Endre søk
Begrens søket
45678910 301 - 350 of 7502
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 301.
  Andersson, Malin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Juridiska aspekter beträffande företags köpvillkor vid elektronisk handel2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Nu för tiden blir det fler och fler människor som använder sig av elektronisk handel. Detta examensarbete behandlar den elektroniska handeln mellan företag som har privatpersoner som främsta konsument. Frågan är om det är många konsumenter som läser igenom och bryr sig om företagens köpvillkor. Antagligen antar konsumenterna att det är samma regler som gäller som vid vanliga köp ute i butiker, men det är det inte. Det som undersökts är vad de olika företagen har för köpvillkor på sina hemsidor på Internet och om de har skrivit allt relevant som konsumenten bör veta innan inköpet görs på Internet. Huvudfrågan är om företagen innehar den grundläggande kunskapen om vilka regler och lagar som gäller vid elektronisk handel. Jag använde mig av 100 olika företags köpvillkor vilket gjorde att litteraturstudie tillsammans med dokumentundersökning blev den huvudsakliga metoden.

 • 302.
  Andersson, Maria
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Processorientering hos Landstinget i Värmland: En kartläggning av AT-läkarnas utbildning2017Independent thesis Basic level (university diploma), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna uppsats undersöks det hur processorientering används i en verksamhet och vilka fördelar det kan generera. En kartläggning har genomförts på AT-läkarnas medicinblock hos Landstinget i Värmland för att synliggöra problem och möjligheter. Introduktionen och handledning är problemområden som skulle kunna lösas med ett förändringsarbete. Den kartläggning som gjorts i denna uppsats kan förhoppningsvis göra det lättare att följa riktlinjerna för AT-utbildningen

 • 303.
  Andersson, Maria
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM.
  Hofverberg, Richard
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM.
  Närvaro trots frånvaro:  En studie om en projektbloggs möjliggörande av gränsöverskridande samarbeten2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna forskningsrapport undersöker hur nya teknologier kan verka som stöd för visuellt informationsutbyte och koordination för kreativa arbeten på distans. Arbetsgruppen genomförde denna undersökning för att kunna utbyta prototyper och annat visuellt material på regelbunden basis med en beställare av ett projekt som har sitt säte i New York. Projektet använde sig av en så kallad projektblogg som kanal för att förmedla utfört arbete samt för att föra en diskussion och ge feedback på det. Eftersom detta projekt skulle genomföras inom ramen för detta examensarbete valde arbetsgruppen att även undersöka hur examensarbetet skulle kunna koordineras genom projektbloggen. Dessa två undersökningar skedde genom en fallstudie under 8 av examensarbetets totala 10 veckor. Samtidigt som fallstudien genomfördes gjordes även en litteraturstudie som undersökte om det fanns teori som kunde stödja användandet av en projektblogg på detta sätt. Efter fallstudien utvärderades resultatet och genom intervjuer med användare och enkätundersökningar med en referensgrupp framkom det att projektbloggen hade upplevts vara ett mycket användbart hjälpmedel för att förmedla visuell information samt för att ge feedback för det ena projektet. Det andra projektet (examensarbetet) hade mindre behov av visuellt informationsutbyte då arbetet huvudsakligen bestod av längre textdokument. Eftersom dessa dokument skulle editeras fann användaren inte projektbloggen som ett optimalt verktyg för detta, bloggen verkade i det projektet mer som samlingsställe för dessa dokument, där användarna kunde hämta informationen för att sedan editera på traditionellt vis. Litteraturstudien som genomfördes visade att det fanns gott om stöd som pekade på att en projektblogg skulle vara användbar för koordinering av kreativa projekt som skedde på distans, och en av de mest intressanta möjligheterna som beskrevs inom ämnet computer supported collaborative work(CSCW) var att den nya tekniken att genomföra distansarbeten framförallt öppnade dörrar för de yrkesgrupper som hade behov av att visa upp grafiskt material, en yrkesgrupp som normalt blir väldigt belastad om arbetsgruppen inte är närvarande.

 • 304.
  Andersson, Mari-Louise
  Växjö universitet, Fakulteten för matematik/naturvetenskap/teknik, Matematiska och systemtekniska institutionen.
  Securing an ERP Implementation2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  An implementation project of an ERP system results in large changes. Organizations

  that face an ERP implementation project have several risks to

  consider in order to avoid problems that cause failures. The purpose of

  this research is to extend existing models and create a method for implementation

  of ERP systems. The method has then been employed to an

  ongoing project at the department of Procurement and Supply at Ericsson

  Mobile Platforms in Lund. Objectives for the research are to consider

  which implementation strategy can be used and how an organization can

  minimize risks.

  The research approach and methodology is influenced by the qualitative

  research method since it was necessary to gather qualitative facts instead

  of quantitative facts. Included is also a case study due to the research is

  executed within Ericsson Mobile Platforms in Lund.

  There are two main opposite implementation strategies, Big Bang and

  Step-by-Step. The choice of implementation strategy depends on number

  of factors like the size of the organizations, complexity and resources.

  A method of ERP implementation has been put forward as a result of the

  integrated models. The method includes an overall model and a check list.

  Risk identification is a problem that many implementation project faces, a

  way to solve this is to make a careful risk analysis, a risk matirx with several

  identified risks are putted forward throughout this study.

 • 305.
  Andersson, Martin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Kodgenerering i CASE-verktyg: En undersökning hur CASE-verktyg uppfyller experters kodgenereringskrav2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Denna rapport undersöker krav, tagna från ett ramverk för evaluering av CASE-verktyg i ett kontextuellt sammanhang, i två representativa CASE-verktyg. Ramverket utnyttjar en modell som föreslagits av Lundell och Lings för att extrahera både krav och förväntningar som en organisation (www.it.volvo.com) hade på vad ett CASE-verktyg är och kan utföra.

  Ramverket extraherar krav i ett organisationell kontext, dvs. utvärderingen utfördes innan verktyget som evaluerades användes i organisationen. Detta indikerar på att kraven inte är knutna till ett specifikt verktyg, samt att CASE-verktyg inte säkert stödjer dessa krav.

  Resultatet för denna rapport är att viss semantisk förlust uppstod vid transformering av kod och modeller.

 • 306.
  Andersson, Martin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Representation och algoritmer för optimering av postdistributionsnätverk2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Det här arbetet undersöker om heuristik i en algoritm kan förbättra optimeringen av postdistributionsnätverk. Som optimeringsalgoritm används hill climbing och heuristiken appliceras på mutationsoperatorn. För att utvärdera mutationsoperatorn skapas en förenklad modell av ett postdistribueringsnätverk. Ett befintligt postdistribueringsnätverk används som utgångspunkt för den förenklade modellen för att snabbt kunna få en bra och realistisk modell. Resultaten av undersökningen indikerar på att den heuristiska mutationsoperatorn sänker tiden det tar att hitta en bra lösning jämfört med att använda en slumpmässig mutationsoperator.

 • 307.
  Andersson, Mats
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap.
  Artificiella immunsystem kan inte ge säkrare datorsystem2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Forskningen om artificiella immunsystem försöker använda människans immunförsvar som modell för hur ett datorsystem på egen hand skall kunna försvara sig mot okänt inkräktande, till skillnad från traditionella antiviruslösningar som bygger på manuell detektion av nya virus.

  Denna uppsats hävdar att människans immunförsvar inte är någon relevant modell för ett artificiellt immunsystem som tillgodoser användarnas behov av säkrare datorsystem, eftersom det finns skillnader i hur datorsystem och människor principiellt fungerar.

  Ett antal hypoteser ställs upp som beläggs med data från den immunologiska forskningen, Microsofts säkerhetsbulletiner, samt virusbeskrivningar från antivirusföretaget Sophos. Hypoteserna kopplas ihop i en slutledningskedja som visar att de hypoteser som relaterar till datorsystem, inte är förenliga med de hypoteser som relaterar till människans immunförsvar, om det artificiella immunsystemet skall tillgodose användarnas behov av säkrare datorsystem.

  Forskningen om artificiella immunsystem diskuteras, där de principer och antaganden som de olika lösningarna bygger på monteras ned genom att implicita inkonsistenser görs explicita. Uppsatsen avslutas med en belysning av varför hypoteserna egentligen går att belägga, där grundbulten är att människans immunförsvar skyddar behovet hos sin värd, den mänskliga individen, till skillnad från det artificiella immunsystemet, som inte är tänkt att skydda behovet hos sin värd, själva datorsystemet, utan snarare behovet hos användaren av datorsystemet.

 • 308.
  Andersson, Mattias
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för informatik och media.
  Ludvigsson, Christopher
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för informatik och media.
  Cloud Computing: Lärplattform i molnet2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Cloud computings framväxt har möjliggjort tillhandhållande av datorresurser online och erbjuder två väsentliga egenskaper, dels upplevda oändliga resurser och dels betalning per resursförbrukning. Lärplattformar används idag i stor utsträckning av de svenska universiteten och högskolorna som studieverktyg. Detta medför bättre möjligheter för distanskurser och e-inlärning. Att kombinera cloud computing med en lärplattform är idag möjligt och bör därför ge skolorna fördelar. Om lärplattformen driftas som molntjänst av extern leverantör bör också kraven se annorlunda ut.

  Syftet med uppsatsen är att utreda om det finns några incitament för att hyra en lärplattform som molntjänst och även att utreda om kraven ser annorlunda ut på en hyrd molntjänst. En fallstudie genomfördes på Uppsala universitet och Högskolan Dalarna, detta för att jämföra en lärplattform installerad på egen server med en lärplattform som hyrd molntjänst.

  Resultatet av studien bevisar att det finns fördelar med att hyra en lärplattform som molntjänst. Vad gäller kraven är det inte mycket som skiljer, ett viktigt krav när driften ligger hos en leverantör är att det finns en bra dialog och att organisationen litar på leverantören. 

 • 309.
  Andersson, Mikael
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Utvärdering av ramverket JQuery for mobile2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10,5 poäng / 16 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Examensarbetet har utförts på Lawson, som idag gör en satsning mot de mobila användarna. Då det idag finns många olika typer av enheter, webbläsare och operativsystem utvecklas det mobila applikationer till varje plattform vilket medför stora kostnader och längre utvecklingstider. Den här rapporten är skriven i syfte att se över vad det finns för möjligheter att använda ny teknik som HTML5 och CSS3 tillsammans med ramverket jQuery for mobile för att utveckla webbapplikationer.

  För att visa på funktionaliteten och vad man kan göra så har två exempelapplikationer tagits fram och testas på flera olika plattformar/enheter, bland annat en iPad och en Samsung Galaxy Tab 8.9. Koden för dessa applikationer finns som bilaga i rapporten.

  Målet var att se över vad det fanns för stöd för swipes, enhetlig native-design/känsla, kunna använda enhetens kamera och GPS. En hel del, bland annat swipes, GPS och lokal lagring, går att lösa med HTML5 och jQuery for mobile. Men vill man komma åt ännu mer hårdvarunära funktionalitet, så som kamera, så behöver man lägga på ett ramverk, i mitt fall valde jag att utöka arbetet och även se över ramverket Cordova. Det ramverket gjorde att man kunde komma åt kameran i mobilen.

  Slutsatsen av undersökningen är att det går att göra mycket med jQuery for mobile som bygger på webbtekniker som JavaScript, HTML5 och CSS3. Men för att få hårdvarunära funktionalitet behövs det användas en annan typ av ramverk, t.ex. Cordova, som erbjuder ett API mot själva hårdvarufunktionaliteten. För att den funktionaliteten sedan ska fungera måste applikationen kompileras, på samma sätt som en native-applikation. Dock så använder Cordova samma teknik som ramverket jQuery for mobile, så kostnader och utvecklingstid kan hållas nere. Vid små applikationer fungerar det utmärkt att använda denna teknik men vid större kan man behöva göra lite fler prestandatester innan man säkert kan avgöra om tekniken är lämplig.

 • 310.
  Andersson Nazzal, Lena
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för matematik/naturvetenskap/teknik, Matematiska och systemtekniska institutionen.
  Ryberg, Agneta
  Växjö universitet, Fakulteten för matematik/naturvetenskap/teknik, Matematiska och systemtekniska institutionen.
  Ett vårdinformationssystem i vårdens frontlinje: En fallstudie om Cambio Cosmic på en vårdcentral i Landstinget Kronoberg2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  In healthcare there is a rapid development towards introducing and implementing a wide range of information technology (IT) to aim for higher quality and more effective care. A common health information system (Cambio Cosmic) has been implemented in Landstinget Kronoberg. Clinical microsystems are the frontline units where staff and pa-tient meet. When the conditions in the microsystems are changed, it is interesting to de-scribe and analyse the consequences.

  The purpose of this study is to describe how health care staff uses a health information sys-tem and how they experience its functionality in their patient work. Initially, a literature re-view about the use of health information system was undertaken, followed by a qualitative case study based on interviews about how healthcare staff describes their reality. In March 2007 general practitioners, district nurses and practical nurses at the health care center in Markaryd were interviewed. The results were analysed using a modified microsystem the-ory. The analysis showed that the health care staff in Markaryd used Cambio Cosmic for medical record, time planning, cash handling, laboratory examinations and results, and medications. Apart from Cosmic, they used several other information systems IT- or pa-perbased.

  The staff experienced that Cosmic did support their patient work, but technical deficiencies impeded use. The staff required a more rapid system, integration of systems and more per-sonal adaptations. A common health information system was seen as a strength in the care process. Co-operation between staff and with other caregivers was facilitated and Cosmic contributed to a more efficient work pattern. The patients could receive improved service and information. In general, the staff thought that they had access to the right information for the care of the patient, but improvements were needed for access to information at the right point of time. Cosmic was not used to improve work at the health care center. The staff expressed a positive attitude towards working with and in Cosmic. Based on the re-sult, improvements at both micro- and macrosystems levels are recommended.

 • 311.
  Andersson, Ola
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för matematik/naturvetenskap/teknik, Matematiska och systemtekniska institutionen.
  Larsson, Niclas
  Växjö universitet, Fakulteten för matematik/naturvetenskap/teknik, Matematiska och systemtekniska institutionen.
  En studie om EU-direktiv 2005/0182: – med fokus på personlig integritet, etik och gällande direktiv2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  EU direktiv 2005/0182 röstades igenom i början av år 2006. All trafik-data kring Internet- och telekommunikation ska lagras mellan sex må-nader och ett år. Direktivet kommer innebära gemensamma regler för EU:s medlemsstater. Syftet med direktivet är att data ska lagras för till-gänglig vid utredning, avslöjande och åtal av grov organiserad brottslig-het och terrorism.

  Studien innehåller tre problemområden som behandlar andra gällande direktiv och konventioner, personlig integritet och etik. Först undersöks det nya direktivet i relation till European Convention on human rights (ECHR) Vidare förs diskussioner kring lagring av trafikdata och lokali-seringsdata i förhållande till personlig integritet. Även etikens syn på hur lagring av personuppgifter ska hanteras och rättfärdigas tas upp.

  Studien har kommit fram till ett resultat kring varje problemområde. I relation till redan gällande direktiv och konventioner visar studien att det är väldigt öppet för tolkningar. Dock är det framförallt mot artikel 8 i ECHR som det nya direktivet strider mot.

  Peter Seipel har definierat sex olika teorier kring synen på personlig in-tegritet. Direktivets påverkan på den personliga integriteten har analy-serats med hjälp av dessa teorier. Sammanfattningsvis kan det konstate-ras att lagring av trafikdata och lokaliseringsdata kan ses som ett in-trång i den personliga integriteten, frågan är om detta intrång är berät-tigat?

  Inom etiken är synen på direktivet koncentrerat till vems nytta direkti-vet är och vilket mål direktivet ska uppnå. Ofta hamnar olika regler och ställningstagande i konflikt med varandra där två saker kan ses som rätt, men de båda inte kan samexistera.

 • 312.
  Andersson, Ola
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för matematik/naturvetenskap/teknik, Matematiska och systemtekniska institutionen.
  Larsson, Niclas
  Växjö universitet, Fakulteten för matematik/naturvetenskap/teknik, Matematiska och systemtekniska institutionen.
  RSS – The future of internal communication?2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  RSS is a format for easy information sharing between computers. A RSS-file, also known as a feed or a channel, consist of a list of items. The items are structured with XML-tags and have to be processed in some way before it can be read. RSS¬readers, web-browsers with RSS support and e-mail-clients with RSS support can be used to display the feed.

  This thesis is focused to investigate if RSS can be used within an enterprise for internal communication. We look at different computer based communication tools that are available today and compare them with RSS. All the different tools has there advantages as well as disadvantages, we have tried to find out if there is room for one more information channel within an enterprise.

  Our study shows that RSS is not suitable as a stand alone solution for internal combination. RSS main strengths lies in mass information that has to be pushed out in one direction.

 • 313.
  Andersson, Patrik
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för informatik (IK).
  Friberg, Angela
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för informatik (IK).
  Feedback från universitetslärare till student: En kvantitativ undersökning av feedback-processen ur ett informations- och kommunikationsperspektiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Feedback kan definieras som en process där effekten av en handling returneras till sin källa för att förändra framtida handlingar. I undervisningssystem är feedback oftast förknippat med lärarens respons på studentens prestationer. Tidigare forskning visar att feedback-processen mellan lärare och student är komplex och involverar en rad problemområden. Denna studie syftade dels till att undersöka, ur studentens perspektiv, om dessa problemområden förekommer vid Linnéuniversitetet och dels till att beskriva och analysera de problemområden som bekräftas existera, med stöd av informations- och kommunikationsteorier. De teorier som har använts i denna studie är Shannon-Weavers och Schramms kommunikationsmodeller, kriterier för informationskvalitet och Media Richness Theory. I studien användes en kvantitativ metod med en deduktiv ansats, som genomfördes med hjälp av en enkätundersökning riktad till studenter vid Linnéuniversitetet. Resultat/analys identifierade problemområden och beskrev dessa genom valda teorier. Slutsatsen besvarade frågeställningarna om vilka problemområden som identifierades vid Linnéuniversitet, samt hur dessa problem kan beskrivas med hjälp av studiens valda information- och kommunikationsteorier.

 • 314.
  Andersson, Patrik
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling.
  Norén, Erik
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling.
  Utvärderingsmetoder för e-tjänster: Användningsbaserad granskning av utvärderingsmetoderna Effektstyrning, DEVIS och Expertutvärdering2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Denna studie har två huvudsyften, ett praktiskt och ett akademiskt. Det praktiska huvudsyftet är att genomföra en utvärdering av e-tjänsten Nationella Exjobb-poolen (’xjobb.nu’) som drivs av Verket för Högskoleservice (’VHS’). Kopplat till detta har vi haft vårt akademiska huvudsyfte som varit att utvärdera hur väl tre metoder (’Effektstyrning’, ’DEVIS’ och ’Expertutvärdering’) passar för att utvärdera en existerande e-tjänst.

  Frågor: Vi har utgått från tre forskningsfrågor som med grund i vårt syfte är uppdelade i akademiska och praktiska frågor med inriktning på att utvärdera användbarheten hos en e-tjänst och hur användbara de tre metoderna är för utvärdering av e-tjänst.

  Forskningsmetod: Vår studie har varit till största delen kvalitativ med inslag av kvantitativ metod och har haft en induktiv ansats. Arbetet har även varit en fallstudie ur det perspektivet att våra studier av metoderna kan ses som fall. Arbetsordningen har varit sådan att vi sammanställde metoderna för att kunna ställa upp dem så att den efterföljande metodjämförelsen blev möjlig. Efter metodjämförelsen har vi sedan tillämpat metoderna på vårt undersökningsobjekt och analyserat resultatet av detta för att få fram vårt utvärderingsresultat.

  Kunskapsbidrag: Vår studie har ett praktiskt kunskapsbidrag och ett akademiskt kunskapsbidrag. Det praktiska kunskapsbidraget är ett utvärderingsresultat till VHS; att deras sida är funktionell och stödjer de flesta designregler för användbarhet men har ett antal punkter som kan åtgärdas. Det akademiska kunskapsbidraget är i form av ett utvärderingsresultat av de tre metoderna; att metoderna kan användas tillsammans och åtminstone Effektstyrning inte bör användas ensamt vid utvärdering. Vi har även valt att kalla den uppsättning verktyg vi har använt för en metod vid namn S.A.E. – Systematisk Användbarhetsutvärdering av E-tjänst.

 • 315.
  Andersson, Pernilla
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  Malmkvist, Linnea
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  Green IT Balanced Scorecard: A model developed for the Swedish environment2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Climate change has become a widely discussed topic in many regions of the society. Green IT can be seen as part of the solution to this problem and can be defined as practices that work to improve the phases of design, production and usage of IT hardware, software and communication systems to effectively and efficiently use IT as a tool in the business, with minimal effect on the environment and promoting sustainability.

  The purpose of this thesis is to investigate if the Balanced Scorecard model has to be adapted and can be used to find objectives that can aid the implementation of Green IT. This was done by using an inductive approach to find Green IT practices through secondary data and with semi-structured interviews with four Swedish companies. From the interviews, several Green IT practices and drivers were established. The drivers allowed the authors to determine that the Balanced Scorecard’s perspectives did not have to be adapted to fit a Green IT Strategy.

  The Green IT practices were transformed into initiatives that formed the basis for several Green IT objectives. Each objective individually fit into the four original perspectives of the Balanced Scorecard. These objectives, including initiatives, were the building blocks for the final Green IT Balanced Scorecard.

 • 316.
  Andersson, Peter
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap.
  Implementation of website for cognitive behavioural therapy using the development framework Symfony2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This report follows the process of developing a website for cognitive behavioural therapy using the web development framework Symfony. The purpose was to find out if it is appropriate to use Symfony to ease development and maintenance of a website for therapy. For this to be true the framework had to be able to help create a website that was secure, user-friendly and easy to maintain.

  The website was developed using several features of the framework including database abstraction, automatic code generation and URL-rewriting. A plugin was used to enhance the security by adding a complete solution for user authentication. The website was tested by using built-in test functionality of the framework that could run test on functions or emulating a browser visiting the website.

  During the development the framework was tested and evaluated. The worst drawback turned out to be Symfonys steep learning curve, its security solution that only worked if the website was installed correctly and its slow loading time. Except those faults the framework performed well and was easy to use ones the initial learning time was over.

   

 • 317.
  Andersson, Pia
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Hansen, Patricia
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Abdulla, Nariman
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Användbarhet på Mälardalens Högskolas nya webbplats2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Problem: Användbarhet på akademiska webbplatser är viktigt trots att de inte är utsatta för konkurrens på samma sätt som andra typer av webbplatser. Dagens teknik underlättar utformningen av en webbplats, men bara för att tekniken finns för att enkelt göra en webbplats innebär det inte automatiskt att den blir användbar. Utvärderingar av användbarhet ur användarens synvinkel är viktiga och kan göras tidigt och kontinuerligt genom hela utvecklingsprocessen. När webbplatsen har tagits i bruk kan det vara av intresse för den som förvaltar webbplatsen att göra en ny utvärdering av vad användarna tycker om användbarheten på webbplatsen.

  Syfte: Syftet är att undersöka och analysera vad studenterna vid Mälardalens högskola anser om den nya webbplatsens användbarhet samt att ta reda på om ytterligare förbättringar kan göras.

  Metod: Undersökningen genomfördes med hjälp en enkät med 19 slutna och en öppen fråga. Frågorna i enkäten var baserade på en heuristisk utvärderingsmetod med användbarhets¬principer som utarbetats av Jakob Nielsen. I denna undersökning har principerna kompletterats med olika anpassningar, för webbplatser, för att kunna utforma en modell som kan tillämpas för att utvärdera användbarhet på Mälardalens högskola nya webbplats.

  Resultat: Resultatet i undersökningen visar att det är svårt att dra någon generell slutsats om studenterna anser att användbarheten på webbplatsen är bra eller dålig. Inom vissa principer anser studenterna att användbarheten är mycket bra och inom andra principer är användbarheten sämre, vilket gör att det är svårt att ge ett enhetligt betyg till webbplatsen med avseende på användbarhet. Av de 19 frågor som fanns med i enkäten var det 13 som översteg 67 procent positiva svar vilket vi har tolkat som ett godkänt resultat för webbplatsen.

 • 318.
  Andersson, Pontus
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Proprietär-, fri- och öppen programvara: En studie av användningsmönster och attityder hos privatpersoner2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Antalet programvaror ökar för varje dag och människor använder dagligen en mängd olika sorters programvara både på datorer och på andra enheter. Det finns idag programvara som kallas för fri och öppen programvara som tar upp kampen med gamla klassiska proprietära programvaror. Öppna och fria programvaror släpper sin källkod helt fri så användaren själv har möjlighet att göra ändringar i den programvara som används medan proprietär programvaras källkod är skyddad och hemlig. Dessa tre olika sorters programvaror jämförs och diskuteras utifrån tekniska likheter och skillnader i denna kandidatuppsats.

   

  Syftet med denna kandidatuppsats inom informatik är att undersöka vad privatpersoner som är tekniskt intresserade har för tankar och attityder kring proprietär, öppen och fri programvara och visa vilka tekniska aspekter som prioriteras vid val mellan dem.

   

  I undersökningen har ett kvantitativt angreppssätt bestående av en webbenkät som besvarats av privatpersoner tillämpats. Resultatet från denna enkät har tillsammans med den teori som insamlats visat vilka tekniska funktioner och skillnader som påverkar en privatperson då val av olika sorters programvara ska ske.

   

  Undersökningen har visat att det som användaren prioriterar högst i en programvara är användbarheten som handlar om hur användarvänligt användargränssnittet är och hur lättanvänd en programvara är. Vidare har undersökningen visat att de proprietära programvarorna är överlägsna när det gäller användarvänlighet.

   

  Trots den förmodan som finns om att proprietära programvaror är mycket mer säkra och tillförlitliga än fria och öppna alternativ så har undersökningen även visat att fria och öppna programvaror ofta är lika säkra och tillförlitliga. Ibland överträffar de till och med de proprietära programvarorna i både säkerhet och tillförlitlighet.

   

  Vidare visar undersökningen att fria och öppna programvaror till störst del inriktar sig till utvecklare. Detta för att om användaren ska kunna dra någon nytta av att källkoden finns tillgänglig och möjligheten att själv ändra och anpassa programvaran efter eget tycke så krävs kunskaper inom programmering som en väldigt stor majoritet av alla datoranvändare i världen inte innehar.

   

   

  Nyckelord: proprietär programvara, öppen programvara, fri programvara, proprietary software, open source, free software.

 • 319.
  Andersson, Pär
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för informatik.
  Digital Fabrication and Open Concepts: An emergent paradigm of consumer electronics production2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Open Source och relaterade mjukvarukoncept och utvecklingsmodeller är vid det här laget allmänt bekanta och har varit föremål för många studier. Open Source Hardware är mindre spritt och studerat, och så även emergent teknologi som för in traditionellt industriella tekniker som 3D-printing, laserskärare, och CAD-baserade produktionsverktyg i mindre skala i hem- och hobbymiljöer. Dessa ämnen har främst studerats ur mer renodlat tekniska perspektiv, snarare än att sättas i samband i en vidare kontext. Denna kombinerar internet som infrastruktur och socialt medium för kunskaps- och resursdelning; open source-koncept; de möjligheter som tillgängligheten av mer och mer kapabel och överkomlig hårdvara byggd på öppen design bereder; och andra relaterade socio-tekniska fenomen vilka börjat framträda de senaste 5-10 åren.

  I denna uppsats undersöker jag denna större kontext. Uppsatsen har utförts i form av en litteraturstudie av existerande forskning inom ovanstående diskreta områden, och i den mån de finns även dess inbördes relationer. Denna kontext framträder som ett emergent paradigm kring produktion av hemelektronik, och även som exemplifierande trenden av teknologins fortsatta intåg som allestädes närvarande i våra liv och vår omgivning. Resultaten indikerar en gryende förändring i hur vi interagerar med teknik, vilka som gör det och varför, i vilka kontexter, och ett framträdande av en ny ekonomi. Jag visar på att ytterligare forskning behövs, och att perspektivet bör flyttas från att analyseras enbart i diskreta termer som teknik, open source-principer, DIY et cetera, utan även till vad som framstår som resultatet där dessa konvergerar, den naturliga konsekvensen av ett folkligt anammande av denna teknik och open source-koncept.

 • 320. Andersson, Pär
  et al.
  Larsson, Niklas
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Webbapplikationsutveckling: Möjliga utvecklingsvägar ASP, PHP, Coldfusion med stöd av XML2001Rapport (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen är en litteraturstudie med syftet att undersöka möjliga utvecklingsvägar för Imagon system AB vid utvecklandet av en webbanpassad version av dokumenthanteringssystemet IDA 2000. Uppsatsen riktar sig främst till beslutsansvariga på Imagon men även till andra som finner ämnet intressant. Vi utvärderar tre stora metoder för webbapplikationsutveckling, ASP, Cold fusion och PHP. Vi granskar även fördelar med att använda XML som ersättning för HTML vid utvecklingen. Vi rekommenderar att Imagon använder sig av ASP, framförallt därför att den grundläggande kompetens som behövs finns inom företaget. Vi rekommenderar även användande av XML, främst på grund av metodens framstående informationsstrukturering.

 • 321. Andersson, R.
  et al.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Den glömda kundgruppen: En leverantörsstudie av den svenska marknaden för standardsystem1996Inngår i: Management of Technology, ISSN 1102-5581, nr 3, s. 7-8Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Kan marknaden över administrativa standardsystem karakteriseras som en bransch i omvandling? Detta är en fråga som inspirerade oss till att undersöka hur leverantörer av standardiserade programvaror ser på sin roll idag och den närmaste framtiden. Vår bedömning är att den senska marknaden för standardystem kan utsättas för drastiska förändringar. En kraftig utslagning bland leverantörer och ett radikalt annorlunda produkt- och tjänsteutbud är några exempel

 • 322. Andersson, R.
  et al.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Standardsystem idag och i framtiden: En leverantörsstudie1996Rapport (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Vårt övergirpande forskningsproblem avser att analysera nätverket av affärsrelationer mellan aktörer kring standardsystem på den svenska markanden. Med aktörer avses här kunder, leverantörer och olika former av tredje parter inom branschen för programvaror med kringliggande datorer och tjänster. Tidigare har forskningen kring SIV-metoden för anskaffning av standardsystem gett fördjupade kunskaper om kundens situation på marknaden. För närvarande undersöks hur leverantörer av standardsystem ser på sin roll i branschen.  Som ett led i detta forskningsarbete genomförde vi under 1992 en leverantörsstudie av hur branschen kring standardsystem ser ut idag respektive kommer att utvecklas i framtiden. Vi har valt ut de 21 största leverantörerna av administrativa standardsystem som opererar på den svenska marknaden. Intervjuer genomfördes med VD, vice VD och/eller i vissa fall med marknadschefen. Intervjuerna ägde rum på företagen under ca 3 timmar och följde en i förväg utarbetad frågemall för att underlätta jämförelese mellan leverantörerna. Frågorna berörde t.ex. företagets affärsidé, kombinerat produkt/tjänsteutbud, konkurrenter resp samarbetspartners, idealt versus faktiskt kundbeteende och visioner om framtidstrender.  Rapporten har ett fokus på intressanta generella mönster och "highlights" i stället för detaljuppgifter om varje specifik leverantör. Analyserna kretsar kring frågeställningar som glömda kundgrupper, totalleverantör versus nischleverantörer, produktgenerationer ("release"-hantering), långsiktiga affärsrelationer, teknologins betydelse (t.ex. användargränssnitt) och kravspecifikationens roll. Efter feedback på remissutgåvan har vi utökat slutrapporten med några reflektioner kring vad som kännetecknar en konkurrenskraftig leverantör, konsekvenser av den tekniska utvecklingen och om hur vi kan applicera ett nätverkssynsätt inom branschen för administrativa standardsystem.  Rapporten är presenterad på:  VITS Höstseminarium - Ett forum för kunskapsutbyte om forskning om informationsssystemutveckling, 22-23 november 1995, Insitutionen för Datavetenskap (IDA), Linköpings universitet

 • 323. Andersson, R.
  et al.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Standardsystemmarknaden: En bransch i omvandling1996Inngår i: Lundeberg, M., Sundgren, B (red.) (1996). Att Föra Verksamheten Framåt: Människor och informationssystem i samverkan, EFI's årsbok, sid. 57-80, Lund: Studentlitteratur , 1996Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Kan den svenska marknaden över administrativa standardsystem karakteriseras som en bransch i omvandling? Detta är en fråga som inspirerat oss till att undersöka hur samspelet mellan leverantörer och kunder av standardsystem ser ut idag och i framtiden. Eftersom det finns många olika uppfattningar om vad standardystem egentligen är inleder vi med att precisera innebörden i begreppet. Vad som händer inom branschen och vilka förändringar av standardsystem som kan skönjas är vårt huvudsakliga tema för kapitlet. Vi kommer att ha ett fokus på två intressant trender på marknaden, nämligen utvecklingen mot långsiktiga affärsrelationer och så kallade komponentbaserade standardsystem.  Bokkapitlet har preseterats som en artikel på en nationell konferens:  Optimala affärssystem - Hur du framgångsrikt integrerar affärsprocesserna i Din verksamhet, 30 november - 1 december 1998, Konferensen, Euroforum, Stockholm

 • 324. Andersson, R.
  et al.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  The Standard Application Package Market: An Industry in Transition1996Inngår i: Lundeberg, M., Sundgren, B. (Eds.) Advancing Your Business: People and Information Systems in Concert, EFI yearbook, Chapter III, Stockholm: EFI, Stockholm School of Economics , 1996Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Can the Swedish market in standard application packages be charaterized as an industry in transition? This is a question that inspired us to investigate the interplay between vendors and customers of standard application packages apperas today and will appear in the future. Since there are many opinions concerning what standard application packages actually are, we shall begin by defining the concept. Our main theme in the chapter is the events and changes which can be observed in the industry. We shall focus on two interesting trends in the market, namely the development of long-term business relationships and so-called component-based packages

 • 325.
  Andersson, Robert
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  För- och nackdelar med mobprogrammering: En fallstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  I have in this case study evaluated advantages and disadvantages with mob programming, at a IT-company called CGM (CompuGroup Medical LAB AB), in Borlänge, Sweden.

  Mob programming is new way to work with computer code creation or system maintenance. A group of developers works together to solve problems, like computer bugs. Only one person sits at the keyboard at one time. Like an evolution of pair programming.

  I have interviewed a selected number of staffs at CGM.

  What are the pros and cons with mob programming for information systems engineers?

  I have also conducted a test, with university students that study information systems science at Dalarna University. The students tested to solve a problem with mob programming, and then evaluated the test in a questionnaire.

 • 326.
  Andersson, Simon
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Hagelin, Simon
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Röststyrning och text-till-tal i mobila enheter för personer med läs- och skrivsvårigheter: En studie om användbarhet och användarvänlighet2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Användningen av mobila enheter, det vill säga smarta mobiltelefoner och surfplattor ökar ständigt och det nya mediet ställer helt nya krav på användbarhet och användarvänlighet. Vi tror att personer med funktionsnedsättning glöms bort i de nya smarta enheterna och att tillgängligheten i dessa enheter inte prioriteras och utvecklas tillräckligt bra.

  Syftet med denna C-uppsats i informatik är att undersöka på vilket sätt röststyrning och text-till-tal i mobila enheter påverkar användbarheten, främst för personer med läs- och skrivsvårigheter men även generellt sett för alla typer av användare, och att belysa vilka problem och begränsningar som upplevs vid utveckling av röststyrningsapplikationer.

  För att undersöka detta utvecklade vi en applikation till Android-enheter som använde både röststyrning och text-till-tal-funktioner. Denna applikation gjorde vi sedan tester på för att besvara vår frågeställning och vårt syfte.

  Vi fann att utvecklingen av en ständigt lyssnande applikation var svårare än vad vi först trodde och att utveckling för Android inte hade stöd för ljudigenkänning. Den röststyrning som fanns som stöd var en serverbaserad ord-igenkännare som försökte tolka ljudinmatningen till ett eller flera ord. Med lite brytning eller dialekt var risken för feltolkning stor.

  Vår slutsats blev att röststyrning och text-till-tal till viss grad ökar användbarheten för personer med läs- och skrivsvårigheter. Fastän läsmomentet av testet gick fortare än röststyrningen för samtliga testpersoner tyckte de flesta av de med läs- och skrivsvårigheter att röststyrning var att föredra.

 • 327.
  Andersson, Susanne
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Elektronisk handel ur ett säkerhetsmässigt perspektiv1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Elektronisk handel är på väg att bli allt vanligare. Detta examensarbete behandlar en av de två olika typerna av elektronisk handel, nämligen webhandeln. Den andra varianten är EDI. Webhandel är den elektroniska handel som bedrivs mellan företag och privatpersoner, till skillnad från EDI som är handel mellan företag.

  Det har blivit allt vanligare att företag kan erbjuda sina kunder att både beställa och betala via Internet. Det finns några olika sätt att betala för sina inköp, nämligen med betalkort, att vara medlem i ett shoppingtorg eller att använda digital valuta. Det kan dock vara riskfyllt att lämna ut sitt kontokortnummer på Internet, eftersom en skicklig och oärlig person skulle kunna avlyssna transaktionen och sedan använda kortnumret för egna inköp.

  Mitt examensarbete är ett försök att reda ut hur farligt det egentligen är att betala via Internet. De problemställningar som har utretts är:

  Vilka krav finns på säkerhet från de olika aktörerna på marknaden, dvs banker, webbutiker och kunder?

  Vilket av betalningssätten uppfyller säkerhetskraven i störst utsträckning?

  De slutsatser jag kommit fram till är:

  De krav på säkerhet som ställs från de inblandade är att betalningen skall vara säker mot avlyssning, webbutik och kund skall kunna identifiera varandra samt kunden vill känna förtroende för att ingen information om hans köp hamnar i orätta händer.

  Vad gäller säkerheten i de olika betalningssätten så anser jag att samtliga elektroniska betalningssätt uppfyller kraven, men att den allra säkraste metoden är SET - Secure Electronic Transactions.

 • 328.
  Andersson, Ulf
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Databasteknologier i svenska företag och organisationer och hinder för dess användning2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Databaser och databassystem är grunden för en stor del av de verksamheter som företag och organisationer sysslar med idag. Att utnyttja moderna databasteknologier kan medföra ett säkrare och smidigare system vilket i sin tur kan leda till konkurrens-fördelar för de som använder dem.

  I detta arbete undersöks i vilken omfattning ett antal olika moderna databasteknologier används inom företag och organisationer i Sverige och huruvida kostnaden är det största hindret för vidareutvecklingar av befintliga system.

  Inledningsvis beskrivs ett antal moderna databasteknologier för att ge en uppfattning om vilka möjligheter som finns på databasområdet. Därefter redovisas den under-sökning som gjorts med hjälp av telefonintervju som metod för att samla in material.

  Resultatet visar att vissa teknologier, som exempelvis databaser kopplade mot Internet, utnyttjas och i stor utsträckning kommer att användas i ännu högre grad i framtiden. Av undersökningen framkom ett flertal olika hinder för utveckling av databassystem där kostnaden endast är ett av dessa.

 • 329.
  Andersson, Ulf
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medieproduktion.
  Josefsson, Pernilla
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medieproduktion.
  Pareto, Lena
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medieproduktion.
  Challenges in designing virtual environments training social skills for children with autism2006Inngår i: Proceedings of 6th International Conference on Disability, Virtual Reality and Associated Technologies, University of Reading , 2006, s. 35-43Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to explore particular challenges faced when designing virtual environments for children with autism, with the purpose of training social skills. Our findings are based on studying autistic behaviour during three years (primary and secondary sources), analysis of related system and other computer mediated assistive technology, as well as general game design. From these studies we have identified eight critical design parameters that need to be adjustable in a system suitable for autistic persons. The parameters importance, their variation range, as well as the need for independent adjustment of these were estimated and verified by experienced expert pedagogues.

 • 330.
  Andersson, Ulf
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medieproduktion.
  Josefsson, Pernilla
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medieproduktion.
  Pareto, Lena
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medieproduktion.
  Challenges in designing virtual environments training social skills for children with autism2006Inngår i: International Journal on Disability and Human Development, ISSN 1565-012X, Vol. 5, nr 2, s. 105-111Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of the study was to explore particular challenges faced when designing virtual environments for children with autism, with the purpose of training social skills. Our findings are based on studying autistic behavior during three years (primary and secondary sources), analysis of related system and other computer mediated assistive technology, as well as general game design. From these studies, we have identified eight critical design parameters that must be adjustable in a system suitable for autistic persons. The importance of the parameters, their variation range, as well as the need for independent adjustment of these were estimated and verified by experienced expert pedagogues. Copyright © Freund Publishing House Limited.

 • 331.
  Andersson, Viktoria
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Webbhandel: kunden som användare2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  När en webbhandelsapplikation ska utvecklas påverkas produktleverantörens kunder, eftersom de måste förändra sina beställningsrutiner. Anställda hos kunden kommer därmed att bli systemanvändare. Syftet med den här rapporten är att undersöka om detta förhållande påverkar systemutvecklingsprocessen. Först genomfördes en litteraturstudie, därefter intervjuades fem personer, vilka samtliga arbetar med att utveckla webbapplikationer åt produktleverantörer.

  För att ett datasystem ska erhålla hög acceptans krävs användarmedverkan och eftersom anställda hos kunden blir systemanvändare vid webbhandel, är det viktigt att de får delta i utvecklingsprocessen. När anställda hos kunden ska ingå i utvecklingsprocessen kommer tidsåtgången att öka, vilket medför att kostnaderna för webbhandelsapplikationen ökar. Tidsåtgången ökar, eftersom det kan vara svårt att identifiera potentiella kunder, samt att fler användare involveras, vilket leder till att fler synpunkter ska behandlas och därmed tar det längre tid än traditionell systemutveckling. Produktleverantören avgör vilka kunder som får delta i systemutvecklingsprocessen. Vanligtvis samlas synpunkter in från anställda hos kund, genom intervjuer, deltagande i konceptmodelleringar eller prototyputvärderingar.

 • 332.
  Andler, Sten F.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Information Fusion from Databases, Sensors and Simulations: Annual Report 20052006Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 333.
  Andler, Sten F.
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Berndtsson, Mikael
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Eftring, Bengt
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Eriksson, Joakim
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Hansson, Jörgen
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Mellin, Jonas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  DeeDS: A Distributed Active Real-Time Database System1995Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  DeeDS combines active database functionality with critical timing constraints and integrated system monitoring. Since the reactive database mechanisms, or rule management system, must meet critical deadlines, we must employ methods that make triggering of rules and execution of actions predictable. We will focus on the scheduling issues associated with dynamic scheduling of workloads where the triggered transactions have hard, firm or soft deadlines, and how transient overloads may be resolved by substituting transactions by computationally cheaper ones. The rationale for a loosely coupled general purpose event monitoring facility, that works in tight connection with the scheduler, is presented. For performance and predictability, the scheduler and event monitor are executing on a separate CPU from the rest of the system. Real-time database accesses in DeeDS are made predictable and efficient by employing methods such as main memory resident data, full replication, eventual consistency, and prevention of global deadlocks.

 • 334.
  Andler, Sten F.
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Brohede, Marcus
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Information Fusion from Databases, Sensors and Simulations: Annual Report 20062007Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 335.
  Andler, Sten F.
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Brohede, Marcus
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Information Fusion from Databases, Sensors and Simulations: Annual Report 20072008Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 336.
  Andler, Sten F.
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Brohede, Marcus
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Information Fusion from Databases, Sensors and Simulations: Annual Report 20082009Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 337. Andra, Siibak
  et al.
  Michael, Forsman
  Hernwall, Patrik
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Employing creative research methods with tweens in Estonia and Sweden: reflections on a case-study on multimodal virtual identity constructions on social networking sites2014Inngår i: Methods for analyzing social media / [ed] Klaus Bredl, Julia Hunniger, Jakob Linaa Jensen, London: Routledge, 2014Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 338.
  Andrea, Bel Sarkis
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet.
  En kvalitativ studie om varför Facebook används, hur man skyddar sin personliga information samt interagerar med andra Facebook-användare.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Facebook är idag ett av de största virtuella sociala nätverken som finns. Till en början var det tänkt att Facebook skulle användas av studenter vid Harvard universitet men idag är det långt ifrån bara studenter som använder Facebook. (Boyd & Ellison 2008)

  Detta arbete syftar till att ta reda på varför Facebook används och hur det används när det kommer till säkerhet och kommunikation. All empirisk data samlades in genom semistrukturerade intervjuer med sex aktiva Facebook-användare med hopp om att få djupa och ärliga svar för att lättare kunna analysera resultatet.

  Det som framkom i undersökningen var att Facebook används för att underlätta kommunikation mellan användare och att kommunikation via Facebook bidrar till att användare sparar tid då de annars inte hinner umgås med alla sina vänner i det verkliga livet. Det framkom även att Facebook-användare är medvetna om vad de gör på Facebook; de vet vad för information som finns tillgänglig på deras profil och vilka informationen är tillgänglig för. Användare på Facebook är också noggranna med vilka de är vän med och inte tillåter användare de inte känner finnas med i deras vänlista.

 • 339.
  Andreasian, Gelena
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för informatik (IK).
  Andreasian, Mylana
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för informatik (IK).
  Knowledge Sharing and Knowledge Transfer Barriers. A Case Study2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • 340.
  Andreasson, Rebecca
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Interruptions in manufacturing from a distributed cognition perspective2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  This thesis aims at portraying interruptions in the socio-technical domain of manufacturing industry, from a distributed cognition perspective. The research problem addressed is the lack of naturalistic inquiry in prior interruption research. Further, manufacturing is a complex socio-technical domain where interruptions have not previously been studied. In this thesis, a workplace study is applied with distributed cognition as its theoretical framework. The results of the study identify two new types of interruptions, as well as one new dimension of interruptions. This result shows that interruptions are a multifaceted phenomenon that frequently occurs within manufacturing. An integration of the theoretical background and the empirical work resulted in five recommendations concerning how to reduce the amount of interruptions and how to minimize their disruptive effects. This study complements prior interruption research, emphasises the importance of studying interruptions in natural settings, and provides several insights regarding future interruption research.

 • 341.
  Andreasson, Simon
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för matematik/naturvetenskap/teknik, Matematiska och systemtekniska institutionen.
  Glimfelt, Thomas
  Växjö universitet, Fakulteten för matematik/naturvetenskap/teknik, Matematiska och systemtekniska institutionen.
  Affärsmodeller inom E-commerce: – Hur lyckas man som småföretagare på Internet2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  To start a company on the Internet is something that has appealed a lot of people during the last couple of years. Some of the companies have succeeded in their struggle but a lot of companies have failed to live out their ambition. This paper deals with the concept of e-commerce and aims to study whether or not the companies that has succeeded has made use of business models and what other factors that is important that you wont find in any written theory.

  The paper also aims to study the concept of business models and what a business model consists of. To be able to do this research we have interviewed three different companies that are all active in e-commerce and have survived for at least three years. Two of the companies are classical web shops that sell products to their customers and the last one is a site with articles about hardware and IT business in general. The company that provides articles receives their incomes from advertising sales.

  The results from these research has been compared to what the theory says to see if the theoretical business models is being used and to see if there are other factors that has impacted the success of the company.

  In the result of the thesis it shows that there are factors where the studied companies have followed the theoretical approaches. But there are also other factors that are important to consider. In the theory part of the thesis the authors put together a research model based on other authors theories on what a small internet based company should think of. With the research model as a base the founders of three small internet based companies were interviewed. From these interviews the authors discovered that there are other important factors that the theory did not bring up. One of those factors is personal engagement which is strongly linked with the personal freedom that you get from running your own Internet based company. Other essential factors that were found are the development of distributor contacts and having a good customer focus.

 • 342.
  Andreev, Andriy
  et al.
  Hanken School of Economics, Helsinki, Finland.
  Argyrou, Argyris
  Hanken School of Economics, Helsinki, Finland.
  Using self-organizing map for data mining: A synthesis with accounting applications2012Inngår i: Data mining: Foundations and intelligent paradigms: Volume 3: Medical, health, social, biological and other applications / [ed] Dawn E. Holmes & Lakhmi C. Jain, Berlin: Springer, 2012, s. 321-342Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The self-organizing map (i.e. SOM) has inspired a voluminous body of literature in a number of diverse research domains. We present a synthesis of the pertinent literature as well as demonstrate, via a case study, how SOM can be applied in clustering accounting databases. The synthesis explicates SOM's theoretical foundations, presents metrics for evaluating its performance, explains the main extensions of SOM, and discusses its main financial applications. The case study illustrates how SOM can identify interesting and meaningful clusters that may exist in accounting databases. The paper extends the relevant literature in that it synthesises and clarifies the salient features of a research area that intersects the domains of SOM, data mining, and accounting. 

 • 343.
  Andrenucci, Andrea
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Creating a Bilingual Psychology Lexikon for Cross Lingual Question Answering, A Follow-up Study2010Inngår i: WEBIST 2010 Abstracts, Institute for Systems and Technologies of Information, Control Communication , 2010Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This paper discusses a follow-up study aimed at investigating the extraction of word relations from a medical parallel corpus in the field of Psychology. Word relations are extracted in order to create a bilingual lexicon for cross lingual question answering between Swedish and English on a medical portal. Six different variants of the corpus were utilized: word inflections with and without POS tagging, syntactically parsed word inflections, lemmas with and without POS tagging, syntactically parsed lemmas. The purpose of the study was to analyze the quality of the word relations obtained from the different versions of the corpus and to understand which version of the corpus was more suitable for extracting a bilingual lexicon in the field of psychology. The word alignments were evaluated with the help of reference data (gold standard) and with measures such as precision and recall.

 • 344.
  Andrenucci, Andrea
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Experiments with Cross-Language Information Retrieval on a Health Portal for Psychology and Psychotherapy2016Inngår i: Exploring Complexity in Health: An Interdisciplinary Systems Approach / [ed] Alexander Hoerbst, Werner O. Hackl, Nicolette de Keizer, Hans-Ulrich Prokosch, Mira Hercigonja-Szekeres, Simon de Lusignan, IOS Press, 2016, s. 75-79Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Few studies have been performed within cross-language information retrieval (CLIR) in the field of psychology and psychotherapy. The aim of this paper is to to analyze and assess the quality of available query translation methods for CLIR on a health portal for psychology. A test base of 100 user queries, 50 Multi Word Units (WUs) and 50 Single WUs, was used. Swedish was the source language and English the target language. Query translation methods based on machine translation (MT) and dictionary look-up were utilized in order to submit query translations to two search engines: Google Site Search and Quick Ask. Standard IR evaluation measures and a qualitative analysis were utilized to assess the results. The lexicon extracted with word alignment of the portal's parallel corpus provided better statistical results among dictionary look-ups. Google Translate provided more linguistically correct translations overall and also delivered better retrieval results in MT.

 • 345.
  Andresen, Christoffer
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Hodosi, Georg
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Saprykina, Irina
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Rusu, Lazar
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  User Acceptance of a Software Tool for Decision Making in IT Outsourcing: A Qualitative Study in Large Companies from Sweden2010Inngår i: Knowledge Management, Information Systems, E-Learning, and Sustainability Research: Proceedings, Part I / [ed] Miltiadis D. Lytras, Patricia Ordonez De Pablos, Adrian Ziderman, Alan Roulstone, Hermann Maurer, Jonathan B. Imber, Springer, 2010, s. 277-288Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Decisions for IT outsourcing are very complex and needs to be supported by considerations based on many (multiple) criteria. In order to facilitate the use of a specific tool by a decision-maker in IT outsourcing, we need to find out whether such a tool for this purpose will be accepted or rejected or what improvements must be added to this tool to be accepted by some IT decision makers in large companies from Sweden.

 • 346.
  Andriesse, Carin
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi.
  Edvinsson, Erika
  Högskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi.
  Utvärdering av Business Intelligence system ur ett nytto-perspektiv: En studie om hur företag kan utvärdera nyttan av ett Business Intelligence system före och efter en implementation2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den ökade mängden data i världen leder till att allt fler företag väljer att investera i BI-system som kan stödja hantering och analys av data. Genom att analysera data kan det leda till nytta för företaget som exempelvis bättre kontroll och beslutsunderlag. Samtidigt har utvärderingen av nyttan med systemen inte följt med i samma utveckling som investeringarna. Svårigheten att utvärdera de mjuka och strategiska nyttorna med ett BI-system är en av anledningarna till det. Genom att utvärdera ett BI-system kan företag få en uppfattning av vilka nyttor som uppnåtts och om ytterligare aktiviteter krävs för att öka nyttan. En kvalitativ intervjustudie har utförts på stora tillverkande företag och konsultföretag för att se hur arbetet med utvärdering av nyttor med BI-system går till i praktiken. Studien inkluderar utvärdering både innan och efter en implementation och resulterar i rekommendationer. Studiens resultat visar att det kan skilja sig hur små företag och stora tillverkande företag använder BI-systemet och därmed hur utvärdering bör ske. Det har även påvisats att det bör ske ökad utvärdering efter att BI-systemen införts i företaget. Genom att inkludera utvärdering av delar som påverkar möjligheten att uppnå nytta, såväl som delar som kan påverka utvärderingen, leder det till en mer realistisk utvärdering och därmed en större chans för företag att öka nyttan med sitt BI-system. 

 • 347.
  Andrighetto, Giulia
  et al.
  Institute of Cognitive Science and Technology (CRI), Rome.
  Boella, Guido
  University of Torino.
  Sichman, Jaime
  University of Sao Paulo.
  Verhagen, Harko
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Preface to Special Issue on Social Networks and Multiagent Systems2011Inngår i: Computational and mathematical organization theory, ISSN 1381-298X, E-ISSN 1572-9346, Vol. 14, nr 4, s. 315-317Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 348.
  Andrén Eggeborn, Therése
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för informatik (IK).
  En utvärdering av hur Business Intelligence mognaden kan öka: - Att hantera, analysera och presentera data av ett återkommande enkätresultat2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 349. Andujar, Carlos
  et al.
  Schiaffonati, Viola
  Schreiber, Fabio A.
  Tanca, Letizia
  Tedre, Matti
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  van Hee, Kees
  van Leeuwen, Jan
  The role and relevance of experimentation in informatics2013Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Informatics is a relatively young field within science and engineering. Its research and development methodologies build on the scientific and design methodologies in the classical areas, often with new elements to it. We take an in-depth look at one of the less well-understood methodologies in informatics, namely experimentation. What does it mean to do experiments in informatics? Does it make sense to ‘import’ traditional principles of experimentation from classical disciplines into the field of computing and information processing? How should experiments be documented? These are some of the questions that are treated. The report argues for the key role of empirical research and experimentation in contemporary Informatics. Many IT systems, large and small, can only be designed sensibly with the help of experiments. We recommend that professionals and students alike are well-educated in the principles of sound experimentation in Informatics. We also recommend that experimentation protocols are used and standardized as part of the experimental method in Informatics.

 • 350.
  Angelakis, Vangelis
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Kommunikations- och transportsystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Askoxylakis, Ioannis
  FORTH, Institute of Computer Science, Greece.
  Fowler, Scott
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Kommunikations- och transportsystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Gundlegård, David
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Kommunikations- och transportsystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Traganitis, Apostolos
  FORTH, Institute of Computer Science, Greece.
  Yuan, Di
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Kommunikations- och transportsystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Security and Resilience in Cognitive Radio Networks2011Inngår i: European Research Consortium for Informatics and Mathematics Magazine, ISSN 0926-4981, nr 85, s. 48-49Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  After more than a decade of research, system securityand resilience is now the major technological barrier forthe Cognitive Radio (CR) to be adopted by the telecommunication industry. New ideas are required tomake CR networks secure and robust against attacks taking advantage the inherent characteristics of the CR functionality. This work explores key points that urgentlyneed to be addressed.

45678910 301 - 350 of 7502
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf