Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
45678910 301 - 350 av 2220
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 301. Bergdahl, K
  et al.
  Odén, K
  Löfroth, H
  Göransson, G
  Jönsson, Å
  Kiilsgaard, R
  Skredrisker i ett förändrat klimat - Norsälven. Del 2: Metod för kartläggning2015Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  (1) Bakgrund; (2) Utredningens genomförande; (3) Klimat; (4) Geologi; (5) Geoteknik; (6) Yt- och grundvattenförhållanden; (7) Erosion; (8) Stabilitetsberäkningar; (9) Sannolikhetsanalys; (10) Konsekvensanalys; (11) Analys av skredrisker; (12) Åtgärdsbehov och klimatanpassning; Bilaga: (1) Inventerade geotekniska utredningar

 • 302. Bergdahl, U
  et al.
  Eriksson, U
  Bestämning av jordegenskaper med sondering - en litteraturstudie1983Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 303. Bergdahl, U
  et al.
  Fogelström, R
  Larsson, KG
  Liljekvist, P
  Förebyggande av sättningar i ledningsgravar - en förstudie1979Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 304. Bergdahl, U
  et al.
  Hult, G
  Ottosson, E
  Belastningsförsök på plattor grundlagda i friktionsjord för bestämning av jords deformationsegenskaper. Försök vid Albysjön, Fittja1986Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 305. Bergdahl, U
  et al.
  Hult, G
  Ottosson, E
  Belastningsförsök på plattor grundlagda i friktionsjord för bestämning av jords deformationsegenskaper. Försök vid SGI:s provfält - Kolbyttemon, Linköping1984Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 306. Bergdahl, U
  et al.
  Hult, G
  Ottosson, E
  Spread footings in sands. Calculation of bearing capacity and settlements1986Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 307. Bergdahl, U
  et al.
  Lindahl, A
  Ouacha, M
  Bro över Öre älv vid Skarda, Väg 353 Bjurholm – Lycksele. Sättningsuppföljning av bro2007Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  (1) Bakgrund och syfte; (2) Geotekniska undersökningar; (3) Geologiska och geotekniska förhållanden; (4) Beskrivning av bro; (5) Uppföljningar; (6) Nya beräkningar; (7) Jämförelse av sättningsförlopp; Bilagor: (A) CPTU-sonderingen, Borrhål, 1, Västra stödet; (B) CPTU-sondering, Borrhål 4, Östra stödet; (C) Resultat av laboratorieundersökningar

 • 308. Bergdahl, U
  et al.
  Möller, B
  Utveckling av hejarsonderingsmaskin. Hejarsond för jordparameterbestämning. Resultat av ett utvecklingsprojekt1980Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 309. Bergdahl, U
  et al.
  Olsson, C
  Ouacha, M
  Kontrollberäkning av Eurocodes. Grundläggning /ENV 1991-1 Basis of Design; ENV 1997-1-1, General rules for geotechnical design/1996Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  (1) Beräkningsförutsättningar; (2) Sammanfattning av beräkningsresultat; (3) Beskrivning av exemplet; (4) Exempel: Grundläggning på friktionsjord; (5) Grundläggning på berg

 • 310. Bergdahl, U
  et al.
  Sällfors, G
  Geotekniska undersökningar i fält1984Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  (1) Sonderingsmetoder; (2) Provtagningsmetoder; (3) In situ-provning; (4) Grundvattenmätningar; (5) Redovisning av fältundersökningsresultat; (6) Metoder för kontroll och uppföljning; Bilagor: Svenska Geotekniska Föreningens beteckningsblad

 • 311. Bergdahl, U
  et al.
  Tränk, R
  Korrosionsskyddande beläggningar på stålpålar i jord - Provning och reptålighet2005Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  (1) Program för undersökningarna; (2) Genomförande av försöken; (3) Resultat av undersökningarna; (4) Analys av resultaten; Bilagor: (1) Påltyper, dimensioner, stålkvalitet och beläggningskvalitet; (2) Fält- och laboratorieundersökningar. Provplats Universitetsområdet, Linköping; (3) Skikttjockleksmätningar och skadebedömning före pålslagning samt efter pålslagning och uppdragning; (4) Pålslagningsprotokoll; (5) Skikttjockleksmätningar m m efter uppdragning av pålar; (6) Jämförelser mellan skikttjocklekar före och efter pålslagning; (7) Noterade skador på pålar efter uppdragning

 • 312. Bergenståhl, L
  Temperaturens inverkan på leras egenskaper. Resultat av triaxialförsök vid olika temperaturer1993Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 313. Bergenståhl, L
  et al.
  Lehtmets, M
  Sundberg, J
  Försöksfält för högtemperaturlagring i lera. Förprojektering1990Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 314. Bergenståhl, L
  et al.
  Magnusson, C
  Rydell, B
  Dahlöf, P
  Värmepumpanläggning med värmelager i lera för skola och sporthall i Söderköping. Mätning och utvärdering. Delrapport 1 1987-19891990Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 315. Berggren, B
  et al.
  Bengtsson, PE
  Anvisningar för dimensionering, utförande och kontroll av prylprintar1986Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 316. Berggren, B
  et al.
  Fallsvik, J
  Riskvärdering av slänters stabilitetsförhållanden1991Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 317. Berggren, B
  et al.
  Fallsvik, J
  Stability of slopes in clay. A description of a risk evaluation method1991Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 318. Berggren, B
  et al.
  Fallsvik, J
  Hintze, S
  Stille, H
  Lerslänters stabilitetsförhållanden. Riskvärdering och beslutsteori. Förslag till metod för riskvärdering1991Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Stability conditions in clay slopes. Risk assessment and decision theory. Risk assessment method - proposal

 • 319.
  Berggren, Christian
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Dig or no dig?: En jämförelse mellan schaktfria tekniker och konventionell schakt vid VA-produktion.2015Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sveriges offentliga vatten- och avloppsnät består av 191 000 km vatten- och avloppsledningar. Det renoveras årligen ca 380 km för lite för att hålla förnyelsetakten i takt med åldrandet av ledningarna. Renoveringarna kostar stora summor pengar vilket lär vara en av de största anledningarna till att det renoveras i för liten utsträckning. För att hålla igång produktionen i Sveriges VA-sektor behöver både ekonomi och tidsåtgång ses över.

  Detta arbete jämför ekonomin i olika förläggningsmetoder för vatten och avloppsledningar. Arbetet tar även upp utsläpp av koldioxidekvivalenter under produktion av VA-ledningar. Metoderna som har tagits upp är konventionell schakt, styrd borrning och relining. Inom styrd borrning har det tittats på JT- och AT-borrning. För relining är de granskade metoderna slip-lining och closed-fit.

  Arbetet har gjorts för Skanska Väg och Anläggning Väst som är en del av Skanska Sverige AB. Jämförelsen har utförts med en litteraturstudie som bakgrund. Kalkyler från utförda och pågående projekt samt intervjuer med olika entreprenadföretag har varit underlag för den jämförande studien kring ekonomi och miljö.

  Resultaten visar på att schaktfria tekniker släpper ut mindre koldioxid än konventionell schakt vilket inte är konstigt då det vid schaktning hanteras mycket större jordmassor. I avseende på ekonomi kan sägas att underlaget för resultatet är undermåligt men vad som är mest kostnadseffektivt varierar beroende på projekt. En generalisering kan dock göras för schaktfria metoder. Dessa tenderar att bli mer lönsamma ju djupare och längre entreprenaden är samt desto färre serviser och förgreningar det är på ledningen. Styrd borrning begränsas av det borrslam som blir en restprodukt vid produktion med metoden. För grövre ledningsdimensioner blir omhändertagandet av slammet en stor kostnad som i vissa fall kan göra det olönsamt att borra. Generellt kan sägas att styrd borrning i grövre dimensioner kräver skyddsvärda objekt ovan mark för att nå ekonomisk lönsamhet.

 • 320. Berggren Kleja, D
  et al.
  Ohlsson, Y
  Kunskapsläge och förutsättningar för återvinning av metaller i förorenade massor2013Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  För områden som är förorenade med höga metallkoncentrationer kan återvinning av metallerna potentiellt vara ett mer miljömässigt hållbart alternativ än att flytta de förorenade massorna till en deponi. Idén att återvinna metaller från förorenade områden anses god och har stor acceptans i ett internationellt perspektiv. I riktlinjer som utgivits av amerikanska Environmental Protection Agency, EPA, anges återvinning av metaller exempelvis som ett förstahandsval i fall då det är möjligt. Samtidigt finns det en rad hinder av såväl ekonomisk som teknisk natur. Vårt syfte med denna kunskapssammanställning är att: (1) Översiktligt inventera genomförda projekt nationellt och internationellt; (2) Sammanställa och utvärdera befintliga tekniker när det gäller återvinning av metaller från förorenad mark; (3) Inventera möjligheter och hinder att i framtiden återvinna metaller från förorenade jord i större omfattning.

 • 321.
  Berglin, Alexander
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Jord- och bergmekanik.
  Short-term deformations in clay under a formwork during the construction of a bridge: A design study2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vid gjutning av betongbrodäck kommer den underliggande marken att deformeras av den temporära formställningen, som tar upp lasterna medan betongen härdar. Det finns oftast krav på hur stora markdeformationerna maximalt får vara. För att hålla deformationerna inom gränserna kan diverse markförstärkningsmetoder, så som kalkcementpelare eller pålar, användas. Permanenta markförstärkningar är oftast väldigt dyra och inte alltid nödvändiga. Ett alternativ till att använda dyra markförstärkningar skulle kunna vara att beräkna den förutspådda deformationen med stor exakthet i projekteringsstadiet.

  Syftet med det här arbetet var att undersöka hur korttidsstätningar i lera vid en bronybyggnation ska beräknas mer generellt i framtida projekt. 

  I detta arbete har tre beräkningsmodeller använts för att beräkna markdeformationerna från den temporära formställningen. En enklare analytisk modell samt två numeriska beräkningsmodeller som baseras på Mohr Coulomb och Hardening Soil Small teorierna. De tre beräkningsmodellerna valdes utifrån deras komplexitet. Den analytiska beräkningen ansågs vara den mest förenklade modellen medan Hardening Soil-Small var den mest komplexa och realistiska modellen.  

  Resultatet visar att trots sin enkelhet så ger den numeriska beräkningsmodellen Mohr Coulomb och den analytiska beräkningen bäst resultat jämfört med de uppmätta deformationerna. En möjlig anledning till det goda resultatet är att modellerna endast kräver ett fåtal ingångsparametrar som kan bestämmas med hjälp av välkända fält- och laboratoriemetoder så som triaxialförsök, rutinlaboratorieförsök och CRS-försök. Den mer komplexa modellen Hardening Soil Small kräver flera ingångsparametrar för att kunna modellera jordens beteende. Många av parametrarna är svåra att bestämma då mätdata oftast saknas. Osäkerheterna i valet av ingångsparametrar för den mer komplexa hardening soil small modellen är större än de två andra studerade modellerna, vilekt även ger upphov till större osäkerheter i dem beräknade deformationerna. 

 • 322.
  Bergliv, Elin
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Edeskär, Tommy
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Laboratory study on two-dimensional image analysis as a tool to evaluate degradation of granular fill materials2016Ingår i: Proceedings of Nordic Conference on Soil Mechanics and Geotechnical NGM: Reykjavik, Iceland 25th – 28th of May 2016, 2016, s. 461-470Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The shape of granular materials is known to affect strength and stiffness properties of soil and fills. Settlements in coarse fills are often explained by rearrangement within the soil skeleton induced by crushing and rounding of the individual aggregates in the intergranular contact points. These processes are not well investigated since it is difficult to measure changes at an aggregatelevel.Currently few attempts have been made to effectively measure and classify shape of granular soil and fill materials. One of the more promising methodologies is digital image analysis. Even if there are some studies on both two and three dimensional analyses on shape of aggregates, no study has focused on identifying shape changes as function of degradation effects of the fill materials.In this study degradation of ballast material has been studied in standardized micro Deval and Los Angeles tests and analysed by two dimensional image analysis and statistical methods. The results showed it was possible to statistically separate the shape and size of the materials before and after the degradation tests. To identify this difference it is essential to use more than one variable each for size and shape.The conclusion of the study is that two-dimensional image analysis can be used as a tool to measure and quantify shape changes on an aggregate level in order to measure degradation. If further developed, the technique can be useful to study deformation processes, e.g. crushing and rounding of aggregates, in coarse fill materials.

 • 323.
  Berglund, Andreas
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Prognos av vägars bärförmåga vid tjällossningen: Användning av "Minnesotamodellen" på en teststräcka i Sverige2010Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Den globala tendensen är ett varmare klimat och att temperaturer nära eller strax över 0 °C under vinterhalvåret blir allt vanligare. En av klimatförändringens konsekvenser skulle i ett "värsta-fall-scenario" kunna bli tjällossning under en betydande del av vintern, med följande bärförmågeproblem på vägarna. Detta leder till ökade samhällsekonomiska kostnader då tung trafik tvingas lasta mindre eller ändra rutt (tidsförlust) och ökade underhållskostnader för sönderkörda vägar. Skogsindustrin beräknades 2008 ha merkostnader på 510-590 miljoner kronor per år på grund av bärförmågeproblem enligt egna beräkningar. Till denna summa tillkommer merkostnader för den snabbt ökande biobränsleindustrin. Genom att kunna prognostisera bärförmågeproblem vid tjällossningen skulle lastrestriktioner läggas i rätt tid och väghållar- och användarkostnader minskas.Ett enkelt mätetal kopplat till bärförmågan kan användas för att prognostisera när och hur länge vägen har bärförmågeproblem, alltså när lastrestriktioner bör appliceras för att vara mest kostnadseffektivt. En fullt fungerande prognosmodell skulle också kunna minska behovet av fallviktsmätningar och okulära besiktningar vid införandet av lastrestriktioner. Denna forskningsrapport är en del i ett arbete som behandlar prognostisering av bärförmågeproblem på vägar. Rapporten syftar till att ge en bild av om en temperaturbaserad bärförmågeprognosmodell, "Minnesotamodellen", kan uppfylla detta mål genom att jämföra prognosmodellens resultat med bärförmågeanalyser utförda med hjälp av fallviktsmätningar. Datainsamling i form av temperaturdata och fallviktsdata utfördes 1997 på Björsbyvägen cirka 7km utanför Luleå centrum. Den aktuella vägprofilen för vägsträckan där data hämtats består av 10cm oljegrus, 40cm sandigt grus/grusig lerig sand och 300cm siltig lera underlagrad av siltig morän. Fallviktsmätningar och utvärdering av bärförmågeindex, ytmodul, undergrundsmodul och AREA-parameter finns beskrivna. Ytmodul och undergrundsmodul visar styvheten på olika djup i vägkonstruktionen, AREA-parametern ska med ett tal sammanfatta hela vägkonstruktionen och bärförmågeindex är ett index som beskriver styvheten hos vägen. Hur temperaturinsamlingen är genomförd finns även kort beskrivet.Hur den insamlade fallviktsdatan har bearbetats presenteras, liksom tillhörande beräkning som bygger på en normalisering av slagkraften mot den tänkta slagkraften 50kN.Från temperaturdata har ett medelvärde per dygn utvärderats baserat på alla dygnets temperaturmätningar. Detta medelvärde användes i "Minnesotamodellen" för bärförmågeanalys och resultaten från "Minnesotamodellen" jämfördes även med ett medelvärde enbart baserat på max- och min-temperatur. Skillnaden mellan de två förhållningssätten bedömdes vid noggrannare analys vara försumbar. En kort presentation av modellen för bärförmågeprognoser redovisas i rapporten. Prognosmodellens referenstemperatur och gränsvärde för ackumulerat töindex, TIack, utvärderades med hjälp av insamlad temperaturdata till -0,65 °C och gränsvärdet TIack till 22,2 °C-dagar.Från de fallviktsmätningar som utfördes på Björsbyvägen mellan 28 februari och 19 november, 1997 utvärderas, presenteras och analyseras bärförmågeindex, ytmodul, undergrundsmodul samt AREA-parameter. Bärförmågeindex visar en minskning av bärförmågan från 14 mars. Ytmodulen varierar med lufttemperaturen och ytmodulen visar en minskning av bärförmågan 10 mars, 1 april samt minskar kraftigt efter 11 april. Undergrundsmodulen visar på minskad styvhet efter 26 mars. AREA-parametern uppvisar svängningar likt ytmodulen och visar på minskad bärförmåga 10 mars, 1 april och efter den 11 april sker den största minskningen. Prognosmodellen visar att gränsvärdet för TIack nås 10 mars och mellan 22-23 april.Vid en jämförelse mellan AREA-parametern, undergrundsmodulen (Eu) och "Minnesotamodellen" verkar undergrundsmodulen och "Minnesotamodellen" ha den bästa överensstämmelsen. Undergrundsmodulen tycks visa de mer övergripande förändringarna i styvhet och detta tycks också prognosmodellen göra. Prognosmodellens grundidé verkar fungera som tänkt i det studerade fallet och, enbart mätning av max- och mintemperatur verkar ge den lufttemperaturdata som behövs. Prognosmodellen har kalibreringsmöjligheter genom referenstemperaturen. Den borde kunna användas som ett översiktligt planeringsverktyg vid bärförmågeproblem kopplade till tjällossningen.

 • 324.
  Berglund, Andreas
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Prognos av vägars bärförmåga vid tjällossningen: användning av temperatur som nyckeltal2010Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Den globala tendensen är ett varmare klimat och att temperaturer nära eller strax över 0 °C under vinterhalvåret blir allt vanligare. En av klimatförändringens konsekvenser skulle i ett "värsta-fall-scenario" kunna bli tjällossning under en betydande del av vintern, med följande bärförmågeproblem på vägarna. Detta leder till ökade samhällsekonomiska kostnader då tung trafik tvingas lasta mindre eller ändra rutt (tidsförlust) och ökade underhållskostnader för sönderkörda vägar. Skogsindustrin beräknades 2008 ha merkostnader på 510-590 miljoner kronor per år på grund av bärförmågeproblem enligt egna beräkningar. Till denna summa tillkommer merkostnader för den snabbt ökande biobränsleindustrin. Genom att kunna prognostisera bärförmågeproblem vid tjällossningen skulle lastrestriktioner läggas i rätt tid och väghållar- och användarkostnader minskas.Ett enkelt mätetal kopplat till bärförmågan kan användas för att prognostisera när och hur länge vägen har bärförmågeproblem, alltså när lastrestriktioner bör appliceras för att vara mest kostnadseffektivt. En fullt fungerande prognosmodell skulle också kunna minska behovet av fallviktsmätningar och okulära besiktningar vid införandet av lastrestriktioner.I denna sammanhållande text presenteras innehållet i licentiatarbetets olika delar och var den beskrivna informationen som helhet går att finna. En aspekt av tjälskador på väg som belyses i arbetet är beslutsfattandet vid tjälinventeringar. Tjälinventeringar ligger till grund för åtgärdsplaneringen och det är därför viktigt att de utförs korrekt. En delrapport i licentiatavhandlingen visar att tjälinventeringar utförda av olika aktörer på samma vägsträcka kan skilja mycket. Det finns ett värde i att minska individberoendet vid tjälinventeringar.Huvuddelen av arbetet behandlar en modell för prognos av bärförmågeproblem på vägar som används i Minnesota, USA. Modellen använder temperatur som nyckeltal och har testats på en vägsträcka belägen cirka 7 km utanför Luleå. Temperatur- och fallviktsdata hade tidigare samlats in på teststräckan. Insamlad data användes för att utföra en analys av vägens bärförmåga och hur den förändras under tjällossningen. Temperaturdata användes i "Minnesotamodellen" och jämfördes med utvärderade parametrar från fallviktsmätningarna. Vid en jämförelse mellan AREA-parametern, undergrundsmodulen och "Minnesotamodellen" ger undergrundsmodulen och "Minnesotamodellen" den bästa överensstämmelsen.Prognosmodellens grundidé fungerar på den testade vägsträckan. Prognosmodellen har utvecklingsmöjligheter som fortfarande inte är undersökta. Modellen borde i framtiden kunna användas som ett översiktligt planeringsverktyg vid bärförmågeproblem kopplade till tjällossningen.

 • 325.
  Berglund, Andreas
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Studie av modell för prognos av vägars bärförmåga vid tjällossningen: "Minnesotamodellen"2010Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Många vägars bärförmåga påverkas negativt vid tjällossningen, ibland måste vägar stängas av eller åläggas lastrestriktioner på grund av bärförmågeproblem. För i god tid kunna informera väganvändarna var det finns potentiella bärförmågeproblem krävs en prognosmodell. En sådan beskrivs i rapporten. Prognosmodellen beskrivs med utgångspunkt i originalrapporten, som tagits fram i USA. De termiska analyser som utförts med FEM-analys beskrivs. Analyserna har gjorts på fyra vägprofiler och resultaten presenteras tillsammans med de ingående materialens termiska egenskaper. Den indata som användes kommenteras och en tabell med motsvarande SI-enheter presenteras. Resultaten av de termiska analyserna visar att tining av vägkonstruktionen inleddes när lufttemperaturen var -1,7 °C till -1,1 °C för de aktuella vägprofilerna. När "bör-gränsvärdet" nås finns det risk för bärförmågeproblem och när "måste-nivån" nås ska lastrestriktioner införas. En rekommendation av gränsvärde för det ackumulerade töindexet uppges till 25 °F-dagar, "bör-nivå", och 50 °F-dagar, "måste-nivå" vilket motsvarar 14 och 28 °C-dagar. I Minnesotas version av modellen används enbart en gränsnivå.Hur längden på de ålagda lastrestriktionerna kan uppskattas presenteras genom två ekvationer baserade på regressionsanalys av tjäldjup och frysindex. De två ekvationerna baseras på att vägen skall ha tinat upp helt. Jämförelser mellan tjälgränsmätare och modellens prognos har tidigare utförts i USA och visat på god överensstämmelse. Prognosmodellen konstateras fungera bättre för finkorniga material än grovkorniga. Vidare konstateras det att modellen bör genomgå en fältkalibrering. I den utvecklade versionen av urmodellen har Mn/DOT kalibrerat modellen genom att referenstemperaturen tillåts variera under våren, så att solens ändrade vinkel och intensitet vägs in. I Minnesota används vädrets tredygnsprognos för att bestämma när gränsvärden för det ackumulerade töindexet överskrids. Det ger prognosmodellen tre dygns förvarning för bärförmågeproblem. Det ackumulerade töindex som används i Minnesota presenteras och den tid som lastrestriktioner åläggs i Minnesota presenteras som åtta veckor. I rapporten diskuteras behovet av lastrestriktioner och att det under vissa omständigheter kan vara mer samhällsekonomiskt försvarbart att vägen lagas efter att den körts sönder än att använda lastnedsättningar eller avstängningar för att förhindra vägskador. Andra rapporter säger att det finns stora värden i att ha prognoser för bärförmågenedsättningar och lastrestriktioner. Huruvida det ena eller andra påstående är korrekt behandlas inte i rapporten.Före eventuella tester av prognosmodellen i Sverige skall lufttemperatur- samt vägtemperaturdata samlas in och analyseras. Analysen av temperaturdata beskrivs. Det konstateras att prognosmodellen bör korreleras med exempelvis fallviktsdata vid ett fältförsök. Den beskrivna prognosmodellen konstateras vara är rak och enkel men det finns frågetecken som framtida tester ska ge svar på innan den kan rekommenderas att använda vid bärförmågeprognostisering i Sverige.

 • 326.
  Berglund, Andreas
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Tjäle - en litteraturstudie med särskilt fokus på tjällossning2009Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna forskningsrapport är en litteraturgenomgång av en del av allt som finns skrivet om tjälprocessen och de problem tjälen skapar. Rapportens övergripande fokus ligger till en början på att ge en överblick över tjälprocessen och presentera grunderna i denna. Efter hand glider fokus över mot tjällossningen och de problem som förknippas med tjällossning. En allmän presentation av frusen jord, jord med en temperatur under 0°C, och en överblick över tjälforskningens historia från år 1765 och Beskow till mer nutida forskningsrön presenteras allra först i rapporten. Jordens termiska egenskaper är essentiell för tjälprocessen och beskrivs med hjälp av begrepp såsom termisk konduktivitet (värmeledningstalet λ), värmekapacitet (c), termisk diffusivitet (α) och latent värme (L). Temperaturprofilen beskrivs i termer av geotermisk gradient, whiplashkurva och aktivt område. Med aktivt område menas det område som tinar respektive fryser i permafrost och säsongstjäle.Tjälnedträngningen som orsakas av negativa varaktiga temperaturer vid markytan beskrivs i rapporten. Negativa yttemperaturer skapar ett värmeflöde från marken. Marken kyls ned i och med värmeavgången och bildandet av islinser i jorden inleds. Vattentransporten till tjälfronten som påverkar bildandet av islinser är komplex och fenomenet är än inte helt utrett. De två huvudspåren kapillärt sug och att vattentransporten beror av fysisk-kemiska egenskaper hos jorden presenteras. Vattentransporten till islinsen sker via en vattenfilm av ofruset vatten, den ofrusna vattenkvoten betecknas wu. Den hydrauliska konduktiviteten minskar med negativa temperaturer på grund av att vattentransporten sker i den ofrusna delen av vattnet, och wu minskar med negativa temperaturer. Beräkning av tjäldjup presenteras genom en härledning av Stefans formel, en presentation av Stefans modifierade formel och en förklaring av köldmängdsbegreppet. Modifierad Stefans formel som tar hänsyn till jordens värmekapacitet presenteras också. Förutom lufttemperaturen bestäms tjäldjupet i en jordprofil främst av jordmaterialets värmetekniska egenskaper. Tjällyftning och bestämning av tjällyftets storlek med segregation potential theory behandlas. Fenomenet vid tjällossning beskrivs samt problemen vid tjällossningen presenteras. För bärighetsproblem vid tjällossningen är dräneringen av vägkonstruktionen kritisk eftersom de ökade portrycken innebär minskade effektivspänningar och minskad skjuvhållfasthet. Dräneringsförmågan inverkar främst om urtjälningshastigheten är hög, mycket is övergår till vatten på kort tid. Sättningar på grund av tjällossning styrs främst av mängden is i jorden. Tjälfarlighetsklassificeringssystemen använda i Sverige, Norge, Finland och USA beskrivs och en jämförelse mellan dessa görs. Två jordar klassificeras utifrån kornfördelningskurvorna, för en grusig sand ger ländernas system samma svar, ej tjälfarlig. Även för den andra jorden, en sandig siltig lermorän klassificeras jorden som tjälfarlig, dock i olika grad. Hur vägar påverkas av tjälnedtränging (höjd hållfasthet, lägre hydraulisk konduktivitet), tjällyftning och tjällossning (bärighetsminskning, tjälskott med mera) beskrivs. Vägverkets system för väderdata VViS presenteras. Med hjälp av väderdata kan modeller för införandet av lastrestriktioner skapas. CTI-fordon har fördelar vid bärighetsnedsättningar. Sverige använder enbart visuella observationer vid införandet av lastrestriktioner på grund av bärighetsnedsättningar vid tjällossning. Flera andra länder och stater i USA använder mer sofistikerade metoder. I Minnesota används väderdata i form av frys- (FI) och töindex (TI) tillsammans med en referenstemperatur för att förutse när lastrestriktioner bör införas. Kanske är "Minnesotamodellen" något för Sverige.

 • 327.
  Berglund, Andreas
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Tjälinventeringsprojektet: en jämförande studie av tjälinventeringar gjorda av olika aktörer2010Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Många vägar skadas varje år av tjäle och dessa vägar behöver åtgärdas. Åtgärdsbehoven är i regel större än resurserna och därför måste en insatsprioritering ske. En korrekt utförd tjälinventering ligger till grund för en korrekt åtgärdsplanering. Tjälinventering genomförs idag av fysiska personer och personerna kan variera från år till år. De företag som genomför inventeringarna kan även variera beroende på offert, kapacitet, kunskap, erfarenhet etc. Att olika företag och personer genomför inventeringen kan medföra systematiska skillnader. En väg kan alltså tjälinventeras av olika aktörer år till år beroende på vilka som får uppdraget. Vid en förstudie av tjälinventeringar från ett år (2008) gjordes jämförelser med följande års (2009) inventeringar varvid man fann stora skillnader i resultat trots att det var samma vägsträcka som studerades. Eftersom de två jämförda inventeringarna inte visade likvärdiga resultat har frågan om väginventeringens kvalité väckts. Ett projekt har initierats av Trafikverket för att studera inventeringsförfarandet som sådant samt undersöka skillnaderna mellan inventeringarna och skillnadernas omfattning. Metoden som valdes för studien bestod av att fyra olika aktörer, Konsult A respektive B, Trafikverket (TV) samt personer från Luleå tekniska universitet (LTU) fick inventera en och samma vägsträcka vid samma dag och tidpunkt. De olika aktörerna hade olika stor erfarenhet av inventering och den sträckte sig från enbart teoretisk kunskap till mångårig praktisk sådan. Ordnade efter praktisk erfarenhet av inventering har Konsult B mest erfarenhet, därefter Konsult A och TV. Minst erfarenhet hade LTU. Vägsträckan som inventerades var väg AC805 från Lidbacken till Femvägaskälet utanför Skellefteå i Västerbottens län. Vägsträckans totala längd var cirka 15 km och vägens ÅDT var 576. Med hjälp av bedömningarna valdes fyra delsträckor ut för vidare studium. Dessa delsträckor representerade vägsträckan i stort och visade på skillnader och likheter mellan de olika inventerarna. De delsträckor som valdes var sektion 23/342 - 24/100, 25/100- 26/100, 32/100 - 33/100 och 34/100 - 35/100. I sektion 23/342 - 24/100 var fokus att få en överblick och i sektion 25/100 - 26/100 specialstuderades och jämfördes resultaten i ett område med sprickor. I sektion 32/100 - 33/100 och 34/100 - 35/100 fokuserades studien mer på hur ojämnheter bedömdes. Inventeringsresultaten redovisas i rapporten och presenteras grafiskt med bilder framställda med hjälp av programmet "Presentation Vägtekniska Data" (PVD). Alla fyra inventerares resultat visas, vilket ger en överskådlig bild av skadeläget. Det bör påpekas att det i grafiken inte syns vilka sprickor som är på höger respektive vänster sida av vägen, men den informationen finns i de flesta fall angivet i det bilagda inventeringsprotokollet. Resultaten visar på såväl stora skillnader som stora likheter mellan de olika inventerarna. De två mest erfarna personerna hade väldigt lika andel klass 2- och 3-sprickor i förhållande till den totala längden sprickor. Av totala spricklängden redovisade Konsult A 66% klass 2 sprickor och 30% sprickor av typen klass 3. Konsult B hade något mindre klass 2 sprickor (60%) och något mera sprickor av typ klass 3 (32%). Den bedömda spricktypen är alltså tämligen lika men den totala bedömda spricklängden skiljer sig åt. Konsult A redovisar här 7355m och Konsult B 9157m, vilket alltså innebär att Konsult A enbart redovisar ca 80 % av den sträcka som anges av Konsult B. Vidare redovisar TV 18% klass 2 och 82% klass 3 sprickor med den totala spricklängden på 3246m, vilket enbart är ca 35% av det Konsult B redovisat. LTU 38% klass 2, 24% klass 3 medan den totala spricklängden bedömdes till 11029m, vilket i sin tur är 20% längre vägsträcka än vad Konsult B redovisade. Den totala spricklängden bedömdes alltså variera mellan 3246 m till 11029 m, vilket är ca 21% respektive ca 74% av den totala väglängden. Sett till den grafiska redovisningen i PVD och antal skador, samt placeringen av dessa så ser LTU och Konsult B ut att vara mest lika i sina bedömningar, trots att LTU har minst erfarenhet och Konsult B mest erfarenhet. Arbetet att inventera en väg för hand, på det sätt som gjordes i studien, utan nämnvärda tekniska hjälpmedel kräver stor koncentration och är mentalt tröttande. I rapporten redovisas att upplösningen på inventeringen sänks efter en stunds arbete. Många korta skador kan då tolkas som en enda lång skada. Beställaren bör överväga vilka krav som bör ställas på inventerarens tekniska hjälpmedel för att därmed säkerställa en hög och mera personoberoende kvalitet på slutresultatet. En observation som görs i studien är att olika personer kan ha lite olika utgångspunkt för sin inventering. Här finns exempel på inventering som görs utan annat syfte än att kartlägga skadorna på vägen och en inventering för en eventuell framtida projektering av reparationsinsatser. Detta påverkar resultatet av inventeringen, eftersom det i ena fallet innebär att alla skador tas med, medan det i andra fallet enbart tas med skador som kan medföra en åtgärd. I denna studie verkar LTU, Konsult A och Konsult B inventera utan särskilt syfte, medan TV verkar ha en avvikande utgångspunkt. TV har inte markerat en enda klass 1-skada på hela vägsträckan, vilket de övriga har gjort och TV verkar därmed inventera för en framtida projektering. I slutet av vägsträckan redovisas ett längdmätningsfel för främst Konsult A. En sådan felkälla kan tyckas onödig då den torde kunna elimineras med hjälp av användning av till exempel GPS. Så kallad digital inventering från digitala fotografier av vägen kan också lösa längdmätningsproblemet. Digital inventering har dock flera nackdelar i förhållande till vanlig fältinventering. Den största nackdelen är att det är svårt att upptäcka ojämnheter och mindre skador genom att enbart studera fotografier. Denna studie visar vidare att det är svårt att skilja på skadeklasserna 2 och 3. Flera gånger markeras samma skada av olika aktörer, men bedömningarna är olika. En tidigare lagad skada, som återigen spruckit upp, bör även markeras med "tidigare skada" och eventuellt klassas upp, eftersom den representerar ett återkommande dåligt parti av vägen. Det är svårt att klassificera ojämnheter. Den hastighet vid vilken ojämnheter inventeras är av största vikt, eftersom det är den upplevda körkomforten som ska bedömas. Vid inventeringarna är det inte säkert att hastigheten hos fordonen är helt lika och inte heller att den överensstämmer med den skyltade hastigheten för vägen. Baserat på denna studie bör det övervägas om inte ojämnheter ska inventeras i vägens skyltade hastighet så att en korrekt bedömning av hur körkomforten påverkas kan göras. Att få god och acceptabel överensstämmelse mellan två olika aktörer som inventerar en och samma vägsträcka tycks vara svårt. Trots en del tekniska hjälpmedel är det i slutet dock en subjektiv bedömning som nedtecknas i inventeringsprotokollet. Denna varierar naturligtvis från person till person. I denna subjektiva bedömning är erfarenhet en nyckelfaktor. För att minska de subjektiva bedömningarna är framtagandet av en lättförståelig metodbeskrivning viktigt. Kvalitén på inventeringarna kommer att öka med en metodbeskrivning. Felkällor som går att eliminera med tekniska hjälpmedel, till exempel längdmätning, bör dock elimineras.

 • 328.
  Berglund, Andreas
  et al.
  LTU.
  Edeskär, Tommy
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Knutsson, Sven
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Comparison between temperature based thaw weakening prediction model and field observation methods2011Ingår i: Proceedings of the 21st International Conference on Port and Ocean Engineering under Arctic Conditions, Montreal, 2011Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Structures like roads and port yards located in cold climate are affected by freezing and thawing every year. The global trend of a warmer climate and temperatures around 0°C for longer periods of time will change the freezing/thawing behaviour in many locations. The tendency will changeto have several freezing /thawing cycles in a given location every year. The bearing capacity of low volume roads and simple port yards will be affected by a prolonged thawing period with lower bearing capacity as a consequence. Bearing capacity problems can lead to increased costs for traffic as well as increased maintenance costs. Due to very high costs for destroyed structuresduring thaw, a lot can be gained if bearing capacity problems at a given site can be forecasted well in advance in order not to destroy the structure. Such a method should preferably be based upon simple measurements like air temperatures to make it easy to use also in remote areas. In the described temperature based model air and ground temperatures are used to develop anaccumulated thaw index and corresponding limits. When the thaw index limit is reached, the construction at the evaluated depth thaws, leading to increased pore water pressure and reduction of strength and bearing capacity. This paper presents a study of the application of the model at low volume roads in Sweden. Bearing capacity at the road was evaluated from field tests by falling weight deflectometer (FWD) test carried out 24 times during the thawing season i.e.March 4 through June 9. Predictions made by the model were compared with the subgrade module evaluated from the FWD series. The results show that the model might be possible to use in Sweden and elsewhere if minor adjustments are carried out.

 • 329.
  Bergman, Niclas
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Jord- och bergmekanik.
  Aspects of probabalistic serviceability limit state design of dry deep mixing2015Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  An expanding population and increased need for infrastructure increasingly necessitate construction on surfaces with poor soil conditions. To facilitate the construction of buildings, roads and railroads in areas with poor soil conditions, these areas are often improved by means of foundation engineering. Constructions that are fairly limited in scope are often founded on shallow or deep foundations. However, these methods are relatively expensive and thus not applicable for large-scale constructions like roads and railroads. A cost-effective way to deal with poor soil conditions is to use ground improvement. This thesis deals with a ground improvement method called deep mixing (DD)using lime-cement columns.

  Lime-cement columns are manufactured by pushing a mechanical mixing tool to the desired depth, with the tool then rotated and retracted while a lime-cement binder is distributed into soil, forming lime-cement columns. Because of the complex mixing process and inherent soil variability, soil improved by DD shows high variability with respect to strength and deformation properties. Due to this high variability, it is difficult to predict the properties in advance; it is therefore important to verify the properties after installation. In Sweden, this is normally done using the column penetration test (KKK) method.

  Current design praxis considers evaluated mean values in the design, and the effect of variability and uncertainties is dealt with by using a sufficiently high total factor of safety. A more rational approach for dealing with the effect of variability and uncertainties on the reliability of a mechanical system is to include them as parameters in the design model. This can be done by using reliability-based design (RRR). A major incentive for using 𝑅𝑅𝑅 is that lower variability in design properties produces higher design values. This is important since it encourages contractors to improve their manufacturing methodologies because 𝑅𝑅𝑅 allows more homogenous columns to be assigned higher design values. Reliability-based design is also in line with Eurocode 7, which states that the selection of the characteristic values for geotechnical parameters shall take the variability of the measured property values into account.

  The first part of this doctoral thesis deals with test methods and quantification of the strength variability of soil improved by lime-cement columns. Tip resistances from three different test sites using three different penetration test methods – the cone penetration test, the column penetration test and the total-sounding test – are analysed and quantified in terms of means, variances and scale of fluctuations. The second part introduces RRR in serviceability limit state (SSS) design, using First Order Reliability Methods (FFFF) and Monte-Carlo simulations.

  Summarizing the most important findings and conclusions from this study:

  •  The scale of fluctuation was estimated to be 0.2-0.7 m and 0-3 m in the vertical and horizontal direction, respectively.
  •  The relation between cone tip resistances measured using the cone penetration test and column penetration test does not correspond to the cone factors proposed in previous studies and in the Swedish Design Guidelines.
  •  The agreement between the column penetration test and total-sounding test was found to be “good enough”. It is therefore suggested that the total-sounding test be used as a complement to the column penetration test in evaluating the average strength properties of a group of medium- and high-strength lime-cement columns.
  • Reliability-based design is a rational approach to incorporate strength and deformation parameter variability with an SSS design.
 • 330.
  Bergman, Niclas
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Jord- och bergmekanik.
  Characterization of strenght vaiability for reliability-based design of lime-cement columns2012Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
 • 331.
  Bergman, Niclas
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Jord- och bergmekanik.
  Al-Naqshabandy, Mohammed Salim
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Jord- och bergmekanik.
  Larsson, Stefan
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Jord- och bergmekanik.
  Variability of strength and deformation properties in lime-cement columns evaluated from CPT and KPS measurements2013Ingår i: Georisk: Assessment and Management of Risk for Engineered Systems and Geohazards, ISSN 1749-9518, E-ISSN 1749-9526, Vol. 7, nr 1, s. 21-36Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The strength variability of soil improved by deep mixing with lime-cement columns is generally high. Eurocode 7 states that selection of characteristic values for geotechnical parameters shall take the variability of measured property values into account. This variability can be considered in the design by using reliability-based design. With reliability-based design, three statistical parameters are needed to evaluate the design value; mean, variance and scale of fluctuation. In this paper, the shear strength of soil improved by lime-cement columns was evaluated using two different penetration methods, the cone penetration test and the column penetration test. The strength was quantified statistically by the mean, variance and scale of fluctuation, while each test method was analyzed and discussed with a focus on its influence on the design value. Based on the analyses, the column penetration test is suggested as a test method for soil improved by lime-cement columns.

 • 332.
  Bergman, Niclas
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Jord- och bergmekanik.
  Ignat, Razvan
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Jord- och bergmekanik. Skanska Sverige AB.
  Larsson, Stefan
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Jord- och bergmekanik.
  Serviceability Limit State design of lime-cement columns - A reliability-based design approach2014Ingår i: Geotechnical Safety and Risk IV - Proceedings of the 4th International Symposium on Geotechnical Safety and Risk, ISGSR 2013 / [ed] D . Q . Li, London: Taylor & Francis Group, 2014, s. 417-422Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Deep mixing with lime-cement columns is a ground improvement method used to improve the strength and deformation properties of soft cohesive soils. Due to the complex manufacturing process, the variability in the strength and deformation properties is normally high. A rational approach to include variability in the design process is by introducing Reliability-Based Design (RBD). This paper presents a reliability-based design approach for Serviceability Limit State (SLS) design of soil improved by lime-cement columns using the First-Order Reliability Method (FORM). The paper further presents the impact of uncertainties, reliability indices and area replacement ratios on the relationship between the characteristic value and the design value with respect to the column modulus of elasticity.

 • 333.
  Bergman, Niclas
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Jord- och bergmekanik.
  Johansson, Fredrik
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Jord- och bergmekanik.
  Larsson, Stefan
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Jord- och bergmekanik.
  Probabilistic serviceability limit statedesign approach for dry deep mixingManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
 • 334.
  Bergman, Niclas
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Jord- och bergmekanik.
  Larsson, Stefan
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Jord- och bergmekanik.
  Alternativ metod för verifiering av hållfasthet hos kalkcementpelare2013Ingår i: Bygg & teknik, ISSN 0281-658X, nr 1, s. 75-79Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Inom ett doktorandprojekt på Kungliga Tekniska högskolan (KTH) har möjligheten till att använda Jb-totalsondering som testmetod för verifiering av hållfasthet hos kalkcementpelare studerats. Syftet med doktorandprojektet, som är finansierat av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) och Trafikverket, är att öka förståelsen för variationer i hållfasthets- och deformationsegenskaper hos kalkcementpelare och att undersöka variationernas betydelse vid sannolikhetsbaserad dimensionering i bruksstadiet, Bergman (2012).

 • 335.
  Bergman, Niclas
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Jord- och bergmekanik.
  Larsson, Stefan
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Jord- och bergmekanik.
  Comparing column penetration and total–sounding data for lime–cement columns2014Ingår i: Ground Improvement, ISSN 1365-781X, E-ISSN 1751-7621, Vol. 167, nr 4, s. 249-259Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In Sweden, the method commonly used for the quality control of lime–cement columns is the column penetration test. However, it is recommended for depths of no more than 8 m because the probe easily deviates from the column at greater depths. As an alternative to facilitate keeping the probe vertical, a centre hole is normally bored in the column using the total-sounding test method. The aim of this paper is to quantify the agreement between the two methods. If there is good agreement, it should be possible to use the less expensive and less time-consuming total-sounding test as a complement to the column penetration test. The analyses suggest good agreement between the methods, and it is therefore suggested that the total-sounding test be used as a complement to the column penetration test in evaluating the average strength properties of a group of medium- and high-strength lime–cement columns.

 • 336. Bergman, R
  et al.
  Andersson-Sköld, Y
  Fallsvik, J
  Hultén, C
  Elliot, AL
  Measures for climate change in Sweden. Altered rainfall and sea levels2011Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  (1) Planning and monitoring; (2) Resistance; (3) Resilience; (4) Domestic measures

 • 337. Bergman, R
  et al.
  Andersson-Sköld, Y
  Fallsvik, J
  Hultén, C
  Elliot, AL
  Åtgärdsförslag vid ett förändrat klimat i Sverige. Förändrad nederbörd och vattenståndsnivåer2011Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  (1) Planering och uppföljning; (2) Resistance; (3) Resilience; (4) Åtgärder för enskilda fastigheter och i hemmet

 • 338. Bergman, R
  et al.
  Suer, P
  Säkra vägar i nytt klimat. Jämförande livscykelanalys mellan aska och grus i skogsbilväg2011Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 339.
  Bergman, Stina
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Livscykelanalys för grundläggning av byggnader: Användningen idag och hur metoden kan tillämpas i praktiken2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Byggsektorn står idag för en stor andel av växthusgasutsläppen vid produktion av byggmaterial ochanvändningen av byggmaskiner under byggproduktionsskedet. Det nationella målet är att Sverige år 2045ska vara koldioxidneutralt och utifrån detta mål har Fossilfritt Sverige, tillsammans med ett stort antalaktörer från bygg- och anläggningssektorn, tagit fram en färdplan för hur branschen ska bli klimatneutralt.Grundläggning står för en betydande del av den totala byggnadens klimatpåverkan och för att nå måletmed ett klimatneutralt Sverige år 2045 är det viktigt att discipliner inom grundläggning börja arbeta medutveckling och optimering av grundläggningskonstruktioner för att minska klimatpåverkan.

  I detta examensarbete har en intervjustudie utförts för att kartlägga vilka aspekter som styr valet avgrundläggningsmetod idag utifrån entreprenören och konsultens perspektiv samt för att kartlägga hurdessa aktörer använder livscykelanalys inom grundläggning av byggnader. En fallstudie har utförts för attundersöka hur livscykelanalys kan användas för att beräkna och jämföra klimatpåverkan samtprimärenergianvändningen från grundläggningsmetoder för byggnader genom att prova och utvärderatvå digitala LCA-verktyg.

  En litteraturstudie har genomförts för att skapa kunskap inom grundläggning och för att skapa förståelseom klimatpåverkan från byggsektorn samt vilka klimatkrav som finns. Litteraturstudien har legat till grundför valet av de två digitala LCA-verktyg som används i fallstudien samt har används för att ta fram enintervjuguide. Intervjuer har genomförts med aktörer från konsult- och entreprenadföretag som harvarierande erfarenheter och kunskaper inom livscykelanalys för grundläggning. Vidare har en fallstudiegenomförts där en jämförande livscykelanalys utförs mellan två grundläggningsmetoder, platta med pålaroch platta med lastkompensation, genom att använda två digitala LCA-verktyg, Klimatkalkyl 6.0 och BM1.0. LCA-studien utgår från verktygens avgränsningar och beaktar endast första delen av livscykeln,byggskedet (modul A1-A5) där Klimatkalkyl 6.0 beräknar klimatpåverkan och primärenergianvändningenoch BM 1.0 beräknar endast klimatpåverkan.

  Resultatet från intervjuerna visar att grundläggningsmetoder ofta väljs utifrån den ekonomiska aspektenmen att personlig erfarenhet, geografisk och historisk tradition även påverkar. Respondenterna anser attklimat- och miljökrav som förekommer i projekt ofta är otydliga och svåra att förstå. Intervjustudienindikerar att användningen av livscykelanalys är begränsad. Enligt respondenterna skulle användningenöka om man utvecklade kompetens hos konsulter och entreprenörer, förenklade LCA-modellen menframförallt om deras beställare tydliggjorde kravställningarna.

  I fallstudien visar de två verktygen på olika klimatpåverkan för respektive grundläggningsmetod och olikaskillnader vid jämförandet av de två grundläggningsmetoderna. Båda verktygen visar att grundläggningmed platta med pålar ger en lägre klimatpåverkan än platta med lastkompensation under byggskedetmed givna förutsättningar. Skillnaden mellan grundläggningsmetoderna är 2 eller 5 tonkoldioxidekvivalenter beroende på vilket verktyg man använder, vilket motsvarar cirka 13 respektive 23procent i skillnad. Båda verktygen visar även att betong, cellplast och stål är de byggnadskomponentersom bär den största andelen av den totala klimatpåverkan för respektive grundläggningsmetod.

  Ingen av verktygen Klimatkalkyl 6.0 och BM 1.0 är utvecklade för grundläggning av byggnader och i bådaverktygen saknas det byggnadsdelar som ingår i grundläggningsmetoderna, som studeras i fallstudien.Resultatredovisningen från respektive verktyg är även svårtolkade och bör utvecklas. Trots detta så ansesdet att båda verktygen kan användas som hjälpmedel för att beräkna och visa vilketgrundläggningsalternativ som ger minst klimatpåverkan.

  Då den ekonomiska faktorn idag är styrande för valet av grundläggningsmetod kan denna parameteranvändas som styrmedel för att öka arbetet med klimatanpassade lösningar. Förslag på fortsatta studierär att ta fram en relation mellan kostnader och klimatpåverkan för grundläggningsmetoder samt attundersöka hur man kan implementera livscykelanalys på projektörsnivå för att öka dess användning.

 • 340.
  Bergström, Ida Gomez
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Bahr, Maximilian von
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Konventionell sprängning eller fullortsborrning som tunneldrivningsmetod?2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna rapport har de två vanligaste tunneldrivningsmetoderna konventionell sprängning och fullortsborrning, TBM undersökts. Konventionell sprängning innebär att små borrhål görs i berget där sprängmedel förs in för att sedan spränga bort materialet. Fullortsborrning innebär å andra sidan att en enda stor borr används vilket gör att tunnelhålet får samma dimension som själva borren. Målen med detta arbete var att ta reda på vilka faktorer som påverkar valet mellan dessa två metoder i Stockholm, att göra en jämförelse mellan metoderna ur ekologisk- och ekonomisk hållbarhetssynpunkt samt att undersöka hur hanteringen och användningen av

  det uttagna bergmaterialet för respektive metod ser ut. Med hjälp av kvalitativa intervjuer med tio personer inom tunnelbyggnadsbranschen har dessa mål besvarats. De resultat som framkommit visar att det finns ett flertal faktorer som påverkar valet, några mer än andra. De tyngst vägande är de ekonomiska och erfarenhetsmässiga faktorerna som talar till fördel för konventionell sprängning. Fullortsborrning har dock funnits vara den fördelaktiga metoden ur ett hållbarhetsperspektiv, främst eftersom den ger en mindre påverkan på den omgivande miljön. Hanteringen och användningen av det uttagna bergmaterialet har däremot visat att konventionell sprängning kan vara fördelaktigt eftersom det idag finns en etablerad industri kring just sprängt bergmaterial. Fullortsborrat material är idag inte efterfrågat på grund av dess dåliga kvalitet.

 • 341.
  Bernander, Stig
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser.
  Analys av progressiva skred utförda av Con-Geo: Bilaga till Skredet i Småröd, Rapport 1 - Skredorsak2007Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 342.
  Bernander, Stig
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion.
  Angående Statens Geotekniska Instituts Rapport Nr 18: "Un élefphant naît une souris"1983Ingår i: Geotekniknytt (och lite gammalt), Vol. 1983, nr 1, s. 1-17Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 343.
  Bernander, Stig
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser.
  Down-hill progressive landslides in soft clays: Triggering disturbance agents, Slide Propagation over horizontal or gently sloping ground, Sensitivity related to geometry2008Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  A numerical model is presented and discussed for down-hill progressive landslides in soft clays. A simple-to-use spread sheet is given and used in order to illustrate the influence of the sensitivity of the clay and the geometry of the ground. The model is also used to discuss the agents and the mechanisms that formed the large landslide in Surte at the Göta River in 1950.

 • 344.
  Bernander, Stig
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser.
  Lerors hållfasthet och deformationsegenskaper i konstruktioner där leran icke ugör den enda stabiliserande komponenenten1975Ingår i: NGM 75: Nordisk Geoteknikermöde i Köbenhavn 22-24.5.1975, Köbenhavn: Polyteknisk Boghandel og Forlag, 1975, s. 155-172Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 345.
  Bernander, Stig
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion.
  Progressive landslides in long natural slopes: Formation, potential extension and configuration of finished slides in strain-softening soils2011Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  After the large landslide in Tuve (Gothenburg, 1977), the author began developing a finite difference model for slope stability analysis taking the deformation-softening of soft sensitive clays into consideration. In the model, the mean down-slope deformation in each element caused by normal forces is maintained compatible with the deformation generated by shear stresses. He developed software for the model and presented it at international soil mechanics conferences during the 1980-ies. In 2000 he summarized his findings in a Licentiate thesis. An easy-to-use spread-sheet has also been developed. In this thesis the author conveys his experiences of slide modeling focusing on the nature of triggering agents and the different phases that a slope may undergo before its stability becomes truly critical.

 • 346.
  Bernander, Stig
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion.
  Progressive landslides in long natural slopes: potential extension and configuration of finished slides in strain-softening soils2000Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  A finite difference method is presented for progressive slides in long natural slopes. The method is based on a strain softening material model. A detailed worked out example is given as well as examples using a spread sheet PC program and a PC program for Windows. Several Scandinavian slides are analysed and discussed as case studies e g Tuve (1977), Surte (1951), Bekkelaget (1953), Rollsbo (1967), Rävekärr (1971), Tre-styckevattnet (1990) and Svärtaån (1938). The nature of down-slope progressive failures in natural slopes is described and the applicability of ideal-plastic failure analysis is questioned. Principles and procedures for investigation potential landslides are presented. A short historical background to the landslide problem is given in an introductory chapter.

 • 347.
  Bernander, Stig
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion.
  Relationship between the appearence of a finished landslide and the mechanisms acting during the slide1984Ingår i: NGM-84, Nordiskt Geoteknikermöte 1984 i Linköping, Linköping: Statens geotekniska institut (SGI) , 1984, s. 409-416Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 348.
  Bernander, Stig
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion.
  Dury, Robin
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Laue, Jan
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Knutsson, Sven
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Elfgren, Lennart
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och brand.
  Progressive Landslide Analysis in Canadian Glacial Silty Clay in Churchill River2017Ingår i: / [ed] Vikas Thakur, Jean-Sébastien L’Heureux, Ariane Locat, 2017, s. 1-Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The poster presents the risks for a progressive landslide in a natural dam. The stability will be critical when the water level is raised after the building of a hydro power plant, Bernander (2016), Dury (2017). The analysis is based on a finite difference method developed by Stig Bernander (2011), Bernander et al.(2016)

   

  The following issues will be discussed:  

  - Material properties

  - Risk for liquefaction

  - Three possible failure surfaces: one horizontal, one inclined and one curved

  - Failure riska for different material propeties

  - The need to check the real properties of the soil

 • 349.
  Bernander, Stig
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion.
  Gustås, Hans
  Skanska.
  Olofsson, Jan
  Skanska.
  Improved model for progressive failure analysis of slope stability1989Ingår i: Proceedings of the twelfth International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Rotterdam: Balkema Publishers, A.A. / Taylor & Francis The Netherlands , 1989, Vol. 21/3, s. 1539-1542Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 350.
  Bernander, Stig
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion.
  Gustås, Hasse
  Skanska.
  Consideration of in sity stresses in clay slopes with special reference to progressive failure analysis1984Ingår i: Canadian case histories: landslides: Preprint volume for the 37. Canadian Geotechnical Conference organized jointly with the 4. International Symposium on Landslides, Totonto: Univ. Toronto Press , 1984Konferensbidrag (Refereegranskat)
45678910 301 - 350 av 2220
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf