Change search
Refine search result
45678910 301 - 350 of 5428
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301.
  Annersten, Filippa
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Social and Economic Geography.
  Where is the power to change?: A reception study of the elderly in the Seychelles experiences of climate change and power2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 302.
  Anshelm, Jonas
  et al.
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Haikola, Simon
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Depoliticization, Repoliticization, and Environmental Concerns: Swedish mining Politics as an Instance of Environmental Politicization2018In: ACME: An International E-Journal for Critical Geographies, ISSN 1492-9732, E-ISSN 1492-9732, Vol. 17, no 2, p. 561-596Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  An argument within the wider theory of postpolitics that has gained traction over the last decade is that environmental concerns in general, and climate policy in particular, are especially conducive to depoliticization. In this paper, we take issue with this notion by presenting an empirical case study of the repoliticization of Swedish mining and then, on the basis of this analysis, offer theoretical reflections on how to better understand depoliticization and repoliticization of the environment. We argue for the use of a narrow definition of 'depoliticization', and that sufficient attention must be paid to temporal and scalar differentiation of continuous processes of de- and repoliticization, and that normative assumptions of what constitutes the genuinely political should be abandoned. We argue that environmental concerns harbour large potential for effective politicization, and that this politicization occurs as a response to depoliticization, through concurrent, cross-fertilizing and intertwined processes of repoliticization across scales both inside and outside of formal channels of government, whereby previously depoliticized state agencies may become crucial.

 • 303.
  Anshelm, Jonas
  et al.
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Haikola, Simon
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Epilog2018In: Svensk gruvpolitik i omvandling: Aktörer, kontroverser, möjliga världar / [ed] Jonas Anshelm, Simon Haikola och Björn Wallsten, Gidlunds förlag, 2018, p. 233-239Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den svenska gruvpolitiken under 2000-talet kan i stora drag sammanfattas som präglad av ett pånyttfött intresse från statligt håll för framförallt de exploateringsmässiga förutsättningarna för gruvindustrin, och en social mobilisering på lokal såväl som nationell nivå mot den förda politiken. Denna utveckling har ägt rum i kontexten av en internationell så kallad »boom and bust« – konjunkturuppgång-följt av nedgång – vilken på avgörande vis har bestämt förutsättningarna för det statliga intresset för gruvindustrin liksom för lokala intressegruppers förhoppningar och farhågor gällande gruvindustriell expansion. Sådana konjunkturcykler är en naturlig del av all form av gruvverksamhet. Det kan därför finnas anledning att från dagens utsiktspunkt, med ett visst retrospektivt avstånd till den turbulenta tiden kring Northland Resources konkurs och vid en tid då världsmarknadspriser såväl som produktionssiffror verkar ha börjat klättra uppåt igen, ställa oss frågan vilka lärdomar vi har möjlighet att dra av just denna boom och bust.

 • 304.
  Anshelm, Jonas
  et al.
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Haikola, Simon
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Kritiken av 2013 års mineralstrategi och framväxten av ett alternativ2018In: Svensk gruvpolitik i omvandling: aktörer, kontroverser, möjliga världar / [ed] Jonas Anshelm, Simon Haikola och Björn Wallsten, Möklinta: Gidlunds förlag, 2018, p. 55-74Chapter in book (Other academic)
 • 305.
  Anshelm, Jonas
  et al.
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Haikola, Simon
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Mellan hopp och förtvivlan: om förväntningar på gruvetablering ovanför polcirkeln2018In: Svensk gruvpolitik i omvandling: aktörer, kontroverser, möjliga världar / [ed] Jonas Anshelm, Siomon Haikola och Björn Wallsten, Möklinta: Gidlunds förlag, 2018, p. 151-173Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I detta kapitel försöker vi förklara hur förhoppningar, idéer och löften tillsammans skapade stora förväntningar på ett gruvprojekt i Pajala, ett demografiskt och ekonomiskt stagnerande samhälle ovanför polcirkeln, något som ledde till etableringen av en gruva som lades ned efter bara två års produktion. Syftet är att skapa en förståelse av hur de centrala aktörernas förväntningshorisonter formades av specifika intressen i förening med historiska föreställningar knutna till platsen. Särskilt intresse ägnas åt att analysera hur dessa förväntningar under en period förenades i en för de berörda aktörerna gemensam förväntningshorisont som drev projektet framåt. Vi visar också hur den gemensamma förväntningshorisonten upplöstes efter en likviditetskris i bolaget, vilket blottlade de avsevärda skillnaderna mellan de berörda aktörernas ståndpunkter, i samband med att de olika aktörerna återvände till sina utgångspositioner. Med andra ord undersöker kapitlet hur förväntningshorisonter formas kring storskalig, långsiktig och råvarubaserad industriproduktion i avfolkningsbygder, inom ramen för en ekonomi som i övrigt är inriktad på kortsiktig ekonomisk tillväxt, globala kapitalflöden och konsumtion.

 • 306.
  Anshelm, Jonas
  et al.
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Haikola, Simon
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Statlig reglering av gruvverksamhet i en post-fordistisk ekonomi: lokal utsatthet i hierarkins skugga2018In: Svensk gruvpolitik i omvandling: aktörer, kontroverser, möjliga världar / [ed] Jonas Anshelm, Simon Haikola och Björn Wallsten, Möklinta: Gidlunds förlag, 2018, p. 175-200Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under 1900-talet försåg Norrland den svenska staten med råvaror som lade grunden för Sveriges utveckling till välfärdssamhälle. Den svenska ekonomin har dock efterhand alltmer inriktats på att skapa ekonomiska värden på andra sätt än genom råvaruutvinning och varuproduktion. Sverige har med andra ord omvandlats till det som ofta benämns som en post-fordistisk ekonomi,460 vilket ger upphov till frågor om vilket socialt ansvar staten ska ta på sig för platser som fortfarande är beroende av tung industri och varuproduktion för att upprätthålla sin lokala ekonomi och sysselsättning. Samtidigt har emellertid betydelsen av svensk gruvindustri understrukits i EUs råvaruinitiativ från 2008. Där bedöms självförsörjningen av råvaror inom EU som avgörande för framtiden.461 Sverige står för omkring 91 % av Europas järnmalmsproduktion och är en inom EU ledande producent av en rad andra strategiskt viktiga metaller.462 Den svenska regeringen har också i linje med EUs råvaruinitiativ understrukit sina ambitioner att skapa incitament för en intensifierad gruvverksamhet i landet.463 Som ett svar på såväl EUs initiativ som den parlamentariska oppositionens krav på reformering av gruvpolitiken lanserade alliansregeringen 2013 en Mineralstrategi, som syftade till att stödja och stimulera gruvverksamheten i landet, huvudsakligen genom nyliberalt färgad avreglering och undanröjande av potentiella hinder för gruvetableringar.464 Relationen mellan den svenska staten och lokalsamhällen som är beroende av utvinning och produktion av mineraler präglas således av utvecklingstendenser som kan antas motverka varandra, vilket gör dessa lokalsamhällens roll i statens industripolitik som helhet mycket oviss.

 • 307.
  Anshelm, Jonas
  et al.
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Haikola, Simon
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Wallsten, Björn
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Ojnarekonflikten och miljöfrågans återpolitisering2018In: Svensk gruvpolitik i omvandling: Aktörer, kontroverser, möjliga världar / [ed] Jonas Anshelm, Simon Haikola och Björn Wallsten, Möklinta: Gidlunds förlag, 2018, p. 75-99Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Historiskt sett så kan relationen mellan det liberalt kapitalistiska systemet och miljön beskrivas som en dubbel rörelse mellan ett kontinuerligt ökande resursuttag och statens ökade befogenheter att administrera miljöförstörande verksamheter.148 En viktig faktor för ett förbättrat skydd av miljön har parallellt med den liberala kapitalismens framväxt varit allmänhetens miljömedvetenhet, som har satt press på staten att införa miljömässigt motiverade regleringar. Givet hur ett nyliberalt beslutsfattande ofta verkar avpolitiserande, dvs. det strävar efter samstämmighet mellan grupper och en ökad grad av formalisering av sakfrågorna, har det blivit allt svårare för civilsamhället att påverka politiken. Detta beror också på att miljölagstiftningen anpassas för att gynna det privata kapitalets intressen, samtidigt som besluten ofta förläggs till teknokratiska processer i vilka ansvaret för miljön blir diffust.149 Trots detta utmanas avpolitiseringen av kontinuerliga försök till återpolitisering. Kraven höjs på att ansvar utkrävs av de politiker vars beslut påverkar livsbetingelserna för lokalsamhällen och deras omgivningar, och på att andra intressen än dem som gynnas och skyddas av ett avpolitiserat beslutsfattande också beaktas och tillåts påverka den politiska dagordningen....

 • 308.
  Anshelm, Jonas
  et al.
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Haikola, Simon
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Wallsten, Björn
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Svensk gruvpolitik i omvandling: Aktörer, kontroverser, möjliga världar2018Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under 2000-talet har svensk gruvpolitik tagit plats som en av de mest omdebatterade och omstridda inhemska miljöfrågorna. Den har engagerat människor över hela landet och över institutionella gränser, från lokala aktionsgrupper, genom nybildade protestnätverk till statliga myndigheter och riksdagen. Kanske inte trots utan just på grund av gruvindustrins långa historia i Sverige har den visat sig kunna alstra politiska energier gällande frågor som i allra högsta grad har relevans för dagens och morgondagens samhälle. Det är frågor som gäller vårt samhälles relation till naturen, statens relation till samhället, och minoritetsgruppers och enskildas rättigheter i relation till staten.

  Denna bok belyser genom fallstudier ett antal av de skärningspunkter där den statliga regleringen, den globala finans- och mineralmarknaden, samt lokala intressen, praktiker, förväntningar och farhågor har mötts och satt sin prägel på den svenska gruvpolitiken under 2000-talet. Tillsammans kan studierna läsas som ett vittnesmål om förnyade krav på statligt ansvarstagande för miljö, regional utveckling och ursprungsbefolkningsrättigheter i den långt drivna avregleringspolitikens tid.

 • 309.
  Antonson, Hans
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Human Geography.
  Landskap och ödesbölen: Jämtland före, under och efter den medeltida agrarkrisen2004Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This study examines landscape change in the Province of Jämtland during c. 1000–1750 AD. Settlement and arable cultivation are two of the most important sources in this study. They are therefore treated in depth, particularly farmsteads that were deserted during the late medieval agrarian crisis, so-called ödesbölen, and their fossil field-traces. The dissertation contains four major investigations.

  In the first investigation 610 possible ödesbölen were identified. The desertion was estimated at 50 per cent. The second investigation had its focus on the geographic location, and the conclusion was that the ödesbölen may have been deserted when the climate turned colder in the 14th century. The third investigation concerned medieval agriculture. Using historical maps and detailed mapping of fossil field traces it was established that the annually cultivated acreage decreased from the High Middle Ages until early modern times. This probably means that the agrarian crisis caused a change in the agrarian regime, from predominant arable farming to predominant stock-raising. The fourth investigation was whether the ownership or the use of the ödesbölen created obstacles to recolonization when the crisis subsided. This turned out not to be so in the case of ownership, but may have been so with regard to communal forest grazing. According to historical maps the ödesbölen in Jämtland were finally recolonized about 200 years later than for example in southern Sweden. The reasons probably were wars and a worse climate.

  The dissertation is capped off with both a model and a description of landscape change in Jämtland. Characteristic for the development of the landscape has been fluctuations in settlement. The ödesbölen are part of a pattern in which they are colonized, deserted, recolonized and again deserted in a cyclical course of events. The openness of the landscape is not part of this course of events.

 • 310.
  Antonson, Hans
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute, Society, environment and transport, Mobility, actors and planning processes.
  Hrelja, Robert
  Swedish National Road and Transport Research Institute, Society, environment and transport, Mobility, actors and planning processes.
  Henriksson, Per
  Swedish National Road and Transport Research Institute, Society, environment and transport, Mobility, actors and planning processes.
  People and parking requirements: Residential attitudes and day-to-day consequences of a land use policy shift towards sustainable mobility2017In: Land use policy, ISSN 0264-8377, E-ISSN 1873-5754, no 62, p. 213-222Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A land use policy shift is taking place in a growing number of cities regarding parking, whereby a conventional supply management approach is being replaced with a parking management approach. As part of this policy shift, many cities are lowering their parking requirements.

  This study analysed changes in car use, car ownership, spatial parking patterns and the consequences for the everyday life of residents in a housing area with a relatively restrictive parking requirement in Gothenburg, the second largest city in Sweden. The housing area, a concrete example of how lowering parking requirements can be used to achieve targets on reduced car use and sustainable urban development, is used to discuss how parking policy should be applied to achieve the desired effect.

  The results show that the consequences of the restrictive requirement was paradoxically small in the study area. In practice, the requirement did not result in a decrease in the number of parking spaces, because e.g. of access to parking in neighbouring residential areas. This shows how important it is to adopt a holistic approach in parking policy, by e.g.introducing more restrictive parking requirements in parallel with other measures, such as raising parking charges and decreasing the number of public parking spaces. It also shows that planning of parking must be coordinated with other urban planning functions. Otherwise, the actual contribution of a shift in parking policy to the development of a more environmentally friendly transport system and city risks being small, despite lower parking requirements

 • 311.
  Antonson, Hans
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute, Society, environment and transport, Mobility, actors and planning processes. Lunds Universitet.
  Isaksson, Karolina
  Swedish National Road and Transport Research Institute, Society, environment and transport, Mobility, actors and planning processes.
  Storbjörk, Sofie
  Linköpings Universitet.
  Hjerpe, Mattias
  Linköpings Universitet.
  Negotiating climate change responses: Regional and local perspectives on transport and coastal zone planning in South Sweden2016In: Land use policy, ISSN 0264-8377, E-ISSN 1873-5754, Vol. 52, p. 297-305Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Putting climate change policy-integration into practice is challenged by problems of institutional misfit, due to, inter alia, deficient vertical administrative interplay. While most focus within the field of climate change research has targeted the national-local interplay, less is known about the interface of regional and local perspectives.

  Here, the aim is to study that interface with a specific focus on the relation between regional and local spatial planning actors, through a case-study of transport and coastal zone management in a Swedish municipality. The article is based on interviews (focus group and single in-depth) and official planning documents.

  The material reveals a tricky planning situation, replete with conflict. In practice, various institutional frameworks, claims and ambitions collide. The attempts to steer the local spatial planning initiatives from the regional level led to conflicts, which in turn seems to have hampered the overall work for climate change management through spatial planning. Furthermore, there are few traces of prospects of a smooth vertical institutional interplay able to support the overall aims related to integrating climate change mitigation and adaptation in spatial planning.

 • 312.
  Antonson, Hans
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute, Society, environment and transport, Mobility, actors and planning processes. Lunds Universitet.
  Åkerskog, Ann
  Sveriges lantbruksuniversitet .
  "This is what we did last time". Uncertainty over landscape analysis and its procurement in the Swedish road planning process2015In: Land use policy, ISSN 0264-8377, E-ISSN 1873-5754, Vol. 42, p. 48-57Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In some European countries, landscape analysis has long been used in support of large-scale planning or major projects such as new trunk roads and mainline rail routes, in line with both the UN's Convention on Environmental Impact Assessment and the European Landscape Convention. Some countries, however, lack a regulatory framework for what should be analysed, how a landscape analysis should be conducted, or even how it should be procured. Sweden is one such country.

  The research project on which this article is based, uses in-depth interviews with twelve key Swedish officials to consider landscape analysis issues in the planning and procurement of road and railway infrastructure. The findings point to the fact that skilled transport planners are not entirely comfortable with the current situation, and the way landscape analysis is handled in daily planning practice varies enormously. For example, nearly all the respondents believe that the way formal landscape analyses are procured is important, not least to ensure quality, yet at the same time they are rarely commissioned separately, even when this is explicitly stipulated by the regulations. There is no generally accepted notion of what 'landscape' might be, and the terms in which respondents describe the landscape do not correspond to the official landscape terminology as set down in the ELC.

 • 313.
  Antonsson, Adam
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Human Geography.
  Organic farming and agricultural transitions: Understanding the role of agricultural space in Halland, Sweden2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis aims to investigate the attitudes towards organic farming and how agricultural space is understood among organic farmers in the Swedish region of Halland and then to relate this to the ongoing discussion on multifunctional agricultural transition. The research is based on a field study on nine different organic farms in Halland, where qualitative interviews have been conducted for the creation of the empirical results. Using the theory of planned behavior and the concept of the “good farmer”, the thesis has revealed that the organic farming community in Halland is heterogeneous and different perspectives and attitudes are expressed about organic farming and agriculture. While the farmers are driven by many aspects of organic farming, the attitudes towards agriculture are often in line with traditional productivist ideals highlighting clean fields and high yields, even though many organic farmers have started to question the traditional norms often due to the different conditions met by organic farmers. Due to the various attitudes represented, the range within the multifunctional agricultural spectrum is rather wide were some organic farmers understand agricultural space more in line with productivist ideals while others express attitudes in line with organic farming principles, suggesting a strong multifunctional understanding of agricultural space. 

 • 314.
  Anurova Prykhodko, Nataliya
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Human Geography.
  Ekologisk och närproducerad mjölk: En fallstudie om Sju Gårdar i Uppland2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 315.
  Apostolidis, Georgios
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication (from 2013).
  Förtäta eller dö?: En studie av stadens översiktsplanering kontra färdigt resultat2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Densification is a summary word to devote denser housing in the city centre, yet airy and varied. The goal is for more people to move to the city centre to live, work and perform all kinds of activities such as shopping, work out or just go out and have a good time. Karlstad's vision is densification with a living and growing centre as a goal, as well as well-functioning public transport for commuters from near and far. Extended housing and activities with environmental thinking and well-being as well as more jobs are the goals the municipality wants to achieve with densification. Hence, the study partakes attempts to evaluate how Karlstad municipality's detailed plans are in line with today's six-year-old general plan visions regarding densification. This is done by a categorization based on an article from Boyko & Cooper 2011 that created a summary of several researchers' views regarding the concept of densification and its inclusion. Here, compromises have been made by putting interesting theories against each other to make as fair a review as possible. An account of theories leads to reclarification of parts of the material to realize the current densification. The result of my study shows densification as something active that takes place in cities, either by increasing or getting closer to people or housing. How the densification is visualized or not determines the established extent shifts, but something that is often encountered is the accumulation of built-in surface, the number of people in a certain place or the proportion of a specific spatial space that has been built. Karlstad describes densification and it is also something that is exemplified, however, if the starting point is that increased possibilities for more people to choose public transport should not be considered implemented based on my study. Furthermore, there is a description of how Karlstad wants to densify with focus on the central parts to further grow beyond what cannot be noted in the detailed plans discussed. To some extent, Karlstad creates densification, but if it in turn leads to increased opportunities for individuals to use more sustainable alternatives to relocation should not be considered realized. Karlstad's vision of building inside and out is not infused, and the densification described in the overview plan has not given an impression in the detailed plans adopted today

 • 316.
  Appelblad Fredby, Jenny
  et al.
  Stockholms Universitet.
  Nilsson, David
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Philosophy and History of Technology, History of Science, Technology and Environment.
  From "All for some" to "Some for all"?: A historical geography of pro-poor water provision in Kampala2013In: Journal of Eastern African Studies, ISSN 1753-1055, E-ISSN 1753-1063, Vol. 7, no 1, p. 40-57Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article discusses the historical mechanisms and geographical factors that have formed the current structure of urban water provision in Kampala, the capital of Uganda. The formation of the urban geography of Kampala dates back to the early colonial period. The high- and middle-income earners have settled on the hills while the poorest part of the population lives in the low-lying areas, dispersed as pockets of unplanned and informal settlements. Public services are underdeveloped in these informal pockets. The government has pledged to improve services for the poor and this article analyses whether the efforts made are likely to lead to a lasting change, seen in a longer time perspective. The public water supply in Kampala has ever since its opening in 1930 focused on the middle- and high-income groups while poor people have been marginalised. Water provision to low-income groups has continued to rely on standpipes since the colonial period. There has also been organisational continuity, with a single centralised organisation in charge of urban water supply in all larger towns. Institutional changes, such as the new connection policy from 2004, have perpetuated the emphasis on middle- and high-income groups. This article argues that the traditional focus on private connections is creating a barrier for expansion of services in informal areas. Pre-paid water distribution, which was tried already in the 1920s, has in recent years seen a revival. This technology offers an important avenue for rectifying inequalities of public services that has been reproduced since the colonial period.

 • 317.
  Appelblad, Håkan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Geography and Economic History.
  Case Vindel river area2014In: Through joy: Mapping sporty activities in Norway, Sweden and Finland with a view to enhancing regional attractiveness / [ed] Olli Rosenqvist, Kokkola: University of Jyväskylä, Kokkola University Consortium Chydenius , 2014, p. 46-64Chapter in book (Other academic)
 • 318.
  Appelblad, Håkan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Geography. Umeå University.
  Cultural promotion of place as 'northern' space: the case of the Umeå2014 - European Capital of Culture event2020In: Urban events, place branding and promotion: place event marketing / [ed] Waldemar Cudny, London: Routledge, 2020, 1, p. 25-46Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Culture is a sector that in last years have become more apparent in urban development strategies. A cultural driven growth strategy was visible in the northern Swedish city of Umeå, when hosting the European Capital of Culture in 2014. The choice of Umeå as the Swedish ECoC was heavily dependent on its focus on Sami culture. Single events within the yearlong program where mostly to be found within the city of Umeå. While Sami culture and other regional cultural expressions were part of representations of northern spaces transcending beyond the place space of urban Umeå. This spatial duality reflected in the Umeå2014 program is partly reproduced in the general promotion endeavors' of Umeå. The city is branded as a young, open, growing city and as a part of a larger regional setting containing natural and regional resources, including Sami culture. The chapter is based on literature review, thematic analysis of websites for Umeå2014, documents from Umeå municipality, and on author's direct observation. Analysis of the spatial dimensions expressed through single events included in the program year in Umeå2014 reveals mixed spatial references, with a particular focus on northern spaces.

 • 319.
  Appelblad, Håkan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social and Economic Geography. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Geography and Economic History.
  En ny löparvåg i väntan på nästa Vindelälvslopp?2012In: Västerbottens Kuriren, ISSN 1104-0246Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 320.
  Appelblad, Håkan
  Geografiska institutionen, Umeå universitet.
  Kanada en kontrapunkt på den nordamerikanska kontinenten: några iakttagelser rörande sociostrukturell karaktäristik och kriminalitet1993In: Den vet som vida färdas: reserapport från en kulturgeografisk exkursion i Kanada våren 1993 / [ed] Lars-Erik Borgegård, Umeå, 1993, p. 255-276Chapter in book (Other academic)
 • 321.
  Appelblad, Håkan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social and Economic Geography.
  Kriminalitet och bostadsbyten1995In: Invandrare & Minoriteter, ISSN 0346-6566, no 5, p. 24-28Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 322.
  Appelblad, Håkan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social and Economic Geography.
  Löparvågen och dess västerbottniska exponent Vindelälvsloppet2010In: Idrott Historia & Samhälle, ISSN 0280-2775, p. 67-83Article in journal (Other academic)
 • 323.
  Appelblad, Håkan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social and Economic Geography.
  Löpningens masstävlingar: en del av den växande sportturismen2011In: Geografiska Notiser, ISSN 0016-724X, Vol. 69, no 2, p. 94-101Article in journal (Other academic)
 • 324.
  Appelblad, Håkan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social and Economic Geography.
  Moldau - ett stycke musik och en flod mitt i Europa2010In: Geografiska Notiser, ISSN 0016-724X, no 1, p. 35-45Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 325.
  Appelblad, Håkan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social and Economic Geography. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Geography and Economic History.
  Vindelälvsloppets uppgång och fall : vad lagledarna tycker i efterhand, en webbaserad enkätstudie2012Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 326.
  Appelblad, Håkan
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social and Economic Geography.
  Alatalo, Marita
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social and Economic Geography.
  Wild Swedish salmon: A regional development resource through recreational use?1998In: Northern waters: Management issues and practice / [ed] David Symes, Oxford: Fishing News Books , 1998, p. 164-174Chapter in book (Other academic)
 • 327.
  Appelblad, Håkan
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social and Economic Geography.
  Bengtsson, Bo
  National Board of Fisheries, Sweden.
  Weissglas, Gösta
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social and Economic Geography.
  Regional patterns in Swedish recreational fisheries2003In: Regional Experiences for Global Solutions / [ed] APM Coleman, Darwin, 2003, p. 39-42Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Interest in Sweden, as in the other Nordic countries, for recreational fishing is widespread. About 35 % of adult Swedes fish for recreation. However, different regional patterns are evident concerning participation, attitudes towards the use of national resources and willingness-to-pay (WTP) for access to recreational fishing. One factor is to be found in the regional differences within Sweden: the population found in rural areas is generally more interested in fishing than people in urban areas. The recreational fishermen in the peripheral areas have, on the other hand, lower relative WTP for their fishing.

  Swedish recreational fisheries is based on roughly 10-20 % of the overall Swedish catch, while the yearly expenditure by recreational fishermen is about three times larger than the value derived from the commercial fisheries in Sweden. In a recent public survey, preservation and environmental issues concerning the overall fish stock was stressed, with the proposition of a general fishing fee in Sweden (long present in the other Nordic countries). The paper is based mainly on analysis of the Swedish component of a large Nordic survey. A comparison is also made with contemporary material from the official Swedish survey on recreational fisheries.

 • 328.
  Appeltofft, Johanna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Social and Economic Geography.
  Skolgården i staden: En fallstudie om ett exploateringsprojekt och en skolgårdsomvandling i kvarteret Sädesärlan2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 329.
  Aragao Lagergren, Aida
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Social and Economic Geography. Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Social and Economic Geography.
  Trabajadoras Menores de Edad en Guatemala: Empleo o esclavitud?2006In: Rompiendo Barreras: Genero y espacio en el campo y la ciudad, Ediciones El Tercer Actor, Santiago de Chile , 2006, p. 204-Chapter in book (Other scientific)
 • 330.
  Arango Nilsson, Emilio
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Geography and Economic History, Economic and social geography.
  Kulturens betydelse och effekter som utvecklingsstrategi: En fallstudie om kulturhuvudstadsåret och kulturdriven tillväxt i Umeå2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to identify how cultural development and the European cultural capital event applies within the context of city development in Umeå. Furthermore, the study aims to examine how the European cultural capital event affects the local cultural actors. The analysis is a case study based upon how local and municipal cultural actors use culture to develop the municipality of Umeå and how the European cultural capital event has affected their work. To answer the aim of the thesis six semi-structured interviews was performed with cultural actors both within the municipality and private sector. This was to get wide-ranging information about cultural development in Umeå. The method to extract information was through thematic analysis of the preformed interviews, this allowed me as researcher to fully analyze the extracted material.

   

  The results of the study reveal that culture permeates city development in Umeå. Primarily the municipality makes great effort to make the city development rich with culture. Despite the effort culture is not a certainty in urban development and it is a constant political struggle to maintain and emphasize the importance of culture in city development. The study revealed that some actors feel that culture has become too commercialized in the municipality’s effort to generate urban growth, especially in the wake of the European capital event. All interviewed actors indicate that the European cultural capital event has had a great impact on their work and working methods. Primarily internal collaborations between the municipality and private cultural actors have been identified as meaningful, due to the many possibilities it brought, for all actors and the lack of collaboration in the post cultural capital Umeå is missed. There is an underlying understanding that all actors want to collaborate again but the lack of resources and common goals interferes. 

 • 331.
  Arbin, Lisa
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Social and Economic Geography.
  Den mentala kartan: Ungdomars kunskaper om storleksrelationer2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete har som syfte att åskådliggöra högstadieelevers mentala kartor och dess kunskaper om storleksrelationer på världskartan. Som uppföljning av detta är ett ytterligare syfte att presentera tillvägagångssätt för att kunna arbeta med den mentala kartan för att få denna att i en högre grad överensstämma med verkligheten.

                               Som bakgrund till elevernas mentala kartor presenteras hur olika länder representeras i media och vilket utrymme dessa får, samt att läroböcker i geografi från fyra olika förlag analyseras rörande deras presentation av världskartan.

                               För att kartlägga elevernas kunskaper om storleksrelationer på världskartan har en enkätundersökning gjorts med 137 högstadieelever i en svensk grundskola. Resultatet av enkätundersökningen presenteras, analyseras och sätts i relation till tidigare forskning. Utifrån resultatet av enkätundersökningen och analysen av tidigare undersökningar görs ett försök att presentera arbetsmoment och strategier för att motarbeta de avvikelser som uppmärksammats mellan elevernas mentala kartor och den faktiska jordgloben. 

 • 332.
  Ardryd, Filip
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Farok Ahmed, Foad
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Gårdstensbostäder och arbetet i ett utsatt område i förhållande till Polisens rapport över utsatta områden2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 333.
  Ardung, Ola
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Social and Economic Geography.
  Aspektorienterade vittringsprocesser: En studie i ett nordiskt klimat2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Weathering on rocks is an important component of the world’s geomorphology. One way to measure weathering on rocks is to analyse rock hardness. This is a study conducted in the northern hemisphere on granite rocks in Uppsala, Sweden. A Schmidt hammer is used to create a correlation analysis between the aspects on three glacial erratic boulders and rock weathering. Statistics from the Schmidt hammer were then collected and analysed. The results showed a difference between the aspects of the rocks. Although only small differences between the rocks were found, the south and south-east aspects of the rocks were softer and suffered from a more dynamic rock weathering than the north aspects of the rocks. The reason to the more dynamic weathering on the south facing aspects is suggested to be because of a more dynamic thermal stress weathering. The same reason caused the north aspect to have a steeper slope and a more dense lichen cover. 

 • 334.
  Arfaoui Bent Hedi, Sara
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Att leva som man lär: en attitydstudie om goda miljökunskaper påverkar på människors bilvanor2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 335.
  Argerich, Jennie
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Social and Economic Geography.
  Ett likvärdigt skolsamhälle?: En fallstudie över den etniska och socioekonomiska skolsegregationen i Uppsala kommun2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enligt definitionen av likvärdighet ska alla elever i Sverige, oavsett sociala förutsättningar, ha rätt till likvärdig utbildning av god kvalitet. Skolverket bedömer emellertid att likvärdigheten i den svenska grundskolan har sjunkit vilken yttrar sig genom ökade variationer i skolors genomsnittliga betygsresultat. Utvecklingen karaktäriseras även av en ökad sortering av elever mellan skolor utifrån elevens etniska och socioekonomiska bakgrund.

  I studien har förändring av likvärdighet undersökts med avseende på skillnader i slubetyg mellan olika elevgrupper samt förändringar i elevsammansättningar utifrån etnisk och socioekonomisk bakgrund. Undersökningen har genomförts med en rad kvantitativa metoder, däribland segregationsindex och interaktionsindex.

  Studien kan tydligt konstatera att likvärdigheten på Uppsalas skolmarknad minskar. Betydelsen av elevens etniska och sociala bakgrund är hög för dess betyg och samtidigt ökar uppdelningen av elever mellan skolor. Där den ökade uppdelningen av elever utifrån etnicitet är särskilt påfallande. Den etniska segregationen förefaller öka i högre takt än den socioekonomiska som visar på relativt konstanta segregationsvärden. Det som går att säga om den socioekonomiska segregationen är att elever med högskoleutbildade föräldrar i högre grad verkar söka till friskolorna. En tes som även stärks av tidigare forskning som menar att det är eleverna från gynnsamma sociala förutsättningar som nyttjar det fria skolvalet. 

 • 336.
  Arkenfjäll, Madeleine
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Identitet på flykt: En kvalitativ studie om identitetsproblematik hos människor med flyktingbakgrund2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Each year a growing number of people leave their homes due to war, and becomes what is called a refugee. During their escape they are losing their security and also identity. When they arrive at a new country and receive the asylum, they need to construct and create a new identity to fit into society and they are facing a massive adjustment when it comes to the integration part. It can be seen as a complicated process for the refugees. The purpose of this study is to investigate identity issues in people with refugee background, with emphasis on spatial and geographical aspects. This essay is using a qualitative method, semi-structured interviews, where three people have been interviewed about their thoughts and feelings about this essays subject. The empirical data collected from these interviews has been analyzed by methods such as thematization and coding. This study has been conducted by a humanistic theoretical perspective, and by identity theories. The essays result showed that two of three of my respondents, who had both been former refugees, had felt included and excluded in the Swedish society and that they may have constructed their identities to become more Swedish, and both identified themselves with a Swedish- and their native nationality. The third respondent, who was a child to a former refugee, only identified herself as Swedish and has not constructed her identity and had already felt an includeness in the society. The two former refugees perceived that society identified them as immigrant according to their foreign backgrounds, but themselves only identified them by their nationalities. The third respondent did not consider to have been identified as an immigrant or as a child to a former refugee. Two respondents viewed their security to be placebased in Sweden and one of them saw place as a part of her identity. The geographical related experiences seems to have formed and create all of my respondents identities. Place and space have had different roles in the respondents identity creations.

 • 337.
  Arledal Thunell, Pontus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Social and Economic Geography.
  Att planera en levande stad: Exemplet Slakthusområdet2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar om Stockholms planer för att omvandla industriområdet Slakthusområdet i södra Stockholm till en levande stadsdel med bostäder och handel. Syftet är att undersöka hur Stockholms kommun planerar att göra området levande. Uppsatsen är en litteraturbaserad kvalitativ studie där huvudmaterialet är programförslaget för Slakthusområdet framtagen av Stockholms stadsbyggnadskontor. Slutsatsen är att planen är i linje med nuvarande stadsplaneringsideal, där en återgång till det premodernistiska stadsplaneringsidealet ses som det bästa sättet att skapa en levande stad. Dock så finns det vissa frågetecken gällande hur Stockholm kommer lyckas uppnå en social blandning i området som idag ses som en viktig komponent för att en stad ska vara levande.

 • 338.
  Armiero, Marco
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Philosophy and History of Technology, History of Science, Technology and Environment.
  Is there an indigenous knowledge in the urban North?: Re/inventing local knowledge and communities in the struggles overgarbage and incinerators in Campania, Italy2014In: Estudos de Sociologia, ISSN 1415-000X, Vol. 1, no 20Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  This paper deals with the narratives about environmental struggles over garbage facilities in Campania, Italy, a region which, in the last decades, has become the worldwide icon of the failure in the management of its own metabolism. In particular I analyze the narratives about the activists involved in the struggles and their creative interaction with scientific knowledge. My thesis is that ecological conflicts--at least in this specific case--have been producers of communities and knowledges. Instead of reinforcing the narrative about “natural” communities living in a space of radically otherness and oppressed by global villains, I would like to explore the interstitial South, mixed with the North and its science and contradictions. Using a collection of interviews and some grassroots documentaries about the crisis and the mobilization, I analyze the rising of a collective knowledge and the making of communities through the very experience of resistance to the governmentality plan of waste disposal.

 • 339.
  Arnberg, Camilla
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Human Geography.
  I jakten på hållbart resande: en fallstudie om planeringen för minskad bilism2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ökad medvetenhet om hållbarhetsfrågor har medfört ett behov i många kommuner och regioner att verka för ett mer hållbart resande, där minskad bilanvändning ofta är en uttalad målsättning. Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera planeringen för att uppnå ett mer hållbart resande. Analyser av planeringen sker utifrån en modell om färdmedelsvalet med fokus på vanebilisten och kollektivtrafiken. Detta görs i form av en fallstudie baserad på intervjuer i Sveriges fjärde storstadsregion (Linköpings och Norrköpings kommuner). Att åstadkomma ett mer hållbart resande kräver en omställning av kollektivtrafiken, vilket dock är svårt inom en verksamhet som kan antas vara särskilt stigberoende såsom kollektivtrafiken är. Individens val av färdmedel beror på både dess relevans (användbarhet) och dess mervärden (fördelar och nackdelar) jämfört med bilens mervärden. Studien visar fyra faktorer som är viktiga för att förnyelse av planeringen av kollektivtrafik sker, att vissa stigberoenden är svårare att bryta än andra samt att arbetet för att öka kollektivtrafikens relevans och mervärden är komplicerat på grund av det delade ansvaret mellan ett flertal aktörer.

 • 340. Arnberg, Klara
  et al.
  Svanlund, Jonatan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Geography and Economic History.
  Mad women: gendered divisions in the Swedish advertising industry, 1930–20122017In: Business History, ISSN 0007-6791, E-ISSN 1743-7938, Vol. 59, no 2, p. 268-291Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article constitutes a first attempt to systematically map the presence of women in the greatly changing Swedish advertising industry since 1930. The overarching aim of the study is to analyse how the gendered divisions of labour and business changed in relation to both business structure and the overall labour market in Sweden. While we conclude that women constituted around 40–50% of the workforce over time, we see an increase in the shares of women in higher positions and in women who were self-employed and managers. This upturn, however, stabilised during the 1990s. We argue that the changes in gendered divisions of labour and business coincided with a fast-changing business structure. First, the old cartel broke down in the mid-1960s. Then, the number of firms increased quickly during the 1970s and 1980s, and the market share for the largest firms declined. This, in turn, meant new business opportunities for women at the same time as their overall labour market participation increased. The article stresses the importance of both acknowledging women’s presence in the industry development as well as the structures constituting gender divisions.

 • 341.
  Arnegård, Johan
  et al.
  Stockholms universitet.
  Sandell, Klas
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism.
  Idrottens gränstrakter: Om äventyrsidrott och friluftssport2009Conference paper (Refereed)
 • 342. Arnegård, Johan
  et al.
  Sandell, Klas
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism.
  Idrottens gränstrakter: Om äventyrsidrott och friluftssport2011In: Kulturstudier, kropp och idrott: Perspektiv på fenomen i gränslandet mellan natur och kultur / [ed] Helena Tolvhed & David Cardell, Malmö: idrottsforum.org , 2011, p. 127-146Chapter in book (Refereed)
 • 343.
  Arnegård, Johan
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm.
  Sandell, Klas
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism.
  Outdoor recreation in times of change2012In: Outdoor Recreation in Change - current knowledge and future challenges: Proceedings of the 6th InternationalConference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas / [ed] Peter Fredman, Marie Stenseke, Hanna Liljendahl, Anders Mossing and Daniel Laven, 2012, p. 110-111Conference paper (Refereed)
 • 344. Aronsson, L.
  et al.
  Berger, Sune
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism.
  Dahlgren, B.
  Räftegård, C.
  Wilde-Larsson, B.
  Forskningsplattform för Cerut, Centrum för forskning om regional utveckling2008Chapter in book (Refereed)
 • 345.
  Aronsson, Lars
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism.
  Bilder av platser2007In: Kulturell Ekonomi. Skapande av värden, platser och identiteter i upplevelsesamhället / [ed] Aronsson, L.; Bjälesjö, J.; Johansson, S., Lund: Studentlitteratur , 2007Chapter in book (Refereed)
 • 346.
  Aronsson, Lars
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication.
  Highlighting identities and creativity by cultural planning2013In: Regional Studies Association. Shape and be Shaped: The Future Dynamics of Regional Development Annual European Conference Sunday 5th May-Wednesday 8th May 2013 University of Tampere, Tampere Finland, 2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Highlighting identities and creativity by cultural planning

  The importance of a vital culture is frequently discussed in relation to the development of dynamic places and regions. Richard Florida (2002), for instance, maintains that the link between culture, creativity and growth are central to places. The development potential in regional economy is considered to be the cultural capital of the creative class.

  Increasingly, the physical environment in community planning and architecture is interwoven with cultural expression and a higher degree of aesthetics to attract future inhabitants and to keep people from leaving the place, on the one hand, and to increase the number of visitors and investors with a view to create economic growth, on the other. Place developers, in other words, are at work to create effective markers and stories as well as an attractive environment.

  This type of strategic planning can be criticised from several perspectives. Strategy is a balancing act between preserving and cultivating the history of a place, its specific features and identity-that is, place culture­-and to “sell” the place to visitors, in-migrants and companies. Moreover, Florida’s notion of development rests implicitly on the assumption that the people expected are those with cultural or economic capital. This means that there are including and excluding aspects in the argument that need to be considered.

   

  The described view on development and planning of places has led to an increased interest in alternative planning methods. Especially one case in the city of Karlstad, Sweden, is analysed. The project is inspired by a cultural planning method. Cultural planning involves taking the cultural perspective into account in community planning. The method is primarily a grass-root model based on the local community, its values and resources. By means of active cultural planning at the residential/district area level, the Karlstad project aims to develop forms and methods for implementing artistic designs and cultural activities to produce attractive neighbourhoods and enhance the quality of life for the residents. An expectation is an increased social sustainable development. The City of Karlstad also wants to raise its attraction level and ensure a positive development for future residents by testing cultural planning and the related community art methods. The present paper is based on an on-going evaluation and research of the Karlstad project.

  Key words: Cultural planning, place development, culture, identity, creativity.

 • 347.
  Aronsson, Lars
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism.
  Kartor över kulturella ekonomier2007In: Kulturell Ekonomi. Skapande av värden, platser och identiteter i upplevelsesamhället / [ed] Aronsson, L.; Bjälesjö, J.; Johansson, S., Lund: Studentlitteratur , 2007Chapter in book (Refereed)
 • 348.
  Aronsson, Lars
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism.
  Local Planning for the Development of Tourism1989In: Development in Marginal Areas. Gustafsson, G (ed)Article in journal (Refereed)
 • 349.
  Aronsson, Lars
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism.
  Mötet. En studie i Smögen av turisters, fritidsboendes och bofastas användning av tid och rum1993Report (Other academic)
 • 350.
  Aronsson, Lars
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism.
  Place attachment of vacation residents: Between tourists and permanent residents2004In: Tourism, Mobility and Second Homes. Between Elite Landscape and Common Ground / [ed] Hall. M.; Müller, D., Channelview Publications , 2004Chapter in book (Refereed)
45678910 301 - 350 of 5428
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf