutsättningar2008In: Socialtjänsten i blickfånget. Organisation, resurser och insatser. Exempel från barn och ungdom, försörjningsstöd och missbruk, Stockholm: Natur och kultur, 2008Chapter in book (Other academic)
 • 72.
  Bergmark, Åke
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Lundström, Tommy
  Stockholms universitet.
  Socialvård i aktiebolagsform: Om privatiseringar och marknadsreformer i svenskt socialt arbete2005In: Nordisk sosialt arbeid, ISSN 0333-1342, E-ISSN 1504-3037, Vol. 25, no 4, p. 325-336Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  I den här artikeln behandlar vi organisatoriska förändringar inom svensk socialvård, i huvudsak inom ramen för den så kallade individ- och familjomsorgen, i kommunernas socialtjänst – och de tjänster som köps av denna. Vi skall från en begränsad empiri söka ge en översiktlig bild av NPM-reformernas omfattning och inriktning. Redovisningen bygger på data från det så kallade Individ- och familjeomsorgspro-jektet, där chefer inom individ- och familjomsorgen i 100 svenska kommuner intervjuats, och olika typer av skriftligt material insamlats.

   

  I Sverige, som i många andra länder, slog marknadsorientering som idé igenom i den offentliga sektorn under 1980-talet. Tar man del av retoriken från den tiden kan det framstå som om Sverige var en av de ledande marknadsorienterade nationerna. Men om man, som Pollitt och Bouckaerts (2000), jämför med länder vilka kan betraktas som radikala i detta avseende (t.ex Nya Zeeland och Storbritannien) så befinner sig Sverige tillsammans med t. ex Kanada och Finland, snarare i en mittposition av ”moderata” reformatorer.

   

 • 73.
  Bergmark, Åke
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Lundström, Tommy
  Unitarian ideals and professional diversity in social work practice: the case of Sweden2007In: European Journal of Social Work, ISSN 1369-1457, E-ISSN 1468-2664, Vol. 10, no 1, p. 55-72Article in journal (Refereed)
 • 74.
  Bergmark, Åke
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Lundström, Tommy
  Sommestad, Lena
  Szebehely, Marta
  Det sociala arbetets viktigaste resurs?: Om omfattningen av personal inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg2004In: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, Vol. 11, no 2, p. 119-135Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  There are serious lacunae in our knowledge of staffing levels in the social services individual and family care and the factors that determine these levels. This article presents the results of a study of staffing conditions, conducted as part of the IFO Project, where those responsible for individual and family care in 100 medium-sized Swedish municipalities were interviewed. It was found that there are very large differences in staffing in different municipalities« individual and family care. The municipality with the greatest staff density has four times as many social workers as the municipality with the lowest staff density. As regards changed in the size of staff, it seems that the most expansive field in recent years has been child welfare, while changes in the care of addicts and income support are small. These shifts are understandable against the background of development in the different fields in recent years. The municipal differences in staffing are analysed with the aid of multivariate statistical models to test the significance of demographic, socio-economic, and organizational factors. It turns out that the differences can be partly explained by socioeconomic differences and the way chosen to organize the work, but a great deal of the variation cannot be explained with the aid of the statistical models. The results are discussed in terms of organization and prioritization theory.

 • 75.
  Bergmark, Åke
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Minas, Renate
  Decentraliserad välfärd eller medborgerliga rättigheter: Om omfördelning av makt och ansvar mellan stat och kommun.2007In: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, Vol. 14, no 2-3, p. 220-241Article in journal (Refereed)
 • 76.
  Bergmark, Åke
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Palme, Joakim
  Welfare and the unemployment crisis: Sweden in the 1990s2003In: International Journal of Social Welfare, ISSN 1369-6866, Vol. 12, no 2, p. 108-122Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In the 1990s, Sweden went through a deep economic recession accompanied by a massive increase in unemployment & a rapidly growing budget deficit. The crisis had large repercussions for the welfare of many citizens & it generated cutbacks in virtually all social policy programs. This halted a welfare state expansion that had been going on for decades. It also caused great concern about the state of welfare of the nation. In 1999, the Swedish Government appointed a 'Welfare Commission,' a team of academic researchers who were assigned the task of drawing up a balance sheet for the development of welfare in the 1990s. The Commission delivered its final report in Oct 2001. This article is a condensed account of one of the more central issues for the Commission; namely, how the unemployment crisis affected already socially & economically vulnerable groups. Looking at the development over the entire decade, three groups stand out as particularly disadvantaged in terms of individual welfare resources: young adults, immigrants, & single mothers. The downturn for these groups was especially accentuated in terms of employment & income. Young people & immigrants trying to get into the labor market during the crisis years faced the problems of newcomers to the systems of social protection. The poor economic development for single mothers could essentially be attributed to the shortage of work in general & of full-time work in particular that followed from the unemployment crisis. As a consequence, the importance of selective benefits increased & the relative size of all public transfers -- despite rationing measures -- stayed fairly unchanged. The results highlight the great influence of macroeconomic conditions & policy making for the welfare of vulnerable groups in society. 3 Tables, 6 Figures, 14 References. Adapted from the source document.

 • 77.
  Bergström, Anders
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Pettersson, Jan
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Kartläggning av samverkan - Behandlares och utredares synpunkter på samverkan mellan Barn- och ungdomspsykatrin och avdelningen Barn och Unga/Avdelningen Unga Vuxna inom Socialtjänsten i Östersunds kommun2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enligt tidigare forskning sker samverkan mellan Socialtjänsten och Barnoch

  ungdomspsykiatrin (BUP) oftast på enskilda behandlares/utredares

  initiativ och direktiv kring samverkan verkar saknas. Med tanke på att den

  psykiska ohälsan bland barn och unga anses ha ökat är det av vikt att denna

  samverkan sker. Syftet med denna undersökning var att kartlägga

  samverkan mellan BUP i Jämtlands läns landsting och Avdelningne Barn

  och Unga/Avdelningen Unga Vuxna inom Socialtjänsten i Östersunds

  kommun. Detta för att belysa hur behandlarna/utredarna såg på befintlig

  samverkan och förenklande/försvårande faktorer mellan dessa aktörer. Det

  skedde utifrån enkätfrågor baserade på myndigheters riktlinjer.

  Detta gjordes genom en kvantitativ enkätundersökning i totalpopulationen

  av ovan nämnda grupper. Avsikten var att belysa centrala tendenser i den

  aktuella populationens syn på samverkan och inställning till tidigare

  forskningsrön gällande förenklande och försvårande faktorer vid

  samverkan.

  I denna undersökning framkom att samverkan sker, dock utifrån den

  enskilde behandlarens/utredarens initiativ. Lagstiftning samt skriftliga

  och/eller muntliga direktiv på arbetsplatserna ansågs av ett flertal förenkla

  samverkan. Direktiven bör vara förankrade genom hela organisationen för

  att bli verkningsfulla. De flesta ansåg att det fanns grupper som det är

  särskilt angeläget att samverka kring. Samverkan skulle förenklas om det

  skedde enskild konsultation mellan dessa instanser. Det som rankades

  högst av behandlare/utredare på BUP och ABU/AUV om vad som ansågs

  förenkla samverkan, var mer kunskap om den andres arbete.

 • 78.
  Bergström, Sara
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Barnes, Evelina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Konsekvenser och anknytningsproblem för barn som lever med missbrukande föräldrar/er: En systematisk litteraturstudie2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien undersöker barn som lever i ostabila hemmiljöer där föräldrar/en missbrukar alkohol och/eller narkotika. Vårt syfte var att undersöka vilka konsekvenser barn kan drabbas av och hur barns anknytning kan påverkas av att leva i en utsatt miljö där föräldrarnas förmåga att tillgodose barns behov är bristfällig. Vårt resultat visar att barn påverkas både fysiskt och psykiskt av att leva i en ostabil hemmiljö där det förekommer missbruk. Denna utsatthet kan leda till en otrygg anknytning, då föräldrarnas möjlighet att se sina barns behov är liten och föräldraförmågan är bristfällig. Allt i familjen kretsar kring missbruket, men ingen pratar om det, vilket leder till att barnen känner sig exkluderade och osynliga, både från sina föräldrar, men även från samhället där professionella inte lyckas genomskåda ett pågående missbruk inom familjen. I familjer där missbruk förekommer är också risken för våld och konflikter mellan föräldrarna stor, vilket direkt eller indirekt kan drabba barn i dessa familjer. Vår analys, med kopplingar till anknytningsteorin, påvisar att barns otrygga anknytning till sina föräldrar/er kan öka risken att barn hamnar i utanförskap, och blir socialt isolerade från sin omgivning, och förmågan att knyta nya kontakter påverkas. När det gäller våld och barns utsatthet påvisar anknytningsteorin att barn själva kan ta över ett aggressivt beteende och utföra våld utanför hemmet.  Diskussionen belyser socialtjänstens roll att förhindra att barn far illa, och hur viktigt vi anser det är att olika sociala miljöer där barn vistas, exempelvis skolan, samarbetar och kan upptäcka förekomster hos barn som kan tyda på en otrygg hemmiljö, där barn kan behöva extra hjälp och stöd.  

 • 79.
  Bertilsson, Christoffer
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Danielsson, Johanna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Likabehandlingsplanens betydelse: En studie om likabehandlingsplanens inverkan på likabehandlingsarbetet2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enligt statistik från skolinspektionen har antalet anmälningar om kränkande behandling i de svenska skolorna ökat under de senaste åren. Samtidigt lagstadgades det 2006 att alla skolor ska ha en likabehandlingsplan upprättad med syftet att motverka just kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. Syftet med denna studie är att se graden av likabehandlingsplanens påverkan på en kommunal gymnasieskolas likabehandlingsarbete. Det är en kvalitativ studie där tre gruppintervjuer med två personal från den berörda skolan deltagit i varje grupp. Detta för att undersöka personalens syn på likabehandlingsplanen samt likabehandlingsarbetet.I vår studie har det framkommit att i och med lagstadgandet av att en likabehandlingsplan ska finnas upprättad på varje skola kan personalen till en viss del känna en trygghet i att det finns dokumenterat hur de ska handla i vissa situationer. Samtidigt som annan personal uttrycker att likabehandlingsplanen enbart är ett dokument som finns upprättat för att det är lagstadgat och att likabehandlingsarbetet fortgår oberoende av den. Likabehandlingsplanen har dock medfört att ett större fokus har lagts på frågorna som rör likabehandling. Det har även uttryckts att i och med att eleverna ska bidra i utförandet av likabehandlingsplanen skapas en viktig diskussion mellan elever och personal samt känslan hos eleverna där de får vara med och påverka.

 • 80.
  Bertilsson, Helén
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Upplevelser av beslutsprocesser inom den kommunala hemtjänsten2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 81.
  Beutelrock, Saga
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Danielsson, Sara
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Profesionellas syn på självskadebeteende hos ungdomar i högstadie- och gymnasieåldern2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att undersöka professionellas syn på självskadebeteende hos ungdomar i högstadiet och gymnasiet undersökts. Hur de arbetar med självskadeproblematik hos ungdomar, om de anser att självskadebeteende är ett socialt fenomen samt även eventuell förekomst av likheter och skillnader beroende på profession. En kvalitativ undersökningsmetod har använts med semistrukturerade intervjuer med personal på Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning samt skriftlig intervju med personal på Elevhälsan i en medelstor stad i Sverige. Materialet har analyserats med hjälp av en tematisk analys. Resultatet visade skillnader mellan de professionella som hade en medicinsk bakgrund och de som hade en socionombakgrund. Dock definierades självskadebeteende i stort sett lika av alla respondenter oavsett arbetsplats. Självskadebeteende var oftast inte den huvudsakliga orsaken till att ungdomarna sökte hjälp utan var snarare en följd av oro, ångest och nedstämdhet. Hos respondenterna förekom även delade meningar om självskadebeteende som socialt fenomen där några ansåg att det var smittosamt medan andra tog avstånd från detta påstående.

 • 82.
  Biel, Madeleine
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
   Samhällstjänst – en litteraturstudie om samhällstjänst2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Samhällstjänst är en del av den svenska straffskalan och innebär kortfattat att en dömd person utför obetalt arbete i till exempel en frivillig organisation. Syftet med denna litteraturstudie var att sammanställa forskning kring samhällstjänst i en global kontext, samt att kartlägga studier om hur samhällstjänst upplevdes av de dömda, samt att undersöka och om det fanns en rehabiliterande aspekt i samhällstjänst. Studien belyste även samhällstjänst i jämförelse med fängelse. I resultatet användes åtta artiklar, en avhandling och en rapport som analyserades och kategoriserades för besvarandet av syftet. Resultat var att samhällstjänst finns i ett flertal länder i världen men används mest i de europeiska länderna, Nya Zeeland, Kanada och Australien samt begränsat i USA. Majoriteten av dem som svarade på upplevelsen av samhällstjänst ansåg sig ha en positiv erfarenhet och var nöjda. Den rehabiliterande aspekten har inte funnits sedan samhällstjänst infördes men har blivit en större del av samhällstjänsten med tiden. När det gällde jämförelsen mellan samhällstjänst och fängelse framkom det inga tydliga bevis på att samhällstjänst var bättre än fängelsestraff när det gäller att minska återfall i brott. Samhällstjänst upplevdes av de dömda som ett  mindre destruktivt straff och påverkade inte de dömda  på samma sätt som ett fängelsestraff.

 • 83.
  Björch, Isabell
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Lindgren, Madeleine
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  ”Horan har världens äldsta yrke”: En diskursanalys om medias framställning av prostitution före och efter sexköpslagen2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Prostitution är ett komplext socialt problem där massmedia bidrar till (re)produktionen av diskurser som påverkar allmänhetens syn på de prostituerade kvinnorna och de sexköpande männen. Syftet med denna studie var att undersöka vilka diskurser om prostitution som nyhetsartiklar har förmedlat före och efter sexköpslagens inträde år 1999 och om dessa diskurser kan ha påverkat införandet av lagen. Metoden som användes var diskursanalys av nyhetsartiklar från Expressen och Aftonbladet mellan åren 1990-2010. Innan lagens inträde var den dominerande diskursen kring prostitution att det var en marknad som byggde på frivillighet. Efter lagens inträde skiftade fokus till att handla om kvinnornas utsatthet och männens maktutövande. Av resultaten går det att dra slutsatsen att sexköpslagen inte påverkades av de då dominerande diskurserna i nyhetsartiklarna. Istället kan sexköpslagen antas ha haft effekt på de diskurser som framträder ur det empiriska materialet efter lagens inträde.

 • 84.
  Björklund, Eva-Marie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  INGELSGÅRDEN - Omsorg om äldre, engagemang och lokal utveckling: Anmärkning : På omslaget: Regionalpolitik och glesbygdsutveckling1995Report (Other academic)
 • 85.
  Björklund, Eva-Marie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Äldreomsorg och lokal utveckling- Ömsesidighet som medel1996Licentiate thesis, monograph (Other scientific)
 • 86.
  Björklund,, Sören,
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Rislund, Marie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  De profesionellas möte med våld i nära relationer: I det patriarkala samhälletIndependent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING:

  Syftet med denna uppsats är att belysa de vanligaste formerna av våld i nära relationer och professionellas möjligheter att hjälpa de våldsutsatta. Fyra intervjuer har genomförts och sedan speglats mot tidigare forskning. Slutsatserna är att de professionellas verktygslåda är god, både vad gäller klienterna och för egen del. Samhällsdebatten utgår från en förståelsegrund där kvinnan är det självklara offret och mannen den som slår. Av naturliga skäl läggs de största samhällsresurserna på de utsatta kvinnorna medan alltför lite satsas på förebyggande arbete med inriktning mot männen som slår.

 • 87.
  Björmo, Emelie
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Jansson Åsberg, Olof
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  ”Din äckliga hora! Du är ful och efterbliven! Det går ändå inte att bli kåt av en sån som dig”: – En studie om sexuella trakasserier på internet bland gymnasieelever2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi har tittat på sexuella trakasserier på internet bland gymnasieelever, genom att skicka ut webbenkäter till 543 elever på tre olika skolor inom Jämtlands gymnasieförbund. 90 av dessa elever besvarade vår webbenkät, som innehöll både öppna och slutna frågor. Genom analys av datan har studien visat att kvinnor blir mer utsatta än män, HBTQ-personer blir mer utsatta än heterosexuella personer och socioekonomisk status har en påverkan på utsattheten. Vidare visar resultaten att män i betydligt större utsträckning är förövare, att Snapchat är det sociala forum där flest sexuella trakasserier sker och att eleverna upplever att det saknas stöd från skolan gällande sexuella trakasserier på internet.

 • 88.
  Björnfot, Jennie
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Engvall, Sanna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  En kvalitativ studie om två socialsekreterares syn på arbetssättet kring handläggning om sexuella övergrepp mot barn2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 89.
  Blad, Maria
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Oskarsson, Emelie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  ”ART skapar möjligheter till förändring…”: ART-tränare, klassföreståndares & en elevassistents upplevelser av elevers utveckling av färdigheter genom ART2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Aggression Replacement Training (ART) är en multimodal behandlingsmetod som riktar sig till barn och ungdomar med aggressivt och antisocialt beteende. ART bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT). Metoden består av tre kompo-nenter. Social färdighetsträning, ilskekontrollträning och moralträning. Syftet är att se hur två klassföreståndare, en elevassistent och tre ART-tränare upplever elevers utveckling av färdigheter i och med ART-träning, samt se hur informan-terna upplever att klassen där den enskilda eleven ingått har förändrats i och med den ART-träning som denne erhållit. Även miljöns påverkan på upprätthål-landet av de nyförvärvade färdigheterna undersöks. Studien har genomförts med kvalitativ metod. Halvstrukturerade intervjuer har utförts vilka sedermera har analyserats med hjälp av innehållsanalys. Resultatet visar att respondenterna upplever positiva förändringar hos de elever som fullföljer ART. Effekter som de kunnat skönja är ett minskat vinstorienterat beteende, ökat självförtroende och förbättrad koncentrationsförmåga samt effektivt tillämpande av de nyför-värvade färdigheterna både praktiskt och teoretiskt. Klassen har i de flesta av fallen förändrats genom att den har blivit lugnare och tryggare som grupp. Mil-jön är av stor betydelse för de förändringsprocesser som eleven genomgår. Vi-dare är miljön väsentlig för upprätthållandet av färdigheterna i skolklassen. Den kritik som respondenterna riktar till metoden är gällande den bristande roll bar-nens föräldrar spelar i behandlingen. Författarnas slutsats är att ART är en ef-fektiv metod som ger stöd och möjligheter för elever med ett avvikande beteen-de. Skolan upplevs av författarna vara en optimal plats för att vidareutveckla och bevara de färdigheter som ART medför. Vidare diskuteras huruvida en ut-vecklad dialog mellan de vuxna som finns kring varje elev skulle leda till ökade möjligheter att tillgodose det enskilda barnets specifika behov. För att detta skall kunna ske bör föräldrar/vårdnadshavare ges större utrymme till att ta del av barnets behandling och skolgång. Studien avslutas med förslag på fortsatt forskning.

 • 90.
  Blasiusson, Jenny
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Hirori-Örngörur, Kejal
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Murtosaari, Eva
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Våld i nära relationer-ur ett mansperspektiv: En fördjupning kring hur fyra män ser på sitt utövande av våld2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Män som utövar våld i hemmet är att betrakta som ett omfattande samhällsproblem som drabbar inte bara kvinnor och barn utan även våldsutövaren själv. Studien är en kvalitativ studie som bygger på fyra respondenters svar från halvstrukturerade intervjuer. Syftet var att söka en bredare och djupare förståelse angående fyra mäns våld i nära relationer. Hur tänker mannen kring våldet, sig själv, sin kvinna och det faktum att deras barn bevittnat våldet? En genomgripande litteratursökning skedde för att få en överblick över vilka olika förklaringsmodeller som finns angående mäns våld mot kvinnor. Utifrån den inhämtade kunskapen tolkades respondenternas egna beskrivningar. De förklaringsmodeller i denna studie, som de fyra respondenternas resonemang kan kopplas till för att närmare förklara våldet i deras nära relationer, är individinriktade perspektiv. Resultatet av intervjuerna visade att det våld som respondenterna utövat hade främst samband med missbruksproblematik och känslor som maktlöshet, vanmakt och kontroll.

 • 91.
  Blid, Mats
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Blid M (2002). Utvärdering av ett kategoriboende för personer med missbruksproblem. Rapport 2. Servicehuset Furan i Västerås. (Evaluation of a category house for persons with misuse problems. Report 2. The Service Home Furan in Västerås).2002Report (Other academic)
 • 92.
  Blid, Mats
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Boende och stöd: En nationell inventering av kommunernas boendeinsatser för utsatta grupper2006In: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, Vol. 13, no 4, p. 291-312Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The article introduces a national inventory of housing intervention programmes for individuals who for various reasons do not have stable accommodation. Housing intervention implies both personal support in one’s own apartment and an offer of different forms of accommodation. The interventions are studied on the basis of different characteristics. The empirical material comes from a survey of 147 randomly chosen municipalities (about half of Sweden) reporting 386 housing interventions with a caseload of 11,187 individuals. They could be categorized in the following groups: night shelter, camping and hotel, low-threshold housing, treatment institution, half-way house, after-care housing, re-entry/training apartment, boarding home, category house (group housing for alcoholics), sub-leased normal apartment and two kinds of housing support (organized within a social-psychiatric context or not) . The different housing interventions were statistically analysed to distinguish similarities and differences, and two indexes level of normality and level of care were created. Based on these, all housing interventions were categorized in five groups: social sublet contract in normal housing, support and care in regular housing, residence and care institutions, low-threshold housing outside the continuum of care and re-entry housing at the end of the continuum of care. The findings should facilitate further studies on housing intervention policies and promote coordination of interventions to meet individual needs.

 • 93.
  Blid, Mats
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Boendeinsatser för personer med instabila boendeförhållanden: Poster2005Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Boendestöd - en kartläggning av kommuners boendeinsatser för vuxna Syftet: att presentera en nationell inventering av ett representativt urval kommuners insatser för vuxna personer som har problem med att erhålla eller bibehålla stabilitet i sitt boende. Metod och material: Undersökningen gäller dels boendeinsatser som t.ex. korttidsboenden, kategoriboenden, boendelösningar i samband med missbrukar- eller psykvård, träningsboenden och olika former av sociala andrahands/övergångskontrakt, samt personellt stöd i mer permanenta boenden, t.ex. i form av boendestöd eller mobila team. Avgränsning: boendeinsatser för ungdomar, äldre, eller funktionshindrade i permanenta gruppboenden ingår ej i undersökningen. Datainsamlingen skedde via en webb-baserad enkät som skickades ut via e-post till ett representativt urval (n=147) kommunföreträdare för socialtjänstens individ- och familjeomsorg samt handikapp och omsorg (social psykiatri/kommunal psykiatri). I nästa led vidarebefordrades enkäten till verksamhetsansvariga för de boendestödsverksamheter som listats i enkäten. Ett omfattande uppföljningsarbete har också skett via telefonintervjuer för att få kompletta svar från varje kommun vilket resulterade i inget bortfall. Slutsats: Trots att samtliga boendeinsatser för personer med instabila bostadslösningar huvudsakligen riktar sig till missbrukare, bostadslösa/hemlösa och psykiskt funktionshindrade så innehåller insatserna i mycket liten utsträckning några vård- och behandlingsinsatser.

 • 94.
  Blid, Mats
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Ett folkhem för alla?: Kommunala insatser mot hemlöshet2008Doctoral thesis, comprehensive summary (Other scientific)
  Abstract [en]

  The overarching aim of this dissertation is to explore and describe Swedish local authorities’ measures to prevent and manage homelessness; how these measures diverge between different municipal categories; what factors predict homelessness, provisions of accommodation and cov-erage rates between the number of accommodations and the respective municipalities’ housing interventions.

  Measures studied are policies and housing interventions. The housing interventions re-ferred to here are those provided by or through the social welfare authorities to persons living with unstable housing or who are homeless. The interventions can be divided into two main categories: 1) preventive interventions in the form of daily-life support, usually in the form of personnel support in the individual’s own apartment, designed to help persons at risk of becom-ing homeless to remain housed and prevent eviction; 2) accommodation support for persons who are already homeless and in need of housing. Such accommodations may be more or less temporary, more or less integrated and include a greater or lesser amount of care.

  Two sets of data were collected for the study: 1) a case study of two category-housing programmes using both qualitative and quantitative data; 2) a survey of 147 randomly chosen municipalities (about half of the municipalities in Sweden) to explore the prevalence and charac-teristics of policies and housing interventions.

  Findings from the case study show that special-category housing has positive direct effects on the housing stability of the residents and their feelings regarding their quality of life, but does not have a direct effect on their substance misuse. Moreover, the increased housing stability seems to be more a direct effect of the person having stayed on the programme, rather than a long-term effect. Furthermore, although their quality of life improves, the residents still experi-ence a lack of belonging and feel that their lives lack meaningful content.

  On the national level, the findings show that an array of housing interventions divided into 12 sub-categories is offered to counteract homelessness. These categories vary along two central dimensions: care and normality. The two most frequent types of housing interventions in all types of municipalities are daily-life support and social contracts. Other housing interventions are marginal compared with these two. There is greater fluctuation between municipalities in the level of care provided than in the level of normality. Furthermore, the more densely populated municipalities are more highly engaged in developing housing policies and the administrative means to handle them. Such policies, however, seem to decrease the level of normality without promoting levels of care.

  When exploring factors that predict homelessness, the findings show that urbanisation is central to understanding variations in homelessness, not only in the largest cities but also in less densely populated areas. In addition, higher rent levels and more of aggregated psychiatric prob-lems in the municipality seem to increase homelessness. The apartment rate and the proportion of public housing within the stock of apartments are both important for the possibility to pro-vide accommodations. Moreover, the proportion of single-parent households seems to enhance the need to provide such accommodations. Political majority and the functional organisation of the social services both seem to have an impact on the coverage rates. Thus, the findings indicate that the municipalities have various options for managing factors that impact on the homeless-ness rate.

  Keywords: housing interventions, level of care, level of normality, policies, municipality, predicting homelessness

 • 95.
  Blid, Mats
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Normality or care: An inventory of Swedish municipalities’ responses to unstable accommodation for vulnerable groups2008In: European Journal of Social Work, ISSN 1369-1457, E-ISSN 1468-2664, Vol. 11, no 4, p. 397-413Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article presents an inventory of policies and housing support interventions to the homeless and those at risk of becoming homeless in a representative sample of Swedish municipalities. Two types of intervention are included: various types of accommodation for those who are already homeless and daily life support for those at risk, either provided or financed by the social services in the municipality. Data were collected in 2004-2005 through a questionnaire e-mailed to local authority officials, in a stratified sample of about half of the Swedish municipalities (n=147). The results show that two types of housing intervention dominate the field: daily life support and sublet contracts, both of which have a relatively high normality factor, with a setting in normal housing. Daily life support includes care and is usually implemented before the tenant is evicted. The level of care related to various interventions fluctuates more between the municipalities than normality does. The more densely populated municipalities were more engaged in developing housing policies and administrative bodies to handle these. However, the implementation of housing policies does not seem related to improvements in the qualities of the interventions. On the contrary, the local authorities that have housing policies and administrative tools adapted to these policies provided a lower degree of both normality and care in the interventions. The results suggest that aspects of normality and care in the same type of housing interventions vary depending on the type of municipality, while the existence of policies has no influence on care and a negative effect on the degree of normality provided through the interventions.

 • 96.
  Blid, Mats
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work. Socialstyrelsen.
  Anttila, Sten
  SBU.
  Del 2 - den systematiska kartläggningen2009In: Boendelösningar för hemlösa personer - en kunskapsöversikt: En systematisk kartläggning av internationellt publicerade effektutvärderingar, Stockholm: Socialstyrelsen , 2009, , p. 64p. 29-62Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Inom ramen för regeringens hemlöshetsstrategi har Socialstyrelsen haft iuppdrag att, i samråd med Boverket, ta fram en kunskapsöversikt om olikaboendelösningar för att lösa hemlöshet.Grunden för kunskapsöversikten är en systematisk kartläggning avgenomförda effektutvärderingar av olika boendeprogram. Den systematiskakartläggningen bygger på internationellt publicerad forskning. De flesta avstudierna kommer från USA och avser till största delen grupper med svårsocial problematik.Kunskapsöversikten ska ses som ett steg i utvecklingen mot en evidensbaseradpraktik på hemlöshetsområdet. Innehållet i rapporten är komplextoch ger snarare en bild av forskningens kvalitet och inriktning än en direktvägledning i det praktiska arbetet. Materialet utgör dock en förutsättning föratt kunna gå vidare mot en konkretisering av insatserna. Nästa steg blir attSocialstyrelsen kommer att utarbeta ett konkret, vägledande material riktattill relevanta aktörer. Arbetet ska ske i samverkan med forskares kommuneroch brukarorganisationer.Ett antal slutsatser av övergripande principiell karaktär kan dras utifrånrapporten.En övergripande slutsats är att en så permanent boendelösning som möjligt– kompletterad med individuellt, behovsanpassat stöd – är ett krav.Hemlösa personer har samma behov som andra av ett tryggt och långsiktigtboende, oavsett eventuella övriga problem. Ett resultat tyder på att ett tryggtboende ibland också är en förutsättning för att stöd och vård i olika formerska ha effekt. Vägen till ett självständigt boende sker i många fall stegvis,med successivt minskat behov av vård och stöd. Den minskningen kanmycket väl ske i en och samma bostad.Ett könsperspektiv behövs i valet av boendelösningar. Ett resultat tyder påatt om insatser ska ha god effekt för kvinnor bör de vara direkt riktade tilldem.Två huvudtyper av boendeprogram har kunnat urskiljas – ”Bostad först”(parallellt boende) och vårdkedjemodellen (integrerat boende). Det bör poängterasatt inget av de program som beskrivs är renodlade, utan snararehybrider där man tillämpar inslag från olika program. Kopplade till de olikaboendeprogrammen finns ofta ett antal specifika metoder för vård och stöd.Dessa kan kombineras på olika sätt.I den internationellt publicerade forskningen saknas effektutvärderingarav boendetrappor, som är den vanligaste modellen i Sverige. Det är dockmöjligt att peka på likheter i bakomliggande tankesätt mellan boendetrapporoch de program som internationellt beskrivs i termer av vårdkedjemodeller.Detta, plus det faktum att ”Bostad först” börjat praktiseras i svenska kommunergör att de resultat som framkommit vid genomgången av studierna ärrelevanta för svenska förhållanden.

  En slutsats från genomgången av de två huvudtyperna av boendeprogramtalar för att ”Bostad först” är en lovande strategi. Det finns goda skäl att iSverige bygga vidare på de erfarenheter man gjort i arbetet med dessa program.Kunskapsöversikten ger dock inte underlag för att avfärda vårdkedjemodellensom ett verkningslöst program. För svenskt vidkommande betyderdet att boendetrappor kan vara verksamma program om det finns behovsanpassadevård- och stödinsatser kopplade till dessa.I en evidensbaserad praktik vägs tre kunskapskällor samman i dialog: bästavetenskapliga kunskap, de professionellas erfarenhet och brukarnas erfarenhetoch önskemål. Det sätt på vilket informationen från dessa källor vägssamman beror på det nationella och lokala sammanhanget, till exempel lagstiftning,riktlinjer och de resurser som finns tillgängliga.För att kunna jämföra de insatser som görs i Sverige med dem som kunskapsöversiktenavser är det nödvändigt att utförligt beskriva de svenskainsatserna vad gäller innehåll och metod. Att insatserna dokumenteras ochföljs upp är ett grundläggande krav. Detta är en viktig del i utvecklingenmot en evidensbaserad praktik.Efter den systematiska kartläggningen finns nu förutsättningar att gå vidaremed en systematisk översikt där analysen kan fördjupas. Institutet förutveckling av Metoder i Socialt arbete (IMS) planerar att under 2009–2010,inom ramen för det internationella samarbete som koordineras av CampbellCollaboration, genomföra en sådan systematisk översikt.Det som framförallt diskuteras i denna rapport är insatsernas utformning iSverige inom ramen för det handlingsutrymme som den kommunala socialtjänstenhar. En annan aspekt är hur kommunerna ska få tillgång till bostäderatt fördela till hemlösa personer och därigenom få ett reellt handlingsutrymmei valet av olika typer av insatser. För att komma tillrätta med hemlöshetsproblemetkrävs en samlad politisk vilja och insatser på flera nivåer.

 • 97.
  Blid, Mats
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Gerdner, Arne
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Outcome of housing support to severely dependent homeless alcoholics and effects on their substance abuse: Paper presented at the Nordic Research Network on Homelessness, Helsinki, September 1-2.2001Conference paper (Other scientific)
 • 98.
  Blid, Mats
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Gerdner, Arne
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Outcome of Housing Support to Severely Dependent Homeless Alcoholics and Effects on their Substance Abuse.2002In: Bostadslöshet som problem och politik: aktuell nordisk forskning, Københamn: Nordisk ministerråd, 2002, p. 255-Chapter in book (Other academic)
 • 99.
  Blid, Mats
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Gerdner, Arne
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Prediction of homelessness and housing provisions in Swedish municipalities.: Nordiska nätverket för forskning om hemlöshet (Nordic Network on Homelessness Research), Kuopio, Finland, October2007Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Problem: The study explores predictors of homelessness in Swedish municipalities and of the amount of accommodations provided to the homeless. Theoretically, structural factors (e.g. housing market) and individual factors (e.g. social and health factors) have competed in theories explaining homelessness. Here, the focus is not on individuals, but rather the aggregated levels of such problems. Methods: Homelessness rates were collected in a national inventory (NBHW 2006.) and data on municipal support provisions were collected in a representative sample of half of the Swedish municipalities. Candidate explaining factors of homelessness studied here are variables related to urbanisation, economy of the municipality, various housing market factors, level of social and health problems and demographic factors. Level of homelessness and political majorities are also used as predictors of provisions. Results: Homelessness rate (per 10 k inhabitants) is predicted (R2= .36) by urbanisation (no of inhabitants), market (rent level) and level of psychiatric health problems in the municipality. Amount of accommodations (per 10 k inh.) is predicted (R2= .18) by homelessness rate, social welfare costs and structure of housing market, i.e. greater public owned sector in normal housing. Conclusions: Structural factors and level of individual problems both add to the explanation of homelessness. In addition, degree of urbanisation seems to be an additional factor. This however, may in turn indicate more specific factors not studied here. The amount of accommodations per inh. is, as expected, related to the level of homelessness and the level of social problems in the municipality. Additionally, the structure of the housing market seems to have important impact on the amount of provisions, independent of problem levels.

 • 100.
  Blid, Mats
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Gerdner, Arne
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Socially excluding housing support to homeless substance misusers: Two Swedish case studies of special category housing2006In: International Journal of Social Welfare, ISSN 1369-6866, E-ISSN 1468-2397, Vol. 15, no 2, p. 162-171Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper discusses special category housing for homeless addicts, based on case studies of two different housing programmes, using both qualitative and quantitative data. The staff and residents were interviewed about their experiences of the programmes. Longitudinal data was collected on various indicators of substance misuse and the frequency of contact with the social services at different levels. Our findings show that the special category housing has positive direct effects on the housing stability of the residents and their feelings regarding their quality of life, but not on their substance misuse. However, the increased housing stability seems to be more a direct effect of them staying on the programme, rather than a long-term effect. Furthermore, although their quality of life improves, the residents still experience a lack of belonging and that their lives lack a meaningful content. The choice of special category housing as an intervention model thus seems to perpetuate rather than prevent social exclusion and can possibly be described as an expression of institutionalised resignation

1234567 51 - 100 of 941
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf