Endre søk
Begrens søket
45678910 301 - 350 of 7246
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 301.
  Andersson, Jenny
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för hushållsvetenskap (IHV).
  Older Women and Food: Dietary Intake and Meals in Self-Managing and Disabled Swedish Females Living at Home2002Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The aim of the present thesis was to study elderly self-managing and disabled women’s dietary intake and meals in relation to age, household structure (single-living or cohabitant), disability and cooking ability. The women were aged 64-88 years and living at home, in the mid-eastern part of Sweden. The self-managing women were randomly selected. The disabled women – suffering from Parkinson's disease, rheumatoid arthritis or stroke – were selected from patient records. A total of 139 self-managing and 63 disabled women participated. Two dietary assessment methods were used: a repeated 24-h recall and a three-day estimated food diary, providing dietary intake for five non-consecutive days. The results indicate that elderly women still living in their homes seem to manage a sufficient dietary intake despite disability and high age. The reported energy intakes in all groups of women were low, which might be explained by an actual low intake and/or under-reporting. The portion sizes seemed to be smaller in the highest age group, leading to lower intakes of some nutrients. Thus also the nutrient density of the food should be given greater consideration. The meal pattern was shown to be regular and the distribution of main meals and snacks was found to be satisfactory. Meals and snacks that were defined as such by the women themselves thus seem to be more significant from an energy and nutritional perspective. Perceived cooking ability co-varied with energy and nutrient intake as well as with meal pattern.

  Further, a qualitative dietary assessment method, FBCE, was analysed. It was concluded that it must be supplemented with a dietary assessment method providing energy intake figures to ensure a sufficient intake, especially when studying groups at risk for low energy intake.

  Furthermore, the aim was to perform a dropout analysis. When studying older women and food, a low participation rate might be expected since the most active, the very ill as well as the disabled tend to decline participation, but also since food is a gender issue. Food could, especially for women, be a sensitive area of discussion, even though older women seem to choose "healthy foods" and eat "proper meals".

 • 302.
  Andersson Jenny, Fjellström Christina, Nydahl Margaretha, Sidenvall Birgitta & Gustafsson, K.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för hushållsvetenskap (IHV).
  Matvanor, måltider och näringsintag bland pensionerade kvinnor boende i hemmet - en delstudie inom MENEW-projektet1999Inngår i: Poster presenterad vid SPRI:s konferens i Stockholm 21-22 april 1999., 1999Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 303.
  Andersson, Johan
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Enheten för restauranghögskolan.
  Det smarta vinvalet: Ekologiska viner ur konsumentens synpunkt2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 304.
  Andersson, Johan
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Biovetenskap och material, Jordbruk och livsmedel.
  Nordberg, Åke
  SLU, Sweden.
  Westin, Gunnar
  RISE - Research Institutes of Sweden, Bioekonomi, Processum.
  Askfilter för rening av svavelväte i deponigas2017Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Deponigas bildas under syrefria förhållanden i deponier genom mikrobiell nedbrytning av organiskt material. Gasens sammansättning kan variera mycket, men från svenska deponier brukar den generellt bestå av 40-60 % metan, 30-40 % koldioxid och 5-20 % kvävgas. Svavelväte (H2S) är en mycket giftig och korrosiv gas som finns i deponigas i varierande omfattning, från 10 till 30 000 ppm (motsvarar 0,001-3,0 %). Det är önskvärt att deponigas används för el och/eller värmeproduktion, men för att detta ska vara möjligt behöver H2S-halten renas till låga nivåer (< 200 ppm). Höga halter H2S ökar slitaget på motor/panna och därmed frekvensen på servicetillfällen. Det leder till dyra underhållskostnader och i slutändan till förkortad livslängd för anläggningen. För att minska korrosionen är det vanligt att rökgastemperaturen justeras upp, men det leder samtidigt till lägre verkningsgrad och därmed till sämre energiutnyttjande av gasen. I en del fall bedöms gasens innehåll av H2S vara för högt för att kunna användas för energiproduktion. Under 2015 facklades 53 GWh deponigas i Sverige, vilket i många fall beror på problem med höga halter H2S.

   

  Rening av deponigas från H2S leder således till flera nyttigheter; gasens energiinnehåll används effektivare, underhålls- och servicekostnaderna för förbränningsanläggningarna minskar och utsläpp av försurande svaveldioxid från förbränning av deponigas reduceras. Det finns kommersiell reningsteknik för H2S men den är dyr, både vad gäller kapitalkostnad och driftkostnad. Därmed finns ett behov av att ta fram nya billigare reningstekniker som förbättrar driftekonomin vid deponierna och som möjliggör att även deponigas med höga H2S-halter kan utnyttjas för nyttig energiomvandling.

   

  RISE (f.d. JTI - Inst. för jordbruks och miljöteknik) utvecklar tillsammans med SLU nya, potentiellt kostnadseffektiva metoder för att uppgradera biogas till drivmedelskvalité. En av metoderna baseras på att gasen får passera en bädd av fuktig aska (ett s.k. askfilter) varvid koldioxid och H2S fixeras. Hypotesen i det här projektet var att askor med ursprung från förbränning av avfall, RT-flis eller liknande kan användas för att rena bort höga halter H2S från deponigas. Denna typ av askor ska i regel ändå avsättas på deponier och om reningseffekten är god skulle det ge synergieffekter i form av att askan först används för att rena deponigas från svavel innan den avsätts som konstruktionsmaterial på deponier.

   

  I det här projektet utfördes två försök i pilotskala vid en svensk deponi med mycket höga halter H2S, ca 15 000 ppm. Olika gasflöden studerades (0,7-7,6 m3/h) medan askvolymen var lika i de båda försöken, 0,37 m3. Halten H2S i den renade gasen var genomgående mycket låg under behandling, < 10 ppm vid låga gasflöden och < 200 ppm vid höga gasflöden. Två asktyper undersöktes och båda visade sig ha mycket god förmåga att fixera H2S, 44-61 g H2S/kg torr aska. Vid jämförelse med litteraturvärden är det bara en studie som visar upptag i samma storleksordning, övriga studier ligger ca en tiopotens lägre i upptag.

   

  Utifrån försöksresultaten bestämdes den tekniska och ekonomiska potentialen för askfilter som reningsmetod. Beräkningarna gjordes för olika typanläggningar för att på så sätt täcka in vanligt förekommande deponier. För normalstora deponier med gasflöden på 100-1 000 m3/h och H2S-halter mellan 100 och 1 000 ppm uppgår askbehovet till 10-130 ton torr aska per år. För specialfallet där halten H2S är extremt hög ökar askbehovet och för en anläggning med 15 000 ppm H2S och ett gasflöde på 200 m3/h krävs det ca 800 ton torr aska per år. Överlag är det emellertid beskedliga mängder aska som krävs och skulle t.ex. samtliga svenska deponier använda aska för gasrening skulle askbehovet endast vara 0,2-0,3 % av den årliga svenska askproduktionen.

   

  De ekonomiska beräkningarna visar att askfilter är en konkurrenskraftig metod för att rena bort H2S. För specialfallet med extremt höga halter H2S visade det sig att kostnaden för askfilter är drygt 20 % lägre jämfört med den för ändamålet billigaste konventionella reningstekniken på marknaden. Även vid rening av deponigas med mer normala halter H2S står sig askfilter väl. Vid låga flöden kring 100 m3/h är askfilter klart billigare jämfört med litteraturvärden för konventionell reningsteknik. Skalfördelarna tycks dock vara större för de konventionella reningsteknikerna och därför blir skillnaden mellan reningskostnaden för askfilter jämfört med annan teknik mindre vid högre gasflöden.

   

  De låga reningskostnaderna för askfilter kan öppna upp möjligheter för deponier som idag inte renar gas från H2S. Under projektet kontaktades 15 svenska deponier och ingen av dessa hade någon form av H2S-rening. Med rening kan deponigas däremot användas effektivare, t.ex. genom minskad fackling, ökad verkningsgrad för el- och värmeproduktion samt minskat slitage på pannor och förbränningsutrustning. Dessutom minskar emissioner av svavel till atmosfären, vilket även minskar potentiella luktproblem kring deponin.

   

  För fortsatt utveckling är utformning och design av en prototyp av en askfiltermodul i fullskala en central del. Vidare måste den behandlade askan undersökas vad gäller urlakningsegenskaper, lagringsbarhet och användbarhet som konstruktionsmaterial på deponier tillsammans med en bedömning av de samlade miljökonsekvenserna. Försök i fullskala bör även göras vid fler deponier med olika gasflöden och H2S-halter i deponigasen för att verifiera prestanda från de genomförda pilotförsöken.

  Deponigas bildas under syrefria förhållanden i deponier genom mikrobiell nedbrytning av organiskt material. Gasens sammansättning kan variera mycket, men från svenska deponier brukar den generellt bestå av 40-60 % metan, 30-40 % koldioxid och 5-20 % kvävgas. Svavelväte (H2S) är en mycket giftig och korrosiv gas som finns i deponigas i varierande omfattning, från 10 till 30 000 ppm (motsvarar 0,001-3,0 %). Det är önskvärt att deponigas används för el och/eller värmeproduktion, men för att detta ska vara möjligt behöver H2S-halten renas till låga nivåer (< 200 ppm). Höga halter H2S ökar slitaget på motor/panna och därmed frekvensen på servicetillfällen. Det leder till dyra underhållskostnader och i slutändan till förkortad livslängd för anläggningen. För att minska korrosionen är det vanligt att rökgastemperaturen justeras upp, men det leder samtidigt till lägre verkningsgrad och därmed till sämre energiutnyttjande av gasen. I en del fall bedöms gasens innehåll av H2S vara för högt för att kunna användas för energiproduktion. Under 2015 facklades 53 GWh deponigas i Sverige, vilket i många fall beror på problem med höga halter H2S.

   

  Rening av deponigas från H2S leder således till flera nyttigheter; gasens energiinnehåll används effektivare, underhålls- och servicekostnaderna för förbränningsanläggningarna minskar och utsläpp av försurande svaveldioxid från förbränning av deponigas reduceras. Det finns kommersiell reningsteknik för H2S men den är dyr, både vad gäller kapitalkostnad och driftkostnad. Därmed finns ett behov av att ta fram nya billigare reningstekniker som förbättrar driftekonomin vid deponierna och som möjliggör att även deponigas med höga H2S-halter kan utnyttjas för nyttig energiomvandling.

   

  RISE (f.d. JTI - Inst. för jordbruks och miljöteknik) utvecklar tillsammans med SLU nya, potentiellt kostnadseffektiva metoder för att uppgradera biogas till drivmedelskvalité. En av metoderna baseras på att gasen får passera en bädd av fuktig aska (ett s.k. askfilter) varvid koldioxid och H2S fixeras. Hypotesen i det här projektet var att askor med ursprung från förbränning av avfall, RT-flis eller liknande kan användas för att rena bort höga halter H2S från deponigas. Denna typ av askor ska i regel ändå avsättas på deponier och om reningseffekten är god skulle det ge synergieffekter i form av att askan först används för att rena deponigas från svavel innan den avsätts som konstruktionsmaterial på deponier.

   

  I det här projektet utfördes två försök i pilotskala vid en svensk deponi med mycket höga halter H2S, ca 15 000 ppm. Olika gasflöden studerades (0,7-7,6 m3/h) medan askvolymen var lika i de båda försöken, 0,37 m3. Halten H2S i den renade gasen var genomgående mycket låg under behandling, < 10 ppm vid låga gasflöden och < 200 ppm vid höga gasflöden. Två asktyper undersöktes och båda visade sig ha mycket god förmåga att fixera H2S, 44-61 g H2S/kg torr aska. Vid jämförelse med litteraturvärden är det bara en studie som visar upptag i samma storleksordning, övriga studier ligger ca en tiopotens lägre i upptag.

   

  Utifrån försöksresultaten bestämdes den tekniska och ekonomiska potentialen för askfilter som reningsmetod. Beräkningarna gjordes för olika typanläggningar för att på så sätt täcka in vanligt förekommande deponier. För normalstora deponier med gasflöden på 100-1 000 m3/h och H2S-halter mellan 100 och 1 000 ppm uppgår askbehovet till 10-130 ton torr aska per år. För specialfallet där halten H2S är extremt hög ökar askbehovet och för en anläggning med 15 000 ppm H2S och ett gasflöde på 200 m3/h krävs det ca 800 ton torr aska per år. Överlag är det emellertid beskedliga mängder aska som krävs och skulle t.ex. samtliga svenska deponier använda aska för gasrening skulle askbehovet endast vara 0,2-0,3 % av den årliga svenska askproduktionen.

   

  De ekonomiska beräkningarna visar att askfilter är en konkurrenskraftig metod för att rena bort H2S. För specialfallet med extremt höga halter H2S visade det sig att kostnaden för askfilter är drygt 20 % lägre jämfört med den för ändamålet billigaste konventionella reningstekniken på marknaden. Även vid rening av deponigas med mer normala halter H2S står sig askfilter väl. Vid låga flöden kring 100 m3/h är askfilter klart billigare jämfört med litteraturvärden för konventionell reningsteknik. Skalfördelarna tycks dock vara större för de konventionella reningsteknikerna och därför blir skillnaden mellan reningskostnaden för askfilter jämfört med annan teknik mindre vid högre gasflöden.

   

  De låga reningskostnaderna för askfilter kan öppna upp möjligheter för deponier som idag inte renar gas från H2S. Under projektet kontaktades 15 svenska deponier och ingen av dessa hade någon form av H2S-rening. Med rening kan deponigas däremot användas effektivare, t.ex. genom minskad fackling, ökad verkningsgrad för el- och värmeproduktion samt minskat slitage på pannor och förbränningsutrustning. Dessutom minskar emissioner av svavel till atmosfären, vilket även minskar potentiella luktproblem kring deponin.

   

  För fortsatt utveckling är utformning och design av en prototyp av en askfiltermodul i fullskala en central del. Vidare måste den behandlade askan undersökas vad gäller urlakningsegenskaper, lagringsbarhet och användbarhet som konstruktionsmaterial på deponier tillsammans med en bedömning av de samlade miljökonsekvenserna. Försök i fullskala bör även göras vid fler deponier med olika gasflöden och H2S-halter i deponigasen för att verifiera prestanda från de genomförda pilotförsöken.

 • 305.
  Andersson, Johan
  et al.
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, JTI Institutet för Jordbruks- och Miljöteknik.
  Olsson, Henrik
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, JTI Institutet för Jordbruks- och Miljöteknik.
  Ascue, Johnny
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, JTI Institutet för Jordbruks- och Miljöteknik.
  Rogstrand, Gustav
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, JTI Institutet för Jordbruks- och Miljöteknik.
  Processintern metananrikning vid gödselrötning: försök i pilotskala2014Rapport (Fagfellevurdert)
 • 306.
  Andersson, Johanna
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Enheten för restauranghögskolan.
  Vindelälvens naturbeteskött: Framdelar har sina fördelar2010Student paper other, 5 poäng / 7,5 hpOppgave
 • 307.
  Andersson, Johanna
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap.
  Ernstsson, Sanna
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap.
  "Jag ville ge mitt barn de bästa förutsättningarna": En kvalitativ intervjustudie om tankar kring matvanor under graviditet hos nyblivna förstagångsmammor2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund Den blivande mammans matvanor under graviditeten är viktiga eftersom hon har ett ökat näringsbehov och försörjer en annan individ. En del av grunden för barnets framtida hälsa och matvanor ges redan i mammans mage. Trots det har studier visat att mammans matintag är otillräckligt jämfört med rekommendationerna samt att intaget av godis och fikabröd ofta ökar under graviditeten.

  Syfte Syftet med studien var att utforska inställningen till hälsosam och ohälsosam mat, samt hur denna inställning upplevdes påverka matintaget, hos nyblivna förstagångsmammor under graviditeten.

  Metod Åtta intervjuer genomfördes med nyblivna förstagångsmammor. Intervjuerna genomfördes med en semistrukturerad intervjuguide och spelades in med hjälp av en inspelningsapp. Data som samlades in transkriberades och analyserades sedan med kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat Deltagarna berättade att de ändrade inställningen till sina matvanor då de blev gravida. Det blev allt viktigare att äta en varierad kost innehållande mycket grönsaker och frukt (hälsosam mat), och intaget av snabbmat och produkter innehållande mycket socker minskade (ohälsosam mat). Denna inställning följdes inte under hela graviditeten, och intaget av snabbmat och sockerrika livsmedel ökade under den senare delen. Kostråden från vårdpersonal upplevdes som bristfälliga på grund av att de gavs för få råd, och att mycket information själv fick hämtas från framförallt Livsmedelsverket.

  Slutsats Deltagarna följde inte sin initiala inställning till upplevd hälsosam och ohälsosam mat under hela graviditeten. Deltagarna efterfrågade även mer information om mat under graviditet från vårdpersonal. Mer stöd och information från vården kan ge den gravida kvinnan bättre förutsättningar till att hålla en hälsosam kost under hela graviditeten.

 • 308.
  Andersson, Johanna
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap.
  Rosendahl, Amanda
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap.
  Treåringars matvanor, fysiska aktivitet, samt Body Mass Index i Västerbotten: I relation till amningsduration och familjekonstellation2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund Forskning har visat att hur länge barn ammats, har betydelse för deras hälsa senare i livet. Även barnens sociala miljö har visat sig ha effekt på hälsan och barnens matvanor. Salut är en satsning av Västerbottens läns landsting med målet att förbättra länsbornas hälsa fram till 2030.

  Syfte Syftet med studien var att undersöka treåringars matvanor, Body Mass Index (BMI) och fysiska aktivitet i relation till amningsduration och familjekonstellation.

  Metod Studien genomfördes genom ett samarbete med Salut som utformade och delade ut en enkät via barnavårdscentraler till samtliga föräldrar vid treårskontrollen. Enkäten innehöll frågor om barnens fysiska och psykiska hälsa, samt livsstil och levnadsvanor och totalt beabetades 210 av enkäterna i denna studie, där 16 frågor valdes ut. Dessa analyserades sedan statistiskt i IBM SPSS 21.0 Statistics. Signifikansnivån sattes till p<0,05.

  Resultat De flesta av barnen åt enligt rekommendationerna för livsmedelsintag, med undantag för rekommendationerna om fisk samt sötsaker. De flesta barnen nådde även upp till rekommendationerna om fysisk aktivitet. De flesta mödrar ammade inte sina barn efter rekommendationerna. Det utlästes en signifikant skillnad mellan hur länge barnen ammats totalt och hur ofta de åt sötsaker som visade att barn som ammats under sex månader hade ett högre intag än de som ammats längre. (p=0,033)

  Slutsats Barnen åt enligt rekommendationerna för de flesta livsmedel, utom fisk, som barnen åt mer sällan än vad som rekommenderas, samt sötsaker, som intogs oftare. Den information som framkommit i denna studie kan förtydliga vikten av att börja ett hälsofrämjande arbete i tidig ålder för att grundlägga goda vanor som sedan följer med barnen genom livet.

   

 • 309. Andersson, Jon
  et al.
  Hjältén, Joakim
  Dynesius, Mats
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.
  Wood-Inhabiting Beetles in Low Stumps, High Stumps and Logs on Boreal Clear-Cuts: Implications for Dead Wood Management2015Inngår i: PLoS ONE, ISSN 1932-6203, E-ISSN 1932-6203, Vol. 10, nr 3, artikkel-id e0118896Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The increasing demand for biofuels from logging residues require serious attention on the importance of dead wood substrates on clear-cuts for the many forestry-intolerant saproxylic (wood-inhabiting) species. In particular, the emerging harvest of low stumps motivates further study of these substrates. On ten clear-cuts we compared the species richness, abundance and species composition of saproxylic beetles hatching from four to nine year old low stumps, high stumps and logs of Norway spruce. By using emergence traps we collected a total of 2,670 saproxylic beetles among 195 species during the summers of 2006, 2007 and 2009. We found that the species assemblages differed significantly between high stumps and logs all three years. The species assemblages of low stumps, on the other hand, were intermediate to those found in logs and high stumps. There were also significant difference in species richness between the three examined years, and we found significant effect of substrate type on richness of predators and fungivores. As shown in previous studies of low stumps on clear-cuts they can sustain large numbers of different saproxylic beetles, including red-listed species. Our study does, in addition to this fact, highlight a possible problem in creating just one type of substrate as a tool for conservation in forestry. Species assemblages in high stumps did not differ significantly from those found in low stumps. Instead logs, which constitute a scarcer substrate type on clear-cuts, provided habitat for a more distinct assemblage of saproxylic species than high stumps. It can therefore be questioned whether high stumps are an optimal tool for nature conservation in clear-cutting forestry. Our results also indicate that low stumps constitute an equally important substrate as high stumps and logs, and we therefore suggest that stump harvesting is done after carefully evaluating measures to provide habitat for saproxylic organisms.

 • 310.
  Andersson, Jonas
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för skog och träteknik (SOT).
  Föryngring med tallsådd- ett underskattat alternativ?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I de svenska skogarna är tallen (Pinus sylvestris L.) det näst vanligaste trädslaget och konkurrerar bäst på torrare och blötare marker. Av den anledningen är det viktigt vid föryngring att ståndortsanpassa. Det har dock blivit allt vanligare att privata skogsägare planterar gran (Picea abies L.) på typiska tallmarker på grund av det höga betestrycket. Detta kan vara förödande för tillväxten och kvaliteten. Ett sätt att klara betestrycket är att ha en högstamtäthet för att få många alternativa stammar kvar till älgsäker höjd. Där kan föryngringsmetoden vara avgörande. Mellan 2013–2016 planterades och självföryngrades 92,2 % av tallföryngringsarealen i Sverige, de resterande 7,8 % såddes. Att så tall på lämpliga marker resulterar ofta i en hög stamtäthet och det finns möjlighet att välja förädlat material. Detta ger en trängseleffekt vilket bidrar till hög virkeskvalitet, samtidigt som det kan ge en tillväxtökning upp till 25 % gentemot beståndsfrön om förädlat material används. Detta är en kombination som bara är möjlig att åstadkomma med sådd. Studiens syfte har varit att undersöka vilken inställning skogsägare har haft till tallsådd och varför så få använt metoden. Dessutom har det kartlagts vilka som använt metoden och varför. Detta har gjorts med en enkätundersökning som skickades ut till 240 skogsägare jämt fördelat över Sverige, varav 103 svarade. Det har även gjorts intervjuer med skogsbolag med eget skogsinnehav från nord- och mellansverige. Resultatet visade att 15 % av respondenterna från enkätundersökningen någon gång sått tall. Det var vanligare att de som ägde en skogsfastighet på 100 hektar eller mer någon gång hade sått tall i jämförelse med de som ägde 49 hektar eller mindre. Av de som sått svarade 92 % att de var nöjda med resultatet och 73 % kunde tänka sig att så igen. Det var ingen skogsägare från Götaland som sått tall. Av de som inte hade sått tall svarade 48 % att anledningen till de inte gjort de var för att de inte tänkt på det och 69 % svarade att de hade en varken positiv eller negativ inställning till metoden. Detta kan jämföras mot de som någon gång hade sått tall där 86 % svarade att de hade en positiv eller ganska positiv inställning. De skogsbolag som låtit sig intervjuas svarade samtliga att de har sått tall, dock i olika omfattning. Det bolag som sått mest var Sveaskog som svarade att de har sått 27 % av deras tallföryngringsareal. Detta kan jämföras med Holmen skog som sådde strax över 20 % och då är contortatall inkluderad. De främsta anledningarna till att de har sått var för att det bedömdes vara kostnadseffektivt och ger många stammar per hektar vilket har varit positivt i områden med högt betestryck. Alla intervjupersoner berättade att det är viktigt att välja rätt mark för ett positivt resultat. Resultatet från enkäten visade att de som svarat att de någonsin sått tall hade en positivare inställning till sådd, vilket tyder på positiva erfarenheter. Nära hälften av de som inte sått tall svarade att de hade varken en positiv eller negativ inställning. En möjlig orsak till det är att de inte hade någon erfarenhet av metoden och därför ingen åsikt. De som någon gång har sått var i regel större skogsägare. En möjlig orsak till det är att det är större sannolikhet att de har en lämplig mark tillgänglig och att de troligen föryngrar oftare än mindre skogsägare. En hög andel av de som inte sått svarade att de inte tänkt på det. Detta skulle kunna bero på ointresse eller okunskap. En stark orsak till detta är sannolikt på grund av tradition. Skulle de privata skogsägarna skaffa sig kunskap om detta och vilka marker som är lämpliga skulle det kunna finnas pengar att tjäna. Detta eftersom det är billigare, lättare, och skapar bättre kvalitet än de andra föryngringsmetoderna. Tallsådd går dessutom bra att kombinera med andra metoder och anpassa föryngringsåtgärden efter förutsättningarna. I områden där betesskador ställer till stora problem kan tallsådd vara ett outnyttjat verktyg i verktygslådan.

 • 311.
  Andersson, K
  SIK – Institutet för livsmedel och bioteknik.
  Influence of reduced oxygen concentrations on lipid oxidation in food during storage1998Rapport (Fagfellevurdert)
 • 312.
  Andersson, K
  SIK – Institutet för livsmedel och bioteknik.
  Life cycle assessment (LCA) of food products and production systems1998Rapport (Fagfellevurdert)
 • 313.
  Andersson, K
  SIK – Institutet för livsmedel och bioteknik.
  Livscykelanalys av livsmedelsprodukter och produktionssystem1999Rapport (Fagfellevurdert)
 • 314.
  Andersson, K
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, SIK – Institutet för livsmedelsforskning.
  The influence of oxygen content on lipid oxidation in foods : a literature review1995Rapport (Fagfellevurdert)
 • 315.
  Andersson, K
  et al.
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, SIK – Institutet för livsmedelsforskning.
  Ohlsson, T
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, SIK – Institutet för livsmedelsforskning.
  Olsson, P
  Life cycle assessment (LCA) of food products and production systems : report to the Swedish Waste Research Council (AFR), June 30, 19931993Rapport (Fagfellevurdert)
 • 316.
  Andersson, Karin
  SIK – Institutet för livsmedel och bioteknik.
  LCA of food products and production systems.2000Inngår i: International Journal of Life Cycle Assessment, Vol. 5, nr 4, s. 239-248Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 317.
  Andersson, Karin
  et al.
  SIK – Institutet för livsmedel och bioteknik.
  Eide, Merete Høgaas
  SIK – Institutet för livsmedel och bioteknik.
  Lundqvist, U.
  Mattsson, Berit
  SIK – Institutet för livsmedel och bioteknik.
  The feasibility of including sustainability in LCA for product development1998Inngår i: Journal of Cleaner Production, ISSN 0959-6526, E-ISSN 1879-1786, Vol. 6, nr 42067, s. 289-298Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The feasibility of combining the concept of sustainability principles and the methodology of Life Cycle Assessment (LCA) is examined. The goal is to achieve an operational tool that incorporates sustainability in product development and strategic planning. While the method outlined has the structure of LCA, it emphasises aspects and parameters often omitted from traditional LCA. The analysis and results can be either qualitative or semi-quantitative. Although a qualitative analysis is less time consuming, it can still highlight the important issues. Qualitative information, which is easily lost in a quantitative analysis, can be emphasised. One of the conclusions is that the method is well suited for screening analysis. © 1998 Elsevier Science Ltd. All rights reserved.

 • 318.
  Andersson, Karin
  et al.
  SIK – Institutet för livsmedel och bioteknik.
  Eide, Merete Høgaas
  SIK – Institutet för livsmedel och bioteknik.
  Lundqvist, Ulrika
  Mattsson, Berit
  SIK – Institutet för livsmedel och bioteknik.
  Feasibility of including sustainability in LCA for product development1998Inngår i: Journal of cleaner production, ISSN 0346-718X, Vol. 6, nr 3-4, s. 289-98Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The feasibility of combining the concept of sustainability principles and the methodology of Life Cycle Assessment (LCA) is examined. The goal is to achieve an operational tool that incorporates sustainability in product development and strategic planning. While the method outlined has the structure of LCA, it emphasizes aspects and parameters often omitted from traditional LCA. The analysis and results can be either qualitative or semi-quantitative. Although a qualitative analysis is less time consuming, it can still highlight the important issues. Qualitative information, which is easily lost in a quantitative analysis, can be emphasized. One of the conclusions is that the method is well suited for screening analysis.

 • 319.
  Andersson, Karin
  et al.
  SIK – Institutet för livsmedel och bioteknik.
  Lingnert, Hans
  SIK – Institutet för livsmedel och bioteknik.
  Influence of oxygen and copper concentration on lipid oxidation in rapeseed oil1998Inngår i: Journal of the American Oil Chemists Society, ISSN 0003-021X, E-ISSN 1558-9331, Vol. 75, nr 8, s. 1041-1046Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The influence of oxygen concentration and copper on lipid oxidation in rapeseed oil during storage at 40°C was investigated. The oil was stored in air, or with 1.1%, 0.17%, or 0.04% oxygen in the headspace, and 70 or 0.07 ppm copper was added. Volatile oxidation products and oxygen consumption were monitored. Addition of 70 ppm copper to the sample in air resulted in a 70-fold higher hexanal concentration after 35 d of storage, compared to the sample without added copper. The addition of 0.07 ppm copper to the sample stored in air gave a doubled hexanal concentration, compared to the sample without copper, after 35 d of storage. For the samples with 70 ppm copper at 0.17% and 0.04% oxygen, all oxygen was consumed after 7 d of storage. The results show the importance of minimizing the oxygen available for oxidation, especially when pro-oxidants are present. In the sample with 70 ppm added copper, in air, the hexanal increase was 65 times larger than for the same sample in 0.04% oxygen. A comparison of the effect of oxygen or copper on oxidation shows that the addition of 70 ppm copper to the 0.04% oxygen sample gave the same increase in hexanal content as an oxygen increase to 0.17%.

 • 320.
  Andersson, Karin
  et al.
  SIK – Institutet för livsmedel och bioteknik.
  Lingnert, Hans
  SIK – Institutet för livsmedel och bioteknik.
  Influence of oxygen concentration and light on the oxidative stability of cream powder1998Inngår i: Lebensmittel-Wissenschaft + Technologie, ISSN 0023-6438, E-ISSN 1096-1127, Vol. 31, nr 2, s. 169-176Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The production of volatile oxidation products and consumption of oxygen were measured in cream powder stored for 35 weeks at 30 °C in darkness or exposed to fluorescent light. The headspace of the bottles contained either air (209 mL O 2/L) or 13, 3.5, 0.4 or 0.3 mL/L oxygen in nitrogen. The exposure to light strongly influenced both the rate of hexanal production and oxygen consumption. After the first 5 weeks of storage in light, significantly different oxygen-dependent increases in hexanal were found for all samples. Although the samples stored in darkness showed a much smaller hexanal increase, it was still significant during storage. After 35 weeks of storage, the dark-stored sample in air showed a highly significant larger hexanal increase than all the other samples stored in darkness, but after the same storage period, the hexanal increase in the 13, 3.6 and 0.4 mL O 2/L samples was the same. The production of the Strecker aldehyde, 3-methylbutanal, was found to depend on light and to some extent on oxygen concentration, which indicates that lipid oxidation also influenced the conditions of the Maillard reaction. © 1998 Academic Press Limited.

 • 321.
  Andersson, Karin
  et al.
  SIK – Institutet för livsmedel och bioteknik.
  Lingnert, Hans
  SIK – Institutet för livsmedel och bioteknik.
  Influence of oxygen concentration on the flavour and chemical stability of cream powder1998Inngår i: Lebensmittel-Wissenschaft + Technologie, ISSN 0023-6438, E-ISSN 1096-1127, Vol. 31, nr 3, s. 245-251Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Descriptive sensory analysis and analysis of hexanal content were performed on cream powder stored in darkness at different oxygen concentrations at 30 °C for up to 45 weeks. The headspace of the samples contained 209 (air), 13, 3.6, 0.4 or 0.3 m/L oxygen/L headspace gas. All samples stored with reduced oxygen content were, with one exception, significantly different from the air-packed sample after 25 as well as after 45 weeks of storage, both in their hexanal concentration and according to sensory analysis. However, there were no significant sensory differences between the samples stored with reduced oxygen for 25 or 45 weeks. Analysis of the hexanal concentration in the samples was a more sensitive method than sensory analysis for detecting differences between samples stored for the same length of time. Furthermore, some of the samples with reduced oxygen concentration were found to differ significantly in their hexanal concentration. Significant differences between samples before storage and samples stored for 25 or 45 weeks, regardless of oxygen concentration, were found by both sensory and chemical analyses. © 1998 Academic Press.

 • 322. Andersson, Karin
  et al.
  Lingnert, Hans
  SIK – Institutet för livsmedel och bioteknik.
  Influence of oxygen concentration on the storage stability of cream powder1997Inngår i: Lebensmittel-Wissenschaft + Technologie, ISSN 0023-6438, E-ISSN 1096-1127, Vol. 30, nr 2, s. 147-154Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The influence of low oxygen concentrations on lipid oxidation during storage of cream powder was studied. The powder was packed with oxygen concentrations of 209 mL/L, 17 mL/L, 8.3 mL/L, 3.4 mL/L, 1.5 mL/L, 0.7 mL/L and 0.6 mL/L and stored in darkness at 30°C for 29 weeks. To follow oxidation, the formation of volatile oxidation products and oxygen consumption were measured. After 7 weeks of storage a significant (P <0.01) hexanal development was already seen in all the samples, and the hexanal content was directly related to the initial oxygen content, with one exception, the 0.6 mL/L sample, which had a slightly (but not significantly, P >0.05) higher hexanal content than the 0.7 mL/L sample. There were only small differences in hexanal formation between the samples packed with oxygen concentrations below 3.4 mL/L. This could be due to a more pronounced influence of oxygen diffusion at these low levels of oxygen, leading to a diffusion-controlled oxidation. Other volatiles, not produced by lipid oxidation, also increased during storage. The formation of Strecker aldehydes was found to be oxygen-dependent, whereas the formation of 2-alkanones was not. Measurement of oxygen consumption was not sufficient to detect differences in oxidation rate between the samples packed with 17 mL/L oxygen and less. © 1997 Academic Press Limited.

 • 323.
  Andersson, Karin
  et al.
  SIK – Institutet för livsmedel och bioteknik.
  Lingnert, Hans
  SIK – Institutet för livsmedel och bioteknik.
  Kinetic studies of oxygen dependence during initial lipid oxidation in rapeseed oil1999Inngår i: Journal of Food Science, ISSN 0022-1147, E-ISSN 1750-3841, Vol. 64, nr 2, s. 262-266Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Lipid oxidation was studied in rapeseed oil, stored at 35 or 50°C in 0.03, 0.3, 1.0 or 1.8% oxygen for 42 days. Peroxide value (PV), oxygen consumption, tocopherol consumption and production of volatile compounds were analyzed to follow the oxidation. At 50°C, lipid oxidation measured as oxygen consumption or PV was only slightly influenced by oxygen concentration ?1%. Below 0.5% the influence was strongly enhanced. The production of volatiles showed different relationships to oxygen concentration and some compounds were produced in larger amounts at lower O2, than at higher O2 concentrations.

 • 324.
  Andersson, Karin
  et al.
  SIK – Institutet för livsmedel och bioteknik.
  Ohlsson, Thomas
  SIK – Institutet för livsmedel och bioteknik.
  Including environmental aspects in production development: A case study of tomato ketchup1999Inngår i: Lebensmittel-Wissenschaft + Technologie, ISSN 0023-6438, E-ISSN 1096-1127, Vol. 32, nr 3, s. 134-141Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  An environmental Life Cycle Assessment (LCA) study of a specific tomato ketchup was carried out. The objectives of the work were to illustrate how LCA can be used in production development; to investigate the influence of the geographical location of certain processes; and to find ways to improve the product's environmental performance. In the screening LCA which includes the whole life cycle, the packaging and processing sub-systems were found to be significant in the total environmental impact made by ketchup. Accordingly, six alternative systems, including packaging, processing and transportation, were modelled and simulated. The environmental impact categories included were energy use, global warming, acidification, eutrophication, photo-oxidant formation and the generation of radioactive waste. It was concluded that the current geographical location of the production of ketchup is preferable; the contributions to acidification can be reduced significantly; and the environmental profile of the product can be improved for either the type of tomato paste currently used or a less concentrated tomato paste. A shift to a less concentrated paste would also mean that traditional quality parameters of the ketchup could be improved. © 1999 Academic Press.

 • 325.
  Andersson, Karin
  et al.
  SIK – Institutet för livsmedel och bioteknik.
  Ohlsson, Thomas
  SIK – Institutet för livsmedel och bioteknik.
  Life cycle assessment of bread produced on different scales1999Inngår i: The International Journal of Life Cycle Assessment, ISSN 0948-3349, E-ISSN 1614-7502, Vol. 4, nr 1, s. 25-40Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  A case study of white bread has been carried out with the purpose of comparing different scales of production and their potential environmental effects. The scales compared are: home baking, a local bakery and two industrial bakeries with distribution areas of different sizes. Data from the three bakeries and their suppliers have been collected. The systems investigated include agricultural production, milling, baking, packaging, transportation, consumption and waste management. Energy use and emissions have been quantified and the potential contributions to global warming, acidification, eutrophication and photo-oxidant formation have been assessed. The large industrial bakery uses more primary energy and contributes more to global warming, acidification and eutrophication than the other three systems. The home baking system shows a relatively high energy requirement; otherwise, the differences between home baking, the local bakery and the small industrial bakery are too small to be significant.

 • 326.
  Andersson, Karin
  et al.
  SIK – Institutet för livsmedel och bioteknik.
  Ohlsson, Thomas
  SIK – Institutet för livsmedel och bioteknik.
  Life cycle assessment of bread produced on different scales1999Inngår i: Internaional journal of life cycle assessment, ISSN 0346-718X, Vol. 4, nr 1, s. 25-40Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  A case study of white bread has been carried out with the purpose to compare different scales of production and their potential environmental effects. The scales compared are: home baking, a local bakery and two industrial bakeries with distribution areas of different sizes. Data from the three bakeries and their suppliers have been collected. The systems investigated include agricultural production, milling, baking, packaging, transportation, consumption and waste management. Energy use and emissions have been quantified and the potential contributions to global warming, acidification, eutrophication and photo-oxidant formation have been assessed. The large industrial bakery uses more primary energy and contributes more to global warming, acidification and eutrophication than the other three systems. The home baking system shows a relatively high energy requirement; otherwise, the differences between home baking, the local bakery and the small industrial bakery are too small to be significant.

 • 327.
  Andersson, Karin
  et al.
  SIK – Institutet för livsmedelsforskning.
  Ohlsson, Thomas
  SIK – Institutet för livsmedelsforskning.
  Olsson, P.
  Life cycle assessment (LCA) of food products and production systems1994Inngår i: Trends in Food Science & Technology, ISSN 0924-2244, E-ISSN 1879-3053, Vol. 5, nr 5, s. 134-138Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In the late 1980s the demands for a more ecological life style and sustainability set off intense research for methods to analyse and assess the environmental impact of products and systems. The methodology crystallizing from this research is called life cycle assessment (LCA). This paper presents the concept, methodology, applications and present status of LCA. LCA as applied to food production systems is discussed in terms of needs, special demands on methodology, the studies that have been performed and ongoing activities. © 1994.

 • 328.
  Andersson, Karin
  et al.
  SIK – Institutet för livsmedel och bioteknik.
  Ohlsson, Thomas
  SIK – Institutet för livsmedel och bioteknik.
  Olsson, P.
  Screening life cycle assessment (LCA) of tomato ketchup: A case study1998Inngår i: Journal of Cleaner Production, ISSN 0959-6526, E-ISSN 1879-1786, Vol. 6, nr 42067, s. 277-288Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  A screening life cycle assessment (LCA) of tomato ketchup has been carried out. The purpose was to identify 'hot-spots', that is parts of the life-cycle that are important to the total environmental impact. The system investigated includes agricultural production, industrial refining, packaging, transportation, consumption and waste management. Energy use and emissions were quantified and some of the potential environmental effects assessed. Packaging and food processing were found to be hot-spots for many, but not all, of the impact categories investigated. For primary energy use, the storage time in a refrigerator (household phase) was found to be a critical parameter. © 1998 Elsevier Science Ltd. All rights reserved.

 • 329.
  Andersson, Karin
  et al.
  SIK – Institutet för livsmedel och bioteknik.
  Ohlsson, Thomas
  SIK – Institutet för livsmedel och bioteknik.
  Olsson, Par
  Life cycle assessment (LCA) of food products and production systems1994Inngår i: Trends in Food Science and Technology, ISSN 0346-718X, Vol. 5, nr 5, s. 134-138Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In the late 1980s the demands for a more ecological life style and sustainability set off intense research for methods to analyze and assess the environmental impact of products and systems. The methodology crystallizing from this research is called life cycle assessment (LCA). This paper presents the concept, methodology, applications and present status of LCA. LCA as applied to food production systems is discussed in terms of needs, special demands on methodology, the studies that have been performed and ongoing activities.

 • 330.
  Andersson, Karin
  et al.
  SIK – Institutet för livsmedel och bioteknik.
  Ohlsson, Thomas
  SIK – Institutet för livsmedel och bioteknik.
  Olsson, Par
  Screening Life Cycle Assessment (LCA) of tomato ketchup: A case study1998Inngår i: Journal of cleaner production, ISSN 0346-718X, Vol. 6, nr 3-4, s. 277-88Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  A Screening Life Cycle Assessment (LCA) of tomato ketchup has been carried out. The purpose was to identify `hot-spots', that is parts of the life-cycle that are important to the total environmental impact. The system investigated includes agricultural production, industrial refining, packaging, transportation, consumption and waste management. Energy use and emissions were quantified and some of the potential environmental effects assessed. Packaging and food processing were found to be hot-spots for many, but not all, of the impact categories investigated. For primary energy use, the storage time in a refrigerator (household phase) was found to be a critical parameter.

 • 331.
  Andersson, Katri
  et al.
  Institutionen för livsmedelshygien, Kungliga Veterinärhögskolan, Stockholm, Sweden.
  Danielsson Tham, Marie-Louise
  Department of Food Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden.
  Barn smittar hund1977Inngår i: Svensk veterinärtidning, ISSN 0346-2250, Vol. 29, nr 24, s. 977-977Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 332.
  Andersson, Kristina
  et al.
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, JTI Institutet för Jordbruks- och Miljöteknik.
  Thylén, Anders
  Larsson, Kjell
  Utfodringssystem för slaktsvin med blandning av foder och vätska på boxnivå1993Rapport (Fagfellevurdert)
 • 333.
  Andersson, Lars
  et al.
  Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Crop Production Ecology.
  Boström, Ullalena
  Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Crop Production Ecology.
  Liew, Josefine
  Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Crop Production Ecology.
  Karlsson, Laila
  Magnuski, Ewa
  Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Crop Production Ecology.
  Milberg, Per
  Hakman, Inger
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, Institutionen för naturvetenskap, NV.
  Spirehvile i rødder og rhizomer i de vigtigste rodukrudtsarter - resultater fra svenske forsøg.2010Inngår i: Proceedings Plantekongres 2010, 2010, s. 330-331Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 334.
  Andersson Löfström, Linn
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Ejneroos, Jennie
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Tugga pressat kött eller äta ekologiskt?: En undersökning om miljömedvetenheten gällande skolmaten i tre kommuner.2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med studien var att undersöka miljömedvetenheten i tre kommuner gällande skolmaten. Våra frågeställningar: Vilka klimatsmarta val gör kommunerna när det gäller skolmaten? Vem fattar beslut huruvida skolmaten skall vara ekologisk eller inte och vilka faktorer styr dessa beslut? Vilka ekologiska val prioriteras gällande skolmaten? Vilka hinder och möjligheter finns för att öka andelen ekologisk skolmat?

  Metod

  I studien har kvalitativa intervjuer genomförts. Tre kostchefer/kostekonomer intervjuades i tre kommuner; Danderyd, Täby och Sundbyberg.

  Resultat

  I Danderyd och Sundbyberg lagas skolmaten i större utsträckning i egna tillagningskök på skolorna, vilket dels ger större andel hemlagad mat, dels färre transporter. Alla tre kommuner arbetar för att minska transporterna samt tar tillvara på matrester. I Danderyd och Täby är det upp till varje verksamhet att bestämma själva huruvida skolmaten ska vara ekologisk eller inte. I Täby är skolmaten till stor del utlagd på entreprenad. I Sundbyberg är det politikerna som fattar beslut kring hur stor andel skolmat som ska vara ekologisk. Alla tre kommunerna arbetar för att höja andelen ekologiska livsmedel. När det gäller ekologiska livsmedel är ekonomin en avgörande faktor då det ekologiska ofta är dyrare. Det finns flera olika möjligheter för samtliga kommuner att öka andelen ekologisk skolmat. Danderyd och Täby efterfrågar större engagemang från politikerna.

  Slutsats

  Vi har kommit fram till att det finns stora skillnader i de tre undersökta kommunerna. Det är endast politikerna i Sundbybergs kommun som satt upp mål för hur stor andelen ekologiska livsmedel ska vara, samt ger ekonomiska bidrag för att kunna öka andelen ekologiska livsmedel. Vi kan konstatera att skillnaderna dels ligger på politisk nivå: vilka politiska partier som styr i kommunerna, dels på individnivå: vilket engagemang kostcheferna respektive husmödrarna har. 

 • 335. Andersson, M.
  et al.
  Andersson, T.
  Adlercreutz, P.
  Nielsen, Tim
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, SIK – Institutet för livsmedel och bioteknik.
  Hornsten, E.G.
  Toward an enzyme-based oxygen scavenging laminate.: Influence of industrial lamination conditions on the performance of glucose oxidase2002Inngår i: Biotechnology and Bioengineering, ISSN 0006-3592, E-ISSN 1097-0290, Vol. 79, nr 1, s. 37-42Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The laminate consisted of several polymer layers, aluminium, and one cellulose-based layer containing the active enzymatic system (e.g., glucose oxidase, catalase, glucose, and CaCO3). During the industrial lamination process, the enzyme layer was exposed to three temperature spikes up to 325°C without significant enzyme inactivation. Ninety-seven percent of the glucose oxidase activity still remained after the lamination process. The best laminate had an oxygen absorbing capacity of 7.6 ± 1.0 L/m2. A reference that was not laminated expressed a corresponding oxygen absorbing capacity of 7.1 ± 0.8 L/m2. © 2002 Wiley Periodicals, Inc.

 • 336.
  Andersson, Malin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Den mobila arbetsplatsens måltid: lastbilschaufförers upplevelser av mat, måltider och stress under arbetstid2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka lastbilschaufförers syn på mat och måltider. Vad de värderar i val av mat och måltidssituation och vad som påverkar hur måltiden genomförs i det mobila arbetet. Vidare studeras hur mat- och måltidsvanor påverkas av den upplevda stressen och tidspressen i arbetet, samt strategier att hantera denna. Ett ytterligare syfte är att belysa arbetsledningens och fackets syn på och arbete med mat- och måltidsfrågor.

  Studien är kvalitativ, och semi-strukturerade intervjuer har genomförts, med fyra lastbilsförare och en transportledare/personalansvarig på ett åkeri i nordöstra Skåne, samt ett fackligt skyddsombud.

  De nyanställda och oerfarna förarna uppfattades vara mest utsatta för stressens negativa sidor. Med erfarenhet byggdes förmågan upp att hitta på sina körturer, och även strategier för att hantera och motverka stress på. Förarna i studien beskrev sig alla vara erfarna av yrket och tyckte inte att stress utgjorde ett problem för dem.

  I arbetets måltid värderade förarna tre faktorer; det sociala, den nyttiga maten och måltiden som tillfälle till återhämtning. Det sociala i måltiden - att umgås med kollegor och samtala under tiden man åt ansågs vara den viktigaste beståndsdelen i en trivsam måltid.

  I studien intervjuades även transportledare/personalansvarig från åkeriet och ett fackligt skyddsombud. Frågor gällande mat och måltid var vid tidpunkten knappt berörda. Dessa frågor bedömdes ändå vara viktiga. Vem som ansvarade för ett eventuellt upptagande av mat- och måltidsfrågorna i arbetet var inte klarlagt.

 • 337.
  Andersson, Matilda
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för skog och träteknik (SOT).
  Naturkultur för bättre kvalitet i rotstocken i tallungskog?: Utvärdering av röjningsförsök i Kråkerödjan2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Scots pine (Pinus sylvestris L.) form a large part of Swedish forestry and has many alternative end-use areas with different requirements for quality. The ability to influence the quality is high in the initial planting and juvenile forest phase, as studies have shown relationships between good quality and dense planting, where competition between trees has a good impact on timber quality. Competition can also be achieved by shading from above, through seed trees or multi-layered forest. Interest in continuous cover forestry grows, and investigating differences in future timber quality between layered and clear cutting treatments can therefore be valuable. Such a method is “Naturkultur”, which aims to optimize the net present value at every point in the forest. The purpose of this study is to highlight the question of whether layered forests methods similar to “Naturkultur” can be used for higher timber quality in pine forests in a cleaning trial in southern Östergötland, Sweden. The goal is to find out if any difference in timber quality exists in the future butt log between the different cleaning treatments, layered (Uneven) and conventional (Even). The survey was limited to studying only the Kråkerödjan pre-commercial thinning trial, located on the property Kråkerödjan between Småland and Östergötland. Parameters for quality estimation were delimited to knot quantity and knot thickness. In order to answer the purpose, a field survey was conducted with quantitative assumptions where data about stem quantity, tree species distribution, height, diameter, height of the living crown, number of knots and diameter for the thickest knot from the base of the trunk up to 2 m on the trunk were collected. The result showed that the number of stems per ha was significantly higher in Uneven than in Even while the volume was next to the same. The average diameter was about 4 cm in Uneven and about 10 cm in Even. The tree species distribution was the same for trees with a diameter > 5 cm a breast height (bh) in both parcels,> 95% pine. For trees <5 cm bh, the distribution in Uneven was 14 % pine, 10 % spruce and 76 % deciduous, in Even there were almost exclusively deciduous trees. When examining pine > 5 cm at bh, there was a significant difference in the knot quantity with fewer knots/m in Uneven than in Even. The thickest knot was smaller in Uneven than in Even, but the difference was only significant when the data without dominants was examined. The thickest knot was slightly smaller relative to the diameter of the trunk in bh in Uneven but the difference was not significant. The average diameter in pine > 5 cm at bh was slightly less in Uneven, 10.7 cm, than in Even, 10.8 cm. The survey gives an indication that the layered forest according to the method of “Naturkultur” in the parcel Uneven, where dominants shades smaller trees, may be used for a better timber quality in pine in the investigated premises. However, the results are not sufficiently clear, if this is due to the fact that the quality difference is small or if it is because quality differences have not yet occurred V cannot be read in the survey. Estimating timber quality early in the rotation period is difficult as a lot can happen until final felling. However, the survey has been valuable as more data is needed in the area in question. Follow-up of the survey is needed to further explore the relationships between stock treatments and quality development.

 • 338.
  Andersson, Mats
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, JTI Institutet för Jordbruks- och Miljöteknik.
  Förstudie över teknik för precisionssådd1992Rapport (Fagfellevurdert)
 • 339.
  Andersson, Mats
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, JTI Institutet för Jordbruks- och Miljöteknik.
  Skonsam bearbetning.: En litteraturstudie1992Rapport (Fagfellevurdert)
 • 340.
  Andersson, Nadja
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Petersson Winroth, Markus
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Det nya måltidskonceptet, salladsbaren: risker vid livsmedelshantering i en offentlig miljö2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inledning: Salladsbarer är ett trendigt och lättillgängligt måltidsalternativ som finns i de flesta dagligvaruhandelsbutiker. Personal och konsumenter hanterar dagligen livsmedel och utrustning vid salladsbaren. Det saknas idag information och kunskap om hur personers beteende kring en salladsbar kan påverka livsmedelssäkerheten.

  Syfte: Undersöka risker med offentlig livsmedelshantering vid en salladsbar.

  Metod: Dolda observationer av personal och konsumenters riskbeteende. Hygienkontroll av portionsförpackningar. Bakterieprovtagningar av ytor i anknytning till salladsbaren följt av en artbestämning. Studiens intention är att ge en kvalitativ bild av de hygienutmaningar som livsmedelshantering i en offentlig miljö kan innebära.

  Resultat/Slutsats: Resultatet av observationerna visar att det sker ett flertal olika riskbeteende i anknytning till salladsbaren, framför allt bland konsumenter, vilket kan leda till korskontamination. Hygienkontrollen visade att medelvärdet av samtliga portionsförpackningar låg inom gränsvärdet för godkänd hygienstandard. Analysen av bakterieprover tagna från olika ytor kopplade till salladsbaren visade att det förekommer en hög variation av olika bakterier. Det finns en risk för bakteriespridning genom personers riskbeteende kopplade till salladsbaren. Risker kan förebyggas genom ökad kunskap och information om hygien och normer för beteende kring salladsbarer.

 • 341.
  Andersson (nu Vallström), Maria
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Historiska institutionen.
  Categorization and identity2007Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 342.
  Andersson, Petra
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Palme, Ulrika
  Chalmers tekniska högskola.
  Markanvändningens effekter på växthusgaser, biologisk mångfald och vatten2012Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Rapporten fokuserar på skötselmetoder inom skogsoch jordbruk och vilka effekter de får för växthusgaser, biologisk mångfald och vattenkvalitet/kvantitet. Skogen spelar en allt större roll i klimatarbetet för att minska atmosfärens halter av växthusgaser, främst koldioxid. För den fysiska samhällsplaneringen är det viktigt att kunna diskutera olika utfall för olika markanvändning, både i tid och rum. Rapporten visar genom en systemanalytisk ansats att: De flesta skötselmetoder kan möta målen för växthusgasminskning, minimera påverkan på biologisk mångfald och vattensäkerhet, med undantag för intensivskogsbruk. Rapporten kan användas som diskussionsunderlag när olika miljömål konkurrerar.

 • 343.
  Andersson, Philip
  et al.
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan, Filosofiska fakulteten, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling.
  Eklund, Tommy
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan, Filosofiska fakulteten, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling.
  Analysis and Actions for Robust ElectronicsProduction at Haldex Brake Products Ltd2008Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  This master thesis report contains information about a project carried out at Haldex Brake Products that is situated in Redditch England. The Redditch site is part of the “Commercial Vehicle Systems” division within the Haldex group. Haldex Brake Products is designing and producing electronic anti lock brake systems. The latest product is called GEN2 and the project goal was to increase productivity and achieve more stability within the production processes of this product. The goal was achieved trough implementation suggestions affecting the three categories in overall equipment efficiency (OEE). Nine of the biggest implementations are presented in this report. Some of the suggestions are already implemented and some are under progress to be implemented. These implementations will result in an increase in productivity with additionally 953 products per week. The expected results are based on calculations on an average product. The report also contains suggestions for future actions to even more increase the efficiency of the production processes at Haldex Brake Products in Redditch.

 • 344.
  Andersson, R
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, SIK – Svenska livmedelsinstitutet.
  Fermentering av vegetabilier: en litteraturstudie1982Rapport (Fagfellevurdert)
 • 345.
  Andersson, R
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, SIK – Svenska livmedelsinstitutet.
  Hydrolysis of edible fats caused by lipase from pseudomonas fluorescens1980Rapport (Fagfellevurdert)
 • 346.
  Andersson, R
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, SIK – Svenska livmedelsinstitutet.
  Mjölksyrafermentering av grönsaker : en energisnål teknik som leder till goda och hållbara produkter1986Rapport (Fagfellevurdert)
 • 347. Andersson, R.
  et al.
  Ekstrand, Bo
  SIK – Svenska livmedelsinstitutet.
  Biologisk konservering.1988Inngår i: InforMAT, Vol. 1, nr 1, s. 31-35Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 348.
  Andersson, Ramon
  Högskolan i Halmstad.
  Hållbart jordbruk inom vattenskyddsområde: En studie om Sverige, Danmark, Frankrike och Tyskland2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  To guarantee protection of our drinking water, water catchment protections are established. These are divided into three different zones and in the first zone it is most likely that an activity, such as agriculture, will contaminate the water resource. Hence the activities are strongly regulated or banned. The EU communion is working towards a sustained water quality through several directives; Nitrate Directive, Waterframwork directives and Sustainable use of pesticide directive. The main purpose is to regulate the diffuse pollution from agriculture.This thesis is about how Denmark, Germany and France are working towards a sustainable agriculture within water protection areas. Sweden is also discussed but mainly about two different methods applied in Linköpings and Ljungbys municipalties.How the different countries work is mainly the same due to the directives. However, there are some interesting water management methods to observe such as voluntary agreements between water companies and farmers. Moreover, the sustainability perspective is approached in a larger scale where you and I as consumers also contribute via consumer-pays-principle. Therefore, we are, by our demand for water, the problem but also the solution and together we can contribute with good social, economic and ecological conditions for ourselves and the farmer.

 • 349. Andersson, R.E.
  Biogenic amines in lactic acid-fermented vegetables1988Inngår i: Lebensmittel-Wissenschaft + Technologie, ISSN 0023-6438, E-ISSN 1096-1127, Vol. 21, nr 1, s. 68-69Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Lactic acid-fermented vegetables and root crops were analysed with respect to biogenic amines. Cadaverine, histamine, putrescine, spermidine and tyramine were found in concentrations ranging from 1 to 15 mg/kg of product. Dimethylamine, tryptamine, phenylethylamine and spermine were not detected at all in any of the products. Since all the amines found were present in concentrations considerably lower than those known to cause food poisoning, lactic acid-fermented vegetables and root crops should be considered as low-risk products with regard to the presence of biogenic amines. © 1988 Academic Press Limited.

 • 350. Andersson, R.E.
  et al.
  Eriksson, Caj
  SIK – Svenska livmedelsinstitutet.
  Salomonsson, A.-C.
  Theander, O.
  Lactic acid fermentation of fresh and stored carrot.: Chemical, microbial and sensory evaluation of products.1990Inngår i: Lebensmittel-Wissenschaft und Technologie, Vol. 23, s. 34-40Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
45678910 301 - 350 of 7246
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf