Endre søk
Begrens søket
92939495969798 4701 - 4750 of 4890
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 4701.
  Åberg, Olof
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Nödvärnsrätten med fokus på försvarlighetsbedömningen2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I det här arbetet behandlas nödvärnsinstitutet med inriktning på den försvarlighetsbedömning

  som företas, för att avgöra huruvida det våld som använts i självförsvar kan anses vara

  rättsenligt. Särskilt utrymme har ägnats åt att beskriva hur denna bedömning påverkas av det

  faktum att det för den nödvärnshandlande funnits andra ur våldssynpunkt mindre allvarliga

  handlingsvägar än den som använts för att avvärja ett angrepp.

  Framställningen inleds med att en översiktlig bild av nödvärnsrätten presenteras. Här fastslås

  inledningsvis att nödvärn, som stadgas i 24 kap. 1§ BrB, är en så kallad objektiv

  ansvarsfrihetsgrund. Härmed menas att det är oväsentligt för bedömningen vad den

  nödvärnshandlande hade för uppsåt med sin handling. Vidare förklaras att man endast har rätt

  till nödvärn om någon av de nödvärnssituationer, som uttömmande räknas upp i 2 st. 1-4 pp,

  är för handen. Den som agerar i vad denne uppfattar som en nödvärnssituation och i sitt

  agerande håller sig inom nödvärnsrättens ramar skall gå fri från ansvar, även om det i

  verkligheten inte var en nödvärnssituation. Personen i fråga har handlat i så kallat inbillat eller

  putativt nödvärn och uppsåt till det brott som begåtts saknats därmed. Om en tilltalad framför

  en nödvärnsinvändning är det åklagarens uppgift att övertyga rätten om att denna är obefogad.

  Bevisbördan ligger alltså hos åklagaren. Nödvärnsexcess innebär att den som använt för

  mycket våld i självförsvar ändå kan anses ha hållit sig inom lagens ramar, om han vid det

  tillfället svårligen kunde besinna sig. Här beaktas bland annat den angripnes personliga

  förutsättningar att hantera situationen.

  Framställningen går sedan in djupare på försvarlighetsbedömningen och begreppet ”uppenbart

  oförsvarligt”. Lagtexten analyseras och vad som talar för och emot en bred tolkning berörs.

  För att ge en uppfattning om vad uppenbart oförsvarligt verkligen innebär och hur HD tolkat

  begreppet i praktiken presenteras sedan en mindre praxisstudie. Här berörs även bland annat

  nödvärn medelst skjutvapen, livsfarligt våld vid avvärjande av våldtäkt, nödvärn medelst kniv

  och även till viss del excessbedömningen.

  Vidare behandlas hur nödvärnsrätten påverkas av det faktum att det för den

  nödvärnshandlande funnits andra ur våldssynpunkt mindre allvarliga handlingsvägar än den

  som använts för att avvärja ett angrepp. Först fastslås att om angriparen är ett barn eller

  psykiskt störd ställs högre krav på att den nödvärnshandlande förebyggt våldsanvändning och

  kanske avlägsnar sig istället för att försvara sig. Fanns en möjlighet att genom ett verbalt

  agerande avstyra en attack kan detta vägas in i försvarlighetsbedömningen. Våld kunde

  kanske ha undvikits genom ett rop på hjälp eller genom att göra klart för en angripare att man

  är beväpnad eller att man inte är den han tror. Att det fanns andra människor i närheten som

  man kunde fått hjälp av kan också spela in. Det är dock tveksamt om det är rätt att utgå ifrån

  att människor i allmänhet kommer till undsättning i en angreppssituation. Vidare fastslås att

  man i regel har rätt att stanna kvar och med våld försvara sig även om en möjlighet att

  avlägsna sig fanns. I de fall där dödligt våld förekommit ställs dock betydligt högre krav på att

  man undersökt förekomsten av och utnyttjat alternativa handlingsvägar, för att inte anses ha

  agerat uppenbart oförsvarligt. Slutligen berörs problematiken angående så kallat framkallat

  nödvärn, alltså huruvida nödvärnsrätten bör täcka även farliga situationer som någon själv har

  försatt sig i eller rent av framkallat.

 • 4702.
  Åberg, Olof
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Social adekvans2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I det här arbetet behandlas den oskrivna ansvarsfrihetsgrunden social adekvans. Begreppet och dess tillämpningsområden beskrivs och analyseras sedan ur olika aspekter.

  Framställningen inleds med en beskrivning av brottsbegreppet. Här förklaras att brottsbegreppet har en objektiv sida som innefattar begrepp som rekvisit, effekt, adekvat kausalitet och gärningsculpa, vilka förklaras översiktligt. Brottsbegreppets subjektiva sida innehållande olika typer av uppsåt och oaktsamhet förklaras också.

  Framställningen fortsätter med att beskriva de skrivna ansvarsfrihetsgrunderna. De viktigaste bestämmelserna angående dessa finnes i BrB:s 24 kapitel och i Polislagen. Ansvarsfrihetsgrunderna skall i princip läsas in i alla brottsbeskrivningar och kan ses som ett negativt element i brottsbegreppet. Det finns objektiva och subjektiva ansvarsfrihetsgrunder. Huvudregeln är att de objektiva ansvarsfrihetsgrunderna friar från ansvar även då gärningsmannen inte visste att någon av dessa var tillämplig.

  Härefter kommer ett kapitel där en grundläggande beskrivning av social adekvans ges. Här fastslås bland annat att social adekvans är en så kallad oskriven ansvarsfrihetsgrund som i doktrinen kallats för en ”dogmatisk slasktratt”, eller en ”säkerhetsventil” för det straffrättsliga systemet. Social adekvans kan ses som ett samlingsnamn för ett antal icke kodifierade undantagsregler som på objektiv grund friar från ansvar. Domstolarna har alltså en viss möjlighet att anse en straffbelagd gärning vara laglig, trots att lagstöd för detta saknas. Exempel på hur social adekvans har använts i praxis ges, och likaså synen på begreppet i den något äldre doktrinen.

  Social adekvans viktigaste tillämpningsområden gås sedan igenom och förklaras. Idrott och lek, medicinska ingrepp och åtgärder, angrepp på egen rättssfär, rättslig nöd, handlande i annans intresse och lärares rätt till visst våld är de områden som behandlas.

  Institutet social adekvans analyseras sedan ur ett antal aspekter. Först diskuteras några begreppsliga frågor. En uppfattning som presenteras och undersöks är den att beteckningen social adekvans står för en juridisk slutsats och inte för ett argument eller skäl för att inte anse brott föreligga. En av övriga frågor som är föremål för diskussion är vilken syn HD tycks ha på begreppet. I det följande avsnittet analyseras institutets vaga och uttunnade relation till det rättsliga systemet och institutet jämförs också med det liknande institutet nåd. Social adekvans karaktär som objektiv ansvarsfrihetsgrund undersöks härnäst. Bland annat presenteras argument för att ett subjektivt moment, likt det som i vissa situationer kan finnas i samtycke, kan läsas in i social adekvans. Slutligen undersöks huruvida det är lämpligt och möjligt att kodifiera social adekvans. Detta synes vara mycket svårt då man på straffrättens område vill undvika generalklausuler.

 • 4703.
  Ågren, Jack
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Billighet, återhållsamhet och tolerans - Ett humanitetsperspektiv på billighetshänsynen i BrB 29 kap. 5 §2007Annet (Annet vitenskapelig)
 • 4704.
  Ågren, Jack
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Straffrabatt för kronvittnen som riskerar hot om allvarliga repressalier2010Inngår i: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, nr 3, s. 697-703Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 4705.
  Ågren, Jack
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Trafiktjänstemäns befogenheter vid fall av bedrägligt beteende och spärrforcering2009Inngår i: Festskrift till Suzanne Wennberg / [ed] Lars Heuman, Madeleine Leijonhufvud, Annika Norée, Solna: Norstedts Juridik AB , 2009, 1:1, s. 529-537Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 4706.
  Ågren, Jack
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Utvisning på grund av brott - bedömningen vid kollision mellan barns behov av föräldern och samhällsintresset.: Tillika fråga om menprövning2008Inngår i: Juridisk Tidsskrift, ISSN 1100-7761, nr 3, s. 724-731Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 4707.
  Ågren, Karin
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Ett konstant eller fluktuerande beviskrav i brottmål: Särskilt om bevisvärdering i sexualbrottsmål2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • 4708.
  Åhlund, Ida
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Anställd på projekt: En tidsbegränsad anställningsform som kombinerar trygghet och flexibilitet?2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Projektanställningen är en tidsbegränsad anställningsform som i dagens lagbestämmelse motiveras av ”arbetets särskilda beskaffenhet”. En projektanställning är många gånger förknippad med specialistkompetens, som används i företag för att utveckla och skapa nytänkande. Andra tidsbegränsade anställningsformer, å andra sidan, är många gånger till för att täcka ett tillfälligt behov av personal av olika slag.

  Flexibilitet benämns allt oftare som rådande norm i samhället och sägs ha växt fram ur globalisering, internationalisering och ny teknologi. Flexibla företag kännetecknas många gånger som effektiva, konkurrenskraftiga och nischade. För att uppfylla dessa krav på flexibilitet anser sig arbetsgivare behöva anställa flexibelt. Tidsbegränsade anställningar har blivit kännetecknande för att uppfylla flexibilitet i organisationer. Som ett motsatsförhållande till detta kan anställningsskyddet sägas stå. En tidsbegränsad anställning upplevs allt som oftast otrygg. En sådan anställningsform sägs befinna sig i periferin utanför en trygg tillsvidaretjänst. Tidsbegränsade anställningar måste därför få något arbetsrättsligt skydd. Detta skydd ska ges genom att missbruk av användandet av sådana anställningar förhindras.

  Lagstiftaren har ett ansvar att kombinera en arbetstagares rätt till trygghet med samhälleliga förhållanden. Således ska lagstiftaren beakta trygghet och flexibilitet, eftersom det ses som rådande norm. Mitt syfte har varit att belysa lagstiftarens resonemang kring tidsbegränsade anställningar, med betoning på projektanställning, i förhållande till flexibilitetsbehov vid lagändringar.

  Jag har i analysen ställt mig frågande till huruvida flexibilitet är rådande norm i samhället. Min återhållsamma uppfattning grundar sig i att flexibilitet inte kunnat fastställas statistiskt. Å andra sidan finns det företag som är av flexibel karaktär. Dessa företag behöver möjligtvis anställa tidsbegränsat varpå jag anser att rekvisitet ”arbetets särskilda beskaffenhet” i och med en projektanställning fyller detta flexibilitetsbehov.

 • 4709.
  Åhman, Ingrid
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Ne bis in idem i konkurrensrätten: Överensstämmer EU-domstolens tolkning av idem-begreppet i konkurrenssituationer med Europakonventionen och EU:s stadga?2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • 4710.
  Åhman, Karin
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Rättsutlåtande om inkorporation av Barnkonventionen2011Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Jag har av Rädda Barnen blivit ombedd att utreda frågan om att inkorporera Barnkonventionen med svensk rätt. I detta uppdrag ingår enligt uppdragsbeskrivningen att ”sammanställa ett faktaunderlag och en analys i frågan. Vidare ska en redogörelse av orsakerna till att Sverige valt att inkorporera vissa internationella dokument tas fram, samt en jämförelse med några länder som har inkorporerat Barnkonventionen, framförallt Norge, göras. Avslut-ningsvis ingår att problematisera kring för- och nackdelar med att inkorporera Barnkonventionen.” I det följande kommer jag att redovisa hur Barnkonventionen har behandlats i svensk rätt. Därefter redovisar jag vilka erfarenheter som finns från inkorporationen av Europakonventionen (den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna), med svensk rätt. Det norska exemplet med Barnkonventionen lyfts sedan fram. Avslut-ningsvis redovisas olika argument för respektive emot inkorporation och vilka argument som får anses väga tyngst. Inledningsvis beskriver jag i korta ordalag hur internationella konventioner behandlas i svensk rätt.

 • 4711.
  Åkerblad, Henrik
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Liljeblad, Rickard
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  MiFID - Mycket att leva upp till?: En uppsats om Markets in Financial Instruments Directive2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Sammanfattning

  MiFID, direktiv om marknader för finansiella instrument är ett nytt europeiskt regelverk för den finansiella sektorn som träder i kraft den 1: a november 2007. Direktivet syftar till att förstärka konkurrenskraften för den finansiella sektorn, förbättra konsumentskyddet samt inkludera hela utbudet av finansiella tjänster och produkter. Då MiFID: s införlivande i svenska lag försenades fick de svenska värdepappersföretagen under 2007 en relativt kort tidsperiod på sig att anpassa sina verksamheter till de nya bestämmelserna. Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka svårigheter tre svenska värdepappersföretag erfarit vid arbetet med att anpassa deras verksamheter till de nya bestämmelserna i MiFID. Vi har studerat direktivet och jämfört med nuvarande regleringar samt genomfört fyra intervjuer, varav tre med svenska värdepappersföretag av varierande storlek. Genom vår undersökning har vi funnit att särskilt två områden varit besvärliga för våra respondenter, orderhanteringen och kundkategoriseringen.

  Abstract

  MiFID, the Markets in Financial Instruments Directive is a new European regulation for the financial service industry which comes in to effect on 1 November 2007. The purpose of the directive is to strengthen the competitiveness of the financial sector, improve consumer protection and include all financial services and products. Because the implementation of MiFID into Swedish law was delayed the Swedish securities firms were given a relatively short period of time during 2007 to adapt their businesses to the regulations in MiFID.

  The purpose of our thesis is to examine what difficulties three Swedish securities firms have experienced making their businesses compliant with the new regulations in MiFID. We have studied MiFID and compared it with Swedish regulations and carried through four interviews, three with Swedish securities firms of different size. Through our research we have found that client order handling and client categorisation were experienced as troublesome areas.

 • 4712.
  Ånesjö, David
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för juridik.
  Upphovsrätt och mönsterrätt för industriell design inom EU: hur ett icke-harmoniserat område utnyttjas i kommersiella syften2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  A group of companies that only recently has caught the attention of Swedish designers, enterprises and media are the so -called "furniture pirates". In Sweden it’s mainly two companies that have ended up in the spotlight. The online stores Ikon M and Designers Revolt are two companies which currently sell replicas of famous Swedish and foreign designers. Although the designs sold are copyright protected in Sweden, and most other European countries, the right holders can only stand by and watch as more or less exact copies are sold for a fraction of the price of the originals.The business model - to exploit the EU’s free movement of goods and the UK's short term of copyright protection in matter of mass-produced art (industrial design) - has proven successful for the companies that practice it. The question is for how long and to what extent these companies will be able to conduct such activities in the future. Despite the fact that the area of applied art in general is a non-harmonized area and that global conventions such as the Berne Convention explicitly leaves to each country to decide how copyright protection for works of applied art should be treated in national law, the European Court has in a number of judgments created an uncertainty in question what measure of freedom the national legislature really has in this matter. It seems like the UK rather want to be safe than sorry and has suggested a change in national copyright law which, when it comes into effect, will treat mass-produced art in the same way as any other art.Corporate responsibility has also shown to be dependent on in which way they market themselves towards their consumers. A company which directly addresses consumers in another Member State, may be making themselves guilty of copyright infringement, even though the goods sold are legal in the country of the seller.This paper aims to provide for an overview on how protective conditions prevalent for industrial design in the context of the international and European legal regulation of copyright and design right.One way to ascertain what is applicable to industrial mass-produced designs is to introduce clear-cut legislation at EU level where works of applied art, as a work category, is provided with provisions concerning the matter of to what extent such works should be protected and how this is to be done.

 • 4713.
  Åstrand-Melin, Emil
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Utvidgade avlägsnanden i europeisk belysning: En analys av förenligheten med Europakonventionen och en jämförelse med finsk rätt2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • 4714.
  Åström, Karin
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Juridiska institutionen.
  Granström, Görel
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Juridiska institutionen.
  Den svenska regleringen av hatmotiverade brott: i linje med internationella normer?2017Inngår i: Jubileumsskrift till Juridiska institutionen 40 år / [ed] Örjan Edström, Johan Lindholm & Ruth Mannelqvist, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet , 2017, s. 285-301Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 4715.
  Åström, Karin
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Juridiska institutionen.
  Marmo, Marinella
  Department of Law, Flinders University, South Australia.
  Aird, Elyse
  Department of Law, Flinders University, South Australia.
  Victims of Labor Trafficking: A Comparative Study between Sweden and Australia2013Inngår i: International Perspectives in Victimology, ISSN 2156-6194, Vol. 7, nr 2, s. 25-35Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The focus of actions to combat human trafficking has been mainly directed towards sexual exploitation, whilst other types of human trafficking have been given little attention. This comparative paper highlights victim characteristics, based on court cases, as potential factors leading to their exploitation in Australia and Sweden. Both countries have only recently adopted criminal legislation prohibiting labor trafficking, and there have only been a few court cases of labor trafficking in either country. The low number of court cases may be the result of focus on trafficking for sexual exploitation, and also to labor trafficking victims being socially constructed as fragile and naïve, setting an unrealistic ‘benchmark’ for their identification and successful prosecution. This study identifies patterns that emerge from the comparison, highlighting that labor trafficking victims who are considered ‘a strong case to be presented in court’ are viewed as ‘ideal’ victims, and that traffickers are not from organized crime groups that can be monitored at a transnational level. It is argued that the current trafficking legislation has a focus which reduces the likelihood of a conviction for labor trafficking, but also that its limitations are bound to broader socio-political understanding of victims in this area.

 • 4716.
  Åström, Pia
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Saliba, Diala
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Vad omfattas av undantaget för försäkringstjänster i 3 kapitlet 10 § mervärdesskattelagen?: 2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

 • 4717.
  Öberg, Jacob
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Effective limits to the exercise of union competences: a case study of regulatory criminal law2013Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 4718.
  Öberg, Jacob
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Legal basis for the criminal enforcement of EU policies2014Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 4719.
  Öberg, Jacob
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Legal Diversity, Subsidiarity and the Case for Harmonization of EU Criminal Law2013Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 4720.
  Öberg, Jacob
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Limits to EU Powers: A Case Study of EU Regulatory Criminal Law2017Bok (Fagfellevurdert)
 • 4721.
  Öberg, Jacob
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Subsidiarity and EU Procedural Criminal Law2015Inngår i: European Criminal Law Review, ISSN 2191-7442, Vol. 5, nr 1, s. 19-45Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This article examines how subsidiarity can limit the exercise of EU procedural criminal law competence. It argues for a narrow understanding of subsidiarity, suggesting that EU procedural criminal law legislation can only be directed at problems which are of a cross-border nature. By analysing a specific piece of EU legislation, the new Victims Directive, it is shown how the subsidiarity principle can be enforced. The article sustains that the Victims Directive can be criticised on subsidiarity grounds as the directive fails to adequately account for the link between victim rights and the application of the principle of mutual recognition, since the directive fails to explain properly the need to regulate local victim rights. The article also draws some broader reflections on the justifications for EU harmonization. It is argued that EU initiatives in procedural criminal law have not primarily been driven by the need to facilitate mutual recognition and free movement but rather motivated by a general concern to deliver a common European sense of justice. Whilst this approach from the EU legislator can be justified from a moral perspective, it flies in the face of the idea that decisions should be taken as closely as possible in respect of citizens.

 • 4722.
  Öberg, Jacob
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Subsidiarity as a Limit to the Exercise of EU Competences2017Inngår i: Yearbook of European Law, ISSN 0266-7223, Vol. 36, s. 391-420Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This article examines how subsidiarity can limit the exercise of EU competence. It suggests that the problems of reconstructing subsidiarity cannot be seen in isolation from the issue of judicial review. In a substantive sense it contends that subsidiarity can be reconceptualised as a principle that challenges the internal market justification for exercise of Union competences. It argues for a narrow understanding of subsidiarity, suggesting the EU legislator to demonstrate the risk or the existence of a transnational market failure or a transnational interest in order to substantiate EU harmonization. From the perspective of judicial enforcement the key argument is to change the focus from ‘substantive review’ to ‘procedural review’ of subsidiarity in order to meet institutional concerns. The proposed standard of review suggests that the EU legislator must offer ‘adequate reasoning’ and ‘relevant evidence’ to maintain that EU legislation conforms to the subsidiarity principle.

 • 4723.
  Öberg, Jacob
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  The legal basis for EU criminal law harmonisation: a question of federalism?2018Inngår i: European Law Review, ISSN 0307-5400, Vol. 43, nr 3, s. 366-393Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Article 83(2) TFEU, introduced by the Treaty of Lisbon, confers a power on the EU to harmonise Member States’ legislation to define criminal offences and criminal sanctions. Nonetheless, uncertainty persists as to whether this provision exhaustively determines the EU’s power to adopt criminal law to enforce its policies. The article outlines the core case for viewing art.83(2) TFEU as a lex specialis. It argues that the post-Lisbon constitutional design, alongside principled and teleological considerations, support a Member State centred approach for criminal law competence. This is particularly the case with regard to the adoption of harmonisation measures.

 • 4724.
  Öberg, Jacob
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  ‘The principle of subsidiarity and the harmonisation of national criminal procedure’2014Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This article examines how subsidiarity can limit the exercise of EU procedural criminal law competence. It argues for a narrow understanding of subsidiarity, suggesting that EU procedural criminal law legislation can only be directed at problems which are of a cross-border nature. By analysing a specific piece of EU legislation, the new Victims Directive, it is shown how the subsidiarity principle can be enforced. The article sustains that the Victims Directive can be criticised on subsidiarity grounds as the directive fails to adequately account for the link between victim rights and the application of the principle of mutual recognition, since the directive fails to explain properly the need to regulate local victim rights. The article also draws some broader reflections on the justifications for EU harmonization. It is argued that EU initiatives in procedural criminal law have not primarily been driven by the need to facilitate mutual recognition and free movement but rather motivated by a general concern to deliver a common European sense of justice. Whilst this approach from the EU legislator can be justified from a moral perspective, it flies in the face of the idea that decisions should be taken as closely as possible in respect of citizens.

 • 4725.
  Öberg, Jacob
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  The Rise of the Procedural Paradigm: Judicial Review of EU Legislation in Vertical Competence Disputes2017Inngår i: European Constitutional Law Review, ISSN 1574-0196, E-ISSN 1744-5515, Vol. 13, nr 2, s. 248-280Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  EU Law-Vertical competence review of EU secondary law-Court of Justice control of the exercise of EU legislative powers-Strict procedural review of EU legislation-Standard of judicial review and intensity of judicial review-Judicial review as a safeguard of federalism-Constitutional review of EU legislation-Proportionality, subsidiarity and principle of conferral-Balance between the EU legislator's prerogatives and the need to ensure that EU legislation conforms to the precepts of EU law-Distribution of competences between Member States and the EU.

   

 • 4726.
  Öberg, Jacob
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Union Regulatory Criminal Law Competence after Lisbon Treaty2013Inngår i: Crime, criminal law and criminal justice in Europe : a collection in honour of Prof. Em. Dr. H.C. Cyrille Fijnaut / [ed] H-J Albrecht and A. Klip, Leiden: Brill Nijhoff , 2013, s. 297-324Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 4727.
  Öberg, Maria
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete. Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Östberg, Ylva
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  LSSLag eller värdegrun?: Vad styr i praktiken?2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  LAG ELLER VÄRDEGRUND. VAD STYR I PRAKTIKEN?Öberg, MariaÖstberg, YlvaÖrebro UniversitetAkademin för juridik, psykologi och socialt arbeteSocionomprogrammetSocialt arbete, 61-90 poängC-uppsats, 15 poängHt 2009

   

  Sammanfattning

  Studien syftar till att belysa den problematik som finns gällande tillämpningen av lagstiftningen i brottsbalken (BrB, 1962:700) och offentlighet – och sekretesslagen (OSL, 2009:400) då brukare inom 9:9 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS, 1993:387) begår brott. Dessutom vill vi undersöka chefers tillämpning av ovan nämnda lagstiftning utifrån fiktiva fall. Vidare syftar studien till att undersöka hur de etiska grundprinciperna inom LSS påverkar enhetschefernas beslut om åtgärder gällande situationer då brukare begått brott. Vi vill också undersöka om det finns en problematik med att brukare inom LSS begår brott.

  Vi har använt oss av en kvalitativ metod där fyra semistrukturerade intervjuer genomförts med chefer inom verksamhetsområdet. Intervjuerna utgick delvis ifrån två fiktiva fall. Vi ville med det ge alla respondenter samma utgångs punkt. Vi har transkriberat vårt material för att tematisera och tolka det.

  Studien visar på att det finns en problematik med tillämpningen av lagstiftningen. Samtliga respondenter visste i teorin hur lagstiftningen såg ut, men ingen av respondenterna visste hur lagstiftningen tillämpades. Resultatet visar också att det finns en skillnad i synen på värdegrunderna beroende på hur nära brukaren respondenten arbetar. De respondenter som arbetat närmast brukarna vill skydda brukarna från allt ont, vilket ibland kan påverka brukarnas möjligheter att uppleva de värdegrunder som finns inom LSS. Respondenterna som inte arbetade nära brukarna uppfattade brukarna som vilka medborgare som helst.

  Nyckelord: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS 1993:387), Offentlighet och sekretesslagen (OSL 2009:400), Brottsbalken (BrB 1962:700), värdegrunder inom LSS, chef.

   

 • 4728.
  Öberg, Marja-Liisa
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  From EU Citizens to Third Country Nationals: The Legacy of Polydor2016Inngår i: Britain Alone!: The Implications and Consequences of United Kingdom Exit from the EU / [ed] P.J. Birkinshaw, A. Biondi, Kluwer Law International, 2016Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 4729.
  Öberg, Marja-Liisa
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  From EU Citizens to Third Country Nationals: The Legacy of Polydor2016Inngår i: European Public Law, ISSN 1354-3725, E-ISSN 1875-8207, Vol. 22, nr 1, s. 97-114Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This article considers the possible effects of ‘Brexit’ on British nationals who would no longer be EU citizens. Any Member State withdrawing from the Union is unlikely to cut all ties to the Internal Market. It is almost inevitable that a departing State would need to set up a bilateral or multilateral arrangement for the purpose of continuing to participate in the Internal Market. The analysis compares the legal status of the citizens of a withdrawing state vis-à-vis EU citizens and examines whether and under what conditions third country nationals are conferred rights and obligations in the EU Internal Market which are equal to those enjoyed by EU citizens. In this context, the possibility of using the Polydor doctrine to empower third country nationals to an extent comparable to EU nationals is explored.

 • 4730.
  Ödberg, Christer
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Miljöbalken och hushållen2008Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 4731.
  Ödberg, Christer
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Skogsavverkningsrätt2004Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  An analysis from civil law point of view with special reference on one hand to the parties´ rights and obligations and on the other hand to the treatment of cer-tain third party conflicts. An agreement between a landowner and another subject of law meaning that the latter is entitled to fell trees on the landowner’s property is according to Swedish law regarded as right to use the property, a usufruct. The Swedish Real Estate Law, however, does not pay much attention to the question of the parties’ rights and obligations regarding this kind of usufruct. Since this kind of agreement has also got important similarities with purchase, it has in Swedish legal writing been a common point that the Swedish Sale of Goods Act ought to be, either directly or analogically, applicable at least as long as the question concerns the parties rights and obligations. The dissertation examines some of several unclear or uncertain questions concerning the parties´ rights and obligations and especially such questions that from a practical point of view seem to be of interest in the line of business. A few examples of questions of this kind that are discussed are if and when the risk is handed over to the feller, if the feller has to pay compensation even if the felling has not been carried out, if the feller is entitled to make claims against the landowner if there is faults or shortage or the land-owner’s corresponding possibilities if the feller breaches the contract. In this connection special questions concerning the forming of standard contracts in this field are observed. The dissertation also deals with different kinds of third party conflicts concerning rights to fell trees. In this case there is no doubt that the rules of the Real Property Code are applicable, but the special circumstances seem to make the application troublesome, especially when the conflict primarily has reference to the ownership of the timber in-stead of the right to use the property. Such conflicts where the creditors of the feller or the landowner are involved are also examined. The main purpose is to find appropriate answers to the different questions according to Swedish law, but the answers are often uncertain. In several questions the relevant ju-ridical sources are not admitting certain conclusions. These difficulties have more or less enforced an approach to the subject characterised by recommendations and sugges-tions de lege ferenda.

 • 4732.
  Öder, Anna
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Anknytning till ett visst land: Om skillnader och likheter i hur vistelse beaktas2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • 4733.
  Öman, Sören
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen, Stockholm Centre for Commercial Law.
  AD om arbetsbrist, turordning och företrädesrätt2014 (oppl. 1)Bok (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 4734.
  Öman, Sören
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen, Stockholm Centre for Commercial Law.
  AD om arbetstagarbegreppet och tidsbegränsad anställning2016Bok (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 4735.
  Öman, Sören
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen, Stockholm Centre for Commercial Law.
  AD om skadestånd, lön och preskription enligt LAS2015Bok (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 4736.
  Öman, Sören
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen, Stockholm Centre for Commercial Law.
  AD om uppsägning av personliga skäl och avskedande2013Bok (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 4737.
  Öman, Sören
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen, Stockholm Centre for Commercial Law.
  Alkoholkontroll och personuppgiftslagen2011Inngår i: Blendow Lexnova, nr februariArtikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 4738.
  Öman, Sören
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen, Stockholm Centre for Commercial Law.
  Allmän visstidsanställning ska lättare övergå till tillsvidareanställning2016Inngår i: Blendow Lexnova, nr januariArtikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 4739.
  Öman, Sören
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen, Stockholm Centre for Commercial Law.
  Anmälan av Annamaria J. Westregård, Integritetsfrågor i arbetslivet, 2002, och Peter Blume & Jens Kristiansen, Databeskyttelse på arbejdsmarkedet, 20022003Inngår i: Svensk Juristtidning (SvJT), s. 1149-1153Artikkel, omtale (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 4740.
  Öman, Sören
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen, Stockholm Centre for Commercial Law.
  Anställda i särskilt arbetsgivarbolag följer med när koncernbolag utan anställda överlåts2010Inngår i: EU och arbetsrätt, ISSN 1402-3008, nr 4, s. 8-8Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 4741.
  Öman, Sören
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen, Stockholm Centre for Commercial Law.
  Anställ­nings­skydds­lagen – Kommentar på internet2015Annet (Annet vitenskapelig)
 • 4742.
  Öman, Sören
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen, Stockholm Centre for Commercial Law.
  Anställningsskyddslagen – Kommentar på internet2014Annet (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 4743.
  Öman, Sören
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen, Stockholm Centre for Commercial Law.
  Anställningsskyddslagen – Kommentar på internet2013Annet (Annet vitenskapelig)
 • 4744.
  Öman, Sören
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen, Stockholm Centre for Commercial Law.
  Anställningsskyddslagen: sammanställning av rättspraxis1993Bok (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 4745.
  Öman, Sören
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen, Stockholm Centre for Commercial Law.
  Anställ­nings­skydds­praxis2014 (oppl. 7 uppl.)Bok (Annet vitenskapelig)
 • 4746.
  Öman, Sören
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen, Stockholm Centre for Commercial Law.
  Anställningsskyddspraxis2006 (oppl. 3)Bok (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 4747.
  Öman, Sören
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen, Stockholm Centre for Commercial Law.
  Anställningsskyddspraxis2008 (oppl. 4)Bok (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 4748.
  Öman, Sören
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen, Stockholm Centre for Commercial Law.
  Anställningsskyddspraxis2012 (oppl. 6)Bok (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 4749.
  Öman, Sören
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen, Stockholm Centre for Commercial Law.
  Anställningsskyddspraxis2010 (oppl. 5)Bok (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 4750.
  Öman, Sören
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen, Stockholm Centre for Commercial Law.
  Anställningsskyddspraxis2004 (oppl. 2)Bok (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
92939495969798 4701 - 4750 of 4890
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf