Change search
Refine search result
1234567 51 - 100 of 6131
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Agius, Maria
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  The Invocation of Necessity in International Law2009In: Netherlands International Law Review, ISSN 0165-070X, E-ISSN 1741-6191, Vol. 56, no 2, p. 95-135Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article studies the effects of invoking international necessity, to see whether it can be reconciled with an aspiring international rule of law. Any field of application in theory possible, the doctrine is here applied to uses of force, illustrated by humanitarian interventions, actions against international terrorism and the 2004 Construction of a Wall case. Relationships between circumstances precluding wrongfulness and the grounds for treaty termination is examined in light of international practice, studying necessity's impact on the stability of treaty regimes. The author concludes that international tribunals when applying necessity generally heed the rule of law, the stability of treaties and the elevation of overriding norms. Necessity, if successfully invoked, is not perceived to alter substantive obligations. It cannot create a right to assume would-be illegal behaviour. As a result, necessity need not threaten international legal regime building, but may serve as a safety valve, allowing states to remain faithful to general norms, from which they are allowed to deviate only temporarily. In this manner, necessity can even contribute to the rule of law, thanks to its limited scope, constitutionalising emergency powers and subordinating them to pacta sunt servanda.

 • 52.
  Agius, Maria
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Åberopande av nödläge inom folkrätten2008In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, p. 133-145Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Den moderna folkrätten har ett utstuderat system för ansvarsutkrävande när en stat svikit de plikter man åtagit sig i förhållande till andra stater. Inom statsansvarsrätten finns dock ett antal ansvarsfrihetsgrunder. En av de mer kontroversiella är den s.k. nödlägesinvändningen. Nödläge har kommit upp i ett antal intressanta internationella rättsfall under de senaste decennierna, bl.a. rörande åtgärder för att skydda miljön, humanitära interventioner och internationell terroristbekämpning. Trots att det fortfarande är ett kontroversiellt institut är det tydligt att stater under vissa omständigheter undgår ansvar för folkrättsbrott om de handlat av nöd. Frågan som diskuteras här är huruvida möjligheten att avvika från internationella åtaganden med hänvisning till ett nödläge kan vara skadlig för den internationella rättens utveckling. Staters tillit till internationella rättsregimer kan skadas och deras benägenhet att reglera sina mellanhavanden i traktatsform minska. Nödlägesinstitutet är dock starkt kringskuret i internationell praxis. Vidare medför det inte att beteendet är att anse som i sig lagligt. Nödläge kan därför i vissa avseenden utan större fara för den internationella rättsordningen utgöra en nödvändig säkerhetsventil.

 • 53.
  Agius, Maria F.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Strategies and Success in Litigation and Negotiation in the WTO2012In: International Negotiation, ISSN 1382-340X, E-ISSN 1571-8069, Vol. 17, no 1, p. 139-162Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article analyzes linkages between litigation in the World Trade Organization (WTO) Dispute Settlement Body (DSB) and negotiation in multilateral trade rounds and develops a typology of links that can occur between the two processes. These include creating conditions where bargaining is informed by law, influencing the agenda-setting and creating momentum for negotiation on key issues, and affecting the status quo from which negotiations proceed by influencing nterpretation of trade rules in the DSB. The purpose is to test whether poor and inexperienced states that are disadvantaged in negotiations can improve their bargaining power in negotiation rounds by pursuing legal proceedings, to see whether links can be exploited for strategy-making to promote the interests of these states, and to discuss how the WTO as an international organization benefits from their empowerment. The strategies suggested in this article could improve the commitment and active participation of relatively non-influential member states. This could be conducive to perceptions of the WTO as a legitimate organization and to a more constructive climate for effective negotiations.

 • 54.
  Agrell, Charlotta
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Det svenska alkoholmonopolet och fri rörlighet av varor2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 55.
  Agrell, Karolina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Terrorismresor: Om strafflagstiftning på bräcklig grund och den lydiga medlemsstaten2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 56.
  Ahlfors, Viktoria
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  FRAND commitments – A matter of antitrust law?: The relation between injunctive relief and abuse of dominant position under Article 102 TFEU2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 57.
  Ahlgren, Erik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Does EU copyright law threaten digital freedom?2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 58.
  Ahlqvist, Elina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  I gränslandet mellan LVM och LPT: Tvångsvård av missbrukare med psykiska störningar2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 59.
  Ahlqvist, Sara
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Undantag från mervärdesskatt för förvaltning av särskilda investeringsfonder: Den svenska regleringens tolkning och tillämpning i en EU-rättslig kontext2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I uppsatsen undersöks tolkningen och tillämpningen av undantaget från mervärdesskatt för förvaltning av särskilda investeringsfonder ur en EU-rättslig synvinkel. I svensk lagstiftning finns undantaget stadgat i 3 kap. 9 § ML. Motsvarande artikel i mervärdesskattedirektivet är art. 135.1 g). I uppsatsen undersöks hur det svenska lagrummet förhåller sig till EU-rätten. Dessutom undersöks huruvida en direktivkonform tolkning av den nationella bestämmelsen bör göras, samt om art. 135.1 g) skulle kunna åberopas med direkt effekt i en svensk domstol.

 • 60.
  Ahlström, Christer
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Demilitarised and Neutralised Zones in a European Perspective1997In: Autonomy and Demilitarisation in International Law: The Åland Islands in a Changing Europe, Kluwer Law International, The Hague , 1997Chapter in book (Other scientific)
 • 61.
  Ahlström, Christer
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Stockholmsöverenskommelsen rörande den svenska öst-väst-handeln - ett folkrättsligt bindande avtal?1996Book (Other scientific)
 • 62.
  Ahlström, Christer
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  The status of multilateral export control regimes: An examination of legal and non-legal agreements in international co-operation1999Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis deals with the phenomenon of states concluding international agreements that are, explicitly or impliedly, of a non-legal character. It is first of all argued that states have the option under international law to conclude legally binding agreements or agreements that lack this quality. Subsequently, the thesis addresses the question of how to differentiate a legally binding transaction from a non-legal one. By means of an analysis of the substantive elements of treaties and unilateral declarations it is found that the distinction primarily relates to the subjective intention of the representatives concluding the agreement or making the declaration. Relating this subjective substantive element to the manifestly informal character of the concept of treaty and thenotion of unilateral declaration, i.e., the general lack of mandatory requirements as to the form of a valid transaction, it is concluded that an objective determination of the status of an ambiguous international transactionis often problematic. The question of the material differences between legally binding international agreements and non-legal agreements is also assessed. It is argued that there are substantial and important differences, and,consequently, that it is important to maintain the distinction.

  The theoretical observations made in relation to the phenomenon of non-legal agreements are also related to a defined empirical material-i.e., five multilateral export control regimes on the non-proliferation of weapons ofmass destruction. The analysis of the status of the foundational documents of these regimes largely corroborates the theoretical observations made as to the problems of determining the formal status of an ambiguous international agreement. The tentative conclusions drawn as to the status of the export control regimes under international law are subsequently related to a discussion of the domestic implementation of the regimes in one country. This study corroborates the finding that the foundational documents of the multilateral export control regimes are of a non-legal character.

 • 63.
  Aho, Simel
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  En empirisk undersökning gällande tillämpningen av 6:18 a FB: I ljuset av principen om barnets bästa2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 64.
  Ahrnell, Antonia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Profilering för beteendebaserad marknadsföring: En analys av dataskyddsförordningen och marknadsföringslagen2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 65.
  Ajneståhl, Michael
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Miljöbalkens framtid: Tema Avfall: En miljörättslig förstudie om utvecklingsbehov hos avfallslagstiftningen2009Report (Other academic)
 • 66.
  Akay, Esra
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Medgärningsmannaskap: En analys ur ett rättssäkerhetsperspektiv2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 67.
  Akay, Zozan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Barnets bästa i vårdnadstvister: En studie av tingsrättens rättstillämpning av barnets bästa vid beslut om ensam vårdnad, med särskild fokus på samarbetssvårigheter.2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 68.
  Akbaba, Yunus Emre
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Reopening the Pandora's Box: The Questions around the Admissibility in Bifurcated Proceedings2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 69.
  Akhan, Kadir
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Bevisvärdering ur ett rättsäkerhetsperspektiv: Om vilken metod som bör föredras i skatteprocessen med hänsyn till den allmänna domstolsprocessen2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 70.
  Akkurt, Rezan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Unga vuxnas möjlighet till familjeåterförening enligt artikel 8 Europakonventionen: En analys av MIG 2015:212016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 71.
  Aksal, Fatma
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Likabehandling kontra positiv särbehandling av studenter: En undersökning av rättsläget2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ämnet för uppsatsen är likabehandling kontra positiv särbehandling och syftet är att undersöka rättsläget avseende utrymmet för positiv särbehandling i svensk rätt i ljuset av EU-rätten.

   

  Det finns ingen allmängiltig likabehandlingsprincip i Sverige som alla aktörer har att rätta sig efter. Dock är offentliga organ ålagda att i sin verksamhet iaktta saklighet och opartiskhet enligt 1 kap 9 § regeringsformen, d.v.s. behandla alla objektivt. Likabehandlingskravet finns endast som en del av saklighetskravet. För privata aktörer, såsom arbetsgivare inom den privata sektorn, finns förbud att diskriminera personer på vissa i diskrimineringslagen uppräknade grunder. Av förarbeten till lagen framgår att rätten att inte diskrimineras är en grundläggande mänsklig rättighet. Syftet med skyddet i lagen är att ge ett ökat rättskydd, bidra till att kränkta människor får upprättelse och leda till ökad jämlikhet och stärkt jämställdhet mellan män och kvinnor.

   

  Undantag från likabehandlings- och icke-diskrimineringsprincipen kan göras för vissa samhällintressen, såsom att skapa jämställdhet. Därför är det enligt svensk rätt tillåtet att positivt särbehandla en person på grund av kön om syftet är ökad jämställdhet. Undantaget har funnits sedan slutet av 1980-talet och stämmer väl överens med EU-rätten, som också tillåter positiv särbehandling. Undantaget i diskrimineringslagen ska dock tillämpas restriktivt och gäller endast om två konkurrerande av olika kön har likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter. Vidare måste en bedömning göras av personernas meriter och personliga förhållanden och åtgärden måste vara proportionerlig i förhållande till ändamålet.

   

  Frågan om samma undantag kan tillämpas för diskrimineringsgrunden etnicitet på statliga högskolor har prövades i svensk rätt 2006 och Högsta domstolen kom i det fallet fram till att den positiva särbehandling som tillämpades på juristutbildningen vid Uppsala universitet var otillåten, då de sökande, vilka var födda utomlands eller hade två föräldrar födda utomlands, som antagits i den särskilda kvoten haft sämre meriter än två sökande med svensk etnicitet. Högsta domstolen kallar detta för stark eller kvalificerad positiv särbehandling. I den då gällande lagen om likabehandling av studenter fanns ett undantag som inte tog sikte på någon särskild diskrimineringsgrund. Mot bakgund av detta och praxis från EU-domstolen kan svag positiv särbehandling ha varit tillåten i högskolesektorn vid tillfället som fallet prövades. Motsvarande undantag finns dock inte i den diskrimineringslag som trädde i kraft 2008 och som ersatte bl. a. likabehandlingslagen, vilket torde innebära att Högsta domstolens praxis i den frågan inte gäller längre. Det fanns dock förslag om att införa möjlighet till positiv särbehandling i arbetslivet från den kommitté som utredde frågan 2006, men kommittén föreslog inte samma möjlighet för utbidlningsområdet, då den menade att andra aktiva åtgärder är mer lämpade att använda för att bredda rekryteringen till högskolan, något högskolorna har en skyldighet till enligt högskolelagen. Det finns utrymme att införa regler om positiv särbehandling i EU-rätten, men reglerna är formulerade så att de medger medlemstaterna en möjlighet att göra det och inte en skyldighet.

 • 72.
  Al Shakarchi, Fatima
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  ”Ett annat socialt nedbrytande beteende” i LVU 3 §: Rekvisitets utsträckning och dess förhållande till förbudet mot frihetsberövande utan stöd i lag.2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 73.
  Albano, Erik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Förbud mot terrorismresor: Hur Sverige bör implementera artikel 6.a i FN:s säkerhetsråds resolution 21782015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 74.
  Aldegren, Victor
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Ett nytt sakrättsligt system för lösöre: Överväganden med anledning av ett eventuellt införande av avtalsprincipen2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Traditionsprincipen, det vill säga ett krav på besittningsförändring för uppnående av borgenärsskydd, har länge varit en central del av svensk sakrätt. Denna princip har under lång tid varit flitigt diskuterad, både försvarad och kritiserad. Genom avskaffandet av kravet på tradition vid konsumentköp tappade principen en del av sin ställning vid köp av lösöre. I och med det förslag som kommer att lämnas genom en utredning senare i år finns tecken på att traditionsprincipen kan komma att tappa ytterligare mark. Utredningens uppdrag är nämligen att lägga fram ett förslag om huruvida traditionsprincipen ska ersättas med avtalsprincipen vid köp av lösöre även i kommersiella relationer.

  Huruvida det är önskvärt att traditionsprincipen avskaffas på detta område eller inte är en fråga som diskuterats i sådan utsträckning att någon ytterligare ingående diskussion på området knappast är av intresse. Av denna anledning presumeras det i denna uppsats att en förändring av rätten blir genomförd. Syftet med uppsatsen är istället att studera från ett praktiskt perspektiv vad som händer med svensk sakrätt, och det besittningskrav som är centralt i denna, om traditionsprincipen vid köp av lösöre avskaffats.

  Då svensk sakrätt i dagsläget genomsyras av krav på besittning kommer i denna uppsats fyra exempel på rättsliga institut där besittning har en central betydelse att behandlas, i syfte att åskådliggöra vilken effekt den föreslagna förändringen skulle medföra och vilka ytterligare förändringar denna skulle möjliggöra eller nödvändiggöra. De områden som behandlas är lämnande av säkerhet i lösöre, återvinning i konkurs, beviskrav vid utmätning, och godtrosförvärv.

 • 75.
  Aldestam, Mona
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  EC State aid rules: An analysis of the selectivity criterion2005Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The application of Art. 87(1) EC to taxes above all is connected to the application of the derogation method, which appears to be part of the selectivity criterion. This dissertation examines the application of the derogation method and the assessment of the selectivity criterion applied to taxes, primarily de lege lata, but also de lege ferenda. It begins with an analysis of the relationship among the criteria of Article 87(1) EC and continues with an analysis of the relationship between the derogation method and the assessment of the selectivity criterion applied to taxes. Several scholars have criticised the application of the derogation method because of the difficulty of identifying a derogation and of establishing the benchmark against which the derogation should be assessed. In this dissertation both the benchmark and the establishment of a derogation is analysed, partly with reference to the tax expenditure debate that occurred in the subject area of international taxation during the 1970s and 1980s. The selectivity criterion applied to taxes contains an assessment of justification, whereby the selective nature of a measure can be justified on the basis of the nature or general scheme of the system: Therfore the meaning and implications of this assessment are also examined. After all these issues have been examined de lege lata, the extents to which the application of the derogation method and the assessment of the selectivity criterion follow a logical system are discussed and recommendations for eliminating the identified deficiences are put forward.

 • 76.
  Aldén, Sofie
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  God styrelsesed i svenska aktiemarknadsbolag: – En analys av styrelsens roll i aktiemarknadsbolaget och vilka rättsliga normer styrelsen har att handla efter2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 77.
  Alendal, Oscar
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Aggressionsbegreppet: En komparativ studie av Förenta nationernas stadgas och Romstadgan för den Internationella brottsmålsdomstolens aggressionsbegrepp2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Rome Statute for The International Criminal Court (henceforth The Rome Statute) now provides, for the first time, a legally binding definition of the concept of Aggression. The definition is based on the United Nations Charter (henceforth The UN Charter) article 2(4). The Rome Statute is the foundation on which the International Criminal Court (henceforth ICC) can prosecute individuals on crimes of aggression post the events. The United Nations (henceforth UN) has the charter to sustain the peace through acting against the acts of aggression of nations, primarily preventively and based on resolutions by the Security Council. It is interesting to compare the UN Charter and the Rome Statute definition to understand how the concept of aggression is used in international law, both in relations between nations and when individuals shall be held accountable for crimes of aggression. In addition, it’s valuable to understand how the two definitions can impact each other and what the implications might be of similarities and differences.

   

  Hence, this thesis is a comparative study of the concept of aggression in the UN Charter and the Rome Statute. One key conclusion is that there are significant differences in how the aggression is defined in the two documents.

   

  The use and development of the concept Aggression is first accounted for in a historic context as a foundation for the comparative study.

   

  Then, acts of aggression in the UN Charter is thoroughly investigated in three steps. The investigation is carried out in accordance with the Vienna Convention on the Law of Treaties. Firstly, through an interpretation of acts of aggression in accordance with the ordinary meaning of the term in the context of the UN Charter. Secondly through an investigation of the interpretation in relevant UN bodies and in the practice of nations. Thirdly, the definition of the UN General Assembly, resolution 3314, is investigated and criticised as it does not offer a sufficiently clear delimitation of the concept of aggression.  Resolution 3314 is, however, of key importance and is used subsequently as an element of comparison. The resolution is also compared with the practice of other UN bodies and the wording of the UN Charter. The thesis proves the that aggression has a vague definition in the UN Charter and that the scope of the concept is different in different UN bodies. However, common to all UN Bodies is to define aggression as the first use of force with a specific aggressive intent in international relations. 

   

  Following on UN, the thesis provides a critical investigation of the concept of aggression in the Rome Statute where key differences relative to the UN Charter are accounted for. The Rome Statute lacks specific aggressive intent and such cannot be made part of the interpretation as it would the statutes wording and systematics. Thus, the Rome Statute does not regard a specific aggressive intent aggravating but looks solely to the gravity and scale of the force used. In addition, the Rome Statute includes a threshold with the purpose of excluding a grey zone from the jurisdiction of ICC. Such grey zone does not exist in the UN Charter. The implication of this is that the Rome Statute excludes acts of violence that, among some international lawyers, are regarded to be in a grey zone of jus ad bellum.

   

  The conclusions include a summary of the main differences across the UN Charter, different UN Bodies and the Rome Statute. That leads into a discussion on the potential advantages and drawbacks that come out of these differences plus potential effects of the reciprocal influence. The key element of this discussion is that aggressive intent is missing in the Rome Statute and that the statute’s threshold aims to exclude the legal grey zone in jus ad bellum. The thesis concludes that these differences risk to weaken the prohibition of the use of force in the UN Charter and, as a consequence, that this may favour strong and aggressive nations at the expense of smaller and weaker nations.

   

 • 78.
  Alenius, Viktor
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Köparens befogade förutsättningar och köprättsligt fel - En undersökning om köprättsligt fel på gränsen mellan avtalsrätt och kontraktsrätt2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 79.
  Alexander, Nilsson
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  En konkurrensutsatt spelmarknad: Med särskild inriktning på onlinespel2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den svenska spellagstiftningen härrör från närmare ett sekel tillbaka i tiden. Staten har sedan 1943 varit ensam aktör på den svenska spelmarknaden och en privatiserad spelmarknad har enbart funnits under den korta tid som Tipstjänst inte varit förstatligat. Sedan införandet av spelmonopolet har mycket hänt. En marknad i konstant utveckling har ställt krav på Sverige att förändra sin lagstiftning för att uppnå förenlighet med rådande EU-rätt. Kravet har ställts dels av EU-kommissionen, dels av privata aktörer som ansett Sveriges lagstiftning strida mot den fria rörligheten för tjänster och etableringsfriheten. Dessa friheter garanteras i EUF-fördraget artikel 49 gällande etablering och artikel 56 rörande tjänster.Sveriges spellagstiftning har varit föremål för flera utredningar varav de två senaste berörs i uppsatsen. Den första utredningen, spelutredningen, publicerades år 2008 och resulterade inte i någon förändrad lagstiftning. Den senare utredningen, spellicensutredningen från år 2017, har resulterat i flera förslag till en ny spellag och föreskrifter för att få verka på en konkurrensutsatt spelmarknad. Förslagen förväntas träda ikraft den 1 januari 2019 och skulle innebära en konkurrensutsatt spelmarknad avseende alla spel förutom lotterier. Dessa ska alltjämt, som en följd av låg efterfrågan och möjligheten att garantera inkomster till allmännyttiga ändamål, ankomma på staten att erbjuda. Förslaget att inte konkurrensutsätta lotterier anser jag i min uppsats strida mot rådande EU-praxis och begränsningen står enligt mig inte i proportion ställt mot de syften som föranleder den nya lagstiftningen.I uppsatsen redogörs tidigt för EU-domstolens avgöranden som är hänförliga till spelmarknaden. Praxis från EU-domstolen genomsyrar sedan uppsatsen och en löpande prövning sker gällande nuvarande och den föreslagna lagstiftningen. Störst fokus fästs vid de avgöranden som behandlar rättfärdigandegrunderna i artikel 52 EUF-fördraget. Dessa rättfärdigandegrunder ger fog för begränsande nationell lagstiftning förutsatt att begränsningen grundas med hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller hälsa. Dessutom får begränsningen inte vara oproportionerlig, något som framkommer av EU-domstolens resonemang i de flesta avgöranden som tas upp i min framställning.Den föreslagna lagstiftningen analyseras på vissa punkter, med inriktning på onlinespel då uppsatsen är avgränsad till ett fokus på spel online. Avgränsningen bottnar i tillgänglighet, gränsöverskridande moment och teknisk utveckling.

 • 80.
  Alhager, Eleonor
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  EG-rättsliga aspekter på avdragsrätten för moms på fastighetsmäklartjänster: EC law aspects on the Right to deduct VAT on Services of real Estate2001In: Skattenytt, p. 276-278Article in journal (Other scientific)
 • 81.
  Alhager, Eleonor
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law. Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Kringgående av moms2002In: Skattenytt, p. 104-114Article in journal (Other scientific)
 • 82.
  Alhager, Eleonor
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Mervärdesskatt vid omstrukturering: VAT and restructures of companies2001Book (Other scientific)
 • 83.
  Alhager, Eleonor
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Momsfrågor med anledning av Cibo-domen2001In: Svensk skattetidning, p. 852-863Article in journal (Other scientific)
 • 84.
  Alhager, Eleonor
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law. Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Omstrukturering av moms2002Book (Other scientific)
 • 85.
  Alhager, Eleonor
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Rättskraft i skatteprocessen2003Book (Other scientific)
 • 86.
  Alhager, Eleonor
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Saken för rättskraft, ändring av talan och kvittning vid skattetillägg2003In: Svensk skattetidning, p. 16-27Article in journal (Other scientific)
 • 87.
  Alhager, Eleonor
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Schablonbeskattning2003In: Skattenytt, p. 166-180Article in journal (Other scientific)
 • 88.
  Alhager, Eleonor
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law. Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  The Impact of the European Union on Method of Research in Tax Law2000In: Legal Research in dynamic Society, Cracow , 2000, p. 13-19Chapter in book (Other scientific)
 • 89.
  Alhager, Eleonor
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law. Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  The Participation of Legal Scholars in Tax Legislation and Judicial Decisions2000In: Legal Research in dynamic Society, Cracow , 2000, p. 21-28Chapter in book (Other scientific)
 • 90.
  Alhager, Eleonor
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law. Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Verksamhetsgren i inkomstskatten2002In: Skattenytt, p. 671-677Article in journal (Other scientific)
 • 91.
  Alhager, Eleonor
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Alhager, Magnus
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Sambandet mellan redovisning och beskattning - en introduktion2003Book (Other scientific)
 • 92.
  Alhager, Eleonor
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Eliasson, Christian
  Mervärdesskatt och internet: VAT and internet2001In: Skattenytt, p. 19-33Article in journal (Other scientific)
 • 93.
  Alhager, Magnus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Dispens från inkomstskatt1999Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This dissertation is a study of special exemption rules in Swedish tax law. These rules are formulated as exeptions to the general rules of taxation, providing relief from tax liability in specific cases. It is a fundamental principle of Swedish law that the power of taxation - as well as other forms of public power - be exercised in accordance with the law, which in this context means duly enacted legislation by the component organ of state. The power to grant exemption from taxation must therefore also be exercised in accordance with duly enacted statutes and/or other rules.

  However, special exemption differs from other exeptions provided by rules in tax legislation. Application for special exemption is lodged at a special administrative body (the Special Exemption Board). Special exemption does not constitute any part of the annual assessment of the taxpayer. Furthermore, the application is dealt with under a special procedure for this purpose.

  This dissertation provides a review of the legal rules governing the treatment of special exemption in the field of income taxation. Attention focuses on aspects of legal certainty and efficiency in the administration of special exemption applications.

  The present study aims to examine one of the least explored areas of tax law. This study also discusses the particular problems of legal interpretation in the absence of judicial precedents (of the administrative courts) to which one can refer in other areas of income tax law.

  This study shows that the concept of special exemption is unsatisfactory as an instrument of relief from tax liability, both from the point of view of legal certainty and of efficiency in administration. The conclusion then, is that de lege ferenda rules of special exemption should be abolished and replaced by ordinary rules within theincome tax system.

 • 94.
  Alhager, Magnus
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law. Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Finansinspektionens verkställighetsföreskrifter till 39 kapitlet 8 § inkomstskattelagen2002In: Skattenytt, p. 678-689Article in journal (Other scientific)
 • 95.
  Alhager, Magnus
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law. Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Fusion av helägt aktiebolag - särskilt rörande skattemässig hantering av koncernmässig goodwill och negativa fusionsdifferenser2002In: Skattenytt, p. 152-168Article in journal (Other scientific)
 • 96.
  Alhager, Magnus
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  New inter-coporate participation exemption regime in Sweden2003In: IntertaxArticle in journal (Other scientific)
 • 97.
  Alhager, Magnus
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Något om skattetillägg och rättssäkerhet med anledning av ny lagstiftning2003In: SkatteNytt, p. 613-630Article in journal (Other scientific)
 • 98.
  Alhager, Magnus
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law. Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Omstruktureringar och moms2002Book (Other scientific)
 • 99.
  Alhager, Magnus
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Steuern in Europa, USA, Kanada und Japan2003Chapter in book (Other scientific)
 • 100.
  Alhager, Magnus
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law. Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Bergström, Sture
  Något om diskrimineringsförbuden i EG-rätten och dubbelbeskattningsavtal2000In: Skattenytt, p. 7-Article in journal (Other scientific)
1234567 51 - 100 of 6131
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf