Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
5657585960 2901 - 2950 av 2962
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 2901.
  Yngve, Karolina
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Estetiska avdelningen.
  Man lär sig mer i slöjden: en litteraturstudie om slöjdämnets innehåll2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Målet med denna uppsats var att undersöka hur slöjdforskning och kursplanen för slöjd från 2011 relaterar till varandra. Detta har gjorts genom fördjupade litteraturstudier inom fältet för aktuell slöjdforskning och kursplanen för slöjd från 2011. Innehållet från dessa områden har sedan sökts igenom efter likheter och skillnader. Resultatet visar att innehållet till övervägande del är mycket lika varandra. Därför dras slutsatsen att ämnesexperterna som tog fram kursplanen är väl insatta i den aktuella slöjdforskningen och i ett vidare perspektiv ger detta ett större förtroende för regeringen som är de som står bakom kursplanen för slöjd. Något som inte finns med i kursplanen för slöjd från 2011 är dock vilken positiv effekt interaktion mellan elever kan ge samt att de genom att kunna ge och få kritik från andra elever utvecklas både i sitt eget arbete men också som personer då de får syn på sin lärprocess. Dessa två punkter ser jag som möjliga utvecklingsområden vid en eventuell revidering av kursplanen för slöjd.

 • 2902.
  Yousif, Aya
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Flerspråkiga elever Lärarens erfarenheter av arbetet med flerspråkiga elever2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 2903.
  Zacheja, Veronica
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  Arbetsminnesträning och läsning: speciallärare/specialpedagogers uppfattningar av arbetsminnesträning för förbättrad läsning i grundskolans senare år.2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie ämnar bidra till diskussion och forskning om huruvida arbetsminnesträning kan

  leda till förbättrad läsning för äldre elever i läs- och skrivsvårigheter. Ambitionen är att

  undersöka speciallärare/specialpedagogers uppfattningar om arbetsminnesträning som möjlig

  träningsmetod för förbättrad läsförmåga, med fokus på elever i läs- och skrivsvårigheter i

  grundskolans senare år. Vidare undersöks speciallärare/specialpedagogers uppfattningar av

  förhållandet mellan arbetsminnesträning, lästräning och kompensation med alternativa

  verktyg för dessa elever. Kvalitativa intervjuer har använts för insamling av empirin.

  Materialet har analyserats i enlighet med ett fenomenografiskt perspektiv där likheter och

  skillnader av uppfattningar har jämförts. Resultaten visar att arbetsminnesträning kan vara en

  metod som hjälper äldre grundskoleelever i läs- och skrivsvårigheter till förbättrad

  läsutveckling, samtidigt som en kombination av andra metoder kan behövas. Beroende av

  individ kan träning och kompensation se olika ut men också andra faktorer kan påverka

  huruvida en elev får möjlighet att arbeta med arbetsminnesträning eller ej. Vetenskaplig

  forskning visar att arbetsminnesträning stärker koncentration vilket i sin tur kan öka

  inlärningsmöjligheter, men hur stor betydelse arbetsminnesträning primärt har för läsning är

  ett område i behov av vidare forskning.

 • 2904.
  Zahiti, Kreshnik
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Al-fatlawy, Athir
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Lärande i fritidshemmet: En intervjustudie med vårdnadshavare angående lärandet som sker i fritidshemmet2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Antal sidor: 33

  Denna studie syftar till att belysa vårdnadshavarnas reflektioner kring lärandet som sker i fritidshemsverksamheten. Studien har genomförts på två skolor i Jönköpings län och 10 respondenter har deltagit. Intervjuerna har genomförts i form av semistrukturerad intervju och de svar som har angivits ligger till grund för resultatet. Vi valde att använda oss av ett sociokulturellt perspektiv då detta är relevant för det lärande som sker i fritidshemmet då den verksamhet som bedrivs i stor utsträckning sker mellan eleverna samt mellan lärare och elev. Genom att jämföra datamaterialet med tidigare forskning inom området, som har utgått från liknande syfte, har vi kommit fram till olika likheter och skillnader. Resultatet av denna studie visar att vårdnadshavarna beskriver att eleverna i fritidshemmet lär sig en rad olika saker och dessa i stor utsträckning sker i informella sammanhang men även i formella sammanhang. Vidare skiljer sig fritidshemmet mot den obligatoriska skolan främst genom att eleverna i fritidshemmet lär sig i det sociala samspelet och att fritidshemmet har en struktur vilken bjuder in eleverna till att ta ansvar och påverka utformningen av verksamheten.

 • 2905.
  Zakaria, Safa
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Promoting Intercultural Understanding in the ESL/EFL Classroom through Chimamanda Ngozi Adichie’s The Thing Around Your Neck and Marjane Satrapi’s Persepolis2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 2906.
  Zamani, Sebastian
  Stockholms universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.
  En textanalys av läroböcker för gymnasieskolans kurs Teknik 1 med kursplanen i fokus2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 300 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 2907. Zander, Carol
  et al.
  Boustedt, Jonas
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Avdelningen för teknisk databehandling. Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Numerisk analys.
  Eckerdal, Anna
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Avdelningen för teknisk databehandling. Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Numerisk analys.
  McCartney, Robert
  Moström, Jan Erik
  Ratcliffe, Mark
  Sanders, Kate
  Threshold Concepts in Computer Science: a multinational empirical investigation2008Ingår i: Threshold Concepts within the Disciplines, Rotterdam, The Netherlands: Sense Publishers , 2008, s. 105-118Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 2908. Zander, Carol
  et al.
  Boustedt, Jonas
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Avdelningen för teknisk databehandling. Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Numerisk analys.
  McCartney, Robert
  Moström, Jan Erik
  Sanders, Kate
  Thomas, Lynda
  Student Transformations: Are they computer scientists yet?2009Ingår i: Proc. 5th International Computing Education Research Workshop, New York: ACM Press , 2009, s. 129-140Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 2909.
  Zeijlon, Caroline
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Winqvist, Olivia
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Spel som utvecklar taluppfattning i matematikundervisningen: Utformningen av digitala spel och brädspel samt undervisningens organisation kring dessa – en litteraturstudie2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie är en litteraturstudie med syftet att analysera och studera vad forskning visar gällande hur digitala spel och brädspel i undervisningen kan bidra till utvecklingen av elevers taluppfattning. Studien undersöker spelens konstruktion och undervisningens organisation kring dessa. Insamlingen av data gjordes genom databassökning och manuell sökning. Detta område är väsentligt då taluppfattning är grunden till matematikämnet och att undervisningen bör vara varierad och inte begränsad till läroböcker. Resultatet visar att digitala spel bör ha en anpassbar progression och att eleverna bör få pröva sig fram till rätt svar. Brädspel bör vara talbrädspel där talen är linjärt ordnade och grupperade enligt tiobassystemet. Resultatet visar också att reglerna är väsentliga för elevernas lärande. Båda typen av spel bör åtföljas med scaffolding från en lärare så att eleverna kan befinna sig i den proximala utvecklingszonen. Slutligen visade det sig att både digitala spel och brädspel kan vara motiverande för eleverna, men läraren bör undersöka spelens konstruktion och ge eleverna scaffolding för att spelen ska bli väl integrerade i undervisningen.

 • 2910.
  Zerai, Nathalie
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Boksamtalets betydelse för elevers läsförståelse: En kvalitataiv studie av hur lärare i förskoleklass och årskurs 1-3 arbetar med boksamtal för att främja elevers läsförståelse2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 2911.
  Zetréus, Emma
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  ”Jag ser det som en buffé av möjligheter för mig i mitt klassrum”: En kvalitativ studie av fyra gymnasielärares uppfattningar om digitala medier och verktyg i undervisningen i religionskunskap2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen är en kvalitativ analys av fyra lärares, som undervisar i religionskunskap på gymnasiet, uppfattningar och åsikter av att undervisa med digitala medier och verktyg i undervisningen. Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka digitala medier och verktyg som används av fyra gymnasielärare, som arbetar på två olika skolor i samma kommun, i deras undervisning i religionskunskap. Uppsatsen ska ge svar på vilket sätt som de digitala verktygen används i lärarnas undervisning. Även hur deras uppfattning är om digitala medier och verktyg i undervisningen samt hur de anser att det mottas av eleverna. Frågeställningarna som besvaras i uppsatsen är; ”Vilka digitala medier och digitala verktyg använder sig fyra gymnasielärare, på två olika skolor, av i skolan och i undervisningen i religionskunskap?”, ”På vilket sätt använder sig gymnasielärarna av digitala medier och digitala verktyg i undervisningen i religionskunskap?” samt ” Vilken uppfattning har gymnasielärarna om användningen av digitala verktyg i undervisningen i religionskunskap, samt hur de upplever att eleverna har för uppfattning om digitala verktyg i undervisningen?”

  Metoden som används är kvalitativa intervjuer. Empirin analyseras med hjälp av Frida Monséns undervisningsmodell samt Karin Nygårds tre kompetensområdena inom digital kompetens. Resultatet är att lärarna använder sig av digitala medier och verktyg i sin undervisningen men vilka de använder skiljer sig mellan lärare och mellan skolorna. De använder sig av bla. av Digilär, MTM, UR, SLI, olika presentationsverktyg, digitala quiz och prov m.m. Ett annat resultat är att uppfattningen om digitala medier och verktyg i undervisningen är generellt väldigt positiv. Lärarna anser att det är smidigare än tidigare att genom digitala medier att få fram information, lekitonsplaneringar och tillgången till t.ex. filmer.

 • 2912.
  Zettergren, Caroline
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning.
  Åtgärdsprogram i matematik och hur vi arbetar med dem i praktiken: En text- och intervjustudie i grundskolans tidigare år2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att belysa och problematisera framställningarna i och problematisera framställningarna i åtgärdsprogram inom matematik samt att få insikt i pedagogernas bild av hur de arbetar med åtgärdsprogrammen i verkligheten och vilken syn de har på åtgärdsprogram. Vidare syftade studien till att ta fram riktlinjer för skrivandet av åtgärdsprogram för att det ska bli ett levande dokument som blir ett stöd för eleverna och pedagogerna. Studien genomfördes med två metoder, dokumentanalys och halvstrukturerade kvalitativa intervjuer. Först genomförds en textanalys av fyra åtgärdsprogram och sedan följdes analysen upp av intervjuer med två speciallärare i matematik samt två klasslärare. Respondenterna kom från två olika skolor. Resultatet av studien visar att det är en signifikant skillnad mellan pedagogerna och speciallärarna i matematik kring hur de ser på åtgärdsprogram. Pedagogerna anser inte att det arbetas med åtgärdsprogram på ett effektivt sätt men speciallärarna i matematik tycker att det är ett levande dokument. Alla fyra respondenterna anser att det nuförtiden är enklare och bättre att arbeta med åtgärdsprogram sedan de började använda det digitala verktyget UNIKUM. Alla de fyra eleverna i denna studie har ett åtgärdsprogram där insatserna är att gå till specialläraren i matematik för intensivträning. Under denna intensivundervisning är fokus på den grundläggande taluppfattningen och att hjälpa eleven att få en bättre självkänsla och motivation inom matematik. Ett annat resultat av studien var att flera skolor som kontaktades inte hade några upprättade åtgärdsprogram inom matematik. istället skedde de insatserna genom att göra generella anpassningar för alla elever i klassrummet.

 • 2913.
  Zetterqvist Blokhuis, Mari
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande, Centrum för praktisk kunskap.
  Lundgren, Charlotte
  Linköping University.
  Riders' Perceptions of Equestrian Communication in Sports Dressage2017Ingår i: Society and Animals, ISSN 1063-1119, E-ISSN 1568-5306, Vol. 25, nr 6, s. 573-591Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to enhance the understanding of how sport dressage riders describe rider-horse communication when riding, and to relate these descriptions to current research on human-horse communication. Interviews with 15 amateur dressage riders were analyzed using a qualitative approach. The study shows that the interviewed riders describe the communication with the horses partly in a behavioristic way, applying concepts based on learning theory, which deviate from the description of riders as lacking understanding of these concepts put forth by some researchers. The riders connect the timing of their aids to equestrian feel, which they describe as the most difficult yet the most awarding aspect of the interspecies communication that riding is. Simultaneously, they acknowledge that horses are fully capable of choosing to listen to and cooperate with their requests.

 • 2914. Zetterström Dahlqvist, Heléne
  et al.
  Landstedt, Evelina
  Department of Health Sciences, Mitthögskolan, Sundsvall.
  Gillander Gådin, Katja
  What students do schools allocate to a cognitive-behavioural intervention?: Characteristics of adolescent participants in Northern Sweden2015Ingår i: International Journal of Circumpolar Health, ISSN 2242-3982, E-ISSN 2242-3982, Vol. 74, artikel-id 29805Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Adolescents are a vulnerable group when it comes to the risk of developing depression. Preventing the onset of depressive episodes in this group is therefore a major public health priority. In the last decades, school-based cognitive-behavioural interventions have been a common primary prevention approach. However, evidence on what girls actually are allocated to such interventions when no researchers are involved is scarce.

  OBJECTIVE: To explore how a selective cognitive-behavioural program (Depression In Swedish Adolescents) developed to prevent depression in adolescents, was implemented in a naturalistic setting in schools in northern part of Sweden. The focus was on characteristics of participants allocated to the intervention.

  DESIGN: Cross-sectional baseline data on depressive symptoms, school environment and socio-economic factors were collected in 2011 by means of questionnaires in schools in a municipality in the northern part of Sweden. Intervention participants were identified in a follow-up questionnaire in 2012. Students (n=288) included in the analyses were in the ages of 14-15.

  RESULTS: Sixty-six girls and no boys were identified as intervention participants. They reported higher levels of depressive symptoms, lower personal relative affluence, more sexual harassment victimization and less peer support compared to female non-participants (n=222). Intervention participants were more likely to attend schools with a higher proportion of low parental education levels and a lower proportion of students graduating with a diploma.

  CONCLUSIONS: The developers of the intervention originally intended the program to be universal or selective, but it was implemented as targeted in these schools. It is important for school administrations to adhere to program fidelity when it comes to what students it is aimed for. Implications for effectivenss trials of cognitive-behavioural interventions in the school setting is discussed.

 • 2915. Zhang, Zheng
  et al.
  Fyn, Dawn
  Langelotz, Lill
  Lönngren, Johanna
  Chalmers tekniska högskola.
  McCorquodale, Lisa
  Nehez, Jaana
  Our way(s) to action research: Doctoral students’ international and interdisciplinary collective memory work2014Ingår i: Action Research, ISSN 1476-7503, E-ISSN 1741-2617, Vol. 12, nr 3, s. 293-314Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study involved six Swedish and Canadian doctoral students who shared interests in using action research in professional education in different disciplines. We employed Noffke’s three dimensions of action research as a theoretical framework (i.e., the Professional, the Personal, and the Political). Using collective biography as a methodology, we cooperatively examined how our personal and professional agendas and macro-level structures have been shaping our intentions to conduct action research projects in our respective disciplines. The key findings of this international and interdisciplinary collective biography relate our growing awareness of the intimacy between research and life in vari- ous professional and geographic contexts. Collectively addressing our shared frustrations, we celebrated action research as a methodology that attends to the dynamic and concrete lived experiences of our participants in various spatio-temporalities. Reflecting upon the hybridity of our own researcher identities, we were also able to see the intimate relation between ourselves as active citizens and critical action researchers who are determined to take up the challenges and engage in critically oriented action research that could nurture more ‘‘caring,’’ ‘‘empowering,’’ and ‘‘transforming’’ public spheres.

 • 2916.
  Zhao, Huahui
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkstudier.
  Introducing peer collaboration in a networked English writing class2014Ingår i: Cases on professional distance education degree programs and practices: successes, challenges, and issues / [ed] Kirk P H Sullivan, Peter E Czigler and Jenny M Sullivan Hellgren, Hershey PA, USA: IGI Global, 2014, s. 112-148Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This chapter proposes a model of introducing networked peer assessment to an online course. In the organisation background, the benchmark model of peer assessment is introduced in terms of its theoretical and empirical bases. The discussions about Dadaelous Integrated Writing Environment (DIWE) and empirical studies on its use in language classes set the stage of the model of networked peer assessment. The model is then described in detail in terms of its structure and its use within DIWE. Challenges for using networked peer assessment are then discussed in the light of learners’ technological skills, online collaboration skills, and shifted teachers’ and students’ role in online learning. This chapter ends with solutions and recommen- dations in dealing with the three challenges mainly in terms of training students in technological use and in developing online collaboration skills and training teachers in using networked peer assessment. 

 • 2917.
  Ziegler, Gudrun
  et al.
  University of Luxembourg, Luxembourg.
  Durus, Natalia
  University of Luxembourg, Luxembourg.
  Sert, Olcay
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik. Hacettepe University, Ankara Turkey.
  Plurilingual Repertoires in the ESL Classroom: The Case of the European School2013Ingår i: TESOL quarterly (Print), ISSN 0039-8322, E-ISSN 1545-7249, Vol. 47, nr 3, SI, s. 643-650Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 2918.
  Ziegler, Gudrun
  et al.
  University of Luxembourg.
  Durus, Natalia
  University of Luxembourg.
  Sert, Olcay
  Hacettepe University, Turkey .
  Family, Neiloufar
  University of Luxembourg.
  Analyzing ELT in the European Arena: Multilingual Practices2015Ingår i: International Perspectives on ELT Classroom Interaction / [ed] Christopher Joseph Jenks and Paul Seedhouse, Palgrave Macmillan, 2015, 1, s. 188-207Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 2919.
  Zwettler, Emelie
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Ljungberg, Johanna
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Männsklighetens framtid: Elevers uppfattningar om förutsättningar för männiksans överlevnad2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att beskriva hur fritidshemselever ser på förutsättningarna för mänsklighetens framtid. Då ekosystemtjänster har en viktig roll i människans framtida överlevnad, är frågeställningar således: Vad uppfattar eleverna som nödvändigt för människans överlevnad? Vilka ekosystemtjänster uppfattar eleverna som centrala för människans överlevnad?

  Studien bygger på data insamlade från sju fritidshemselever i årskurs fyra. Data har samlats in genom fotografier som eleverna tagit samt gruppintervjuer som har sin utgångspunkt i elevernas fotografier. Resultatet har analyserats dels utifrån Costanzas et al. (1997) kategorisering av ekosystemtjänster och dels med en fenomenografisk ansats utifrån våra frågeställningar.

  Resultatet indikerar bland annat att eleverna inte ser samband mellan människans överlevnad och beroendet av naturtillgångar samt ekosystemtjänster. Dessutom visar resultatet att eleverna uppfattar familj och boende som mer betydelsefulla för människans överlevnad än vissa naturtillgångar, exempelvis solen. Trots att frågeställningarna berör människans överlevnad talar eleverna främst utifrån ett vi-perspektiv där de ofta utgår endast från sig själva och sin närmiljö. 

 • 2920.
  Ämting, Alveola
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  "Det ska vara från ens egna känslor och inte från någon annans": Elevers uppfattningar om eget skapande2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen var att undersöka hur elever definierar ”eget skapande”, vilket är en term som används i läroplanen för de obligatoriska skolformerna och i kursplanen i bild. Jag har också undersökt om elever på högstadiet håller på med något eget skapande på fritiden och om de tycker att det finns tillräckligt med tid för eget skapande på bilden i skolan.Studien består dels av en enkätundersökning där 84 elever på högstadiet har svarat och dels av intervjuer med fyra av eleverna. Resultatet visar att dessa elever har olika uppfattning om vad som är eget skapande. En stor del av eleverna har använt sig av ordet ”själv” i sina definitioner, antingen i bemärkelsen att man arbetar själv under bildskapandet eller i den mening att man själv kommer på vad som ska skapas. En annan uppfattning som är vanlig bland eleverna är att eget skapande innebär att skapa fritt eller att få göra vad man vill.En stor del av eleverna tycker att det fattas tid till eget skapande på bilden i skolan, men nästan lika många elever tycker att det finns tillräckligt med tid. Många har också svarat att de inte vet.Något som undersökningen också visar är att nästan hälften av eleverna ägnar sig åt någon typ av eget skapande på fritiden. Deras svar visar att eget skapande kan innebära mer än vad som traditionellt behandlas i bildundervisningen. Eleverna inte bara ritar och målar utan fotograferar och redigerar, målar graffiti, skapar musik och webbdesign. De bygger snögubbar, LEGO och EPA. De pysslar och lagar trasiga saker. Allt detta kan enligt eleverna själva vara eget skapande.

 • 2921.
  Ågren, Axel
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, NISAL - Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Nord, Catharina
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, NISAL - Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Cedersund, Elisabet
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, NISAL - Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Utvärdering av projektet Testmiljö Norrköping Etapp 1. 2013-20142015Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Föreliggande utvärdering har avsett att värdera de resultat som framkommit under första året för Testmiljö Norrköping. En viktig del av utvärderingen har utgjorts av att förstå och reflektera kring nyckelaktörers och deltagares resonemang kring sitt deltagande, sina upplevelser av och syn på projektet. I utvärderingens syfte ingick även att lyfta vilka mervärden och bieffekter som kommit fram under projektets första år.

  Vid genomförande av föreliggande utvärdering har sammanlagt 14 kvalitativa intervjuer genomförts. Nio av dessa intervjuer har varit med personer som är nyckelaktörer inom projektet. Fem intervjuer har utförts med personer som deltagit i surfplatteutbildningen. Utöver de kvalitativa intervjuerna har en enkät delats ut till samtliga personer som deltagit i surfplatteutbildningen. Enkätens svarsfrekvens var hög, då 45 av 54 tillfrågade besvarade enkäten.

  Utifrån utvärderingens resultat- och analysdel är vår bedömning att man inom projektet Testmiljö Norrköping uppnått det övergripande målet att under projektets första år etablera stadsdelarna Såpkullen och Vilbergen som testmiljöer för digitala tjänster och lösningar riktade till personer över 75 år. Denna bedömning motiveras av att man etablerat kontakter med intresserade företag som vill genomföra olika tester inom ramen för projektet samt att man arrangerat surfplatteutbildningar där sammanlagt 64 personer deltog. Genom att man lyckats nå ut till denna grupp av personer och koppla dem till testmiljön har man lagt en viktig grund för testmiljöns framtid. Vår bedömning är även att bredden i styrgruppen och det stora externa intresset för testmiljön innebär potentialer till att länka till andra aktiviteter, yrkesområden, organisationer och projekt.

  Vad gäller deltagarnas uppfattningar av och syn på utbildningen var de överlag nöjda med utbildningens uppläggning och innehåll. Övergången från att gå en surfplatteutbildning till att faktiskt använda en surfplatta i vardagen har visat sig vara komplex och varierande mellan informanterna. Utbildningen har bidragit till att deltagarna vågat pröva sig fram på surfplattan på egen hand. Att man genom utbildningen upplever sig vara delaktig i samhället och att man tack vare utbildningen upplever att man följer med i samhällsutveck-lingen, var något majoriteten av deltagarna tog upp i intervjuerna samt i enkätsvaren.

  Beträffande nyckelaktörernas perspektiv på projektets första år framgick att styrgruppens sammansättning uppfattades som relevant. Alla i styrgruppen upplevde projektets innehåll och mål som betydelsefulla utifrån den verksamhet man representerade.

  Under projektets första år har flera oväntade resultat och ändringar i inriktning uppkommit. Att kalkylera och ge utrymme för oväntade resultat är svårt då man på förhand inte kan veta vilka oväntade resultat och händelser som kan inträffa. Att synliggöra dessa förändringar kan bidra till en förståelse för hur komplex framväxten av projektet varit. Det kan även bidra till att identifiera oväntade hinder som kan vara tidskrävande att överkomma, men även till att belysa vilka positiva resultat och mervärden som kan komma ur det oväntade.

  Utvärderingen är författad av Axel Ågren, Catharina Nord och Elisabet Cedersund (alla verksamma vid NISAL, Linköpings universitet) på uppdrag av vård- och omsorgskontoret och PUFF-enheten, Norrköpings kommun. PUFF-enheten är en forsknings- och utvecklingsverksamhet inom välfärdsområdet. Inom PUFF-enheten ingår Norrköpings, Söderköpings, Finspångs och Valdemarsviks kommun i samverkan.

 • 2922.
  Ågren, Henrik
  Högskolan i Gävle.
  Internationalisation in History studies: A Swedish perspective2009Konferensbidrag (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 2923.
  Ågren, Henrik
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Historiska institutionen.
  Internationalisation in History studies: A Swedish perspective2009Konferensbidrag (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 2924.
  Ågren, Henrik
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Alm, Mikael
  Historiska institutionen, Uppsala universitet.
  Ludvigsson, David
  Linköpings universitet, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  "Nauczanie historii w szwedzkim szkolnictwie wyższym"2010Ingår i: Obraz, dżwięk i smak w edukacji historycznej: Toruńskie spotkania dydaktyczne VII, 2010, s. 290-292Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 2925.
  Ågren, Isabella
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande.
  Petkovic, Jennifer
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande.
  Att ge elever i avkodningssvårigheter förutsättningar att bli goda läsare: En kvalitativ studie om lärares arbete i den tidiga läsundervisningen för elever i avkodningssvårigheter2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att genom intervjuer bidra med ökad kunskap om hur lärare i praktiken identifierar och arbetar med elever i eller som ligger i riskzonen för att senare hamna i avkodningssvårigheter. De frågeställningar som denna studie utgår ifrån är: Vilka varningssignaler uppger lärare är kännetecknande för avkodningssvårigheter och hur identifierar lärare dessa varningssignaler? samt Hur uppger lärare att de i den dagliga läsundervisningen arbetar med elever i avkodningssvårigheter? För att kunna besvara dessa frågeställningar har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer. Urvalet bestod av åtta lärares erfarenheter och beskrivningar av den begynnande läsundervisningen i årskurs ett med elever i avkodningssvårigheter. Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer och utgick från en intervjuguide med fyra olika teman. För att analysera vår empiri använde vi oss av tematisk analys.Resultatet presenteras i olika teman under frågeställningarna. Det framkom att bristande förtrogenhet till bokstäverna och dess ljud, att inte ha knäckt den alfabetiska koden, svårigheter att ljuda ihop bokstäver samt stackatoläsning är varningssignaler på att en elev har avkodningssvårigheter. Det framkom vidare att det är av stor betydelse att lyssna på eleverna när de läser samt använda sig av bedömningsstöd för att kunna identifiera elever i avkodningssvårigheter. Att använda sig av en till en undervisning, individanpassning, varierade arbetssätt och repetition i den vardagliga läsundervisningen för elever i avkodningssvårigheter har enligt lärarna gett goda resultat. Då tid, personal och lokaler enligt lärarna är en bristvara blir det av stor vikt att vara flexibel som lärare och på bästa sätt utnyttja det man har tillgång till. Vidare är en elevs motivation och intresse för läsning av stor betydelse för elever i avkodningssvårigheter. Slutligen är det även av stor betydelse att man som klasslärare samarbetar med övrig personal på skolan både i den dagliga läsundervisningen men också i bedömningen för att ge elever i avkodningssvårigheter de bästa möjligheterna till att bli goda avkodare.

 • 2926.
  Åhl, Rebecka
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  ”Den berörde mig för att den berättade en historia om hur det är att vara mänsklig.”: En kvantitativ studie med kvalitativ analys om hur tv-serier kan användas som ett meningsskapande medel2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine how television series can function as a resource for existential reflection in peoples’ lives and thus, be a tool in the creation of a personal view on life. Furthermore, the study aims to investigate how television series can answer existential matters such as life, death, conflicts and finding peace.

   

  The study was based on a survey which was answered by 82 informants and contained 42 questions in which 38 out of these concerned television series explicitly. 25 questions were closed multiple choice questions and 13 were open ended qualitative questions in which the informants were given the opportunity to give examples of different television series and reflect on these. Furthermore, the analysis was based on the reception theory which states that we as viewers are not apathetic to what we see, but reflect on it, both consciously and subconsciously. The results were analyzed from a theoretical framework which categorized the answers into seven different ways a viewer can relate to television series. The dimensions were the following: the contemplative dimension, the problem-solving dimension, the utopian dimension, the senso-motoric dimension, the ethical dimension, the philosophical-existential dimension and the self-reflexive dimension.

   

  The results show that television series do function as a resource for existential reflection in the informants’ lives and can also be a resource for the construction of the informants’ personal view on life. Additionally, the results show that television series, although not always as explicitly, illustrate and provide answers for existential matters.

 • 2927.
  Åhlén, Adam
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande.
  ”Allting svävar i rymden”: Barns uppfattningar om människans liv i rymden2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att skapa förståelse för barns uppfattningar om hur människan lever på en rymdstation och hur digitala verktyg och estetiska uttrycksformer kan bidra med att synliggöra barns uppfattningar om människan i rymden. Studien utgick från en kvalitativ ansats med åtta barn i femårsåldern. Barnen fick ta del av bildspel, bilder och filmer och samtala om det de sett. Första aktiviteten handlade om livet på en påhittad rymdstation från det populärkulturella fenomenet Star Wars. Därefter fick barnen delta i en aktivitet som handlade om livet på en riktig rymdstation. Efter vardera aktiviteten fick de rita bilder utifrån samtalen och berätta om sina bilder. I den tredje och sista aktivitet fick barnen samtala om vad de varit med om igen. Resultatet visade att barnen uttryckte komplexa frågeställningar om rymdteknik och naturvetenskapliga fenomen, de ställde frågor och önskade att se fler filmer om livet på en rymdstation. De digitala verktygen bidrog som ett hjälpmedel till att barnen uttryckte sina tankar och gav upphov till fler samtal. Estetiska uttrycksformer i form av bildskapande gav barnen ett ytterligare sätt att utrycka sig på. 

 • 2928.
  Åhman, Caroline
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  ”Critical literacy? Det har jag aldrig hört talas om”: En studie om hur lärare uppfattar och tillämpar critical literacy i undervisning för årskurs F-62019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att tillämpa critical literacy i undervisningen har enligt forskning visat ge positiv respons och utvecklar bland annat förståelsen för omvärlden, läsförståelse samt den kritiskt granskande och tolkande förmågan. Det är dock inte utrett huruvida detta förhållningssätt faktiskt tillämpas i undervisning. Därför ämnar denna studie undersöka i vilken utsträckning lärare i årskurs F-6 på 14 skolor i en kommun beskriver att de använder critical literacy-praktiker i undervisning med textarbete, genom att besvara följande frågeställningar:

  • Hur många lärare har hört talas om critical literacy?
  • Hur uppfattar lärare begreppet critical literacy?
  • I vilken utsträckning använder lärare i en kommun critical literacy-praktiker vid arbete med texter?

  Studien är en triangulering mellan en digital enkätundersökning med 52 besvarande lärare och semistrukturerade intervjuer med två lärare verksamma inom årskurs F-6. För att analysera insamlat material är analysen inspirerad av den hermeneutiska teorin. Slutsatserna som kan dras utifrån studiens resultat är att de flesta lärare är bekanta med critical literacy, men att de inte vet vad det innebär. De lärare som är bekanta med critical literacy beskriver det som ett källkritiskt språkutvecklande arbete där text och information granskas och tolkas. Det kan utifrån studiens resultat också konstateras att samtliga lärare i studien på något vis tillämpar critical literacy, men att det varierar i vilken mån det tillämpas samt om dessa lärare är medvetna om att det tillämpas.

 • 2929.
  Åkerblom, Erika
  Department of Educational Sciences, Faculty of Education and Business Studies, Gävle, Sweden.
  Discourses of lifelong learning: health as a governing technique in the shaping of the Swedish population2019Ingår i: International Journal of Lifelong Education, ISSN 0260-1370, E-ISSN 1464-519X, s. 1-14Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article focus on how the Swedish population is shaped into desirable citizens as resources for the nation?s prosperity. The aim is to analyse how health operates as a governing technique in discourses of lifelong learning. Within such current discourses the population is today described as generally well-educated and healthy, but not educated or healthy enough. When constructed as being in need of enhancement, measures of learning are suggested for regulating certain groups of the population into becoming what is regarded as desirable. Making use of Foucault?s notions of governmentality and genealogy, white and green papers from the Ministry of Health and Social Affairs from 1930s and today (2017) are analysed. The analysis shows that although the population is described as having different problems originating from ignorance, the solutions that are suggested in the different time periods are basically the same. The relation between learning and health is described in different ways in the 1930s and the present. In the 1930s learning is explained merely as a means to achieve a healthy population while in the present health is described both as a prerequisite and as an effect of learning. Further, there is also a difference in how the governing is conducted.

 • 2930.
  Åkerblom, Erika
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och vuxnas lärande. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap. Avdelningen för utbildningsvetenskap, Akademin för utbildning och ekonomi, Gävle, Sverige.
  Utbildning och hälsa i nationens intresse: Styrningsteknologier och formering av en förädlad befolkning2019Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Avhandlingen består av fyra artiklar vilka handlar om medborgarfostran för att skapa en välfungerande nation. Syftet med avhandlingen är att problematisera hur utbildning och hälsa opererar som styrningsteknologier riktade mot befolkningen inom dagens förädlingsdiskurs. Det teoretiska och analytiska ramverket utgår från delar ur Foucaults begreppsapparat, nämligen styrningsmentalitet, biopolitik, diskursanalys och genealogi. Empirin består bland annat av offentliga dokument så som SOU, projektrapporter samt websidor. Analysen visar att även om befolkningen och dess problem beskrivs som olika, så antas det vara grundat i, och härröra från, okunnighet. För att åtgärda detta opererar utbildning och utbildningsinsatser för att skapa en välfungerande befolkning. Medborgarna styrs och regleras genom neoliberal styrning där tekniker som kontroll och disciplin möjliggör kartläggning, undervisningsinsatser, kategorisering och reglering. Den hälsosamma medborgaren förväntas vara autonom, ha viljan att ständigt lära och vara hälsosam i enlighet med normen. 

 • 2931.
  Åkerlund, Dan
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för HumanIT.
  Ungas lärande i sociala medier2011Ingår i: Unga nätmiljöer: Nya villkor för samarbete och lärande / [ed] Alexandersson, Mikael & Hansson, Thomas, Studentlitteratur, 2011, s. 24-42Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 2932.
  Åsberg, Ann
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Läsförståelse-att läsa med ögonen och öronen: Lärares beskrivning av elevers läsförståelse2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Jag har som syfte med den här studien att belysa hur undervisande svensklärare i årskurs 4-6 beskriver hur de kartlägger och undervisar eleverna i läsförståelse. Studien är en kvalitativ studie där jag har använt semistrukturerade intervjuer. Fem lärare från fyra olika skolor har deltagit. Analysen av mitt empiriska material grundas på ett sociokulturellt perspektiv.

  Resultatet av den genomförda studien visar att samtliga lärare har en bred definition av begreppet läsförståelse. Avkodning och ordförståelse är viktiga komponenter. Att kunna dra slutsatser, sammanfatta, interagera med texten genom att använda förförståelse och koppla texten till egna erfarenheter är även de viktiga komponenterna i begreppet läsförståelse

  Resultatet visar även att lärarnas undervisning är explicit där de modellerar olika lässtrategier. Alla lärare använder delar av forskningsbaserade undervisningsmodeller men inte modellerna i sin helhet. Lärarna talar om att undervisningen måste motivera och engagera eleverna. Resultatet visar även att lärarna använder inlästa texter som en viktig del i undervisningen, eleverna kan lyssna  för att utveckla  läsförståelse. Lärarna menar också att eleverna utvecklar sin läsförståelse gemensamt med andra.

 • 2933.
  Åström, Julia
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Juhlin, Malin
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Alla kan sjunga, det låter lite olika bara: En kvalitativ undersökning av åtta förskollärares uppfattningar om sin musikaliska kompetens2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det finns mycket att vinna med att arbeta med musik i förskolan. Forskare menar dock att förskollärares osäkerhet och bristande musikaliska kompetens kan leda till att musik prioriteras bort i förskolan. Syftet med undersökningen var därför att få kunskap om förskollärares uppfattningar om sin musikaliska kompetens samt belysa relationen mellan dessa uppfattningar och hur musiken används som ett didaktiskt redskap. Metoden som användes var semistrukturerade intervjuer där åtta förskollärare deltog. Intervjusvaren har tolkats genom det hermeneutiska perspektivet som handlar om att tolka och förstå forskningsobjektet. I resultatet framkom en variation av förskollärarnas uppfattningar om sin musikaliska kompetens och hur de använder musik som didaktiskt redskap. Anmärkningsvärt var att den musikaliska kompentensen inte nödvändigtvis påverkade förskollärarnas känsla av trygghet i sitt musikanvändande. Slutsatsen är att förskollärarnas uppfattningar om sin musikaliska kompetens till viss del påverkar hur musiken används som ett didaktiskt redskap. Däremot går det inte att utesluta att andra faktorer kan påverka musikens omfattning i förskolan.

 • 2934.
  Åström, Maria
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik.
  Vad kännetecknar ämnestexter? (inriktning fysik)2016Övrigt (Övrigt vetenskapligt)
 • 2935.
  Åström, Mikael
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Håkansson, Max
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Bland superhjältinnor, soffor och böcker: En studie om hur den fysiska miljön framställs för elever på fritidshemmet2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka och analysera den fysiska miljöns framställande inom fritidshem, utifrån perspektiv på tillgänglighet, jämställdhet och populärkultur. Detta arbete är utformat som en kvalitativ studie och utgår från visuell metodik som metod, där fotografier av miljön på fritidshem utgör den centrala källan för analysarbetet. Resultatet är framställt med hjälp av en tematisk analysmetod där datan kategoriserades i tre stycken huvudteman, dessa teman benämns Kreativitet, Populärkultur och Tillgänglighet. Inom dessa huvudteman framkom även diverse underteman för att tydliggöra olika aspekter av det specifika huvudtemat, dessa teman analyserades senare utifrån ett sociokulturellt perspektiv som fokuserade på bland annat begreppen kultur och kontext, men även med inslag av genusbegrepp. Studiens slutsatser tar avstamp i miljöns likartade uppbyggnader av tillgänglighet för eleverna, även hur arbetet kring jämlikhet med inslag av populärkultur gör sig synlig inom fritidshemmets ramar. Samtidigt hur det år 2019 fortfarande existerar könskodade rum inom fritidshemmens arena.

 • 2936.
  Öberg, Jens
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Jakobsson, Pierre
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  "Feedback är väl det som gör ämnet roligt på något sätt": En studie om lärares och elevers uppfattningar om påverkan av feedback2014Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte och frågeställningar

  Denna studie syftar till att undersöka vilket syfte lärare i idrott och hälsa har med olika typer av feedback. Studien ämnar även undersöka hur elever uppfattar att de påverkas av lärargiven feedback samt undersöka om de olika formerna av feedback tas emot olika beroende på om eleven är kille eller tjej.

  • Vilka intentioner har lärare med sin verbala feedback till elever?

  • Vilka känslor uppkommer hos elever vid olika typer av lärargiven feedback?

  • Hur påverkas elevers engagemang vid olika typer av lärargiven feedback?

  • Tas den lärargivna feedbacken emot olika beroende på om eleven är tjej eller kille?

  Metod

  I studien används två metoder. Intervju används för att besvara den första frågeställningen medan enkät används för att besvara den andra, tredje och fjärde frågeställningen. Urvalet för den första frågeställningen bestod av en kvinnlig och en manlig lärare i idrott och hälsa. Intervjuer genomfördes med dessa lärare och därefter bearbetades det insamlade materialet. Urvalet för de tre sista frågeställningarna bestod av 103 elever från samma skola som de två lärarna arbetade på. Enkäterna bearbetades i frekvenstabeller i Microsoft Excel och Defgo och presenterades i form av diagram.

  Resultat

  Resultaten från studien visar att lärarnas syfte med olika typer av feedback till eleverna var att motivera, engagera, få ut maximal prestation samt korrigera utförandet av något. Svars- alternativet positiva känslor angavs av 90 procent av eleverna på enkätfrågan gällande elevernas känslor vid positiv feedback. Svarsalternativ fyra och fem (ökat engagemang) angavs av 85 procent av eleverna på enkätfrågan gällande elevernas engagemang vid positiv feedback. Skillnaderna mellan tjejerna och killarna översteg aldrig 8 procent beträffande känslorna i någon av kategorierna av feedback.

  Slutsats

  Lärarnas huvudsakliga syfte med feedback är att motivera och engagera eleverna. Positiv feedback är den form av feedback som tycks uppskattas mest av eleverna. Resultatet från denna studie tyder på att några markanta skillnader i hur tjejer och killar uppfattar feedback inte tycks finnas.

 • 2937.
  Öberg, Lena-Maria
  et al.
  Mid Sweden University.
  Amcoff-Nyström, Christina
  Mid Sweden University.
  Hrastinski, Stefan
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Lärande.
  Mozelius, Peter
  Mid Sweden University.
  Interaction and group work in blended synchronous higher education: exploring effects on learning outcomes, satisfaction and retention2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 2938.
  Öberg, Sara
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle. Kmh.
  Musikskapande och producentrollen: en studie om musikproduktion som gymnasiekurs2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Musikproduktion är ett relativt nytt utbildningsområde i skolväsendet. Detta faktum, i kombination med att arbetsredskapen är under ständig utveckling, kan tänkas medföra att det finns flera olika uppfattningar i fråga om hur utbildningen bör utformas. Syftet med den här uppsatsen är att söka uttolka hur gymnasielärare förhåller sig till musikproduktionskursernas innehåll och hur de utformar undervisningen, särskilt angående musikskapande och musikproducentrollen. De tre forskningsfrågor som står till grund för studien berör väsentliga förmågor i rollen som musikproducent, fundamentala arbetsmoment för en musikproducent samt hur lärare förhåller sig till kursplanen vad gäller musikskapande.

  I bakgrunden för undersökningen behandlas tidigare forskning kring kreativitet, Skolverkets riktlinjer för de två gymnasiekurserna i musikproduktion, musikskapande i undervisning, musikproducentens uppdrag och den ojämlika arbetsfördelningen mellan kvinnor och män när det kommer till musikproduktion. Studiens genomförande utgjordes av kvalitativa intervjuer med fyra gymnasielärare som undervisar i musikproduktion. Analysarbetet har gjorts med stöd av och hänsyn till framför allt det sociokulturella och kulturpsykologiska perspektivet samt en så kallad ad hoc-metod. Genusperspektivet som lyfts har granskats genom det sociokulturella synsättet som berättar att människans läroprocesser påverkas av hennes sociala och kulturella omgivning.

  Resultatet av undersökningen visar att samtliga fyra lärare tolkar musikskapande som en central del av musikproduktionsområdet och inkluderar momentet i sin undervisning på ett eller annat sätt, trots att skapande inte finns med i kursplanens direktiv för musikproduktionskurserna. Vidare indikerar studien att föreskrifter saknas även gällande en musikproducents primära arbetsuppgifter, därjämte att musikproduktion som utbildningsområde är en ojämnställd arena sett ur ett genusperspektiv. 

 • 2939.
  Ödalen, Jörgen
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen.
  Brommesson, Douglas
  Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen.
  Erlingsson, Gissur Ó.
  Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier.
  Karlsson Schaffer, Johan
  Göteborgs universitet, Institutionen för globala studier.
  Fogelgren, Mattias
  Regeringskansliet, Finansdepartementet.
  Teaching university teachers to become better teachers: The effects of pedagogical training courses at six Swedish universities2019Ingår i: Higher Education Research and Development, ISSN 0729-4360, E-ISSN 1469-8366, Vol. 38, nr 2, s. 339-353Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Do pedagogical training courses for university teachers have desirable effects on the participants? We set out to answer this question by following a panel of 183 university teachers from Sweden’s six largest universities, who participated in pedagogical training courses. Our study reveals that the participants’ self-reported confidence in their role as teachers increased slightly, and their self-assessed pedagogical skills increased notably after they had finished their courses. Even though the courses were rather short, we could also observe some changes in fundamental approaches to teaching in some of the subgroups of respondents, both toward more student-centeredness and, perplexingly, toward more teacher-centeredness. Additionally, most respondents (7 out of 10) found the courses useful or very useful. Course satisfaction was most notable among participants with less than three years of teaching experience. Considering the fact that we find the positive effects of pedagogical training courses to be present mainly in the group of participants with less than three years of teaching experience, we discuss whether a policy of making these courses mandatory for all university teachers implies an overestimation of their impact.

 • 2940.
  Ödborn Jönsson, Linnéa
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Lärande.
  Mapping re-growth following chemotherapy in high-risk neuroblastoma: The research process in laboratory work2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att studera hög-risk cancerceller inom barncancersjukdomen neuroblastom (NB), genom att kartlägga återväxt efter kemoterapi-behandling med doxorubicin (doxo). En multiresistent neuroblastom cell-linje med hög-risk egenskaper, SK-N-BE(2)-C( BE[2]-C), användes som modell. Enligt en tidigare studie på BE(2)-C celler, utförd av Hultman et al., (2018), kan efter en enkel eller dubbelbehandling med doxo majoriteten av cellerna överleva, men endast en mycket liten andel kan också omedelbart fortsätta dela sig. Dessa celler benämndes som ”kvarvarande replikerande celler” (RRC). I denna studie undersöktes hypotesen att RRC är ansvariga för återväxt efter doxo-terapi, hypotetiskt återspeglande situationen vid återfall hos patienten. BE(2)-C celler odlades in vitro i petriskålar, behandlades med doxo, och analyserades sedan i mikroskop genom att använda två kemiska markörer för cell-delning; EdU (5-etynyl-2’-deoxyuridin) och BrdU (5-bromo-2-deoxyuridin). Intressant nog, men något oväntat, indikerar resultaten att RRC troligen inte är ansvariga för återväxt. Detta skulle då tyda på att återväxten orsakas av andra cellpopulationer, utan förmåga att omedelbart efter kemoterapin fortsätta dela sig. Dock förekom tekniska utmaningar med valda metoder, t.ex. gränsvärdena för EdU- och BrdU-detektering, i kombination med utspädningen av DNA-markörer vid replikation. Därför krävs ytterligare studier med användning av andra metoder, t.ex. isotopmarkörer, för att fastställa vilka subpopulationer som är ansvariga för återväxt.

  Utöver att studera cellpopulationer ansvariga för återväxt så genomfördes även en pilotstudie med en kombination av doxo och annan typ av kemoterapi riktad mot cellens förmåga att reparera DNA skador; en ATM-inhibitor (KU-60019). Pilotstudien indikerar att återväxten av BE(2)-C förskjuts vid närvaro av KU-60019, både i kombination med enkel eller dubbelbehandling av kemoterapin doxo.

  Det naturvetenskapliga arbetssättet i denna studie, vilket inkluderas i ämnesplanerna för de naturvetenskapliga ämnena för gymnasieskolan, understryker betydelsen av att studera laborativt arbete. En litteraturstudie genomfördes med fokus på öppna och slutna laborationer. Tio forskningsartiklar analyserades och karaktäriserades; typ av laborationsstil (öppen eller sluten) och elevers lärandekompetenser. Resultatet från denna studie indikerar att öppna laborationer bidrar till att öka elevers intresse. Vidare visar resultatet att laborativt arbete i skolan inkluderar utvecklingen av främst problemlösningsförmågan och procedurförmågan. Forskningsprocedurer och processer involverade i detta examensarbete diskuteras.

 • 2941.
  Ögren, Magnus
  et al.
  Dept. of Mathematics, Technical University of Denmark, Kongens Lyngby, Denmark.
  Nyström, Marcus
  Blick för bättre läromedel?2012Ingår i: Manus, ISSN 2000-4028, nr 2, s. 6-6Artikel, forskningsöversikt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 2942.
  Ögren, Magnus
  et al.
  Department of Mathematics, Technical University of Denmark, Kongens Lyngby, Denmark.
  Nyström, Marcus
  Humanistlaboratoriet, Lunds universitet, Lund, Sweden.
  Med blick på vektoranalys: Ögonrörelsemätning vid problemlösning2011Ingår i: Lärande i LTH, Vol. 15, s. 6-7Artikel, forskningsöversikt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 2943.
  Öhman, Caroline
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Freidenvall, Lovisa
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Kooperativt lärande inom matematisk problemlösning i tidiga skolår: -En litteraturstudie2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här litteraturstudien är att ta reda på vad forskning visar gällande användning av kooperativt lärande i matematikundervisningen vid problemlösning. Genom databassökning valdes forskningsartiklar ut som sedan granskades och analyserades. Resultatet talar för att kooperativt lärande kan främja elevers problemlösningsförmåga inom matematik. Genom att arbeta med kooperativ lärande får både lärare och elever chansen att gå djupare in på ämnet och lära av varandra. Det krävs en del ansträngning både av läraren men även av eleverna.

 • 2944.
  Öhman, Ida
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande.
  "Heter de barrfällare då?": En studie av förändringen i elevers sätt att samtala om vinterekologi2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här kvalitativa studien är att öka förståelsen för hur elever i grundskolans årskurs 1 – 3 använder och utvecklar sitt språk under ett tematiskt arbete i naturvetenskap. Genom deltagande observation i en åldersintegrerad klass med årskurserna 1 – 3 besvarades studiens forskningsfråga. I undervisningens olika situationer användes filmkamera, ljudinspelning och fältanteckningar som metod, vilket gav ett rikt datamaterial att analysera. Vid analysen av datamaterialet användes den fenomenografiska forskningsansatsen, i vilken fem kvalitativt skilda kategorier i elevernas sätt att samtala om ämnesinnehållet framträdde. För att ta reda på vilka faktorer som påverkade elevernas sätt att samtala användes även det sociokulturella perspektivet. Resultatet visar att eleverna i studien förändrar sitt naturvetenskapliga språk över tid. Förändringen i språket påverkades av olika faktorer så som användandet av material, artefakter och situationerna eleverna befann sig i samt att eleverna i hög grad approprierade lärarens språkbruk i undervisningen.

 • 2945.
  Öhman, Maria
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Språk och kommunikationsarbete i särskolan med fokus på barn med Downs syndrom: fem lärares upplevelser och tankar2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Språk och kommunikation genomsyrar skolans alla ämnen och barn med funktionsnedsättningen Downs syndrom associseras med särskilda svårigheter inom språk och kommunikation vilket utifrån ett skolperspektiv medför att det finns ett stort behov av att utöka vår kunskap inom skolans verksamheter kring vilka faktorer som påverkar denna grupp av barn i positiv riktning i språk och kommunikationsarbetet. Undersökningens syfte har varit att belysa hur speciallärare med specialisering utvecklingsstörning och specialpedagoger upplever språk och kommunikationsarbetet kring barn med Downs syndrom. Studien har tagit utgångspunkt utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Metoden för undersökningen har varit semistrukturerade intervjuer. I resultatet framkommer att pedagogerna upplever att det i språk och kommunikationsarbetet är grundläggande att utgå från elevens individuella behov och förmågor. Det är även viktigt att utgå från elevens intressen och att arbeta i för eleven meningsfulla situationer. Personalen kring eleven har stor betydelse. Pedagogerna upplever att meningfullt och verklighetsanknutet arbete är framgångsrikt. Praktiskt arbete, ordbilder och tecken som alternativ och kompletterande kommunikation är några framgångsrika arbetssätt som pedagogerna lyfter fram. i resultatet kan fyra gemensamma teman ses hos pedagogerna i deras upplevelse av språk och kommunikationsarbetet: individualisering, delaktighet, meningsfullhet och rätt personal.

 • 2946.
  Ölmefors, Oscar
  KTH, Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE).
  Student Attitudes towards Flipped Classroom: A Focus Group Study on Attitude Change in Swedish Upper Secondary School, within Mathematics towards Flipped Classroom2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In traditional schooling, one-way monologue from teacher to student is the established way of communica­tion in the classroom. Modern pedagogues are presently breaking free of this status quo.  This master thesis explores whether there is a change in the student’s attitudes towards their school­ing and whether there is an academic benefit for the student when applying a flipped class­room model. This study was performed in Swedish upper secondary school during the students’ last course in mathematics. The study was carried out using focus group interviews and direct participat­ing observation. During the six-week period of interviews and participating in the class­room written tasks were collected and analysed, and the classroom was filmed to help analysing behav­iour of the students, both with flipped classroom and without. The outcome shows positive reac­tions from the students concerning this change in pedagogics, but also some inertia in some individuals. The result shows a positive attitude change concerning communication and collabora­tion in the classroom, although no difference in academic achievement were visible. More studies are needed, but a theoretical base needs to be built before future studies can be con­ducted. Today flipped classroom is undertheorized in ways of an academic model. Future research could be theorizing flipped classroom and exploring whether implementing this pedagogic model also brings forth a change in academic achievement apart from changing the attitudes of the stu­dents.

 • 2947.
  Örnstedt, Karolina
  KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI).
  En studie av kompetensutveckling och utbilding av erfarna projektledare på Vectura Consulting AB2009Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 2948.
  Örtenblad, Anders
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL).
  Achieving organizational independence of employees’ knowledge using knowledge management, organizational learning, and the learning organization2009Ingår i: Handbook of research on knowledge-intensive organizations / [ed] Dariusz Jemielniak & Jerzy Kociatkiewicz, Hershey, PA: IGI Global, 2009, s. 229-242Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The ambition of this chapter is to pay some attention to more obvious, as well as more subtle, methods for organizations to become independent of the individual’s subjective knowledge, from the employees’ point of view. Terms such as ’knowledge sharing’, ’knowledge transfer’, and ’learning for all’ are almost always seen as being positive for both employers and employees. However, this chapter will critically examines those terms. Three popular management ideas relating to knowledge and/or learning have been analysed from a ’knowledge control’ perspective: knowledge management, organizational learning, and the learning organization. The main conclusion of this conceptual and elaborating chapter is that the more current and less academic ideas of the learning organization and knowledge management contain the same tools as the idea of ’old’ organizational learning as regards gaining control over knowledge, but that these two ideas additionally contain other knowledge control measures, which are more refined, in the sense that they are less obvious as knowledge control measures. The idea of ’new’ organizational learning, however, is less suited to knowledge control, since it implies that knowledge is not storable. In other words, the chapter’s contribution is an analysis of some of the most popular management ideas that deal with knowledge and/or learning relating to the organizational/employer independence of subjective knowledge, from the employees’ point of view, something which is rarely seen. © 2009, IGI Global.

 • 2949.
  Örtenblad, Anders
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL).
  Guest editorial for special section: Are organizations able to learn?2009Ingår i: Learning Inquiry, ISSN 1558-2973, Vol. 3, nr 1, s. 21-23Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 2950.
  Örtenblad, Anders
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL).
  Senge’s many faces: problem or opportunity?2007Ingår i: Learning Organization, ISSN 0969-6474, E-ISSN 1758-7905, Vol. 14, nr 2, s. 108-122Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose - The purpose of this paper is to discuss both possibilities and problems with Senge’s (1990) many faces in The Fifth Discipline, i.e. the fact that different authors refer to different excerpts from his book as his version of the learning organization. Design/methodology/approach - The paper shows that the authors’ understandings of Senge, in which a literature review resulted, are seen in the light of theories of travelling of management ideas, particularly the "translation model". Findings - The paper finds that both possibilities and problems with Senge’s many faces were found. A fatal problem is that the many faces jeopardize the confidence in the concept and eventually its existence. But the strong connections to Senge’s book, that the authors have, reduces the problems, and Senge’s many faces might not cause that much trouble after all. Research limitations/implications - The paper shows that anyone who wishes to can, for different reasons, refer to Senge, and his version of the learning organization, and thereby gain legitimacy. One does not have to be very accurate; as it seems, almost anything goes. Practical implications - In the paper the "translation model" is divided into two sub-models, which probably will sharpen future translation research. Originality/value - The paper is a study in which it is shown how authors understand other authors. This is an example that is rarely seen. Both possibilities and problems are discussed with vagueness to Senge’s many faces. This is not very common. A special case of the translation model is developed (the "smorgasbord model"), better suited to deal with the type of idea that focuses on copying of excerpts from a specific book than the traditional translation model (the "whispering game model").

5657585960 2901 - 2950 av 2962
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf