Change search
Refine search result
45678910 301 - 350 of 1443
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301.
  Börjesson, Linda
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Brorsson, Lena
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Nordström, Therese
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Intellektuellt kapital: en kvalitativ studie om hur tre banker arbetar med och redovisar det intellektuella kapitalet2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 302.
  Cademan, Arvid
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Henriksson, Richard
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Nyqvist, Viktor
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  The Affect of Counterfeit Products on Luxury Brands: An Empirical Investigation from the Consumer Perspective2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction: Counterfeiting is considered as the crime of the 21st century. A highly affected market of counterfeits is the market of luxury branded goods. These goods are bought by consumers who want to express their social class and belonging by being admired, recognized and accepted by other people. The counterfeits of luxury brands that flourish on the market makes it possible for anyone to be a luxury brand user which is against the core of luxury brand, which strives for a low distribution to keep the demand high to be able to keep the consumer associations of luxury brands.

   

  Purpose: The purpose of this thesis is to create knowledge of how counterfeit products affect the consumer perception of luxury brands.

  Methodology: The research approach was a deductive, quantitative research and the data was collected through a questionnaire distributed through Facebook and the internal e-mail of the Linnaeus University. The sample frame was generation Y in Sweden. A total of 432 completed questionnaires were collected and was the foundation for the analysis and result.

   

  Conclusion: The consumers' perception of counterfeit products have a negative effect on the consumer perception of luxury brands. Both the consumer's brand associations and how consumers perceive the quality of luxury brands are affected by counterfeit products. However, what the consequences are of this negative relationship cannot be answered by the result of this thesis.

 • 303.
  Caesar, Emil
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Carlsson, Martin
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Det var en gång en idé...: Ledningens roll för stimulation till kreativitet och tillvaratagande av anställdas idéer2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  To study how the management in Scandinavian theme parks takes benefit from the creativity of employees, by stimulating to a creative working climate and making use of employee ideas.

 • 304.
  Cai, Guangning
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Cottage mobile phones in China2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 305.
  Cakure, Zane
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Druskinyte, Raimonda
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Söderberg, Elina
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  The generator of innovations: The case of Swedish entrepreneurs and innovation creation in Lithuania2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to analyze Swedish entrepreneurs and how they recognize opportunities in transition economies. In order to reach the intention of thesis, a case study of three Swedish firms have been conducted with interviews.

  Theoretical framework consists of the entrepreneurship theory, opportunity recognition process and innovations which all are relevant to the study and research questions. The empirical findings include the case firms view on entrepreneurial characteristics, opportunities and innovations.

  The conclusions of the thesis are that opportunities are recognized by individuals with specific characteristics. Suppliers, customers and agents can influence opportunity recognition process and direction.

 • 306.
  Calogero, Alfeo
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Yasin, Halici
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  How to cope with uncertainty and chaos: An optimistic view2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aims of this thesis is to discuss and try to found out the requested competencies for leaders during crisis

 • 307.
  Carlbrant, Thérése
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Ellfors, Stephanie
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Svenska miljöteknikföretag i Kina: En studie om företags internationalisering på avlägsna marknader2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Examensarbete i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Marknadsföring, 2012.

  Författare:

  Therése Carlbrant, Stephanie Ellfors

  Handledare:

  Anders Pehrsson

  Titel:

  Svenska miljöteknikföretag i Kina

  Bakgrund:

  Det satsas just nu mycket resurser på svensk miljöteknik eftersom dagens klimatomställningar är en stor utmaning och är en utav Regeringens prioriterade områden. På senare år har exporten av miljöteknik ökat men i förhållande till den totala andelen varuexport är den fortfarande låg. En av Sveriges största mottagarland är Kina. Kinas miljöproblem förväntas bli värre för varje år och landets ledare har utvecklat en viss insikt på senare år i den växande miljöproblematiken men det finns mycket kvar att arbeta med. Regeringen har tagit fram åtgärder och strategier för att främja svensk miljöteknik bland annat är Kina ett prioriterat land. Med hänsyn till detta finns det ett behov av att studera vilka faktorer som bidrar till export och etablering på utländska marknader och vilka faktorer som påverkar företagen i deras utlandsetableringar.

  Syfte:

  Syftet med denna studie är att öka förståelsen för företags internationalisering på avlägsna marknader.

  Problemformulering:

  Denna studie består av en problemformulering och är följande; Hur påverkar externa faktorer företags etableringsformer på kulturellt och geografiskt avlägsna marknader?

  Metod:

  Det empiriska underlaget består av kvalitativa studier baserade på fyra semistrukturerade intervjuer med personal från Absolent AB, Envac AB, ITT Water & Wastewater AB samt Exportrådet.

  Slutsatser:

  Våra studieresultat baserade på tre fallstudier visar på samband mellan host-country factors i form av kulturella skillnader och marknadsattraktivitet och val av etableringsform. Resultaten visar också på samband mellan host-country factors och inträdesbarriärer. De senare påverkar dock inte valet av etableringsform. Vi har även studerat påverkan av home-country factors på val av etableringsform men resultaten visar inte på ett tydligt samband. De studerade företagen har med anledning av dessa faktorer valt att etablera helägda dotterbolag.

 • 308.
  Carlman, Adam
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Ericson, Katja
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Larsson, Niklas
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Försäkringsbranschen: ett nödvändigt ont?2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper examines how companies in a transparent industry work to satisfy the customer in an extended way, to offer value added products that in the end enables the customer to be loyal to the company. We have studied the insurance industry in Sweden and have focused on five different insurance companies. Four of them, Folksam, Länsförsäkringar, Trygg-Hansa and Dina Försäkringar, where we have focused on Ölands Försäkringar which is part of the Dina Försäkringar group, are some of the largest insurance companies in Sweden. The fourth company is Swedbank which is a bank that has started to offer insurances.

  Our results demonstrate that it is important for the company to see the customer not only in a profitability aspect; the company has to find out what the customer gets in return. In that case the possibility for the customer to change company decreases and the chance that the customer becomes loyal increases. Therefore we have built a model that illustrates how we think the relationship should look like between the company, the staff and the customer. The key solution, according to us due to our results, is for the company to show loyalty towards the customer as to the staff.

 • 309.
  Carlqvist, Catharina
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Nilsson, Pia
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Petersson, Andreas
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Vad motiverar svenska tjänstemän?: en studie av inställningen till motivationshöjande incitament2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I den allt hårdare konkurrensen har företagen blivit mer beroende av att ha motiverade medarbetare. Ett sätt att skapa motivation är genom bonus, men även ickemonetära incitament kan leda till att medarbetarna blir mer motiverade.

  Syfte: Syftet med vår uppsats är att undersöka vad som motiverar svenska tjänstemän och deras inställning till olika motivationshöjande incitament i relation till den teori som finns skriven i ämnet.

  Avgränsningar: Uppsatsen är begränsad till svenska tjänstemän i icke chefsposition som idag inte har några individuella monetära bonusar.

  Metod: Primärdata är insamlat i en kvantitativ enkätundersökning på två företag och en akademisk institution. Sekundärdata är insamlat genom litteratur och artiklar. En deduktiv ansats och ett positivistiskt förhållningssätt används. Teorin ligger till grund för enkäten.

  Slutsatser: Det är många faktorer som skapar motivation hos svenska tjänstemän. I grunden måste alltid en acceptabel lön finnas. Sedan motiverar saker som omväxlande arbetsuppgifter och arbetskamrater. Arbetskamraternas stora inverkan på motivationen är ett resultat som skiljer vår undersökning mot t.ex. Herzbergs teori i ämnet. De icke monetära incitament som är mest motiverande är kopplade till medarbetarnas individuella utveckling.

  Förslag till fortsatt forskning: Varför arbetskamraternas inverkan på motivationen är av så stor betydelse för svenska tjänstemän och om det kan vara kopplat till landets kultur.

 • 310.
  Carlson, Emelie
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Karlström, Johanna
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Ahlberg, Caroline
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Internal Branding: An Empirical Study within the Swedish Bank Industry, an Employees Perspective 2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The service sector’s constant growth is followed by an increasing competition among service companies. Followed by this, the process of internal branding has become essential within the service brand building process, i.e. aligning the service company’s brand promise with employees’ behavior. Hence, customer- facing employees within the service organization have become a valuable and competitive asset as they manage to deliver the brand promise. A literature review showed that understanding the brand promise and brand commitment are two essential drivers of internal branding. An implicit and positive relationship between those two issues was presented. Absence of empirical studies regarding this relationship was revealed.

  The purpose of this thesis is to investigate the relationship between employees’ understanding of the brand and their brand commitment. The purpose motivated a hypothesis; employees understanding of the brand promise are positively associated with their brand commitment. The results are based on a quantitative survey conducted among customer- facing employees within the Swedish bank industry. The analysis is both founded in the discussion of the conceptual literature and the similar completed empirical study that was found within the research area.

  The findings of this research supported this thesis’ hypothesis. The relationship between bank customer- facing employees’ understanding of the brand promise and their brand commitment is shown to be positive and fairly strong. Almost two fifths of brand commitment can be explained by the understanding issue. However, it shows a need for further research in identifying more factors influencing employees’ commitment towards the brand.

 • 311.
  Carlsson, Jenny
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Johansson, Annika
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Destination Schweden: En kvantitativ studie om unga tyskar turisters resande till Sverige2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En av turismindustrins största utmaningar är att identifiera potentiella målgrupper och sedan kunna tillgodose turisters varierade behov. En av de främsta målgrupperna inom svensk turismindustri är turister av tysk nationalitet. VisitSweden menar att de två mest betydelsefulla tyska målgrupperna i Sverige utgörs av WHOPS och barnfamiljer, men det finns ytterligare ett segment av turister vilka anses ha goda framtidsutsikter; nämligen unga turister. Under de senaste åren har det blivit tydligt att unga turister är ett allt viktigare segment inom turismindustrin och utgör en märkbar del av antalet inkommande turister till destinationer runt om i världen.

   

  Med en deduktiv ansats och kvantitativ metod har vi, med hjälp av ett snöbollsurval, genomfört en enkätundersökning på unga tyskar mellan 18-30 år. Utifrån teorier om resmotiv utfördes en studie för att öka kunskapen om unga tyska turisters uppfattning om Sverige som destination och unga tyska turisters resvanor. Studiens huvudsakliga syfte är att göra en inventering av de faktorer som formar unga tyska turisters bild av Sverige som destination samt deras resvanor. Med studien vill vi också belysa resvanor och de allmänna resmotiv som kännetecknar unga tyska turister.

   

  I resultatet av studien framkommer det att de flesta unga tyska turister har en positiv bild av Sverige och är mer än villiga att besöka Sverige. Den största dominerande faktorn i de unga turisternas Sverigebild är utan tvekan naturen. Förutom naturen finner den unga tyska turisten att Sverige står för fridfullhet, frisk luft och att det är ett relativt säkert land. En majoritet av unga tyska turister är självständiga och vill arrangera sina resor själva. De huvudsakliga resmotiv som ligger till grund för viljan att besöka Sverige är att lära känna landets kultur och människor, besöka turisthistoriska attraktioner på egen hand, få lugn och ro, utöva sport- och fritidsaktiviteter samt utbildning.

 • 312.
  Carlsson, Johanna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Andersson, Emelie
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Outsourcing av ekonomifunktionen2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Titel: Outsourcing av ekonomifunktionen

  Ämne: Företagsekonomi

  Författare: Emelie Andersson och Johanna Carlsson

  Handledare: Thomas Karlsson

   

  Bakgrund: Begreppet outsourcing föddes utifrån erfarenheterna som uppkom under IT-eran. Bakgrunden till outsourcing är att företag insåg fördelen med att använda sig av externa specialister inom de områden som företagen inte själva hade kompetenser och resurser inom. Ekonomifunktionen ses inte som en kärnfunktion som behöver skötas i företaget, utan den kan läggas ut på ett annat företag.

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka varför företag väljer att outsourca hela eller delar av ekonomifunktionen samt hur det är möjligt att fortfarande ha kontroll över företagets ekonomifunktion och verksamhet.

  Metod: Vi har analyserat vilka orsaker som ligger bakom varför företag väljer att outsourca eller insourca hela eller delar av ekonomifunktionen genom att genomföra en kvalitativ studie. I studien har vi intervjuat fem representanter från fem olika företag inom olika branscher.

  Slutsatser: Företag outsourcar eller insourcar främst för att få tillgång till specifik kompetens som saknas i företaget. En annan orsak som framkommit i undersökningen är att företag väljer att lägga ut hela eller delar av ekonomifunktionen för att få loss tid till annat. Anledningen till att vissa företag väljer att outsourca medan andra väljer att insourca beror oftast på företagens storlek och situation men även teknik och mjukvara har betydelse. Huruvida företag förlorar kontroll över ekonomifunktionen och verksamheten eller inte har att göra med hur avtalen är utformade och företagens intresse för ekonomin. 

 • 313.
  Carlsson, Magnus
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Does Hiring Discrimination Cause Gender Segregation in the Swedish Labor Market?2011In: Feminist Economics, ISSN 1354-5701, E-ISSN 1466-4372, Vol. 7, no 3, p. 71-102Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper studies gender discrimination at hiring in the Swedish labor market. It examines data compiled from an experiment conducted in 2005–6 in which two qualitatively identical applications, one with a woman's name on it and the other with a man's name, were sent to employers advertising positions in Stockholm and Gothenburg (the two largest labor markets in Sweden). The study adds to previous international field experiments by providing additional analysis of the Swedish labor market to determine whether hiring discrimination is a primary cause of occupational gender segregation. The results show that, on average, women have a somewhat higher callback rate to interview in female-dominated occupations, while in male-dominated occupations there is no evidence of gender difference. These findings suggest that the bulk of the prevailing gender segregation in Sweden cannot be explained by discrimination in hiring.

 • 314.
  Carlsson, Magnus
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Employer Attitudes, the Marginal Employer and the Ethnic Wage Gap.2011Conference paper (Refereed)
 • 315.
  Carlsson, Magnus
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Ethnic discrimination and attitudes towards immigrants: Conference on immigration and labor market integration, IFAU, Uppsala, Sweden2010Conference paper (Other academic)
 • 316.
  Carlsson, Magnus
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Experimental Evidence of Discrimination in the Hiring of 1st and 2nd Generation Immigrants2010In: Labour, ISSN 1121-7081, E-ISSN 1467-9914, Vol. 24, no 3, p. 263-278Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Previous field experiments that study ethnic discrimination in the labour market are extended in this paper, which outlines a study comparing discrimination of first- and second-generation immigrants. Qualitatively identical resumes, belonging to first- and second-generation immigrants from the Middle East, were sent to employers in Sweden that had advertised for labour. The findings suggest, somewhat unexpectedly, that first- and second-generation immigrants have essentially the same probability of being invited to a job interview, which in turn is significantly lower than the probability of invitation to interview for natives.

 • 317.
  Carlsson, Magnus
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  The Measured Degree of Hiring Discrimination and the Level of Standardization of the Job Applicants´ Qualifications in Field Experiments2010Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The idea with using field experiments for measuring discrimination in hiring is basically making all variables of a job applicant that are observable to the employer also observable to the researcher. This in turn should provide scope for measuring the true level of discrimination in hiring, which is very challenging if traditional ex post regression analysis of public microdata is used. However, most of the conducted field experiments have so far ignored that at what level the observable characteristics of the job candidates are standardized by the experiment might influence the measured degree of discrimination. In the current paper, a simple framework is first presented to illustrate the issue and then data from a field experiment conducted in the Swedish labor market is utilized to empirically analyze the question. The analysis show that the predicted difference in callback rate to a job interview between applicants with a typical Swedish and a typical Arabic name varies significantly over applications with different attributes attached. The conclusion is that studies which standardize the characteristics of the job applicants at a particular level might obtain very non generalizable results. At the end of the paper, we give some suggestions for how the field experimental methodology might be improved.

 • 318.
  Carlsson, Magnus
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Är förkunskaper verkligen viktiga för framgångsrika högre studier?: En analys av studieresultatet på en grundläggande högskolekurs i statistik2012In: Högre Utbildning, ISSN 2000-7558, E-ISSN 2000-7558, Vol. 2, no 1, p. 33-46Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Studien undersöker vilken betydelse goda gymnasiala förkunskaper i matematik har för studieresultatet på en kurs i grundläggande statistik på högskolenivå. Särskilt fokus är på betydelsen av studenternas gymnasiala förkunskaper 1) i sådan matematik som ingår i behörig-hetskraven och 2) i form av extra kurser matematik som lästs utöver behörighetskraven. Data erhålls genom att på individnivå länka samman tentamensresultat på en statistikkurs med uppgifter kring studenternas gymnasiala meriter i ämnet matematik. Något förvånande – och i kontrast till tidigare studier – är det inget i resultaten som indikerar att extra kurser i matematik utöver behörighetskraven har betydelse för studieresultatet på statistikkursen. Istället tycks det vara vilket betyg studenterna har på de mer elementära matematikkurserna som ingår i behörighetskraven som är viktigt. En tolkning av resultaten är att en grundläggande högskolekurs i statistik inte kräver särskilt mycket matematiskt kunnande, utan att det är allmänna kognitiva förmågor som intuition, logiskt tänkande och problemlösningsförmåga som är viktiga och att betygen på de mest elementära matematikkurserna på gymnasiet speglar sådana förmågor

 • 319.
  Carlsson, Magnus
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Eriksson, Stefan
  Uppsala University, Sweden.
  Do reported attitudes towards immigrants predict ethnic discrimination?2012Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Reported attitudes towards immigrants are sometimes used as a proxy for ethnic discrimination. However, there is little empirical evidence of a link between attitudes and discrimination. In this paper, we use survey data on people’s attitudes towards immigrants combined with data on ethnic discrimination from a field experiment in the Swedish housing market to re-examine this issue. We find clear evidence of a link between reported attitudes towards immigrants and the extent of ethnic discrimination at the municipality level. Thus, in contrast to most prior studies, our results suggest that reported attitudes may be a useful proxy for ethnic discrimination.

 • 320.
  Carlsson, Magnus
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Rooth, Dan-Olof
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Can media attention about tests of ethnic discrimination change the employers’ behaviour?2012Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Situation testing is used to investigate whether employers discriminate when hiring. This study analyzes whether authorities can implement such situation tests to hinder ethnic discrimination and enforce anti-discrimination legislation more effectively by taking advantage of the opportunities provided by news media coverage. To this end, we use unique data that relates an exogenous shock, in the form of extensive media coverage of situation testing conducted in the labor market, to data on employers´ actual discriminatory behavior collected in two situation-testing field experiments. The media coverage, which luckily occurred in the middle of these experiments, and implementation of a difference-in-difference methodology make a causal interpretation of the results possible. Based on previous studies that have shown how the news media can affect economic outcomes, the hypothesis here is that such information, as the news media provided in this case, leads to a decline in the degree of discrimination in the labor market. However, the results reveal no sign of employers changing their hiring practices after the media coverage.

 • 321.
  Carlsson, Magnus
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Rooth, Dan-Olof
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Employer attitudes, the marginal employer and the ethnic wage gap2012Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Ethnic minorities have lower wages compared to the ethnic majority in most EU-countries. However, to what extent these wage gaps are the result of prejudice toward ethnic minority workers is virtually unknown. This study sets out to examine what role prejudice play in the creation of the ethnic wage gap in one of Europe's most egalitarian countries, Sweden. The analysis takes into account the important distinction between average employer attitudes and the attitude of the marginal employer. Our results confirm that the attitudes of the marginal employer – but not those of the average employer – are important for the ethnic wage gap. This relationship becomes even stronger when potential measurement error and other forms of endogeneity are accounted for by controlling for a rich set of variables and implementing instrumental variable techniques.

 • 322.
  Carlsson, Magnus
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Rooth, Dan-Olof
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Identifying preference-based employer discrimination: a field experiment2012Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The standard correspondence testing experiment does not identify whether employer prejudice, as opposed to statistical discrimination, drives discriminatory behavior when hiring. This article proposes a new methodology using geographic variation to explore the link between employer attitudes toward ethnic minorities and the ethnic difference in callbacks for a job interview. Using already existing Swedish data we find that a randomly selected employer is more likely to discriminate against a minority job applicant in regions where the average employer has more negative attitudes.

 • 323.
  Carlsson, Magnus
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Rooth, Dan-Olof
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Revealing taste-based discrimination in hiring: a correspondence testing experiment with geographic variation2012In: Applied Economics Letters, ISSN 1350-4851, E-ISSN 1466-4291, Vol. 19, no 18, p. 1861-1864Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The standard Correspondence Testing Experiment (CTE) does not identify whether employer prejudice, as opposed to statistical discrimination, drives discriminatory behaviour when hiring. This article proposes a new methodology using geographic variation to explore the link between employer attitudes towards ethnic minorities and the ethnic difference in callbacks for a job interview. Using already existing Swedish data we find that a randomly selected employer is more likely to discriminate against a minority job applicant in regions where the average employer has more negative attitudes.

 • 324.
  Carlsson, Magnus
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Rooth, Dan-Olof
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  The Power of Media and Changes in Discriminatory Behavior among Employers2012In: Journal of Media Economics, ISSN 0899-7764, E-ISSN 1532-7736, Vol. 25, no 2, p. 98-108Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study analyzes whether news media coverage of discrimination testing in the labor market leads to a lower degree of ethnic discrimination in hiring. To this end, unique data is used that relates an exogenous shock, in the form of extensive media coverage of discrimination testing, to data on employers' actual discriminatory behavior collected in 2 field experiments. The results reveal no sign of employers changing their hiring practices after the media coverage.

 • 325.
  Carlsson, Martin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Riberth, Anna
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Thörne, Emil
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Employer Branding: Ekonomstudenters attityder till framtida arbetsgivare, en studie om arbetsgivarvarumärkets betydelse och talangidentifiering2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: "There is a war for talent, and it will intensify" McKinsey Quarterly wrote back in 1998 and referred to the increased competition on the market of employers among talented and skilled employees who can help the company develop. The importance of human capital has been specifically noticed in today‟s many knowledge intensive companies, among them the accounting- and consulting businesses, in the mean time as demographical changes contribute to an increased trend of talent shortage. Generation Y is known as career hungry and active resume hunters. Because of that there is a fight between the employers to find and attract the talents among these, this could be done by developing an attractive employer brand and by knowing their target group, this could be done by acquiring knowledge about their preferences and what motivate them in their professional role.

  Purpose: "From a group of business students identify talent qualities, and explain which are the key factors that make an employer attractive from the considered 'talents' perspective."

  Research question: Which are the key factors when the considered "talents" choose their future employer?

  Methodology: The thesis has taken a primarily quantitative research design that takes a deductive focus. Further on the thesis takes an objectivistic ontological statement and a positivistic view of what knowledge is when it comes to epistemology. The gathering of data has been done through a survey and by two meetings with employees at the case company which have influenced the construction of the survey that has been distributed to a non probability sample as a digital survey online to 100 respondents. The answering frequency was 52 percent. A method for talent estimation has been developed by the authors to estimate the talent qualities among the respondents. These "talent scores" were analyzed och compared with the questions concern-ing attitudes to future employers.

  Research findings: From this study it was clear that talent qualities were possible to estimate and that there were big differences among students in this aspect. The study also identified several differences and tendencies to differences among the more talented group compared to the less talented. The properties that had a relation to "talent" were a unity among the employees at the company, that the student shared values with the company and that development and professional training of the employees were in focus of the company.

 • 326.
  Carlsson, Oscar
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Söderling, Joakim
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Aid through trade2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Degree project in Business Economics, School of Business and Economics at Linnaeus University, Bachelor thesis Course 2EB00E, spring 2011

  Authors: Joakim Söderling 860920, Oscar Carlsson 861021

  Supervisor: Michaela Sandell

  Examiner: Richard Nakamura

  Title: Aid through trade – An ethnographical minor field study in the Gambia

  Background: Since Sweden’s fund giving started the overall aim has been to raise people’s living conditions in poorer countries. By having this goal Sweden’s fund giving has changed over the last 50 years during four different eras; Trickle Down, Social Satisfier, Economical Reforms and Governance. Lately, however, criticism regarding whether aid is contributing or not to a less developed country has arisen with questions such as that aid are designed by the fund givers and lack of fieldworkers.

  Gambia is a development country situated in the poorest area of the poorest continent. The Gambia’s general annual salary is 12,000 Dalasi (3,000 SEC) and poverty is widespread. Entrepreneurship has, however, been noticed as a key-factor for the people and the country’s development.

  Research question: How should aid for entrepreneurship be designed to promote development in the Gambia?

  Purpose: To retell the Gambian point of view regarding aid and what type of aid for entrepreneurship that is promoting domestic development in the Gambia.

  Delimitations: We have chosen to sort out fund organizations of social nature, such as schools and healthcare organizations. We have also delimitated out study to micro-level.

  Method: We have implemented a qualitative abductive micro-ethnographical field study in which we took the open role as participants as observers. The thesis’ selections are based upon snowball effect and convenience sampling.

  Conclusions: Aid should be given to women up-country, privately and openly, in the form of material and within a cooperation between fund giver and fund taker. We have also created a model as a recommendation made from our experiences of the Gambian people.

  Keywords: The Gambia, aid, funds, entrepreneurship, ethnography, development.

 • 327.
  Carlund, Jonas
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Nyberg, Viktor
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  I en värld full av betalningar...2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  : Andelen kortbetalningar ökar varje år, trots detta pågår det ständigt en diskussion om nya betalningslösningar. Anledningen är bland annat att kontanthanteringen och säkerheten anses kunna bli effektivare. Snabbare köpprocess och nya marknadsföringsmetoder är andra delar som en ny betalningslösning anses kunna bidra med till ett samhälle där konkurrensen är stenhård. Detta gör att betalningslösningar är ett intressant ämne att fördjupa sig i.

  Syfte

  : Syftet med uppsatsen är att skapa ökad förståelse för vad som är viktigt och vad som ligger till grund för att en ny teknologisk lösning ska kunna resultera i upplevt kundvärde.

  Vi avser att beskriva och analysera värde och värdeskapande för att sedan dra paralleller till hur en ny teknologisk lösning kan dra nytta av detta för att ett kundvärde ska uppstå.

  Metod

  : Metoden som vi har använt oss av för denna uppsats är kvalitativ som har präglats av en abduktiv ansats. Det empiriska materialet har vi samlat in genom fem intervjuer. De fem intervjuerna har vi sedan valt att dela in i ett användarperspektiv och utvecklarperspektiv.

  Referensram: Vi har angripit problemställningen genom att ge en rad olika definitioner av värde. Följaktligen har vi använt oss av teori som förklarar värdeskapande utifrån ett

  service dominant logic (S-D)/relations perspektiv, för att sedan bygga på med teori angående servicesystemet för att få en bild av vilka komponenter som ingår i värdeskapande. Men också för att få förståelse för hur teknologi förhåller sig inom servicesystemet.

  Slutsatser: Forskningen tyder på att en ny betalningslösning kommer att integreras med mobiltelefonen. Detta då mobiltelefonen är en infrastruktur som kunden väl känner till. Mobilen anses vidare vara en plattform där det enkelt går att lägga till nya tilläggstjänster för att leva upp till kundens förväntningar. Förutom tilläggstjänster visar forskningen att det finns ett antal förutsättningar som med fördel ska tas i beaktande för att skapa kundvärde.

 • 328.
  Carnero, Miguel
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics. Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Marketing.
  Weishaupt, Laura
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics. Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Marketing.
  Masters of Agility: A Study of How Small- and Medium-Sized E-Businesses Use Their Human Resource Management to Succeed in a Complex Environment2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  SMEs are a type of business that has been intensively studied with regards to many different aspects, given that they are known as the engines of economies. Also, the adoption of the e-channel by SMEs has been researched widely. Yet, scarce research exists on e-businesses that do not have a physical point of sale – a rather new phenomenon that has changed the business world permanently. Especially the number of SME e-businesses increases rapidly and this type of business has not sufficiently been researched. E-businesses, given their own nature, are very exposed to external factors and competition, thus they have the need to be agile to remain relevant. Furthermore, it is known that HR are one of the most important resources in every business, and weigh even more in small businesses.

  This study aims at researching the existing gap in academic literature on e-businesses by shedding light on the general structures of the businesses HRM. Moreover, the concept of business agility in the context of SME e-businesses, which enables the businesses to cope with a complex and ever-changing environment, and how this characteristic can be fostered through HRM, is researched by this study. This study is based on a qualitative multiple case study of seven SME e-businesses from Germany and Sweden. The interviews were conducted face-to-face or via Skype with the HR responsible of the companies.

  The general HRM structures and activities were analyzed in SME e-businesses, as well as their contribution to eight agility characteristics, identified by previous research in different contexts: contextual clarity, common purpose, commensurate returns, flexible organizational structures, continuous learning, autonomy and accountability, personal growth and collaboration. Furthermore, three agility characteristics that can be revealed by the workforce of a company were analyzed: proactivity, adaptability and generativity.

  We conclude that the general HRM structures and activities reveal characteristics of typical SMEs as well as of large e-businesses. Furthermore, this study found, that business agility is generally fostered through surprisingly well-formalized HRM activities. Common purpose, commensurate returns, continuous learning, collaboration and generativity are the characteristics towards business agility that are fostered the most through HRM in SME e-businesses.

 • 329.
  Cavalli-Björkman, Christoffer
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Lundblad, Nicklas
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Placing The Keg: How Five Swedish Microbreweries Position Themselves2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In recent years, microbreweries have become increasingly popular in both Sweden and abroad. These breweries focus on producing beer on a smaller scale, with craftsmanship and high-quality raw material as guiding principles. Today, there are around 50 microbreweries in Sweden with different backgrounds, sizes, locations, and lifespan.

  Given this increase in microbreweries in Sweden, the need for establishing a sturdy position on this evolving market is becoming increasingly important, and seeing that the  microbreweries in this study consist of less than 13 employees, specialized knowledge of each employee becomes pivotal for the organizations’ survival and competitiveness. Therefore, the need for finding and utilizing organizational capabilities that helps them to establish and sustain a certain positioning strategy increases.

  In this thesis, we have interviewed and investigated five Swedish microbreweries with the purpose of describing how these microbreweries position themselves and how organizational capabilities facilitate them in reaching their positioning strategy.

  We investigated the microbreweries by using a qualitative research approach and designed case studies on each, which was based on both primary and secondary data. We interviewed these microbreweries by telephone, using a semi-structured interview form.

  Each case study was then analyzed using Hooley et al’s (1998) positioning dimensions, Porter’s (1996) positioning bases, and theories concerning organizational capabilities. The study concludes that microbreweries position themselves as a high-quality alternative, and tend to base their positioning strategy upon a needs-based view of positioning. The organizational capabilities that facilitate them in the reaching of their positioning strategies were experience, knowledge, motivation, teamwork, self-criticism, and industrial thinking.

 • 330.
  Cedergren, Jacob
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Pettersson, Adam
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Skelterwijk, Hampus
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Affärssystemens påverkan på ekonomistyrningen: En fallstudie på VIDA AB2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Bachelor thesis, Controller, Program of Master of Science in Business and Economics, School of Business and Economics at Linneaus University in Växjö, Sweden, Course Code: 2FE13E:3, Spring 2012 Authors: Jacob Cedergren, Adam Pettersson, Hampus Skelterwijk

  Supervisor: Anders Jerreling

  Title: The ERP-systems impact of the management control - a case study of VIDA AB Original Title: Affärssystemens påverkan på ekonomistyrningen - en fallstudie på VIDA AB

  Background: New technology has given businesses new opportunities to use and store information and the current information systems has changed the way of working in more or less all sectors and operations. ERP-systems have been one of the most important IT innovations in the past decade. The potential of a properly implemented ERP-system is great because it has got the ability to link the company’s different areas together. Despite its many advantages, there are several examples of cases where the acquisition and implementation has been a total failure. For this reason, the lack of knowledge and experience regarding ERP-systems and its impact on businesses management control, has been recognized.

  Purpose: The study aims to describe and explain how the implementations of ERP- systems have affected the management control within a company.

  Method: The thesis consists of a qualitative case study of VIDA AB where the empirical results have been compared with theories ragarding management control and ERP-systems.

  Conclusion: The authors have focused mostly on the financial terms budgeting, cost accounting, management accounting and performance measurement. Regarding the impact ERP-systems have on these methods of control within the VIDA organization, the authors have found that some of them are being affected while others do not to the same extent. Furthermore, the authors have found that the ERP-systems in general generate enormous benefits for VIDA, but if they are not provided with accurate information their significance is limited for its usage in the management control.

  Keywords: ERP-systems, Management Control, Budgeting, Cost Accounting, Management Accounting, Performance Management, Information Systems

 • 331.
  Cederholm, Christoffer
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Drijovski, Oliver
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Corporate Social Responsibility: A brilliant term: but what is the point?2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose

  The purpose of this paper is to examine the term CSR and analyze the meaning of the term. This paper also aims to explain why companies work with CSR and how customers’ in general are affected by CSR.

  Methodology

  We have done a multiple-case study at Electrolux AB, Swedbank AB, and Swedish Match AB. We performed a telephone interview with one CSR responsible person at each company. We also did a customer survey in order to find out what the customers think about the companies social responsibilities. The paper is based on an abductive reasoning and a qualitative research design.

  Theoretical perspectives

  The theoretical framework describes the term CSR, different aspects and opinions about CSR, sustainability reporting, and the correlation between CSR and economic viability. We have also described two relevant theories, the stakeholder theory and the legitimacy theory, which both affect the companies’ work with CSR.

  Conclusions

  CSR is a term which describes companies’ responsibility towards the society. The term CSR includes economic, social, environmental, ethical, and legal aspects. All of these aspects must be considered and interact with each other to reach the ultimate goal, sustainability. CSR is essential to customers and may therefore give responsible companies’ a competitive advantage and contribute to long-term economic viability.

 • 332.
  Cederlöf, Helena
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Sociala medier: Arbetsgivares möjligheter skydda sig mot vad arbetstagare skriver i sociala medier2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The main purpose of this essay is to investigate the legal position for employers concerning protection against what employees can express about one’s employer in social media.

  It may regard dissatisfaction concerning employment, tort or so-called whistleblowing. The spread through social media may be comprehensive and thus cause more damage to the employer.

  Employees within the public sector as well as in the private are protected by the liberty of speech, which is constitutional, even the protection of sources or the right to criticize can offer some protection. This gives the employees the possibility to widely express themselves in private social media as long as it can’t be classified as a violation, which per se is very rare.

  However, certain differences between the both sectors will be pointed out.

  There are still no constitutional rights regarding social media, but a grey area has emerged concerning the legal position. Loyalty should be considered and the right to criticize be regulated in agreements as well as in legal usage. Within the public sector loyalty may step back in favor of the liberty of speech, as the social interest are crucial and the right to criticize even more so.

  In Sweden, employees – both in public and private sector – have a legal protection regarding one’s employment among others through Labour law. Regarding so-called whistleblowing there is still no legislation.

  As an employer it is possible through creating a policy for the company employed regarding the use of social media which will form a security for both parties.

 • 333.
  Cehic, Erna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Hajiric, Nerma
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Skillnader i förväntningsgap mellan ägare i företag med och utan revisionsplikt2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I takt med att lagar, redovisningsnormer och skattesystem ändras, ställer företagens intressenter allt mer krav på den ekonomiska informationen. Detta bidrar till att förväntningarna på revisorn ständigt ändras liksom revisorns uppgifter vilket ger utrymme för ett gap mellan revisorns uppgifter och förväntningar som ägare och andra intressenter har på en revisor. Den 1 november 2010 avskaffades dock revisionsplikten för små aktiebolag i Sverige. Detta innebar att ca 250 000 aktiebolag nu kan välja bort revision.

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att identifiera och förstå faktorer som påverkar förväntningsgapet mellan ägare och revisorn, för att sedan kunna undersöka hur gapet skiljer sig åt mellan företag med respektive utan revisionsplikt.

  Metod: För att uppnå syftet användes både en kvalitativ metod i form av intervjuer och en kvantitativ metod i form enkät som skickades till drygt 2200 små aktiebolag runt om i Sverige. I intervjun ställdes frågor där vi bad respondenterna uttrycka sig om vilka förväntningar de hade på revisorn och revisionen när företaget startades och om dessa uppfylldes eller inte. Detta för att dels identifiera nya faktorer till förväntningsgap samt att identifiera om ett förväntningsgap förelåg. 

  Resultat: Det finns överlag inga skillnader i förväntningsgap mellan ägare i företag med och utan revisionsplikt, förutom när det gäller vilka garantier en revisor kan ge, där ägare i företag med revisionsplikt hade ett mycket större förväntningsgap än ägare i företag utan revisionsplikt. Revisionspliktens avskaffande har dock inte motiverat ägare utan revisionsplikt att söka information om vilken tjänst de köper. De uppfattningar ägarna har skapat sig angående revisorns uppgifter och revisionen är baserade på ägarnas egna erfarenheter. Det finns heller inga signifikanta skillnader mellan förväntningsgap och kön, vilket behov företaget har av revisionen, ägarens utbildningsnivå etcetera.

 • 334.
  Chahoud, Lucy
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Ghaziri, Ghada
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Gina Tricots varumärke: - från avsändare till mottagare2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 335.
  Chaitas, Jan
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Karlsson, Inger
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Krznar, Mats
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Kortare Väntan inom Migrationsverket: Hur får ledare medarbetarna att nå målen i Lean?2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  : För ett par år sedan började Migrationsverket att införa Lean med syfte att få ner sin handläggningstid från sex månader till tre månader för asylsökande. Lean-metoden kom därmed att kallas "Kortare Väntan". Det finns inte mycket forskning som ger en samlad bild kring vilka de viktiga faktorerna är för att lyckas med implementeringen av ett Lean-projekt.

  Syfte

  : Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på vilka de viktigaste faktorerna är för att ledare ska lyckas få medarbetarna att nå de i Lean uppsatta målen. Detta studeras utifrån ett ledarskapsperspektiv i valda delar inom Migrationsverket och jämförs med medarbetarnas perspektiv på ämnet i fråga.

  Avgränsningar

  : Uppsatsens avgränsning är Migrationsverkets mottagningsenheter i Alvesta samt Kristianstad/Karlskrona, även Norrköping och Stockholm ingår här då det är där Generaldirektör och Verksamhetschef är placerade.

  Metod

  : Uppsatsen är en fallstudie. För att komma fram till svaren har vi intervjuat fyra chefer: Generaldirektören, Verksamhetschefen för mottagning och två Enhetschefer. Vi har kompletterat våra intervjuer med en enkät som vi skickat ut till medarbetarna som leds av de Enhetschefer som vi intervjuat.

  Resultat, slutsatser:

  Då Migrationsverkets asylprocess drog ut på tiden allt mer bestämdes att något skulle göras. Ledningsgruppen tog kontakt med konsultfirman McKinsey som tog fram ett förslag tillsammans med Migrationsverket att Lean kunde vara rätt väg att gå. Lean har blivit Migrationsverkets sätt för att följa upp och kvalitetssäkra arbetsmetoden. Enligt Migrationsverkets ledning har väntan kortats efter att Lean infördes. Både cheferna och medarbetarna är överens om att de fick kunskap kring hur Lean kunde förbättra verksamheten. Införandet av Lean stred mot kulturen som rådde på Migrationsverket, det är både chefer och medarbetarna överens om. Migrationsverkets ledning har ändå sett att väntan för de asylsökande har kortats, medarbetarna har redan nu nått många av målen.

  Förslag till fortsatt forskning:

  Vårt förslag till vidare forskning är att undersöka hur relationen mellan lön och måluppfyllelse att tideffektivisera skulle påverka medarbetarna. Detta skulle då sättas i relation till hur rättsäkerheten skulle influeras.

 • 336.
  Chalmers, Caroline
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Enestig, Christina
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Lindén, Ida
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Utvecklingsprocessen bakom artistvarumärken: En studie utifrån ett branschperspektiv2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  

 • 337.
  Changcheng, Yao
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Le, Zhang
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Inventory Control of WEEE (Waste of Electronic and Electrical Equipment) Reverse Logistics in parts of China: The HEA (household electrical appliances) manufacturers’ perspective2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title: Inventory Control of WEEE (Waste of Electronic and Electrical Equipment) Reverse Logistics in parts of China 

  --The HEA (household electrical appliances) manufacturers’ perspective

   

  Background: With economic development, the requirement of public for enterprises and products has become increasingly rational. Price is no longer the only consideration of public, they also pay attention to other factors, such as energy conservation. The manufacturers face enormous challenges because of the late start of products recycling in China. So enterprises start to build their own recycling logistics system in order to have more competitive for themselves.

   

  Purpose: The purpose is to describe the methods of inventory controls in the case HEA manufacturers and the problems of inventory controls, find out what problems exsist in the case manufacturers, then analyze what are the origins of these issues for HEA manufacturers as well as propose how these issues can be alleviated, and what methods would be suitable. By solving these research questions, the thesis tries to offer some suggestions about inventory control improvement not only to the cases, but also wider to the whole HEA manufacturers in China.

   

  Method: Multiple - case study as research method has been applied. Specifically, two case companies, Chinese HEA manufacturers, have been selected. Two telephone focused interviews combined with open-ended interviews have been conducted with two related managers. The empirical evidence has been analyzed by using with-in case study and cross-case analysis method, then model analysis is applied.  

   

  Results, conclusion: First, the methods are not good enough in the two case companies, a new model is built to help inventory control in the case companies. Second, from external and internal perspective, the origins to cause the problems are a lot, but the main causes are environmental factors, and in busy seasons of these companies. Besides, for doing reverse logistics is a capital costing job, none of the enterprises would like to step in. and reverse logistics is in an uncertainty environment, doing so need to make sure everything clearly and orderly, or costs will be a large amount. The best way of improving inventory control of WEEE reverse logistics in China is that the enterprises standing together to restore the orders.

   

  Limitations and drawbacks: For one thing, there are not enough previous studies references in China, this brought some difficulties of supporting the view points in the thesis. Two empirical cases are not persuasive enough to represent the whole China due to the limitation of the authors’ knowledge and the huge area of China. Nevertheless, the ideal model in model analysis is not that complicated, which means, for more complex problems and processes, the model would be lame.

 • 338.
  Chareonkul, Chanida
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Lukic, Vanja
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Staying competitive with co-creation: Elements to succeed2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In today’s marketplace, competitions among companies have increased due to the expanding of the global market. More than ever it has become extremely important to meet customers’ needs and demands in order to stay competitive on the increasing market competition. Customers nowadays want to be a part of the co-creation process, have influence and be involved in the services and products the company offers. However this high urge to get involved in the co-creation process does not stop with customers only. Also internally different stakeholders want to influence the company. Suppliers and employees are becoming more open toward co-creation within the company and want to take their involvement to the next level.

  The purpose of the study is to create an understanding for the process of co-creation from the company’s point of view and the customers’ point of view as well as the leadership archetype and traits that would work best in the complex processes of co-creation. The focus is to generate an understanding of the elements to succeed in co-creation internally (with stakeholders) as well as externally (with other companies).

  In order to understand which elements of the successful co-creation are, case studies were conducted. Complementary to this, two interviews were held in order to show the reality of cocreation process, giving deep insight and knowledge in the subject.

  From the thesis research we found out that to be able to implement co-creation both internally and externally it is of great importance to create trust, mutual benefits, commitment, knowledge about partner and mutual respect among the partners involved. Moreover it is also important to mention that all the parts involved needs to be open towards sharing knowledge and information with each other in order to help facilitate the relationship.

  Keywords: Co-creation, Leadership, Collaboration, Alliance, Customer Relationship Management, Value creation, Supplier Relationship Management

 • 339.
  Chartomatsis, Evangelos
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Doulianinov, Pavel
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Fotbollsturism: En växande trend?2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Nischmarknaden har fått en allt större betydelse för företag. Fotbollsturism är en stor nisch inom sportturism. Fotbollsturism har växt betydligt under 2000-talet då flera företag har grundats för att erbjuda fotbollsresor. Efterfrågan av fotbollsresor beror delvis på mediebevakning i form av fotbollsmatcher på TV och internet. Detta har gjort att researrangörer har skapat fotbollspaket genom avtal med fotbollsklubbarna och hotell. Detta visar att fotboll har övergått från fritidsintresse till en ekonomisk vinning.

  Att undersöka de primära orsaker som gjorde att fotbollsresor blev en nisch bland övrigt resande och vad görs för att resenärer ska ha kvar intresset för fotbollsresor. Informationen för vår studie har samlats in genom intervjuer av fyra sportresearrangörer och en enkätundersökning.

 • 340.
  Chechina, Elena
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Manyashina, Galina
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Challenges of the Russian market and their impact upon the selection between exporting, joint ventures and FDI: Study of Swedish enterprises within the automotive industry2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Russia is a rapidly growing market with enormous potential for international companies. In many industries competition is underdeveloped as Russian local companies are often unable to satisfy constantly growing demand of the market. On the other hand, international enterprises hesitate to enter the market due to its complexity and difficulties like e.g. bureaucracy and corruption.

  The aim of the present bachelor thesis is to define main challenges of the Russian market with the help of a modified PESTEL model which emphasizes political, economic, social, and legal aspects of the market. Having identified the main market challenges exporting, joint ventures and foreign direct investments as means of market entry are assessed in terms of coping with these challenges. As an outcome of the theoretical section, a model assessing the chosen entry modes is developed together with a list of challenges of the Russian market.

  The developed theoretical model is applied to a Swedish automotive industry through conduction of semi-structured interviews with key representatives of a number of Swedish enterprises operating in Russia.

  After the empirical analysis, the theoretical model is reviewed and the main challenges of the Russian market experienced by the interviewees are stated. Moreover, the most common entry modes within the Swedish automotive industry are identified.

  This thesis will be applicable both for students who would like to learn about different entry modes and ways of analyzing foreign markets through a theoretical framework, and for Swedish companies that aim to enter the Russian market and need to understand its challenges in order to avoid failures in the initial stage and gain ideas about the most suitable entry mode for them.

 • 341.
  Chen, Chao
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Liu, Jiayan
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Brand Adapting Management in Merger and Acquisition: A Case Study of Geely/Volvo's Brand Acquisition2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The premise of this thesis is to conduct a research regarding the connection of brand image, brand identity, brand positioning with brand adapting management. The significant purpose of this thesis is for better understanding how a Chinese auto corporation can effectively manage and adapt an acquired foreign brand in Chinese market. In order to reach this purpose, a case study of Geely/Volvo’s acquisition has been carried out which entailed company visit (Volvo Brand Experience Center), interviews with Volvo brand specialists, Volvo dealer and Chinese market expert.

  The Theoretical Framework describes the general concepts of brand, brand management, company acquisition and three brand adapting concepts of brand image, brand identity and brand positioning. The Empirical Data Collection deals with the Volvo’s brand identity and value proposition, Chinese customers’ perceptions on Volvo brand image and Geely’s brand positioning strategy on Volvo. The Analysis related the theory framework with the empirical results. It discussed and analyzed how Geely can adapt Volvo in Chinese automotive market through dealing with Volvo’s core values, brand image and brand positioning. The Conclusion summarized the Chinese auto corporation needs to concern on three factors for adapting an acquired brand: value proposition of acquired brand, Chinese customers’ perceptions on acquired brand image and brand positioning strategy. Finally our recommendation presents the limitations of this study, suggestions for future research in this field, and managerial implications for the case company.

 • 342.
  Chen, Mengling
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Huang, Xin
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Why do IKEA's products have different prices in different countries?2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  During the past decade, the law of one price and purchasing power parity theories have been empirically tested for their validity. IKEA, as a world famous furnishing company, sells identical products in different countries with different prices. The main emphasis of this paper is placed on the problem of if and why IKEA’s pricing actually departs from the law of one price and purchasing power parity. We focus on the following three main explaining factors: the existence of trade cost, the influences of non-traded parts cost of the goods, and other possible pricing behaviors of the firms. To be able to fulfill our objectives, a regression model combined with the theoretical framework and the institutional framework of IKEA have been used in this paper. The remarkable outcomes are gotten as below: (Ⅰ) The price variation still exist after removing the influences of transportation cost, trade barriers, taxes. (Ⅱ) Higher productivity contributes to higher national prices, but higher labor cost has no significant effect on price variation. (Ⅲ) Price discrimination and special market strategies in specific areas do play a role in the price variation.

 • 343.
  Chen, Yan
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Eadthongsai, Phetrada
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Global leadership in Emerging Countries: Focusin on China2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The emerging countries attract more worldwide attention thanks to their strong upward economic growth nowadays. Especially with the progress of globalization, well-managed companies in emerging economies begin to win chances of international exposure on the global business stage. However, there are not so many familiar names turning up when we mention global leaders from China. This paradox inspires our curiosity and passion to explore the answer of this issue. Thus, this thesis aims to probe this phenomenon and draw lessons from this situation for future improvements. It both benefits the present business leaders in booming Chinese companies, and high potential talents who will compete globally now or in the near future.

  This research is conducted under guidelines of qualitative methodology; with interviews, questionnaire and a case study to understand the phenomenon. Based on our research, with frequent reflection incorporating our empirical data, the conclusive result is as follows:

  a)        Chinese business executives are actually well competent managers in terms of business performance.

  b)        An open-minded global mindset and vision emphasizing on core organization value are imperative to be an effective global leader.

  c)        The whole of society’s welfare can be reliant and dependent on recognition of its global leaders.

 • 344.
  Choe, Mae Fong
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Kong, Berky
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Logistics as a strategic role for the creation of Customer Value2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to explain the linkage between logistics and customer value. The focus is on how customer value can be created through logistics services. The thesis also explains how value is created in the internal logistics context.

  Today, logistics plays an important role in an organization which indirectly contributes to growth and profitability. Logistics service providers are striving to provide outstanding logistics services to their customers. This thesis seeks to identify the elements of logistics services and attempts to analyze and evaluate whether these services can create value to internal customers.

  The research project is conducted as a single-case study with Electrolux Laundry Systems (ELS). This study aims at explaining the linkage between the Logistics Centre in Ljungby (LCL), the logistics service provider of the company and the value LCL can create for their customers (internal), the Sales Companies. Finding the gap between the perceptions and expectations of the customers is also another objective of this study.

  Based on the theoretical framework developed for the purpose of explaining the above linkage, a survey with questionnaires was designed to collect empirical data for analysis. 23 respondents from LCL and 4 Sales Companies were interviewed.

  The key conclusion of this study is that logistics plays a strategic role in an organization when customer value is created through customer accommodation, value co-creation and customer integration. Superior logistics services generate customer value through achieving efficiency, effectiveness and differentiation/relevancy which can lead to competitive advantage for the organization.

  As a result of the case study, a proposition is made:

  “If customer value is to be achieved, then customer success has to be attained.”

 • 345.
  Choi, Jungmin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Mogyoro, Maria
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Influence of Internal and External Factorson Expansion Strategy: -Swedish Cleantech Subsidiaries in the US2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  ABSTRACT

  Title: Influence of Internal and External Factors on Expansion Strategy-Swedish Cleantech Subsidiaries in the US

  Authors: Jungmin Choi, Maria Mogyoro

  Purpose The purpose is to contribute to the knowledge regarding internal and external factors‟ influence on the expansion strategy of a foreign subsidiary in a growing market.

  Design/Methodology/Approach Originating from the resource-based view and industrial organization view literature, an analysis model is developed. The model shows influences of internal and external factors on a subsidiary‟s expansion strategy. Propositions were formulated based on the analysis model and five case studies of Swedish clean technology subsidiaries operating in the US were compiled.

  Findings This study found that high business relatedness between a subsidiary and parent firm are positively associated with a broad market scope and differentiation strategy. Secondly, international experience is positively associated with a differentiation strategy. The study also found that perceived competition is positively associated with a broad market scope and perceived low competition influences a narrow product/market scope. Finally, perceived barriers positively impact a differentiation strategy.

  Implications This study provides evidence that both internal and external factors have an influence on a subsidiary‟s expansion strategy. The study also showed that there were linkages among factors. For example there were indications that external factor such as competition affects business relatedness. Hence, a revised model was developed demonstrating those relationships. For managers this research has importance since it has been shown that managers need to consider both the external and internal factors when they formulate strategy.

  Originality/value By integrating insights from the resource-based view and industrial organization view literature, this thesis develops a unique analysis model where factors from both schools are used to study expansion strategies of subsidiary firms in a growing market.

 • 346.
  Christensen, Sören
  et al.
  Copenhagen Business School, Denmark.
  Daugaard Jensen, Poul Erik
  Copenhagen Business School, Denmark.
  Lindkvist, Lars
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Makt, beslut, ledarskap. Märkbar och obemärkt makt2011Book (Other academic)
 • 347.
  Cicek, Gabriel
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Nordmark, Sofia
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Palm, Fredrik
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Styrelsens funktion i ägarledda småföretag: - skillnader i hur styrelsen nyttjas i möss- och gasellföretag2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   

  Problem: Vilken funktion har styrelsen i ägarledda småföretag? Skiljer sig styrelsen åt i olika företagstyper? De företag som gått in i ett tillväxtsstadium borde ha ett större behov av de tjänster en styrelse kan tillföra.

   

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att redogöra för vilken funktion styrelsen har i ägarledda småföretag. Detta ska utvecklas med att jämföra gasellföretags och mössföretags styrelser för att studera om gasellföretag tycks göra något mer utöver den styrelsefunktion som de enligt lag är skyldiga att ha. Studien ska visa om gasellföretagens styrelse stämmer överens med styrelseteoriernas rekommendationer.

   

  Metod: Vi har använt oss av en kvantitativ metod med en deduktiv ansats. Resultaten bygger på en enkätundersökning som har skickats ut via e-post till ett urval ägarledda småföretag i regionen Småland och öarna.

   

  Slutsatser: Vi har kommit fram till att styrelsen i ägarledda småföretag fyller en viss funktion. Enkätundersökningen visar att styrelsen har en ekonomisk kontrollfunktion i form av en uppföljningsfunktion, samtidigt som företagarna anser att styrelsen tillför ekonomisk kompetens. Vårt resultat talar både för och emot tidigare forskning. Vad gäller vår undertes har vi kommit fram till att det inte finns några signifikanta skillnader mellan gasell- och mössföretag.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • 348.
  Cicek, Mehmet
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Tsilfidis, Georgios
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Ett steg framåt eller ett steg bakåt?: En studie om hur konsumenter prioriterar säkerhet och enkelhet vid val av moderna eller traditionella betalningsmedel2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose: Identify the different payment methods to find a connection between the perceived safety, the ease of use and how those aspects affects the choice of pay method in a buying process.

  Method: Quantitative method

  Theory: Literature, scientific articles and empirical reports

  Empirical foundation: A survey was made to collect data

  Conclusion: The research confirms that both safety and ease of use affects consumers in the choice of pay method. Our research shows that the ease of use is the most common and im-portant reason for a consumer when choosing a pay method. The survey also shows that in different age categories the use of the various means of payment is different and also shows a difference in the valuation of qualities as safety and ease of use between age categories for the choice of payment.

 • 349.
  Claesson, Daniel
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Kronvall, Tobias
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Budgetens utveckling: en studie bland multinationella industriföretag2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

   

  Titel: Budget development – a study of multinational industrial companies

   

  Date: 2011-05-27

   

  Authors: Daniel Claesson & Tobias Kronvall

   

  Supervisor: Fredrik Karlsson

   

  Examiner: Lars-Göran Aidemark

   

  Purpose: The main purpose of this study is to follow up and to do a comparison                of a study of Arwidi & Samuelson (1991) where we describe and explain budget change, from the traditional budget to today´s modern business management, in some of the leading listed Swedish industrial companies. We will also examine which objectives of the budget are highlighted in the companies. Further, we examine the relationship between                         organization, strategies and budgeting and how it affects the company            management.

   

  Method: In this study we used a qualitative approach. We used a multiple case                  study to examine corporate approach to budgeting. The empirical data were collected through telephone interviews. Theoretical basis of this study is analytical generalization, where we with the help from empirical evidence rejects or confirms earlier theory.

   

  Conclusions: Industrial companies in our study have abandoned budget and control its            activities today with forecasts and business plans. Global changes have meant that companies act after new conditions which have affected the organization, strategies, and choice of control instruments. Our study shows that the effects of changes in management philosophy are the initiation of changes in control instruments. Forecast and business plans                     are now prominent in our surveyed companies that use these instruments                       primarily for two reasons. Forecast helps companies to quickly identify global changes with the aim of correcting them before they occurred. The business plans clear focus on activities provides a positive financial impact. These activities should therefore be in line with customer satisfaction and organizational growth.

 • 350.
  Claesson, Linn
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Nilsson, Hanna
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Affärsplan för Tjust Rehab AB2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En affärsplan är ett dokument som på ett kortfattat men heltäckande sätt beskriver ett företag och dess verksamhets samtliga delar. En affärsplan är något som alla företag bör ha och som används vid kontakten med interna och externa intressenter.

  Tjust Rehab AB är ett friskvårdsföretag i Västervik som har funnits i 20 år, men som aldrig har upprättat en affärsplan för sin verksamhet. Genom ett samarbete med företaget har vi upprättat en affärsplan och det är grunden till vår uppsats. Affärsplanen ska vara ett verktyg för företaget att förmedla sin affärsidé och sina visioner och mål för verksamheten till de anställda, samt utgöra ett underlag vid en eventuell framtida försäljning av företaget.

  Litteratur om affärsplaner har studerats för att få kunskap om hur den ska upprättas och vilka delar som bör finnas med. Vi har observerat verksamheten och intervjuat personalen för att fåbinformation om företaget och dess kultur. Tanken med kombinationen av intervjuer och observationer var för att se om våra uppfattningar stämmer överens med personalens uppfattningar och tankar kring verksamheten. Genom kombinationen av litteraturstudier, intervjuer och observationer har en affärsplan upprättats som vi anser passar företaget och dess verksamhet.

  Det vi har kommit fram till i vår uppsats är att en affärsplan är ett bra verktyg för företag att använda i kontakten med intressenter. Det som är viktigt är att den är lätt att omarbeta för att kunna rikta sig till olika intressenter och att den kommer till användning när den har upprättats. För att öka möjligheterna till att den används har vi konstruerat en modell som vi har valt att kalla för ”one -minute-map”. Modellen ska vara mycket kortfattad och enkel att

  Processen med att upprätta en affärsplan är ett lärorikt arbete som engagerar många på företaget och kan vara ett sätt för företaget att upptäcka dess positiva och negativa faktorer. Om affärsplanen är objektivt utformad, är den ett bra verktyg för att förmedla vad företaget står för och vilka visioner och mål som verksamheten har.

  Vi har upprättat en affärsplan som vi anser visar en komplett och rättvis bild av företaget. Den färdiga versionen av affärsplanen finns med som bilaga 1 och har presenterats och överlämnats till Tjust Rehab AB.

45678910 301 - 350 of 1443
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf