Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
78910111213 451 - 500 av 7812
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 451.
  Asiimwe, Edgar Napoleon
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Lim, Nena
  Usability of government websites in Uganda2010Ingår i: Electronic Journal of e-Government, ISSN 1479-439X, E-ISSN 1479-439X, Vol. 8, nr 1, s. 1-12Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Government websites offer great benefits to citizens and governments. Such benefits, however,cannot be realized if websites are unusable. This study investigates usability of government websites in Uganda.Using the feature investigation method, the study evaluated four Ugandan government websites according tothree perspectives. Results show that websites are partially usable in the design layout and navigationperspectives but are rather weak in stating legal policies. Evaluation results provide the Ugandan governmentwith a clear picture of what needs to be improved according to international website design standards. Moreover,the parsimonious evaluation framework proposed in the research is useful for any country that wants to do aquick and easy evaluation of their government websites.

 • 452.
  Asiimwe, Edgar Napoleon
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Zubair Khan, Sana
  Ubiquitous Computing in Education: A SWOT Analysis by Students and Teachers2013Ingår i: QScience Proceedings: 12th World Conference on Mobile and Contextual Learning (mLearn 2013), Hamad bin Khalifa University Press , 2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Learning from anywhere anytime is a contemporary phenomenon in the field of education that is thought to be flexible, time and cost saving. The phenomenon is evident in the way computer technology mediates knowledge processes among learners. Computer technology is however, in some instances, faulted. There are studies that highlight drawbacks of computer technology use in learning. In this study we aimed at conducting a SWOT analysis on ubiquitous computing and computer-mediated social interaction and their affect on education. Students and teachers were interviewed on the mentioned concepts using focus group interviews. Our contribution in this study is, identifying what teachers and students perceive to be the strength, weaknesses, opportunities and threats of ubiquitous computing and computer-mediated social interaction in education. We also relate the findings with literature and present a common understanding on the SWOT of these concepts.

  Results show positive perceptions. Respondents revealed that ubiquitous computing and computer-mediated social interaction are important in their education due to advantages such as flexibility, efficiency in terms of cost and time, ability to acquire computer skills. Nevertheless disadvantages where also mentioned for example health effects, privacy and security issues, noise in the learning environment, to mention but a few. This paper gives suggestions on how to overcome threats mentioned.

 • 453.
  Ask, Andreas
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet.
  The Role of Enterprise Architecture in Local eGovernment Adoption2012Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  eFörvaltning ses som ett medel för att göra kommunalt förvaltningsarbete mer effektivt och interoperabelt. Dock begränsas kommuner av oförmåga att uppnå det vilket försvårar genomförandet av deras uppdrag. En orsak till varför införandet av eFörvaltning inte ger de systematiska fördelar som efterfrågas beror på att införandet av informations och kommunikations teknologier (IKT) inte är tillräckligt. Förändringen som krävs kan inte ske över en natt utan är en gradvis förändring över tid som även kräver nya sätt att arbeta på. Kommuner behöver hantera sin eFörvaltningsutveckling på ett mer strukturerat sätt för att öka möjligheterna att förverkliga de fördelarna som sägs kunna erhållas. Enterprise Architecture (EA) har på senare tid kommit att ses som en möjlig lösning för att komma tillrätta med denna problematik. Genom att arbeta mot en EA skapas möjligheten att brygga IKT system med affärsprocesser och därigenom leda till effektivitet och interoperabilitet. Dock är EA inom offentlig sektor ifrågasatt. Forskare menar att EA saknar tydlig definierad omfattning och begreppsvärld, vilket gör användningen av EA inom förvaltningsarbete svår. De omfattande logiska EA ramverk som finns idag saknar innehåll som är specifikt relaterade till offentlig sektor. Vari det blir problematiskt att arbeta mot en EA inom offentlig sektor.

  Denna licentiatavhandling lägger följande forskningsfråga: ”Vilken roll har EA för införandet av eFörvaltning inom Svenska kommuner?” Samt följande underfrågor ”Vilka förutsättningar finns för att använda EA vid eFörvaltningsutveckling?” ”Vad har Örebro kommun uppnått genom att arbete mot en EA i deras eFörvaltningsutveckling?” Och ”Vilka problem har Örebro kommun upplevt av att arbeta mot en EA vid eFörvaltningsutvecklingen?”. En longitudinell fallstudie av ett eFörvaltningsutvecklingsprojekt i Örebrokommun genomfördes mellan 2007 och 2009 med syfte att utröna dessa frågor och för att skapa insikt om EAs roll för eFörvaltningsutveckling. Förutsättningar, resultat och upplevda problem vid eFörvaltningsutvecklingen studerades. I anslutning till detta empiriska arbete genomfördes även en jämförandestudie av eFörvaltningsmål såsom de anges i officiella statliga dokument inom så väl Sverige som i EU gentemot förmodade fördelarna med EA som diskuteras i samtida EA-litteratur.

  Studien visar att EA som fenomen ses som en förutsättning för att lyckas med eFörvaltning. 7 viktiga aspekter gällande förutsättningen för att lyckas med kommuners eFörvaltningsutveckling identifierades: Skillnaden mellan administrativa och politiska ansvaret, Politiskt mandat, Politisk timing, Resursfördelning, Samordning under NPM, Leverantörsberoende, Val av standard och bäst praxis. För att förbättra möjligheten att röna framgång i eFörvaltningsutveckling behöver dessa aspekter aktualiseras och hanteras. New Public Management (NPM) som styrmodell utgör ett strukturellt hinder för eFörvaltningsutveckling som förhindrar en mer explicit användning av EA-ramverk, vilket påverkar möjligheten att uppnå uppsatta mål negativt. Trots den strukturella problematik som föreligger, kan stöd erhållas genom att arbeta utifrån ett ”EA-tänk”. Ett ”EAtänk” kan här ses som ett medel för att påbörja förändringen mot en EA utan att för den delen explicit använda sig av ett EA-ramverk, eller -metod. Dock är det viktigt skapa en förståelse för att ”EA-tänk” som fenomen i sin tur ger upphov till strukturer och således kan leda till problem som även de måste hanteras för att eFörvaltningsutveckling skall lyckas. eFörvaltning, NPM och ett ”EA-tänk” skapar en strukturell triad där olika strukturella egenskaper i vissa fall sammanfaller med varandra vari de kan stödja kommuner i dess arbete och således bidra till positiv utveckling. Medan det i andra fall leder till negativ utveckling där administrationen upplever problem att ta till sig av de rekommendationer eFörvaltningsprojektet kan tänkas ge till organisationen som helhet. Paradoxalt nog skapar denna strukturella triad en situation där kommuner måste arbete runt sig själv för att komma framåt. Normer och befintliga strukturer i kommuner förhindrar effektiv samarbete både internt mellan olika förvaltningar och externt gentemot andra kommuner och landsting vilket leder till fragmentariska framsteg mot projektmålen och i slutänden även kommunens övergripande mål gällande eFörvaltningsutveckling. Givet de i många fall motstridiga strukturella egenskaper som finns mellan NPM och eFörvaltning innebär att det initiala arbetet mot EA i eFörvaltningsutveckling är ett ytterst komplext fenomen. För att öka möjligheten att eFörvaltningsutvecklingen blir lyckad krävs det att kommuner känner till och hantera den negativa inverkan NPM har på eFörvaltningsutveckling. Samtidigt behöver de känna till och hanterar problematiken som uppstår av att arbeta mot en EA genom ett ”EA-tänk”, Samt att som studien visat, EA ger inget stöd för mer politiseras mål, vari kommuner behöver annat sätt och andra strategier för sådant arbete. Detta är viktigt att beakta, speciellt med tanke på att mer politiserade mål i mångt och mycket är de mål som kommer premieras av politiker. Av just den enkla orsaken att politiker inte blir omvalda på grund av “effektiva IKT integrerade interna processer” utan blir omvalda utifrån förbättringar som är synliga och som gagnar medborgare positivt.

  Avhandlingen bidrar till forsknings genom att öka förståelse för och behovet av att hantera både positiva och negativa faktorer som påverkar möjligheten att lyckas med eFörvaltningsutveckling inom kommunalt arbete. Vilket inkluderar de 7 identifierade kritiska faktorer måste aktualiseras och hanteras för att öka möjligheten att lyckas. Den negativa effekt NPM har på eFörvaltningsutveckling och hur ett ”EA-tänk” kan leda till positiv utveckling, även om det som denna studie visat inte kan bidra till mer politiserade mål. Vad gäller denna licentiatavhandlings bidrag till praktiken så bidrar den med att belysa den problematiska situation som föreligger av att institutionaliserade strukturer i många fall verkar som ett hinder mot förändring. Studien möjliggör även till att kommuner kan skapa en förståelse för sin egna eFörvaltningsutveckling och möjligtvis kan verka för att inte uppleva samma problematik som identifierats i Örebros eFörvaltningsutveckling samt visa på hur en kommun kan arbeta för att hantera den problematik som inte kan förhindras alternativ som uppstår trots denna kunskap.

 • 454.
  Ask, Andreas
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Grönlund, Åke
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Implementation challenges: competing structures when new public management meets eGovernment2008Ingår i: Electronic government / [ed] Maria A.Wimmer, Hans J. Scholl, Enrico Ferro, Berlin: Springer , 2008, s. 25-36Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article discusses practices, opportunities and challenges in local eGovernment project management by means of a case study of a Swedish city aiming at completely refocusing services, electronic and other, to become “citizen oriented”, meaning being able to meet the citizens’ needs more effectively. Based on empirical evidence collected by interviews and document studies, the article analyzes the development towards eGovernment and “the 24/7 agency”. Analyzing the case against eGovernment success factors we find seven challenges; political timing, resource allocation, political mandate, distinction between administrative and political responsibilities, coordination of departments, dependence on providers, and wise use of standards.. These challenges are critical because they mean choices important for national eGov development are open for local politics, complicated ad-hoc alliances among cities, and influences of strong individuals and groups. The article analyzes the challenges and finds that this situation is much a consequence of the prevailing strategic model for the public sector, New Public Management (NPM). This model by design leaves these issues in a void which has to be filled by negotiations among many actors with different roles, goals, and action space. The case shows that this makes national strategic eGov development volatile as it is dependent on a large number of local political assemblies; unlike the intention, NPM politicizes eGovernment.

 • 455.
  Ask, Andreas
  et al.
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Hatakka, Mathias
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Brattvik, Peter
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Att delta eller att bara ta del – En studie om eDeltagande på de svenska riskdagspartiernas webbsidor2006Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  I denna uppsats kommer vi att undersöka vilka möjligheter det finns för medborgare att delta i den politiska processen via de svenska riksdagspartierna webbsidor. Vi kan se att den svenska demokratin har problem med lågt valdeltagande, antalet medlemmar i de politiska partierna minskar och politikerföraktet ökar. På senare år har eDemokrati framkommit som en möjlig lösning på problemet och nya tekniker och metoder möjliggör nya vägar att involvera med-borgarna i politiken. eDeltagande (eParticipation) är ett nytt begrepp som bland annat är tänkt att främja ett elektroniskt deltagande bland medborgarna i den politiska processen och debat-ten. I denna uppsats studerar vi vilka olika nivåer av ett eDeltagande som kan uppnås, vilket eDeltagande de politiska partierna vill möjliggöra och vad de faktiskt har möjliggjort. Riks-dagspartierna möjliggör för medborgare att ta del av information, vilket också stämmer över-ens med deras syfte med webbsidorna. Däremot finns det mycket att önska avseende att möj-liggöra ett aktivt deltagande, det är få eller inga funktioner som riskdagspartierna har imple-menterat för att möjliggöra detta.

 • 456.
  Ask, Andreas
  et al.
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Hatakka, Mathias
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Grönlund, Åke
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  The Örebro city citizen-oriented e-Government strategy2009Ingår i: Social and organizational developments through emerging e-Government applications: new principles and concepts / [ed] Vishanth Weerakkody, Hershey, PA: IGI Global , 2009, s. 233-253Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 457.
  Ask, Andreas
  et al.
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Hatakka, Mathias
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Grönlund, Åke
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  The Örebro City Citizen-Oriented E-Government Strategy2008Ingår i: International Journal of Electronic Government Research, ISSN 1548-3886, Vol. 4, nr 4, s. 69-88Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article discusses practices, opportunities, and challenges in local e-government project management by means of a case study involving interviews, document studies, and an element of action research, over eight months. The analysis against e-government success factors finds seven "critical issues"; political timing, resource allocation, political mandate, distinction between administrative and political responsibilities, coordination of departments, dependence on providers, and use of standards. We found these issues open for local choice, influences of strong individuals and groups, and chance. This is a consequence of the prevailing strategic model for the public sector, New Public Management, which leaves these issues to be filled by negotiations among many actors with different roles, goals, and action space. The general lesson is that there is a need for practical ways of acting strategically to reduce the risk level and increase the ability to implement policy. 

 • 458.
  Ask, Andreas
  et al.
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Hedström, Karin
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Taking initial steps towards enterprise architecture in local government2011Ingår i: Electronic government and the information systems perspective / [ed] Kim Normann Andersen, Enrico Francesconi, Åke Grönlund, Tom M. van Engers, Berlin: Springer Berlin/Heidelberg, 2011, s. 26-40Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to increase the understanding of immature use of Enterprise Architectures (EAs). In this paper we present results from an eGovernment initiative in a Swedish local government. This longitudinal case study illustrates the problems of taking initial steps of moving towards an EA during the development and implementation an eGovernment initiative. Through an analysis of goal achievements, we develop a better understanding of the challenges of using EA frameworks for local eGovernment-projects. Our results show that the immature use of the EA framework resulted in parts of the organization deviating from plan where individual members began to implement individual solutions, instead of basing decisions on the overall architecture. This impaired project’s possibility to develop towards an EA in an efficient way.

 • 459.
  Ask, Lena
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Informationssäkerhet i datorjournal: en studie med användaren i fokus2002Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Inom vårdområdet hanteras en stor mängd känslig information och den bör finnas tillgänglig utan organisatoriska hinder. Många vårdanställda får snabbare och enklare tillgång till information genom informationsteknik (IT), men IT ställer även nya krav på medvetandet om informationssäkerhet.

  Den i detta arbete studerade litteraturen menar att användarna är den största orsaken till att brister uppkommer i informationssäkerheten. Det kan bland annat förebyggas genom upprättande av informationssäkerhetspolicy samt genom att ge information till och utbilda användaren vid införande av informationssystem.

  Syftet med arbetet var att fastställa hur användare av datorjournaler påverkas av kraven på informationssäkerhet och hur användarna påverkar informationssäkerheten. Vidare var syftet att ta reda på om de rekommendationer som Datainspektionen gett ut efterföljs av användarna. Observationer och intervjuer med vårdpersonal har legat till grund för att uppnå arbetets resultat. Resultatet av observationerna och intervjuerna visar att användaren fortfarande bidrar till att det finns brister i informationssäkerheten genom att in- och utloggningsfunktionen inte stödjer personalens arbetssätt. Resultatet visar också en tydlig tendens till att information och utbildning om informationssäkerhet bör ges regelbundet till användarna för att en medvetenhet om informationssäkerhet ska uppnås. Personalen bör även få möjlighet att diskutera och repetera handhavande av datorjournalsystem samt hantering av känslig information.

 • 460.
  Askenäs, Linda
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM.
  Aidemark, Jan
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM.
  Towards a Conceptual Process-Oriented Framework for Patient-Centered e-health – An Exploratory Study of Current Projects in Sweden2010Ingår i: Proceedings of the International Conference on Society and Information Technologies / [ed] Baralt, Jorge; Callaos, Nagib; Lesso, William; Tremante, Andrés; Welsch, Friedrich, 2010Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 461.
  Asker, Lars
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Boström, Henrik
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Karlsson, Isak
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Papapetrou, Panagiotis
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Zhao, Jing
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Mining Candidates for Adverse Drug Interactions in Electronic Patient Records2014Ingår i: PETRA '14 Proceedings of the 7th International Conference on Pervasive Technologies Related to Assistive Environments, PETRA’14, New York: ACM Press, 2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Electronic patient records provide a valuable source of information for detecting adverse drug events. In this paper, we explore two different but complementary approaches to extracting useful information from electronic patient records with the goal of identifying candidate drugs, or combinations of drugs, to be further investigated for suspected adverse drug events. We propose a novel filter-and-refine approach that combines sequential pattern mining and disproportionality analysis. The proposed method is expected to identify groups of possibly interacting drugs suspected for causing certain adverse drug events. We perform an empirical investigation of the proposed method using a subset of the Stockholm electronic patient record corpus. The data used in this study consists of all diagnoses and medications for a group of patients diagnoses with at least one heart related diagnosis during the period 2008--2010. The study shows that the method indeed is able to detect combinations of drugs that occur more frequently for patients with cardiovascular diseases than for patients in a control group, providing opportunities for finding candidate drugs that cause adverse drug effects through interaction.

 • 462.
  Asker, Lars
  et al.
  Stockholms universitet, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Boström, Henrik
  Stockholms universitet, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Karlsson, Isak
  Stockholms universitet, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Papapetrou, Panagiotis
  Stockholms universitet, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Zhao, Jing
  Stockholms universitet, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Mining Candidates for Adverse Drug Interactions in Electronic Patient Records2014Ingår i: PETRA '14 Proceedings of the 7th International Conference on Pervasive Technologies Related to Assistive Environments, PETRA’14, New York: ACM Press, 2014, artikel-id 22Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Electronic patient records provide a valuable source of information for detecting adverse drug events. In this paper, we explore two different but complementary approaches to extracting useful information from electronic patient records with the goal of identifying candidate drugs, or combinations of drugs, to be further investigated for suspected adverse drug events. We propose a novel filter-and-refine approach that combines sequential pattern mining and disproportionality analysis. The proposed method is expected to identify groups of possibly interacting drugs suspected for causing certain adverse drug events. We perform an empirical investigation of the proposed method using a subset of the Stockholm electronic patient record corpus. The data used in this study consists of all diagnoses and medications for a group of patients diagnoses with at least one heart related diagnosis during the period 2008--2010. The study shows that the method indeed is able to detect combinations of drugs that occur more frequently for patients with cardiovascular diseases than for patients in a control group, providing opportunities for finding candidate drugs that cause adverse drug effects through interaction.

 • 463.
  Asker, Lars
  et al.
  Stockholms universitet, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Boström, Henrik
  Stockholms universitet, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Papapetrou, Panagiotis
  Stockholms universitet, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Persson, Hans
  Identifying Factors for the Effectiveness of Treatment of Heart Failure: A Registry Study2016Ingår i: IEEE 29th International Symposiumon Computer-Based Medical Systems: CBMS 2016, IEEE Computer Society , 2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  An administrative health register containing health care data for over 2 million patients will be used to search for factors that can affect the treatment of heart failure. In the study, we will measure the effects of employed treatment for various groups of heart failure patients, using different measures of effectiveness. Significant deviations in effectiveness of treatments of the various patient groups will be reported and factors that may help explaining the effect of treatment will be analyzed. Identification of the most important factors that may help explain the observed deviations between the different groups will be derived through generation of predictive models, for which variable importance can be calculated. The findings may affect recommended treatments as well as high-lighting deviations from national guidelines.

 • 464.
  Asker, Lars
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Boström, Henrik
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Papapetrou, Panagiotis
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Persson, Hans
  Identifying Factors for the Effectiveness of Treatment of Heart Failure: A Registry Study2016Ingår i: IEEE 29th International Symposiumon Computer-Based Medical Systems: CBMS 2016, IEEE Computer Society, 2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  An administrative health register containing health care data for over 2 million patients will be used to search for factors that can affect the treatment of heart failure. In the study, we will measure the effects of employed treatment for various groups of heart failure patients, using different measures of effectiveness. Significant deviations in effectiveness of treatments of the various patient groups will be reported and factors that may help explaining the effect of treatment will be analyzed. Identification of the most important factors that may help explain the observed deviations between the different groups will be derived through generation of predictive models, for which variable importance can be calculated. The findings may affect recommended treatments as well as high-lighting deviations from national guidelines.

 • 465.
  Asker, Lars
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Papapetrou, Panagiotis
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Boström, Henrik
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Learning from Swedish Healthcare Data2016Ingår i: Proceedings of the 9th ACM International Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments, Association for Computing Machinery (ACM), 2016, artikel-id 47Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  We present two ongoing projects aimed at learning from health care records. The first project, DADEL, is focusing on high-performance data mining for detrecting adverse drug events in healthcare, and uses electronic patient records covering seven years of patient record data from the Stockholm region in Sweden. The second project is focusing on heart failure and on understanding the differences in treatment between various groups of patients. It uses a Swedish administrative health register containing health care data for over two million patients.

 • 466.
  Asker, Lars
  et al.
  Stockholms universitet, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Papapetrou, Panagiotis
  Stockholms universitet, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Boström, Henrik
  Stockholms universitet, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Learning from Swedish Healthcare Data2016Ingår i: Proceedings of the 9th ACM International Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments, Association for Computing Machinery (ACM), 2016, Vol. 29, artikel-id 47Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  We present two ongoing projects aimed at learning from health care records. The first project, DADEL, is focusing on high-performance data mining for detrecting adverse drug events in healthcare, and uses electronic patient records covering seven years of patient record data from the Stockholm region in Sweden. The second project is focusing on heart failure and on understanding the differences in treatment between various groups of patients. It uses a Swedish administrative health register containing health care data for over two million patients.

 • 467.
  Aslam, Gulshan
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH. Forskningsområde Informationsteknik.
  Farooq, Faisal
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH. Forskningsområde Informationsteknik.
  A comparative study on Traditional Software Development Methods and Agile Software Development Methods2011Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Everyone is talking about the software development methods but these methods are categorised into the different parts and the most important are two categories, one is agile software development methods and second is using the traditional software development methods. Agile software methods are relatively considered to be quick and for the small teams. Our main mission is to check which method is better from each other, so for that purpose we go out in the software development market to meet the professional to ask about their satisfaction on these software development methods. Our research is based on to see the suitable method for the professionals; see the challenges on the adoptability of methods and which method is quicker. To perform this study we have gone through a survey questionnaire, and results are analysed by using mixed method approach. Results shows that professionals from both types of methods are satisfied but professionals with traditional methods are more satisfy with their methods with respect to development of quality software, whereas agile professionals are more satisfied with their methods with respect of better communication with their customers. With agility point of view, our study says that both methods have characteristics which support agility but not fully support, so in such case we need to customize features from both types of methodologies.

 • 468.
  Aslam, Tehseen
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system.
  Analysis of manufacturing supply chains using system dynamics and multi-objective optimization2013Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Supply chains are in general complex networks composed of autonomous entities whereby multiple performance measures in different levels, which in most cases are in conflict with each other, have to be taken into account. Hence, due to the multiple performance measures, supply chain decision making is much more complex than treating it as a single objective optimization problem. Thus, the aim of the doctoral thesis is to address the supply chain optimization problem within a truly Pareto-based multi-objective context and utilize knowledge extraction techniques to extract valuable and useful information from the Pareto optimal solutions. By knowledge extraction, it means to detect hidden interrelationships between the Pareto solutions, identify common properties and characteristics of the Pareto solutions as well as discover concealed structures in the Pareto optimal data set in order to support managers in their decision making. This aim is addressed through the SBO-framework where the simulation methodology is based on system dynamics (SD) and the optimization utilizes multi-objective optimization (MOO). In order to connect the SD and MOO software, this doctoral thesis introduced a novel SD and MOO interface application which allow the modeling and optimization applications to interact. Additionally, this thesis work also presents a novel SD-MOO methodology that addresses the issue of curse off dimensionality in MOO for higher dimensional problems and with the aim to execute supply chain SD-MOO in a computationally cost efficient way, in terms of convergence, solution intensification and accuracy of obtaining the Pareto-optimal front for complex supply chain problems. In order to detect evident and hidden structures, characteristics and properties of the Pareto-optimal solutions, this work utilizes Parallel Coordinates, Clustering and Innovization, which are three different types of tools for post-optimal analysis and facilitators of discovering and retrieving knowledge from the Pareto-optimal set. The developed SD-MOO interface and methodology are then verified and validated through two academic case studies and a real-world industrial application case study. While not all the insights generated in these application studies can be generalized for other supply-chain systems, the analysis results provide strong indications that the methodology and techniques introduced in this thesis are capable to generate knowledge to support academic SCM research and real-world SCM decision making, which to our knowledge cannot be performed by other methods.

 • 469.
  Aslani, Ehsan
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Informatik.
  Fredriksson, Johan
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Informatik.
  Reklamfilm av nyskapande och kreativ karaktär2008Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  This paper consists of a comprehensive look at the advertising industry as a whole and communication mould various guises in the context of technology development. It also describes a production in the form of a commercial for a network of ten companies called The Lodge. The result is discussed based on questions on the subject communications and marketing. The discussions of this work will then be transferred to a proposal for further research.

 • 470.
  Aslani, Ramtin
  et al.
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet.
  Eklöf, Carl
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet.
  Gezelius, Filip
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet.
  Agila metoders implementation ur ett idealtypiskt perspektiv2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 471.
  Asmussen, Linn
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Hur vårdpersonalen påverkas vid införande av IT-system: En fallstudie på ett äldreboende2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka hur vårdpersonalen på ett äldreboende påverkas vid införandet av IT-system som verktyg vid dokumentation.

  Detta är ett ämne som är omdiskuterat, eftersom det kan vara bekymmersamt att göra IT-system anpassade för vårdsektorn. Detta på grund av de höga kraven på säkerhet och sekretess samt etiska krav att dokumentationen över vårdtagaren ska ske på ett respektfullt sätt.

  Vården är en tidspressad verksamhet med ofta akuta lägen och har därmed krav på IT-system, användarna ska med en enkel process kunna dokumentera och söka inom systemet.

  Detta är en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer som metodval. Datainsamlingen utfördes med en observation som grund för att formulera de frågor som sedan användes under intervjuerna. Tio undersköterskor intervjuades på ett äldreboende, dessa undersköterskor var samtliga utvalda av äldreboendets chef.

  Resultatet i denna studie visar att tidsbristen är en bidragande faktor till att vårdpersonal inte har en positiv inställning till att använda IT-system inom vården. En anledning är att det är för tidskrävande att lära sig det nya arbetssättet. Personalen som varit yrkesverksam i tjugo år och inte har vuxit upp med användandet av datorer, anser att det är svårt att lära sig det nya arbetssättet med ett IT-system som verktyg vid dokumentation. Ytterliga en anledning till det negativa synssättet var att det var en lång procedur innan vårdpersonalen kom fram till det som skulle göras.

  De intervjuade uppger att en positiv aspekt av användandet av IT-system inom vården är att all information är samlad på ett och samma ställe. Att allt är säkerhetskopierat och att sekretessen är bättre. Genom att använda IT-system inom vården bidrar till att den vård som ges blir mer personcentrerad.

 • 472.
  Aspehed, Anne-Marie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Ger användarnas delaktighet vid förändringsarbete ökad acceptans: vilken påverkan har användbarhet och lättanvändhet2003Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete var att undersöka vilka faktorer som påverkat acceptansen hos användare, inom den kommunala verksamheten, vid införande av ett datoriserat system. Med acceptans menas att användarna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett bra och lätt sätt. Studien har gjorts utifrån användarnas perspektiv.

  Genom att genomföra en intervjuundersökning på ett flertal kommuner där användarna använder systemet Vabas/Duf, har undersökts hur användarnas upplevda acceptans påverkas av faktorerna delaktighet, användbarhet och lättanvändhet, vid införande av ett datoriserat system. Delaktigheten vid införandet av ett system innefattar även information och utbildning.

  Resultatet från undersökningen visade att delaktigheten ökade användarnas acceptans. Ingen avgörande slutsats kunde däremot dras mellan acceptans och faktorerna användbarhet och lättanvändhet, då resultatet från de båda grupperna inte visade någon märkbar skillnad.

 • 473.
  Aspling, Fredrik
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Animals, plants, people and digital technology: exploring and understanding multispecies-computer interaction2015Ingår i: Proceedings of the 12th International Conference on Advances in Computer Entertainment Technology, New York: Association for Computing Machinery (ACM), 2015, artikel-id 55Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Understanding interactions involving humans and computers has ever since its establishment in the early 1980s been a key foundation for the field of human-computer interaction (HCI) and its development. The idea that important features are going on inside the human brain (i.e. classical HCI theory/first wave) has been challenged by the importance to understand both context and collaboration among humans (i.e. modern HCI theory/second wave) and by comprising human values and experiences (i.e. contemporary HCI theory/third wave) [27]. As such, the field has been permeated by anthropocentrism, engaged in designing and accounting for human users and diverse aspects of human life.

 • 474.
  Aspling, Fredrik
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Juhlin, Oskar
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Theorizing Animal–Computer Interaction as Machinations2017Ingår i: International journal of human-computer studies, ISSN 1071-5819, E-ISSN 1095-9300, Vol. 98, s. 135-149Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The increased involvement of animals in digital technology and user-computer research opens up for new possibilities and forms of interaction. It also suggests that the emerging field of Animal–Computer Interaction (ACI) needs to reconsider what should be counted as interaction. The most common already established forms of interaction are direct and dyadic, and limited to domesticated animals such as working dogs and pets. Drawing on an ethnography of the use of mobile proximity sensor cameras in ordinary wild boar hunting we emphasize a more complex, diffuse, and not directly observable form of interaction, which involves wild animals in a technological and naturalistic setting. Investigating human and boar activities related to the use of these cameras in the light of Actor-Network Theory (ANT) and Goffman's notion of strategic interaction reveals a gamelike interaction that is prolonged, networked and heterogeneous, in which members of each species is opposed the other in a mutual assessment acted out through a set of strategies and counter-strategies. We stress the role of theory for the field of ACI and how conceptualizations of interaction can be used to excite the imagination and be generative for design. Seeing interaction as strategies and acknowledging the existence of complex interdependencies could potentially inspire the design of more indirect and non-dyadic interactions where a priori simplifications of design challenges as either human or animal can be avoided.

 • 475.
  Aspling, Fredrik
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Juhlin, Oskar
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Chiodo, Elisa
  Smelling, pulling, and looking: unpacking similarities and differences in dog and human city life2015Ingår i: Proceedings of the 12th International Conference on Advances in Computer Entertainment Technology, Association for Computing Machinery (ACM), 2015, artikel-id 64Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The problem of understanding animals, e.g., what they want and what they are doing, are recurrent matters for the emerging field of animal-computer interaction (ACI). We focus on animals in the city by bridging the field with urban studies and open up for new design opportunities in terms of the possibilities of new digital technology to re-configure animal city life. We present an ethnomethodological video analysis of the negotiations and interactional work between two leashed pugs and a handler walking down a street. We unpack similarities and differences between the two species in terms of their interests and intentions in an urban environment through detailed examination of the moments in the walk when the leash is pulled taut. We show how a strained leash can result from a conflict between the dog’s attentiveness towards other dogs by smelling and looking, and the human’s urge to move along. We propose design directions supporting the dogs’ wants and needs by accessing the handler with information on the dogs’ curiosities in other dogs by visualizing the invisible scent-universe of the dogs and encourage dog-dog interaction.

 • 476.
  Aspling, Fredrik
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Wang, Jinyi
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Juhlin, Oskar
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Plant-computer interaction, beauty and dissemination2016Ingår i: Proceedings of the Third International Conference on Animal-Computer Interaction, Association for Computing Machinery (ACM), 2016, artikel-id 5Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  We inquire into ways of understanding plant interaction through a triangulation of four approaches: a multispecies ethnography of people's ordinary practices and doings in relation to sakura trees during their short blossoming season; readings of theoretical works on human-plant relations and plants' urge to spread; a systematic review of how plants are involved in computing and computer systems; and finally a review study on how cherry blossoms are used in design and architecture. We bring these together and propose to discuss the involvement of florae in computer systems and design items through the lens of understanding plant interaction as temporally extended dissemination and agency to spread. The design intent within Animal-Computer Interaction (ACI) has been to develop systems where non-human species are seen as "users". If such an approach is applied to plants, then we need to frame research in a direction that aims to give us an understanding of what these sorts of users are doing. Since the most successful forms of dissemination are hedonic, we argue that researchers should focus more specifically on system design that supports aesthetic interaction, rather than supporting abstract contemplation, as has been common within Human-Computer Interaction (HCI).

 • 477.
  Asplund, Emil
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Integration av affärssystem och e-handelssystem2001Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Denna rapport behandlar ett tämligen outforskat delområde inom elektroniskt handel, nämligen integration av affärssystem och e-handelssystem. Huvudfrågan i denna rapport går ut på att undersöka hur företag har integrerat sitt affärssystem med sitt e-handelssystem. För att besvara huvudfrågan delades den upp i tre delfrågor. Dessa sökte besvara dels på vilken nivå inom Enterprise Application Integration som företagen hade integrerat systemen, dels vilka integrationstekniker företagen använder för att integrera systemen samt dels vilka effekter integrationen medfört för företagen. För att besvara problemställningen utfördes telefonintervjuer med fyra företag. Resultatet av undersökningen var att samtliga företag hade integrerat på Enterprise Application Integrations datanivå, vilket även var den nivå de hade börjat med att integrera. De integrationstekniker som användes varierade. Det var dock inte särskilt vanligt att använda nyare integrationstekniker. Integrationen medförde genomgående positiva effekter för företagen, även om vissa problem kvarstod. Inga större nya problem uppkom dock.

 • 478.
  Aspnor, Ida
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för kommunikation, medier och it.
  Sandell, Elin
  Södertörns högskola, Institutionen för kommunikation, medier och it.
  Journalsystemet TakeCare: En studie av funktioner utifrån ett informationssäkerhets- och användarperspektiv2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sedan införandet av datoriserade patientjournalsystem och sammanhållen journalföring har det riktats kritik mot hälso- och sjukvårdens hantering av patientinformation. Det råder delade meningar om det är användare eller systemen som felar.

  Syftet med undersökningen är att inspektera utvalda funktioner i journalsystemet TakeCare som utvecklats för att upprätthålla patient- och informationssäkerhet. Genom att jämföra funktionerna med Socialstyrelsens uppsatta informationssäkerhetskrav har uppsatsen som mål att hitta var de påtalade problemen kan uppstå. Genom att fråga användare kring deras uppfattning om systemet är avsikten att få en förståelse av om problemet ligger i de tekniska funktionerna eller i hanteringen av systemet.

  Metoder som använts under arbetet är e-postintervjuer och ett studiebesök på Stockholms läns landstings IT-avdelning i form av en intervju och presentation av TakeCare.

  Vi har sett att det finns funktioner som tar hänsyn till samtliga informationssäkerhetskrav samt att användarna anser att de kan hantera systemet, men trots det kritiseras informationshanteringen inom sjukvården. Utifrån vår undersökning anser vi att problem uppstår när obehöriga tar beslutet att ta del av information, vilket inte är ett resultat av systemets tillkortakommande. Vi anser att vårdpersonal har ansvar för patientens säkerhet oavsett om det gäller hantering av systemet eller vård av patienten.

 • 479.
  Asproth, Viveca
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  Challenges for the Future in an ICT Context: ...for Stig2011Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Contents:

  Introduction Viveca Asproth 1

  Fear for Sustainability? A Simulation Study Markus Schwaninger 2

  Organisational Personality Maurice Yolles and Gerhard Fink 20

  Context‐dependent modelling and anticipation the other coin of 

  the system approach Miroljub Kljajić, Mirjana Kljajić Borštnar 61

  Systemic Information Logistics: A Direction for the Development 

  of an Emerging Field of Studies and Practice Darek M. Haftor 76

  IT and the new society ‐ from XML to Habermas Per Flensburg 103

  Loop or branch Per S Agrell 122

  Issues of emotion and usability of interactive artefacts in HCI Karl W Sandberg 127

  On journey with system thinkers ‐ Systems thinking in

  education and research, today and tomorrow Christina Amcoff Nyström 138

  Applying Synergy‐4 in Informatics Research – Some Reflections Erik Borglund, Thomas Persson, Lena‐Maria Öberg 151

  The Emergence of Service Oriented Architecture from a 

  Business Perspective Karin Ahlin 166

  Proposing Learner E‐dentity to social presence in digital spaces for learning

  Hanna Olsson 177

  Critical information and its implications Viveca Asproth 187

   

 • 480.
  Asproth, Viveca
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  Critical Information and its implications2011Ingår i: Challenges for the future in an ICT context / [ed] Viveca Asproth, Sundsvall: Mid Sweden University , 2011, s. 187-194Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 481.
  Asproth, Viveca
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  Team syntegrity as a complementary method for requirements analysis2010Ingår i: The International Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics, International Institute of Informatics and Systemics, 2010Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  When developing complex system and systems that will work in a complex situation, or a complex environment, there is an enhanced problem to capture the information needed. It is critical that the system provides the users with as relevant information as possible. The traditional ways to capture information and to involve the users may sometimes be insufficient. All aspects of the intended system may be hard to capture and there might also be a problem to bring different opinions of what is important into line with each other.

  Team Syntegrity is a new process methodology developed by the management cybernetics Stafford Beer to stimulate collaboration and incite cross fertilization and creativity. The driving force behind the development of syntegration was to provide a structure for holding purposeful conversations which would be non-hierarchical and democratic but would be contained and not dissipate their energy or insights.

  As a way to catch what should be included in a complex system and to join possible split pictures that are present, Team Syntegrity could be a helpful complementary tool. In this paper the possibilities with using Team Syntegrity in preparation for the development of a complex system is presented. As an example a system for training for crisis situations is used.

 • 482.
  Asproth, Viveca
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  The Viable Systems Model and Inter-organizations2011Ingår i: Journal of Organisational Transformation and Social Change, ISSN 1477-9633, E-ISSN 2040-056X, Vol. 8, nr 1, s. 73-81Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 483.
  Asproth, Viveca
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  Holmberg, Stig
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  Simulated decision learning in a multiactor setting2009Ingår i: 23rd European Conference on Operational Research, 2009, s. 214-214Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 484.
  Asproth, Viveca
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  Holmberg, Stig C
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  Löfstedt, Ulrica
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  Simulated Decision Learning in a Multiactor Setting2010Ingår i: Organizacija, ISSN 1318-5454, Vol. 43, nr 3, s. 136-145Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The idea of decision analysis-and subsequent learning from the outcomes-is old within Operational Research. Here this approach to continuous improvement of decision outcomes is put one step further within the area of crisis and disaster management. This is done by introducing multiactors making simultaneous decisions with just partial information about each other. Further, decision outcomes are achieved from a simulation model rather than from the real object system.

 • 485.
  Asproth, Viveca
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  Holmberg, Stig
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  Nyström, Christina
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  Soft Early Warning for Regional Security2011Ingår i: Casys'11: Tenth International Conference on Computing Anticipatory Systems / [ed] Daniel M. Dubois, Liége: CAOS , 2011Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 486. Asproth, Viveca
  et al.
  Håkansson, Anita
  Révay, Peter
  Högskolan i Kalmar, Institutionen för kommunikation och design.
  Dynamic information in GIS systems1995Ingår i: Computers, Environment and Urban Systems, ISSN 0198-9715, E-ISSN 1873-7587, Vol. 19, nr 2, s. 107-115Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Time can be characterized as the fourth dimension of the physical space-time continuum. Time is either a particular instant at which a structure or a process exists or occurs, or a period over which a structure endures or a process continues. From the human point of view, a concrete system can move in any direction on the spatial dimension, but only forward on the temporal dimension. GIS systems generally deal with static information. Static objects can be defined as objects that do not change in a short time period. In many situations, the information in GIS applications does change dynamically. Environmental problems, for example, have a significant dynamic component, which means that the conditions of the real system, at the time the decision is made, are the results of all the past history of the system and influence its subsequent behavior. Dynamicallity in a process may be possible to measure. The measure should include components such as size of change, frequencies of change, and time interval. The dynamicallity of a system should, in addition, include the need of change in representation (for example, how often must the screen be updated) and how time-critical decisions are. Time can be represented by a series of snapshots, and the shorter time periods between the snapshots, the more it imitates a continuous course of events. The time lapse is represented by a minimum of two pictures, up to complete animation. Real time and presentation time are not necessarily the same, as it is desirable to shorten very long time lapses (for example geological changes), and lengthen (prolong) rapid time lapses (such as explosions). We define presentation time as a relation between observation interval (time interval between observations) and picture rate (the rate of changing pictures on the screen). In this paper, some functions for handling dynamic information in GIS systems are presented.

 • 487. Asproth, Viveca
  et al.
  Håkansson, Anita
  Révay, Peter
  GIS-application for visualization of streams1994Ingår i: Computers, Environment and Urban Systems, ISSN 0198-9715, E-ISSN 1873-7587, Vol. 18, nr 2, s. 103-109Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Up to now, GIS systems have been used to produce maps. When using these maps, for example, to look at a road section, you are limited to one map-sheet at a time with a specific scale. A common application, for example, in communities and electricity companies, is to include networks such as water pipes, sewage systems, and electric mains. As the lines cross map-sheet borders, it has been necessary to put the map-sheets together. It is useful for communities to have up-to-date and accurate information about water pipes, to be able to locate leaks and to know where to cut off the lines and to know which consumers are affected, when repairing. In the future, GIS systems could also be used as decision and planning support. To be able to use GIS systems for this purpose, it is necessary to improve techniques for visualization of streams (direction and strength) over time. This paper describes a project that aims to develop and evaluate user interfaces for visualization of all kinds of streams and to improve and evaluate methods and CASE tools for development of GIS applications.

 • 488.
  Asproth, Viveca
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  Löfstedt, Ulrica
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  Nyström, Christina Amcoff
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  Öberg, Lena-Maria
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  Teknikinformationscentrum: Samverkan mellan akademi och företag för forskning och utbildning2009Ingår i: HSS09: Högskolor och samhälle i samverkan, 2009Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Teknikinformationscentrum är ett forsknings- och utvecklingsprojekt som fokuserar på tek­nisk information. Teknisk information är all den dokumentation som behövs för att använda, utföra service och reparera en produkt, t ex bruksanvisningar, reparationshandböcker, serviceanvisningar. Pro­jektet drivs av Mittuniversitetet i nära samarbete med Försvarets materielverk (FMV) och ett tiotal företag som producerar teknisk dokumentation i stor omfattning. Projektet syftar till att etablera en kunskapsnod inom Teknikinformations-området. Projektet arbetar dels med frågor runt TI-före­tagens kompetensbehov och kompetens­försörjning dels med framtidssäkra stan­darder, rutiner och tekniker för behovsstyrd TI-produktion. Två studier har gjorts med syftet att undersöka vilka krav som ställs på teknikinformation respektive vilket kompetensbehov som finns för att arbeta med att producera dokumentationen.

  Några av de företag som deltar i projektet har teknisk dokumentation som affärside och producerar dokumentationen till andra företag, medan övriga företag producerar dokumentation till sina egna produkter. Deltagande företag är konkurrenter på marknaden, men har gemensamma problem och har därför funnit att det finns fördelar med att ingå i ett gemensamt projekt. Den frågeställning som behandlas i detta papper är hur konkurerande företag kan samverka och dra nytta av att delta i ett gemensamt forsknings- och utvecklingsprojekt.

 • 489.
  Asproth, Viveca
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  Löfstedt, Ulrica
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  Nyström, Christina Amcoff
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  Öberg, Lena-Maria
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  Viable design for Technical Communication Systems in future contexts2009Ingår i: IRIS32, Information Systems Research Seminar in Scandinavia, 2009Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 490.
  Asproth, Viveca
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  Ring, Andreas
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  Simulation of accessibility in Crisis Management2011Ingår i: CASYS'11: Tenth International Conference on Computing Anticipatory Systems / [ed] Daniel M. Dubois, Liége: CHAOS , 2011Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 491.
  Assad, Muhammad Imran
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  Ahmad, Mian Abbas
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  Guidelines for ITIL Implementation: A Framework for IT Service Management2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Information Technology Infrastructure Library (ITIL) is the most popular andthe influential framework for IT Service Management (ITSM). It is used for ITgovernance, management and control of IT services. It comprises of definedand best practices, developed in 1980’s by British Government Central ComputerTelecommunication Agency. The purpose of this thesis is to present theguidelines to implement ITIL. Available literature on ITIL discusses the importanceof ITIL, its benefits, facilitating and challenging factors associatedwith implementation. But the steps to implement ITIL have so far not beendiscussed. We take the opportunity to explore empirical data from industry andliterature to get to know different strategies and approaches used by IT professionalsfor implementing the ITIL framework.To fulfil the purpose, we stated three research questions: “What are facilitatingfactors for the ITIL Implementation?”, “What are the challenging factors forthe ITIL Implementation?”, and “Based on facilitating factors and barriers,what are the guidelines for a successful ITIL implementation?”. Literature wasreviewed to extract required factors and senior IT professionals from two organisationswere interviewed to get to know what factors had been facilitators and barriers for them. The extracted factors were compiled, grouped and analysedto develop implementation steps. The result of this thesis is a framework developed implementation steps, which any organisation can use as guidelineto adapt ITIL framework. These steps consist of four phases highlighting significantfactors needed for the successful implementation. Among the highlighted factors were top management support, ITIL skills of implementer, resistanceto change, financial support, staff training, process mapping, documentation,project management and governance are the most important factors which influence the implementation process.

 • 492.
  Assgård, Christoffer
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Datateknik och informatik.
  Effektivisering av informationsflödet inom en offentlig organisation2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte – Syftet med denna studie är att undersöka vilka problem den offentliga organisationen har vad gäller informationsflödet inom organisationen samt föreslå en lösning på detta. För att uppnå syftet kommer följande frågeställningar att besvaras:

  1. Vilka problem har en offentlig organisation med informationsflödet?
  2. Hur kan en kravspecifikation bidra till en effektivisering av informationsflödet inom en offentlig organisation?

  Metod – För att uppnå studiens syfte och besvara frågeställningarna har en kvalitativ studie utförts på en offentlig organisation. Först utförs semistrukturerade intervjuer, efter det har det teoretiska ramverket skapats ur litteraturstudier för att ge en kunskapsgrund inom området. Ur detta framkommer riktlinjer för skapandet av en kravspecifikation, som ligger till grund för ett mer effektivt informationsflöde inom en offentlig organisation. Den empiri som insamlats på beskrivet sätt har sedan analyserats och jämförts med den insamlade teorin. Detta för att jämföra verkliga det arbetslivet med teorin. Även litteraturstudier har genomförts eftersom det är viktigt att få en stabil bakgrund gällande metoder, teorier och verktyg. Med sin grund i kravspecifikationen skapandes ett lösningsförslag efter att ett val har gjort vilken typ av lösning som är lämplig för ändamålet. Detta gjordes i samrådande med den berörda organisationen. Kravspecifikationen har analyserats mot empirin och teorierna samt skett i samrådande med den berörda organisationen. En demonstration av den slutliga lösningen och uppföljningsintervju utfördes även för att få feedback lösningsförslaget effektiviserade den berörda organisationen informationsflöde.

  Resultat – Studiens resultat bygger på den insamlade empirin och den utförda litteraturstudien. Resultatet visar att utvecklandet av en artefakt i form riktlinjer för en kravspecifikation som ligger till grund för en vidareutveckling för att effektivisera informationsflödet, har resulterat i en förbättring av informationsflödet inom en offentlig organisation. Kraven som framkom genom semistrukturerade intervjuer har använts vid skapandet av kravspecifikationen. Detta för att få ett bra resultat som löser den berörda organisationen krav och behov, vad det gäller att effektivisera informationsflödet inom en offentlig organisation.

  Implikationer – Ambitionen i denna studie är att skapa riktlinjer för en kravspecifikation som ligger till grund för en effektivisering av informationsflödet inom en offentlig organisation. Genom studiens resultat fås riktlinjer fram som borde användas av andra utvecklare eller studenter vid liknade projekt. Blomkvist och Hallin (2015) menar att vissa exjobb ger ett metodologiskt bidrag till forskningen detta genom att på ett nytt sätt lösa en organisations praktiska problem. Detta är denna studies kunskapsbidrag. Kunskapsbidraget vad det gäller forskningen inom ämnet informatik, bidrar den till en förbättring av förmedling av information. Detta genom att ta fram och använda riktlinjer för en kravspecifikation som ligger till grund detta. Studien ges stöd genom att ta fram ett riktlinjer för en kravspecifikation i form av en artefakt som ligger till grund vid utvecklingsarbetet. Ytterligare studier kan ses som önskvärt då denna studie endast har inriktat sig på en organisation och för att forskningen ska bli optimal och behöver ytterligare studier inom området utföras.

  Begränsningar – En studie utfördes på en offentlig organisation och därför blir studien relevant för denna organisation samt för liknade organisationer. Studiens ämnesområden är av varierande djup, eftersom det inte tidsmässigt varit möjligt att gå lika djupt inom alla ämnen.

 • 493.
  Asthorsson, Kjartan
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Evaluation of view maintenance with complex joins in a data warehouse environment2002Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [en]

  Data warehouse maintenance and maintenance cost has been well studied in the literature. Integrating data sources, in a data warehouse environment, may often need data cleaning, transformation, or any other function applied to the data in order to integrate it. The impact on view maintenance, when data is integrated with other comparison operators than defined in theta join, has, however, not been closely looked at in previous studies.

  In this study the impact of using a complex join in data warehouse environment is analyzed to measure how different maintenance strategies are affected when data needs to be integrated using other comparison operators than defined in a theta join. The analysis shows that maintenance cost is greatly increased when using complex joins since such joins often lack optimization techniques which are available when using a theta join. The study shows, among other things, that the join aware capability of sources is not of importance when performing complex joins, and incremental view maintenance is better approach than using recomputed view maintenance, when using complex joins. Strategies for maintaining data warehouses when data is integrated using a complex join are therefore different than when a theta join is used, and different maintenance strategies need to be applied.

 • 494.
  Astlind, Andreas
  et al.
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet.
  Stafström, Alexander
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet.
  Facebook som kommunikationsmedel: En studie bland informatikstudenter på Örebro universitet2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Facebook är en social nätverkstjänst som gör det möjligt att man kostnadsfritt, utifrån synen att internet är gratis, kan kommunicera på olika sätt med andra aktörer och dela med sig av information. Tjänsten består av några olika kommunikationsfunktioner som man kan använda sig av.

  I denna rapport fokuserar vi på att ta reda på när Facebook används som främsta kommunikationsmedel och i så fall hur användandet sker. Vi har med hjälp av en enkätundersökning undersökt vid vilka scenarier informatikstudenter på Örebro universitet väljer att använda sig av Facebook som främsta kommunikationsmedel. Vi har också tagit reda på vilka kommunikationsmedel som i dessa fall skulle använts främst om inte Facebook funnits tillgängligt. Vidare har vi även tittat på om ålder och användningstiden av Facebook per dag påverkar valet av främsta kommunikationsmedel.

  Vi har valt att jobba mot två olika typer av scenarion, tidsrelaterade och bekräftelsebehovsrelaterade. Vi kan se att Facebook främst används vid de bekräftelsebehovsrelaterade scenarierna och att SMS oftast är det kommunikationsmedel som skulle använts om inte Facebook funnits. Undersökningen visar även att yngre aktörer samt aktörer med en högre användningstid av Facebook oftare använder Facebook som främsta kommunikationsmedel. 

 • 495.
  Atashi, Samira
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM.
  Exploring Equality of Use and Access to Public E-services for People with Disability: A Study of Disability, Public e-services and IT Policies2012Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 80 poäng / 120 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Discussion of the equal use and access to public e-services for people with disability does not present a coherent picture of Information Technology (IT) policies, public e-services and disability. Current studies usually take care of one or two of these subjects together, for example use and accessibility issues of public e-services from the viewpoints of users with disability, or IT policies and guidelines regarding use and access to public e-services for all people, or limitations of technology in supporting people with disability to equally use and access public e-services. In this study, in order to explore the equality of use and access to public e-services for people with disability, I will apply a framework proposed by Orlikowski (1992). On this account, I will explore the equal use and access to public e-services from three aspects of experiences and expectations of people with disability, public e-services and disability features available on them, and IT policies in combination.

 • 496.
  Atif, Yacine
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Chou, Chien
  Institute of Education, National Chiao Tung University, Taiwan.
  Digital Citizenship: Innovations in Education, Practice, and Pedagogy2018Ingår i: Educational Technology & Society, ISSN 1176-3647, E-ISSN 1436-4522, Vol. 21, nr 1, s. 3s. 152-154Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  There are still disparities in technology-access despite economic pressures and widespread promises to overcome them. The induced digital gap defines the degree of digital citizenship for which, unified policies have yet to be drawn at various educational levels to reduce that gap. The quest for a broad participation to develop digital citizenship competencies needs further investigations into innovative educational approaches, pedagogical methods, and routine practices that foster digital literacy, and narrows the digital divide. This special issue accumulates original theoretical and empirical research contributions across contemporary digital citizenship perspectives. The final selection of the papers explores digital citizenship concepts such as ethics, digital literacy and participation, in various contexts to develop opportunities for a wider engagement in social actions. The international perspectives of contributing authors shed lights on digital citizenship prospects across unique contexts among different nations. 

 • 497.
  Attergrim, David
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Bladh, Maria
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Kravelicitering inom webbutveckling: En undersökning över hur företag hanterar vanliga problem med kravelicitering2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Krav är nödvändiga egenskaper hos en produkt för att på bästa sätt tillfredställa en slutanvändare. I takt med att antalet kunder ökar, ökar även mängden krav. I dagens samhälle är det inte helt ovanligt att ett system har en koppling till internet och därför även dess applikationer. Vidare får internet en allt större inverkan på vår vardag, vilket gör att krav och behov behöver tillfredställas för en allt bredare publik. Detta ställer högre krav på en fungerande och tillförlitlig webbutveckling samt en förmåga att kunna se till alla intressenters behov och önskningar i takt med att dessa bara blir fler och fler. 

   

  Behovet av en fungerande och tillförlitlig kravhantering har ökat. I och med att dagens webbutvecklingsföretag inte tycks lägga tillräckligt med tid och fokus på behov har det medfört problem. Webbutvecklingsföretagen ser oftast främst till designen av produkten och inte till de bakomliggande kraven. Den ”riktiga” målgruppen tycks alltså inte vara i fokus. Det bidrar till att problem inom kravelicitering existerar. Trots vetskapen om dessa problem läggs inte tillräckligt med tid och resurser på forskning för att minimera dem.

   

  Vårt syfte med studien är därför att undersöka vilka problem som förekommer i dagens kravinsamlingsmetoder samt se till hur dessa hanteras. Vi vill sedan verklighetsförankra detta genom en empirisk studie av två olika webbyråer i Linköping. Verklighetsförankringen innebär att vi ska analysera hur dessa företag hanterar de problem som den genomförda litteraturstudien visar finns.

   

  Utifrån resultatet av denna studie kan vi konstatera att det idag inte finns någon problemhanteringsmetod inom kraveliciteringsfasen som alltid fungerar. Att det i dagsläget inte finns någon sådan metod beror på att webbutveckling är en alldeles för oförutsägbar bransch där varje projekt är unikt.

   

  Det kvarstår dock många problem och det är av stor vikt att påvisa dessa. Studiens resultat visar att en förstudie, i många fall, minimerar dessa problem samt att ett iterativt arbetssätt kan fungera för att hantera dem.

   

  Avslutningsvis ges ett förslag till vidare studier då kravelicitering, främst inom webbutvecklingsprojekt, är relativt outforskat och dynamiskt. Det innebär att vidare forskning kommer att behövas.

 • 498.
  Augustsson, Fredrik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Varför väljer företag/organisationer att använda en Application Service Provider (ASP)?2001Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Outsourcing är en företeelse som, trots att den egentligen är relativt gammal, fått sitt genombrott under 1990-talet. En Application Service Provider (ASP) är en ny typ av företag som bygger vidare på konceptet för outsourcing. Genom att anlita en ASP kan ett företag/organisation få tillgång till applikationer utan att behöva köpa licenser eller hårdvara.

  Det finns flera anledningar till att ett företag/organisation väljer att använda sig av ASP. Genom att intervjua företag/organisationer som använder ASP har en undersökning gjorts om vilka anledningar, så kallade faktorer, som varit avgörande då beslutet att anlita en ASP togs. Utgångspunkten för undersökningen har varit anledningar som ASP-marknaden och dess analytiker menar är orsaker till att ASP väljs. Resultatet av undersökningen visar att de faktorer företagen uppgett varit avgörande för beslutet att anlita en ASP i stor utsträckning överensstämmer med de kända anledningar ASP-marknaden och dess analytiker presenterat.

 • 499.
  Augustsson, Martin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Argumentera för den agila metoden: Att stärka argumentationen till beställaren i förespråkandet av agil projektmetodik2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är att identifiera svårigheter med att argumentera för den agila projektmetodiken till en beställare. Arbetet har även till syfte att ge rekommendationer på hur en organisation kan stärka sin argumentation för den agila metoden ut mot beställaren. För att uppnå arbetets syfte har den kvalitativ forskningsintervju och en litteraturgenomgång tillämpats. Resultatet visade att svårigheterna är att alla yrkesroller internt inom organisationen inte har en och samma definition över vad den agila metoden innebär. Den nuvarande agila modellen ansågs också av flertalet respondenter inte vara tillräckligt utarbetad. Det behövs utbildning, engagemang och en skräddarsydd prissättningsmodell som är anpassad efter den agila metoden för att stärka argumentationen om val av den agila projektmetodiken.

 • 500.
  Augustsson, Nils-Petter
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för informatik.
  Persson, Tomas
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för informatik.
  Stolterman, Erik
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för informatik.
  The character of a VR -visualization2003Ingår i: Proceedings of the 26th International Systems Research in Scandinavia (IRIS)Conference, 2003Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  When we humans are dealing with complex things in our daily lives, for example an artifact, we tend to ascribe different characters to it. This is our way of getting a quick overview of the artifact and makes it understandable to us. The ascribing of character is not based on thorough examination of the object at hand though, but rather on a certain thing, i.e. a characteristic that catches our attention. This characteristic gives us a certain feeling about the artifact and makes it possible for us to make a judgment about it, even if it is a snap one. With this as a starting point we try to identify the different characteristics, which constitute the overall character, i.e. realism. In many visualisations with this objective, realism is juxtaposed with copying static structures, i.e. buildings and streets. This is also a strong contributor to the realism character in the Botnia-track visualisation. In our opinion this is not enough to get a realistic character. We have identified a few other prominent characteristics that also are important contributors to the realism character, for example landmarks, sound, moving objects and narrator voice. Our main conclusion is that if a realistic character is desirable, more than visualisation of static structures is necessary. We found at least five additional characteristics that influence people’s perception of a virtualisation; landmarks, sound, moving objects and narrator voice. In our opinion, all of these are important for a realistic character to emerge and something that designers have to take in to consideration to reach the intended goal.

78910111213 451 - 500 av 7812
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf