Change search
Refine search result
540541542543544545546 27101 - 27150 of 27476
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 27101.
  Åslund, Lina
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Pettersson, Linnéa
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  "En hälsofrämjande förskola - utvecklande förhållningssätt": En delutvärdering kring en kommuns pågående projekt angående barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Då barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ökar i dagens förskolor startade en mellansvensk kommun ett projekt vars syfte var att öka pedagogers kunskaper kring ämnet samt utveckla och förbättra de kommunala förskolorna. Syftet med denna studie är att göra en delutvärdering av kommunens projekt ” En hälsofrämjande förskola – utvecklande förhållningssätt” för att granska projektets syften och mål är på väg att uppnås eller har uppnåtts.

  Studiens metod är influerad av kvantitativa studier och empirin bygger på enkäter som sedan sammanställdes samt analyserades och tolkades utifrån bland annat Läroplanen för förskolan (Lpfö 98, rev. 2010) samt relevant litteratur. Datainsamlingen skedde med enkäter till kommunens alla förskolechefer, specialpedagoger och pedagoger. Enkäterna var formulerade med både strukturerade och ostrukturerade frågor.

  Resultatdelen är uppdelade i fem kategorier; Värdet av kunskaper, Perception kring delaktighet och den fysiska miljön, Uppfattningar om förtydligande arbetssätt, Uppfattningar om kulturell och språklig bakgrund samt Förberedande verksamhet.

  Resultaten indikerar på tydliga skillnader i svaren mellan de olika arbetsgrupperna, där förskolecheferna och specialpedagogerna i stor utsträckning delar samma syn på projektets förlopp till skillnad mot pedagogernas.

  Studien avslutas med en diskussionsdel där studiens metod samt resultat diskuteras. Hur kommer det sig att svaren skiljer sig åt så pass mycket mellan de olika arbetsgrupperna? Påverkar arbetspositionen informationsflödet angående projektet? Forskning säger att miljön i förskolan är oerhört viktig, stämmer detta med resultaten i studien? Dessa frågor och mer diskuteras. Studien avslutas sedan med en slutsats där det bland annat framkommer att AKK, bildstöd och teckenstöd är återkommande arbetssätt som de arbetar med, att svaren skiljer sig åt mellan de olika arbetsgrupperna samt att projektet har en lång väg kvar till att uppnå vissa av sina mål.

 • 27102.
  Åslund Lindvall, Linda
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education.
  Vägen till motivation: Hur fem specialpedagoger beskriver arbetet med lärares motivation2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 27103. Åstrand, Anders
  et al.
  Mannergren, Bodil
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Lärarkandidaters klassificering och bedömning av texter avsedda för mellanstadiets elevers upplevelseläsning1973Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 27104. Åstrand, Anders
  et al.
  Samuelsson, Ulf
  Mannergren, Bodil
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Mellanstadieelevers upplevelser vid läsning av fiktionslitteratur1973Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 27105.
  Åstrand, Annika
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education.
  How school leadership takes shape: a project on school management in narrative practices of systematic quality work2012Conference paper (Refereed)
 • 27106.
  Åstrand, Annika
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education, Department of Education.
  När PBS kom till byn: Berättelser om erfarenheter av ProblemBaserad Skolutveckling2009Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis presents a study on different school actors’ narratives about how they have experienced a participation in a school development collaboration called PBS, problem based school development. A school development and research project based at Karlstad University. The analysis is inspired by a narrative approach and a critical perspective on policy, were policy is understood as both text and discourse. The aim of the study is to show how the carrying through of this new policy (PBS) is received and reconstructed in three Swedish municipal settings. In the analysis the participant’s narratives are also related to the reconstructions of the field of education politics that has been carried out the last decades, here in Sweden as well as in other countries around the world.

  In this study 46 interviews were carried out. Official texts from each of the three school organizations have also been studied. As analytical tools parts of a model called the zoom-model and three different concepts, taken from the field of organization studies have been used.

  The overall result shows that those who work in schools today are engaged in a large amount of development works, claims and ways of working that they themselves choose to enact. The results also show how the interviewees receive and charge these ideas with their own previous experiences and how this is done in discursive contexts that shape what is considered normal and evident.

  One conclusion is that further attention ought to be made to the significance of the local context when it comes to carry through a new idea on development and change. A conclusion drawn from how interpretations and reconstructions of both development models prior to PBS and of the national steering model came to play important roles in how PBS was received and reconstructed in the studied municipalities. But different interpretations of the PBS model also led to tensions within and between the different areas of the organizations. Tensions that can be described as dilemmas, implicated by an ongoing cacophony of policy voices, whose prescriptions pull on different directions. When the PBS-policy arrives in this discursive room the results show how this policy can become a tool in line with new discursive narratives of education, regardless the intensions formulated in the context of policy text construction.

 • 27107.
  Åstrand, Jan
  Kristianstad University, School of Teacher Education.
  En studie av specialpedagogik i Litauen2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka om och i så fall på vilket sätt som specialpedagogik tillämpas på en gymnasieskola i Litauen. Hur agerar pedagogerna i klassrumssituationen när det även förekommer en elev med en fysisk funktionsnedsättning och som följer samma kurs som övriga elever. Hur initieras specialpedagogiska insatser eller åtgärder och har elev och föräldrar kunnat ta aktiv del i hur åtgärderna skall utformas? Vad är specialpedagogernas roll i elevarbetet och i lärarkåren när det gäller elever med en fysisk funktionsnedsättning. Med hjälp av semistrukturerade intervjuer har jag samlat in kvalitativa data som sedan har bearbetats med en hermeneutisk ansats. Jag har genomfört fem intervjuer med elever, lärare och specialpedagoger. I form av direkta observationer har jag genomfört sju klassrumsstudier och analyserat dessa med hjälp av aktuell forsningslitteratur med en hermeneutisk ansats. Observationerna har varit fokuserade på pedagogernas struktur i inlärningssituationen, men det sociala spelet och samarbetet mellan eleverna och mellan en fysiskt funktionshindrad elev och övriga i klassen har också observerats. Sammanfattningsvis pekar resultatet från studien på att specialpedagogiska utredningar görs och tillämpas i undervisningen av fysiskt funktionshindrad elev. Studien visar även på att specialpedagogiska insatser för en elev kan få negativ effekt i ett socialt perspektiv. I skolorganisationen är implementerat ett team bestående av specialpedagog och pedagoger, vars uppgift är att förbereda mottagandet av fysiskt funktionshindrade elever, samt att vara ett pedagogiskt stöd för lärare som i sin undervisningsgrupp har en eller flera fysiskt funktionshindrade elever. Begreppen inkludering och integrering har i mångt och mycket varit i fokus i studien.

 • 27108.
  Åström Andersson, Siw
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Barne Ljung, Jenny
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Träna och förstå, brist och olikhet - synsätt på matematik och specialpedagogik i åtgärdsprogram2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I svensk grundskola hade innevarande läsår 51400 elever ett åtgärdsprogram. Med tanke på mängden text som skolan producerar om en elev genom skolåren är det av vikt att reflektera över vad som skrivs. Skriva bra åtgärdsprogram är en utmaning då det handlar om elever i en redan utsatt position där inte utanförskapet ytterligare ska förstärkas. Detta gör formulering av insatserna i sig och var de förläggs viktiga.

  Urvalet, 55 åtgärdsprogram från årskurs 3 från en skolenhet i mellansverige, analyserades med metoden summativ innehållsanalys. Studien undersöker förekomsten av matematik i åtgärdsprogram. Syftet är att analysera fördelningen av det matematiska innehållet i  procedurkunskap respektive konceptuellt kunskap. Dessutom är syftet att analysera på vilken nivå: individ, grupp och organisation, stödet förläggs samt vilka specialpedagogiska perspektiv; kompensatoriskt, kritiskt och dilemma, som framkommer ur texten.

   

  Resultatet visar att 27 åtgärdsprogram innehåller matematik. Sammanfattningsvis syns flera perspektiv i de flesta åtgärdsprogram med information om det matematiska innehållet, vem som ska hjälpa eleven och var eleven ska få hjälpen och till viss del hur stödet ska ges. Däremot gör stora målformuleringar i åtgärdsprogram dem oklara i vilket det matematiska innehållet är samt hur undervisningen ska förändras för att möta elevens behov.

 • 27109.
  Åström, Anna
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Bruket- en skola för alla?: Två fallstudier om individintegrerade gymnasiesärskoleelevers upplevda delaktighet på gymnasiet2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to increase the knowledge and understanding, of how pupils with intellectual disabilities, partly attending upper secondary school, experience their participation during school. This paper is composed by two case studies for which the empiric material has been collected through interviews with former students and their teachers, a couple of years after graduating. The students and their teachers have all been placed at the same school, called “Bruket”.The studie also seeks out to find factors that contribute to experienced participation, and reveal factors that don´t. This is important because there aren´t many studies that focuses on individually intergrated pupils during secondary upper school, and their experiences. And it is important to take notice of these factors and to the debate of inclusion and the building of a school for all. The results show that one pf the students, Susanne experiences less participation due to Brukets incapability to diverse the education, and only offer Susanne teaching in seclusion. The other student, Jens on the other hand, experienced a greather deal of participation because of his capability to adapt to the schools organization. The results of this studie indicates that faciliating factors to experiensed participation is safe relationships with adults working at Bruket, dedication to school and social skills and skills to adaption in behaviour. Barriers to participation in the studie, are formal legitimacy to upper secondary school, intergration perspectives and teachers compensating students for their disabilities.

 • 27110.
  Åström, Cina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Uppfattningar om ämnet idrott och hälsa hos sex stycken idrottslärare2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 27111.
  Åström, Cina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Uppfattningar om ämnet idrott och hälsa hos sex styckenidrottslärare2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 27112.
  Åström, Emma
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Franzke, Veronica
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Lärares tilltal ur ett genusperspektiv: En observations- och intervjustudie2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka lärares användning av namn och könande ord i tilltalet gentemot elever samt lärares medvetenhet och resonemang gällande tilltal. Könande ord vilket beskrivs senare i arbetet syftar på ord som tillskriver någon ett kön. Tidigare forskning visar att elever i den svenska skolan ges olika möjligheter att tala och bli tilltalade beroende på vilket biologiskt kön de antas tillhöra. I denna studie undersöks området genom observationer av och intervjuer med tre lärare. Lärarna arbetar i förskoleklass till årskurs tre på två olika skolor i Uppsala kommun. Studien utgår från teorier om genus och identitetsskapande med fokus på interaktion. De tre fallen analyseras och likheter och skillnader mellan de deltagande lärarnas tilltal och resonemang identifieras och presenteras. Studien visar att pojknamn används i högre utsträckning än flicknamn i lärares tilltal till elever, samt att könande ord förekommer i mycket liten utsträckning. Vidare framgår att de deltagande lärarna resonerar mycket kring tilltal till eleverna, men endast en av tre resonerar kring tilltal i förhållande till genus. Genom att genomföra detta självständiga arbete önskar vi att uppmärksamma hur lärares tilltal till elever och resonemang kring detta yttrar sig i praktiken. Denna studie kan ses som ett verktyg i processen mot att bli mer genusmedveten i sin yrkesutövning.

 • 27113.
  Åström, Frida
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science, Child and Youth education, Special Education and Counselling.
  IT verktygens roll i förskolan: Föräldrars inställning till användandet av dator och surfplatta i verksamheten med barnen2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka vilken inställning föräldrarna har till användandet av dator och surfplatta som pedagogiskt verktyg i förskolans verksamhet med barnen 1-5 år. Frågeställningarna är: Hur upplever föräldrarna det nuvarande användandet av dator och surfplatta i förskolans verksamhet med barnen? Hur önskar föräldrarna att dator och surfplatta ska användas i förskolans verksamhet med barnen? Hur motiverar föräldrarna att dator och surfplatta bör/inte bör användas som pedagogiskt verktyg i förskolans verksamhet med barnen? För att få svar på frågeställningarna så fick en grupp föräldrar delta i en enkätundersökning. Resultatet visar att majoriteten av föräldrarna är positiva gällande det nuvarande användandet på förskolan. Däremot uttrycker de önskemål/krav såsom att, det ska finnas en pedagogisk motivering, det ska finnas begränsningar och barnen ska inte använda verktygen ensamma. Användandet ska inte heller ersätta annat utan ses som ett komplement. Motiveringar för, är att IT finns överallt i samhället och kunskaper om IT behövs för framtiden. Det ses som ett komplement till hemmet och verktygen erbjuder variation. Motiveringarna mot, är främst att det tar tid av annat som är viktigare. IT bör inte introduceras så tidigt utan pedagogernas kunskap bör användas till annat. Verktygen motverkar social interaktion och kommunikation.

 • 27114.
  Åström, I. Maria
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Integrated and Subject-specific: An empirical exploration of Science education in Swedish compulsory school2007Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis is an explorative experimental study in two parts of different ways of organising Science education in the Swedish context. The first study deals with the question if students attain higher scores on test results if they have been working with integrated Science compared to subject-specific Science i.e. Biology, Chemistry and Physics. The second study concerns the similarities and differences between integrated Science education and Science education in Biology, Chemistry and Physics, especially in the teaching organisation.

  The introduction describes the nature of integrated curriculum, what integrated learning is, issues about integrated Science education, in what way integration is carried out, between subjects or within subjects, what the opposite to integrated Science is (here named as subjectspecific science education) in the Swedish context and what the Swedish curriculum has to say about integrated Science. Previous studies in integrated curriculum looking at students’ results are referred to, and it is argued for the use of the OECD’s PISA assessment instrument in this study.

  The thesis consists of two studies, one quantitative and one qualitative, within the above framework. The quantitative study is an attempt to find differences in scores on students’ written results on a large-scale assessment in scientific literacy between students studying in different organisations of Science education. The qualitative study is an attempt to describe differences at classroom level between integrated Science and subject-specific Science. This gives a quite rich description of four schools (cases) in a small town and how they organise their teaching integrated or subject-specific.

  No differences in students’ results between different Science organisations were found in the quantitative study in this thesis. Possible explanations for the lack of differences in students’ results are discussed in the article. An additional investigation that attempts to test the variable used in the quantitative study is carried out in the thesis, with an attempt to sharpen the teacher organisation variable. This is done to find out if it is possible that there can be found differences with the sharpened variable.

  The qualitative study gives a glimpse of some differences in the implemented curriculum between schools working with integrated Science education and a school that works subjectspecifically. The teachers do the overall lesson plans in different ways according to which organisation according to integrated or subject-specific Science they work with. When asked in a survey what kind of Science organisation they have, students from the four schools studied answered differently between schools and also, sometimes, within the same school. A further analysis of this second study is carried out by defining a conceptual framework used as structure and a possible explanation for differences between students’ views and teachers’ views on the organisation of Science education. This latter analysis tries to give an enriched description in mainly the two levels of the implemented and attained curricula, and tries to discuss the difference in students’ attained curriculum.

  A final discussion concludes the thesis and concerns an elaboration of the results of the thesis, problems with the main variable involved in the two studies and the possibility that the teacher actions effects also the magnitude of students’ achievement on tests.

 • 27115.
  Åström, I. Maria
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Karl-Göran , Karlsson
  Department of Engineering, Physics and Mathematics, Mid Sweden University.
  Integrated and subject-specific Science education: Teachers’ and students’ viewsManuscript (Other academic)
  Abstract [en]

  This study concerns the views of teachers’ and students’ regarding Science education. The teachers and students are all from four schools in the same small town in Sweden. The teachers’ views of Science lessons focused on how to plan lessons and organise content. The students’ views focused on three questions concerning the integration of science. The study is based on several data collections: interviews with and observations of teachers, a school survey and student questionnaires. The teacher interviews were analysed with regard to integrated and subject-specific Science education and the students’ questionnaires were analysed with statistical methods. The four schools in this study may be categorised as two integrated schools, one subject-specific and one mixed school. The students’ views of subjectspecific and integrated Science did not completely coincide with the teachers’ views. Teachers and students agreed on that they did integrated education in only one out of the four schools.

 • 27116.
  Åström, Ingela
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  En läroplansteoretisk studie om samverkan kring barns språkutveckling vid övergångar2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats behandlar övergången mellan förskola och förskoleklass med fokus på samverkan och dokumentation av barns språkutveckling utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv.  Uppsatsens undersökning består av två delar. I den ena undersöks hur övergångar, samverkan och dokumentation skrivs fram i läroplanen, dvs. formuleringen av dessa fenomen. Metoden i denna del består således av en kvalitativ innehållsanalys. I den andra empiridelen undersöks pedagogers upplevelser av samma fenomen genom en webbenkät i syfte att även få en inblick i hur dessa fenomen realiseras i praktiken.

      I analysen av läroplanerna framgår det att verksamheterna ska samverka på ett tillförlitligt sätt med varandra för att främja elevernas progression i ett långsiktigt perspektiv. Här framgår att lärarna inom varje verksamhet har ett gemensamt ansvar för att se till att det skapas goda förutsättningar för eleven att utvecklas och att det skapas möjligheter tillägna sig kunskaper. Genom resultaten i enkätundersökningen visas att det finns svårigheter att realisera det som är formulerat i styrdokumenten om just samverkan. Personal i både förskola och förskoleklass efterfrågar en ökad samverkan för att skapa bättre förutsättningar för eleverna i samband med övergång och även för en gynnsam långsiktig kunskapsutveckling. När det gäller samverkan mellan mottagande förskoleklass, vårdnadshavare och barn tycks det ha fungerat väl. Stor del av respondenterna menar att överlämning om barns språkutveckling har förekommit och några svarade att de anpassat undervisningen beroende på den information de fått vid överlämningen.

  I styrdokumenten poängteras att verksamhetens pedagogiska ansvar och dokumentationskrav åvilar förskollärare/pedagog. Dock framgår det i undersökningen att det saknas direktiv på vad och hur det ska dokumenteras. Enligt respondenterna används olika metoder för att dokumentera barns utveckling. Det framgår att nästan alla är eniga om överlämningens pedagogiska betydelse för barnets fortsatta utveckling.

 • 27117.
  Åström, Jenny
  et al.
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Science and Mathematics Education.
  Westergård, Andreas
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Science and Mathematics Education.
  Överföring av expertkunskaper inom utomhusundervisning: Naturskolan som innovatör i utveckling av utomhusmatematik2019Independent thesis Basic level (university diploma), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Utomhuspedagogik är någonting som kan stötta elever i mellanstadiet. Denna studie syftar till att utveckla kunskapen om hur utomhusmatematik används i skolorna och om Naturskolans arbetsinsats kan bidra till en ökad utomhusundervisning. Studien har genomförts med både intervjuer och observationer av Naturskolans arbete i skolorna. Resultatet visar att de lärare som Naturskolan har besökt inte gjort några större förändringar i sitt fortsatta arbete i utomhusmatematik. Det har däremot gett en positiv effekt på lärarnas inställning då de känner sig mer trygga att bedriva undervisning utomhus. Naturskolan beskriver sitt arbete som fortbildning, vilket lärarna i flera fall inte uppfattade. Naturskolan har förmedlat expertkunskaper och lärarna beskriver deras arbete som strukturerat men även med känslan att det är enkelt att vistas ute.

 • 27118.
  Åström, Josefin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Att samtala med småbarn: en studie om verbal kommunikation i förskolan2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det här examensarbetet behandlar den verbala kommunikationen mellan pedagog och barn som är mellan 1-3 år i förskolan. Arbetet beskriver även pedagogens påverkan på barns språkliga utveckling och deras ansvar att ha ett arbetssätt som stöder och vägleder barnen framåt i sin utvecklingsprocess. Som teoretisk grund spelar det sociokulturella perspektivet en central roll i det här arbetet. Enligt det sociokulturella perspektivet har den kommunikation och det samspel som finns mellan barnet och människorna i dess närhet en stor påverkan på barnet och hur det kommer att utvecklas.

   

  Undersökningens syfte har varit att studera hur pedagogen verbalt kommunicerar med de yngsta barnen, samt hur barnen tar kontakt med pedagogen i förskolans verksamhet.

  Examensarbetet har begränsats till att endast undersöka en specifik omsorgssituation i verksamheten, nämligen fruktstunden. Arbetet har utförts genom observationsstudier under ett antal fruktstunder på en småbarnsavdelning i förskolans verksamhet.

   

  De forskningsfrågor som det här arbetet har utgått ifrån är följande: (a) Hur ser pedagogens kommunikation till barnen ut under fruktstunden? och (b) Vilken kontakt försöker barnen få med pedagogen under fruktstunden?

   

  Huvudbudskapet i det här examensarbetet är att belysa pedagogens roll i den vardagliga verbala kommunikationen med de yngsta barnen i förskolans verksamhet, och vilken betydelse han eller hon kan ha för barnen och deras lärande- och utvecklingsprocess. De relationer som barnet har i sin närmiljö är betydelsefulla för hur barnet kommer att lära sig nya kunskaper och färdigheter, skapa sig en uppfattning om vem de själva är som person och utveckla sin förståelse av sammanhang i sin omgivning.

   

  Undersökningen kom bland annat fram till att pedagogernas kommunikation bestod till stor del av frågor om vilken frukt barnen vill ha, information om vad som skulle hända under resten av dagen, samt hur barnen skulle uppföra sig. Barnen tog för det mesta bara kontakt med pedagogerna för att uppmärksamma dem om att de ville ha mera frukt. Pedagogerna fungerade som ett stöd för barnen och vägledde dem när de var osäkra angående vilken frukt de skulle välja. Undersökningens resultat ledde bland annat fram till en reflektion om att fruktstundens potential av att vara ett pedagogiskt tillfälle för lärande inte utnyttjades fullt ut av pedagogerna. Då pedagogernas sällan kommunicerade med barnen om frukten i sig och vilka olika egenskaper de har med syftet att förmedla ny kunskap till barnen.

 • 27119.
  Åström, Julia
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Juhlin, Malin
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Alla kan sjunga, det låter lite olika bara: En kvalitativ undersökning av åtta förskollärares uppfattningar om sin musikaliska kompetens2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det finns mycket att vinna med att arbeta med musik i förskolan. Forskare menar dock att förskollärares osäkerhet och bristande musikaliska kompetens kan leda till att musik prioriteras bort i förskolan. Syftet med undersökningen var därför att få kunskap om förskollärares uppfattningar om sin musikaliska kompetens samt belysa relationen mellan dessa uppfattningar och hur musiken används som ett didaktiskt redskap. Metoden som användes var semistrukturerade intervjuer där åtta förskollärare deltog. Intervjusvaren har tolkats genom det hermeneutiska perspektivet som handlar om att tolka och förstå forskningsobjektet. I resultatet framkom en variation av förskollärarnas uppfattningar om sin musikaliska kompetens och hur de använder musik som didaktiskt redskap. Anmärkningsvärt var att den musikaliska kompentensen inte nödvändigtvis påverkade förskollärarnas känsla av trygghet i sitt musikanvändande. Slutsatsen är att förskollärarnas uppfattningar om sin musikaliska kompetens till viss del påverkar hur musiken används som ett didaktiskt redskap. Däremot går det inte att utesluta att andra faktorer kan påverka musikens omfattning i förskolan.

 • 27120.
  Åström, Jörgen
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  ”… jag känner ingen teknostress men kan bli sur när den f-bannade pc,n inte gör vad jag vill…”: En komparativ tvärsnittsdesign studie av IKT-stress i arbetslivet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studiens syftehar varit attstudera och jämföra hur användandet av IKT har förändrats under en längre tidsperiod. Medarbetare på ett högteknologiskt företaghar studerats i syfte att undersöka hur deupplever fenomenet IKT-stress. Medarbetarna har också studerats för att undersöka vilka strategier de använt sig av för att hantera IKT-stress. Undersökningen har genomförts på en avdelning som arbetar med utveckling av basstationer inom mobiltelefoni. Empirisk data till undersökningen har samlats in via enkätundersökningar som utförtsvid två olika tillfällen 1998 och 2016. Totalt deltog 35 medarbetare i studien. Insamlad kvantitativ data från de båda studierna har jämförts, tolkats och analyserats med hjälp av korstabeller. Resultatet har visat att användandet av IKT på den här arbetsplatsen hade ökat enormt mellan de två studierna. Främst datoranvändning, informationsmängd och användandet av e-post hade ökat väldigt mycket.Resultaten har även visat att inom de IKT-stress områden som har studerats så har medarbetarna upplevt IKT-stressen på i stort sätt samma sätt och i nästan exakt samma proportioner i de bådastudierna. Undersökningen har även visat att medarbetarna har använt sig av olika coping tekniker för att hantera den uppkomnaIKT-stressen. Främst problemfokuserad coping men även känslofokuserad coping har tillämpatsför att lindra IKT-stress.

 • 27121.
  Åström, Linn
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Barns grovmotorik: Barns grovmotoriska rörelser på förskolegården2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur barn motoriskt nyttjar de miljöer som erbjuds på förskolegården. Detta genom att studera och undersöka ett antal utvalda grovmotoriska rörelser, var på förskolegården barnen väljer att utföra dessa grovmotoriska rörelser samt hur de utför dem.

  Studien vilar på en epigenetisk teorigrund som resonerar kring huruvida barns motorikutveckling är avhängig gener och arv, följer förutbestämda stadier utifrån ålder och mognad eller om miljön har någon betydelse för och inverkan på barns motoriska utveckling.

  Jag har genomfört en studie vars insamlade empiri och data är såväl kvalitativ som kvantitativ. Empirin har samlats in med hjälp av observationsscheman. Parallellt med utförda observationer har kompletterande fältanteckningar förts löpande. Dessa metodval har således resulterat i både kvalitativa och kvantitativa data. Under observationerna har totalt fjorton barn i åldrarna 1-5 år varit närvarande.

   

  Studiens resultat visar att barnen ute på förskolegården i stor utsträckning väljer att utföra de observerade grovmotoriska rörelserna i naturlika miljöer. Barnen väljer att hoppa från klippväggar och klättra i klätterträd istället för att till exempel klättra på tillverkade klätterställningar som också finns tillgängliga på förskolegården. I studien framkommer även hur barnen utför de, för observation utvalda, grovmotoriska rörelserna. Utifrån det, för studien valda, teoretiska perspektivet förs diskussion om huruvida barnens olika rörelsemönster beror på ålder eller vad som annars orsakar dessa iakttagna skillnader och likheter i barnens motoriska utveckling.

 • 27122.
  Åström, Linnea
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Science and Mathematics Education.
  Synliggör lärare lärandemål och vad uppfattar eleverna: En studie av lärares syn jämfört med elevernas upplevelse2019Independent thesis Basic level (university diploma), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att, utifrån nyckelstrategi 1 inom till formativ bedömning, undersöka hur lärare klargör, delger och skapar förståelse för lärandemål samt framgångskriterier inom ämnet matematik. Studien undersöker hur elever uppfattar dessa mål och kriterier samt deras uppfattning om hur läraren synliggör dessa. Nyckelstrategi 1 innebär att läraren skall klargöra lärandemål och framgångskriterier för undervisningen, delge eleverna dessa för att eleverna skall få förståelse för sitt eget lärande. Min empiri bygger på observationer och intervjuer med tre lärare samt en enkätundersökning med eleverna i respektive lärares klass. I resultatet framkommer det att den lärare som använder nyckelstrategi 1 mest är även den lärare där eleverna har störst förståelse för lärandemål. Resultatet visar även att eleverna uppfattar att läraren synliggör lärandemål vid genomgångar i början av lektionen. Det visar också att lärarna är tryggare i att skapa och synliggöra lärandemål för ett helt arbetsområde jämfört med enstaka lektioner.

 • 27123.
  Åström, Maria
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Delaktighet i träningsskolan: En studie av elevers delaktighet i träningsskolan ur ett pedagogperspektiv2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to obtain a more profound knowledge regarding participation as a foundation for learning in training school for children with moderate and severe intellectual disabilities. The study is based on interviews with educationalists working with these children in the training school in the compulsory school for children with intellectual disabilities. The results indicate that the educationalists do not reflect much upon the importance of participation for the learning and knowledge development of their pupils, despite feeling that participation is an important part of the education. The lack of reflection is evident in the daily teaching routines of these children, since pupil influence on the educational system and pupil cooperation is generally lacking. The educationalists assume a relational perspective when they discuss their own importance, as well as the importance of other adults and the surrounding environment, for the possibilities of the pupils to participate. However, in practice, they often apply a categorical approach, since they often refer to the negative impact that the degree of functional or learning disability and the specific condition of each pupil have on the possibilities for participation and collaboration with the other pupils.

 • 27124.
  Åström, Maria
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  En Delphi-studie av initierade brukares uppfattningar om karaktärer av integrerad naturvetenskap i senare delen av svensk grundskola2010In: Didaktisk Tidskrift, ISSN 1101-7686, ISSN ISSN 1101-7686, Vol. 19, no 3, p. 113-132Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den här tentativa studien undersöker hur experter, väl insatta i den svenska debatten om integrerad NO uppfattar vad integrerad NO är, hur den tillämpas och vilka skäl som finns för att undervisa NO integrerat istället för att undervisa ämnesuppdelat. Diskussionen om integrerad eller ämnesuppdelad NO hade en kulmen på 1980-talet i Sverige som gav upphov till två varianter att undervisa NO på i grundskolan, antingen som ett ämne eller som tre ämnen, biologi, kemi och fysik. Dessa varianter finns för närvarande som två likvärdiga sätt att gradera betyg på. Nu är det aktuellt att ta bort möjligheten att sätta NO-betyg och i stället endast biologi-, fysik- och kemibetyg, vilket gör det intressant att undersöka hur idén om vad integrerad och ämnesuppdelad NO-undervisning har för likheter och skillnader. Undersökningen är genomförd som en Delphistudie, där informanterna har värderat 30 påståenden om integrerad och ämnesuppdelad undervisning. Svaren sammanställdes med medelvärden och medianer och presenterades för informanterna i en andra enkätomgång. Informanterna erbjöds möjlighet att ändra sina svar efter att ha tagit del av centralmått på värderingar av påståendena beräknat från samtliga svaranden. Resultatet av den första undersökningsomgången redovisas i tabell där centralmått på informanternas sammanlagda värdering redovisas. Informanternas svar jämförs med den teori som ursprungligen använts för att konstruera frågorna och diskuteras. Även metodiska frågor i samband med undersökningen diskuteras.

 • 27125.
  Åström, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Engineering, Physics and Mathematics.
  Hur ska vi värdera utvärderingarna av grundskolan2005In: LMNT-nytt / Riksföreningen för lärarna i matematik, naturvetenskap och teknik, ISSN 1402-0041, no 1, p. 4-5Article in journal (Other scientific)
  Abstract [sv]

  En översikt av tre utvärderingar av svenska grundskola 2003

 • 27126.
  Åström, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Engineering, Physics and Mathematics.
  Integrated and Subject-specific: an empirical exploration of Science education in Swedish compulsory schools2007Licentiate thesis, monograph (Other scientific)
 • 27127.
  Åström, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Engineering and Sustainable Development.
  Integrated and Subject-specific science education in Swedish compulsory school (poster): Differences in student activities2007In: Proceedings of CONASTA 56 and ICASE 2007 World Conference on Science and Technology Education, 8 – 12 July 2007 The Sheraton Hotel and Mercedes College, Perth, Western Australia, 2007, p. 108-112Conference paper (Refereed)
 • 27128.
  Åström, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Engineering, Physics and Mathematics.
  Integrated or subject-specific science education: What enable the students to better scientific literacy?: Nationella forskarskolan för naturvetenskapernas och teknikens didaktik (The Swedish National Graduate School inScience and Technology Education, FontD)2006Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis is an explorative experimental study in two parts of different ways of organising

  Science education in the Swedish context. The first study deals with the question if students

  attain higher scores on test results if they have been working with integrated Science

  compared to subject-specific Science i.e. Biology, Chemistry and Physics. The second study

  concerns the similarities and differences between integrated Science education and Science

  education in Biology, Chemistry and Physics, especially in the teaching organisation.

  The introduction describes the nature of integrated curriculum, what integrated learning is,

  issues about integrated Science education, in what way integration is carried out, between

  subjects or within subjects, what the opposite to integrated Science is (here named as subjectspecific

  science education) in the Swedish context and what the Swedish curriculum has to

  say about integrated Science. Previous studies in integrated curriculum looking at students’

  results are referred to, and it is argued for the use of the OECD’s PISA assessment instrument

  in this study.

  The thesis consists of two studies, one quantitative and one qualitative, within the above

  framework. The quantitative study is an attempt to find differences in scores on students’

  written results on a large-scale assessment in scientific literacy between students studying in

  different organisations of Science education. The qualitative study is an attempt to describe

  differences at classroom level between integrated Science and subject-specific Science. This

  gives a quite rich description of four schools (cases) in a small town and how they organise

  their teaching integrated or subject-specific.

  No differences in students’ results between different Science organisations were found in the

  quantitative study in this thesis. Possible explanations for the lack of differences in students’

  results are discussed in the article. An additional investigation that attempts to test the variable

  used in the quantitative study is carried out in the thesis, with an attempt to sharpen the

  teacher organisation variable. This is done to find out if it is possible that there can be found

  differences with the sharpened variable.

  The qualitative study gives a glimpse of some differences in the implemented curriculum

  between schools working with integrated Science education and a school that works subjectspecifically.

  The teachers do the overall lesson plans in different ways according to which

  organisation according to integrated or subject-specific Science they work with. When asked

  in a survey what kind of Science organisation they have, students from the four schools

  studied answered differently between schools and also, sometimes, within the same school. A

  further analysis of this second study is carried out by defining a conceptual framework used as

  structure and a possible explanation for differences between students’ views and teachers’

  views on the organisation of Science education. This latter analysis tries to give an enriched

  description in mainly the two levels of the implemented and attained curricula, and tries to

  discuss the difference in students’ attained curriculum.

  A final discussion concludes the thesis and concerns an elaboration of the results of the thesis,

  problems with the main variable involved in the two studies and the possibility that the

  teacher actions effects also the magnitude of students’ achievement on tests.

 • 27129.
  Åström, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Engineering, Physics and Mathematics.
  Integrative science education - pros, cons and occurrence in Swedish compulsory school2004In: International Organization for Science and Technology Education / XI IOSTE Symposium, 25-30 July 2004, Lublin, Poland, 2004Conference paper (Other scientific)
  Abstract [en]

  This article concerns the question of organizing science education. A post millennium description gives some empirical findings among the Swedish compulsory schools and among the teachers in the study when focusing on the question of organizing science education. This article aims at describing different ways of organizing science education in the Swedish school system at the compulsory level. That is, teaching science education in an integrative manner or as a specific subject, e.g. biology, chemistry and physics, and its prerequisites. Understanding the science content is of importance in understanding in which way a specific subject in the science sphere can be brought to the students. Therefore, it is of great interest to lay an up-to-date foundation on this matter and to describe teachers´ �best ways� of teaching science to the student. This is initially done by describing different ways of organizing science education in the Swedish compulsory schools of today. Another aim in the article is to describe some empirical findings. The sample was a random choice of schools. Students were fifteen years old in the last year of compulsory school in Sweden. The article will give some examples of different ways of teachers planning their teaching in classes using more of a curriculum integrated structure or a more subject differentiated structure. Different schools have different ways of organizing the structure of their science education, but this study shows that more than half of them teach science parted in different subjects. One third of the schools only teach integrated science. The remaining part of the schools teach the science content integrated - as well as in a specific manner - to the same group of students. So, as the pros and cons on integrative teaching science have been debated since the late sixties, and was much wished upon in the eighties, it still, today causes much debate among teachers.

 • 27130.
  Åström, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Engineering, Physics and Mathematics.
  Is there a relation between integrated or subject specific science teaching and student knowledge in science?: European Science Education Research Association, Barcelona, 28/8-1/9 20052005Conference paper (Other scientific)
  Abstract [en]

  A poster presentation of the results of a statistical enquiry of the organisation of science in biology, physics and chemistry of as one subject of science

 • 27131.
  Åström, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Engineering, Physics and Mathematics.
  Några korta bilder från ICASE 2007 i Perth, Australien2007In: LMNT-nytt / Riksföreningen för lärarna i matematik, naturvetenskap och teknik, ISSN 1402-0041, no 2, p. 4-5Article in journal (Other scientific)
 • 27132.
  Åström, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Engineering, Physics and Mathematics.
  Referat om OECD:s PISA-utvärdering år 20032003In: LMNT-nytt, ISSN 1402-0041, p. 29-29Article in journal (Other academic)
 • 27133.
  Åström, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Engineering, Physics and Mathematics.
  The process of developing relevant content - Assessment in Science Education in Sweden2003In: Preecedings of ICASE 2003 World Conference on Science and Technology Education, 2003Conference paper (Other scientific)
 • 27134.
  Åström, Maria
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Engineering, Physics and Mathematics.
  Hummelgård, Magnus
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Engineering, Physics and Mathematics.
  Olin, Håkan
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Engineering, Physics and Mathematics.
  Karlsson, Karl Göran
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Engineering, Physics and Mathematics.
  Project as a way to integrate science at university level2006In: Third Scandinavian Symposium on research in science education, 2006Conference paper (Other scientific)
 • 27135.
  Åström, Maria
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Karl-Göran, Karlsson
  Department of Engineering, Physics and Mathematics, Mid Sweden University.
  Using hierarchical linear models to test differences in Swedish results from OECD’sPISA 2003: Integrated and subject-specific science education2007In: NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, ISSN 1504-4556, E-ISSN 1894-1257, Vol. 3, no 2, p. 121-131Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The possible effects of different organisations of the science curriculum in schools participating in PISA 2003 are tested with a hierarchical linear model (HLM) of two levels. The analysis is based on science results. Swedish schools are free to choose how they organise the science curriculum. They may choose to work subject-specifically (with Biology, Chemistry and Physics), integrated (with Science) or to mix these two. In this study, all three ways of organising science classes in compulsory school are present to some degree. None of the different ways of organising science education displayed statistically significant better student results in scientific literacy as measured in PISA 2003. The HLM model used variables of gender, country of birth, home language, preschool attendance, an economic, social and cultural index as well as the teaching organisation.

 • 27136.
  Åström, Maria
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Engineering, Physics and Mathematics.
  Karlsson, Karl-Göran
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Engineering, Physics and Mathematics.
  Using hierarchical linear models to test differences in Swedish results from OECD's PISA 2003: Integrated and Subject-specific science education2007In: NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, ISSN 1504-4556, E-ISSN 1894-1257, no 2, p. 121-131Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The possible effects of different organisations of the science curriculum in schools participating in PISA 2003 are tested with a hierarchical linear model (HLM) of two levels. The analysis is based on science results. Swedish schools are free to choose how they organise the science curriculum. They may choose to work subject-specifically (with Biology, Chemistry and Physics), integrated (with Science) or to mix these two. In this study, all three ways of organising science classes in compulsory school are present to some degree. None of the different ways of organising science education displayed statistically significant better student results in scientific literacy as measured in PISA 2003. The HLM model used variables of gender, country of birth, home language, preschool attendance, an economic, social and cultural index as well as the teaching organisation.

 • 27137.
  Åström, Maria
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för teknik, fysik och matematik, Härnösand.
  Karlsson, Karl-Göran
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för teknik, fysik och matematik, Härnösand.
  Using hierarchical linear models to test differences in Swedish results from OECD's PISA 2003: integrated and subject-specific science education2007In: NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, ISSN 1504-4556, E-ISSN 1894-1257, no 2, p. 121-131Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The possible effects of different organisations of the science curriculum in schools participating in PISA 2003 are tested with a hierarchical linear model (HLM) of two levels. The analysis is based on science results. Swedish schools are free to choose how they organise the science curriculum. They may choose to work subject-specifically (with Biology, Chemistry and Physics), integrated (with Science) or to mix these two. In this study, all three ways of organising science classes in compulsory school are present to some degree. None of the different ways of organising science education displayed statistically significant better student results in scientific literacy as measured in PISA 2003. The HLM model used variables of gender, country of birth, home language, preschool attendance, an economic, social and cultural index as well as the teaching organisation.

 • 27138.
  Åström, Maria
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Engineering, Physics and Mathematics.
  Karlsson, Karl-Göran
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Engineering, Physics and Mathematics.
  Vad har hänt med naturvetenskapen? Några svenska resultat från PISA 2003.2005Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Problemställning: Vi vill undersöka vilka förändringar som skett i de svenska resultaten inom Scientific literacy i PISA 2003 jämfört med motsvarande resultat i PISA 2003. Vi har två specifika frågeställningar: 1. Vilka förändringar finns med avseende på elevernas medelresultat i kognitivt avseende mellan de båda undersökningarna? 2. Vilka förändringar finns i resultaten för olika undergrupper? Vi vill särskilt studera effekterna av socioekonomisk bakgrund, invandrarbakgrund och prestationsnivå. Metod: För den första frågeställningen används de data som publicerats i den internationella och nationella rapporteringen från PISA 2003. För frågeställningarna under den andra punkten sker utvidgade statistiska analyser av såväl bakgrundsdata som elevresultat som insamlats inom ramen för PISA 2003. För elever på olika prestationsnivåer görs också vissa jämförelser på nordisk nivå.

 • 27139.
  Åström, Maria
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Engineering, Physics and Mathematics.
  Karlsson, Karl-Göran
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Engineering, Physics and Mathematics.
  Hummelgård, Magnus
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Engineering, Physics and Mathematics.
  Olin, Håkan
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Engineering, Physics and Mathematics.
  Building a Scanning Tunneling Microscope: A Continuing Project in an Engineering Physics Program (poster)2007In: Proceedings of CONASTA 56 and ICASE 2007 World Conference on Science and Technology Education, 8 – 12 July 2007 The Sheraton Hotel and Mercedes College, Perth, Western Australia, 2007, p. 113-114Conference paper (Refereed)
 • 27140.
  Åström, Maria
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Engineering, Physics and Mathematics.
  Lindh, B.
  Refererat från ICASE 2003 i Penang, Malaysia2003In: LMNT-nytt / Riksföreningen för lärarna i matematik, naturvetenskap och teknik, ISSN 1402-0041, no 2, p. 16-19Article in journal (Other scientific)
 • 27141.
  Åström, Maria
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Engineering, Physics and Mathematics.
  Mattsson, G
  Sagar, H
  Svensson, M
  IOSTE XI konferens om naturvetenskapens didaktik i Polen 25-30 juli 20042004In: LMNT-nytt, ISSN 1402-0041, no 2Article in journal (Other scientific)
  Abstract [sv]

  Konferensreferat från IOSTE 11

 • 27142.
  Åström, Marita
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Här leker vi!: En studie om barns strategier för tillträde och skyddande av lekvärldar2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien har varit att öka kunskapen om barns delade lekvärldar i förskolan genom att synliggöra vilka strategier barn använder för att få tillträde till andras lekvärldar och hur de skyddar sin lekvärld. Studien är en kvalitativ studie, inspirerad av etnografiska studier, som baserades på och har genomförts med hjälp av videoobservationer, fältanteckningar och barnintervjuer som utfördes på en förskoleavdelning i Norrlands inland. Delar av det insamlade materialet har analyserats och kategoriserats utifrån Corsaros femton tillträdesstrategier. Medan de delar av det insamlade materialet som handlade om skyddande av lekvärldar växte fram som mönster och kategorier utifrån vad som framträdde i observationerna. I resultatet framgår vilka strategier för barns tillträde som är mest framträdande på avdelningen, hur de används samt barnens egna berättelser om deras och andras tillträdesförsök. Det framgår även vilka strategier om skyddande av lekvärldar som framträder på avdelningen samt barnens berättelser hur de skyddar sina lekvärldar mot andra.

 • 27143.
  Åström, Mikael
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Håkansson, Max
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Bland superhjältinnor, soffor och böcker: En studie om hur den fysiska miljön framställs för elever på fritidshemmet2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka och analysera den fysiska miljöns framställande inom fritidshem, utifrån perspektiv på tillgänglighet, jämställdhet och populärkultur. Detta arbete är utformat som en kvalitativ studie och utgår från visuell metodik som metod, där fotografier av miljön på fritidshem utgör den centrala källan för analysarbetet. Resultatet är framställt med hjälp av en tematisk analysmetod där datan kategoriserades i tre stycken huvudteman, dessa teman benämns Kreativitet, Populärkultur och Tillgänglighet. Inom dessa huvudteman framkom även diverse underteman för att tydliggöra olika aspekter av det specifika huvudtemat, dessa teman analyserades senare utifrån ett sociokulturellt perspektiv som fokuserade på bland annat begreppen kultur och kontext, men även med inslag av genusbegrepp. Studiens slutsatser tar avstamp i miljöns likartade uppbyggnader av tillgänglighet för eleverna, även hur arbetet kring jämlikhet med inslag av populärkultur gör sig synlig inom fritidshemmets ramar. Samtidigt hur det år 2019 fortfarande existerar könskodade rum inom fritidshemmens arena.

 • 27144.
  Åström, Peter
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Children low motivated to physical education and health: voices and reflections2010In: SVEBIS årsbok: aktuell beteendevetenskaplig idrottsforskning. 2010. / [ed] Göran Patriksson, Lund: Media Tryck , 2010, p. 134-160Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper presents a study of motivation with a focus on the pupils that are low motivated for Physical Education and Health, PEH, in Swedish secondary schools. Drawing on data from interviews with seven 6th grade pupils low motivated for PEH, the aim of the study was to listen to this small, yet important, group. The results are discussed and interpreted in relation to contemporary PEH research and in relation to the tenets of need achievement theory. The theory argues that the need for achievement and authority/power and affiliation are essential in affecting people’s motivation. The results show that low perceived competence, low possibility to affect the lesson content and lack of meaning were highlighted in many of the interviews. A picture of a non-caring teacher who pays little attention to those pupils was also visible in the interviews.

 • 27145.
  Åström, Peter
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Children low motivated to physical education and health: voices and reflections2010In: SVEBI:s årsbok 2010: Aktuell beteende- och samhällsvetenskaplig idrottsforskning, ISSN 0284-4672, p. 134-160Article in journal (Refereed)
 • 27146.
  Åström, Peter
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Idrott och hälsas styvbarn2017In: De aktiva och de inaktiva: om ungas rörelse i skola och på fritid / [ed] Christine Dartsch, Johan R. Norberg & Johan Pihlblad, Stockholm: Centrum för idrottsforskning , 2017, p. 91-120Chapter in book (Refereed)
 • 27147.
  Åström, Peter
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Included yet Excluded?: Conditions for Inclusive Teaching in Physical Education and Health2013Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  This dissertation has examined the conditions for teachers who teach Physical Education and Health (PEH) in elementary school (age 11-12) and their opportunities to pursue inclusive teaching with the aim of reaching all pupils. The compilation thesis consists of four different articles and provides knowledge from the perspectives of pupils and teachers, but it also includes teaching and learning processes that were studied in situ. The first article contributes to knowledge on how different related variables affect learning motivation and how cultural aspects influence and affect shaping patterns of attitudes, beliefs, and values shared by pupils. Based on and selected from the sample of the first study, the second article examines low-motivated pupils’ perceptions about learning in the subject and their representations of teaching, learning and participating in PEH. The third article takes the teacher’s perspective into account and examines teachers’ discursive representations of low motivated pupils and related beliefs regarding inclusive teaching and strategies for reaching all pupils. The last article presents a case study examining teaching and learning in PEH in situ and demonstrating how a teacher’s assumptions about the purpose of PEH and consequent interactions with a student assumed to be “low motivated” had effects that were detrimental to the student’s confidence and capacity to engage and learn in PEH. The general major findings and the suggested implications of the results have been discussed and organized from the two major dichotomies involved in the two fundamental inclusive perspectives: a categorical perspective (problems are sited within individuals) and a relational perspective (perceived problems occur in the interaction between an individual and the surrounding environment). Applying a categorical perspective, pupils categorized as “low motivated” toward learning in PEH experienced little opportunity to influence either content or form and also had difficulties in verbalizing the aim and purpose of the subject. Despite long-term health-related goals, they had difficulties understanding and connecting to PEH. The pupils also had difficulties connecting with their teachers, who were described as being insensitive, uncaring, or inflexible and forcing “unrealistic” goals on them when they did not feel competent at mastering the content relative to their peers. The studies confirm that learning motivation is strongly related to perceived competence, and low learning motivation is related to feelings of anxiety, especially for girls. Teachers, on the other hand, attributed motivation problems to the individual (the pupil) or the context (social background, parents, etc.) rather than the situation, their own teaching in class. Teachers had various strategies for teaching inclusively. Cooperative and collaborative methods, such as using skilled pupils or pupils with the “right” attitude as role models for behavioral transfer or “strategic grouping,” were mentioned as inclusive teaching strategies. Adapting the rules of games or traditional sports so that everyone started on the same level was another strategy. By presenting a multi-activity approach to teaching with many different sports, pupils were assumed to be able to find “their” particular sports. Results also showed that the stereotyping of “low motivated” pupils often is related to the teacher’s own perception of what is experienced as essential learning in the subject. Applying a relational perspective, focus is on the system beyond the individual. Based on the results of these studies, the subject seems to be influenced and guided by two logics or discourses: fostering to sports and related values, and health and fitness. Both logics also highlight the importance of content and form in teaching. The sport discourse seems to create a situation where normative performance-oriented components have negative consequences for certain pupils. A general use of a multi-activity approach for structuring the content with short-term units, using primarily team sports and ball games, can be argued counterproductive for pupils, especially for those pupils who start at lower skill levels. This approach with fragmentary or blurred learning objectives may then contribute to disservice in a long-term perspective. This, combined with the effect of high activity and unilateral focus on exercise risks blurring of other possible learning dimensions in the subject, and may also contribute to the alienation of pupils who lack skill, ability, or interest in the subject. With inclusive intentions abilities in the subject may need to be reconceived and alternative abilities recognized to challenge the established order and normalized ways of thinking in terms of content and form. Teaching efforts that give primary consideration to the individual needs of “marginalized” pupils may be necessary if inclusive intentions are to be met. It is therefore suggested that teachers need to look beyond the traditionally trodden paths and challenge the currently dominating discourses that influence PEH. Reinforcing other learning dimensions and reconceiving abilities to go beyond the emphasis on skill and performance may strengthen pupils in other areas they possess. Differentiated teaching must not lose sight of needs that are common to a group or a class as a whole, but rather, it must also consider the needs of each individual.

 • 27148.
  Åström, Peter
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Teachers’ discursive representations of pupils “low motivated” for physical education and health2012In: European Journal for Sport and Society, ISSN 1613-8171, Vol. 9, no 1+2, p. 119-138Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This inquiry draws on interviews, focus group discussions and dialogues with fourteen teachers of Physical Education and Health (PEH) in Sweden. The aim was to study what discursive beliefs these teachers hold regarding important learning objectives and general aims for the subject and how these can be understood. Furthermore, what implications do the discursive beliefs have and how do they conduct their teaching in order to reach all pupils? The results show that the type of learning objectives teachers consider and find essential in PEH create certain pupils who get labeled as low motivated for the subject. Norms and values from sports contexts outside school affect teachers' perceptions of important learning objectives, and pupils not involved in sports outside school are likely to be low motivated for PEH according to the teachers. Teachers refer the problem with motivation to the individual (the pupil) or the contextual level (social background, parents etc.) rather than to the situational level – their own teaching in the class.

 • 27149.
  Åström, Peter
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Teacher´s discursive representations of pupils low motivated pupils towards physical education and health2011In: People in motion - bridging the local and global: The 8th European Association for Sociology of Sport Conference / [ed] Tor Söderström, Josef Fahlén and Kim Wickman, Umeå: Department of Education, Umeå University , 2011, p. 179-179Conference paper (Refereed)
 • 27150.
  Åström, Peter
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Sport Sciences.
  Ferry, Magnus
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Sport Sciences.
  The influence of teacher education among pre-service teacher's in developing practical knowledge2019In: Book of Abstracts AIESEP International Conference. Building Bridges for Physical Activity and Sport, New York: Adelphi University, Garden City , 2019, p. 153-153Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In order to plan, interact and reflect on teaching, pre-service teachers (PSTs) use practical knowledge and personal beliefs as a framework (Levin & Hee, 2008). Practical knowledge refers to the complex sets of understanding that teachers use to shape and direct their teaching (Elbaz, 1981). In this study, we focus on the practical knowledge PSTs develop about their teaching and learning during their first PEH subject matter course of physical education teacher education (PETE) program. The practical knowledge they construct, the sources this derives from, and if there are differences between men and women, are areas that will be illuminated in this study. Data consists of interviews with 71 first-years PSTs from three cohorts building on earlier written assignments in which PSTs, were supposed to describe ten significant didactical milestones (DMs, practical knowledge) that would guide their future teaching. In the interviews, the PSTs were asked to specify the sources of their DM´s. The analysis of the interviews was both qualitative with content analysis, and quantitative for comparisons of frequencies regarding their sources. The results show that the sources of their DMs can be categorised into four different areas that influence their practical knowledge; general education studies, specific PE courses, earlier teaching-/coaching experiences, personal athlete-/student experiences. The main influence among the students in this study are related to content given through general education studies and the specific PE subject matter course. There is some significant differences between women and men’s sources. Women in a higher degree specify sources from the PE subject matter course and men in a higher degree specify sources from their earlier personal experiences. These results shows that practical knowledge is a highly socially constructed process and considerations regarding PSTs earlier experiences need to be discussed and challenged during PETE.

540541542543544545546 27101 - 27150 of 27476
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf