Change search
Refine search result
567891011 351 - 400 of 3954
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 351.
  Azizi, Maria
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Scott, Hilda
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Användning av Instagram: Självkänsla och kroppsmissnöje2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning har funnit ett samband mellan sociala medier och attityder till sig själv. Syftet med denna studie var att undersöka om det finns ett samband mellan användningen av Instagram, självkänsla och kroppsmissnöje samt om det finns några könsskillnader eller åldersskillnader avseende detta. Sammanlagt besvarade 232 gymnasister och högskolestudenter enkäten som mätte användning av Instagram samt graden av självkänsla respektive kroppsmissnöje. Av deltagarna var 132 kvinnor.   Resultaten visade att det inte fanns något samband mellan användningen av Instagram och graden av självkänsla respektive kroppsmissnöje, vilket strider mot tidigare forskning. Vidare visade resultaten på att lägre grad av självkänsla var relaterad med högre grad av kroppsmissnöje. Gällande detta visades en könsskillnad, där kvinnor hade lägre självkänsla och högre kroppsmissnöje än män. Detta resultat stödjer tidigare forskning som har påvisat samma resultat. Studien bidrar med ökad kunskap om användningen av Instagrams betydelse för individers attityder till sig själva.

 • 352.
  Azizpoor, Nina
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Karemi, Shayan
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Ett förändrat liv: Patienters upplevelser av att leva med stroke2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 353.
  Babak, Emal
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  den relationella                                                                                                                                    vårdmiljön: En litteraturstudie utifrån patientperspektiv2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: The healthcare environment has always been the focus of all health care settings, but the health care environment while never got the sense that it should get and the relational care environment has had an important role in the patients ' experience of both health and well-being. Problem: The nurse has an important role in creating a good care environment, but patients experience a healthcare environment as well? Purpose: is to describe patients` experience of care environment in the light of relational perspective. Method: a literature study with qualitative approach with a descriptive synthesis.    Results: Shows that are a number of factors that affect patients. These factors are based on the preservation of the dignity, security, autonomy, participation, continuity, trust and availability in a relational environment. Conclusion: Humanity in the relational care is a crucial factor for the patients' safety and well-being.

 • 354.
  Babaoi, Saemon
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att erfara empatiksk utmattning: En litteraturstudie om sjuksköterskors erfarenheter av empatisk utmattning2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Empatisk utmattning (eng: compassion fatigue) berör den utmattning sjuksköterskor kan uppleva genom att ha tagit del av patienters fysiska eller psykiska lidande. Denna empatiska utmattning bidrar till en känsla av kronisk trötthet och oförmåga att uppleva empati för sina patienter. Problem: För att ge en god patientvård förväntas att sjuksköterskorna lever sig in i patienternas situation. Eftersom sjuksköterskorna ofta befinner sig i stressfyllda situationer med korta återhämtningsperioder och samtidigt måste leva sig in i patienternas lidande kan vissa av dem få problem med att ta väl hand om sig själva, vilket gör att deras förmåga att känna empati för sina patienter avtar. Sammantaget bidrar det till en försämrad patientvård.

  Syfte: Syftet var därför att belysa sjuksköterskornas erfarenheter av empatisk utmattning i vården.

  Metod: Sjuksköterskornas erfarenheter av empatisk utmattning jämfördes genom en beskrivande analys av 10 kvalitativa artiklar.

  Resultat: Sjuksköterskorna med empatisk utmattning erfor sina arbetsmiljöer som påfrestande och stressiga. De upplevde bristfälligt stöd från kollegor, familj, vänner, arbetsledning och otillräcklig utbildning i hur de kan motverka riskerna med att drabbas av empatisk utmattning. Ofta hade de upplevt upprepade traumatiska händelser i vården, vilka framkallat känslor av maktlöshet, frustration och sorg. Resultatet visade även att de sjuksköterskor som drabbades av empatisk utmattning var mer benägna att lägga stora krav på sig själva, ha svårt för att dra en skiljelinje mellan privatliv och yrkesliv, samt vara känsliga för stora intryck från omvärlden. Vissa sjuksköterskor hade lättare för att ta hand om sig själva och kunde därmed ge bättre patientvård. Snarare än att bli utmattade tenderade dessa sjuksköterskor att inspireras av sin vårdsituation och drivas till att fortsätta uttrycka empati och inlevelse i kontakterna med patienterna. Det bidrog till empatisk tillfredsställelse snarare än empatisk utmattning, samt till goda ömsesidiga upplevelser mellan sjuksköterskor och patienter.

 • 355.
  Back-Kisa, Camilla
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Westerling, Ulrika
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Vårdande relationer med föräldrar på vårdcentral: Distriktssköterskors erfarenheter2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I Sverige ska vårdcentraler erbjuda grundläggande vård vid behov till alla samhällsmedlemmar. Vårdcentraler kan vara de första instanser föräldrar kontaktar när hälsoproblem uppstår hos deras barn. Föräldrar har en central roll i sina sjuka barns liv. Deras delaktighet vid vårdsituationer är betydande för att barn ska känna sig trygga. Tryggheten stärks av en förtroendefull relation mellan förälder, barn och vårdpersonal. Syfte: Att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av vårdande relationer med föräldrar på vårdcentral. Metod: Semistrukturerade intervjuer med induktiv ansats. Datamaterialet bestod av tio individuella intervjuer med distriktssköterskor på vårdcentral. Analysen utfördes med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Resultat: I analysen framkom att distriktssköterskor arbetar för att främja den vårdande relationen genom att möta föräldrar, att stödja föräldrar samt att verka för en trepartsrelation. Slutsats: Distriktssköterskors erfarenhet av den vårdande relationen med föräldrar på vårdcentral innebär att möta föräldrar antingen genom fysiskt möte eller i telefonrådgivning. Det framkommer att det finns en komplexitet i mötet med föräldrar som påverkar utfallet av den vårdande relationen. Om en vårdande relation etableras främjas samarbetet vilket stärker föräldrarna till att utföra egenvård.

 • 356.
  Backlund, Amanda
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Barn- och ungdomars tillvaro efter avslutad elitsatsning: En kvalitativ studie ur ett förälderperspektiv2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Physical activity is a determinant of public health. Hence the Swedish sports movement wish to contribute to the development of sporting activities as a way to increase the number of participants and motivate people to stay physically active throughout life. A common issue in elite level sports is that many end their career before reaching their final potential.

  The purpose of this study was to investigate the parent’s perspective regarding their children’s being after ending their elite effort. A qualitative method was applied and data was collected in five semi-structured interviews. The collected material was analyzed with a manifest content analysis. The result indicated that several of the children, who previously had been a part of an elite investment, had changed their lifestyle from a physically active lifestyle to a freer way of life where it is perceived to be room for spontaneity and playfulness. Everyday life nowadays includes new friends and greater focus on studies or job. Former social context focused around the sports arena are now taking place in other environments. Their previous identification with their sport has been lost and by ending their elite efforts the children's mental health declaimed, however they have later recovered to some extent. The conclusion of this study is that life has changed for the children after ending their elite effort.

 • 357.
  Backlund, Simon
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Allawardian, Vigen
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  "HON KOM HEM IGEN OCH FÖRSVANN SEN TILL DUBAI"2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 358.
  Backström, Lisa
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  "Ett arbete som aldrig kommer att sluta": Mellanchefers upplevelser av det systematiska arbetsmiljöarbetet2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Work environment has been an important part of the Swedish working life for a long time and with the help of the Working Environment Law the work environment is mandatory. The purpose of this study was to gain a deeper insight into how the system of middle managers systematic work environment looks like. The question was: How do six middle managers perceive and deal with systematic work environment? A qualitative study was conducted with six middle managers from a global company. During the analysis, there were three main themes to be recognized (cooperation and support facilitates the work environment, problem with the systematic work and difficulties with staff) and six sub themes. The results showed that respondents felt great support from management and safety representatives, which according to the respondents made ​​their systematic work environment easier. In contrast, respondents indicated that work environment was extensive and because of that the experience was that the work never gets finished. It also emerged in the results that the systematic work environment is about trying to change staff attitudes. The conclusion is that systematic work environment is not an easy task for middle managers. Moreover, it seems that systematic work environment also involve working to change attitudes and behaviors. The study wants to contribute to a greater understanding of how the system of middle managers work with the systematic work environment looks like.

 • 359.
  Backström, Lisa
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Sjukfrånvaro och annan frånvaro i arbetet: Vad beror det på?2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Forskning om frånvaro i arbetet har fått stor uppmärksamhet på grund av att frånvaron orsakar stora förluster för företag runt om i världen men även för samhället. Syftet med denna studie var att få svar på vilka olika faktorer som relaterar till tre typer av frånvaro (sjukfrånvaro, vård av barn och övrig frånvaro). En kvantitativ studie genomfördes med 76 kollektivanställda på ett industriföretag, 60 av deltagarna var män (79 %). I de logistiska regressionerna framkom att en låg delaktighet hänger ihop med en ökad risk att ha varit frånvarande från arbetet, att ett lågt eget inflytande ökade risken för övrig frånvaro samt att hög stress ökade risken för sjukfrånvaro. Inga signifikanta resultat hittades mellan de oberoende variablerna och frånvarotypen vård av barn. Intressanta korrelationer uppkom i resultatet. Till exempel att en ökad delaktighet korrelerade positivt med stress. Denna studie bidrog med nya resultat kring frånvaro och dysfunktionella beteenden.

 • 360.
  Baggås, Rebecca
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Ahlqvist, Robyn
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  När tillvaron förändras: Yngre kvinnors upplevelse av att genomgå bröstcancerbehandling2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen i världen bland kvinnor. Yngre kvinnor får ofta sämre prognos än äldre eftersom de ofta utvecklar en aggressiv cancerform och svarar sämre på behandling. Trots att bröstcancer är den vanligaste cancerformen är forskning underrepresenterat bland yngre kvinnor med bröstcancer. I sjuksköterskans omvårdnad ingår ansvar att ge information och stöd under behandlingsperioden. Det är viktigt att förstå yngre kvinnors lidande för att lättare möta deras behov. Syfte: Syftet var att beskriva yngre kvinnors upplevelser av att genomgå behandling mot bröstcancer. Metod: Kvalitativ litteraturstudie med beskrivande syntes. Resultat: Analysen resulterade i två teman. Första temat var betydelsen av stöd med subteman upplevelse av att få stöd, upplevelse av otillräckligt stöd och upplevelse av att själva stötta familjen. Andra temat var sjukdomens påverkan på kroppen med subteman upplevelse av kroppsförändringaroch upplevelse av påverkad fertilitet.Slutsats: Patienterna upplevde sig begränsade till följd av behandling, de upplevde sorg och oro. Patienterna hade svårt att stötta familjen när de själva behövde stöd. Stöd från anhöriga, familj och sjuksköterska var viktigt för dem. Dock upplevde några av kvinnor att det emotionella stödet från sjukvårdspersonalen samt information om behandling var bristfällig. Patienterna upplevde också kroppspåverkan till följd av behandling negativt.

 • 361.
  Bahar, Sevim
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Piispanen, veronica
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Skolsköterskors användning av MI-metoden2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  MI stands for Motivational Interviewing, the Swedish translation of MI is Motiverande Samtal. Adolescence is a period in life when challenges are encountered and pivotal choices are being made. It is during this period adolescents form their lifestyle, which have an impact for their health for the rest of their life. MI has shown to be an effective and appropriate method for school nurses within school health care, to utilize in approaching by adolescents with risk behavior. This is because it gives adolescence to take responsibility and empowers them to make decisions regarding lifestyle-changes. The purpose of the study was to map school nurses use of MI in the counties of Västmanland and Södermanland. The method was a retrospective cross-sectional study. The study was conducted as a web survey with quantitative approach. The study was a census as it was addressed to all school nurses in secondary school in the counties of Västmanland and Södermanland. Thirty-eight out of 117 school nurses answered 21 multiple-choice questions on the web. The results showed that the group of school nurses thought that MI was a good method to use in a school environment. The method worked as a tool for both school nurses and adolescents in their change process concerning risk behavior and lifestyle change. The majority of school nurses used the method in some way or another, but they lacked education, time and training.

   

  Keywords: Motivational Interviewing, school nurse, adolescent, prevention, risk behavior, school health and quantitative design.

   

 • 362.
  Bahar, Sevim
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Piispanen, Veronica
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Skolskötersors användning av MI-metoden2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  MI stands for Motivational Interviewing, the Swedish translation of MI is Motiverande Samtal. Adolescence is a period in life when challenges are encountered and pivotal choices are being made. It is during this period adolescents form their lifestyle, which have an impact for their health for the rest of their life. MI has shown to be an effective and appropriate method for school nurses within school health care, to utilize in approaching by adolescents with risk behavior. This is because it gives adolescence to take responsibility and empowers them to make decisions regarding lifestyle-changes. The purpose of the study was to map school nurses use of MI in the counties of Västmanland and Södermanland. The method was a retrospective cross-sectional study. The study was conducted as a web survey with quantitative approach. The study was a census as it was addressed to all school nurses in secondary school in the counties of Västmanland and Södermanland. Thirty-eight out of 117 school nurses answered 21 multiple-choice questions on the web. The results showed that the group of school nurses thought that MI was a good method to use in a school environment. The method worked as a tool for both school nurses and adolescents in their change process concerning risk behavior and lifestyle change. The majority of school nurses used the method in some way or another, but they lacked education, time and training.

   

  Keywords: Motivational Interviewing, school nurse, adolescent, prevention, risk behavior, school health and quantitative design.

   

 • 363.
  Balkmar, D.
  et al.
  University of Linköping.
  Iovanni, L.
  Aalborg University.
  Pringle, Keith
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  A reconsideration of two "welfare paradises": Research and policy responses to men's violence in Denmark and Sweden2009In: Men and Masculinities, ISSN 1097-184X, E-ISSN 1552-6828, Vol. 12, no 2, p. 155-174Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article compares the situation in Denmark and Sweden regarding research and policy making around the issue of men's violence to women and children. It does so by drawing on two comprehensive reviews of academic and policy data in those countries that were part of a broader European Union-funded project. Although the picture emerging from this comparison is complex, the overall conclusion is that in Sweden over recent years many more examples can be found of a critical, power-oriented approach than is the case in Denmark.

 • 364.
  Bamvita, J.M.
  et al.
  University of Montreal, Canada.
  Peter, Larm
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Checknita, D.
  Uppsala University, Sweden.
  Vitaro, F.
  University of Montreal, Canada.
  Tremblay, R.E.
  University College Dublin, Ireland.
  Cote, G.
  University of Quebec, Canada.
  Hodgins, S.
  University of Montreal, Canada.
  Childhood predictors of adult psychopathy scores among males followed from age 6 to 332017In: Journal of criminal justice, ISSN 0047-2352, E-ISSN 1873-6203, Vol. 53, p. 55-65Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose: Psychopathic traits are associated with multiple negative outcomes. The present prospective, longitudinal study identified associations of childhood factors with adult psychopathy scores.

   Methods: 311 men, aged, on average, 33 years, were assessed using the Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R). Predictors included neighbourhood deprivation, parents' characteristics, teacher ratings of behaviour at ages 6, 10 and 12, and academic performance at age 12. Hierarchical linear regression models were computed to identify predictors at different ages of PCL-R total and facet scores. 

  Results: Age 33 PCL-R total and facet scores were significantly, and independently, associated with father's and mother's criminality and mother's age at participant's birth when teacher ratings of childhood behaviours and mathematics marks were included in the models. Anxiety was negatively associated with facet 1 scores at age 6. At age 12, 22% of the variance in facet 2 scores was predicted by father's violent convictions, mother's age and criminal charges, and reactive aggression. Facet 3 scores were associated with mother's age (marginally), inattention, and reactive aggression. Facet 4 scores were associated with father's violent criminality, mother's age, conduct probleins, inattention, and reactive aggression. 

  Conclusion: Etiological research and prevention programs should focus on antecedents of psychopathic traits present in early childhood.

 • 365.
  Baranowska, Marta
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  UTVÄRDERING AV HÖFTLEDSARTROSKOPI FÖR PATIENTER MED FEMUROACETABULÄRT INKLÄMNINGSSYNDROM: Samband mellan självskattning och fysisk prestationsförmåga2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 366.
  Bark, Rickard
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Sollenberg, Ellen
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Upplevelser av fysioterapi vid Ehlers-Danlos syndrom: En kvalitativ intervjustudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 367.
  Barrdahl, Hanna
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Johansson, Sandra
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  FYSIOTERAPEUTERS UPPLEVELSE AV SIN YRKESROLL INOM DEMENSVÅRD2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Befolkningen blir äldre och antalet som lever med en demenssjukdom ökar.

  Fysioterapeuten kan bidra med sin kompetens och vara en del av ett multiprofessionellt team

  i vården av personer med demenssjukdom, en patientgrupp som av andra professioner

  upplevs som utmanande.

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka fysioterapeuters upplevelse av sin yrkesroll

  inom vård av personer med demenssjukdom.

  Metod: En kvalitativ design med induktiv ansats användes. Data samlades in genom

  semistrukturerade intervjuer med sex fysioterapeuter som arbetade med personer med

  demenssjukdom, sedan utfördes en kvalitativ innehållsanalys på materialet.

  Resultat: Den kvalitativa innehållsanalysen resulterande i sex kategorier som sedan

  skapade två olika teman: “problemlösare för rehabiliteringsbeteende mot en ökad

  livskvalitet” och “kompetens, ett öppet sinne och samverkan ligger till grund för arbetet”.

  Slutsats: Fysioterapeuterna upplevde sin yrkesroll som viktig inom vården av personer med

  demenssjukdom samt att arbetet ofta är utmanande, men de upplevde att det behövdes

  större möjlighet till vidareutbildning inom området. Fysioterapeuterna ansåg att det var

  viktigt med bemötandet mot patienterna samt att ha ett samarbete med andra professioner.

  Studieförfattarna anser att fler studier behövs inom området, då med fokus på de hinder som

  finns i samarbetet med andra professioner.

  Nyckelord: Fysioterapi, hälso- och sjukvårdpersonal, kvalitativ forskning,

  neurodegenerativa sjukdomar

 • 368.
  Barrientos, Christian
  et al.
  Norrtälje Hospital, Sweden.
  Holmberg, Mats
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare. Sörmland County Council, Eskilstuna, Sweden.
  The care of patients assessed as not in need of emergency ambulance care: registered nurses' lived experiences2018In: International Emergency Nursing, ISSN 1755-599X, E-ISSN 1878-013X, Vol. 38, p. 10-14Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim: The aim of this study was to describe the care of patients assessed as not in need of emergency ambulance care, from Registered Nurse's lived experiences. Background: Non-emergency patients in need of ambulance care are described as vulnerable and patients in ambulance care have earlier been found to be dependent on the Registered Nurse. However, little is known about the care of non-emergency patients in the ambulance setting, from the perspective of Registered Nurses. Methods: A reflective lifeworld research design was chosen. Five Registered Nurses with experience of ambulance care were individually interviewed. Results: The result reveals the essence of the phenomenon as a desire to provide good care in an on-going struggle between one's own and others' expectations. Three meaning constituents emerged in the description; Being in a struggle between different expectations, Being in a questioned professional role, and Being in lack of support and formal directives. Conclusion: Registered Nurses' care for patients assessed as not in need of emergency ambulance care, is a complex struggle between different expectations. This may be related to the encounter between the nurse's and the patient's lifeworld.

 • 369.
  Barsoum, Nadia
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Gafurovic, Ena
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att vara anhörig: Upplevelser av att vara anhöriga till en människa med demens2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 370.
  Bartula, Antonio
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Blom, Beatrice
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Attityder till psykisk ohälsa: En litteraturöversikt ur sjuksköterskestudenters perspektiv2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Nurses held divided attitudes towards mental illness. Most commonly emerged attitudes were those related to different forms of fear, authoritarian attitudes and treatment. Patients experiences of nurses’ attitudes towards mental illness were for the most part negative, including being stigmatized, the staff being degrading towards the patient, as well as sedation. Aim: The aim of this study was to create an overview of nursing students’ attitudes toward mental illness. Method: The method used were a general literature review containing 16 articles which were analyzed. Results: Nurse students held divided attitudes towards mental illness. Commonly emerged attitudes were categorized into “the view on persons with mental illness”, “experiences and feelings of contact with mentally ill persons” and “the presence, or absence, of knowledge and understanding”. Many nursing students viewed the mentally ill as dangerous and more prone to violence, that the patients’ symptoms were not real and that the individual is responsible for becoming mentally ill. Nursing students also viewed the mentally ill as someone outside of the own group. However, many nursing students also showed including attitudes and courage regarding caring for a mentally ill patient, as well as showing an understanding for the patients’ symptoms and diagnosis. Conclusion: Fear and segregated attitudes aimed towards mentally ill persons commonly emerge amongst nursing students. A large number of nursing students does not take patient’s symptoms seriously, and there is a short understanding regarding mental illness.

 • 371.
  Basdas, Demin
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Meissl, Daniel
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Sjuksköterskors erfarenheter av telefonrådgivning2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Telefonrådgivning är en tjänst som förenklar tillgången till vård och ökar i popularitet i flertal länder. Vårdtagare som ringer har förväntningar på tjänsten och sjuksköterskor har till uppgift att på ett tillförlitligt sätt tillgodose god vård, ibland med begränsat underlag för bedömning. Metod: En systematisk litteraturstudie med en beskrivande syntes utfördes och baserades på 11 vårdvetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av telefonrådgivning. Resultat: Tre teman framkom genom analysen; Erfarenheter av att vara i behov av stöd, Erfarenheter av kommunikationens betydelse vid telefonrådgivning samt Erfarenheter av att utföra ett betydelsefullt arbete. Det framkom att sjuksköterskorna ansåg att arbetet med telefonrådgivning var givande, varierande och bidrog till ökad kompetens. De erfor utmaningar i kommunikationen med vårdtagare gällande språket, att få andrahandsinformation och av att inte kunna se vårdtagare. Det framkom även att arbetet var självständigt och ansvarsfullt med begränsade resurser och brist på återkoppling. Slutsats: Det uppstod krav på kunskap och erfarenhet, vilket gör att tillgång till utbildning bör finnas för sjuksköterskor. Osäkerheter i den ensamma rollen som telefonrådgivare gör att sjuksköterskor bör få tillgång till mer återkoppling i sitt arbete. Det framkom även att en förbättring gällande organisatoriska resurser bör tillgå sjuksköterskor.

 • 372.
  Baung, Amelie
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Haga Forsberg, Linn
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Kuratorers upplevelser av ungdomars psykiska hälsa: En kvalitativ intervjustudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This qualitative study aims to broaden the understanding of, and knowledge about, the way youth-counsellors interpret and apprehend mental health of adolescents and their experiences of meeting with adolescents. Semi structured interviews with youth-counsellors of different occupations, dealing with adolescents, were carried out. The results show that youth-counsellors encounter both poor and good mental health among the adolescents they meet. When young people suffer from poor mental health it shows in a multitude of ways, for example; stress and anxiety. Ways of coping vary between individuals. Some seek out help on their own, some need the support of others and some develop negative behavioural patterns. Results show that youth-counsellors can support adolescents with poor mental health by having open dialogs, taking preventive actions and cooperating with other authorities. Youth-counsellors observe that poor mental health does not protrude in different ways regardless of sex but that girls tend to seek out help more often than boys. According to the results of this study, the work done by youth counsellors overall still needs development. Also, the pre-emptive work with reducing mental health problems of adolescents needs to be developed within their profession.

 • 373.
  Bechtouli, Nadia
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Oldrati, Satu
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Den vårdande relationen inom psykiatrisk vård.: En litteraturstudie ur sjuksköterskeperspektiv.2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund Den vårdande relationen är kärnan i omvårdnaden. Patienterna beskriver att de behöver känna trygghet innan den vårdande relationen skapas. Psykiatrisjuksköterskan är skyldig att ansvara för att patienternas behov tillgodoses. Syfte Syftet är att synliggöra hur sjuksköterskor inom psykiatrisk vård beskriver den vårdande relationen. Vidare syftar studien till att synliggöra likheter och skillnader jämfört med hur den vårdande relationen gestaltas i den teoretiska referensramen. Den metod som ansågs vara mest lämplig för att besvara studien var en kvalitativ innehållsanalys. Med en deduktiv ansats, vilket beskrivs utifrån Elo och Kyngäs, (2008). Den teoretiska referensramen som valdes till studien utgår från Kaséns (2002) fyra aspekter av den vårdande relationen. I resultatet framkommer sjuksköterskors beskrivningar av den vårdande relationer och hur den kan gestaltas utifrån Kaséns fyra aspekter. Det framkom likheter och skillnader i resultatets analys del, vad sjuksköterskor beskrev som vårdande relationer. Slutsatser som kan tas utifrån studien är att den vårdande relationen har flera liknelser med patienternas beskrivning av den vårdande relationen. Även skillnader i deras beskrivningar av den vårdande relationen visades. Den vårdande relationen berörde sjuksköterskan lika väl som den berörde patienten.  Nyckelord: 

 • 374.
  Becker, Julia
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Myllyniemi, Natasha
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Kompetenshöjande insats- vägen tillsjälvförsörjning?: en kvalitativ studie om unga vuxnas deltagandei kompetenshöjande verksamhet2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study was that based on professionals' knowledge and experiences of young adults explore how the provision in chapter 4 § 4 SoL used in practice and whether it allows the chance to self-sufficiency .This was done through qualitative interviews with welfare benefits administrators, counselor , and young adults with connections to the subject .The study is inductive with a hermeneutic approach and the material has been analyzed using Maslow's hierarchy of needs , empowerment theory and previous research. The result showed that a competence-raising effort will ultimately lead to self-sufficiency, but also develops the participants' psychological well-being. Although participation in skill-enhancing activity is a requirement to receive welfare benefits, the young adults have a positive experience of the activities and counselors in contrast to previous research. The reason for the positive outcome seems to depend on the individual aid and the design.

 • 375.
  Beckman, Kristian
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Aldrin Björkman, Pernilla
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Chefers upplevelse av gränslöst arbete i en säljorganisation2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Gränslöst arbete innebär en förskjutning av gränser mellan arbetsliv och privatliv och är en konsekvens av dagens teknik och möjligheter att kunna arbeta när som helst, var som helst. Syftet var att undersöka hur chefer i en säljorganisation upplevde gränslöst arbete, vilka psykologiska konsekvenser det medförde samt vilka strategier som användes för att hantera ett gränslöst arbete. Deltagarna bestod av tio chefer från en säljorganisation med höga krav på prestation, och de intervjuades genom en semistrukturerade intervjuer. Studien kom fram till att cheferna upplevde det gränslösa arbetet som något positivt och att det medförde stora möjligheter. Det kunde dock innebära negativa konsekvenser, som sömnsvårigheter och stress. Vidare visade studien att cheferna använde sig av integrering och segmentering i stor utsträckning för att hantera det gränslösa arbetet.

 • 376.
  Begic, Dalila
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Sinnah, Arulselvi
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Kulturell kompetens: Utifrån ett sjuksköterskeperspektiv2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 377.
  Begum, Shahina
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Embedded Systems.
  Kerstis, Birgitta
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Barua, Shaibal
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Embedded Systems.
  Westerlund, Hanna
  Camanio Care AB, Sweden.
  Hjortsberg, Cecilia
  Västerås stad, Sweden.
  Food4You: A Personalized System for Adaptive Mealtime Situations for Elderly2017In: Medicinteknikdagarna 2017 MTD 2017, 2017Conference paper (Refereed)
 • 378.
  Beijar Odh, Maria
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  När hälsa blir ohälsa: En studie om Ortorexia Nervosa och två sorters självkänsla2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ortorexia Nervosa (ON) är ett idag relativt okänt fenomen och detfinns skilda åsikter angående vilken typ av problem det är. Det finns desom menar på att det kan vara en ätstörning eller ett tvångssyndrom.Studien genomfördes med syfte att undersöka hur utbrett ON är hosträningsintresserade människor samt undersöka om bassjälvkänsla ochförvärvad självkänsla kunde relateras på olika sätt till graden av ONsamt se ifall kön och ålder har någon inverkan på detta.Undersökningen genomfördes med enkäter som mätte graden av ONoch självkänsla på 102 deltagare. Det visade sig att 33% av antaletdeltagare hade poäng över tröskelvärdet för ON. Studiens äldre ochyngre deltagare visade sig vara de som fick högst poäng på testet förON, dock hittades ingen skillnad beträffande kön. Inga signifikantasamband mellan ON och de två typerna av självkänsla kunde hittas.Idag är forskningen bristfällig inom ON och fler studier behövs.

 • 379.
  Bejermyr, Linda
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Kärlekens tid har bevarat dess längtan: en hermeneutisk studie om kärleksrelationen i det senmoderna samhället2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker hur den hållbara kärleksrelationen i det senmoderna samhället ser ut. Hållbar kärlek är ett fascinerande fenomen under senmoderniteten som generellt präglas av individualisering med utbredd relationell rörlighet. Trots att detta har resulterat i mer flyktiga och instabila relationer är människans önskan att leva i en hållbar kärleksrelation stark. Det gör det intressant att i denna studie undersöka det karaktäristiska för en senmodern, hållbar kärleksrelation. Studien lutar sig på ett teoretiskt och begreppsligt ramverk uppbyggt kring Anthony Giddens tankar om senmoderniteten och dess rena förhållande samt Ulrich Beck och Elisabeth Beck-Gernsheim teori om kärleken som vår sekulära religion. Dialogiska intervjuer genomfördes med fem par enligt en hermeneutisk metodansats som varit gifta i minst 25 år. Studiens resultat presenterar en huvudtolkning som lyfter fram att hållbar kärlek är möjlig under senmoderna villkor då paret litar på kärleken men ändå inte tar den för given. Detta innebär förtröstan att kärleken kommer att bestå genom livets lopp men utan att förutsätta att det sker utan engagemang och omsorg eller att relationen behöver uppfylla en idealbild för att fungera. Jag menar att det är den bärande relationen som är förutsättningen för hållbar kärlek under senmoderniteten. 

 • 380.
  Bejerot, Eva
  et al.
  Stockholms Universitet.
  Astvik, Wanja
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Kundorientering och förändrade sociala relationer2010In: Sociala relationer i arbetslivet :  Studier från föränderliga arbetsplatser. / [ed] Eva Bejerot och Annika Härenstam, Lund: Gleerups Utbildning AB, 2010, p. 83-100Chapter in book (Other academic)
 • 381.
  Bel, Sarah
  et al.
  Ghent University, Belgium.
  Michels, Nathalie
  Ghent University, Belgium.
  De Vriendt, Tineke
  Research Foundation – Flanders, Belgium.
  Patterson, Emma
  Karolinska Institutet, Sweden.
  Cuenca-García, Magdalena
  Granada University, Spain.
  Diethelm, Katharina
  Rheinische Friedrich-Wilhelms-University Bonn, Germany.
  Gutin, Bernard
  University of North Carolina, US.
  Grammatikaki, Evangelia
  Harokopio University, Athens, Greece.
  Manios, Yannis
  Harokopio University, Athens, Greece.
  Leclercq, Catherine
  National Research Institute for Food and Nutrition (INRAN), Italy.
  Ortega, Francisco B
  Karolinska Institutet, Sweden.
  Moreno, Luis A
  University of Zaragoza, Spain.
  Gottrand, Frederic
  Université Lille 2, France.
  Gonzalez-Gross, Marcela
  Technical University of Madrid, Spain.
  Widhalm, Kurt
  Medical University of Vienna, Austria.
  Kafatos, Anthony
  University of Crete, Greece.
  Garaulet, Marta
  University of Murcia, Spain.
  Molnar, Denes
  University of Pécs, Hungary.
  Kaufman, Jean-Marc
  Ghent University Hospital, Belgium.
  Gilbert, Chantal C
  Campden BRI, Gloucestershire, UK .
  Hallström, Lena
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Sjöström, Michael
  Karolinska Institutet, Sweden.
  Marcos, Ascensión
  Spanish Council for Scientific Research (CSIC), Spain.
  De Henauw, Stefaan
  Ghent University, Belgium.
  Huybrechts, Inge
  International Agency for Research on Cancer (IARC), Lyon, France.
  Association between self-reported sleep duration and dietary quality in European adolescents.2013In: British Journal of Nutrition, ISSN 0007-1145, E-ISSN 1475-2662, Vol. 110, no 5, p. 949-959Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Evidence has grown supporting the role for short sleep duration as an independent risk factor for weight gain and obesity. The purpose of the present study was to examine the relationship between sleep duration and dietary quality in European adolescents. The sample consisted of 1522 adolescents (aged 12·5-17·5 years) participating in the European multi-centre cross-sectional 'Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence' study. Sleep duration was estimated by a self-reported questionnaire. Dietary intake was assessed by two 24 h recalls. The Diet Quality Index for Adolescents with Meal index (DQI-AM) was used to calculate overall dietary quality, considering the components dietary equilibrium, dietary diversity, dietary quality and a meal index. An average sleep duration of ≥ 9 h was classified as optimal, between 8 and 9 h as borderline insufficient and < 8 h as insufficient. Sleep duration and the DQI-AM score were positively associated (β = 0·027, r 0·130, P< 0·001). Adolescents with insufficient (62·05 (sd 14·18)) and borderline insufficient sleep (64·25 (sd 12·87)) scored lower on the DQI-AM than adolescents with an optimal sleep duration (64·57 (sd 12·39)) (P< 0·001; P= 0·018). The present study demonstrated in European adolescents that short sleep duration was associated with a lower dietary quality. This supports the hypothesis that the health consequences of insufficient sleep may be mediated by the relationship of insufficient sleep to poor dietary quality.

 • 382.
  Belawni, Salma
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Elio, Meriam
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Kommunikation i vården: Sjuksköterskors kommunikation med patienter som har ett annat modersmål2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 383.
  Belin, Mats-Åke
  et al.
  Karolinska Instituet.
  Tillgren, Per
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Vision Zero. How a policy innovation is dashed by interest conflicts, but may prevail in the end.2013In: Offentlig Förvaltning. Scandinavian Journal of Public Administration, ISSN 2000-8058, E-ISSN 2001-3310, Vol. 16, no 3, p. 83-102Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  In October 1997 the Swedish Parliament adopted a new road safety policy – Vision Zero. Vision Zero entails a fundamentally new division of responsibility for traffic safety between road users and the so called system designers such as road administrations, municipalities, and professional transport companies among others. In this study the implementation of a formal responsibility for system designers to prevent serious injuries in road traffic between 1997 and 2009 is evaluated. Two main research questions have guided this study namely: How has the legislative process of formalizing the responsibility of system designers progressed? and What important factors might explain the implementation outcome? The main sources of information for this study were official key documents. Based on a goal attainment model, an important conclusion is that the goal to legally formalize a responsibility has only been minimally realized and therefore this might be an example of a classic implementation failure. In order to explain and discuss this low level of achievement a process evaluation approach has also been used. Built on this process evaluation approach, it can be questioned if this is an example of implementation failure after all.

 • 384.
  Belin, Mats-Åke
  et al.
  Karolinska Institutet.
  Tillgren, Per
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Vedung, Evert
  Uppsala universitet.
  Setting quantified road safety targets: Theory and practice in Sweden2010In: Journal of Health & Medical Informatics, ISSN 2157-7420, Vol. 1, no 1Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim: The Swedish Government has a long tradition of setting quantified time-bounded road safety targets. Thisarticle identifies and analyses these targets, and evaluates the national road safety targets adopted in 1989, 1996 and1998 in order to assess whether the different targets fulfil the SMART criteria of being specific, measurable, achievable,realistic and time bounded.

  Methods: This study is a retrospective case study and in order to trace all relevant policy documents that containinformation on quantified targets, a snowball technique was applied. The searching process result in a total of 23 keydocuments and these were analyzed in two steps. The first step examined how the targets have been formulated andthe second step assessed whether the targets had been constructed according to the SMART criteria.

  Results: This study shows that, although all the specified targets were theoretically achievable, those targetsadopted in 1996 and 1998 were, according to this evaluation, unrealistic.

  Conclusion: This study raises the question as to the rationality of political leaders when adopting targets whichcould be difficult to achieve in reality. One explanation for their adoption is that unrealistic targets could serve as amanagement tool in that they could be rational from a road safety point of view because they could inspire stakeholdersto do more than they would otherwise have done. In this article, other motives behind the setting of unrealistic targetsare also discussed.

 • 385.
  Belin, Mats-Åke
  et al.
  Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet.
  Tillgren, Per
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Vedung, Evert
  Institutet för bostads- och urbanforskning och Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.
  Theory and practice: a case study of setting quantified road saftey targets in Sweden2010Manuscript (preprint) (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 386.
  Belin, Mats-Åke
  et al.
  Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap.
  Tillgren, Per
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Vedung, Evert
  Uppsala universitet.
  Cameron, Max
  Monash University,Australien.
  Tingvall, Claes
  Swedish Transport Administration.
  Speed cameras i Sweden and Victoria, Australia: a case study2010In: Accident Analysis and Prevention, ISSN 0001-4575, E-ISSN 1879-2057, Vol. 42, no 6, p. 2165-2170Article in journal (Refereed)
 • 387.
  Belin, Mats-Åker
  et al.
  Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap.
  Tillgren, Per
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Vedung, Evert
  Uppsala universitet.
  Vision Zero: a road safety policy innovation2012In: International Journal of Injury Control and Safety Promotion, ISSN 1745-7300, E-ISSN 1745-7319, Vol. 19, no 2, p. 171-179Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  The aim of this paper is to examine Sweden's Vision Zero road safety policy. In particular, the paper focuses on how safety issues were framed, which decisions were made, and what are the distinctive features of Vision Zero. The analysis reveals that the decision by the Swedish Parliament to adopt Vision Zero as Sweden's road safety policy was a radical innovation. The policy is different in kind from traditional traffic safety policy with regard to problem formulation, its view on responsibility, its requirements for the safety of road users, and the ultimate objective of road safety work. The paper briefly examines the implications of these findings for national and global road safety efforts that aspire to achieving innovative road safety policies in line with the Decade of Action for Road Safety 2011-2020, declared by the United Nations General Assembly in March 2010.

 • 388.
  Belin, Matts-Åke
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  FROM VISION ZERO TO PRACTICAL REALITY - KNOWLEDGE TO SHARE2016In: Injury Prevention, ISSN 1353-8047, E-ISSN 1475-5785, Vol. 22, p. A8-A8Article in journal (Refereed)
 • 389.
  Belin, Matts-Åke
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare. Swedish Transport Adm, Trafikverket, Borlänge, Sweden.
  Vision Zero as a new way of thinking2016In: JOURNAL OF THE AUSTRALASIAN COLLEGE OF ROAD SAFETY, ISSN 1832-9497, Vol. 27, no 3, p. 60-62Article in journal (Other academic)
 • 390.
  Belin,, M-Å.
  et al.
  Swedish Transport Administration, Borlänge, Sweden.
  Vedung, Evert
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Meleckidzedeck, K.
  World Health Organization (WHO), Geneva, Switzerland .
  Tingvall, C.
  Swedish Transport Administration, Borlänge, Sweden .
  Carrots, sticks and sermons: State policy tools for influencing adoption and acceptance of new vehicle safety systems2014In: Driver Acceptance of New Technology: Theory, Measurement and Optimisation, Ashgate, 2014, p. 241-250Chapter in book (Other academic)
 • 391.
  Bender, Stina
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Kroneld, Fanny
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  "Killarna går före tjejerna med i princip allting": En grundad teori om förutsättningarna inom damishockey2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka kvinnor som spelar ishockey. Att undersöka detta har sin grund i ett intresse för genus och jämställdhet och är relevant med anledning av att ishockey är en normativt manlig sport. Studien bidrar till den sociologiska forskningen om genus genom att beskriva innebörden av att vara kvinna och spela ishockey samt bristen på jämställdhet inom sporten. Den forskningsansats som tillämpats i studien är grundad teori. Datainsamlingen har skett i två olika damishockeylag. Sammanlagt har fyra observationer, inklusive informella intervjuer, två individuella intervjuer, en parintervju samt en fokusgruppsintervju genomförts. Studien har resulterat i en grundad teori som visar att de kvinnliga ishockeyspelarnas huvudangelägenhet är damishockeyn har inte samma förutsättningar som herrishockeyn. Det sätt varpå den hanteras är genom kärnkategorin ambivalent satsning. Den grundade teorin består även av nio övriga kategorier som förklarar kärnkategorin. Dessa kategorier är personlig utmaning, social gemenskap, önskan om jämställdhet, för få kvinnor spelar ishockey, otillräcklig marknadsföring, ojämlika istider, andra ansvarsområden är ett måste, ständigt jagande efter pengar och ishockey är inte för kvinnor?. Resultatet analyseras utifrån Hirdmans teori om genussystemet och Connells teori om genus som struktur av social praktik.

 • 392.
  Bengtsson, Elvira
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Graff Granell, Elin
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Vård i livets slutskede: En systematisk litteraturstudie ur ett sjuksköterskeperspektiv2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 393.
  Bengtsson, Helena
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Hörnqvist, IngaLill
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  De närståendes resa mot att släppa taget: En litteraturstudie om närståendes upplevelser inom den palliativa vården2009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: People who is close to patients suffering from incurable diseases experiences both suffering and grief. It is hard to be there for someone and at the same time handle your own grief. This can create feeling of anxiety, stress and guilt. Problem: Near related persons might not accept the further loss of someone near, the hope remains until it is final. They may not know the whole width of the situation, not acknowledge to the patient or himself how it is going to end. Aim: The aim with the literature study was to describe close ones experiences of suffering and grief within the palliative care. Method: The study is a qualitative analysis of autobiographies written by people close to patients in the palliative care. Result: The study shows how close ones can be spared suffering and grief through kind treatment and empathic personnel. The result shows a great individual dissemination when feelings are to be worked trough and grief gets to the surface and is accepted. Conclusion: To be close to someone in the end of his or her life wakes hard and irrational feelings and thoughts in people. To handle your own experiences and feelings is difficult. To support these persons due to their individual needs is a crucial part in reducing there suffering.

 • 394.
  Bentling, Sonia
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication. Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Jonsson, Bosse
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Vårdpedagogikens mångsidighet2009In: Vårdpedagogiska utmaningar / [ed] Sonia Bentling & Bosse Jonsson, Stockholm: Liber , 2009, 1, p. 289-317Chapter in book (Other academic)
 • 395.
  Bentling, Sonia
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Lennander, Åke
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Synligt, osynligt och synliggjort: 10 år i ett Nordiskt nätverk av sjuksköterskeutbildningar2008In: Vård i Norden, ISSN 0107-4083, E-ISSN 1890-4238, Vol. 28, no 3, p. 39-41Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The multicultural society has impact on the nursing profession and multicultural aspects of education have impacts on international cooperation. Materials from 10 years in a Nordic network within higher education institutions within nursing was analysed in order to develop cooperation, mobility, curriculum and research. Methods of benchmarking were used in analysing political documents, memorandum, descriptions of the institutions, course programs and reports from teachers and student. The result indicated that the process from planning to realization was unclear, ambitions were higher than outcomes; experiences of mobility were mostly described in terms of personal experiences, enriching and useful, but relations to political goals instituional strategies were invisible. Effects on academic subjects or competence were not reported,nor were they asked for. Weeklong courses with more participants were succesful. However the research method implied new insights in the results: experiences became visible effects beyond an individual level exists, but they had to be named and asked for.

 • 396.
  Berensson, K.
  et al.
  the Swedish Association of Local Authorities and Regions, Stockholm, Sweden.
  Tillgren, Per
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Health impact assessment (HIA) of political proposals at the local level: successful introduction, but what has happened 15 years later?2017In: Global Health Promotion, ISSN 1757-9759, E-ISSN 1757-9767, Vol. 24, no 2, p. 43-51Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Health impact assessments (HIAs) were first introduced in Sweden in the mid-to-late 1990s, with the aim of placing health issues on the political agenda and helping to reduce health inequalities. In the early 2000s, HIAs entered a second phase and the Swedish Parliament adopted a national public health policy. A national survey conducted in 2001 showed that 10/289 municipalities had begun to use HIA and 55/289 had decided to use HIA or had initiated an adoption process. In a 2013 follow-up study based on a strategic sample of municipalities, 9/36 municipalities reported using HIA and/or similar tools. Corresponding figures for the 21 Swedish regions were 10 regions in 2001 and four in 2013. HIA and similar tools (sustainability analyses, child impact assessments, and others) were applied to the same extent as HIA. Fifteen years after implementation began, HIA is still being used. Regions show a clear decrease in the use of HIA. There are several explanations for this development. One is the political context, and other explanations are shifts in which actors are responsible for HIA and for public health at the local/regional levels.

 • 397.
  Berg, Amanda
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Selldén, Elleonor
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Begreppsvaliditet för bedömningsinstrumentet Reasoning 4 change: En jämförelse av det kliniska resonemanget hos fysioterapeutstudenter i termin ett och termin sex2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Evaluation of psychometric properties are necessary to use an instrument. The Reasoning 4 Change (R4C) instrument’s construct validity needs to be strengthened. It can be done by comparing the clinical reasoning by extreme groups which can be physiotherapy students with a behavioral approach in different stages of the education. From the social cognitive theory's perspective, the students can be an important environmental factor to help clients’ perform a behavioral-change.

  Aim: To evaluate construct validity for the R4C instrument by comparing the clinical reasoning with focus on clients’ activity-related behaviour and behaviour change by physiotherapy students in the first and sixth semester measured with the instrument.

  Method: A describing and comparing cross-sectional study with data collected from several occasions. A total of 89 first semester students and 47 sixth semester students participated in the study. Parametric independent t-test was used to analyse the results.

  Result: Students in the sixth semester had significant higher results on seven out of eight variables measured with R4C compared with students in the first semester, that indicate that the hypothesis almost is confirmed.

  Conclusion: The construct validity can be considered good for the evaluated population. To be able to generalize to all physiotherapy students more studies would be necessary.

 • 398.
  Berg, Anette
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Boll, Cristina
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Omvårdnadspersonalens upplevelser av patientförflyttningar efter förflyttningsutbildning: En kvalitativ intervjustudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Bakgrund:

  Utbildning i förflyttningsteknik och rehabiliterande arbetssätt genomförs för

  personalen i en västsvensk kommun för att förebygga skador och bibehålla patientens

  förmågor. Hur personalen upplever arbetet med patientförflyttningar efter genomgången

  utbildning är okänt.

  Syfte:

  Att ta reda på hur omvårdnadspersonal upplever arbetet med patientförflyttningar

  efter utbildning i förflyttningsteknik och rehabiliterande arbetssätt.

  Metod:

  Studien gjordes som en kvalitativ intervjustudie med en induktiv ansats. Sex

  kvinnor som arbetade inom särskilt boende eller hemtjänst och som genomgått en utbildning

  i förflyttningsteknik och rehabiliterande arbetssätt rekryterades ändamålsenligt och deltog i

  en semistrukturerad intervju. Insamlad data analyserades med kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat

  : Analysen resulterade i fem kategorier och åtta underkategorier.

  Omvårdnadspersonalen upplevde att det var viktigt med säkerhet för personal och patient,

  att de var medvetna om patientens medverkan, att arbetet var fysiskt utmanande, att arbetet

  var psykiskt utmanande och att goda förutsättningar fanns i omgivningen.

  Slutsats:

  Omvårdnadspersonalen upplevde att de använder kunskaper från utbildningen i

  den aktuella kommunen och att de upplevde att utbildningar i förflyttningsteknik och

  rehabiliterande arbetssätt har betydelse för arbetet med patientförflyttningar, men att

  återkommande utbildningstillfällen behövs för att hålla kunskaperna aktuella och

  arbetssättet levande.

  Nyckelord

  : förflyttningsteknik, kvalitativ metod, rehabiliterande arbetssätt, utbildning,

  vårdpersonal

 • 399. Berg, Anna
  et al.
  Unger, S
  von Thiele Schwarz, Ulrika
  Karolinska Institutet.
  Hansson, H
  Karolinska Institutet.
  Augustsson, Hanna
  Karolinska Institutet.
  Hvitefeldt Forsberg, Helena
  Tillgren, Per
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Nyström, Monica
  Stenfors-Hayes, Terese
  Karolinska Institutet.
  The LeanHealth project: Merging occupational health, safety and health promotion with lean: An integrated systems approach2013Conference paper (Refereed)
 • 400.
  Berg, Carolina
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare. Sjuksköterskeprogrammet .
  Nilsson, Josefine
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare. Sjuksköterskeprogrammet .
  Att flytta till särskilt boende. En litteraturstudie utifrån de äldre personernas perspektiv.2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
567891011 351 - 400 of 3954
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf