Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
3456789 251 - 300 av 7591
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 251.
  Andersson, Anders
  et al.
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Trafik och trafikant,TRAF, Fordonsteknik och simulering, FTS.
  Kharrazi, Sogol
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Trafik och trafikant,TRAF, Fordonsteknik och simulering, FTS.
  A Framework for Credibility Assessment of a Powertrain Model in Driving Simulator Studies2016Ingår i: Proceedings of the 36th FISITA World Automotive Congress, 2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  When performing a driving simulator study, validity of the vehicle model for the intended driving task is of key importance; otherwise, the reliability of the study results might be jeopardized. In this paper a framework for real-time credibility assessment of the simulated longitudinal dynamics by a powertrain model in a moving base driving simulator is presented. The framework consists of the physical system model and a quality model which run in parallel in real time. The developed framework has been evaluated by offline simulations, as well as in real-time in a moving base driving simulator. The evaluation results showed that the developed framework can accurately capture the validity of the powertrain model in different driving conditions and provide the credibility level of the simulation results to the simulator operator in real-time.

 • 252.
  Andersson, Andreas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Otydligheter i beskrivningen av Use Case-tekniken i UML 1.32001Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Use Case-tekniken används för kravutvinning under RE-processen. Under RE-processen utvinns och dokumenteras krav på det nya systemet. I detta arbete undersöks vilka oklarheter systemutvecklare som använder Use Case-tekniken upplever med beskrivningen av denna teknik.

  Hur Use Case-tekniken utvecklats och vilken kritik som riktats mot tekniken beskrivs även detta i arbetet.

  Undersökningen utgår ifrån hur de systemutvecklare som använder tekniken upplever att denna är beskriven och utfördes med enkäter och intervjuer.

  Svaret på undersökningen är att de systemutvecklare som använder Use Case-tekniken upplever att denna som helhet är tydligt beskriven. På detaljnivå upplever dock de svarande att teknikens beskrivning:

  * saknar stöd för på vilken nivå Use Cases skall utformas,

  * saknar bra exempel,

  * inte har tillräckligt fokus på syftet med Use Cases,

  * saknar stöd för hur Use Cases skall utformas,

  * inte beskriver skillnaden mellan generalisering och <<extend>>

  * inte beskriver skillnaden mellan <<include>> och <<extend>> tillräckligt väl.

 • 253.
  Andersson, Andreas
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  Bergsten, Thomas
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  A case study of documentation's significance: in ERP system development projects2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  För att företag ska kunna behålla sin konkurrenskraft i näringslivet, behöver de hela tiden utvecklas.

  Men med utveckling kommer en ökad komplexitet som måste hanteras på något

  sätt. Många företag väljer då att investera i ett affärssystem (s.k. ERP-system), vilket inte är

  något som görs lättvindigt utan är en ansenlig investering. Detta faktum tillsammans med

  dagens låga vinstmarginaler i företag gör att det är väsentligt att hålla kostnaderna så låga

  som möjligt. Mer än hälften av kostnaderna för ett ERP-system sägs vara relaterat till underhålls-

  och supportverksamhet. En av de faktorer som påverkar denna stora kostnad är dokumentationsaktiviteter,

  vilken ifall de inte är utförd på rätt sätt kan leda till en ansenlig ökning

  av ett systems totala kostnad. Det är därför väldigt viktigt att inte förbise dokumentationen

  som en del av ett ERP-systemutvecklingsprojekt.

  Syftet med vår studie var att undersöka existerande dokumentationsrutiner i ERPsystemutvecklingsprojekt

  hos Volvo AB’s dotterbolag Volvo IT, för att sedan presentera

  förbättringsförslag för framtida projekt i företaget. För att kunna uppfylla syftet med uppsatsen,

  tog vi fram en forskningsfråga med tre följdfrågor och genom en grundlig analys av det

  empiriska materialet kommer vi att presentera svaren på dessa frågor som våra slutsatser.

  Vi har valt att genomföra en fallstudie med en induktiv ansats, för att införskaffa oss djupare

  kunskap och därmed kunna generera ny kunskap inom området. Det empiriska materialet

  analyserades utifrån en given modell där insamlad data delades in i lämpliga kategorier. Kunskapen

  genererad från vår studie är av följande kunskapsform; kategoriell, förklarande, förutsägande

  och normativ.

  Efter att ha analyserat resultatet av vår fallstudie kan vi presentera ett flertal förbättringsförslag

  för Volvo IT’s användning i framtida projekt. För andra företag, involverade i ERPsystemutvecklingsprojekt,

  kan dessa fungera som värdefulla förslag att ta i beaktande. Vi

  kom fram till att den främsta anledningen till bristande dokumentation inte är omedvetenheten

  om dess betydelse, utan avsaknaden av konkreta bevis på dess positiva effekter på ett systems

  totala kostnad. Vi anser att det krävs en attitydförändring kring dokumentation som

  arbetsuppgift för att uppnå dokumentation som är av hög kvalitet och att arbetsuppgiften

  som sådan behöver få högre prioritet i projekten. Ett annat viktigt förbättringsförslag vi fann

  var att en kontroll av den producerade dokumentationens kvalité måste utföras, och inte

  bara en kontroll av att den rätta sortens dokument finns. Vi anser att ett företag inte bör allokera

  resurser till att skapa en metod eller modell över hur man ska dokumentera förrän vikten

  och effekten av hög kvalitetsdokumentation är klargjord. Till sist anser vi att systemutvecklingsprocessen

  bör fokuseras kring den framtida användaren, dels på grund av dagens

  ökade användning av skräddarsydda system men också för att det minskar risken för en oönskad

  effekt på projektets omfattning samt att det ökar kvaliteten på den slutgiltiga dokumentationen.

 • 254.
  Andersson, Andreas
  et al.
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet.
  Håkansson, Erik
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet.
  Ström, Martin
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet.
  Säkerhet & Människan - Hur olika faktorer påverkar säkerhet och medvetenhet inom verksamheter2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 255.
  Andersson, Anna
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för informatik och media.
  Lokal sökfunktion: Fallstudie av utvecklandet av Uppsala Universitets sökfunktion2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen är en fallstudie av Uppsala Universitets sökfunktion. Sökfunktionen i studien valdes för att den finns på en stor och komplex webbplats som tillhör en motsvarande stor och komplex organisation och eftersom det fanns tydliga brister i den äldre versionen av sökfunktion. Uppsatsen belyser en del av de svårigheter som man kan stöta på när man bygger en lokal sökfunktion för den typen av webbplats. Bland annat så verkar de största svårigheterna inte vara tekniska, utan organisatoriska. Utan en gemensam strategi för hur man ska hantera information är det svårt att göra bra sökningar på webbplatsen.

 • 256.
  Andersson, Annica
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Användbarhetsaspekter i samband med systemutveckling1999Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Denna rapport innehåller en undersökning av vilka aspekter som är avgörande för att en systemutvecklingsprocess leder till slutprodukter med väl användbara gränssnitt. Rapporten innehåller dessutom ett antal riktlinjer för hur en systemutvecklingsmetod kan förbättras med avseende på användbarhet.

  För att genomföra undersökningen har jag valt att utvärdera hur två systemutvecklingsmetoder, SSADM och IDM, hanterar användbarhetsaspekter. Jag har utvärderat dessa metoder utifrån följande frågeställningar: om de stödjer gränssnittsdesign, om de är iterativt användarorienterade, om de involverar designers med speciella gränssnittskunskaper, om de har fokus på användarna, om de innehåller tidiga och kontinuerliga tester av användbarhet, om de har en integrerad utveckling samt om de innehåller stöd för prototyping. Det som framkommer i rapporten är att ovanstående frågeställningar till viss del är avgörande för att säkerställa slutprodukter med väl användbara gränssnitt. Förutom ovanstående aspekter är det dessutom av vikt att ta hänsyn till användbarhet i samband med kravinsamling och kravanalys. Rapporten avslutas med ett antal riktlinjer att ha i åtanke vid design av slutprodukter med användbara gränssnitt.

 • 257.
  Andersson, Annika
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet.
  Digital divides revisited: towards a model for analysis2004Ingår i: Electronic government: Proceedings of the third international conference, EGOV 2004, Zaragoza, Spain, August 30 - September 3, 2004 / [ed] Roland Traunmüller, Berlin: Springer , 2004, s. 289-292Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper presents a model for categories of divides, and how these categories are interrelated. The factors are found by a literature study from different countries attempting to measure various divides. The model is based on earlier research on the ‘divide’ and includes: physical access, autonomy of use, know-how and motivation. Depending on the type of digital divide and the local situation, rectifying efforts must address the most crucial factor, which could be any of the four. The paper also introduces the nature and amount of different proposed divides, and relations among factors.

 • 258.
  Andersson, Annika
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Learning e-Learning: the restructuring of students beliefs and assumptions about learning2010Ingår i: International Journal on E-learning, ISSN 1537-2456, E-ISSN 1943-5932, Vol. 9, nr 4, s. 435-461Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper builds on a case study on e-learning in Sri Lanka with focus on students’ underlying beliefs about how one learns. E-learning programs are most often set up with the assumption that students should think, act and learn independently and with underlying values of constructivism and learner–centred learning. For students used to classroom-based, didactic education the transition to the e-learning paradigm is, however, neither predetermined nor immediate. The objective of this paper is to find out if, and how, the e-learning practice manages to transform students into more independent and self sustaining learners. By drawing on Structuration Theory this study analyzes and compares novice and experienced students’ assumptions about learning when asking for a particular support function, because support needs should change if students start adopting the e-learning view on how learning is achieved. Findings show that students increasingly adopt the e-learning view on learning as they progress through the program. Students take increasingly more ownership of their learning and the teacher is no longer seen as the container of all knowledge. The importance of discussions also increases over time indicating that knowledge is no longer seen as being transmitted but rather created.

 • 259.
  Andersson, Annika
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Letters from the field: e-learning students change of learning behaviour in Sri Lanka and Bangladesh2008Ingår i: Proceedings of ECEL 2008: 7th European conference on e-Learning, 2008, s. 29-37Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper reports the findings from two case studies on e-learning in Bangladesh and Sri Lanka. In these countries much hope is set on e-learning as a means to disseminate education to a larger population, but statistics show that drop out rates from e-learning courses are much higher than from traditional, classroom based, courses. In this paper it is argued that one reason for this is that the introduction of e-learning and a more student-centred learning model involves a drastic shift for students who are brought up in very teacher-centred didactic educational cultures. In order to investigate how this change in learning is perceived by its main stakeholders (i.e. the students) visits to learning centres in Sri Lanka and Bangladesh were made during 2007 and 2008. To capture the students’ opinions an open approach was chosen where students were asked to write letters about which major challenges they experience in changing their learning behaviour and completing the courses. Altogether the study is based on 107 student letters that have been analyzed and coded based on major differences and challenges identified by the students. Findings show that most students find learning on their own to be the major difference. They find this challenging because they feel very distant and because they do not know how to learn on their own. They have difficulties in managing their time and a lack of flexibility combined with a sloppy administration makes it even worse. Students used to being spoon-fed and learning by memorizing obviously need much support in taking ownership of their own learning in order to be able to learn by themselves. By comparing and mapping these findings to solutions suggested by existing research this study therefore suggests that support functions should be provided for students on ‘how to be an online learner’ and on ‘how to learn by yourself’. The teacher interaction and presence should also, at least in the early stages of the course, be frequent and active in order to make the student confident in his or hers ability to learn on their own. Finally, course flexibility (in regards to delivery mode and pace) should be high and much effort should be put into creating a supportive and well-organized administration

 • 260.
  Andersson, Annika
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Seven major challenges for e-learning in developing countries: Case study eBIT, Sri Lanka2008Ingår i: International Journal of Education and Development using ICT, ISSN 1814-0556, Vol. 4, nr 3Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  By using an extensive framework for e-learning enablers and disablers (including 37 factors) this paper sets out to identify which of these challenges are most salient for an e-learning course in Sri Lanka. The study includes 1887 informants and data has been collected from year 2004 to 2007, covering opinions of students and staff. A quantitative approach is taken to identify the most important factors followed by a qualitative analysis to explain why and how they are important. The study identified seven major challenges in the following areas: Student support, Flexibility, Teaching and Learning Activities, Access, Academic confidence, Localization and Attitudes. In this paper these challenges will be discussed and solutions suggested.

 • 261.
  Andersson, Annika
  et al.
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Grönlund, Åke
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  A Conceptual Framework for E-Learning in Developing Countries: A Critical Review of Research Challenges2009Ingår i: Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries, ISSN 1681-4835, E-ISSN 1681-4835, Vol. 38, nr 8, s. 1-16Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper presents a critical review of research on challenges for e-learning with a particular focus on developing countries. A comprehensive literature review including 60 papers on e-learning challenges was undertaken for the purpose of understanding how to implement e-learning in developing countries. Research questions were: what has existing research identified as the major challenges for e-learning, and, what differences, if any, are there between developing countries and developed countries in this respect? The literature study found 278 papers which were condensed to 60 based on exclusion and inclusion criteria designed to find papers of best quality as well as papers that clearly investigated well-defined challenges. The research found 30 specific challenges which were grouped into four categories, viz.: courses, individuals, technology and context. The overall conclusion is that these challenges are equally valid for both developed and developing countries; however in developing countries more papers focus on access to technology and context whereas in developed countries more papers concern individuals. A further finding is that most papers focus on one or two categories of challenges; few papers exhibit a comprehensive view. Because challenges are interrelated, based on the findings we propose a conceptual framework of emerging issues for e-learning in developed and developing countries. The framework is useful to guide both practice and research.

 • 262.
  Andersson, Annika
  et al.
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Hatakka, Mathias
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik. Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Increasing interactivity in distance educations: Case studies Bangladesh and Sri Lanka2010Ingår i: Information Technology for Development, ISSN 0268-1102, E-ISSN 1554-0170, Vol. 16, nr 1, s. 16-33Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper describes how distance educations in developing countries can enhance interactivityby means of information and communication technologies. It is argued that e-learning involvesa shift in the educational structure from traditional transmission of knowledge to interactivecreation of knowledge. Our case studies are two distance educations in Bangladesh and SriLanka that use different technologies for implementing interactivity; Internet and computersin one case and video and mobile phones in the other. The findings are analyzed based onStructuration Theory and we compare the two approaches based on emerging norms andbeliefs. Findings from both cases show the concurrent enactment of both the transmissionand the interactive structure. Whereas peer collaboration and the use of self-assessment toolsmake students take more ownership of their learning, we also found the idea of a classroomwith an instructive teacher to be deeply rooted in the students’ minds.

 • 263.
  Andersson, Annika
  et al.
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Hatakka, Mathias
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Increasing interactivity in distance educations: Case studies Bangladesh and Sri Lanka2010Ingår i: Information Technology for Development, ISSN 0268-1102, E-ISSN 1554-0170, Vol. 16, nr 1, s. 16-33Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper describes how distance educations in developing countries can enhance interactivityby means of information and communication technologies. It is argued that e-learning involvesa shift in the educational structure from traditional transmission of knowledge to interactivecreation of knowledge. Our case studies are two distance educations in Bangladesh and SriLanka that use different technologies for implementing interactivity; Internet and computersin one case and video and mobile phones in the other. The findings are analyzed based onStructuration Theory and we compare the two approaches based on emerging norms andbeliefs. Findings from both cases show the concurrent enactment of both the transmissionand the interactive structure. Whereas peer collaboration and the use of self-assessment toolsmake students take more ownership of their learning, we also found the idea of a classroomwith an instructive teacher to be deeply rooted in the students’ minds.

 • 264.
  Andersson, Annika
  et al.
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Hedström, Karin
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Grönlund, Åke
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Learning from e-learning: emerging constructive learning practices2009Ingår i: Doing IT research that matters, 2009Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This research is situated within the field of Information and Communication Technologies for Development (ICT4D) and asks if ICT use can make learning practices change. While constructive learning practices are critical to both individual and societal development, repetitive learning practices are the norm in many developing countries. The study is based on observations and in-depth interviews and uses a structurational approach to understand if and how students views of learning change during an e-learning program in Sri Lanka. We found four constructive learning practices that emerged through technology use; individual exploring, interaction with peers, interaction with teachers, and taking responsibility of the learning. Many constructive learning practices emerged outside the LMS used, in students’ voluntary uses of publicly available resources on the Internet. The study shows that technology use can play a positive role for development, provided an open environment is available; students learn constructive practicesfrom e-learning.

 • 265.
  Andersson, Annika
  et al.
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet.
  Räisänen, Kalle
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet.
  Using class blogs in 1:1 schools: searching for unexplored opportunities2014Ingår i: Computers in The Schools, ISSN 0738-0569, E-ISSN 1528-7033, Vol. 31, nr 3, s. 173-196Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article focuses on class blogs and presents results from 1:1schools in Sweden. While Swedish schools are increasingly usingWeb 2.0 technologies (e.g., wikis and blogs), most of this use is stillatanexperimentalstage.Tofurthertheunderstandingofhowblogsare and can be used, we compare class blogs used in practice withthe fast-growing literature in the field. Previous work suggests eightuses: collaboration, making assignments, journal writing, instruc-tion, posting supplemental material, community building, externalreaders, and prompting. In practice, we found blogs to be used ina fairly narrow way—mainly for instruction and posting supple-mental material. We hope that this article will inspire teachers tofurther their blog use.

 • 266.
  Andersson, Birger
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Bergholtz, Maria
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Johannesson, Paul
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Resource, Process, and Use – Views on Service Modeling2012Ingår i: Advances in Conceptual Modeling: ER 2012 Workshops CMS, ECDM-NoCoDA, MoDIC, MORE-BI, RIGiM, SeCoGIS, WISM, Florence, Italy, October 15-18, 2012. Proceedings / [ed] lvana Castano, Panos Vassiliadis, Laks V. Lakshmanan, Mong Li Lee, Springer Berlin/Heidelberg, 2012, s. 23-33Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Currently there exists a multitude of views of service creating problems for designers and users of models with respect to reasoning, description and classification of services. The diversity of conflicting views and definitions suggest that a multi-perspective approach is required to explicate the notion of service. The purpose of this paper is to introduce an integrated view of the service notion based on a literature survey. Our approach is to start with an analysis of service-as-a-resource and argue that this view will benefit from being complemented with a service-as-a-process view. These views are then integrated and represented in a conceptual model.

 • 267.
  Andersson, Birger
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Bider, Ilia
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Johannesson, Paul
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Perjons, Erik
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Towards a formal definition of goal-oriented business process patterns2005Ingår i: Business Process Management Journal, ISSN 1463-7154, E-ISSN 1758-4116, Vol. 11, nr 6, s. 650-662Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose – Organizations of today are becoming ever more focused on their business processes. This has resulted in an increasing interest in using best practices for business process re-engineering. Two problems arise in connection to using best practices: how to find a best practice that suits particular purposes, and how to ensure that the process from the best practice has the same nature as the process under re-engineering. The purpose of this paper is to address these issues.

  Design/methodology/approach – The paper suggests using business process patterns, i.e. relatively high level business process models, for making near formal comparison of business processes. The paper analyzes widespread modeling techniques to find out which of them suits the task of building patterns for comparison. Based on this analysis, the state-flow modeling technique is chosen and first steps towards formal definition of business process patterns based on this technique are suggested.

  Findings – A pattern is defined based on the notions of state space, goal, as a surface in the state space, and valid movements towards the goal. A thinkable procedure of constructing patterns is demonstrated on two real-life examples. A hypothetical procedure for comparing process is suggested but it still needs to be verified in practice.

  Originality/value – The originality of the paper is the way the patterns are formulated and the underlying model, the state-flow view of processes, upon which the patterns are founded.

 • 268.
  Andersson, Birger
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Guarino, Nicola
  Johannesson, Paul
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Livieri, Barbara
  Towards an Ontology of Value Ascription2016Ingår i: Formal Ontology in Information Systems: Proceedings of the 9th International Conference (FOIS 2016), IOS Press, 2016, s. 331-344Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The analysis of value, value ascription mechanisms, and their motivating and influencing factors is useful for decision making processes of both customers and providers. In particular, enterprise modeling can greatly benefit from a proper understanding of value-related notions. Nonetheless, existing value models mainly focus on the value exchange between subjects, disregarding the understanding of “what” value is and of “why” something is valuable. In order to exploit the benefits of value analysis, a precise and rigorous conceptualization, based on foundational ontologies, is needed. To this aim, we present and discuss here a preliminary core ontology of value ascription and we discuss the main issues.

 • 269.
  Andersson, Birger
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Johannesson, Paul
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Zdravkovic, Jelena
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Aligning Goals and Services through Goal and Business Modelling2009Ingår i: Information Systems and E-Business Management, Vol. 7, nr 2009Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  E-services are used as the cornerstones for modelling interaction points of cooperating IT systems, within and between enterprises. So far, research and development of e-services have mainly focused on an operational perspective, such as the development of standards for message exchanges and service coordination. However, on a strategic level, the success of e-services depends on its ability to work as a medium for exchange of business values. In this paper, we present an approach that utilizes goal and business models as the foundation for designing e-services. The approach can be used to ensure that the developed e-services support the desired goals and business values of involved actors. A case st3dy from the Swedish health sector is used to ground and apply the presented approach.

 • 270.
  Andersson, Bo
  et al.
  Ekonomihögskolan, Lunds universitet.
  Keller, Christina
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  Harness Mobility: Managing the Off-Task Property2010Ingår i: Global Perspectives on Design Science Research: The 5th International Conference on Design Science Research in Information Systems and Technology 2010, in St Gallen, Switzerland / [ed] Winter, R.,Zhao, J. L. & Aier, S., Berlin Heidelberg: Springer , 2010, s. 258-269Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Technological advancements in mobile computing and wireless networks open up to new applications and new user-groups in the mobile workforce. However, a considerable part of the mobile workforce, such as e.g. drivers or healthcare staff, is chiefly performing other tasks than interacting with their computers. As a result, they are not able to pay attention to computer interaction, making them mainly off computer tasks. The aim of the paper is to develop a design theory to manage off-task situations in mobile computing. Interviews were performed with developers of an information system comprising mobile devices for drivers. From the interviews, a design of an artifact and a design theory based on a strategy to automate routine administration task using place awareness is presented. The eight components of IS design theory by Gregor and Jones is applied as a theoretical framework.

 • 271.
  Andersson, Bo
  et al.
  Ekonomihögskolan, Lunds universitet.
  Keller, Christina
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för informatik och media.
  Harness mobility: Managing the off-task property2010Ingår i: DESRIST 2010: The 5th International Conference on Design Science Research in Information Systems and Technology 2010, in St Gallen, Switzerland / [ed] Stephan Aier, Springer , 2010Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Technological advancements in mobile computing and wireless networks open up to new applications and new user-groups in the mobile workforce. However, a considerable part of the mobile workforce, such as e.g. drivers or healthcare staff, is chiefly performing other tasks than interacting with their computers. As a result, they are not able to pay attention to computer interaction, making them mainly off computer tasks. The aim of the paper is to develop a design theory to manage off-task situations in mobile computing. Interviews were performed with developers of an information system comprising mobile devices for drivers. From the interviews, a design of an artifact and a design theory based on a strategy to automate routine administration task using place awareness is presented. The eight components of IS design theory by Gregor and Jones is applied as a theoretical framework.

 • 272.
  Andersson, Camilla
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Faktorer som kan påverka samarbetet mellan användare och systemutvecklare2002Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Litteratur inom systemutvecklingsområdet påvisar fördelar med användarmedverkan. Fördelarna kan påverka organisationer och systemutvecklare att vilja involvera användare i utvecklingsarbetet. Det resulterar dock inte automatiskt i att fördelarna uppnås, eftersom det finns faktorer som kan påverka användare under samarbetet.

  Detta arbete syftar till att klargöra vilka faktorer som användare anser vara mest betydelsefulla under samarbetet och vad de anser om faktorerna. Syftet är även att klargöra vilka faktorer systemutvecklare tror att användare anser vara mest betydelsefulla och vad de anser om faktorerna. Likheter och skillnader mellan användares och systemutvecklares rangordning och kommentarer till faktorerna lyfts också fram.

  För att få frågeställningarna i problempreciseringen besvarade har ett antal intervjuer genomförts med användare och systemutvecklare. Resultatet visar att användare rangordnar faktorn tala samma språk högst och faktorn feedback placeras på andra plats. På delad tredje till femte placering hamnar faktorerna att få tala och följa med i diskussioner, motivation och fokusering på arbetsrelaterade frågor. Systemutvecklare sätter faktorn att få tala och följa med i diskussioner främst. På delad andra och tredje plats hamnar faktorerna feedback och motivation.

 • 273.
  Andersson, Carin
  et al.
  Karlstads universitet.
  Lindskog, Stefan
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Kartläggning och analys av projektledarkompetens i forskningsprojekt vid Karlstads universitet2007Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Idag bedrivs en stor del av forskningen vid högskolor och universitet i projektform. Detta gäller inte minst inom teknik, naturvetenskap och medicin, men numer också inom samhällsvetenskap.Det är vanligt att olika personalkategorier så som exempelvis professorer,docenter, och doktorander ingår i projekten. Projektledaren är oftast den som har ansökt om projektmedlen, eller den person som är mest vetenskapligt meriterad vid avdelningen, vilket ofta är en professor eller docent med lång erfarenhet. Av de här personerna förväntar sig organisationen ofta underverk. De ska medverka i alla möjliga typer av aktiviteter, som exempelvis handledning av doktorander,undervisning, medverkande vid och organiserande av konferenser,ansökan om medel för nya projekt och vara avdelningens ansikte utåt. Dessutom ska de också agera projektledare för en eller flera parallella projekt.

  I den här uppsatsen redovisar vi först en kartläggning av projektledarkompetens hos projektledare i forskningsprojekt vid Karlstads universitet. Kartläggningen har gjorts med stöd av två enkätundersökningar och sex stycken kompletterande intervjuer. Såväl professorer och docenter som doktorander har medverkat i studien. Kartläggningen visar klart och tydligt att de flesta projektledarna leder projekten baserat på tidigare erfarenheter och merparten saknar ledarskapsutbildning. Detta innebär att beprövade projektledningsmetoder och tekniker sällan används.

  Baserat på resultat från enkätundersökningarna, intervjuerna och deltagande observationer presenterar vi dessutom fyra konkreta förbättringsåtgärder för forskningsprojekt vid Karlstads universitet. Åtgärderna tror vi kan effektivisera forskningsprojekten och därmed medföra en besparing för Karlstads universitet. Den första åtgärden är att utveckla en kurs i projektledningsmetodik, som sedan erbjuds till alla projektledare vid Karlstads universitet.Den andra åtgärden är att bygga upp en eller flera erfarenhetsnätverk bland aktiva projektledare. Den tredje åtgärden är att skapa ett mentorsprogram för stöd åt nya projektledare. Den fjärde och sista åtgärden är att etablera en grupp med erfarna projektledare som kan ge stöd åt andra projektledare.

 • 274.
  Andersson, Catrin
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för informatik och media.
  Lundin, Emma
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för informatik och media.
  "Snipp snap snut, nu tog tiden slut": En analys av användares medvetenhet kring integritet på mobilapplikationer2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 275.
  Andersson, Christer
  et al.
  Karlstads universitet, Institutionen för informationsteknologi.
  Camenisch, Jan
  IBM Zurich Research Laboratory, Switzerland.
  Crane, Stephen
  Hewlett-Packard Laboratories, UK.
  Fischer-Hübner, Simone
  Karlstads universitet, Institutionen för informationsteknologi.
  Leenes, Ronald
  Tilburg University, the Netherlands.
  Pearson, Siani
  Hewlett-Packard Laboratories, UK.
  Pettersson, John Sören
  Karlstads universitet, Institutionen för informationsteknologi.
  Sommer, Dieter
  IBM Zurich Research Laboratory, Switzerland.
  Trust in PRIME2005Ingår i: Proceedings of the 5th IEEE International Symposium on Signal Processing and IT, IEEE conference proceedings, 2005, s. 552-559Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The PRIME project develops privacy enhancing identity management systems that allow users in various application areas such as e-commerce to regain control over their personal spheres. This paper introduces the PRIME technical architecture that also includes special trust-enhancing mechanisms, and shows how PRIME technologies can enhance privacy and trust of e-shopping customers. It also discusses the socio-psychological factors and HCI aspects influencing the end user's trust in privacy enhancing identity management, and shows why HCI research, user studies, and socio-psychological research, are necessary efforts to accompany system design.

 • 276.
  Andersson, Christofer
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Webfarming: En studie av möjligheter och problem2001Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  För att företag skall kunna konkurrera på ständigt föränderliga marknader krävs att de har kunskap om exempelvis kundbehov, konkurrenter och nya produkter. Källor till denna kunskap finns både internt inom organisationer och externt i deras omgivning. Både de interna och externa kunskapskällorna är viktiga, men under de senaste åren har ett allt större intresse riktats mot de externa källorna, då de har blivit allt viktigare för att organisationer effektivt skall kunna hantera sina affärsprocesser.

  En av de kunskapskällorna som ofta nämnts är Internet och den data som lagras på hemsidor runt om i världen. Dock är det svårt att hitta relevant data på Internet på grund av dess omfattning och dynamiska karaktär. Det har därför börjat uppkomma nya tekniker för att inhämta, strukturera och integrera data från Internet. En av dessa tekniker är Webfarming som används för att automatiskt inhämta data från Internet och integrera denna med intern data lagrad i så kallade datalager.

  Dock är mängden litteratur som berör Webfarming begränsad och den som finns är till stor del författad av grundaren till Webfarming, Richard Hackathorn. Denna rapport syftar därför till att undersöka vilka möjligheter och problem som företag ser med Webfarming. Resultatet av denna undersökning har sedan jämförts med befintlig litteratur, för att konstatera eller förstärka de idéer som Hackathorn ger uttryck för.

 • 277.
  Andersson, Christoffer
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik.
  Government 2.0 och medborgarmedverkan vid utveckling av offentliga digitala tjänster: Möjligheter och utmaningar med medborgarmedverkan i en offentlig organisation2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen har som syfte att identifiera utmaningar som medborgarmedverkan medför inom en offentlig verksamhet vid utveckling av offentliga digitala tjänster. Utifrån dessa utmaningar diskuteras potentiella möjligheter som uppstår när utmaningarna klaras av samt vilken roll IKT och Government 2.0 har i dessa utmaningar och möjligheter. Vidare diskuteras även Participatory Design som tjänstedesignansats utifrån identifierade utmaningar och potentiella möjligheter vid utveckling av offentliga digitala tjänster. Uppsatsens teoretiska referensram redogör främst för forskningsämnena e-Government och Government 2.0 samt tjänstedesignansatser så som Participatory Design och User-Centered Design, samskapande och vikten av att involvera användare. En fallstudie har genomförts i en svensk kommun för att öka förståelsen om medborgarmedverkan vid utveckling av offentliga digitala tjänster. Genom förståelsen av kommunens kontext identifieras nio olika utmaningar:

  Utmaningar:

  1. Arbete för öppenhet och transparens mot medborgare
  2. Skapa mångfald i utvecklingsprojekt
  3. Identifiera fler faktorer, utöver mångfald, för en lyckad medborgarmedverkan
  4. Sprida kunskapen om vilka faktorer som är viktiga för lyckad medborgarmedverkan
  5. Tillfoga sig kunskapen om hur man når ut till medborgare på bästa sätt
  6. Motivera medborgare till att medverka (kommunicera vilket värde medverkan ger för varje enskild medborgare – dvs. kunna svara på frågan ”Varför ska just jag medverka i detta projekt?”)
  7. Bibehålla medverkande medborgare
  8. Öka datakunnigheten hos medborgare och andra aktörer
  9. Använda IKT och Webb 2.0 till dess fulla potential

  Dessa utmaningar ligger sedan till grund för potentiella möjligheter. Möjligheter som innebär öppenhet och transparens där offentliga digitala tjänster kan utvecklas utifrån medborgares och användes behov. Detta genom att använda sig av PD som tjänstedesignansats, IKT och Webb 2.0 – plattformar för samskapande, nätverkande, dialog och kunskapsspridning. 

 • 278.
  Andersson, Daniel
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Edman, Glen
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Effektivisering av mjukvaruinstallationer: Genom automatiserad mjukvarudistribution2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Software deployment, eller mjukvarudistribution översatt till svenska kan ses som processen där alla aktiviteter ingår för att göra en mjukvara tillgänglig för användare utan en manuell installation på användarens dator eller annan maskin. Det finns ett flertal software deployment-verktyg, som hanterar automatiska installationer, tillgängliga för företag på marknaden idag. 

  Avdelningen HVDC på ABB i Ludvika har behov att börja använda ett verktyg för automatiserade installationer av mjukvaror då installationer idag utförs manuellt och är tidsödande. Som Microsoftpartners vill ABB se hur Microsofts verktyg för mjukvarudistribution skulle kunna hjälpa för detta behov. 

  Vår studie syftade till att undersöka hur arbetet med installationer av mjukvara ser ut idag, samt hitta förbättringsmöjligheter för installationer som inte kan automatiseras i nuläget. I studien ingick även att ta fram ett generellt ramverk för hur verksamheter kan gå tillväga när de vill börja använda sig utav software deployment-verktyg. I ramverket ingår en utformad kravspecifikation som ska utvärderas mot Microsofts verktyg. 

  För att skapa en uppfattning om hur arbetet i verksamheten ser ut idag har vi utfört enkätundersökning och intervjuer med personal på HVDC. För att utveckla ett ramverk har vi använt oss av insamlade data från de intervjuer, enkätundersökning och gruppintervju som utförts, detta för att identifiera krav och önskemål från personalen hos ett software deployment-verktyg. Litteraturstudier utfördes för att skapa en teoretisk referensram att utgå ifrån vid utvecklande av ramverket och kravspecifikationen. 

  Studien har resulterat i en beskrivning av software deployment, förbättringsmöjligheter i arbetet med installationer av mjukvara samt ett generellt ramverk som beskriver hur verksamheter kan gå tillväga när de ska börja använda ett software deployment-verktyg. Ramverket innehåller också en kravspecifikation som använts för att utvärdera Microsofts verktyg för mjukvarudistribution. I vår studie har vi inte sett att någon tidigare har tagit fram ett generellt ramverk och kravspecifikation som verksamheter kan använda sig av som underlag när de ska börja använda ett software deployment-verktyg. Vårt resultat av studien kan täcka upp detta kunskapsgap.    

 • 279.
  Andersson, Daniel
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  Fries, Hannes
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  Johansson, Per
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  Business Intelligence: The impact on decision support and decision making processes2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  Historically, decision support systems have been used in organizations to facilitate better decisions. Business Intelligence has become important in recent years because the business environment is more complex and changes faster than ever before. Organizations have started to realize the value of existing information in operational, managerial, and strategic decision making. By using analytical methods and data warehousing, decision support can now be used in a flexible way and assist decision makers in decision making processes. Increasing investments in Business Intelligence indicate that it can bring value to organizations. Benefits such as the ability to access relevant and timely decision support when it is needed can be of tremendous value when the use of existing information has become more a question of survival or bankruptcy for an organization, than profit or loss. Thus, it would be interesting to see how decision support and decision making have changed in organizations after implementing a Business Intelligence system. The purpose of this thesis is to investigate if and how Business Intelligence has changed decision support and decision making processes.A deductive approach using a qualitative method has been used with semi-structured elite interviews. The thesis aims to investigate the manufacturing industry located in the Jönköping region in Sweden. The interviewed organizations are Husqvarna AB, Fläkt Woods AB, Myresjöhus AB, and Kinnarps AB. Our analysis shows positive effects of Business Intelligence in organizations with improvements of decision support due to timeliness, accessibility, quality, and better control of organizational information. As improvements in decision support has occurred, decision making has become better. Complicated problems are now easier to interpret by decision makers. Our research also concludes that intuition still has a major impact in decision making processes.

 • 280.
  Andersson, Daniel
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper.
  Lindvall, Tobias
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper.
  NVDB som stöd för GIS-analyser: vid störning på Fortum Distributions ledningsnät2009Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

   

  Fortum Distribution som ingår i Fortumkoncernen ansvarar för elförsörjning till kund. Uppgiften med detta examensarbete är att skapa en applikation i syfte att visa hur man kan använda GIS (Geografiska Informationssystem) för att korta ned inställelsetiden vid strömavbrott. Den 1/1 2006 infördes en lagreglering (Ellagen, kap 10, § 9-16) om avbrottsersättning, därför vill energibolagen minska avbrottstiden så mycket som möjligt, bland annat genom att korta ned inställelsetiden. Analyser som baseras på NVDB-data, ska göras för att påvisa nyttan med GIS hos Fortum Distribution. Examensarbetet avgränsas geografiskt till Fortums Distributions koncessionsområde i Värmlands län, den del av Västra Götalands län som tidigare var Skaraborgs län samt Bergslagen.

   

  Genom att skapa en databas innehållande attribut och domäner, vägdata från NVDB samt Fortum Distributions data, läggs grunden som inställelsetiden ska beräknas från. Ett nätverk baserat på vägdata från NVDB skapas i databasen. Nätverket består av olika attribut som fungerar som restriktioner (trafikregler) och beskrivningar. I funktionen Network Analyst i ArcGIS kan man göra analyser baserade på nätverket såsom ruttberäkningar, underlag för beslutsfattande gällande driftförrådsplacering samt vilken servicetekniker som skall åka till ett elavbrott. Framtida användningsområden kan vara positionering av servicetekniker samt framkomlighetsinformation.

   

  Vår uppfattning är att vår applikation ger Fortum det datastöd som behövs för att minska avbrottstiden i de regionala näten och därmed även sänka kostnaderna för avbrottsersättning. Synergieffekten blir nöjdare kunder. Dessutom kan Fortum optimera kostnadseffektivitet och nöjd kund index genom att även införa analyserna.

   

 • 281.
  Andersson, Daniel
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för systemteknik.
  Sköld, Patrik
  Linköpings universitet, Institutionen för systemteknik.
  Evaluation of a diagnostic tool for use during system development and operations2007Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  Rodon is a diagnostic tool developed by Sörman. SAAB’s interest in Rodon regards the possibility to use the tool for development and operations of aircraft systems. The main goal of this thesis was to evaluate the capacity of Rodon and determine how SAAB can use the diagnostic tool during development and operations.

  The tool uses model based diagnosis with artificial intelligence for fault isolation which is a powerful approach. If Rodon is introduced at SAAB, then detailed models of systems will be necessary to create, including the nominal behavior of the system and different faulty behaviors. In order to achieve high quality fault isolation, it is necessary to have complete and consistent models. To be able to use all applications that Rodon feature for a modeled system, preferable characteristics are that the model should be static, have discrete control signals, and have well defined system behavioral modes.

  During development of a system Rodon can be used to improve and easy the work for failure analysis, guidance of sensor placements, evaluation of tests, generation of decision structures, and fault isolation. Since design of tests during development is a desirable application that Rodon does not have, two different methods are presented that utilizes Rodon to generate all possible limit checking tests.

  In conclusion, Rodon can be very useful in several different aspects if introduced, but benefits gained by using Rodon will have to be compared to the labor cost of creating good models.

 • 282.
  Andersson, Elin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Motivation och människor i IT-projekt: Behov av återkoppling efter systemförändringar2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om hur projektledare kan motivera människor som genomgått förändringar av IT-system. Studien fokuserar på perioden efter att ett projekt är klart och överlämnat, den period där användarna av systemet ska börja använda det förändrade systemet och dess delar. Detta i kontrast till de studier om motivation som redan finns men som riktar in sig mycket på motivation under tiden ett projekt är igång.

  En del IT-projekt misslyckas på grund av att nog med tid samt fokus inte läggs på användarnas behov och åsikter vilket kan resultera i missnöje och negativitet hos människor som utsätts för det. Det är trots allt dessa människor som kommer att använda systemet sedan när förändringarna är gjorda vilket även innebär att utbildning, information och återkoppling är viktiga för att ett system kommer att kunna användas korrekt. Samt för att människor ska trivas och må bra på sin arbetsplats. Perioden efter att projektet anses klart är en kritisk period som även den innehåller missnöje och kan behöva arbete.

  Syftet med studien är att bidra med kunskap kring ämnet motivation av människor som påverkas negativt vid förändring, fokusen ligger dock på efter ett projekts livstid. Detta för att en projektledare ska kunna motverka stress och missnöje hos användare. Men även för att hjälpa projektledare att effektivisera IT-projekt som bidrar med förändringar.

  Intervjuer har gjorts med fyra respondenter som består av två seniora projektledare inom IT-branschen samt två systemanvändare som använder sig av olika IT-system dagligen. Samtliga deltagare har svarat på frågor om deras tankar och upplevelser kring motivation och återkoppling.

  Studien visar att det finns behov av återkoppling efter att ett IT-projekt är överlämnat och att det finns en hel del tankar från projektledningsforskare som idag används av aktiva projektledare. Både forskare och projektledare menar att information är viktigt, att utbilda och inkludera användarna genom hela processen medan de intervjuade systemanvändarna anser att de inte alltid känt sig inkluderade eller informerade under och i synnerhet efter en systemförändring. 

 • 283.
  Andersson, Elisabeth
  Växjö universitet, Fakulteten för matematik/naturvetenskap/teknik, Matematiska och systemtekniska institutionen.
  Förbättrad Internkommunikation2007Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
 • 284.
  Andersson, Gustav
  Högskolan i Kalmar, Institutionen för kommunikation och design.
  Kartografisk kommunikation med hjälp av en 3D-modell: 3D-verktyg för kommunal planering2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  I det här arbetet behandlas användningen av 3D som planeringsverktyg för kommunal planering och vägprojektering. Projektet går ut på att utveckla en 3D-modell över ett område i Kalmar med teorier inom informationsdesign och kommunikation med kartor. Huvudsyftet är att undersöka hur en stadsmiljö i 3D kan utvecklas för att bli ett hjälpmedel i planeringsprocessen och dialogen med Kalmars befolkning och press.

  Med stöd i teorier och en kvalitativ undersökning genom ett användartest undersöks problemformuleringen: Hur kan man utveckla en tredimensionell miljö i syfte att underlätta planeringen av nybyggnationer på områden Norra Kvarnholmen och Malmfjärden med utgångspunkt från teorier kring kommunikationsprocesser och kommunikation via kartor? Hur kan de huvudanvändare som skapar objekt i sagda miljö placera in valda byggnader och trafiklösningar?

  Resultatet och slutsatsen av undersökningen visar att bilder och filmsekvenser ifrån en 3D-modell är ett värdefullt verktyg i planeringssammanhang och i syftet att föra en dialog med dess målgrupp.

 • 285.
  Andersson Hagiwara, Magnus
  et al.
  School of Health Sciences, University of Borås, Sweden.
  Andersson-Gäre, Boel
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. IMPROVE (Improvement, innovation, and leadership in health and welfare).
  Elg, Mattias
  Division of Quality Technology and Management, Linköping University, Sweden.
  Interrupted time series versus statistical process control in quality improvement projects2016Ingår i: Journal of Nursing Care Quality, ISSN 1057-3631, E-ISSN 1550-5065, Vol. 31, nr 1, s. E1-E8Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  To measure the effect of quality improvement interventions, it is appropriate to use analysis methods that measure data over time. Examples of such methods include statistical process control analysis and interrupted time series with segmented regression analysis. This article compares the use of statistical process control analysis and interrupted time series with segmented regression analysis for evaluating the longitudinal effects of quality improvement interventions, using an example study on an evaluation of a computerized decision support system.

 • 286.
  Andersson, Helena
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap.
  Eriksson, Kristina
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap.
  You´ve got m@il: en studie om sambandet mellan e-post och effektiv kommunikation i en IT-intensiv organisation2004Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Användningen av elektroniska kommunikationsmedel ökar ständigt och många organisationer byggersin verksamhet på ett starkt informationsberoende. Verksamheterna har blivit allt mer informationsbaserade och informationsteknologin är en oumbärlig del för organisationers infrastrukturer. Därför är utgångspunkten för denna studie att utveckla ny kunskap om hur individer uppfattar effektiv kommunikation i en IT-intensiv organisation. Arbetet undersöker även aspekter som medverkar eller motverkar den upplevda effektiviteten vid användandet av e-post i IT-intensiva organisationer och hur e-post kombineras med andra kommunikationsverktyg för att uppnå önskad effektivitet.

  Den empiriska grunden till studien är en organisation, där tio kvalitativa intervjuer gjorts. Studien har hermeneutisk inriktning eftersom den bygger på informanternas tolkningar, uppfattningar och åsikter. Arbetet undersöker empirisk data, intervjuer, vilket har mynnat ut i ett resultat, vilket är ett induktivt förhållningssätt. Vid intervjutillfällena har gruppmedlemmarnas intention varit att få så mycket information som möjligt, om organisationen och deras arbetssätt med elektroniska kommunikationsmedel för att sedan behandla det mest relevanta.

  Studiens resultat påvisar att e-post är ett väsentligt arbetsredskap och ett villkor för effektiv kommunikation i en IT-intensiv organisation. E-post kan ses som en del av en stor verktygslåda där olika verktyg kompletterar varandra. Det är medarbetaren själv som väljer vilket verktyg som är mest lämpat i olika situationer. Resultatet visar även att informations- och uppgiftsmängden ständigt ökar med den elektroniska kommunikationen. Vilket leder till tyngre arbetsbörda och stress för medarbetarna.

 • 287.
  Andersson, Henrik
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Processorienterad verksamhetsutveckling med Gamification som möjliggörare: En fallstudie vid Karlstads kommun2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Verksamhetsprocesserna är de värdeskapande processerna inom en organisation, en organisations hjärta. Processorienterad verksamhetsutveckling (POVU) handlar om att en organisation utvecklas genom att låta dessa verksamhetsprocesser vara det centrala i organisationen och hela tiden låta dem vara det styrande medlet. Genom en processorienterad verksamhetsutveckling kommer en högre grad av kundfokusering och kundnytta att uppstå, kostnader kommer att minska och högre kvalitet på leveranser kommer att uppstå. Men för att lyckas med detta så gäller det att begränsa alla problem och utmaningar som kan uppstå. Genom Gamification, som handlar om att applicera spelmekanismer såsom olika belöningssystem osv, utanför spelvärlden så uppnås ett högre engagemang och motivation hos de som använder sig av dessa spelmekanismer.

  Syftet med denna kandidatuppsats var att redogöra för vilka effekter och utmaningar som en organisation kan uppnå genom användningen av modeller/metoder som stöd för POVU. Kandidatuppsatsen beskriver hur spelmekanismerna från gamification möjligen kan appliceras på de modeller/metoder som används som stöd för POVU för att begränsa de utmaningar och öka de effekter som uppstår. Detta uppnåddes genom en kvalitativ studie hos Karlstad kommun där en enkätundersökning samt en intervju har utförts för att samla in data.

  Karlstad kommun har sedan några år tillbaka börjat fokusera på processarbete och i dagsläget arbetar alla kommunens förvaltningar och bolag i någon mån med processer. Karlstad kommun har tagit fram en egen processmodell för hur de skall arbeta med processer - Processmodellen. I detta arbete har både ett antal effekter och utmaningar upplevts.

  Några exempel på effekter är följande:

  • Förbättrade flöden
  • Gemensam begreppsanvändning
  • Ökad kvalitet på leveranser

  Några utmaningar som uppstått är följande:

  • Medarbetare använder inte metod- och modellstöd fullt ut
  • Processmodellen upplevs som alltför akademisk
  • Svårt att greppa för den enskilda medarbetaren
 • 288.
  Andersson, Henrik
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Data- och elektroteknik.
  Brånedal, Lars
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Data- och elektroteknik.
  Sahlin, Daniel
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Data- och elektroteknik.
  Informationssystem för service av truckar och städmaskiner2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Det här examensarbetet beskriver vidareutvecklandet av ett befintligt informationssystem som hanterar servicerapporter på truckar och städmaskiner. Det befintliga systemet har behov av att kompletteras med ett verktyg som skall kunna lägga till kommande service, visa dessa i ett schema och sedan skriver ut denna planering som scheman i en PDF-fil och/eller på papper. Dessa scheman är till för att chef och de montörer som utför arbetet ska få en bra överblick över vad för arbete som skall göras under en vecka. Verktyget behöver vara smart så till vida att det måste veta var någonstans i landet montörer arbetar för att tidsförlust på grund av resor över stora geografiska avstånd minimeras. Effekten av införandet av verktyget är bättre lönsamhet för företaget och bättre kundrelationer.

  Examensarbetet kommer att innehålla teoretisk bakgrund om vilka metoder som används i alla steg i ett informationssystems utveckling och hur de sedan kan kopplas till det praktiska arbetet. Den teoretiska bakgrunden kommer att användas i praktiken och resultatet blir ett fungerande informationssystem. Resultatet av utvecklingen av systemet kommer att relateras till de syften, mål och krav som anges i början av rapporten för att se om målen med rapporten uppnås.

  Arbetet fokuserar på det praktiska arbete det innebär att utveckla ett informationssystem för ett mindre företag.

  Examensarbetet skrivs vid IIngee njjörrsshögsskollaan, Högskolan i Jönköping och är en del av programmet Datateknik: Kommunikation och Informationskunskap. Arbetet bygger på kunskap främst från kurserna Programmeringsmetoder, Databas Internet, Systemutveckling, Teknisk information och Informationssystems användbarhet.

 • 289. Andersson, J.
  et al.
  Nellborn, C.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Tolis, C.
  Business Modelling - Konsortium förenar forskning vid tre högskolor1996Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Syftet med business modelling projektet är att undersöka möjligheterna att överbrygga kommunikationsgapet mellan affärsansvariga och systemexperter via användning av gemensamma metoder och arbetssätt.  Projektets mål är att utreda förutsättningarna för, samt ta fram ramverk för ett integrerat arbetssätt där metoder för affärs- verksamhets- och systemutveckling kombineras i metodkedjor (metoder med olika syfte) och metodallianser (metoder med liknande men kompletterande syfte).  Projektet drivs av ett konsortium bestående av tre högskolor (Handelshögskolan i Stockholm, Kungliga Tekniska Högskolan och Linköpings universitet) i samverkan med fyra företag (ABB, Ericsson, Posten och Scania). Projektet finansierades av Nutek (numera Vinnova) för projektledning och forskarstuderande. I referensgruppen ingår professorer från de tre högskolorna och erfarna konsulter med spetskunskaper inom verksamhetsutveckling. Projektet slutdokumenterades i boken: "Perspectives on Business Modelling - Understanding and Changing Organisations" (Springer, 1999)

 • 290.
  Andersson, Jacob
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Zahirovic, Elvis
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  För- och Nackdelar med Molnbaserade Affärssystem2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Molnet är en ny revolution inom IT- världen. På senare år har teknologin kring molnbaserade tjänster utvecklats väsentligt och allt fler företag väljer att lägga hela eller delar av sitt affärssystem på molnet. Den grundläggande idén bakom molnet är att beräkningarna utförs på servrar och att informationen därefter strömmas vidare till användaren. De senaste tre åren har investeringarna gällande molnbaserade affärssystem börjat accelerera i allt högre takt. I dagsläget riktar sig molnbaserade affärssystem mot mindre företag som är i ett behov utav ett standardiserat affärssystem som inte kostar multum. Framtiden ser dock ljus ut och investeringarna kring molnbaserade affärssystem har ökat markant sedan 2010.

  Molnbaserade affärssystem har likt de allra flesta nya tekniker sina för- samt nackdelar. Vår undersökning grundar sig i att finna vilka för- samt nackdelar molnbaserade affärssystem för med sig, säkerhetsmässigt samt ekonomiskt för leverantör och kund. Studien har genomförts med en kvalitativ ansats. Det empiriska avsnittet bygger på semistrukturerade intervjuer som genomförts hos flera företag. Teoridelen står som begreppsgrund för den empiriska undersökningen. Intervjupersonernas svar visade vilka för- och nackdelar molnlösningar för med sig, med affärssystem i molnet i synnerhet. Vi jämför vår teoristudie med materialet från den empiriska undersökningen, för att nå svar på våra frågeställningar. Flera problem kan uppstå när ett lokalt affärssystem skall bytas ut eller migreras till ett molnbaserat affärssystem. Säkerheten är ett hett diskussionsämne, klart är att det finns säkerhetshål och att data som färdas mellan servrar på internet alltid är känsligare än data som transporteras lokalt inom en organisation. Säkerheten på molnet är relativt omfattande med diverse säkerhetscertifikat och krypteringar. Hemmasnickrade säkerhetslösningar är en omöjlighet och de flesta företagen följer ”best-practices”. Serverhallarna som information lagras på är byggda med mycket god säkerhet, vilket innebär att inga utomstående personer har tillgång till dessa. Ett stort problem är dock att informationen aldrig lagras lokalt (inom företaget), utan på molnet, vilket kan leda till en misstro hos molnleverantörernas kunder. Ur ett ekonomiskt perspektiv är molnbaserade affärssystem i dagsläget ett bra alternativ för mindre nystartade företag då den initiala kostnaden är låg och som kund betalar man utefter användning. Den initiala kostnaden är således lägre gentemot ett ”traditionellt”, lokalt affärssystem där hårdvara måste inhandlas och personal skall anställas för att sköta underhåll och drift.

 • 291.
  Andersson, Jakob
  et al.
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet.
  Castillo Haglund, Emil
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet.
  Kennemark, Lars
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet.
  Scrum Master - en roll med många roller - Hur realiseras rollen som Scrum Master i praktiken kontra teorin?2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 292.
  Andersson, Jennie
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Fridell, Niklas
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
   E-freight Effektivisering av fraktflygbranschen genom elektronisk dokumenthantering2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 293.
  Andersson, Jerker
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Rollbaserad åtkomstkontroll med geografisk avgränsning: En systematisk litteraturgenomgång av det befintliga kunskapstillståndet inom ämnesområdet2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Rollbaserad åtkomstkontroll är en standardiserad och väl etablerad modell för att hantera åtkomsträttigheter i informationssystem. Den vedertagna ANSI-standarden 359-2004 saknar dock stöd för att geografiskt avgränsa rollbehörigheter. Informationssystem som behandlar geografiska data och de senaste årens ökade spridning av mobila enheter påkallar ett behov av att sådana rumsliga aspekter diskuteras inom kontexten av rollbaserad åtkomstkontroll. Arbetet syftar till att bringa klarhet i hur det befintliga kunskapstillståndet inom ämnesområdet rollbaserad åtkomst kontroll med geografisk avgränsning ser ut, och vilka aspekter hos detta som står i behov av vidare utveckling. Genom de teoretiska referensramar som skapats vid inledande litteraturstudier har en efterföljande systematisk litteraturgenomgång möjliggjorts, där vetenskapligt material selekterats genom fördefinierade urvalskriterier. Sammanställningen och analysen av den systematiska litteraturgenomgångens resultat har i samverkan med de teoretiska referensramarna lett fram till arbetets huvudsakliga kunskapsbidrag: en områdesöversikt där ämnets state-of-the-art presenteras och en strukturerad lista över angelägna forsknings- och utvecklingsbehov inom området.

 • 294.
  Andersson, Jessica
  et al.
  Gothenburg Univ, Sweden.
  Larsson, Sofia
  Gothenburg Univ, Sweden.
  Ericsson, Morgan
  Gothenburg Univ, Sweden.
  Wingkvist, Anna
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för datavetenskap (DV). Linnaeus Univ, Vaxjo, Sweden..
  A Study of Demand-Driven Documentation in Two Open Source Projects2015Ingår i: 2015 48th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS), 2015, s. 5271-5279Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  We investigate how demand-driven documentation is used by open source projects. Our study relies on questions and answers (i.e., demand-driven documentation) posted to Stack Overflow and focuses on two projects: Apache POI and Fennec (Firefox for Android). We find that the demand-driven documentation provided by respective community is of good quality and contributions are made within an acceptable amount of time. We conclude that demand-driven documentation can be suitable as a primary information source if other resources accompany it, e.g., websites. However, the suitability is closely related to size and activity of the project's community. We also investigate whether the type of project (e.g., API, application, product, etc.) matters, and find that given the nature of a forum, projects where the intended users are developers have larger and more active communities and are thus better suited for demand-driven documentation.

 • 295.
  Andersson, Jessica
  et al.
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet.
  Thongsai, Varaphol
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet.
  Hantering av problem med sökmotorsoptimering i en single page application2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 296.
  Andersson, Joakim
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för informatik och media.
  Jeppsson, Viggo
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för informatik och media.
  Världsbäst i digitalisering?: En explorativ fallstudie om den pågående digitaliseringsprocessen av den svenska skolan2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Swedish society is constantly evolving and growing into higher levels of digitalisation. The school system plays an important part in creating a nationwide competence regarding the proper use of digital tools, by growing alongside the society as a whole. In the spring of 2017 the Swedish government issued a public document called the national strategy of digitalization, which defines certain goals for the school system to achieve. The Swedish Association of Local Authorities and Regions (SKL) is in the process of developing a plan of action, which is to be a document used for guiding people working within the school system towards reaching the goals within the national strategy of digitalization. A few initial changes have now been made to the general curriculum and it has raised several questions, regarding the good, bad or even unmanageable consequences that such changes will lead to. This study aims to look into the ongoing discussion and define specific areas of future research. A number of key actors with different roles within and in relation to the school system have been interviewed. Among the results is a model depicting several major actors within the digitalization process and how they relate to each other. The theoretical framework TPACK is used to analyze and discuss the complexity of a general level of competence that is required of teachers working within a digitalized school system. Two areas of future research have been defined: (1) Continuous study and evaluation of the action plan; (2) Proper use and integration of digital study material.

 • 297.
  Andersson, Johan
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap.
  Andersson, Katrin
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap.
  Automated Software Testing in an Embedded Real-Time System2007Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  Today, automated software testing has been implemented successfully in many systems, however there does still exist relatively unexplored areas as how automated testing can be implemented in a real-time embedded system. This problem has been the foundation for the work in this master thesis, to investigate the possibility to implement an automated software testing process for the testing of an embedded real-time system at IVU Traffic Technologies AG in Aachen, Germany.

  The system that has been the test object is the on board system i.box.

  This report contains the result of a literature study in order to present the foundation behind the solution to the problem of the thesis. Questions answered in the study are: when to automate, how to automate and which traps should one avoid when implementing an automated software testing process in an embedded system.

  The process of automating the manual process has contained steps as constructing test cases for automated testing, analysing whether an existing tool should be used or a unique test system needs to be developed. The analysis, based on the requirements on the test system, the literature study and an investigation of available test tools, lead to the development of a new test tool. Due to limited devlopement time and characterstics of the i.box, the new tool was built based on post execution evaluation. The tool was therefore divided into two parts, a part that executed the test and a part that evaluated the result. By implementing an automated test tool it has been proved that it is possible to automate the test process at system test level in the i.box.

 • 298.
  Andersson, Johan
  et al.
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet.
  Pettersson, Johan
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet.
  Vad finns det för fördelar och nackdelar medmolnet?: Hur upplever IT-företag dessa?2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att inom företag och organisationer använda sig av molntjänster är den senaste heta trenden inom IT-världen. Men vad finns det egentligen för fördelar och nackdelar med att använda sig av molntjänster? I denna uppsats beskriver vi först fenomenet molnetoch molnjänster, även känt som cloud computing. Efter det har vi gjort en litteraturstudie för att ta reda på vad det finns för för och nackdelar med användandetav molntjänster. Vi har till slut utfört en kvalitativ enkätundersökning för att ta reda påvad IT-företag som använder sig av molntjänster upplever för för och nackdelar meddem. Den genomförda litteraturstudien resulterade i ett visst antal för och nackdeler.Dessa för och nackdelar har vi delat in i åtta stycken kategorier med övergripande teman. Vi har därefter utformat enkätfrågorna utifrån dessa kategorier.

 • 299.
  Andersson, Jonas
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Layout och innehåll i fakturor: Undersökning, utvärdering, design och förbättring2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta arbete är en undersökning som handlar om CGI’s egenutvecklade fakturasystem som heter CDI. Detta fakturasystem används av Trafikverket och grunden i arbetet handlar om en undersökning som kartlägger vilka problem som finns med nuvarande användargränssnitt i CDI. Arbetet fokuserar endast på den vy där användaren utför konteringar av fakturor.

  Användargränssnittet som används idag utvecklades omkring 2007 och behöver enligt CGI en modernisering. Tanken är på sikt att användargränssnittet ska ersättas med ett nytt, uppdaterat användargränssnitt som underlättar arbetet för användaren mer än det nuvarande användargränssnittet.

  Syftet med rapporten är att undersöka vilka problem som användarna upplever att det nuvarande användargränssnittet har och att med hjälp av två egenutvecklade designförslag utvärdera hur man kan åtgärda dessa problem.

  Detta genomförs med hjälp av en nulägesanalys, som kartlägger nuvarande problem och en analys som utvärderar designförslagen. Båda analyserna görs med intervjuer som datainsamlingsmetod och genomförs med tre personer från Trafikverket som arbetar dagligen med fakturasystemet.

  När utvärderingen är klar kommer det att göras en reviderad version av de tidigare designförslagen, detta blir den slutgiltiga produkten från min rapport. Slutprodukten kan senare användas som grund i arbetet kring att utveckla det nya användargränssnittet för CDI.

 • 300.
  Andersson, Jonas
  et al.
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet.
  Nyqvist, David
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet.
  Persson, Johan
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet.
  En dator per elev - bra eller inte? En kvantitativ analys av hur lärare förhåller sig till 1:1 konceptet2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
3456789 251 - 300 av 7591
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf