Digitala Vetenskapliga Arkivet

Change search
Refine search result
1234567 51 - 100 of 831
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Berglund, Louise
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Recension av: The uses of the middle ages: History, nationhood and the search for origins2016In: Historisk Tidskrift (S), ISSN 0345-469X, Vol. 136, no 2, p. 290-296Article, book review (Other academic)
 • 52.
  Berglund, Louise
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Recension av: The uses of the middle ages: History, nationhood and the search for origins2016In: Historisk Tidskrift (S), ISSN 0345-469X, Vol. 136, no 2, p. 290-296Article, book review (Other academic)
 • 53.
  Berglund, Mats
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of History. Stads- och kommunhistoriska institutet.
  Torbjörn Nilsson, Torgslaget 1829: Myter och minnen om ett norsk-svenskt drama2019In: Historisk Tidskrift (S), ISSN 0345-469X, Vol. 139, no 3, p. 625-627Article, book review (Other academic)
 • 54.
  Bergman, Helena
  Stockholm University.
  En familj som andra: Barnavårdsmän och genuspolitik i den tidiga välfärdsstaten1999In: Historisk Tidskrift (S), ISSN 0345-469X, no 2, p. 227-252Article in journal (Refereed)
 • 55.
  Bergman, Johan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of History.
  Strike the art: Votes on cultural and political work during and after the miners' strike in 1969-702015In: Historisk Tidskrift (S), ISSN 0345-469X, Vol. 135, no 2, p. 361-363Article, book review (Other academic)
 • 56. Bergman, Karl
  Borgaren och militärstaten. Den tidigmoderna stadens politiska kultur2008In: Historisk Tidskrift (S), ISSN 0345-469X, Vol. 4, no 128:4, p. 621-645Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Artikeln återger mötet och interaktionen mellan militärstatens företrädare och det borgerskap som flyttade till den nya staden Karlskrona 1682. Undersökningen omspänner drygt tio år från 1682 fram till 1693. Teoretiska utgångspunkter har hämtats från ett internationellt forskningsläge som har det gemensamt att man utifrån en Habermas-kritisk läsning funnit ett behov av ett vidgat kommunikationsbegrepp. Med ett vidgat kommunikationsbegrepp blir det möjligt att undersöka och analysera frågor om offentlighet, rationalitet och kommunikation även under tidigmodern tid. En viktig underliggande frågeställning inom denna kritiska riktning har varit att man eftersträvat en forskningsdiskussion om hur ett samband mellan det tidigmoderna och det moderna kan ha sett ut inom detta område Genom att bryta med en alltför stelbent kronologisk uppdelning öppnas för nya tolkningar av det vi kan uppfatta som nationella särdrag i den politiska kulturen. Vilket blir då utfallet om detta forskningsperspektiv appliceras på en svensk tidigmodern kontext? Om vi väljer att betrakta borgerskapet i Karlskrona under den aktuella perioden som ett svenskt borgerskap och om vi karakteriserar staden som en svensk stad, begränsad och reglerad av en nationell kontext, då framstår detta borgerskap möjligen som oansenligt och utan större politisk kraft. Men den analys som företagits ger stöd för ett antagande att borgerskapet i Karlskrona innehade en icke oansenlig maktposition, vilken kunde användas i förhandlingarna med den svenska statsmakten. Maktpositionen baserades på delaktighet i ett handelsnätverk i Östersjön med starka förgreningar till Holland. Hade detta nätverk raserats av en oförsiktig statsmakt hade det fått betydande konsekvenser för den svenska flottan. Den kommunikativa praktik som utvecklades inom borgerskapet var präglad av en ekonomisk praxis som var funktionell i detta internationella handelssammanhang. Den ekonomiska rationalitet, den form av offentlighet, den tilltro till och användning av skriftliga dokument som borgerskapet företrädde hämtade sin legitimitet från det faktum att det var en accepterad praxis i städerna runt Östersjön. Det var en praxis med en legitimitet som inte ens en absolut statsmakt kunde förbise utan konsekvenser. Ett alltför auktoritärt agerande mot detta borgerskap hade kunnat påverka handelssituationen i Östersjön och därmed försvårat försörjning och expansion av den svenska flottan. Även statsmakten förhandlade utifrån en maktposition. Hänsyn måste tas till borgerskapets position och styrka men det innebar inte att statsmakten underordnade sig borgerskapet. En dialogisk ordning etablerades utifrån denna maktkonfiguration. Som undersökningen visat kunde statsmakten långsiktigt påverka maktförhållandena till sin fördel och den kunde åstadkomma maktförskjutningar till sin fördel. Samtalet om privat och offentligt antyder en sådan maktförskjutning till statsmaktens fördel. Borgerskapets enskilda eller kollektiva agerande konfronterades med en föreställning om den offentliga maktutövningen. En konsekvens var att borgerskapets kollektiva agerande och den inbördes solidariteten trängdes tillbaka. Statsmaktens strävan till professionalisering och ökad byråkratisering visar också hur borgerskapets strävan till större självständighet trängdes tillbaka. Borgerskapets bruk av offentligheten lyckades statsmakten delvis begränsa. Offentligheten som ett medel för en artikulerad gemenskapsformering inom borgerskapet och som ett vapen mot statsmakten hade inget verkligt genomslag. I stället polariserades eller förstärktes en polarisering inom borgerskapet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 57. Bergman, Karl
  Bröd och brännvin. Örlogsflottans försörjning och tidigmodern produktion.2007In: Historisk Tidskrift (S), ISSN 0345-469X, Vol. 1, p. 3-25Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Under tidigmodern tid och som ett resultat av den expanderande flottan tvingades den militära ledningen i Sverige att engagera sig i den produktiva verksamhet som var ämnad att bidra till flottans försörjning. Detta engegemang innebar att flotan tekniska kunskap,dess logistiska kompetens och organisationsförmåga kom att användas i nya sammanhang.Den tidigmoderna produktion som etablerades i landskapet Blekinge kom att få betydelse för det moderna industrilandskapets utformning.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 58.
  Bergquist, Ann-Kristin
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Economic History.
  Claes Bernes & Lars J. Lundgren, Bruk och missbruk av naturens resurser, anm. av Ann-Kristin Bergquist2011In: Historisk Tidskrift (S), ISSN 0345-469X, no 3, p. 695-697Article, book review (Other academic)
 • 59.
  Bergqvist, Kim
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of History.
  Recension av Kerstin Eksell, Andalus (2010)2012In: Historisk Tidskrift (S), ISSN 0345-469X, Vol. 132, no 3, p. 517-519Article, book review (Other academic)
  Download full text (pdf)
  Recension Eksell, Andalus
 • 60.
  Bergqvist, Kim
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of History.
  Recension av Tore Skeie, Jomfruen fra Norge (2012)2015In: Historisk Tidskrift (S), ISSN 0345-469X, Vol. 135, no 1, p. 155-157Article, book review (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 61.
  Bergqvist, Kim
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of History.
  The Global North: Stockholm, 12–14 augusti 20192019In: Historisk Tidskrift (S), ISSN 0345-469X, Vol. 139, no 4, p. 843-845Article in journal (Other academic)
 • 62.
  Berner, Boel
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Husmors filmer och den moderna husmodern: Teknik och expertis i hushållet under 1950- och 60-tal1999In: Historisk Tidskrift (S), ISSN 0345-469X, Vol. 3, p. 479-501Article in journal (Refereed)
 • 63.
  Berner, Boel
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Sanningen om faderskapet, via blodet [The truth about fatherhood, via the blood]: ”Lösaktiga kvinnor”, blodgruppsundersökningar och faderskapsmål 1917–1949 [”Loose women”, blood group analysis and paternity cases 1917–1949]2019In: Historisk Tidskrift (S), ISSN 0345-469X, Vol. 139, no 1, p. 34-67Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  From the mid-1920s, scientific knowledge about the heredity of blood groups was introduced into politics and court cases about disputed paternity in Sweden. The aim was to protect men who, perhaps wrongly, had been singled out as fathers of extramarital children. In 1917 a Swedish law that stated that all children should have a recognized father who should also pay for the child’s support was adopted. If the alleged father refused to acknowledge the child, the case would go to court. The court decided the case on information that the couple had had intercourse at a time when the child could have been conceived. In such case the man was deemed the likely father. The law was seen as a great step forward for unmarried mothers and their children.

  In the mid-1920s, an animated debate questioned the provision of the law that gave women the right to single out a particular man as the father under oath. It was argued that ”loose women” would select a particular man among several possible fathers to receive the highest possible allowance. The new technique of blood group analysis was seen by experts and left-wing and women’s movement actors as a possible and objective means to determine the truth and save the law.

  Based on the concept of technopolitics and on theories of the social construction of a social problem – in this case men’s presumed lack of legal protection – and of ”loose women” as a risk object, the article discusses the controversies around the scientific validity of the blood group tests and the efforts to make scientific evidence be counted in court. It documents the steps towards a parliamentary decision that would lead to a 1933 law, among the first in the world to make blood tests mandatory for women in court cases about disputed paternity. The analysis is based on contemporary media, official investigations and statistics, and cases that reached the Supreme Court. The article discusses the contradictory notions within science and the law about what would count as evidence and truth, and locates the Swedish experience in an international context, comparing the very different roles of expert knowledge in court proceedings in different countries. The example of blood group analysis in disputed paternity cases shows how biotechnology was introduced into the contested terrain of interwar sexual, family and welfare politics, contributing to the biologization of the notion of fatherhood and to an increasing use of medical expertise in court.

 • 64.
  Bertell, Maths
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Humanities.
  Lasse Christian Arboe Sonne, Thor-kult i vikingetiden2015In: Historisk Tidskrift (S), ISSN 0345-469X, no 1, p. 148-150Article, book review (Other academic)
 • 65.
  Bjarne Larsson, Gabriela
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of History.
  Kvinnor och män donerar: En arvs- eller prestigefråga?2008In: Historisk Tidskrift (S), ISSN 0345-469X, Vol. 128, no 1, p. 55-61Article, book review (Other academic)
 • 66.
  Bjarne Larsson, Gabriela
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of History.
  Omsorg om själen  -  vård av kroppen2011In: Historisk Tidskrift (S), ISSN 0345-469X, Vol. 131, no 3, p. 433-458Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Pastoral and bodily care in religious houses and churches

  This article compares endowments given to religious houses and churches in the periods 1282 to 1314 and 1401 to 1410. In the first period the pattern was for a testator to donate a large sum to one main recipient for his burial place and several smaller sums in money to diverse recipients for chantry prayers. Many of the latter recipients were monasteries and convents, especially of the mendicant orders. These recipients ceased in the second period when instead a sole recipient stod for all pastoral care. During both periods women and men gave more poperty and more frequently to monasteries belonging to the Cistercian order than to the mendicant orders.

     The yield from designated farmsteads financed the gifts during the first period, especially when the gift finally was given in coins. In the first period the receiver only aquired perpertual right to the yield when a chantry (prebenda) in a cathedral or in a monastery was established. In contrast, in the later period the receiver almost always got such a right. In the former period this only happened when a donator who had received bodily care had died. In the 15th century the right of possession was trasferred foremost to monasteries, not only when the donator sought bodily care but also when seaking such pasoral care as chantry prayers, masses, month-minds, year-minds and intercessionary prayers.  When yield paid for the care it seems that it was easier for the donators to turn to the mendicant orders than it was in the 15th century. None from any of the Franciscan orders then received possession of landed property, as expected. But some female Dominicans and the John Baptist brethrens from the town of Eskelstura received landed property during this later period too.

 • 67.
  Björk, Gunnela
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Det belönade medborgarskapet: skoarbeterskor, fackförening och parti under 1920- och 30-talen1998In: Historisk Tidskrift (S), ISSN 0345-469X, Vol. 118, no 3, p. 314-334Article in journal (Refereed)
 • 68.
  Björk, Gunnela
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Kvinnors aktioner och nätverk för fred: Irene Andersson, Kvinnor mot krig. Aktioner och nätverk för fred 1914–1940, Diss, Studia Historica Lundensia 1, Lund 2001. 357 s.2003In: Historisk Tidskrift (S), ISSN 0345-469X, Vol. 123, no 4, p. 622-629Article, book review (Other academic)
 • 69.
  Björk, Gunnela
  Örebro University, Department of Humanities.
  Torbjörn Nilsson: Mellan arv och utopi: moderata vägval under hundra år, 1904-20042006In: Historisk Tidskrift (S), ISSN 0345-469X, Vol. 126, no 4, p. 875-876Article, book review (Other academic)
 • 70.
  Björk, Ragnar
  Södertörn University, School of Historical and Contemporary Studies.
  Ilaria Porciani & Jo Tollebeek (red.), Setting the standards: Institutions, networks and communities of national historiography2016In: Historisk Tidskrift (S), ISSN 0345-469X, Vol. 136, no 2, p. 275-279Article, book review (Other academic)
 • 71.
  Björkman, Börje
  Högskolan i Växjö.
  Perspektiv, roller och identiteter: om den biografiska konstruktionen av ett liv1997In: Historisk Tidskrift (S), ISSN 0345-469XArticle in journal (Refereed)
 • 72.
  Björkman, Jenny
  Södertörn University, School of Gender, Culture and History, Institute of Contemporary History.
  Hantering av straffria2012In: Historisk Tidskrift (S), ISSN 0345-469X, Vol. 132, no 4, p. 677-683Article, book review (Other academic)
 • 73.
  Bladh, Christine
  Södertörn University, School of Gender, Culture and History, History.
  Den nya företagaren tar form2007In: Historisk Tidskrift (S), ISSN 0345-469X, no 4, p. 777-783Article, book review (Other academic)
 • 74.
  Bladh, Christine
  Södertörn University, School of Gender, Culture and History, History.
  Ett spel på väg mot den moderna staden2007In: Historisk Tidskrift (S), ISSN 0345-469X, no 4, p. 770-776Article, book review (Other academic)
 • 75.
  Bladh, Mats
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Hughes teori om Stora tekniska system2006In: Historisk Tidskrift (S), ISSN 0345-469X, no 1, p. 69-90Article in journal (Refereed)
 • 76.
  Bladh, Mats
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  "Spårbundenhet. Från fysik till historia"2008In: Historisk Tidskrift (S), ISSN 0345-469X, Vol. 128, no 4, p. 671-692Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Spårbundenhetsteorins begränsningar och utvecklingsmöjligheter diskuteras i en analytiskt upplagd idéhistoria från en historikers synpunkt. Teorin uppstod i en diskussion med nationalekonomer och kan behöva transformeras för historiska syften

 • 77.
  Bladh, Mats
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Systems, Experts, and Computers. The systems approach in management and engineering, World War II and after. Agatha C Hughes & Thomas P Hughes (red.) 2001In: Historisk Tidskrift (S), ISSN 0345-469X, Vol. 82, no 3Article in journal (Other academic)
 • 78. Blanck, Dag
  et al.
  Hjorthén, Adam
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics. Freie Universität Berlin, Germany.
  Svensk-amerikanska relationer: om förnyelsen av ett forskningsfält2019In: Historisk Tidskrift (S), ISSN 0345-469X, Vol. 139, no 1, p. 86-95Article, review/survey (Other academic)
 • 79.
  Blanck, Dag
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of English, The Swedish Institute for North American Studies.
  Hjorthén, Adam
  Svensk-amerikanska relationer: om förnyelsen av ett forskningsfält2019In: Historisk Tidskrift (S), ISSN 0345-469X, no 1Article in journal (Other academic)
 • 80.
  Blomberg, Eva
  Södertörn University, School of Historical and Contemporary Studies, History.
  Alla sätta potatis2017In: Historisk Tidskrift (S), ISSN 0345-469X, Vol. 137, no 1, p. 80-85Article in journal (Refereed)
 • 81.
  Blomberg, Eva
  Södertörn University, Institute of Contemporary History.
  Olympiska stjärnor i veckopressen: [Recension av:] Helena Tolvhed, Nationen på spel. Kropp, kön och svenskhet i populärpressens representationer av olympiska spel 1948-19722009In: Historisk Tidskrift (S), ISSN 0345-469X, Vol. 129, no 4, p. 718-723Article, book review (Other academic)
 • 82. Blomberg, Eva
  Sätt att se2005In: Historisk Tidskrift (S), ISSN 0345-469X, Vol. 125, no 2, p. 263-273Article in journal (Refereed)
 • 83.
  Blomqvist, Anders
  Södertörn University, Centre for Baltic and East European Studies (CBEES), Baltic & East European Graduate School (BEEGS).
  [Recension av] Alnaes, Karsten: Historien om Europa: uppbrott 1800-1900. Stockholm : Bonnier, 2006  ISBN 91-0-010533-32009In: Historisk Tidskrift (S), ISSN 0345-469X, Vol. 128, no 1, p. 110-112Article, book review (Other academic)
 • 84.
  Blomqvist, Anders
  Södertörn University, Centre for Baltic and East European Studies (CBEES), Baltic & East European Graduate School (BEEGS).
  [Recension av] Peter Johnsson: Polen i Europa: en resa i historien 966-2005. Stockholm: Carlsson, 2005. ISBN 91-7203-671-02009In: Historisk Tidskrift (S), ISSN 0345-469X, Vol. 129, no 2, p. 304-306Article, book review (Other academic)
 • 85.
  Blomqvist, Anders E. B.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of History. Uppsala Univ, Upplandsmuseet, Uppsala, Sweden.
  The power of national narratives: The lack of genuine efforts to come to terms with the past in Hungary and Romania, and the role of historians2016In: Historisk Tidskrift (S), ISSN 0345-469X, Vol. 136, no 3, p. 441-471Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article investigates the power of national narratives and the lack of genuine efforts to come to terms with the past in Hungary and Romania. Hungary and Romania have experienced a common history marked by conflicts, changing borders, and totalitarian regimes. The two countries have not succeeded in overcoming issues in their common past. Instead, national narratives have been institutionalized in textbooks and among historians, even in the international context. Historians have narrated the nation's history under the strong influence of political agendas. This political force supports the hegemonic positions of the national narratives today. The national narratives are not only disseminated domestically, but are also reflected in articles about the two countries in encyclopedias abroad, such as the Swedish National Encyclopedia (Nationalencyklopedin). Romania has undertaken more efforts to come to terms with its past than Hungary has, in assuming responsibility for the Holocaust and investigating crimes against humanity during communism for example. Hungary's position on the Holocaust has been contradictory. On the one hand, Hungarian officials have admitted the Hungarian state's responsibility. However, on the other hand, leading historians appointed by the Hungarian government have explicitly claimed that Nazi-Germany alone was responsible for the Holocaust. The officially sanctioned responsibility assumed by the Hungarian and Romanian governments should be seen as sign of political correctness rather than genuine reconciliation. Politicians and historians in Hungary have together launched a campaign of historical revisionism, which is most visible with regard to the interwar and Second World War periods, in order to strengthen the national consciousness among its citizens. This campaign has reinforced the exclusive ethnic perspective of Hungary's history, and serves as a norm for present day politics. In both Hungary and Romania national narratives maintain a hegemonic position thanks to the support from politicians and some historians. This undermines reconciliation and accountability with regard to both the individual and the shared history of the two nations.

 • 86.
  Blomqvist, Håkan
  Södertörn University, School of Historical and Contemporary Studies, Institute of Contemporary History.
  Artur Szulc, "Judarna har vapen!": Upproret i Warszawa 19432016In: Historisk Tidskrift (S), ISSN 0345-469X, Vol. 136, no 2, p. 351-354Article, book review (Other academic)
 • 87.
  Blomqvist, Håkan
  Södertörn University, School of Gender, Culture and History, Institute of Contemporary History.
  Klassintresse och antinazism inom sjöfarten: [Recension av:] Martin Estvall, Sjöfart på stormigt hav2010In: Historisk Tidskrift (S), ISSN 0345-469X, Vol. 130, no 2, p. 338-343Article, book review (Other academic)
 • 88.
  Blomqvist, Håkan
  Södertörn University, School of Historical and Contemporary Studies, Institute of Contemporary History.
  Lars M. Andersson & Carl Henrik Carlsson (red.), Från sidensjalar till flyktingmottagning2015In: Historisk Tidskrift (S), ISSN 0345-469X, Vol. 135, no 1, p. 169-171Article, book review (Other academic)
 • 89.
  Blomqvist, Håkan
  Södertörn University, School of Historical and Contemporary Studies, Institute of Contemporary History.
  Röster om gruvarbetarstrejken i Malmfälten: Robert Nilsson-Mohammadi, 'Den stora strejken i Malmfälten'2019In: Historisk Tidskrift (S), ISSN 0345-469X, Vol. 139, no 2, p. 361-366Article, book review (Other academic)
 • 90.
  Blomqvist, Håkan
  Södertörn University, School of Historical and Contemporary Studies, Institute of Contemporary History.
  Sovjetisk påverkan genom svenska vänsällskap2016In: Historisk Tidskrift (S), ISSN 0345-469X, Vol. 136, no 1, p. 96-102Article, book review (Other academic)
 • 91.
  Blomqvist, Olof
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of History.
  Migrant, officer och fosterlandsförädrare: Dödsdomen mot Fredrich Sahlgård och föreställningar om nationell tillhörighet i stora nordiska krigets Sverige2018In: Historisk Tidskrift (S), ISSN 0345-469X, no 3, p. 391-420Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Migrant, officer and traitor to the motherland: the death sentence against Fredrich Sahlgård and perceptions of national belonging in Sweden during the Great Northern War

  In September 1717 a Swedish court martial accused the Danish officer Fredrich Sahlgård of treason, and during this trial defining Sahglård’s nationality was a focal question. Sahlgård had been born in Sweden, but had moved to Norway as a child and the defendant therefore claimed that he could not be considered a Swede. His judges, however, argued that Sahlgård was a Swede by birth and therefore bound by both god and nature to protect his native land. Based on this argument the court sentenced Sahlgård to death and a few days later he was shot.

  This court martial from the great northern war reveal the limitations of studying perceptions of national identity through normative sources. Student of national identity in early modern Sweden have primarily focused on what ideas of swedishness were communicated in state propaganda and elite discourse. Several authors have claimed that contemporary perceptions of loyalty were strongly centred on the person of the monarch and expressed through the politically potent term "fatherland" (sw. fädernesland). These sources, however, tell us little of how notions of nationality were applied in practice. During Sahlgård’s trial the military court defined swedishness in a way that not just ran counter to, but expressly rejected, contemporary norms. The judges disavowed the foundations of natural law, despite its status as contemporary legal dogma, and formulated an essentialist definition of nationality, based around the concept of “motherland” (sw. fosterland) – completely disregarding the royal propaganda.

  On the one hand, the case study suggests that the intense military mobilization in early 18th century Sweden had a significant impact on perceptions of national identity within the Swedish army, as the arguments of the court stands out from both contemporary Swedish and European norms defined by previous research. On the other hand, the study questions what actual role national identity played during the court martial. Sahlgård was sentenced to death for being a Swede, but notions of oaths and rank seem to have been just as important in defining bonds of loyalty as definitions of nationality – if not more so.

 • 92.
  Blomqvist, Olof
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of History.
  Utblick Tyskland2018In: Historisk Tidskrift (S), ISSN 0345-469X, no 3, p. 526-535Article in journal (Other academic)
 • 93.
  Bohman, Magnus
  Lunds universitet.
  Tionde och vad mera dem med rätta tillkommer: prästtiondelängder som källmaterial för undersökningar av bondejordbrukets djurhållning under den agrara revolutionen cirka 1700–18602012In: Historisk Tidskrift (S), ISSN 0345-469X, Vol. 132, no 2, p. 448-482Article in journal (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 94.
  Bondestam, Maja
  Uppsala University, University Library.
  ”Sodomitens brist på manlighet”, recension av Susanna Sjödin Lindenskoug, Manlighetens bortre gräns: Tidelagsrättegångar i Livland åren 1685-1709. Stockholm Studies in History 94 (Stockholm, Acta Universitatis Stockholmiensis, 2011)2012In: Historisk Tidskrift (S), ISSN 0345-469X, Vol. 132, no 1, p. 110-116Article, book review (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 95.
  Bring Larsson, Linnea
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of History.
  Makromodeller, informationshantering och aktörskap – en väg framåt för mikrohistoria? Reinerus Broocmans Hushållsbok (1736–1739)2017In: Historisk Tidskrift (S), ISSN 0345-469X, Vol. 137, no 3, p. 411-436Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Today, there is a tendency among Swedish microhistorians to focus largely on empirical aspects of microhistory. However, an important aim of micro history has always been to problematize theoretical macro models. Such use of microhistory has often been limited to studies of modernization and/or the elite, inquiries that today have largely fallen out of favour. Consequently, the current theoretical relevance of microhistory can be questioned. This essay argues that microhistory still has an important role to play in theoretical discussions, if its aim is broadened. Specifically, it argues that microhistory should be used to discuss concepts of rationality, agency, and information processing. A microhistorical investigation of the Lutheran vicar Reinerus Broocman and his use of references in En fulständig swensk hus-hålds-bok (A Complete Swedish Book of Husbandry) (1736-1739) is used to problematize the use of such concepts in neo-institutionalism and network theories in the context of Swedish state-building research. These theories usually view information transactions as exchanges of stable units between either normal agents or entrepreneurs, who are consciously acting on the basis of a wealth-oriented rationale and principally constrained by institutions coupled to different agents of power. However, the Broocman case instead presents information transactions as exchanges, marred with mistakes, of fluid resources between normally exceptional agents, with similar but different rationalities, who act both consciously and unconsciously. The investigation also supports a view on information processing not as a zero-sum game between agents, but as a process partly happening outside of the agents' realm. These results are important not only when debating the postulates of institutionalism and network theories, but when discussing other perspectives that partly focus on information transactions, for example global history. However, for microhistory to fully embrace its potential to problematize theoretical macro models, microhistorians should use insights from other approaches with a similar focus, such as histoire croiseé and transfer history.

 • 96.
  Broady, Donald
  Uppsala University, Faculty of Educational Sciences, Department of Studies in Education, Culture and Media.
  Konstmarknaden och staten2004In: Historisk Tidskrift (S), ISSN 0345-469X, Historisk tidskrift, no 1, p. 109-113Article in journal (Refereed)
 • 97.
  Broberg, Åsa
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Sandström, Birgitta
  Hushållningens pedagogiska innehåll - en analys av ICA-Kuriren 19422018In: Historisk Tidskrift (S), ISSN 0345-469X, Vol. 138, no 2, p. 255-285Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The educational content of housekeeping – An analysis of ICA-Kuriren 1942

  In 1942 the practical knowledge of housekeeping in Sweden was formulated, legitimized and materialized largely under the influence of government actions. The period is characterized by ideals grounded in science and rationality, Second World War rationing and the societal project of folkhemmet, ”the people’s home.” The practice of housekeeping is investigated through an analysis of ICA-Kuriren, a periodical published by a consortium of food wholesalers, that was first issued in 1942 and was widely distributed to Swedish households. Located at the intersection of social history and the history of education, the focus is on the discursive construction of the figure of the ”housewife,” the most important agent in the sociopolitical and pedagogical process that aimed at changing practices of housekeeping. There were tensions in this discursive construction of the housewife between rational and non-rational thought, with the preference always being for the rational. It can be found in a variety of contrasts, between new and old knowledge and between the experienced and the inexperienced, and the knowledgeable and unknowledgeable housewife. Another tension was embedded in the encouragement to both be frugal and to buy and consume expensive items.

 • 98.
  Bäcklund, Dan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Economic History.
  Järnhanteringen kartlagd: Recension av Fredrik Olsson, Järnhanteringens dynamik: produktion, lokalisering och agglomerationer i Bergslagen och Mellansverige 1368-1910, Umeå studies in economic history 35. Umeå: Institutionen för ekonomisk historia, 2007.2008In: Historisk Tidskrift (S), ISSN 0345-469X, Vol. 128, no 3, p. 521-526Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 99.
  Bäcklund, Dan
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Economic History.
  Lilja, Kristina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Economic History.
  Att förlita sig på barnen eller själv hantera försörjningsbehovet: Sparbeteenden inför ålderdomen under 1800- och tidigt 1900-tal2009In: Historisk Tidskrift (S), ISSN 0345-469X, no 2, p. 171-204Article in journal (Refereed)
 • 100.
  Bäcklund, Dan
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Economic History.
  Lilja, Kristina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Economic History.
  Variation och förnyelse: Arbetarsparande i Sverige 1870-19142014In: Historisk Tidskrift (S), ISSN 0345-469X, Vol. 134, no 4, p. 615-646Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Probate inventories indicate that approximately 50 per cent of married workers in Swedish towns at the turn of the 20th century had financial assets and/or owned real estate. Although profligacy of course existed, workers in general seem to have been thrifty. Those without savings often had very low incomes and many dependents. Savings and the percentage of savers increased concurrently with rising real incomes and economic surpluses. Essential were also the introduction of new savings methods that led to a decreasing cost for saving. Most important were sickness and burial funds and endowment assurances. These collective solutions for saving were well suited to workers' needs and economic capacity, and workers quickly adapted their savings habits to the new conditions. In the case of endowments, there was even a tendency that they tried to save more than they could actually afford. The adaptation to new savings methods meant that there was a renewal of working-class saving over time. Individual savings, for example in banks, were successively replaced by collective savings. The latter totally dominated at the end of the period. The extent of the renewal varied among occupational groups and towns. Also notable was the variation between families with children and those without. The former prioritized life and endowment assurances, while the latter more often accumulated funds in bank accounts. There was also a renewal in saving motives. Precautionary saving dominated, but after the turn of the 20th century saving for old age and/or bequests became more common. However, accumulated funds were generally small and insufficient for full retirement in old age. The development of working-class saving in Sweden 1870-1914 shows many similarities with the development in Great Britain, although the former started later, and was faster and more compressed. An important explanation is that real wages rose more rapidly in Sweden than in Great Britain.

1234567 51 - 100 of 831
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf