Change search
Refine search result
45678910 301 - 350 of 6131
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Praxisutvecklingen av skadeståndsfrågorna kring upphandling – preciseringar, nyanseringar, förändringar och omtolkningar2016In: Upphandlingsrättslig tidskrift, ISSN 2001-9904, no 2, p. 99-120Article in journal (Refereed)
 • 302.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Preskription av försäkringsfordran2001In: PointLex, Vol. november, p. 5-Article in journal (Refereed)
 • 303.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Preskription och precision avseende alternativa ansvarsgrunder2005In: PointLex, Vol. december, p. 11-Article in journal (Refereed)
 • 304.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Principiella respektive kasuistiska skadeståndsprinciper utifrån Europakonventionen2007In: PointLex, Vol. maj, p. 8-Article in journal (Refereed)
 • 305.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Problematiska forumfrågor vid EKMR-talan2010In: InfoTorg Juridik, no januari, p. 1-24Article in journal (Other academic)
 • 306.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Problematiska skadeståndskrav vid olika rättstillämpningsmisstag: Gränszonen mellan formella handläggningsregler och materiella rättsfrågor2007In: PointLex, Vol. November, p. 25-Article in journal (Refereed)
 • 307.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Processrisker och skadeståndsansvar2006In: PointLex, Vol. augusti, p. 43-Article in journal (Refereed)
 • 308.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Prolegomena - introduktion till en skyddsändamålslära1994In: Juridisk Tidskrift 1994/1995, p. 23-Article in journal (Refereed)
 • 309.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Recension av Schultz, Kausalitet2007In: Svensk Juristtidning, p. 466-474Article in journal (Refereed)
 • 310.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Regressiva regressproblem2001In: PointLex, Vol. november, p. 8-Article in journal (Refereed)
 • 311.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Relevance or Irrelevance of Grand Narratives and Fixed Concepts in Tort Law.2010In: European Tort Law 2009: Tort and Insurance Law, Yearbook / [ed] H. Koziol, B.C. Steininger, Berlin, New York: De Gruyter , 2010, p. 618-630Chapter in book (Other academic)
 • 312.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Relevansspörsmål avseende EKMR-åberopanden i skadeståndsmål2010In: InfoTorg Juridik, no mars, p. 1-16Article in journal (Refereed)
 • 313.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Remediekombinationer vid EKMR-kränkning2013In: InfoTorg Juridik, no januari, p. 1-12Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Skadestånd vid EKMR-kränkningar har numera blivit en vedertagen komponent inom den nationella rätten. HD (och det liggande lagstiftningsförslaget) har normaliserat grunderna och beräkningsoperationerna såsom förenliga med de allmänna svenska skadeståndsprinciperna. Därvidlag har också tydligt uppmärksammats, att skadestånd är ett sekundärt remedium, då annan gottgörelse inom ramen för det aktuella ärendet (där kränkningen skett) inte till fullo kunnat gottgöra den enskilde. Med avseende på exempelvis brottmål, kan därför oskäliga dröjsmål kompenseras genom påföljdslindring. I två nya domar ger Högsta domstolen klara besked om hur en sådan avräkning ska genomföras. Krav uppställs på tydlighet avseende såväl kränkningserkännandet som genomförandet och mätningen av själva påföljdslindringen; vidare ges riktlinjer om hur dröjsmålstider ska omsättas i reducerade strafftider och hur påföljdslindring ska påverka skadeståndet i de fall sådant måste utgå. Genom dessa två domar tillhandahåller HD en enkel och instruktiv manual för domstolarna, avseende hur man explicit hanterar det primära remediet med full gottgörelse inom ärendets ram … så att skadestånd inte alltid ska behövas som ett sekundärt remedium.

 • 314.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Ren förmögenhetsskada vid utomobligatorisk utomordentlig otillbörlighet2006In: PointLex, Vol. oktober, p. 18-Article in journal (Refereed)
 • 315.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Retroaktivitet avseende lag respektive praxis2003In: PointLex, Vol. januari, p. 14-Article in journal (Refereed)
 • 316.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Revisorsansvaret– ytterligare några klargöranden om den ändamålsenliga ansvarsgränsen: HD:s ersättningsrättsliga domar år 2017, Del 92018In: InfoTorg Juridik, no mars, p. 1-8Article in journal (Refereed)
 • 317.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  RF och ersättningsrätten: Normaliserande och konkretiserande möten mellan rättsområden2014In: Regeringsformen 40 år 1974-2014 / [ed] Karin Åhman, Uppsala: Iustus förlag, 2014, p. 109-138Chapter in book (Refereed)
 • 318.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Risk,skyddsändamål, skada och ansvar vid penningtvättsbrott: HD:sersättningsrättsliga domar år 2017, Del 82018In: InfoTorg Juridik, no mars, p. 1-16Article in journal (Refereed)
 • 319.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Riskyrisks, risky evidence and risky consequences2017In: European Tort Law 2016 / [ed] Karner/Steininger, Berlin: Walter de Gruyter, 2017, p. 614-622Chapter in book (Refereed)
 • 320.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Rätt och fel … och ”fel” på ”rätt” sätt: Rättsdiskursens relevans för bedömningen av rättsliga bedömningar2003In: PointLex, Vol. juli, p. 39-Article in journal (Refereed)
 • 321.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Rättegångskostnadernas påverkan på skadeståndet som effektivt rättsmedel enligt EKMR2012In: InfoTorg Juridik, Vol. majArticle in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Skadeståndsrätten har blivit den centrala arenan för Europakonventionens applicering i svensk rätt. Det nationellt utdömda skadeståndet är både en sanktion för en EKMR-kränkning enligt artiklarna 2–12 och – då detta skadestånd tjänar som ett effektivt rättsmedel enligt artikel 13 – en garanti för att talan inte behöver föras i Europadomstolen. En ny dom från HD visar att samspelet mellan de materiella rättighetsartiklarna (2–12) och rättsmedelsartikeln (13) kan innebära, att både skadeståndsbeloppet och rättegångskostnaderna måste invägas i bedömningen. HD ger på så sätt den enskilde kärandeparten förmånen, att delvis kunna förlora avseende beloppsyrkandet, men ändå slippa statens processkostnader. En närmare analys av domen visar dock att utrymmet för kvittade processkostnader inte kan utvidgas alltför långt – varför parter och partsombud även i framtiden noga bör överväga både sina yrkanden och grunder.

 • 322.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Rättens narratologiska dimensioner – interaktion och konstruktion2006In: Interaktiv rättsvetenskap, 2006, p. 36-Chapter in book (Refereed)
 • 323.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Rättsliga och retoriska krav på skadeståndskrav pga ”fel” inom rättsväsendet2007In: PointLex., Vol. maj, p. 12-Article in journal (Refereed)
 • 324.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Rättsligt verksam ohederlighet via efterföljande ägarbyte respektive passivitet2003In: PointLex, Vol. juni, p. 5-Article in journal (Refereed)
 • 325.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Rättspolitiskt inkorrekt – en bra början: Mobbningsproblemet som exempel2003In: Vänbok till Saldeen, Iustus, Uppsala , 2003, p. 19-Chapter in book (Refereed)
 • 326.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Rättstillämpningsansvar och EKMR - dubblering av ansvarsgrunderna men inte (nödvändigtvis) av ersättningsposterna2013In: InfoTorg Juridik, no oktoberArticle in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Skadeståndsansvaret för felaktigheter inom rättstillämpningen har genomgått en intressant utveckling under senare år; numera är en sådan talan inte bara en teoretisk vision, utan en reell möjlighet (om än rättsliga kvalificeringar givetvis måste göras – eftersom ändrad utgång i högre instans inte nödvändigtvis betyder, att den tidigare bedömningen var culpös). Även EKMR har blivit en positiv faktor att beakta inom nationell skadeståndsrätt. Den svenska culpastandarden för myndighetsutövning kan – såsom ansvarsgrund – påverkas av de krav som (en dynamisk och stegvis omdanande) praxis från Europadomstolen ställer, för att uppnå det skydd som artiklarna i EKMR syftar till. Däremot visas i en ny dom från Högsta domstolen, att de dubbla rättskällorna avseende ansvarsgrund inte automatiskt även innebär en dubblering av ersättningsposterna. Utgångspunkten avseende remedium för en EKMR-kränkning är istället att åtgärdande – erkännande, rättelse (avhjälpande), förmånligare behandling (nedsatt förpliktelse, strafflindring etc) – ska ske inom ramen för det ärende där kränkningen förekommit; och inom (eller utom) detta ärende kan vidare eventuell ekonomisk skada ersättas enligt skadeståndslagen. Först om denna upprättelse inte förmår ge tillräcklig gottgörelse, kan den ideella ersättningen för EKMR-kränkningen självständigt tillägga något till skadeståndsprocessen.

 • 327.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Sambandskvalificeringar avseende trafikskadeansvarets gräns2008In: PointLex, Vol. januari, p. 1-18Article in journal (Refereed)
 • 328.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Schablondifferentieringens gräns vid anhörigersättning2007In: PointLex, no februari, p. 29-Article in journal (Refereed)
 • 329.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Schablonersättningar – objektiverade bedömningsgrunder samt kraven på underlag för individualiserade avvikelser2006In: PointLex, Vol. januari, p. 25-Article in journal (Refereed)
 • 330.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Skadestånd vid fel i rättsväsendet – ”uppenbarhetsrekvisitet” argumentativt preciserat2011In: InfoTorg Juridik, no juliArticle in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I ett tiotal fall från Högsta domstolen, under de senaste åren, har spörsmålet om statens ansvar för fel eller försummelse i domstolar (och andra rättstillämpande myndigheter) alltmer finslipats. Från att ha sett ut som en omöjlighet, kan man idag i vart fall iaktta vissa restriktiva öppningar. I ett nytt fall från HD ges några intressanta preciseringar – av nytta för argumentationen i framtiden – när det gäller att diskutera och konkretisera innehållet i det numera etablerade ”uppenbarhetsrekvisitet” (kravet på ”uppenbart oriktig bedömning”). I artikeln examineras dessa preciseringar, samtidigt som uppenbarhetsrekvisitets inordning i culparegeln tydliggörs. För att på ett konstruktivt sätt förhålla sig till problematiken i nya uppkommande fall – och för att undvika vissa låsningar i synen på vad som är ansvarsförutsättningar respektive begränsningar – torde en sådan teoretisk inramning vara ytterst praktisk.

 • 331.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Skadestånd vid sexualbrott – differentierad syn på brottsrubricering och kränkningsersättning2006In: PointLex, Vol. april, p. 23-Article in journal (Refereed)
 • 332.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Skadeståndsgrundande domstolsfel – sällsynt men inte uteslutet fenomen2008Other (Other scientific)
 • 333.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Skadeståndsomprövningsrätten åter en (sista) gång i HD – potentialen för restriktiv tolkning undanröjd2009In: InfoTorg Juridik, no oktober, p. 1-16Article in journal (Other academic)
 • 334.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Skadeståndsrätt för skadad rätt − rätt sätt för skadebestämning2013In: InfoTorg Juridik, no januari, p. -10Article in journal (Refereed)
 • 335.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Skadeståndsrättoch skatterätt – moms som kostnadsskapande skada respektive vinstgivande bonus.2018In: InfoTorg Juridik, no mars, p. 1-9Article in journal (Refereed)
 • 336.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Skadeståndsrättsliga relevans- och adekvanskrav vid EKMR-kränkning2013In: InfoTorg Juridik, no januariArticle in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Som pendang till de många viktiga domarna från 2012 om EKMR-skadeståndsrätt, kan ett något udda avslutande fall kort kommenteras. Det handlar därvidlag om att man vid genomförandet av rättsligt relevanta resonemang om rättigheter, måste konkretisera och inordna de stora generella begreppen och anspråken inom de specifika rättsliga ramarna. Allt här i livet är inte samhällets fel, och även i de fall staten principiellt bär ett ansvar, måste yrkandena om skadestånd konkretiseras – så att en relevant koppling rättsligt kan motiveras, mellan kränkningen och den ideella eller ekonomiska skada vilken åberopas som grund för ersättningskravet.

 • 337.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Skattefordran och skadefordran2003In: PointLex, Vol. oktober, p. 8-Article in journal (Refereed)
 • 338.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Skattekonsekvensers relevans vid skadeståndsbestämningen2009Other (Other academic)
 • 339.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Skolans skadeståndsrättsliga ansvar för olika kränkningsproblem2016In: Skola för kunskap, valfrihet och trygghet? / [ed] Sverker Scheutz, Uppsala: Iustus förlag, 2016, p. 15-52Chapter in book (Refereed)
 • 340.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Some Minor Details and Clarifications While Waiting for the Big Thaw in Tort Law2018In: European Tort Law 2017 / [ed] E Karner & B Steininger, Wien: Walter de Gruyter, 2018, p. 626-635Chapter in book (Refereed)
 • 341.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Some New Small Shades of Pale White in the Northern Tort Law Snowstorm2016In: European Tort Law 2015 / [ed] Ernst Karner & Barbara Steininger, Berlin: Walter de Gruyter, 2016, 5, p. 615-625Chapter in book (Refereed)
 • 342.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Stegvis nedtoning av avvägningsmöjligheterna vid frihetsberövandeersättning – men ändå öppning för framtida utveckling2015In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 4, p. 895-917Article in journal (Refereed)
 • 343.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Strikt ansvar – olika problemformuleringar och argumentationssätt2002In: Festskrift till Lødrup, Oslo , 2002, p. 20-Chapter in book (Refereed)
 • 344.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Strikt ansvar för vattenanläggning – några preciseringar2001In: PointLex, Vol. juni, p. 8-Article in journal (Refereed)
 • 345.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Strukturernas skadeståndsrättsliga spel (II) - partsdualismens formella och materiella krav2014In: InfoTorg JuridikArticle in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I temaserien om strukturell argumentation inom ersättningsrätten belyses i denna artikel II, hur kraven på båda parter kan samspela och hur kraven på myndigheterna kan emanera från olika nivåer – specifika ärenderegler kan möta övergripande krav på myndigheternas service. Dessa anspråk på myndigheterna att bistå enskilda, kan därmed omvandla ett icke formellt inlett bidragsärende till ett skadeståndskrav. De låga formella kraven på den enskilde korresponderar således med höga materiella krav på myndigheterna.

 • 346.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Strukturernas skadeståndsrättsliga spel (I) – den goda försäkringsförmedlingssedens skyddsändamål2014In: InfoTorg JuridikArticle in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Några av vinterns HD-domar kan analyseras just med inriktning på, hur argumentationen kring ersättningsfrågan påverkats av strukturspelet mellan helhet och del – dvs allmänna frågor om rättsområdet och specifika situationsomständigheter etc. Först ut blir ett fall om den allmänna, dynamiska, ”goda branschseden” (inom försäkringsområdet), som för en försäkringsförmedlare ansågs gälla såväl mot kunder (försäkringstagare) som mot försäkringsgivare. Avseende strukturer kan därvidlag även iakttas, hur den allmänna skadeståndsrätten möter kontraktsrätten och de specifika reglerna vid försäkringsförmedling.

 • 347.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Strukturernas skadeståndsrättsliga spel (III) – allmänna skadeståndsprinciper om skadeersättning och speciallagstiftning om kostnadsersättning2014In: InfoTorg JuridikArticle in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I artikel III om ersättningsrättsliga strukturresonemang behandlas relationen mellan allmänna skadeståndsprinciper och en speciallagstiftning, vilken i HD tolkades ge ersättningskrav bortom de sedvanliga avräkningarna för ålder och bruk. Domen visar att de allmänna skadeersättningsprinciperna inte kan slå ut speciella kostnadsersättningsregler.

 • 348.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Strukturernas skadeståndsrättsliga spel (IV) – revisorsansvarets grund och gräns2014In: InfoTorg JuridikArticle in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I artikel IV om strukturspörsmål inom skadeståndsrätten fästs uppmärksamhet på den struktur av olika – dvs differentierade – frågeställningar som stegvis måste hanteras, för att revisorsansvaret ska bli fullödigt belyst. En ny HD-dom ger konstruktiva bidrag till den rättsliga diskussionen kring professionsansvaret – särskilt revisorers ansvar – vilket annars riskerar att bli förkortat och ostrukturerat behandlat (domen kan därmed ses som en respons på – kanske rentav reaktion mot – den uppmärksammade hovrättsdomen i Prosolviamålet). För att gå från vad som formellt kan kallas ett fel till ett materiellt ansvar för senare skadekonsekvenser, krävs en strukturerad väv av kvalifikationer. Medvetenheten om dessa argumentationsstrukturer ökar förståelsen för rättsområdet – och minskar risken för retoriska förkortningar och förenklingar.

 • 349.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Strängt ansvar för konkursförvaltare2001In: PointLex, Vol. april, p. 7-Article in journal (Refereed)
 • 350.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Styrelseansvarets temporala och culpavärderande aspekter2013In: InfoTorg Juridik, no januari, p. -13Article in journal (Refereed)
45678910 301 - 350 of 6131
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf