Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
3456789 251 - 300 av 8780
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 251.
  Andersson, Emilia
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekologi.
  GIS as a method for handling environmental data from Antarctica2007Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The Swedish Polar Research Secretariat wants to compile all data from the Swedishenvironmental monitoring programme in Antarctica and present it using a Geographical Information System, GIS, in order to get a better follow-up on performed activities. The assignment of this master’s thesis has been to build a database containing geographic information for the areas around the Swedish research stations Wasa and Svea in Dronning Maud Land. The geodatabase will serve as a platform for future GIS-applications used by theSwedish Polar Research Secretariat.The work is divided into three parts, project planning, project development and an analysis. Apart of the project planning consisted of a survey of the environmental monitoring programmeand the existing data. A number of shortcomings in the existing data were discovered duringthe survey, it was therefore decided to amend the environmental monitoring programme andupdate the data handling methods in order to get better-suited data to use in a GIS.The choice of GIS-software fell on ArcGIS ArcView 9.2 from ESRI and data from theAntarctic Digital Database was used as a basemap. Additional data from the Antarctic DigitalDatabase was used in order to build the database. A file geodatabase structure was chosen which consists of a number of feature datasets containing all the geographical information.An analysis and a discussion about the existing monitoring programme have been performed and proposals on how to improve the monitoring programme have been presented.

 • 252.
  Andersson, Erik
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Ungas politiska delaktighet som pedagogiskt förhållningssätt2018Ingår i: Barn- och ungdomsvetenskap: Grundläggande perspektiv / [ed] Thomas Johansson och Emma Sorbring, Stockholm: Liber, 2018, 1, s. 163-177Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 253. Andersson, Folke
  et al.
  Axelsson, Björn
  Lohm, Ulrik
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema vatten i natur och samhälle. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Perttu, Kurt
  Ågren, Göran
  Skogen som miljögrundforskning om landekosystem1980Ingår i: Forska för livet / [ed] Elow Söderberg, Stockholm: Naturvetenskapliga forskningsrådet (NFR) , 1980, s. 141-179Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

    

 • 254.
  Andersson, Fredrik
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap.
  Genrer som stöd vid design av IT-artefakter: Reflektioner på ett designfall2002Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Uppsatsen ämnar svara på en övergripande frågeställning som lyder: På vilket sätt kan genrer fungera som ett stöd vid design av IT-artefakter? Detta är uppdelat i två syften. Det ena är att utreda om ett medvetet arbete med genrer kan stödja designprocessen vid design av IT-artefakter. För att svara på detta görs en genomgång om vad litteraturen säger om genrer och sedan testas detta på ett designfall som genomförs på en handdatorapplikation, närmare bestämt ett mobilt säljstöd. Det andra syftet är att vid förberedande och genomförande av detta designfall samla ihop och sammanställa designråd lämpade för handdatorer. På samma sätt som en författare av en bok kan dra nytta av genren inom vilken denne skriver borde en designer kunna göra detsamma. Flera möjliga fördelar kan ses med ett explicit genretänkande. Man skulle bland annat kunna förhindra övergeneralisering och dra nytta av förväntningar som finns hos konsumenter av den aktuella genren. Ävenkonsumenten skulle kunna dra nytta av en genreindelning om den designade artefakten förmedlade vilken genre den tillhör. Trots att arbetet med genrer benämns som en metod i uppsatsen så är det osäkert om den kan betraktas som en sådan. Man skulle kunna kalla det för ett genreperspektiv på design och kontextuellt utforskande. Även om inte enbart fördelar kan ses med genrer så verkar det som om genretänkandet förser designern med ett bra sätt att snabbt rama in situationen för vilken denne skall designa. Frågorna i genreanalysen som användes täcker upp mycket av bruket utan att fastna i detaljer.

 • 255.
  Andersson, Fredrik
  Linköpings universitet, Institutionen för tema. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  The international diffusion of new chemical entities: A cross-national study of the determinants of differences in drug lag1990Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The two main objectives of this thesis are to make a general contribution to the understanding of the international diffusion of new chemical entities (NCEs) and to improve the research methods by applying econometric methodology.

  The study is based on a data base including all 553 NCEs introduced in Sweden during the period 1960-1987 and their introductions in France, West Germany, Italy, the United Kingdom, the United States and Norway. A complementary data base covering 11 countries for the period 1970-1983 is also examined.

  Large differences are found between the countries regarding the diffusion of NCEs - both in the number of NCEs that are diffused to the countries (level of diffusion) and in the time needed for the NCEs to diffuse (rate of diffusion). There is also a general tendency for an increasing amount of time to be needed for the NCEs to diffuse. Econometric methodology is applied in the search for the determinants of the rate of diffusion. The three earlier models of the rate of diffusion are all rejected and two new models are constructed, one Swedish and one international. In these models the regulation-related variables are found to have the largest influence on the rate of international diffusion of NCEs.

  At the end of the thesis, policy implications of the results and prospects for the future are discussed.

 • 256.
  Andersson, Fräs Annika
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema vatten i natur och samhälle. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Determination of Volatile Sulfur Compounds in Air and other Gas Matrices: Development and Applications of Solid-Phase Microextraction2003Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Den här avhandlingen behandlar bestämningen av en grupp föreningar som går under det gemensamma namnet flyktiga svavelföreningar. Dessa föreningar fmns naturligt i vår atmosfår, men kan även bildas genom mänsklig påverkan, till exempel under förbränning av fossila bränslen. Inom bioindustrin är dessa föreningar vanligt förekommande, därför att de kan bildas då bakterier bryter ner organiskt material under syrefria förhållanden. Bioindustrin är en gemensam benänrning för till exempel soptippar, biogasanläggningar, vattenreningsverk, pappersbruk ellerslakterier.

  De flyktiga svavelföreningarna är av intresse i dessa sammanhang på gnmd av att de är illaluktande och giftiga, vilket i hög grad påverkar arbetsmiljön för personer som arbetar vid sådana industrier och för människor boende i närheten. Eftersom föreningarna är mycket reaktiva, ger de även upphov till korrosion i ledningar, tankar och motorer. Den metodik som idag finns tillgänglig för bestänrning av dessa föreningar är bristfållig, eftersom den är krånglig att använda, okänsligare än våra egna näsor och kräver användande av lösningsmedel och andra giftiga kemikalier. Dessutom kan man inte analysera alla vanligt förekommande flyktiga svavelföreningar med en och samma teknik.

  Vad jag anser vara mitt främsta bidrag med denna avhandling, är att jagutvecklat en teknik, där man kan analysera de vanligast förekommandeflyktiga svavelföreningarna inom bioindustrin med en och samrna metod.Det går dessutom att använda tekniken i prover med mycket komplicerade matriser, vilket innebär att förekomsten av andra flyktiga kemiska föreningar, som i värsta fall kan störa analysen, frnns närvarande i höga koncentrationer. Känsligheten i metoden är fortfarande hög och koncentrationer lägre än vad våra näsor kan känna av kan bestänunas. Jag har använt mig av en teknik, som fi·ån början utvecklades av Dr. Janusz Pawliszyn på 90-talet, som kallas fastfasmikroextraktion och denna teknik hal" fördelen av att vara enkel att använda och dessutom fri från lösningsmedel och andra giftiga reagens.

  I ett samarbete med ett franskt laboratorimn har jag även undersökt om det var möjligt att använda telmiken för exponeringsmätningar, vilket innebär att man genom ett enda prov kan ta reda på den totala exponeringen en person som arbetar vid en bioindustri utsätts för under en dag. Tyvärr var detta bara möjligt för en av de undersökta föreningarna, medan de andra visade sig vara alltfor påverkade av parametrar som kan forändras undermätningens gång såsom temperatur och luftfuktighet.

  I övrigt innehåller avhandlingen gnmdliga undersökningar av analytiska aspekter på den teknik jag använt såsom val av adsorbent (det material som foreningama ska "fastna" på for att sedan kunna överfOras till ett analytiskt instrument), påverkan av experimentella parametrar och även undersökningar av reaktioner som kan ske under analysens gång som kan överfora de msprungliga foteningarna till andra molekyler. Till sist har jag visat att den teknik jag utvecklat verkligen fungerar genom att tillämpa den på en mängd olika prover. Huvuddelen av de prover som analyserats har hämtats vid en biogasanläggning i Linköping (Linköping Biogas AB). Vid denna anläggning produceras i genomsnitt ungefår sju miljoner kubikmeterbiogas per år, som används som bränsle i stadens bussar, taxibilar samt även en del andra kommunala fordon. Prover har även hämtats vid andra bioindustrier, till exempel från två olika reningsverk. Tekniken har använts bland annat för att analysera bakgrundshalter vid biogasanläggningen i Linköping for att se vilka koncentrationer av svavelforeningar personer som arbetar där utsätts for. Svavelhalter har mätts under biogasprocessen for att optimera tillsatsen av järnklorid, ett ämne som används for att minska svavelhalterna. Kvaliteten av producerad biogas med avseende på innehåll av svavelforeningar har undersökts. Effektiviteten av processer som används for att ta bort svavelforeningar har bestämts och luktproblemhar kunnat lösas genom att ta reda på vad som faktiskt orsakatluktproblemet med hjälp av den mätmetodik som utvecklats i detta arbete.

 • 257.
  Andersson, Fräs Annika
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema vatten i natur och samhälle. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Solid-phase microextraction for determination of background levels and point-source emissions of volatile sulfur compounds in the bioindustryManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The present study was conducted to develop a rapid, matrix-independent technique for simultaneous analysis of nine different volatile sulfur compounds (VSCs) in complex gas matrices.The potential of using solid-phase microextraction (SP:ME) in this context was investigated, and, to achieve the best sensitivity and avoid artifact formation and competitive adsorption, pel'formance ofthe following fiber coatings was tested: Carboxen/polydimethylsiloxane (CARIPDMS),divinylbenzene/ polydimethyl-siloxane (DVBIPDMS), and Carboxen/divinylbenzene/polydimethylsiloxane (CAR/DVBIPDMS). The optimal injector temperature and desorption time for each fiber were dete1n1ined by experimental design. The samples analyzed were collected in Tedlar bags at a biogas facility and a sewage treatment plant to represent background levels and point-source emissions. The samples were subsequently dried over CaClz and preconcenti·ated bySPME, and the target compounds were analyzed by GC-MS. CARIPDMS induced the lowest level of artifact formation and initially also exhibited the broadest range of linear adsorption kinetics. Anextraction time of 2.5 min gave no matrix effects, despite the complexity of the samples, and the analytes were accurately quantified using extemal calibration curves below odor thresholds.Detection limits ranged from 0.008 (CS2) to 2.5 (H2S) ppbv, and the relative standard deviation was 4-16%.

 • 258.
  Andersson, Fräs Annika
  et al.
  Tekniska Verken.
  Karlsson, Anna
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema vatten i natur och samhälle. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Ejlertsson, Jörgen
  Tekniska Verken.
  Svensson, Bo
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema vatten i natur och samhälle. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Occurrence and abatement of volatile sulfur compounds during biogas production2004Ingår i: Journal of the Air & Waste Management Association, ISSN 1047-3289, Vol. 54, nr 7, s. 855-861Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Volatile sulfur compounds (VSCs) in biogas originating from a biogas production plant and from a municipal sewage water treatment plant were identified. Samples were taken at various stages of the biogas-producing process, including upgrading the gas to vehicle-fuel quality. Solid-phase microextraction was used for preconcentration of the VSCs, which were subsequently analyzed using gas chromatography in combination with mass spectrometry. Other volatile organic compounds present also were identified. The most commonly occurring VSCs in the biogas were hydrogen sulfide, carbonyl sulfide, methanethiol, dimethyl sulfide, and dimethyl disulfide, and hydrogen sulfide was not always the most abundant sulfur (S) compound. Besides VSCs, oxygenated organic compounds were commonly present (e.g., ketones, alcohols, and esters). The effect of adding iron chloride to the biogas reactor on the occurrence of VSCs also was investigated. It was found that additions of 500-g/m3 substrate gave an optimal removal of VSCs. Also, the use of a prefermentation step could reduce the amount of VSCs formed in the biogas process. Moreover, in the carbon dioxide scrubber used for upgrading the gas, VSCs were removed efficiently, leaving traces (ppbv levels). The scrubber also removed other organic compounds.

 • 259.
  Andersson Granberg, Tobias
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Kommunikations- och transportsystem. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Danielsson, Niklas
  Geotelix AB.
  Fredriksson, Anna
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Kommunikations- och transportsystem. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Nordström, Johan
  Räddningstjänsten Östra Götaland.
  Pilemalm, Sofie
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Informatik. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Tjernström, Richard
  Norrköping Municipality.
  Yousefi Mojir, Kayvan
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Informatik. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Using Semi-professionals in Emergency Response2016Ingår i: Proceedings of the 13th International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management / [ed] Andrea H. Tapia, Pedro Antunes, Victor A. Bañuls, Kathleen Moore and João Porto de Albuquerque, 2016Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The term semi-professional can be used to denote occupational groups that do not have emergency response as their primary profession but who get additional responsibilities within rescue and response, e.g. by performing a first response or assisting the professional emergency services. In this study, four different groups of possible semi-professional resources are analyzed and compared. Similarities and differences between the four groups are discussed. Factors, important for the successful implementation of a cross-sector collaboration of this kind, are highlighted. The preliminary results show that all four groups have the potential to act as semi-professional resources within emergency response. Interestingly, the basic requirements are the same for all groups, despite different prerequisites.

 • 260.
  Andersson Granberg, Tobias
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Gustafsson, Anna
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Lokalisering av räddningstjänstresurser i Östergötland2010Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Lokalisering av brandstationer har historiskt sett i många fall baserats på tradition, sunt förnuft och de kommungränser som bestämmer ansvarsområdet för den kommunala räddningstjänsten. Med detta som bakgrund uppdrogs till Linköpings universitet att undersöka hur brand- och räddningsresurserna i Östergötland borde lokaliseras om ingen hänsyn tas till nuvarande kommungränser och organisationer för räddningstjänst.

  I detta projekt utvecklas en matematisk modell för att ta fram underlag för hur brand- och räddningsresurserna i Östergötlands län skall placeras för att minimera insatstiderna till trafik- och brandolyckor inom länet. Modellen minimerar en sammanvägning av tiden det tar för en första enhet att nå en viss olycka, den så kallade förstainsatsen, och tiden det tar för tillräckligt med resurser för att utgöra en full styrka att nå olyckan. Exempel på en full styrka för trafikolyckor är i modellen en släckbil och fem personer. Ett antal olika scenarier konstrueras och en mängd lösningar skapas för att ta fram så bra och generella lokaliseringsförslag som möjligt. I samråd med Räddningstjänsten Östra Götaland väljs 10 scenarion ut för närmare analys. Scenarierna skiljer sig åt i sammansättningen av olika värden på parametrar och olika resursegenskaper.

  Det som framförallt visar sig skilja resultatmässigt mellan de optimerade resultaten jämfört med nuläget är andelen olyckor som kan nås inom 10 minuter. Andelen olyckor som kan nås av en förstainsatsenhet inom 10 min ökar från 74 % till 84 % i ett scenario, och andelen olyckor som kan nås av en full styrka ökar i samma scenario från 64 % till 79 %. Medelinsatstiderna för förstainsats och full styrka i samma scenario minskar med drygt 20 %. Vid en reduktion av antalet tillgängliga enheter kan en optimerad lösning ge ett bättre resultat med avseende på täckningsgrad inom 10 minuter och medelinsatstid, samt likvärdigt med avseende på täckningsgrad inom 20 minuter, som dagens läge.

  Lokaliseringen av resurser i de optimerade lösningarna skiljer sig något mellan de olika scenarierna, men tillräckligt många gemensamma komponenter finns för att det ska vara möjligt att dra slutsatser kring vilka platser i länet som, enligt modellen, bör ha en brandresurs i närområdet. I många fall överensstämmer modellens förslag med den nuvarande lokaliseringen, men de förändringar som görs i de optimerade lösningarna skulle ändå kunna bidra till en markant sänkning av den förväntade insatstiden till brand‐ och trafikolyckor i Östergötlands län.

 • 261.
  Andersson Granberg, Tobias
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Stenberg, Rebecca
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Johansson, Lars
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Bång, Magnus
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap, MDALAB - Human Computer Interfaces. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Kaspersson, Thomas
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Jonsson, Sandra
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Nilsson, Lisa
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Tåla: Trygghetsskapande åtgärder för landsbygden2010Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I april 2010 gav regeringen i uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att i ett projekt öka säkerheten på landsbygden genom nya former för räddning och respons. Inom ramen för ovanstående uppdrag, vilket benämns ”Samhällsviktig samverkan i landsbygd” har CARER – Centrum för respons- och räddningssystem – vid Linköpings universitet fått i uppdrag av MSB att inventera vilka behov och resurser för säkerhet och trygghet som existerar på lands- och glesbygd, samt undersöka vilka andra projekt och initiativ som föregått detta, nationellt och internationellt. CARERs projekt, som görs inom ramen för regeringsuppdraget, benämns Trygghetshöjande åtgärder för landsbygden (TÅLA).

  TÅLA har genomförts som fyra sammanhängande delstudier där de två första delstudierna använder kvalitativ metodik, främst intervjuer, och syftar till att skapa en förståelse för den upplevda tryggheten på lands- och glesbygden, samt utröna vad den består i och hur den kan stärkas. Delstudie 3 syftar till att kvantitativt uttrycka behov och resurser för säkerhet och trygghet på landsoch glesbygd genom ett urval av indikatorer. Delstudie 4 syftar till att ge en överblick över tidigare forskning och utveckling på området.

  Några generella slutsatser som kan dras från TÅLA-projektets olika delstudier är att det finns en god medvetenhet hos boende i land- och glesbygd för att det kan ta tid innan hjälp kan fås ifrån de traditionella räddningssystemen (som till exempel polis eller räddningstjänst), ett faktum som också kan bekräftas numerärt. Vissa indikatorer tyder dessutom på att boende på lands- och glesbygden är mer drabbade av olyckor än boende i tätort, vilket ger ett ökat behov av de aktuella resurserna. Detta har lett till att nya typer av lösningar har utvecklats, oftast av de boende, för att bistå vid olyckor, många baserade på självhjälp och frivillighet.

  Tydligt är också att trygghet omfattar mer än bara blåljusverksamheter och stöd från det allmänna. Här inkluderas också behov som el, vatten och möjligheten att handla mat. En stor del av den upplevda tryggheten hos befolkningen kommer från det sociala nätverk som finns i respektive by. Möjligheter till kommunikation är centralt och det är när individen är ensam utan möjlighet till kontakt med omvärlden som den största otryggheten infinner sig.

  Det framkom under projektet flera exempel på samverkan och de som medverkar framhåller vikten av att känna varandra innan insatsen, för att bästa möjliga resultat ska uppnås. Såväl de båda kvalitativa studierna som kunskapsöversikten pekar på att en trolig väg till framgång för en ökad säkerhet och trygghet på landsbygden bygger på att de lokala resurserna och strukturerna nyttjas i samverkan med de traditionella räddningsresurserna. Detta innebär att det bör vara möjligt att stärka dels de boendes möjligheter att hjälpa sig själva och att hjälpa varandra, men också att nyttja organisationer som idag inte tillhör blåljusmyndigheterna för att i samverkan med räddningstjänsten, sjukvården och polisen kunna bistå vid olyckor, akuta sjukdomsförlopp och andra relevanta händelser. Viktigt att beakta i detta sammanhang är då att använda de befintliga strukturer som existerar bland såväl boende som olika organisationer, för att på bästa sätt kunna dra nytta av den lokala kunskap, de resurser och det engagemang som existerar.

 • 262.
  Andersson, Gudrun
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Historiska institutionen.
  Makt och prakt: rumsliga arrangemang kring Arbogas politiska elit2004Ingår i: Årsbok / Hembygdsföreningen Arboga minne, ISSN 0040-680X, s. 36-49Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 263. andersson, gunvor
  et al.
  Aronsson, Karin
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Barn.
  hessle, sven
  hollander, anna
  lundström, tommy
  Haverier i social barnavård? Fem fallstudier2001Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  HAVERIER i social barnavård är lyckligtvis mycket ovanliga. I detta arbete analyseras fem fall som alla vid någon tidpunkt har utvecklats på ett olyckligt sätt. De olika fallen ger tillsammans en bred belysning av dilemmor och möjligheter i socialt och psykiatriskt arbete med utsatta barn. Genom att analysera olika vändpunkter i fallen diskuteras både haverier och god praktik. Läsaren kan själv ta ställning: Vad är ett haveri? Hur kan haverier undvikas? Det finns också rikligt med stoff för debatt kring barnets bästa, barns rättigheter, och mediernas och allmänhetens ansvar. Boken har alla förutsättningar att engagera både den intresserade allmänheten och journalister, liksom personer under utbildning eller fortbildning vid socialhögskolor, psykiatriutbildningar och jurist- eller polishögskolor. FALLSTUDIEN som metod har varit av avgörande betydelse inom hjärnforskningen och annan medicinsk forskning. Inom samhällsvetenskaperna har den däremot varit försummad. I denna bok illustreras olika angreppssätt genom fem olika typer av fall. Dessutom presenteras teori kring fallstudier och berättande, liksom metodiska synpunkter på fallstudien som forsknings- och utredningsmetod.

 • 264.
  Andersson, Helena M.
  Örebro universitet, Hälsoakademin.
  The physiological impact of soccer on elite female players and the effects of active recovery training2010Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Female soccer is becoming more popular and professional in the world. There are, however, limited scientific data available on how elite female players respond to physical stress during soccer games. An effective recovery strategy following a game is important, because there are few recovery days between the games in international tournaments. The present thesis, which was designed to mirror a competitive situation, aimed to investigate changes in several physiological systems occurring in female elite players in response to two soccer games. It also aimed to investigate the effects of active recovery training on the recovery of several physiological systems. METHODS: Two elite female soccer teams played two 90-min games separated by 72 h active or passive recovery. The active recovery training (cycling at 60% HRpeak, resistance training at <50% 1RM) lasted one hour and was performed 22 and 46 h after the first game. Countermovement jump (CMJ), 20-m sprint time and isokinetic knee strength were measured before, immediately, 5, 21, 45, 51, and 69 h after the first game, and immediately after the second game. The physical stress markers (CK, urea), oxidative stress markers (e.g., GSSG, lipid peroxidation), endogenous (e.g., UA, thiols) and dietary antioxidants (e.g., tocopherols, carotenoids) and a large battery of cytokines (e.g., IL-6, TNF-α) were analysed in blood. RESULTS: No significant differences were observed in the performance parameters, oxidative stress and antioxidant levels or inflammatory response between the active and passive recovery groups. Sprint and isokinetic knee strength were reduced by the same extent after both games. CMJ decreased after the first game and remained reduced throughout the study period. Blood physical stress markers, GSSG and endogenous antioxidants increased with similar amplitude after both games together with unchanged lipid peroxidation. The dietary antioxidants showed either a rapid and persistent change (e.g., tocopherols) or a delayed rise (carotenoids) after the first game. A transient increase occurred in several pro- (e.g., IL-12, TNF-a, MCP-1), anti-inflammatory (e.g., IL-4, IL-10, INF-a) and mixed (IL-6) cytokines after the first game. Fewer cytokines increased in response to the second game. CONCLUSION: Two repeated elite female soccer games separated by 72 h induced similar acute changes in several physiological parameters. After the first game, differences in the recovery pattern of the neuromuscular parameters occurred. In particular, the slow recovery of CMJ indicates that special attention should be devoted to the training of explosive force. Furthermore, the recruitment of antioxidants in response to the transient increase in GSSG resulted in the maintenance of the redox-balance in female players. Similarly, a strong and balanced pro- and anti-inflammatory cytokine response occurred after one single female soccer game. The consequences of the dampened cytokine response during repeated soccer games are, however, unknown. In general, the majority of the parameters had recovered prior to the second game and the physiological alterations induced by the first game did not affect the performance of players in the second game. Finally, active recovery training conducted after a soccer game does not accelerate the recovery time for neuromuscular, oxidative stress, antioxidant and inflammatory responses in elite female players.

 • 265.
  Andersson, Helena M.
  et al.
  Örebro universitet, Hälsoakademin.
  Bøhn, S. K.
  Department of Nutrition, Institute of Basic Medical Sciences, University of Oslo, Oslo, Norway.
  Raastad, T.
  Norwegian School of Sport Sciences, Oslo, Norway.
  Paulsen, G.
  Norwegian School of Sport Sciences, Oslo, Norway.
  Blomhoff, R.
  Department of Nutrition, Institute of Basic Medical Sciences, University of Oslo, Oslo, Norway.
  Kadi, Fawzi
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskap och medicin.
  Differences in the inflammatory plasma cytokine response following two elite female soccer games separated by a 72-h recovery2010Ingår i: Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, ISSN 0905-7188, E-ISSN 1600-0838, Vol. 20, nr 5, s. 740-747Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  We investigated changes in a large battery of pro- and anti-inflammatory cytokines in elite female soccer players following two 90-min games separated by a 72-h active or passive recovery. Blood samples were taken from 10 players before, within 15-20 min, 21, 45 and 69 h after the first game and within 15-20 min after the second game. The leukocyte count was analyzed, together with several plasma pro- and anti-inflammatory cytokines, using a multiplex bead array system. After the first and second game, the total leukocytes and neutrophils increased significantly. Likewise, increases (P<0.05) in pro-inflammatory cytokines [interleukin (IL)-12, tumor necrosis factor-alpha (TNF-alpha), interferon-gamma (INF-gamma), IL-17], chemokines [monocyte chemotactic protein-1 (MCP-1), IL-8 and monokine induced by gamma interferon (MIG)], anti-inflammatory cytokines (IL-2R, IL-4, IL-5, IL-7, IL-10, IL-13, INF-alpha) and the mixed cytokine IL-6 were observed. Leukocyte and cytokine levels were normalized within 21 h. Active recovery (low-intensity exercises) did not affect the cytokine responses. A dampened cytokine response was observed after the second game as only IL-12, IL-6, MCP-1, IL-8 and MIG increased (P<0.05). In conclusion, a robust pro- and anti-inflammatory cytokine response occurs after the first but not the second soccer game. The implications of the dampened cytokine response in female players after the second game are unknown.

 • 266.
  Andersson, Helena M
  et al.
  Örebro universitet, Hälsoakademin.
  Ekblom, Björn
  Krustrup, Peter
  Elite football on artificial turf versus natural grass: movement patterns, technical standards, and player impressions2008Ingår i: Journal of Sports Sciences, ISSN 0264-0414, E-ISSN 1466-447X, Vol. 26, nr 2, s. 113-22Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of the present study was to examine the movement patterns, ball skills, and the impressions of Swedish elite football players during competitive games on artificial turf and natural grass. Time - motion analyses (36 observations) and technical analyses (16 team observations) were performed and 72 male and 21 female players completed a questionnaire. No differences were observed between artificial turf and natural grass in terms of total distance covered (mean 10.19 km, s = 0.19 vs. 10.33 km, s = 0.23), high-intensity running (1.86 km, s = 0.10 vs. 1.87 km, s = 0.14), number of sprints (21, s = 1 vs. 22, s = 2), standing tackles (10, s = 1 vs. 11, s = 1) or headers per game (8, s = 1 vs. 8, s = 1), whereas there were fewer sliding tackles (P < 0.05) on artificial turf than natural grass (2.1, s = 0.5 vs. 4.3, s = 0.6). There were more short passes (218, s = 14 vs. 167, s = 12) and midfield-to-midfield passes (148, s = 11 vs. 107, s = 8) (both P < 0.05) on artificial turf than natural grass. On a scale of 0-10, where 0 = "better than", 5 = "equal to", and 10 = "worse than", the male players reported a negative overall impression (8.3, s = 0.2), poorer ball control (7.3, s = 0.3), and greater physical effort (7.2, s = 0.2) on artificial turf than natural grass. In conclusion, the running activities and technical standard were similar during games on artificial turf and natural grass. However, fewer sliding tackles and more short passes were performed during games on artificial turf. The observed change in playing style could partly explain the male players' negative impression of artificial turf.

 • 267.
  Andersson, Helena M.
  et al.
  Örebro universitet, Hälsoakademin.
  Karlsen, A.
  Department of Nutrition, Institute of Basic Medical Sciences, University of Oslo, Oslo, Norway.
  Blomhoff, R.
  Department of Nutrition, Institute of Basic Medical Sciences, University of Oslo, Oslo, Norway.
  Raastad, T.
  Norwegian School of Sport Sciences, Oslo, Norway.
  Kadi, Fawzi
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskap och medicin.
  Plasma antioxidant responses and oxidative stress following a soccer game in elite female players2010Ingår i: Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, ISSN 0905-7188, E-ISSN 1600-0838, Vol. 20, nr 4, s. 600-608Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  We aimed to investigate markers of oxidative stress and levels of endogenous and dietary antioxidants in 16 elite female soccer players in response to a 90-min game (average intensity 82+/-3% HRpeak). Blood samples were taken before, immediately and 21 h after the game. Plasma-oxidized glutathione, the ratio of reduced to oxidized glutathione (GSH:GSSG) and lipid peroxidation measured by d-ROMs were used as markers of oxidative stress. Plasma endogenous [uric acid, total glutathione (TGSH)] and dietary antioxidants (alpha-tocopherol, ascorbic acid, total carotenoids and polyphenols) were analyzed using liquid chromatography and the Folin-Ciocalteu method. Exercise induced an acute increase (P<0.05) in GSSG, uric acid, TGSH, alpha-tocopherol, and ascorbic acid. In parallel, the GSH:GSSG ratio and polyphenols decreased (P<0.05). GSSG, GSH:GSSG ratio, uric acid, TGSH, and ascorbic acid returned to baseline at 21 h, while polyphenols and alpha-tocopherol remained altered. Total carotenoids increased above baseline only at 21 h (P<0.05). Lipid peroxidation, measured by d-ROMs, remained unchanged throughout the study. Thus, intermittent exercise in well-trained female athletes induces a transient increase in GSSG and a decrease in the GSH:GSSG ratio, which is effectively balanced by the recruitment of both endogenous and dietary antioxidants, resulting in the absence of lipid peroxidation measured by d-ROMs.

 • 268.
  Andersson, Helena M.
  et al.
  Örebro universitet, Hälsoakademin.
  Raastad, Truls
  Nilsson, Johnny
  Paulsen, Göran
  Garthe, Ina
  Kadi, Fawzi
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskap och medicin.
  Neuromuscular fatigue and recovery in elite female soccer: effects of active recovery2008Ingår i: Medicine & Science in Sports & Exercise, ISSN 0195-9131, E-ISSN 1530-0315, Vol. 40, nr 2, s. 372-380Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  PURPOSE: To investigate the time course of recovery from neuromuscular fatigue and some biochemical changes between two female soccer matches separated by an active or passive recovery regime. METHODS: Countermovement jump (CMJ), sprint performance, maximal isokinetic knee flexion and extension, creatine kinase (CK), urea, uric acid, and perceived muscle soreness were measured in 17 elite female soccer players before, immediately after, 5, 21, 45, 51, and 69 h after a first match, and immediately after a second match. Eight players performed active recovery (submaximal cycling at 60% of HRpeak and low-intensity resistance training at < 50% 1RM) 22 and 46 h after the first match. RESULTS: In response to the first match, a significant decrease in sprint performance (-3.0 +/- 0.5%), CMJ (-4.4 +/- 0.8%), peak torque in knee extension (-7.1 +/- 1.9%) and flexion (-9.4 +/- 1.8%), and an increase in CK (+ 152 +/- 28%), urea (15 +/- 2), uric acid (+ 11 +/- 2%), and muscle soreness occurred. Sprint ability was first to return to baseline (5 h) followed by urea and uric acid (21 h), isokinetic knee extension (27 h) and flexion (51 h), CK, and muscle soreness (69 h), whereas CMJ was still reduced at the beginning of the second match. There were no significant differences in the recovery pattern between the active and passive recovery groups. The magnitude of the neuromuscular and biochemical changes after the second match was similar to that observed after the first match. CONCLUSION: The present study reveals differences in the recovery pattern of the various neuromuscular and biochemical parameters in response to a female soccer match. The active recovery had no effects on the recovery pattern of the four neuromuscular and three biochemical parameters.

 • 269.
  Andersson, Helena
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för tematisk utbildning och forskning.
  Wilhelmsson, Sara
  Linköpings universitet, Institutionen för tematisk utbildning och forskning.
  Utställningsdokumentär?2002Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Projektet Utställningsdokumentär? består av två delar: dels den vetenskapligt orienterade studie som redovisas här, dels en praktisk gestaltning i form av en serie experimentella utställningar. Projektets syfte som helhet är att belysa utställningsmediets förmåga att gestalta ett dokumentärt innehåll, samt diskutera och experimentera med dokumentära arbetsmetoder i utställningssammanhang. Denna explorativa studie är gjord på kvalitativa grunder och består av intervjuer med professionella dokumentärmakare och museimänniskor, kortfattade analyser av tre aktuella museiutställningar samt en serie utställningsexperiment. Ett försök görs att lägga grunden för ett nytt begrepp och en ny typ av utställningsmetod. Studien visar att utställningsdokumentärer kan vara ett sätt för museet att mer aktivt delta i samhällsdebatten. Utställningarna behöver inte vara objektiva utan ska ge utrymme för personliga tolkningar av ämnen, historiska eller samtida, problematiska, vinklade, med laddade föremål eller helt utan föremål. Kort sagt subjektiva utställningsdokumentärer. Något som är grundläggande för dokumentären är verklighetsanknytningen och ofta är det just den aspekten, att det som visas faktiskt har hänt på riktigt, som berör och fascinerar. Men det räcker inte bara med materialet, en tydlig avsändare som tolkar och berättar, pekar ut riktningar och anger sammanhang, ett subjekt med personlig anknytning till ämnet måste också till för att utställningen ska bli en dokumentär. I denna form blir utställningsdokumentären ett komplement till museets övriga utställningar och ett forum för aktuell samhällsdebatt - något som saknas på svenska museer idag.

 • 270.
  Andersson, Henrik
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Transporter och samhällsekonomi (stängd 20110301).
  Perception of Own Death Risk: A Reassessment of Road-Traffic Mortality Risk2008Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This study examines individuals' perception of their own road-mortality risk. Swedish data on respondents' subjective risk beliefs is used and compared with objective risk estimates. The objective risk is defined as the risk of the respondent's own age and gender group, and it is found that low and high risk groups over- and underassess their risk levels, respectively. This study replicates the analysis used by Andersson and Lundborg (2007) and the pattern of over- and underassessment found confirms their findings. As in their study, risk beliefs are updated in line with the Bayesian learning model, a relationship not statistically significant in this study, though. Regarding results of individual characteristics and risk beliefs in both studies, whereas, e.g., gender effects are robust, other results suggest a weak relationship between the perception of own road-mortality risk and individual characteristics.

 • 271.
  Andersson, Henrik
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Transporter och samhällsekonomi (stängd 20110301).
  Private and Public WTP for Safety: A Validity Test2007Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  To elicit an affected population's preferences for, e.g., better health or environment stated preference (SP) methods are often used. SP methods are based on hypothetical market settings which necessitates validity tests of the results. This study describes a validity test on the basis of theoretical predictions and empirical findings for private and public safety measures. According to the test, public willingness to pay (WTP) should exceed private WTP.

 • 272.
  Andersson, Janicke
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för tematisk utbildning och forskning.
  The Ageing Cyborg and the Phlegmatic Ancestor2003Ingår i: European Sociological Association,2003, 2003Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 273.
  Andersson, Janicke
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för tematisk utbildning och forskning.
  The Discourse of Prolongevity and the Holy Gene2004Ingår i: Ageing Societies and Ageing Sociology,2004, 2004Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 274.
  Andersson, Janicke
  et al.
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Samhälle, mångfald, Identitet (SMI).
  Lukkarinen Kvist, Mirjaliisa
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Samhälle, mångfald, Identitet (SMI).
  Nilsson, Magnus
  Avdelningen för sociala studier, Karlstads universitet.
  Närvänen, Anna-Liisa
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Samhälle, mångfald, Identitet (SMI). Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Att leva med tiden: Samhälls- och kulturanalytiska perspektiv på ålder och åldrande2011 (uppl. 1)Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Att leva med tiden handlar om vad ålder och åldrande kan betyda i olika sammanhang och hur betydelsen förändras över tid och rum. I boken diskuteras olika samhälls- och kulturvetenskapliga perspektiv på ålder och åldrande. Boken belyser vilka konsekvenser vetenskapliga sätt att se på åldrande kan få i analys av, och relation till, vardagsliv, vetenskaplig verksamhet och i det offentliga livet. Förutom historiska tillbakablickar presenteras också teorier om ålder, normalitet och identitet samt ålder ur ett intersektionellt perspektiv.

 • 275.
  Andersson, Jennie
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Wigforss-gruppen.
  Luthra, Renee
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Wigforss-gruppen.
  Hurtig, Peter
  Research and Development, Misa AB, Stockholm, Sweden.
  Tideman, Magnus
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Wigforss-gruppen.
  Employer attitudes toward hiring persons with disabilities: A vignette study in Sweden2015Ingår i: Journal of Vocational Rehabilitation, ISSN 1052-2263, E-ISSN 1878-6316, Vol. 43, nr 1, s. 41-50Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Individuals with disabilities are often far removed from the labour market and research shows that employers’ negative attitudes toward persons with disabilities create a barrier to attaining employment. OBJECTIVE: The purpose of this study was to investigate Swedish employers’ experiences and attitudes toward hiring persons with various disabilities. METHODS: A vignette method with accompanying questions was used. A total of 212 employers, who were actively seeking to hire, were recruited via an online employment site and participated in the study. RESULTS: The results indicated that there is some interest for employers to hire persons with disabilities and that this depended on the type of disability a person has. Other results demonstrated that previous experience of employing persons with disabilities was linked to greater interest in hiring, that employers had greater interest to hire than they thought other employers had, and that openness about the disability was deemed as an important factor in the hiring process. CONCLUSION: The novelty of this study is its use of a vignette design to investigate employers’ attitudes in Sweden. Moreover, the results are much in line with international research. This contributes to knowledge and development of increasing employment for persons with disabilities. © 2015 - IOS Press and the authors. All rights reserved.

 • 276.
  Andersson, Jenny
  Linköpings universitet, Institutionen för tematisk utbildning och forskning.
  Environmental Impacts of Contaminated Site Remediation: a Comparision of two Life Cycle Assessments2003Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [en]

  The decision process of which technique to choose for remediation of contaminated sites has traditionally focused on the clean up level, the time required and the economical resources. The environmental costs of the remediation are seldom taken into consideration. With a Life Cycle Assessment (LCA) it is possible to receive an overall picture of the environmental impacts caused by a remediation technique. In this thesis a comparison of two LCA methods has been made. The methods are named REC and Uva and are used in the Netherlands and Germany. Two remediation techniques, the adsorption technique and the bioremediation technique, were compared and data from a discontinued petrol station were used. The output from the REC method indicated that the adsorption technique causes more environmental costs then the bioremediation technique. The main reason is because the adsorption technique consumes more groundwater and energy. The UvA method presented a different result. According to this method the bioremediation technique causes more environmental costs. This is because the bioremediation technique consumes more energy and causes more emissions. The main reasons of the difference between the REC and the UvA methods are that they use diverse ways to calculate the consumption of energy, have different system boundaries and consider different impact categories. A conclusion of the present study is that a decision process of which remediation technique to use at a contaminated site could be dependent on which method is used as a decision support tool.

 • 277.
  Andersson, Jenny
  Linköpings universitet, Institutionen för tematisk utbildning och forskning.
  Synen på implementeringen av EU:s vattendirektiv hos olika aktörer i den svenska vattenförvaltningen2002Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Inom EU är vattnet ett resursproblem, både med avseende på kvalitet och kvantitet. För att komma till rätta med dessa problem utarbetades EU:s ramdirektiv för vatten. Det övergripande syftet med direktivet är att allt vatten ska uppnå ”god status” senast 2015. Direktivet antogs 2000 och utgör en grund för Europas framtida vattenstrategi. För Sveriges del kommer det att innebära en förändring i den nuvarande vattenförvaltning och många aktörer kommer att påverkas. Syftet med denna studie är att få en uppfattning om olika aktörers i den svenska vattenförvaltningen syn på implementeringen av vattendirektivet. Studien omfattar åtta kvalitativa intervjuer med personer som var och en representerar olika aktörer i dagens vattenförvaltning. Resultatet från intervjuerna visar att aktörerna anser att det finns en klar fördel med att hantera vattenfrågorna avrinningsområdesvis, som direktivet föreskriver. Andra fördelar med direktivet är att det kommer att skapas en ny organisation som på ett strategiskt sätt hanterar vattenfrågorna. Direktivet ses som ett bra verktyg för att förbättra vattnets kvalitet, men hur framgångsrikt direktivet kommer att bli, beror i stor utsträckning på hur Sverige väljer att arbeta med implementeringen. Att få till stånd en fungerande samverkan mellan aktörerna ses som svårt. Detta kan bero på att vattnet är en allmän resurs, som många aktörer riktar resursanspråk på. För att få allmänheten involverade i vattenarbetet krävs en bland annat en arena där alla kan komma till tals.

 • 278.
  Andersson, Johnn
  et al.
  Chalmers University of Technology, Division of Environmental Systems Analysis Department of Energy and Environment, Gothenburg, Sweden.
  Perez Vico, Eugenia
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL). Lund University, Lund, Sweden.
  Hammar, Linus
  Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden.
  The critical role of informed political direction for advancing technology: The case of Swedish marine energy2017Ingår i: Energy Policy, ISSN 0301-4215, E-ISSN 1873-6777, Vol. 101, s. 52-64Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Marine energy technologies can contribute to meeting sustainability challenges, but they are still immature and dependent on public support. This paper employs the Technological Innovation Systems (TIS) framework to analyze the development and diffusion of Swedish marine energy up until 2014. While there were promising device developers, relevant industrial capabilities, and world-class research, the system suffered from weaknesses in several important innovation processes. Finally, the analysis identifies the lack of informed political direction as a critical blocking factor and highlights its connection to domestic market potential. © 2016 Elsevier Ltd

 • 279.
  Andersson, Jonas
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Pop-culture icons as agents of change?: The roles and fucntions of celebrity activists in peace- and development related global issues2007Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine the possible theoretic and (f)actual role(s) of pop-culture icons in peace and evelopment-related global issues, using the qualitative research methods of text- and discourse analysis. Do pop-culture icons have a role to play at all in this field? If so, what is that role? What are these celebrity activists currently saying and doing on the international development scene and what are their analyses like? What are their current and historical functions? There is support in the academic literature suggesting that celebrity activists can possess vast power resources (scope of influence), (soft) power and (charismatic) authority, which in turn enables them to influence the attitudes and values of (especially young, receptive) people. The findings also show that the most successful celebrity activists have a global reach, as well as access to the international arenas of political power (e. g. the G8 and the World Economic Forum). Celebrity activists seem to be able to "sell" messages in a way that the politicians and officials of today cannot. When they speak, people listen. They further employ a two-level outreach, as they connect with political and economical elite groups as well as with the masses of world citizens in a way that politicians and officials, whose influence is more often limited by traditional nation state boundaries, cannot. I argue that the celebrity activists should be seen as a complement to the civil society and the work of NGO's and INGO's, since it is by further enhancing their work and strengthening their agendas that most of them act.Celebrity activists offer an alternative to the political establishment, which is viewed by suspicion by large groups of citizens, and can play a role in empowerment, inspiration, education, information, awareness raising, fundraising, opinion building and lobbying and function as diplomats, spokespersons, ambassadors, entrepreneurs, convenors and heroic voices.

 • 280.
  Andersson, Jonas E
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Arkitektur, Arkitektonisk gestaltning.
  Kulturmiljövärden i besluts- och planeringsprocesser: Röster om kompensation som styrmedel mellan bevarande och förändring2014Artikel, forskningsöversikt (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Kommunala besluts- och planeringsprocesser omfattar till olika grad särskilda åtgärder (kompensation), som syftar till att moderera konsekvenserna av en föreslagen förändring på befintliga värden i kultur- eller naturmiljö. Förutom det etablerade samrådsförfarandet, som beskrivs i Plan- och Bygglagen, PBL (SFS 2010:900), aktiveras två andra lagrum, dels Kulturmiljölagen, KML (SFS1988:950), som värnar värden i kulturmiljöer, dels Miljöbalken, MB (SFS1998:808), som skyddar värden i naturmiljöer. Medan PBL och KML hanterar kulturmiljövärden under allmänna skrivningar om hänsyn och varsamhet i förhållande till omgivande bebyggelse, innehåller MB tydliga föreskrifter att påtagliga skador på riksintressanta kultur- och naturmiljövärden ska balanseras genom kompensatoriska strategier. Denna obalans skapar en otydlighet i hanteringen av kulturmiljövärden i kommunala besluts- och planeringsprocesser.

       Inom ramen för ett forskningsprojekt kring begreppen kompensation och styrmedel, finansierat under 2014 av Riksantikvarieämbetet, RÄA, inbjöds sju planerare med erfarenhet av kommunal planering till en workshop för att diskutera begreppens innebörd närmare. Workshoppen genomfördes på Arkitekturskolan, KTH, och i diskussionen deltog även åtta deltagare, knutna till forskningsprojektet. Deltagarnas professionella bakgrund var en form av en arkitektkompetens: 4 deltagare var utbildade till arkitekt med specialisering på hus- eller stadsbyggnad, 2 landskapsarkitekter, 1ingenjör, 2 deltagare var arkeologer samt 1 bebyggelseantikvarie. Fem deltagare hade forskarkompetens inom arkeologi, arkitektur och samhällsplanering. Syftet med workshoppen var att diskutera praktikens förståelse av begreppen i olika kommunal besluts- och planeringsprocesser. Som ett pedagogiskt exempel användes besluts- och planeringsprocessen för åren 2009-2013 kring Ångfärjestationen i Helsingborg, belägen i Stortorgets förlängning och med utsikt över sundet. Kompensation och styrmedel diskuterades under 5 timmar i två olika sammanhang, dels deltagarnas egna tidigare erfarenheter av sådana kompensatoriska åtgärder, dels speglat genom den utvalda skånska fallstudien.

       Workshoppen ger underlag för fem huvudsakliga slutsatser kring kompensation och styrmedel i samband med kulturmiljövärde i kommunala besluts- och planeringsprocesser: (1) Begreppen är beroende av ett sammanhang, en kontext, för att bli användbara och operationella. (2) Kompensation och styrmedel är mindre kända i förhållande till besluts- och planeringsprocesser, som handlar om ingrepp i bebyggelsemiljöer med kulturmiljövärden. (3) Kompensation och styrmedel avseende kulturmiljö behöver skräddarsys genom ett scenariotänkande, som lyfter fram konsekvenser av att anpassa eller bevara kulturmiljövärden i en förändringssituation. (4) Kompensation och styrmedel hänger samman med en problematik som måste bearbetas från de tidigaste skedena av en kommunal besluts- och planeringsprocess. (5) Kompensation sträcker sig från att vara rena ekonomiska transaktioner för förlust av värden till sin enklaste form, till att bli kompensatoriska styrmedel, som detaljerar användning och utformning av bebyggelse inom en intressant kulturmiljö på en övergripande nivå. 

 • 281.
  Andersson, Jonas E
  et al.
  Myndigheten för delaktighet/ Swedish Agency for Participation.
  Axelson, von, Hans
  Lindén, Arvid
  Skehan, Terry
  Equalization and Participation for All: Swedish Disability Policy at a Crossroads2016Ingår i: Universal Design 2016:: +Learning from the Past, Designing for the Future / [ed] Helen Petrie, Jenny Darzentas, Tanja Walsh, David Swallow, Leonardo Sandoval, Andrew Lewis, Christopher Power, IOS Press, 2016, 1Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The political line in Swedish disability policy advocates the use of generalized solutions in order to fit potential needs of the largest possible group of people and, where needed, special solutions to bridge the remaining gap between the generalized level of accessibility and additional individual needs. This is referred to as the disability perspective (DP). The DP has embraced two tracks: one that pertains to generalized solutions that promote an overall high level of accessibility and usability, and another one that pertains to different types of individual support for people with disabilities. The present study is a self-reflective inquiry on key issues for the development of future disability policies. Five experts entered a discussion about the pros and cons concerning the DP. This confirmed or refuted assumptions, dilemmas, themes as well as reoccurring patterns in the political viva voce procedure that has formed the contemporary disability policy. Over the course of time, the experts believed that the DP had nurtured a belief that there is a dichotomy. This may have created an imbalance in the relation between the DP and policies such as those concerning healthcare and social care. With a clearer focus on interdependence, the experts saw synergies between needs for assistive technology, assistive products and the requirements for the built environment.

 • 282.
  Andersson, Jonas E
  et al.
  Myndigheten for delaktighet/ Swedish Agency for Participation (MFD) .
  Skehan, Terry
  Balke, Ola
  Dissecting strategies for creating inclusive societies in twelve western countries: Going beyond accessibility concepts and achieving universal usability2016Ingår i: Inclusion, Participation and Human Rights in Disability Research - comparisons and exchanges: Inclusion, Participation and Human Rights in Disability Research - comparisons and exchanges, ALTER European Society for Disability Research , 2016, Vol. 1, s. 7-Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Since the mid-1960s, the concept of accessibility has evolved into a key notion for making modern welfare society inclusive for large groups of people regardless of their potential cognitive and functional abilities. In the beginning, the concept primarily targeted physical requirements for the built environment (e.g. floor level, spatial configuration, illumination, and signage). In the evolution of the concept in Sweden, accessibility has achieved both secondary and tertiary complementary meanings that refer to strategies for dismantling obsolete attitudes about people with disabilities and for ensuring that artefacts and media are useable by users with a diverse range of abilities, limitations and characteristics. By the end of the 20th century, many countries used accessibility or similar concepts (e.g. access, barrier-free design, design for all, inclusive design, accessible design) in creating inclusive welfare societies. In 2006, the UN Convention Rights for People with Disabilities (CRPD) associated universal design thinking (UD) to this quest. This paper presents findings from a study on the implementation of accessibility and universal design and similar concepts in twelve countries in three geo-economical spheres. The research material was assembled by key word searches, interviews and questionnaires. Swedish conditions were used as a matrix for creating comparative analyses. The result suggested that national strategies for promoting accessibility and universal design depended upon the chronical debut and the cultural context. From a Swedish perspective, at least three possible avenues for further development of the concept of accessibility for the 21st century are identified: definition of conceptual theorems, collection of exemplary models and practices, as well as increased use of ICT. We propose to host a session in which 2-3 experts from the countries studied discuss and analyse the conclusions of the study, and give further insights into the realisation of an inclusive welfare state with full potential for participation regardless of age and disabilities.

 • 283.
  Andersson, Jonas E
  et al.
  Myndigheten för Delaktighet/ Swedish Agency for Participation.
  Skehan, Terry
  Rydén, Monica
  Lagerkrans, Elisabeth
  Shopping with Acquired Brain Injuries: Coping Strategies and Maslowian Principles2016Ingår i: Universal Design 2016:: Learning from the Past, Designing for the Future / [ed] Helen Petrie, Jenny Darzentas, Tanja Walsh, David Swallow, Leonardo Sandoval, Andrew Lewis, Christopher Power, IOS Press, 2016, 1Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A positive outcome of the modern welfare state is prolonged life expectancy. In Sweden, the expected life span has increased with approximatively 25 years during the 20th century [Statistics Sweden]. However, ageing is associated with an increased risk for acquiring cognitive and physical disabilities. This study is based on anonymized interviews with groups of older persons who experience cognitive problems and relatives. The interviewees were asked about everyday activities like shopping groceries, clothes or other necessities. The interviewees identified problems and described a series of strategies for coping. This paper uses fictionalized characters to present problems and coping strategies that the interviewees use to overcome cognitive challenges when shopping groceries. The strategies range from complete withdrawal, an increased dependency on proxies to the development of elaborate techniques to mask their problem and obtain assistance. Following the current trend in the design of the Swedish sales environment – large scale, abundance of goods and Maslowian strategies for making people stay longer (and spend more money) – accessibility in the built environment is often an absent friend.

 • 284.
  Andersson, Kjerstin
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Barn. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  “Allt började med en sockerbit!”: Ett diskursivt perspektiv på unga mäns berättelser om eget våldsutövande2010Ingår i: Locus, ISSN 1100-3197, nr 2-3, s. 77-90-Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 285.
  Andersson, Kjerstin
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Barn.
  Ambiguity as Resource in Doing Masculinities - a troubled boy's narrative2005Ingår i: Childhoods 2005 Oslo Children and Youth in Emerging and Transforming Societies,2005, 2005, s. 171-171Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 286.
  Andersson, Kjerstin
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Barn.
  Att be om ursäkt - interpersonell färdigthet och ART i praktiken2007Ingår i: Socionomens forskningssupplement, Vol. 6, s. 36-49Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 287.
  Andersson, Kjerstin
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Barn.
  Att be om ursäkt. Interpersonell färdighet och ART i praktiken2006Ingår i: Utsatt barndom, sårbara familjer och samhällets insatser,2006, 2006Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 288.
  Andersson, Kjerstin
  Linköpings universitet, Institutionen för tematisk utbildning och forskning.
  Frihetens kamp mot ondskan. Nationellt meningsskapande i USA efter den 11 september 20012002Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [en]

  This is a paper about the process of creating meaning in speeches held by president Bush after the terrorist attacks on September 11th 2001. People need tools to orient and understand the surrounding world. They need to create a meaningful orientation in a chaotic world. Some meaning is favoured due to the prevailing social structures. Thru language discourses are produced that helps us understand how the world is constructed. The national state is a discourse that make the world understandable. The discourse create a natural perception of the world as divided into nations. A grand narrative is a story that explain incomprehensive occurrences in society. In times of war these stories become crucial. It is necessary to demonise the enemy to legitimise ones actions.

  In the US a myth of origin is built around the concept of Manifest Destiny. The myth constitutes that the nation has a unique mission from God to save the rest of the world. In the story retelling the events of September 11th president Bush presents a solution to the problem of terrorists threatening to divide the nation. The nation is constantly on the brink of falling apart. The solution is unity. President Bush recreate the story of USA and the terrorist attacks in a meaningful way, and portrays the nation as a natural entity. The enemy is the evil force that unites the nation.

 • 289.
  Andersson, Kjerstin
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Barn. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Mellan offer och förövare – att berätta om våld2009Ingår i: Den väsentliga vardagen / [ed] Sparrman, Anna, Cromdal, Jakob, Evaldsson, Ann-Carita, Adelswärd, Viveka, Stockholm: Carlssons , 2009, 1, s. 335-Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Här ger arton forskare som alla varit doktorander till professor Karin Aronsson sin beskrivning av olika former av vardagliga fenomen. Det handlar om hur människor i olika sammanhang samspelar och skapar mening. Gemensamt för de författare som bidrar i boken är att de är eller har varit doktorander vid Institutionen Barn och tema Kommunikation, vid Linköpings universitet. Sedan mitten av 1980-talet har institutionen erbjudit en dynamisk forskningsmiljö för personer med intresse för samtal, kulturella uttryck och socialt liv i och utanför institutionella sammanhang.

 • 290.
  Andersson, Kjerstin
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Barn.
  Rather a Killer than a Rapist: Gendering the Convict Code2007Ingår i: Past, Present and Future. From Womens Studies to Post-Gender Research,,2007, 2007Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 291.
  Andersson, Kjerstin
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Barn. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Unga män och våld - att studera våld i ett genusperspektiv2007Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

    

 • 292.
  Andersson, Kjerstin
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Barn. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Osvaldsson, Karin
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Barn. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Utvärdering av BRIS Internetbaserade stödkontakter2012Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I denna utvärdering av BRIS Internetbaserade stödjande kontakter har de barn som kontaktat BRIS via mejl eller chatt ombetts besvara ett antal frågor om hur de upplever sitt mående, den svårighet som är anledningen till att de kontaktar BRIS och hur de upplever att de blivit bemötta av BRIS. Dessa frågor har ställts före den stödjande kontakten, direkt efter kontakten och därefter 10 dagar efter att barnen mejlat eller chattat med BRIS. Därutöver har en förfrågan om att delta i en enkätstudie gått ut till alla barn som varit aktiva på BRIS diskussionsforum, där de tillfrågats om hur ofta de besökerforumet, vilka funktioner de uppskattar med forumet och hur de upplever den hjälp de får i forumet. Barnen har fått skatta sitt mående på en skala mellan 1 och 9, där 1 motsvarar ”jättedåligt” och 9 ”jättebra”. Undersökningen har designats efter den kvasiexperimentella studie som gjorts av holländska Kindertelefoon (Fukkink & Herrmanns 2007). Den teoretiska utgångspunkten för frågorna i undersökningen har varit KASAM (Antonovsky 1991) och BRISsamtalsmetod (Iwarsson 2007).

 • 293.
  Andersson, Kjerstin
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Barn. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Thapar-Björkert, Suruchi
  Uppsala University, Sweden.
  Hearn, Jeff
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Genus. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Mediated communications of violence: The example of “happy slapping”2011Ingår i: Journal of Children and Media, ISSN 1748-2798, Vol. 5, nr 2, s. 230-234Artikel, forskningsöversikt (Refereegranskat)
 • 294.
  Andersson, Lars
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för tematisk utbildning och forskning.
  Att använda tid och att njuta av tid2005Ingår i: Den omvända ålderspyramiden / [ed] Gösta Blücher och Göran Graninger, Linköping: Linköping University Interdisciplinary Studies , 2005, s. 201-213Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Hur kan samhället ta tillvara den kraft          som finns i den till stora delar nya historiska situation som det växande          antalet äldre skapar, ”den tredje kraften”? De äldre          sammankopplas vanligtvis med problem. Därigenom döljs att de          som individer som regel är en stor tillgång för familj,          grannskap och samhället i vidare mening. De individuella variationerna          döljs liksom individernas skilda behov och intressen. Här finns          en rad intressanta frågor som är kopplade till samhällsplanering.          Var bor äldre och hur vill de bo? Hur använder äldre sin          tid? Känner de trygghet i sin omgivning? Är ny teknik ett hjälpmedel          eller ett hinder för äldre? Är äldre allt friskare          och mer aktiva? Detta är frågor som innehåller många          aspekter och berör nästan alla samhällssektorer.

  Dessa frågor låg till grund för diskussionerna          vid Vadstena Forums Symposium 2005. Djupare sett syftade symposiet till          att belysa hur det växande antalet äldre påverkar välfärdsutveckling          och samhällsplanering.

  Vid Vadstena forum medverkade femton forskare från          skilda discipliner och institutioner. Deras uppsatser låg till grund          för diskussionerna. Efter symposiet har forskarna haft tillfälle          att utnyttja diskussionerna vid symposiet och vidareutveckla sina uppsatser.          De uppsatser som presenteras i denna bok utgör därigenom också          en dokumentation av symposiet.

  Bidrag till finansiering av forskarinsatserna under          Symposium 2005 har lämnats av Linköpings universitet, Forskningsrådet          för arbetsliv och socialvetenskap (Fas), Forskningsrådet för          miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) och      Riksbankens jubileumsfond.

 • 295.
  Andersson, Lars
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för tematisk utbildning och forskning.
  Cyborger i cyberspace2003Ingår i: Aldring og livsløp, ISSN 1503-0849, nr 2, s. 14-19Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 296.
  Andersson, Lars
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för tematisk utbildning och forskning.
  Det ideala åldrandet2003Ingår i: Äldre i centrum, ISSN 1401-5110, nr 3, s. 22-23Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 297.
  Andersson, Lars
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för tematisk utbildning och forskning.
  Elderly people2006Ingår i: Encyclopedia of Social Policy, London: Routledge , 2006, s. 10-15Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

    

 • 298.
  Andersson, Lars
  Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm (LHS).
  Militärt ledarskap - när det gäller: svenskt militärt ledarskap med fredsfrämjande insatser i fokus2001Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Since 1996 peacekeeping operations are a high priority for the Swedish Defence Forces. The experiences from these operations will influence the future military lead-ership education and training and the writing of this thesis should be regarded from that perspective. My main purpose is to examine military leadership in order to im-prove the leadership education and training within the Swedish Defence Forces. I have posed three research questions. What important steps have been taken in the develop-ment of leadership within the Swedish Defence Forces during the last century? How does this development of military leadership stand out in relation to the development in other countries? How is military leadership managed in international operations?

  This thesis begins with a survey of the leadership in the Swedish, Norwegian, American, and Israeli armies. The central part comprises studies of two Swedish bat-talions in Bosnia. The leadership in the Swedish Defence Forces has a very good repu-tation, due to the extensive reforms in educational leadership. However, as a military commander it is not sufficient to be a good and successful educator. You are also ex-pected to be able to conduct your unit in peacekeeping operations as well as at war. In general Swedish officers have not had that kind of experience, foremost due to the fact that Sweden has not been in a war for almost 200 years.

  Throughout the case studies I have used a multi-method technique, in which an im-portant part of the method was direct observation. I stayed with a UN-battalion for three months and with another battalion, which was under NATO command, for one month. In the thesis I give an inside perspective of the leadership of the battalions in Bosnia. I illustrate different leadership problems that have appeared throughout my study and describe the environment that the peacekeepers lived and worked in. In the discussion I change focus from the two case studies to the socialization process of the Swedish officers. I relate to the French sociologist Bourdieus´ theoretical concepts when I explain the role-conflict that Swedish officers are facing during international operations. The Swedish Defence College has started a programme to develop leader-ship for the twenty-first century. The biggest challenge is to deal with the general per-spective of the whole organization and its core values in relationship to the role of leadership. Other challenges are the insufficient coordination in the military leadership education and the existing communication problems between different officer groups. I wrap up the thesis with a proposal of a strategy that will help the progression of the Swedish military leadership.

 • 299.
  Andersson, Lars
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för tematisk utbildning och forskning.
  Pensionären som försvann2004Ingår i: Äldre i centrum, ISSN 1401-5110, nr 1, s. 40-40Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 300.
  Andersson, Lars
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för tematisk utbildning och forskning.
  Sweden: Quality of Life in Old Age I2005Ingår i: Growing Older in Europe / [ed] Alan Walker, Maidenhead: Open University Press , 2005, 1, s. 105-127Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This book provides a comprehensive picture of quality of life in old age in five very different European Union countries.  Based on systematic review of the evidence in Germany,  Italy, the Netherlands, Sweden and the UIKL by leading national experts the volume constitutes a unique resource for anyone interested in ageing in Europe.  As well as covering all the most important issues concerning quality in later life, including physical and mental health, the environments of ageing, employment and income, family and support networks and participation and social integration, each chapter follows a standard format to ensure maximum accessibility of the material presented and comparisons between the countries. A comparative framework is provided in the introductory chapter which also places the five countries in their broad European context.  The research evidence contained in this volume has never been available  previously in the one  place and, therefore, it represents a unique contribution to the literature.  The  book is intended as a companion volume to the  others in the Growing Older series providing the only comparative European perspective. This comparative analysis shows that many similar quality of later life issues are being faced by older people in different EU countries but that the policy and service contexts  are quite different, as are the research traditions.

3456789 251 - 300 av 8780
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf