Endre søk
Begrens søket
45678910 301 - 350 of 1103
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 301.
  Forslund, Alexander
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Arkitektur.
  Varv på Beckholmen2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Beckholmen är en ö vilket gör dess tillgänglighet begränsad. Visserligen kan man nå ön per fot men eftersom att det pågår industriverksamhet på ön är endast en liten del av den tillgänglig för allmänheten. Resten ägs tillträde endast av de som arbetar på ön. Ön är visuell på håll från bl.a. Slussen, hela Södermalms nordöstra strand och Henriksdal vilket gör att den lätt kan hamna i blickfånget om den huserar en större utmärkande byggnad.

  Mitt projekt är en skulptural varvsbyggnad som syftar till att framhäva Beckholmen och dess renässans som en ö med sjöfartsverksamhet. Ön är efter en tidigare marksanering av farliga kemikalier friskare än vad den varit på många hundra år och tanken är nu att få varvsverksamheten på ön att återigen blomstra. Ön består av så kallad ruderatmark vilket innebär att jordmassor ständigt är i omvälvning på grund av människans hantering. Detta gör floran föränderlig, många frön kan ligga och vila länge i jorden innan de får möjlighet att gro.

  Min idé är att det nya varvet på Beckholmen spränger upp ur jorden och tränger undan markmassorna. Den centrala skrovhallen kläs helt i kanalplast och de omgivande verkstäderna har ett väldigt dämpat uttryck. Öns och byggnadens placering i stadens historiska säger oss att många är de signaturbyggnader längs vattnet som slåss om uppmärksamhet. I dagsljus vilar skrovhallen mot de mörka sidobyggnaderna och efter mörkrets intrång träder den fram som en solitär i form av en starkt lysande lykta. En byggnad - två uttryck.

 • 302.
  Forslund, Lena
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Taluppfattningens betydelse i matematiken: Undervisning och bedömning av taluppfattning och skriftliga räknemetoder ur ett lärarperspektiv2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att bidra till ökad förståelse av och fördjupad kunskap om taluppfattningens och skriftliga räknemetoders betydelse för hinder i elevers matematikutveckling, särskilt avseende addition och subtraktion, samt undersöka hur lärare arbetar med dessa områden för att förebygga och möta hinder för matematikutveckling.

  Elevers matematikkunskaper sjunker och på senare år har brister i taluppfattning uppmärksammats som en möjlig orsak. Denna studie med kvalitativ ansats har intervjuer och skriftliga dokument som datainsamlingsmetod. Hur uppfattar nio lärare som undervisar i år 1-6 nödvändiga kunskaper i taluppfattning för att hantera skriftliga räknemetoder i addition och subtraktion och vilka förklaringar till brister lyfter de. Vilka verktyg används för att få kännedom om elevers kunskaper i matematik vad gäller taluppfattning och skriftliga räknemetoder?

  Av resultatet av studien framkommer att det finns variationer i uppfattningar om nödvändiga kunskaper och undervisning om taluppfattning och skriftliga räknemetoder. Resultaten på Nationella prov vad gäller de båda studerade områdena visar på ett bättre resultat då det gäller taluppfattning jämfört med skriftliga räknemetoder. Detta kan bero på den komplexitet som det sociala samspelet mellan olika strukturer i samhället innebär.

 • 303.
  Forsmar, Malin
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Classroom talk: - Approaches for Teaching English as a Second Language2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 304.
  Forsström, Christina
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Låt texten tala!: En studie om röst och kausalitet i tre samhällskunskapsböcker för grundskolans senare år2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I studien undersöks i vilken grad läsbarhetsvariablerna röst och kausalitet förekommer i tre läroböcker för samhällskunskap i grundskolans senare år. De tre läromedlen, av vilken en enligt förlaget är bearbetad till lättläst språk, jämförs avseende dessa variabler och resultatet sätts även i relation till Läsbarhetsindex (LIX), ett annat mått på läsbarhet. Hypotesen är att den lättlästa versionen innehåller en högre grad av kausalitet och röst för ökad läsbarhet.

  Resultatet visar att alla böckerna har inslag av både röst och kausalitet men att dessa skulle kunna utvecklas för att öka läsbarheten. Inget av läromedlen når upp till högsta nivå när det gäller kriterierna för röst och det som saknas är ofta närhetsskapande drag som läsartilltal, frågor och förtrolighetsskapande pronomen som "du" och "vi". I alla tre textutdragen förkla-ras orsakssammanhang med kausala konnektorer, men i olika grad. Den lättlästa texten har ett lätt språk men den är inte mer läsbar än de övriga texterna när det handlar om röst och kausa-litet. Hypotesen om det lättlästa läromedlet stämmer alltså inte. Texterna hamnar på samma nivå vid en LIX-beräkning, trots att texterna är mycket olika både avseende röst och kausali-tet. En slutsats är därmed att läsbarhet inte bör studeras utifrån enstaka läsbarhetsvariabler utan en kombination av olika variabler ger ett mer heltäckande resultat.

 • 305.
  Frankow Crivellaro, Tove
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för ABM.
  Hur bemöts barn i det virtuella biblioteksrummet?: En socialsemiotisk bildanalys av fyra folkbibliotekswebbsidor.2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this master's thesis is to examine how the public library communicates with young users through the library web sites. Four Swedish public library web pages for children are analysed. In the analysis the web pages are treated as a combination of semiotic resources that, communicating as a whole, hold a meaning potential. In order to identify the underlying meaning of the whole I have applied the tools of Kress' & van Leeuwen's visual social semiotics to the chosen web pages.

  The information value, the framing and the salience of each composition is examined and analysed, as is the size of frame, the perspective and the vertical angle of a selection of images from each web page. The results of the semiotic analysis are then discussed and related to Jochumsen et al:s four space-model and the notion of ”child perspective” and ”empowerment”.

  The results show that the child perspective is strongest on the web pages that represent the performative space as dominating and that empowerment is mainly represented as ”doing”, ”participating” and the ”free choice”. The representation of adult presence often contradicts the child perspective that the overall layout communicates. Another finding is that part and whole tend to convey the same message. This is a two years master's thesis in Archive, Library and Museum studies.

 • 306.
  Fransson, Carina
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Fröjd, Hanna
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Förskolebarns språk- och läsutveckling i självvalda aktiviteter.: - en studie om pedagogers föreställningar av och arbetsmetoder kring självvalda aktiviteter.2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att undersöka vilka föreställningar det finns hos pedagoger i samband med barns självvalda aktiviteter kopplat till språk- och läsutveckling. Vi har också valt att titta på vilka arbetsmetoder som användes i praktiken för att främja barns språk- och läsutveckling. Studien är utförd i form av en kvalitativ undersökning baserad på intervjuer och observationer.

  Studien visar att det finns tankar och förhållningssätt hos pedagogerna som utmanar förskolebarnen i deras språk- läsutveckling. Pedagogerna betonar att en viktig utgångspunkt är att bygga vidare på barnens intresse i de självvalda aktiviteterna. De menar också att pedagogerna ska vara närvarande i verksamheten, för att utveckla och gynna barnens språk- och läsutveckling. På de båda undersökta förskolorna uppmuntrar pedagogerna barnens intressen och aktivteter för att främja deras språk- och läsutveckling. Vår upplevelse är att det finns möjlighet att utveckla detta område ännu mer.

 • 307.
  Frantz, Dörte
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Tyska.
  Easy to read? – Können Easy Readers Sprachelernen erleichtern?: Über den Einsatz eines Easy Readers im DaF-Unterricht: Eine Unterrichtsstudie am Beispiel von Inge Scholl Die weiße Rose.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 308.
  Franzén, Johan
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Integrating Knowledge and Understanding: - A Textbook Analysis of Beeline for English2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 309.
  Frech, Johannes
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för idé- och samhällsstudier.
  Defending Carens - a Reply to Hosein: A contribution to the contemporary immigration debate2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det primära syftet med denna uppsats är att kritisera ett argument med vilket Adam Hosein kritiserat Joseph Carens argument för öppna gränser. Carens argument för öppna gränser jämför rörelse mellan länder med rörelse inom länder. Han fastslår att rörelse mellan delar av ett land skall vara fri (ett tämligen okontroversiellt påstående). Han menar vidare att då ingen moralisk relevant skillnad mellan rörelse inom ett land och mellan länder existerar, bör dessa typer av rörelse behandlas på samma sätt. Således bör rörelse mellan länder vara fri - länder bör ha öppna gränser. Hosein kritiserar Carens argument, och pekar på två skillnader mellan fri rörlighet inom ett land och fri rörlighet mellan länder. Den ena skillnaden består i att vissa demokratiska värden står på spel i fallet med rörlighet inom ett land. Exempelvis måste politiker kunna träffa väljare runt om i landet. Det är också viktigt för den demokratiska processens legitimitet att människor kan besöka olika landsändar. Utan denna möjlighet kommer människor sakna den information som krävs för att kunna ta hänsyn till landet som helhet vid politiska val. Då demokrati, i avsaknad av en global sådan, bara existerar inom nationer, är detta värde bara relevant när det gäller inom-statlig rörlighet. Det andra värde som är relevant för rörlighet inom ett land handlar om kravet på alla människors lika möjligheter. Detta förutsätter fri rörlighet. Dock är detta värde begränsat till den nationella sfären; lika möjligheter behöver inte råda globalt, enligt de flesta politiska filosofer. Således kan fri rörlighet inom ett land, men inte mellan länder, även motiveras med att detta krävs för allas lika möjligheter.

  Jag argumenterar mot Hoseins position genom ett tankeexperiment. I detta tankeexperiment är den fria rörligheten inom ett visst land frikopplat från demokratiska värden (på grund av att demokratin i landet är satt ur spel), och rörlighet kopplad till lika möjligheter garanterad. Den fråga jag ställer i anslutning till detta tankeexperiment, är huruvida det skulle vara moraliskt berättigat att begränsa rörlighet mellan regionerna i detta land (dvs. rörlighet som inte är motiverad av lika möjligheter). Jag hävdar att svaret på den frågan är nekande. Utifrån detta drar jag slutsatsen att det, i motsats till vad Hosein hävdar, inte är berättigat att begränsa mellanstatlig rörelse med motiveringen att denna typ av rörelse inte befrämjar demokratiska värden, samt med påståendet att människors lika möjligheter inte är ett globalt krav. Snarare bör vi betrakta rörlighet mellan stater på samma sätt som vi behandlar rörlighet inom stater där de värden Hosein identifierar som unika för inomstatlig rörlighet inte står på spel (som den i mitt tankeexperiment). Således bör rörlighet mellan stater vara fri.

  Jag relaterar också Carens argument till andra argument för och emot öppna gränser. Jag konstaterar att hans argument kan besvara många argument för stängda gränser, samt att det utgör ett bra komplement till andra argument för öppna gränser.

 • 310.
  Fredriksson, Ebbe
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Franska.
  L’évolution du français par rapport à l’histoire et en comparaison avec celle du suédois2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [fr]

  Une langue est comme un être vivant. Elle porte les traces des avis, des sentiments, de la joie et des déceptions de nos ancêtres. En même temps elle reflète les toutes tous derniers modes de vie et la manière de penser et d’agir dans la vie quotidienne. Ce sont sa grammaire, ses mots, ses proverbes et ses citations qui en témoignent. Ses sons soulignés par l’intonation et la prosodie nous laissent presque deviner l’esprit de vitalité, de mélancolie ou d’élégance de la langue et de ces locuteurs.

  Mais est-ce qu’il est possible de trouver aussi les traces des événements historiques et sociaux dans l’évolution d’une langue?

  Cette question est centrale dans ce mémoire qui suit l’évolution du français à partir du latin parlé dans l’Antiquité et en comparaison avec celle d’autres langues notamment celle du suédois.

 • 311.
  Fredriksson, Jacob
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för idé- och lärdomshistoria.
  Motorsportens riskkultur - I den moderna tiden!: Debatten om säkerhet och risk 1970-19782014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 312.
  Frisk, Mikael
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för industridesign.
  Utveckling av OTG goggle för Scott sports2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Projektets syft e har varit att ta fram ett par nya så kallade OTGskidglasögonför Scott Sports. OTG innebär speciellt anpassadeskidglasögon för glasögonanvändare. Konceptet ämnar också att geScott konceptuella lösningar för framtida produkter.Scotts produktportfolio sträcker sig över kategorierna cykel,motorcykel, vintersport och löpning med mottot “innovation,technology and design”.Projektet har bestått av en analysfas, en kreativ fas och enpresentationsfas.Analysfasen har till stora delar bestått av användarstudier.Referensskidglasögon har testats, testmodeller byggts och testats,enkäter utförts och i den kreativa fasen har designförslag skissatsfram. Resultaten har analyserats och lett fram till en slutresultat.Slutdesignen är genom sin ram och totalvolym anpassad för OTGanvändare.Flera konceptuella funktioner och lösningar har tagitsfram: 1) Vidareutveckling av Scotts patenterade “Scott fi t-system”.2) Ett nytt strapsystem som ger användaren möjlighet att göra sinaskidglasögon personliga samt passar åkare som har “strappen”under hjälmen. 3) Ett nytt snabblinssystemskoncept. 4) Ett delvisnytt ventilationskoncept. 5) Ett nytt modulsystem som ger fördelarvad gäller användarens möjlighet till ett personligt utseende,produktion, försäljning, samarbetsmöjligheter och miljö.Förhoppningen är att en eller fl era av de konceptuella idéernaska komma att vidareutvecklas och användas i Scotts framtidaskidglasögonmodeller.

 • 313.
  Fröler, Amanda
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Arkitektur, Stadsbyggnad.
  Justice for Loose Space: Exploring Stockholm Under the Bridges2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Stockholm is a city of bridges. But we rarely pay attention to what happens below them. Many of these spaces are centrally located in the city, yet perceived as peripheral due to their uncertain programmatic status and rough physical appearance, also referred to as loose space. Some are integrated in the urban fabric; others are more inaccessible and thus become forgotten spots detached from the rapid development of the rest of the city.

  The space below the bridges of Skanstull is an example of the latter. After many years of being in the shadow of the city, giving space for outdoor parties, graffiti painters and more recently urban farming, it is now being under pressure of a large scale redevelopment project.

  But do these spaces carry meaning that is neglected in the common notion of public space? How can we as planners use our tools in order to encourage the existence of a larger diversity of forms, spaces and uses?

 • 314.
  Furu, Ros-Mari
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Självbestämmande och inflytande utifrån LSS värdegrund: En studie av brukarnas självbestämmande och inflytande i vardagsrutiner ur ett assistentperspektiv2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to find out how special needs users ' autonomy and influence in their daily routines is described by their assistants. What interpretations of the concepts of self-determination and influence on special needs users' daily routines emerge from the assistants statements and what conditions can be seen? To reach a conclusion, focus group as a method was used. The focus group met twice to discuss this topic. The diamond method was used as stimulus material to support the discussion in the focus group. In the study it was possible to use empirical material from care service under study that was then interpreted using hermeneutic theory. The analysis and results section was divided into two main themes and related sub themes. What emerged from the study was that the approach assistants had when they met the special needs users´ in his or her daily routines affected the possibilities for the special needs users´ self-determination and influence in their daily lives. Participants in the focus group agreed upon that self-determination was to be involved in the decisions made about the special needs users´ own lives. The factor affecting the outcomes regarding the special needs users´ self-determination and influence was the availability of supportive equipment was also an aspect that was emphasized. Lewin's interpretation of LSS values was used as the theoretical basis of this paper.

 • 315.
  Fuxin, Johan
  Örebro universitet, Musikhögskolan.
  Improvisation - en resa i nuet: En kvalitativ studie om hur improvisatörer talar om improvisation2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 316.
  Fältskog, Lisa
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Surfplattan, ett verktyg för barn i alla åldrar?: En jämförelsestudie om arbetet med surfplattan i förskolan med de yngsta och de äldsta barnen.2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det här är en jämförelsestudie om användandet av surfplattan i förskolan. Syftet med

  undersökningen är att ta reda på hur pedagogerna använder surfplattan i förskolan. Vilka

  skillnader eller likheter visar sig i användandet av surfplattan beroende på barns ålder. För att

  få svar på undersökningens frågeställning intervjuades pedagoger från två olika förskolor,

  pedagoger som arbetar med de yngre barnen och pedagoger som arbetar med de äldre barnen.

  Resultatet visar att pedagogerna med de yngre barnen vill att barnen ska få utforska verktyget

  och få upplevelser genom surfplattan. De vill också använda surfplattan som ett verktyg i sitt

  arbete. Utifrån resultatet är pedagogerna med de äldre barnen rädda att surfplattan ska bli en

  spelmaskin för barnen. De anser att om barnen ska använda surfplattan ska det vara i ett

  utvecklande och lärande syfte.

 • 317.
  Gabriel, Issa Sten
  Södertörns högskola, Institutionen för historia och samtidsstudier.
  ”Den frivillige soldaten.”: Manlighetsideal och legitimitet bland svenska frivilliga soldater samt det omgivande samhället under finska inbördeskriget 19182014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This paper examines how the ideal of manhood is portrayed and constructed and how the participation of Swedish soldier volunteers are motivated and legitimatized. The purpose of this examination is to gain understanding and knowledge about the Swedish soldiers in the Swedish brigade, how they legitimatize and motivate their participation and how the ideal of manhood is portrayed and constructed. The study is based on material from the war archive in Stockholm. The empirical material is composed by letters and propaganda material. In the analysis of the empirical study, there have been two theories used which are Eric Hobsbawms historical method and theory about invented traditions and Peter Aronssons historical method and theory about ‘historiebruk’ and legitimacy. The method I used for analyzing my empirical material is the genetic-biography method which aims the interest to the text, language in the text, the words and the sentences. The field of research about the finish civil war in 1918 is very large and that is why I made a selection in order to choose which research should represent the rest of the field. The selection is based on the reasoning about the class conflict, eye witnesses and the picture of the finish civil war, the freedom war and the participation of the Swedish soldier volunteers.

  The result in this study and examination shows how the ideal of manhood is constructed usually by a soldier who often sacrifices his own life and becomes a hero, a freedom fighter that stands up against the violence from the east, the so called bolsjevikempire. The participation of the Swedish soldier volunteers is legitimatized through several ways. The legitimization is often connected to the past and the Swedish nation in order to accept the actions and the participation of the Swedish soldiers. 

 • 318.
  Gacanin, Adnan
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Arkitektur.
  Den böjda linjen2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med projektet har varit att skapa en informell institution som erbjuder alla en möjlighet att inte bara ta del av kulturen, utan även själv kunna skapa. Byggnaden rymmer förutom en stor utställningshall både verkstad och ateljéer som är öppna för allmänheten. De olika funktionerna flyter in i varandra utan riktiga avskiljare, bara genom rumshöjd, trappor eller väggens krökning markeras övergången från ett rum till ett annat och leder besökaren genom byggnaden. Hela stadens linjära form förvrängs här av platsens förutsättningar och ljusförhållanden tills alla rum omsluts i en lång, mjuk rörelse av den slutna muren. Jag ville skapa ett system inom vilket öppenheten och den flytande rörelsen kunde rymmas. Det blev ett valv som är 12 meter högt och 10 meter brett som vandrar över tomten och ner i marken och definierar byggnadens rum. På utsidan omsluts valvbågarna, och hela byggnaden, av den slutna betongmuren, platsgjuten mot den knackade kopparplåten som med sina mjuka kurvor och det subtila mönstret fångar ljuset och regnet och all smuts i luften och de ger väggen nya färgskiftningar och ett eget liv. 

 • 319.
  Gagnesjö, Sara
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Genus. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  A Countryside Perspective of Queer: - queering the city/countryside divide2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  This thesis contributes with a countryside perspective to queer research by highlighting the countryside as a context where queer lives are lived. In the thesis I problematize the city/countryside divide with a view of the concept of queer as dependent on space and time.  The empirical materials are generated through a workshop on queerness, gathering people living within a countryside context; the materials consist of a discussion and written responses to questions on queerness and the city/countryside binary. Theoretically and methodologically, the thesis is inspired by the notion of agential realism (Barad 2007) and situated knowledge, (Haraway 1988); the use of creative writing, inspired by Richardson (1994 and 2000), has also been central to the development of the thesis. The analysis is carried out within themes focusing on conditions for queerness within city/countryside experienced by people situated in the countryside. The analysis shows how space, time, contexts and intersections are entangled and queering the city/countryside divide.

 • 320.
  Gannerud, Markus
  Försvarshögskolan.
  Logistisk erfarenhetsöverföring inom NBG: En implementerad och förankrad process?2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det var tre år mellan beredskapsperioderna för de nordiska stridsgrupperna NBG -08 och NBG -11. Såväl de av Europeiska Unionen uppställda målen som organisationens sammansättning var lika till i princip identiska och ett flertal befattningshavare överfördes från den tidigare styrkan till den senare. Läget kunde med andra ord inte vara mycket bättre för att genomföra en framdrivningsprocess präglat av en god erfarenhetsöverföring, eller borde i alla fall kanske varit så. Studien syftar till att undersöka hur Försvarsmaktens bedrivit erfarenhetshantering vid framtagandet av logistiska förbandsenheter och hur detta inverkat på framdrivningsprocessen av logistikförband till NBG -11. Avsikten är vidare att analysera vad som kan skapa samklang eller disharmoni vid utvecklingen av förbandsenheter, vilka kunnat lära från tidigare vunna lärdomar. Uppsatsens analys eftersträvar att medvetengöra främst Försvarsmaktens logistiska falang om befintliga processer inom organisationsskapande, med ambition att rekommendera hur dessa kan förädlas vid identifiering av eventuella tillkortakommanden. Resultatet påvisar att det genomfördes många goda initiativ till erfarenhetshantering under uppsättandet av NBG-11, men att dessa skedde utan koordinering och plan för uppföljning. Bidragande orsaker till detta var bland annat att det inom organisationen inte fanns någon beskrivning över hur denna process skulle genomföras. Utöver detta bedrevs arbetet utefter en oklar målbild och saknade införandestrategi när erfarenhetsvärden tillfördes organisationen. Till följd av studiens resultat, lämnas ett förslag på processmodell över en strukturerad erfarenhetshantering vilken skulle kunna utveckla Försvarsmaktens erfarenhetshantering.

 • 321.
  Gard Günster, Maria
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Läsvilans innehåll ur ett barngruppsperspektiv.: Barngruppens lärande och socialisering i ett kommunikativt samspel.2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie bygger på en undersökning av förskolans pedagogiska verksamhet och syftet har varit att se aktiviteten läsvila från ett barngruppsperspektiv. Metoden som har använts är barngruppsintervju och samtalet har spelats in på bandspelare. Deltagarna i intervjun har varit fyra stycken blivande förskoleklassbarn och tillsammans i gruppen har de en trygg gemenskap. Under intervjun har vi använt det kommunikativa mötet och barnens egna berättelser har varit grunden när vi tillsammans i samspelet har reflekterat om läsvilan. I resultatet har det visat sig att läsvilan är ett tillfälle där varje deltagare har möjlighet att påverka vilken bok som ska användas under högläsningen. Böckerna som används anser barnen är intressanta och roliga samt böckerna är placerade lättillgängligt för alla deltagare. Under aktiviteten är atmosfären tillåtande genom att barnen erbjuds att kunna ta med sig ett gosedjur som de kan använda för att stimulera känslor. Vid vissa tillfällen erbjuds barnen att få rita under högläsningen och det barnen skapar gör de utifrån egna idéer som barnen visualiserar i sitt minne. När barnen och jag har dialog om vad som kan göras annorlunda under aktiviteten förmedlar barnen att det är fröken som läser under läsvilan. Under samtalet diskuterar vi vad som är roligt att göra under aktiviteten och då berättar barnen om sina erfarenheter när de leker läsvila. I leken skapar barnen tillsammans relationer och de kommer överens om vem som ska leda läsvilan samt vilka som ska få delta. Böckerna de använder under leken innehåller ett rikt bildspråk som ger barnen olika känslor och berättarlust. I den gemensamma leken utvecklas barnens sociala lärande där de i mötet med varandra delar med sig av erfarenheter och fantasi samt skapar ett kollektivt lärande. Genom att barngruppen och jag i det kommunikativa mötet hade dialog om läsvilan skapar vi tillsammans förståelse och öppenhet om vår egen åsikt och andras perspektiv som ger oss i gruppen nya erfarenheter om aktivitetens innehåll.

 • 322.
  Garrido Álvarez, Leticia
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för humaniora.
  Español castellano vs español atlánticoUn estudio sobre la variedad de español más presente entrealumnos suecos de educación secundaria2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 323.
  Garske, Marion
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Svenska som andraspråk.
  Språkpolitik i Sverige och Tyskland: En kontrastiv studie med fokus på organisation av andraspråksundervisning för nyanlända vuxna invandrare2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med min studie var att belysa och jämföra språkpolitiken i Sverige och

  Tyskland med särskilt fokus på styrdokument som gäller språkundervisning av

  nyanlända vuxna invandrare. Frågeställningarna som studien skulle besvara var

  följande: Vad är det som anges i den nationella lagstiftningen om den enskildes

  tillgång till språk både vad gäller modersmål och andra språk? Hur organiseras

  undervisningen i andraspråk för vuxna nyanlända i Sverige respektive Tyskland?

  Vilka likheter och skillnader finns mellan Tyskland och Sverige vad gäller

  organisation av andraspråksutbildning för nyanlända vuxna?

  Jag använde mig av en kvalitativ metod, där materialurvalet bestod av tyska och

  svenska lagtexter inom relevant område.

  Resultatet visade att Sveriges språklag garanterar den enskildes tillgång till språk både

  vad gäller modersmål och annat språk än modersmål. Tyskland saknar språklag, som

  tyder på att Tyskland inte känner behovet av att reglera det tyska språket i förhållande

  till andra språk. Tyska är ett starkt språk inom ett nationellt och internationellt

  sammanhang. Undervisningen för nyanlända vuxna invandrare förankras i Sverige

  och Tyskland genom lagstiftning, dock finns mer olikheter än likheter när man jämför

  paragrafernas innehåll. Medan Sverige påvisar pedagogiska drag i förordningen kring

  SFI samt obegränsat tillgänglighet utmärker sig den tyska integrationskursen genom

  språkideologi. Detta sker i form av språktest som förutsättning för tilldelning av

  medborgarskap samt begränsningar i rätten att delta.

 • 324.
  Gellin, Filip
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Språkvetenskapliga fakulteten, Institutionen för nordiska språk.
  Mersault eller Meursault?: En komparativ studie av två översättningar av Albert Camus Främlingen2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 325.
  Gerini, Veronica
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Arkitekthögskolan vid Umeå universitet.
  Backyards Garage Lives: Contrariwise Urbanism Toward Affordable Student Housing2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 30 poäng / 45 hpOppgave
  Abstract [en]

  In the last decade we have witnessed the strengthening of an international network of higher education all over the world. The need to educate and develop our contemporary society is a machine in continuous work and progress. Being a student is a condition that makes individuals, enriches culture and often crosses boundaries. Students are a necessary piece in the capitalist economy, which makes them a valuable and essential resource in order to sustain its markets. Therefore, countries and institutions compete to hold more and more students within their society but what are the consequences of the internationalisation of higher education (and its market(s) that is taking place on a global scale?

  The globalisation and internationalisation of education promote a migration of students always on the rise. In some cities such as Umeå, it implies consequent urban growth, the need to develop facilities, services and accommodations. Such patterns of immigration make students actors in the real estate market of the country they move to but they do not always find adequate conditions for their integration. The current economic crisis has debilitated many markets including that of real estate, and in that context, the thesis explores alternative ways of approaching affordable accommodation for students, as well as a different understanding of urban planning that aims at enabling diverse coexistences of students and other inhabitants and the progressive transformation and hybridisation of otherwise very homogenous areas of the city.

 • 326.
  Ghoghai Fatema, Lazic Borjana
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Ord, handling och lagar när heder bemöts: - En studie om socialsekreterares kunskap och hantering av hedersrelaterade ärenden2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The main purpose of this study was to examine how Social Services handle cases where people are affected by honour-related violence and which type of knowledge social workers have about honour-related violence. The study has been made with a qualitative and an inductive approach. Five social workers have been interviewed. All of them have experienced honour-related violence through their work but not to the same extent. The theoretical frame of reference has been consisted of three perspectives, the culture dependent, the radical feministic and the intersectional perspective. The results show that the social workers manage cases differently due to if the municipality they work in is bigger or smaller and depending on the amount of professional experience they have. The case management is bound to include discussions about cultural and religious background as potential causes to honour-related violence, even when that has not been the case. Social workers have knowledge about honour related vilolence, but the knowledge vary due to work experience and opportunities to education. Relatively prejudice and stereo typical conecptions as well as knowledge based on experince and theory has been noticed. Furthermore, a variation of the social workers outlook when managing cases has been noticed. The social workers working in a bigger municipality have a more obvious child perspective and the social workers working in a smaller municipality have an outlook where a child’s best interest stems from a family perspective.

 • 327.
  Gideonsson, Lisa
  Kungl. Konsthögskolan.
  Blackout poem2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  En text om frånvaro och glömska som alternativ metod i skapandet. Baserad på de 26 ord som dikten Blackout poem består av, vilka relaterar till en minneslucka, skriven av Gideonsson. Med följande till texten är en 10" vinyl som innehåller 4 spår skapade av Gideonsson från 2010-2013 som relaterar till temat.

 • 328.
  Gill Lucchesi, Emilia
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  Representation: Kvinnlig och manlig representation i religionsläromedel2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study aims to investigate how women’s and men’s religious and cultural experiences are represented in three religious studies textbooks for the new curriculum GY11. The chapter on Hinduism in each book has been analyzed and subsequently compared to one another. This study focuses on both qualitative and quantitative representation; how much space is given to each sex and what types of experiences are presented. The method used is framing, which means recurring themes and attitudes about said groups have been looked for. The results show that both the quantitative and qualitative representation of Hindu women and men is relatively even, which shows a positive development from textbooks published a decade ago.  

 • 329.
  Glaas, Maria
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för lingvistik, Avdelningen för allmän språkvetenskap.
  Ett smärtsamt uppsatsvärk: Smärta, värk och ont på svenska2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Smärta kan uttryckas olika beroende på språk och smärtupplevare. Denna studie syftar till att närma sig det svenska språkets smärtuttryck, och baseras på tidigare studier utförda på både svenska och grekiska. Frågor skrivna av smärtupplevare till både läkare och allmänhet, samt bloggar av mer berättande natur fick bilda en korpus uppdelat i tre skilda genrer, där det fokuserades först och främst på de primära smärtorden smärta, värk och ont. Smärtuttrycken analyserades för att ge information om hur gemene man med olika smärtbakgrund tenderar att uttrycka fysisk smärta beroende på mottagare och situation; om det finns någon variation genrerna emellan. Resultaten visade bland annat att val av smärtord till viss del styrs av uppfattning om tidsaspekt, intensitet och även på smärtans lokalisering i kroppen. Hur smärtupplevarna sedan väljer att verbalt uttrycka smärtan skiljer något mellan genrerna, vilket kan bero på hur de ser på sin egen smärta; som en sak, process eller kvalitet.

 • 330.
  Glad, Sandra
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Religionsvetenskap.
  ”Vi tjejer vi kan ju också!”: En studie som undersöker gymnasieflickors uppfattning om skolans likabehandlingsarbete mot könsdiskriminering.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 331.
  Glowinkowska, Mira
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Arkitektur.
  Glimtar: En konsthall i Uppsala2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Glimtar- En konsthall i Uppsala

  En konsthall vid Uppsala stationsområde. Bredvid Katalinhuset, det gamla stationsmagasinet som idag huserar ett café, en bar med musikscen, och några mindre butiker.

  Konsthallen ska visa och förvara den samling som för närvarande finns i Uppsala konstmuseum i Uppsala slott, samt nya verk. En blandning av äldre och modern konst, måleri, skulptur, videoverk m.m.

  Byggnaden tornar upp och över Katalinhuset, hänger strax över dess taknock och öppnar upp med en 100 meter lång glasfasad mot stationsområdet. Den motsatta sidan mot Storgatan är sluten. Betongfasaden öppnar upp endast med ett fönster bakom det träd som redan innan fanns på platsen samt en glipa högst upp vid fasadens slut.

  En pelarsal under konsthallen med en lång trappa som leder besökaren upp i byggnaden genom ett inglasat entrérum. Byggnadens fackverkskonstruktion blottas inuti och skapar ett system för indelning av rummen. Utställningsrummet är öppet, med den långa betongväggen på en sidan och en semitransparent betongglasvägg på den andra. Ljuset sirlar in från den soliga glasfasaden.

  En konsthall som lockar in besökaren med en växling mellan slutet och öppet, offentligt och privat.    

 • 332.
  Gomes, Andrew
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för lingvistik.
  Investigating the tonal contours of Sawi nouns: A contrastive analysis with established tonal features of Palula2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study explores whether or not tonal contours are a contrastive feature in Sawi nouns. It aims to provide evidence towards the claim that Sawi has lost contrastive tones and provide a basis from which further research into how the use of qualitative vowel differences may have replaced the pitch accent system still found in Sawi’s closest relative, Palula. This was done through the analysis of a corpus of Sawi nouns with a computer program that visually stylizes prosodic and tonal features in audio samples of the language. This corpus was then analyzed for trends within itself as well as compared to known trends in the Palula lexicon. The findings support the original hypothesis that Sawi nouns do not have contrastive pitch accents, as found in Palula; and that further research may reveal a regular or semi-regular tonal contour accentuating the final mora of each noun.

 • 333.
  Gonzales Martínez, José Antonio
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Romanska och klassiska institutionen.
  Funciones y tratamientos ideológicos de los personajes principales en dos novelas de Mario Vargas Llosa: Un estudio de la ideología de los discursos narrativos de Conversación en La Catedral e Historia de Mayta2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [es]

  El presente trabajo estudia la ideología de los discursos narrativos de las novelas del escritor peruano Mario Vargas Llosa

  Conversación en La Catedral e Historia de Mayta. La manera en que cada discurso trata y expone, a través de los sucesos de sus historias, las diferentes ideologías políticas que selecciona es también una manera de expresar una opinión política, y por ende de poseer una ideología. Hemos abordado diferentes definiciones de ideología extraídas de Eagleton (1997) para tener una amplitud teórica en cuanto al tema. Mientras que para el análisis discursivo, entre otros, destacamos los aportes del semiólogo Umberto Eco (1976 &1979) y sus conceptos de autor modelo y lector modelo que nos han permitido desarrollar el análisis a un nivel textual. Mientras que en Conversación en La Catedral hay un discurso con una clara posición ideológica de izquierda, en Historia de Mayta sucede todo lo contrario e incluso el discurso llega a hacer proselitismo anti-izquierda. Hay un cambio de ideología entre uno y otro discurso que se desprende del análisis del contexto en torno a los tratamientos y a las funciones de los principales personajes de ambas novelas.

 • 334.
  Gotthold, Amanda
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Franska.
  L’utilisation du tu et du vous2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 335.
  Graff, Sara
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Mötesrum i förändring: Hur ett mötesrum kan förändras som ett led i att stimulera innovation och kreativitet.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta arbete är en studie i hur ett mötesrum kan utformas som ett led i att stimulera innovativa och kreativa processer. Rummet ska även bidra till att bryta invanda mötesvanor. Arbetet har utgått ifrån ett mötesrum i ledningskansliets lokaler på Torshälla stads förvaltning som är i behov av en förändring. För att ledningskansliet ska kunna utveckla sina arbetssätt och sträva mot att komma fram till nytänkande lösningar är en ny utformning av ett mötesrum i lokalerna av stor betydelse.

  Genom metoder såsom intervju, enkätundersökning och rumsanalys har användarnas behov och det befintliga rummet studerats. I nuläget uppfyller inte rummet användarnas behov av lämpliga funktioner vid möten, arbetsmiljön är bristfällig och rummet upplevs som ostimulerande.

  Med stöd av litteratur och metodresultat har ett designförslag skapats. Genom nya funktioner som är anpassade efter användarna samt bättre ljud- och ljusförhållanden undanröjs hinder i rummet. Detta för att underlätta användarnas arbete och ge bättre möjlighet att fokusera på nytänkande idéer. Att rummets utformning bidrar till att stimulera ett flertal sinnen tros även främja innovation och kreativitet. För att bryta invanda mötesvanor på ledningskansliet har förutsättningar för fysisk aktivitet och rörlighet eftersträvats i designförslaget.

 • 336.
  Granholm, Hanna
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Arkitektur.
  Kombinerad sim- och sporthall i söderort2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I dalsänkan mellan Västertorp och Hägerstensåsen i södra Stockholm ligger Mellanbergsparken. Det är ett långsträckt naturområde med stora naturliga variationer i topografi och landskap. Området domineras av den högresta och branta åsen, vilken löper längs hela parkens norra sida. Parkens östra del kantas av den högt trafikerade E4:an, vilken skär tvärs genom landskapet och skapar en stor bullerstörande trafikbarriär. 

  Mellanbergsparken är ett välanvänt parkstråk av invånarna i Hägersten. Den fungerar både som rekreationsyta, aktivitetsyta och pendlingsstråk mellan de olika stadsdelarna.Idag är största delen av ytan obebyggd, och är förutom fotbollsplanerna, minigolfbanan, utebadet och förskolan nästintill orörd. Ett par bostadshus har byggts intill tunnelbanestationen i Hägerstensåsen, vilket kan ses som en indikation på framtida planer att exploatera området.

  Västertorps simhall, som idag ligger inne i bostadsområdet, är sliten och behöver rivas. En ny kombinerad sim- och idrottsanläggning ska därför byggas, vilken planeras att kunna ta emot besökare från hela Hägerstensområdet. Mellanbergsparkens sydöstligaste del, invid E4:an, föreslås som tomtmark. Avsikten är att låta simhallen fungera som ett bullerdämpande skydd mot parken, eftersom att man tror att en ljuddämpning kan ge mervärde åt naturområdet.

  Med mitt projekt ifrågasätter jag starkt skälen till simhallens placering och nyttan av att låta byggnaden agera bullerskydd. Istället fokuserar jag på den nya simhallens relation till parken och på vad som händer om man väljer att vända sig mot urbana element i omgivningen istället för att stänga dem ute. 

 • 337.
  Granholm, Magdalena
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för ABM.
  Arkiverad men inte tillgängliggjord: En studie av upphovsrättslagen, kollektiva avtalslicenser och tillgängliggörande av digitaliserat arkivmaterial2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study focuses on the Nordic model of Extended Collective Licenses (ECL) and how this model can be used in the process of digitalising and publishing archival material such as photos, letters, maps or films. The question that this study aims to deal with is what advantages, and disadvantages, there are for archives and copyright holders when an ECL is being used. To help answering this question the ‘theory of the knowledge commons’ has been applied. The research question has been answered through a text analysis based on legal texts including Swedish law. To get a wider perspective, international literature such as official and law-binding documents from the Nordic countries and the European Union have also been consulted. Policies and contributions to the debate about making cultural heritage available online have also been included to give light to the complexity of the question.

  In 2013 the Swedish copyright law was changed to facilitate for certain archives and libraries to sign an agreement with a so called Collective Administration Organization (CAO). There are no examples of ECLs being used by Swedish archives for classical archival materials even if the possibility to draw up this type of agreements has existed since 2005. One of the reasons might be the complexity of the law and that the archival institutions have problems of interpreting it. The institutions often avoid providing access to their materials online or choose material they know is in the public domain already. Finding copyright holders before publishing material online is time-consuming. One of the major advantages of functional ECLs is that they save time and resources – both for the archival institutions and the copyright holders. The ECLs provide an opportunity for the archival institutions to share their collections with the public and the copyrights holders get an organized way to communicate their terms and conditions.

  This is a two years master’s thesis in Archive, Library and Museum studies.

 • 338.
  Granlund, Lilian
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för film och litteratur (IFL).
  Where no one can live: Inledning av romanen "Platsen där ingen kan bo", kapitel 1-92014Student paper other, 20hpOppgave
 • 339.
  Granouzis Larsson, Euridiki
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande.
  Writing One’s Self Into Being: An Analysis on Self-authoring as a mean of Agency in Frances Burney’s Evelina – or a Young Lady’s Entrance Into the World2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This essay aims to explore Evelina’s abilities to self-author her life as a tool of agency, self-authoring means to be able to write your own life. Evelina was written by Frances Burney in 1778 and tells the story of a young orphan lady who visits London. She is inexperienced and makes mistakes that can be seen as fatal in the social sphere. Despite that she reflects on her mistakes and reactions and gains agency in the end. One of her bigger problems is her beauty. It puts her in situations she almost cannot control.  She becomes a sexual prey quite easily. Jane Eyre written by Charlotte Bronte in 1847 is relevant for this essay because a lot of criticism has been made about the threats and abilities that Jane’s agency has. The theoretical framework for this essay is based on the works by eight different critics: Diana Meyers, Judith Butler, Jane Spencer, Ellen Moers, Virginia Woolf, Gayatri Spivak, Sandra Gilbert and Susan Gubar. The framework explains what agency and gendered act is, it also explains the historical context behind Burney and Bronte. Lastly it discusses how the other half of the two heroines has to disappear in order for them to achieve agency. The conclusion for this essay is that Evelina attains agency though her reactions and behavior, even if she looks at herself trough the eyes of another, or in other words attains a God-like perspective, she manages to self-author her life and herself in to being.  

 • 340.
  Green, Niclas
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Experienced Intensity throughCharacter Description in Stephen King’s Cell2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This essay investigates experienced intensity through character description and development

  in Stephen King’s Cell. The thesis of the essay is that a deliberately produced narrative

  indeterminacy, used mainly on the level of character descriptions, is what produces intensity

  by holding the readers of Cell in suspense, i.e., in a state of uncertainty. While King might

  stretch the fundamentals of the classic horror genre, he does not abandon them, experimenting

  with a genre that makes the readers wonder what to expect next, thereby creating suspenseful

  questions. Since the focus of the essay is the readers’ reactions on character descriptions, I

  apply reader response theory and the works of Norman Holland, David Bleich and Yvonne

  Leffler. The result of the investigation shows that narrative techniques, such as placing brief

  descriptions of characters in the course of events in the narrative together with altered norms

  and normality allow the readers to experience heightened emotions and feelings. King alters

  norms and normality, and presents character descriptions in a fashion that is unexpected; thus

  the readers do not know exactly how to relate to these character descriptions.

 • 341.
  Grefbäck, Tove
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Teologiska fakulteten, Teologiska institutionen, Religionsbeteendevetenskap, Religionssociologi.
  "Särskilt inte här i Sverige": en studie av hur genus och religion framställs i läroböcker för gymnasieskolan2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this paper is to examine how gender and religion is described and portrayed in relation to one another in Swedish textbooks. The research questions used in order to reach the aim of the study is what interpretation of gender and feminism is represented in the textbooks and is the gender perspective consistent regarding all religions described in the textbooks, or does it vary depending on which religion that is described?

  This study is based on four Swedish textbooks used when teaching religion in Swedish upper secondary school. The books chosen are published after the most recent curriculum for the upper secondary school, published in 2011. The curriculum gave new directions stating that questions of gender in relation to religion should be a part of the education. The material is subject for qualitative content analysis and the extracts are analysed with Judith Butler’s performativity theory and three feminist theories. The feminist theories used are based on three different perspectives – biological determinism, social construc- tivism and postcolonialism.

  The result of the study shows a lack of postcolonial feminist perspective, while a biologi- cal approach towards gender is dominating the textbooks. Representation of gender as a social construction occurs, but not as frequently as the biological approach. In addition to this result the study also shows that the gender perspective represented varies depending on which religion being described. The representations regarding Hinduism and Islam are dominated by a biological approach towards gender, while the authors present a broader perspective on Christianity. 

 • 342.
  Grenabo, Karin
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Litteratururval i gymnasieskolan på sextiotalet och idag: En jämförelse av antologier2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att studera två antologier, Dikt och tanke I-III från 1967 och Dialog

  Klassikerna och Dialog 1900-talet från 2000 för att ta reda på om det skett någon förändring

  vad gäller urvalet. Jag gör en kvantitativ översikt av utvalda antologier, jämför deras innehåll samt

  tittar på tidigare forskning i ämnet. I uppsatsen använder jag mig av fyra

  frågeställningar/påståenden. Dessa är: Vad lägger antologiförfattarna vikten vid i sina förord?

  Hur presenteras de litterära epokerna i respektive antologi? Vilka kvinnliga författare finns

  med i Dikt och tanke respektive Dialog? Hur stor skillnad är det mellan Lgy 65 och Kursplan

  i svenska? Jag fördjupar mig även i den kanondebatt som pågick 2006 och tittar närmare på

  definitionen av en litterär kanon och om gymnasiet skulle vara betjänt av en sådan.

  Skillnaden vad gäller urval skiljer sig till stor del. Främst är det vissa författarskap som får

  mer utrymme i respektive antologi. Antalet kvinnliga författare har ökat i Dialog jämfört med

  i Dikt och tanke. Skillnaderna i kursplanerna är även de relativt stora och går från att vara

  detaljstyrda (Lgy 65) till mer generella (Kursplan i svenska 2000). Frågan om införandet av en

  kanon på gymnasiet är svårbesvarad men jag kommer fram till slutsatsen att

  litteraturundervisningen på gymnasiet skulle behöva tydligare riktlinjer i kursplanen för att ge

  eleverna chansen att skapa sig ett större samband mellan äldre och modernare litteratur.

 • 343.
  Grip, Olof
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Arkitektur.
  Tillbyggnad till Skellefteå krafts huvudkontor2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Addition to the Skellefteå Kraft headquarters: The main part of this thesis is constituted by the work I carried out as project architect for the addition to the Skellefteå Kraft headquarters during the years 2005-2009. The work is presented in the form of a selection of drawings.

 • 344.
  Gripenberth, Josefin
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Elever med svenska som andraspråk2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 345.
  Grundström, Oskar
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Arkitektur.
  Storesund, Theo
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Arkitektur.
  Autotelic Architecture: A collection of architectural stories2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  • Autotelic Architecture is a collection of buildings with architectural stories.

  • The buildings included are described with black line drawings on white paper and a supplementary text. The drawings have been stripped down to only show walls, pillars, stairs, ramps and significant objects. Together the drawing and the text describes what story is told in the building through its architectural elements.

  • The reason to include a building in the collection is our recognition of a story within it.

  • All of the buildings in the collection have been built.

  • Each of the buildings in the collection hold a story thought of as relevant, communicated with spaces and objects. The relevance is based on an incomplete set of attributes, indicating a strong architectural story.

  • The buildings are categorized in different themes. For example, the theme of labyrinths describe buildings that are of a maze like nature, schizophrenic describe buildings with multiple logics and nothingness describe buildings appearing to be almost nothing. One building can be part of several themes, and the number of themes is not fixed.

  • The intention is to visualize the nature of the architectural story and to provide a conceptual inventory for further development of architectural stories. We believe that from telling stories with only the configuration of a buildings physical conditions there arises a direct intellectual stimulation which adds poetic depth to the building.

  • This book argues that the poetical aspects of architecture has a purpose in itself and should take precedence over the technical aspects.

  • This book is not a manual and can therefore not be seen as dogmatic or as a recipe for architecture. It is a body of strong architectural stories that deserve to be noted and shared.

  • This book does not take a stand against other forms of architecture, it simply proposes a language of designing that is both serious and happy, both literal and tentative, both enigmatic and real.

 • 346.
  Grydz, Jeanette
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik.
  Jacobson, Sofi
  Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik.
  Reseföretag i dagens digitala samhälle: En studie om hur reseföretag anpassar och fortsätter marknadsföra sig i dagens digitala samhälle2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this study is to examine how travel companies have adapted to a digital society and how they use the Internet as a marketing channel.

  Problem: How have current travel companies adapted to the development of the Internet and how do they use Internet as a marketing channel? Are there any differences in the marketing strategies of different types of travel companies and does the clientele have any impact on the selected marketing method?

  Method:  This study has been formed by a qualitative approach. Interviews have been conducted with employees at different travel companies across Sweden. The qualitative approach has been chosen to create a deeper understanding and give a broader knowledge to our study.

  Conclusion: Companies today use the Internet as one of their primary marketing channels, these are mainly websites and social media. The companies agree that aligning themselves after a digital society and new innovations is key to compete in the market. Depending on the clientele and target audience the companies’ marketing strategies may differ, the results show that there is a clear difference between niche and non-niche travel companies. 

 • 347.
  Grylin, Marlene
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Gustafsson, Anette
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Working Capital Management i svenska tillverkande företag: Hur effekter av WCM påverkas av beslut och samverkan2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning Inom de flesta företag finns möjligheter att påverka rörelsekapitalet genom Working Capital Management. Detta kan även förkortas WCM, vilket enligt Deloof (2003) kan definieras som arbetet med att styra företagets rörelsekapital. De flesta företag har dessutom avsevärda summor uppbundna i rörelsekapitalet, vilket medför att WCM har en betydande roll på företagets lönsamhet. I strävan efter att nå ett optimalt rörelsekapital finns det dock risk att företagen drabbas av negativa effekter.

  Syfte: Denna studie syftar till att undersöka effekterna av WCM och hur dessa effekter påverkas utifrån hanteringen av WCM.

  Metod: Studien består av en kvantitativ enkätundersökning riktad till svenska tillverkande företag.

  Analys: Att frigöra kapital beskrivs som det främsta motivet för att genomföra WCM. Det framgår också att initiativ till beslut om en minskning av rörelsekapitalet är centraliserade och det är sällsynt att initiativ startar i den operativa verksamheten. Det sker däremot en nära samverkan i processen av en minskning av rörelsekapitalet mellan de som initierar WCM och den operativa verksamheten. Studien visar att de flesta företag inte upplever några negativa effekter av WCM. De negativa effekter som uppmärksammas inträffar främst i produktionen och gentemot kunder.

  Slutsats: Svenska tillverkande företag anser att WCM är en högt prioriterad fråga. De beslut som fattas inom WCM medför att ju längre bort från verksamheten besluten tas desto fler negativa effekter medför detta. I arbetet med WCM förekommer en hög grad av samverkan. Det har även framkommit att ökad samverkan mellan ledning och den operativa verksamheten minskar negativa effekter i samband med WCM.

  Nyckelord: WCM, Working Capital Management, rörelsekapital, rörelsekapitalbindning, samverkan, beslut, negativa effekter

 • 348.
  Gudmundsson, Maria
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  The Oceanic Feeling: A Freudian Reading of Katherine Chopin's The Awakening2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Abstract

  Kate Chopin’s The Awakening is a book about women’s position in late 19th century, showing a woman’s attempt to find liberation and emancipation in a restricting, male-dominated society. Much is revealed already in the title. We understand that the text is about someone who will awaken, and the heart is in fact a story about Edna Pontellier’s gradual awakening to her own sexual and individual being, what it is and what she has to do. She is a woman living in a society where a wife is expected to be rather weak and dependable on her husband. Step by step she discovers why she does not feel pleased with doing what is expected of her by her husband and by society.

            The acts of Edna Pontellier, the protagonist in Kate Chopin’s novel The Awakening, is in this essay analysed with help of the Freudian terms oceanic feeling, the unconscious, and the pair Eros and Thanatos. Edna’s different swims gradually help her to find what is hidden in her unconscious. At the start of the novel, she is not conscious of the fact that there is another, deeper set of feelings, but the essay shows how through her minor swims she is driven by the Eros drive towards an overwhelming awakening which leads her to Thanatos and her final oceanic swim.

 • 349.
  Gudéhn, Oskar
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Arkitektur.
  Ringqvist, Linda
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Arkitektur.
  Wastescape Bhubaneswar & Cuttack2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  This project is a study of the wastescape - a network of waste - of Bhubaneswar and Cuttack in Odisha, India.  The study incorporates key locations, e.g. landfills, urban wastelands and waste warehouses; major actors in the formal and informal waste sector; and flows of waste through economic and social systems.

  Drawing from the studies, multiple interventions within the wastescape are proposed for improvement of the economic, ecologic and social situation.

  An important aspect of the project is the development of an approach for how to, as architects, work with big, complex, contingent networks; how to map and understand such a system; and how to determine where to intervene.

  To improve the existing wastescape, interventions must consciously and holistically address multiple scales; levels of formal-informal; and phases within the waste cycle.

  The study includes a vast amount of possible interventions. Some of the interventions are further detailed to show feasibility; impact on the wastescape; and synergies with other interventions within the wastescape.

 • 350.
  Gunnarsdotter, Linnéa
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Franska.
  La politesse linguistique dans le français ivoirien: Une étude sur le terrain2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
45678910 301 - 350 of 1103
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf