Change search
Refine search result
45678910 301 - 350 of 3885
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301.
  Berg, Jeanette
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Karlsson, Jennifer
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Förskollärares och barnskötares tankar om professionellt förhållningssätt och makt i arbetslaget: ”Vi bygger ett fundament, antingen bygger man ett korthus som lätt rasar eller så bygger man med cement”2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet är att undersöka hur förskollärare och barnskötare beskriver professionellt förhållningssätt och makt gentemot varandra som kollegor samt hur professionellt förhållningssätt och makt kommer till uttryck i praktiken. Semistrukturerade intervjuer har genomförts med åtta deltagare. Resultatet visar en medvetenhet om professionellt förhållningssätt hos de åtta deltagarna. En av de saker som framkom var vikten av att kunna skilja på sin privata roll och sin yrkesroll, att vara lyhörd och att kunna se och lyfta varandras styrkor. Det framkom även att makt var något som de åtta deltagarna inte reflekterat kring, men att det ändå hade en förståelse för vad makt innebär. Resultatet påvisar att deltagarna var ense om att det finns positiv och negativ makt. Slutsatsen är att medvetenheten om vikten av professionellt förhållningssätt stämmer överens med vad litteraturen säger. Dock kan det i slutsatsen konstateras att makt är något som behöver lyftas mer i arbetslagen

 • 302.
  Berg, Josefin
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Milecrantz, Tanja
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Förskola, jämställdhet och demokrati: - jämställdhetsarbete som en förutsättning för en demokratisk förskola2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie är att undersöka hur pedagoger i förskolan definierar och

  reflekterar kring jämställdhet. Studien undersöker hur jämställdhetsarbetet kan

  tillämpas och konkretiseras i den dagliga verksamheten för att uppnå en demokratisk

  förskola. Observationer och intervjuer genomfördes i två olika förskolor med

  sammanlagt åtta pedagoger. Jämställdhet och demokrati är begrepp som alla

  pedagoger i vår studie är bekanta med och uttrycker som en självklarhet i dagens

  förskola och i den pedagogiska yrkesrollen. Resultaten vi fick fram i vår studie visade

  att det finns skillnad mellan den pedagogiska reflektionen och den pedagogiska

  praktiken gällande att arbeta med jämställdhet och demokrati. Under intervjuerna

  uttryckte informanterna som deltog i studien att de arbetar aktivt med demokrati och

  jämställdhet. Observationerna visade däremot att det finns brister i att konkretisera

  demokrati- och jämställdhetsarbete i verksamheten. Vår röda tråd i studien är att

  jämställdhetsarbete är en förutsättning för en demokratisk förskola.

 • 303.
  Berg, Linda
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Ankarfjord, Maria
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Att lära sig läsa: Inte en självklarhet för alla2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka hur ett antal lärare och speciallärare resonerade kring val av läsinlärningsmetod i allmänhet och när det gäller lässvaga barn i synnerhet. Det som var av vikt för studien var bland annat vilka metodval pedagogerna gjorde i sitt arbete och även vad de ansåg finnas för orsaker till lässvaghet. Studien genomfördes med en kvalitativ ansats och datainsamlingsmetoden var intervjuer. Resultatet som framkom av studien var att lässvaghet kan bottna i många olika orsaker. Resultatet visade även att samtliga pedagoger kombinerade olika läsinlärningsmetoder i sin undervisning. Slutsatsen av studiens resultat blev att det var viktigt att ha kännedom om flera olika läsinlärningsmetoder och kunskap om hur dessa kunde användas på ett insiktsfullt sätt så att elevernas skilda behov kunde tillgodoses.

 • 304.
  Bergander, Philip
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Twisted derivations, quasi-hom-Lie algebras and their quasi-deformations2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Quasi-hom-Lie algebras (qhl-algebras) were introduced by Larsson and Silvestrov (2004) as a generalisation of hom-Lie algebras, which are a deformation of Lie algebras. Lie algebras are defined by an operation called bracket, [·,·], and a three-term Jacobi identity. By the theorem from Hartwig, Larsson, and Silvestrov (2003), this bracket and the three-term Jacobi identity are deformed into a new bracket operation, <·,·>, and a six-term Jacobi identity, making it a quasi-hom-Lie algebra.

  Throughout this thesis we deform the Lie algebra sl2(F), where F is a field of characteristic 0. We examine the quasi-deformed relations and six-term Jacobi identities of the following polynomial algebras: F[t], F[t]/(t2), F[t]/(t3), F[t]/(t4), F[t]/(t5), F[t]/(tn), where n is a positive integer ≥2, and F[t]/((t-t0)3). Larsson and Silvestrov (2005) and Larsson, Sigurdsson, and Silvestrov (2008) have already examined some of these cases, which we repeat for the reader's convenience.

  We further investigate the following σ-twisted derivations, and how they act in the different cases of mentioned polynomial algebras: the ordinary differential operator, the shifted difference operator, the Jackson q-derivation operator, the continuous q-difference operator, the Eulerian operator, the divided difference operator, and the nilpotent imaginary derivative operator. We also introduce a new, general, σ-twisted derivation operator, which is σ(t) as a polynomial of degree k.

 • 305.
  Bergdahl, Anders
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Samverkansformer och inflytande – vad tycker föräldrar?: En kvantitativ studie om föräldrars uppfattning om förskolans arbete med samverkan.2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka hur föräldrar uppfattar förskollärares arbete med samverkan på en förskola. Studiens datainsamling utgick ifrån den kvantitativa metoden med enkäter. Teoretiskt grundar sig studie i ett sociokulturellt perspektiv med kommunikationen mellan förälder och förskollärare som centralt. Resultatet visar att föräldrarna har en god uppfattning om arbetet med föräldrasamverkan där föräldrarna anser att samverkansformerna är väl fungerande. Föräldrarna uppger att de har tillit till förskollärarna där föräldrarna prioriterar sitt barns trygghet och välmående. Det vardagliga samtalet mellan förälder och förskollärare är den viktigaste samverkansformen enligt föräldrarna, där ett ömsesidigt utbyte av information gällande det enskilda barnet görs möjligt. 

 • 306.
  Bergdahl, Sophie
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Hultman, Helena
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Neuro vadå? Ungen kan ju inte läsa!: Finns det skillnader i tankar kring och arbete med läs- och skrivsvårigheter när lärare utöver sin lärarutbildning även har kunskaper inom neurovetenskap?2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vår avsikt med denna uppsats var att undersöka huruvida det finns skillnader i tankar kring och arbete med läs- och skrivsvårigheter, om utbildade lärare även har kunskaper i neurovetenskap utifrån vidare utbildning. För att undersöka detta har vi valt att använda oss av ett frågeformulär bestående av kvalitativa intervjufrågor som metod för insamlig av data. Sex lärare deltar i undersökningen varav hälften av dessa även har en utbildning inom funktionsinriktad musikterapi, vilken har sin grund i neurovetenskap. Forskningsbakgrunden visar på vad forskare anser inom området neurovetenskap kopplat till pedagogik och läs- och skrivsvårigheter. Vi har även redogjort för den funktionsinriktade musikterapin som metod. Resultatet visar att det finns en skillnad mellan lärarna i definitionen av läs- och skrivsvårigheter. Lärare med neurovetenskapliga kunskaper ser till bakomliggande orsaker till barns läs- och skrivsvårigheter. Resultatet visar även på skillnader i hur lärare med olika bakgrund möter barns behov i arbetet med läs- och skrivsvårigheter. Lärare med kunskaper inom neurovetenskap ser barnets utveckling ur ett helhetsperspektiv, vilket ligger till grund för deras arbete med läs- och skrivsvårigheter. Det handlar om att skapa förutsättningar för barnets utveckling snarare än att träna själva svårigheten. För detta ser vi lärarkompetens som viktigaste resurs. Därför bör lärare redan under utbildningen få kunskaper i neurovetenskap och dess betydelse i arbetet med läs- och skrivsvårigheter.

 • 307.
  Bergeskans Hansson, Beatrice
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Förstår du vad texten säger?: En undersökning om hur begripliga Röda Korset Västerås Integrations Facebookinlägg är2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen är att se hur begripliga Röda Korset Västerås Integrations Facebookinlägg är. För att besvara syftet utgår textanalysen från en läsbarhetsanalys som fokuserar på bland annat texternas språk och innehåll. Resultatet visar att det som försvårar Facebookinläggen och gör det svårbegripligt inte har med meningslängden att göra, utan det svårbegripliga ligger i den bristande informationen i inläggen. Läsarna får således inte ut så mycket information i varje inlägg som de bör få, vilket gör det oklart och ställer krav på deras förkunskaper och motivation att själva leta rätt på ytterligare information om ett evenemang eller liknande. Röda Korset Västerås Integration når ut till en bred målgrupp och det är därför svårt att anpassa inläggen till varenda läsare, vilket gör det komplicerat. Det går dock att se att skribenterna försökt anpassa texterna eftersom inläggen är relativt lätta att läsa och inte komplicerat uppbyggda.

 • 308.
  Bergfors, Christoffer
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Möller, Matilda
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Blir de bättre?: En undersökning av förändringen i matematikkunskaperhos elever i slutet av grundskolan under de senaste decennierna.2008Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med examensarbetet är att undersöka hur kunskaperna i matematik har förändrats under de senaste decennierna samt vilka orsaker som ligger till grund för detta. För att få en bild över vad som har hänt under de senaste decennierna i skolan och för att försöka få svar på vilka orsakerna till problemen kan tänkas vara, valde vi att göra en kvalitativ undersökning i form av halvstrukturerade intervjuer. Vi valde att intervjua fem matematiklärare med vardera 35-40 års yrkeserfarenhet. Samtliga lärare var överens om att kunskaperna i matematik har försämrats. Det enda området i matematik som eleverna idag inte har tappat kunskaper i är statistik. De slutsatser som kunde dras angående orsakerna till kunskapsförsämringarna kunde delas i tre kategorier: skolan, läraren och eleven. Skolan på ett sådant sätt att nivågrupperingar vilket gynnar starka elever utan att missgynna de svaga idag är något näst intill förbjudet. Lärarna är idag mer benägna att använda sig av en undervisningsform där eleverna arbetar självständigt med läraren som stöd vid behov vilket minimerar tid till diskussion av matematik. Idag fokuserar lärarna mer på förståelse vilket har medfört att man helt verkar ha tappat förtroendet för färdighetsinlärning. I grundskolans tidigare år finns problemet med lärare med avsaknad av ämnesdidaktik. Hos eleven idag är utbildning inte lika förknippat med framgång. Matematikkunskaper ses inte som förr som en nyckel till utbildning och karriär. I och med miniräknarens intrång i skolan har eleverna tappat huvudräkning och rimlighetsuppfattning. Något annat som de intervjuade lärarna pekar på är det försämrade klassrumsklimatet. En klassrumssituation av idag skiljer sig markant mot tidigare generationer. Till sist kan vi se att eleverna har förändrat sina prioriteringsordningar. Förr gick skolan först, idag prioriteras andra saker som tv, tv-spel och fritidsaktiviteter högre.

 • 309.
  Berggren, Caroline
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Matematiklåda i förskolan: Kan det skapa intresse för matematik hos de små barnen?2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta utvecklingsarbete är att se om en matematiklåda kan skapa intresse för matematik hos de små barnen på förskolan. Forskning visar att man redan tidigt i förskolan bör börja arbeta med matematik för att skapa ett positivt förhållningssätt hos barnen till matematik. Matematiken ska utgå från barnens vardag och genomsyras av lekfullhet och nyfikenhet. Genom att ha skapat en matematiklåda med material som ofta förekommer i förskolans verksamhet vill jag se om dessa material kan fungera som underlag för matematik i förskolan där barnen skapar ett intresse för matematik. Under en vecka var jag ut till min partnerskola och arbetade med fem stycken barn som är mellan två och tre år för att se hur de mottog min matematiklåda. I mitt resultat kan man se att barnen tyckte att det var spännande och intressant att följa med mig och arbeta med matematiklådan dessvärre var tiden för kort för att kunna få ett tydligare resultat på om de blev intresserade av matematiken eller om det bara var spännande och intressant att vara med mig och arbeta.

 • 310.
  Berggren, Ingela
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  IPad i sfi-klassrummet: Illiteratas tankar och upplevelser av iPad vid läs- och skrivinlärning.2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study aims to investigate what the iPad in SFI education means for the individual when it comes to becoming literate from having been illiterate. The focus of the study is on reading and writing in combination with individual motivation and opinions on iPad as a teaching tool.

  The study is based on interviews of three illiterate participants of sfi. The interviews give an idea of the individuals´ attitudes to the iPad and whether they think they learn to read and write with the iPad. The study also discusses what the participants think they cannot learn with the iPad.

  The study also includes two interviews with teachers, which aims to broaden and nuance pictures of how the iPad works in the classroom. Even the teachers' perceptions of the iPad as a teaching tool are examined. In addition, classroom observations are made to further ensure the participants' opinions, thoughts and work with the iPad.

  The results show that all three participants believe that they learn to read and write more quickly with the iPad than without. All three have great motivation to use the iPad, but have different endurance of how long they can work with it. All three consider, however, iPad as only a tool and highlight communication with the teacher as more important, because then they can ask, be given explanations and know why they make certain errors.

  The teachers have different approaches and different perceptions of students' use, and also what they themselves use the iPad for. However, they believe the iPad to be a good teaching tool that allows for individualization. The observations confirmed what the participants expressed.

  The study gives reason to argue for many benefits in term of iPad in the classroom. A good app promotes learning and the special needs of an illiterate, both in terms of letters, words, pictures and symbols.

  Even good pronunciation is promoted by the use of iPad as critical information can be given repeatedly, an indefinite number of times any time during use.

 • 311.
  Berggren, Josefin
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Nordlund, Linda
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Förskolelärares tankar om genusarbete i förskolan.:   -  En kvalitativ undersökning av förskolelärares förhållningssätt till genus i en kommun i Mälardalen2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning var att synliggöra förskolelärares tankar kring genus och jämställdhet och hur detta kan påverka flickor och pojkar i verksamheten. Syftet var även att undersöka hur förskolelärare förhåller sig till planeringen i verksamheten, utifrån ett genusperspektiv. Utgångspunkten har varit en kvalitativ forskningsstrategi, med semistrukturerade intervjuer som metod. Tio personliga intervjuer av förskolelärare har genomförts och analyserats. Resultatet visar att förskolelärare tänker medvetet kring genus och jämställdhet. Dock visar resultatet att förskolelärarna inte planerar verksamheten utifrån genus i någon större utsträckning. Trots detta visar resultatet vidare att barnen i förskolan till största del bemöts jämställt utifrån förskolelärarnas beskrivningar. Vår slutsats utifrån undersökningen är att förskolelärare idag har goda teoretiska kunskaper kring genus och jämställdhet.

 • 312.
  Berggren, Matilda
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Hart, Camilla
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Speak now or forever hold your peace: En kvantitativ och kvalitativ studie av muntlig kommunikation i engelska i årskurs 4–62019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka hur några lärare i årskurs 4–6 i Mälardalsregionen kan möjliggöra att elever utvecklar sin muntliga kommunikationsförmåga i engelska. Med hjälp av observationer och samtalsanalyser har vi undersökt hur och i vilken omfattning lärare använder sig av metoder som gynnar elevers muntliga kommunikationsförmåga. Detta har genererat data av både kvantitativ och kvalitativ karaktär. Resultatet visar att lärarna i denna studie i relativt hög grad använder sig av positiv respons och låter eleverna få ganska stort talutrymme. Dock visar resultatet att förekomsten av IRE-mönster, som av forskning ses som negativt, är relativt hög. Vår förhoppning med studien är att inspirera lärarstudenter och befintliga lärare att utveckla den muntliga kommunikationsundervisningen i engelska.

 • 313.
  Berggren, Teresa
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Pokkinen, Pia
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Förskolors arbete med pedagogisk dokumentation: Hur förskollärare arbetar för att synliggöra barns lärprocesser samt för att utveckla verksamheten2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Förskolans läroplan kräver att förskolan dokumenterar och systematiskt utvecklar verksamheten. Med anledning av att pedagogisk dokumentation kan ses som svårhanterligt, tidskrävande och att den kan hanteras och tolkas på skilda sätt, uppkom intresset för att studera området. Studien är gjord med en kvalitativ metod, där det skett intervjuer på åtta skilda förskolor, drivna i olika regi, för att få en bredare syn kring hur pedagogisk dokumentation kan användas. Syftet med studien är att ta reda på hur förskollärare med hjälp av pedagogisk dokumentation kan synliggöra barns lärprocesser samt hur förskolans verksamhet kan utvecklas med hjälp av pedagogisk dokumentation som arbetssätt. Resultatet visar att barns lärprocesser synliggörs på flera skilda vis samt att verksamhetsutveckling kan ske genom att reflektera kring material som rör barns lärprocesser, samt förskolors miljöer och personalens förhållningssätt. Intervjumaterialet är sorterat i tre huvudteman med underliggande kategorier. Innehållet analyseras sedan utifrån forskningsfrågorna och ett onto-epistemologiskt teoretiskt perspektiv. Slutsatsen är att pedagogisk dokumentation är ett väl fungerande arbetssätt för att synliggöra barns lärprocesser samt för att kvalitetssäkra verksamhetens utveckling. Dock krävs det att det finns tid för reflektion och analys. Handledning och att personalen får kompetensutveckling inom pedagogisk dokumentation är nästan en förutsättning.

 • 314.
  Bergh, Cecilia
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Interaktiva skrivtavlor: Hur kan de användas inom gymnasiematematiken?2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien var att ta reda på hur lärare och elever ställer sig till användandet av de interaktiva skrivtavlorna inom matematiken. Studien bygger på flera olika metoder då detta är en fallstudie. I undersökningen framkom det att elever och lärare är positivt inställda till de interaktiva skrivtavlorna. Det framkom även att lärarna inte använder den interaktiva skrivtavlan alls eller att de använder den som en filmduk.

 • 315.
  Bergh, Susanne
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Karlsson, Caroline
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  DET SPELAR INGEN ROLL!: Ett utvecklingsarbete om genus och könsöverskridande aktiviteter i förskolan.2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta utvecklingsarbete syftar till att synliggöra och möjliggöra normöverskridande

  aktiviteter med leken som verktyg. Med ett arbetssätt som utgår ifrån en genusaspekt

  med inriktning på normkritik hoppades vi kunna öppna upp för nya erfarenheter, nya

  kamratval och vidga barnens lekvärldar. Detta utan att styra barnen då målet med

  genus inte är att tvinga barn att göra vissa val, utan att snarare öppna upp för fler

  valmöjligheter. Det krävs att förskollärarna är medvetna och uppmärksamma på

  genusstrukturerna i barnens lek, både i den organiserade och i den fria leken. I vårt

  arbete kom vi fram till att det är upp till förskollärarna att ge barnen dessa

  förutsättningar och endast det arbetet kan utvärderas.

 • 316.
  Bergin, Eric
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  PERSPEKTIV PÅ KRITISKT TÄNKANDE I SKOLUNDERVISNINGEN2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Forskning hävdar att det i ett allt mer informationsrikt samhälle ställs högre krav på kritiskt tänkande. Denna förmåga är därför viktig att utveckla hos oss som samhällsmedborgare. Av den anledningen är det i skolan nödvändigt att så tidigt som möjligt påbörja utvecklingen av detta förhållningssätt hos eleverna. Det finns dock en motsättning mellan att som demokratifostrande institution upprätthålla en norm, samtidigt som skolans uppgift är att utbilda eleverna till kritiskt tänkande och därmed uppmuntra dem till att ifrågasätta densamma. Syftet med den här studien var därför att ta reda på hur gymnasielärare arbetar med att utmana eleverna till ett kritiskt förhållningssätt. Under vårterminen 2013 genomförde jag fyra lärarintervjuer som berörde elevers syn på demokrati, samt lärarnas syn på kritiskt tänkande. Resultatet visade att samtliga lärare tycktes medvetna om betydelsen av kritiskt tänkande och att de i sin undervisning uppmuntrade eleverna att utveckla denna förmåga. De uppfattade också att elever ansåg demokrati vara något abstrakt och att de inte var samhällsengagerade. Slutsatsen blev att elever bör få förståelse för det kritiska tänkandets betydelse. Lärare bör även skapa ett klassrumsklimat, där eleven i dialog med andra tillåts pröva sina idéer och därigenom utveckla sitt kritiska tänkande.

 • 317.
  Bergin, Eric
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Thorsell, Jonathan
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  "Du har ett rikt och varierat språk!": En studie om huruvida grammatisk textanalys kan tillföra skrivundervisning och bedömning ytterligare dimensioner2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Forskning har visat att godkända elevtexter ofta underkänns av objektiva bedömare. En allmän uppfattning är även att lärare ofta tenderar ge otydliga kommentarer i elevtexter, vilka inte preciserar elevens utvecklingsområden. Vårt syfte var mot denna bakgrund att undersöka om en grammatikanalys kunde fungera som bedömningsunderlag och att analysen kunde precisera textens styrkor och svagheter. Genom ett samarbete med två skolor samlade vi, under höstterminen 2011, in och analyserade totalt tio betygsatta elevtexter från elever i årskurs nio. I vår grammatikanalys analyserade vi elevtexternas nominalkvot, nominalfraser, fundament, bisatser och satsförkortningar. Vi intervjuade de två klassernas svensklärare om bedömning, respons och skrivutveckling. Studien bygger därmed på både en kvantitativ och kvalitativ metod. Resultatet av studien visar att en grammatisk textanalys enskilt inte fungerar som bedömningsunderlag, och analyserna visar inte något tydligt samband med lärarnas betyg. Studien lyfter istället fram att bedömningen bör grunda sig på både en kvalitativ och kvantitativ analys. Den visar textens kvaliteter vilket kan ge underlag för mer konstruktiv respons och dokumentation av elevens skrivutveckling. Vi framhäver därför värdet av att eleverna får tillägna sig ett metaspråk tillsammans med lärarna och anser att de grammatiska begreppen bör implementeras i svenskundervisningen.

 • 318.
  Bergklint, Julia
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Reklamannonsens utformning: En jämförelse mellan reklam riktad till män respektive kvinnor2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen var att undersöka hur reklamannonser för skönhetsprodukter ser ut för två olika målgrupper: män och kvinnor. För att undersöka detta har jag analyserat utformningen hos skönhetsannonser i modemagasinen Elle och Café. Elle riktar sig till kvinnor och Café till män. Undersökningen visar att samtliga annonser är målgruppsanpassade och har likartade visuella- och skriftliga element. Annonserna för kvinnor har dock fler sambandsmarkörer, närmare avstånd till avbildade/företag och en mer exakt färg- och detaljåtergivning i bilder. Annonserna riktade till män innehåller istället fler och tydligare markörer för avgränsning, ett längre avstånd till avbildad/företag och många handlande processtyper och aktörer. Resultatet kan indikera att kvinnor framställs som mer samarbetsvilliga, relationsorienterade, intima och realistiska. Män framställs istället som självständiga, handlingskraftiga och kanske något risktagande. 

 • 319.
  Bergkvist, Anna
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Klassrumsinteraktioner - matematiklärande på lågstadiet för andraspråkselever: Intervju- och observationsstudie om undervisning för elever som har arabiska och somaliska som modersmål2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien har syftet till att öka förståelsen för hur insatser kan riktas för att överbrygga och stärka elevers matematiklärande när elever har annat modersmål än svenska. Studien har utgått från en sociokulturell kunskapssyn på lärande. Studien är baserad på kvalitativa intervjuer, med två klasslärare, två speciallärare och två språkhandledare. Intervjuerna har kompletterats med observationer av matematiklektioner i årskurs 1 i två svenska klasser där det ingick elever med arabiska och somaliska som modersmål. För analys av data har ett relationellt specialpedagogiskt och systemteoretiskt perspektiv använts. Resultaten visade att samtliga respondenter i studien ansåg att det var av stor vikt att eleverna får tillgång till modersmålet parallellt med svenska inom matematikundervisningen. Att detta undervisningsupplägg fungerat väl framgick också under observationerna och det under förutsättning att språkhandledare fanns med i klassrummet. Grunden i en fungerande kommunikation med eleven var något som respondenterna såg som a och o i de olika undervisningssituationerna. Detta var något som de poängterade som viktigt inte enbart under matematiklektioner utan det behövdes under elevens hela skoldag. Användningen av konkreta material betonades som ett väsentligt kompletterande arbetssätt, främst av speciallärare vilket även framgick under observationer då olika konkreta material användes laborativt.

 • 320.
  Bergkvist, Felicia
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Sjögren, Caroline
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  SYNEN PÅ ESTETIK I FÖRSKOLAN: EN KVALITATIV STUDIE OM HUR FÖRSKOLLÄRARE OCH BARNSKÖTARE UPPFATTAR OCH BESKRIVER SITT ARBETE MED ESTETISKA UTTRYCKSFORMER.2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att få en inblick i pedagogers reflekterande kring estetiska uttrycksformer och fördjupa vår kunskap om hur pedagoger använder de estetiska uttrycksformerna med barn i förskolan. Till detta har vi valt en kvalitativ metod där vi använder oss av semistrukturerade intervjuer av pedagoger verksamma i förskolan för att få kunskap om hur estetiska uttrycksformer används i barngruppen och hur pedagogerna uppfattar och definierar vikten av barns användning av de estetiska uttrycksformerna i förskolan. Studien omfattar samtliga estetiska uttrycksformer; sång och musik, bild och skapande och drama. Vad betyder dessa för pedagogerna? Vilken roll spelar de för barnen? Studiens slutsats är att pedagogerna använder sig av estetiska uttrycksformer tillsammans med barnen, om än på olika sätt beroende på pedagog och förskola.

 • 321.
  Bergkvist, Maja
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Jacobsen, Esther
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Vårdnadshavare, makt och bilder: En kvalitativ enkätstudie om vårdnadshavares syn på dokumentation i form av bilder i förskolan.2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att belysa vårdnadshavarnas syn på dokumentation i form av bilder som produceras och exponeras inom förskolans verksamhet, såväl i den fysiska miljön och på digitala plattformar. Studien belyser även aspekter om barns integritet i dokumentation i form av bilder. Studien har utförts genom en kvalitativ enkätundersökning som har delats på sociala medier. Det teoretiska perspektiv från vilket denna studie har sin utgångspunkt är Michel Foucaults teori om makt och maktrelationer (Foucault, 2003). Det resultat som i studien presenteras som mest framträdande är att vårdnadshavare upplever att de ges möjlighet till insyn i verksamheten genom den dokumentation i form av bilder som de delges med, men att de relationella banden mellan vårdnadshavare och förskolepersonal ofta är av en svagare karaktär. Studiens slutsatsen är att barns delaktighet i dokumentationsarbetet och samverkan mellan förskolan och hemmet är av stor betydelse för alla berörda parter, och att en flexibel lyhördhet krävs från förskolepersonalens sida.

 • 322.
  Berglind, Victoria
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Wieweg, Madeleine
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Relationsskapande och samspelets betydelse i förskolan: ett personalperspektiv2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här undersökningen är att undersöka hur personal i förskolan arbetar med relationsskapande och vilken betydelse samspel har i verksamheten. Det är en kvalitativ undersökning där både enkäter och observationer har använts på fem olika förskolor i Sverige för att synliggöra personalens arbetssätt kring relationer och samspel. Resultatet visade att samspel och relationer har en betydande roll för barns utveckling och lärande. Några begrepp som personalen beskrev som värdefulla för att relationer ska byggas och utvecklas var trygghet, lyhördhet, delaktighet och att utgå ifrån varje individ. En slutsats är att relationer är en ständigt pågående process i förskolans verksamhet och att samspel har en betydande inverkan på relationers utveckling.

 • 323.
  Berglund, Cecilia
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Hansen, Ida
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Konflikthantering i förskolan2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie utgår ifrån lärarens perspektiv på hur konflikter hanteras och vilka strategier som tillämpas i förskolan. Vi har valt att utgå ifrån en kvalitativ metod i vår studie där vi har intervjuat sex verksamma förskollärare och två förskolechefer. Vi har även observerat hur förskollärarna bemöter konflikter. Resultatet visar att lärarna dagligen stöter på konflikter mellan barn och att de försöker låta barnen själva få lösa konflikterna. Dock kan barnen behöva vägledning med att lyssna till varandra, ordval och att de inblandade finner en gemensam lösning. Slutsatsen med denna studie är att lärarna försöker se till varje barns behov och erfarenheter och utifrån det lär sig lärarna om, när och hur de ska hjälpa barnen i en konflikt.

 • 324.
  Berglund, Ewa
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Norén, Lisa
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Villa Guevara, Francia
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Från tanten i skrubben till spindeln i nätet: Speciallärarens komplexa roll i arbetet med elever i matematiksvårigheter2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att få en fördjupad kunskap om och förståelse av speciallärarens roll i arbetet med elever i behov av särskilt stöd i matematik. Vi vill även belysa eventuella förändringar över tid. Studien vilar i den kvalitativa forskningstraditionen. Datainsamlingen består av semistrukturerade intervjuer med 19 speciallärare, verksamma i tre kommuner. Utifrån den analys som genomförs med hjälp av den didaktiska triangeln förstås det komplexa i speciallärarens roll. Resultatet visar vikten av gedigna kunskaper i ämnet, goda relationer och kommunikation mellan speciallärare och elev. Studien visar även att det specialpedagogiska arbetet är av betydelse för elever i matematiksvårigheter. Specialläraren ska finnas till för alla, inte bara för elever i behov av särskilt stöd, samtidigt vara en alltiallo som ska ha tid för det mesta. Det tolkas som att speciallärarens roll idag gått från tidigare “Tanten i skrubben” till “Spindeln i nätet”.

 • 325.
  Berglund, Jessica
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Teller, Karolina
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Förskolans fysiska miljö ur ett genusperspektiv: dess betydelse för barns konstruktion av genus2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att ta reda på vilken betydelse förskolans miljö har för barns konstruktion av genus. För att ta reda på detta gjordes en kvalitativ undersökning, som byggde på observationer av den fysiska miljön på sju förskoleavdelningar samt intervjuer med sex pedagoger. Vid observationerna kartlades varje avdelnings könskodade material, planlösning samt materialens tillgänglighet. För att få en bredare bild av varför den fysiska miljön såg ut som den gjorde, intervjuades pedagoger på respektive avdelning. Dessa intervjuer genomfördes på plats i miljön, så kallade platsinteragerande intervjuer, då pedagogen lättare skulle kunna prata om miljön när de befann sig i den. Insamlad data kategoriserades utifrån vilket kön materialet riktade sig till, eller om det kunde anses neutralt. Därefter analyserades materialet utifrån Hirdmans teorier om genussystemet. Resultatet visade att samtliga avdelningar hade mer material riktat till pojkar och att det materialet fick större utrymme på avdelningarna jämfört med materialet riktat till flickor. Vissa förskolor hade även det könskodade materialet i skilda rum. Slutsatsen av undersökningen, i kombination med tidigare forskning, visar att den fysiska miljön på en del avdelningar tydligt avspeglar ett samhälle där mannen är norm och där det manliga värderas högre än det kvinnliga. Detta snarare underbygger än motverkar de traditionella könsrollerna och strider mot vad som framgår i Lpfö98.

 • 326.
  Berglund, Maria-Therese
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Thunstedt Degnell, Jacqueline
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Stämmer det här verkligen?: En kvalitativ studie om hur källkritik och informationssökning tillämpas i undervisningen i grundskolans tidiga år.2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Source criticism and information literacy is a major part of the knowledge and skills needed in a digital era and therefore an important component in the revise of the Swedish curriculum of the compulsory school (Skolverket, 2018a) that targets the digitalization of the Swedish school system. Thus’, previous studies show that less education is provided for pupils in compulsory school in the subject of source criticism and information literacy, than in any other grade. The purpose of this study is to get additional insight in the education of source criticism and information literacy in compulsory school. We chose to study the teachers’ interpretations of the subject and how they implement the subject into their own classroom. Therefore, we have chosen a qualitative approach with a pragmatic perspective. Through a survey and multiple semi-structured interviews, we have been able to inquire about the reasonings of 38 compulsory school teachers. The teachers in this study view source criticism and information literacy as a natural part of their daily teaching and as an important societal based knowledge or ability in a digital society. A subject that is both important to introduce in pre-school and should be included in every school subject. Yet the teachers express a need for competence development as a result of an uncertainty with the didactic features of the pupils’ education. Factual texts and discussions held with the whole class, in the classroom, is therefore the most common approach regardless of grade. The school library is not seen as a resource for learning about source criticism and information literacy. The subject tends to get lower priority compared to other subjects due to the lack of time in both planning and teaching-hours and also due to the lack of digital tools available.

 • 327.
  berglund, roger
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  eriksson, annelie
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  teknik: i förskolan och grundskolans tidigare år- finns den?2009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  teknik, skola, förskola, styrdokument, arbeta praktiskt

 • 328.
  Bergman, Angelica
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Motivation och kreativitet i grundskolan: En enkätstudie om en grupp elevers upplevda lärandemiljö i år 82012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Skolverket (2009:5) har i sin alarmerande rapport kommit fram till att resultaten i svensk skola dalar kraftigt. Många elever når inte godkända mål när de lämnar grundskolan. Anledningen till varför det ser ut så är självklart mångfacetterad, men jag funderar på om en anledning kan vara att elever idag kanske fått en annan inställning till skolgång och utbildning. Det är intressant att studera hur elever på högstadiet upplever sin lärandesituation. Huvudsyftet med studien var att synliggöra elevers uppfattningar om motivation och kreativitet i relation till hur de upplever sin nuvarande lärandesituation i skolans miljö och arbetssätt. Det första delsyftet var att få en bild av elevernas uppfattningar gällande om och på vilka sätt motivation och kreativitet förändrats mellan grundskolans tidigare år och grundskolans senare år. Det andra delsyftet handlade närmare om elevernas upplevelser av vilka sätt/arbetssätt som ökar motivation och kreativitet hos högstadieelever i framtidens moderna skola. Studien är viktig för att motivation är en förutsättning innan lärande kan ske, menar Körling (2009). En kvalitativ metod med frågeformulär med vissa kvantitativa inslag har använts. Urvalet är 32 högstadieelever på en högstadieskola i Sverige. Resultaten visar att ungefär hälften av eleverna känner sig omotiverade och stressade inför sin lärandesituation. De upplever att det är för mycket teoretiskt innehåll och önskar sig mer av praktiska och estetiska inslag i klassrumssituationen. De vill även att flera hjälpmedel som teknisk utrustning används. Slutsatserna är flera. Det nuvarande skolsystemet bör radikalt förändras för att uppnå de visioner som styrdokumenten innehåller. Skolan dödar till viss del elevers kreativitet och skolan behöver bli bättre på att individanpassa för att ta tillvara på de lärstilar och intelligenser som passerar skolan. Målet att alla elever ska ha tillgång till en likvärdig utbildning är inte uppnått. Styrdokumenten skulle kunna vara ännu tydligare utformade för att öka möjligheter att uppnå det eleverna efterfrågar. Lärare behöver kontinuerligt och medvetet reflektera över sin yrkesroll för att bli ännu bättre. Även om skolan har ett stort ansvar här så är det viktigt att vara medveten om att det finns andra bidragande orsaker till bristande skolframgång för elever som lämnar grundskolan. 

 • 329.
  Bergman, Angelica
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  SVA-verksamheten verksamheten i teori och praktik på två högstadieskolor.: En fallstudie om hur studiens resultat kan påverka skolframgången för flerspråkiga elever.2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det finns en del forskning kring att flerspråkiga elever inte når samma skolframgång som enspråkiga elever. Syftena med studien var att studera om, och i så fall hur, sva- verksamheten skiljer sig åt i teori och praktik på två högstadieskolor, analysera skillnaderna i kursplanerna svenska och svenska som andraspråk samt att studien ger en fingervisning om vilka möjligheter de flerspråkiga eleverna på ovan nämnda skolor har att nå samma skolframgång som elever som har svenska som modersmål. Kvalitativ intervjumetod med semistrukturerade frågor har använts för att ta reda på sva-verksamhetens utformning. Urvalet är två sva-lärare på två högstadieskolor i Sverige. En textanalys av kursplanerna svenska och svenska som andraspråk har gjorts för att belysa vad som skiljer ämnena åt. Resultaten visar att det finns kompetenta och behöriga sva-lärare på skolorna, men att rektorerna inte alltid följer de styrdokument som finns för att bedriva sva-verksamheten. Sva-verksamheten är underbemannad, övriga ämneslärare saknar utbildning i andraspråksperspektivet, modersmålslärare ingår inte i den dagliga undervisningen samt att sva- undervisningen har brister i jämförelse med styrdokumenten. Det finns inte uttalade strategier eller samarbeten kring hur skolledning, sva-lärare, ämneslärare och modersmålslärare på bred front ska möta de flerspråkiga eleverna så att de har samma möjligheter att nå skolframgång som sina enspråkiga kamrater. Slutsatserna är flera. Målet att alla elever ska ha tillgång till en likvärdig utbildning är inte uppnått. Styrdokumenten skulle kunna vara ännu tydligare utformade för att öka flerspråkigas möjligheter att uppnå samma språkliga nivå som enspråkiga. Det är svårare i dag att bedöma vilka elever som behöver svenska som andraspråk. Arbetslagets naturliga sammansättning är sva-lärare, ämneslärare och modersmåls- lärare med god stöttning av skolledning. Det finns inte en enkel eller entydig förklaring till att flerspråkiga elever inte uppnår godkända resultat i grundskolan. Även om skolan har ett stort ansvar här så är det viktigt att vara medveten om att det finns andra bidragande orsaker till sämre skolframgång för flerspråkiga elever. 

 • 330.
  Bergman, Linnéa
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Levande likabehandlingsplan2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte var att undersöka hur en skola arbetar för att stoppa och förebygga mobbning samt få en inblick i hur de som arbetar med mobbningsfrågor på skolan resonerar kring mobbning. För att undersöka det användes intervjuer som datainsamlingsmetod. Informanterna har arbetat med att formulera och/eller arbetar på något sätt med att upprätthålla den plan som finns på skolan för att förbygga och förhindra mobbning. Resultatet visar att informanterna berättar att arbetet växt fram genom skapandet av en likabehandlingsplan och att enkäter om trivsel ligger till grund för utformaningen av arbetet. I vardagen arbetar informanterna som verkar inom skolan med förebyggande arbete och akuta åtgärder. Att arbeta med grupper och relationer samt att tillrättavisa och förhålla sig som en förebild menar informanterna vara centrala delar av arbetet. Informanterna lyfter att gemensamma strategier kring rutiner och strukturer underlättar arbetet. Det finns i informanternas uttalande ett resonemang kring vuxnas närvaros betydelse och vikten av att arbeta med relationer för att undvika och förbygga att mobbning förekommer. Slutsatsen är att informanterna hävdar att de arbetar aktivt med att förebygga och förhindra mobbning på skolan. Arbetet utgår från den plan om likabehandling som skolan formulerat med såväl förebyggande insatser som akuta åtgärder.

 • 331.
  Bergman, Linnéa
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Talspråk och skriftspråk: samma fast olika2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Talspråk och skriftspråk är två olika former av samma språk. I denna uppsats är svenska språket, och undervisningen i svenska, utgångspunkten. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur elever och lärare på en grundskola i Mellansverige resonerar kring begreppen talspråk och skriftspråk. Jag har använt mig av intervjuer som insamlingsmetod för att sedan sammanställa materialet med utgångspunkt i skillnader och likheter mellan eleverna och lärarnas resonemang. Resultatet visar en stor medvetenhet kring skillnaderna mellan talspråk och skriftspråk samt tankar om vikten att skilja på sammanhang med olika syften och förväntningar. Dessutom finns en beskrivning av hur funderingarna kring framtiden och eventuell språkförändring ser ut. Slutsatsen i uppsatsen är att det finns en reflektion kring dessa begrepp hos både elever och lärare. Det finns också en medvetenhet hos informanterna kring att språkförändring sker och att vi är delaktiga i den processen.

 • 332.
  Bergman, Marléne
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Inverkar ålder och kön i ett möte?: En fallstudie om konstruktionen av ålder och kön i en fritidshemsverksamhet2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Jaghar i denna undersökning intervjuat fem pedagoger i en fritidsverksamhet isyfte att få fördjupade kunskaper om och hur pedagoger påett fritidshem konstruerar ålder och kön. Fritidshemmet jag har valt ligger imellan Sverige och är en medel stor kommunal skola. Studiens utformning utgick från ettsocialkonstruktionistiskt perspektiv där jag använt mig av semistruktureradeintervjuer med tolkande ansats. Resultatet i undersökningen presenteras i relation till tidigareforskning där jag medanalyshjälpmedlet intersektionalitet undersöker samspelet mellan ålder och köni synen på människan. I analysen har fyra kärnkategorier utformatssom kan sammanfatta om och hur pedagoger på ettfritidshem konstruerar ålder och kön. Pedagogernas syn på ålder, pedagogernassyn på kön, pedagogernas syn på ålder och kön som ett samspel i interaktionensamt pedagogernas syn på strukturerna som skapar förutsättningar för mötet. Slutsatser för denna undersökning är att pedagogernatolkas konstruera ålder och kön som en normaliseringsprocessi utvecklingssyfte i formandet av identitet, en identitet som jag mer ser somen social identitet. Denna slutsats för mig tillbaka till mitt intresse fördenna undersökning, bekräftar pedagogen etthandlande hos ett barn i utvecklingssyfte för att utveckla en trygg identitet.Eller bekräftas ett stereotypt handlande som omedvetet ses som en nödvändigheti utvecklingen att skapa sig en identitet? Denna undersökning bidrar till attpåvisa att fritidshemmen är en viktig verksamhet där unga individersidentiteter formas.

 • 333.
  Bergman, Stina
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Arbetsförmedlares förståelse av social kompetens och andra påverkansfaktorer i arbetssökandet2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Syftet med föreliggande studie är att belysa arbetsförmedlares förståelse av kompetensbegreppet, med fokus på social kompetens i relation till andra faktorer i arbetssökandet. Dessa andra faktorer är sociala nätverk, strukturer i samhället och personlighet. Dessa har reviderats genom tidigare forskning och nya aspekter som tillkommit genom empirin. Det är en kvalitativ studie som bygger på en hermeneutisk ansats. Det innebär att individernas tolkningar, såväl de fem respondenternas som min egen har använts vid bearbetningen av intervjuutskrifterna. Det som går att utläsa av studien är att ett perspektivtänkande kring kompetens kan vara betydande för att skapa en gemensam förståelse av kompetens och hur kompetens kan utvecklas. Genom respondenternas beskrivningar av social kompetens framkom olika nivåer. I en första nivå är individen artig, passar tider och uppför sig. I en andra nivå kan individen försöka samarbeta, försöka smälta in i gruppen, lyssna och visa hänsyn. I den tredje och eventuellt högsta nivån är det möjligt för individen att samarbeta obehindrat med olika människor, kunna föra samtal utan att begränsas av vem personen är och kunna smälta in i gruppen. Den sociala kompetensens betydelse i arbetssökandet är varierande beroende av individen själv, gruppen eller arbetsplatsen, samhället och den kontext i vilken individen ska anställas till. Med andra ord har social kompetens viss betydelse, men inte alltid en avgörande betydelse i arbetssökandet.

 • 334.
  Bergmark, Anna
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Johansson, Emma
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Hållbar utveckling i skolan: Utifrån ett miljö- och socialt perspektiv2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I vårt utvecklingsarbete valde vi att fokusera på miljöperspektivet och det sociala perspektivet inom hållbar utveckling. Utifrån miljöaspekten fokuserade vi på återvinning och utifrån den sociala aspekten fokuserade vi på Barnkonventionen. Vårt syfte med detta utvecklingsarbete har varit att utveckla/stärka elevernas medvetenhet inom hållbar utveckling avseende miljöperspektivet och det sociala perspektivet. Vi valde att genomföra vårt utvecklingsarbete som en aktionsforskning. Som metod använde vi oss av observationer, intervjuer samt loggboksanteckningar. Vi gjorde vår aktionsforskning på två olika skolor, vi var på varsin skola i varsin klass. Vår slutsats av vår aktionsforskning är att barn uppskattar att deras åsikter och tankar tas på allvar samt att de får vara med och påverka sin vardag. Vi tror även att det är viktigt att fånga barnens intresse samt att det är på rätt nivån för dem.

 • 335.
  Bergner, Malén
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Severin, Camilla
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Måluppfyllelse genom konkret material i matematikundervisning: Hur fyra lärare använder konkret material för att uppnå ett visst matematiskt mål och hur de bedömer att detta mål är uppnått.2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka varför och hur lärare använder konkret material i matematikundervisningen för att uppfylla ett matematiskt mål. Genom att observera och intervjua fyra lärare med erfarenheter inom ämnet, framkommer resultat som visar att lärare är positiva till laborativa arbetssätt men att läroboken upplevs allt för styrande och på så sätt utgör ett hinder. Syftet med det konkreta materialet lyfts inte alltid fram, vilket resulterar i att syftet blir underordnat själva användandet av konkret material. Slutsatsen blir således att måluppfyllelsen inte går att bedöma i de fall aktiviteterna med konkret material inte har ett givet syfte.

 • 336.
  Bergqvist, Erika
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Thorild Atsaidis, Marie-Louise
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Barnets introduktion till förskolan: - ur lärar- och vårdnadshavarperspektiv2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att synliggöra hur små barns introduktion till förskolan kan genomföras av lärare, samt undersöka hur vårdnadshavare uppfattar det egna barnets introduktion. Studien bygger på intervjuer med fem lärare/förskollärare som arbetar inom förskolan samt en enkätundersökning med sexton vårdnadshavare. Resultatet av intervjuerna och enkäterna visade att begrepp som ofta återkom var samverkan, samarbete. Både lärare och vårdnadshavare poängterade att kommunikation, förtroende och tillit är grunden till en bra och fungerande samverkan mellan hemmet och förskolan, detta för att alltid ha barnets bästa i främsta rummet. Slutsatser av denna studie visar att i stort sätt samtliga vårdnadshavare var nöjda eller mycket nöjda med deras barns introduktion på förskolan och lärarnas bemötande och deras professionella insats. Något som även framkom utifrån de intervjuer som genomfördes med lärare/förskollärare var en 3dagars-introduktionsmetod

 • 337.
  Bergroth, Sara
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Olsson, Ulrika
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Betydelsen av god matematikundervisning: Fokus på taluppfattning ur ett specialpedagogiskt perspektiv2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Matematikkunskaperna i svensk skola har enligt TIMSS och PISA dalat under många år.  Skolverket har därför genomfört nationella insatser i form av kompetensutveckling för lärare samt infört ett obligatoriskt bedömningsstöd i taluppfattning för årskurs 1. Forskningen lyfter fram att undervisningens kvalité relaterar till lärarens kompetens samt att sambandet mellan lärarens kompetens och elevens lärande är mycket tydligt. För att elever ska kunna tillägna sig kunskaper i taluppfattning behöver undervisningen vara genomtänkt, innehålla diskussioner och bestå av meningsfulla uppgifter. Genom halvstrukturerade intervjuer undersökte, analyserade och tolkade vi några pedagogers beskrivningar av undervisningens betydelse för att skapa goda förutsättningar för elever i matematiksvårigheter att lyckas med den grundläggande taluppfattningen. Tolkningen av resultatet utgick från de specialpedagogiska perspektiven, det kategoriska och det relationella. Resultatet i vår studie visade att samtliga pedagoger var överens om att undervisningen har betydelse men nämnde även att elevens förutsättningar och behov har betydelse. Både det kategoriska och det relationella perspektivet blev synligt hos studiens pedagoger men det relationella perspektivet var det som dominerade. Resultatet gav exempel på god undervisning i taluppfattning för elever i matematiksvårigheter. Vår slutsats var att en god undervisning i taluppfattning inte enbart beror på pedagogens kompetens och undervisning utan även var starkt relaterad till elevens behov och egna förutsättningar.

 • 338.
  Bergstrand, Elin
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Att lära barn att lära sig läsa: Läsinlärningsmetoder i grundskolan2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete undersöker vilken läsinlärningsmetod som lärare i grundskolan främst använder när de möter en elev som ska starta sin läsinlärning. Studien är baserad på intervjuer med sex olika lärare. Två lärare är från södra Sverige och fyra är från mellersta Sverige, varav två är verksamma lärare och två är pensionerade sedan fyra år tillbaka. Genom intervjuerna framkom det att den läsinlärningsmetod som förekommer mest i grundskolan är ljudningsmetoden. Alla informanter framhöll att de använder eller har använt metoden när de ska lära en elev att lära sig läsa. Det är en välkänd metod som bygger på en presentation av varje bokstav i alfabetet och som sedan ljudas samman till ord. Informanterna betonade att läraren, med hjälp av ljudningsmetoden, kan göra läsinlärningen till ett roligt, spännande och lustfyllt lärande där arbetssättet går att variera efter de förkunskaper eleven har.

 • 339.
  Bergstrand Sundman, Silas
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Dejestam, Rickard
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  En skola för alla?: Elevers upplevelser av specialpedagogiska insatser i särskild undervisningsgrupp2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 340.
  Bergström, Carina
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Hård, Anna
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Lärares syn på extra anpassningar och utformning av tillgängliga lärmiljöer2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Dagens skola ska vara en skola för alla och kännetecknas av tillgängliga lärmiljöer. Om en elev riskerar att inte nå kunskapsmålen ska skolan i första skede erbjuda stödinsatser i form av extra anpassningar inom undervisningens ram. Detta arbete med extra anpassningar har visat sig brista på många skolor. Syftet med den här studien är att undersöka några lärares uppfattningar om extra anpassningar och utformandet av tillgängliga lärmiljöer. Som teoretiskt ramverk användes Response To Intervention. Studien hade en kvalitativ forskningsansats och i den användes fokusgrupper som datainsamlingsmetod. Resultatet visar att det råder en viss osäkerhet bland lärare kring vad extra anpassningar är och vad begreppet tillgängliga lärmiljöer innebär. Lärarna har en positiv syn på inkludering och anser att skolan ska vara till för alla. Det framkom att det finns brister i skolors arbete med extra anpassningar, att lärare förknippar tillgänglig lärmiljö med klassrummets miljö och att lärare känner att de saknar kunskap. De efterfrågar därför fortbildning för att möta elever i behov av stödinsatser. Det efterfrågades mer stöd från specialpedagoger i arbetet med att skapa tillgängliga lärmiljöer där elever ges extra anpassningar utifrån behov och förutsättningar.

 • 341.
  Bergström, Eva
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Brännström, Ingela
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Fem grundskolors syn på arbetet med åtgärdsprogram: Intervjuer med specialpedagoger och lärare samt tolkning av dokument2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 60 credits / 90 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hur hanteras arbetat med extra anpassningar och särskilt stöd i skolan? Lagen som reglerar arbetet och insatser i skolan verksamheter ändrades 2014 (Skollagen 2014:10). Där tydliggjordes hur elevers behov av anpassning och stöd ska kartläggas och dokumenteras. Bland annat Skolinspektionen (2016) har i sina uppföljningar visat på brister i att individanpassa åtgärder sedan lagändringen trädde i kraft 2014. Syftet med denna studie var att belysa hur elevers stödbehov kartläggs, beskrivs och dokumenteras på fem mindre skolor. Genom kvalitativa intervjuer med åtta pedagoger och dokumentanalys av tio åtgärdsprogram samt tre dokumentmallar för extra anpassningar försökte ovanstående syfte besvaras. Resultatet av undersökningen visade att respondenterna framhöll betydelsen av tidiga insatser, att individanpassa åtgärder och anpassa miljön. Den visade också att skolorna arbetade olika med dokumentationen av åtgärder och anpassningar. Slutsatser som kunde dras utifrån studien var att arbetet med dokumentation av åtgärdsprogram och extra anpassningar ännu inte implementerats i de undersökta verksamheterna. Lagändringen 2014 har ännu inte påverkat hanteringen av uppdraget. Samtliga respondenter framhöll att individens behov är viktigt och att skolmiljön bör anpassas till elevens förutsättningar och det oavsett om eleven har någon diagnos eller ej. Betydelsen av planerade insatser på grupp- och skolnivå har respondenterna sett som ett komplement till individanpassningar. Rutiner för arbetet med kartläggning och utredning behöver upprättas då detta saknades på några skolor vilket försvårat arbetet och samverkan mellan olika professioner behöver stärkas och utvecklas för att optimera arbetet med anpassning och stödinsatser. Tidiga insatser framhölls som viktigt för att undvika att elever ska misslyckas i skolan och det kan bidra till att eliminera risken att fler elever fastnar i att identifieras som elever i behov av särskilt stöd.

 • 342.
  Bergström, Helén
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Didaktiska insatser i klassrummet för elever i matematiksvårigheter: En intervjustudie med lärare som undervisar i matematik i grundskolan2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att tydliggöra lärares strategier vid undervisning av elever i matematiksvårigheter samt hur dessa kan förstås. Genom att göra kvalitativa intervjuer med åtta lärare som arbetar med elever i matematiksvårigheter har jag sökt efter lärares didaktiska insatser som är framgångsrika för dessa elever. Även grund till valet av strategier och syn på sin egen roll som lärare har jag försökt belysa. Tre pedagogiska teorier finns som teoretisk ram: det relationella, det kategoriska samt dilemmaperspektivet. Resultatet visar att lärare i studien ser samspel och kommunikation som de viktigaste didaktiska insatserna vilket man kan koppla till det relationella perspektivet. Det kategoriska perspektivet synliggörs bl.a. i beskrivningar kring arbetet med konkret material. Dilemmaperspektivet syns något i det enskilda arbetet med eleven där lärare försöker att undvika ett utanförskap. Valet av strategier grundas oftast på tester/diagnoser samt erfarenhet och intuition. Lärarna ser sin roll som viktig och ansvarsfull.

 • 343.
  Bergström, Josephin
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Lord, Thea
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Finns det någon tanke kvar?: En kvalitativ studie om hur förskollärare och föräldrar reflekterar kring samverkan för att stärka barns könsidentiteter.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie var syftet att skapa förståelse för hur förskollärare och föräldrar kan

  samverka för att främja barns trygghet i sin könsidentitet. Studien har genomförts

  med hjälp av semistrukturerade intervjuer och resultatet har analyserats med hjälp

  av det teoretiska perspektivet som var ett genusperspektiv ur en feministisk

  poststrukturalism. Resultatet visade på föräldrar och förskollärares förståelse för

  samverkan, hur de samverkar och vad som var viktigt inom samverkan. Resultatet

  beskrev deras syn på könsidentitet och hur de såg på förskolans jämställdhetsarbete.

  Resultatet resonerar även kring föräldrar och förskollärares syn på könstillhörighet

  och vad de gjorde för att uppmuntra barn att bli trygga individer. Studien berörde

  diskussioner kring arbetssätt och hur läroplan för förskolan gav tolkningsmöjlighet.

  Diskussionen berörde även hur detta kunde se ut i verksamheten. Studien lyfte

  förskollärares tydlighet och vikten av att ha ett uttalat arbetssätt för genusarbetet

  samt ett mål med det.

 • 344.
  Bergström, Linda
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  El-Hage, Natalie
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Det meningsfulla yrkesspråket: En intervjustudie av erfarenheter av det språk som talas på den arbetsplatsförlagda utbildningen2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet är att synliggöra erfarenheter av det språk som talas på den arbetsplatsförlagda utbildningen inom två yrkesförberedande program på gymnasieskolan. Studien inriktar sig på att undersöka elevens förberedelse inför kommunikativa situationer i yrket samt att förmedlaen bild av hur språket tillämpas på den arbetsplatsförlagda utbildningen. Studien har utgått från tre olika urvalsgrupper: praktiksamordnare, yrkeslärare och elever inom två av gymnasieskolans yrkesförberedande program: Bygg- och anläggningsprogrammet samt Fordons- och transportprogrammet. Datainsamling har genomförts genom sju semistrukturerade intervjuer. I resultatet framkom att språket har betydande roll i elevens yrkesutveckling och framtida anställningsbarhet. På utbildningen ställs krav på att eleven genomför en språklig anpassning i mötet med branschen. Detta genom att tillägna sig ett fackspråk samt finna sig i en miljö med hård jargong. Samtliga involverade i elevens yrkesutbildning, såsom praktiksamordnare, yrkeslärare och yrkesutövarna ute i branschen fungerar som språkutvecklare. Av studiens resultat kan konstateras att skolan behöver finna strategier i samarbetet mellan skolans utbildning och den arbetsplatsförlagda utbildningen för att skapa förutsättning att både äga och nyttja sitt språk i syfte att kommunicera med människor i yrket.

 • 345.
  Bergström, Madelene
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  En läslista i skolan?: - den svenska kanondebatten2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med min uppsats är att reda ut de olika åsikter och tankar som rådde kring debatten gällande folkpartisten Cecilia Wikströms förslag, under sommaren 2006, om att införa en litterär kanon i skolorna. Jag har valt att genom textstudium undersöka olika debattartiklar som jag hämtat från Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Sydsvenskan. Den här uppsatsen belyser de olika stöttestenarna i debatten. Resultatet blir fyra infallsvinklar i debatten: ”En kanon för att främja den svenska kulturen”, ”En kanon är levande”, Kanon ur ett lärar- och skolperspektiv” samt ”En kanon som universallösning”. Detta belyser de olika kärnområdena i denna vidlyftiga debatt. 

 • 346.
  Bergvall Uthby, Sandra
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Söder, Susanne
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Konflikthantering: En studie om hur pedagogerna hanterar konflikter i förskolan2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har en pedagogcentrerad utgångspunkt där vi fokuserar på hur konflikter kommer till uttryck, hur pedagoger hanterar konflikter, arbetar med konflikter och om pedagogerna arbetar förebyggande eller avhjälpande med konflikter i förskolan. Studien genomfördes med en kvalitativ metod, semistrukturerade intervjuer med åtta verksamma pedagoger samt observationer på två förskolor förlagda i två kommuner.

  Resultatet från observationer och intervjuer: Grundläggande förutsättningar som framkommit genom observationer och intervjuer är kommunikation, det aktiva lyssnandet och närvarande pedagoger som arbetar på ett konstruktivt sätt. I studien har det framkommit att det finns många händelser som kan starta en konflikt. Vanliga konflikterorsaker är osämja kring saker eller lekar, missförstånd eller språkförbristningar.

  I vårt resultat har det synliggjorts att det är viktigt att arbeta förebyggande med konflikthantering, vilket också båda förskolorna gör genom att använda sig av olika metoder som exempelvis att samtala med barnen kring konflikter.

 • 347.
  Bergwall, Andreas
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics. Örebro Univ, Örebro, Sweden.
  On a generality framework for proving tasks2015In: PROCEEDINGS OF THE NINTH CONFERENCE OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR RESEARCH IN MATHEMATICS EDUCATION (CERME9) / [ed] Krainer, K Vondrova, N, CHARLES UNIV, FAC EDUC , 2015, p. 86-92Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper I present an analytic framework for generality in textbook proving tasks that involve functions. The framework is discussed in relation to results obtained when analysing tasks in integral calculus. The results show that the frameworks' categories are easily distinguishable if the functions are explicitly described. The results are also promising regarding the possibility to clarify differences between textbooks. The analysed sections exemplify that there is not necessarily a correlation between the number of general proving tasks and the opportunities for students to engage in reasoning about arbitrary functions. Limitations and possible refinements of the framework are also discussed.

 • 348.
  Bernard, Mark
  et al.
  Maastricht University .
  Dreber, Anna
  Stockholm School of Economics.
  Strimling, Pontus
  Stockholm University.
  Eriksson, Kimmo
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  The subgroup problem: When can binding voting on extractions from a common resource pool overcome the tragedy of the commons?2013In: Journal of Economic Behavior and Organization, ISSN 0167-2681, E-ISSN 1879-1751, Vol. 91, p. 122-130Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Using a common pool resource game protocol with voting we examine experimentally how cooperation varies with the level at which (binding) votes are aggregated. Our results are broadly in line with theoretical predictions. When players can vote on the behavior of the whole group or when leaders from each group can vote for the group as a whole, extraction levels from the common resource pool are close to the social optimum. When players extract resources individually, there is substantial overextraction. When players vote in subgroups, there is initially less overextraction but it increases over time. This suggests that in order for binding voting to overcome the tragedy of the commons in social dilemmas, it should ideally affect the group as a whole.

 • 349.
  Berndtsson, Erika
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Dogan, Erika
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Att skapa trygga relationer med barn: Ett förskollärarperspektiv2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att skapa kunskap om hur förskollärare arbetar för att

  skapa trygga relationer med alla barn i förskolan. Svårigheter som kan

  förekomma med relationsskapande i förskolans verksamhet kommer även att

  behandlas. Metoden för undersökningen är kvalitativ, där det genomförts

  semistrukturerade intervjuer med åtta förskollärare. Resultatet analyseras och

  tolkas utifrån anknytningsteorin. Resultatet visar att förskollärare kan ses som

  barns trygga bas i förskolan och att en trygg anknytning är möjlig.

  Personaltäthet och storlek på barngrupper försvårar dock arbetet för

  förskollärare att skapa trygga relationer med alla barn. Slutsatsen är att

  förskollärarnas närvaro med barnen, lyhördhet för barnens signaler och

  medvetenhet kring svårigheter är faktorer som mest bidrar till lyckat utfall i att

  skapa trygga relationer med alla barn.

 • 350.
  Bernström, Malin
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Possnert, Josefine
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  "Man slutar väl aldrig lära sig saker, det vore ju förskräckligt": En intervjustudie om sfi lärares upplevelse av det egna lärandet2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med syftet att undersöka hur sfi lärare upplever det egna lärandet inom sitt yrke fann vi att deltagarna tyckte sig lära varje dag på sin arbetsplats. Lärarna upplevde att de tog till sig ny kunskap av olika slag på både ett personligt plan och i sin yrkesroll. Med kvalitativ metod och öppna intervjuer som datainsamlingsmetod fick vi ta del av lärarnas upplevelser från deras vardag i arbetet. Det empiriska materialet analyserades sedan med hjälp av Säljö´s sociokulturella perspektiv på lärande. Det vi kom fram till var att dessa sfi lärare hade bra förutsättningar i form av närhet till kollegorna, tillåtande arbetsplatskultur och tid för att kunna lära sig ny kunskap och utvecklas.

45678910 301 - 350 of 3885
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf