Change search
Refine search result
1234567 51 - 100 of 3885
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Albornoz, Linda
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Ericson, Lina
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Språk och språkutveckling för elever i förskoleklass: Vilka språkutvecklande metoder och aktiviteter tar personalen med in i klassrummen2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study is based on a socio-cultural perspective and the purpose was to show what the preschool class staff using for methods and activities to promote the students' language and language development. To carry out the study, a quantitative survey was used with mostly closed questions but also some open questions. The questionnaire was sent out to staff working in preschool classes. The questionnaires were sorted on the basis of which of the study's question they belonged to and the answers were analyzed, using descriptive statistics. The results showed that teachers in the preschool class, among other things, uses the Bornholm model, group and couple work as well as sound plays to promote pupils' language and language development in preschool class. Several of the teachers use the same methods. Even on the open questions, several of the respondents described the similar activities and methods.

 • 52.
  Aldén, Elin
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Larsson, Daniel
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Pedagogers syn på elevers utanförskap2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
 • 53.
  Alexandersson, Cecilia
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Brolin, Malin
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Språkutvecklande arbetssätt för elever med språkstörning2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Lärares kompetens är avgörande för att kunna bedriva god undervisning för elever i svårigheter, men överlag är kunskapen låg när det gäller elever med språkstörning. Vårt syfte med denna studie har varit att utifrån ett sociokulturellt perspektiv beskriva olika yrkesgruppers uppfattningar om språkstörning men också att lyfta fram hur en språk- och kunskapsutvecklande undervisning kan se ut för eleverna. Ytterligare ett syfte har varit att fokusera på framgångsfaktorer som kan bidra till att elever undviker skolmisslyckanden. Vi har valt att skriva en kvalitativ uppsats eftersom vi ville få fatt på uppfattningar som olika yrkesgrupper såsom; speciallärare, logopeder och talpedagoger har. Vi genomförde vår undersökning genom grupp/parintervjuer och observationer. Vi valde att göra ett strategiskt urval då vi ville möta olika yrkesgrupper som hade stor erfarenhet av vårt intresseområde. Därför besökte vi två tal- och språkklasser. Vi intervjuade även personer som driver ett projekt för att hitta hållbara metoder som gynnar elevgruppen. Deltagarna beskrev elevgruppens svårigheter med språket som svårt med språkförståelsen, uttal, litet ordförråd, ordmobiliseringssvårigheter, litet arbetsminne och behov av struktur. De poängterade att en anpassad undervisning är viktig och de genomför den med hjälp av ord- och begreppsförklaringar, ger eleverna förförståelse, repetition och bildstöd. De framgångsfaktorer som deltagarna framhöll var vikten av repetition, goda relationer och ett gott samarbete kollegor emellan. Det sociokulturella perspektivet genomsyrar vår studie på så sätt att samspel är viktigt för att lärande ska ske och detta syns på organisationsnivå, gruppnivå och individnivå. Även känslan av sammanhang [KASAM]blir synligt genom att deltagarna gör undervisningen begriplig genom mycket bildstöd, gör den hanterbar genom relationerna och slutligen meningsfull genom samspelet.

 • 54.
  Alexandersson, Elin
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Olsson, Johanna
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Matematik i förskolan: - ur förskollärares perspektiv2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att utforska förskollärares perspektiv på arbetet med matematiken i förskolan. Studien har utforskat hur förskollärare arbetar med matematik för att tillvarata, synliggöra och främja barns lärande och utveckling i förskolans verksamhet. Detta är en kvalitativ studie där sex stycken förskollärare intervjuats för att ta reda på deras perspektiv kring arbetet med att synliggöra och tillvarata matematik för att främja barnens lärande och utveckling. Resultatet visade att matematiken har en naturlig del i förskollärares vardagsarbete och att matematiska begrepp var en central del i barns lärande och utveckling i matematik. Att skapa möjligheter att uppleva matematik på ett positivt sätt har förskollärarna uttryckt som betydelsefullt. Förskollärarna i studien har beskrivit att barnen redan i förskolan kan ges förutsättning till ett lustfyllt lärande i matematik som grund för vidare lärande. Slutsatser som kan ställas utifrån denna studie är att en medvetenhet kring arbetet med matematik i förskolan är viktigt för att främja barns lärande och utveckling i matematik.

 • 55.
  Al-Hadad, Rami
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Raphael, Rafi
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Ett moment där kunskapen utvecklas, eller inte?: En kvalitativ studie om matematiklärarnas syn på elevernas kunskapsutveckling inom matematik.2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa studie är att få ökad kunskap om hur lärare från årskurs 4–6 tänker kring arbetsformen grupparbete inom matematik. Detta genomförs med hjälp av en kvalitativ strukturerad intervjumetod med 4 matematiklärare. Utifrån resultaten kan det konstateras att matematiklärarna är ganska överens om hur grupparbete funkar samt hur deras elevers kunskaper utvecklas genom denna arbetsform. Vår slutsats är att elever lär sig mycket utav att delta i grupparbeten bland annat att samarbeta med andra barn. Detta uppnås på bästa sätt genom att dela in grupperna efter kunskapsnivån och anpassa uppgifterna efter elevernas nivå.

 • 56.
  Alhadai, Media
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Nynäs, Johanna
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Trygghetens betydelse för lärande och utveckling i förskolan: En kvalitativ studie om sambandet mellan trygghet och lärande i förskolan2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien har varit att studera pedagogers uppfattning omsambandet mellan trygghet, lärande och utveckling i förskolan. Åtta pedagoger på fyra förskolor intervjuades om sina åsikter kring trygghet, lärande och utveckling i förskolan och om hur de arbetar för att skapa trygghet i verksamheten. Pedagogerna poängterade att föräldrarnas känsla av trygghet i barnens förskola i sin tur leder till trygga barn. Resultatet visar att pedagogerna såg tryggheten som en grund för barns lärande och utveckling i förskolan.

 • 57.
  Alibasic, Edisa
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Wårheden, Cecilia
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Lustfyllt och lärorikt på samma gång: Elevernas syn på vad som kännetecknar en lärorik och lustfylld matematikundervisning2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att elevernas kunskap i matematik sjunker är ingen nyhet. Flera undersökningar, både nationella och internationella, visar att svenska elevers kunskap i matematik försämras. Vidare visar studier även att elevernas lust till att lära matematik sjunker ju äldre eleverna blir. Hur ser då eleverna själva på sin nuvarande matematikundervisning? Vad är det som kännetecknar en lustfylld och lärorik undervisning enligt dem? För att undersöka detta genomförde vi en enkätstudie, med öppna frågor, där 157 elever i årskurs 4 och 5 fick svara på frågor som berör deras uppfattningar om lärorik och lustfylld matematikundervisning. Läroboken är enligt eleverna den vanligaste arbetsformen, men anses inte vara det mest lustfyllda sättet att bedriva matematikundervisningen på. Det som eleverna anser är det mest avgörande för en lärorik matematiklektion är arbetsron.

 • 58.
  Alida, Ljunggren
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Pettersson, Saara
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  LEKPARTNER ELLER LEKFÖRSTÖRARE?: En studie för att synliggöra förskolepersonals roll och delaktighet i barns lek.2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 210 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur förskolepersonals roll och delaktighet

  synliggörs i barns lek. Metoden som används är en kvalitativ

  undersökningsmetod vilket innebär att vi inte varit delaktiga i det som sker i

  miljön under observationerna. Genom att använda Vygotskijs sociokulturella

  perspektiv har vi analyserat och tolkat resultatet. Resultatet visar att personal

  intar olika roller när de deltar i barns lek. Förskollärare och personals

  delaktighet synliggörs genom att de ibland är delaktiga i leken och ibland finns

  tillgängliga för barnen som observatörer. Slutsatsen visar att barn i många fall

  uppskattar vuxna som är delaktiga i leken

 • 59.
  Alisa, Lindeberg
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Digitala verktyg för barns språk- och kommunikationsutveckling i förskolan: En kvalitativ studie om förskollärares användning av digitala verktyg i arbetet för att främja barns språk- och kommunikationsförmåga i förskolan.2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande arbete är att fördjupa kunskapen om förskollärares användning av digitala verktyg i arbetet med att främja barns språk- och kommunikationsförmåga i förskolan. Studien grundar sig på intervjuer med sju förskollärare på olika förskolor med olika ålder, bakgrund, kön, etc. Studiens metodologiska anslag är kvalitativ intervju och tematisk analys. Resultatet av studien påvisar att digitala verktyg anses som en viktig del av verksamheten och som avsevärt gynnar barns språk- och kommunikationsutveckling. Slutsatsen är att förskollärare har goda kunskaper i användandet av digitala verktyg men att det föreligger hinder i form av bristande kompetens och bristfällig utrustning för användandet i det vardagliga arbetet.

 • 60.
  Aljadri, Fatin
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Lärande genom kommunikation och digital mediering i det aktivitetsbaserade kontoret.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I ett samhälle som ständigt utvecklas sker en hel del förändringar på arbetsplatsen. Dessa förändringar kan innebära omorganisering, omstrukturering och ändringar i kontorsmodellen. Den här studien är en kvalitativ forskning genomförd i företag som har genomgått förändringen till aktivitetsbaserade kontor. Den här studien presenterar intervjuer som är genomförda på företag i Sverige som har genomgått förändringen till aktivitetsbaserade kontor. Syftet är att jämföra lärande via kommunikation och tekniska hjälpmedel på den nya kontorsmodellen med den föregående kontorsmodellen. Tidigare forskning visar att aktivitetsbaserade kontor har mestadels positiva aspekter då kontorets inredning, zonindelning och tekniska hjälpmedel leder till utveckling hos medarbetarna. Undersökningen är genomförd med deduktiv forskningsansats där den sociokulturella lärandeteorin används som utgångspunkt för analys av resultatet. Resultatet presenterar möjligheter i aktivitetsbaserade kontor som leder till utveckling och vidgar medarbetarnas kunskaper. Detta sker genom medarbetarnas vilja till att utvecklas. 

 • 61.
  Alkazhami, Nadia
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Mati, Evlina
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Skillnader i läsförståelse mellan pojkar och flickor: En kvalitativ undersökning i en mellanstadieklass2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 62.
  Allahviranloo, Tofigh
  et al.
  Azad University, Teheran, Iran.
  Arjan, Skuka
  Izmir University, Izmir, Turkey.
  Tahvili, Sahar
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  On the global solution of a fuzzy linear system2014In: Journal of Fuzzy Set Valued Analysis, ISSN 2193-4169, article id jfsva-00190Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  The global solution of a fuzzy linear system contains the crisp vector solution of a real linear system. So discussion about the global solution of a  fuzzy linear system  with a fuzzy number vector  in the right hand side and crisp a coefficient matrix  is considered. The advantage of the paper is developing a new algorithm to find the solution of such system by considering a global solution based upon the concept of a convex fuzzy numbers. At first the existence and uniqueness of the solution are introduced and then the related theorems and properties about the solution are proved in details. Finally the method is illustrated by solving some numerical examples.

 • 63.
  Allen Dahlberg, Johanna
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Olsson, Charlotte
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Arbetssätt som underlättar eller försvårar i undervisningen för elever med koncentrationssvårigheter2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 points / 22,5 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att undersöka och jämföra vilka arbetssätt och strategier lärare med olika pedagogiska inriktningar använder för att anpassa undervisningen efter elevers förutsättningar och individuella behov så att alla elever blir delaktiga i den ordinarie undervisningen. Arbetet fokuserar på elever med koncentrationssvårigheter. Vi valde att göra en kvalitativ undersökning på tre skolor där vi genomförde intervjuer med lärare samt elevobservationer i undervisningssituationer. Totalt genomförde vi sex intervjuer vilka syftade till att belysa hur lärarna ser på elevers koncentrationssvårigheter samt vilka arbetssätt som förekommer i undervisningen för dessa elever. Vi genomförde även fem elevobservationer i undervisningssituationer för att se vilka arbetssätt som förekom och hur eleverna agerade i undervisningssituationerna.

  Vårt resultat visar att samtliga skolor arbetar individualiserat och utan större fokus på elevernas koncentrationssvårigheter. Vi upptäckte även att samtliga skolor segregerade dessa elever i viss utsträckning men att de ändå kunde delta i en integrerad undervisning.

  Slutsatserna som vi drar visar att det inte finns ett arbetssätt som är bättre anpassat för elever med koncentrationssvårigheter. Istället rör det sig om flera olika faktorer som bland annat lärares förhållningssätt och erfarenheter.

 • 64.
  Alm, Eva-Karin
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Är jag välkommen: Om tillgängligheten till fritidsaktiviteter för ungdomar med lätt till måttlig utvecklingsstörning från ett inifrån perspektiv2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att beskriva och analysera hur ungdomar med utvecklings störning upplever sin fritid. Genom intervjuer ville jag få ett inifrånperspektiv på hur sju ungdomar 12 – 18 år upplever tillgängligheten till olika fritidsaktiviteter samt vad en meningsfull fritid betyder för dem. Då flera ungdomar i studien hade begränsade möjligheter att samtala utan AKK, alternativa och kompletterande kommunikationssätt valde jag att genomföra intervjuerna med hjälp av samtalsmatta, ritprat samt tecken som stöd. Studien visar att ungdomarna i det stora hela är nöjda med sin fritid. Alla betonade vikten av att vara aktiv oavsett om man var med i en förening eller inte. För nästan alla ungdomar innebar fritiden begränsade möjligheter att umgås med jämnåriga kamrater. Dessa träffade de oftast bara i skolan och i vissa fall på fritidsgården. Föräldrarna hade ett stort ansvar att möjliggöra aktiviteter utanför hemmet. Stöd i form av LSS visade sig inte vara särskilt vanligt och förekom i begränsad omfattning.

 • 65.
  Alm, Susanne
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Eklund, Malin
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Förskollärares och barnskötares uppfattningar om lekens betydelse för barns lärande: - en jämförande studie2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att studera förskollärares och barnskötares uppfattningar kring lekens betydelse för barns lärande samt att jämföra om det framträder några likheter eller skillnader i deras uppfattningar. Som metod i denna kvalitativa studie har intervjuer använts. Fyra förskollärare och fyra barnskötare har intervjuats. I resultatet framkom att leken och lärandet hör ihop och att dessa två begrepp uppfattas gå "hand i hand med varandra". Det var flera likheter än skillnader i förskollärares och barnskötares syn på lekens betydelse för lärandet. I intervjuerna var det tydligt att förskollärarna oftare grundade sina svar på forskning medan barnskötarna svarade utifrån erfarenheter de har från praktiken.

 • 66.
  Alm, Susanne
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Eklund, Malin
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Förskollärares och barnskötares uppfattningar om lekens betydelse för barns lärande: en jämförande studie2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att studera förskollärares och barnskötares uppfattningar kring lekens betydelse för barns lärande samt att jämföra om det framträder några likheter eller skillnader i deras uppfattningar. Som metod i denna kvalitativa studie har intervjuer använts. Fyra förskollärare och fyra barnskötare har intervjuats. I resultatet framkom att leken och lärandet hör ihop och att dessa två begrepp uppfattas gå "hand i hand med varandra". Det var flera likheter än skillnader i förskollärares och barnskötares syn på lekens betydelse för lärandet. I intervjuerna var det tydligt att förskollärarna oftare grundade sina svar på forskning medan barnskötarna svarade utifrån erfarenheter de har från praktiken.

 • 67.
  Almebäck, Heidi
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Isaacson, Karin
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Man lär sig på ett annat sätt än om det är någon som bara står där och pratar: Kollegialt lärande om undervisning i läsförståelse2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att få fördjupad kunskap om hur lärare uppfattar kollegialt lärande och på

  vilket sätt de upplever att deras nya kunskaper kan användas i praktiken. Studien genomfördes i två

  lärargrupper som gick i två olika studiecirklar med liknande upplägg och med inriktning på undervisning i

  läsförståelse. Studien är en kvalitativ fallstudie där både intervjuer och observationer ingick som

  datainsamlingsmetoder. Resultatet från dessa intervjuer och observationer analyserades utifrån

  andragogikens principer och det sociokulturella perspektivet. Resultatet teoretiserades även utifrån tidigare

  forskning. Resultatet visar att lärarna i studien är positiva till professionsutveckling genom kollegial

  fortbildning. Deras uppfattning är att de lär sig mer av att reflektera över sin undervisning i en trygg

  omgivning. Lärarna menar att det kollegiala lärandet i studiecirklarna ger dem stöd i undervisningen i

  läsförståelse och de upplever att de kan omsätta sina nya kunskaper i praktiken. Det kollegiala lärandet är

  en fortbildningsform där teori kan kopplas till praktik genom att lärarna får möjlighet att lära sig något nytt

  tillsammans med kollegorna och prova det i sin undervisning. Reflektion och feedback är delar i det

  kollegiala lärandet som utvecklar lärarnas lärande och skulle underlättas av ett gemensamt yrkesspråk. En

  förutsättning för gemensam reflektion och utveckling av yrkesspråk är att det finns avsatt tid för lärarna att

  mötas. Studiecirklarna i studien gav lärarna möjlighet att i kollegialt samarbete utveckla kunskap för att

  möta elever i en inkluderande undervisning i läsförståelse

 • 68.
  Almeida Eriksson, Aline
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  El Descubrimiento Guiado: Un estudio del método Descubrimiento Guiado en una clase de español como lengua extranjera2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [es]

  En la actualidad los profesores en Suecia no suelen utilizar un método específico de enseñanza. Los métodos no están de moda. Sin embargo hay argumentos a favor de la importancia de conocer varios métodos de enseñanza. Esta tesina tiene el propósito de estudiar y probar uno de los métodos actuales en la enseñanza de lenguas extranjeras. El Descubrimiento Guiado es un método basado en el enfoque comunicativo de la lengua y está en concordancia con el Plan de Estudio de Lenguas Modernas en Suecia. Elegimos probar el método con la enseñanza de los verbos en el pretérito indefinido en una clase del tercer año del instituto, paso 2. Llegamos a la conclusión de que dicho método, aplicado a este grupo de estudiantes, no da mejores resultados que la enseñanza tradicional. También llegamos a la conclusión de que hay varios factores que pueden haber afectado el resultado, como por ejemplo la cantidad de horas de lecciones, la experiencia de la instructora con el método, la edad y la motivación de los estudiantes.

 • 69.
  Almeida Eriksson, Aline
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  El Descubrimiento Guiado: Un estudio del método Descubrimiento Guiado en una clase de español como lengua extranjera2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Currently, it is not common that teachers in Sweden use a specific teaching method. Methods are out of mode. However, there are arguments reinforcing the importance of knowing different educational methods. The purpose of this essay is to study and test one of the most modern methods within foreign language teaching. Guided Discovery is a method based on the communicative approach and it is in accordance with the Swedish Modern Language Curriculum. The Imperfect Tense was chosen as the subject-matter to test the method in a third-year high school class, level 2. We’ve come to the conclusion that the method, when applied to the investigated group, doesn’t lead to better results than a traditional teaching method. We’ve also concluded that there are plenty of factors affecting the results, such as, the amount of study hours, the teacher’s experience with the method, the students’ age and motivation.

 • 70.
  Almeida Eriksson, Aline
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  IT I KLASSRUMMET: En studie av fyra exempel på hur elever och lärare använder tillgänglig IT i klassrummet2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det är inte alla skolor i Sverige som erbjuder en dator per elev, men alla elever ska, enligt läroplanen, ha tillgång till informationstekniken. Dessutom, så har de flesta ungdomar nuförtiden en egen mobiltelefon med internetanslutning. Dagens ungdomar är infödda i informationssamhället men forskningen har visat att ungdomarna inte är per automatik kompetenta användare av digitala media. Syftet med denna studie har varit att undersöka på vilket sätt elever och lärare, i en 7-9 skola som erbjuder en egen bärbar dator per elev och lärare, utnyttjar den tillgängliga informationstekniken i klassrummet. En kvalitativ undersökning, i form av observationer i klassrummet, och en kvantitativ undersökning, i form av elevenkät, användes som datainsamlingsmetod. Undersökningen har kommit fram till att elevernas sätt att använda IT i klassrummet beror på lärarens roll och attityd till IT. Avslutningsvis kan sägas att studien belyser elevernas behov av IT vägledning och självdisciplin och lärares behov av kompetensutveckling.

 • 71.
  Almer, Jenny
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Je voudrais un croissant, s'il vous plaît.: Muntlig kommunikation och kulturyttringar: en jämförelse mellan kursplaner och läromedel.2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   

  Att verbalt behärska ett språk är ett av målen i språkinlärning. För att detta ska bli realitet, har den gällande kursplanen inom moderna språk för grundskolan lagt stor vikt vid den muntliga kommunikativa förmågan. Denna uppsats gör en jämförelse mellan tre läroböcker i ämnet franska för årskurs sju och kursplanerna från 1996 och 2000. Den undersöker huruvida läromedlens muntliga kommunikationsövningar överensstämmer med kursplanens krav och direktiv. Vidare studerar den de kulturyttringar som återfinns i respektive läromedel och gör även där en jämförelse med kursplanens kriterier. Slutsatsen är att det finns skillnader mellan läromedlen och att de inte alltid följer kursplanernas krav och direktiv.

 • 72.
  Almerfors, Håkan
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  A corpus linguistic investigation into patterns of engagement in academic writing in Swedish and English higher education settings2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Over the last few decades, the interpersonal dimensions of academic writing have received growing attention in the field of applied linguistics. As an important concept in academic writing, engagement has been a topic of interest to reveal how writers interact with readers to, for example, guide reasoning through arguments and to abide by conventions of politeness. Previous research has suggested that the higher students’ academic level is, the more similar their use of engagement elements in writing will be. Previous research has also suggested that for non-native speakers, cultural factors as well as interlanguage, influence how engagement features are used in written English. The primary aim of this study was to investigate which engagement patterns could be found in L1 Swedish and L1 English students’ academic writing in English, with the focus on linguistics as a subject. Using the methods of corpus linguistics, this project also strove to identify the ways patterns of engagement differed between L1 Swedish and L1 English students, and in what ways patterns of engagement varied between the students at B-levels and C-levels in written English of linguistics studies. The data for the study came from SUSEC, which is a corpus of written English that consists of texts collected at Stockholm University in Sweden and at King’s College in England. In line with previous research, the results indicate that the L1 Swedish students use more elements of engagement than the L1 English students. Results also suggest that C-level students use fewer reader pronouns than B-level students, and that Swedish C-level students use more directives than Swedish B-level students. Overall, the comparison of students with two different first languages revealed several differences on how engagement is used, which can serve to inform future research on academic writing.

 • 73.
  Almqvist, Anna-Lena
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Sandberg, Anette
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Dahlgren, Lars
  Sociologiska institutionen, Umeå universitet.
  Papporna och motiven: Den svenska föräldraledigheten i ett geografiskt perspektiv2010Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim was to investigate Swedish parents’ attitudes and experiences in two counties, concerning the use of paid parental leave. The counties Västerbotten has the highest and Skåne the lowest paid parental leave use among fathers. Two municipalities with high and low parental leave use among fathers were studied in respective county, Umeå and Lycksele (Västerbotten) as well as Lund and Tomelilla (Skåne). The methodology was inspired by grounded theory. Data was collected during 2008 and comprised of 32 interviews with fathers and mothers, 20 interviews with key persons like midwives and HR-managers at male dominated enterprises. It also included basic statistics on the municipalities. The results indicate that a traditional division of household labor is a stronger pattern in Skåne couples compared with Västerbotten couples. The same pattern occurs in municipalities with a low parental leave use among fathers compared with those with a high use. A more positive attitude to the parental insurance is found in the municipalities with a high parental leave use among fathers compared to those with a low use. One explanation could be that changes tend to first occur in heterogeneous environments with a relatively young and well educated population, which is the case for Umeå and Lund. In Västerbotten, the Swedish Social Insurance Agency and enterprises had campaigns during the 1990s to increase men’s parental leave use which may have contributed positively. Fathers in both counties express positive experiences from having been on parental leave. A dominant impression is that employers overall have shown a positive attitude to fathers’ leave taking.

 • 74.
  Almqvist, Anna-Lena
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Sandberg, Anette
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Dahlgren, Lars
  Sociologiska institutionen, Umeå universitet.
  Parental Leave in Sweden: Motives, Experiences, and Gender Equality amongst Parents2011In: Fathering. A journal of theory, research, and practice about men as fathers, ISSN 1537-6680, Vol. 9, no 2, p. 189-206Article in journal (Refereed)
 • 75.
  Almqvist, Anna-Lena
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Sandberg, Anette
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Dahlgren, Lars
  Sociologiska institutionen, Umeå universitet.
  Parental leave in Sweden: Motives, perceptions and gender equality among parents2010Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This paper investigated Swedish parents’ motives for, experiences of and gender equality in relation to paid parental leave. The purpose was to explore similarities and differences in attitudes and experiences between parents in the two regions in Sweden with the largest difference in paid parental leave use among fathers. Data were drawn from interviews completed in 2008 with 16 heterosexual couples with a child born 2005 or 2006. The semi-structured interviews were analyzed according to grounded theory. In terms of experiences of the leave, a positive similarity in the study was that the couples described that they got to know the child better. Some negative similarities were that they felt they were alone and restricted. Primarily, the fathers in the northern part, focused on the lack of male networks. A traditional division of labor was a stronger pattern among couples in the southern region compared with the couples in the northern region. Tendencies are indicated towards an increased child-orientation, which could be connected with a change in hegemonic masculinity. In conclusion, the differences discovered between the four communities may to a great extent be depending on a cultural lag. This implied that change in values tend to take place first in social environments with multiple heterogeneous actors.

 • 76.
  Almqvist, Anna-Lena
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Sandberg, Anette
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Dhalgren, Lars
  Sociologiska institutionen, Umeå universitet.
  Parental leave in Sweden: Motives, experiences and gender equality among parents – focusing fathers2010In: ISA 2010, XVII World Congress of Sociology, Gothenburg, Sweden, July 11-17, 2010, p. 22-Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose was to explore similarities and differences in motives, experiences and gender equality between parents in two municipalities (one smaller than the other) in each of the two counties in Sweden with the largest difference in paid parental leave use among fathers. Data were drawn from interviews in 2008 with 16 heterosexual couples with a child born 2005 or 2006. The semi-structured interviews were analyzed inspired by grounded theory. A positive similarity was that couples experienced that they got to know the child better. Negative similarities were that mothers and fathers occasionally felt alone and restricted, fathers emphasized lack of male networks. Traditional division of household labor is a stronger pattern among couples in the southern county compared with couples in the northern county. Tendencies are towards increased child-orientation among fathers, which could connect to change in hegemonic masculinity, not necessarily related to increased gender equality in household labor. Differences may depend on that changes in values tend to first occur in heterogeneous social environments, such as the larger municipalities. In the northern county, extensive campaigns have been held during the 1990s to encourage men’s use of paid parental leave, which may have contributed to regional difference.

 • 77.
  Almqvist, Lena
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Lillvist, Anne
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Granlund, Mats
  Små barns psykiska hälsa2011In: Psykisk hälsa, ISSN 0033-3212, no 3, p. 10-17Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 78.
  Alricson, Kristina
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Brandehav, Helen
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Det är lätt att man tänker för stort: En kvalitativ studie om hur några speciallärare främjar elevernas autonomi i träningsskolan2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 60 credits / 90 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I svenska och internationella styrdokument framhålls elevens rätt till inflytande och medbestämmande och att dessa är avgörande för elevens hälsa. Syftet med studien var att beskriva och analysera hur lärare utformar gynnsamma lärmiljöer som främjar elevernas autonomi i träningsskolan. Vad är det som befrämjar elevens möjlighet att påverka, ha inflytande och medbestämmande som i sin tur medverkar till friskare elever? Den kvalitativa studien byggde på elva observationer och elva intervjuer med lärare i träningsskolan. Resultatet analyserades ur ett relationellt- och systemteoretiskt perspektiv. Sammantaget visade resultatet att förutsättningarna i lärmiljön har starka samband med speciallärarnas förståelse både för utformningen av lärmiljön och för att skapa relationer med och runt eleven. Resultatet tyder också på att utformningen av lärmiljön och samspelet påverkas av speciallärarens sensitivitet, lyhördhet, nyfikenhet och uppfinningsrikedom. De slutsatser som vi utifrån studiens resultat drog, visade att det är lätt att man tänker för stort när man arbetar för att främja elevernas autonomi i träningsskolan.

 • 79.
  Alsammarraie, Farah
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Davidsson, Elin
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Ateljén – En miljö för barns utveckling och lärande.: En kvalitativ intervjustudie med åtta förskollärare.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka hur förskollärare beskriver ateljén som en miljö för barns utveckling och lärande. Vi har i denna kvalitativa studie intervjuat åtta förskollärare från förskolor med olika inriktningar, för att få insikt i förskollärares förhållningssätt, tankar, och erfarenheter kring de aktiviteter som sker i ateljén. Resultatet synliggör tre teman; ateljéns fysiska rum, ateljéns möjligheter och förhållningssätt. Förskollärarna i studien beskriver ateljén som en betydelsefull miljö för barns lärande och utveckling där pedagoger och barn samspelar, inspirerar och utmanar varandra. En inbjudande och tillåtande miljö i ateljén med rikt och stimulerande material beskrivs av förskollärarna som viktiga delar för att främja flera olika aspekter av barns utveckling och lärande. 

 • 80.
  Alsin, Ulla
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Boozon, Stellan
  Linköpings Universitet.
  Hult, Håkan
  Linköpings Universitet.
  Bedömning för kontroll eller utveckling?2009In: Lärande på vuxnas vis: vetenskap och beprövad erfarenhet / [ed] Abrandt Dahlgren, Madeleine., & Carlsson, Irma., Lund: Studentlitteratur , 2009, 1:1, p. 101-121Chapter in book (Other academic)
 • 81.
  Altoumaimi, Rasha Talal
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Nonlinear Least-Square Curve Fitting of Power-Exponential Functions: Description and comparison of different fitting methods2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 80 credits / 120 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis examines how to find the best fit to a series of data points when curve fitting using power-exponential models. We describe the different numerical methods such as the Gauss-Newton and Levenberg-Marquardt methods to compare them for solving non-linear least squares of curve fitting using different power-exponential functions. In addition, we show the results of numerical experiments that illustrate the effectiveness of this approach.Furthermore, we show its application to the practical problems by using different sets of data such as death rates and rocket-triggered lightning return strokes based on the transmission line model.

 • 82.
  Ambjörn, Fanny
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Camilla, Söderroos
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Skolbibliotekets betydelse: En jämförelse mellan fyra olika skolbibliotek2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   Syftet med studien är att diskutera och jämföra skolbibliotek och hur dessa används av svensklärare i F−3. Vi har valt att göra en metodtriangulering där vi undersökt skolbibliotekets funktion och användning. Detta genom att observera fyra skolbibliotek i Mellansverige, intervjua rektorerna samt utföra enkäter med skolans F−3-lärare som undervisar i ämnet svenska. Resultatet visade att samtliga rektorer anser att skolbiblioteken är viktiga. Det var en stor variation mellan lärarna huruvida de anser att skolbiblioteket är en viktig resurs eller inte samt hur de använder sig av skolbiblioteket i sin svenskundervisning.

 • 83.
  Ambjörn, Fanny
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Söderroos, Camilla
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Läsning för alla2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vårt syfte med studien har varit att undersöka hur några elever i årskurs 3 upplever den

  självständiga läsningen. Vårt resultat har vi kommit fram till genom två gruppintervjuer

  som skett med 12 elever fördelat lika på två olika skolor. De två skolorna som

  intervjuerna har genomförts på har inget samarbete med varandra, då de ligger i två

  olika kommuner. Resultatet visade att de flesta elever var intresserade och motiverade

  till den självständiga läsningen.

 • 84.
  Amirfaridi, Arezo
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Att undervisa i svenska som andraspråk: - en studie med fokus på IVIK-undervisningen2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie går ut på att se hur två svenska som andraspråkslärare på IVIK arbetar och stöttar sina elevers språkutveckling. För att få svar på detta har jag använt mig av en kvalitativ metod i form av intervjuer med lärare och elever samt observationer.

  Resultatet visar att två behöriga svenska som andraspråkslärares undervisning både har likheter och olikheter. Innehållsmässigt ser undervisningen ganska likartad ut medan lektionsuppläggen kan i viss mån skiljer dem åt. När det gäller stöttande av elevernas språkutveckling, brinner lärarna för sina yrken och gör allt för att hjälpa eleverna att utvecklas.

  Studien har gjort mig medveten om att man som svenska som andraspråkslärare kan använda sig av olika metoder men fortfarande gynna elevernas språkutveckling. Det viktigt att alltid individualisera undervisningen efter varje enskild elevs kunskaper, behov och förutsättningar. Lärarens engagemang och kompetens spelar stor roll för undervisningen. Positiva och engagerade lärare påverkar elevernas syn på skola och utbildning. Detta medför att eleverna tycker att det är roligt att gå till skolan och utveckla sitt språk så att de kan integreras och bli en del av det svenska samhället.

 • 85.
  Amirijoo, Anna
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Leijonmarck, Helena
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Skolpersonals bemötande av elever i gymnasiesärskolan utifrån ett genusperspektiv: - "Tuffa gänget" och "Pyntade prinsessor"2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien syftade till att undersöka några lärares och elevassistenters syn på bemötande av elever

  inom gymnasiesärskolan. Studien belyste aspekten genus i bemötandet av dessa

  elever. Skolan ska enligt Läroplanen (Skolverket, 2013) motverka stereotypa

  könsrollsmönster. Frågeställningarna i studien fokuserade på lärares och elevassistenters

  medvetenhet kring likabehandling och genus i bemötandet av elever i gymnasiesärskolan. I

  studien relaterades det till teorier och tidigare forskning som reder ut och klargör

  begreppen genus, funktionsnedsättning, klassrumsklimat, kommunikation, relationer och

  bemötande. Studien är kvalitativ och har ett hermeneutiskt tolkande arbetssätt. Studien har

  baserats på intervjuer med sex lärare och två elevassistenter som har sin vardag i

  gymnasiesärskolan och observationer av fyra verksamheter där de arbetar. Resultatet visade på

  att informanternas inställning är att alla elever bör behandlas lika och att de som lärare eller

  stödpersonal ska utgå ifrån individen och individens behov i första hand i sitt

  bemötande. Lärarna uttryckte inte någon medvetenhet om att beakta genus i bemötandet av

  eleverna och de planerade inte heller sin undervisning utifrån att arbeta med likabehandling.

  Relationer och ett bra klassrumsklimat prioriterades i deras verksamheter. Informanterna talade

  om ”tuffa gäget”, ”pyntade prinsessor” och motor- och sportintresserade killar. En slags

  kategorisering, möligen utifrå omgivningens uppfattning om kösroller och rekvisita som

  understryker vad som kan uppfattas som traditionellt manliga och kvinnliga attribut.

 • 86.
  Anane, Asomani Kwadwo
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Sustainability for Portfolio Optimization2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The 2007-2008 financial crash and the looming climate change and global warming have heightened interest in sustainable investment. But whether the shift is as a result of the financial crash or a desire to preserve the environment, a sustainable investment might be desirable. However, to maintain this interest and to motivate investors in indulging in sustainability, there is the need to show the possibility of yielding positive returns. The main objective of the thesis is to investigate whether the sustainable investment can lead to higher returns. The thesis focuses primarily on incorporating sustainability into Markowitz portfolio optimization. It looks into the essence of sustainability and its impact on companies by comparing different concepts. The analysis is based on the 30 constituent stocks from the Dow Jones industrial average or simply the Dow. The constituents stocks of the Dow, from 2007-12-31 to 2018-12-31 are investigated. The thesis compares the cumulative return of the Dow with the sustainable stocks in the Dow based on their environmental, social and governance (ESG) rating. The results are then compared with the Dow Jones Industrial Average denoted by the symbol (^DJI) which is considered as the benchmark for my analysis. The constituent stocks are then optimized based on the Markowitz mean-variance framework and a conclusion is drawn from the constituent stocks, ESG, environmental, governance and social asset results. It was realized that the portfolio returns for stocks selected based on their environmental and governance ratings were the highest performers. This could be due to the fact that most investors base their investment selection on the environmental and governance performance of companies and the demand for stocks in that category could have gone up over the period, contributing significantly to their performance.

 • 87.
  Anderot, Madelene
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication. Mälardalen University.
  Karlsson, Frida
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication. Mälardalen University.
  Individanpassad undervisning: - Hur lärare arbetar utifrån elevers olika sätt att lära2008Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka om och i så fall hur lärare utformar och individanpassar sin undervisning efter elevers olika behov och förutsättningar. Dessutom studerades vilka kunskaper som existerar kring ämnet, samt vad som finns skrivet i Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94, Utbildningsdepartementet, 2006) angående detta. Utifrån semistrukturerade intervjuer med fem verksamma lärare samt observationer i klassrum kunde slutsatsen dras att samtliga medverkande ansåg att individanpassad undervisning är nödvändigt för att kunna ta hänsyn till alla elevers olikheter och behov. Observationerna visade att samtliga lärare i olika hög grad lever upp till en individanpassad undervisning med varierande inslag. Dock genomför eleverna, trots variation i undervisningen, samma uppgifter men vid olika tillfällen.

 • 88.
  Anders, Jörgen
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Does Coaching Make a Difference: A Comparitative Study on How Students Perceive Their English Learning2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the 1830s, students at Oxford University began using the word coach as a slang expression for a tutor who carried a student through an exam (Coach, 2011). Nowadays, the word is seen as a metaphor for a person supporting another person to achieve an imagined goal (Johansson & Wahlund, 2009). Hilmarsson (2006) says that everyone acts as a coach from time to time, and Strandberg (2009) argues students in Sweden today want to be coached. However, it is hard to find schools where they claim they practice coaching. Because the word coach is ubiquitously used, many who today work with coaching are in fact inappropriately trained (Grant, 2010; Williams, 2008). Thus, by using a questionnaire as well as interviewing two students and a coach, I wanted to investigate whether coaching made any difference to how students perceived their English learning. 63 students and one coaching teacher participated in this study, where the findings demonstrated that there were other aspects which had a higher impact on students‟ perceptions of their English learning than the terminology used to describe the educational method practiced in their particular school.

 • 89.
  Anders, Jörgen
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Engelska för nybörjare?: Om nyanländas svårigheter att nå målen i engelska2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var dels att identifiera och analysera orsakerna till att nyanlända elever har svårigheter att uppnå målen i engelska i årskurs 6 och 9, dels att ta reda på om och i sådant fall hur problemen kan lösas. Studien utfördes på en i högsta grad mångkulturell mellansvensk skola med hjälp av skuggningar, intervjuer och analys av elevernas kursböcker. Genom skuggningarna kunde det slås fast att de nyanlända eleverna låg långt efter sina klasskamrater i engelskkunskaperna. Resultaten visade också att eleverna i årskurs 6 och 9 hade hög motivation att lära sig engelska, men trots detta mäktade de inte med att studera mer än vad de trodde skulle krävas för att klara av nästkommande läxförhör eller prov. Detta bidrog till att de hade stora brister i att förstå och kommunicera på språket, och eleverna i årskurs 9 hade dessutom stora svårigheter då de skulle skriva uppsatser i ämnet. Lärarna som deltog i studien ansåg att kunskapskraven för de nyanlända eleverna var orimliga eftersom de redan måste lägga ner mycket kraft på att förstå det svenska skolsystemet och att lära sig det svenska språket. Analysen av kurslitteraturen visade också att viss kunskap i svenska trots allt är nödvändig, då glosor och många av uppgifterna är rena översättningsuppgifter från engelska till svenska eller tvärtom. Trots att eleverna som deltog i studien föredrog undervisning på enbart engelska under lektionstid, såg de förvånansvärt nog glosförhör och översättningsövningar som ett ypperligt tillfälle att öka på sina svenskkunskaper.

 • 90.
  Andersen, Hanna
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Hysing, Annika
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Rekommendationer från medicinska experter till lärare i samband med utredning av elever2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En skolgång med bra kvalitet, oavsett om du har en diagnos som påverkar skolgången eller inte, är en viktig skyddsfaktor i livet. Elevernas olika förutsättningar påverkar arbetet i skolan och en diagnos från en medicinsk expert har ofta en större tyngd i samhället (och skolan) än en pedagogisk. Den här studien syftade till att undersöka vilka rekommendationer som gavs från medicinska experter till lärare, som arbetade i grundskolan, i samband med utredningar av elever, undersöka hur dessa formulerades i skrift samt hur rekommendationerna kan förstås i förhållande till skolans förutsättningar och författningar. Det var en kvalitativ studie, med tematisk analys, där rekommendationerna från medicinska experter samlades in från totalt 18 utredningar. Resultatet omfattade en stor mängd rekommendationer som tematiserades som individorienterade rekommendationer, skolans hela värld, miljö, språk, skolan och hemmet, åtgärder utanför skolan samt integrerade påståenden och/eller beskrivningar. Studien belyste de rekommendationer som eleverna fått, vilka formuleringar (val av uttryck) som fanns i dessa rekommendationer samt möjligheter och svårigheter som dessa rekommendationer kunde skapa i skolans verksamhet och i förhållande till de författningar som skolan måste rätta sig efter. De ordval och formuleringar som de medicinska experterna använde lämnade ett stort tolkningsutrymme. Rekommendationerna kunde vara komplicerade att tolka men kan samtidigt vara en tillgång för lärare att använda i sin undervisning. En implikation var att rekommendationerna tillsammans blir ett pedagogiskt upplägg till lärare, vilket kan skapa en situation där elever med diagnos tilldelas så mycket tid och uppmärksamhet från läraren att elever utan går miste om värdefull undervisningstid. Studien var viktig då den fokuserade på ett outforskat område och den kan vara av relevans för de professioner som berörs av dessa rekommendationer eller samarbetar omkring elever som diagnostiseras.

 • 91.
  Andersen, Malin
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Valuation Impact on a Plain Vanilla Swap due to Transition from IBOR2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 92.
  Andersin, Amanda
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Wallin, Patricia
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Undervisning i förskolan: En kvalitativ studie om fyra förskolechefers och fyra förskollärares uppfattning om undervisning i förskolan.2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att synliggöra hur fyra förskolechefer samt fyra förskollärare uppfattar undervisning i relation till förskolans verksamhet. Som metod i denna studie, används kvalitativa intervjuer. Resultatet visar att förskolecheferna definierar att undervisning kan ske både spontant och utifrån målstyrda processer medan förskollärarna anser att undervisning enbart kan ske utifrån målstyrda processer. Slutsatsen av denna studie visar att undervisningsbegreppet behövs bearbetas och arbetas med systematisk inför implementeringen av den nya läroplanen.

 • 93.
  Andersson, Alexandra
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Mattsson, Anne
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Lustfylld matematik i förskoleklass2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med utvecklingsarbetet var att planera samt genomföra ett lustfyllt temaarbete i matematik och se vilken betydelse det har för barns engagemang och lärande. Verktyg som använts för dokumentation för detta utvecklingsarbete är observationer, samtal, loggbok samt läsning av tidigare forskning. Vi har planerat och genomfört sex tillfällen där vi observerat och samtalat med barnen som medverkat. Vi har valt att genomföra detta utvecklingsarbete i två olika barngrupper med cirka 15 barn i vardera, på två olika skolor. Detta val har vi gjort för att få ett bredare material att arbeta med. Genomförandet visar att om lärare vill och försöker så går det att anpassa och utforma lustfylld verksamhet. Dessutom ger det lustfyllda resultat i verksamheten, barnen visar ett stort engagemang och intresse för matematik i förskoleklass.  Vår slutsats är att det variationsrika och lustfyllda lärandet bidrar till att förskoleklassen arbetar i enighet med de mål som formulerats i både den lokala och nationella läroplanen. Verksamheten fungerar bra med lustfylldhet och variation vilket visar att detta är ett bra och fungerande arbetssätt.  

 • 94.
  Andersson, Anette
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Social och emotionell träning i en skola för tidigare år: - En undersökning av metoden SET2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 95.
  Andersson, Anna-Lena
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  The transition between the compulsory school and the school for children with mild intellectual disability - A study in Swedish and Mathematics education2015In: Marketisation and Differentiation in Education, 2015Conference paper (Refereed)
 • 96.
  Andersson, Anna-Lena
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Henriksson, Anne-Lill
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Hur kommer det sig att många elever lämnar grundskolan i åk 9, utan att nå målen i matematik? 2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete har tagit upp frågan: Hur kommer det sig att många elever lämnar grundskolan i åk 9, utan att nå målen i matematik?

  Studiens huvudintresse riktas mot hur dagens speciallärare/resurslärare arbetar för att bemöta och hjälpa elever i svårigheter i ämnet matematik, där studiens problemområde är att synliggöra Hur det kommer sig att många elever lämnar grundskolan i åk 9, utan att nå målen i matematik? Med avstamp i problemområdet synliggörs syfte, som är att belysa vad speciallärare uppfattar kan medverka till att matematiksvårigheter uppstår och vilka åtgärder som vidtas. För att undersöka fältet använder vi oss av den kvalitativa metoden och fallstudie som metodansats. I studien ingår 14 intervjuer med speciallärare/resurslärare verksamma i kommunala skolor, på olika stadier. Forskning varnar för kortsiktiga kunskapsmål samt att låta diagnoser och matematikboken få ett alltför stort utrymme i undervisningen, men belyser värdet av att söka förståelse för elevers matematiksvårigheter i den kontext svårigheterna uppstår. Man nämner lärarens bristande kompetens som en bidragande orsak till att matematiksvårigheter uppstår. Andra faktorer som kan kopplas till olika nivåer är bristen på tid och bristande språklig kompetens. Studiens resultat visar att respondenterna till större del identifierar elever med behov av stöd via diagnoser, som följas upp av samtal. Resultatet visar att man ser en brist i att följa upp och upptäcka elevers svårigheter vid stadieövergångar, och förespråkar en röd tråd i undervisningen. De anser att åtgärdsprogram är ett värdefullt redskap för utvärderingar och uppföljning av elevers utveckling. Förebyggande insatser anses vara betydelsefullt för elevers känslomässiga reaktioner och kan motverka att elever hamnar i matematiksvårigheter.

  Slutligen vill vi tacka vår handledare, Tina Hellblom-Thibblin för all, högst värdefulla sakkunnighet som handelare och alla goda ord på vägen.

   

 • 97.
  Andersson, Anna-Lena
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Wilder, Jenny
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Swedish Classroom Communities Including Learners with Mild Intellectual Disabilities: Lower Secondary School2015In: Children and Young People in School and in Society / [ed] Sandberg Anette & Garpelin Anders, Nova Science Publishers, Inc., 2015, p. 111-133Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  According to the Salamanca declaration and framework (UNESCO, 1994) each country should strive to establish an inclusive school where all children can be together in the same school system, in regular classrooms with a customized education in community with others. Despite all children's right to a meaningful and equivalent teaching, categorizations of children with disabilities still occur and in Sweden there is a low degree of inclusion in regular school for pupils with intellectual disabilities (Education, 2012). For these reasons, it is of importance to increase knowledge about and investigate how classroom environments can be inclusive and provide a challenging and meaningful education for all. This chapter discusses inclusive education for children with mild intellectual disability (MID) and how teachers can work to enable learning for all pupils in their classroom. Examples will be given from field notes of different teaching sessions in lower secondary school in Sweden.

 • 98.
  Andersson, Anna-Lena
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Wilder, Jenny
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Teachers’ Perspectives on the Learning Situation in School for Students with Mild Intellectual Disabilities2016In: Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers, 2016Conference paper (Refereed)
 • 99.
  Andersson, Anna-Lena
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Wilder, Jenny
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Wilder, Jenny (Editor)
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Tre föräldraberättelser om skolövergångar. Barn som har intellektuell funktionsnedsättning2017In: Barns övergångar: Förskola, förskoleklass, fritidshem, grundsärskola och grundskola / [ed] Lillvist, A & Wilder, J., Lund, 2017, 1, p. 151-167Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Barn som har intellektuell funktionsnedsättning kan få sin undervisning i grundskolan, men läsa enligt grundsärskolans läroplan. Hur är det att göra övergångar mellan olika skolformer och olika skolor för barn som har intellektuell funktionsnedsättning? Hur kan det se ut för dessa barn i förskola och skolan innan utredning inför mottagande i särskola, under utredning och efter utredning? Detta kapitel diskuterar just dessa frågor och presenterar tre föräldraberättelser om sina barns skoltid.

 • 100.
  Andersson, Anna-Lena
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Wilder, Jenny
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Klang, Nina
  Magnússon, Gunnlaugur
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Lillvist, Anne
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Teachers' perspectives on the learning situation in school of students with mild intellectual disabilities2019In: Journal of Intellectual Disability Research, ISSN 0964-2633, E-ISSN 1365-2788, Vol. 63, p. 762-762Article in journal (Refereed)
1234567 51 - 100 of 3885
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf