Digitala Vetenskapliga Arkivet

Endre søk
Begrens søket
45678910 301 - 350 of 2034
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 301.
  Brattlöf, Magdalena
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Musikens och rörelsens betydelse för barns språk-utveckling: En kvalitativ studie där fyra förskollärare beskriver hur musik och rörelse kan stimulera barns språkutveckling2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om musikens och rörelsens betydelse för barns språkutveck-ling. Syftet med studien är öka förståelsen för förskollärares beskrivningar av de-ras syn på hur musik och rörelse kan stimulera barns språkutveckling. Även för-skollärarnas beskrivningar av deras egen roll i arbetet med att stimulera barnens språkutveckling genom musik och rörelse är i fokus.

  Det sociokulturella perspektivet menar att lärandet sker i ett samspel med andra, och det har varit en inspiration för denna studie. För att synliggöra förskollärarnas beskrivningar av studiens syfte genomfördes intervjuer. I intervjuerna beskrivs det att musik och rörelse är ett bra verktyg för att utveckla barns språk. Förskollärar-nas beskrivningar visar att barn utvecklar sitt språk i samspel med omgivningen och att det är viktigt att barn får använda flera sinnen samtidigt för att utvecklas på bästa sätt, vilket musikaktiviteter möjliggör. Utifrån förskollärarnas beskrivningar tyder det även på att deras förhållningssätt och val påverkar möjligheterna för bar-nen att utveckla sitt språk i musik och rörelseaktiviteter. Det tyder även på att det är betydelsefullt att förskollärarna är engagerade och skapar glädjefulla aktiviteter för att barnen ska utvecklas på ett positivt sätt.

 • 302.
  Bravo de Söderberg, Leticia
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Lärstilar i läroböcker i spanska: Utifrån Dunn & Dunns lärstilsmodell2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Dunn & Dunn lärstilsmodell är baserad på tjugo olika element grupperade i fem fält. Det härarbetet är baserat på de fysiologiska element som handlar om att när vi lär oss ny kunskapanvänder vi våra sinnen. Syftet med undersökningen är att se om övningarna i läromedlen¿Charlamos? Nivel 3 och Amigos tres gynnar olika lärstilar: visuella, auditiva, taktila och kinestetiskaenligt Dunn & Dunns lärstilsmodell. En kvantitativ innehållsanalys har gjorts för att klassificeraövningarna.Resultaten visar att de flesta övningarna är visuella i både ¿Charlamos? Nivel 3 och Amigos tres.De taktila och kinestetiska övningarna är underrepresenterade i båda läromedlen.

 • 303.
  Bredenfeldt, Helena
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Hur matematikboken kan kompletteras för att främjanyanlända elevers matematiklärande i åk F-3: En empirisk undersökning.2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta arbete har försökt svara på hur lärare kan komplettera matematikboken för att främja nyanlända elevers matematiklärande i årskurs 1-3. För att kunna svara på denna fråga har undervisning som främjar nyanländas matematiklärande belysts och sedan stöttats upp av RME. Denna fallstudie har använt flera metoder för att svara på frågan. Undersökningen började med ett planeringstillfälle tillsammans med lärare för att sedan gå vidare till en observation av den planerade lektionen och avslutades med en intervju av läraren. I bearbetningen av resultatet användes teorin Realistic Mathematics Education (RME). Resultatet av studien visar att lärare kan komplettera matematikboken på flera sätt men måste ha ett fokus på elevens nivå, använda sig av en för eleven realistisk undervisning samt att läraren behöver ta en aktiv ledarroll i elevens progression från informell matematik till formell matematik.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 304.
  Bredenfeldt, Helena
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Matematikundervisning för nyanlända elever i årskurs 1-3: En litteraturstudie om hur lärare kan arbeta för att främja nyanlända elevers matematikinlärning årskurs 1-32016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Forskning och både nationella och internationella undersökningar har visat att Sveriges nyanlända elever får dåliga resultat i matematik. Om detta fortsätter finns risken att en stor grupp människor utesluts från samhället. Därför behöver de arbetssätt som karaktäriserar undervisning som främjar nyanländas matematiska förmåga belysas. Denna studie syftar till att ge råd till läraren för att lyckas med detta. För att finna dessa råd har en systematisk litteraturstudie gjorts. Genom analys av texter har tre huvudområden formats. Undervisning som främjar nyanlända elevers matematiska lärande har karaktäriserats som språkfokuserat med ett innehåll av visuella och praktiska material utförda av en lärare som innehar en integrerande och ansvarstagande karaktär. Resultatet av denna studie visar att en lärare som ser sina elever som individer och ser positivt på deras bidrag i klassrummet lyckas i sitt arbete mot att alla elever ska utvecklas så långt de kan.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 305.
  Breton, Daniel
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Teaching Mathematics in English to Swedish Speaking Students: The Use of Second Language Teaching Practices in the Teaching of Mathematics in English to Swedish Speaking Students in Lower Secondary School2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Over 20,000 Swedish lower high school students are currently learning mathematics in English but little research has been conducted in this area. This study looks into the question of how much second language learner training teachers teaching mathematics in English to Swedish speaking students have acquired and how many of those teachers are using effective teaching practices for second language learners. The study confirms earlier findings that report few teachers receive training in second language learning but indicates that some of the teaching practices shown to be effective with second language learners are being used in some Swedish schools

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 306.
  Briggsta, Cajsa
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  NTA-materialets inverkan på lärares undervisning och elevers lärande: En empirisk intervjustudie om lärares användning av NTA i sin NO-undervisning i årskurs F-62017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att undersöka på vilket sätt NTA inverkar på lärares undervisning i NO-ämnen i årskurs F-6 och hur NTA integreras i undervisningen samt på vilket sätt NTA kan stödja elevernas lärande i NO. Svaret på studiens frågeställningar har sökts genom kvalitativa intervjuer med lärare i årskurs F-6 som använder sig av NTA i NO-undervisningen.

  Resultatet visar att lärarna tycker att NTA underlättar deras planering, att tillgången till material ger större möjlighet till praktisk undervisning, att NTA ger stöd för dokumentation och bedömning samt att det ger möjlighet till kompetensutveckling som ger bra stöd i undervisningen. Resultatet visade också att lärarna integrerar NTA på olika sätt i sin undervisning och att vissa lärare väljer ut och anpassar materialet till sitt eget medan andra använder det precis som det är utformat. Lärarna ansåg också att NTA kräver mycket tid och utrymme för att uppnå sin fulla potential vilket inte alltid fungerar i praktiken. Vad gäller elevernas lärande anser lärarna att det bidrar till ökad nyfikenhet och intresse för NO kopplat till elevernas erfarenheter, att NTA är enkelt att individanpassa, att arbetssättet leder till ökad möjlighet till samarbete och kommunikation samt att det hjälper eleverna få en naturlig progression i lärandet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 307.
  Briggsta, Cajsa
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Systematiska undersökningar i grundskolansNO-undervisning: En systematisk litteraturstudie om vilka faktorer sominverkar på elevernas lärande med ett särskilt fokus påförmågan att genomföra systematiska undersökningar2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna studie var syftet att ta reda på vilka faktorer som enligt tidigare forskninginverkar på elevers lärande vid utförandet av systematiska undersökningar i NOundervisningen,med ett särskilt fokus på förmågan att genomföra systematiskaundersökningar. Frågeställningen har besvarats genom en systematisklitteraturstudie där tidigare forskning på området har analyserats och diskuterats.Databaserna Eric (Ebsco), Summon, NorDiNa och avhandlingar.se har använts föratt hitta relevant litteratur som har avgränsats till vetenskapliga artiklar,avhandlingar och licentiatuppsatser. Efter kvalitetsgranskning och genomläsningav de utvalda texterna har gemensamma teman utkristalliserats och texterna hardärefter diskuterats och jämförts med varandra. Resultatet visade att faktorer somatt uppmärksamma elevers intresse, låta dem använda sina tidigare erfarenheter isitt lärande och att ha en medveten och tydlig kommunikation är viktiga förelevernas kunskapsinhämtning vid systematiska undersökningar. Andra viktigafaktorer som studiens resultat visade var att en varierad frihetsgrad ochsvårighetsgrad vid laborationer samt att ge eleverna möjlighet att inte bara utföraegna undersökningar utan även få kritiskt granska, jämföra och bedömatillförlitlighet hos andra forskningsresultat är viktig för att eleverna ska fåmöjlighet att utveckla förmågan att genomföra systematiska undersökningar.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 308.
  Bro, Johanna
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Toddlares språkutveckling och sociala samspel: En studie i hur pedagoger ser på toddlares språkutveckling och samspel2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att belysa pedagogers arbete med små barns språkutveckling och deras samspel. Arbetets frågeställningar är: Hur arbetar pedagoger för att stimulera toddlares språkutveckling? Hur uppfattar pedagoger toddlarnas samspel? Den kvalitativa metoden har använts vid intervjuer med fyra pedagoger som arbetar på en förskola. Studien har den sociokulturella teorin som utgångspunkt. Resultatet visar att pedagogerna är väl medvetna och kunniga om de små barnens språkutveckling, dock verkar de inte lika insatta i de små barnens samspel.

  Slutsatsen är att barn får rikligt med språklig stimulans och att pedagogerna är väl införstådda med hur de ska arbeta för att stimulera toddlarnas språkutveckling, men att det behövs mer forskning kring de små barnens samspel.

 • 309.
  Broberg, Sophia
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Grundskoleelevers inställning, motivation och uppfattning av närståendes attityder till matematik: En enkätundersökning med elever i förskoleklass och årskurs 1- 62014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen är att få ökad förståelse för hur grundskoleelever känner gentemot matematik i skolan, vad som motiverar dem och hur deras bild av närståendes attityder ser ut. Genom en enkätundersökning har elever från förskoleklass upp till årskurs 6 fått ta ställning till olika påståenden om matematik. I undersökningen har totalt 124 elever deltagit och av resultatet framgår att 75 % av eleverna instämmer i påståendet att matematik är roligt. Majoriteten av eleverna svarar instämmande i att matematik är lätt och tar avstånd från påståendet om att matematik är jobbigt. På påståendet ”jag är duktig på matte” visar det sig att minst hälften av eleverna i alla årskurser utom i årskurs 6 svarar instämmande.

  Både inre och yttre motivation har enligt resultatet stor betydelse för dessa elever, som till stor del instämmer i påståendet att matematiken används även i livet utanför och efter skolan. Kopplingen till användandet av matematiken utanför skolans väggar verkar öka i takt med att elevernas ålder stiger.

  Elevernas bild av närståendes attityder pekar enligt resultatet på att läraren är den som tydligast bidrar till en positiv inställning till ämnet. Strax över hälften av de deltagande eleverna har även svarat att de har en positiv bild av hur personer i hemmet uttrycker huruvida de anser att matematik är roligt eller inte. Om kompisar anser att ämnet är roligt är mer tveksamt då nästan lika många svarar ”vet inte” som instämmande.

 • 310.
  Brusquini, Jakob
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Bokföringsprogram som digital lärresurs: En studie om möjligheter och utmaningar för lärare2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  En utgångspunkt för det här examensarbetet har varit Skolverkets krav på ökad digitalisering i skolan. I studien undersöktes hur lärare uppfattar eventuella möjligheter och utmaningar med att använda bokföringsprogram som digital lärresurs, inom ämnet Företagsekonomi. Syftet med studien var att få mer kunskap om bokföringsprogram som digital lärresurs. Studiens resultat består av uppfattningar ifrån fyra olika lärare och har samlats in genom samtalsintervjuer. Olika möjligheter och utmaningar identifierades och kategoriserades.

  Studien visar att lärare uppfattar följande möjligheter med bokföringsprogram som digital lärresurs; verklighetsanknytning, helhetsförståelse för redovisning, variationsrik undervisning, digital kompetens samt aktivitet och engagemang bland eleverna. En slutsats är att bokföringsprogram som digital lärresurs möjliggör två delmoment för ett erfarenhetsbaserat-lärande, nämligen ett aktivt experimenterande och konkret erfarenhet.

  Studien visar att lärare uppfattar följande utmaningar med bokföringsprogram som digital lärresurs; uppstartsprocessen, att undvika förvirring, att hantera automatiska funktioner samt att ha tillräckliga kunskaper. En slutsats är att lärarens roll är viktig för att nämnda möjligheter ska uppnås. Lärarna i studien anser att innan bokföringsprogram används som digital lärresurs, bör elever få erfarenhet och kunskap inom bokföring, med hjälp av andra lärresurser. En slutsats är att bokföringsprogram möjliggör en förlängd lärandeprocess för eleverna, men att det kräver tid och utrymme.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 311.
  Brändström, Sture
  et al.
  Luleå tekniska universitet.
  Liljas, Juvas Marianne
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  von Wachenfeldt, Thomas
  Luleå tekniska universitet.
  Musikfolkhögskolans utbildningsideologier2012Inngår i: Resultatdialog 2012, Stockholm: Vetenskapsrådet , 2012, s. 63-79Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  I denna artikel redogörs för två delstudier i projektet Musikfolkhögskolans utbildningsideologier. Dels behandlas utbildningsideologier bland svenska folkmusiker under 1920-talet (von Wachenfeldt, Brändström & Liljas, 2012a) och dels ges en bild av hur undervisningen av folkmusiker kan gestalta sig i en samtidskontext (von Wachenfeldt, Brändström & Liljas, 2012b).I projektet som helhet anknyts till ett ideologibegrepp som utvecklats av Sven-Erik Liedman. Han menar att det för varje tid fnns två identiferbara grundformer av ideologi: manifesta och latenta (1997; 2006). Manifesta ide-ologier avser explicita och medvetet formulerade utsagor med ideologiskt innehåll som binder samman verklighetspåståenden, värderingar och nor-mer. Latenta eller frusna ideologier är sådant som fnns under ytan och som tas för givet av fältets aktörer.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 312.
  Buske Andersson, Isabell
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Problemlösning i matematikundervisningen: En kvalitativ studie om hur lärare arbetar med problemlösning i matematikundervisningen2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Med denna studie anses undersöka hur lärare ser på sin egen problemlösningsundervisning samt koppla dessa reflektioner till aktuell forskning.

  Informationen som samlats in i denna studie har skett genom intervjuer. Dessa intervjuer har sedan analyserats med stöd i Granheim & Lundman (2003). Genom denna studie framkom det att lärarnas undervisningsstruktur innehåller att lärarna möjliggör för eleverna att förstå problemet, välja strategi och lösa problemet och slutligen reflektera över det matematiska innehållet. Utöver detta nämnde lärarna även diskussioner eleverna emellan samt elevernas utforskande inom matematik som en central del av deras problemlösningsundervisning. Detta resultat har sedan analyserats gentemot Polyas (1945) fyra steg till problemlösning samt Lesters (1996) problemlösningsundervisningsstruktur.

 • 313.
  Buske Andersson, Isabell
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Problemlösning i matematikundervisningen.: En litteraturstudie om hur lärare kan arbeta med problemlösning i matematikundervisningen.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att se vad svenska forskare anser vara en framgångsrik metod för utveckling av problemlösning inom matematik hos elever samt hur detta ser ut i jämförelse med Japansk problemlösning inom matematik. En jämförelse med Japan sker då de presterade högt inom både PISA och TIMSS undersökningarna. För att besvara studiens frågeställningar genomfördes en systematisk litteraturstudie där tidigare forskning granskas utifrån specifika krav och analyseras mot studiens syfte och frågeställningar.

  Utifrån litteraturstudien framkom ett resultat med vissa gemensamma metoder inom problemlösningsundervisning samt vissa skillnader mellan Sverige och Japan. Forskningen visar att Japansk problemlösning sker i fler steg än den svenska problemlösningen, eleverna ges en mer strukturerad plan för hur problemlösning ska ske. Eleverna framställer en plan för lösning sedan avgörs lösningens relevans för problemet och testas. När det gäller svensk problemlösning kan man tänka sig att vi lär av Japan och att vi låter elevernas arbetsprocess innehålla fler steg för att de bland annat ska kunna testa flera olika metoder och prova olika hypoteser. På så sätt får de arbeta igenom problem mer grundligt och får därmed större möjligheter att lära.

 • 314.
  Byhlin, Ida
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  "Vi gör ju bedömningar hela tiden…": En studie av förskollärares uppdrag i bedömningsprocesser2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den här studien handlar om bedömning och dokumentation i förskolan. Syftet är att problematisera frågor om bedömning i relation till förskollärarnas uppdrag i bedömningsprocesser. I studien deltar 15 förskollärare och de har, i mindre grupper, samtalat om dokumentation och bedömning utifrån att den är planerad och att den genomförs med någon form av underlag. Det empiriska material som förskollärarna i studien bidragit med har analyserats utifrån grundtanken att fenomen i samhället är socialt konstruerade och att de är påverkade av den kultur som råder. Hur och varför bedömning är relevant eller vad som värderas i bedömning är influerat av den kontext vi lever i. I analysen har Foucaults teori om makt och styrningsmentaliteter fungerat som verktyg för att få syn på förskollärarnas uppdrag i bedömningsprocesser. Fokus i studien är på hur förskollärarna styr och blir styrda. Förskollärarna i studien är å ena sidan kritiska till vissa sätt att dokumentera och bedöma och i den här studien är ett exempel på det ålder. Å andra sidan kan jag i deras samtal också utläsa att de är med och skapar den formen av bedömning som efterfrågar ålder som något att mäta mot. De styr då genom att efterfråga något att mäta mot och blir samtidigt styrda i valet av underlag att dokumentera och bedöma utifrån. Deras uppdrag är, utifrån analysen, inte styrd i traditionell mening utan de är själva med och påverkar hur styrningen ter sig.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 315.
  Bylander, Linda
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Inkludering till varje pris?: Integrering av utåtagerande barn i behov av särskilt stöd och elevens assistent i klassrummet.2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inkludering är ett omdiskuterat ämne i dagens skola och det diskuteras på flera nivåer. Dock har det visat sig vara oklart vad man egentligen menar med begreppet och det blir då lätt att man talar förbi varandra. Syftet med denna studie var därför att ta reda på hur lärare talar om begreppet inkludering och vad begreppet innebär för dem. Studien gäller inkluderingen av utåtagerande barn i behov av särskilt stöd, och hens assistent i det gemensamma klassrummet. För att kunna uppnå studiens syfte har kvalitativa intervjuer genomförts med fyra erfarna lärare i årskurs 1–3. Det insamlade materialet har analyserats utifrån en diskursanalytisk ansats. Detta för att studera vad det är som tas förgivet i skoldebatten och vad som osynliggörs, genom hur det beskrivs och debatteras i samhälle och skolan. Resultatet av studien visar att samtlig idag talar om begreppet inkludering likställt med integrering. Skolans personal och lärare delar inte heller uppfattning om vad man menar med de olika begreppen. De slutsatser som dragits utefter att ha studerat den skoldiskurs som råder i samhället, är att man måste förändra skolans struktur och kultur från grunden. Om man istället skulle utgå ifrån att alla elever är olika och därför behöver olika lärandeprocesser och lärmiljöer, skulle detta inte vara främmande för eleverna. I skolans läroplan står det att skolan ska ta hänsyn till elevers olika förutsättningar och behov (Lgr11, 2011, 2017a, s 6). Därför ska det också finnas olika vägar till att nå målen. Skolan måste också enas om innebörden av begreppet inkludering.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 316.
  Byström, Sara
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  "Någon borde ju rimligtvis ha läst dem för mig" En kvalitativ studie om högläsning bland pedagoger och föräldrar till barn i förskoleklass och årskurs ett.2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 317.
  Bäcke, Sanna
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning och humaniora, Pedagogiskt arbete.
  Graf, Elisabeth
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning och humaniora, Pedagogiskt arbete.
  - Ni får gärna hoppa på golvet om ni vill hoppa: En studie om pedagogers bemötande av barns egna initativ i förskola och förskoleklass2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this survey was to discern possible similarities and difference between how teachers in preschool and pre-class respond to children’s own initiative out of a power perspective. The results of this study is collect by observations that we have done in free and planned activity in both preschool and pre-class as well as a few interviews with some of the teachers. The results have shown that teacher’s responses to children’s own initiatives in preschool and pre-class to most part is similar, despite the difference in their commission. The biggest differences are that teachers in preschool prioritize children’s care before allowing the children to pursue their own initiatives, which haven’t emerged from the observations in the pre-class. Another difference is that the teachers in pre-class are more flexible during the planned activities and utilize the children’s own initiatives.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 318.
  Bäcklin, Helén
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Arbetar lärare genusmedvetet inom NO?: En undersökning om hur lärare arbetar för att fånga eleversintresse för ämnet i årskurs 4-62018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att ta reda på hur praktiserande lärare arbetar och

  beskriver arbetet inom NO för att fånga alla elevers intresse. Syftet var också att

  undersöka hur lärarna tänker utifrån ett genusperspektiv när de planerar sina

  lektioner. Ovanstående syfte kommer besvaras med hjälp av följande frågeställningar:

  Hur beskriver lärare att de fångar både pojkar och flickors intresse för NO i

  årskurs 4-6?

  Hur beskriver lärare eventuella skillnader mellan pojkar och flickors intresse

  för NO i årskurs 4-6?

  Hur förhåller sig pojkar och flickor till lärarens arbetssätt och lektionsinnehåll

  under NO-lektionerna?

  Studiens syfte undersöktes med hjälp av en kvalitativ metod bestående av både

  intervjuer och klassrumsobservationer. Studien har en teoretisk anknytning till

  konstruktivismen och socialkonstruktivism. Tre lärare intervjuades och fem klasser

  observerades på en grundskola i Mellansverige. Resultatet visade att det enligt lärarnas

  uppfattningar inte fanns någon större skillnad mellan pojkars och flickors intresse för

  NO. Svårigheten visade sig vara att anpassa undervisningen efter elevernas olika

  kunskapsnivåer. Lärarna arbetade på ett genusmedvetet sätt när de planerade

  lektionerna och de ansåg att lektionerna i NO behöver ha ett varierat innehåll där

  teori, praktik och visuella verktyg överlappar varandra. Detta för att nå alla elevers

  intresse och kunskapsnivå och på det sättet skapa ett intresse för NO hos eleverna.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 319.
  Bäcklin, Helén
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Vad krävs för en likvärdig undervisning i NO för årskurs 1-6: En systematisk litteraturstudie om olika faktorers betydelse2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna litteraturstudies syfte var att få kunskap om vad tidigare forskning uttrycker har för en mer

  genusmedveten och jämställd undervisning i naturvetenskapliga ämnen för grundskolans tidigare

  årskurser. Syftet preciserades i följande frågeställningar:

   Hur resonerar lärare om genus och jämställdhet enligt tidigare forskning?

   Vilken betydelse har elevers kön och ålder för deras intresse för naturvetenskap generellt

  eller för de naturvetenskapliga ämnena i skolan enligt tidigare forskning?

   Vad betonar tidigare forskning som betydelsefullt för mer genusmedvetenhet och jämställd

  NO-undervisning?

   Vilken betydelse har lärarna och föräldrarna för elevers motivation i NO-ämnena enligt

  tidigare forskning?

  Studien är utformad som en systematisk litteraturstudie. Ur syfte och frågeställningar skapades

  svenska och engelska sökord, naturvetenskap, NO och undervisning, samt gender, science och

  primary school. Dessa har sedan använts i databaserna avhandlingar.se, ERIC (Proquest) och

  NorDiNa för att finna aktuell forskning som kan besvara studiens frågeställningar. Resultatet visar

  att genusmedvetenhet hos läraren är av betydelse för elevernas resultat, intresse och attityd till

  naturvetenskap och teknik. Eleverna behöver få respons och feedback på deras arbeten för att känna

  sig motiverade och behålla intresset. Det är även viktigt att läraren vet skillnaden mellan kön och

  genus samt jämställdhet och jämlikhet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 320.
  Bäckström Thurgren, Elin
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Lärares responsarbete inom svenskämnets skrivundervisning2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Svenskämnets kunskapskrav framhåller att elever i slutet av årskurs 3 ska kunna bearbeta sina texter utifrån respons. Att ge respons som leder till kvalitativ textbearbetning och vidare skrivutveckling kan dock te sig problematiskt för lärare då de saknar kunskap om hur responsen bör ges och vilket innehåll den bör fokusera på. Forskning visar att respons som inte är adekvat snarare försämrar än förbättrar elevers texter. Föreliggande examensarbete utgör forskningsbakgrunden inför en tilltänkt kvalitativ studie, vilken syftar till att undersöka hur lärare beskriver att de arbetar med respons inom svenskundervisningen, med avsikt att bredda såväl min egen som mina framtida kollegors repertoar av hur responsarbete kan te sig i praktiken.

 • 321.
  Bängs Eriksson, Linda
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Bildsalens identitet: En studie av bildämnets organisation och rumsliga förhållandensamt bildlärares värderingar av dessa2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien har varit att utifrån ett lärarperspektiv få inblick i hur bildundervisningorganiseras utifrån rumsliga förutsättningar samt hur dessa värderas. Det empiriska materialet ärinsamlat med intervjuer och observationer. Bildlärare på mellanstadiet fokuseras. Studien anläggeren läroplans- ramfaktorteoretisk utgångspunkt.Resultatet visar på liknande värderingar av förutsättningar som de tre lärarna, subjektivt, upplevdesom begränsande eller möjliga för planeringsarbete, organisation och genomförande avbildundervisning. Lärarnas samstämmighet kring ämnet är stort även om deras fysiska möjligheteroch arbetssituationer skiljer sig åt. Resultater åskådliggör också att den fysiska miljön är en del avett ämnes identitet och att den inte går att särskilja från den helhet som lärare har att förhålla sigtill i organisering av bildundervisning.

 • 322.
  Bängs Eriksson, Linda
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Bildundervisningens förutsättningar En litteraturstudie om hur bildundervisning prioriteras avseende tid och rum inom skolämnet bild samt inom Waldorfskolans och Reggio Emilias pedagogiska inriktningar2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 323.
  Bååth, Carina
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning och humaniora, Pedagogiskt arbete.
  Fränkel, Ewa-Lena
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning och humaniora, Pedagogiskt arbete.
  Waldorfpedagogik på ett HVB-hem: Exemplet Dormsjöskolan2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Oppgave
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 324.
  Bååth, Johan
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Hur tolkar fritidspedagogen sitt uppdrag?: En intervjustudie2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Min studie handlar om hur fritidspedagoger ser på sin yrkesroll och sina arbetsuppgifter i skolan och på fritidshemmet. Hur tolkar fritidspedagogerna sitt uppdrag och stämmer uppdraget överens med fritidspedagogernas arbetsuppgifter? Sju fritidspedagoger ifrån fem olika skolor har intervjuats. Intervjuerna har sedan legat till grund för studien.

  Resultatet visar att det finns en samstämmig syn kring uppdraget på fritidshemmet. Uppgifterna på fritidshemmet handlar mest om att stötta och träna eleverna att fungera i sociala sammanhang samt att bedriva olika typer av aktiviteter. Under skoltid arbetar majoriteten av fritidspedagogerna som lärare ochuppgifternabeståri första hand av undervisning inom praktisk-estetiska ämnen samt att bedriva rastaktiviteter. Samtliga av respondenterna anser att derasarbetsuppgifter stämmer överens med den tolkning som de gjort av uppdraget. Det finns dock yttre faktorer som gör det svårt att arbeta i enlighet med uppdraget.

 • 325.
  Börjel, Jennifer
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Lärares uppfattningar av bilders påverkan på elevers läsförståelse: En intervjustudie med lärare i årskurs 1-32018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Elever möter idag sällan en text som inte på något sätt samspelar med bilder eller illustrationer. Detta kan förklaras med att de böcker som riktas till yngre elever ofta innehåller rikligt med illustrationer. Syftet med studien är att undersöka hur lärare uppfattar användandet av bilder i samspel med text med målet att stödja elevers läsförståelse.

  Denna studie genomfördes genom intervjuer med klasslärare i årskurs 1–3. Studiens resultat visar att lärare använder bilder från olika källor i sin undervisning, men oftast kommer de från läromedel eller internet. Lärarna beskriver att de använder bilder för att förtydliga texters innehåll för att på så sätt stödja elevers läsförståelse. Samtliga deltagande lärare anser att de medvetet använder bilder i undervisningen för att stödja elevernas läsutveckling. Dock använder inte alla deltagande lärare bilder för att förstärka elevers läsförståelse i just ämnet svenska. Även aktuell forskning visar att bilder stödjer elever i deras läsförståelse. Denna undersökning använder sig av det sociokulturella perspektivet som utgångspunkt.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 326.
  Börjesson, Henrik
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Barns tillträdesstrategier och personalens roll i denfria leken.: En studie i förskolan2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I detta examensarbete kommer barnens samspel i deras fria lek på förskolan att stå i fokus. I

  förskolans läroplan står det att leken är en viktig del i barnens utveckling och lärande. Leken

  stimulerar bland annat barnens fantasi, kommunikationsförmåga och samarbetsförmåga

  (Lpfö98, rev.2016, s. 6).

  Studien handlar om hur barn får tillträde i pågående lekar under den fria leken i förskolan,

  samt vilken roll förskolepersonalen får i barnens lek. Hur gör barnen när de vill ta sig in i en

  pågående lek, hur gör de för att skydda sitt interaktionsutrymme under pågående lek och hur

  använder sig barnen av de vuxna som stöd i detta? För att få svar på dessa frågor har

  observationer och intervjuer gjorts på en förskoleavdelning med barn i åldrarna tre till fem år.

  Forskaren William Corsaro (1979) har under sina studier av barns fria lek upptäckt att barn

  använder olika strategier när de försöker få tillträde till en pågående lek, dessa strategier

  används som analysverktyg av studiens resultat. Analyserna visar att barnen använder sig av

  flera av de tillträdesstrategier som Corsaro presenterar. Barnen använder ofta en kombination

  av olika strategier när de söker tillträde till en pågående lek. De tar också ofta hjälp av

  personalen i sina tillträdesstrategier. Studien visar också andra situationer där barnen kan

  behöva stöd av personalen i sina lekar, till exempel när de behöver hjälp att ta fram speciella

  saker eller då konflikter uppstår mellan barnen.

 • 327.
  Cabrera, Francisco
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Moderna språk på rätt språk: "Om språk är kommunikation, då skall målspråket användas i klassrummet"2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med det här arbetet är att undersöka hur lärarna i moderna språk gör för att få igång målspråket i undervisningen. Vilken är deras attityd till och syn på undervisningen? Använder de målspråket på olika sätt i engelskan och i moderna språk?

  För att undersöka detta har intervjuer gjorts med tre pedagoger som undervisar på högstadienivå i både moderna språk och i ämnet engelska. En utgångspunkt för undersökningen har varit STRIMS-projektet, som är en av de största studier om inlärningsstrategier av moderna språk som har gjorts i Sverige. Jag har även haft stöd av Inger Lindbergs forskning om samtalets och interaktionens roll under inlärningen och undervisningen av ett andraspråk. Hennes bok Språka samman har studerats och används som referens i den här uppsatsen.

  Resultatet av intervjuerna visar att lärarna är medvetna om det viktiga med att använda målspråket i undervisningen, men det visar även att man inte uppnår användandet av målspråket i den grad man planerat och att man inte kommer i nivå med engelskan, eftersom det är ett språk eleverna har läst en längre tid. Intervjuerna speglar även problematiken som upplevs i många skolor som har stora elevantal i varje grupp i moderna språk.

  Det här arbetet visar att det fortfarande finns mycket att göra för att komma åt problemet med att lärarna inte använder målspråket i klassrummet och att moderna språk blir ett språk som talas bara i klassrummet. Pedagogerna måste fullfölja sin planering och vara målmedvetna, konsekventa med att använda målspråket. Att de upplever rädsla över att eleverna inte förstår tillräckligt om man talar målspråket är ett hinder som måste övervinnas. Pedagogerna har många konkreta och bra utgångspunkter för att vilja använda målspråket, men de bromsas under undervisningssituationen av att språkintresset i elevgrupperna kan vara mycket olika.

 • 328.
  Calle-Fernández, Araceli
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  En fallstudie om genrebaserad undervisning i spanska som modersmål2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to study the practical implementation of the genre-based model known as the Curriculum Cycle (also called "The Teaching and Learning Cycle") in teaching Spanish as a mother tongue in a

  class of five students in grades 7-9 in Sweden. The study also examines students' views on this model.

  The Curriculum Cycle is a systematic didactical sequence that involves four stages, each of them with a specific purpose

  but all of them working towards the common goal of developing the students’ ability to write texts in different school genres.

  In this study, the teacher’s work using the Curriculum Cycle is described

  through direct observations in the classroom and the students’ views are examined based on their answers to a questionnaire at the end of the teaching period.

  The results of the study suggest that this model offers a good framework to organize the lessons and teach the writing process in a clear and explicit way. Beside

  s, according to the students this method helped them to write narrative texts in a systematic way. In particular, they liked the interaction and the support of peer feedback during the writing process.

 • 329.
  Cardozo, Valentina
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  En komparativ studie mellan två läroböcker i spanska för åk 6 och deras lämplighet till kursplanen: En studie utifrån läroplanens centrala innehåll2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien bygger på en jämförelse mellan 2 läroböcker för årskurs 6 i ämnet spanska: Läroboken

  Mucho más åk 6 av Monika Knutagård och Amigos uno, även denna skriven av Monika Knutagård m. fl. Studiens syfte är att få svar på vilka skillnader och likheter finns mellan läroböckerna, om dessa läroböcker uppfyller kursplanens krav och om problematiken som Skolinspektionen kom fram till i sin granskning (2011) speglas i läroböckerna. Studien grundar sig i granskningen av Skolinspektionen Innehåll och användning av läromedel (2011). Metoden som användes i studien var kvalitativ innehållsanalys. Där har ämnesområdets förekomst i läroböckerna räknats, tolkats och jämförts.

 • 330.
  Carlbrink, Bim
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Problemlösning i fokus: Grundskollärares syn på dels problemlösning och dels godtagbara lösningsförslag inom matematik2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I den svenska skolan har problemlösning blivit allt mer framträdande och betydande för matematikundervisningen. Samtidigt visar forskning att rutinuppgifter och utantillinlärning är det som dominerar i klassrummen. För att få en insikt i vad det här kan bero på har den här studien undersökt hur lärare definierar problemlösning och vad de anser är en godtagbar lösning i en problemlösningsuppgift. För att undersöka det här har sociomatematiska normer och mejlintervju använts. Resultatet visar att grundskollärare är tämligen överens om forskningsdefinitionerna av problemlösning och rutinuppgifter. Samtidigt visar resultatet att lärarnas åsikter och uppfattningar om vad som är en problemlösningsuppgift och vad som är en godtagbar lösning skiljer sig åt. Ett resultat finns att urskilja utifrån mejlintervjuer där lärarna använder sig av resonemangsdiskussioner i klassrummen. Parallellt har även det kvarliggande procedurinriktade arbetssättet och den imitativa resonemangsförmågan kunnat urskiljas i lärarnas svar.

 • 331.
  Carlbrink, Bim
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Problemlösning i fokus: Grundskollärares syn på problemlösning och godtagbara lösningsförslag i problemlösningsuppgifter2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 332.
  Carlehed Kotka, Amanda
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Bilders betydelse i läroböcker för elevers förståelse av jämställdhet.: En litteraturstudie.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Flera utredningar rapporterar att de läroböcker som används i samhällskunskap är

  ojämställda, både sett till text och bild. Detta är högst problematiskt, dels eftersom

  skolan som institution ska arbeta för jämställdhet, och dels för att eleverna i

  samhällskunskap ska utveckla en förståelse för betydelsen av detsamma. Då

  läroböcker kan ses som förmedlare av de normer som råder i samhället kan

  ojämställda läroböcker rent av ses som kontraproduktiva artefakter i relation till det

  jämställdhetsuppdrag som formuleras i läroplanen.

  Denna systematiska litteraturstudie syftar till att utifrån ett genusteoretiskt perspektiv

  kartlägga vad tidigare analyser funnit rörande bilders betydelse för elevers förståelse

  av jämställdhetsbegreppet i en skolkontext. Den syftar också till att redogöra för vilka

  teoretiska analysramar som använts vid sådan forskning. Resultatet av föreliggande

  arbetes analys visar att pojkar är överrepresenterade i läroboksbilder, och att både

  pojkar och flickor porträtteras stereotypt. Den slutsats som dras av detta resultat är att

  elever genom läroboksanalyser bör medvetandegöras om det hierarkiska genussystem

  som genomsyrar läroböcker för att därigenom genomskåda hur det påverkar dem på

  individnivå.

 • 333.
  Carlehed Kotka, Amanda
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Jämställdhet i läroboksbilder?: En analys av hur bilder i en lärobok för de samhällsorienterade ämnena avspeglar kursplanernas jämställdhetsuppdrag2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att med stöd av en genusteoretisk referensram undersöka hur flickor och kvinnor respektive pojkar och män porträtteras i en lärobok avsedd för SO- undervisning i årskurs 1-3. Resultatet av bildanalysen är att pojkar och män är både kvantitativt och kvalitativt överrepresenterade. Således fortlever ett genussystem med pojkar och män som norm, vilket inte är förenligt varken med vad som skrivs fram i styrdokument rörande skolans jämställdhetsuppdrag eller vad som formuleras i kursplanerna för SO- ämnena. Studien påvisar värdet av att lärare innehar en didaktisk kompetens som gör det möjligt att bemöta läroboksinnehåll för att undervisningen i SO- ämnena ska avspegla vad som formuleras i styrdokumenten om jämställdhet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 334.
  Carlsson, Alexander
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning och humaniora, Pedagogiskt arbete.
  Rydén, Emelie
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning och humaniora, Pedagogiskt arbete.
  En högpresterande elevs situation i skolan: En jämförande studie mellan pedagoger och högpresterande elever2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med examensarbetet är att undersöka vad pedagoger har för attityder till högpresterande elever och hur de upplever att ha högpresterande elever i skolan både ur ett pedagogiskt perspektiv samt ett socialt perspektiv. Hur de anpassar sin undervisning för dessa elevers behov och vilka metoder de använder sig av i sin undervisning. Vidare har uppsatsen som mål är att göra en jämförelse mellan detta och hur högpresterande elever själva, i årskurserna fyra till sex, upplever sin situation i skolan idag. Att hitta likheter och skillnader mellan forskning och aktörer i skolans verksamhet. För att få reda på detta har vi valt att genomföra djupintervjuer med pedagoger och en enkätundersökning med högpresterande elever. Utifrån rådande forskning har vi sökt information om inlärningsstilar, intelligens, individualisering och resursfördelning. Vi har dragit följande slutsatser; att vissa resultat pekar i motsatt riktning mot vad tidigare forskning och tidigare undersökningar kommit fram till. Tidigare forskningen menar att resurserna fördelas ojämnt och att de högpresterande eleverna inte får alls samma mängd som sina klasskamrater. De pedagoger vi intervjuat menar däremot att eleverna visst får sin resursdel men i en annan form, nämligen i förberedelserna till undervisningen då dessa elever i regel är mer självgående och klarar av större och mer långsiktiga mål. Vidare pekar vår undersökning på att det finns en tillräckligt hög procent av elever för att enligt oss ses som oroväckande hög, som upplever sig orättvist behandlade i skolan. Avslutningsvis så ställer vi oss efter denna undersökning frågande till hur pedagoger egentligen ser på ett individualiserat arbetssätt för en högpresterande elev.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 335.
  Carlsson, Emelie
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Motorik i förskoleklass: En kvalitativ intervjustudie om pedagogers beskrivningar i arbetet med att stimulera barns motoriska utveckling2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka och få en fördjupad kunskap om vad pedagoger anser som viktiga faktorer i arbetet med barns motorik i förskoleklassen. Med tillhörande frågeställningar: Vad beskriver pedagogerna som viktiga faktorer i arbetet med att stimulera barns motorik i förskoleklassen? Vilka möjligheter och hinder beskriver pedagogerna i arbetet med att stimulera barns motorik, då daglig fysisk aktivitet ska ske? Metodvalet för studien är kvalitativa intervjuer där sex pedagoger har medverkat. De teorier som ligger till grund för studien är dynamisk systemteori och några valda begrepp inom den sociokulturella teorin. Det framkommer i studiens resultatdel att pedagogerna beskriver att de arbetar medvetet för att barnen ska ges möjligheter att utveckla sin motorik. Pedagogerna tar dock upp olika aspekter i arbetet med barnen, vilket kan tänkas bero på deras egna erfarenheter och kunskaper. De hinder som pedagogerna beskriver är bland annat miljön barnen befinner sig i, och de möjligheter de ser är att skolan kan bli ett komplement för hemmet där barnen ges möjligheter till daglig fysisk aktivitet.

 • 336.
  Carlsson, Eva-Lena
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning och humaniora, Pedagogiskt arbete.
  Begåvad och bortglömd?: Lärare om bemötandet av elever som är begåvad i matematik2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att försöka ta reda på hur skolan bemöter de matematiskt begåvade eleverna. Utifrån detta syfte har två frågeställningar uppställts: Vad gör lärarna för att stimulera de begåvade eleverna? Anser sig lärarna ha tillräckliga resurser för att kunna tillgodose de begåvade elevernas behov? En kvalitativ intervjuundersökning med samtliga matematiklärare på en 7-9-skola har genomförts. På skolan har man nivåindelat eleverna genom att göra tre grupper av halva årskurser. Härigenom har även de duktiga grupperna kommit att innehålla elever som behöver mycket hjälp och undervisningsnivån är därför inte så hög. Schematekniska skäl har medfört att indelningen av eleverna inte har kunnat göras utifrån hela årskurser och i en årskurs inte alls. Innehållet i och upplägget av undervisningen ser olika ut hos de olika lärarna. Lärarna ställer sig positiva till att de begåvade eleverna får utgöra en egen grupp. De anser att tiden inte räcker till för dessa elever samt även att lokalerna lämnar en del övrigt att önska. Tänkbart är att ekonomiska orsaker ligger bakom den rådande situationen. Genom undersökningen har jag kommit fram till att lärarna med hänsyn till omständigheterna gör sitt bästa.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 337.
  Carlsson, Håkan
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Ämnesintegrering i skolan: Hur ser elever och pedagoger på ämnesintegrering2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Arbetet har strävat efter att få reda på främst hur redan etablerade pedagoger ser på ämnesintegrering och dess kärna för pedagogerna. Har de för avsikt att använda sig av integrering redan vid planeringen eller inträffar den spontant? Vad är det för form av integrering som eventuellt förekommer i undervisningen som sker? Det som framkom i och med denna undersökning är att flera pedagoger ser det som att all undervisning sker i form av att man integrerar på så sätt att de använder sig av strategier för att kunna bedriva en undervisning. En annan form av integrering som framkom var så kallade temaarbeten där man utgick från ett arbetsprojekt som involverade flera ämnen. Glädjande nog ser eleverna att genom integrering blir undervisningen roligare och gör att de kommer ihåg saker bättre och längre genom att de kan sätta saker i samband.

 • 338.
  Carlsson, Maria
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Motorik och rörelse i vardagssituationer och planerade aktiviteter: Pedagogers arbets- och förhållningssätt i förskolan2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att söka kunskap om hur pedagoger arbetar för att gynna barns motoriska utveckling i förskolan, genom att undersöka hur pedagogerna förhåller sig till och arbetar i vardagssituationer och i planerade aktiviteter. Studiens frågeställningar är: 1. Hur arbetar pedagogerna för att främja barnens motoriska utveckling i vardagssituationer? 2. Hur arbetar pedagogerna för att erbjuda planerade rörelseaktiviteter som är varierade och med olika svårighetsgrad, för att stimulera och utmana alla barn i barngruppen? Utifrån studiens syfte och frågeställningar användes observation som metod för att ta del av hur två pedagoger i förskolan arbetar för att stimulera barnens motoriska utveckling. För att täcka större delen av pedagogernas arbetsdag genomfördes det sex stycken observationer som alla var tre timmar långa. De teoretiska begrepp som har använts för att analysera resultatet utgår från dynamisk systemteori samt sociokulturellt perspektiv. Resultatet visar att pedagogerna i förskolan arbetar för att främja barnens motoriska utveckling i både vardagssituationer och i planerade aktiviteter. De erbjuder barnen ett varierat utbud av rörelseuppgifter med olika svårighetsgrader, där de är närvarande, uppmuntrande och vägleder barnen både muntligt och genom att visa med kroppen hur olika rörelseuppgifter skall utföras.

 • 339.
  Cassel, Elisabet
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  ”… inte hålla på och vara kreativ.”: En studie i elevers upplevelse av media literacy - i ljuset av multimodala teorier2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie har som syfte att undersöka i vilken utsträckning elever på gymnasiet ser sig vara ibesittning av media literacy och hur denna förmåga till kommunikativt handlande är dembehjälplig i skolans lärmiljö. Studien har genomförts genom kvalitativa intervjuer vilka haranalyserats utifrån ett fenomenologiskt och hermeneutiskt perspektiv där ansatsen är att i någonmån komma nära de livsvärldar som eleverna lever och verkar i. Resultatet av intervjuernakopplas till en teoribildning som berör multimodala lärprocesser och designteoretiska perspektivpå media literacy. Resultatet visar att eleverna till stor del anser sig vara kapabla att hantera olikaformer av medier, men att de starkt särskiljer de former av kommunikation som de brukar iskolan respektive i det privata livet. I självsynen som berör förmågor gällande media literacy, ärdet tydligt att eleverna anser sig behärska olika former av mediala uttryck, vilket inbegriperförmåga till tolkning och analys av skilda kommunikationssituationer.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 340.
  Cataldo, Lisa
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Teaching English to Young Swedes; when and why?2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  As the English language holds the status of a Lingua Franca, being able to master it has become necessary in our globalised society. In Sweden, the English subject has been assigned a place along with Swedish and Mathematics as a core subject. However, of these three subjects, only English does not have specified knowledge requirements at the end of third grade. This has led to the start of English instruction varying around the nation.

  This thesis investigates the factors involved in the decision-making processes regarding the start of English instruction and what attitudes lower primary school teachers have regarding the age at which the English instruction should start. An empirical study was carried out by interviewing a few stakeholders in the context of schools and sending out questionnaires to lower primary school teachers. The results indicate that a large majority of the participants were in favour for early English instruction, as according to many of them, an early start results almost exclusively in advantages for the young children. However, the results also imply that the English subject, in some cases, might be less prioritised, due to the lack of specified knowledge requirements. Based on these results, further research on how different schools interpret these non-specified knowledge requirements is suggested.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 341.
  Cederhorn, Lina
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Högläsning i undervisningen: En studie om hur lärare i årskurs 4–6 beskriver att de arbetar med högläsning2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Högläsning är en aktivitet som ofta används i undervisningen men det är inte alltid lärarna har ett syfte med den. För att högläsningen ska främja elevers språkutveckling visar forskning att det är viktigt att eleverna ges möjlighet till att samtala om det lästa både innan, under och efter läsningen.

  Syftet med denna studie är att undersöka hur och varför utvalda lärare i årskurs 4–6 beskriver att de arbetar med högläsning i undervisningen i ämnet svenska.

  Datainsamlingen kommer ske genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sex behöriga och verksamma svensklärare i årskurs 4–6. Eftersom högläsning är en social aktivitet kommer det sociokulturella perspektivet att ligga till grund för denna studie.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 342.
  Cederhorn, Lina
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Högläsningens syfte och former: En intervjustudie om lärares syn på högläsning i svenskundervisningen i årskurs 4–62020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa intervjustudie är att undersöka vad ett antal svensklärare i årskurs 4–6 säger när det gäller hur och varför de arbetar med högläsning. För att generera data till undersökningen har semistrukturerade intervjuer använts. Studiens frågeställningar syftar till att besvara hur de sex deltagande lärarna beskriver att de arbetar med högläsning i svenskundervisningen samt vilket syfte de uppger att detta har. I läroplanen nämns inte högläsning som ett krav som ska finnas med i undervisningen. Tidigare forskning visar dock att högläsningen kan ha en positiv inverkan på elevers språkutveckling om undervisningen runt den sker på rätt sätt. Forskningen menar att samtal om det lästa och ett medvetet syfte med högläsningen har visat sig vara exempel på didaktiska val som gynnar elevernas språkutveckling. Resultatet från den här studien visar att de sex deltagande lärarna upplever att högläsningen är viktig för elevernas språkutveckling och samtliga uppger att de använder högläsning i svenskundervisningen. Resultatet visar även att lärarna skapar tillfällen innan, under och efter högläsningen där eleverna får diskutera texterna och att syftet med högläsningen styr valet av bok. Det sociokulturella perspektivet har använts som teoretiskt ramverk i studiens analysarbete.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 343.
  Cederleuf, Therese
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Five Little Monkeys Jumping on the Bed: En litteraturstudie om hur arbete med sång, rim och ramsor kan främja barns utveckling av engelska som främmande språk i grundskolans tidigare år.2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med litteraturstudien är att undersöka hur arbete med sång, rim och ramsor kan främja

  yngre elevers språkutveckling i engelska som främmande språk. Detta görs genom att fokusera på

  främjandet av barns språkinlärning, hur lärare bör arbeta med sång, rim och ramsor inom

  engelska som främmande språk, samt lärares attityder till ett sådant arbetssätt.

  Arbetet genomfördes som en systematisk litteraturstudie innehållande en bakgrund med

  relevant teori, samt analys av fem vetenskapliga studier rörande ämnet. Dessa gav möjlighet till en

  bred bild av området, då länder och perspektiv varierade. Studierna valdes ut genom sökning i

  databaser efter relevans och tillförlitlighet.

  I studiernas resultat framgick att majoriteten av tillfrågade lärare och elever var positivt

  inställda till arbete med sång och ramsor i engelskundervisning, och den språkutveckling dessa

  metoder innebar. Genom arbete med läraren som förebild motiverades eleverna. Dock fanns en

  avsaknad av material och kunskap för att kunna genomföra och bedöma undervisning

  innehållande sång och ramsor. En avsaknad av rim i de studier som analyserats berörs även i

  studien, likaså en brist på svenska studier.

  Sammanfattningsvis verkar sång och ramsor enligt de granskade studierna ha ett värde i

  engelskundervisning. Dock finns det behov av mer forskning och kunskap för att få starkare

  underlag för användning av dessa metoder i undervisning.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 344.
  Cederleuf, Therese
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Sånger, rim och ramsor inom engelskundervisning: Lärares attityder till användning av sånger, rim och ramsor för att gynna elevers engelska språkutveckling i årskurs F-32015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att få en ökad insikt i vad svenska lärare har för attityder till arbete med

  sång, rim och ramsor i engelskundervisning för grundskolans tidigare år. Frågeställningarna är:

  1. Vad har lärarna i studien för attityder till arbete med sång, rim och ramsor inom

  engelskundervisning?

  2. Hur arbetar lärarna i studien med sång, rim och ramsor inom engelskundervisning?

  3. Hur ser lärarna i studien på vikten av sin egen roll i arbetet med sång, rim och ramsor i

  engelskundervisning?

  I studien utfördes sex stycken semi-strukturerade intervjuer med lärare som arbetar eller nyligen

  arbetat med engelskundervisning för årskurserna F-3 i en mellanstor kommun i sydvästra Sverige.

  I resultatet framkom att det finns betydande skillnader i hur individuella lärare arbetar med och

  ser på arbete med sång, rim och ramsor. Även flertalet likheter framkom, som i sin tur liknade de

  resultat från tidigare forskning som tas upp i bakgrunden. Flera lärare har en mycket positiv

  attityd till arbete med sång, rim och ramsor i engelskundervisningen, men det råder stora

  skillnader i hur lärarna upplever det faktiska värdet för engelskundervisningen och elevernas

  språkutveckling. Hur lärarna arbetar med sång, rim och ramsor varierar också stort mellan olika

  lärare, men återkommande knöt lärarna dessa moment till de teman och övriga ämnen som

  behandlades i undervisningen. Gemensamt var också en bredd i material och medieringsmetoder,

  samt ett multimodalt arbete som ofta kombinerade ljud, bild och rörelser. Gällande lärarnas roll

  var de helt eniga i att lärarens engagemang och deltagande hade en stor inverkan på hur arbetet

  med sång, rim och ramsor mottogs av eleverna. Enligt intervjusvaren deltog alla lärarna i dessa

  moment, och lät sig inte hindras av faktorer som självförtroende eller bristande kunskaper.

  Som vidare forskning föreslås mer djupgående studier i lärares attityder, kombinerat med

  fältstudier och elevintervjuer, för att på så vis uppnå en mer heltäckande bild av arbete med sång,

  rim och ramsor i svensk kontext.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 345.
  Cederström Pala, Jill
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Beskrivningen av samer i svenska läromedel: En läromedelsanalys med exempel hämtade från 1930-, 1960- och 2010-talet2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att genom en kvalitativ textanalys undersöka på vilket sätt samer beskrivits i So-läromedel för årskurs 1–6 och hur styrdokument återspeglas i beskrivningen över tid, samt hur det förändrats. Studien har utförts med stöd av ett läromedelsanalytiskt och ett läroplansteoretiskt perspektiv där sju läroböcker för skolans So-ämnen undersökts. Resultatet av läromedelsanalysen påvisar att styrdokument återspeglas och att samer i synnerhet beskrivs som renskötande nomader, men även bofasta samer och samer med andra yrken beskrivs till viss del. Vidare visar resultatet på flera förändringar i läromedlens beskrivningar över tid. Studien påvisar vikten av att lärare granskar läromedel för att försäkra sig om att undervisningen lever upp till de krav som ställs i våra styrdokument.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 346.
  Celander, Maria
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning och humaniora, Pedagogiskt arbete.
  Lood, Katarina
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning och humaniora, Pedagogiskt arbete.
  Pedagogisk måltid i förskolan: en arbetsuppgift eller en förmån för pedagogerna?2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Syftet är att undersöka hur pedagogernas faktiska arbetssituation ser ut under den pedagogiska måltiden i förskolan då Falu Kommun ser den pedagogiska måltiden som en kostnadsfråga medan Borlänge Kommun ser pedagogerna som viktiga förebilder för barnen under måltiden. Vilken är pedagogernas arbetssituation i samband med den pedagogiska måltiden? Vilka direktiv följer pedagogerna i arbetssituationen under måltiden? Resultatet visar, genom observationer och intervjuer, att den faktiska måltidssituationen är en komplex arbetssituation för pedagogerna då den både innebär pedagogiska moment som språkutveckling, socialisering och hur man för sig vid matbordet samt praktiska moment som berör vård och omsorg. Dessutom ska pedagogerna äta själva och se till att de får i sig mat på ett sådant sätt att de orkar arbeta resten av dagen. Direktiven som följs är vaga. Den pedagogiska delen hämtar pedagogerna från förskolans styrdokument Läroplanen för förskolan, Lpfö98, men de praktiska förväntas ske av sig själv. Genom analys av resultatet drar vi slutsatsen att den pedagogiska måltiden förvisso är en förmån om man enbart ser till att pedagogerna får mat att äta utan att behöva betala för den men det är inte någon mat eller någon måltidsituation som på något sett gynnar dem personligen. Den pedagogiska måltiden är ett redskap för pedagogerna som innebär att de kan genomföra en pedagogisk verksamhet i förskolan under hela dagen.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 347.
  Cemer, Adela
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Pedagogens roll för barns utveckling av rörelseförmåga och motorik på förskolegården2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det är känt att arbete med rörelse och motorik redan från tidiga åldrar ger barn många fördelar. Förutom att aktiviteter med rörelse och motorik bidrar till bättre fysisk hälsa och välmående främjar det också barnens språkutveckling och skolprestationer, samt ger barnen bättre självförtroende och självkänsla i sociala samspel.

  Syftet med denna studie är att se hur pedagoger på en förskola använder förskolegården och vilken roll de tar i barnens utomhusaktiviteter för att stötta och stimulera barnens rörelseförmåga och motorisk utveckling.

  I studien beskrivs en del av tidigare forskning som berör rörelse och motorik ur olika perspektiv. Den tidigare forskningen handlar motorisk utveckling, samt hur motorisk utveckling påverkar andra förmågor hos barnen. Den tidigare forskningens resultat kan enkelt sammanfattas i att väl utvecklad rörelseförmåga hos barn har en positiv inverkan på deras skolprestationer, självförtroende och socialt samspel. Vidare redogörs för den sociokulturella teorin som denna studie utgår ifrån. Det presenteras också fyra begrepp som resultatanalysen utgår ifrån; den proximala utvecklingszonen, scaffolding, mediering, redskap och artefakter. Forskningsmetoden som ligger bakom studien är observationer. Resultatet visar att pedagoger kan delas in i lekande eller icke lekande, det vill säga aktivt deltagande i leken eller observatörer. Pedagoger stöttar barnen genom erbjudande av material, handgripligt stöttande i att genomföra rörelseaktiviteter samt muntligt uppmuntrande. I resultatet framkommer också att pedagoger ibland styrs av rädsla och begränsar barnens initiativ till rörelseaktiviteter.

  I diskussionen konstateras att pedagogerna använder förskolegården för att stimulera barns rörelseförmåga och motorisk utveckling. Dock så missas vissa chanser till utmaning som barnen skapar själva på förskolegården.

 • 348.
  Chapman, Ian
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Algebra i årskurs 4-6: Lärarperspektiv på algebra och algebraundervisning i årskurs 4-62018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker hur lärare ser på algebraundervisningen i årskurs 4-6 och vilka tankar och beliefs de har om algebra och matematik. Fyra matematiklärare som undervisar i matematik har intervjuats. Intervjuerna har analyserats utifrån teorier om hur beliefs står i relation till praktik. Resultaten indikerar att det verkar finnas en koppling mellan de idéer som fanns under lärarutbildningen och de beliefs som lärarna har idag.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 349.
  Chapman, Ian
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Begreppens roll vid inlärning av algebra: En litteraturstudie om den roll begrepp och begreppsförmåga spelar vid inlärning av algebra för elever i årskurs 4-62016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Svenska elever har presterat dåligt i internationella undersökningar en längre tid när det gäller

  algebraområdet i matematik. Elevernas begreppsförståelse har pekats ut som en faktor som

  spelar in i de dåliga resultaten för svenska elever del. Syftet med denna studie har därför varit

  att ta reda på den roll som begrepp och begreppsförmåga spelar vid inlärning av algebra samt

  vilken begreppsförståelse elever i årskurs 4-6 har. Genom en systematisk litteraturstudie har

  frågeställningarna besvarats. Resultaten visar att brister i begreppsförståelse i algebra också

  leder till brister i kunskap i algebra. Undervisning med fokus på begrepp leder till bättre

  förståelse för begrepp samtidigt som det även leder till procedurell kunskap. Elever i årskurs

  4-6 kan hantera variabler och använda dem i matematiska uttryck. Fördelar med en tidig

  introduktion av variabelbegreppet är att elever bygger en bättre förståelse för begreppet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 350.
  Chapman, Ian
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Begreppens roll vid inlärning av algebra: En litteraturstudie om den roll begrepp och begreppsförmåga spelar vid inlärning av algebra för elever i årskurs 4-62016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Svenska elever har presterat dåligt i internationella undersökningar en längre tid när det gäller

  algebraområdet i matematik. Elevernas begreppsförståelse har pekats ut som en faktor som

  spelar in i de dåliga resultaten för svenska elever del. Syftet med denna studie har därför varit

  att ta reda på den roll som begrepp och begreppsförmåga spelar vid inlärning av algebra samt

  vilken begreppsförståelse elever i årskurs 4-6 har. Genom en systematisk litteraturstudie har

  frågeställningarna besvarats. Resultaten visar att brister i begreppsförståelse i algebra också

  leder till brister i kunskap i algebra. Undervisning med fokus på begrepp leder till bättre

  förståelse för begrepp samtidigt som det även leder till procedurell kunskap. Elever i årskurs

  4-6 kan hantera variabler och använda dem i matematiska uttryck. Fördelar med en tidig

  introduktion av variabelbegreppet är att elever bygger en bättre förståelse för begreppet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
45678910 301 - 350 of 2034
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf