Digitala Vetenskapliga Arkivet

Change search
Refine search result
891011121314 501 - 550 of 4080
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 501.
  Boberg Martinell, Malin
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Juto, Sanna
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Det får bli lite good enough liksom: En intervjustudie om socialsekreterares syn på möjligheter och utmaningar i arbetet med barnavårdsutredningar2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöktes socialsekreterares upplevelser av att arbeta med barnavårdsutredningar. Studien syftade till att undersöka hur socialsekreterare upplever möjligheter respektive utmaningar i arbetet, samt att åskådliggöra hur socialsekreterare upplever handlingsutrymmet i arbetet som barnutredare. Studien är av kvalitativ karaktär och genomfördes med hjälp av sex semistrukturerade intervjuer. Intervjupersonerna i studien var socialsekreterare som arbetade på utredningsenheten barn och familj. Teorin som användes för att analysera det insamlade materialet var Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater samt nyanseringar av teorin. Studiens resultat påvisar olika möjligheter i socialsekreterarens arbete. Resultatet visar bland annat att utbildning och teamarbete var två faktorer som enligt socialsekreterarna möjliggjorde för ett bättre arbete. Socialsekreterarna menade att utbildning och teamarbete utgjorde en stärkt rättssäkerhet för utredningarna. I resultatet framförs även att socialsekreterarna upplever utmaningar i arbetet. Resultatet visar exempelvis att det förekommer hög arbetsbelastning och tidsbrist på arbetsplatsen, vilket ansågs kunna leda till att arbetets kvalité påverkades. Fortsättningsvis framkom det att socialsekreterarna ansåg handlingsutrymmet vara stort vid arbetet med barnavårdsutredningar. Socialsekreterarna menade att handlingsutrymmet var stort när det gällande bland annat beslutsfattande, val av insatser och vid klientmöten.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 502.
  Boettger, Victoria
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Dreifaldt, Alexandra
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Professionell samverkan inom socialt arbete: En inblick i det gemensamma familjearbetet mellan Öppenvården och Socialtjänsten2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien handlar om samverkan i professionella sammanhang inom socialt arbete. Olika professioner som ska arbeta tillsammans i team kan möta hinder och komplikationer som kan försvåra samverkan. Studiens syfte är att undersöka hur samverkan mellan en fristående Öppenvårdsenhet och Socialkontorets etablerade avdelning fortlöper i praktiken. Vidare undersöks vad denna samverkan hade för betydelse för det gemensamma sociala arbetet. I studien användes en kvalitativ metod för att besvara studiens syfte och frågeställningar om de professionellas upplevelse av samverkan. De professionella intervjuades utifrån deras gemensamma familjearbete. Bronfenbrenners (1979) ekologiska systemteori användes som teoretisk referensram. Resultatet visar att de professionella är till stor del överens om hur familjebehandling som insats ska inledas och hur den ska fortlöpa. Samverkan kan förbättras om de förväntningar de professionella har på varandra förtydligas. Alla är överens om att samverkan är viktigt och de har liknande definitioner av vad samverkan är och vad det betyder för dem.

  Download full text (pdf)
  Professionell samverkan inom socialt arbete
 • 503.
  Bogavac, Dejana
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Ligia Rotarescu, Iulia
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Utemiljöns inverkan på personer med demenssjukdom: Utifrån ett vårdarperspektiv2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Dementia has a major impact on people's lives. There’s currently no medicine that cures the disease, but slows down the progress and relieves symptoms, why care interventions are largely based on nursing. When persons with dementia are interviewed about important aspects related to being outdoors, the feeling of freedom to go out is mentioned. Aim: To develop an overview of how carers experience impact of outdoor environment on persons with dementia. Method: General literature review. Ten caring science articles with qualitative and quantitative method was included. Result: Carers experience that outdoor environment has a positive impact on persons with dementia in terms of quality of life. They experience that it reduces anxiety, stress, agitation and contributes to regained senses and remembrance of past life Conclusion: The outdoor environment can have a positive impact on persons with dementia in terms of health and quality of life. Carers experience that being outdoors is important regarding care of persons with dementia. It is important though adapting it to the individual. Visits outdoors had a predominantly positive impact, however if the outdoor environment is unknown or poorly adapted for the person with dementia, stress and anxiety can occur.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 504.
  Bogg, Lennart
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare. lennart.bogg@ki.se.
  Primärvårdens ersättnings- och styrsystem i förändring: ACG - Kejsarens nya kläder?2015In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, ISSN ISSN 0037-833X, Vol. 92, no 2, p. 70-86, article id 1277Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Utvärderingen av SKL-projektet ’Vård på Lika Villkor’ visade att primärvårdensersättnings- och styrsystem genomgått stora förändringar under senare årmed olika utformning i landstingen. Primärvårdens ersättnings- och styrsystemi samtliga landsting i Sverige beskrivs och analyseras med särskild fokus påACG-systemet i en litteraturanalys med avseende på ACG-systemets effekterpå vårdens jämlikhet, innehåll kvalitet och effektivitet. Totalt har 51 relevantaartiklar analyserats. Slutsatsen är att studierna huvudsakligen avsett ACGsystemetsförmåga att predikera framtida vårdbehov, men att ingen av deanalyserade artiklarna har studerat effekter på vårdens jämlikhet, innehåll,kvalitet eller effektivitet. En brittisk studie visar dessutom att det finns en mycketenklare och mindre kostsam metod som dessutom predikerar vårdbehov bättreän ACG.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 505.
  Bogg, Lennart
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare. Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Diwan, V.
  Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Vora, K. S.
  Indian Institute of Public Health, Gandhinagar, Gujarat, India.
  DeCosta, A.
  Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Impact of Alternative Maternal Demand-Side Financial Support Programs in India on the Caesarean Section Rates: Indications of Supplier-Induced Demand2016In: Maternal and Child Health Journal, ISSN 1092-7875, E-ISSN 1573-6628, Vol. 20, no 1, p. 11-15Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: This paper examines two state-led public–private demand-side financial support programs aiming to raise hospital delivery rates in two neighbouring Indian states—Gujarat and Madhya Pradesh. The national Janani Suraksha Yojana (JSY) was complemented with a public–private partnership program Janani Sahayogi Yojana (JSaY) in Madhya Pradesh in which private obstetricians were paid to deliver poor women. A higher amount was paid for caesarean sections (CS) than for vaginal deliveries (VD). In Gujarat state, the state program Chiranjeevi Yojana (CY) paid private obstetricians a fixed amount for a block 100 deliveries irrespective of delivery mode. The two systems thus offered an opportunity to observe the influence of supplier-induced demand (SID) from opposite incentives related to delivery mode. Methods: The data from the two programs was sourced from the Departments of Health and Family Welfare, Governments of Gujarat and Madhya Pradesh, India. Results: In JSaY program the CS rate increased from 26.6 % (2007–2008) to 40.7 % (2010–2011), against the background rate for CS in Madhya Pradesh, of only 4.9 % (2004–2006). Meanwhile in CY program in Gujarat, the CS rate decreased to 4.3 % (2010–2011) against a background CS rate of 8.1 % (2004–2006). Conclusions: The findings from India are unique in that they not only point to a significant impact from the introduction of the financial incentives but also how disincentives have an inverse impact on the choice of delivery method.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 506.
  Bogg, Lennart
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare. Karolinska institutet.
  Dong, Hengjin
  Zhejiang University, School of Public Health, China.
  An Economic Insight into Health Care in Six Chinese Counties: Equity in Crisis2010In: International Health & Aid Policies: the Need for Alternatives / [ed] Unger, Jean-Pierre; De Paepe, Pierre; Sen, Kasturi; Soors, Werner, Cambridge University Press, 2010, p. 123-137Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Objectives:

  To assess inequity in health care financing and utilisation, its associated socio-economic variables and consequences, with focus on the impact of alternative health financing systems.

   

  Methods

  Econometric and multivariate analysis of cross-sectional and retrospective household survey data from six counties in three provinces in Central China.

   

  Findings:

  The old Cooperative Medical System (CMS) was associated with a five times less risk of financial difficulties, half the risk of care-induced debt (non-significant, 95%CI 0.2-1.1) and not one CMS participant having to forego care due to cost. CMS was associated with better health, three times less risk of illness with duration of at least one month. Other health insurance systems were associated with higher risk of illness, higher outpatient expenditure without evidence of reducing barriers to care. The elderly (60 years +) had a more than five times increased risk of illness for at least one month, (OR = 5.2, 95%CI = 3.2-8.3). The illness concentration index confirmed that the poor suffer from a higher prevalence of morbidity. The Le Grand index confirmed strong bias in utilisation favouring the rich. The Kakwani index confirmed an extremely high degree of regressivity in the financing of health services, (-0.73) for outpatient and (-0.94) for inpatient services. The New Cooperative Medical System (NCMS) differs from the old CMS in critical aspects.

 • 507.
  Bogg, Lennart
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare. Karolinska institutet.
  Huang, Kun
  Anhui Medical University.
  Shen, Yuan
  Xi'an Jiaotong University.
  Long, Qian
  Chongqing Medical University.
  Hemminki, Elina
  National Institute for Health and Welfare, Finland .
  Dramatic Increase of Cesarean Deliveries in the Midst of Health Reforms in Rural China2010In: Social Science and Medicine, ISSN 0277-9536, E-ISSN 1873-5347, Vol. 70, no 10, p. 1544-1549Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Cesarean delivery (CD) rates were until recently low in rural China where the population lacked healthinsurance. In July 2003 the New Cooperative Medical Scheme (NCMS) was introduced. We report findingsfrom a health systems study carried out in the EC-funded project ‘‘Structural hinders to andpromoters of good maternal care in rural China’’ in central and western China. The purpose was toanalyze how CD rates changed with the increased level of funding of the NCMS.The research design was a natural experiment. Quantitative demographic, administrative and accountsdata for 2001–2007 were collected in five counties from the county public health bureaux, the countyNCMS offices, the county statistical offices and the Maternal and Child Health (MCH) hospitals, usinga structured data collection form. We found that the CD rates increased in four of the five counties in theperiod 2004–2007 by 36%, 53%, 61% and 131% respectively. In the fifth county the CD rate remained highat 60%. The revenue from CD made up 72–85% of total delivery fee revenue. CD fee revenue increased by97%, 239% and 408% in the three counties with available data; a higher increase than in general healthcare revenue. Our conclusion is that the design of NCMS, the provider payment systems, and therevenue-related bonus systems for doctors need to be studied to rein in the unhealthy increases in ruralCD rates.

 • 508.
  Bogg, Lennart
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Söderbäck, Maja
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Tillgren, Per
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Thailand and Sweden as welfare regimes: examples from the healthcare sector2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The characteristics of a welfare state is largely related to social justice and welfare reforms. This is mainly in the form of legislation, economic transfers and services that help to ensure that all citizens receive a basic economic security and access to services such as health care and nursing. A key factor for this is a country's economy and political will. In Thailand, there was a strong economic growth during the 1970s. The corresponding development in Sweden took place in the mid 1940's. Health and welfare is the main area of collaboration between the Ministry of Health in Thailand and Mälardalen University. The aim of this study is from a welfare perspective, a comparison of the similarities and differences in the basic elements of the health care systems in Thailand and Sweden.

  The study is based on analysis of national policy documents from Thailand and Sweden as well as from United Nations Agency.

  Both countries emphasize health and welfare from a social rights perspective in constitutions and other laws. E.g. the Thailand Constitution of 2007 states that a person shall enjoy an equal right to receive standard public health service, and the indigent shall have the right to receive free medical treatment from State's infirmary. The Swedish Constitution recognizes that the personal, economic and cultural welfare should be the fundamental goal of public activity through, among other things promote social care and social security, and good conditions for health. In the Swedish Health Care Act of 1982, the goal is a good health and care on equal terms for the entire population.

  Both Thailand and Sweden have a national system of Universal Health Coverage (UHC), which is defined according to World Health Organization (WHO) as ensuring that all people can use the promotive, preventive, curative, rehabilitative and palliative health services they need, of sufficient quality to be effective, while also ensuring that the use of these services does not expose the user to financial hardship.

  In terms of selected indicators shows for the year 2012 that the Total health expenditure (THE) % of Gross Domestic Product (GDP) amounts in Thailand 4% and 10% in Sweden, general government expenditure on health as % of GDP are 3% resp. 8%, prevention and public health services are 9 resp. 4%, physician density per 1,000 population 0.3 resp. 3.9. The proportion of beds at public/private hospitals are 78/21% resp. 99/1%.

  The example from the health care system shows that the two countries have legislation that emphasizes health as a social right and a public financing of health care. In terms of specific indicators, there are wide variations in terms of costs to society and the individual including prevention and public health services, access to doctors and proportion of beds in public and private hospitals.

 • 509.
  Bohlin, Henrik
  et al.
  Södertörns högskola, Sweden.
  Håkansson Eklund, JakobMälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Empati: Teoretiska och praktiska perspektiv2013Collection (editor) (Other academic)
 • 510.
  Bohm, Anna
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Ocklind, Emma
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Personers upplevelser av att leva med demens i tidig fas: En litteraturstudie2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 511.
  Boij, Anita
  et al.
  Veta Mera Boij AB, Skövde, Sweden.
  Nilsson, Maria
  Umeå universitet, Sweden.
  Odén, Niklas
  A Non Smoking Generation, Sweden.
  Tillgren, Per
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Kunskapsbaserat tobaksförebyggande arbete i skolan: A Non Smoking Generations (NSG) flerkomponentsprogram2018In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 95, no 4, p. 432-444Article in journal (Refereed)
 • 512.
  Boij, Anita
  et al.
  BOIJ AB – Idé- och produktutveckling, Skövde.
  Tillgren, Per
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Tobaksfri grundskola: fem år senare2013In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 90, no 3, p. 471-480Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  A Non Smoking Generation (NSG) utvecklade, tillsammans med Landstinget Kronoberg, Gotlands och Järfälla kommuner, under åren 2003 till 2005 ett tobakspreventivt flerkomponentsprogram för grundskolan. År 2010 fick NSG nya medel för att utvärdera vad som fortfarande fanns kvar av programmet på de skolor som var med i projektet. Långtidsuppföljningen, fem år efter det projektet var avslutat, visar att grundskolorna åtminstone delvis fortsatt att använda programmet, men både programföljsamheten och vidmakthållandet minskat. Vid implementering av tobaksförebyggande program i grundskolan är det av betydelse att beakta både yttre strukturella faktorer som påverkar skolornas arbete som inre faktorer som lärarnas synsätt på hälsofrämjande arbete i skolan, personalkontinuitet och andra stödjande faktorer som främjar ett vidmakthållande av tobaksförebyggande arbete som implementeras i skolan.

 • 513.
  Boivie, Cajsa
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Upplevelser av ledarskap inom kriminalvården och dess förhållande till kriminalvårdarnas psykiska hälsa2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ledarskapet på arbetsplatsen har i flertalet studier visat ha en betydelse för medarbetarnas psykiska hälsa. En till synes, relativt outforskad yrkesgrupp inom området är kriminalvårdare. Kriminalvårdare beskrivs vara en komplex arbetsgrupp med en tudelad yrkesroll vilket kan innebära upplevda höga krav i arbetet. Till följd av detta har föreliggande induktiva studie intresserat sig för hur kriminalvårdare förstår sina upplevelser av ledarskapets i förhållande till deras psykiska hälsa. Genom en fenomenologisk metod genomfördes en intervjustudie med åtta stycken kriminalvårdare. För att skapa förståelse för kriminalvårdarnas upplevelser har krav – resursmodellen, tillsammans med tidigare forskning utgjort ett teoretiskt ramverk för studien. Resultatet talar för att vårdarna förstår ledarskapet inom kriminalvården som en extern resurs i arbetet som kan förklaras som ett direkt - och ett indirekt stöd med påverkan på vårdarnas psykiska hälsa.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 514.
  Bolmgren, Martina
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare. Mälardalen University.
  Wahlén, Jonna
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare. Mälardalen University.
  Att inte lita på sin kropp och vad den bemästrar: -hur ryggmärgsskadade kvinnor upplever sin sexualitet2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: När en människa drabbats av en ryggmärgskada förändras hela dennes livssituation. Upplevelserna som kan uppstå efter skadan är oftast många. En femtedel av alla ryggmärgsskador drabbar kvinnor, därför har tidigare forskning främst varit inriktat på män. Det har framkommit att det kan vara påfrestande för parförhållanden och självkänslan när någon drabbas av en ryggmärgsskada. Detta kan medföra negativa upplevelser i förhållandet och till sexualiteten. Syfte: Syftet är att beskriva hur ryggmärgsskadade kvinnor upplever sin sexualitet. Metod: En systematisk litteraturstudie med kvalitativ design användes. För att analysera de tolv vetenskapliga artiklarna som valts ut användes en innehållsanalys som metod. Resultat: Tre teman bildades: upplevelsen av att vara oattraktiv, upplevelsen av att inte ha kontroll, och förnimmelsen av sexualiteten. Majoriteten upplevde sin sexualitet negativ och förändrad, men att detta kunde ändras desto längre tid den drabbade levde med skadan. Slutsats: Kvinnorna upplevde försämrat självförtroende efter att de drabbats av en ryggmärgsskada. Upplevelser av oro och osäkerhet förekom ofta. Resultatet har medfört djupare förståelse för hur ryggmärgsskadade kvinnor upplever sin sexualitet, vilket har gett ytterligare förståelse för hur viktig sexualiteten kan vara för en män

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 515.
  Boman, Cecilia
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Hanna, Dalina
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Fysioterapeuters och användares erfarenheter av Hälsoapplikationer2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Applikationer för mobiltelefoner kan användas för understödjande av fysisk aktivitet och träning. En hälsorelaterad applikation med funktioner som kartläggning eller feedback och påminnelse kan användas för att främja fysisk aktivitet och träning men också fungera som ett arbetsverktyg för fysioterapeuter för samma syfte.

   

  Syfte: Syftet med studien är att undersöka fysioterapeuters och användares erfarenheter av att använda hälsofrämjande applikationer för fysisk aktivitet och träning.

   

  Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ design i form av en intervjustudie med en induktiv ansats. Urvalet bestod av tre fysioterapeuter och tre användare där analysen av data genomfördes med en kvalitativ innehållsanalys.

   

  Resultat: Intervjuerna resulterade i fem kategorier och 13 underkategorier berörande fysioterapeuter och användares erfarenheter av användandet applikationer för fysisk aktivitet och träning Kategorierna blev: applikationen ger feedback, applikationen underlättar kartläggning, känslomässiga reaktioner av applikationen, upplevda hinder med applikationen för en beteendeförändring och ökad motivation för fysisk träning och aktivitet.

   

  Slutsatser: Deltagarna i studien var överlag positiva till användandet av applikationer. Deltagarnas erfarenheter av applikationer pekar på att applikationer fungerar som ett bra hjälpmedel för att främja fysisk aktivitet och träning, samt fungerar också som ett hälsofrämjande arbetsverktyg för fysioterapeuter. Resultatet visade också på stress och frustration vid ouppnådda hälsomål.

   

  Nyckelord: Applikationer, ehälsa, fysioterapi, fysisk aktivitet, hälsofrämjande

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 516.
  Boman, Tuva
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Rosander, Olivia
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att vårda patienter i palliativt skede: En systematisk litteraturstudie2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Upplevelser av nedstämdhet förekommer hos patienter som vårdas palliativt, dock uttryckte patienter att deras välmående ökade genom att upprätthålla bland annat sociala nätverk samt att delaktigheten värdesattes högt inom vården. Det uppkommer känslor som ensamhet och att patienterna uppger en förlorad självständighet samt att stora livsförändringar sker. Anhöriga upplever ångest då det är psykisk påfrestande att ha en nära som vårdas palliativt. Anhöriga styrkte betydelsen av en bra kommunikation med sjuksköterskor eftersom det bidrar till en förbättrad delaktighet till patienternas vård. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i palliativt skede. Metod: En kvalitativ systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes. 14 kvalitativa artiklar baserade på sjuksköterskors upplevelser har analyserats och kvalitetsgranskats. Resultat: Utifrån analysen skapades två teman; Att uppleva meningsfullhet och När vårdandet upplevs krävande. Temana indelades vidare i sex subteman. Slutsats: Sjuksköterskor upplevde att vården var krävande, särskilt kring kommunikation men även då tidsbrist rådde. Sjuksköterskor beskrev en avsaknad av kunskap och erfarenhet samt hur det kunde påverka vården. Vården bidrog till att sjuksköterskorna reflekterade över livet och döden, samt erhöll sjuksköterskorna med nya perspektiv och utveckling inom professionen. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 517.
  Bonander, Kristina
  et al.
  Högskolan i Borås.
  Snellman, Ingrid
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Telefonmötets vårdrelation2007In: Vård i Norden, ISSN 0107-4083, E-ISSN 1890-4238, Vol. 86, no 27, p. 4-8Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: A large part of the work a nurse conducts at a Primary Care Centre consists of counselling patients over the phone. The patients are sorted and prioritised on the basis of these conversations. Aim: The aim of this study is to describe how the patients experience the caring relationship with the nurse during phone counselling at a Primary Care Centre. Method: In-dept interviews were conducted with ten adult Swedish speaking persons who contacted a nurse at two Medical Care Centres, during a two week period. Results: The patients experienced  that they received a good caring relationship with the nurses. This meant to be treated friendly, be taken seriously and to be able to have a dialog about their problems with the nurse. They wanted to feel unique, empowered and treated as individuals. They could sometimes feel disappointed when an unbalance occurred between the expectations of the patients and the advice they received. Nurses that were stressed influenced the caring relationship in a negative way. Conclusions: Overall the patients experienced a good caring relationship with the nurses, but the nurses were not always aware of how they where perceived.

   

   

   

 • 518.
  Bonanno, George A.
  et al.
  Department of Counseling and Clinical Psychology, Teachers College, Columbia University .
  Kennedy, Paul
  Oxford Doctoral Course in Clinical Psychology, Oxford University and Stoke Mandeville Hospital, The National Spinal Injuries Centre, Department of Clinical Psychology.
  Galatzer-Levy, Isaac R.
  Department of Psychiatry, New York University School of Medicine .
  Lude, Peter
  Swiss Paraplegic Research and Swiss Paraplegic Center, Notwil.
  Elfström, Magnus
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Trajectories of resilience, depression and anxiety following spinal cord injury2012In: Rehabilitation Psychology, ISSN 0090-5550, E-ISSN 1939-1544, Vol. 57, no 3, p. 236-247Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose/Objective: To investigate longitudinal trajectories of depression and anxiety symptoms following spinal cord injury (SCI) as well as the predictors of those trajectories. Research Method/Design: A longitudinal study of 233 participants assessed at 4 time points: within 6 weeks, 3 months, I year, and 2 years from the point of injury. Data were analyzed using latent growth mixture modeling to determine the best-fitting model of depression and anxiety trajectories. Covariates assessed during hospitalization were explored as predictors of the trajectories. Results: Analyses for depression and anxiety symptoms revealed 3 similar latent classes: a resilient pattern of stable low symptoms, a pattern of high symptoms followed by improvement (recovery), and delayed symptom elevations. A chronic high depression pattern also emerged but not a chronic high anxiety pattern. Analyses of predictors indicated that compared with other groups, resilient patients had fewer SCI-related quality of life problems, more challenge appraisals and fewer threat appraisals, greater acceptance and fighting spirit, and less coping through social reliance and behavioral disengagement. Conclusion/Implications: Overall, the majority of SCI patients demonstrated considerable psychological resilience. Models for depression and anxiety evidenced a pattern of elevated symptoms followed by improvement and a pattern of delayed symptoms. Chronic high depression was also observed but not chronic high anxiety. Analyses of predictors were consistent with the hypothesis that resilient individuals view major stressors as challenges to be accepted and met with active coping efforts. These results are comparable to other recent studies of major health stressors.

 • 519.
  Bondesson, Beatrice
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  ATT VARA ÖPPEN FÖR OLIKHETER I TIDER AV FÖRÄNDRING: Barnmorskors och BVC-sjuksköterskors erfarenheter av föräldrars behov av tidigt föräldrastöd2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Society has an obligation to offer parents support of various types, an example of such a support is “parent support”. The purpose of this study has been to describe midwives and child health care nurses conceptions of the need for early parent support. The definition of early parent support in this study is the first two weeks after delivery. Since the 1970:ies the Swedish delivery and “BB” care has changed in that the time in hospital care after delivery has been reduced from in average six days, till an average of two days. This change created new demands for the information given to new parents by the child health care nurse. The author used a qualitative content analysis and carried out six interviews. The informants were midwives and child health care nurse from different clinics. The result show that today’s information society have resulted in parents being very well informed, and the informants see it as part of their parent support means helping parents to find valid information in the flow of information available. This confirms research which show that much of the information parents gather themselves on the internet is incorrect. The need for experienced personal available for advice and support has also increased with reduced time spent at the hospital. However, research show that mothers value the advice available from their mothers just as high as that given by healthcare personal. The study also shows that those involved in parent support needs to be open to differences between parents.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 520. Bonn, S. E.
  et al.
  Holmberg, E.
  Regional Cancer Center Western Sweden, Gothenburg, United States.
  Hugosson, J.
  Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Bälter, Katarina
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Is leisure time sitting associated with mortality rates among men diagnosed with localized prostate cancer?2020In: European Journal of Cancer Prevention, ISSN 0959-8278, E-ISSN 1473-5709, Vol. 29, no 2, p. 134-140Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE: Being physically active postdiagnosis has been associated with lower rates of prostate cancer progression and mortality, but studies investigating postdiagnostic time spent sitting are lacking. We aim to study the association between leisure time sitting after a prostate cancer diagnosis and overall and prostate cancer-specific mortality. METHODS: Data from 4595 men in Sweden, diagnosed with localized prostate cancer between 1997-2002 and followed-up until the end of 2012, were analyzed. Time spent sitting during leisure time postdiagnosis was categorized into <2, 2-3, 3-4, and >4 h/day. Multivariable-adjusted Cox proportional hazards models were used to estimate hazard ratios (HRs) with 95% confidence intervals (CI) of postdiagnosis leisure time sitting and a joint variable of sitting time and exercise, and time to overall or prostate cancer-specific death. RESULTS: The results showed no significant associations between postdiagnostic leisure time sitting and overall or prostate cancer-specific mortality rates. When the joint effect of both sitting and exercise time was considered, borderline significantly lower mortality rates for overall and prostate cancer-specific mortality were seen among participants that sat the least and exercised the most compared to the reference category with participants sitting the most and exercising least (HR: 0.75; 95% CI: 0.56-1.00 and HR: 0.61; 95% CI: 0.36-1.05, respectively). CONCLUSIONS: No significant association between leisure time sitting and mortality rates among men diagnosed with localized prostate cancer was seen. This study does not support an association between leisure time sitting per se; however, being physically active may have beneficial effects on survival among men diagnosed with localized prostate cancer.

 • 521. Book, Tommy
  et al.
  Stier, Jonas
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Ghettot: Fysisk gränsdragning och social barriär1999In: Geografiska Notiser, ISSN 0016-724X, no 4, p. 212-219Article, book review (Other academic)
 • 522. Book, Tommy
  et al.
  Stier, Jonas
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Staden en etnisk spelplan1999In: Invandrare & Minoriteter, ISSN 0346-6566, no 1, p. 18-21Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 523.
  Borg, Alexandra
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Lind, Josephine
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Det sociala stödets betydelse vid en sorgeprocess2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Någon gång i livet kommer de flesta individer tvingas möta på de svårigheter som en sorg för med sig. Sorg är en reaktion på en förlust. Syftet med studien var att belysa stödformer som kan hjälpa individer i deras sorgeprocess. Där sorgeprocessen i detta fall relaterar till förlusten av en närstående. Deltagarna var 23 stycken kvinnor mellan åldrarna 19-62 som hade upplevt en sorgeprocess till följd av närståendes bortgång. Materialet bestod av en enkät med öppna frågor. De insamlade enkäterna analyserades genom en meningskoncentrering för att bilda övergripande teman. För att kontrollera reliabiliteten i analysen genomfördes ett interbedömarreliabilitetstest. Studien resulterade i att familj, partner och vänner ansågs som det mest betydelsefulla stödet. Hur man upplever och hanterar sorg är individuellt. Därmed är även tidsaspekten för en sorgeprocess varierande.

  Download full text (pdf)
  Det sociala stödets betydelse vid en sorgeprocess.pdf
 • 524.
  Borg, Matilda
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Lyeskova, Valeriya
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  "VI FÅR JU INTE SÄTTA NÅGON GRÄNS. DET ÄR JU ETT SJÄLVBESTÄMMANDE": En studie om hur personal på LSS-boenden arbetar för att främja brukares självbestämmanderätt2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur personal på LSS-boenden arbetar för att främja brukares självbestämmanderätt. Studien undersöker hur långt brukares självbestämmanderätt sträcker sig och personalens möjligheter och tillvägagångssätt för att främja självbestämmande. Metoden är kvalitativ som bygger på en vinjett som efterföljs av semistrukturerade intervjuer med personal på LSS-boenden i Sverige. Totalt utfördes åtta enskilda intervjuer samt en gruppintervju med två deltagare på totalt fyra boenden. De teorier som användes i denna studie är organisationsteorin samt Goffmans teoretiska perspektiv. Resultatet visar att i situationer då det handlar om fara för livet behöver personalen begränsa brukares självbestämmanderätt, dessa situationer behöver personalen ständigt ta ställning till. För att främja brukares självbestämmande arbetar personalen med att kartlägga brukares önskemål samt arbeta motiverande och vara lyhörda och stöttande. Faktorer som underlättar personalens möjligheter att främja brukares självbestämmande är utbildning samt en stöttande relation mellan kollegor och fungerande ledarskap på arbetsplatsen. Slutsatsen av denna studie är att personalens tillvägagångssätt spelar stor roll för att möjliggöra brukares självbestämmande. Tillvägagångssätten behöver anpassas efter brukaren vilket gör att relationen mellan brukare och personal är avgörande för att brukaren ska ha möjlighet till självbestämmande.

  Download full text (pdf)
  Självbestämmande LSS
 • 525.
  Borg, S.
  et al.
  Linköping University, Sweden.
  Öberg, B.
  Linköping University, Sweden.
  Nilsson, L.
  Linköping University, Sweden.
  Söderlund, Anne
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Bäck, M.
  Linköping University, Sweden.
  The role of a behavioural medicine intervention in physiotherapy for the effects of rehabilitation outcomes in exercise-based cardiac rehabilitation (ECRA) - the study protocol of a randomised, controlled trial2017In: BMC Cardiovascular Disorders, ISSN 1471-2261, E-ISSN 1471-2261, Vol. 17, no 1, article id 134Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: To help patients with coronary artery disease (CAD) benefit from the positive health effects attained by exercise-based cardiac rehabilitation (CR), adherence to these programmes according to international guidelines is important. Strategies to increase adherence to exercise-based CR are mainly an unexplored area. The objective of this study is to investigate the effects of a behavioural medicine intervention in physiotherapy, containing goal-setting, self-monitoring and feedback, with the aim of improving rehabilitation outcomes for exercise-based CR, compared with usual care. Methods: This is a randomised, controlled trial. A total of 160 patients with CAD will be included consecutively at the Coronary Care Unit at a university hospital in Sweden. Patients are randomised 1:1 using sealed envelopes to usual care or a behavioural medicine intervention in physiotherapy, in addition to usual care for 4 months. Outcome assessment at baseline, 4 and 12 months includes submaximal aerobic capacity (primary outcome), exercise adherence, muscle endurance, level of physical activity, biomarkers, anxiety and depression, health-related quality of life, patient enablement and self-efficacy (secondary outcomes). Discussion: This is the first study to evaluate the role of an integrated behavioural medicine intervention in exercise-based CR in the effects of rehabilitation outcomes. The results of this study will provide valuable information about the effect of these interventions in exercise-based CR and it has the potential to inform and assist in further treatment in secondary prevention for patients with CAD. Trial registration: The study include all items from the World Health Organization Trial Registration Data Set. Trial registration number: NCT02895451, 2016-08-16, retrospectively registered. 

 • 526.
  Borgersen, Olivia
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Lind, Amanda
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  FYSISK AKTIVITET, PSYKOSOCIALA FAKTORER OCH LIVSKVALITÉ HOS BARN MED ONKOLOGISKA SJUKDOMAR: En systematisk litteraturstudie2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Cancer is one of the most common causes of death amongst children and about 300 children in Sweden get sick every year. Social, psychological and physical factors are negatively affected in children with cancer, which has a negative impact on their quality of life. Children with cancer should be offered physical activity as psychosocial symptoms can be reduced by it.

  Objective was to compile research on how behavioral change in form of physical activity could possibly affect bio-physcho-social factors and the quality of life of children with oncological diseases and to assess the quality of those studies.

  Method: A systematic literature study was conducted where the searches were made in the databases PubMed, Medline and CINAHL Plus. Seven studies were included in accordance to the objective and issues of the study. The quality was assessed according to SBU's review templates for randomized controlled trial.

  Results: Four studies reported that physical activity affects the quality of life of children with cancer. One study showed effect on physical factors and two showed no statistically significant effects. Five of the studies were assessed to be of high quality and two of average.

  Conclusions: A behavioral change in the shape of physical activity may affect biopsychosocial factors and the quality of life of children with oncological diseases.

  Download full text (pdf)
  Borgersen & Lind
 • 527.
  Borglund, Lisa
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Ungdomsledares upplevelser av ideellt arbete: En kvalitativ studie om ungdomsledares upplevelser av ideellt arbete och hur det påverkar hälsan2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det finns ett stort engagemang för att arbeta ideellt i organisationer i Sverige. Människor ger av sin tid och delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter för att skapa gemenskap och en bra tillvaro för andra människor. Det gör att engagemanget blir positivt för både den fysiska och psykiska hälsan hos ideella arbetaren. Studiens syfte var att undersöka hur ledare upplever att arbeta med ungdomar i en ideell organisation och hur detta påverkar ledarnas egen hälsa. För att besvara syftet valdes en kvalitativ metod med semi-strukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Sex personer som var aktiva inom ungdomsorganisationer valdes genom ett målinriktat urval att delta i studien. Materialet analyserades genom en manifest innehållsanalys. Resultatet visar att ungdomsledarna engagerar sig för att ha möjlighet att skapa bättre förutsättningar för ungdomar och ge dem en bra tillvaro med vuxna de kan lita på. Genom stöd från kollegor och samarbete mellan organisationer och myndigheter får ungdomsledarna goda förutsättningar för att klara av arbetet. Ungdomsledarna upplever positiva hälsoeffekter av sitt engagemang och en meningsfullhet av arbetet.    

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 528.
  Bornebrink, Anette
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Strömblad, Annelie
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Arbete på lika villkor?: En hermeneutisk studie om upplevelsen av etnisk diskriminering på arbetsmarknaden.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie har vi med hjälp av en hermeneutisk ansats studerat upplevelsen av etnisk diskriminering samt de strategier individer med dessa upplevelser använder för att hantera denna diskriminering. Vi har utfört kvalitativa intervjuer där vi intervjuat tio personer vilka själva beskriver sig ha upplevt etnisk diskriminering. Vårt syfte är att öka förståelsen för hur föreställningar om "den andre" påverkar den individ som inkluderas i denna kategori. Vi har tagit oss an vårt material med hjälp av teorier om kategorisering och exkludering och funnit att människor med en annan etnisk bakgrund än svensk upplever att etnisk diskriminering verkar exkluderande på arbetsmarknaden, något som påverkar deras liv som helhet genom en upplevelse av att ständigt behöva stå till svars för sina rättigheter och lika villkor. I vår huvudtolkning betraktar vi denna upplevelse som en rättegång där individer ständigt står åtalade. Brotten de åtalade står till svars för är på basis av "annanhet", vad som kännetecknar denna "annanhet" förändras ständigt och gör det omöjligt för individen att helt frikännas från åtalspunkterna.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 529. Boroujeni, Ali Zargham
  et al.
  Mohammadi, Rakhshandeh
  Oskouie, Sayede Fatemeh Haghdoost
  Sandberg, Jonas
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Iranian nurses' preparation for loss: finding a balance in end-of-life care2009In: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 18, no 16, p. 2329-2336Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim. To explore the nurse-patient interaction in terminally ill situations in acute care, focusing on the nurses' preparation for loss. Background. Caring for dying patients can be a distressing and sometimes even threatening experience for nurses. Despite the vast body of literature on nurse/patient interaction and the quality of end-of-life care, few studies focus specifically on nurses' experience. Design. A grounded theory approach was used to explore nurses' interaction with dying patients and their families and examine how nurses deal with situations in which the patient's death is inevitable. Method. Eighteen nurses were interviewed up to three times each at three teaching hospitals in Isfahan, Iran, during autumn 2006. A shortlist of possible participants was obtained by means of theoretical sampling and those who had experienced the death of patients and were able to express their feelings verbally were selected. Results. The results clarified a core consideration: striking a balance between restorative and palliative care, information and hope, expectations and abilities and intimacy and distance. Conclusion. Attaining a balance in caring for dying patients is a major challenge to nurses: it concerns not only their interactions with patients and their families, but also their perceptions of themselves and their actions in end-of-life care. Relevance to clinical practice. In end-of-life care, it is important for nurses to be able to change the focus of their care when the patient's condition is diagnosed as irreversible. They also need to be well equipped to maintain a balance, thereby preparing themselves for the patient's forthcoming death.

 • 530.
  Bose, C. Nahlen
  et al.
  Karolinska Inst, Stockholm, Sweden..
  Bjorling, G.
  Karolinska Inst, Stockholm, Sweden.;Red Cross Univ Coll, Stockholm, Sweden..
  Elfström, Magnus
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Persson', H.
  Karolinska Inst, Dept Clin Sci, Danderyd Hosp, Stockholm, Sweden..
  Saboonchi, F.
  Karolinska Inst, Stockholm, Sweden.;Red Cross Univ Coll, Stockholm, Sweden..
  ASSESSMENT OF COPING IN A CHRONIC HEART FAILURE PATIENT POPULATION: THE BRIEF COPE RESTRUCTURED2014In: International Journal of Behavioral Medicine, ISSN 1070-5503, E-ISSN 1532-7558, Vol. 21, p. S17-S17Article in journal (Other academic)
 • 531.
  Bose, C. Nahlen
  et al.
  Karolinska Inst, Stockholm, Sweden.
  Bjorling, G.
  Karolinska Inst, Stockholm, Sweden.
  Elfström, Magnus
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Persson, H.
  Karolinska Inst, Stockholm, Sweden.
  Saboonchi, F.
  Karolinska Inst, Stockholm, Sweden.
  Implementation of coping effectiveness training in patients with chronic heart failure: participants evaluations indicate psychosocial benefits2015In: European Journal of Cardiovascular Nursing, ISSN 1474-5151, E-ISSN 1873-1953, Vol. 14, p. S10-S10Article in journal (Refereed)
 • 532.
  Bose, C. Nahlen
  et al.
  Karolinska Inst, Dept Clin Sci, Danderyd Hosp, Stockholm, Sweden.;Swedish Red Cross Univ Coll, Stockholm, Sweden..
  Persson, H.
  Karolinska Inst, Dept Clin Sci, Danderyd Hosp, Stockholm, Sweden..
  Bjorling, G.
  Karolinska Inst, Dept Clin Sci, Danderyd Hosp, Stockholm, Sweden.;Swedish Red Cross Univ Coll, Stockholm, Sweden..
  Ljunggren, G.
  Karolinska Inst, LIME, Stockholm, Sweden.;Stockholm Cty Council, Publ Healthcare Serv Comm Adm, Stockholm, Sweden..
  Elfström, Magnus
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Saboonchi, F.
  Swedish Red Cross Univ Coll, Stockholm, Sweden.;Karolinska Inst, Dept Clin Neurosci, Stockholm, Sweden..
  Evaluation of a coping effectiveness training intervention in patients with chronic heart failure a randomized controlled trial2016In: European Journal of Cardiovascular Nursing, ISSN 1474-5151, E-ISSN 1873-1953, Vol. 15, p. S1-S1Article in journal (Other academic)
 • 533.
  Boto, Sophia
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Abdulla Khalaf, Manar
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att vara anhörig till en närstående med cancer: En innehållsanalys baserad på självbiografier2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Att vara anhörig till en närstående med cancer
 • 534.
  Boudon Ladholm, Macarena
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Doula - Ett positivt komplement för fäder i samband med barnafödande: Kvalitativ intervjustudie med några fäder2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 60 credits / 90 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 535.
  Boussaid, Lena
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Dahlgren, Monica
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Lindwall, Lillemor
  Univ Karlstad.
  Nurses learn caring theory by being co-researchers in a surgical setting2012In: Nurse Education Today, ISSN 0260-6917, E-ISSN 1532-2793, Vol. 32, no 4, p. 393-398Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper present findings from research on the following issues: How nurses from surgical unit learn a caring theory by being co-researchers in a research group. The aim was to describe the learning process of the nurses when they were co-researchers in a research group. The study has a qualitative design and a hermeneutical approach. Data were collected through interviews with seven registered nurses in hospital in mid Sweden. The study shows that nurses learn caring by listening to each other. Four sub-themes emerged through the interpretation: Nurses learn caring theory by listening to each other when they are; giving time to talk to one another, expressing their actions in words, sharing thoughts with others and allowing themselves to be touched by each other's stories. The new understanding highlights that learning in research groups can be understood as a learning process, where nurses listen to one another and thereby create an expression and meaning of their experiences through caring theory, while at the same time developing their profession. Nurses learn caring theory by being co-researchers in a research group. In order for this to happen, the research collaboration should be characterized by realism and engagement. (C) 2011 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 • 536.
  Boussaid, Lena
  et al.
  Karlstads Universitet, Sweden.
  Wiklund Gustin, Lena
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Handledning: att stödja andras professionella utveckling2019In: Vårdande vid psykisk ohälsa: på avancerad nivå / [ed] Wiklund Gustin, Lena, Lund: Studentlitteratur AB, 2019, 3, p. 673-697Chapter in book (Other academic)
 • 537.
  Boxner, Ellen
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Fröling, Adrian
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Manliga sjuksköterskors upplevelser av att vård2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Nightingale’s idea of caring as a call for women is a milestone in the nursing profession. Men had before Nightingale had a significant role in caring but today male nurses only represent approximately 10 percent of registered nurses in Sweden. Eriksson describes in her theory that fundamentally man is a caregiver and the importance of a caring relationship. However there are experiences among patients that male nurses are not suitable for caring and that they prefer care from a female nurse. Connells theory about masculinity as connected to the male body generates an image of the man as strong, insensitive and aggressive.

  Aim: To describe male nurses’ experiences of caring.

  Method: A descriptive literature review drawn from 10 qualitative research articles.

  Results: Three themes emerged through the analysis; Attitude of caring, touching and intimate care and masculinity and caring. Male nurses often had to develop special strategies for example in establishing a caring relationship. The caring relationship and caring could be difficult for male nurses and the importance of being adaptable was therefore emphasized. Touching was described as delicate and many described the importance of being careful to avoid misunderstandings.

  Conclusion: Male nurses need to be careful and able to adapt both in caring for male and female patients. Male nurses have to think before they take action to a greater extent than female nurses.

  Download full text (pdf)
  Manliga sjuksköterskors upplevelser av att vårda
 • 538.
  Boyev, Marat
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Motivation till integration: En kvalitativ undersökning om handledarnas uppfattning kring ensamkommande flyktingbarns motivation till integration2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The refugee policy has been a debated topic in Sweden since the large refugee wave in 2015. Many of the refugees were unaccompanied children from Afghanistan, Iraq and Syria among other countries. The unaccompanied refugee children received accommodation support such as placements in family homes and home-care, where daily care was provided. The purpose of the present study was to evaluate the supervisors in home for cares perception regarding motivation of unaccompanied refugee children to integrate into the Swedish society, and to what extent they are motivated. The study was based on a qualitative approach with semi-structured interviews as a design. A targeted-oriented approach has been applied to a home for care in Vasteras, with a total of five respondents who participated in the survey. Data was analyzed through a manifest content analysis. The result shows that the unaccompanied refugee children’s motivation for integration is mainly affected by the asylum process. They have the ability to be motivated to integrate into the Swedish society, however, due to long process of an asylum decision, stress and anxiety increases among the unaccompanied refugee children, which influences the motivation to integrate into the Swedish Society.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 539.
  Bozjko Månson, Ludmila
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Patienters upplevelser av tumörsår som syns och luktar2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 540.
  Brandfors, Johanna
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Endermark, Hanna
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Stjärnfamiljers Adoptionsprocess: En kvalitativ studie om Upplevelser och Erfarenheter2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this study about starfamilys who has gone thru an adoption process have focus laid on answering the question: What does it mean to adopt as a starfamily? This study has its focus on two groups, single women and samesex couples. By using a goal-oriented selection in a qualitative study where focus have been capturing the experiences and emotions that our respondents have experienced. We have analysed with a hermeneutic approach and interpreted the material. The results show there is a gap in knowledge in the social field about these selected groups and an exclusion can occur because of the twosome- and heterosexual norm in the society. Another result is that some social workers have a fear of being seen as discriminatory and because of this the treatment of these adoptive families can be different from the treatment towards heterosexual couples. The results also show that the wait for children various in lengths and feelings that are described as a rollercoaster is portrayed by the respondents. The conclusion in this study is that our respondents have a mainly positive experience from their adoptions but there are still reasons to study this topic furthermore to gain more knowledge to social workers.

  Download full text (pdf)
  Stjärnfamiljers Adoptionsprocess
 • 541.
  Brask, Anna
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  De Basso, Gabriella
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Inaktiva äldres syn på vad som har betydelse för beteendet fysisk aktivitet: En kvalitativ intervjustudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: The number of elderly in our society is increasing and the quantity of physically inactive seniors is growing along with it, this observation can be viewed as a global health issue. By exploring inactive elderly people´s view of physical activity it can contribute to valuable knowledge for supporting this age group into a more physical active lifestyle.

  Aim: To find out what elderly experiences have importance for being physically active, and what they think can make them change their behavior into a more physically active lifestyle.

  Method: The study was qualitative, semistructured interviews were made, a convenient sample of six women, 65-74 years old, were included. Data were interpreted inductive with a qualitative content analysis and then sorted into codes and categories.

  Result: Physical environment and external support was considered to be important by elderly inactive people to be more physically active. Ordinary everyday activities are prioritized over physical exercise. External support, changed habits after retirement, knowledge, experience and attitudes regarding physical activity. This altogether results in an impact on the level of physical activity amongst elders.  

  Conclusion: The psychosocial factors  were perceived to have great importance in terms of physical activity. The participants expressed how the support from the surroundings has a great importance for a behavioural change.

  Download full text (pdf)
  INAKTIVA ÄLDRES SYN PÅ VAD SOM HAR BETYDELSE FÖR BETEENDET FYSISK AKTIVITET: En kvalitativ intervjustudie
 • 542.
  Breitholtz, Agneta
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Snellman, Ingrid
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Fagerberg, Ingegerd
  Ersta Sköndal University College, Stockholm, Sweden, Karolinska Institutet, Stockholm.
  Carers’ ambivalence in conflict situations with older persons2013In: Nursing Ethics, ISSN 0969-7330, E-ISSN 1477-0989, Vol. 20, no 2, p. 226-237Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to illuminate the meaning of professional carers’ experiences in caring situations when a conflict of interest arises with the older person receiving care. The findings reveal the complexity of the carers’ ambivalence when facing a conflict of interest, weighing between the older persons’ right to self-determination and external demands. The carers are alone in their ambivalence and the conclusion is that they need help and support to be more present in the encounter. The implication for this study is a person-centred practice, and to focus on people as interdependent on support carers to maintain older people’s right to self-determination in the relationship.

 • 543.
  Breitholtz, Agneta
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare. Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Snellman, Ingrid
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Fagerberg, Ingegerd
  Department of Health Care Sciences of Ersta Sköndal University College and Researcher.
  Older people’s dependence on caregivers’ help in their own homes and their lived experiences of their opportunity to make independent decisions2013In: International Journal of Older People Nursing, ISSN 1748-3735, E-ISSN 1748-3743, Vol. 8, no 2, p. 139-148Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to illuminate the meaning of older people’s dependence on caregivers’ help, and of their opportunity to make independent decisions.

  Background. Throughout the world, the older population is growing, and in Sweden, the system of care for older people is currently undergoing change. Older people in the need of care are expected to live at home for as long as possible.

  Design.A qualitative and life world approach was used.

  Methods. Audio-taped interviews were conducted with twelve older persons living at home, dependent on daily municipal home help service. A phenomenological hermeneutic method was utilised to disclose the meanings of lived experiences.

  Finding. The findings revealed three themes : being facilitated to make one’s own decisions, being hindered from making one’s own decisions, struggling for vs. resigning oneself to losing the opportunity to make one’s own decisions.

  The comprehensive understanding revealed that as older people become more dependent on caregivers’ help, their opportunity to self-determine is challenged and this is stressful for them.

  Conclusion. The older persons assess their opportunity to self-determine differently, depending on who they are as a person. The caregivers need an awareness of this, and further research is needed to gain knowledge and understanding of how caregivers can improve the way they support and enhance older people’s opportunity to decide for themselves.

  Implications for practice. The findings revealed older persons need to exercise more self-determination and caregivers’ need for knowledge to enable this. Further, it indicates a move towards a person-centred approach to focus on persons as individuals and see them as interdependent. The findings contribute to improvements in similar contexts worldwide.

 • 544.
  Brengdahl, Emelie
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Göthlin, Sofia
  CHEFERS UPPFATTNING OMFÖRUTSÄTTNINGAR FÖRHANDLEDARE ATT BEDRIVAVERKSAMHETSFÖRLAGDUTBILDNING FÖRFYSIOTERAPEUTSTUDENTER: En kvalitativ intervjustudie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 545.
  Breséus, Maria
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Muftić Eriksson, Johanna
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  En hand att hålla: Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienten efter ett cancerbesked2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 546.
  Briander, Emma
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Artursson Kjell, Louise
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att vårda palliativt: En litteraturstudie utifrån sjuksköterskornas upplevelser2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: When curative treatment is no longer possible, palliative care is provided. Previous research shows that patients experience the nurses as competent, full of empathy and warm but sometimes they experience lack of communication and that the nurses seem distracted. Family members experience a lack of communication and information from the nurses and they would like better emotional support from the nurses. Aim: To describe nurse’ experiences of caring for patients in palliative care at the end of life. Method: A systematic literature study based on ten qualitative articles with a descriptive synthesis. Results: Nurses experience that they are in need of more training and education to be able to develop their competence in palliative care. They also experience that they are in need of support to be able to process the existential thought that occur when caring for dying patients. Conclusion:Nurses require more education about palliative care and end of life care. Nurses are in need of more support to be able to process their existential thoughts but also to satisfy patients and family member’s needs.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 547.
  Briby, Ellinor
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Özarslaner, Zuhal
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  "En förebild för många": En kvalitativ studie om integrering och framgång på den svenska arbetsmarknaden2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka vilka de bakomliggande faktorerna hos den enskilda individen med utländskbakgrund som nått framgång på den svenska arbetsmarknaden är. De viktigaste bakomliggande faktorerna som vi funnit i vår undersökning för att nå framgång på arbetsmarknaden är vilja, motivation, engagemang och ansvar. Både vår forskning och tidigare forskning har visat att en positiv syn på det ”nya samhället” har en viktig betydelse för den enskilde individen som kan ses som en bidragande faktor gällande framgång i samhället. Gemensamt för vår forskning och tidigare forskning är dessutom att utbildning och språklig färdighet, samt att ständigt vara aktiv i personlig utveckling och på så sätt vara flexibel är avgörande för att nå framgång genom att nå de individuella målen. Detta visar på att Giddens flexibilitet, struktureringsteori, samt den ontologiska tryggheten ligger till grund för individens lyckade integrering i det nya samhället. Detta ses som en grundläggande bas att sedan bygga vidare på. Det har även visat sig att Bourdieus kapitalteori är något som byggs upp under tidens gång, samt att individens habitus och livsbana inte har haft någon större påverkan på individen. Resultatet bygger på en hermeneutisk metodansats där empirin samlades in genom tio stycken kvalitativa intervjuer i dialogform med respondenter som har utländsk bakgrund.    

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 548.
  Bring, Annika
  et al.
  Uppsala University.
  Bring, Johan
  University of Gävle.
  Söderlund, Anne
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Wasteson, Elisabeth
  Mid Sweden University.
  Åsenlöf, Pernilla
  Uppsala University.
  Coping patterns and their relation to daily activity, worries, depressive mood, and pain intensity in acute Whiplash Associated Disorders2013In: International Journal of Behavioral Medicine, ISSN 1070-5503, E-ISSN 1532-7558, Vol. 20, no 2, p. 293-303Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND:

  There is a lack of knowledge regarding how individuals with acute whiplash-associated disorders (WAD) appraise and cope with situation-specific stressors.

  PURPOSE:

  The aim of the study was to describe the daily process of coping reported in a daily coping assessment by individuals with acute WAD within 1 month after the accident. More specifically, profiles of coping strategies were identified and patterns between stressors, primary and secondary appraisals, and coping strategy profiles were described in relation to reported level of activity, worries, depressed mood and pain intensity during the day.

  METHOD:

  A descriptive and exploratory design was applied. Two hundred and twenty-nine whiplash-associated disorders-daily coping assessment (WAD-DCA) collected during seven consecutive days from 51 participants with acute WAD in Sweden, were included. Cluster analysis was used to obtain coping strategy profiles and data were graphically visualised as patterns through the coping process.

  RESULTS:

  When measuring coping as a daily process relating to the specific stressful situation, different coping process patterns appeared. During days with a high degree of physical and mental well-being, high self-efficacy beliefs seemed to be working as an important secondary appraisal, whereas during days with a low degree of physical and mental well-being primary appraisals of the stressor as a threat and catastrophic thoughts were present in the coping process.

  CONCLUSIONS:

  Early identification of situational- and individual-specific stressors, appraisals and coping efforts as measured by the WAD-DCA may contribute to the understanding of the coping process in the acute stage of WAD and its possible impact on recovery and adjustment.

 • 549.
  Bring, Annika
  et al.
  Uppsala University, Sweden.
  Söderlund, Anne
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Wasteson, Elisabeth
  Mid Sweden University, Sweden.
  Åsenlöf, Pernilla
  Uppsala University, Sweden.
  Daily stressors in patients with acute Whiplash Associated Disorders2012In: Disability and Rehabilitation, ISSN 0963-8288, E-ISSN 1464-5165, Vol. 34, no 21, p. 1783-1789Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose: Stressors in acute whiplash associated disorders (WAD), as reported on a daily basis, have hitherto been neglected in research. The primary aim of this study was to describe the most stressful daily situation or event reported by individuals with acute WAD within a month of a whiplash trauma. Another aim was to describe the meaning and significance of these daily stressors, i.e. primary appraisal. Method: A descriptive design with a content analysis approach was used. 260 WAD-daily coping assessments (WAD-DCA) generated during 1 week by 51 participants with acute WAD were included in the study. Stressors were analysed using qualitative content analysis. Results: The reported stressors generated 13 categories covering a wide range of stressful situations in daily life related to (i) work, (ii) physical symptoms, (iii) feelings and cognitions, (iv) family and home responsibilities and (v) recreation. The majority of the stressors were appraised as "expected" as well as "disabling". Most threatening stressors were related to work, driving and feelings/cognitions. Conclusions: The wide variety of stressors indicates that it is not only pain itself that influences daily life in acute WAD. Early identification of individual and situation-specific stressors gives new data regarding what bothers individuals suffering from WAD after a collision and may be helpful in understanding the coping process in relation to specific stressors and stressor appraisals

 • 550.
  Bring, Annika
  et al.
  Uppsala university, Sweden.
  Åsenlöf, Pernilla
  Uppsala university, Sweden.
  Söderlund, Anne
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Comparison of different treatment approaches after acute WAD – Standard-treatment compared to behavioural medicine interventions: A randomized group study2010In: European Journal of Pain, ISSN 1090-3801, E-ISSN 1532-2149, Vol. 13, no S1, p. S265-Article in journal (Refereed)
891011121314 501 - 550 of 4080
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf