Change search
Refine search result
45678910 301 - 350 of 8673
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301.
  Anderson, Trevor
  et al.
  Purdue University, USA.
  Schönborn, Konrad
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, The Institute of Technology.
  du Plessis, Lynn
  University of KwaZulu-Natal, South Africa.
  Gupthar, Abindra
  University of KwaZulu-Natal, South Africa.
  Hull, Tracy
  University of KwaZulu-Natal, South Africa.
  Identifying and Developing Students' Ability to Reason with Concepts and Representations in Biology2013In: Multiple Representations in Biological Education / [ed] D.F. Treagust and C.-Y. Tsui, Springer Science+Business Media B.V., 2013, p. -390Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  This new publication in the Models and Modeling in Science Education series synthesizes a wealth of international research on using multiple representations in biology education and aims for a coherent framework in using them to improve higher-order learning. Addressing a major gap in the literature, the volume proposes a theoretical model for advancing biology educators’ notions of how multiple external representations (MERs) such as analogies, metaphors and visualizations can best be harnessed for improving teaching and learning in biology at all pedagogical levels.The content tackles the conceptual and linguistic difficulties of learning biology at each level—macro, micro, sub-micro, and symbolic, illustrating how MERs can be used in teaching across these levels and in various combinations, as well as in differing contexts and topic areas. The strategies outlined will help students’ reasoning and problem-solving skills, enhance their ability to construct mental models and internal representations, and, ultimately, will assist in increasing public understanding of biology-related issues, a key goal in today’s world of pressing concerns over societal problems about food, environment, energy, and health. The book concludes by highlighting important aspects of research in biological education in the post-genomic, information age. 

 • 302.
  Andersson, Alexandra
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Jönsson, Emelie
  Labbar för alla!: Ett flexibelt läromedel i NO för grundskolans fk-3.2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I kursen självständigt arbete 15hp under grundlärarprogrammet fk-3 vid Uppsala Universitet har vi valt att göra ett läromedel i NO för dessa årskurser. Vi har i största möjliga mån försökt utforma läromedlet så flexibelt som möjligt, för såväl elever som lärare. Materialet är tänkt som en handledning för lärare i fysik och kemi, med elevsidor med experiment som är kopieringsbara. Boken har utformats utifrån ett genusperspektiv, men också med hänsyn till uppsatta kriterier för läromedel anpassade för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (med särskilt fokus på ADHD). Boken är skriven av oss, för oss. Inledningsvis hade vi förhoppningen att den skulle bli tryckt och utgiven av ett förlag, men i nuvarande läge kommer den endast användas för personligt bruk. Det övergripande ansvaret för valt genusperspektiv, samt hur ett läromedel med genusperspektiv bör utformas har huvudsakligen legat hos Alexandra. Emelie har tagit ansvar för delen som behandlar neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, samt hur ett läromedel med hänsyn till dessa elever bör utformas. Avsnittet om skolans naturvetenskap har skrivits tillsammans. I slutprodukten,

  Labbar för alla!, har Alexandra tagit huvudansvaret för layout, illustrationer samt foton. Alla beslut har fattats gemensamt. Emelie har tagit ansvar för de flesta experiment, medan Alexandra har tagit ansvar för ca 10 stycken. Detta ansvar inkluderar att leta upp, skriva in, redigera, utveckla samt skriva förklaringar till experimenten. Dessa har sedan testats tillsammans av både Alexandra och Emelie. Resterande uppgifter har utförts i samarbete.

 • 303.
  Andersson, Alfred
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Hur klär sig barn vid utomhusundervisning?: Ett kartläggning av femteklassares klädsel vid utomhusaktiviteter2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka vilka kläder barn har tillgång till hemma, och vilka kläder de väljer att använda i skolan.  Studien undersöker även hur mycket undervisning femteklassare har fått om klädsel vid utomhusaktiviteter, samt om detta går att koppla till deras val av kläder i skolan. Studien utgörs av en enkätundersökning med 116 elever i årskurs 5 i en medelstor stad i södra sverige. Enkäten var av formen gruppenkät och distribuerades till femteklassarna på fyra olika skolor i staden. Resultaten har redovisats i diagram och analyserats utifrån Maslows behovsteori. Resultatet visar att det inte är alla elever som har tillgång till lämplig utomhusklädsel, av de som har tillgång till lämplig klädsel är det inte alla som tar med den till skolan. Implikationerna av detta är att det finns elever som inte har möjlighet att delta i undervisningen på lika villkor om den utförs utomhus. Enstaka skillnader har hittats mellan stad och landsbygd gällande användandet av vissa utomhusplagg vid olika årstider. Studien har visat på att mindre än hälften av de tillfrågade eleverna säger sig ha haft undervisning om hur de ska klä sig utomhus, men ingen koppling har kunnat hittas mellan undervisningsgrad och vilka kläder eleverna faktiskt tar med sig till skolan.

 • 304.
  Andersson, Alfred
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Robin, Hoogstraten
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  En studie om utomhusmatematik: Elevers erfarenheter och åminnelse av en lektion i utomhusmatematik.2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur elever upplever matematikundervisning utomhus samt vilket lektionsinnehåll eleverna kommer ihåg efter genomförd lektion.

  Studien utgörs av intervjuer med tolv elever i årskurs 5. Grunden för studien är en lektion som genomförts några veckor innan intervjuerna där utomhusmatematik använts som undervisningsmetod. Intervjuerna har bestått av frågor kring denna lektion och elevernas uppfattningar av den. Intervjuerna har genomförts i grupper om tre. Resultaten har redovisats i diagram och jämförts med tidigare forskning inom området. Resultatet antyder att utomhusmatematik har många fördelar, som exempelvis att abstrakt matematik kan konkretiseras, och att eleverna överlag har en positiv uppfattning om utomhusmatematik. En av de negativa aspekterna som eleverna kan se med utomhusmatematik är att det kan bli oordning och brist på fokus bland eleverna. Vi ser att detta problem skulle kunna bero på val av plats för att genomföra undervisningen. Elevernas tidigare associationer till en plats kan påverka ordning och fokus i gruppen.

 • 305.
  Andersson, Amelia
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Ivonen, Anneli
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  En studie om specialundervisning i idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättning och autism: med fokus på motorisk utveckling2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det område som denna studie har forskats kring är specialundervisning för elever med autism och annan funktionsnedsättning inom ämnet idrott och hälsa. Syfte med studien är att beskriva hur idrottslärare arbetar med den motoriska utvecklingen hos de elever som har autism och annan funktionsnedsättning i ämnet idrott och hälsa. I studien beskrivs elevers normala motoriska utveckling för att på så sätt förstå vilka svårigheter elever med funktionsnedsättning och autism har och vilka anpassningar som krävs i skolmiljön för att elever ska kunna vara delaktiga. Empirin har samlats in genom nio observationer på tre olika skolor i västra Sverige. I resultatet framgår det att en idrottslärare bör ha kunskaper om barns motoriska utveckling, övningar och moment som tränar grov- och finmotoriken, elevens funktionsnedsättning, elevens personliga egenskaper och elevens intresse dvs. vad som motiverar eleven.

 • 306.
  Andersson, Anna
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Assessment: A Continuous Process that Takes Place at the End?2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

       The hypothesis for this essay is: ”Teachers use assessment methods that are mainly summative and as a consequence student involvement in the assessment process is low, with too little focus on the goals of the education.” The primary aim is to investigate whether or not this hypothesis is true. To answer this, students were asked their opinions about assessment. Also, teachers were asked questions about assessment, to see if there is a correlation between students' and teachers' thoughts. The investigation was conducted through a questionnaire, which 46 students and three teachers answered. The students came from three different ninth grade classes.

       The results from the questionnaires indicate that mainly summative assessment methods are used since, for example, only 50% of the students know how they are being assessed. Also, when giving examples of assignments they get to do in class, most students gave answers that traditionally are connected with summative assessment. The results also show that student involvement in the assessment process is low, as 65% answered that they rarely or never get to self-assess, and they are only involved in planning subject areas sometimes. Also, a majority of 74% would like to have more personal conversations with their teacher about their development. However, most students feel that their teacher is clear about the goals and objectives of assignments.

       The conclusion reached in this essay is that the hypothesis was partly true. The teachers in this study use mainly summative assessment methods, and student involvement in the assessment process is low. On the other hand, teachers are good at explaining the educational goals. In a majority of the questions, students' and teachers' opinions about assessment coincide. However, the opinions differ greatly between the classes in all but two questions.

 • 307.
  Andersson, Anna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Makt och delaktighet: Elevers och föräldrars upplevelse av ett extra år i skolan.2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande uppsats är en fenomenologisk studie som syftar till att undersöka hur ett urval elever och föräldrar upplevt att beslutet kring ett extra år i skolan gått till, om de upplevt sig delaktiga, samt hur de anser att de extra året påverkat eleven ämnesmässigt, kamratmässigt och känslomässigt. Studien är genomförd via kvalitativa ostrukturerade intervjuer där totalt fyra elevers och två föräldrars livsberättelser fått ta form. Dessa livsberättelser har sedan analyserats narrativt med avsikt att finna svar på studiens frågeställningar samt även utifrån avsikt att finna underliggande framträdande teman. Studiens resultat visar att ett extra år i skolan kan vara lyckosamt om elever och föräldrar upplever sig delaktiga i beslutet, om eleven endast har svårt med ett eller ett fåtal ämnen i skolan samt om hela elevens sociala situation beaktas, inklusive kamratrelationer. Om eleven inte upplever sig varit delaktig i beslutet och om eleven dessutom har flera svårigheter i skolan tyder studien på att ett extra år i skolan kan vara negativt, och att det extra året då kan leda till en negativ påverkan på självkänslan och kamratrelationer, något som i sin tur kan leda till att eleven projicerar sin ilska och besvikelse på skola och lärare.

 • 308.
  Andersson, Anna-Lena
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  The transition between the compulsory school and the school for children with mild intellectual disability - A study in Swedish and Mathematics education2015In: Marketisation and Differentiation in Education, 2015Conference paper (Refereed)
 • 309.
  Andersson, Anna-Lena
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Wilder, Jenny
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Teachers’ Perspectives on the Learning Situation in School for Students with Mild Intellectual Disabilities2016In: Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers, 2016Conference paper (Refereed)
 • 310.
  Andersson, Anna-Lena
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Wilder, Jenny
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Klang, Nina
  Magnússon, Gunnlaugur
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Lillvist, Anne
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Teachers' perspectives on the learning situation in school of students with mild intellectual disabilities2019In: Journal of Intellectual Disability Research, ISSN 0964-2633, E-ISSN 1365-2788, Vol. 63, p. 762-762Article in journal (Refereed)
 • 311.
  Andersson, Anna-Lena
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Wilder, Jenny
  Stockholm University, Sweden.
  Magnússon, Gunnlaugur
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Klang, Nina
  Uppsala Universitet, Sweden.
  Teachers’ Experiences About The Teaching Situation For Pupils With Mild Intellectual Disability2018Conference paper (Refereed)
 • 312.
  Andersson, Ann-Christin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Organiserin, planering och systematiskt arbete för elever i behov av särskilt stöd: En studie i hur man med ett inkluderande arbetssätt organiserar arbetet kring elever i behov av särskilt stöd2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

   

  Inkluderingsbegreppet har de senaste åren inom skolans värld blivit ett klichéartat uttryck. Alla elever ska inkluderas vilket är klart utskrivet i skolans styrdokument. Men vad menas med inkludering, är alla elever inkluderade i skolan i dag och hur tolkas och diskuteras begreppet i skolans verksamhet? Syftet med denna rapport är att undersöka hur skolorganisationen kan vara utformad när alla elever är inkluderade samt att undersöka om det finns skillnader i organisationen kring elever i behov av särskilt stöd på skolor i kommuner som når goda respektive dåliga resultat i skolverkets undersökning. En studie har genomförts på en skola som lyckats väl med att inkludera alla elever och nått goda resultat. Två djupintervjuer har gjorts, en med rektor och en med specialpedagog. En enkätstudie har genomförts på fyrtio skolor i tjugo kommuner i Sverige. Tio kommuner som lyckats bäst och tio kommuner som lyckats sämst. I studien redovisas hur personalen beskrev att den undersökta skolan var organiserad och hur de arbetade för att inkludera alla elever. Det konstateras även att skolor i kommuner som lyckades bäst i Sverige organiserades på ett liknande sätt som den i intervjustudie undersökta skolan.

   

 • 313. Andersson, Annica
  et al.
  Österling, Lisa
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Mathematics and Science Education.
  Democratic Actions in School Mathematics and the Dilemma of Conflicting Values2019In: Values and Valuing in Mathematics Education: Scanning and Scoping Territory / [ed] Philip Clarkson, Wee Tiong Seah, JeongSuk Pang, Springer, 2019, p. 69-88Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  This chapter reports and problematizes relationships between the expected democratic actions as part of the politically expected democratically inclusion of students’ wishes and concerns; and students’ valuing of mathematical activities in mathematics classrooms, departing from the Swedish results from a large-scale quantitative cross-cultural survey. We asked what are the conflicts between most valued activities by Swedish students and the valuing of democratic actions. The quantitative study showed that students value “knowing the times tables” and “teachers’ explanations” and “correctness” over explorative, communicational and collaborative activities. We discuss the cultural and historical reasons behind these results and argue that we must understand the valuing of times tables or teachers’ explanations as an expression of enculturated and therefore culturally valued actions in mathematics classrooms, where this enculturation takes place not only in school, but in conversations with parents, grandparents, in media and in children’s books. We also argue that the conflict between the political expectations of democratic participation and actions, and the invitation to students to influence teaching on the one hand, and on the other hand students use of this influence through valuing teacher explaining, mastering times tables and understanding why the answer is incorrect, rather conserve a mathematics teaching organised around values as objectism and control than through openness and rationalism.

 • 314.
  Andersson, Ann-Kristine
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Social Studies and Didactics.
  Begreppet likvärdig bedömning: En intervjustudie med sex verksamma lärare2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien syftar till att utveckla kunskap om hur lärare ser på begreppet likvärdig bedömning vilket är intressant eftersom bedömning och likvärdighet är ständigt aktuella ämnen i skoldebatten. Frågeställningarna rör sig om vad likvärdig bedömning innebär för lärare och vad som är betydelsefullt för den likvärdiga bedömningen. Den metod som används är kvalitativa intervjuer med sex yrkesverksamma lärare. Teoretiska utgångspunkter är sociokulturellt perspektiv (Vygotsky, 1987; Säljö, 2000; Gipps, 1999) med fokus på likvärdighet och alla elevers rätt till utveckling där bedömning är dynamiska kulturella processer som kan användas som verktyg för lärande (Eggen, 2010). I studiens resultat beskrivs hur lärare dels uttrycker att det är omöjligt att uppnå likvärdig bedömning och dels att likvärdig bedömning handlar om hur alla elever ska ges möjligheter till lärande och utveckling. 

  Slutsatser som dras är att likvärdig bedömning har olika betydelser beroende på de studerade lärarnas kunskapssyn. För att elever ska bli bedömda likvärdigt krävs att alla får lika möjligheter till lärande utifrån vad den enskilda individen har för behov och förutsättningar. Det i sin tur kräver hög kompetens hos läraren som måste skapa en undervisning som ständigt anpassas till alla elevers behov och förutsättningar. Diskussion förs utifrån frågeställningarna och de teoretiska utgångspunkterna där begreppet likvärdig bedömning belyses ur sociala, kulturella, ekonomiska och politiska aspekter. 

 • 315.
  Andersson, Björn
  et al.
  Department of Education, Göteborg University.
  Harms, UteIPN, University of Kiel.Helldén, GustavKristianstad University, School of Education and Environment. Kristianstad University, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA).Sjöbeck, Maj-LisDepartment of Education, Göteborg University.
  Research in didaktik of biology: proceedings of the Second Conference of European Researchers in Didaktik of Biology, University of Göteborg, November 18-22, 19982000Conference proceedings (editor) (Other academic)
 • 316.
  Andersson, Camilla
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Curriculum studies.
  Elfving, Viktor
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Curriculum studies.
  Förskolans utegård: En fallstudie kring hur förskolepersonal använder förskolans utegård som en pedagogisk resurs2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning har varit att undersöka hur förskolepersonal kan använda förskolans utegård som ett verktyg i deras arbete med barn. För att närma oss detta har vi genomfört en fallstudie på en förskola med observationer och gruppintervjuer som metod för insamling av information. Resultatet visar att förskolepersonal använder sig av förskolans utegård utifrån olika syften beroende på om det är verksamhet på förmiddag eller eftermiddag. Under förmiddagen används utegården i huvudsak för att underlätta verksamhet inomhus och för att ge barn möjlighet att utveckla fantasi och lek samt för att tillgodose barns rörelsebehov. På eftermiddagen används utegården mer som en resurs för att genomföra planerade aktiviteter. Resultatet visar även att utegården uppskattas som ett extra rum av förskolepersonal. Utemiljön är ett rum som är viktig för att verksamheten ska fungera bra.

 • 317.
  Andersson, Camilla
  et al.
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Mathematics and Mathematical Statistics.
  Häggström, Monica
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Mathematics and Mathematical Statistics.
  Läroboksbaserad eller lärobokslös matematikundervisning?: En inblick i hur lärare i grundskolans tidigare år resonerar vid val av undervisningssätt2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen är att få en inblick i hur lärare i grundskolans tidigare år resonerar vid valet att undervisa läroboksbaserat eller lärobokslöst i matematik. Undersökningen riktar sig till lärarstudenter och verksamma lärare som arbetar med matematikämnet. Matematik är ett aktuellt ämne i dagens utbildningsdebatt, framförallt angående lärobokens vara eller icke vara i undervisningen. Frågeställningarna i denna undersökning berör vilka faktorer, och hur dessa faktorer, påverkar lärarnas val att undervisa läroboksbaserat eller lärobokslöst. Hur påverkar nämnda faktorer arbetssättet, samt vilka likheter och skillnader finns det mellan läroboksbaserad och lärobokslös matematikundervisning. Kvalitativa intervjuer genomfördes med sex olika lärare varav tre arbetar läroboksbaserat och tre lärobokslöst. Resultatet visar att likheterna är större än skillnaderna mellan dessa två arbetssätt då alla sex lärarna använder sig av läroböcker och laborativa material. Den stora skillnaden är användandets utgångspunkt.

 • 318.
  Andersson, Carina
  Linköping University, Department of Mathematics.
  Taluppfattning: En undersökning av elevers förståelse av decimaltal2006Independent thesis Basic level (professional degree), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta examensarbete har jag studerat hur elever i år 6 tänker vid decimalform inom taluppfattningens område. Begreppet taluppfattning är ett mycket brett område där det dessutom finns många olika uppfattningar om vad som ingår i begreppet. Därför har jag fokuserat mitt arbete på övergången från heltal till decimaltal. Syftet med undersökningen är att belysa vikten av att lärare har goda matematiska och metodiska kunskaper, hur elever utvecklar sin taluppfattning och förhoppningsvis ge lite tips och idéer som kan användas i undervisningen med elever. Studien omfattar en litteraturgenomgång som behandlar begreppet taluppfattning där jag delat upp kapitlet i tre underrubriker: Vad innebär det att elever har en grundläggande taluppfattning? Hur utvecklar elever en god taluppfattning? Vilka speciella svårigheter finns vid övergången från heltal till decimaltal? Under metoddelen skriver jag om hur pilot- och huvudundersökningen gjordes innan läsaren får ta del av undersökningarnas resultat. Resultatet av undersökningen är att många elever har svårt för övergången från heltal till decimaltal. Det finns tre moment i förståelsen av positionssystemet som tycks orsaka större svårigheter och det är platssiffrans värde, multiplikation med tal mindre än ett och uppskattning av rimligheten av svaret i en beräkning. Uppsatsen innehåller också ett avsnitt om vad vi lärare kan göra för att underlätta elevers förståelse för övergången från heltal till decimaltal.

 • 319. Andersson, Carina
  et al.
  Losand, Elin
  Bergman Ärlebäck, Jonas
  Linköping University, Department of Mathematics, Mathematics and Applied Mathematics. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Att uppleva räta linjer och grafer – erfarenheter från ett forskningsprojekt2015In: Nämnaren 2014:4, no 1, p. 21-27Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 320.
  Andersson, Carolin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Synen på en metod: Att arbeta med metoden ASL, Att skriva sig till läsning i en kommun och synen på metoden av olika aktörsgrupper.2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en intervjustudie vars syfte är att belysa Synen på en metod, genom en intervjustudie med de olika grupper som arbetar med metoden ASL, Att skriva sig till läsning. En metod som förändrar den traditionella läs- och skrivundervisningen genom att byta ut pennan som skrivmedel mot datorn och tangentbordet. Metoden är ursprungligen kommen av ett förebyggande arbete för barn med läs- och skrivsvårigheter som arbetats fram av specialpedagogen Mona Wiklander. Metoden Att skriva sig till läsning finns om än i något annan form även i andra länder, Arne Tragetons metod har fått stor uppmärksamhet i Norden, samt delar av Europa. Studien tittar närmare på två skolor inom en kommun och vad metoden är för aktörerna, studien baseras på 16 intervjuer fördelat på fem olika aktörnivåerna skolledningen, rektorer, lärare, föräldrar och elever. Genom framförandet av de olika aktörsgruppernas perspektiv skapas en empirisk och mångfascinerad bild av metoden. Studien belyser hur metoden upplevs, hur metoden inom kommunen utvecklats och fortskrider, samt hur metoden via de olika aktörerna inom skolsystemet tillges olika betydelse.

 • 321.
  Andersson, Catarina
  et al.
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Science and Mathematics Education. Umeå University, Faculty of Science and Technology, Umeå Mathematics Education Research Centre (UMERC).
  Vingsle, Charlotta
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Science and Mathematics Education. Umeå University, Faculty of Science and Technology, Umeå Mathematics Education Research Centre (UMERC).
  Palm, Torulf
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Science and Mathematics Education. Umeå University, Faculty of Science and Technology, Umeå Mathematics Education Research Centre (UMERC).
  The impact of a teacher professional development program in formative assessment on teachers’ practice2013Conference paper (Refereed)
 • 322.
  Andersson, Christina
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Strömberg, Maria
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Språkutveckling i förskolan: En studie om förskolans arbete för att stödja flerspråkiga barns språkutveckling2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare arbetar för att stödja flerspråkiga barns språkutveckling men också hur flerspråkiga barns modersmål synliggörs i förskolan. För att besvara syftet har intervjuer med förskollärare från tre förskolor i tre kommuner genomförts samt dokumentation av deras lärandemiljöer. Dessa förskolor valdes ut för att de alla har en hög andel barn med annat modersmål än svenska och att de profilerar sig som mångkulturella förskolor. Som tolkningsverktyg användes det sociokulturella perspektivet vilket utgår från att allt lärande är socialt och sker i samspel med andra människor.

  Resultatet av arbetet påvisade en stor variation av material och metoder med syfte att bidra till ett främjande av språkutvecklingen hos flerspråkiga barn. Det visade också att förskollärares intresse och engagemang är den mest betydande faktorn när det gäller arbetet med att främja språkutvecklingen hos barn med annat modersmål än svenska. I studien kunde även vissa skillnader urskiljas mellan de olika kommunerna gällande de förutsättningar förskollärarna har i detta arbete.

 • 323.
  Andersson Chronholm, Jannika
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, Physics Didactics.
  Andersson, Staffan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, Physics Didactics.
  Erfarenheter av ett studentaktiverande kursupplägg.2010In: Att undervisa med vetenskaplig förankring – i praktiken!: Universitetspedagogisk utvecklingskonferens 8 oktober 2009 / [ed] Britt-Inger Johansson, Uppsala: Universitetstryckeriet , 2010, p. 92-102Chapter in book (Other academic)
 • 324.
  Andersson Chronholm, Jannika
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, Physics Didactics.
  Andersson, Staffan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, Physics Didactics.
  Introduktion till universitetsstudier: Studentintegration i praktiken.2010In: Att undervisa med vetenskaplig förankring – i praktiken!: Universitetspedagogisk utvecklingskonferens 8 oktober 2009. / [ed] Britt-Inger Johansson, Uppsala: Universitetstryckeriet , 2010, p. 60-67Chapter in book (Other academic)
 • 325.
  Andersson Chronholm, Jannika
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, Physics Didactics. Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Chemistry, Department of Chemistry - Ångström, Physical Chemistry.
  Andersson, Staffan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy.
  Elmgren, Maja
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Chemistry, Department of Chemistry - Ångström.
  Studenters attityder och Förväntningar2015Conference paper (Refereed)
 • 326.
  Andersson, Daniel
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Den didaktiska demokratin & rättvisan: En intervjuundersökning av samhällskunskapslärares föreställningar om demokrati och rättvisa i skola och undervisning2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka lärares föreställningar om den didaktiska demokratin och rättvisan (vilket i mångt och mycket i uppsatsen ses som lärares föreställningar om en demokratisk och rättvis undervisning) – sett utifrån ett antal enskilda samhällskunskapslärares perspektiv. Frågeställningarna är konstruerade med tre didaktiska huvudfrågor i fokus – vad, varför och hur – som sedan sammanfogats med begreppen demokrati och rättvisa. Didaktisk demokrati och rättvisa är alltså två egna konstruerade begrepp som har sin grund i didaktiskt teoretiska frågor och som i uppsatsen undersöks empiriskt i syfte och frågeställningar. Undersökningen utfördes i form av en intervjustudie där lärare i samhällskunskap som undervisar i årskurs 6-9 intervjuades. Analysen gjordes med en fenomenografisk ansats, där kategorier som definierade fenomenet i fråga plockades fram. Lärarnas föreställningar kring den didaktiska demokratin kännetecknades av en styrning av yttre strukturer såsom styrdokument och tidsbrist. Föreställningarna var vidare antingen förknippade med den praktiska vardagen eller inriktade på framtiden där elevens kommande roll som medborgare var i fokus. Man pekade också bland annat på att en fungerande relation mellan lärare och elev var en viktig faktor för att uppnå en didaktisk demokrati. Lärarnas föreställningar om den didaktiska rättvisan var även de fokuserade på yttre strukturer. Det fanns vidare två motsatta uppfattningar där rättvisa dels sågs som något som sker i en unik situation, dels att rättvisa är något som kan nås retroaktivt. Man ansåg också att en didaktisk rättvisa väldigt mycket är förknippat med att hjälpa elever som upplevs som svagare. Slutsatser som bland annat drogs var att alla tre stora samhälleliga demokratiideal – representativ demokrati, deltagardemokrati och deliberativ demokrati – gick att finna och att detta kunde härledas till läroplanen Lpo 94. Läroplanen kan bidra med en splittrad demokratibild i undervisningen, i form av en yttre press på lärarna med tidsbrist som följd. Vidare när det gäller den didaktiska rättvisan visade det sig finnas en motsättning i föreställningarna mellan individen och gruppen, där det är den svage individen som sätts i fokus, ibland på kostnad av övriga individer. Tidsbrist gör emellertid att även de svaga eleverna ibland inte hinns med och en generell och kollektiv undervisning ses då som ett alternativ för att alla i alla fall ska få ut någonting av värde under lektionerna.

 • 327.
  Andersson, Elena
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Language, Literature and Intercultural Studies.
  En underhållande resa genom litteraturhistorien: En kvalitativ studie av tre gymnasieläromedel i litteratur2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay discusses how three textbooks in literature are dealing with the core content of the syllabi for Svenska 1 and Svenska 2 as well as how the textbooks relate to principles about good learning material formulated by textbook researcher Tom Wikman. I have formulated two main areas of research based on his principles. The essay looks at how the textbook enable to activate students and secondly how the textbooks relates to students different prior knowledge. I have chosen secondary school textbooks that are issued after 2011 as they will be able to relate to the new curriculum GY11. The textbooks Hej litteraturen! (2013), Svenska impulser 2 (2012) and Svenska timmar litteraturen (2012) has been analyzed. In my analysis many similarities and differences between the textbooks has been made visible. The textbooks focus on the reader and the entertainment factor. The personal, and often direct, speech to the reader permeates the three textbooks. All textbooks is about the entertaining aspect of the paratext, Svenska impulser 2 are visual with pictures and illustrations, Svenska timmar litteraturen have an author's voice and Hej litteraturen! have a storytelling presentation. Svenska timmar litteraturen and Svenska impulser 2 have advanced sections and tasks of different levels of difficulty, making it available to students with different previous knowledge. This level difference is not, however, in Hej litteraturen! Students' knowledge is still taken into account by all textbooks by relating historical facts to everyday facts that students probably are aware of. All textbooks provide a chronological presentation of the history of literature and mainly contain the core content (centralt innehåll) of Swedish courses. However, there is no section on contemporary writings and authors in Svenska timmar litteratur and Hej litteraturen! Danish and Norwegian literature in the original language is also absent; however Svenska impulser 2 and Svenska timmar litteraturen have extra content in the form of anthologies that contain texts of that kind. In essence, it is the Western culture that is the focus, with some exeptions.

 • 328.
  Andersson, Elin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Jansson, Madeline
  ”Lärplattan – ett pedagogiskt redskap om den används rätt”: En intervju- och observationsstudie om förhållningssätt och tillgängliggörande av lärplattan för barn i förskolan.2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Stora delar av samhället är uppbyggt på digitala tekniker och detta ställer därför höga krav på den digitala kompetensen hos varje samhällsmedborgare. Sveriges regering samt Skolverket framhäver att framtidens samhälle bygger på goda kunskaper i digital teknik. Tidigare studier pekar på att det behövs ytterligare kompetensutveckling i förskolan när det kommer till IKT, då det finns stor variation mellan förskolor angående hur man tillgängliggör IKT för barnen i verksamheten. Detta anses främst bero på förskollärares inställning och tidigare erfarenheter med digital teknik. Föreliggande studie syftar till att bidra med kunskap om barns möjlighet till digitalt lärande genom att intervjua och observera fem pedagoger på två olika förskolor. Genom att använda både observationer och intervjuer bidrar det till en mer omfattande bild av hur förskolans pedagoger tillgängliggör lärplattan för barnen i förskolan och hur förskolans pedagoger förhåller sig till barns användning av lärplattan. Studiens resultat har analyserats med stöd av det sociokulturella perspektivet och med hjälp av förskolans styrdokument. Resultatet av föreliggande studie visar att det finns skillnader i pedagogernas kunskaper vad gäller användning av lärplattan. Pedagogernas förhållningssätt till digital teknik skiljer dem också åt. Majoriteten av pedagogerna använde främst lärplattan som redskap för dokumentationspraktiken men de framhöll också att lärplattan är ett potentiellt redskap för att stimulera barns lärande- och utvecklingsprocess. Pedagogerna poängterade också att det finns ett ”rätt” sätt att arbeta med lärplattan tillsammans med barnen och detta är vad pedagogerna strävar efter. Majoriteten av pedagogerna förklarade att de stunder som barnen fick möjlighet att använda lärplattan styrdes av pedagogernas möjlighet att kunna vara delaktiga och närvarande i aktiviteten och när pedagogerna ansåg aktiviteten gynna barnets lärande. Samtliga pedagoger framhöll att utan pedagogens deltagande i barns aktivitet vid lärplattan blir aktiviteten endast ett tidsfördriv. Detta öppnar i sin tur upp för en diskussion om vilka aktiviteter vid barns användning av lärplattan som inte är önskvärda och varför dessa aktiviteter inte anses vara önskvärda.

 • 329.
  Andersson, Elisabeth
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Karlsson, Lovisa
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Flerspråkighet och identitet: en intervjustudie om förskollärares arbete med flerspråkighet i förskolan2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Idag finns många barn på våra förskolor som är flerspråkiga och enligt läroplanen för förskolan ska barnen främjas i sin modersmålsutveckling liksom i utvecklingen av det svenska språket (Skolverket, 2016). Dessutom hör språk och identitetsutveckling ihop (a.a.). Syftet med denna intervjustudie är således att undersöka hur förskollärare resonerar kring sitt arbete med flerspråkighet, vilka metoder de använder och vad de anser om flerspråkighet relaterat till identitetsutveckling. Fyra intervjuer har genomförts med fyra förskollärare i fyra olika förskolor. Förskolorna valdes utifrån stort antal flerspråkiga barn och/eller lång erfarenhet av arbete med flerspråkiga barn. Denna studie är utförd utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Detta eftersom vi utgår från att lärande och utveckling sker i sociala och kulturella möten med olika människor, vilket också är något som Vygotskij menar. Materialet samlades in med hjälp av ljudupptagning och skrevs sedan ut. Därefter analyserades materialet och delades upp i kategorier utifrån den didaktiska frågan Hur, Vygotskijs, teorier om den proximala utvecklingszonen och den mer kompetente andre och utifrån Dahlberg, Moss och Pence teorier om mångfaldiga identiteter. Tre kategorier formades på så vis; Metoder, Mer kompetenta personer och Identitet relaterat till flerspråkighet.

  Resultatet visade att förskollärarna använde metoder som samtal, sång, läsning, tecken som stöd och olika material som till exempel böcker, bildscheman, lärplattor och datorer. Förskollärarna använde sig även av mer kompetenta andra såsom vårdnadshavare och barn med andra språk för att främja flerspråkigheten. En osäkerhet kring hur förskollärarna kunde främja flerspråkigheten på grund av bland annat egna begränsade språkkunskaper kunde dock urskiljas. Förskollärarnas beskrivningar visade hur viktigt det är för den flerspråkiga utvecklingen att barn får befinna sig i den proximala utvecklingszonen och där utvecklas tillsammans med andra personer som är mer kompetenta inom området. Identitetsutvecklingen konstaterades ha en stark förbindelse med språket där förskollärarna även kopplade in kulturen som en del av det hela; flera språk ger barn fler möjligheter till mångfaldiga identiteter.

 • 330.
  Andersson, Emelie
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development.
  Hållbar utveckling i läroböcker för naturkunskap 1b2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Miljöundervisning har funnits länge och idag är det fokus på hållbar utveckling som har sitt ursprung från 1970- och 1980-talet. Det är ett begrepp har kritiserats av många för sin komplexitet. Hållbar utveckling har fått mer utrymme i den nyutformade kursplanen för kursen naturkunskap 1b i och med den nya läroplanen Gy11. Hur väl anpassade är då de nya läroböckerna för syfte och centralt innehåll för kursen naturkunskap 1b inom området hållbar utveckling? För att utföra undersökningen har de fem aktuella läroböckerna för kursen naturkunskap 1b lästs i fem omgångar, en analys av textens innehåll, frågor och illustrationer har utförts. Undersökningen visar på att det varierar hur väl de fem olika läroböckerna behandlar hållbar utveckling, samtliga fem läroböcker behandlar dock ämnet. Störst brister finns framförallt inom jämställdhet och mänskliga rättigheter. Det är generellt mer fokus på att presentera (och lära ut) fakta än att eleverna skall göra ställningstaganden, illustrationerna i läroböckerna är relevanta till texten. 

 • 331.
  Andersson, Emelie
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Signifikanta kunskaper och erfarenheter vid inträdet i förskoleklass: Beskrivningar från två lärare i förskoleklass2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien som genomförts är en småskalig kvalitativ studie som utifrån två lärare i förskoleklass syftar till att synliggöra vad lärare i förskoleklass beskriver som signifikanta kunskaper och erfarenheter vid barns inträde i förskoleklass samt hur lärare arbetar med variationerna i barnens erfarenheter i förskoleklass.

  Studien har genomförts genom kvalitativa intervjuer med två lärare i förskoleklass. Lärarnas utsagor har sedan ställts i relation till tidigare forskning och didaktisk teori. I den didaktiska teorin beskrivs delar som styrdokument, rapporter och lagremisser samt vedertagna teorier som behandlar de fyra f:n och den proximala utvecklingszonen.

  I analysen har lärarnas utsagor ställts i relation till tidigare forskning och valda teorier. I studien framkommer hur barns sociala förmågor för en överordnad roll och beskrivs som en förutsättning för barns utveckling och lärande i förskoleklassen. Lärarna beskriver att de variationer som återfinns i ämnesorienterade kunskaper inte är ett bekymmer, utan de sociala förmågorna blir också studiens kärnämne. Lärarna i studien beskriver också hur de utvecklat olika metoder för att får kunskap om varje barns erfarenheter och kunskapsnivå, distanserat från förskolans praktik.

 • 332.
  Andersson, Emelie
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, English.
  Teachers' Attitudes Affect Students: A Study of Swedish Primary School Teachers' Attitudes towards CLIL2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Teachers play an important role in teaching English as a second language. Since many studies of students’ attitudes towards leaning English already exist this study aims to compensate the lack of studies examining teachers’ attitudes towards methods of teaching English as a foreign language. The main focus of the study is on Content and Language Integrated Learning (CLIL). The definition and effects of CLIL are presented and discussed as well as pedagogical implications about teaching English as a foreign language. Via an online survey questionnaire, this study examines the attitude towards CLIL of ninety-seven teachers in the Swedish primary school’s preschool class to grade three. Findings of this study implicate that teachers in general have a positive attitude towards a content integrated approach to teaching English as a foreign language. Finally, suggestions for future research are presented.

 • 333.
  Andersson, Emma
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Hermansson, Linda
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Jag läser, jag förstår, jag räknar!: - En empirisk forskningsstudie av elevers språkanvändning vid beräkning av matematikuppgifter med text.2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna kvalitativa forskningsstudie grundas i tidigare systematiska litteraturstudie. Aktuell studie syftar till att undersöka elevers användande av språkförmågorna, läsa, skriva, tala, lyssna och samtala, vid arbetet med matematikuppgifter med text. Frågor som besvaras i studien är vilka språkförmågor som används och hur de används i lösningsförfarandet. För att studera ämnet och kunna besvara frågeställningarna har deltagarna bestått av tolv elever i årskurs 3 från två skolor. Eleverna har i par genomfört en matematikuppgift med text. Processen spelades in och samtalen transkriberades för vidare analys med diskursanalys som metod. Ett kategoriseringsschema med tillhörande frågor fylldes i för att kunna utmärka diskurser som sedan utgjorde resultatet. Resultatet innehåller fem diskurser som synliggör språkanvändandet vid lösningsförfarandet. Det visar att eleverna använder samtliga språkförmågor men i olika utsträckningar. Lyssna och läsa har visats betydande vid förståelse, likaså tala och samtala, vilka även är avgörande för reflektion och resonemangsförande. Språkförmågan skriva används i minst utsträckning och visas enbart användbar vid förtydligande när eleverna skriver svaret på uppgiften. 

 • 334.
  Andersson, Emma
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Unnestam, Evelina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Blanda experiment med elevers vardag, det löser sig!: En aktionsforskning om yngre elevers sätt att uttrycka sin förståelse för kemi vid ett experimentellt arbetssätt2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Students´ knowledge of science have deteriorated both internationally and nationally PISA studies. We have also experienced a lack of chemistry teaching in the lower ages. The purpose of the study is to contribute with knowledge of an everyday related and an experimental approach and make visible the importance of the scientific language for younger pupils' knowledge in chemistry. The study was conducted as an action research which involves forming a knowledge based on their own practice and then conducts a research that leads to a change. The actions we performed consisted of two experiments with the associated pre- and after work. The study was conducted in year one and two with 40 of 49 students. The documentation consisted of students’ stencils, tests, post-it notes and videodocumentation. The study shows that the students' understanding of chemistry through an experimental approach is expressed in several different ways. Students express their understanding when they communicate about hypotheses, uses and explain concepts, giving examples of mixtures and solutions, find connections, and explain the experiments and their results. The study's overall conclusion is that an experimental approach creates opportunities for students to feel the joy of chemistry and a belief in their own ability. The way in which teachers and students use the language of chemistry teaching is of great importance for the students´ opportunities to acquire knowledge in chemistry. The didactic implications we see with the study is that it is beneficial to work with experiments in the younger ages.

 • 335.
  Andersson, Emma
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Preschool Education Research.
  Warenmo, Jessica
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Preschool Education Research.
  ”Är det här också omsorg?”: En minietnografisk studie som undersöker omsorgspraktiken på en 3-5 årsavdelning2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att utforska en förskolas omsorgspraktik på djupet. Det är en minietnografisk studie som fokuserar på förskollärarnas praktiska arbete med omsorg på en 3-5 årsavdelning, samt förskollärarnas beskrivningar av sina tankar kring omsorgen och deras omsorgsarbete. De omsorgsförklaringar och teorier som framgår i bakgrundskapitlet har vi använt oss utav när vi analyserat materialet genom att återkoppla resultatet till dessa förklaringar och teorier.

  Genom återkommande deltagande observationer samt enskilda och semistrukturerade intervjuer med förskollärarna har vi fått fram vårt datamaterial. Vi använde oss sedan av tematisk analys och fick fram följande tre teman: ”omvårdnad”, ”att hjälpa barn med lek och lekkompisar” och ”att bygga tillitsfulla relationer”. Omvårdnaden i sig anses vara självklar men resultatet belyser vikten av att tänka på hur vi praktiserar omvårdnaden. ”Att hjälpa barn med lek och lekkompisar” och ”att bygga tillitsfulla relationer” är inte lika självklara men än dock visar resultatet att det är en stor del i omsorgsarbetet. I likhet med den tidigare forskningen som beskrivs i bakgrundskapitlet visar datamaterialet även på att omsorgsbegreppet är komplext och lite svårfångat. Omsorgen har en självklar plats på förskolan vi studerat men mycket av förskollärarnas fokus förväntas ligga på lärande och utveckling.

 • 336.
  Andersson Eriksson, Lotten
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Hur ser gymnasieelever på begreppet hälsa?: En jämförande studie kring hur begreppet hälsa behandlas, tolkas och innebär för gymnasieelever2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 337.
  Andersson, Fia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Stockholms universitet.
  Att leda specialpedagogiska insatser2012In: Lärare som ledare: - i och utanför klassrummet / [ed] Gunnar Berg, Frank Sundh, Chrster Wede, Lund: Studentlitteratur AB, 2012, 1:1, p. 191-208Chapter in book (Other academic)
 • 338.
  Andersson, Fia
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Berthén, Diana
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Collective Remembering - Möjlighet till synliggörande av en förändrad bedömningspraktik2018Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Bedömning av kunskapsutveckling har länge varit lågprioriterat i grund- och gymnasiesärskolan. Enkla uppgifter med ett minimum av variation har tenderat att fragmentarisera undervisningen och lett till en förenklad bedömningspraktik. Nuvarande läroplaner innebär krav på mer komplexa bedömningspraktiker - dock saknas fördjupade uppföljningsstudier. Tillsammans med studenter verksamma i grund- och gymnasiesärskolan genomfördes vårterminen 2017 en studie inom speciallärarutbildningen, specialisering mot utvecklingsstörning, för att undersöka förändringar över tid i grund- och gymnasiesärskolans bedömningspraktiker. Studien inspirerades av tidigare arbeten med gruppsamtal inom ramen för Collective remembering (Konkola, 2000; Berthén, 2007; Berglund & Lindberg, 2015). Samtalen genomfördes med studenterna under ledning av två lärare/forskare. En tidslinje, som visualiserade den kronologiska ordning i vilken deltagarna anställts i särskolan, användes som redskap för att organisera samtalet där korta berättelser fokuserade lokala förhållanden gällande bedömning och bedömningsredskap i särskolans undervisning. Studenterna genomförde därefter gruppsamtal på motsvarande sätt med kollegor på sina arbetsplatser. Analysarbetet genomfördes gemensamt utifrån en verksamhetsteoretisk ansats och innehållet organiserades kronologiskt. Lärdomar av projektet:- studenterna kunde urskilja tydliga spår av kvarvarande traditioner och även skönja förändringar som skett i samband med läroplansreformerna.- studenterna uttryckte att genomförandet av Collective remembering med kollegor erbjöd ett redskap att tillsammans utforska den egna praktiken och tydliggjorde behovet av kollegialt utvecklingsarbete.

 • 339.
  Andersson, Fia
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Stockholms universitet.
  Sundh, Stellan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of English.
  Young Learners: Communication and Digital Tools2015In: Contemporary Approaches to Activity Theory: Interdisciplinary Perspectives on Human Behavior / [ed] Thomas Hansson, Hershey PA, USA: IGI Global, 2015, p. 19-37Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  This chapter describes a project aiming at investigating Swedish and Russian 12-year-old learners’ use ofICT. They communicate in English on three shared blogs. Their exchanges and contributions are analyzed with a focus on mediating tools, modes of communication and motives for collaboration. Ongoing activities are studied through classroom observations, interviews and a research circle. Results show that ICT plays a vital role as a mediating tool and a motive for collaboration. Results indicate that Russian and Swedish learners manage to interact in authentic communication in English with the help of digital tools. Opportunities to explore a variety of digital tools resulted in new forms of representation. International collaboration through ICT indicates that conflicting issues and developmental opportunities may challenge the current education system.

 • 340.
  Andersson, Gabriella
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, Materials Physics.
  Andersson, Staffan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, Physics Didactics.
  Karis, Olof
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, Surface and Interface Science.
  Linder, Cedric
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, Physics Didactics.
  Aktiverande problemlösningsövningar i grupp.2010In: Att undervisa med vetenskaplig förankring – i praktiken!: Universitetspedagogisk utvecklingskonferens 8 oktober 2009 / [ed] Britt-Inger Johansson, Uppsala: Universitetstryckeriet , 2010, p. 103-113Chapter in book (Other academic)
 • 341.
  Andersson, Greger
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Brott och ideologi: -hur gestaltas brottslingar och hur förklaras kriminalitet ihögstadiets läroböcker i samhällskunskap?2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims at analyzing the content of high school textbooks in social sciences, more specifically the field of law and order, and comparing this with the current research situation in the field. Another purpose is to investigate whether the new type of serious gang crime, which in particular has grown in various immigrant suburbs, adjacent to our largest cities, as reported in the media in recent years, has also looked into the textbooks. The essay uses a constructivist theory formation. The constructivist theory considers that different actors, based on their ideological positions, create different descriptions of current social phenomena, descriptions aimed at influencing the recipient to incorporate specific perceptions of reality and values. In this context, the teaching materials become a political product that is not so much about describing a social phenomenon as complex and objective as possible a complex, but, above all, it will be understood as the attempt of the various parties to convey their specific interpretations and interests of the phenomenon. The survey shows that all analyzing textbooks directly or indirectly highlight the men and adolescents group, and to some extent also people in an exposed psychosocial position that overrepresented in a criminal context. In cases where textbooks address statements about people committing crimes, socio-economic and psychosocial vulnerabilities are mentioned, as well as explanations of the social plane in terms of control and casualty structures. In this regard, textbooks fail to report a broad and current research on the mechanisms of crime. None of the textbooks deal with the new crime that has emerged in different socially vulnerable areas to our metropolitan areas, believing that this has gained a lot of space in the media and that the syllabuses in social sciences emphasize that the subject will highlight current social phenomena. All books consistently choose to not treat people it with a foreign background's overrepresentation in a criminal context. Nor should it be noted that some people have a biological vulnerability in committing crimes, for example, that individuals with ADHD diagnosis are heavily overrepresented in crime statistics.

 • 342.
  Andersson, Gunilla
  et al.
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Lingvall, Eva-Lotta
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Jehovas Vittnen: elever med en annan trosuppfattning1998Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete har utförts som en examinationsuppgift i termin sju på Grundskollärarutbildningen 1-7 vid Högskolan i Gävle.

  Examensarbetets huvudsyfte var att ta reda på hur man som blivande lärare på bästa sätt bemöter en elev som är ett Jehovas vittne med hänsyn till både elevens trosuppfattning och Lpo 94.

  Arbetet grundar sig på litteraturstudier och intervjuer med lärare som har kommit i kontakt med Jehovas vittnen. En intervju har utförts med en lärare som själv är ett vittne.

  Första delen av arbetet består av inledning, metod och en kortfattad historiebeskrivning runt Jehovas samt vad ett Jehovas vittne är och vad som skiljer dem från övriga samhällsmedlemmar.

  Nästa del tar upp hur Jehovas vittnen ser på skola och utbildning samt vad Lpo 94 föreskriver.

  I den sista och avslutande delen behandlas intervjuerna och därefter följer diskussionen.

 • 343.
  Andersson, Gunn
  et al.
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Bohlin, Ellinor
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Åtgärdsprogram mot mobbning: ett steg i rätt riktning?1997Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enligt skollagens första kapitel § 2 är varje skola skyldig att ha någon form av åtgärdsprogram mot mobbning. I den nya läroplanen, Lpo -94, anges att det är rektor som bär det särskilda ansvaret för att skolan verkligen utformar ett sådant åtgärdsprogram.

  Vi valde därför att inleda det här arbetet med att undersöka om skolorna i Gävle kommun, med inriktning på årskurs 1-6, var laglydiga eller inte. Med andra ord, hade de någon form av åtgärdsprogram mot mobbning eller inte?

  I och med Lpo -94, framhålls också skolans ansvar tydligt, när det gäller att ingripa mot alla slags trakasserier eller kränkande behandling. Vi är alltså som lärare, tillsammans med övrig skolpersonal, skyldiga att ingripa om vi misstänker ett fall av mobbning. Gör vi inte detta, begår vi följaktligen ett lagbrott! Till vår hjälp och till vårt stöd, ska vi då bland annat ha detta åtgärdsprogram.

  Vi intervjuade därför, sex lärare samt tre rektorer, på tre utvalda skolor även det inom Gävle kommun. Syftet med dessa intervjuer var att försöka få en uppfattning om hur pass väl åtgärdsprogrammen ute på skolorna är förankrade. Samtidigt försökte vi få svar på en rad andra frågor som vi hade angående dessa åtgärdsprogram. I arbetet presenterar vi också några, i åtgärdsprogrammen, vanligt förekommande metoder och modeller, exempelvis Farstamodellen och Österholmsmodellen. Vi gjorde också en intervju med en representant ur ett mobbningsteam. Mobbningsteamets arbete är ofta en viktig del av innehållet i ett åtgärdsprogram.

  • Vi kom fram till att av 28 tillfrågade skolor, hade bevisligen 27 stycken ett åtgärdsprogram av någon form.
  • Förankringen av åtgärdsprogrammen bland de intervjuade lärarna och rektorerna visade sig, tolkat utifrån våra intervjusvar, inte vara alltför god.
  • Vi fann också att de intervjuade på skolorna, hade väldigt olika uppfattningar om åtgärdsprogrammet och dess innehåll.
 • 344.
  Andersson, Hanna
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Sjöholm, Hanna
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Läsförståelse - mer än bara att förstå: fyra lärares beskrivningar av arbetet med läsförståelseundervisning2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta examensarbete studeras hur lärare beskriver sin utformning av läsförståelseundervisning i grundskolans tidigare år. För att göra studien möjlig har vi valt att intervjua fyra verksamma lärare. Studien utgår från en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer och den teoretiska utgångspunkten är ett sociokulturellt perspektiv. Det insamlade materialet har analyserats genom tematisering och en diskussion om undersökningens resultat har gjorts mot bakgrund av vald forskning och den sociokulturella teorin. Studiens resultat visar att lärarna anser att det är viktigt att eleverna får möjlighet att utveckla läsförståelse och deras förhållningssätt till läsning är att det inte enbart är en färdighet utan även att det är viktigt att förstå och tänka kring innehållet i texter. Det finns en medvetenhet hos lärarna om att det är flera faktorer som samspelar i utvecklingen av läsförståelse och det som framkommer som mest centralt att arbeta med är ordförståelse. Av studiens resultat framgår det att högläsning och textsamtal är ett vanligt förekommande arbetssätt med läsförståelse och det arbetar lärarna med på olika sätt men gemensamt är att En läsande klass används i undervisningen. Gemensamt lärande och arbete med läsförståelse i meningsfulla sammanhang anser samtliga lärare är väsentligt i läsförståelseundervisningen. 

 • 345.
  Andersson, Henrik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Social and Economic Geography.
  De, nationen och kulturen: Skillnadsskapande i svenska geografiläroböcker 1947–20112015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Education systems face a number of challenges regarding social justice, diversity, difference, and inclusion and membership for all students in the groups that schools create. This invokes questions of how well these challenges are met in curricula and teaching materials. Through discourse analysis of eight Swedish geographical textbooks, this essay aims to seek out the perspectives surrounding difference within the subject of geography. It concludes that the idea of fixed homogenous cultures as meaningfull in differentiating among people dominates throughout the latter half of the 20th century and during the last decade. In addition, it concludes that the discourse surrounding diversity in Swedish geographical teaching materials mainly has a binary liberal view of plurality focused around tolerance. This view, it is argued, helps to create and maintain both ideas of otherness and swedishness, the latter of which rest upon the notion of the former. The advent of sustainable development applied to social areas may howevever have forced the rigidity of these perspectives to loosen, even if alternatives are lacking. Nonetheless, swedishness remains vaguely defined, mirrored against the Other, something that has given rise to a neo–national discourse seeking to establish the notion of the nation.

 • 346.
  Andersson, Ida
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Engelska på lågstadiet i ett flerspråkigt klassrum: Utveckling av flera språk samtidigt2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper focus on the question whether second language pupils in primary schools have an advantage or a disadvantage when being introduced to English as a school language, while their mother tongue and Swedish as a second language are still being developed. The aim is to find potential benefits or drawbacks that may be inherent in multilingual learning, and examine if various methods and approaches can be the basis for the actuation of pupils' performance in the subject. Research shows varying perspectives on what is considered best for the pupils. Therefore, a number of interviews have been conducted to find out what experienced teachers and students think about the topic. The study shows that it is advantageous to introduce English at primary school, but certain conditions need to be fulfilled. It also shows that a good introduction to the subject is dependent on a number of different methods and procedures. Among other things, the teaching language proved to be important for how the subject is perceived by the students, and how you choose to teach and what parts you want to accomplish.         

 • 347.
  Andersson, Inger
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences, Nursing science.
  Hofsten, Anna
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences, Medical science.
  Häggström, Elisabeth
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences, Nursing science.
  Case seminars open new doors to understanding – students’ experiences of learning2013Conference paper (Refereed)
 • 348.
  Andersson, Jan
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Engineering and Physics.
  Different Styles of Laboratory Work - Different Types of Communication: Students’ talk during laboratory work in upper secondary school physicsManuscript (preprint) (Other academic)
 • 349.
  Andersson, Jan
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Engineering and Physics.
  Laborativt arbete i fysikundervisningen: Något som behöver diskuteras!2015Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [sv]

  Baksidestext

  I gymnasieskolans kursplaner för ämnet fysik framhålls det undersökande arbetssättet genom att betona att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla förmågan att söka svar på frågor, planera, genomföra, tolka och redovisa experiment. Eleverna ska dessutom ges möjligheter att använda sina kunskaper i fysik för att kommunicera, argumentera och presentera slutsatser. Utgångspunkten i den här avhandlingen är att laborationsmomentet skapar en speciell diskurs där eleverna blir aktörer och läraren iträder rollen som observatör. I en sådan miljö skapas förutsättningar för att eleverna på ett naturligt sätt får möjlighet att prata och diskutera fysik, utifrån sina egna förutsättningar. Syftet med denna avhandling är att genom praktikbaserade studier tydliggöra hur fysiklaborationens utformning påverkar elevernas kommunikation och vidare hur eleverna använder språket vid laborationstillfället för att skapa förståelse. Detta bidrar till debatten om fysiklaborationens effektivitet, sett både ur ett undervisnings- och inlärningsperspektiv. Resultaten visar att olika laborationsformer är uppbyggda av liknande aktiviteter, men varierar i tid som ägnas åt de olika aktiviteterna. Aktiviteterna i sin tur skapar samtal av olika karaktär. Olika samtalsformer används för skilda syften. Ett analytiskt ramverk har skapats för att ingående kunna studera hur och vad eleverna talar om både på en lingvistisk och kognitiv nivå.

 • 350.
  Andersson, Jan
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Engineering and Physics.
  Open Inquiry-Based Learning in Physics: Students' Communicative Moves Under ScrutinyManuscript (preprint) (Other academic)
45678910 301 - 350 of 8673
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf