Digitala Vetenskapliga Arkivet

Endre søk
Begrens søket
45678910 301 - 350 of 2834
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 301.
  Brooman, Daniel S
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi.
  Nyroos, Mikaela
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen. Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Nordin, Steven
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi.
  Food aversions, food neophobia, and disgust: interrelations and gender differences2001Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 302.
  Brorell, Martin
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Persson, Maria
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Employer branding.: En nödvändighet för organisationers framtida överlevnad?2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att undersöka hur tre privata företag inom olika branscher i Västerbottenslän arbetar med employer branding, samt hur samarbetet mellan HR- och marknadsavdelningenser ut gällande employer branding-arbetet. Studien baseras på tre företag där semistruktureradeintervjuer legat till grund för datainsamlingen och där bearbetning av datamaterialet har genomförts i enlighet med grundad teori med kodning. Vidare är resultatet presenterat i koder som kategoriserats och har sin utgångspunkt i informanternas uttalanden och som besvarar frågeställningarna. Resultatet visar på att alla företag bedriver ett employer branding-arbete men där uppbyggnaden skiljer sig åt kring huruvida de har ett strategiskt förhållningssätt eller ej. Det framkommer även att det finns ett samarbete mellan avdelningarna inom alla företag men där det tyder på att två av företagen har ett mer välutvecklat samarbete. Samtliga företag i undersökningen tror det är positivt för samarbetet vad gälle remployer branding att avdelningarna sitter nära varandra. De förbättringsområden som identifierats är bland annat att öka organisationens strategiska planering, exempelvis genom förankring av företagetsvärderingar hos medarbetarna, för att möjliggöra en ökad medvetenhet i frågan för att på sikt skapa en attraktiv bild av företaget.

 • 303.
  Brunn, Karl
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Hansson, Leo
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  "Vi har inger val": En studie om implementeringen av lärplattformen Lärum i Umeå kommun ur ett rektorsperspektiv2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Som ett led i sin utveckling av skolväsendet, har Umeå kommun nyligen startat en implementering av en ny lärplattform kallad Lärum. Då denna plattform är ny, har fokus i stort legat på lärarnas uppfattning om denna, och hur integreringen i undervisningen skall ske. Detta då ett av de uttalade målen med plattformen syftat till att minska denna grupps arbetsbelastning. Mindre tid har således funnits att undersöka rektorernas roll i denna process.

  Denna studie presenterar hur rektorer inom Umeå kommun beskrivit implementeringsprocessen av lärplattformen Lärum. Utgångspunkten med uppsatsen har varit att undersöka vilka kontradiktioner som uppstått, genom att ställa det planerade tillvägagångssättet mot det praktiska arbetet kring implementeringen, och vilka faktorer som influerat och påverkat denna process.

  Inom ramen för studien intervjuades sju rektorer, där dessa fick svara på frågor om, och resonera kring hur de arbetat med implementeringen av Lärum. Vidare fick rektorerna berätta om hur de sett på sin roll som ledare, vilka faktorer de ansåg påverkat processen och hur de har hanterat och arbetat med dessa faktorer.

  Studien har med stöd av ett hermeneutiskt förhållningssätt och den kulturhistoriska aktivitetssteorin kunnat påvisa att rektorernas uppfattning om de centrala riktlinjerna i stor grad har påverkat implementeringen. Hur rektorn i den lokala skolmiljön uppfattar, tolkar och sedan praktiserar implementeringen utifrån lokala resurser har varit bidragande faktorer till denna uppfattning.

  Framförallt har så kallade piloter, vilket utgjorts av personer särskilt utbildade för implementeringen, visat sig vara nyckelpersoner för denna. Studien har därmed kunnat visa på hur piloterna i stor utsträckning ersatt rektorernas roll i processen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 304.
  Bryntesson, Pierre
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Höglund, Robin
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Sambedömning för likvärdighet eller snålspara för girighet?: En kvalitativ intervjustudie med lärare i Idrott och hälsa som bedriver tvålärarsystem2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  En stor del och kanske även den klurigaste delen av lärarnas yrkesliv handlar om att sätta betyg och bedöma eleverna. Skolverket hävdar att bedömningen inom den svenska skolan inte är tillräckligt likvärdig. De menar dock att sambedömning kan användas som ett verktyg inom skolorna för att förbättra den likvärdiga bedömningen. Studiens syfte var att undersöka sambedömning utifrån ett tvålärarsystem i ämnet Idrott och hälsa på högstadiet. Frågeställningar som studien ämnade att besvara var: hur lärarna definierade begreppet sambedömning och vad det fanns för positiva respektive negativa aspekter kring sambedömning när ett tvålärarsystem inom Idrott och hälsa används samt vilka metoder inom sambedömning som dessa lärare använde sig av när rörelsekvaliteter bedöms. Sex lärare i Idrott och hälsa som arbetar på högstadieskolor som undervisar med ett tvålärarsystem intervjuades. Studiens resultat visar att lärare samarbetar både kring bedömning och betygsättning. De intervjuade lärarna menar att sambedömning och tvålärarsystemet är överlägset om man ska uppnå en likvärdig bedömning. Detta eftersom lärarna diskutera bedömningen och bedömer elevernas kunskaper och färdigheter tillsammans genom tvålärarsystemet. De intervjuade lärarna har svårt att se något negativt med sambedömning. Det finns dock vissa negativa aspekter, bland annat att lärarna måste kunna arbeta nära varandra under stora delar av sin arbetstid. I studien framkommer det att ett vanligt hjälpmedel vid bedömning av rörelsekvaliteter är digitala verktyg som exempelvis filminspelning.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 305.
  Brändström, Josefine
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Halling, Ronja
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Kompetensutveckling vid Umeå Universitet: - Ett samspel mellan individ, organisation och pedagogisk handlingsplan2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur lärarna vid Umeå universitet uppfattar den egna kompetensutvecklingen samt hur deras uppfattningar stämmer överens med universitetets pedagogiska handlingsplan. De forskningsfrågor vi hade för avsikt att undersöka var: (1) hur ser möjligheterna ut till kompetensutveckling, (2) existerar det en överensstämmelse mellan kompetensutveckling och arbetsuppgifter, (3) vad skapar motivation och drivkrafter till kompetensutveckling och (4) hur stämmer berättelserna överens med universitetets pedagogiska handlingsplan; dess mål och aktiviteter? För att få svar på våra forskningsfrågor har vi genomfört sju semi-strukturerade intervjuer. Urvalsgruppen är lärare från personalvetarprogrammet som representerar sex olika institutioner vid den samhällsvetenskapliga fakulteten.Resultaten visar att möjligheterna till kompetensutveckling är stora vid den samhällsvetenskapliga fakulteten. Det finns stora möjligheter att själv påverka sin kompetensutveckling, förutsatt att individen är drivande i frågan. De anställda menar att en anställning vid universitetet erbjuder konstant lärande och ett öppet och lärande klimat. Det framgår att det formella utbildningsutbudet i vissa fall inte lever upp till behoven och att detta kan ses som en svaghet med kompetensutvecklingsarbetet. Intervjupersonerna menar däremot att de informella utbildningsinsatserna har en större överensstämmelse med arbetsuppgifterna, framförallt för att de själva väljer att delta i insatserna. Resultatet visar även att drivkraften till kompetensutveckling ligger hos individen. Det kommer bland annat från universitetets struktur och kultur. Målen relaterade till kompetensutveckling i den pedagogiska handlingsplanen är till viss del uppfyllda även om det fortfarande finns utrymme för utveckling.

  Fulltekst (pdf)
  Kompetensutveckling vid Umeå Universitet
 • 306.
  Brändström, Sture
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Wiklund, Christer
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Två musikpedagogiska fält: en studie om kommunal musikskola och musiklärarutbildning1995Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The thesis consists of two parts. One is directed towards municipal music schools, and one deals with music teacher education at university level. The purpose was to investigate the recruitment to these two educations, and to describe and explain how different student groups perceived and used their education. Five empirical studies have been accomplished, and central questions were: which deliberate and non-deliberate choices of musical activities are made by children and music students, and how are these choices affected by socio-economical, geographical and gender prerequisites.Theoretically, the first part of the thesis was based on the educational sociology of Pierre Bourdieu and on previous empirical studies in music pedagogy. The first empirical study was directed towards the recruitment of pupils to the municipal music school in Piteå (n=1085). The study showed that two out of three pupils are girls. Furthermore, it was twice as common among children of higher employees and university graduates to study at the music school than among children with working class backgrounds. The second empirical study was an interview with children, 12-13 years of age (n=369). The results indicated that boys and girls understand and use music and music education in significantly different ways. Furthermore, differences related to socioeconomic background, musical background and residential area were also shown.The second part of the thesis begins with a summary of the origin and scientific basis of Swedish music pedagogy, followed by an investigation regarding recruitment to the music teacher education at the School of Music in Piteå (n=177). The investigation indicated that recruitment is socially biased, similar to that of the municipal music school. One third of the music teacher students were recruited from families where one of the parents worked as a teacher. One out of three students came from homes where religion was an important part of family life. In an interview-study with 60 music teacher students, differences related to gender and educational orientation arose in how students looked upon and used their education. The study showed two attitudes to music and music education, which were linked to the following concepts: musician code and teacher code. In connection with these concepts, three action strategies could be identified: navigation, revolt, and adjustment. These strategies were interpreted as an expression of the tension between the demands of the education and the individuals' wish to have his or her interests and needs met. The dissertation concludes with a project called "Self-formulated goals and self-evaluation in music education" and a short forward-looking discussion pertaining to questions that have been generated throughout the entire research process.

  Fulltekst (pdf)
  Två musikpedagogiska fält
 • 307.
  Brändström, Sture
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Pedagogik.
  Wiklund, Christer
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Pedagogik.
  Vem är musikutbildningen till för?: Teoretisk referensram och två empiriska studier1993Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 308.
  Brännvall, Maria-Sofia Kristina
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Morin Johansson, Susanne
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Är specialpedagogen på väg att reformeras bort?: Skolpolitiska reformers potentiella inverkan på specialpedagogprofessionen.2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract

  I föreliggande uppsats ville vi fokusera på den styrning vi i dag ser och hur den i olika grad påverkar specialpedagogens yrkesroll. Diskussionen om lärarna som professionella har betonats i takt med att styrningen av skolan har förändradrats och decentraliserats till att bli den mål- och resultatstyrda skola vi har i dag med ett kommunalt huvudmannaskap. Syftet formulerades som så att beskriva och analysera ett antal skolpolitiska reformer och deras potentiella inverkan på specialpedagogprofessionen. Vi utgick ifrån professionsteori som ett teoretiskt ramverk som hjälpte oss att expandera förståelsen för studiens resultat. Med hjälp av styrdokument, forskning inom området samt intervjuer med specialpedagoger skulle studien besvara följande frågeställningar. Vad har specialpedagoger för tankar, erfarenheter och idéer gällande sin profession? Vad har specialpedagoger för tankar, erfarenheter och idéer om professionen i förhållande till de senaste reformerna på området? Vilka faktorer påverkar specialpedagogens profession? Specialpedagogerna i studien har alla ett specialpedagogiskt perspektiv där de ser på skolan utifrån tre olika nivåer; organisation-, grupp- och individ. Vi fann att ändringarna i lagen gällande extra anpassningar och särskilt stöd samt förstelärarreformen har inverkat på professionen och i och med delvis detta kom vi fram till fem faktorer som påverkar specialpedagogprofessionen. Forskning om och utvärdering av implementering av reformer och utfallet av dem kan vara ett sätt att förhoppningsvis stärka professionerna i vårt ovanifrån styrda utbildningsväsende.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 309.
  Brännvall, Maria-Sofia Kristina
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Morin Johansson, Susanne
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Är specialpedagogen på väg att reformeras bort?: Skolpolitiska reformers potentiella inverkan på specialpedagogprofessionen.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I föreliggande uppsats ville vi fokusera på den styrning vi i dag ser och hur den i olika grad påverkar specialpedagogens yrkesroll. Diskussionen om lärarna som professionella har betonats i takt med att styrningen av skolan har förändradrats och decentraliserats till att bli den mål- och resultatstyrda skola vi har i dag med ett kommunalt huvudmannaskap. Syftet formulerades som så att beskriva och analysera ett antal skolpolitiska reformer och deras potentiella inverkan på specialpedagogprofessionen. Vi utgick ifrån professionsteori som ett teoretiskt ramverk som hjälpte oss att expandera förståelsen för studiens resultat. Med hjälp av styrdokument, forskning inom området samt intervjuer med specialpedagoger skulle studien besvara följande frågeställningar. Vad har specialpedagoger för tankar, erfarenheter och idéer gällande sin profession? Vad har specialpedagoger för tankar, erfarenheter och idéer om professionen i förhållande till de senaste reformerna på området? Vilka faktorer påverkar specialpedagogens profession? Specialpedagogerna i studien har alla ett specialpedagogiskt perspektiv där de ser på skolan utifrån tre olika nivåer; organisation-, grupp- och individ. Vi fann att ändringarna i lagen gällande extra anpassningar och särskilt stöd samt förstelärarreformen har inverkat på professionen och i och med delvis detta kom vi fram till fem faktorer som påverkar specialpedagogprofessionen. Forskning om och utvärdering av implementering av reformer och utfallet av dem kan vara ett sätt att förhoppningsvis stärka professionerna i vårt ovanifrån styrda utbildningsväsende.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 310.
  Buhr, Jonas
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå Centrum för idrottsvetenskap. Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Nordin, David
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå Centrum för idrottsvetenskap. Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Uppfattningar om Futsal: En studie om futsal och etablering av idrottIndependent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Jonas, Buhr & David Nordin. (2011). Uppfattningar om futsal – En studie om futsal och etablering av

  idrott (Opinions on futsal – A study on futsal and establishing of sport) Bachelor Essay in Swedish.

  Umea: Umea university, Department of Education.

  Abstract

  The study is based on an assignment from Vasterbotten Football Association that because of poor

  participation in futsal activities wants to find out what clubs, the coaches and players in Vasterbotten

  think of futsal. The aim is to find out the opinions on futsal and what these opinions are based on. In

  addition, a literature survey to examine how sports grows and becomes established. Data were collected

  through interviews in major cities and its surrounding areas in Vasterbotten. The coaches and clubs

  opinions of futsal does not differ very much they both find that futsal is a fast, fun sport but in the end still

  just a complement to football. The players in the study believed that it was the same as indoor football

  and that they would have liked to have played futsal more than they do now. It did not differ significantly

  between the opinions of the interviewees. To establish a sport there are certain elements that may affect

  the development of a sport to different degrees. It is still sports culture which is the most important piece,

  because the prevailing culture in Sweden right now believes that futsal is a complement to football this

  cultural must change for futsal to successfully establish itself.

   

  Fulltekst (pdf)
  Uppfattningar om futsal
 • 311.
  Burman, Ann-Sofie
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Appar - En specialpedagogisk angelägenhet?: Om användning av appar i surfplattor och smartphones i den specialpedagogiska praktiken.2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

   The focus of this study is what experiences five special needs pedagogues, at five comprehensive schools, and seven special needs pedagogues at “Skoldatatek,” have from using ITK-based assistive technology for children with special needs. The aim is to create an image of what this technique means for the special education today. The research questions intend to define what the accessibility to assistive technology is for children with special needs and how the special needs pedagogues interpret how the new technology with touch screens and apps might work for children with special needs. The evaluations of support and assistive technology have also been focused. The results show that students with special needs seem to have good access to laptop computers and assistive software. There seems to be a strong interest in new technologies that tablets and mobile phones both in the research context and in the special need practice.Tablets are almost exclusively used by younger children, foremost in preschool. Smartphones are mainly used in intermediate school and the special needs pedagogues state that there are many useful apps that can be used as cognitively support. A dilemma is that cell phones are not really accepted in school context. There is very limited research on the benefits of assistive technology. Even fewer studies have been done on whether assistive technology contributes to higher achievement for students. A few projects about apps and touch screens are in progress, but have not yet been evaluated. A conclusion is that more research is needed within assistive software to provide special needs pedagogues with evidence based data when recommending software for students with special needs.

 • 312.
  Bustinza, Vladimir
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  IKT, skolan och konnektivismen: En studie om grundskolelärares digitala miljö ur en konnektivistisk aspekt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att få en inblick i lärarnas inställning när de jobbar med IKT i sin undervisningoch tolka deras processer ur en konnektivistisk aspekt. De områden som ingick i undersökningen varderas inställning inför IKT, pedagogiska förhållningsätt och vilken påverka användningen av IKT harhaft för lärandet. I studien deltog fyra grundskolelärare som informanter, och undersökningengenomfördes med en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer användes för att samla in data.Resultaten kopplades till tidigare forskning som presenterades i studien, syftet och frågeställningarna.Det framkom att lärarna tänker på två aspekter när de jobbar med digitala verktyg. Dels den tekniskadelen som har visat sig att de behärskar tillräckligt bra och det verkar vara den minst bekymradedelen. Den andre aspekten hör till den pedagogiska delen där de har funderingar och de utnyttjarderas tidigare kunskaper inom pedagogik och didaktik för att få en meningsfull undervisning meddigitala verktyg. Deltagarnas synpunkter handlade om informationsflödet och lösningar kring detta,samt de kollaborativa aspekterna som uppstår med den synkroniska kommunikationen somförekommer vid nätverkande. Sett ur en konnektivistisk vinkel uppvisar lärarna en medvetenhet närdet handlar om stora informationsflödet som eleverna ska hantera och behöver guidas, samt dekollaborativa aspekterna som gör att lärande och skapande förflyttas till nätverket. Det visar sig ocksåatt de inte har hört talas om konnektivismen som lärteori och efter att de få höra om det mestgrundläggande väcks en aha-upplevelse som att en pusselbit har hittat sin plats.

 • 313.
  Bylin, Sara
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Psykosociala problem i skolan.: En intervjustudie om lärares upplevelser av arbetet med elever med psykosociala problem.2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Fokuset i studien ligger på lärares egna upplevelser av arbetet med elever med psykosociala problem i syfte att ta reda på vilken kunskap lärare har inom området, hur de själva hanterar elever med dessa problem samt deras syn på psykosocial problematik. För att genomföra studien valdes en kvalitativ metod i form av intervjuer med sex utbildade och yrkesverksamma gymnasielärare. Resultaten visar på att psykosociala problem verkar vara en relativt vanligt förekommande problematik hos elever idag. Följande studie visar att lärare agerar väldigt personligt och att det inte verkar finnas någon gemensam syn på hur lärare bör hantera elever med psykosociala problem. Trots att de agerar utifrån sig själva återfinns flertalet likheter i hur de bemöter dessa elever. Ett tydligt resultat är att samtliga informanter menar att det är viktigt att skapa och upprätthålla goda relationer med dessa elever. En av de största utmaningarna i arbetet med dessa elever verkar utifrån studien vara att veta vilka krav man som lärare kan, och bör ställa på elever med denna problematik. Det finns en meningsskiljaktighet mellan informanterna när det kommer till hur stor roll läraren bör ha, där några varnar för att ta på sig för stor roll som lärare och där andra menar att omsorgen för eleverna är ett av de viktigaste uppdragen en lärare har och att det därmed måste få gå före mycket annat. Jag påstår att det finns ett tydligt dilemma där lärare har ett stort ansvar att stötta elever i behov av särskilt stöd, samtidigt som de inte är tillräckligt utbildade för att kunna göra det. Informanterna tar även upp detta och menar att då de inte är utbildade i specialpedagogik så vågar de inte ge några råd, utan överlåter detta till kompetent personal, exempelvis kuratorer.

 • 314.
  Bysell Hamrin, Chris
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Faktorer som påverkar arabetssökandet för personer med ADHD: betydelsen av utbildning, kompetensutveckling och personlig rådgivning2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att bidra med kunskap om faktorer som påverkar arbetssökandetför personer med diagnosen ADHD, samt betydelsen av eventuella stöd såsomutbildning, kompetensutveckling och personlig rådgivning. De frågeställningar somstudien fokuserade på var om tidigare arbetslivserfarenheter har bidragit tilllärdomar för arbetssökandet och om de har fått något stöd samt vilken betydelse deteventuella stödet haft. Studien genomfördes utifrån en kvalitativ hermeneutiskmetod med halvstrukturerade intervjuer och det var sex personer som deltog istudien. Sammanfattningsvis visade resultaten på betydelsen av stöd och dessutompekades två viktiga områden ut, som skulle kunna förbättras för att arbetssökandemed ADHD kan få ett mer effektivt stöd i arbetssökarprocessen. Det första är att detfinns ett uttalat behov av att befintliga rådgivare/karriärcoacher utbildas avseendekarriärvägledning för personer med ADHD, för att på ett effektivare sätt stöttaarbetssökande med ADHD, förbättra bemötandet i de individuella mötena ochdärmed bidra med förutsättningar för att korta ner tiden till ett nytt arbete. Det andraär att några av studiens deltagare uppger att det troligtvis hade varit bra för dem atterhålla en ADHD-diagnos i en tidigare fas i livet. Detta är dock ett komplext områdeoch mer forskning behövs, för att säkrare resultat ska erhållas och rådgivning istudier och karriärvägledning ska kunna erbjudas så många som möjligt. Detframgick också att några av studiens deltagare uttryckte att det sannolikt skulle habidragit till att skapa bättre förutsättningar för en utökad självkännedom ochmöjlighet att utveckla sin yrkesidentitet tidigare i livet för att kunna hitta sin framtidaarbetsplats och därmed undvikit att behöva prova sig fram med återkommandemisslyckanden som påverkar självförtroendet och självkänslan i negativ riktning dåpersoner med ADHD kan ha svårigheter att passa in på arbetsmarknaden.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 315.
  Bysell Hamrin, Chris
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Lärande processer i den digitala transformationens framfart: Möjligheter och utmaningar i arbetslivet för kompetenshöjande aktiviteter2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att bidra med kunskap om hur lärande processer påverkas av den snabbt ökande digitala transformationen som sker inom arbetslivet. Inom den digitala transformationen så har fokus varit att utforska de olika digitala kanaler och verktyg som erbjuds för kompetenshöjande aktiviteter.De frågeställningar som studien fokuserade på handlade om den digitala kompetensen, användandet av digitala verktyg och kanaler för kompetenshöjande aktiviteter, förändrade lärande processer i och med digitaliseringen samt vilka drivkrafter och motivationer som styr arbetsplatslärandet. Studien genomfördes utifrån en kvalitativ hermeneutisk metod med halvstrukturerade intervjuer och det var 12 personer som deltog i studien. Sammanfattningsvis visade resultaten att det har skett en förändringi lärande processerna då de digitala medierna används i större omfattningar. Samtidigt framkom det också insikter att deltagarna mest föredragna lärstil eventuellt inte används vid digitala utbildningsinsatser. Utifrån de resultat som framkom så visade det även att det inte är den digitala kompetensen som hindrar medarbetare från att ta del av det digitala utbudet av de kompetenshöjande aktiviteter som erbjuds. De hinder som upplevs är att det inte finns tillgänglig tid för lärande, relevant kompetensutveckling som stödjer professionen och tid för både individuell reflektion samt tid för reflektion tillsammans med kollegor som kan ge både nya perspektiv och synvinklar.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 316.
  Byström, Angelica
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Karlsson, Maria
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Att lära genom kultur: Pedagogers erfarenheter av och uppfattningar om kulturaktiviteter inom kultur på recept och kultur i vården.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att öka kunskaper om kulturaktiviteter avsedda att vara hälsofrämjande och att få ökad förståelse för den kompetens som används av personal som närmare arbetar med dessa aktiviteter. För att få svar på uppsatsens syfte och frågeställningar valdes lämpliga teoretiska utgångspunkter som tillsammans med det empiriska materialet har analyserats. Studien fokuserar på sju respondenters erfarenheter av hälsofrämjande aktiviteter, de deltagandes lärande och deras utveckling och två exempel av kulturaktiviteter undersöks: "Kultur i vården" och "Kultur på recept".

  En del av studien innefattar även tidigare forskning där det främst handlar om vilka mätbara effekter på hälsa som deltagande i kulturaktiviteter kan ge. Uppsatsen ska bidra till att belysa kulturaktiviteter ur ett hälsopedagogiskt perspektiv för att öka kunskapen om relationen mellan kultur-hälsa-lärande.

  Utifrån det empiriska materialet framkommer det att aktiviteter inom "Kultur på recept" har större fokus på det friska med syfte att stärka och utveckla individer medan "Kultur i vården" har en tydligare inriktning mot patienter i en sjukdoms- eller rehabiliterande period.

  Resultatet visar att det finns skillnader i den pedagogiska utformningen av aktiviteter inom respektive praktiker: Exempelvis gruppdeltagande, kompetenser bland personal samt kulturaktiviteternas tillgänglighet och utbud. Det framkommer i uppsatsens studie att gruppen har betydelse för det sociala stödet, lärande och utveckling som författarna kopplar samman med livslångt lärande och empowerment, vilket innebär en mobilisering av individens resurser.

  Fulltekst (pdf)
  Att lära genom kultur
 • 317.
  Byström, Elin
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Idrottsledare och HBTQ: Perspektiv på diskriminering, medvetenhet och normer i ungdomsidrotten2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Many athletes experience homophobia in sport environments and lgbtq is a rather invisibletopic in organized sport. The purpose with the study was to investigate coaches’ perspective ondiscrimination and heteronormativity in youth sport. Another purpose was to examine howcoaches perceived their own awareness about lgbtq. The result is based on seven semistructuredinterviews with coaches from four different sports and five different sport clubs. Firstof all, results showed that the role as a coach involved two main tasks. These were, education inthe specific sport and social education. The result also showed that discrimination based onsexual orientation, gender identity and gender expression was said to be unusual from thecoaches’ perspective. One coach experienced that discrimination had occurred to one of theplayers in his team. The coach from the opposing team argued that the player in the girls’ teamwas actually a boy, because of the person’s appearance and skills in floorball. Coachesexperienced that their own awareness about lgbtq could improve and those with sometheoretical knowledge about heteronormativity hadn’t implemented that in the role as a coach.Regarding lgbtq, the result from the interviews also showed that coaches’ awareness wasinadequate in some aspects, which affected how situations were handled. For example ifnegative language about lgbtq occurred it was many times seen as harmless and didn’t result inconsequences from coaches. Negative languages about lgbtq were more or less normalized in allof the boy’s teams. At the same time lgbtq was not a subject that had been brought up in thetraining groups, between coaches, in the sport clubs or in coaches’ education. One possibleconclusion to the ”invisibility” of lgbtq in the sport environments may be highly connected to alack of awareness. For instance, problems in this context were principally connected to anindividual who was discriminated against or treated badly.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 318.
  Byström, Erik
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Forsvik, Olof
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Etnisk mångfald inom innebandyn – ledarnas syn: En kvalitativ studie om hur ledare inom svensk innebandy uppfattar arbetet med etnisk mångfald2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Floorball is currently the second largest sport in Sweden, yet there is a low ethnic diversity. This study aims to describe, explain and understand how the leaders in Swedish floorball perceive the work with ethnic diversity from the Swedish Floorball Federation and within the associations they seem. The questions of the study are: How do leaders perceive that the Swedish Floorball Federation works to promote ethical diversity in the within the federation? How do the leaders describe their own efforts to promote ethnic diversity within their team / association? How do the leaders perceive their role in increasing ethnic diversity? How do the leaders perceive the sport as an integration arena? The study was based on a qualitative method with semi-structured interviews. The respondents were eight leaders from four different associations, two leaders from each association. Overall, the results show that leaders have a low knowledge in the work to promote ethnic diversity in floorball. Only one of the associations had been working actively on the issue. Finally, the leaders saw their role as important and they underlined that sport is a suitable integration arena.

  Fulltekst (pdf)
  Etnisk mångfald
 • 319.
  Bäck, Thomas
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  från polisutbildning till polispraktik: polisstudenters och polisers värderingar av yrkesrelaterade kompetenser2020Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The aim of this dissertation is to build knowledge about the transition from an educational to an occupational context. More specifically, the dissertation focuses on the transition from police education to police practice by studying the way police students and police officers perceive the importance of a number of professional competences related to their future occupations. The aim is also to study whether the importance of these competences has changed between the time of their police education and their work as police officers and to what extent the respondents perceive that police education contributed to the development of these competences.

  Methodologically, this dissertation is in some parts based on cross-sectional data. In other parts, it is based on longitudinal data and uses a combination of both quantitative and qualitative data. The quantitative data are based on questionnaires given to police students at the beginning and end of their police education and to police officers after a few years of police practice. The questionnaire used in sub studies B, C and D is part of the European cooperation project called Recruitment, Education, and Career in the Police (RECPOL). The qualitative data are based on interviews. Theoretically, a frame factor perspective is used to analyse and understand the dissertation’s empirical data.

  The results show a change in the way the respondents perceive the importance of the studied competences over time. The police students generally valued theprofessional competences higher at the beginning of their education and significantly lower at the end of their education. As police officers, however, they valued the importance of these competences almost as high as they did at the beginning of their education. The results show small differences between how male and female police students and police officers valued these competences. When the respondents reflected on the reasons why the significance of the competences changed over time, different themes emerged. The results also show that police education’s contribution to the development of these competences is clearly lower than the extent to which they are perceived as important for work as police officers. In the interviews, reflections on the reasons for this indicated a discrepancy between the educational and occupational contexts.

  One conclusion is that police students at the end of their education need to better understand that they have not fully learnt everything they need to know and that they are becoming police officers with the capacity to continue developing professionally and contributing to the police as a learning organization.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
  Download (pdf)
  spikblad
  Download (png)
  presentationsbild
 • 320.
  Bäck, Thomas
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Från student till yrkesverksam polis - mental träning i polisutbildningen och polisyrket: Polisstudenters och yrkesverksamma polisers upplevda kompetens i mental träning2010Licentiatavhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This study is about police students’ and professional police officers’ experienced competence in mental preparation training. The aim with the study is to compare how police students’ in the beginning and in the end of the Basic Training Programme for Police Officers perceive their competence in mental preparation training and how a selection of these students perceive their competence after one respectively two and a half year as police officers. The aim is also to compare the formal competence required of students who have passed the Basic Training Programme for Police Officers with the competence students actually think they have, and the formal competence required within the police profession with the competence police officers with differently long time as professionals experience that they have. Moreover the study includes a comparison between the formal and experienced competence in the Basic Training Programme for Police Officers and in the police profession. The empirical data of the study is based on a web questionnaire to the different groups of students and follow-up interviews with a selection of these students. The results show that the students’ perceived competence increases during the Basic Training Programme and that the experienced competence at the end of the programme to a relatively large extent corresponds to the formal competence of the programme. The difference between the formal competence required in the police profession and the police officers’ experienced competence is relatively small. The police officers’ experience though is that their competence in mental preparation training is not requested in the profession to any larger extent.

   

  Key words: Police, competence, mental preparation training.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 321.
  Bäck, Thomas
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Police officers' perceptions of professional competence2020Inngår i: European Journal of Policing Studies, ISSN 2034-760X, E-ISSN 2295-3523Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of the present follow-up study on a cohort of Swedish police students is to build knowledge of how they now as police officers perceive the importance of competencies like specific knowledge, practical skills, and reflexivity in relation to their police work. The aim is also to study whether the importance of these competence dimensions has changed from the time of their police education to their police work. To what extent do the respondents perceive that their police education has contributed to the development of certain competence dimensions? Based on both qualitative and quantitative data, the results show that respondents in their roles as police officers estimate the importance of the competencies’ specific knowledge, practical skills, and reflexivity higher than they did as police students. The results also show that in general, police education’s contributions to the development of these competencies are clearly lower than the extent to which they are perceived as important for work as police officers. In the interviews, reflections on the reasons for this indicate a discrepancy between the educational and occupational contexts. A conclusion from this study is that the police occupational culture seems to affect police students more than the formal police education. Another conclusion is that police education needs to clarify the difference between the educational practice designed to optimize a learning situation and the occupational practice in which knowledge should be applied.

 • 322.
  Bäck, Thomas
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Police Students’ Values of Competence Related to a Professional Career2015Inngår i: Working and Learning in Times of Uncertainty: Challenges to Adult, Professional and Vocational Education / [ed] Sandra Bohlinger, Ulrika Haake, Christian Helms Jørgensen, Hanna Toiviainen and Andreas Wallo, Rotterdam: Sense Publishers, 2015, s. 89-101Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 323.
  Bäck, Thomas
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Pedagogik.
  Är polisstudenter mentalt tränade för polisyrket?2008Inngår i: Policing in Scandinavia: proceedings from the Conference on Police Research in Växjö, August 2007, Polisutbildningen, Växjö universitet, Växjö , 2008, s. 309-321Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 324.
  Bäck, Thomas
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Vallès, Lola
  Padyab, Mojgan
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Police students' perceptions of professional competences: a comparative study of Catalonia and Sweden2017Inngår i: Police Practice & Research, ISSN 1561-4263, E-ISSN 1477-271X, Vol. 18, nr 5, s. 478-491Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study is part of the European cooperation project, Recruitment, Education, and Career in the Police. The overall aim of this study is to compare how Swedish and Catalan police students perceive different competence dimensions in relation to their future profession, and how the perceptions of these competence dimensions change from the beginning to the end of the training program. The empirical data is based on identical questionnaires that were distributed to police students in Sweden and Catalonia. The results show different patterns in how Catalan and Swedish police students perceive the importance of the different competences at the beginning and at the end of their basic training programs. The implications of this study show that more knowledge is needed about the next step; that is, how the police students use these competencies in their professional work.

 • 325.
  Bäckaräng, Lena
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Nilsson, IdaMaria
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  ”Bråkar du ute åker du in, bråkar du inne åker du ut!”: En kvalitativ studie om specialpedagogens roll i arbetet med elever i socioemotionella svårigheter.2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The study's aim was to examine the professional role of the Special Education Teachers, working with students in socio-emotional difficulties with focus on externalizing behavior. The study is qualitative in nature, based on 10 interviews conducted at four different schools where four Special Education teacher and six teachers were interviewed. The system theoretical perspective was used as a theoretical basis, based on a holistic view of the schools where relationships, interactions and context is of great importance. The Special Education Teacher is a part of the school context and therefore it has been interesting to study how he/she works with socio-emotional difficulties in school activities on organization, group and individual level. The results show that externalizing students becomes a problem in schools today when they influence their surroundings and requires a lot of time regards to needs of both teachers and Special Education Teacher. The Special Education Teacher sees on his/her role as central pivot in the networks of contacts with the principal, parents, teachers, students and any other external bodies.

  Fulltekst (pdf)
  ”Bråkar du ute åker du in, bråkar du inne åker du ut!”
 • 326.
  Bäcklund, Lina
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Larsson, Malin
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Vem stannar och vem flyttar?: En studie om faktorer till påbörjat, avslutat och fortsatt arbete inom en inlandskommun i Västerbottens län.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den svenska urbaniseringen har medfört att cirka hälften av kommunerna i Sverige krymper i befolkningsantal. Detta har inneburit utmaningar och svårigheter för de krympande kommunerna att hitta den kompetens som krävs för att kunna utföra de tjänster de är ålagda att erbjuda sina medborgare.Syftet med denna rapport var att undersöka varför medarbetare inom inlandskommun X väljer att påbörja, fortsätta och eventuella avsikter till att avsluta sin anställning. Genom att intervjua medarbetare inom bristyrken inom offentlig sektor framkom att arbetsmässiga faktorer såsom arbetsmiljö, arbetsbelastning och arbetssysslor i kombination med platsbundna faktorer såsom närhet till natur, jakt och friluftsliv bidrar till dessa intentioner.

  Fulltekst (pdf)
  Vem stannar och vem flyttar?
 • 327.
  Bäckman, Åsa
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Pedagogik.
  Perman, Katarina
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Pedagogik.
  Gymnasielärares uppfattning om specialpedagogens kompetens och yrkesfunktion2006Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vårt syfte med denna studie var att kartlägga gymnasielärares uppfattning om och nyttjande av specialpedagogens kompetens och yrkesfunktion samt om det förelåg några likheter/skillnader bland gymnasielärarnas uppfattning om den specialpedagogiska verksamheten utifrån skoltillhörighet, undervisningsämne och yrkesverksamma år som lärare. För att nå vårt syfte genomförde vi en enkätstudie bland samtliga gymnasielärare på två gymnasieskolor i en mellanstor kommun i Norrland. Det framkom en skillnad mellan gymnasielärarnas uppfattning om vilka insatser de anser bäst och vilka insatser de använder till elever som riskerar att inte nå godkänt i sina kurser. I vår studie visar resultatet, att den enskilde gymnasieläraren har makten när det gäller nyttjandet av specialpedagogens kompetens. Vi har även konstaterat att skolledningen har betydelse för hur den specialpedagogiska verksamheten utformas på respektive skola.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 328.
  Bäckström, Anna
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Förskolepedagoger och anmälningsskyldigheten när barn far illa2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Barn är beroende av föräldrar eller andra vårdnadshavare för att må bra både psykiskt och fysiskt och att för att kunna utvecklas. De barn som inte får sina anknytningsbehov besvarade kan utveckla en otrygg anknytning. Vilket kan leda till stora svårigheter för barnen. Det är föräldrarnas ansvar att se till att barnets grundläggande behov uppfylls. Men alla barn har inte föräldrar som tillgodoser dessa behov. Hur plågsamt det än är så måste alla personer som arbetar med barn inse att en del barn är utsatta för misshandel, sexuella övergrepp, vanvård eller försummelse och ha den kompentensen att anmäla till socialtjänsten vid minsta misstanke om att ett barn far illa. Föreliggande studie undersökte N= 35 (N=45 med bort fall på N=10) förskolepedagoger via en enkätundersökning. Syftet med studien var att skapa kunskap om faktorer som kunde påverka genomförandet av anmälningsskyldigheten för barn som far illa. Vilka kunskaper och erfarenheter har förskolepedagogerna om anmälningsplikten? Faktorer som enligt förskolepedagogerna kan underlätta respektive försvåra genomförandet av anmälningsplikten? Undersökningen visade att 40 procent av deltagarna ansåg att de inte hade tillräckligt med kunskap om anmälningsskyldigheten. Och 63 % av deltagarna uppgav att de har misstänkt att ett barn fart illa, hela 18 procent av dessa anmälde inte detta vidare till socialtjänsten. Den främsta anledningen till detta var enligt deltagarna en rädsla i att fatta fel beslut. Deltagarna efterfrågade en lättillgänglig handlingsplan samt ett ökat samarbete med socialtjänsten. Förslag på att angripa bristerna i att anmälningsskyldigheten efterföljs kan vara att: 1. Mer information och utbildning till pedagogerna. 2. En tydlig handlingsplan med rutiner vid en anmälan. 3. En ökat samarbete med socialtjänsten.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 329.
  Bäckström, Carina
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Ziethén Granlund, Isa
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Eleven hänger med på det som görs och så får vi se vad det blir av det…: Grundskollärares upplevelser och erfarenheter av att undervisa integrerade grundsärskoleelever i grundskolan.2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att beskriva och analysera grundskollärares upplevelser och erfarenheter av hur grundskollärare lyckas inkludera elever som läser efter grundsärskolans läroplan i en grundskoleklass utifrån följande forskningsfrågor.  Vilka utmaningar upplever grundskolläraren det finns med att undervisa utifrån två läroplaner?  Hur genomför och planerar grundskolläraren undervisning för den integrerade grundsärskoleeleven på individ, grupp och skolnivå?  Vilka möjligheter och hinder upplever grundskolläraren att det finns med integrerade grundsärskoleelever i grundskolan? För att nå syftet i denna studie är tolv kvalitativa intervjuer genomförda med grundskollärare som undervisar en grundsärskoleintegrerad elev inom årskurserna 1-6. Studiens teoretiska utgångspunkt är Nilholm och Göranssons (2013) tre definitioner på inkludering: den gemenskapsorienterade definitionen, den individorienterade definitionen samt den placeringsorienterade definitionen. Examensförordningen tydliggör att specialläraren bland annat ska ha kunskaper och färdigheter för att handleda och stötta kollegor i deras arbete kring grundsärskoleintegrerade elever. Studiens resultat visar att arbetet varierar hur grundskollärare arbetar med grundsärskoleintegrerade elever i grundskolan. Den största oron hos studiens forskningspersoner är ängslan och frustration över att tiden inte räcker till att planera undervisningen för den grundsärskoleintegrerade eleven. Det framkommer av studiens resultat att de integrerade grundsärskoleelever oftast är lokalintegrerad utanför klassrummet. Studien beskriver även forskningspersonernas upplevelser av möjligheter respektive hinder med att undervisa grundsärskoleintegrerade elever i grundskolan.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 330.
  Bäckström, Erika
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Hällgren, Ida
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Vilken kompetens urskiljer tester vid rekrytering av brandmän?: En kvalitativ studie om ett brandförsvars uppfattningar om rekryteringsverktygens relevans vid rekrytering av brandmän2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien är genomförd i samarbete med det studerade brandförsvaret som infört nya riktlinjer kring deras rekryteringsprocess för brandmän. Studien har syftat till att undersöka och beskriva uppfattningar om brandförsvarets rekryteringstesters relevans i relation till brandmäns kompetens. Studiens syfte har konkretiserats i tre forskningsfrågor: (1) Hur beskriver testledarna och rekryteringsgruppen brandmäns arbete och arbetsuppgifter? (2) Vilka argument finns bakom användning respektive inte användning av tester i ett rekryteringssammanhang enligt testledarna samt rekryteringsgruppen? (3) Vilken funktion fyller testerna för att kunna urskilja den kompetens som efterfrågas av testledare samt rekryteringsgrupp för brandmän? Studien har en kvalitativ metodansats där nio semistrukturerade intervjuer genomförts med verksamhetens testledare och rekryteringsansvariga. Resultatet i studien visade att brandmännen beskriver att sitt arbete och arbetsuppgifter är främst kopplat till insatsförberedande arbetsuppgifter.Det huvudsakliga argumentet till tester vid rekrytering av brandmän handlar om en diskrepans mellan den kompetens studerande får från sin utbildning och den kompetens som efterfrågas på brandförsvaret. Argument till att inte utföra tester på stationen är dels att testerna riskerar att slå ut kandidater på fel grunder och dels att testerna kan hindra till mångfald på stationen. Den funktion testerna anses fylla för att urskilja efterfrågad kompetens är i huvudsak kompetenser som krävs vid insatsarbete. Några ifrågasätter dock testernas funktion och validitet. En slutsats i studien är oaktat vilka kompetenser som efterfrågas bör efterfrågad kompetens utkristalliseras innan en rekryteringsprocess påbörjas. Detta för att veta vilken funktion testerna fyller och i vilken utsträckning.

  Fulltekst (pdf)
  Vilken kompetens urskiljer tester vid rekrytering av brandmän?
 • 331.
  Bäckström, Hanna
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå centrum för genusstudier (UCGS).
  Örestig, Johan
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Persson, Erik
  The EU Migrant Debate as Ideology: Social Rights, Obligations and Responsibility in the Capitalist Welfare State2016Inngår i: Eurozine, s. 1-10Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 332.
  Bäckström, Pontus
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Personalstrategier: En kvalitativ studie om hur fyra industriföretag jobbar med en intern eller extern personalstrategi.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Kompetens och kompetensförsörjning är något som ständigt är aktuellt särskilt nu i och med det pågående generationsskiftet med stora pensionsavångar. En del organisationer väljer att jobba med bemanning och rekrytering själva och andra företag väljer att ta hjälp av bemanningsföretag antingen med inhyrd personal eller också extern rekrytering. Vilka orsaker som ligger bakom att företag som befinner sig i industrisektorn väljer olika personalstrategier är något av vad denna studie har som syfte att belysa.Forskning visar på att kompetens skapar konkurrensfördelar som är svåra att kopiera om det genomförs på ett företagsspecifikt sätt. Denna studie visar på att industrierna utvecklat sina personalstrategier på ett företagsspecifikt sätt. Vidare kommer studien att belysa var och en av dessa företagsspecifika sätt att jobba med rekrytering och bemanning. Senare analyseras och diskuteras resultatet av företagens personalstrategier. Resultatet kommer visa på vilka faktorer som är avgörande i företags val av att hyra eller inte hyra personal.En slutsats som studien visar på är att HR (human resource) har en betydande roll för vilket val företag gör i att hyra eller inte hyra personal. Ytterligare en betydande faktor är att företagets ekonomi måste avvägas mot den personalpolitik företaget vill visa både inåt och utåt.

  Fulltekst (pdf)
  Personalstrategier
 • 333.
  Bäcktorp, Ann-Louise
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Change through reflexive action2008Konferanseproceedings (Annet vitenskapelig)
 • 334.
  Bäcktorp, Ann-Louise
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Pedagogik.
  When the first-world-north goes local: Education and gender in post-revolution Laos2007Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This thesis is a study of three global issues – development cooperation, education and gender - and their transformation to local circumstances in Lao People’s Democratic Republic (PDR), a landlocked country in Southeast Asia. Combining post-colonial and post-structural perspectives, it sets out to understand how discourses of education and gender in Laos intersect with discourses of education and gender within development cooperation represented by organisations such as the World Bank and the Swedish International Development Cooperation Agency (Sida). Through field observations, analysis of national and donor policies on education and gender, and interviews with Lao educationalists, this thesis offers an analysis that shows the complexities arising at the intersection where the first-world-north meets the local in the context of development cooperation. Foucault’s notion of the production and reproduction of discourses through different power-knowledge relations is used to show that the meanings accorded to education and gender within development cooperation, indeed are historically, culturally and contextually constructed. Within development cooperation policy, first-world-north discourses appear to have a hegemonic status in defining education and gender. Thus ‘Education for All’ and ‘Gender Mainstreaming’ become privileged discourses that also take root in Lao national policy-making. Development cooperation further brings with it discourses defining the cooperation itself. Partnership is one such privileged donor discourse. These policy discourses are however interpreted by Lao educationalists that are not influenced by policy alone; rather, contextual discourses also affect how policies are understood and negotiated. It is when these discourses intersect that structures of power and preferential rights of interpretation become visible. The analysis points to how the perspectives of international development cooperation organisations representing the first-world-north are in positions to set the agenda for development cooperation within policy. This position of power can, from a post-colonial perspective, be traced back to how former colonial structures created a privileged position for first-world-north knowledge that still prevails. This is to some extent acknowledged by development cooperation organisations through the emphasis on partnership. However, in the local context, partnership is not experienced as a discourse which has the effects of redistributing power. Partnership is rather transformed into a discourse of superiority and subordination where development cooperation organisations monitor and evaluate and local actors adjust and implement. Lao education officials however express alternative interpretations of partnership that are based on face-to-face collaboration and collective effort. These strategies have closer links to local practices and also reflect contextual discourse-power-knowledge relations which the education officials are well aware of. These strategies of negotiation also extend to the issues of education and gender. Discourses of ‘Education for All’ and ‘Gender Mainstreaming’ are acknowledged among the education officials as policy goals which to some extent also extend into practice. These discourses are however renegotiated to accommodate local circumstances. ‘Education for All’ is thus replaced by the ‘5-pointed star’ which serves as an operationalisation of the concept of ‘learner-centred education’. ‘Gender Mainstreaming’ has to co-exist with local discourses that on the one hand build on patriarchal organisations of society and on the other hand build on local strategies for access which weaken patriarchal structures. The analysis ultimately stresses the importance of incorporating local, contextual knowledge in educational development cooperation processes, both among international and national stakeholders. This process can be supported by a willingness to deconstruct taken-for-granted understandings and value systems; and in doing so, recognising the normative aspects operating both in the areas of education and gender.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 335.
  Böhlin, Mimmi
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Holm, Kristina
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Transitioner i f-9-skolor: - en smidig “röd” tråd eller en med svårlösta knutar2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this study was to identify and make transitions in Swedish preschool-class-9-years elementary schools visible with a special-needs educational perspective. Transitions in focus were those between preschool-class and primary school, between grade three and four and the last between grade six and seven.In the 1960’th Swedish elementary school were devided into three levels; primary school, intermediate level school and upper level lower secondary school. Those levels were officially removed when the curriculum of 1994 was introduced. However, in some way such levels still exist, for example in organisation and structure of schools, the curriculum and teacher education.How did school leaders design transitions between levels and which tools were used? What kind of information was transferred to help children with special needs and what was the role of the special pedagogue in the transition process?The study was a combination of a quantitative and qualitative method, a questionnaire survey complemented with qualitative interviews with special pedagogues in three schools in a middle-sized Swedish town.The result of the study shows that schools in focus had a work plan. The design of the work plan and handling transitions depended on the organization and school administration. Main tools used in transitions were transition conferences, mainly attended by principals, pedagogues from lower and higher levels and special pedagogues as well as transfer documents. The special pedagogue main roll at transitions was to supervise teachers.

  Fulltekst (pdf)
  Transitioner i f-9-skolor
 • 336.
  Börjesson, Anna
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Trött i kroppen, klar i kroppen: En fallstudie av hur pedagoger använder motorikträningi syfte att främja elevers inlärning2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studiens syfte är att beskriva och analysera om och på vilket sätt pedagoger i skolan använder motorikträning i syfte att främja elevernas inlärning. Studien har särskilt fokus på elever i behov av särskilt stöd. Ambitionen har varit att utgå ifrån ett sociokulturellt perspektiv. Det är en kvalitativ studie som bygger på en veckas observationer, samt på fem kvalitativa intervjuer. Av resultatet framkommer att motorikträning används regelbundet utifrån specifika syften i varje given situation, samt att syftet med en given träning är nära förbundet med hur pedagogerna uppfattar de enskilda elevernas svårigheter och möjligheter. Resultatet visar att pedagogerna på skolan använder rörelse både som ett direkt och ett indirekt redskap för att befästa kunskap och för att utveckla den motoriska och den kommunikativa förmågan, såväl som för att stärka elevernas självförtroende. Resultatet pekar på att idrotten är ett lågprioriterat område i specialpedagogiskt hänseende. Det visar även att förutsättningarna och metoderna vilka möjliggör praktiskt arbete med rörelse och motorikträning,utifrån de enskilda elevernas förutsättningar, var goda förutom i idrottsundervisningen. Av tidigare forskning framkommer att elever i behov av särskilt stöd ofta är de som har svårast med motorik, men också de som har mest att vinna på motorikträning. Resultatet identifierar och lyfter den problematik som vissa elever upplever kring idrott. Det är författarens förhoppning att studien, utifrån en breddad kunskapsbas, bidrar till en fördjupad diskussion om den problematik som vissa elever upplever i samband med idrott, samt att diskussionen leder till fortsatt skolutveckling.

  Fulltekst (pdf)
  Trött i kroppen, klar i kroppen
 • 337.
  Börjesson, Lovisa
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Miljöetik i läroböcker för biologi årskurs 7-9: En kvalitativ textanalys med fokus på relationsbaserad etik2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens övergripande syfte är att bidra med kunskap om miljöetiska grundsyner i läroböcker i biologi för elever i åk 7 – 9 med fokus på relationsbaserad etik. Två läroböcker har analyserats utifrån Svennbecks (2004) analysinstrument för att undersöka om och på vilket sätt relationsbaserad etik förekommer i böckerna. En kvalitativ innehållsinriktad textanalys har använts. Ett andra syfte var att bidra till metodutveckling för pedagogiska studier om relationsbaserad etik, då både kunskap om och vetenskapliga tillvägagångssätt i stort sett saknas eftersom denna forskning är relativt ovanlig. Studien visar att uttryck för en relationsbaserad etik förekommer i mycket begränsad omfattning i texterna. Kontexten är oftast snarare vetenskaplig rationell. Svennbecks analysverktyg visade sig fungera tillfredställande i relation till sitt syfte, då instrumentet är väl specificerat och tydligt, vilket är ett stöd för forskaren. Instrumentet kan med fördel kompletteras av erfarande, sinnliga aspekter för att bli mer heltäckande.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 338.
  Börjesson, Tanja
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Persson, Anna-Lena
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Kommunikation i Grundsärskolan: Jag kan inte tala, men det betyder inte att jag inte har något att säga2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att beskriva och analysera en grupp grundsärskolelärares uppfattningar om och erfarenheter av användandet av AKK i grundsärskolan. Studien genomfördes på fyra grundsärskolor. För att genomföra studien användes kvalitativa intervjuer med åtta lärare och åtta observationer med hjälp av observationsplaner i klassrumsmiljöer. Det samlade materialet i studien har analyserats genom att kategorisera materialet baserat på studiens frågeställningar. Denna fallstudie visar att samtliga lärare arbetar med någon form av AKK i klassrummet för att öka elevernas möjligheter till att kommunicera. Några av de metoder som används är tecken som stöd, bilder och samtalskartor. Lärare uppger dock att det kan vara svårt att hitta rätt form av stöd för att öka kommunikationen och att det krävs tålamod och tid. Lärarna tar upp vikten av kollegialt samarbete genom att arbeta tillsammans och utbyta erfarenheter. Ingen pågående utbildning inom AKK genomförs på de skolor som lärarna arbetar på, något som lärarna på grundsärskolans efterfrågar. Det visar sig även att det är svårt att hitta lämpligt undervisningsmaterial då lärarna får skapa mycket själva, vilket är tidskrävande.

 • 339.
  Camilla, Holmström
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Lundborg-Sjöstedt, Mari
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Barns olikheter i den pedagogiska praktiken sett ur ettspecialpedagogiskt perspektiv: Olikhet – en tillgång eller brist i förskolans verksamhet?2015Independent thesis Basic level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studies syfte har varit att synliggöra olika aktörers uppfattning om förutsättningarna för att kunna leva upp till begreppet ”en skola för alla” utifrån barns olikheter i förskolan. Vilket eller vilka specialpedagogiska perspektiv utgår våra aktörer ifrån? Aktörer i denna studie avses förskolechefer, specialpedagoger samt förskollärare. Vi har använt oss av intervju som metod. Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas. Studien visar att förhållningssätt, gemensam värdegrund, tydlig struktur, reflektion och en anpassad lärmiljö är framgångsfaktorer i mötet med barns olikheter. Svårigheter som nämndes var funktionshinder, språksvårigheter samt som barn upplevs störande i den pedagogiska praktiken. Specialpedagogen är genom sin handledande funktion ett viktigt stöd och bollplank för de övriga aktörerna. Förväntningar finns även att specialpedagogen innehar spetskompetens och ibland kan arbeta enskilt med barn. Slutligen visar denna studie att arbeta så inkluderande som möjligt och utgå från ett kritiskt perspektiv i möjligaste mån eftersträvas i mötet med barns olikheter.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 340.
  Carlbaum, Sara
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Hult, Agneta
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Lindgren, Joakim
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Novak, Judit
  Institutionen vid pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet, Uppsala.
  Rönnberg, Linda
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Segerholm, Christina
  Avdelningen för utbildningsvetenskap, Mittuniversitetet, Härnösand.
  Skolinspektion som styrning2014Inngår i: Utbildning och Demokrati, ISSN 1102-6472, E-ISSN 2001-7316, Vol. 23, nr 1, s. 5-20Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Governing by school inspection. In this article we argue that school inspection is an important and potentially influential way of governing education that deserves additional scholarly attention. This introductory article aims to situate and describe the origin, theoretical foundations and methods and materials gathered in the three research projects included in this special issue. We also briefly describe some important characteristics of the Swedish school inspection and finish off with short introductions to the six articles.

  Fulltekst (pdf)
  Skolinspektion som styrning
 • 341.
  Carlbaum, Sara
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Hult, Agneta
  Umeå universitet.
  Lindgren, Joakim
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Segerholm, Christina
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Now I'm Offended! New Regulations and Practices Against Bullying and Degrading Behaviour in Swedish Schools2017Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 342.
  Carlberg, Niklas
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Lärare som marknadsförare: En studie om hur blivande gymnasielärare ser på marknadsaspekten av sitt framtida arbete2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka hur gymnasielärarstudenter ser på marknadsaspekten av sitt framtida yrke. Med grund i forskning om hur yrkesverksamma lärare ser på saken konstateras att den fria marknad, som idag karaktäriserar den svenska skolan, innebär att läraryrket har förändrat karaktär till förmån för marknadens logik. Arbete med marknadsföring är vanligt förekommande och lärarens roll i skolan påverkas i stor grad av den konkurrens som marknaden medför.För att besvara frågeställningarna planerades och genomfördes intervjuer med blivande gymnasielärare som är inne på sista terminen av lärarprogrammet och som därmed genomfört sin VFU. Detta urval baserades på en önskan om att respondenterna skulle ha en så extensiv bild av skolan och så bred erfarenhet som möjligt. Genom en hermeneutisk ansats tolkas intervjuerna och mynnar ut i en målande bild av hur respondenterna ser på skolmarknaden och hur den kommer att påverka deras framtida yrke.Slutsatsen som dras av denna studie är att blivande lärare har en oklar bild av hur konkurrens och marknadsrelaterade faktorer kommer påverka deras framtida yrkesroll. Respondenterna är medvetna om att det är en faktor, men har inte sett det som en betydande del av arbetet. Generellt verkar det finns ett missnöje med de nya delarna av lärarrollen som kommit till som en konsekvens av den fria marknaden

  Fulltekst (pdf)
  Lärare som marknadsförare
 • 343.
  Carlson, Linda
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Informell kompetensutveckling i Facebooks korridorer2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Dagens pedagoger har hittat nya arenor för kompetensutveckling. Sociala medier har öppnat upp möjligheter att möta likasinnade arbetskollegor för att tillsammans diskutera undervisningsfrågor, oberoende av tid och rum. Syfte med denna studie har varit att granska och analysera pedagogers diskussioner i en Facebookgrupp där delning av metoden mikrolektioner står i fokus. Metoden anses skapa ett ökat kunskapsintresse hos både elever och lärare och metoden har spridits över landets gränser. Diskussioner och reflektioner kring användandet av metoden samt hur metoden bidrar till en ökad måluppfyllelse har varit i fokus för denna studie. En innehållsanalys av dessa diskussioner har lagt grunden för att få en ökad förståelse för inställning och attityd hos de pedagoger som är aktiva i gruppen och som bidrar till att metoden fortsätter att utvecklas och användas ute i förskolor och skolor. Utav 582 inlägg i gruppen har 52 inlägg, med 652 efterföljande kommentarer, analyserats och delats in i olika kategorier. Resultatet visar att pedagogerna aktivt diskuterar metodupplägg samt ett ökat lärande bland eleverna. Vidare går att konstatera att pedagogerna är som mest aktiva i gruppen både före och efter utsatt arbetstid vilket skulle kunna påvisa pedagogers behov av ett inspirerande ledarskap samt utvecklande, pedagogiska och kollegiala samtal, utanför den egna arbetsplatsen, för att på så sätt utveckla sin undervisning.

 • 344.
  Carlsson, Anneli
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Att pysa eller inte? Det är frågan!: Undantagsbestämmelsens funktion i ämnet svenska när extra anpassningar för elever med dyslexi inte räcker till- En intervjustudie med grundskollärare 2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  This essay aims to examine how secondary teachers apply the derogation clause when grading students with dyslexia in the subject Swedish. In order to gain this knowledge, the essay examines teachers' familiarity with dyslexia and how they interpret the curriculum requirements in relation to dyslexia when assessing and grading. As the derogation clause only is applicable when additional adjustments are not enough for the student to reach a grade, it is also relevant to investigate the effects of these adjustments. This was examined through interviews with a qualitative approach where eight teachers participated. The theoretical starting points of this essay in terms of tools for analyzing the collected data are the perspectives of special education and the framework factor-theoretical model. The results show that all teachers know that dyslexia involves reading and writing difficulties of non-transitory nature. These specific difficulties give them the entitlement to use the derogation clause when grading the students. However, the result also indicate uncertainties and misunderstandings about how it should be interpreted and used as it was perceived as unclear and difficult to apply. Because the teachers were not familiar with the derogation clause, the conclusion could be drawn that students who should have benefited from this legal clause did not. My study shows however that the derogation clause was used correctly, as the teachers sought out guidance in the special education teacher or head master, before applying it.

 • 345.
  Carlsson, Emelie
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Sitter det i väggarna?: Pedagogers uppfattningar om uttalade och outtalade regler i förskolan2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att skapa kunskap om förskolepedagogers uppfattningar om uttalade och outtaladeregler i förskolan. Målet var att studien skulle bidra till en ökad förståelse för vilken betydelse sådanaregler har i förskolans pedagogiska verksamhet. Studiens frågeställningar var, Vad är vanliga exempelpå uttalade och outtalade regler enligt studiens deltagare? Hur uppstår dessa regler? Har barnenmöjlighet att påverka? Vilken betydelse har dessa regler för den pedagogiska verksamheten medbarnen? Val av metod var kvalitativ med semistrukturerade intervjuer som insamlingsmetod. Centralaresultat visade att varken uttalade eller outtalade regler sällan sätts med reflektion kring dess syfte ochhandlar främst om sådant barnen inte får göra eller ur ett säkerhetsperspektiv. Barnens möjligheter tilldemokratiskt inflytande över beslut om regler var således mycket begränsat. Slutsatser var bland annatatt outtalade regler ”sitter i väggarna” medan uttalade regler är förbudsregler. Regler ansågs varaviktiga för barnens trygghet och säkerhet, den sociala samvaron samt för att upprätthålla förskolansverksamhet. Regler sätts sällan utifrån förskolans läroplan. Pedagogerna eftersträvar verktyg ochmetoder för att arbeta med barns demokratiska inflytande kring beslut och reglerprocesser. Reglerpåverkar den pedagogiska verksamheten genom att minska eller öka barnens handlingsutrymmeberoende på reglernas karaktär och eftertanke. Det har i sin tur har relevans för förskolans kvalitét.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 346.
  Carstedt, Martin
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Varför delta i studentidrott?: En studie om studenters motiv till att delta i studentidrott och studentidrottsevent.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study is about student sports and its events. The aim of the study is to increase knowledge about students' motives for participating in student sport and its events and what the students participation in these events are considered to contribute with. This area is from an educational perspective a less explored area where knowledge is missing. Today's research in sports events emphasis great importance on demonstrating social and economical benefits for society and its positive experiences it can give tourists and spectators. Challenging for sport researchers is to understand the complexity of the participants' motivation for being active participater in the sports. By studying the motives for sports and events participation, and investigate what contributes to students involvement, we hope to increase the knowledge in this area. The study is based on a survey and we believe the study can be of assistance to the organizers of today's student sports event.

 • 347.
  Casado, Maria
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Mäki, Hanna
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  "Men åsså, man kan ju inte tvinga nån": En intervjustudie om ungdomarna vid sidan av idrotten2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Sport clubs performing a type of organized leisure activity that state and local governmentsupport in the form of grants and sportarenas. Sport is one of the biggest activity on the leisurearena, but for various reasons may or may not all young people participate. Parts of the youngpeople have been in contact with it, but are leaving, while some others never been entered. Theaim of this study was to increase knowledge about the external and internal factors affectingadolescents to participation or non-participation in sport association. The study is based ontheories of identity, background and motivation, and previous research around these areas, butalso about the importance of place, sports in society and the reasons for not participating. Thestudy was targetet on youth in grades 6-9 from a secondary school in central nothern Sweden,and the data was collected thourgh twelve interviews, sex girls and four boys. The youth wasstrategically selected using a sample survey. The young people had either left the sportassociation or never before participated. The result shows that the interviewees come fromsimilar circumstances; lower socio-economic, multicultural background and residents inapartment areas. They described themselves with similar words and prefer to hang out with hisfriends at leisures. They believe that sport was fun, but they value to exercise on their own andwanted to choose how they spend there spare time rather than beeing a member in a sport club.Young people enjoy their leisure time and choose to spend it apart from the sport club.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 348.
  Cederberg, Ingela
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Pedagogik.
  Olofsson, Eva
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Pedagogik.
  En katt bland hermeliner: En forskningsöversikt om kvinnor och ledarskap1995Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 349.
  Cederlund, Sara
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  "Det är svårt att lära ut något man själv inte kan": En studie om hur förskollärarutbildningen förbereder studenter för arbetet med digitala verktyg2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Hela samhället håller på att digitaliseras och ingen står utanför. Internetanvändningen sjunker i åldrarna och idag använder 79% av alla tvååringar internet, vilket gör att förskolan måste hänga med i utvecklingen. Dock saknas det strategier för att kunna använda dessa digitala verktyg på bra sätt. Utifrån dessa brister på strategier så kommer denna studie ägna sig åt att försöka förstå vad förskollärarutbildningen har gjort för att få ordning på dessa strategier och detta görs genom att intervjua fyra nyexaminerade förskollärare för att förstå hur de upplever att utbildningen hjälp dem i arbetet med digitala verktyg. För att svara mot detta syfte så besvaras följande frågeställningar: (1) Hur pratas det om digitala verktyg under utbildningen? (2) Hur har digitala verktyg använts under den verksamhetsförlagda utbildningen? (3) På vilka sätt använder lärare digitala verktyg som stöd i undervisningen? Resultatet från studien visar att det inte pratats speciellt mycket om digitala verktyg. Den verksamhetsförlagda utbildningen har i vissa avseenden hjälp till i arbetet med digitala verktyg, men det går inte att räkna med att den gör det varje gång. Lärare använder power-point på sin dator och kopplar dessa mot en projektor under lektionerna. Överlag anser inte förskollärarna att utbildningen har bidragit till ökad kunskap gällande digitala verktyg.

 • 350.
  Chapman, Åsa
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Barnens ljudvardag: En studie om ljudmiljön och specialpedagogens roll ur ett barnperspektiv i förskolan2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien har syftat till att ur ett specialpedagogiskt perspektiv beskriva och analysera hur ljudmiljön påverkar barn i deras vardag i förskolan. Forskningsfrågorna var följande: Vilka faktorer påverkar barns ljudmiljö i förskolan? Vilken roll spelar specialpedagogen för barn i behov av särskilt stöd i förskolans ljudmiljö? Metoder för studien var kvalitativ forskningsintervju med specialpedagoger och barn samt observationer av en förskolas olika aktiviteter inom och utomhus. Resultatet visade att barn påverkas av ljud i omgivningen vilket kan ha effekt på barnens samspel och kommunikationsförmåga. Specialpedagoger gav förslag på hur pedagoger kan tänka runt den fysiska miljön för att förbättra ljudmiljön för de barn som har mer besvär av ljud, till exempel barn med hörsel- eller synnedsättning, barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och barn inom autismspektrumet. Slutsatser av studien var att faktorer såsom delning av barngruppen och struktur på verksamhet påverkar ljudmiljön i förskolan. Barn har en förmåga att sätta ord på hur de upplever ljud och de gav uttryck för olika strategier att bemästra ljud som uppfattades negativa för dem. Specialpedagogens roll var att bidra med kunskap och handleda pedagoger i ärenden som rör barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Studien visade att förskolans pedagoger behöver mer kunskap om ljudmiljöns påverkan på barn i förskolan.

45678910 301 - 350 of 2834
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf