Change search
Refine search result
5354555657 2751 - 2800 of 2840
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 2751.
  Wingstedt, Johnny
  Kungl. Musikhögskolan; Royal College of Music in Stockholm.
  Narrative media music: functions and knowledge2010In: Music, Education and Innovation: Festschrift for Sture Brändström / [ed] Cecilia Ferm Thorgersen & Sidsel Karlsen, Luleå: Luleå tekniska universitet, 2010, 1, p. 53-66Chapter in book (Refereed)
 • 2752.
  Wingstedt, Johnny
  Luleå University of Technology.
  Narrative music: towards an understanding of musical narrative functions in multimedia2005Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
 • 2753.
  Wingstedt, Johnny
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Resources of mediated voice quality in providing a sense of presence in online learning situations.2014Conference paper (Refereed)
 • 2754.
  Wingstedt, Johnny
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Sound and Music Production.
  The potential of sound to provide a sense of presence in online learning situations2014In: Next Generation Learning Conference, NGL 2014, March 19–20 2014, Dalarna University, Falun, Sweden: Book of Abstract, Falun: Högskolan Dalarna, 2014, p. 53-53Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In contemporary society, important activities of our daily lives are increasingly audiovisually mediated such as in film, television, games, advertising etc. In these activities, principles for storytelling and communication are used, building on socially developed conventions (Wingstedt, 2008). The voice (dialogue or voice over) in audiovisual modes of communication is often used as a resource for contributing a sense of presence, engagement, identification and immersion. This paper presents the design and preliminary results of a pilot study, where the purpose was to investigate how narrative principles for audiovisual storytelling can be applied to online learning environments. Focus is primarily on how resources for mediating the human voice can contribute to a sense of presence and immersion in the learning situation. Theories of Multimodality (Kress, 2010) and Social semiotics (van Leeuwen, 1999, 2005, and others) are used as a point of departure. In using Halliday’s (1978) three metafunctions of communication as a model – describing communicational meaning as being ideational (content), interpersonal (interaction) and textual (structure) – this study focuses on how interpersonal meaning is realized through the mode of sound.  Empirical data was collected in two kinds of online learning situations: 1) Japanese language lessons, performed in real time, and; 2) recorded lectures in the course Analysis of music productions (in the Music- and sound design programme). As one important purpose of this pilot study was to evaluate the validity of the research method, it was decided to include these two disparate but common forms of online teaching/learning. In all, 16 lessons were evaluated. Half of the lessons were carried on “as usual”, using standard technical solutions for sound production and transmission. The other half of the lessons were “produced”, where aspects such as frequency range, sound level, noise, pitch and proximity were treated using professional audio technology and methods. The preferred sound ideal was not necessarily ”naturalism” but rather the heightened sense of ”hyper realism” often heard in film, where the voice sound is used to achieve a sense of immersion, continuity and presence. Each of the 16 lessons was followed by an online survey, where the students rated different communicational aspects of the session. In all, 147 individual surveys were collected. The preliminary results of these surveys will be presented, and an evaluation of different aspects of the research methodology will be discussed. 

 • 2755.
  Wingstedt, Johnny
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production. Department of music and media, Luleå University of Technology.
  Brändström, Sture
  Berg, Jan
  Making meaning of media music: expressions of knowledge about musical narrative functionsManuscript (preprint) (Other academic)
 • 2756.
  Winka, Katarina
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Kartläggning av pedagogiska meriteringsmodeller vid Sveriges högskolor och universitet2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Pedagogiska karriärvägar är på frammarsch i Sverige. Detta fastslogs i den första kartläggningen av pedagogiska meriteringsmodeller som Åsa Ryegård genomförde 2013 och bekräftas i denna uppföljning. Även ur ett internationellt perspektiv är pedagogisk meritering en aktuell fråga och den har fått extra skjuts av de senaste årens ökade fokus på kvalitetssäkring av högre utbildning. Knappt hälften (49 %) av Sveriges högskolor och universitet har idag infört någon form av pedagogisk meriteringsmodell, antingen integrerat i den akademiska befordringsgången eller som ett fristående system. Implementeringsarbete eller förberedelser pågår vid ytterligare några lärosäten medan ett antal befintliga modeller är pausade i väntan på utvärdering och revidering. Sett över hela landet är det vanligast med en gemensam modell för hela lärosätet, att modellen har två nivåer som benämns meriterad och excellent samt att lönepåslag och särskilda uppdrag följer med vid antagning till modellen. Kriterierna för pedagogisk skicklighet är i stort sett jämförbara mellan lärosäten och nivåer, däremot förhåller de sig sällan till grundkraven för pedagogisk skicklighet som gäller för anställning vid lärosätet. Pedagogiska portföljer används vid ca 70 % av alla lärosäten i Sverige och instruktioner för hur de pedagogiska meriterna ska sammanställas finns hos samtliga lärosäten som har pedagogiska meriteringsmodeller. Hos några lärosäten accepteras även webbaserade portföljer. De sakkunniga rekryteras framför allt externt, vanligast är att använda två externa bedömare eller en kombination av interna och externa bedömare. Lärosätena lägger allt större vikt vid de sakkunnigas bedömarkompetens och har i några fall särskilda instruktioner för sakkunniga inför bedömning av pedagogisk skicklighet. Över 500 lärare i Sverige har hittills befordrats eller utnämnts i en pedagogisk meriteringsmodell. Deras roll vid lärosätena varierar men denna kartläggning bekräftar att de befordrade och utnämnda lärarnas kompetens börjar efterfrågas och nyttjas på olika sätt vid både det egna lärosätet och vid andra.

 • 2757.
  Winman, Thomas
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Artifacts at work: Internship, learning and technology2013Conference paper (Other academic)
 • 2758.
  Winman, Thomas
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Lärande i teori och praktik2014In: Nordic Journal of Vocational Education and Training, ISSN 2242-458X, E-ISSN 2242-458X, Vol. 4, no 2, p. 1-16Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Utbildningar med inslag av verksamhetsförlagda utbildningsmoment har funnits under lång tid och de förväntas ge kunskaper och färdigheter och brygga mellan olika kunskapsformer och därmed bidra till en syntetisering av kunskap. Syftet med studien är att bidra till kunskap om hur lärandemål i verksamhetsförlagda kurser kommer till uttryck i studenters examinationsuppgifter. Resultatet bygger på analyser av styrdokument och kursplaner samt 26 studenters examinationsarbeten från deras verksamhetsförlagda kurser, från två olika utbildningsprogram. Resultaten visar att utbildningsanordnare har delvis olika föreställningar om vetenskaplig kunskap, praxiskunskap samt relationen dem emellan. Medan vissa dokument utgår från teoretiska perspektiv i sina definitioner så utgår andra från mer praktiska perspektiv på vad kunskap är och var den finns. Verksamhetsförlagd utbildning ses i ett program som ett medel för att utveckla yrkesspecifika kunskaper och i det andra programmet fokuseras teoretiska analyser av praxis. Dessa olikheter får konsekvenser för både utformning av uppgifter och för hur studenterna förstår och skapar mening men också för vilka kunskaper som utvecklas.

 • 2759.
  Winman, Thomas
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Informatics.
  Work Integrated learning through an R&D project: a Case Study of Student´s participation in a Health Promoting Integration Project at University West2017Conference paper (Other academic)
 • 2760.
  Winman, Thomas
  et al.
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Informatics.
  Assmo, Per
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  Work Integrated Learning through an R&D Project: A Case Study of Participant´s learning processes in an Integration Project between Uddevalla municipality and University West, Sweden2017Conference paper (Refereed)
 • 2761.
  Winman, Thomas
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Johansson, Ingemar
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Ledarskap i offentlig förvaltning.: Gymnasierektorers förutsättningar att vara utvecklings -och kvalitetsdrivande i ett internationellt new public managements-perspektiv2014Conference paper (Other academic)
 • 2762.
  Winman, Thomas
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Svensson, Lars
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Informatics.
  Framtidens klassrum.: En experimentell ansats för verksamhetsutveckling och digital innovation i morgondagens skola2014Conference paper (Other academic)
 • 2763.
  Winman, Thomas
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Åberg, Linnea
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Att standardisera kunskap om Sverige i integrationsarbete.: Dialektiska motsättningar i organisationer och dess potential i standardiseringsprocessen2014Conference paper (Other academic)
 • 2764.
  Winqvist, Linda-Mari
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Finns det ett samband mellan elevers läsvanor och det betyg de får i svenska i år 9?2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning Syftet med denna kvantitativa uppsats var att undersöka om det finns något samband mellan elevers läsvanor och det betyg de får i svenska i år 9? Jag valde att i min teoridel utgå från sju centrala begrepp; läsningens olika dimensioner, ”reading literacy”, god läsmiljö, läsning och självbild, motivation och läsning, skillnader mellan pojkars och flickors läsning och betyg.

  Data insamlades med hjälp av enkäter. De läsmedier som störst andel pojkar uppgav att de läste varje dag var bloggar, dagstidningar och skönlitteratur. Flickorna uppgav att de läste bloggar och dagstidningar varje dag. Jag undersökte huruvida läsning eller attityd till läsning påverkar betygen mest. Det framkom i min undersökning att det fanns ett signifikant samband mellan elevers läsvanor och betyget de får i svenska i år 9, att elever som läser ofta också har ett högre betyg i svenska i år 9. I analysen var attityd inte en signifikant prediktor. Detta innebär sannolikt att attityden till läsning kommer till uttryck i mängden läsning som elever ägnar sig åt.

  Jag fann att flickorna hade något mer positiv attityd till läsning jämfört med pojkar men denna skillnad var inte signifikant. Det framkom att flickornas medelvärde vad gäller hur ofta de läser var något högre än pojkarnas men gruppjämförelsen visade inte på någon signifikant skillnad.

  Mina resultat visar att det är viktigt att elever läser på fritiden för att öka möjligheterna till högre betyg i svenska i år 9. För att öka läslusten hos eleverna kan skolan utgå ifrån de olika medier som eleverna använder sig av på fritiden.

 • 2765.
  Winroth, Mats
  et al.
  Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden.
  Säfsten, Kristina
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Supply Chain and Operations Management. Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Product Development, Production and Design. Mälardalen University, Eskilstuna, Sweden.
  Research Results Improve Learning and Understanding in Master Courses - The use of a manufacturing strategy tool2018In: Procedia Manufacturing, Elsevier, 2018, Vol. 25, p. 47-54Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The analytical STRATEGO-tool has been used in total 48 project groups in master courses at Chalmers University of Technology from spring term of 2015. The project trains the students in applying theoretical tools at real organizations with a specific interest in analyzing their use of operations strategy. This paper presents the outcome from these courses and specifically discusses its usability as a pedagogic tool in different contexts, even though the intention with the tool initially was to constitute a tool for SMEs who wanted to develop their manufacturing strategies. 

 • 2766.
  Wintzell, Erik
  University College of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Den processade barnboken: En undersökning om kollaborativ revideringsprocess i skapandet av en faktabok för barn.2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Undersökningen använder kollaborativ designprocess. Tre bilderbokuppslag som berättar om djur i Amazonas regnskog har producerats. Dessa har varit utgångspunkten i tre intervjuer gjorda med två förskollärare och en förläggare som har fått komma med förslag på revideringar i uppslagen. Frågorna har fokuserat på bildens multimodala tecken som text, bild och grafisk formgivning. Undersökningen söker med socialsemiotiska analysverktyg svar på hur tecknen i en faktabok för barn kan göras mer samstämmiga genom förslag på revideringar från utomstående. Utifrån deltagarnas revideringsförslag har nya versioner av uppslagen tagits fram. Flera fördelar med att ta in fler personer i processen har framkommit, och även några nackdelar. Före- och efterbilder visas i studien och synliggör hur bokens multimodala tecken transformeras efter informanternas revideringar. En slutsats har varit att arbetsmetoden har ökat bokens läsbarhet genom att skapa tydligare kopplingar i teckensystem. Informanterna har bidragit med kunskap och infallsvinklar som utvecklat bokens tydlighet, läsbarhet och samstämmighet. Till uppsatsen medföljer en gestaltning som är tre stycken faktabokuppslag till en barnbok om Amazonas framtagna kollaborativt med undersökningens informanter.

 • 2767.
  Winzell, Helen
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Literature. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Lära för skrivundervisning: En studie om skrivdidaktisk kunskap i ämneslärarutbildningen och läraryrket2018Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The teaching of writing is a complex activity. The aim of this thesis is to investigate when and how the knowledge needed for the teaching of writing is developed in teacher education and during the first years of teaching.

  One sub-study focuses writing, writing development and the teaching of writing in teacher education syllabi. The result shows that the objectives with focus on writing and writing development in school are relatively few and that the main emphasis is on the teachers’ work when the students have already finished writing. Furthermore, the expressions used in the syllabi vary in specificity, which might lead to difficulties detecting the teaching of writing as a field of knowledge in the teacher education programme.

  In the second sub-study, one analysis focuses on the way in which prospective and novice teachers of Swedish talked about text, writing, and the teaching of writing. The result shows a development that starts with a focus on details at a local text level and expands into a more comprehensive view with a focus on global text levels. The second analysis concerns subject matter knowledge and pedagogical content knowledge (PCK) for teaching writing. The result shows that the knowledge manifested by the prospective teachers mainly consists of subject matter knowledge, whereas the knowledge manifested by the teachers mainly consists of PCK for teaching writing.

  In the third sub-study, nine novice Swedish teachers were interviewed in September, February and June during their first year in the profession. This study focuses on the transformation of the teachers’ subject matter knowledge into teaching strategies. The result shows that the teachers’ use of teaching strategies changed throughout the year. There is a shift from theory and transmission to practice and discovery. What mainly causes this shift seems to be the teachers’ work together with their students and the possibility to teach the same content or field of knowledge repeatedly.

  The overall analysis thus shows that the PCK for teaching writing is mainly developed in the teaching profession; in other words, after the exam from the teacher education programme.

 • 2768.
  Wirén, Frida
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Johansson, Rebecca
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  "...Vad krävs av mig nu liksom?": En aktionsforskningsstudie om undervisningsprocessen i matematik2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 40 credits / 60 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstrakt: Studiens syfte är att bidra till kunskap om hur elever ges förutsättningar att äga sin egen kunskapsutveckling i matematik. Genom att ge elever förutsättningar att självreglera kan de dels bedöma sin egen prestation och dels utan yttre stöd reflektera över vad nästa steg i deras lärande är och därmed förbättra sina prestationer. Det finns forskning som visar att elever som kan bedöma sin egen prestation och reglera den, lyckas i skolan. Studien har en aktionsforskande ansats där vi infört tre aktioner i matematikundervisningen i årskurs nio. Aktionerna gick ut på att synliggöra och bearbeta kunskapskraven tillsammans med eleverna med syfte att de i slutet av arbetsområdet skulle kunna göra en korrekt självbedömning samt motivera bedömningen. Vi har genom fokusgruppsintervjuer tagit reda på vad eleverna beskriver hjälper dem att kunna bedöma den egna prestationen. Analysen av data har lett till två huvudteman “lära tillsammans” och “förutsättningar för bedömning”. Eleverna uttrycker ett behov av att kunskapskraven görs tillgängliga och konkreta samt har en tydlig koppling till ämnesinnehållet. De belyser också vikten av kamratsamverkan i undervisningen. Vi drar slutsatsen att varje del i undervisningsprocessen måste bearbetas tillsammans med eleverna i varje nytt arbetsområde och kopplas till det specifika ämnesinnehåll som ska behandlas.

   

  Nyckelord: bedömningsmatriser, kamratsamverkan, matematik, självbedömning, självreglering, undervisningsprocessen

   

   

 • 2769.
  Wislander, Matilda
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Åhgren, Emma
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Matematiksvårigheter och digitala verktyg: Litteraturstudie om digitala verktyg och betydelsen av lärarens digitala kompetens för elever i matematiksvårigheter2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna konsumtionsuppsats har som syfte att undersöka hur digitala verktyg och lärares digitala kompetens kan bidra med en bättre matematikundervisning för elever i matematiksvårigheter. Litteraturöversikt har även som syfte att ge framtida lärarstudentersamt lärare en uppfattning av hur digitala verktyg kan öka effektiviteten på undervisningen för elever i matematiksvårigheter. Studien kommer behandla forskning med syn på både elevers samt lärarens perspektiv med en avgränsning på grundskolans tidiga åldrar.

  De olika fördelarna som kommer presenteras i studien är hur digitala verktyg kan bidrar med en individanpassad undervisning samt en strukturerad utvecklingsplan för elever i matematiksvårigheter att nå målen.

 • 2770.
  Wiss, Frida
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Kovacevic, Ana
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Skapande på fritidshemmet: En studie av lärares uppfattning om skapande i fritidshemmet2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att beskriva lärares tal om skapande på fritidshem och hur skapandet används.

   

  Utifrån syftet har följande frågeställning formulerats:

  Vilka diskursiva konstruktioner uttrycker lärarna i fritidshemmet kring skapande?

   

  I studien används en kvalitativ metod genom fokusgruppsamtal med lärare i fritidshem. Samtalet har analyserats ur ett diskursteoretiskt perspektiv.

  I resultatet framkommer det att skapande är ett brett och mångfacetterat begrepp. Skapande syftar inte nödvändigtvis till att endast skapa något med händerna. I studiens resultat framkommer fyra diskursiva konstruktioner av diskurser kring skapande: elevers intresse, skapande i samspel, från produkt till process och fritidstänket.

 • 2771.
  Wolanik Boström, Katarzyna
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of culture and media studies.
  Complex Professional Learning: Physicians Working for Aid Organisations2018In: Professions & Professionalism, ISSN 1893-1049, E-ISSN 1893-1049, Vol. 8, no 1, article id e2002Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article addresses the issue of professional learning of Swedish physicians returning from their work for international aid organisations in the global South. It is a qualitative case study based on 16 in-depth interviews,whichuses a thematic narrative analysis, a typology of knowledge, and the concept of symbolic capital. The doctors’ assignments in settings radically different from the welfare state context meant professional challenges, including an initial feeling of de-skilling, but also enhanced reflexivity andintensiveand complex learning. The doctors acquired new medical and organisational knowledge, improved diagnostic skills, new perspectives on different health care systems, cultural contexts, global power relations, and postcolonial hierarchies. Since their return to Sweden, they have encountered a friendly but rather shallow interest in their experiences. Their new insights and ideas for change have not been easy to validate assymbolic capital, and their intensive individual learning is seldom utilised for organisational learning.

 • 2772.
  Wulff Sahlén, Elisabeth
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Interactive Technology in the FL Classroom: Using Polling and Chat to Promote Student Participation in Campus Education2011In: Conference Proceedings, International Conference ICT for Language Learning, 4th Edition / [ed] Pixel, Milano: Simonelli Editore - University Press , 2011Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This paper presents a project where polling and chat were used in the foreign language classroom to promote student participation and, at the same time, provide a record of student contributions. The setting is a Swedish university course in grammar and translation for advanced learners of English. The majority of seminars are devoted to discussing translation assignments that students have prepared at home. During the project, Adobe Connect Pro, a web conferencing solution for online meetings, was used, and all students had access to a computer in the classroom. For each seminar, an online meeting was set up in Adobe Connect with the following tools enabled:

  • A poll, used as a clicker at the start of the seminar to gather input from students on a specific language issue.
  • A chat, where students typed in their solutions to the translation assignment.
  • A whiteboard, where a selection of student solutions were displayed for feedback and discussion.

  Student evaluations of the project express that students are positive to using online technology in the classroom. The students participated actively in the poll and chat sessions. In the subsequent oral discussions, participation was remarkably wide. From the teacher’s perspective, the chat provided a written record of student contributions that could be used for further analysis and discussion. Some challenges included managing both written and oral communication in the classroom, and dealing with larger chunks of text in the chat.

   

 • 2773.
  Wyke, Oskar
  KTH, School of Engineering Sciences (SCI).
  User Centered Design for persons with disabilities: How persons with cerebral palsy can be included in the design process2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The user centered design process is a framework built on methods aiming at including the user in the design process. When designing a system that is going to be used by persons suffering from severe disabilities, a number of unique difficulties are introduced.This thesis investigates what particular issues that has to be considered when designing for eye tracking based interaction and how user inclusion can be achieved despite the presence of severe disabilities.Persons from three habilitation centers in the Stockholm area were included in the study which was implemented as an iterative design process, including a number of methods common within user centered design.The result of this study indicates that many of the well-recognized methods in user centered design can be used when including users with cerebral palsy. Focus is shifted slightly away from the user towards other persons in the vicinity. To achieve high usability the system must facilitate individual customizations of the interface regarding the colors, sizes and placements of objects. A method of two step selection, reducing the numbers of unintentional selections, is also presented.

 • 2774.
  Wästefors, Madelene
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Ström, Evelina
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Barns motorik i förskolan: En studie som bygger på fyra förskollärares arbete kring barns grovmotorik2013Independent thesis Basic level (university diploma), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur fyra förskollärare beskriver sitt arbete med barns grovmotoriska utveckling i förskolan. Vi ville veta förskollärarnas uppfattningar kring begreppet motorik, om de anser att grovmotoriken har betydelse för barns utveckling samt hur de arbetar med barns grovmotoriska utveckling inomhus och utomhus.

  I studien har en kvalitativ metod använts där intervjuer med hög standardisering och låg struktureringsgrad genomförts med fyra förskollärare.

  I resultatet framkommer det att förskollärarna anser att motorik är en del av barns vardag samt att den är viktig för barns utveckling. Studien visar att förskollärarna anser att då barn har välutvecklad motorik behöver de inte lägga så mycket energi på att kontrollera sin kropp och kan därmed vara delaktiga i det som sker runt omkring sig och koncentrationsförmågan ökar. De fyra förskollärarna i studien har få planerade aktiviteter som är inriktade på att grovmotoriken utvecklas men de anser att motoriken utvecklas genom rörelse och att rörelse är en naturlig del i vardagen och på så vis utvecklas barns grovmotorik. Vi önskar att studien bidrar till att den som läser får ökad kunskap kring grovmotorikens betydelse och vilka möjligheter det finns på förskolan att utveckla den.

 • 2775.
  Yacoub, Mechlin
  Södertörn University, Teacher Education.
  Digitala läromedel i undervisningen i ämnet svenska för årskurs 4: Digitalisering och en inkluderande undervisning2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study is based on teachers ‘perception of how digital tools affect pupils' ability to write in the subject Swedish in the 4th grade. The purpose is to investigate how the teachers use and work with digital tools in writing lessons during the Swedish lessons. The questions that the study will be based on are: How do the Swedish teachers use the digital tool, tablet, in their Swedish education? How does the Swedish teacher in the 4th grade perceive the spelling and writing of the pupils by the digital tool, tablet? The study consists of qualitative methods based on observations and interviews. Data has been collected through four observations with two teachers and four interviews with four teachers. The result has shown that all teachers use the tablet as a digital tool in the writing course, in the Swedish subject. The main tool is used in teaching to produce texts in different forms, but also for all pupils to feel involved regardless of the intended ability or needs. The result also shows that teachers feel that the use of digital tools influences pupils' motivation for learning mostly positively. Two of the teachers think that traditional writing reinforces the writing skills of pupils because they can practice writing letters while the other two teachers prefer to use the tablet as pupils perform better in writing. Furthermore, the result has shown that text writing on the tablet has led the pupils to develop and process their texts more compared to handwriting. Tablet use can also have positive and negative effects on pupils' writing development. The conclusion of the study is that the use of the tablet typically has a positive effect on the pupils' writing development in the production of texts.

 • 2776.
  Yacoub, Mechlin
  Södertörn University, Teacher Education.
  Talängslan i klassrummet: En kvalitativ studie om lärares arbete med talängslan i svenskämnet i årskurs 4 vid muntlig framställning2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study is based on teachers' experiences of how they work with speech anxiety pupils inthe classroom in the Swedish subject in 4th grade at verbal presentations and opinions. The purpose is to find out how a teacher understands and supports a speech fear pupil in oral submissions and opinions. The questions that the study will be based on are: What methods and working methods are used to prevent and promote pupils' talents? How does the teacher visualize and supports speech anxiety pupils in the classroom at oral presentations and opinions? In what way is the work of rhetoric benefiting speech anxiety pupils? The study consists of qualitative methods based on observations and interviews. Data has been collected through four observations and three interviews.

  The result has shown that in the classroom there are between three and five pupils who either suffer from speech anxiety or who are merely silent. Oral presentations are something that most pupils feel discomforted and therefore the teacher adjusts the teachings according to the pupil's needs and prerequisites. The teacher has varied teaching to enable all pupils to feel included, thus creating confidence and self-esteem through different working methods andgroup size. Furthermore, it was found that the teachers work with a good classroom climate for the student's learning and development. To get a functioning classroom and education, the class must work socially. The conclusion is that teachers already at the lower stage work deliberately and actively with oral requests for the pupils to become good talents in the long run. It is essential that a safe classroom environment is created, and that the teacher communicates with pupils who do not speak about their needs. In addition, it's important that speech anxiety and silent pupils get practice in speaking so they can strengthen their speech, become more visible and comfortable with their speech in front of other pupils

 • 2777.
  Yako, Lenart
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Nakouri, Sonia
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  ”Högläsning i undervisningen är oerhört bra”: En studie om hur fyra svensklärare i årskurs 2 respektive 5 använder sig av högläsning i praktiken.2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Over the past ten years, surveys such as PISA and PIRLS have revealed that Swedish pupils’ reading skills have deteriorated. Research indicates that reading aloud is an element that has many advantages and a good influence on students’ reading comprehension. The purpose of this study is to examine how four teachers in the subject Swedish use reading aloud in practice. The study’s questions are as follows:

  • Do teachers use reading aloud in order to improve students’ reading comprehension, and if so, how?
  • Are there any differences and/or similarities between the reading aloud that occur in year 2 and 5?

  The study has been conducted through qualitative research interviews. The data has been analyzed with the help of the Thematic Analysis and Strategy Framework method. The method is based on the search for different themes. This study also relates to the socio-cultural theory with a focus on language development.

  The results have shown that all the informants use reading aloud in order to improve students’ reading comprehension. The informants mention that it is the discussions about the text that strengthen their reading comprehension.

 • 2778.
  Yap, Kristiina
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Song, Hellen
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Leadership in a Cross-Cultural Context: A Qualitative Study of Cross-Cultural Leadership Competence in a Multinational Organization in China2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The essay aims to generate deeper understanding of leadership competences in a multinational organization in China, i.e. what competences that are required for managing professionals in a cross-cultural context. Previous research within this field of study discuss this topic from the perspective of Western or Chinese expatriate managers, but the authors of this study regard that it is of interest to study Chinese employees in a Western organization in China in order to understand how the global Western culture interacts with the local Chinese culture. The research questions were thus formulated to study what competences that are required in a managerial position in a multinational organization in China according to different organizational actors and documents, and what differences there are in the meaning of the various descriptions. The study has been conducted with a qualitative approach and the results indicate that To Manage, To Have Expertise and To Communicate are the most important competences needed in the managerial role. The results also indicate that the different sources are very similar in the description of cross-cultural leadership competence, which can be understood as the influence of a strong organizational culture. Finally, one can see that the younger employees differ slightly in expectations of leadership, which can be understood as leadership not being formed only by national culture but also by generational culture. In other words, the results from the study show that the meaning of cross-cultural leadership competence in this specific context is not merely restricted to the necessity of understanding national culture when exercising leadership; it is also about generational differences in culture.

 • 2779.
  Yeh, Yu-Chu
  et al.
  National Chengchi University, Taiwan.
  Huang, Ling-Yi
  National Chengchi University, Taiwan.
  Yeh, Yi-ling
  National Chengchi University, Taiwan.
  Knowledge management in blended learning: Effects on professional development in creativity instruction2011In: Computers and education, ISSN 0360-1315, E-ISSN 1873-782X, Vol. 56, p. 146-156Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purposes of this study were (1) to develop a teacher training program that integrates knowledge management (KM) and blended learning and examine its effects on pre-service teachers’ professional development in creativity instruction; and (2) to explore the mechanisms underlying the success of such KM-based training. The employed KM model was the SECI, which consists of four modes of knowledge conversion: socialization, externalization, combination, and internalization. Forty-four pre-service teachers participated in this 17-week experimental instructional program. Repeated Measure Analysis of Variance and content analysis revealed that the training program designed in this study effectively improved pre-service teachers’ professional knowledge and personal teaching efficacy in their teaching of creativity. Moreover, this study showed that blended learning, guided practice, observational learning, group discussion, peer evaluation, and feedback are important mechanisms underlying this success.

 • 2780.
  Yesilgul, Mustafa
  KTH, School of Education and Communication in Engineering Science (ECE).
  Formativ Bedömning i Matematik2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate how the formative assessment takes place in the mathematic teaching in the elementary school later years and the teachers' experiences of formative assessment during their lessons. These investigations were conducted and analyzed based on Dylan Wiliam's five key strategies in formative assessment

  This work consists of a qualitative method that researches the human subjective experience within an area. The work was based on interviews with four high school teachers and classroom observations. The purpose of the interviews was to find out about the teachers' experiences of assessment processes and how they apply formative assessment during their math lessons. As a complement to the interviews, classroom observations were performed to see how these processes take place.

  The result shows that all math teachers have a positive view on formative assessment which must be supplemented with summative assessment. Furthermore, it is found that assessment should be done in a structured way, inter alia, by making assessment processes clear to students as far as possible and based on the control documents. The study also shows that teachers use different methods, including rapid reflections, Exit Cars and digital tools in form of formative assessment. The results also show that teachers find that formative assessment can be used to review students' current knowledge development and to provide adequate support to them in the future. On the other hand, the teachers feel that students' understanding of assessment, lack of time, difficulties with peer assessment can be a challenge in formative assessment.

  Another result shows that the teacher's assessment can focus on different processes that can deal with various levels of mathematical content.

 • 2781.
  Yilmaz, Secil
  KTH, School of Engineering Sciences (SCI).
  LCA som verktyg för ökad kunskap om miljöpåverkan från golvmaterialen vinyl, linoleum och parkett: Utifrån certifieringskriterier om relevans, potential och styrbarhet2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Life Cycle Assesment, LCA, används för att sammanställa och utvärdera in- och utflöden ur ett system samt potentiell miljöpåverkan under en produkts livscykel. Beräkningarna görs genom att se hela produkten ur ett livscykelperspektiv, dvs. från det att produkten är en råvara till det att den hanteras som avfall. Beroende på måldefinition och systemgränser kan detaljgraden och tidsramen för LCA-studien varieras. LCA används för att identifiera möjligheter att förbättra produkten i olika delar av livscykeln ur miljösynpunkt men också för att jämföra olika system.

  Syftet med denna rapport är att öka förståelsen för hur förbättringar ur miljösynpunkt kan åstadkommas i produktionskedjan för de tre golvmaterialen parkett, linoleum och vinylgolv samt undersöka om och på vilket sätt LCA metoden kan bidra till detta.

  Metoden som har använts är att använda livscykelperspektiv samt mjukvaruprogrammet GaBi med databasen Ecoinvent.

  Miljömärkning Sverige AB ska uppdatera sina golvkriterier och efterfrågar därför information om utsläppen av CO

  2, NOx, SOx och VOC samt energiåtgången hos de tre golvmaterialen vinyl, linoleum och parkett ur ett livscykelperspektiv. Nordisk Miljömärkning tillämpar en metodik som kallas för RPS och kan ses som analysmetod vid val av produktgrupper som kan bli aktuella för Svanenmärkning. RPS står för relevans, potential och styrbarhet vilka har influerat arbetsprocessen för denna studie.

  Studien visade att det finns en förbättringspotential för vinylgolven vid enhetsprocessen förbränning, då VOC-emissionerna var höga. För linoleumgolven samt parkettgolven var NO

  x-emissionerna höga vid transporter.

 • 2782.
  Yngve, Karolina
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Arts, Crafts and Design.
  Man lär sig mer i slöjden: en litteraturstudie om slöjdämnets innehåll2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Målet med denna uppsats var att undersöka hur slöjdforskning och kursplanen för slöjd från 2011 relaterar till varandra. Detta har gjorts genom fördjupade litteraturstudier inom fältet för aktuell slöjdforskning och kursplanen för slöjd från 2011. Innehållet från dessa områden har sedan sökts igenom efter likheter och skillnader. Resultatet visar att innehållet till övervägande del är mycket lika varandra. Därför dras slutsatsen att ämnesexperterna som tog fram kursplanen är väl insatta i den aktuella slöjdforskningen och i ett vidare perspektiv ger detta ett större förtroende för regeringen som är de som står bakom kursplanen för slöjd. Något som inte finns med i kursplanen för slöjd från 2011 är dock vilken positiv effekt interaktion mellan elever kan ge samt att de genom att kunna ge och få kritik från andra elever utvecklas både i sitt eget arbete men också som personer då de får syn på sin lärprocess. Dessa två punkter ser jag som möjliga utvecklingsområden vid en eventuell revidering av kursplanen för slöjd.

 • 2783.
  Yousif, Aya
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Flerspråkiga elever Lärarens erfarenheter av arbetet med flerspråkiga elever2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2784.
  Zacheja, Veronica
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Arbetsminnesträning och läsning: speciallärare/specialpedagogers uppfattningar av arbetsminnesträning för förbättrad läsning i grundskolans senare år.2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie ämnar bidra till diskussion och forskning om huruvida arbetsminnesträning kan

  leda till förbättrad läsning för äldre elever i läs- och skrivsvårigheter. Ambitionen är att

  undersöka speciallärare/specialpedagogers uppfattningar om arbetsminnesträning som möjlig

  träningsmetod för förbättrad läsförmåga, med fokus på elever i läs- och skrivsvårigheter i

  grundskolans senare år. Vidare undersöks speciallärare/specialpedagogers uppfattningar av

  förhållandet mellan arbetsminnesträning, lästräning och kompensation med alternativa

  verktyg för dessa elever. Kvalitativa intervjuer har använts för insamling av empirin.

  Materialet har analyserats i enlighet med ett fenomenografiskt perspektiv där likheter och

  skillnader av uppfattningar har jämförts. Resultaten visar att arbetsminnesträning kan vara en

  metod som hjälper äldre grundskoleelever i läs- och skrivsvårigheter till förbättrad

  läsutveckling, samtidigt som en kombination av andra metoder kan behövas. Beroende av

  individ kan träning och kompensation se olika ut men också andra faktorer kan påverka

  huruvida en elev får möjlighet att arbeta med arbetsminnesträning eller ej. Vetenskaplig

  forskning visar att arbetsminnesträning stärker koncentration vilket i sin tur kan öka

  inlärningsmöjligheter, men hur stor betydelse arbetsminnesträning primärt har för läsning är

  ett område i behov av vidare forskning.

 • 2785.
  Zahiti, Kreshnik
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Al-fatlawy, Athir
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Lärande i fritidshemmet: En intervjustudie med vårdnadshavare angående lärandet som sker i fritidshemmet2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Antal sidor: 33

  Denna studie syftar till att belysa vårdnadshavarnas reflektioner kring lärandet som sker i fritidshemsverksamheten. Studien har genomförts på två skolor i Jönköpings län och 10 respondenter har deltagit. Intervjuerna har genomförts i form av semistrukturerad intervju och de svar som har angivits ligger till grund för resultatet. Vi valde att använda oss av ett sociokulturellt perspektiv då detta är relevant för det lärande som sker i fritidshemmet då den verksamhet som bedrivs i stor utsträckning sker mellan eleverna samt mellan lärare och elev. Genom att jämföra datamaterialet med tidigare forskning inom området, som har utgått från liknande syfte, har vi kommit fram till olika likheter och skillnader. Resultatet av denna studie visar att vårdnadshavarna beskriver att eleverna i fritidshemmet lär sig en rad olika saker och dessa i stor utsträckning sker i informella sammanhang men även i formella sammanhang. Vidare skiljer sig fritidshemmet mot den obligatoriska skolan främst genom att eleverna i fritidshemmet lär sig i det sociala samspelet och att fritidshemmet har en struktur vilken bjuder in eleverna till att ta ansvar och påverka utformningen av verksamheten.

 • 2786.
  Zakaria, Safa
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Promoting Intercultural Understanding in the ESL/EFL Classroom through Chimamanda Ngozi Adichie’s The Thing Around Your Neck and Marjane Satrapi’s Persepolis2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2787.
  Zamani, Sebastian
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Mathematics and Science Education.
  En textanalys av läroböcker för gymnasieskolans kurs Teknik 1 med kursplanen i fokus2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 300 HE creditsStudent thesis
 • 2788. Zander, Carol
  et al.
  Boustedt, Jonas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Mathematics and Computer Science, Department of Information Technology, Division of Scientific Computing. Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Mathematics and Computer Science, Department of Information Technology, Numerical Analysis.
  Eckerdal, Anna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Mathematics and Computer Science, Department of Information Technology, Division of Scientific Computing. Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Mathematics and Computer Science, Department of Information Technology, Numerical Analysis.
  McCartney, Robert
  Moström, Jan Erik
  Ratcliffe, Mark
  Sanders, Kate
  Threshold Concepts in Computer Science: a multinational empirical investigation2008In: Threshold Concepts within the Disciplines, Rotterdam, The Netherlands: Sense Publishers , 2008, p. 105-118Chapter in book (Refereed)
 • 2789. Zander, Carol
  et al.
  Boustedt, Jonas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Mathematics and Computer Science, Department of Information Technology, Division of Scientific Computing. Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Mathematics and Computer Science, Department of Information Technology, Numerical Analysis.
  McCartney, Robert
  Moström, Jan Erik
  Sanders, Kate
  Thomas, Lynda
  Student Transformations: Are they computer scientists yet?2009In: Proc. 5th International Computing Education Research Workshop, New York: ACM Press , 2009, p. 129-140Conference paper (Refereed)
 • 2790.
  Zeijlon, Caroline
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Winqvist, Olivia
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Spel som utvecklar taluppfattning i matematikundervisningen: Utformningen av digitala spel och brädspel samt undervisningens organisation kring dessa – en litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie är en litteraturstudie med syftet att analysera och studera vad forskning visar gällande hur digitala spel och brädspel i undervisningen kan bidra till utvecklingen av elevers taluppfattning. Studien undersöker spelens konstruktion och undervisningens organisation kring dessa. Insamlingen av data gjordes genom databassökning och manuell sökning. Detta område är väsentligt då taluppfattning är grunden till matematikämnet och att undervisningen bör vara varierad och inte begränsad till läroböcker. Resultatet visar att digitala spel bör ha en anpassbar progression och att eleverna bör få pröva sig fram till rätt svar. Brädspel bör vara talbrädspel där talen är linjärt ordnade och grupperade enligt tiobassystemet. Resultatet visar också att reglerna är väsentliga för elevernas lärande. Båda typen av spel bör åtföljas med scaffolding från en lärare så att eleverna kan befinna sig i den proximala utvecklingszonen. Slutligen visade det sig att både digitala spel och brädspel kan vara motiverande för eleverna, men läraren bör undersöka spelens konstruktion och ge eleverna scaffolding för att spelen ska bli väl integrerade i undervisningen.

 • 2791.
  Zerai, Nathalie
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Boksamtalets betydelse för elevers läsförståelse: En kvalitataiv studie av hur lärare i förskoleklass och årskurs 1-3 arbetar med boksamtal för att främja elevers läsförståelse2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2792.
  Zetréus, Emma
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  ”Jag ser det som en buffé av möjligheter för mig i mitt klassrum”: En kvalitativ studie av fyra gymnasielärares uppfattningar om digitala medier och verktyg i undervisningen i religionskunskap2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen är en kvalitativ analys av fyra lärares, som undervisar i religionskunskap på gymnasiet, uppfattningar och åsikter av att undervisa med digitala medier och verktyg i undervisningen. Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka digitala medier och verktyg som används av fyra gymnasielärare, som arbetar på två olika skolor i samma kommun, i deras undervisning i religionskunskap. Uppsatsen ska ge svar på vilket sätt som de digitala verktygen används i lärarnas undervisning. Även hur deras uppfattning är om digitala medier och verktyg i undervisningen samt hur de anser att det mottas av eleverna. Frågeställningarna som besvaras i uppsatsen är; ”Vilka digitala medier och digitala verktyg använder sig fyra gymnasielärare, på två olika skolor, av i skolan och i undervisningen i religionskunskap?”, ”På vilket sätt använder sig gymnasielärarna av digitala medier och digitala verktyg i undervisningen i religionskunskap?” samt ” Vilken uppfattning har gymnasielärarna om användningen av digitala verktyg i undervisningen i religionskunskap, samt hur de upplever att eleverna har för uppfattning om digitala verktyg i undervisningen?”

  Metoden som används är kvalitativa intervjuer. Empirin analyseras med hjälp av Frida Monséns undervisningsmodell samt Karin Nygårds tre kompetensområdena inom digital kompetens. Resultatet är att lärarna använder sig av digitala medier och verktyg i sin undervisningen men vilka de använder skiljer sig mellan lärare och mellan skolorna. De använder sig av bla. av Digilär, MTM, UR, SLI, olika presentationsverktyg, digitala quiz och prov m.m. Ett annat resultat är att uppfattningen om digitala medier och verktyg i undervisningen är generellt väldigt positiv. Lärarna anser att det är smidigare än tidigare att genom digitala medier att få fram information, lekitonsplaneringar och tillgången till t.ex. filmer.

 • 2793.
  Zettergren, Caroline
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Åtgärdsprogram i matematik och hur vi arbetar med dem i praktiken: En text- och intervjustudie i grundskolans tidigare år2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the present study was to illuminate and problematize supportive educational measures in mathematics and to examine how they are applied in reality and how they interpret educational measures. Further, it aims at finding guidelines for how Supportive educational measures should be written to become a living document to be a support for the students and teachers. The study was conducted with two methods, document analysis and semi-structured qualitative interviews. First an analysis of four supportive educational measures was performed and then the analysis was followed up by interviews of two special educators in mathematics and two teachers. The respondents came from two different schools. The results of the study indicate that there is a significant difference between teachers and special educators in mathematics about how they think about supportive educational measures. The teachers don’t think that they work with the supportive educational measures in an efficient way but the special educators in mathematics find it to be a living document. But all four respondents found that it nowadays is easier and better to work with supportive educational measures since they started it use the digital tool UNIKUM. All four students in this study were offered supportive education measures, where they had several appointments per week with the special educator in mathematics. At these appointments the students receive individual, intensive training regarding basic numeracy and worked together with the educator to achieve the goal of a higher level of mathematics self esteem and motivation. Another result of the study was that several schools that was contacted didn’t have any supportive educational measures written in mathematics. Instead their efforts where maid by doing general adjustments for all students in the classroom.

 • 2794.
  Zetterqvist Blokhuis, Mari
  et al.
  Södertörn University, School of Culture and Education, Centre for Studies in Practical Knowledge.
  Lundgren, Charlotte
  Linköping University.
  Riders' Perceptions of Equestrian Communication in Sports Dressage2017In: Society and Animals, ISSN 1063-1119, E-ISSN 1568-5306, Vol. 25, no 6, p. 573-591Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to enhance the understanding of how sport dressage riders describe rider-horse communication when riding, and to relate these descriptions to current research on human-horse communication. Interviews with 15 amateur dressage riders were analyzed using a qualitative approach. The study shows that the interviewed riders describe the communication with the horses partly in a behavioristic way, applying concepts based on learning theory, which deviate from the description of riders as lacking understanding of these concepts put forth by some researchers. The riders connect the timing of their aids to equestrian feel, which they describe as the most difficult yet the most awarding aspect of the interspecies communication that riding is. Simultaneously, they acknowledge that horses are fully capable of choosing to listen to and cooperate with their requests.

 • 2795. Zetterström Dahlqvist, Heléne
  et al.
  Landstedt, Evelina
  Department of Health Sciences, Mitthögskolan, Sundsvall.
  Gillander Gådin, Katja
  What students do schools allocate to a cognitive-behavioural intervention?: Characteristics of adolescent participants in Northern Sweden2015In: International Journal of Circumpolar Health, ISSN 2242-3982, E-ISSN 2242-3982, Vol. 74, article id 29805Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Adolescents are a vulnerable group when it comes to the risk of developing depression. Preventing the onset of depressive episodes in this group is therefore a major public health priority. In the last decades, school-based cognitive-behavioural interventions have been a common primary prevention approach. However, evidence on what girls actually are allocated to such interventions when no researchers are involved is scarce.

  OBJECTIVE: To explore how a selective cognitive-behavioural program (Depression In Swedish Adolescents) developed to prevent depression in adolescents, was implemented in a naturalistic setting in schools in northern part of Sweden. The focus was on characteristics of participants allocated to the intervention.

  DESIGN: Cross-sectional baseline data on depressive symptoms, school environment and socio-economic factors were collected in 2011 by means of questionnaires in schools in a municipality in the northern part of Sweden. Intervention participants were identified in a follow-up questionnaire in 2012. Students (n=288) included in the analyses were in the ages of 14-15.

  RESULTS: Sixty-six girls and no boys were identified as intervention participants. They reported higher levels of depressive symptoms, lower personal relative affluence, more sexual harassment victimization and less peer support compared to female non-participants (n=222). Intervention participants were more likely to attend schools with a higher proportion of low parental education levels and a lower proportion of students graduating with a diploma.

  CONCLUSIONS: The developers of the intervention originally intended the program to be universal or selective, but it was implemented as targeted in these schools. It is important for school administrations to adhere to program fidelity when it comes to what students it is aimed for. Implications for effectivenss trials of cognitive-behavioural interventions in the school setting is discussed.

 • 2796. Zhang, Zheng
  et al.
  Fyn, Dawn
  Langelotz, Lill
  Lönngren, Johanna
  Chalmers tekniska högskola.
  McCorquodale, Lisa
  Nehez, Jaana
  Our way(s) to action research: Doctoral students’ international and interdisciplinary collective memory work2014In: Action Research, ISSN 1476-7503, E-ISSN 1741-2617, Vol. 12, no 3, p. 293-314Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study involved six Swedish and Canadian doctoral students who shared interests in using action research in professional education in different disciplines. We employed Noffke’s three dimensions of action research as a theoretical framework (i.e., the Professional, the Personal, and the Political). Using collective biography as a methodology, we cooperatively examined how our personal and professional agendas and macro-level structures have been shaping our intentions to conduct action research projects in our respective disciplines. The key findings of this international and interdisciplinary collective biography relate our growing awareness of the intimacy between research and life in vari- ous professional and geographic contexts. Collectively addressing our shared frustrations, we celebrated action research as a methodology that attends to the dynamic and concrete lived experiences of our participants in various spatio-temporalities. Reflecting upon the hybridity of our own researcher identities, we were also able to see the intimate relation between ourselves as active citizens and critical action researchers who are determined to take up the challenges and engage in critically oriented action research that could nurture more ‘‘caring,’’ ‘‘empowering,’’ and ‘‘transforming’’ public spheres.

 • 2797.
  Zhao, Huahui
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  Introducing peer collaboration in a networked English writing class2014In: Cases on professional distance education degree programs and practices: successes, challenges, and issues / [ed] Kirk P H Sullivan, Peter E Czigler and Jenny M Sullivan Hellgren, Hershey PA, USA: IGI Global, 2014, p. 112-148Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  This chapter proposes a model of introducing networked peer assessment to an online course. In the organisation background, the benchmark model of peer assessment is introduced in terms of its theoretical and empirical bases. The discussions about Dadaelous Integrated Writing Environment (DIWE) and empirical studies on its use in language classes set the stage of the model of networked peer assessment. The model is then described in detail in terms of its structure and its use within DIWE. Challenges for using networked peer assessment are then discussed in the light of learners’ technological skills, online collaboration skills, and shifted teachers’ and students’ role in online learning. This chapter ends with solutions and recommen- dations in dealing with the three challenges mainly in terms of training students in technological use and in developing online collaboration skills and training teachers in using networked peer assessment. 

 • 2798.
  Ziegler, Gudrun
  et al.
  University of Luxembourg, Luxembourg.
  Durus, Natalia
  University of Luxembourg, Luxembourg.
  Sert, Olcay
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics. Hacettepe University, Ankara Turkey.
  Plurilingual Repertoires in the ESL Classroom: The Case of the European School2013In: TESOL quarterly (Print), ISSN 0039-8322, E-ISSN 1545-7249, Vol. 47, no 3, SI, p. 643-650Article in journal (Refereed)
 • 2799.
  Ziegler, Gudrun
  et al.
  University of Luxembourg.
  Durus, Natalia
  University of Luxembourg.
  Sert, Olcay
  Hacettepe University, Turkey .
  Family, Neiloufar
  University of Luxembourg.
  Analyzing ELT in the European Arena: Multilingual Practices2015In: International Perspectives on ELT Classroom Interaction / [ed] Christopher Joseph Jenks and Paul Seedhouse, Palgrave Macmillan, 2015, 1, p. 188-207Chapter in book (Refereed)
 • 2800.
  Zwettler, Emelie
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Ljungberg, Johanna
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Männsklighetens framtid: Elevers uppfattningar om förutsättningar för männiksans överlevnad2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att beskriva hur fritidshemselever ser på förutsättningarna för mänsklighetens framtid. Då ekosystemtjänster har en viktig roll i människans framtida överlevnad, är frågeställningar således: Vad uppfattar eleverna som nödvändigt för människans överlevnad? Vilka ekosystemtjänster uppfattar eleverna som centrala för människans överlevnad?

  Studien bygger på data insamlade från sju fritidshemselever i årskurs fyra. Data har samlats in genom fotografier som eleverna tagit samt gruppintervjuer som har sin utgångspunkt i elevernas fotografier. Resultatet har analyserats dels utifrån Costanzas et al. (1997) kategorisering av ekosystemtjänster och dels med en fenomenografisk ansats utifrån våra frågeställningar.

  Resultatet indikerar bland annat att eleverna inte ser samband mellan människans överlevnad och beroendet av naturtillgångar samt ekosystemtjänster. Dessutom visar resultatet att eleverna uppfattar familj och boende som mer betydelsefulla för människans överlevnad än vissa naturtillgångar, exempelvis solen. Trots att frågeställningarna berör människans överlevnad talar eleverna främst utifrån ett vi-perspektiv där de ofta utgår endast från sig själva och sin närmiljö. 

5354555657 2751 - 2800 of 2840
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf